YLEISET VAATIMUKSET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden kehittäminen/ Tietopyyntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YLEISET VAATIMUKSET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden kehittäminen/ Tietopyyntö 21.5.2015."

Transkriptio

1 LIITE 1 YLEISET VAATIMUKSET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN KUVAUS Varhaiskasvatuksen sähköisten palveluiden kehittäminen/ Tietopyyntö Toukokuu 2015 Varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kehittäminen ICT 2015 Kerhot/ Avoin varhaiskasvatus Päiväkoti-hoito, perhepäivähoito Esiopetus Lasten kulunseuranta Teknologia Tietojärjestelmä Tieto Toiminta Kehittämisen kohteet Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen Henkilökunnan kulunvalvonta Resurssien ja jonotilanteen hallinta Laadukkaat palvelut Tyytyväiset asiakkaat Porrastettu hoitoaika Laskutus Toiminnan palvelunohjaus = K-nummen päivähoidon kulunseurantahankinnan piirissä 1

2 LIITE 1 2

3 1 JOHDANTO Sähköinen palveluiden kehittämisratkaisu sisältää sähköisiä palveluita seuraaville osaalueille: lasten hoitoaikojen mobiilikirjausmahdollisuus, hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen (läsnäolo- ja poissaolotiedot), päiväkotien työntekijöiden työvuorojen suunnittelu ja seuranta, yhteys palkanlaskentaohjelmaan ja laskutukseen sekä varhaiskasvatuksen palveluohjaajille työvälinettä jonotilanteen ja resurssien hallintaan. Sähköisen järjestelmän tulee mahdollistaa myös tuntiperusteinen laskutus. Ohjelmasta tulee näkyä tiedot esim. lapsen huoltajista, varahakijoista ja allergioista. Järjestelmät on toimittava yhdessä nykyisten Kirkkonummella olevien tietojärjestelmien kanssa, joita ovat Tietojärjestelmä Pro Consona ja MD Titania. Mikäli työvuorosuunnittelu, valvonta ja seuranta tapahtuu muun kun MD Titaniassa tulee korvaavan ohjelman toimia yhdessä henkilöstöhallintaohjelma Priman kanssa. Tarjouksen tulee sisältää myös käyttöönotto, ylläpito, tietojen migraatio nykyisestä järjestelmistä (Pro Consona) ja koulutus. 2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ Kirkkonummi on monipuolinen ja kasvava kunta läntisellä Uudellamaalla. Kunnassa on asukkaita reilut 38000, joista ruotsinkielisiä n. 20 prosenttia. Kirkkonummen väkiluku on kasvanut viimeisen vuosikymmenen kuluessa muihin pääkaupunkiseudun kuntiin verrattuna suhteellisesti ottaen eniten. Kasvu on tuonut mukanaan sen että mm. päivähoidontarve on ollut tasaisessa kasvussa. Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatuksen eri toimintamuotoja ovat päiväkoti- ja perhepäivähoito sekä avoin varhaiskasvatus sisältäen asukaspuistotoiminnan ja kerhotoiminnan. Vuoden 2014 lopussa oli kunnallisia päivähoidon hallinnollisia yksiköitä 21 kpl, jotka toimivat 34:ssä eri fyysisessä päivähoitoyksikössä, lisäksi perhepäivähoitajia oli 45. Lapsia kunnallisessa päivähoidossa oli 1900 ja yksityisessä päivähoidossa 500. Henkilökuntaa päivähoidon eri kunnallisissa päivähoitopalveluissa oli 500 henkilöä. 1

