SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SUOMEN PANKKI Kansantalousosasto. Suomen taloudellinen kehitys Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite"

Transkriptio

1 Suomen taloudellinen kehitys 2 22 Perusennusteen taulukko- ja kuvioliite Lisämateriaalia Euro & talous -lehden numeroon 2/2

2 8.5.2 Taulukkoliite Taulukko 1. Taulukko 2. Taulukko 3. Taulukko. Taulukko 5. Taulukko 6. Taulukko 7. Taulukko 8. Taulukko 9. Taulukko 1. Taulukko 11. Taulukko 12. Taulukko 13. Taulukko 1. Taulukko 15. Taulukko 16. Taulukko 17. Taulukko 18. Taulukko 19. Taulukko 2. Taulukko 21. Taulukko 22. Taulukko 23. Ennusteen keskeisimpiä muuttujia Huoltotase, määrät Huoltotase, käyvin hinnoin Huoltotase, hinnat Kansainväliset hinnat Ulkomaankauppa, hinnat Ulkomaankauppa, määrät Kotitalouksien tulot ja kulutus Kiinteät investoinnit Tuotanto sektoreittain Työvoimatase Ansiotaso ja tuottavuus Keskeiset hinnat Yrittäjätoiminta Kotitalouksien tulot, kysyntä ja säästäminen Valtion talous Julkinen talous Kansantulo Verot ja sosiaaliturvamaksut Maksutase Pankit Korot Suomen kansainvälinen taloudellinen ympäristö Tässä liitemateriaalissa historiatiedot perustuvat Tilastokeskuksen maaliskuussa julkaisemiin kansantalouden tilinpidon tietoihin. Ennusteen luvut valmistuivat

3 ENNUSTEEN KESKEISIMPIÄ MUUTTUJIA 1998 e1999 e2 e21 e22 BKT, %-muutos Työlliset, %-muutos Työttömyysaste, % Yksityisen kulutuksen hinta, %-muutos Kuluttajahintaindeksi, %-muutos Asuntojen hintaindeksi, %-muutos Ansiotaso, %-muutos Reaaliansiotaso,%-muutos Työn tuottavuus,%-muutos Tavaraviennin deflaattori, %-muutos Tavaratuonnin deflaattori, %-muutos Vaihtosuhde, %-muutos Pankkiluotot kotitalouksille ja yrityksille, %-muutos Helibor /euribor 3kk Valtion veroll. oblig. -5 v. korko Veroaste, %BKT:sta ¹ Valtion rahoitusjäämä, %BKT:sta Julkisen sektorin rahoitusjäämä, %BKT:sta Vaihtotase, %BKT:sta Kotitalouksien kulutusalttius, % Pääomatulot, yksityinen sektori, %arvonlisäyksestä ¹Julkisyhteisöjen saamat verot ja sosiaaliturvamaksut, %BKT:sta

4 HUOLTOTASE 1995-mrd. mk, määrät ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Bruttokansantuote mh Tavaroiden ja palvelusten tuonti Kokonaistarjonta Tavaroiden ja palvelusten vienti Kulutus Yksityinen kulutus Julkinen kulutus Kiinteät investoinnit Yksityiset kiinteät investoinnit Julkiset kiinteät investoinnit Varastojen muutos ja tilastovirhe, 1995-mrd. mk Varastojen muutos, 1995-mrd. mk Tilastovirhe, 1995-mrd. mk Varastojen muutos ja tilastovirhe, %edell. vuoden kokonaiskysynnästä Kokonaiskysyntä Kotimainen kokonaiskysyntä

5 HUOLTOTASE, käypiin hintoihin, mrd. mk ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Bruttokansantuote mh Tavaroiden ja palvelusten tuonti Kokonaistarjonta Tavaroiden ja palvelusten vienti Kulutus Yksityinen kulutus Julkinen kulutus Kiinteät investoinnit Yksityiset kiinteät investoinnit Julkiset kiinteät investoinnit Varastojen muutos ja tilastovirhe, mrd. mk Varastojen muutos ja tilastovirhe, %edell. vuoden kokonaiskysynnästä Kokonaiskysyntä Kotimainen kokonaiskysyntä

6 HUOLTOTASE, HINNAT, indeksi 1995=1 ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Bruttokansantuote mh Tavaroidenja palvelustentuonti Kokonaistarjonta Tavaroidenja palvelustenvienti Kulutus Yksityinenkulutus Julkinenkulutus Kiinteät investoinnit Yksityiset kiinteät investoinnit Julkiset kiinteät investoinnit Kokonaiskysyntä Kotimainenkokonaiskysyntä KANSAINVÄLINEN KEHITYS, indeksi 1995=1 ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Suomenvientimaidentuonti Suomenvientimarkkinat, %-muutos Kilpailevat maailmanmarkkinahinnat, FIM Kilpailijoidenteollisuus tuott. vientihinta, FIM SuomenPankinkauppapainoinen valuuttaindeksi, 1982= USD-avistakurssi, FIM/USD

7 ULKOMAANKAUPPA, HINNAT, indeksi 1995=1 ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Vientihinnat (SKT95) Tavaroiden viennin hinta Palvelusten viennin hinta Tavaroiden ja palvelusten viennin hinta Tuontihinnat (SKT95) Tavaroiden tuonnin hinta Palvelusten tuonnin hinta Tavaroiden ja palvelusten tuonnin hinta Vaihtosuhde (SKT95) ULKOMAANKAUPPA, määrän %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Vienti (SKT95) Tavaroiden vienti Palvelusten vienti Tavaroiden ja palvelusten vienti Tuonti (SKT95) Tavaroiden tuonti Palvelusten tuonti Tavaroiden ja palvelusten tuonti Suomen vientimaiden tuonti Suomen vientimarkkinat Suomen tavaraviennin hinta /kilpailijamaiden hinta samassa valuutassa, % Suhteellinen vientihinta, indeksi 1995=

8 KULUTUS, 1995-mrd.mk ja %-muutokset KOTITALOUKSIEN TULOT JA KULUTUSALTTIUS 1998 e1999 e2 e21 e22 Yksityiset kulutusmenot Julkiset kulutusmenot Kulutusmenot Kotitalouksien (sis.vty:t) käytettävissä oleva tulo Käytettävissä oleva reaalitulo Kulutusalttius, % KIINTEÄT INVESTOINNIT, 1995-mrd.mk, määrät ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Yksityiset investoinnit Yksityiset tuotannolliset investoinnit Asuinrakennusinvestoinnit Julkiset investoinnit Kiinteät investoinnit

9 TUOTANTO (ARVONLISÄYS) SEKTOREITTAIN, 1995-mrd.mk, määrät ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Yksityinen sektori Julkinen toiminta Arvonlisäys, brutto perushintaan Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot Bruttokansantuote, mh TYÖVOIMATASE, tuhatta henkeä ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Työvoimatiedustelun mukaan, 15-7 vuotiaat Työlliset Työttömät Työvoima Työikäinen väestö Työvoimaosuus, % Työttömyysaste, % Työllisyysaste, 15-6 vuotiaat, %

10 ANSIOTASO JA TUOTTAVUUS,%-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Reaaliansiotaso Koko talous Ansiotaso Yksikkötyökustannukset Työajan yksikköhinta ² Tuottavuus Yksityinen sektori Ansiotaso Keskipalkka ¹ Yksikkötyökustannukset Työajan yksikköhinta ² Tuottavuus Työn tuottavuus Koko talous Yksityinen sektori Julkinen sektori ¹Keskipalkka =palkkasumma / palkansaajien tehdyt työtunnit ²Työajan yksikköhinta =palkkasumma +sos.vak. maksut /palkansaajien tehdyt työtunnit

