SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite"

Transkriptio

1 Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 2/2

2 8.5.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko. Taulukko 5. Taulukko 6. Taulukko 7. Taulukko 8. Taulukko 9. Taulukko 1. Taulukko 11. Taulukko 12. Taulukko 13. Taulukko 1. Taulukko 15. Taulukko 16. Taulukko 17. Taulukko 18. Taulukko 19. Taulukko 2. Taulukko 21. Taulukko 22. Taulukko 23. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia Huoltotase, määrät Huoltotase, käyvin hinnoin Huoltotase, hinnat Kansainväliset hinnat Ulkomaankauppa, hinnat Ulkomaankauppa, määrät Kotitalouksien tulot ja kulutus Kiinteät investoinnit Tuotanto sektoreittain Työvoimatase Ansiotaso ja tuottavuus Keskeiset hinnat Yrittäjätoiminta Kotitalouksien tulot, kysyntä ja säästäminen Valtion talous Julkinen talous Kansantulo Verot ja sosiaaliturvamaksut Maksutase Pankit Korot Suomen kansainvälinen taloudellinen ympäristö Tässä liitemateriaalissa historiatiedot perustuvat Tilastokeskuksen maaliskuussa julkaisemiin kansantalouden tilinpidon tietoihin. Ennusteen luvut valmistuivat

3 ENNUSTEEN KESKEISIMPIÄ MUUTTUJIA 1998 e1999 e2 e21 e22 BKT, %-muutos Työlliset, %-muutos Työttömyysaste, % Yksityisen kulutuksen hinta, %-muutos Kuluttajahintaindeksi, %-muutos Asuntojen hintaindeksi, %-muutos Ansiotaso, %-muutos Reaaliansiotaso,%-muutos Työn tuottavuus,%-muutos Tavaraviennin deflaattori, %-muutos Tavaratuonnin deflaattori, %-muutos Vaihtosuhde, %-muutos Pankkiluotot kotitalouksille ja yrityksille, %-muutos Helibor /euribor 3kk Valtion veroll. oblig. -5 v. korko Veroaste, %BKT:sta ¹ Valtion rahoitusjäämä, %BKT:sta Julkisen sektorin rahoitusjäämä, %BKT:sta Vaihtotase, %BKT:sta Kotitalouksien kulutusalttius, % Pääomatulot, yksityinen sektori, %arvonlisäyksestä ¹Julkisyhteisöjen saamat verot ja sosiaaliturvamaksut, %BKT:sta

4 HUOLTOTASE 1995-mrd. mk, määrät ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Bruttokansantuote mh Tavaroiden ja palvelusten tuonti Kokonaistarjonta Tavaroiden ja palvelusten vienti Kulutus Yksityinen kulutus Julkinen kulutus Kiinteät investoinnit Yksityiset kiinteät investoinnit Julkiset kiinteät investoinnit Varastojen muutos ja tilastovirhe, 1995-mrd. mk Varastojen muutos, 1995-mrd. mk Tilastovirhe, 1995-mrd. mk Varastojen muutos ja tilastovirhe, %edell. vuoden kokonaiskysynnästä Kokonaiskysyntä Kotimainen kokonaiskysyntä

5 HUOLTOTASE, käypiin hintoihin, mrd. mk ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Bruttokansantuote mh Tavaroiden ja palvelusten tuonti Kokonaistarjonta Tavaroiden ja palvelusten vienti Kulutus Yksityinen kulutus Julkinen kulutus Kiinteät investoinnit Yksityiset kiinteät investoinnit Julkiset kiinteät investoinnit Varastojen muutos ja tilastovirhe, mrd. mk Varastojen muutos ja tilastovirhe, %edell. vuoden kokonaiskysynnästä Kokonaiskysyntä Kotimainen kokonaiskysyntä

6 HUOLTOTASE, HINNAT, indeksi 1995=1 ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Bruttokansantuote mh Tavaroidenja palvelustentuonti Kokonaistarjonta Tavaroidenja palvelustenvienti Kulutus Yksityinenkulutus Julkinenkulutus Kiinteät investoinnit Yksityiset kiinteät investoinnit Julkiset kiinteät investoinnit Kokonaiskysyntä Kotimainenkokonaiskysyntä KANSAINVÄLINEN KEHITYS, indeksi 1995=1 ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Suomenvientimaidentuonti Suomenvientimarkkinat, %-muutos Kilpailevat maailmanmarkkinahinnat, FIM Kilpailijoidenteollisuus tuott. vientihinta, FIM SuomenPankinkauppapainoinen valuuttaindeksi, 1982= USD-avistakurssi, FIM/USD

7 ULKOMAANKAUPPA, HINNAT, indeksi 1995=1 ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Vientihinnat (SKT95) Tavaroiden viennin hinta Palvelusten viennin hinta Tavaroiden ja palvelusten viennin hinta Tuontihinnat (SKT95) Tavaroiden tuonnin hinta Palvelusten tuonnin hinta Tavaroiden ja palvelusten tuonnin hinta Vaihtosuhde (SKT95) ULKOMAANKAUPPA, määrän %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Vienti (SKT95) Tavaroiden vienti Palvelusten vienti Tavaroiden ja palvelusten vienti Tuonti (SKT95) Tavaroiden tuonti Palvelusten tuonti Tavaroiden ja palvelusten tuonti Suomen vientimaiden tuonti Suomen vientimarkkinat Suomen tavaraviennin hinta /kilpailijamaiden hinta samassa valuutassa, % Suhteellinen vientihinta, indeksi 1995=