4 Tässä tarkasteltavat sähköiset palvelut koskevat jokaista päivähoitoyksikön piirissä olevaa lasta sekä henkilökunnan jäsentä. Kehitettävät sähköiset palvelut tulevat kaikkiaan noin 500 henkilökuntaan kuuluvan sekä 1900 lapsen ja heidän huoltajiensa käyttöön. 3 HANKINNAN KOHDE Tavoitteena on toteuttaa vuoden 2015 aikana a. Lasten kulunseuranta b. Henkilökunnan kulunvalvonta c. Resurssien ja jonotilanteen hallinta d. Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen Tavoiteltavaa ratkaisua on kuvattu seuraavassa kaaviossa: Käyttöliittymät ja asiointi Integraatio ja ohjaus Hallinnon virkamies Kulunvalvonnan hallinnan käyttöliittymä Päivähoitaja/ Päivähoitaja/ Hoidettava/ Muu hlökunta Muu hlökunta huoltaja Kulunseurannan ja/tai -valvonnan päätelaite Palveluohjaaja/ Palveluesimies/ Päiväkodin johtaja/ Päivähoitaja Palveluidenohjauksen hallinta Huoltaja Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi Hoitovarausten ilmoittaminen (Päivähoito/esikouluhakemukset) Optionaalinen: Integraatiopalvelu Optio:Kansalaisen asiointitili/ Optio:Kansallinen palvelunäkymä Pakollinen:Vetuma Optio: Kansallinen palveluväylä Kulun perustietojen hallintapalvelut Jonotilanteiden ja resurssien hallinta Hoitoaikojen ilmoittamispalvelu Pro Consona MD Titania Loogiset tietojärjestelmäpalvelut Kulun raportointipalvelut Kulunkirjaamispalvelut Viestintäpalvelu Tekniset tietojärjestelmäpalvelut Sisäiset loogiset tietovarannot Käyttäjä- ja toimipaikkatiedot Kulkutiedot Palvelun ohjauksen tiedot Hoitotiedot Infrastruktuuri 2014 Gofore Kaavio: Looginen tietojärjestelmäpalvelujäsennys Kaavion oikeassa laidassa on sähköisiin palveluihin integroitavia järjestelmiä, muut ovat pilvipalveluna toimitettavaa ja hankinnan kohteena olevaa toteuttavaa kokonaisuutta. 2

5 Paikallaolotieto/ tulo ja lähtötiedot Kirkkonummen varhaiskasvatuksen järjestelmät / tietovarannot ProConsona (myös sote-käytössä) Saapumis- ja poistumistiedot, poissaolotiedot Päivähoidon kulunseuranta (lapset, hoitajat) Päivähoidon kulunvalvonta (henkilökunta) Tekniset tietovarannot IAM (AD) Varmenteet Uuden lapsen ja hoitajan tiedot Poistuneen lapsen ja hoitajan tiedot Identiteetti- ja käyttövaltuustiedot WebTallennuksen palkkaustiedot, keskeytykset Saapumis- ja poistumistiedot, Palkanlisiin liittyviä työaikatietoja Työsopimuksen vahvistustieto Kirkkonummen yhteiset järjestelmät Kirkkonummi.fi (nykytilassa hakemus, jossa hyödynnetään Vetumaa) Pro E (Laskutus) Titania (Työajan suunnnittelu) Prima (Hlöstö- ja palkkahallinta) Webtallennus RainDance (Kirjanpito) Asianhallinta (henkilöstöpäätös (palkkaus)) Kirkkonummen ulkopuoliset tietovarannot Vetuma VRK (Lasten ja huoltajien tiedot Pro Consonaan) WebTallennuksen palkkaustiedot, keskeytykset Kirjanpitotiedot Kaavio 2: Kirkkonummen päivähoidon kulunseurannan ja valvonnan tietovirtakaavio Tietovirtakaaviossa kuvataan tietojärjestelmien ja osajärjestelmien välisiä tietovirtoja. Nämä ilmenevät fyysisissä toteutuksissa integraatioina. Kaaviossa on merkitty kirjaimella A vaihtoehtoisia toteutuksia, missä 1. Toisessa käytetään MD Titania-tietojärjestelmää päivähoidon työntekijöin työaikojen suunnittelemiseen sekä hyväksymiseen ja sen jälkeen työaikatietojen siirtämiseen palkanmaksua varten. 2. Toisessa otetaan lähtökohdaksi, että kulunhallinta/palvelunohjausjärjestelmässä on kyvykkyys toteutuneiden työaikojen suunnittelemiseen hyväksymiseen sekä tietojen muodostamiseen ja siirtämiseen Prima-palkanlaskentajärjestelmään sen edellyttämällä rajapinnalla. 3