11 KESKEISET HINNAT, indeksi 1995=1 ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Kuluttajahintaindeksi Yksityisen kulutuksen hinta Pohjainflaatioindikaattori Nettohintaindeksi Verotariffi-indeksi Asuntojen hintaindeksi Tuotannon hintaindeksit Yksityinen sektori Ulkomaankauppahinnat Tavaroiden ja palvelusten viennin hinta Tavaroiden ja palvelusten tuonnin hinta Arvonlisäyksen deflaattorit BKT:n hinta, th Yksityinen sektori Julkinen sektori

12 YRITTÄJÄTOIMINTA 1998 e1999 e2 e21 e22 Yksityisen sektorin tuotanto, määrän %-muutos Kiinteät investoinnit, määrän %-muutos Bruttotoimintaylijäämä, %arvonlisäyksestä Toimintaylijäämä, %arvonlisäyksestä Yritysten luotot, %BKT:sta siitä pankkiluotot, %BKT:sta KOTITALOUKSIEN TULOT, KYSYNTÄ JA SÄÄSTÄMISASTE 1998 e1999 e2 e21 e22 Käytettävissä oleva reaalitulo, %-muutos Yksityinen kulutus, %-muutos Asuntoinvestoinnit, %-muutos Pankkiluotot, %-muutos Nettosäästämisaste, % Pankkiluotot, %käytettävissä olevista tuloista

13 VALTION TALOUS, mrd. mk ja %-muutokset Mrd.mk %-muutos Mrd.mk %-muutos Mrd.mk %-muutos Mrd.mk %-muutos Mrd.mk %-muutos TULOT (SKT95) tulo- ja varallisuusvero arvonlisävero muut välilliset verot korkotulot MENOT (SKT95) kulutusmenot tulonsiirrot soturahastoille tulonsiirrot kotital valtionavut kunnille tukipalkkiot korkomenot RAHOITUSJÄÄMÄ FINANSSISIJOITUKSET, NETTO YKSITYISTÄMISTULOT YM NETTORAHOITUSTARVE LUOTONOTTO, NETTO Mrd.mk %BKT:sta Mrd.mk %BKT:sta Mrd.mk %BKT:sta Mrd.mk %BKT:sta Mrd.mk %BKT:sta KASSA-ASEMA VALTION VELKA

14 JULKISEN SEKTORIN RAHOITUSTASAPAINO JA VELKA, %BKT:sta ja mrd. mk Julkisyhteisöjen tulot, %BKT:sta Julkisyhteisöjen menot Julkisyhteisöjen perusmenot Julkisyhteisöjen korkomenot Julkiset sektorin nettoluotonanto, %BKT:sta Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot Julkisen sektorin perusjäämä Julkisen sektorin nettoluotonanto, mrd. mk Valtio Kunnat Sosiaaliturvarahastot EMU-velka (ESA95) Mrd. mk %BKT:sta Valtion velka Mrd. mk %BKT:sta

15 KANSANTULO, mrd. mk ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Palkat kotimaasta Työnantajainsosiaalivakuutusmaksut Toimintaylijäämä /sekatulo = Kotimaiset tuotannontekijätulot Kiinteänpääomankuluminen = BKT tuotantokustannushintaan Muut tuotantukipalkkiot Muut tuotantoverot =BKT perushintaan Tuotetukipalkkiot Tuoteverot = BKT markkinahintaan Ensitulo ulkomailta, netto = Bruttokansantulo markkinahintaan Kiinteänpääomankuluminen = Nettokansantulo Tulonsiirrot ulkomailta, netto = Kansantaloudenkäytett. oleva tulo Kotitaloudet Julkinensektori Yritykset ja rahoituslaitokset

16 VEROT JA SOSIAALITURVAMAKSUT, %BKT:sta Julkisyhteisöt 1998 e1999 e2 e21 e22 Tulo-, varallisuus- ym. välittömät verot Tuotannon ja tuonnin verot Arvonlisäverot (ALV) Muut tuotannon ja tuonnin verot Pääomaverot Pakolliset sosiaaliturvamaksut Työnantajan pakolliset sosiaaliturvamaksut Vakuutetun pakolliset sosiaaliturvamaksut Vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut Työnantajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut Vakuutetun vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut Yhteensä

17 MAKSUTASE, mrd. mk 1998 e1999 e2 e21 e22 Tavaroiden vienti Tavaroiden tuonti Kauppatase (SKT95) Palvelusten vienti Palvelusten tuonti Palvelusten tase (SKT95) Tavaroiden ja palvelusten tase (SKT95) Tuotannontekijätulot ja tulonsiirrot, netto Vaihtotase Rahoitusjäämät, mrd. mk Kotitaloudet ja VTY:t Yritykset ja rahoituslaitokset Julkinen sektori Rahoitusjäämät, %BKT:sta Kotitaloudet ja VTY:t Yritykset ja rahoituslaitokset Julkinen sektori Vaihtotase, %BKT:sta

18 PANKIT, mrd. mk ja %-muutokset 1998 e1999 e2 e21 e22 Pankkiluotot kotitalouksille ja yrityksille Pankkiluotot kotitalouksille Pankkiluotot yrityksille Yleisön euromääräiset talletukset KOROT, % 1998 e1999 e2 e21 e22 Helibor /euribor 3kk Valtion verollisen obligaation -5 v. korko Pankkien keskimääräinen antolainauskorko Pankkien uusien luottojen keskikorko Pankkitalletusten keskikorko

19 SUOMEN KANSAINVÄLINEN TALOUDELLINEN YMPÄRISTÖ Kansainvälisten järjestöjenennusteita: Euroopan komissio ja IMF huhtikuu 2, OECD toukokuu e1999 e2 e21 Bruttokansantuote, määrän%-muutos Komissio Koko maailma Yhdysvallat Japani Euroalue OECD Koko maailma Yhdysvallat Japani Euroalue IMF Koko maailma Yhdysvallat Japani Euroalue Tuonti, tavarat ja palvelukset, määrän%-muutos Komissio Koko maailma (tavarat) OECD Koko maailma Yhdysvallat Japani IMF Koko maailma Yhdysvallat Japani Euroalue Inflaatio, yksityisenkulutuksenhinnan%-muutos Komissio Yhdysvallat Japani Euroalue OECD Yhdysvallat Japani Euroalue (BKT-deflaattori) IMF Yhdysvallat Japani Euroalue Öljyn hinta US-dollareina, %-muutos OECD 1) IMF 2) Muiden raaka-aineidenhinta US-dollareina, %-muutos OECD 3) IMF ) ) OECD:ntuontihinta (cif) 2) Keskiarvo seuraavienlaatujenspot-hinnoista: U.K. Brent, Dubai ja West Texas Intermediate crude oil 3) Perushyödykkeet pl. energia, HWWA-indeksi ) Perushyödykkeet pl. polttoaineet