8 KULUTUS, 1995-mrd.mk ja %-muutokset KOTITALOUKSIEN TULOT JA KULUTUSALTTIUS 1998 e1999 e2 e21 e22 Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot Kulutusmenot Kotitalouksien (sis.vty:t) käytettävissä oleva tulo Käytettävissä oleva reaalitulo Kulutusalttius, % KIINTEÄT INVESTOINNIT, 1995-mrd.mk, määrät ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Yksityiset investoinnit Yksityiset tuotannolliset investoinnit Asuinrakennusinvestoinnit Julkiset investoinnit Kiinteät investoinnit

9 TUOTANTO (ARVONLISÄYS) SEKTOREITTAIN, 1995-mrd.mk, määrät ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Yksityinen sektori Julkinen toiminta Arvonlisäys, brutto perushintaan Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot Bruttokansantuote, mh TYÖVOIMATASE, tuhatta henkeä ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Työvoimatiedustelun mukaan, 15-7 vuotiaat Työlliset Työttömät Työvoima Työikäinen väestö Työvoimaosuus, % Työttömyysaste, % Työllisyysaste, 15-6 vuotiaat, %

10 ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS,%-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Reaaliansiotaso Koko talous Ansiotaso Yksikkötyökustannukset Työajan yksikköhinta ² Tuottavuus Yksityinen sektori Ansiotaso Keskipalkka ¹ Yksikkötyökustannukset Työajan yksikköhinta ² Tuottavuus Työn tuottavuus Koko talous Yksityinen sektori Julkinen sektori ¹Keskipalkka =palkkasumma / palkansaajien tehdyt työtunnit ²Työajan yksikköhinta =palkkasumma +sos.vak. maksut /palkansaajien tehdyt työtunnit

11 KESKEISET HINNAT, indeksi 1995=1 ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Kuluttajahintaindeksi Yksityisen kulutuksen hinta Pohjainflaatioindikaattori Nettohintaindeksi Verotariffi-indeksi Asuntojen hintaindeksi Tuotannon hintaindeksit Yksityinen sektori Ulkomaankauppahinnat Tavaroiden ja palvelusten viennin hinta Tavaroiden ja palvelusten tuonnin hinta Arvonlisäyksen deflaattorit BKT:n hinta, th Yksityinen sektori Julkinen sektori

12 YRITTÄJÄTOIMINTA 1998 e1999 e2 e21 e22 Yksityisen sektorin tuotanto, määrän %-muutos Kiinteät investoinnit, määrän %-muutos Bruttotoimintaylijäämä, %arvonlisäyksestä Toimintaylijäämä, %arvonlisäyksestä Yritysten luotot, %BKT:sta siitä pankkiluotot, %BKT:sta KOTITALOUKSIEN TULOT, KYSYNTÄ JA SÄÄSTÄMISASTE 1998 e1999 e2 e21 e22 Käytettävissä oleva reaalitulo, %-muutos Yksityinen kulutus, %-muutos Asuntoinvestoinnit, %-muutos Pankkiluotot, %-muutos Nettosäästämisaste, % Pankkiluotot, %käytettävissä olevista tuloista

13 VALTION TALOUS, mrd. mk ja %-muutokset Mrd.mk %-muutos Mrd.mk %-muutos Mrd.mk %-muutos Mrd.mk %-muutos Mrd.mk %-muutos TULOT (SKT95) tulo- ja varallisuusvero arvonlisävero muut välilliset verot korkotulot MENOT (SKT95) kulutusmenot tulonsiirrot soturahastoille tulonsiirrot kotital valtionavut kunnille tukipalkkiot korkomenot RAHOITUSJÄÄMÄ FINANSSISIJOITUKSET, NETTO YKSITYISTÄMISTULOT YM NETTORAHOITUSTARVE LUOTONOTTO, NETTO Mrd.mk %BKT:sta Mrd.mk %BKT:sta Mrd.mk %BKT:sta Mrd.mk %BKT:sta Mrd.mk %BKT:sta KASSA-ASEMA VALTION VELKA

14 JULKISEN SEKTORIN RAHOITUSTASAPAINO JA VELKA, %BKT:sta ja mrd. mk Julkisyhteisöjen tulot, %BKT:sta Julkisyhteisöjen menot Julkisyhteisöjen perusmenot Julkisyhteisöjen korkomenot Julkiset sektorin nettoluotonanto, %BKT:sta Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot Julkisen sektorin perusjäämä Julkisen sektorin nettoluotonanto, mrd. mk Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot EMU-velka (ESA95) Mrd. mk %BKT:sta Valtion velka Mrd. mk %BKT:sta

15 KANSANTULO, mrd. mk ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Palkat kotimaasta Työnantajainsosiaalivakuutusmaksut Toimintaylijäämä /sekatulo = Kotimaiset tuotannontekijätulot Kiinteänpääomankuluminen = BKT tuotantokustannushintaan Muut tuotantukipalkkiot Muut tuotantoverot =BKT perushintaan Tuotetukipalkkiot Tuoteverot = BKT markkinahintaan Ensitulo ulkomailta, netto = Bruttokansantulo markkinahintaan Kiinteänpääomankuluminen = Nettokansantulo Tulonsiirrot ulkomailta, netto = Kansantaloudenkäytett. oleva tulo Kotitaloudet Julkinensektori Yritykset ja rahoituslaitokset

16 VEROT JA SOSIAALITURVAMAKSUT, %BKT:sta Julkisyhteisöt 1998 e1999 e2 e21 e22 Tulo-, varallisuus- ym. välittömät verot Tuotannon ja tuonnin verot Arvonlisäverot (ALV) Muut tuotannon ja tuonnin verot Pääomaverot Pakolliset sosiaaliturvamaksut Työnantajan pakolliset sosiaaliturvamaksut Vakuutetun pakolliset sosiaaliturvamaksut Vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut Työnantajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut Vakuutetun vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut Yhteensä

17 MAKSUTASE, mrd. mk 1998 e1999 e2 e21 e22 Tavaroiden vienti Tavaroiden tuonti Kauppatase (SKT95) Palvelusten vienti Palvelusten tuonti Palvelusten tase (SKT95) Tavaroiden ja palvelusten tase (SKT95) Tuotannontekijätulot ja tulonsiirrot, netto Vaihtotase Rahoitusjäämät, mrd. mk Kotitaloudet ja VTY:t Yritykset ja rahoituslaitokset Julkinen sektori Rahoitusjäämät, %BKT:sta Kotitaloudet ja VTY:t Yritykset ja rahoituslaitokset Julkinen sektori Vaihtotase, %BKT:sta

18 PANKIT, mrd. mk ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Pankkiluotot kotitalouksille ja yrityksille Pankkiluotot kotitalouksille Pankkiluotot yrityksille Yleisön euromääräiset talletukset KOROT, % 1998 e1999 e2 e21 e22 Helibor /euribor 3kk Valtion verollisen obligaation -5 v. korko Pankkien keskimääräinen antolainauskorko Pankkien uusien luottojen keskikorko Pankkitalletusten keskikorko

19 SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ Kansainvälisten järjestöjenennusteita: Euroopan komissio ja IMF huhtikuu 2, OECD toukokuu e1999 e2 e21 Bruttokansantuote, määrän%-muutos Komissio Koko maailma Yhdysvallat Japani Euroalue OECD Koko maailma Yhdysvallat Japani Euroalue IMF Koko maailma Yhdysvallat Japani Euroalue Tuonti, tavarat ja palvelukset, määrän%-muutos Komissio Koko maailma (tavarat) OECD Koko maailma Yhdysvallat Japani IMF Koko maailma Yhdysvallat Japani Euroalue Inflaatio, yksityisenkulutuksenhinnan%-muutos Komissio Yhdysvallat Japani Euroalue OECD Yhdysvallat Japani Euroalue (BKT-deflaattori) IMF Yhdysvallat Japani Euroalue Öljyn hinta US-dollareina, %-muutos OECD 1) IMF 2) Muiden raaka-aineidenhinta US-dollareina, %-muutos OECD 3) IMF ) ) OECD:ntuontihinta (cif) 2) Keskiarvo seuraavienlaatujenspot-hinnoista: U.K. Brent, Dubai ja West Texas Intermediate crude oil 3) Perushyödykkeet pl. energia, HWWA-indeksi ) Perushyödykkeet pl. polttoaineet

20 8.5.2 Kuviot Kuvio 1. Kuvio 2. Kuvio 3. Kuvio. Kuvio 5. Kuvio 6. Kuvio 7. Kuvio 8. Kuvio 9. Kuvio 1. Kuvio 11. Kuvio 12. Kuvio 13. Kuvio 1. Kuvio 15. Kuvio 16. Kuvio 17. Kuvio 18. Kuvio 19. Kuvio 2. Kuvio 21. Kuvio 22. Talouden keskeiset tasapainoluvut Kansainvälinen talous ja Suomi Kansainvälinen talous ja Suomi Kansainvälinen talous ja Suomi Kysyntä ja tarjonta Tuotanto sektoreittain Työllisyys, työvoima ja työttömyysaste Ulkomaankauppa Ulkomaankauppahinnat Vaihtosuhde Kiinteät investoinnit Investointiasteet Kotitalouksien tulot, tulonkäyttö ja velkaantuminen Yritykset Julkinen talous Kustannukset ja hinnat Ansiotaso Työkustannukset ja tuotannon hinnat Vaihtotase ja ulkomainen nettovarallisuus Säästämis- ja investointiaste Markkinakorot Pankkikorkoja

21 8.5.2 Kuvio 1. Talouden keskeiset tasapainoluvut 8 Bruttokansantuote %-muutos 2 Työttömyysaste % Vaihtotase %BKT:sta 7 Inflaatio (Kuluttajahintaindeksi) % Julkisentaloudenrahoitusjäämä (EMU) Julkinen velka (EMU) 8 %BKT:sta 7 %BKT:sta

22 8.5.2 Kuvio 2. Kansainvälinen talous ja Suomi Bruttokansantuote 1 Määrän indeksi, 199= Suomi Euroalue Euroalueeen ennuste v. 2 ja v. 21: Euroopan komissio, huhtikuu 2 1 Bruttokansantuote Määrän prosenttimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä (tasoitus: 2neljänneksen liukuva keskiarvo) Suomi Euroalue Euroalueeen ennuste v. 2 ja v. 21: Euroopan komissio, huhtikuu 2

23 8.5.2 Kuvio 3. Kansainvälinen talous ja Suomi 3 Määrän indeksi, 1988= Vientimaiden tuonti (=kysynnän määrä) Tavaravienti Suomen vientimarkkinat, kysynnän (=tuonnin) määrä 16 Prosenttimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

24 8.5.2 Kuvio. Kansainvälinen talous ja Suomi Yksityisen kulutuksen deflaattori 8 Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Suomi Euroalue Euroalueenennuste v.2 jav.21:euroopankomissio,huhtikuu2. Suhteelliset yksikkötyökustannukset, Suomi/EU9 Koko kansantalous, Indeksi 1982= Samassa valuutassa Kansallisissa valuutoissa EU9-maiden ennusteet v.2 ja v.21: Euroopan komissio, huhtikuu 2

25 8.5.2 Kuvio 5. Kysyntä ja tarjonta, volyymi-indeksi 1995=1 neljänneksen liukuva keskiarvo, indeksi 1995= Vienti (vas. ast.) Yksityiset investoinnit (vas. ast.) Varastojenmuutoksen vaikutus kok.kysynnänkasvuun(oik. ast.) 1 %-yks neljänneksen liukuva keskiarvo, indeksi 1995= Yksityinen kulutus Julkinen kysyntä 18 neljänneksen liukuva keskiarvo, 1995= BKT Tuonti

