Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot. Vanhempi konsultti Maija Vattulainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot. Vanhempi konsultti Maija Vattulainen"

Transkriptio

1 Mistä epäasiallinen kohtelu työssä kertoo? Esimiehen ja työyhteisön keinot ehkäistä ja vähentää epäasiallista a sta kohtelua Vanhempi konsultti Maija Vattulainen

2 Työpaikkakiusaamisen määritelmä Kiusaaminen i on toistettua t tt käyttäytymistä, t tä jonka tarkoituksena on tuottaa uhrille psyykkistä ja fyysistä kipua. Kiusaaja tai kiusaajat ovat usein vahvempia kuin uhri, jonka sen vuoksi on vaikea puolustautua. ( Björkqvist et al.1994, King 1996) Myös yksittäinen vakava tapahtuma voidaan katsoa kiusaamiseksi. Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

3 Epäasiallinen työkäyttäytyminen Haittaa, aiheuttaa mielipahaa ja loukkaantumista omavaltainen käytös erivapauksien vaatiminen/ottaminen komentelu asiaton kielenkäyttö laiminlyönnit kieltäytyminen tehtävistä voimakkaat tunteenpurkaukset, mielenilmaukset muiden panettelu/haukkuminen jne Henkilön käyttäytyminen poikkeaa työpaikan yleisestä hyvästä käytännöstä ja normaaleista hyvistä tavoista, ei kohdistu tiettyihin henkilöihin. Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

4 Häirintää ei ole: Turun ja Porin työsuojelupiiri Häirintää ja epäasiallista kohtelua eivät ole työtä ja työnjakoa koskevat asialliset päätökset ja ohjeet sekä työn ja työyhteisön ö ongelmien yhteinen käsittely, vaikka ne herättäisivätkin epävarmuutta, ahdistusta tai muita kielteisiä tunteita. Häirinnästä ei liioin ole kyse, jos henkilölle annetaan perusteltu huomautus tai rangaistus tai hänet päätetään ohjata työkyvyn arviointiin sen jälkeen, kun hänen kanssaan on keskusteltu asiasta. Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

5 Työpaikkakiusaamisen tilanteita ja osapuolia Toveriterrori i Alaiset kiusaavat esimiestä Esimies kiusaa/painostaa alaisia Voimakkaasti oikeutta puolustaviin kohdistuva kiusaaminen. Kasvottoman byrokratian luomat tilanteet Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

6 Keitä kiusaaminen koskettaa? (mukaellen Salmivalli) Kiusaaja/t Apuri/t eivät aloita kiusaamista, mutta menevät siihen mukaan toimivat kiusaajan avustajina Vahvistajat tarjoavat toiminnallaan positiivista palautetta kiusaajalle eli toimivat yleisönä tai kannustavat kiusaajaa muilla tavoin Ulkopuoliset pysyvät y tilanteesta loitolla tai eivät puutu samalla toimivat kuitenkin kiusaamisen hiljaisina hyväksyjinä Puolustajat asettuvat kiusatun osapuolen puolelle, lohduttavat ja tukevat yrittävät saada kiusaajan lopettamaan toimintansa Kiusattu/kiusatut Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

7 Häirintää ja epäasiallista kohtelua mm. (Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinta, TSP ja TTL) työnteon jatkuva perusteeton arvostelu ja vaikeuttaminen; jätetään tiedonvälityksen ulkopuolelle, annetaan tarkoituksettomia tehtäviä, annetaan vain vähän tai ei lainkaan työtehtäviä yhteisöstä eristäminen; ei puhuta, ei kuunnella, kohdellaan kuin ilmaa, kielletään muita puhumasta hänelle sanattomat viestit; kielteiset eleet, ilmeet, äänensävyt, katseet, olankohautukset maineen tai aseman kyseenalaistaminen; levitetään vääriä tietoja, puhutaan pahaa selän takana, tehdään naurunalaiseksi, mustamaalataan, nöyryytetään, pilkataan, kritisoidaan, haukutaan henkilökohtaisen koskemattomuuden loukkaaminen; suulliset tai kirjalliset uhkaukset, ahdistelu, seksuaalinen häirintä, huutaminen, käsiksi käyminen Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