20 8.5.2 Kuviot Kuvio 1. Kuvio 2. Kuvio 3. Kuvio. Kuvio 5. Kuvio 6. Kuvio 7. Kuvio 8. Kuvio 9. Kuvio 1. Kuvio 11. Kuvio 12. Kuvio 13. Kuvio 1. Kuvio 15. Kuvio 16. Kuvio 17. Kuvio 18. Kuvio 19. Kuvio 2. Kuvio 21. Kuvio 22. Talouden keskeiset tasapainoluvut Kansainvälinen talous ja Suomi Kansainvälinen talous ja Suomi Kansainvälinen talous ja Suomi Kysyntä ja tarjonta Tuotanto sektoreittain Työllisyys, työvoima ja työttömyysaste Ulkomaankauppa Ulkomaankauppahinnat Vaihtosuhde Kiinteät investoinnit Investointiasteet Kotitalouksien tulot, tulonkäyttö ja velkaantuminen Yritykset Julkinen talous Kustannukset ja hinnat Ansiotaso Työkustannukset ja tuotannon hinnat Vaihtotase ja ulkomainen nettovarallisuus Säästämis- ja investointiaste Markkinakorot Pankkikorkoja

21 8.5.2 Kuvio 1. Talouden keskeiset tasapainoluvut 8 Bruttokansantuote %-muutos 2 Työttömyysaste % Vaihtotase %BKT:sta 7 Inflaatio (Kuluttajahintaindeksi) % Julkisentaloudenrahoitusjäämä (EMU) Julkinen velka (EMU) 8 %BKT:sta 7 %BKT:sta

22 8.5.2 Kuvio 2. Kansainvälinen talous ja Suomi Bruttokansantuote 1 Määrän indeksi, 199= Suomi Euroalue Euroalueeen ennuste v. 2 ja v. 21: Euroopan komissio, huhtikuu 2 1 Bruttokansantuote Määrän prosenttimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä (tasoitus: 2neljänneksen liukuva keskiarvo) Suomi Euroalue Euroalueeen ennuste v. 2 ja v. 21: Euroopan komissio, huhtikuu 2

23 8.5.2 Kuvio 3. Kansainvälinen talous ja Suomi 3 Määrän indeksi, 1988= Vientimaiden tuonti (=kysynnän määrä) Tavaravienti Suomen vientimarkkinat, kysynnän (=tuonnin) määrä 16 Prosenttimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

24 8.5.2 Kuvio. Kansainvälinen talous ja Suomi Yksityisen kulutuksen deflaattori 8 Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Suomi Euroalue Euroalueenennuste v.2 jav.21:euroopankomissio,huhtikuu2. Suhteelliset yksikkötyökustannukset, Suomi/EU9 Koko kansantalous, Indeksi 1982= Samassa valuutassa Kansallisissa valuutoissa EU9-maiden ennusteet v.2 ja v.21: Euroopan komissio, huhtikuu 2

25 8.5.2 Kuvio 5. Kysyntä ja tarjonta, volyymi-indeksi 1995=1 neljänneksen liukuva keskiarvo, indeksi 1995= Vienti (vas. ast.) Yksityiset investoinnit (vas. ast.) Varastojenmuutoksen vaikutus kok.kysynnänkasvuun(oik. ast.) 1 %-yks neljänneksen liukuva keskiarvo, indeksi 1995= Yksityinen kulutus Julkinen kysyntä 18 neljänneksen liukuva keskiarvo, 1995= BKT Tuonti

26 8.5.2 Kuvio 6. Tuotanto sektoreittain 16 neljänneksen liukuva keskiarvo, indeksi 1995= BKT tuotantokustannushintaan Julkinen sektori Yksityinen sektori 15 1 Tuotannon määrä, prosenttimuutos edellisestä vuodesta BKT tkh Yksityinen sektori Julkinen sektori

27 8.5.2 Kuvio 7. Työllisyys, työvoima ja työttömyysaste Työlliset 26 1 henkilöä, neljän neljänneksen liukuva keskiarvo % Työvoimaosuus Työllisyysaste, 15-6 vuotiaat Työttömyysaste 2 Neljän neljänneksen liukuva keskiarvo, %

28 8.5.2 Kuvio 8. Ulkomaankauppa Vienti ja tuonti (tavarat ja palvelut), määrän indeksi 2 Neljän neljänneksen liukuva k.a., indeksi 1995= Vienti Tuonti Vienti ja tuonti (tavarat ja palvelut), %BKT:sta, käyvin hinnoin 5 % Vienti Tuonti

29 8.5.2 Kuvio Ulkomaankauppahinnat Indeksi 1995= Tavaraviennin hinta 1) Tavaratuonnin hinta 1) SP:n kauppapainoinen valuuttakurssi-indeksi 1) kahdenneljänneksen liukuva k.a. Kuvio 1. Vaihtosuhde 11 Indeksi 1995=1, kahden neljänneksen liukuva keskiarvo

30 8.5.2 Kuvio 11. Kiinteät investoinnit 2 Volyymi-indeksi, 1995= Yksit. tuotannolliset investoinnit Julkiset investoinnit Asuntoinvestoinnit Kuvio 12. Investointiasteet 18 %BKT:sta kiintein hinnoin Yksit. tuotannolliset investoinnit Asuntoinvestoinnit Julkiset investoinnit

31 8.5.2 Kuvio 13. Kotitalouksien tulot, tulonkäyttö ja velkaantuminen % Käytettävissä oleva reaalitulo, netto, %-muutos % Kulutusmenot, määrän %-muutos Säästämisaste, % % Asuntoinvestoinnit, määrän %-muutos (vas. ast.) Velkaantumisaste (pankkiluotot %käytettävissä olevista tuloista) (oik. ast.)

32 8.5.2 Kuvio 1. Yritykset 6 Yrityssektorin pääomatulojen osuus arvonlisäyksestä % Bruttovelat suhteessa yritystoiminnan arvonlisäykseen % Kiinteät investoinnit suhteessa BKT:seen % Yksityiset tuotannolliset investoinnit

33 8.5.2 Kuvio 15. Julkinen talous Rahoitusjäämä 1 %BKT:sta Julkisyhteisöt (SKT95) Valtio (SKT95) Velka 8 %BKT:sta Julkisyhteisöt (EMU-velka) Valtio

34 8.5.2 Kuvio 16. Kustannukset ja hinnat Prosenttimuutos edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä Tuontihinnat 15 Kahden neljänneksen liukuva keskiarvo, %-muutos Ansiotasoindeksi %-muutos Yksikkötyökustannukset, neljän nelj. liukuva k.a Kuluttajahintaindeksi %-muutos

35 8.5.2 Kuvio 17. Ansiotaso Koko talouden ansiotaso 12 % Ansiotaso Reaaliansiotaso Ansiokehitys 6 3 neljänneksen liukuvan keskiarvon %-muutos edellisen vuoden vastavasta Keskipalkka Ansiotaso

36 8.5.2 Kuvio 18. Työkustannukset ja tuotannon hinta Koko talous 1 Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Yksikkötyökustannukset Arvonlisäyksen deflaattori Yksityinen sektori 1 Prosenttimuutos edellisestä vuodesta Yksikkötyökustannukset Arvonlisäyksen deflaattori Tuotannon hinta

37 8.5.2 Kuvio 19. Vaihtotase ja ulkomainen nettovarallisuus Vaihtotaseen pääerät, mrd. mk 12 Neljän neljänneksen liukuva summa Vaihtotase Palvelutase Kauppatase Pääomankorvaukset ja tulonsiirrot 15 Vaihtotase ja kauppatase, %BKT:sta Vaihtotase Kauppatase 5 Ulkomainen nettovarallisuus, %BKT:sta Ulkomainen nettovarallisuus Ulkomainen nettovarallisuus ilman oman pääoman eriä "Ennuste" vaihtotaseenylijäämää kumuloimalla.

