Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista"

Transkriptio

1 Hyvä työilmapiiri ja yhteishenki estävät kiusaamista Toimintaohje työpaikkakiusaamisen estämiseksi SAK:ssa TL Me SAK:n työntekijät ja esimiehet edellytämme työpaikallamme normaalia, hyvää käytöstä emmekä hyväksy huonoa kohtelua emmekä kiusaamista. Olemme jokainen omalta osaltamme luomassa työpaikan ilmapiiriä.

2 MITÄ ON TYÖPAIKKAKIUSAAMINEN Työpaikkakiusaaminen voi ilmetä epäasiallisena käytöksenä, työsyrjintänä tai häirintänä. Epäasiallinen kohtelu on hyvän tavan vastaista, työhön sopimatonta ja sitä häiritsevää käytöstä. Epäasiallista kohtelua on loukkaava käytös sanoin, toimin tai asentein tai henkilön työsuorituksen jatkuva ja perusteeton arvostelu, asiaton nimittely tai eristäminen työyhteisöstä. Työsyrjintä ja häirintä tarkoittavat työntekijän asettamista epäedulliseen asemaan syrjivän syyn perusteella ilman hyväksyttävää syytä. Työsyrjintä voi myös olla asiattomia vihjailuja kohdistuen esimerkiksi ikään, sukupuoleen tai sukupuoliseen suuntautumiseen. Häirintä voi olla myös seksuaalista häirintää. YLEISEN MÄÄRITELMÄN MUKAAN HENKINEN VÄKIVALTA ON pitkään jatkuvaa ja toistuvaa vakavanlaatuista kiusaamista, sortamista, syrjintää tai epäoikeudenmukaista kohtelua, jota vastaan kiusattu kokee olevansa puolustuskyvytön (Maarit Vartia 1999 TTL). Jokainen kiusaamistilanne on ainutlaatuinen Työpaikkakiusaaminen voi ilmetä esimerkiksi hiljaisena ja juonittelevana painostuksena olankohautuksina ja kielteisinä äänensävyinä työtoverin arvostelukyvyn kyseenalaistamisena pilkkaamisena ja panetteluna, jopa hulluksi tai valehtelijaksi leimaamisena syntipukiksi leimaamisena tai simputuksena väheksymisenä uhkailemisena ja huutamisena puhumattomuutena tai toistuvana moittimisena ja arvosteluna pahansuopaisena juoruiluna yksityis- ja perhe-elämästä vaatimuksina kohtuuttomista työsuorituksista tai vastaavasti järjettömien edellytykset alittavien tehtävien antamisena työn viemisenä henkilöltä tai työnteon vaikeuttamisena nöyryyttävien määräysten antamisena muista eristämisenä (esimerkiksi tervehtimättä jättämisenä) tiedon kulun estämisenä kasvottomana byrokratiana (perusteettomilta tuntuvina toimintoina) rangaistusten tai palkitsemisien eriarvoisuutena tai valikoivuutena pyrkimyksenä savustaa henkilö ulos työpaikasta sukupuolisena häirintänä ja ahdisteluna

3 Kaikki työpaikan ristiriitatilanteet eivät kuitenkaan ole työpaikkakiusaamista. Työpaikkakiusaamista ei ole muun muassa se jos työhön liittyvistä asioista, päätöksistä tai tulkinnoista syntyy ristiriitaa jos työntekijälle annetaan perusteltu huomautus jos työtehtäviä tai organisaatiota perustellusti muutetaan ja työntekijän kanssa on asiasta keskusteltu jos toimintaan liittyviä ongelmia käsitellään työyhteisössä, vaikka se saattaa tuntua jonkun mielestä ahdistavalta On hyvä muistaa, että työpaikalla on hyvin erilaisia ihmisiä. Kaikkia työtovereita ei tarvitse pitää ystävinä, mutta kaikkien kanssa on pystyttävä asialliseen työtekoon ja käyttäydyttävä kaikkia kohtaan hyvien käytöstapojen mukaisesti. Kaikki ei ole kiusaamista riidatkin kuuluvat arkeen! KIUSAAMINEN TYÖPAIKALLA Kiusaamisen syitä tai vaikuttavia tekijöitä voivat olla muun muassa huono organisaatio ja työympäristö huonot työolot ja töiden organisointi puutteellinen tehtävien määrittely valikoiva tai riittämätön tiedonkulku puutteellinen perehdyttäminen huono kulttuuri ja toimintatavat huonot johtamistavat yhteisten pelisääntöjen puuttuminen epätasa-arvoinen kohtelu työyhteisön jäsenten yksilölliset ominaisuudet yksilölliset pyrkimykset ja toimintatavat kateus, mustasukkaisuus, vallanhalu ajattelemattomuus tai kokemattomuus se, ettei hyväksytä toisten erilaisuutta tai erilaisia toimintatapoja epäkypsyys ja osaamattomuus Kiusaajille rajat ei ymmärtämystä

4 Kiusaamista ehkäisevät toimet voivat olla muun muassa säännöllisten työpalaverien pitäminen ja niihin osallistuminen työstä keskustelemaan oppiminen tieto ja koulutus selkeän työn- ja vastuunjaon noudattaminen huolehtiminen työn ja työyhteisön tavoitteiden selvyydestä kaikille vuotuisten kehittämiskeskustelujen käynti jokaisen työntekijän kanssa riittävän laajasta perehdyttämisestä huolehtiminen pelisääntöjen selkeiksi tekeminen tuen saannista huolehtiminen (ohjausta, neuvoja, ja ongelman-ratkaisuapua työssä) huolehtiminen siitä, ettei työyhteisössä millään henkilöllä tai ryhmällä ole perusteettomia erivapauksia tai erioikeuksia huolehtiminen siitä, että kukin voi ajaa omia oikeuksiaan ilman leimautumisen ja vastatoimien pelkoa Henkisestä väkivallasta voi seurata muun muassa työkyvyn heikkenemistä, keskittymiskyvyn puutetta, masennusta, itseluottamuksen heikkenemistä, epäoikeudenmukaisuuden kokemista, unettomuutta, psykosomaattisia oikeita, sairauspoissaoloja, työkyvyttömyyttä ja pahimmassa tapauksessa itsemurha. Esimiehen tehtäviin kuuluu myös työpaikan ongelmien hoito TOIMINTA KIUSAAMISTAPAUKSISSA Puolusta työtoveriasi välitä työtovereistasi tuki on tärkeää jos huomaat työtoveriasi kiusattavan, paheksu epäasiallista käytöstä työtovereilla on mahdollisuus viheltää kiusaamispeli poikki Suurin ongelma on asiaan puuttumattomuus Älä alistu kiusaamiseen Ilmoita kiusaajalle selvästi, että et hyväksy tämän toimintaa. Kerro, että koet hänen toimintansa epäasialliseksi käytökseksi ja henkiseksi väkivallaksi, ja kehota häntä lopettamaan se. Jos huomautus ei tehoa, toista huomautus (vaikkapa yhdessä työtoverisi kanssa) ja ilmoita, että seuraavalla kerralla käännyt esimiehen puoleen. Jos olet selvästi ilmaissut häiritsijälle, ettet hyväksy hänen menettelyään, voidaan häiritsijän katsoa olevan selvillä menettelynsä kielteisistä vaikutuksista ja jatkavan tämän jälkeen häirintää tahallaan. Jos kiusaaminen jatkuu, ota yhteyttä lähimpään esimieheesi, tai mikäli esimies on kiusaaja, hänen esimieheensä. On hyvä kääntyä myös työsuojeluvaltuutetun, luottamusmiehen tai työterveyshoitajan puoleen. Pidä tarvittaessa päiväkirjaa kiusaamistilanteista.

5 Pysäytä kiusaaminen Työnantajalla on velvollisuus tarkkailla ja puuttua työpaikkakiusaamiseen ja lopettaa kiusaaminen siitä tiedon saatuaan. Saatuaan tiedon kiusaamisesta esimiehen tulee kutsua asian osapuolet keskustelemaan asiasta. Keskustelussa selvitetään mitä on tapahtunut, sovitaan kirjallisesti, miten jatkossa käyttäydytään ja miten asiassa edetään. Sovitaan myös milloin asianosaiset tapaavat uudelleen. Esimies seuraa tilannetta ja huolehtii, että seurantapalaveri pidetään. Keskusteluihin voidaan pyytää mukaan myös työsuojeluvaltuutettu tai luottamusmies, mikäli joku asianosainen niin haluaa. Työterveyshuolto voidaan ottaa osaksi selvittelyä. Sekä kiusatulla että kiusaaja voi saada henkilökohtaista kriisiapua. Jos tilannetta ei saada omin avuin selvitettyä, voidaan apuun pyytää ulkopuolinen asiantuntija, esimerkiksi työterveyshuollosta. Töiden ja työympäristön uudelleenjärjestelyä voidaan järjestää mahdollisuuksien mukaan. Mahdollisia kurinpidollisia toimia henkisen väkivallan harjoittajalle voidaan harkita (huomautus tai varoitus). YT-toimikunta voi tarpeen vaatiessa asettaa myös erityisen TUKIRYHMÄN, jonka puoleen työntekijät voisivat kääntyä luottamuksellisesti. Työsuojeluasioissa voit kääntyä myös aluehallintoviraston (AVI) puoleen (Työsuojelun vastuualue hoitaa entisten työsuojelupiirien tehtäviä). Henkiseen väkivaltaan tulisi puuttua välittömästi. Välitön puuttuminen estää yksilöiden konfliktin laajenemisen ja sen ettei kiusattu leimaudu koko työyhteisön silmissä. Näin työyhteisön kyky asettua toisen asemaan ei heikkene. LISÄTIETOA Kiusattujen Tuki ry:n auttava puhelin Epäasiallinen kohtelu: Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Toimintaohje on hyväksytty SAK:n YT-neuvottelukunnassa Ohje on päivitetty elokuussa Hyväksytty YT-toimikunnassa.

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET

HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET HENKINEN VÄKIVALTA JA RISTIRIITATILANTEET Toimintaohje tilanteiden ehkäisemiseksi ja käsittelemiseksi Tuula Collin, osastonhoitaja Tommi Hautaniemi, psykologi Leena Huhtamäki, työsuojeluvaltuutettu Liisa

Lisätiedot

Asiallinen kohtelu työyhteisössä

Asiallinen kohtelu työyhteisössä Asiallinen kohtelu työyhteisössä SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 2 2 Henkisen väkivallan määritteleminen... 2 3 Henkisen väkivallan muotoja... 3 4 Mikä ei ole henkistä väkivaltaa?... 4 5 Henkisen väkivallan

Lisätiedot

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle

Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sujuvaa työpäivää! Toimintaohje työpaikkahäirinnän ja ristiriitatilanteiden varalle Sisällys 3 Toimintaohjeen tarkoitus 4 Häirintä 4 Mitä häirinnällä tarkoitetaan 4 Miten häirintä ilmenee 5 Mitä häirintä

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7)

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) 2 (7) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mikä on häirintää ja mikä ei? 3 3. Ristiriitatilanteiden

Lisätiedot

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013

Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013 Puolangan lukion kiusaamisen vastainen toimintamalli alkaen 1.1.2013 1. Yleistä Tämä toimintamalli ohjaa kiusaamisen vastaista toimintaa Puolangan lukiossa. Toimintamallissa tarkastellaan mitä eri osapuolten

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu

Epäasiallinen kohtelu Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Työsuojeluhallinto Epäasiallinen kohtelu Ohjeita häirinnän ja muun epäasiallisen kohtelun ehkäisyyn ja käsittelyyn työpaikalla Työsuojeluoppaita ja -ohjeita 42 Uudenmaan

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija

Työpaikkakiusaaminen Häirintä. Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työpaikkakiusaaminen Häirintä Epäasiallinen kohtelu Raili Perimäki Työympäristöasiantuntija Työterveyshuolto Häirintä Syrjintä Työturvallisuus Työsuojeluviranomainen Tasapuolinen kohtelu Työnantaja Työntekijä

Lisätiedot

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun

Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä työpaikoilla Tehyn toimintaohjeita ristiriitatilanteiden ratkaisuun 1. Epäasiallinen käyttäytyminen ja häirintä... 1 2. Epäasiallisen käyttäytymisen ehkäiseminen...

Lisätiedot

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014

Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Sopua ja sovittelua työyhteisöjen arkeen. Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun käsittely LUONNOS 26.5.2014 Tähän kuva www.nurmijarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. ESIPUHE 2. TERVE JA TOIMIVA TYÖYHTEISÖ EHKÄISEE

Lisätiedot

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot. Vanhempi konsultti Maija Vattulainen

Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot. Vanhempi konsultti Maija Vattulainen Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista a sta kohtelua Vanhempi konsultti Maija Vattulainen Työpaikkakiusaamisen määritelmä Kiusaaminen

Lisätiedot

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto

Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Epäasiallinen kohtelu, häirintä, työpaikkakiusaaminen - ohjeita henkilöstön edustajille JHL - Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 1 Sisältö Lukijalle...3 1. Lainsäädäntö...4

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.

REISJÄRVEN KUNTA. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin. Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1. TYÖSUOJELUOHJELMAN Yleiset toimintaohjeet työpaikoilla esiintyviin tilanteisiin Laadittu 9.11.2006 KHALL hyväksynyt 31.1.2007 7 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...4 1. HENKINEN HYVINVOINTI...5 1.1 TYÖAIKAKIRJANPITO...5

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS

Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä. Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Lapin yliopiston ohje henkisen väkivallan haittojen torjumiseksi työyhteisössä Työsuojelun yhteistoimintasopimuksen 10.1,11 :n mukainen ESITYS Työsuojelutoimikunta Rovaniemi 17.8.2000 ii SISÄLLYS Henkinen

Lisätiedot

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma

Sosiaalisen median työkäyttö. Työsuojelunäkökulma Sosiaalisen median työkäyttö Työsuojelunäkökulma Sisällysluettelo Some ja työ....................................... 3 Suunnitellen someen................................... 4 Ohjeet ja säännöt....................................

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista kohtelua Jouni Sipponen 18.2.2011 Termeistä ja käsitteistä Työpaikkakiusaaminen,

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

KRIISITOIMINTA- KANSIO

KRIISITOIMINTA- KANSIO Tampereen yliopisto Opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna KRIISITOIMINTA- KANSIO Koottu käyttäen esisijaisena lähteenä STAKE- Sin laatimaa Koulun kriisitoimintamalli tukiaineisto peruskoulujen, lukioiden

Lisätiedot

Tasa arvosuunnitelma

Tasa arvosuunnitelma Tasa arvosuunnitelma Sisältö Yleistä... 3 Työhönotto sekä työtehtävien jakautuminen naisten ja miesten kesken... 3 Työolot... 4 Palkkaus... 4 Johtaminen... 5 Koulutus ja kehittäminen... 5 Syrjintä ja häirintä...

Lisätiedot

Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Seksuaaliseen häirintään puuttumisen toimintamalli Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakoulun johtoryhmä 11.6.2012 Mitä on seksuaalinen häirintä? Seksuaalinen häirintä on aina ei-toivottua ja

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017

Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1 Siikalatvan kunnan työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2014-2017 1. Toimintaohjelman sisältö Toimintaohjelmalla pyritään työsuojeluasioiden hallittuun ja suunnitelmalliseen järjestämiseen työpaikalla.

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki Toimiva työilmapiiri Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali Marjut Joki Työyhteisö olemassa jonkin tehtävän suorittamista varten pitää sisällään erilaisia rooleja jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Lisätiedot

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä Voinko olla oma itseni työssä? Sukupuoli ja seksuaalisuus halutaan yleensä sulkea työpaikan ovien ulkopuolelle. Sinänsä

Lisätiedot

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62

Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009. ESLH-2006-11606/So-62 Forssan seudun terveydenhuollon ky. Forssan seudun ehkäisevän mielenterveystyön suunnitelman laatiminen 1.5.2007 31.10.2009 ESLH-2006-11606/So-62 LOPPURAPORTIN LIITTEET 9.12.2009 Laakso, Virpi Turunen,

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot