NRO 3/ Kiinteistöilta "Rakennusalan tiedonantovelvollisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NRO 3/2014 25.4.2014. Kiinteistöilta "Rakennusalan tiedonantovelvollisuus"

Transkriptio

1 NRO 3/ Kiinteistöilta "Rakennusalan tiedonantovelvollisuus alkaen ti Turussa Kiinteistöilta ja näyttely esteettömästä asumisesta ke Turussa KUTSU: Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistyksen ylimääräinen kokous to Turussa Puolalankatu 1D, 4. krs, TURKU, puh (02) Yrjönkatu 15 A, PORI, puh (02) Luostarinkatu 9, RAUMA, puh (02)

2 Sisältö Uutisia Kiinteistöliitosta... 3 Suositus: Taloyhtiö palkkioiden maksajana... 3 Kiinteistöliittoon liittyi lähes 1000 uutta jäsentaloyhtiötä vuonna Kiinteistöliiton puheenjohtajisto valittu... 3 Ajankohtaista... 3 Energiatehokkuuden parantamiseen kustannustehokkuutta... 3 Asunto-osakeyhtiölain toimivuutta selvitetty... 3 Konsulttialan sopimusehdot KSE 2013 uudistuivat helmikuussa Valtakunnallinen harmaan talouden torjuntakampanja käynnissä... 4 Turvallinen koti lapselle -opas neuvoo vanhempia välttämään vaaranpaikat... 5 Tilastokeskus: Omistusasujien asumiskustannukset nousivat 0,6 prosenttia... 5 Isännöintiliitto etsii vuoden 2014 isännöitsijää... 5 Oikeustapaukset... 5 KKO:2014: Tampereen jäälohkaretapauksesta tuomio... 6 Julkaisut ja tapahtumat... 6 Kiinteistöilta "Rakennusalan tiedonantovelvollisuus alkaen ti Turussa... 6 Kiinteistöilta ja näyttely esteettömästä asumisesta + tietoisku avustuksista ke Turussa... 6 KUTSU: Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistyksen ylimääräinen kokous to Turussa... 7 Kiinteistöalan Koulutussäätiön isännöinnin koulutusta Turussa... 7 Uutuusopas energiatehokkuusmääräyksistä

3 AJANKOHTAISTA UUTISIA KIINTEISTÖLIITOSTA Suositus: Taloyhtiö palkkioiden maksajana Kiinteistöliitto on julkaissut suosituksen, jossa käydään läpi sitä, kuinka taloyhtiön tulee toimia maksaessaan palkkiota taloyhtiön isännöitsijälle ja kiinteistöyhtiössä toimitusjohtajalle. Lisäksi ohjeessa selvitetään, kuinka hallituksen jäsenille maksettavien palkkioiden osalta tulee toimia. Suositus on on pdf-muodossa jäsentalojen käytettävissä Taloyhtio.netin jäsensivuilla (edellyttää kirjautumista). Kiinteistöliittoon liittyi lähes 1000 uutta jäsentaloyhtiötä vuonna 2013 Vuoden 2013 aikana Kiinteistöliiton alueellisiin yhdistyksiin liittyi 977 uutta jäsentä. Eniten uusia jäseniä liittyi Kiinteistöliitto Uusimaahan (292 kpl), Kiinteistöliitto Varsinais-Suomeen (128 kpl) ja Kiinteistöliitto Pirkanmaahan (76 kpl). Jäsentaloyhtiöiden kokonaismäärä vuoden 2013 lopussa oli Suomen Vuokranantajiin liittyi vuonna 2013 yhteensä 1645 uutta jäsentä. Vuoden lopussa yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli Kiinteistöliiton puheenjohtajisto valittu Kiinteistöliiton puheenjohtajana jatkaa rahoitusneuvos Matti Inha. Varapuheenjohtajiksi liittokokous valitsi toimitusjohtaja Pertti Satopään Turusta, toimitusjohtaja Juhani Kolehmaisen Tampereelta sekä hallituksen puheenjohtaja Olavi Merikannon Espoosta. Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistyksen puheenjohtajana jatkaa Pertti Satopää. Varapuheenjohtajina jatkavat Seppo Kosola ja Markku Orell. Energiatehokkuuden parantamiseen kustannustehokkuutta Korjausrakentaminen sai vuonna 2013 ensi kertaa omat määräykset. Korjausrakentamisen määräyksiä sovelletaan sellaisiin luvanvaraisiin rakennushankkeisiin, joiden yhteydessä voidaan parantaa energiatehokkuutta osana muusta syystä johtuvaa korjaus- tai uudistustyötä. Lue lisää aiheesta Kiinteistöliiton tiedotteesta osoitteesta Asunto-osakeyhtiölain toimivuutta selvitetty Taloyhtiöiden osakkeenomistajat eivät koe saavansa riittävästi tietoa, selviää oikeusministeriön asunto-osakeyhtiölain toimivuutta koskeneesta kyselystä. Kyselyillä selvitettiin mm. tarvetta parantaa asunto-osakkeenomistajien asemaa sekä taloyhtiön toimintaa ja viestintää. Taloyhtiöt voivat parantaa viestintäänsä sekä osakkaiden ja asukkaiden tiedonsaantia ilman lakimuutoksia. Hyvä hallintotapa taloyhtiössä -suositus antaa edellytykset ja ohjeet kohti parempaa toimintatapaa. Lainsäädännön määräysten ja yksityiskohtaisen säätelyn lisääminen ei ratkaise taloyhtiöiden viestinnällisiä haasteita ja asukkaiden tiedonsaannin ongelmia. Taloyhtiöt voivat toimia paremmin ja avoimemmin kuin mitä lainsäätäjä on minimiksi asettanut, korostaa Kiinteistöliiton vanhempi lakimies Kristel Pynnönen. Taloyhtiöissä tarvitaan eettisiä ohjeita ja periaatteita, jotka täydentävät lakeja ja ohjaavat laissa asetettua vähimmäistasoa parempaan toimintaan. Hyvä hallintotapa -suositus täydentää lakisääteisiä menettelyjä ja toimintatapoja, selkiyttää toimijoiden rooleja sekä lisää taloyhtiön hallinnon ennakoitavuutta ja avoimuutta. Taloyhtiöissä hyvän hallintotavan noudattaminen on erityisen tärkeää, sillä yhtiön hallitus koostuu useimmiten tavallisista osakkeenomistajista. Yhtiön toiminta perustuu osakkailta perittäviin vastikkeisiin ja osakkeenomistajia on kohdeltava yhdenvertaisesti. Hyvä hallintotapa takaa kaikkien osakkaiden oikeuksien toteutumisen ja toisaalta asettaa myös velvoitteita osakkeenomistajille. 3