26 8.5.2 Kuvio 6. Tuotanto sektoreittain 16 neljänneksen liukuva keskiarvo, indeksi 1995= BKT tuotantokustannushintaan Julkinen sektori Yksityinen sektori 15 1 Tuotannon määrä, prosenttimuutos edellisestä vuodesta BKT tkh Yksityinen sektori Julkinen sektori

27 8.5.2 Kuvio 7. Työllisyys, työvoima ja työttömyysaste Työlliset 26 1 henkilöä, neljän neljänneksen liukuva keskiarvo % Työvoimaosuus Työllisyysaste, 15-6 vuotiaat Työttömyysaste 2 Neljän neljänneksen liukuva keskiarvo, %

28 8.5.2 Kuvio 8. Ulkomaankauppa Vienti ja tuonti (tavarat ja palvelut), määrän indeksi 2 Neljän neljänneksen liukuva k.a., indeksi 1995= Vienti Tuonti Vienti ja tuonti (tavarat ja palvelut), %BKT:sta, käyvin hinnoin 5 % Vienti Tuonti

29 8.5.2 Kuvio Ulkomaankauppahinnat Indeksi 1995= Tavaraviennin hinta 1) Tavaratuonnin hinta 1) SP:n kauppapainoinen valuuttakurssi-indeksi 1) kahdenneljänneksen liukuva k.a. Kuvio 1. Vaihtosuhde 11 Indeksi 1995=1, kahden neljänneksen liukuva keskiarvo

30 8.5.2 Kuvio 11. Kiinteät investoinnit 2 Volyymi-indeksi, 1995= Yksit. tuotannolliset investoinnit Julkiset investoinnit Asuntoinvestoinnit Kuvio 12. Investointiasteet 18 %BKT:sta kiintein hinnoin Yksit. tuotannolliset investoinnit Asuntoinvestoinnit Julkiset investoinnit

31 8.5.2 Kuvio 13. Kotitalouksien tulot, tulonkäyttö ja velkaantuminen % Käytettävissä oleva reaalitulo, netto, %-muutos % Kulutusmenot, määrän %-muutos Säästämisaste, % % Asuntoinvestoinnit, määrän %-muutos (vas. ast.) Velkaantumisaste (pankkiluotot %käytettävissä olevista tuloista) (oik. ast.)

32 8.5.2 Kuvio 1. Yritykset 6 Yrityssektorin pääomatulojen osuus arvonlisäyksestä % Bruttovelat suhteessa yritystoiminnan arvonlisäykseen % Kiinteät investoinnit suhteessa BKT:seen % Yksityiset tuotannolliset investoinnit

33 8.5.2 Kuvio 15. Julkinen talous Rahoitusjäämä 1 %BKT:sta Julkisyhteisöt (SKT95) Valtio (SKT95) Velka 8 %BKT:sta Julkisyhteisöt (EMU-velka) Valtio

34 8.5.2 Kuvio 16. Kustannukset ja hinnat Prosenttimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä Tuontihinnat 15 Kahden neljänneksen liukuva keskiarvo, %-muutos Ansiotasoindeksi %-muutos Yksikkötyökustannukset, neljän nelj. liukuva k.a Kuluttajahintaindeksi %-muutos

35 8.5.2 Kuvio 17. Ansiotaso Koko talouden ansiotaso 12 % Ansiotaso Reaaliansiotaso Ansiokehitys 6 3 neljänneksen liukuvan keskiarvon %-muutos edellisen vuoden vastavasta Keskipalkka Ansiotaso

36 8.5.2 Kuvio 18. Työkustannukset ja tuotannon hinta Koko talous 1 Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Yksikkötyökustannukset Arvonlisäyksen deflaattori Yksityinen sektori 1 Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Yksikkötyökustannukset Arvonlisäyksen deflaattori Tuotannon hinta

37 8.5.2 Kuvio 19. Vaihtotase ja ulkomainen nettovarallisuus Vaihtotaseen pääerät, mrd. mk 12 Neljän neljänneksen liukuva summa Vaihtotase Palvelutase Kauppatase Pääomankorvaukset ja tulonsiirrot 15 Vaihtotase ja kauppatase, %BKT:sta Vaihtotase Kauppatase 5 Ulkomainen nettovarallisuus, %BKT:sta Ulkomainen nettovarallisuus Ulkomainen nettovarallisuus ilman oman pääoman eriä "Ennuste" vaihtotaseenylijäämää kumuloimalla.

38 8.5.2 Kuvio Säästämis- ja investointiaste Bruttosäästämisen ja investointien osuus BKT:sta, % Säästö Investoinnit =Rahoitusjäämä TOTAL KOKOKANSANTALOUS CURRENTACCOUNT VAIHTOTASEEN ALIJÄÄMÄ SAVING SÄÄSTÖ INVESTMENT INVESTOINNIT CORPORATESECTORANDFINANCIALINSTITUTIONS YRITYKSETJA RAHOITUSLAITOKSET SAVING SÄÄSTÖ INVESTOINNIT INVESTMENT KOTITALOUDET HOUSEHOLDS 8 SÄÄSTÖ SAVING JULKINENSEKTORI PUBLICSECTOR INVESTOINNIT INVESTMENT INVESTOINNIT INVESTMENT - SÄÄSTÖ SAVING

39 8.5.2 Kuvio 21. Markkinakorot 18 % Valtion obligaatiokorko (-5 v.) Helibor /Euribor 3kk Kuvio 22. Pankkikorkoja 18 % Antolainauksen keskikorko Uusien luottojen korko Uusien luottojen korko reaalisena 1) 1) Deflatoitu kuluttajahintaindeksillä

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite 18.12.2 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2 27.11.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 24.3.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Suomen taloudelliset näkymät 23 25 Ennusteen taulukko- ja kuvioliite Julkisuuten 18.3.23 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/23 Talvi 23 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen talouden näkymät Ennusteen taulukkoliite Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen talouden näkymät 2008 2010 Ennusteen taulukkoliite 9.12.2008 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 4/2008 Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Joukukuu 2008

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017 2019 (kesäkuu 2017) 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 EILEN 11:00 EURO & TALOUS 3/2017 TALOUDEN NÄKYMÄT

Lisätiedot

Ennuste vuosille

Ennuste vuosille ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2015 2017 10.6.2015 11:00 EURO & TALOUS 3/2015 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2015 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT Viitevuoden 2010 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta Bruttokansantuote

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2016 2018 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 3/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Kesäkuu 2016 1. HUOLTOTASE, MÄÄRÄT

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennustetaulukot vuosille 2017-2019 3 ENNUSTETAULUKOT Ennuste vuosille 2017 2019 TÄNÄÄN 11:00 EURO & TALOUS 5/2016 TALOUDEN NÄKYMÄT Joulukuu 2016

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2004 2006 Ennusteen taulukkoliite 23.9.2004 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2004 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5.

Lisätiedot

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat

Ennustetaulukot. 1. Huoltotase, määrät. 2. Kysyntäerien vaikutus kasvuun 1. 3. Huoltotase, hinnat Ennustetaulukot 1. Huoltotase, määrät Viitevuoden 2000 hinnoin, prosenttimuutos edellisestä vuodesta 8,2 3,6 2,8 0,4 1,8 16,1 7,4 0,7 0,0 5,6 21,5 8,6 3,2 0,4 6,0 3,1 2,7 3,7 1,2 1,4 0,9 0,6 0,1 0,4 0,7

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2006 2008 Ennusteen taulukkoliite 26.9.2006 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 3/2006 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite

SUOMEN PANKKI Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto. Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009. Ennusteen taulukkoliite Suomen taloudelliset näkymät 2007 2009 Ennusteen taulukkoliite 20.3.2007 Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 1/2007 Rahapolitiikka ja tutkimusosasto Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE

TALOUSENNUSTE TALOUSENNUSTE 2017 2018 4.4.2017 Ennustepäällikkö Muut ennusteryhmän jäsenet Ilkka Kiema Seija Ilmakunnas Sakari Lähdemäki Terhi Maczulskij Aila Mustonen Riikka Savolainen Heikki Taimio VALUUTTAKURSSIT

Lisätiedot

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429

8.9.2010. Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 17 341 telefax: (09) 1734 3429 8.9.200 Postiosoite: 00022 TILASTOKESKUS puhelin: (09) 7 34 telefax: (09) 734 3429 Tiedustelut: Pasi Koikkalainen, +358 9 734 3332, e-mail: kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi Samu Hakala, +358 9

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 Euro & talous Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla euroalueen heikoimpien joukkoon Suomen

Lisätiedot

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Talouden näkymät 2010-2012 Euro & talous erikoisnumero 1/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 BKT ja kysyntäerät Tavaroiden ja palveluiden vienti Kiinteät bruttoinvestoinnit Yksityinen kulutus Julkinen kulutus

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 9.6.2016 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 22.3.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Ennusteen keskeisimpiä muuttujia Huoltotase, määrät Huoltotase, käyvin hinnoin Huoltotase, hinnat Kansainväliset hinnat Ulkomaankauppa, hinnat

Ennusteen keskeisimpiä muuttujia Huoltotase, määrät Huoltotase, käyvin hinnoin Huoltotase, hinnat Kansainväliset hinnat Ulkomaankauppa, hinnat 11.9.1997 ENNRA702.TL/ Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5. Taulukko 6. Taulukko 7. Taulukko 8. Taulukko 9. Taulukko 10. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia Huoltotase,

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Ennusttaulukot vuosill 2017-2019 (maaliskuu 2017) 3 ENNUSTETAULUKOT Ennust vuosill 2017 2019 16.3.2017 15:00 ANALYYSI TALOUDEN NÄKYMÄT Maaliskuu

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v) Työllisyysaste 198 26 Työlliset/Työikäinen väestö (15 64 v 8 % Suomi 75 EU 15 EU 25 7 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 6** 5.4.25/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985 26

Lisätiedot

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1989-23 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 8 % Suomi EU 7 65 6 55 5 89 91 93 95 97 99 1* 3** 13.1.23/SAK /TL Lähde: OECD Economic Outlook December 22 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 211 213 Euro & talous 5/211 Pääjohtaja Erkki Liikanen Talouskasvu hidastuu Suomessa tuntuvasti 18 Talouden elpyminen pysähtyy Prosenttimuutos edellisestä vuodesta (oikea asteikko)

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Suomen talouden näkymät 2017-2019 13.6.2017 Julkinen 1 Kansainvälisen talouden ympäristö kasvulle suotuisampi Suomen vientikysyntä vahvistuu maailman reaalitalouden

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2019 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 2/2009

Talouden näkymät Euro & talous erikoisnumero 2/2009 Talouden näkymät 2009-2011 Euro & talous erikoisnumero 2/2009 Erkki Liikanen 29.9.2009 Teemat 1. Maailmantalous vakautumassa ja rahoitusmarkkinoiden kriisin pahin ohi 2. Miksi vienti laski niin jyrkästi?

