Kansantalouden tilinpito

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansantalouden tilinpito"

Transkriptio

1 1 Kansantalouden tilinpito National Accounts * Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Aila Heinonen Olli Savela Tuomas Rothovius Helsinki

2 2 1 Sisällys Pääaggregaatit Contents Main Aggregates 1.1 Bruttokansantuote ja -tulo käypiin hintoihin Gross domestic product and national income at current prices Kotitaloussektorin tunnuslukuja Key indicators of households sector Henkeä kohti laskettuja tunnuslukuja Key indicators per capita Pääaggregaatit, prosenttiosuudet Main aggregates, percentages Pääaggregaatit viitevuoden 2000 hinnoin, volyymi-indeksit, volyymin Main aggregates at reference year 2000 prices, volume indexes, 14 muutokset changes in volume 1.6 Pääaggregaatit, hintaindeksit ja hinnan muutokset Main aggregates, price indices and changes in prices 16 Toimialoittainen tarkastelu Industry approach Tuotos toimialoittain - käypiin hintoihin Output by industries - at current prices Tuotos toimialoittain - viitevuoden 2000 hintoihin, ei summautuvia Output by industries - at reference year 2000 prices, not additive Välituotekäyttö toimialoittain - käypiin hintoihin Intermediate consumption by industries - at current prices Välituotekäyttö toimialoittain - viitevuoden 2000 hintoihin, ei summautuvia Intermediate consumption by industries - at reference year prices, not additive Arvonlisäys toimialoittain - käypiin hintoihin Value added by industries - at current prices Arvonlisäys toimialoittain - viitevuoden 2000 hintoihin, ei summautuvia Value added by industries - at reference year 2000 prices, not 32 additive Arvonlisäys toimialoittain - volyymin muutokset Value added by industries - changes in volume Toimialojen arvonlisäysten osuus bruttoarvonlisäyksestä, perushintaan Value added by industries as a proportion of the gross value 36 added, at basic prices Kiinteän pääoman kuluminen toimialoittain - käypiin hintoihin Consumption of fixed capital by industries - at current prices Kiinteän pääoman kuluminen toimialoittain - viitevuoden 2000 hintoihin, ei Consumption of fixed capital by industries - at reference year 40 summautuvia 2000 prices, not additive Palkansaajakorvaukset toimialoittain - käypiin hintoihin Compensation of employees by industries - at current prices Palkat ja palkkiot toimialoittain - käypiin hintoihin Wages and salaries by industries - at current prices Työnantajan sosiaalivakuutusmaksut toimialoittain - käypiin hintoihin Employers social contributions by industries - at current prices Toimintaylijäämä/sekatulo toimialoittain - käypiin hintoihin Operating surplus and mixed income by industries - at current prices Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain - käypiin hintoihin Gross fixed capital formation by industries - at current prices Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain - viitevuoden 2000 hintoihin Gross fixed capital formation by industries - at reference year prices Varastojen muutos toimialoittain - käypiin hintoihin Changes in inventories by industries - at current prices Työllisyys toimialoittain Employment by industries Palkansaajat toimialoittain Employees by industries Yrittäjät toimialoittain Self-employed by industries Tehdyt työtunnit toimialoittain Total hours worked by industries Palkansaajien tehdyt työtunnit toimialoittain Employees hours worked by industries Yrittäjien tehdyt työtunnit toimialoittain Self-employed hours worked by industries 66 Kulutus Consumption 3.1 Yksityiset kulutusmenot käyttötarkoituksen ja kestävyysluokan mukaan - käypiin hintoihin Private consumption expenditure by purpose and durability, at current prices 3.2 Yksityiset kulutusmenot käyttötarkoituksen ja kestävyysluokan mukaan - vv Private consumption expenditure by purpose and durability, at ref hintoihin year 2000 prices 3.3 Yksityiset kulutusmenot käyttötarkoituksen ja kestävyysluokan Private consumption expenditure by purpose and durability, mukaan - prosenttiosuudet proportions 3.4 Julkisyhteisöjen kulutusmenot - käypiin hintoihin General government final consumption expenditure, at current prices 3.5 Julkisyhteisöjen kulutusmenot - viitevuoden 2000 hintoihin General government final consumption expenditure, at reference year 2000 prices

3 3 1 Sisällys Sektoreittainen tarkastelu Contents Sector approach 4.1 Koko kansantalous (kotimaiset sektorit) (S1) Total economy (resident sectors) (S1) Yritykset (S11) Non-financial corporations (S11) Rahoitus- ja vakuutuslaitokset (S12) Financial and insurance corporations (S12) Julkisyhteisöt (S13) - sulautetut tilit General government (S13) - consolidated accounts Valtionhallinto (S1311) Central government (S1311) Paikallishallinto (S1313) Local government (S1313) Työeläkelaitokset (S13141) Employment pension schemes (S13141) Muut sosiaaliturvarahastot (S13149) Other social security funds (S13149) Kotitaloudet (S14) Households (S14) Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (S15) Non-profit institutions serving households (S15) Ulkomaat (S2) Rest of the world (S2) Verot ja sosiaaliturvamaksut Taxes and social contributions 122 Tehtävittäinen tarkastelu Function approach 5.1 Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja alasektoreittain Total expenditure of general government by function and sub-sector 5.2 Julkisyhteisöjen kokonaismenot tehtävittäin ja alasektoreittain Total expenditure of general government by function and sub-sector 5.3 Julkisyhteisöjen sulautetut menot tehtävittäin ja menolajeittain Consolidated expenditure of general government by function and expenditure category

4 Pääaggregaatit - Main aggregates1 4

5 1 Pääaggregaatit - Main aggregates 5 1

6 Pääaggregaatit1 1.1 Bruttokansantuote ja -tulo käypiin hintoihin euroa, käypiin hintoihin Bruttokansantuote tuotoksen kautta 1 Tuotos perushintaan Välituotekäyttö ostajahintaan Arvonlisäys, brutto perushintaan (1-2) Tuoteverot Tuotetukipalkkiot Bruttokansantuote markkinahintaan (3+4-5) Bruttokansantuote tulojen kautta 1 Palkat ja palkkiot Työnantajan sosiaaliturvamaksut Toimintaylijäämä / sekatulo Tuotannon ja tuonnin verot Tukipalkkiot Nettokansantuote ( ) Kiinteän pääoman kuluminen Bruttokansantuote markkinahintaan (6+7) Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot yksilölliset kulutusmenot kollektiiviset kulutusmenot Kiinteän pääoman bruttomuodostus Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Varastojen muutos Arvoesineiden hankinta Tavaroiden ja palvelujen nettovienti (6-7) Tavaroiden ja palvelujen vienti Tavaroiden vienti Palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Tavaroiden tuonti Palvelujen tuonti Tilastollinen ero 9 Bruttokansantuote markkinahintaan ( ) Kansantalouden käytettävissä oleva tulo 1 Bruttokansantuote Ensitulo ulkomailta, netto Bruttokansantulo (1+2) Kiinteän pääoman kuluminen Nettokansantulo (3-4) Tulonsiirrot ulkomailta, netto Käytettävissä oleva tulo, netto (5+6) Käytettävissä oleva tulo, brutto (4+7) Kulutusmenot Säästö (7-9) Kansantulo sektoreittain (sis. tulot ulkomailta, netto) 1 Palkansaajakorvaukset (2+3) Palkat ja palkkiot Työnantajan sosiaaliturvamaksut Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset Julkisyhteisöt Kotitaloudet Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot (julkisyhteisöt) Kansantulo (1+4+5)

7 Main aggregates Gross domestic product and national income at current prices * 2011* EUR , at current prices Koodi-Code Output approach Output at basic prices P1R Intermediate consumption at purchasers` prices P2K Value added, gross at basic prices (1-2) B1GPHT Taxes on products D21R Subsidies on products D31K Gross domestic product, at market prices (3+4-5) B1GMHT Income approach Wages and salaries D11R Employers social contributions D12R Operating surplus / mixed income B13NT Taxes on production and imports D2R Subsidies D3K Net national product ( ) B1NMHT Consumption of fixed capital K1R Gross domestic product, at market prices (6+7) B1GMHT Expenditure approach Final consumption expenditure P3K Private consumption expenditure P3YK Government consumption expenditure P3JK individual consumption expenditure P31K collective consumption expenditure P32K Gross fixed capital formation P51K Private gross fixed capital formation P51YK Government gross fixed capital formation P51JK Changes in inventories P52K Acquisition of valuables P53K Exports of goods and services, net (6-7) P6-P Exports of goods and services P6K Exports of goods P61K Exports of services P62K Imports of goods and services P7R Imports of goods P71R Imports of services P72R Statistical discrepancy DEB1*GT Gross domestic product, at market prices ( ) B1GMHT Disposable national income Gross domestic product B1GMHT Balance of primary incomes from abroad, net D1_D4N Gross national income (1+2) B5GT Consumption of fixed capital K1K Net national income (3-4) B5NT Current transfers from abroad, net D5_D7N Disposable income, net (5+6) B6NT Disposable income, gross (4+7) B6GT Final consumption expenditure P3K Saving (7-9) B8NT Nat. inc. by sector (incl. income from abroad, net) Compensation of employees (2+3) D1R Wages and salaries D11R Employers social contributions D12R Property and entrepreneurial income, net D4+B2N+B3N Non-financial corporations D4+B2N+B3N Financial and insurance corporations D4+B2N+B3N General government D4+B2N+B3N Households D4+B2N+B3N Non-profit institutions serving households D4+B2N+B3N Taxes on production and imports less subsidies (gen. gov.) D2NT National income (1+4+5) B5NT

8 Pääaggregaatit1 1.2 Kotitaloussektorin tunnuslukuja euroa Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, käypiin hintoihin Kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, viitevuoden 2000 hintoihin volyymi-indeksi, 2000= ,4 113,0 118,4 119,6 122,9 127,5..vuosimuutos, prosenttia 2,6 6,2 4,8 1,0 2,7 3,8 Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo, käypiin hintoihin Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo, viitevuoden 2000 hintoihin volyymi-indeksi, 2000= ,8 111,3 115,9 117,6 120,2 124,1..vuosimuutos, prosenttia 2,4 5,2 4,2 1,4 2,2 3,2 Kotitalouksien kulutusmenot, käypiin hintoihin Kotitalouksien kulutusmenot, viitevuoden 2000 hintoihin volyymi-indeksi, 2000= ,3 110,3 114,1 117,7 122,9 127,0..vuosimuutos, prosenttia 2,4 4,7 3,4 3,2 4,4 3,4 Julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot, käypiin hintoihin Julkisyhteisöjen yksilölliset kulutusmenot, viitevuoden 2000 hintoihin volyymi-indeksi, 2000= ,7 105,3 107,5 110,3 110,9 112,1..vuosimuutos, prosenttia 2,2 1,6 2,1 2,6 0,6 1,0 Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot, käypiin hintoihin Voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot, viitevuoden hintoihin..volyymi-indeksi, 2000= ,3 116,6 121,8 122,9 124,9 131,5..vuosimuutos, prosenttia 3,4 5,7 4,4 0,9 1,6 5,3 Kotitalouksien todellinen yksilöllinen kulutus, käypiin hintoihin Kotitalouksien todellinen yksilöllinen kulutus, viitevuoden 2000 hintoihin volyymi-indeksi, 2000= ,9 109,3 112,7 116,1 120,2 123,7..vuosimuutos, prosenttia 2,3 4,1 3,2 3,0 3,5 2,9 Säästämisaste, prosenttia 0,0 1,3 2,6 0,6-1,5-1,1 Velkaantumisaste, prosenttia 71,9 77,2 84,2 94,8 102,9 108,0 Lainakanta Tulot työsuhdeoptioista Kotitalouksien lukumäärä (1 000 kotitaloutta)

9 Main aggregates Key indicators of households sector * 2011* EUR Households disposable income, at current prices B6NT Households disposable income, at ref. year 2000 prices B6NT2 130,5 133,0 136,4 136,3..volume index, 2000=100 B6NT3 2,4 1,9 2,5-0,0..year-on-year change, percentages B6NT Households adjusted disposable income, at current prices B7NT Households adjusted disposable income, at ref. year 2000 prices B7NT2 126,9 129,1 131,9 132,1..volume index, 2000=100 B7NT3 2,3 1,7 2,2 0,1..year-on-year change, percentages B7NT Households consumption expenditure, at current prices P31YK Households consumption expenditure, at ref. year 2000 prices P31YK2 129,6 125,4 129,5 132,6..volume index, 2000=100 P31YK3 2,1-3,3 3,3 2,4..year-on-year change, percentages P31YK General gov. individual consumption exp., at current prices P31K General gov. individual consumption exp., at ref. year 2000 prices P31K2 114,5 115,6 116,5 117,4..volume index, 2000=100 P31K3 2,2 0,9 0,8 0,8..year-on-year change, percentages P31K Non-profit institutions final consumption exp., at current prices P32YK Non-profit institutions final consump. exp., at ref. year 2000 prices P32YK2 129,8 137,4 141,9 140,9..volume index, 2000=100 P32YK3-1,3 5,9 3,3-0,7..year-on-year change, percentages P32YK Households actual individual consumption, at current prices P41K Households actual individual consumption, at ref. year 2000 prices P41K2 126,2 123,6 126,9 129,4..volume index, 2000=100 P41K3 2,0-2,1 2,7 1,9..year-on-year change, percentages P41K4-0,6 4,3 3,4 1,1 Savings rate, percentages B8NT 109,5 111,9 113,4 115,7 Indebtedness rate, percentages LKVMZ Debt stock AF Income from employee stock options LOPTV Number of households, households LKOTK

10 Pääaggregaatit1 1.3 Henkeä kohti laskettuja tunnuslukuja Bruttokansantuote käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2000= ,7 105,5 109,5 112,3 116,9 122,6..vuosimuutos, prosenttia 1,6 1,8 3,8 2,6 4,0 4,9 Bruttokansantulo käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2000= ,4 105,7 110,5 111,5 115,0 119,4..vuosimuutos, prosenttia 2,0 0,3 4,5 0,9 3,1 3,9 Nettokansantuote, käypiin hintoihin, euroa Nettokansantulo, käypiin hintoihin, euroa Käytettävissä oleva tulo, euroa Siitä kotitalouksien käytettävissä oleva tulo, euroa volyymi-indeksi, 2000= ,9 112,2 117,2 118,0 120,8 124,8..vuosimuutos, prosenttia 2,3 5,9 4,5 0,7 2,3 3,3 Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo, käypiin hintoihin volyymi-indeksi, 2000= ,3 110,5 114,8 116,0 118,2 121,4..vuosimuutos, prosenttia 2,2 4,9 3,9 1,1 1,9 2,8 Kotitalouksien todellinen yksilöllinen kulutus, käypiin hintoihin volyymi-indeksi, 2000= ,4 108,5 111,6 114,6 118,1 121,1..vuosimuutos, prosenttia 2,1 3,9 2,9 2,7 3,1 2,5 Kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2000= ,6 108,4 111,2 113,9 117,0 119,7..vuosimuutos, prosenttia 2,3 3,6 2,6 2,5 2,7 2,3 Yksityiset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2000= ,0 109,8 113,2 116,3 120,8 124,5..vuosimuutos, prosenttia 2,2 4,5 3,1 2,7 3,9 3,0 Julkiset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2000= ,7 105,0 106,5 108,4 108,4 109,1..vuosimuutos, prosenttia 2,5 1,3 1,4 1,8 0,0 0,6 Yksilölliset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2000= ,2 104,6 106,4 108,8 109,0 109,7..vuosimuutos, prosenttia 1,9 1,4 1,8 2,2 0,2 0,6 Kollektiiviset kulutusmenot, käypiin hintoihin, euroa volyymi-indeksi, 2000= ,5 105,8 106,5 107,7 107,2 108,0..vuosimuutos, prosenttia 3,7 1,2 0,7 1,2-0,4 0,7 Keskiväkiluku, henkeä 5200,6 5213,0 5228,2 5246,1 5266,3 5288,7 10