6 Kirkkonummen varhaiskasvatuksen järjestelmät / tietovarannot B ProConsona (myös sote-käytössä) Päivähoito- Päätöstiedot Hakemustiedot Resurssitiedot Hoitoaikatiedot Hoitoaikatiedot Palvelunohjaus B - jonojenhallinta - resurssienhallinta (ml. suhdeluku) Läsnäolotiedot Päivähoidon kulunseuranta (lapset, hoitajat) Uuden työntekijän perustiedot Suunnitellut työvuorot Kirkkonummen yhteiset järjestelmät Pro E (Laskutus) Titania (Työajan suunnnittelu) Prima (Hlöstö- ja palkkahallinta) Webtallennus Päivähoidon kulunvalvonta (henkilökunta) RainDance (Kirjanpito) Ilmoitetut hoitoajat Sähköiset palvelut - Hoitoaikojen ilmoittaminen - Viestintä Huoltajan käyttäjätiedot Kirkkonummi.fi (nykytilassa vain hakemus, jossa hyödynnetään Vetumaa) Tekniset tietovarannot IAM (AD) Varmenteet Identiteetti- ja käyttövaltuustiedot Huoltajan yksilöintitiedot Asianhallinta (henkilöstöpäätös (palkkaus)) Kirkkonummen ulkopuoliset tietovarannot Vetuma VRK Kaavio 3: Kirkkonummen päivähoidon jonojen ja resurssienhallinnan sekä hoitoaikojen ilmoittamisen tietovirtakaavio Tietovirtakaaviossa kuvataan tietojärjestelmien ja osajärjestelmien välisiä tietovirtoja. Nämä ilmenevät fyysisissä toteutuksissa integraatioina. Kaaviossa on merkitty kirjaimella B vaihtoehtoisia tai rinnakkaisia toteutuksia, missä 1. Toisessa hoitoaikojen ilmoittamisen verkkopalvelusta saadut hoitoaikatiedot välitetään Pro Consona järjestelmälle, jotta siellä nähdään lasten suunniteltu läsnäolo tai poissaolo eri ryhmissä. Pro Consonasta nämä tiedot voidaan välittää palvelunohjaukselle tiedoksi hoidettavien lasten määrän mukaan perustuva hoitajien määrän hallitsemiseksi. 2. Toisessa otetaan lähtökohdaksi, että hoitoaikojen ilmoittamisen verkkopalvelusta saadut hoitoaikatiedot välitetään suoraan palvelunohjaustoiminnallisuuden piiriin. Hankinnan kohde koostuu seuraavista osista: 1. Kiinteähintainen tietojärjestelmätoimitus pilvipalveluna 4 1. Seuraavien osa-alueiden vaatimusten mukaiset ominaisuudet: a. Lasten kulunseuranta b. Henkilökunnan kulunvalvonta c. Resurssien ja jonotilanteen hallinta d. Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen 2. Toimittajan tuottamat sähköiset palvelut integraatioineen pilvipalveluna ja palveluun liittyvä dokumentaatio 3. Koulutuksen suunnittelu ja toteutus sekä koulutusmateriaalit pääkäyttäjille ja päiväkotien vastaaville. Koulutustilaisuudet ovat kestoltaan n. puolen päivän