Lisätiedot

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013

Talouden näkymät INVESTOINTIEN KASVU ON PYSÄHTYNYT TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 5 2012 Talouden näkymät TALOUSKASVU NIUKKAA VUOSINA 2012 JA 2013 Suomen kokonaistuotannon kasvu on hidastunut voimakkaasti vuoden 2012 aikana. Suomen Pankki ennustaa vuoden 2012 kokonaistuotannon kasvun

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2005 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-25 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 EU-25 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 21.9.24/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 3.11.23/SAK /TL Lähde: European Commission 1 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Suomen Pankin ennusteita. kevät 1986

Suomen Pankin ennusteita. kevät 1986 Suomen Pankki Suomen Pankin ennusteita kevät 1986 Osa2 SUor~EN PANKKI SUHDANNE-ENNUSTEEN LAAJA TAULUKKOLIITE 3.4.1986 ENNUSTE 2.4.1986 LIITE 1 (2) 2.4.1986 JULKAISTUN ENNUSTEEN LAAJA TAULUKKOLIITE (TYÖTAULUT)

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Suomen Pankki Talouden näkymät 2015-2017 10.6.2015 Julkinen 1 Suomi jää yhä kauemmas muun euroalueen kasvusta Talouskasvua tukee viennin asteittainen piristyminen ja kevyt rahapolitiikka

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 13.10.1999

TALOUSENNUSTE 13.10.1999 TALOUSENNUSTE 13.10.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Eero Lehto puh. (09) 2535 7350 e-mail: Eero.Lehto@labour.fi Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½

Lisätiedot

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia

Talouden näkymät : Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Talouden näkymät 2010-2012: Suhdannenousu ei yksin korjaa talouden ongelmia Euro & talous erikoisnumero 2/2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Ennusteen yleiskuva 2 Edessä kasvun väliaikainen hidastuminen

Lisätiedot

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 8 % 75 7 Suomi EU-15 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työllisyysaste EU-maissa 23

Lisätiedot

Mitä on kansantalouden tilinpito?

Mitä on kansantalouden tilinpito? Mitä on kansantalouden tilinpito? Tilastokeskuksen asiakasaamu kirjastoille ja tietopalveluille 1.12.2010 Tilastopäällikkö Tuomas Rothovius Modernin makrotaloustieteen ja kansantalouden tilinpidon synnystä

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016 2018 10.6.2016 1 Kansainvälisen talouden lähtökohtien vertailua Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu 2015 2015 2016 2017 2018

Lisätiedot

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon

Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen. Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Talouden näkymiä vihdoin vihreää nousukaudelle? Reijo Heiskanen Twitter : @OP_Pohjola_Ekon Markkinoilla kasvuveturin muutos näkyy selvästi indeksi 2008=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat ja osakekurssit

Lisätiedot

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät

Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Samu Kurri Suomen Pankki Maailmantalouden suuret kysymykset Suhdannetilanne ja -näkymät Euro & talous 1/2015 25.3.2015 Julkinen 1 Maailmantalouden suuret kysymykset Kasvun elementit nyt ja tulevaisuudessa

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. Danske Bank. Lauri Uotila. 20.11.2014 TA2 Suomen talouselämä ja maailmantalous. Neuvonantaja

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. Danske Bank. Lauri Uotila. 20.11.2014 TA2 Suomen talouselämä ja maailmantalous. Neuvonantaja Kansantalous ja rahoitusmarkkinat 20.11.2014 TA2 Suomen talouselämä ja maailmantalous Lauri Uotila Neuvonantaja Danske Bank 1 2 Bkt 201,3 +Tuonti 78,8 =Kokonaistarjonta 280,1 Vienti 76,9 Kulutus 161,3

Lisätiedot

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti

Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Talousnäkymät 2015 Helsingin seudun kauppakamarin Luoteis-Uudenmaan kauppakamariyksikkö 7.11.2014 Timo Hirvonen Ekonomisti Markkinoilla turbulenssia indeksi 2010=100 140 Maailman raaka-aineiden hinnat

Lisätiedot

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista

Talouden näkymät. Edessä hitaan kasvun vuosia. Investointien kasvu maltillista 3 2012 Edessä hitaan kasvun vuosia Vuonna 2011 Suomen kokonaistuotanto elpyi edelleen taantumasta ja bruttokansantuote kasvoi 2,9 %. Suomen Pankki ennustaa kasvun hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2012,

Lisätiedot

Makrotaloustiede 31C00200

Makrotaloustiede 31C00200 Makrotaloustiede 31C00200 Kevät 2016 Kansantalouden tilinpito 1 Monisteen sisältö Kansantalouden tilinpito, BKT Nimelliset ja reaaliset suureet Logaritmiset luvut, indeksit Maksutase Taloudellisten muuttujien

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016

Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 Taloudellinen katsaus Syyskuu 2016 15.9.2016 Mikko Spolander Talousnäkymät Keskeiset taloutta kuvaavat indikaattorit lähivuosina ja keskipitkällä aikavälillä 2013 2014 2015 2016 e 2017 e 2018 e 2019 e

Lisätiedot

Alkaako taloustaivaalla seljetä?

Alkaako taloustaivaalla seljetä? ..9 Alkaako taloustaivaalla seljetä? Lauri Uotila Pääekonomisti Sampo Pankki.9. 9 Kokonaistuotannon kasvu, % %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 9 Venäjä USA Euroalue - - - Japani - - 9 9 - - - - - Teollisuuden

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Talvi 2016 22.12.2016 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 22.12.2016 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talous kasvaa, mutta hitaasti. Kotimainen kysyntä on kasvun ajuri, vienti

Lisätiedot

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä

Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Talouden ja rahoitusmarkkinoiden näkymiä Ylä-Savon kauppakamariosasto 16.5.2011 Pentti Hakkarainen Johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki Maailmantaloudessa piristymisen merkkejä 60 Teollisuuden ostopäällikköindeksi,

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 28.9.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 8.9.1 Lauri Uotila Sampo Pankki Bruttokansantuotteen kasvu 16 1 1 1 %, vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 1 1 1 8 8 6 Euroalue Intia Brasilia Venäjä 6 - USA

Lisätiedot

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät

Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät Suomen Pankki Talouden ajankohtaiskatsaus ja kehitysnäkymät MuoviSki 1 Pörssikurssit laskeneet 160 Euroalue Yhdysvallat Japani Kiina Indeksi, 1.1.2008 = 100 140 120 100 80 60 40 20 2008 2009 2010 2011

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Suhdannetilanne Konsultit 2HPO 1 Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.2010 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.2010 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Kansantalous ja rahoitusmarkkinat Rahoitusmarkkinoiden kehitys 29.9.21 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Bkt 171,3 +Tuonti 9,8 =Kokonaistarjonta 231,1 Vienti 64, Kulutus 137, -yksityinen 94,

Lisätiedot

ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT

ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT ILMARISEN TALOUSENNUSTE KEVÄT 2017 2.5.2017 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Julkistus keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: BKT:n kasvu Työllisyyden kehitys (palkansaajat, yrittäjät) Palkkasumma,

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.2011 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 14.4.211 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Sampo Pankki 13 12 11 1 9 8 7 6 4 3 2 1-1 -2-3 -4 - -6-7 -8-9 -1-11 Maailma: Bkt ja maailmankauppa %, volyymin vuosikasvu

Lisätiedot

Talouden näkymät

Talouden näkymät Juha Kilponen Ennustepäällikkö, Suomen Pankki Talouden näkymät 2016-2018 13.12.2016 Kansainvälisen talouden kasvu hieman kesäkuussa ennustettua hitaampaa Vuotuinen prosenttimuutos Kesäkuu 2016 Joulukuu

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito

Kansantalouden tilinpito Kansantalouden tilinpito Konsultit 2HPO 1 Bruttokansantuotteen kehitys 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 1926 = 100 0 Lähde: Tilastokeskus. 2 Maailmantalouden kasvun jakautuminen Lähde: OECD. 3

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 6.6.013: MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 01] sivuihin. (1) (a) igou -verot: Jos markkinoilla

Lisätiedot

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen

Talouden näkymiä Reijo Heiskanen Talouden näkymiä Reijo Heiskanen 24.9.2015 Twitter: @Reiskanen @OP_Ekonomistit 2 Maailmankauppa ei ota elpyäkseen 3 Palveluiden suhdanne ei onnu teollisuuden lailla 4 Maailmantalouden hidastuminen pitkäaikaista

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

SUOMEN PANKKI. ENNUSTE Luottamuksellinen 19.2.1988 LIITE 1 KUVIOT. Kansantalouden osasto SUHDANNE-ENNUSTE VUOSIKSI 1988-1990

SUOMEN PANKKI. ENNUSTE Luottamuksellinen 19.2.1988 LIITE 1 KUVIOT. Kansantalouden osasto SUHDANNE-ENNUSTE VUOSIKSI 1988-1990 Luottamuksellinen 19.2.1988 LIITE 1 KUVIOT SUHDANNE VUOSIKSI 1988 1990 1. Kansainvälinen kehitys, bruttokansantuote 2. Bruttokansantuote, määrän muutos, % 3. Kotimainen kokonaiskysyntä 4. Suomen länsivienti

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu %, liukuva vuosikasvu 12 12 1 8 6 Kiina Baltian maat Intia Venäjä 1 8 6 4 2 Euroalue Japani USA 4 2-2 21 22 23 24 2 26 27 USA+Euroalue+Japani = 4 % maailman bruttokansantuotteesta

Lisätiedot

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016

MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 MITEN TALOUS MAKAA? Ilmarisen talousennuste, kevät 2016 24.5.2016 1 ILMARISEN TALOUSENNUSTE Historian ensimmäinen Julkistus jatkossa keväisin ja syksyisin Erityisesti yritysnäkökulma Keskiössä: 1. Bkt:n

Lisätiedot

Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN

Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN 5 214 Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN Suomen kokonaistuotannon kehitys jatkuu vuosina 214 216 vaatimattomana. Bruttokansantuote supistuu,2 % vuonna 214, ja vaikka tuotanto alkaa

Lisätiedot

Ennusteen keskeisimpiä muuttujia. Huoltotase, määrät. Huoltotase, arvot. Huoltotase, hinnat. Ulkomaankauppa, määrät. Kiinteät investoinnit, määrät

Ennusteen keskeisimpiä muuttujia. Huoltotase, määrät. Huoltotase, arvot. Huoltotase, hinnat. Ulkomaankauppa, määrät. Kiinteät investoinnit, määrät ENNRA57.TLI Taulukkoliite Taulukko 1. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5. Taulukko 6. Taulukko 7. Taulukko 8. Taulukko 9. Taulukko 1. Taulukko 11. Taulukko

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kevät 2017 28.4.2017 Talousnäkymät Reaalitalouden ennuste 28.4.2017 Jukka Railavo Talousnäkymät Suomen talouskasvu jatkuu vakaana. Maailmantalouden kasvu nopeutumassa. Kasvun perusta

Lisätiedot

Globaaleja kasvukipuja

Globaaleja kasvukipuja Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Globaaleja kasvukipuja Euro & talous 1/2016 Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 22.3.2016 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylä 18.4.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kansainvälinen talouskasvu Maailma EU15 Yhdysvallat

Lisätiedot

Euro & talous 4/2015. Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus

Euro & talous 4/2015. Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus Samu Kurri Kansainvälisen ja rahatalouden toimisto, Suomen Pankki Euro & talous 4/2015 Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Tiedotustilaisuus 24.9.2015 24.9.2015 Julkinen 1 Euro & talous 4/2015 Rahapolitiikka

Lisätiedot

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle

Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Suomen Pankki Talouden näkymistä tulevalle vuosikymmenelle Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton edustajakokous 1 Euroalue koki kaksoistaantuman, nyt talouden elpyminen laaja-alaista BKT Euroalue KLL* GIIPS*