11 Main aggregates Key indicators per capita * 2011* Koodi-Code Gross domestic product, at current prices, euros B1GMHT 122,4 111,4 114,5 117,2..volume index, 2000=100 B1GMHT2-0,2-9,0 2,9 2,3..year-on-year change, percentages B1GMHT Gross national income, at current prices, euros B5GT 118,6 109,7 111,9 112,5..volume index, 2000=100 B5GT2-0,7-7,5 2,0 0,5..year-on-year change, percentages B5GT Net domestic product, at current prices, euros B1NMHT Net national income, at current prices, euros B5NT Disposable income,euros B6NT Of which households disposable income, euros B6NT 127,2 129,0 131,6 131,0..volume index, 2000=100 B6NT2 1,9 1,4 2,1-0,5..year-on-year change, percentages B6NT Households adjusted disposable income, at current prices B7NT 123,7 125,2 127,3 126,9..volume index, 2000=100 B7NT2 1,8 1,3 1,7-0,3..year-on-year change, percentages B7NT Households actual individual consumption, at current prices P41K 123,0 119,8 122,5 124,3..volume index, 2000=100 P41K2 1,6-2,6 2,2 1,5..year-on-year change, percentages P41K Consumption expenditure, at current prices, euros P3K 121,4 118,8 120,8 122,3..volume index, 2000=100 P3K2 1,4-2,2 1,7 1,3..year-on-year change, percentages P3K Private consumption expenditure, at current prices, euros P3YK 126,3 122,1 125,4 127,7..volume index, 2000=100 P3YK2 1,4-3,4 2,8 1,8..year-on-year change, percentages P3YK Government consumption expenditure, at current prices, euros P3JK 110,6 111,3 110,4 110,4..volume index, 2000=100 P3JK2 1,4 0,6-0,7-0,0..year-on-year change, percentages P3JK Individual consumption expenditure, at current prices, euros P31K 111,5 112,0 112,4 112,8..volume index, 2000=100 P31K2 1,7 0,5 0,4 0,3..year-on-year change, percentages P31K Collective consumption expenditure, at current prices, euros P32K 108,9 109,8 106,6 105,9..volume index, 2000=100 P32K2 0,8 0,8-2,9-0,7..year-on-year change, percentages P32K3 5313,4 5338,9 5363,4 5387,4 Mean population, persons EP

12 Pääaggregaatit1 1.4 Pääaggregaatit, prosenttiosuudet Prosenttiosuudet bruttokansantuotteesta, käypiin hintoihin Bruttokansantuote tulojen kautta 1 Palkat ja palkkiot 37,9 38,7 38,5 39,1 39,0 38,1 2 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 9,8 9,7 9,6 9,9 9,7 9,4 3 Toimintaylijäämä / sekatulo 25,4 24,0 24,5 23,2 23,8 25,6 4 Tuotannon ja tuonnin verot 13,7 14,2 14,0 14,0 13,9 13,2 5 Tukipalkkiot 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,7 6 Nettokansantuote ( ) 84,7 84,7 84,7 84,4 84,5 84,6 7 Kiinteän pääoman kuluminen 15,3 15,3 15,3 15,6 15,5 15,4 8 Bruttokansantuote markkinahintaan (6+7) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot 71,6 73,8 73,5 74,1 74,0 72,0..Yksityiset kulutusmenot 50,2 51,6 51,3 51,5 51,7 50,4..Julkiset kulutusmenot 21,4 22,1 22,2 22,5 22,2 21,5....yksilölliset kulutusmenot 13,8 14,3 14,5 14,7 14,7 14,2....kollektiiviset kulutusmenot 7,6 7,8 7,7 7,8 7,6 7,4 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 18,7 18,9 19,3 20,1 20,0 21,3..Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 16,0 16,1 16,5 17,5 17,7 18,9..Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 2,6 2,8 2,8 2,5 2,3 2,4 3 Varastojen muutos 0,4 0,4 0,6 1,7 1,3 1,5 4 Arvoesineiden hankinta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 Tavaroiden ja palvelujen nettovienti (6-7) 9,2 6,8 6,6 4,1 4,7 5,1 6 Tavaroiden ja palvelujen vienti 40,5 38,7 39,9 41,8 45,5 45,8..Tavaroiden vienti 33,0 31,9 32,2 33,4 37,1 36,6..Palvelujen vienti 7,5 6,8 7,6 8,4 8,4 9,3 7 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 31,3 31,9 33,3 37,7 40,8 40,7..Tavaroiden tuonti 23,9 24,4 25,8 28,7 31,9 31,5..Palvelujen tuonti 7,4 7,5 7,5 8,9 8,9 9,2 8 Tilastollinen ero 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 Bruttokansantuote markkinahintaan ( ) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Prosenttiosuudet kansantulosta, käypiin hintoihin Kansantulo sektoreittain 1 Palkansaajakorvaukset (2+3) 56,5 58,0 56,6 58,0 57,1 56,3 2 Palkat ja palkkiot 44,9 46,4 45,3 46,3 45,8 45,2 3 Työnantajan sosiaaliturvamaksut 11,6 11,5 11,3 11,7 11,4 11,1 4 Omaisuus- ja yrittäjätulot, netto 29,4 27,0 28,8 27,2 28,5 29,8..Yritykset 12,5 10,6 11,7 10,5 10,9 11,4..Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 1,5 0,3 0,4 0,9 1,3 1,1..Julkisyhteisöt 1,8 2,0 2,4 2,5 3,1 3,7..Kotitaloudet 13,1 13,7 13,8 12,8 12,8 13,2..Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 5 Tuotannon ja tuonnin verot miinus tukipalkkiot (julkisyhteisöt) 14,1 15,0 14,6 14,7 14,4 13,9 6 Kansantulo (1+4+5) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 12

13 Main aggregates Main aggregates, percentages * 2011* Percentages of GDP, at current prices Koodi-Code Income approach 39,5 42,4 41,9 41,3 1 Wages and salaries D11R 9,7 10,1 9,6 9,5 2 Employers social contributions D12R 23,5 18,8 20,6 20,7 3 Operating surplus / mixed income B13NT 13,1 13,7 13,6 14,4 4 Taxes on production and imports D2R 1,8 1,9 1,9 1,9 5 Subsidies D3K 84,1 83,0 83,8 84,1 6 Net domestic product ( ) B1NMHT 15,9 17,0 16,2 15,9 7 Consumption of fixed capital K1R 100,0 100,0 100,0 100,0 8 Gross domestic product, at market prices (6+7) B1GMHT Expenditure approach 74,0 79,8 80,2 79,8 1 Final consumption expenditure P3K 51,5 54,6 55,5 55,4..Private consumption expenditure P3YK 22,5 25,2 24,7 24,4..Government consumption expenditure P3JK 14,8 16,6 16,5 16,4.individual consumption expenditure P31K 7,7 8,6 8,2 8,0.collective consumption expenditure P32K 21,4 19,7 18,9 19,6 2 Gross fixed capital formation P51K 18,8 16,9 16,4 17,1..Private gross fixed capital formation P51YK 2,5 2,8 2,5 2,5..Government gross fixed capital formation P51JK 0,9-1,2-0,4 1,3 3 Changes in inventories P52K 0,0 0,0 0,0 0,0 4 Aacquisition of valuables P53K 3,7 1,6 1,3-0,7 5 Exports of goods and services, netto (6-7) P6-P7 46,8 37,3 40,3 40,8 6 Exports of goods and services P6K 35,5 26,2 29,4 30,0..Exports of goods P61K 11,3 11,2 10,9 10,7..Exports of services P62K 43,1 35,7 39,0 41,5 7 Imports of goods and services P7R 31,8 24,4 27,9 30,7..Imports of goods P71R 11,3 11,3 11,1 10,8..Imports of services P72R 0,0 0,0 0,0 0,0 8 Statistical discrepancy DEB1*GT 100,0 100,0 100,0 100,0 9 Gross domestic product, at market prices ( ) B1GMHT * 2011* Percentages of National income, at current prices Koodi-Code National income by sector 58,5 62,3 60,6 60,3 1 Compensation of employees (2+3) D1R 47,0 50,3 49,3 49,0 2 Wages and salaries D11R 11,5 12,0 11,3 11,3 3 Employers social contributions D12R 27,8 23,5 25,5 24,7 4 Property and entrepreneurial income, net D4+B2N+B3N 8,5 5,3 7,8 6,6..Non-financial corporations D4+B2N+B3N 1,7 1,1 0,7 1,2..Financial and insurance corporations D4+B2N+B3N 4,3 3,4 2,9 3,0..General government D4+B2N+B3N 12,8 13,2 13,5 13,3..Households D4+B2N+B3N 0,5 0,4 0,4 0,4..Non-profit institutions serving households D4+B2N+B3N 13,6 14,2 14,0 15,1 5 Taxes on production and imports less subsidies (gen. gov.) D2NT 100,0 100,0 100,0 100,0 6 National income (1+4+5) B5NT