38 8.5.2 Kuvio Säästämis- ja investointiaste Bruttosäästämisen ja investointien osuus BKT:sta, % Säästö Investoinnit =Rahoitusjäämä TOTAL KOKOKANSANTALOUS CURRENTACCOUNT VAIHTOTASEEN ALIJÄÄMÄ SAVING SÄÄSTÖ INVESTMENT INVESTOINNIT CORPORATESECTORANDFINANCIALINSTITUTIONS YRITYKSETJA RAHOITUSLAITOKSET SAVING SÄÄSTÖ INVESTOINNIT INVESTMENT KOTITALOUDET HOUSEHOLDS 8 SÄÄSTÖ SAVING JULKINENSEKTORI PUBLICSECTOR INVESTOINNIT INVESTMENT INVESTOINNIT INVESTMENT - SÄÄSTÖ SAVING

39 8.5.2 Kuvio 21. Markkinakorot 18 % Valtion obligaatiokorko (-5 v.) Helibor /Euribor 3kk Kuvio 22. Pankkikorkoja 18 % Antolainauksen keskikorko Uusien luottojen korko Uusien luottojen korko reaalisena 1) 1) Deflatoitu kuluttajahintaindeksillä

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013

Talouden näkymät BKT SUPISTUU VUONNA 2013 3 213 BKT SUPISTUU VUONNA 213 Suomen kokonaistuotannon kasvu pysähtyi ja kääntyi laskuun vuonna 212. Ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote supistui myös vuoden 213 ensimmäisellä neljänneksellä. Suomen

Lisätiedot

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA

Talouden näkymät SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 2015 KASVU ON VIENTIVETOISTA 3 21 SUOMEN TALOUDEN KASVU VAUHDITTUU VASTA VUONNA 215 Suomen kokonaistuotanto on pienentynyt yhtäjaksoisesti vuoden 212 toisesta neljänneksestä lähtien. Kevään 21 aikana on kuitenkin jo näkynyt merkkejä

Lisätiedot

TALOUSENNUSTE 12.10.1998

TALOUSENNUSTE 12.10.1998 TALOUSENNUSTE 12.10.1998 Lisätietoja: Ennustepäällikkö Hannu Piekkola Palkansaajien tutkimuslaitos julkaisee lyhyen aikavälin talousennusteen (seuraaville 1½ - 2 vuodelle) kaksi kertaa vuodessa: maalis-

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 Työllisyysaste 1980-2003 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 80 % Suomi 75 70 65 60 EU-15 Suomi (kansallinen) 55 50 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 9.9.2002/SAK /TL Lähde: European Commission;

Lisätiedot

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v)

Työllisyysaste 1980-2004 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v) 1 8 % Työllisyysaste 198-24 Työlliset/Työikäinen väestö (15-64 v 75 7 Suomi 65 6 55 5 45 8 82 84 86 88 9 92 94 96 98 2 4** 16.5.23/SAK /TL Lähde: European Commission 2 Työttömyysaste 1985-24 2 % 2 15 15

Lisätiedot

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Suhdannetilanne. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Suhdannetilanne Konsultit 2HPO 1 Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu Heinäkuu Tammikuu

Lisätiedot

Talouden tila. Markus Lahtinen

Talouden tila. Markus Lahtinen Talouden tila Markus Lahtinen Taantumasta vaisuun talouskasvuun Suomen talous ei pääse vauhtiin, BKT: 2014-0,2 % ja 2015 0,5 % Maailmantalouden kasvu heikkoa Ostovoima ei kasva Investoinnit jäissä Maailmantalous

Lisätiedot

Bruttokansantuotteen kasvu

Bruttokansantuotteen kasvu Bruttokansantuotteen kasvu 1 9 8 7 3 1 %, liukuva vuosikasvu 11 Kiina Intia Venäjä USA Japani Euroalue -1-1 3 11 1 9 8 7 3 1-1 - 1 18.9. Bruttokansantuote, mrd. USD, Markkinakurssein USA 1 Kiina 9 Japani

Lisätiedot

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri

Talous. TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi. Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012. 3.10.2012 Samu Kurri Talous TraFi Liikenteen turvallisuus- ja ympäristöfoorumi Toimistopäällikkö Samu Kurri 3.10.2012 1 Esityksen aiheet Talouden näkymät Suomen Pankin kesäkuun ennusteen päätulemat Suomen talouden lähiaikojen

Lisätiedot

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010

Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan. Roger Wessman 14.04.2010 Suomen talouden kehitysnäkymät alkaneet kirkastumaan Roger Wessman 14.04.2010 1 2 Luvut ennakoivat maailmanteollisuudelle vahvinta kasvua 30 vuoteen Lainaraha halventunut 27.5 25.0 22.5 20.0 17.5 15.0

Lisätiedot

Maailmantalouden näkymät

Maailmantalouden näkymät Maailmantalouden näkymät 31.8.21 Toni Honkaniemi Yksikönpäällikkö Maailmantalouden kasvu epätasaista BKT:n määrä muutos ed. vuoden vast. neljänneksestä 8 % 18 6 4 Yhdysvallat Euroalue 16 14 2 12 1-2 -4

Lisätiedot

Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN

Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN 5 214 Talouden näkymät TUOTANNON KASVU KÄYNNISTYY VAIN VAIVOIN Suomen kokonaistuotannon kehitys jatkuu vuosina 214 216 vaatimattomana. Bruttokansantuote supistuu,2 % vuonna 214, ja vaikka tuotanto alkaa

Lisätiedot

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti

Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Taloutemme tila kansallisesti ja kansainvälisesti Seppo Honkapohja, Suomen Pankki Alustus, Logistiikkapäivä, Kotka 25.5.2009 1 Esityksen rakenne Rahoitusmarkkinoiden kriisin nykyvaihe Maailmantalouden

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 6.6.2013: MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 6.6.013: MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 01] sivuihin. (1) (a) igou -verot: Jos markkinoilla

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010

Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Rahoitusmarkkinoiden myllerrys ja Suomen talouden näkymät 2008-2010 Pääjohtaja Erkki Liikanen Jyväskylä 18.4.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Kansainvälinen talouskasvu Maailma EU15 Yhdysvallat

Lisätiedot

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen

Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.2011 Marja Haverinen Arvonlisäystarkastelua Tilastokeskuksen aineiston pohjalta 4.1.211 Marja Haverinen Käsitteistä Arvonlisäys (brutto) tarkoittaa tuotantoon osallistuvan yksikön synnyttämää arvoa. Se lasketaan markkinatuotannossa

Lisätiedot

Kustannuskilpailukyvyn tasosta

Kustannuskilpailukyvyn tasosta Suomen Pankki Kustannuskilpailukyvyn tasosta Kommenttipuheenvuoro Pekka Sauramon esitykseen Tulkitsen samoin kuin Pekka Kustannuskilpailukyky on heikentynyt vuosituhannen vaihteen jälkeen Kustannuskilpailukyvyn

Lisätiedot

Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10

Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky 9 Liitteet 10 Tulopoliittinen selvitystoimikunta 9.6.2003 Arvioita vuosien 2003-2004 tulo- ja hintakehityksestä Sisällys sivu Tiivistelmä 2 1 Ansiot 3 2 Hinnat 5 3 Palkansaajien ostovoima 7 4 Teollisuuden hintakilpailukyky

Lisätiedot

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto

Kuntien talous. Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.2013. Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Kuntien talous Työllisyys ja elinkeino seminaari Savonlinna 11.7.213 Pääekonomisti Juhani Turkkila Suomen Kuntaliitto Vuosikate: Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 26-212 Sisältää liikelaitokset. Lähde:

Lisätiedot

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki

Talous tutuksi - Tampere 9.9.2014 Seppo Honkapohja Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Talous tutuksi - Tampere Johtokunnan jäsen / Suomen Pankki Maailmantalouden kehitys 2 Bruttokansantuotteen kasvussa suuria eroja maailmalla Yhdysvallat Euroalue Japani Suomi Kiina (oikea asteikko) 125

Lisätiedot

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014

Hauraita ituja. Suvi Kosonen Toukokuu 2014 Hauraita ituja Suvi Kosonen Toukokuu 2014 1 Maailmantalous kohentaa, entä Suomi? Maailmantalouden näkymät ovat parantuneet odotetusti Teollisuusmaat ovat kasvun moottori Riskit ovat kehittyvissä maissa

Lisätiedot

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014

Niin sanottu kestävyysvaje. Olli Savela, yliaktuaari 26.4.2014 Niin sanottu kestävyysvaje Olli Savela, yliaktuaari 26.4.214 1 Mikä kestävyysvaje on? Kestävyysvaje kertoo, paljonko julkista taloutta olisi tasapainotettava keskipitkällä aikavälillä, jotta velkaantuminen

Lisätiedot

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa

LIITE A. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2010 KOM(2010) 774 lopullinen Liite A/Luku 14 LIITE A Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä

Lisätiedot

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas

Suomen vaihtoehdot. Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Suomen vaihtoehdot Talousfoorumi Kuntamarkkinoilla 12.9.2012 Raimo Sailas Talouskasvu vaisua Euroalue USA Kiina Japani Brasilia 6 BKT:n neljännesvuosimuutos, % 4 2 0-2 -4-6 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Lisätiedot

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa?

Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Talouskatsaus missä tilassa maa makaa? Lapin EK-foorumi 26.5.2015 Rovaniemi Penna Urrila Aiheita: Maailmantalouden näkymät toukokuussa 2015 Miksi Suomen kituminen jatkuu? Julkisessa taloudessa iso urakka

Lisätiedot

Talouden maailma 11. 1 Minäkö taloudellinen vaikuttaja? 12. 2 Suomi ja kansainvälinen talous 19. 3 Mistä talouskasvu muodostuu? 27

Talouden maailma 11. 1 Minäkö taloudellinen vaikuttaja? 12. 2 Suomi ja kansainvälinen talous 19. 3 Mistä talouskasvu muodostuu? 27 S i s ä l l y s I Talouden maailma 11 1 Minäkö taloudellinen vaikuttaja? 12 Kaikki tekevät talouspäätöksiä 12 Talous ja taloustiede 13 Kotitaloudet, yritykset ja kansantalous 15 Rahat eivät riitä kaikkeen

Lisätiedot

Kaupan toimintaympäristö muutoksessa. Homecoming Day 22.8.2014 Aato-yliopisto Juhani Pekkala

Kaupan toimintaympäristö muutoksessa. Homecoming Day 22.8.2014 Aato-yliopisto Juhani Pekkala Kaupan toimintaympäristö muutoksessa Homecoming Day 22.8.2014 Aato-yliopisto Juhani Pekkala 4.8.2014 Toimintaympäristön muutosvoimat 1. Pitkittyvä taloudellinen taantuma 2. Digitaalinen murros 3. Sisäinen

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät

Suomen talouden näkymät Suomen talouden näkymät Vesa Vihriälä Kruununhaan Maneesi 11.4. 2013 Suomen tilanne Globaali kriisi iski Suomeen kovemmin kuin muihin EAmaihin, vahvat taseet suojasivat kerrannaisvaikutuksilta Toipuminen

Lisätiedot

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008

Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26.5.2010 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 15.9.2008 12.10.2008 Näkymät suhdanteissa ja rahoitusmarkkinoilla 26..21 Lauri Uotila Pääekonomisti, Sampo Pankki 1.9.28 12.1.28 16 12 Bruttokansantuotteen kasvu %,vuosikasvu neljänneksittäin Kiina 16 12 8 8 Euroalue Iso-Britannia

Lisätiedot

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA

ETLAn alue-ennusteet. Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteet Olavi Rantala ETLA ETLAn alue-ennusteiden sisältö 19 maakuntaa, 15 ELY-keskusaluetta ja koko maa Maakuntatasolla noin 1500 muuttujaa Ennusteaikajänne 5 vuotta: vuoden 2011 ennusteet

Lisätiedot

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus

Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus Asuntojen hinnat, kotitalouksien velka ja makrotalouden vakaus XXXIV valtakunnallinen asunto- ja yhdyskuntapäivä 10.5.2012 Lauri Kajanoja Esityksen sisältö 1. Suomen Pankki, rahapolitiikka ja asuntomarkkinat

Lisätiedot

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Suhdanne 2/2015. Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Suhdanne 2/2015 Tutkimusjohtaja Markku Kotilainen ETLA 23.09.2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA Ennusteen lähtökohdat ja oletukset - Suomea koskevassa ennusteessa on oletettu, että hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets

Valon pilkahduksia. Pasi Sorjonen 8.5.2012. Markets Valon pilkahduksia Pasi Sorjonen Markets MAAILMA: Kasvu viime vuotta hitaampaa mutta ei paljon BRIC-MAAT: Talousaktiviteetin moottori USA: Kasvu vahvistaa itseään kevät keikkuen tulee EUROALUE: Takaisin

Lisätiedot

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND

Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND Mihin menet Venäjä? Iikka Korhonen Suomen Pankki Siirtymätalouksien tutkimuslaitos (BOFIT) 11.12.2012 Esityksen rakenne 1. Venäjän talouden kansallisia erikoispiirteitä 2. Tämän hetken talouskehitys 3.

Lisätiedot

Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät?

Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät? Miten päästä ulos Euroopan velkakriisistä? Missä rahoitusmarkkinat tänään? Mitkä ovat Suomen talouden näkymät? Erkki Liikanen Pääjohtaja 19.1.2012 Raahe 19.1.2012 1 Missä vaiheessa velkakriisi? 19.1.2012

Lisätiedot

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009

Hallituksen kehysriihi. Jyrki Katainen 24.3.2009 Hallituksen kehysriihi Jyrki Katainen 24.3.2009 Lähivuosien talouskehitys erittäin heikkoa 2008 2009 2010 2011 2012 2013 BKT, määrän muutos, % 0,9-5,0-1,4 3,3 2,5 1,8 Työllisyys,1000 henkilöä 2531 2420

Lisätiedot

Hannu Piekkola. Suomen Kansantalous 13.9.2010

Hannu Piekkola. Suomen Kansantalous 13.9.2010 Hannu Piekkola Suomen Kansantalous 13.9.2010 Luentorunko KANS2001 Suomen kansantalous S2010 Wolff Sali B201 Luennoille pakollinen osallistuminen!!! 13.9. Ma 12-16 Hannu Piekkola: Avaus, talouden ennustaminen

Lisätiedot

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet

Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Euroalueen kriisin ratkaisun avaimet Lindorff Suomen Profittable 2012 -seminaari Helsingin musiikkitalo, Black Box 29.3.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Mrd. USD 600 Maailmantalous

Lisätiedot

Kansainvälisen talouden tila

Kansainvälisen talouden tila Seppo Honkapohja Suomen Pankki Kansainvälisen talouden tila Vaasan Yliopisto 28.9.2015 Julkinen 1 Esityksen teemat Maailmantalouden seitsemän laihaa vuotta Kansainvälisen talouden tila ja näkymät Suomen

Lisätiedot

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti

Talouden näkymät ja riskit. Reijo Heiskanen Pääekonomisti Talouden näkymät ja riskit Reijo Heiskanen Pääekonomisti Maailmantalouden kasvuennusteessa pientä laskupainetta, mutta iso kuva pitkälle ennallaan Maailmantalouden kasvu uhkaa jäädä hieman aiempia arvioita

Lisätiedot

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013

Hallituksen budjettiesitys ja kunnat. Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 Hallituksen budjettiesitys ja kunnat Olli Savela, Hyvinkään kaupunginvaltuutettu Turku 22.9.2013 1 0-200 -400 Hallitusohjelman, kehysriihen 22.3.2012 ja kehysriihen 21.3.2013 päätösten vaikutus kunnan

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 5.6.2014 MALLIVASTAUKSET Jokaisen tehtävän perässä on pistemäärä sekä sivunumero (Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja, 2012) josta vastaus löytyy. (1) (a) Suppea raha sisältää

Lisätiedot

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta

Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta Talouden näkymät kiinteistö- ja rakentamisalan kannalta 29.1.2014 Leena Mörttinen/EK Suomen rakennemuutoksessa kasvun eväät luotava yhdessä uudestaan 1. Suomella edessä oma rankka rakennemuutos samalla,

Lisätiedot

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat

Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat Suhdanteet ja rahoitusmarkkinat J uhana B rotherus Ekonomis ti 7.11.2014 Talouskasvu jäänyt odotetusta 2 USA kohti kestävää kasvua Yritykset optimistisia Kuluttajat luottavaisia 3 Kiristystoimet helpottavat

Lisätiedot

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät

Kaupan näkymät 2012 2013. Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan näkymät 2012 2013 Myynti-, työllisyys- ja investointinäkymät Kaupan myynti 2011 Liikevaihto yht. 127 mrd. euroa (pl. alv) 13% 13% 29 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa

Lisätiedot

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31)

16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 16 Säästäminen, investoinnit ja rahoitusjärjestelmä (Mankiw Taylor, Chs 26 ja 31) 1. Rahoitusjärjestelmä 2. Säästäminen ja investoinnit suljetussa taloudessa 3. Säästäminen ja investoinnit avoimessa taloudessa

Lisätiedot

Suomen talouden näkymät ja haasteet

Suomen talouden näkymät ja haasteet Suomen talouden näkymät ja haasteet Vesa Vihriälä 11.1.2013 Sisältö Kasvu jäänyt heikoksi, tuottavuus notkahtanut Suomella lyhyen ajan kilpailukykyongelma, vaikka rakenteellinen kilpailukyky hyvä Julkinen

Lisätiedot

Talousguru 2013 -kilpailu 16.1.2013 klo 9 11

Talousguru 2013 -kilpailu 16.1.2013 klo 9 11 Talousguru 2013 -kilpailu 16.1.2013 klo 9 11 1. Yhdistä oikein (3 p) a) Yhdistä viivalla oikein maa ja julkinen velka BKT:sta. (1 p) Yhdysvallat Japani Suomi 1 2 3 Julkinen velka 250 % BKT:sta 1 200 150

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito 2013

Kansantalouden tilinpito 2013 Kansantalous 2014 Kansantalouden tilinpito 2013 Bruttokansantuote supistui 1,4 prosenttia viime vuonna Bruttokansantuotteen volyymi supistui 1,4 prosenttia vuonna 2013 Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011

Elintarvikkeiden hintataso ja hintojen kehitys 12.9.2011 ja hintojen kehitys Elintarvikkeiden kuluttajahinnat Suhteessa maan yleiseen hintatasoon on elintarvikkeiden hinta Suomessa Euroopan alhaisimpia. Arvonlisäverottomilla hinnoilla laskettuna elintarvikkeiden

Lisätiedot

Säästämmekö itsemme hengiltä?

Säästämmekö itsemme hengiltä? Säästämmekö itsemme hengiltä? Jaakko Kiander TSL 29.2.2012 Säästämmekö itsemme hengiltä? Julkinen velka meillä ja muualla Syyt julkisen talouden velkaantumiseen Miten talouspolitiikka reagoi velkaan? Säästötoimien

Lisätiedot

Talouden näkymät -- kasvun merkitys kansantaloudelle

Talouden näkymät -- kasvun merkitys kansantaloudelle Talouden näkymät -- kasvun merkitys kansantaloudelle Suomen Pankki 1 Kansainvälisen talouden elpymisestä varovaisia merkkejä 2 Finanssikriisin pitkä jälki Euroalue Yhdysvallat Japani Suomi Indeksi, 2008/I

Lisätiedot

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013

Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa. Elokuu 2013 Elintarvikkeiden verotus ja ruoan hinta Suomessa Elokuu 2013 Sisältö 1. Elintarvikkeiden verotus Suomessa 2. Ruoan hintataso Suomessa Tausta Työn on laatinut Päivittäistavarakauppa ry:n toimeksiannosta

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET

KANSANTALOUSTIETEEN PÄÄSYKOE 4.6.2015 MALLIVASTAUKSET KANSANTALOUSTIETEEN ÄÄSYKOE 4.6.05 MALLIVASTAUKSET Sivunumerot mallivastauksissa viittaavat pääsykoekirjan [Matti ohjola, Taloustieteen oppikirja,. painos, 04] sivuihin. () (a) Bretton Woods -järjestelmä:

Lisätiedot

Eesti Pank Bank of Estonia. Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 5. marraskuu 2009

Eesti Pank Bank of Estonia. Viron talousnäkymat. Märten Ross Eesti Pank 5. marraskuu 2009 Eesti Pank Bank of Estonia Viron talousnäkymat Märten Ross Eesti Pank 5. marraskuu 2009 Eesti Pank Bank of Estonia Viron talous globaalin kriisin myllerryksessä: välikatsaus Vuoden alussa oli vaikea olla

Lisätiedot

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista

Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista Raakaöljyn hinnan laskun taloudellisista vaikutuksista EU-EDUNVALVONTAPÄIVÄ Energiateollisuus Paavo Suni, ETLA Kalastajatorppa 13.2. 2015 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Raakaöljyn hinta päivittäin, Brent,

Lisätiedot

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä?

Euro & talous. Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste 2003 2005. Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Euro & talous Suomen Pankin kokonaistaloudellinen ennuste Onko Suomen vaihtotaseen ylijäämä pysyvä? Kilpailu ja sääntely Euroopan vähittäismaksujärjestelmissä Euro & talous Markka & talous -lehden. vuosikerta

Lisätiedot

Kansantalouden tilinpito 2014

Kansantalouden tilinpito 2014 Kansantalous 2015 Kansantalouden tilinpito 2014 Bruttokansantuote supistui 0,1 prosenttia viime vuonna Bruttokansantuotteen volyymi supistui 0,1 prosenttia vuonna 2014 Tilastokeskuksen ennakkotietojen

Lisätiedot

Tulo- ja kustannuskehitys

Tulo- ja kustannuskehitys Liite 1. Tulo- ja kustannuskehitys Talousneuvosto 19.8.2013 Jukka Pekkarinen Tukuseto asetettu vuosiksi 2013-2016 Toimikunnan määräaikaisraportoinnissa neljä painoaluetta: 1. Ostovoima (ansiot, hinnat,

Lisätiedot

Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 12.9.2012 18.3.2013 Markets

Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 12.9.2012 18.3.2013 Markets Mitä kotitalouden pitää tietää taloudesta? Pasi Sorjonen 1.9.1 18.3.13 Markets OSAA TÄMÄ PÄÄSET PITKÄLLE Budjettirajoite oma talous on tasapainossa, nyt ja yli ajan Korkomatematiikka haltuun lainat, sijoitukset,

Lisätiedot

16.4.2015 Matti Paavonen 1

16.4.2015 Matti Paavonen 1 1 Palvelut, kasvu ja kansainvälistyminen 16.4.2015, Bioteollisuus Forum Matti Paavonen, ekonomisti 2 Esityksen rakenne Yleinen talouskehitys maailma muuttuu Talouden rakenteet toimialojen rajat hämärtyvät

Lisätiedot

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti

Talouden suunta. Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013. Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Talouden suunta Reaalitalous nousee nytkähdellen, korot pysyvät alhaalla 4.9.2013 Pasi Kuoppamäki Pääekonomisti Ostopäälliköiden odotukset Odotukset nousseet euroalueella 2 25-09-2013 3 Kuluttajien luottamus

Lisätiedot

Kotitalouksien tuotanto ja kulutus. Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto

Kotitalouksien tuotanto ja kulutus. Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto Kotitalouksien tuotanto ja kulutus Kotitaloustuotannon satelliittitilinpito 2001 Johanna Varjonen, Kristiina Aalto Mikä tilinpito? Kotitalouksien omaan käyttöönsä tuottamien palveluiden arvo (esim. ateriat).

Lisätiedot

Öljyn hinnan romahdus

Öljyn hinnan romahdus Samu Kurri Suomen Pankki Öljyn hinnan romahdus Hiekkaa vai öljyä maailmantalouden rattaisiin? 21.5.215 Julkinen 1 Teemat Hinnan laskun välittömät seuraukset Vaikutukset talouden toimijoihin Markkinat,

Lisätiedot

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä?

Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Suomen Pankki Suomi jäljessä euroalueen talouskasvusta Mitä tehdä? Euro & talous 3/2015 1 Keventynyt rahapolitiikka tukee euroalueen talousnäkymiä 2 Rahapolitiikan ohella öljyn hinnan lasku keskeinen taustatekijä

Lisätiedot

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Mallien, oletusten ja parametrisointidatan vertailu. Jan Klavus (VATT) Jenni Pääkkönen (VATT)

Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Mallien, oletusten ja parametrisointidatan vertailu. Jan Klavus (VATT) Jenni Pääkkönen (VATT) Miksi kestävyysvajelaskelmat eroavat toisistaan? Mallien, oletusten ja parametrisointidatan vertailu Jan Klavus (VATT) Jenni Pääkkönen (VATT) Taustaa Kestävyysvaje tulevaisuuden haasteena ja nyt tehtävien

Lisätiedot

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina

Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina Suorat sijoitukset Suomeen ja ulkomaille viime vuosina 17.4.2013 Topias Leino Suomen Pankki Rahoitusmarkkina- ja tilasto-osasto Maksutasetoimisto Esityksen sisältö Mitä tarkoitetaan suorilla ulkomaisilla

Lisätiedot

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta

Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Miten rahoitan asunnon hankinnan ajankohtaista lainoituksesta Asuntoreformiyhdistys r.y. seminaari 24.11.2009 Bottan juhlasali Kaija Erjanti, Finanssialan Keskusliitto Alustuksen teemat > Asuntorahoituksen

Lisätiedot

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset

Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset Liite 1 Suomen talouskriisin luonne ja kasvun edellytykset 1Mit 1. Miten tähän on tlt? tultu? 2. Miten avittaa talouskasvua? 3. Miten kutistaa kestävyysvajetta? Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Matti

Lisätiedot

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Talouden näkymät. Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Pörssi-ilta Jyväskylä 18.11.2014 Kari Heimonen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Talouden näkymät Ennustamisen vaikeus Maailma Eurooppa Suomi Talouden näkymät; 2008, 2009, 2010,

Lisätiedot

Euroalueen julkisen velkakriisin tämän hetkinen tilanne

Euroalueen julkisen velkakriisin tämän hetkinen tilanne Euroalueen julkisen velkakriisin tämän hetkinen tilanne Aktuaariyhdistys 22.11.2012 Seppo Honkapohja Suomen Pankki Esitetyt näkemykset ovat omiani. Ne eivät välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. 1 Esityksen

Lisätiedot

Finanssikriisin pitkä jälki

Finanssikriisin pitkä jälki Finanssikriisin pitkä jälki Pääjohtaja Erkki Liikanen 31.5.2011 Finanssikriisistä velkakriisiin Maailmantalous elpyy nousevien talouksien johdolla 15 Euroalue Yhdysvallat Kiina BKT:n muutos vuoden takaisesta,

Lisätiedot

Julkisen talouden haasteet ja hallitusohjelman talouspolitiikkaa koskevat linjaukset. Sami Yläoutinen Finanssineuvos Jyväskylä, 8.8.

Julkisen talouden haasteet ja hallitusohjelman talouspolitiikkaa koskevat linjaukset. Sami Yläoutinen Finanssineuvos Jyväskylä, 8.8. Julkisen talouden haasteet ja hallitusohjelman talouspolitiikkaa koskevat linjaukset Sami Yläoutinen Finanssineuvos Jyväskylä, 8.8.2011 Esitys Alkaneen hallituskauden lähtökohdat Kestävyyslaskelma: kestävyysvaje

Lisätiedot

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011

Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I 4.10.2011 Inflaatio, deflaatio, valuuttakurssit ja korot Rahatalouden perusasioita I Hanna Freystätter, VTL Ekonomisti Rahapolitiikka- ja tutkimusosasto Suomen Pankki 1 Inflaatio = Yleisen hintatason nousu. Deflaatio

Lisätiedot

Makrotalousteoria 1. Toinen luento: Keynesiläinen makroteoria. Markku Siikanen

Makrotalousteoria 1. Toinen luento: Keynesiläinen makroteoria. Markku Siikanen Makrotalousteoria 1 Toinen luento: Keynesiläinen makroteoria Markku Siikanen 2 Luento Aiheena on keynesiläiseen makroteoriaan syventyminen Uusien termien sisäistäminen Makrotason hyödykkeiden kysyntä Keynesiläinen

Lisätiedot

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT

KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KANSANTALOUSTIETEEN PERUSKURSSI (KTT A10) HARJOITUSTEHTÄVÄT KULUTTAJAN TEORIA 1. Miten niukkuus liittyy Rolls Royce autojen / leopardinnahkaturkkien markkinoihin? 2. Piirrä jonkin talouden tuotantomahdollisuuksien

Lisätiedot

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015

Vitamiinien tarpeessa. Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 Vitamiinien tarpeessa Pasi Sorjonen 6. helmikuuta 2015 MAAILMANTALOUS PARANTAA MENOAAN Maailmantalous toipuu vanhojen teollisuusmaiden johdolla Kasvun moottoreita ovat mm. Yhdysvallat ja Iso-Britannia

Lisätiedot

Suomen elintarviketoimiala 2014

Suomen elintarviketoimiala 2014 Suomen elintarviketoimiala 2014 Strateginen toimialakatsaus Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Tiivistelmä 8 1 Suomen talous ja elintarviketoimiala 10 1.1 Kansantalouden kehitys 10 1.2

Lisätiedot

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa

Suomen talouskasvu jää tänä vuonna 0,6 prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Julkaisuvapaa 18.3.13 klo 1. Talousennuste vuosille 13 1 Suomen talouskasvu jää tänä vuonna, prosenttiin ensi vuonna jo parempaa Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Markku Lehmus Eero Lehto

Lisätiedot

Verot ja veronluonteiset maksut 2013

Verot ja veronluonteiset maksut 2013 Julkinen talous 2014 Verot ja veronluonteiset maksut Verokertymä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna Verojen ja pakollisten sosiaaliturvamaksujen kertymä kasvoi 3,9 prosenttia vuonna. Kertymä oli yhteensä 88,6

Lisätiedot

Talouden kestävyys. Vesa Vihriälä 14.8. 2013 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY

Talouden kestävyys. Vesa Vihriälä 14.8. 2013 ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS, ETLA THE RESEARCH INSTITUTE OF THE FINNISH ECONOMY Talouden kestävyys Vesa Vihriälä 14.8. 2013 Näkökulmia talouden kestävyyteen Kestävä kehitys: kansantalouden varallisuuden vähentymättömyys Julkisen talouden kestävyys Sopeutuminen Taloudellinen kestävyys:

Lisätiedot

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin

Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Julkaisuvapaa.3.1 klo 1. Talousennuste vuosille 1 15 Euroopassa vihdoin käänne ylöspäin Ennusteryhmä Seija Ilmakunnas Mari Kangasniemi Ohto Kanninen Markku Lehmus Eero Lehto Heikki Taimio Lisätietoja Ennustepäällikkö

Lisätiedot

Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi

Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi Kansainvälisen talouden näkymät ja Suomi Suomen Kauppakeskusyhdistyksen vuosiseminaari Kansallismuseon auditorio Helsinki 25.10.2012 Paavo Suni, ETLA ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Eräiden maiden kokonaistuotanto

Lisätiedot

Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä

Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä Akavan yrittäjäseminaari 6.2.2015 Jouko Pölönen Liiketoimintajohtaja, pankkitoiminta OP Ryhmä 2 Onko rahahanat kiristyneet? Toimintaympäristö haastaa Yritysrahoitus Suomi Nousuun! 3 Toimintaympäristö haastaa

Lisätiedot

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin

- kaupunkialueen tuotanto voidaan jakaa paikalliseen käyttöön jäävään ja alueen ulkopuolelle menevään vientiin 76 9. Kaupunkialueiden kasvu - talouskasvu: kaupunkialueen työllisyyden (ja tuotannon) kasvu, jonka taustalla on - kaupungin tuottamien hyödykkeiden kysynnän kasvu ---> työvoiman kysynnän kasvu - työvoiman

Lisätiedot

Suomen talouden yllä uusia pilviä sisäpolitiikka lähellä umpikujaa

Suomen talouden yllä uusia pilviä sisäpolitiikka lähellä umpikujaa Julkaisuvapaa 17.9.215 klo 1. Talousennuste vuosille 215 216 Suomen talouden yllä uusia pilviä sisäpolitiikka lähellä umpikujaa Ennusteryhmä Tomi Husa Seija Ilmakunnas Ilkka Kiema Eero Lehto Sakari Lähdemäki

Lisätiedot

Julkisen talouden näkymät Eläketurva. Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009

Julkisen talouden näkymät Eläketurva. Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009 Julkisen talouden näkymät Eläketurva Finanssineuvos Tuulia Hakola-Uusitalo Työeläkepäivät, Eläketurvakeskus 17.11.2009 Julkisen talouden tasapaino pitkällä aikavälillä Julkinen talous ei saa pitkällä aikavälillä

Lisätiedot

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne

Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Suomen Pankki Rahapolitiikka ja ajankohtainen taloustilanne Talous tutuksi 2015 1 Maailmantalouden muuttuvat kuviot Kehittyneiden talouksien elpyminen edennyt Euroopan taloudessa suunta ylöspäin, Yhdysvalloissa

Lisätiedot

Talousmatematiikan verkkokurssi. Indeksit

Talousmatematiikan verkkokurssi. Indeksit Sivu 1/8 ja niiden käyttö Indeksi on jono lukuja, joilla seurataan jonkin hyödykkeen tai palvelun hinnan muuttumista ajan kuluessa. Indekseillä kuvataan hintatason tai määrien muuttumista. Eri maita koskevissa

Lisätiedot

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS

ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS ENNAKKOHARJOITTELUTEHTÄVÄT 2011 KANSANTALOUS Ennakkoharjoittelutehtävät 2011 / Kansantalous (1) Luku 1 / Mitä taloustiede on? 1) Mitkä ovat kirjan mukaan talouden perustekijöitä? (s.8) 2) Mitä tarkoittaa

Lisätiedot

Otteita Viron taloudesta

Otteita Viron taloudesta Otteita Viron taloudesta Jaanus Varu Suurlähetystöneuvos 05.03.2015 Viron talouden kehitys Viron talous nyt ja lähivuosina Sähköiset palvelut Virossa Viron talouden kehitys (1) BKT per capita vuonna 2012

Lisätiedot

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. 11.11.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki

Kansantalous ja rahoitusmarkkinat. 11.11.2010 Lauri Uotila Sampo Pankki Kansantalous ja rahoitusmarkkinat 11.11.21 Lauri Uotila Johtava neuvonantaja Johtava neuvonantaja Sampo Pankki Bkt 171,3 +Tuonti 59,8 =Kokonaistarjonta 231,1 Vienti 64, Kulutus 137, -yksityinen 94, -julkinen

Lisätiedot

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys

Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Palkkojen muutos ja kokonaistaloudellinen kehitys Jukka Railavo Suomen Pankki 10.12.2013 Palkkalaskelmia yleisen tasapainon mallilla Taloudenpitäjät tekevät päätökset preferenssiensä mukaisesti. Hintojen

Lisätiedot

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus

Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Makrotalouden ja toimialojen kehitysnäkymät - lyhyt katsaus Markku Kotilainen, ETLA ETLA 21.11. ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS Suomen talous kasvuun viennin kasvun myötä Viennin kasvua rajoittaa hidas

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

TALOUDEN NÄKYMÄT 1 2008 TALOUDEN NÄKYMÄT ERIKOISNUMERO 1 2008

TALOUDEN NÄKYMÄT 1 2008 TALOUDEN NÄKYMÄT ERIKOISNUMERO 1 2008 TALOUDEN NÄKYMÄT 1 2008 TALOUDEN NÄKYMÄT ERIKOISNUMERO 1 2008 Sisällys Pääkirjoitus...1 Ennusteen kokonaiskuva...5 Rahoitusmarkkinat...11 Korot...11 Valuuttakurssit...13 Osakemarkkinat...13 Asuntojen hinnat...14

Lisätiedot

Finanssivalvonnan johtokunnan päätös makrovakausvälineistä

Finanssivalvonnan johtokunnan päätös makrovakausvälineistä Finanssivalvonnan johtokunnan päätös makrovakausvälineistä Finanssivalvonnan johtokunnan puheenjohtaja Pentti Hakkarainen 16.3.2015 Taustaa makrovakausvälineiden käytölle Finanssikriisin opetus: pelkkä

Lisätiedot

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa

Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Miten Suomen käy? Kansantaloutemme kilpailukyky nyt ja tulevaisuudessa Matti Pohjola Kilpailukyky Yhteiskunnan kilpailukyky = kansalaisten hyvinvointi aineellinen elintaso = tulotaso = palkkataso työllisyys

Lisätiedot

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutokset Toimintaympäristön muutokset Kyyjärvi Kinnula Kivijärvi Pihtipudas Viitasaari Kannonkoski Karstula Saarijärven-Viitasaaren seutukunta 21.10.2014 Heikki Miettinen Saarijärvi Pohjakartta MML, 2012 Selvitysalue

Lisätiedot

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa

VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 2013 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa 28.2.214 VIENTIHINTOJEN LASKU VETI VIENNIN ARVON MIINUKSELLE VUONNA 213 Kauppataseen alijäämä 2,3 miljardia euroa Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 213 Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan kaksi prosenttia

Lisätiedot