8 Konfliktitilanne Konflikti voidaan määritellä esim. törmäykseksi ihmisten kiinnostusten, arvostusten, tekojen tai päämäärien välillä (De Bono 1986). Konfliktissa eri osapuolilla on kykyjä yj ja keinoja puolustaa näkemystään sekä hankkia liittolaisia. Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

9 Konfliktin eteneminen hoitamattomana OSITTAINEN KUUNTELU KIISTELY, RIITA OMAN KÄDEN OIKEUS, SANATTOMAT TEOT STEREOTYYPPINEN AJATTELU EROAMINEN JA EROTTAMINEN UHKAUKSET JA VASTAUHKAUKSET VÄKIVALLAN UHKA STRATEGISTEN TOIMINTOJEN LAMAANNUTTAMINEN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN LAMAANNUTTAMINEN TOTAALINEN SOTA TAI ITSEMURHA Vaihe 1: Vaihe 2: Vastapuoli on Vaihe 3: Tuho TAI ITSEMURHA Yksipuoliset käsitykset ongelma YHDEKSÄN ASKELTA HELVETTIIN (GLASL 1980) Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

10 Ketkä ovat osallisina konfliktin selvittelyssä? Kaikki, joita tilanne koskee tarvittaessa koko työyhteisö "Rikkomusepäilyssä" tai skandaalissa vain asianomaiset Lähiesimiehen tehtävä on ottaa puheeksi kun ristiriita koskee kahta työntekijää kun ristiriita koskee useampaa työntekijää kun ristiriita on eri työntekijäryhmien välillä eikä esimies ole itse osallisena ristiriitaan Esimiehen esimiehen tehtävä on ottaa puheeksi ristiriita esimiehen ja työntekijän/työntekijöiden välillä ristiriita esimiehen ja muun työyhteisön välillä ristiriita eri työntekijäryhmien välillä ja esimies on osallisena ristiriidassa kun ristiriita on useamman alemman esimiehen välillä Ylemmän johdon tehtävä on ottaa puheeksi ristiriita alemman esimiehen ja tämän esimiehen välillä Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

11 Konfliktista ratkaisuun Selvitä itsellesi ja muille missä roolissa toimit; valtuutesi, vastuusi ja rajoituksesi. Puutu ajoissa, hautominen harvoin ratkaisee tilannetta. Konfliktit selviävät usein puhumalla, mieti tarkkaan millä porukalla. Jos omat keinot loppuvat, pyydä ulkopuolista apua. Pyri varmistamaan, että kaikkien osapuolien näkemys mukana -> motivaatio muutokseen. Työn tekeminen tuo mielekkyyttä tilanteeseen. Tue osaltasi varsinaisen työn tekemistä, vältä vatvomista. Tulevaisuuteen keskittyminen: Miten toimimme jatkossa voi vähentää syyttelyä. Muista, että konfliktin ratkaiseminen on prosessi, jota esimiehen tulee seurata. Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

12 Ohjeita kiusatulle 1 Keskustele tilanteestasi t t i jonkun luotettavan tt henkilön kanssa, älä jää yksin ihmettelemään. Kerro häiritsijälle, että koet tämän käyttäytymisen häiritsevänä. Mikäli häirintä jatkuu, ilmoita esimiehelle. Työnantajalla on velvollisuus tiedon saatuaan puuttua tilanteeseen. Tarvittaessa voit saada apua ja neuvoja työterveyshuollosta, oman työpaikan työsuojeluorganisaatiosta tai luottamusmieheltä ja ammattiliitosta. Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