14 Pääaggregaatit1 1.5 Pääaggregaatit viitevuoden 2000 hintoihin, volyymi-indeksit, volyymin muutokset euroa, viitevuoden 2000 hintoihin, ei summautuvia Bruttokansantuote tuotoksen kautta 1 Tuotos perushintaan Välituotekäyttö ostajahintaan Arvonlisäys, brutto perushintaan Tuoteverot Tuotetukipalkkiot Bruttokansantuote markkinahintaan Bruttokansantuote loppukäytön kautta 1 Kulutusmenot Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot yksilölliset kulutusmenot kollektiiviset kulutusmenot Kiinteän pääoman bruttomuodostus Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Varastojen muutos Arvoesineiden nettohankinta Tavaroiden ja palvelujen nettovienti Tavaroiden ja palvelujen vienti Tavaroiden vienti Palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Tavaroiden tuonti Palvelujen tuonti Bruttokansantuote markkinahintaan Kansantalouden käytettävissä oleva tulo 1 Bruttokansantuote markkinahintaan Nettokansantuote Ensitulo ulkomailta, netto Vaihtosuhdevaikutus Bruttokansantulo Kiinteän pääoman kuluminen Nettokansantulo Tulonsiirrot ulkomailta, netto Käytettävissä oleva tulo, netto Käytettävissä oleva tulo, brutto

15 Main aggregates Main aggregates - at reference year 2000 prices, volume indexes, changes in volume * 2011* EUR , at reference year 2000 prices, not additive Koodi-Code Output approach Output at basic prices P1R Intermediate consumption at purchasers prices P2K Value added, gross at basic prices B1GPHT Taxes on products D21R Subsidies on products D31K Gross domestic product, at market prices B1GMHT Expenditure approach Final consumption expenditure P3K Private consumption expenditure P3YK Government consumption expenditure P3JK individual consumption expenditure P31K collective consumption expenditure P32K Gross fixed capital formation P51K Private gross fixed capital formation P51YK Government gross fixed capital formation P51JK Changes in inventories P52K acquisition of valuables P53K Exports of goods and services, net P6-P Exports of goods and services P6K Exports of goods P61K Exports of services P62K Imports of goods and services P7R Imports of goods P71R Imports of services P72R Gross domestic product, at market prices B1GMHT Disposable national income Gross domestic product, at market prices B1GMHT Net domestic product B1NMHT Balance of primary incomes from abroad, net D1_D4N The terms of trade effect B11VVR Gross national income B5GT Consumption of fixed capital K1K Net national income B5NT Current transfers from abroad, net D5_D7N Disposable income, net B6NT Disposable income, gross B6GT

16 Pääaggregaatit1 1.5 Pääaggregaatit viitevuoden 2000 hintoihin, volyymi-indeksit, volyymin muutokset volyymi-indeksejä 2000 = 100, ketjutetut sarjat Kulutusmenot Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot yksilölliset kulutusmenot kollektiiviset kulutusmenot Kiinteän pääoman bruttomuodostus Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Tavaroiden ja palvelujen vienti Tavaroiden vienti Palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Tavaroiden tuonti Palvelujen tuonti Bruttokansantuote Nettokansantuote Työn tuottavuus, bruttoarvonlisäyksestä laskettuna Bruttokansantulo Nettokansantulo Käytettävissä oleva tulo, netto Volyymin muutokset, prosenttia Kulutusmenot Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot yksilölliset kulutusmenot kollektiiviset kulutusmenot Kiinteän pääoman bruttomuodostus Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus Tavaroiden ja palvelujen vienti Tavaroiden vienti Palvelujen vienti Tavaroiden ja palvelujen tuonti Tavaroiden tuonti Palvelujen tuonti Bruttokansantuote Nettokansantuote Työn tuottavuus, bruttoarvonlisäyksestä laskettuna Bruttokansantulo Nettokansantulo Käytettävissä oleva tulo, netto

17 Main aggregates Main aggregates - at reference year 2000 prices, volume indexes, changes in volume * 2011* volume indices 2000 = 100, chain-linked series Koodi-Code Final consumption expenditure P3K Private consumption expenditure P3YK Government consumption expenditure P3JK individual consumption expenditure P31K collective consumption expenditure P32K Gross fixed capital formation P51K Private gross fixed capital formation P51YK Government gross fixed capital formation P51JK Exports of goods and services P6K Exports of goods P61K Exports of services P62K Imports of goods and services P7R Imports of goods P71R Imports of services P72R Gross domestic product B1GMHT Net domestic product B1NMHT Labour productivity, according to gross value added TT Gross national income B5GT Net national income B5NT Disposable income, net B6NT * 2011* Changes in volume indices, percentages Koodi-Code Final consumption expenditure P3K Private consumption expenditure P3YK Government consumption expenditure P3JK individual consumption expenditure P31K collective consumption expenditure P32K Gross fixed capital formation P51K Private gross fixed capital formation P51YK Government gross fixed capital formation P51JK Exports of goods and services P6K Exports of goods P61K Exports of services P62K Imports of goods and services P7R Imports of goods P71R Imports of services P72R Gross domestic product B1GMHT Net domestic product B1NMHT Labour productivity, according to gross value added TT Gross national income B5GT Net national income B5NT Disposable income, net B6NT1

18 Pääaggregaatit1 1.6 Pääaggregaatit, hintaindeksit ja hinnan muutokset Hintaindeksit 2000=100, ketjutetut sarjat Kulutusmenot 105,8 106,3 107,7 109,1 111,3 114,4..Yksityiset kulutusmenot 104,6 104,1 104,5 105,3 106,8 109,2..Julkiset kulutusmenot 108,6 111,9 115,7 118,8 122,8 127,8....yksilölliset kulutusmenot 110,6 114,6 118,7 121,8 126,6 131,6....kollektiiviset kulutusmenot 105,1 107,2 110,5 113,5 116,2 121,1 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus 102,2 102,0 103,9 107,6 110,8 115,8..Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 102,1 101,8 103,6 107,2 110,2 115,1..Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus 103,2 103,6 106,0 110,1 114,8 121,0 6 Tavaroiden ja palvelujen vienti 96,1 94,8 94,5 95,6 97,8 98,8..Tavaroiden vienti 94,6 92,7 92,2 93,1 95,1 95,6..Palvelujen vienti 103,6 105,2 106,0 108,2 111,2 114,4 7 Tavaroiden ja palvelujen tuonti 94,4 94,4 96,2 100,8 106,5 107,7..Tavaroiden tuonti 91,0 90,6 92,7 98,1 104,6 105,1..Palvelujen tuonti 106,8 108,3 108,7 110,5 113,4 117,3 8 Bruttokansantuote 104,3 103,6 104,1 104,6 105,5 108,6 9 Nettokansantuote 104,7 103,9 104,0 104,0 104,7 107,5 11 Bruttokansantulo 103,6 103,4 104,7 106,7 109,0 112,4 12 Nettokansantulo 103,8 103,6 104,8 106,5 108,9 111,9 13 Käytettävissä oleva tulo, netto 103,8 103,6 104,7 106,5 108,8 111,9 Hinnan muutokset, prosenttia Kulutusmenot 2,6 0,5 1,3 1,4 2,0 2,7..Yksityiset kulutusmenot 2,2-0,5 0,4 0,8 1,4 2,2..Julkiset kulutusmenot 3,7 3,0 3,4 2,6 3,4 4,0....yksilölliset kulutusmenot 4,5 3,6 3,6 2,5 4,0 3,9....kollektiiviset kulutusmenot 2,3 2,0 3,1 2,8 2,4 4,2 2 Kiinteän pääoman bruttomuodostus -0,9-0,2 1,9 3,5 3,0 4,5..Yksityinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -1,0-0,3 1,8 3,4 2,9 4,4..Julkinen kiinteän pääoman bruttomuodostus -0,3 0,4 2,3 3,8 4,3 5,4 6 Tavaroiden ja palvelujen vienti -2,6-1,4-0,4 1,2 2,3 1,0..Tavaroiden vienti -3,4-2,0-0,6 1,0 2,2 0,5..Palvelujen vienti 1,3 1,6 0,7 2,0 2,8 2,8 7 Tavaroiden ja palvelujen tuonti -2,7 0,0 1,9 4,8 5,7 1,2..Tavaroiden tuonti -4,2-0,4 2,4 5,8 6,5 0,5..Palvelujen tuonti 2,2 1,5 0,3 1,7 2,7 3,4 8 Bruttokansantuote 1,3-0,7 0,5 0,5 0,8 3,0 9 Nettokansantuote 1,6-0,8 0,2 0,0 0,6 2,7 11 Bruttokansantulo 1,2-0,2 1,3 1,8 2,2 3,1 12 Nettokansantulo 1,5-0,2 1,1 1,6 2,2 2,8 13 Käytettävissä oleva tulo, netto 1,5-0,2 1,1 1,6 2,2 2,8 18

19 Main aggregates Main aggregates, price indices and changes in prices * 2011* Price indices 2000=100, chain-linked series Koodi-Code 119,1 121,3 123,9 128,4 1 Final consumption expenditure P3K 112,9 114,5 116,8 120,9..Private consumption expenditure P3YK 135,1 138,9 142,1 147,7..Government consumption expenditure P3JK 138,5 143,2 146,8 152,8.individual consumption expenditure P31K 129,1 131,4 133,8 138,8.collective consumption expenditure P32K 120,6 119,2 116,3 119,5 2 Gross fixed capital formation P51K 119,6 118,2 115,1 118,1..Private gross fixed capital formation P51YK 127,5 126,3 125,1 129,5..Government gross fixed capital formation P51JK 98,5 92,6 96,4 100,6 6 Exports of goods and services P6K 94,1 86,0 90,3 94,9..Exports of goods P61K 118,9 120,1 122,0 124,7..Exports of services P62K 109,6 101,9 108,0 114,9 7 Imports of goods and services P7R 105,7 95,2 102,4 110,1..Imports of goods P71R 123,4 123,0 126,0 129,9..Imports of services P72R 111,8 113,5 114,0 117,5 8 Gross domestic product B1GMHT 110,4 112,7 113,6 117,2 9 Net domestic product B1NMHT 116,8 117,9 119,3 123,9 11 Gross national income B5GT 116,2 117,9 119,9 124,9 12 Net national income B5NT 116,2 117,8 119,9 124,8 13 Disposable income, net B6NT * 2011* Changes in prices, percentages Koodi-Code 4,1 1,8 2,1 3,6 1 Final consumption expenditure P3K 3,5 1,4 2,0 3,5..Private consumption expenditure P3YK 5,7 2,8 2,3 4,0..Government consumption expenditure P3JK 5,3 3,4 2,5 4,1.individual consumption expenditure P31K 6,6 1,8 1,8 3,7.collective consumption expenditure P32K 4,1-1,2-2,4 2,7 2 Gross fixed capital formation P51K 4,0-1,2-2,6 2,6..Private gross fixed capital formation P51YK 5,3-1,0-1,0 3,6..Government gross fixed capital formation P51JK -0,3-6,0 4,1 4,3 6 Exports of goods and services P6K -1,5-8,6 5,0 5,1..Exports of goods P61K 4,0 1,0 1,6 2,2..Exports of services P62K 1,7-7,1 6,1 6,3 7 Imports of goods and services P7R 0,6-9,9 7,6 7,5..Imports of goods P71R 5,2-0,4 2,4 3,1..Imports of services P72R 2,9 1,5 0,4 3,1 8 Gross domestic product B1GMHT 2,7 2,0 0,9 3,2 9 Net domestic product B1NMHT 3,9 1,0 1,1 3,9 11 Gross national income B5GT 3,8 1,4 1,7 4,1 12 Net national income B5NT 3,8 1,4 1,7 4,1 13 Disposable income, net B6NT

20 Toimialoittainen tarkastelu - Industry approach1 20

21 1 Toimialoittainen tarkastelu - Industry approach 21 2

22 Toimialoittainen tarkastelu Tuotos toimialoittain - käypiin hintoihin euroa, käypiin hintoihin A Maa-, metsä- ja kalatalous _016 Maatalous Metsätalous Riista- ja kalatalous B_E Koko teollisuus B Kaivostoiminta ja louhinta C Tehdasteollisuus _12 Elintarviketeollisuus ym _15 Tekstiili-, vaatetus- ja nahkateollisuus _17 Metsäteollisuus Puuteollisuus Paperiteollisuus Painaminen _22 Kemianteollisuus Rakennusaineteollisuus _30+33 Metalliteollisuus Metallien jalostus Metallituotteiden valmistus _27 Sähkö- ja elektroniikkateollisuus Muiden koneiden ja laitteiden valmistus _30 Kulkuneuvojen valmistus Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus _32 Muu valmistus ml. huonekalut D Energiahuolto E Vesi- ja jätehuolto F Rakentaminen _439 Talonrakentaminen ym Maa- ja vesirakentaminen ym G Kauppa Autojen ym. kauppa, korjaus ja huolto Tukkukauppa (pl. autot ym.) Vähittäiskauppa (pl. autot ym.) H Kuljetus ja varastointi Maaliikenne Vesiliikenne Ilmaliikenne Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta Posti- ja kuriiritoiminta I Majoitus- ja ravitsemistoiminta J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta _68202 Asuntojen vuokraus ja hallinta Muu kiinteistötoiminta M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta O Julkinen hallinto ja sosiaalivakuutus P Koulutus Q Terveys- ja sosiaalipalvelut Terveyspalvelut _88 Sosiaalipalvelut R Taiteet, viihde ja virkistys S Muu palvelutoiminta T Kotitalouspalvelut YHTEENSÄ A Alkutuotanto B_F Jalostus G_T_S13 Julkisyhteisöjen palvelut G_T_pl.S13 Yksityiset palvelut

23 Industry approach Output by industries - at current prices * 2011* EUR , at current prices A Agriculture, forestry and fishing _016 Agriculture Forestry Hunting and fishing B_E Total manufacturing B Mining and quarrying C Manufacturing _12 Food industry, etc _15 Textile, clothing and leather industries _17 Forest industry Woodworking industry Paper industry Printing _22 Chemical industry Manufacture of other non-metallic mineral products _30+33 Metal industry Manufacture of basic metals Manufacture of fabricated metal products _27 Manufacture of electrical and electronic products Manufacture of other machinery and equipment _30 Manufacture of transport equipment Repair and installation of machinery and equipment _32 Manufacture of furnitures and other products D Energy supply E Water supply and waste management F Construction _439 Building construction etc Civil engineering, etc G Trade Trade and repair of motor vehicles, etc Wholesale trade (excl. motor vehicles, etc.) Retail trade (excl. motor vehicles, etc.) H Transportation and storage Land transport Water transport Air transport Warehousing and support activities for transportation Postal and courier activities I Hotels and restaurants J Information and communication K Financial and insurance activities L Real estate activities _68202 Letting and operation of dwellings Other real estate activities M Professional, scientific and technical activities N Administrative and support service activities O Public administration and social security P Education Q Human health and social work activities Human health activities _88 Social work activities R Arts, entertainment and recreation S Other services T Household service activities TOTAL A Primary production B_F Secondary production G_T_S13 General government services G_T_excl.S13 Private services

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2006-2015* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 14.7.2016

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Korjattu 30.9.2014 Corrected 30.9.2014 Kansantalouden tilinpito National Accounts 2004-2013* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2005-2014* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 9.7.2015

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2005-2014* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 29.1.2016

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito 0 Kansantalouden tilinpito National Accounts 2003-2012* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 9 1734 3316 Tuomas Rothovius +358 9 1734 3360 Marjukka Monto +358 9 1734 3364 kansantalous@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2005-2014* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 2.3.2015

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito 1 Kansantalouden tilinpito National Accounts 2003-2012* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Aila Heinonen +358 9 1734 3338 Olli Savela +358 9 1734 3316 Tuomas Rothovius +358 9 1734 3360 skt.95@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito National Accounts 2006-2015* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Olli Savela +358 29 551 3316 Tuomas Rothovius +358 29 551 3360 kansantalous@tilastokeskus.fi Helsinki 16.3.2016

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia

Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Ulkomaankauppa ja sitä harjoittavat yritykset - näkökulmia Globalisaatioseminaari 17.4.2103, Tilastokeskus Timo Koskimäki Tilastojohtaja, Tulli Sisällys Tavara- ja yritysnäkökulmat ulkomaankauppaan Yritysnäkökulmaa

Lisätiedot

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste Juha Honkatukia, VATT Toimiala Online syysseminaari.. Kotitalouksien reaalitulot (Household income, constant prices) 7 6 5 3 - - -3 Y Y5 3 Y6 PohjSavo Julkisen sektorin investoinnit, perushintaan

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito National Accounts

Kansantalouden tilinpito National Accounts Kansantalouden tilinpito National Accounts 2000-2009* Taulukot - Tables Tiedustelut - Inquiries: Aila Heinonen +358 9 1734 3338 Olli Savela +358 9 1734 3316 Raimo Nurminen +358 9 1734 3367 skt.95@tilastokeskus.fi

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet päivitetty

Kymenlaakso ennusteet päivitetty Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet 12.04.2016 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson väestöennuste 2014-2040 3 Lähde: Tilastokeskus Kymenlaakson ikärakenne-ennuste

Lisätiedot

Kymenlaakso ennusteet

Kymenlaakso ennusteet Kymenlaakso 2010-2040 ennusteet ValokuvaT Mika Rokka 30.1.2018 päivitetty Kymenlaakson väkilukuennuste 2014-2040 2 Lähde: Tilastokeskus Väestön ikäjakauma Kymenlaaksossa (suunnite, Iitti mukana) 3 Väestön

Lisätiedot

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009

Photo: Paavo Keränen. KAINUU in statistics 2009 Photo: Paavo Keränen KAINUU in statistics 2009 KAINUU IN PROPORTION TO THE WHOLE OF FINLAND Forest area Total area Roads Primary production Summer cottages Unemployed Populat. over 64 years Number of farms

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito 2002 2011

Kansantalouden tilinpito 2002 2011 Kansantalous 2012 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito 2002 2011 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2012 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito

Lisätiedot

Kansantalous 2013 Nationalräkenskaper National Accounts. Kansantalouden tilinpito 2003 2012 National Accounts Taulukot Tables

Kansantalous 2013 Nationalräkenskaper National Accounts. Kansantalouden tilinpito 2003 2012 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2013 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito 2003 2012 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2013 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014

Alue-ennuste, työllisyys VATT. Toimiala Online syysseminaari 21.11.2014 Alue-ennuste, työllisyys VATT Toimiala Online syysseminaari 21.11. Kasvinviljely ja kotieläintalous, riistatalous ja niihin liittyvät palvelut 1, työllisyyden kumulatiivinen %-muutos -4-6 -8-1 -12-14 Metsätalous

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua Jaana Kurjenoja luo kasvua luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja tukipalvelut Informaatio

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutoksia

Toimintaympäristön muutoksia Jämsä Kuhmoinen Toimintaympäristön muutoksia Jämsä ja Kuhmoinen 24.11.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys väestö 1980 2013

Lisätiedot

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, %

Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.0% in 2016 GDP growth 2016/2015, % Russia Rest of Eastern Europe Brazil America Middle East and Africa Export Demand for Technology Industry in Finland Will Grow by 2.% in 216 GDP growth 216/215, % 9 8 7 6 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4 Average growth:

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 29.1.2016 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.2015) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 2015 Väkiluku

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters

Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters Teknologiateollisuuden uudet tilaukset* vuosineljänneksittäin New orders of technology industries* by quarters 75 7 65 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Milj. euroa, nimellisin hinnoin / Mil. euros, in nominal

Lisätiedot

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen

Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Leppävirta Heinävesi Varkaus Joroinen Toimintaympäristön muutokset Keski-Savon selvitysalue 12.6.2014 Heikki Miettinen Pohjakartta MML, 2012 Kunnan elinvoimaisuuden indikaattorit Pidemmän aikavälin väestökehitys

Lisätiedot

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja

Kauppa luo kasvua 15.8.2016. Jaana Kurjenoja Kauppa luo kasvua Kauppa luo varallisuutta yhteiskuntaan Osuus arvonlisäyksestä 2015 Kauppa 20% 9% 9% Metalli- ja elektroniikkateollisuus Muu jalostus Ammatillinen ja tieteellinen toiminta, hallinto- ja

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Kansantalouden tilinpito 1 Monisteen sisältö Kansantalouden tilinpito, BKT Nimelliset ja reaaliset suureet Logaritmiset luvut, indeksit Maksutase Taloudellisten muuttujien

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

AKKREDITOITU YMPÄRISTÖTODENTAJA ACCREDITED ENVIRONMENTAL VERIFIER

AKKREDITOITU YMPÄRISTÖTODENTAJA ACCREDITED ENVIRONMENTAL VERIFIER FI-V-0002/A21/2015 Liite 1, Pätevyysalue / Appendix 1, Scope of accreditation Sivu / Page 1(7) AKKREDITOITU YMPÄRISTÖTODENTAJA ACCREDITED ENVIRONMENTAL VERIFIER DNV GL BUSINESS ASSURANCE FINLAND OY AB

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne

Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Elina Parviainen / Vantaan kaupunki elina.parviainen[at]vantaa.fi Päivitetty 12.12.2017 Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työpaikka- ja elinkeinorakenne Työvoima ja työttömyys

Lisätiedot

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi

Työvoimatutkimus. Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia. 2016, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Työmarkkinat 207 Työvoimatutkimus 206, joulukuu, 4. neljännes ja vuosi Joulukuun työttömyysaste 7,9 prosenttia Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 206 joulukuussa 207 000,

Lisätiedot

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ)

ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± ã ƒ) ; ; ã Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± )± Ò ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ) ± ± ± ) ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ƒ ) ± ± ƒ) ± ± ± ) ± ± ± ± ± Ò ± ± ƒ) ;;± ƒ; ; ;± ƒ) ƒ ;± ± ) ä ƒ) ƒ)

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä

Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Etelä-Pohjanmaan elintarviketeollisuuden aluetaloudelliset vaikutukset - Case Altia Projektisuunnittelija Susanna Määttä Professori Hannu Törmä Ruralia-instituutti / RegFin-tiimi www.helsinki.fi/ruralia

Lisätiedot

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014

Työpaikka- ja. Päivitetty 9.9.2014 Työpaikka- ja elinkeinorakenne i k Päivitetty 9.9.2014 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-20112011 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Helsinki 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Toimipaikkakohtainen työpaikka- ja työntekijävirta-aineisto

Toimipaikkakohtainen työpaikka- ja työntekijävirta-aineisto Aineistokuvaus Toimipaikkakohtainen työpaikka- ja työntekijävirta-aineisto Sisältökuvaus Työpaikka- ja työntekijävirta-aineistoon on laskettu toimipaikoittain virtatietoja käyttäen 1-vuoden aikavälejä

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty

Työpaikka- ja elinkeinorakenne. Päivitetty Työpaikka- ja elinkeinorakenne Päivitetty 23.9.2013 Työpaikat Helsingin seudun kunnissa v 2000-2010 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Helsinki 372 352 372 101 370 342 364 981 365 597

Lisätiedot

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty

Tilastotietoja Kymenlaaksosta. 18.8.2015 päivitetty Tilastotietoja Kymenlaaksosta 18.8.215 päivitetty Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku yhteensä 179 861 ennakko (1.1.215) 2 Lähde: Tilastokeskus ennakko Kymenlaakson väkiluku kunnittain 215 Väkiluku

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot

Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa TEM/Työnvälitystilastot Työttömät työnhakijat, työttömyysasteet ja työpaikat Hämeessä maaliskuussa 2014 Työttömät työnhakijat kuukauden lopussa Hämeen ELY-keskuksen alueella vuosina 2009 2014 30 000 Työttömät työnhakijat (ml.