4 Osaava hallitus ajaa aina kaikkien osakkaiden yhteistä etua, korostaa Kiinteistöliitto Uusimaan toiminnanjohtaja Kai Haarma. Hyvään hallintotapaan kuuluu asunto-osakkeenomistajien tasapuolinen kohtelu, heidän oikeuksiensa suojeleminen ja rohkaiseminen hallinnossa toimimiseen. Suositus ohjaa myös taloudellisten tietojen oikea-aikaiseen ja tarkkaan raportointiin sekä riskienhallintaan. Lisäksi Hyvä hallintotapa pureutuu johdon ohjaus- ja valvontatehtäviin. Läpinäkyvyys on tärkeää kiinteistön arvon kannalta ja se lisää luottamusta taloyhtiön asioiden hoitamisessa. Hyvä hallintotapa kannattaa käsitellä taloyhtiön yhtiökokouksessa, jotta osakkeenomistajat voivat vaikuttaa ja sitoutua sen sisältöön. Tarkoituksena on selkiyttää ja konkretisoida lainsäädännön määräyksiä hyvän hallintotavan määrittelemisen avulla. Tämä tuo uutta suojaa taloyhtiöiden osakkaille. Hyvä hallintotapa on enemmän ja parempaa kuin lainsäädännön edellyttämä minimitaso eri toiminnoissa. Lisätietoja: Konsulttialan sopimusehdot KSE 2013 uudistuivat helmikuussa 2014 Taloyhtiön onnistuneen korjaushankkeen avain on, että se palkkaa hankkeeseen asiantuntevat ja ammattitaitoiset konsultit kuten projektipäällikön, suunnittelijan ja valvojan. Taloyhtiön tilaajana on mietittävä sopimusta tehdessään erityisesti, onko KSE-ehtojen mukainen vahingonkorvauksen taso riittävä hankkeen kokonaisuutta ajatellen. Panostaminen sopimusneuvotteluihin vähentää merkittävästi taloyhtiön riskiä joutua pieleen mennen hankkeen maksumieheksi. Taloyhtiö ja konsultti voivat solmia millaisen sopimuksen he haluavat. Sopimusta tehtäessä taloyhtiön on muistettava, etteivät yleiset sopimusehdot tule automaattisesti osaksi sopimusta vaan se edellyttää niihin viittaamista. Sopimusehdot toimivat hyvin ohjenuorana sopimusta laadittaessa. KSE-ehdot on laadittu suunnittelutyötä silmällä pitäen. Siksi taloyhtiön sopiessa valvonta- ja rakennuttajakonsulttipalveluista, yleisiä sopimusehtoja ei kannata ottaa sokeasti käyttöön, lakimies Maria Kulomäki Kiinteistöliitosta neuvoo. Hankkeen koosta riippumatta konsultin vahingonkorvausvastuu rajautuu KSE-ehtojen mukaan kokonaispalkkioon, ellei ylärajasta erikseen sovita. Sitä vastoin konsultin tahallisesta tai törkeästä tuottamuksesta aiheutuvat vahingot eivät rajoitu kokonaispalkkion määrään. Toki täytyy muistaa, että jos sopimuksilla tiukennetaan konsultin vastuita, voi taloyhtiöllä olla vaikeuksia saada kohtuuhintaisia tarjouksia. Mikäli taloyhtiön ja konsultin välisessä sopimuksessa tiukennetaan vahingonkorvausvastuuta KSEehdoista, on taloyhtiön syytä varmistua vakuutusturvan riittävyydestä. Taloyhtiön kannattakin varmistaa, että konsultilla on voimassa oleva vastuuvakuutus. Kiinteistöliitto pitää myönteisenä erityisesti sitä, että uudistetuissa ehdoissa konsultin vastuu omasta työstään on pidempi kuin vanhoissa KSEehdoissa. Uusien ehtojen mukaan konsultin vastuuaika on lähtökohtaisesti kaksi vuotta suunnitellun kohteen vastaanottamisesta. Sopimusehdot ovat onnistuneet siksi, että viivästyssakko on nyt korkeampi kuin aiemmin. Taloyhtiön kannalta tervetullut uudistus on sakon määräytyminen työpäiväkohtaisesti. Aiemmin konsultit maksoivat viivästyssakkoa 0,5 prosenttia kokonaispalkkiosta kultakin täydeltä viikolta. Nyt sakon määrä on 0,2 prosenttia kokonaispalkkiosta kultakin täydeltä työpäivältä, kuitenkin enintään 50 työpäivältä. Uudet ehdot ovat saatavilla rakennus- ja kiinteistöalan lomakepalvelusta https://www.sopimuslomake.net/sopimusehdot. Valtakunnallinen harmaan talouden torjuntakampanja käynnissä Kampanjan kohderyhmänä ovat keväällä työelämään siirtymässä olevat nuoret, etenkin kesätyöntekijät. Kampanjaviestit tulevat näkymään ja kuulumaan mm. elokuvateattereissa, Ylellä ja radiokanavilla. Kampanjavideo on nähtävissä myös You- Tubessa. - Lyhyestäkin työsuhteesta on aina hyvä tehdä kirjallinen työsopimus. Se on oikeudenmukaisen palkkauksen ja työehtojen perusta. Työnantaja, joka ei huolehdi lakisääteisistä velvollisuuksistaan, ei todennäköisesti huolehdi työturvallisuudestakaan lain edellyttämällä tavalla, sanoo poliisitarkastaja Antti Simanainen kampanjatiedotteessa. 4

5 - Pimeästä työstä palkka maksetaan usein käteisenä. On hyvä muistaa, että Suomessa palkka on maksettava pankkitilille. Jokainen voi tarkistaa veroilmoituksestaan, että palkasta on työnantajan toimesta maksettu lakisääteiset maksut, Simanainen jatkaa. Harmaa talous - musta tulevaisuus -kampanjassa viranomaiset ja sidosryhmät työskentelevät yhdessä elinkeinoelämän ja ammattijärjestöjen edustajien kanssa harmaan talouden torjumiseksi työelämässä. Kampanja on osa hallituksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan tehostamisohjelmaa. Kampanjan toteutuksesta vastaa Poliisihallitus. Kiinteistötyönantajat ovat mukana kampanjassa. Lue lisää aiheesta kampanjan verkkosivuilta Turvallinen koti lapselle -opas neuvoo vanhempia välttämään vaaranpaikat Mikä on pikkulapsille yleisimmin tapahtuva onnettomuus ja miten sen voisi ehkäistä? Mitä pitää ottaa huomioon lastenhuonetta kalustettaessa? Entä pitääkö lastenvaatteet pestä ennen käyttöä? Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on julkaissut pikkulasten vanhemmille suunnatun oppaan, jossa neuvotaan käytännönläheisesti, miten kodin kemikaali- ja kuluttajaturvallisuutta voi parantaa. Tukesin oppaassa käsitellään esimerkiksi lastenhoitotarvikkeiden ja lelujen turvallisuutta sekä kosmetiikan ja kodin kemikaalien turvallista käyttöä: oppaassa leikitään leluilla sisällä ja hiekkalaatikossa, sisustetaan lastenhuonetta sekä pestään ja syötetään vauvaa. Lataa opas: Tilastokeskus: Omistusasujien asumiskustannukset nousivat 0,6 prosenttia Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna omistusasujien asumiskustannukset laskivat 0,4 prosenttia ja asuntojen ostaminen laski 0,2 prosenttia. Isännöintiliitto etsii vuoden 2014 isännöitsijää Isännöintiliitto palkitsee isännöitsijän, joka on oivaltavalla tavalla yhdistänyt viestinnän osaksi tekemistään. Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat tehdä kaikki halukkaat. Vuoden 2014 palkinnon teemana on viestintä. Taloyhtiön pitkäjänteinen kehittäminen vaatii isännöinnin ja hallituksen välistä hyvää yhteistyötä ja keskustelua. Palkittavalla isännöitsijällä on konkreettisia näyttöjä ja selkeät käytännöt asiakasviestinnässä. Isännöintiliiton hallitus valitsee palkittavan isännöitsijän ehdotusten perusteella. Isännöitsijä 2014 julkistetaan Isännöintipäivillä Helsingin Finlandiatalolla Anna ehdotuksesi mennessä verkkolomakkeella: https://my.surveypal.com/isannoitsija2014. OIKEUSTAPAUKSET KKO:2014:11 Korkein oikeus muutti Helsingin hovioikeuden antamaa rikostuomiota asunto-osakeyhtiössä tapahtuneeseen tuhopolttoon liittyen. Korkeimman oikeuden mukaan kyse oli tuhotyön sijaan törkeästä tuhotyöstä tapauksessa, jossa tuomittu oli sytyttänyt kaksikerroksisen rivitalon sekä sen viereisen talon jäteastian yöllä tuleen. Korkeimman oikeuden mukaan kyse oli törkeästä tuhotyöstä, koska rivitalorakennuksessa tulipalon sytyttämishetkellä ollutta 12:sta ihmistä voidaan pitää rikoslain 34 luvun 3 :ssä tarkoitettuna suurena ihmismääränä, jolle tulipalon syttymisestä oli aiheutunut vakavaa vaaraa. Korkein oikeus tuomitsi tekijän teostaan neljän vuoden vankeusrangaistukseen hovioikeuden määräämän 2 vuoden ja 6 kuukauden sijaan. Tilastokeskuksen mukaan omistusasujien asumiskustannusten vuosinousu oli 0,6 prosenttia vuonna Asuntojen ostaminen kallistui ennakkotietojen mukaan 0,6 prosenttia vastaavana ajanjaksona. 5

6 Tampereen jäälohkaretapauksesta tuomio Hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän syytteet kuolemantuottamuksesta hylättiin hovioikeudessa. Turun hovioikeus antoi tuomion ns. Tampereen jäälohkaretapauksesta, jossa nainen kuoli saatuaan osuman katolta tippuneesta jäälohkareesta. Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi kesäkuussa 2013 hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän kuolemantuottamuksesta sakkoihin. Käräjäoikeuden mukaan taloyhtiö ei ollut kaikilta osin siirtänyt kattolumien pudotusvastuuta sopimusehdoin huoltoyhtiölle. Lisäksi käräjäoikeus antoi merkitystä sääolosuhteille ja sille, että katon lämpövuodot olivat yhtiön johdon tiedossa. Turun hovioikeus päätyi asiassa vastakkaiseen ratkaisuun ja hylkäsi syytteet. Hovioikeuden vapauttavassa tuomiossa katsottiin, että taloyhtiön ja huoltoyhtiön välisen huoltosopimuksen ehto kattolumien tarkkailusta oli riittävän täsmällinen ottaen huomioon myös huoltoyhtiön käsityksen tarkkailuvelvoitteen laajuudesta. Hovioikeuden mukaan sääolosuhteiden muutos ei ollut hallituksen puheenjohtajan ja isännöitsijän ennakoitavissa. Hovioikeus katsoi myös, että jalkakäytävän eristäminen puomein ja varoitusnauhoin oli huolellisesti järjestetty. Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. JULKAISUT JA TAPAHTUMAT Kiinteistöilta "Rakennusalan tiedonantovelvollisuus alkaen ti Turussa Aika: Ti klo: Paikka: Turun Messukeskus, Messukentänkatu, Turku Ohjelma: Klo: Ilmoittautumisten tarkistus ja kahvit Klo: Rakennusalan tiedonantovelvollisuuteen liittyvät lakiasiat Asiakkuuspäällikkö, juridiikka, Saara Rinta- Jouppi, Suomen Tilaajavastuu Oy Klo: Suomen Tilaajavastuu Oy:n palveluratkaisut tiedonantovelvollisuuteen liittyen Avainasiakkuuspäällikkö Miika Sipilä, Suomen Tilaajavastuu Oy Keskustelua N. klo: Tilaisuuden päätös Tilaisuus on jäsentalojen edustajille maksuton. Ilmoittautumiset mennessä: tai Mukaan mahtuu 130 ensiksi ilmoittautunutta. Muistathan ilmoittaa mahdollisesta ilmoittautumisen jälkeen tulevasta esteestä. Tervetuloa! Kiinteistöilta ja näyttely esteettömästä asumisesta + tietoisku avustuksista ke Turussa Aika: Ke klo: alkaen (HUOM. Kellonaika!) Paikka: Turun Messukeskus, Messukentänkatu, Turku Ohjelma: Klo Klo Kahvitarjoilu ja messunäyttely Näytteilleasettajat: Amslift EN-Apuvälineet Hissipörssi Yhtiöt Hissitohtorit ICF Group KONE Hissit Kunnonkoti Suomen APU-Tuote Turun kaupunki Unikulma Väinö Korpinen Oy Tervetuloa Klo Esteetön asuminen - Miten taloyhtiössä edistetään esteettömyttä? Esteettömyysasiamies Jaana Solasvuo, Turun kaupunki Klo Kunnonkoti saavutettavuuden asialla - Esteettömyyskartoitukset - Tutkimus- ja kehitystoiminta Miten yksittäisen huoneiston esteettömyyttä voidaan parantaa? Tuija Suominen-Romberg ja Kirsi Karlsson, Kunnonkoti, Turun amk 6

7 Klo Miten hissi edistää ikääntyneiden asumista? Hankepäällikkö Tapio Kallioinen, Hissi Esteetön Suomi hanke, ARA Klo Hissiavustukset, käynnistysavustus ym avustusasiat Korjausneuvoja Mika Palmroos, Turun kaupunki Keskustelua N Tilaisuuden päätös Tilaisuus on jäsentalojen edustajille maksuton. Ilmoittautumiset mennessä: tai Mukaan mahtuu 130 ensiksi ilmoittautunutta. Muistathan ilmoittaa mahdollisesta ilmoittautumisen jälkeen tulevasta esteestä. Tervetuloa! Sääntöjen 13 mukaan kutsu yhdistyksen kokouksiin on joko toimitettava kullekin jäsenelle aikaisintaan kolmeakymmentä (30) ja viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta postitetulla kirjeellä tai ilmoituksella, joka on julkaistava yhdistyksen toimialueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä edellä mainittujen aikamäärien puitteissa. Kutsu tähän kokoukseen on toimitettu kullekin jäsenelle postitetulla kirjeellä. Todettaneen kokous näin ollen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 6. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN Muutosesitys on kutsun liitteenä. 7. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 8. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN KUTSU: Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistyksen ylimääräinen kokous to Turussa Tervetuloa Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistyksen vuosikokoukseen torstaina klo: alkaen. Kokous pidetään Panimoravintola Koulussa, Eerikinkatu 18, Turku. Kokouksessa käsitellään esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamiseksi. Ilmoittauduthan kahvitusta varten kokoukseen torstaihin 15.5 mennessä: tai puh: Saat halutessasi kokousasiakirjat etukäteen tutustuttavaksi. VARSINAIS-SUOMEN KIINTEISTÖYHDISTYS RY ESITYSLISTA: YHDISTYKSEN YLIMÄÄRÄINEN KO- KOUS Aika: Torstai klo: alkaen Paikka: Panimoravintola Koulu, Eerikinkatu 18, Turku 1. KOKOUKSEN AVAUS 2. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN TYÖJÄRJES- TYKSEKSI 3. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA SIHTEERIN VAALI 4. KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VAALI 5. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kiinteistöalan Koulutussäätiön isännöinnin koulutusta Turussa Isännöinnin ammattitutkintokoulutus ja Asuntoosakeyhtiön isännöintikoulutus (IK) alkavat Turussa Hakuaika on käynnissä. Lisätiedot ja hakulomakkeet valtion tukemiin koulutusohjelmiin: Uutuusopas energiatehokkuusmääräyksistä Uudet energiatehokkuusmääräykset korjausrakentamisessa - Opas taloyhtiölle esittelee kesällä 2013 voimaan tulleet korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset ja kertoo, missä määrin ne koskevat tavallisia taloyhtiöitä. Opas on tarkoitettu taloyhtiöiden hallituksen jäsenille ja isännöitsijöille. Sen on kirjoittanut Kiinteistöliiton energia-asiantuntija Petri Pylsy. Kiinteistöliiton jäsenet saavat kirjasta -10 % alennuksen tilatessaan sen Kiinteistöalan Kustannus Oy:n verkkokaupasta. Lue lisää ja tilaa kirja osoitteesta https://www.kiinkust.fi/tuote/310. 7

NRO 3 / 2013 5.4.2013

NRO 3 / 2013 5.4.2013 NRO 3 / 2013 5.4.2013 Rakennusten energiatodistus uudistuu 1.6. alkaen Luvanvaraisen korjausrakentamisen energiamääräykset sovellettavaksi taloyhtiössä 1.9 alkaen Tulevaa koulutusta: Energiansäästöilta

Lisätiedot

Taru Palokangas, toiminnanjohtaja 5 2013 20.11.2013. Rovakatu 26 A 11, 96200 ROVANIEMI p. 0400-965040 taru.palokangas@kiinteistoliitto.

Taru Palokangas, toiminnanjohtaja 5 2013 20.11.2013. Rovakatu 26 A 11, 96200 ROVANIEMI p. 0400-965040 taru.palokangas@kiinteistoliitto. 5 2013 20.11.2013 KORJAUSHANKE HALTUUN - koulutuskiertue Rovaniemellä Taloyhtiö, osaatko pitää puolesi korjaushankkeessa? Hyvä rakennuttamistapa, mikä se on? Tiedätkö, miten korjaushankkeeseen liittyvät

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU

POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU KIINTEISTÖVIESTI KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-SAVON KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2014 MAALISKUU POHJOIS-SAVON

Lisätiedot

JäsenTIEDOTE TÄSSÄ NUMEROSSA. Vuoden taloyhtiöteko s. 3 Oikeustapauksia s. 7 Syksyn koulutusohjelma takasivulla

JäsenTIEDOTE TÄSSÄ NUMEROSSA. Vuoden taloyhtiöteko s. 3 Oikeustapauksia s. 7 Syksyn koulutusohjelma takasivulla Syyskuu 3 2 0 1 4 KIINTEISTÖLIITTO Kanta-Häme www.kiinteistoliitto.fi/kanta-hame Kannen kuva: Pekka Rousi Puheenjohtajailta Raatihuoneella sai hyvän palautteen. TÄSSÄ NUMEROSSA toiminnanjohtaja Mikko Rousi

Lisätiedot

1 2011 8.2.2011. Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille. Kiinteistöliiton Isännöintipalkkiot 2010 tutkimus

1 2011 8.2.2011. Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille. Kiinteistöliiton Isännöintipalkkiot 2010 tutkimus 1 2011 8.2.2011 Hyvä hallintotapasuositus taloyhtiöille Kiinteistöliitto ja AKHA julkaisivat Hyvä hallintotapasuosituksen, joka täydentää taloyhtiöiden lakisääteisiä menettelyjä ja toimintatapoja, selkiyttää

Lisätiedot

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti

Asukkaat ja osakkaat. Asumistarpeet. Asumispalvelut ja niiden kehittäminen Talon identiteetti Omaisuuden arvon säilyttäminen ja kehittäminen Erilaiset asukas- ja osakasintressit Hyvä, turvallinen ja terveellinen asuminen ja ympäristö Pihamiljöö ja ympäristö Koulutus Kuva 2. Taloyhtiön kehyskaavio.

Lisätiedot

NRO 6/2013 29.11.2013

NRO 6/2013 29.11.2013 NRO 6/2013 29.11.2013 Asunto-osakeyhtiölaki kansalaisten arvioitavaksi - vastaa kyselyyn! TULEVAA KOULUTUSTA: Korjaushanke haltuun -kiertue Turussa 9.1.2014 Kiinteistöpäivä Rakentaminen ja sisustaminen

Lisätiedot

NRO 4-19.8.2011 TIEDOTTEESSA MM: Lounais-Suomen Kiinteistöviestin kustantaja

NRO 4-19.8.2011 TIEDOTTEESSA MM: Lounais-Suomen Kiinteistöviestin kustantaja NRO 4-19.8.2011 TIEDOTTEESSA MM: Lounais-Suomen Kiinteistöviestin kustantaja vaihtuu Puolalankatu 1D, 4. krs, 20100 TURKU, puh (02) 277 5150 Tulevaa koulutusta: - Osakkaan korjaus- ja kunnossapitotyöt

Lisätiedot

NRO 1 / 2013 11.01.2013

NRO 1 / 2013 11.01.2013 NRO 1 / 2013 11.01.2013 Turku Energian uudet jäsenedut 1.1.2013 alkaen Kiinteistöilta "Uhkaaviin tilanteisiin varautuminen" 29.1.2013 Turussa Seminaari "Korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimukset"

Lisätiedot

5 2013 16.10.2013. Hallituskatu 11 C 33200 Tampere Puhelin: (03) 3125 0200. e-mail: pirkanmaa@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoliitto.

5 2013 16.10.2013. Hallituskatu 11 C 33200 Tampere Puhelin: (03) 3125 0200. e-mail: pirkanmaa@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoliitto. 5 2013 16.10.2013 Koulutusta kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden hankinnasta Kiinteistöliitto Pirkanmaa järjestää Tampereella 12.11. jäsentilaisuuden, jossa käsitellään kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden

Lisätiedot

NRO 4 / 2013 23.8.2013

NRO 4 / 2013 23.8.2013 NRO 4 / 2013 23.8.2013 Satakunnan Kiinteistöyhdistys on nyt Kiinteistöliitto Satakunta KOULUTUSTA: Kiinteistöilta korjausrakentamisen energiatehokkuusvaatimuksista 24.9 Turussa Korjaushanke haltuun -kiertue

Lisätiedot

Kiinteistöliitto Forssa 2 2009 2.4.2009. Hallitus vahvisti uuden asunto-osakeyhtiölain. Taloyhtiöt saavat kalliita lainatarjouksia

Kiinteistöliitto Forssa 2 2009 2.4.2009. Hallitus vahvisti uuden asunto-osakeyhtiölain. Taloyhtiöt saavat kalliita lainatarjouksia 2 2009 2.4.2009 Hallitus vahvisti uuden asunto-osakeyhtiölain sisällön Uusi asunto-osakeyhtiölaki koskee lähes puolta suomalaisista. Kiinteistöliiton mukaan laki tuo mukanaan suuren määrän muutoksia aina

Lisätiedot

Elementit: Päävärit: Uuden lastensairaalan fontit ovat: Museo Slab 500

Elementit: Päävärit: Uuden lastensairaalan fontit ovat: Museo Slab 500 Tampereen Seudun YRITYSMAAILMA 1 2/2014 Perkkoonkatu 9 33850 Tampere Puh. 050 376 2677 info@raskaspesut.com www.raskaspesut.com SISÄ- JA ULKOPESUT TEIPPIEN POISTOT JA TEIPPAUKSET teipit valmistaa www.artoffset.com

Lisätiedot

4 2013 7.10.2013. Koulutusilta kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden

4 2013 7.10.2013. Koulutusilta kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden 4 2013 7.10.2013 Koulutusilta kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden hankinnasta Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa järjestää 7.11. koulutusillan, jonka teemana on kiinteistönhoito- ja siivouspalveluiden

Lisätiedot

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10

As Oy Kallenkartanon remontit valmisteltiin huolella. Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 2 14 viesti Hyvinkää pärjää asumiskulujen vertailussa s. 10 Vastike ja käyttökorvaus ovat eri asioita s. 14 Liitto laati ohjeen rakentamisen tiedonantovelvollisuudesta

Lisätiedot

6 / 2011 Kiinteistöliitto Uusimaa

6 / 2011 Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Yhdistys- ja konsernikuulumisia... 3 Jäsentaloyhtiöiden yhteystietojen päivittäminen... 3 Henkilöstöuutisia... 3 Jäsentiedotteet sähköisenä tai paperisena... 3 Neuvontapalvelut joulun ja vuodenvaihteen

Lisätiedot

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2014!

Rauhallista Joulua ja Onnea Vuodelle 2014! 6 2013 18.12.2013 Kiinteistövakuutusten ehdot kiristyvät mitä korvataan? Imatra 27.1.2014 Valtionhotelli Lappeenranta 28.1.2014 Hotelli Patria Kotka 29.1.2014 Kotkan kirjaston auditorio Kouvola 30.1.2014

Lisätiedot

6/ 2009. Kutsu syyskokoukseen. Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä. TV taloyhtiöösi. Kiinteistöliiton puheenjohtajasta

6/ 2009. Kutsu syyskokoukseen. Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä. TV taloyhtiöösi. Kiinteistöliiton puheenjohtajasta 6/ 2009 Kutsu syyskokoukseen Jäsenkoulutus 17.12 Kaapeli-, omaantennijärjestelmä vai netti- TV taloyhtiöösi Kiinteistöliiton puheenjohtajasta rahoitusneuvos Uusi asunto-osakeyhtiölaki etenee eduskunnassa

Lisätiedot

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän

Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 13 viesti Sivu 6 Ammattitaitoinen isännöitsijä helpottaa hallituksen työtä Sivut 10-11 Isännöitsijän vaihdoksessa on helppo epäonnistua PIENET YHTIÖT etsivät

Lisätiedot

2 2013 12.4.2013. Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus ja korjaushankkeen läpivienti taloyhtiössä Imatran 15.5. Valtionhotelli klo 17-20

2 2013 12.4.2013. Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus ja korjaushankkeen läpivienti taloyhtiössä Imatran 15.5. Valtionhotelli klo 17-20 2 2013 12.4.2013 Asuinhuoneistojen märkätilojen korjaus ja korjaushankkeen läpivienti taloyhtiössä Imatran 15.5. Valtionhotelli klo 17-20 Kouvola 16.5. Kouvola-talo klo 14-16 ja klo 17-20 Lappeenranta

Lisätiedot

3 2013 3.6.2013. Ilmoita muuttuneet yhteystiedot. Jenni Hupli Kiinteistöliiton uusi päälakimies

3 2013 3.6.2013. Ilmoita muuttuneet yhteystiedot. Jenni Hupli Kiinteistöliiton uusi päälakimies 3 2013 3.6.2013 Ilmoita muuttuneet yhteystiedot Jäsentiedote ja Suomen Kiinteistölehti lähetetään Kiinteistöliiton jäsenrekisteriin merkitylle taloyhtiön puheenjohtajalle. Mikäli kevään kokouksissa on

Lisätiedot

4 2013 4.9. YHTEYSTIEDOT. Hämeenkatu 9 hsto 11 etunimi.sukunimi@kiinteistoliitto.fi p. 044 0945600

4 2013 4.9. YHTEYSTIEDOT. Hämeenkatu 9 hsto 11 etunimi.sukunimi@kiinteistoliitto.fi p. 044 0945600 4 2013 4.9. Kiinteistöliiton vanhat jäsennumerot poistuivat käytöstä 30.8.2013 Uudet numerot ovat kuusinumeroisia ja alkavat kolmosella. Jäsennumeron löydät mm. Suomen Kiinteistölehden osoitekentästä.

Lisätiedot

6 2013 18.12.2013. Hallituskatu 11 C 33200 Tampere Puhelin: (03) 3125 0200. e-mail: pirkanmaa@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoliitto.

6 2013 18.12.2013. Hallituskatu 11 C 33200 Tampere Puhelin: (03) 3125 0200. e-mail: pirkanmaa@kiinteistoliitto.fi www.kiinteistoliitto. 6 2013 18.12.2013 Taloyhtiö.Nyt teemalehti ja uusia oppaita jäsenkiinteistöjen työkaluiksi Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n julkaisema Taloyhtiö.Nyt teemalehti on luettavissa sähköisenä yhdistyksen kotisivuilla.

Lisätiedot

1/ 2010. Syyskokouksessa jäsenet päättivät perustaa uuden yrityksen. Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7. 2010

1/ 2010. Syyskokouksessa jäsenet päättivät perustaa uuden yrityksen. Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7. 2010 1/ 2010 Syyskokouksessa jäsenet päättivät perustaa uuden yrityksen Uusi asunto-osakeyhtiölaki voimaan 1.7. 2010 Maalämpöä voidaan hyödyntää myös taloyhtiöissä Kotitalot kuntoon kilpailu Kilpailuvirasto

Lisätiedot

TERVETULOA KEITTIÖ- JA TALOMYYMÄLÄÄN. Koneet ja laitteet rakentamiseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon - Helposti vuokraten RAKENTAJAN TALOCENTER

TERVETULOA KEITTIÖ- JA TALOMYYMÄLÄÄN. Koneet ja laitteet rakentamiseen ja kiinteistöjen kunnossapitoon - Helposti vuokraten RAKENTAJAN TALOCENTER tammikuu 1 2011 Kiinteistöliitto Kanta-Hämeen tiedotuslehti www.kiinteistöliitto.fi/kanta-hame Anna-Mari Ahonen tekninen johtaja Koko ihmiselämän kirjo sivuaa aina jollakin lailla asumista. Tiina Vehkakoski-Helén,

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

3 2013 7.6. Yhdistyksen toimisto on suljettu heinäkuussa. Asuntojen Myynti- ja vuokrausilmoituksiin energialuokka. RALA-päteviä yrityksiä on nyt tuhat

3 2013 7.6. Yhdistyksen toimisto on suljettu heinäkuussa. Asuntojen Myynti- ja vuokrausilmoituksiin energialuokka. RALA-päteviä yrityksiä on nyt tuhat 3 2013 7.6. Yhdistyksen toimisto on suljettu heinäkuussa Kiinteistöliitto Päijät-Hämeen toimisto on suljettu kesälomien vuoksi 8.7. 28.7.2013. Raimo Kiljunen 1.7.-28.7.2013 Sinikka Huurinainen 8.7.-4.8.2013

Lisätiedot

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8

Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita. Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Hyvinkään Riihimäen Mäntsälän KIINTEISTÖ 1 14 viesti Urakoitsija halpa, hyvä vai molempia? s. 8 Kun tieto ei kulje, epäluulot heräävät s. 12 Remonttiriskit kuriin s. 16 Hyvinkäälle rakentuu uusia asuinalueita

Lisätiedot

KIINTEISTÖVIESTI. Kiinteistöliiton. jäsenedut ja -palvelut

KIINTEISTÖVIESTI. Kiinteistöliiton. jäsenedut ja -palvelut KIINTEISTÖVIESTI POHJOIS-KARJALAN KIINTEISTÖYHDISTYKSEN JÄSENTIEDOTE NRO 1 / 2013 MAALISKUU Kiinteistöliiton jäsenedut ja -palvelut Kiinteistöliitto Kotisi asialla LEHTIKIERTO HALLITUKSESSA / / / / / Uusi

Lisätiedot

Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen 2/2013

Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen 2/2013 Keski-Suomen 2/2013 Ikkunat uusiksi? Tehokkuutta hallituksen toimintaan Suoraveloitus poistuu käytöstä mitä tilalle? Keski-Suomen Kiinteistöyhdistyksen jäsenlehti TOTAL Siivouspalvelut TOTAL Turvapalvelut

Lisätiedot