13 Ohjeita kiusatulle 2 Jos kiusaaminen ei lopu, pidä kirjaa tapahtumista, säästä ja päivää saamasi viestit. Työsuojelupiirit up antavat at ohjaavana a a ja valvovana a a viranomaisena neuvontaa myös henkisen työsuojelun kysymyksissä. Työsuojelupiiri voi tehdä työsuojelutarkastuksen ja sen perusteella velvoittaa työnantajan ryhtymään toimiin esim. tilanteen tarkemmaksi selvittämiseksi ja korjaamiseksi. Ilmoita vakavat uhkaukset ja fyysinen väkivalta poliisille. Jos sinua on pahoinpidelty, mene heti lääkäriin. Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

14 Mitä voin tehdä, jos havaitsen kiusaamista? Selvitä itsellesi ja muille missä roolissa toimit; valtuutesi, tesi vastuusi ja rajoituksesi. Puutu ajoissa, hautominen harvoin ratkaisee tilannetta. Muista, että "sivusta seuraamalla" mahdollistat kiusaamisen jatkumisen ja pahenemisen, puuttumattomuus antaa kiusaajalle luvan jatkaa. Konfliktit selviävät usein puhumalla, mieti tarkkaan millä porukalla. Kerro omat havaintosi tilanteesta kiusatulle tai esimiehelle, kysy mistä on kyse ja kuuntele saamaasi vastausta. Voit kertoa myös luottamusmiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle, jos et voi puhua kiusatulle tai esimiehelle. Ota asia esille suoraan kiusaajan kanssa, jos mahdollista. Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

15 Mitä voin tehdä, jos minut nimetään kiusaajaksi? Ota vakavasti toisen viesti, vaikka se voi aiheuttaa sinussa tunnekuohun tai torjuntareaktion. Pyydä toista kertomaan tai tarkentamaan, mikä käyttäytymisessäsi on ollut epäasiallista kohtelua. Pyydä että saat palata asiaan, jos sinulle jää epäselvyyksiä tai tilanne käy yli voimiesi. Voit pyytää tilanteeseen tukihenkilön, esim. työsuojeluvaltuutetun tai työtoverin. Sinun ei tarvitse ottaa vastaan palautetta esim. ulkonäöstäsi tai persoonallisuudestasi, vaan teoistasi, sanomisistasi ja käyttäytymisestäsi. y y Kerro tarvittaessa oma näkemyksesi asiasta. Ole valmis pyytämään ja myös antamaan anteeksi. Lopeta epäasiallinen käyttäytyminen. Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

16 Yksilö- ja ryhmähaastattelun sisältö Sovittu kehittäminen ja haastattelun luottamuksellisuus Työryhmän nykytila Oma käsitys työryhmän nykytilanteesta. Nykytilan tausta/syyt, miten tilanne vaikuttaa työntekoon? -> Ongelmalista Tulevaisuus Ratkaisukeinot Mitä itse valmis tekemään? -> Minua auttaisi, jos-lista Sopiminen Mitä kerrotusta saa käyttää jatkotyöskentelyssä? Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

17 Mitä toimintaohjeessa tulisi olla? Prima-EF Protecting workers Health Series No.9, 2009 Millaista käytöstä ei hyväksytä määrittely ja sitoutuminen Lainsäädäntö/ säädökset, kurinpitotoimet Eri toimijoiden ij id vastuut, t velvollisuudet, lli roolit Toimintatavat: ilmoitus, esimiehen toiminta, selvittely Konkreettiset selkeät ohjeet kaikille tahoille! Kiusatulle, kiusaamista havaitsevalle, kiusatuksi nimetylle, esimiehelle ja henkilöstön edustajille Tiedot tukijärjestelmistä j ja mahdollisesta jälkihoidosta Ennaltaehkäisy Seuranta ja arviointi, lomakkeet, raportointijärjestelmät Yhteyshenkilöt Ohje on käsitelty yhteistoimintamenettelyssä, päivätty ja se tarkastetaan vuosittain Tarvitaessa konsultoidaan asiantuntijaa sen laadinnassa Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

18 Esimerkkejä TTL:n kysely- ja kartoitusmenetelmistä ja kirjallisuudesta Parempi Työyhteisö ParTy Työkuormituksen arviointimenetelmä Tikka Työkykyindeksi Työstressikysely + lisälomakkeet Työyhteisöindeksi p// /j j / / tm Kirjoja Parempi työyhteisö (Multanen ym. 2004) Työyhteisötörmäyksiä ( Vartia y. 2009) Piinan loppu (Vartia ym. 2008) Eteenpäin kriisistä (Saarelma-Thiel 2009) Hankalat tyypit työelämässä (Räisänen ym. 2008) Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

19 Lisätietoja Teemasivut esim. henkisestä hyvinvoinnista ja TYKY-toiminnasta i t Turun ja Porin työsuojelupiirin malli työpaikkoille häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnasta Työturvallisuuskeskus Ammattiliitot: Työterveyslaitos / Työyhteisöpalvelut/ Maija Vattulainen /

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä

Hyvä kohtelu. tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä Hyvä kohtelu tasavertainen oikeus & velvollisuus PPSHP:ssä HYVÄ KOHTELU PPSHP:SSÄ 2009 2 (15) SISÄLLYSLUETTELO HYVÄ KOHTELU POHJOIS-POHJAANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ... 3 Ohjeen käyttötarkoitus sanoista

Lisätiedot

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki

Toimiva työilmapiiri. Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali. Marjut Joki Toimiva työilmapiiri Anestesiakurssi 2007, 8.-9.3.2007, Naantali Marjut Joki Työyhteisö olemassa jonkin tehtävän suorittamista varten pitää sisällään erilaisia rooleja jäsenet ovat vuorovaikutuksessa keskenään

Lisätiedot

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA

HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1 / 2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLI- SEN KOHTELUN VALVONTA SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluvalvonnan ohjeita 1/2011 HÄIRINNÄN JA MUUN EPÄASIALLISEN KOHTELUN VALVONTA

Lisätiedot

Kireät tilanteet töissä 9.10.2014 Työyhteisö erilaisten ihmisten yhteistyöareena: Taija Stoat

Kireät tilanteet töissä 9.10.2014 Työyhteisö erilaisten ihmisten yhteistyöareena: Taija Stoat Kireät tilanteet töissä 9.10.2014 Työyhteisö erilaisten ihmisten yhteistyöareena: Haastavat palvelutilanteet Entä kun kyse ei ole työkyvyttömyydestä vaan yhteistyökyvyttömyydestä? Ulkoasiainministeriö,

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta

Organisaatio- muutos. esimiehen näkökulmasta Organisaatio- muutos esimiehen näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen

Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen Työelämä ei saa pilata elämää - näkökohtia työpaikkakiusaamiseen AA Marja Norrena, Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen & Co Oy Taustaa lähes 30 % vuoden 2011 työolobarometriin vastanneista kertoi havainneensa

Lisätiedot

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA

SALLITTU - Hyvä käytös. häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA Hyvä käytös SALLITTU - häirintä kielletty! OHJEITA TYÖPAIKOILLE SUKUPUOLISEN HÄIRINNÄN JA AHDISTELUN VARALTA FLIRTTI SAATTAA PIRISTÄÄ työyhteisön arkea. Sukupuolinen häirintä ei kuitenkaan ole koskaan

Lisätiedot

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty

Hyvä käytös sallittu. epäasiallinen kohtelu kielletty Hyvä käytös sallittu epäasiallinen kohtelu kielletty Ohjeita työpaikoille epäasiallisen kohtelun ehkäisemiseksi, tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi Työnantajan on lain mukaan puututtava epäasialliseen

Lisätiedot

RISTIRIITOJEN OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI

RISTIRIITOJEN OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI RISTIRIITOJEN SELVITT VITTÄMIS- KÄYT YTÄNT ÄNTÖJ ÖJÄ OPAS TYÖYHTEISÖILLE VAASAN KAUPUNKI VAASAN KAUPUNKI, 2001 Työryhmän kokoonpano: Ville Rintamäki Tapio Lehto Tuula Ahonpää Marianne Bergström Tuula Ilkka-Lehto

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

Mikä on työpaikkakiusaamista?