Lisätiedot

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne

Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Mikä on bruttokansantuote ja mitä se mittaa? Maailman tilastopäivä 20.10.2015 Studia Monetaria Katri Soinne Bruttokansantuotteen volyymin vuosimuutos eli reaalinen muutos, prosenttia Lähde: www.tilastokeskus.fi

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Suomen bruttokansantuote (BKT) kasvoi vain vajaan prosentin vuonna 2001, kun 1990-luvun jälkipuoliskolla vuosikasvut vaihtelivat 4 ja 6 prosentin välillä. Vuonna 2001 markkinahintainen

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito 2004 2013

Kansantalouden tilinpito 2004 2013 Kansantalous 2014 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito 2004 2013 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2014 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito

Lisätiedot

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m

Ruututietokanta 2014: 250m x 250m Ruututietokanta 2014: 250m x 250m ja asukkaiden 2013. 250m x 250m. 1 asukas 54 503 54 503 2-10 asukasta 782 991 206 376 11-99 asukasta 1 785 241 55 073 100-499 asukasta 2 112 513 11 224 500-999 asukasta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto toukokuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation May 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial production development by year 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14 12 1 8 1998=1 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26e 27e 28e Kiina/China Etelä-Korea/Korea

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudelliset näkymät 23 25 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Julkisuuten 18.3.23 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/23 Talvi 23 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi ja bruttokansantuote euroalueella Eurozone Manufacturing and Services Sector Purchasing Managers Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / 5 = no

Lisätiedot

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year

Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year Lähde/Source: Consensus Economics R:\kvtalous\jpkv7af.ppt 28.12.29/jp Teollisuustuotannon kehitys vuosittain Industrial Production Development by Year 48 46 44 42 4 38 36 34 32 3 28 26 24 22 2 18 16 14

Lisätiedot

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa

Metalliteollisuuden yritykset Suomessa Metalliteollisuuden yritykset Suomessa HTSY Verohallinto 18.12.2012 Verohallinto 2 (6) METALLITEOLLISUUDEN YRITYKSET SUOMESSA Kirjoitus perustuu Harmaan talouden selvitysyksikön ilmiöselvitykseen Metalliteollisuuden

Lisätiedot

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden

The Federation of Finnish Technology Industries. Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden The Federation of Finnish Technology Industries Special Tools and Machining Group Dr Veli Matti Kuisma ISTMA Europe, Wiesbaden 28.11. 29.11.2011 The Technology Industry the Most Important Sector in Finland

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS YRITYKSET JA TOIMIPAIKAT 1995=100 YRITYSTEN MÄÄRÄN KEHITYS 1995-2012 200 190 180 Laukaa Koko maa 170 160 150 140 130 120 110 100 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan

2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 5 % 4 % 1 % 2011 Pielisen Karjalan TOL osuudet liikevaihdon mukaan 1 % 2 % 1 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % C Teollisuus G Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus

Lisätiedot

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt

Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Työtulojen osuus tulokakusta pienentynyt Olli Savela Yritysten saamat voitot ovat kasvaneet työtuloja nopeammin viimeisen kolmenkymmenen vuoden aikana. Tuotannossa syntyneestä tulosta on voittojen osuus

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito 2001 2010

Kansantalouden tilinpito 2001 2010 Kansantalous 2011 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito 2001 2010 National Accounts Taulukot Tables Kansantalous 2011 Nationalräkenskaper National Accounts Kansantalouden tilinpito

Lisätiedot

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone

Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Euroalueen teollisuustuotanto on alkanut supistua Industry Production Entering a Decline in Eurozone Viimeinen havainto lokakuu 211 / Last observation October 211. Lähde/Source: Markit, Eurostat Euroalueen

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudelliset näkymät 22 24 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Julkisuuten 24.9.22 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/22 Kesä 22 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT

LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT LAUKAAN TILASTOKATSAUS TYÖVOIMA JA TYÖPAIKAT 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TYÖVOIMA LAUKAASSA 1990-2011 9000 8000 7000 6000 5000

Lisätiedot

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta

Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011. Elinkeinotoimi Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Vs.elinkeinopäällikkö Pirjo Leino 8.2.2011 Nurmijärven kunta-elinkeinorakenteesta Elinkeinopoliittinen ohjelma vuosille 2006-2010 Niiden toimenpiteiden kokonaisuus joilla kunta vaikuttaa omalta osaltaan

Lisätiedot

Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3.

Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3. Miten kuvata taloudellista hyvinvointia? Olli Savela, yliaktuaari, kansantalouden tilinpito Näkökulmia talouteen ja hyvinvointiin seminaari 7.3.2011 Kansantalouden tilinpito Kansainvälinen talouden kuvaus-

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti

Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksit globaalisti Global Manufacturing and Services Business Activity Index 5 = ei muutosta edeltävästä kuukaudesta / No change on previous month Teollisuus

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos HELSINKI 08.05.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Viron talouden kehitys (1) Ostovoimalla tasoitettu BKT per capita vuonna

Lisätiedot

VUOSIKIRJA. 2015 YEAR BOOK Tilastot 2014 Statistics

VUOSIKIRJA. 2015 YEAR BOOK Tilastot 2014 Statistics VUOSIKIRJA 215 YEAR BOOK Tilastot 214 Statistics 2 Sisältö Contents Vuosikirja 215 Year book 215 3 Johdanto / Introduction 3 Teknologiateollisuus 214 / Technology Industries in 214 5 Sata vuotta suomalaista

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011 ja hintojen kehitys Elintarvikkeiden kuluttajahinnat Suhteessa maan yleiseen hintatasoon on elintarvikkeiden hinta Suomessa Euroopan alhaisimpia. Arvonlisäverottomilla hinnoilla laskettuna elintarvikkeiden

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1/6 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Lapissa 1993-2007 L A P P I Koodi Toimiala 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2 007 A,B ALKUTUOTANTO 7 506 6 926 5 978 5 449 5 346

Lisätiedot

KUOPION TYÖPAIKAT

KUOPION TYÖPAIKAT KUOPION TYÖPAIKAT 2011-2015 Muutokset 5 vuodessa: Työpaikkojen määrä kasvoi viidessä vuodessa noin 200 työpaikalla, 2,5 % - naisilla +600 työpaikkaa / miehillä -400 työpaikkaa Koulutuksen mukaan työpaikkamäärät

Lisätiedot

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011

Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa. Jukka Ollila 12.10.2011 Tilastotiedon hyödyntäminen käytännön suunnittelussa ja päätöksenteossa yritysneuvonta yritysten eri elinkaaren vaiheissa seudullinen elinkeinojen kehittäminen hallinnoimalla Koheesio- ja kilpailukykyohjelma

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product

Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product Bruttokansantuotteen kehitys Development of Gross Domestic Product 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 1 9 2=1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21e211e Kehittyvät maat / Emerging countries Maailma / World Kehittyneet

Lisätiedot

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila

Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Veden käytön ja vesistökuormituksen nykytila Vesiviisautta kiertotalouteen Kohti vesiviisasta kiertotaloutta hankeen loppuseminaari 14.2.2017 Photo: Riku Lumiaro Jani Salminen, Jari Koskiaho, Sarianne

Lisätiedot

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006

Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Vuoden 2004 työpaikkatiedot (ennakko) on julkaistu 8.3.2006 Työpaikkojen määrän kehitys Tampereen seutukunnassa 2002 2003 2004* Muutos, 03-04 lkm Kangasala (1 8 017 8 134 8 240 106 1,3 Lempäälä 4 748 4

Lisätiedot

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen

YT-TILASTOT Tytti Naukkarinen YT-TILASTOT 2016 9.1.2017 Tytti Naukkarinen VUOSIVERTAILU 2006 2016 ALKANEIDEN YT-NEUVOTTELUJEN ALAISET HENKILÖT 250000 200000 150000 100000 50000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports

Teknologiateollisuuden vientiraportti. Report on Finnish Technology Industry Exports Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto kesäkuu 10 Report on Finnish Technology Industry Exports Last observation June 10 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Export of Technology

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014

Rahoitusleasinghankinnat 2,2 miljardia vuonna 2014 Rahoitus ja vakuutus 15 1 hankinnat, miljardia vuonna 1 hankinnat olivat, miljardia euroa vuonna 1. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat kasvoivat 1 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin 1, miljardia

Lisätiedot

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa

Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Teollisuuden tuotannon ja uusien tilausten supistuminen on jatkunut euromaissa Industry Production and Value of New Orders Continue to Shrink in the Eurozone Teollisuuden ostopäällikköindeksi / Manufacturing

Lisätiedot

Economic situation and outlook

Economic situation and outlook Economic situation and outlook 3th July 29 Graphs Yritysten kiinteät investoinnit Business Investment 13 125 12 115 11 15 1 95 9 85 8 2=1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29e 21e Ranska/France USA Japani/Japan

Lisätiedot

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA

12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA 12 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDEN OSANA Metsäsektorin asemaa kansantaloudessa voidaan kuvata mm. tuotannon, työllisyyden ja ulkomaankaupan avulla. Näistä toiminnoista esitetään tilastoja vuosikirjan muissa

Lisätiedot

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet

Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA. Sisältö. Päälähteet Helsingin yliopisto Sosiaalitieteiden laitos Yhteiskuntapolitiikka Luentosarja: Suomi ikääntyy 2015 19.2.2015 Ikärakennemuutos, tulot ja kulutus Reijo Vanne, Työeläkevakuuttajat TELA Sisältö Käsitteitä:

Lisätiedot

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA

YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA YT-TILASTOT 2015 7.1.2016 ILKKA KAUKORANTA 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Alkaneiden yt-neuvotteluiden alaiset henkilöt 2011Q1 2011Q2 2011Q3 2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013

Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Elinkeinorakenne ja suurimmat työllistäjät Hyvinkään kaupunki Talousosasto 11.12.2013 Hyvinkään elinkeinorakenne Tähän diasarjaan on koottu muutamia keskeisiä Hyvinkään kaupungin elinkeinorakennetta koskevia

Lisätiedot

ALUEELLISET RESURSSIVIRRAT: TIETO ALUEELLISISTA RESURSSIVIRROISTA LISÄÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT 22.5.

ALUEELLISET RESURSSIVIRRAT: TIETO ALUEELLISISTA RESURSSIVIRROISTA LISÄÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT 22.5. ALUEELLISET RESURSSIVIRRAT: TIETO ALUEELLISISTA RESURSSIVIRROISTA LISÄÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA KUNTATEKNIIKAN PÄIVÄT 22.5.2015, TURKU Dos. FT Joonas Hokkanen 1 YLEISESTI ESITETTYJÄ KYSYMYKSIÄ Alueellinen

Lisätiedot

Työpaikat ja työlliset 2015

Työpaikat ja työlliset 2015 Työpaikkoja Irja Henriksson 3.10.2017 Työpaikat ja työlliset 2015 Vuoden 2015 lopussa Lahdessa oli 49 761 työpaikkaa ja työllisiä 46 047. Vuodessa työpaikkojen määrä laski 0,8 % ja työllisten 0,4 %. Luvut

Lisätiedot

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly

Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Euromaat kehittyvät epäyhtenäisesti / Euro Countries Are Developing Unevenly Teollisuuden ja palvelualojen ostopäällikköindeksi / Manufacturing and Services Sector Purchasing Magers Index 5 = ei muutosta

Lisätiedot

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista

Uusi SeutUra -hanke. Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Uusi SeutUra -hanke Uusi SeutUra hanke edistää osaavan työvoiman ja Pielisen Karjalan työpaikkojen kohtaamista Pielisen Karjalan vahvat klusterit Tässä aineistossa on tarkasteltu Pielisen Karjalan eli

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Pohjois-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Pohjois-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 POHJOIS-LAPIN

Lisätiedot

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12

Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 Teollisuuden kehitystä ennakoivia indikaattoreita USAssa ja Euroalueella Future Industrial Trend Indicators in the USA and Euro Area 12 5 Euroalueen teollisuuden luottamusindeksi, vas.ast. / Industrial

Lisätiedot

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA

11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA 11 METSÄSEKTORI KANSANTALOUDESSA Hitaan taloudellisen kasvun aika jatkui vuonna 2002 ja Suomen bruttokansantuote (BKT) nousi vain pari prosenttia. Markkinahintainen BKT lisääntyi runsaat 4 miljardia euroa

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Tunturi-Lapin seutukunnassa 1 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Tunturi-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 TUNTURI-LAPIN

Lisätiedot

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet

Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Jyväskylän seudun elinkeinorakenteen muutos 2000 2014 ja kehitysmahdollisuudet Selvityksen tavoitteet ja toteutus Taustaa Keski- Suomen ja erityisesti Jyväskylän seudun elinkeinorakenne osoittautui laman

Lisätiedot

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa

Lapin liitto Työpaikat (alueella työssäkäyvät) Itä-Lapin seutukunnassa 1/24 Lapin liitto 23.11.2009 Työpaikat (alueella työssäkäyvät) 1993-2007 Itä-Lapin seutukunnassa - luokitus vuoden 1995 mukainen vuodet 1993-2000 ja luokitus vuoden 2002 mukainen vuodet 2001-2007 ITÄ-LAPIN

Lisätiedot

Uusi toimialaluokitus TOL 2008

Uusi toimialaluokitus TOL 2008 Uusi toimialaluokitus TOL 2008 - Uudistuksen lähtökohdat - Käyttöönotto - Mikä muuttuu - Tilastokeskuksen palvelut Luokitusuudistuksen yleiset lähtökohdat Kv-toimialaluokituksen (ISIC) rakenne tarkistetaan

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.6.2015 11:00 EURO & TALOUS 3/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu

TIETEEN TILA Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu TIETEEN TILA 2016 Tohtoreiden sijoittuminen työelämässä: toimialoittainen tarkastelu 19.12.2016 Lisätietoja: www.aka.fi/tieteentila Suunnittelu ja johdon tuki -yksikkö Suomen Akatemia 1 Tohtoreiden sijoittumisaineisto

Lisätiedot

Työpaikat Vaasassa

Työpaikat Vaasassa Työpaikat Vaasassa 2000 2014 Erityissuunnittelija Teemu Saarinen, Kaupunkikehitys, 29.9.2016 Työpaikat Vaasassa vuosina 2000 2014* *) Tilastokeskus julkaisee vuoden 2015 työpaikkatiedot lokakuussa 2017.

Lisätiedot

Rahoitusleasinghankinnat 2,0 miljardia vuonna 2013

Rahoitusleasinghankinnat 2,0 miljardia vuonna 2013 Rahoitus ja vakuutus 04 03 hankinnat,0 miljardia vuonna 03 hankinnat olivat,0 miljardia euroa vuonna 03. Edelliseen vuoteen verrattuna hankinnat vähenivät 4 prosenttia. vuokria puolestaan maksettiin, miljardia

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 13.6.2017 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT Suomen talouden ennuste vuosille 2017 2019 kesäkuussa 2017. Eurojatalous.fi Suomen Pankin ajankohtaisia

Lisätiedot

SVT VIENNIN JA TUONNIN YKSIKKÖARVO- JA VOLYYMI-INDEKSIEN MUUTOS (%) TOIMIALOITTAIN ; TAMMI-JOULUKUU 2000/ ,6 11,8 14,6 14,2 4,7 16,8 7,7 29,3

SVT VIENNIN JA TUONNIN YKSIKKÖARVO- JA VOLYYMI-INDEKSIEN MUUTOS (%) TOIMIALOITTAIN ; TAMMI-JOULUKUU 2000/ ,6 11,8 14,6 14,2 4,7 16,8 7,7 29,3 SVT Ulkomaankauppa 2001:M05 Utrikeshandel Foreign Trade Ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymiindeksit toimialoittain ja tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan; joulukuu ja tammi-joulukuu 2000

Lisätiedot