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät

Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät Teknologiateollisuuden / Suomen näkymät 26.1.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 25.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuuden liikevaihto Suomessa 25.1.2017 Teknologiateollisuus Lähde: Macrobond,

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 7.1.1999

TALOUSENNUSTE 7.1.1999 TALOUSENNUSTE 7.1.1999 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät

Teknologiateollisuuden talousnäkymät Teknologiateollisuuden talousnäkymät 30.3.2017 Pääekonomisti Jukka Palokangas 31.3.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus Suomen suurin elinkeino 51 % Suomen koko viennistä. Alan yritykset investoivat

Lisätiedot

Talouden näkymät vuosina

Talouden näkymät vuosina Talouden näkymät vuosina 2012-2014 Euro & talous 5/2012 Pääjohtaja Erkki Liikanen 1 Kansainvälisen talouden viestit kaksisuuntaisia 2 Tilanne rahoitusmarkkinoilla kohentunut kesän jälkeen Osake-indeksejä

Lisätiedot

1 Luottamuksellinen Kansantalouden osasto ENNRA602.TLI

1 Luottamuksellinen Kansantalouden osasto ENNRA602.TLI 1 ENNRA602.TLI Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko 4. Taulukko 5. Taulukko 6. Taulukko 7. Taulukko 8. Taulukko 9. Taulukko 10. Taulukko 11. Taulukko 12. Taulukko 13. Taulukko 14.

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyvyn tasosta

Kustannuskilpailukyvyn tasosta Suomen Pankki Kustannuskilpailukyvyn tasosta Kommenttipuheenvuoro Pekka Sauramon esitykseen Tulkitsen samoin kuin Pekka Kustannuskilpailukyky on heikentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit

Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit Talouden näkymät Reijo Heiskanen @Reiskanen, @OP_Ekonomistit 26.1.2016 Maailmantalouden kasvu verkkaista ja painottuu kulutukseen ja palveluihin 2 3 Korot eivät nouse paljoa Yhdysvalloissakaan 6 5 4 3

Lisätiedot

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009. Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja T i e d o t e Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa to 24.9.2009 klo 10.15 SUHDANNEKUVA SYKSY 2009 PTT-katsaus 3/2009 Valtion velkaantuminen ei vaadi paniikkiratkaisuja

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus /3

Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus /3 Valtiovarainministeriön kansantalousosasto Suhdannekatsaus 7../ Suomen korkeasuhdanne on taittunut ja talouskasvu on nopeasti hidastumassa. Suomen talous on perustaltaan kuitenkin terve ja työllisyystilanne

Lisätiedot

Talouskasvun edellytykset

Talouskasvun edellytykset Pentti Hakkarainen Suomen Pankki Talouskasvun edellytykset Martti Ahtisaari Instituutin talousfoorumi 16.5.2016 16.5.2016 Julkinen 1 Talouden supistuminen päättynyt, mutta kasvun versot hentoja Bruttokansantuotteen

Lisätiedot

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa

Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Suomen talous muuttuvassa Euroopassa Pellervon Päivä 2016 Signe Jauhiainen Vuodet vierivät 2008 Finanssikriisi 2009 Taantuma 2010 Toipumisesta velkakriisiin 2011 Euro horjuu 2012 Euroalue taantumassa 2013

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto / 5

SUHDANNEKATSAUS. Valtiovarainministeriön kansantalousosasto / 5 SUHDANNEKATSAUS Valtiovarainministeriön kansantalousosasto..5/ 5 BKT:n kasvu on voimistumassa eikä kahden prosentin ennustetta tälle vuodelle ole tarvetta muuttaa huolimatta siitä, että kolmen ensimmäisen

Lisätiedot

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen katsaus Taloudellinen katsaus Kesä 2017 Tiedotustilaisuus 21.6.2017 Talousnäkymät Video: Valtiovarainministeriö ennustaa riippumattomasti ja harhattomasti 2 Reaalitalouden ennuste 21.6.2017 Jukka Railavo, finanssineuvos

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

vuosien aikaperspektiivi kasvua mitataan kokonaistuotannon eli bruttokansantuotteen BKT muutoksella

vuosien aikaperspektiivi kasvua mitataan kokonaistuotannon eli bruttokansantuotteen BKT muutoksella MAKROTALOUSTIEDE KANSANTALOUDEN TILINPITO Makrotalouden kohteena on kansantalous miten kansatalouden osien vuorovaikutus näkyy kansataloudessa? o kotitaloudet o yritykset o ulkomaat kysymys on kansatalouden

Lisätiedot

Venäjän talouden näkymät

Venäjän talouden näkymät Venäjän talouden näkymät Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta Journalistiseminaari Helsinki 9.1.1 Vesa Korhonen Siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 1 1 Talous 1 16... Talouteen kasautunut rasitteita.

Lisätiedot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot

Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Suomen Pankki Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet vahvistuneet, Suomen näkymät heikot Säästöpankki Optia 1 Esityksen teemat Kansainvälien talouden kehitys epäyhtenäistä Euroopan ja Yhdysvaltain taloudet

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE : Mallivastaukset KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE.6.016: Mallivastaukset Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti Pohjola, Taloustieteen oppikirja, 014] sivuihin. (1) (a) Julkisten menojen kerroin (suljetun

Lisätiedot

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus

Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus Juha Kilponen Suomen Pankki Suomen talouden tila ja lähitulevaisuus ELY Areena Talousseminaari Turku, 25.1.2016 25.1.2016 Julkinen 1 Suomen talouden tilanne edelleen hankala Suomen talouden kasvu jää ennustejaksolla

Lisätiedot

Neljännesvuositilinpito

Neljännesvuositilinpito Kansantalous 2017 Neljännesvuositilinpito 2017, 1. vuosineljännes Bruttokansantuote kasvoi 1,2 prosenttia edellisestä neljänneksestä Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote volyymi 1)

Lisätiedot