7 pituisia ja ne toteutetaan hankintayksikön järjestämissä tiloissa. Tilaisuuksia toteutetaan 3 kpl. 4. Teknisen käyttöönoton suunnittelu ja valmistelu sekä tuki. 2. Päivähintainen vuoden 2015 osuus, arvioitu määräksi enintään 30 htp Ennalta tuntemattomien tietojärjestelmätöiden määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja käyttöönotto. Kirkkonummen kunta päättää, missä laajuudessa asiantuntijatyötä tilataan. 3. Kiinteähintainen tuki- ja ylläpitopalvelu Toimitusprojektissa toteutettavan palvelun tuki- ja ylläpitopalvelu. Tukipalvelu sisältää noin 10 pääkäyttäjän tukipalvelun (häiriöt ja palvelupyynnöt), palvelupyynnöt, häiriötilanteiden selvittämisen ja korjaamisen. Toimitusprojektin tuloksena syntyvien palveluiden konesali-, käyttö- ja kapasiteettipalveluista vastaa toimitukseen valittava toimittaja. 4. Päivähintainen vuoden 2016 osuus, arvioitu määräksi enintään 30 htp Ennalta tuntemattomien tietojärjestelmätöiden määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja käyttöönotto. Kirkkonummen kunta päättää, missä laajuudessa asiantuntijatyötä tilataan. Laajuus Toimitusprojektin tuloksena syntyvä palvelu otetaan käyttöön päiväkodeissa vaiheistetusti palvelun valmistuttua. Käytön laajentamisen tulee olla mahdollista myöhemmissä vaiheissa Kirkkonummen esiopetukseen ja mahdollisiin kuntayhtymiin sekä kuntaliitoksiin. Palveluiden käyttövolyymien odotetaan käyttöönoton alkaessa olevan seuraavat: a. Lasten kulunseuranta: 1900 lapsen kulunseuranta b. Henkilökunnan kulunvalvonta: 500 henkilökunnan jäsentä c. Resurssien ja jonotilanteen hallinta: 1900 lapsen ja 500 työntekijän tietoihin perustuva hallinta, käyttäjinä 500 työntekijää d. Hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen: 1900 lapsen huoltajat Käyttövolyymit vaihtelevat ajan mittaan. 5

8 Kirkkonummi on kasvava kunta, jonka väestömäärän odotetaan kasvavan keskimäärin useita prosentteja vuodessa, mukaan lukien varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten määrä, mikä vaikuttaa palveluiden tulevaan käyttövolyymiin. Hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon. Aikataulu Kiinteähintaisen osuuden toimituksesta tulee olla kohteen osien 1 osalta hyväksyttävästi tuotantokäytössä kolmen (3) kuukauden kuluessa tilauksesta. Tuki- ja ylläpitopalvelu (hankinnan osa 3, Tuki- ja ylläpitopalvelu) alkaa toimitusprojektin valmistumisesta ja palvelun käynnistymisestä ja jatkuu toistaiseksi. Kirkkonummen kunta voi erillisellä tilauksella käynnistää osien 2 ja 4 (päivähintaisen vuoden 2015 ja 2016) osuudet. Sovellettavat ehdot Sovellettavat ehdot - Hankintalaki ja asetus - Sopimus - Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2007) 6

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015

VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 VARHAISKASVATUKSEN SEUDULLINEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKASTRATEGIA 2008-2015 Tuula Kontio Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja B.6:2008 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto

Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto 1(10) Porvoon kaupungin matkojen hallintaohjelmisto Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne matkojen hallintaohjelmistosta kokonaispalveluna. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää

Lisätiedot

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti

Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN. PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti, versio 1.0, JULKINEN PR_Keski-Savon (Varkaus, Leppävirta, Joroinen ja Heinävesi) kuntarakenne ICT selvitysprojekti Loppuraportti 2(46) Julkaisuhistoria Versio Päivä Laatija(t) Hyväksyjä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri

Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri Valtioneuvoston asianhallinnan kohdearkkitehtuuri 1.10.2014 Versio:1.2 1.10.2014 2 (60) Sisällys Tiivistelmä... 4 1. Johdanto... 7 1.1. Kuvauksen kohde... 7 1.2. Kenelle tämä dokumentti on tarkoitettu...

Lisätiedot

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET

SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (13) SÄHKÖISEN ASIOINNIN JA ASIANHALLINNAN JÄRJESTELMÄ KULUTTAJARIITALAUTAKUNNAN KÄYTTÖÖN, TARJOUSKILPAILUUN LIITTYVÄT KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyynnön kohdan 4.2 mukaisia tarjouskilpailuun liittyviä

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8

Atik-projektin tarjouspyyntö 18.3. 8.4.2009 Helsingin yliopisto/oodi-konsortio 1/8 1/8 Vastaukset Atik- tarjouspyyntöön esitettyihin kysymyksiin 1.4.2009. Esitetyt kysymykset ovat ohessa esittäjien alkuperäisessä muodossa. Vastausten järjestys on satunnainen, ja joitakin saman aihealueen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot

Integroitu asiakashallinta

Integroitu asiakashallinta 1 (22) Integroitu asiakashallinta Kehittämiskeskus Oy Häme (hankintayksikkö/ostaja/tilaaja) pyytää tarjoustanne integroidusta asiakashallinnasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimuskausi

Lisätiedot

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus

Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Järjestelmäuudistus Vaatimusmäärittely Johdanto-osuus Seure Henkilöstöpalvelut Oy Liite 1 Seure Henkilöstöpalvelut Oy - Johdanto-osuus Versio: 1.2 Tekijä: Seure Henkilöstöpalvelut Oy Dokumentin Seure_ nimi: Hyväksynyt: 2 (18) Sisällysluettelo 1 Johdanto...3

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Vetuma-palvelu

Palvelukuvaus. Vetuma-palvelu Palvelukuvaus 1 / 13 Vetuma-palvelu 1.3.2014 Palvelukuvaus Vetuma-palvelu Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus www.valtori.fi 2 / 13 Sisällysluettelo 1 Sopimus... 3 2 Johdanto... 3 2.1 Valinnaisuus...

Lisätiedot

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella.

Tarjottavan palvelun tulee sijaita Loimaan kaupungin keskustaalueella. TARJOUSPYYNTÖ LASTEN PÄIVÄHOIDOSTA JA ESIOPETUKSESTA Loimaan kaupunki pyytää tarjousta Hilma ilmoituskanavassa 25.06.2015 julkaistun ilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti lasten

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK THH:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK THH:n etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet...

Lisätiedot

Varhaiskasvatusverkkoselvitys

Varhaiskasvatusverkkoselvitys Salon kaupunki Varhaiskasvatusverkkoselvitys Hyvinvointipalvelut, Lasten ja nuorten palvelualue 03.06.2014 1 Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 3 2. Työryhmän tavoitteet työskentelylle... 3 3. Varhaiskasvatus...

Lisätiedot

Valtioneuvoston hanketietopalvelu

Valtioneuvoston hanketietopalvelu Valtioneuvoston hanketietopalvelu Kohdearkkitehtuurikuvaus 11.12.2014 Versio: 1.0 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

SADe sote ICT-hankintaohje

SADe sote ICT-hankintaohje KUNTALIITTO SEKÄ SADe sote ICT-hankintaohje Hankintaohje versio 1.1 Hankintaohje versio 1.1 1 (30) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Hankintojen valmistelu... 2 2.1 Sote -hankintojen erityispiirteet...

Lisätiedot

Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti. 28.2.2014 Versio 1.1 TILA: VALMIS

Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Raportti. 28.2.2014 Versio 1.1 TILA: VALMIS Porin seudun kuntien ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Raportti 28.2.2014 Versio 1.1 Porin seudun kunnat 2 (60) Sisällysluettelo Dokumentin versiohistoria... 3 1. Projektin lähtökohdat ja tavoitteet...

Lisätiedot

Sääntökirjan erityinen osa 1(11)

Sääntökirjan erityinen osa 1(11) 1(11) 2(11) Sisältö 1 PALVELUSETELIJÄRJESTELMÄN PIIRIIN KUULUVAT ASIAKKAAT... 3 1.1 Palvelusetelin hakeminen ja myöntäminen... 3 2 PÄIVÄKOTIHENKILÖSTÖN JA PERHEPÄIVÄHOITAJIEN PÄTEVYYSVAATIMUKSET SEKÄ HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat

FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002. Hankintailmoitus. Tavarahankinnat 1/7 Tämä ilmoitus TED-verkkosivustolla: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:2002-2013:text:fi:html FI-Rovaniemi: Videoneuvottelulaitteet 2013/S 002-002002 Hankintailmoitus Tavarahankinnat Direktiivi

Lisätiedot

LIITE 1: JÄRJESTELMÄLLE ASETETUT VAATIMUKSET

LIITE 1: JÄRJESTELMÄLLE ASETETUT VAATIMUKSET LIITE 1: JÄRJESTELMÄLLE ASETETUT VAATIMUKSET 1. JOHDANTO Seinäjoen koulutuskuntayhtymällä on käynnissä puhelinjärjestelmän ja puhelinliikenteen kehittämis- ja kilpailuttamishanke. Hankkeeseen kuuluvat

Lisätiedot