Mikä on työpaikkakiusaamista? Mikä on työpaikkakiusaamista? Työpaikkakiusaaminen = henkinen väkivalta on luonteeltaan toistuvaa säännöllistä pitkään jatkuvaa Henkistä väkivaltaa voivat harjoittaa Yksittäinen työtoveri tai työyhteisö

Lisätiedot

Tuetaan työkykyä ajoissa

Tuetaan työkykyä ajoissa Tuetaan työkykyä ajoissa Opas työkyvyn ylläpitoon ja varhaiseen tukemiseen TYÖTOVERIT voivat havaita merkkejä työntekijän työkyvyn heikkenemisestä ja ottavat asian puheeksi ESIMIES havaitsee merkkejä työntekijän

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry

Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Tasa-arvosuunnitelma Vasemmistonuoret ry Sisällysluettelo 3 Johdanto 4 Mihin tasa-arvosuunnitelmaa tarvitaan? 6 Miten tasa-arvosuunnitelmaa toteutetaan 10 Stereotypiat ja normit 12 Syrjintä 18 Kiusaaminen

Lisätiedot

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä

Varhainen tuki. toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Varhainen tuki toimintamalli työkyvyn heiketessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Tuula Hirvonen, työterveyshoitaja Tiina

Lisätiedot

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä

värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä värejä harmaaseen arkeen! Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet työelämässä Voinko olla oma itseni työssä? Sukupuoli ja seksuaalisuus halutaan yleensä sulkea työpaikan ovien ulkopuolelle. Sinänsä

Lisätiedot

Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään:

Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään: Työpaikkojen ristiriidat voidaan jakaa neljään pääryhmään: 1. Työyhteisön muutos- ja kriisitilanteet Organisaatiomuutokset Äkilliset kriisitilanteet: irtisanomiset Ympäristön odotukset vs. omat tavoitteet

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta

Organisaatio- muutos. työntekijän näkökulmasta Organisaatio- muutos työntekijän näkökulmasta Tämä opas on osa Tukea työpaikalle organisaatiomuutoksen toteuttamiseen -hanketta. Hanketta ovat tukeneet sosiaali- ja terveysministeriö ja Työsuojelurahasto.

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Yleinen menettelytapasäännöstö

Yleinen menettelytapasäännöstö Yleinen menettelytapasäännöstö Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Voit esittää kysymyksen tai nostaa esiin huolenaiheesi milloin tahansa käyttämällä Rolls Roycen Ethics Line -palvelunumeroa. Viesti

Lisätiedot

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi!

BREAKING THE TABOO. Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! BREAKING THE TABOO Ikääntyneiden naisten kaltoinkohtelu perheissä: tunnista ja toimi! KIRJOITTAJAT: ITÄVALTA Austrian Red Cross Claudia Gröschel, Charlotte Strümpel, Cornelia Hackl Forschungsinstitut des

Lisätiedot

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla

Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus. Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Monimuotoisuus työelämän mahdollisuus Opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja syrjinnän torjumiseen työpaikalla Tämä julkaisu on tuotettu osana YES Yhdenvertaisuus EtuSijalle -hanketta, joka on saanut rahoitusta

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunta Kasvatustieteen koulutus Tekijä Tiivistelmä opinnäytetyöstä Sassi Satu Työn nimi Päiväkotikiusaaminen Lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja

Lisätiedot

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA

ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Tasa-arvo Luottamus Vastuullisuus Palveluperiaate Puolueettomuus Laatu ja vahva asiantuntemus Riippumattomuus Tuloksellisuus Avoimuus ARVOT ARJESSA VIRKAMIEHEN ETIIKKA Valtionhallinnon käsikirja SISÄLLYS

Lisätiedot

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Jenny Kerkelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot