LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto AIKA klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja Uutinen Taisto II varapuheenjohtaja Liljestrand Tom Lindfors Leena Alm Agneta Karlsson Mikael Wahlroos Kim Gren Olof Ekebom-Jönsas Benita Kullberg Bengt Heijnsbroek-Wirén Mia klo , Åminne Tuula Rosenberg Thomas Skogster Leif Vainio Nils Bäcklund Lars Hydén Pia Hellner Hans Illman Lars Rikberg Jonatan Laukas Gunnel Grundström Maria Björkell Jan-Eric Karlsson Håkan Isotalo Arja Lappalainen Kalevi Eriksson Sari Grönberg Merja Lindfors Bo Lohenoja Pertti Holmström Eeva Tähtinen Keijo Laitinen Åke Heikkinen Sinikka Viklund Raija Erämaja Elias Pere Nina Antas Camilla Karvonen Juha Heikkilä Pekka

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kopiloff Pauli Väkevä Antti Fellman Atte Ilvetsalo-Koskinen Sonja Eloranta Kimmo Vilamaa Asko Cedergren Gun-May Stoor Hans Hovi Karolina Ekström Veikko Keckman Kirsti Kouvo Katja Törnroos Jorma Sinkkonen Riitta Pappila Jorma Paakkasen vara Björkman-Nysténin vara Rinteen vara Kokon vara Peltoluhdan vara Länsipuron vara Noroviidan vara Pekkolan vara klo MUUT Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Masar Christoffer hallintojohtaja, sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Frondén Sten kehittämisjohtaja Grönholm Thomas sivistysjohtaja Blomberg Ulf tekninen johtaja Klawér Carola perusturvajohtaja Järventaus Pierina kielenkääntäjä Östman Maud ympäristönsuojelusihteeri POISSA Paakkanen Petra Björkman-Nystén Nina Rinne Jens Kokko Ismo Peltoluhta Vesa Nykänen Kimmo Länsipuro Janne Noroviita Timo Pekkola Mirja Lindell Armi Vuokko Marjo

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mats Lobbas KÄSITELLYT ASIAT Christoffer Masar PÖYTÄKIRJAN Loviisassa joulukuuta TARKASTUS Lars Bäcklund Juha Karvonen PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 19. joulukuuta SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kunnallisvaalien tuloksen ilmoittaminen valtuustolle Kaupunginvaltuuston työjärjestys Maksusuunnitelman muuttaminen, Kiinteistö Oy Mäntyniemi / Fastighets Ab Talludden 128 Hallintosäännön 3 :n muuttaminen rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä elinkeino- ja kehittämisjaoston määrän osalta Ylitysoikeuden anominen vuoden 2012 talousarvioon Ylitysoikeuden anominen vuoden 2012 talousarvioon Vesiliikelaitoksen perustamisen yhteydessä syntyneen alijäämän kattaminen 132 Poistosuunnitelman muuttaminen Loviisan kaupungin ympäristönsuojelumääräykset Kiinteistöjen verotusarvoselvitys ja kiinteistöverotus, valtuustoaloite Palvelualoitteen käyttöönottokokeilu, valtuustoaloite Kokouksen päättäminen 358

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KV 123 Todettiin.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginvaltuusto Pöytäkirjantarkastajat KV 124 Valittiin valtuutetut Lars Bäcklund ja Juha Karvonen.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kunnallisvaalien tuloksen ilmoittaminen valtuustolle 737/ /2012 KH 262 Valmistelija ja esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar Vaalilain 95 :n mukaan valtuustolle on annettava tiedoksi luettelo valtuutetuiksi valituista ja heidän varaistään. Liite no 94. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että oheinen luettelo valtuutetuiksi valituista ja varaistä merkitään tiedoksi. Ehdotuksen mukainen. KV 125 Liite no 67. Kaupunginvaltuusto merkitsee oheisen luettelon valtuutetuiksi valituista ja varaistä tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuuston työjärjestys 954/ /2012 KH 263 Valmistelija ja esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar Vuosien talousarviossa ja taloussuunnitelmassa kaupunginkanslian avaintavoitteeksi on asetettu hallintomenettelyn päivittäminen, tarkemmin sanottuna hallintosäännön ja valtuuston työjärjestyksen päivittäminen. Valtuustoryhmiltä on keväällä 2012 pyydetty kommentit valtuuston työjärjestyksen muutos- ja lisäystarpeista. Valtuustoryhmien kommenttien ohella on valmistelussa pyritty ottamaan huomioon työjärjestyksestä tehtyjä valtuustoaloitteita. Kaupunginvaltuuston työjärjestyksessä määrätään kaupunginvaltuuston toiminnan järjestämisestä. Liite no 95. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan kaupunginvaltuuston työjärjestyksen voimaan tulevaksi. Esittelijä muutti pohjaehdotustaan seuraavasti: Talousarvioaloitteita koskevan 24 ensimmäinen kappale muutetaan muotoon Talousarvioaloitteet, joita ei käsitellä samalla tavalla kuten valtuutettujen 23 tarkoitettuja aloitteita tai kuntalaisaloitteita, on toimitettava taloustoimistoon sähköpostitse osoitteeseen viimeistään 31.3 mennessä. - pöytäkirjan sisältöä ohjaavasta 36 poistetaan kappaleen 4 viimeinen kohta. Päätös muutetun pohjaehdotuksen mukainen. KV 126 Liite no 68. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan kaupunginvaltuuston työjärjestyksen voimaan tulevaksi.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Muutosesitys 1: Valtuutettu Kalevi Lappalainen esitti valtuutettu Veikko Ekströmin kannattamana, että valtuuston työjärjestyksen 7 3 momentista poistetaan kohta myös kaupunginhallituksen tai. Äänestys 1: Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä kaupunginhallituksen pohjaehdotus voitti äänin 44-11, 1 tyhjää, 3 poissa kaupunginhallituksen esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Muutosesitys 2: Valtuutettu Kari Hagfors esitti valtuutettu Camilla Antaksen kannattamana, että valtuuston työjärjestyksen 18 pykälään 2 momenttiin tehdään lisäys Pöydälle pantu asia on esitettävä valtuustolle sen seuraavassa kokouksessa ellei valtuusto toisin päätä. Äänestys 2: Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä vastaesitys voitti äänin 22-34, 3 poissa kaupunginhallituksen esityksen ollessa Jaa ja vastaesityksen Ei. Tekninen muutos 1: Hyväksyttiin yksimielisesti tekninen muutos valtuuston työjärjestyksen suomenkielisen version 18 2 momenttiin, joka korjataan muotoon Asia, joka esitetään ensimmäisen kerran valtuustolle, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jollei esityslistaa ole toimitettu kokouskutsun yhteydessä ja vähintään kolmasosa läsnä olevista valtuutetuista pyytää pöydällepanoa. Muutosesitys 3: Valtuutettu Kari Hagfors esitti valtuutettu Camilla Antaksen kannattamana, että valtuuston työjärjestyksen 22 2 momenttiin tehdään lisäys Toivomusponnen hyväksymistä koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan, että sitä kannattaa enemmän kuin puolet valtuutetuista. Hyväksytystä toivomusponnesta kaupunginhallituksen on toimitettava viimeistään vuoden sisällä selvitys ponnen johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Selvitys on toimitettava erikseen tiedoksi valtuutetuille. Hyväksyttiin yksimielisesti.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Muutosesitys 4: Valtuutettu Kari Hagfors esitti valtuutettu Camilla Antaksen kannattamana, että valtuuston työjärjestyksen 23 1 momentin loppuun tehdään lisäys Valmistelun jälkeen aloite tuodaan valtuuston käsiteltäväksi. ja 23 3 momentti poistetaan. Hyväksyttiin yksimielisesti. Tekninen korjaus 2: Hyväksyttiin yksimielisesti tekninen muutos 24 1 momenttiin, josta poistetaan sana viimeistään. Muutosesitys 5: Valtuutettu Kari Hagfors esitti valtuutettu Camilla Antaksen kannattamana, että valtuuston työjärjestyksen 24 1 momentin loppu muutetaan muotoon 30.4 mennessä. Hyväksyttiin yksimielisesti. Muutosesitys 6: Valtuutettu Kari Hagfors esitti valtuutettu Camilla Antaksen kannattamana, että valtuuston työjärjestyksen 25 3 momentti korvataan tekstillä Kysymykseen annettu vastaus on merkittävä tiedoksi, ellei valtuusto päätä palauttaa asiaa kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi tai asettaa keskuudestaan tilapäisen valiokunnan tutkimaan kysymyksessä kosketeltua asia ja tekemään siitä valtuustolle ehdotusta. Muuta päätöstä ei kysymyksen johdosta tehdä ja valtuuston työjärjestyksen 25 4 momenttiin lisätään seuraava teksti Jos valtuusto on päättänyt palauttaa asian kaupunginhallituksen uudelleen valmisteltavaksi, on uusi vastaus annettava samassa ajassa valtuustopäätöksestä lukien, kuin edellä kysymykseen vastaamisesta on määrätty. Hyväksyttiin yksimielisesti. Muutosesitys 7: Valtuutettu Kalevi Lappalainen esitti valtuutettu Bo Lindfors kannattamana, että valtuuston työjärjestyksen 26 4 momentin toinen lause muutetaan muotoon Jokaisella valtuustoryhmällä on mahdollisuus tehdä kaksi asiaan liittyvää lisäkysymystä. Kysymys on rajattu 1 min. mittaiseksi.. Muutosesitys 8: Valtuutettu Kari Hagfors esitti valtuutettu Camilla Antaksen kannattamana, että valtuuston työjärjestyksen 26 1 momentista poistetaan sanat mahdollisuuksien mukaan. Hyväksyttiin yksimielisesti.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Muutosesitys 9: Valtuutettu Kari Hagfors esitti valtuutettu Camilla Antaksen kannattamana, että valtuuston työjärjestyksen 26 4 momentti korvataan seuraavalla tekstillä Saatuaan kaupunginhallitukselta tai johtavilta viranhaltijoilta vastauksen kysymyksen esittäjällä on ensimmäinen puheenvuoro ja oikeus tehdä kaksi asiaan liittyvää lisäkysymystä, minkä jälkeen myös muilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Valtuusto ei tee päätöstä keskustelussa käsitellyistä asioista. Äänestys 3: Nimenhuudolla suoritetussa äänestyksessä voitti Lappalaisen esitys äänin 28-25, 2 tyhjää, 4 poissa Lappalaisen esityksen ollessa Jaa ja Hagforsin Ei. Valtuutettu Kalevi Lappalaisen vastaesitys hyväksyttiin yksimielisesti. Muutosesitys 10: Valtuutettu Kari Hagfors esitti valtuutettu Camilla Antaksen kannattamana, että valtuuston työjärjestyksen 3 lukuun loppuun lisätään uusi Kunnan asukkaan aloitteita koskeva 27, jonka ensimmäinen momentti kuuluu Kaupunginhallituksen tulee esittää valtuuston tietoon vuosittain viimeistään sen huhtikuussa pidettävässä kokouksessa valtuuston toimivaltaan kuuluvissa asioissa kunnan asukkaan aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. ja toinen momentti Käsiteltäessä kunnan asukkaan aloitteita sallitaan keskustelu. Kaupunginhallituksen on saatettava käydystä keskustelusta laadittu pöytäkirja kysymyksessä olevien asioiden valmistelussa huomioon otettavaksi. Päätöksentekoa yksittäisten aloitteiden osalta ei toivomusponsia lukuun ottamatta sallita. Hyväksyttiin yksimielisesti.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Maksusuunnitelman muuttaminen, Kiinteistö Oy Mäntyniemi / Fastighets Ab Talludden 955/ /2012 KH 279 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen, puh Kiinteistö Oy Mäntyniemi on perustettu Kiinteistöyhtiöllä on kaksi kiinteistöä osoitteessa Metsämarjantien 13 15, Loviisa. Toisessa kiinteistössä vuokralaisena toimii Esperi Care Oy ja toisessa kaupungin päiväkoti. Kiinteistöyhtiö on vuokralaisena kaupungin omistamalla tontilla, ja vuokrasopimus päättyy vuonna Kiinteistöjä koskevat tarkemmat tiedot ilmenevät liitteenä olevasta toimintakertomuksesta. Kiinteistöyhtiön osakepääoman omistavat Loviisan kaupunki 71,16 %, Porvoon kaupunki 15,5 %, Lapinjärven kunta 7,91 %, Sipoon kunta 4,65 % ja Garantiföreningen för Östra Nylands Folkhögsskola 0,78 % Kiinteistöyhtiöllä on kaksi lainaa Aktia Pankissa. Laina nro on nostettu suuruisena korkona Euribor +0,3 %. Lainaa on lyhennetty tasalyhennyksin euroa kuukaudessa. Lainaa on jäljellä ,00 euroa, ja ko. lainalla on Loviisan kaupungin 100 % takaus. Laina nro on nostettu joulukuussa markan eli ,62 euron suuruisena. Jäljellä oleva lainapääoma on ,53 euroa, lainan korko on Euribor 12 kk +0,7 %, lainalla on kiinteistötakaus. Lainaa on lyhennetty kerran vuodessa, joulukuussa tapahtuvin tasalyhennyksin euroa. Kiinteistöyhtiön maksuvaikeuksien vuoksi lyhennyksiä ei ole voitu tehdä vuosina Aktia Pankki on tullut lainajärjestelyissä Kiinteistöyhtiötä vastaan antamalla lisää maksuaikaa eikä viivästyskorkoja ole peritty. Joulukuussa 2011 pankki peri euron tasalyhennyksen, jota Kiinteistöyhtiö ei ole pystynyt maksamaan. Kyseinen summa on pankin saatavana, mutta sitä ei ole vielä laitettu perintään. Kuluvan vuoden tasalyhennys erä euroa lankeaa maksettavaksi joulukuussa eikä Kiinteistöyhtiöllä ole varaa maksaa lyhennystä. Aktia Pankki otti yhteyttä talousjohtajaan maaliskuussa 2012 erääntyneen lainasaamisen tiimoilta. Pankin näkemyksen mukaan kiinteistö tulisi laittaa myyntiin mahdollisimman pian, jotta lainat

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ voitaisiin hoitaa asiaan kuuluvasti. Aktia Pankki ei tule antamaan lisää maksuaikaa, vaan molempia lainoja on lyhennettävä asiaan kuuluvasti. Johtoryhmä käsitteli asiaa kokouksessaan Konsernin omistajaohjauksena yhtiön hallitusta ohjeistettiin kilpailuttamaan lainat uudelleen järjestelyjä varten ja laatimaan toimintasuunnitelma yhtiön tulevaisuuden suunnitelmista. Isännöitsijä Tuula Kallio toimitti talousjohtajalle Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjouksen sekä toimintasuunnitelman koskien Kiinteistöyhtiön tulevaisuutta. Kuntarahoitus Oyj:n lainatarjous koko summalle ,53 euroa on liitteenä. Lainan takaisinmaksuaika 20 vuotta, joista kaksi ensimmäistä vuotta lyhennysvapaita, korko viiden vuoden kiinteällä korolla, joka korkoindikaatiopäivänä oli 2,320 % ja marginaali 0,9 %.Kuntarahoitus edellyttää lainalle 100 % omistajan takausta. Oheisessa taulukossa omistussuhteet ja niiden vaikutus takauksen määrään. Kiinteistö Oy Mäntyniemen omistusosuudet Omistajat Osakkeet Uusi laina Pernaja 520 Loviisa 261 Ruotsinpyhtää ,53 Liljendal 81 Uusi Loviisa ,16% ,03 Östra Nylands folkhögskola 10 0,78% 3 348,51 Porvoo ,50% ,16 Lapinjärvi 102 7,91% ,78 Sipoo 60 4,65% ,05 Muut kunnat yhteensä ,50 Yhteensä ,00% ,53 Isännöitsijä Tuula Kallion mukaan muut kunnat eivät tule antamaan myönteistä päätöstä lainan takaukselle. Aktia Pankin mukaan olemassa olevien kiinteistöjen vakuusarvo on jo käytetty lainaan nro Kuntarahoitus Oyj on myös ilmoittanut jälkikäteen, että he haluavat korkomarkkinoiden kehittymisen vuoksi nostaa korkomarginaalia ja antaa lainasta uuden tarjouksen. Aktia Pankki on antanut ehdotuksen koskien lainajärjestelyitä. Liite no 103.

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kaupunki maksaa Aktia Pankki Oyj:lle Kiinteistö Oy Mäntyniemen vuoden 2011 erääntyneen lainasaatavan euroa Maksu kirjataan Loviisan kaupungin lainasaatavaksi tytäryhteisöiltä. Tytäryhteisölle annetaan 2 vuotta vapaata koroista ja lyhennyksistä. Kahden vuoden jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen. Molempien lainojen lyhennyssuunnitelmat muutetaan Aktia Pankin ehdotuksen mukaisiksi ja Kiinteistöyhtiön tulorahoitukseen sopiviksi siten, että Kiinteistöyhtiö lyhentää lainaa nro tasalyhennyksin 650,00 euroa kuukaudessa ja lainaa n:o ,00 euroa kuukaudessa. Korkona käytetään 12 kuukauden Euribor korkoa ja molempien lainojen lainamarginaalit nousevat 2 %. Kiinteistö Mäntyniemi Oy:n omistamat kiinteistöt tai osa niistä laitetaan myyntiin ja Loviisan kaupunki jatkaa kiinteistön vuokraoikeutta siten, että laina, jossa kiinteistö on vakuutena, ei eräänny maksettavaksi , mikäli kiinteistöjä ei ole onnistuttu realisoimaan sitä ennen. Päiväkotitoiminnalle etsitään vaihtoehtoisia toimintaympäristöjä. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Jäsen Olof Gren jääväsi itsensä ja poistui huoneesta pykälän käsittelyn ajaksi. Jäsen Veikko Ekström ehdotti kannattamattomana, että nostetaan laina Kuntarahoitus Oyj:n tarjouksen mukaisena sidottuna 12 kk:n euriboriin. Maksetaan nostettavalla lainalla Aktia-pankin molemmat lainat Veikko Ekström veti keskustelun aikana ehdotuksensa pois. Esittelijä muutti keskustelun aikana pohjaehdotustaan korvaamalla ehdotuksen lauseen Päiväkotitoiminnalle etsitään vaihtoehtoisia toimintaympäristöjä lauseella Loviisan kaupunki pyrkii jatkossakin säilyttämään päiväkodin nykyisellä paikallaan. Päätös muutetun pohjaehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ KV 127 Liite no 69. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että Loviisan kaupunki maksaa Aktia Pankki Oyj:lle Kiinteistö Oy Mäntyniemen vuoden 2011 erääntyneen lainasaatavan euroa Maksu kirjataan Loviisan kaupungin lainasaatavaksi tytäryhteisöiltä. Tytäryhteisölle annetaan 2 vuotta vapaata koroista ja lyhennyksistä. Kahden vuoden jälkeen tilanne arvioidaan uudelleen. Molempien lainojen lyhennyssuunnitelmat muutetaan Aktia Pankin ehdotuksen mukaisiksi ja Kiinteistöyhtiön tulorahoitukseen sopiviksi siten, että Kiinteistöyhtiö lyhentää lainaa nro tasalyhennyksin 650,00 euroa kuukaudessa ja lainaa n:o ,00 euroa kuukaudessa. Korkona käytetään 12 kuukauden Euribor korkoa ja molempien lainojen lainamarginaalit nousevat 2 %. Kiinteistö Mäntyniemi Oy:n omistamat kiinteistöt tai osa niistä laitetaan myyntiin ja Loviisan kaupunki jatkaa kiinteistön vuokraoikeutta siten, että laina, jossa kiinteistö on vakuutena, ei eräänny maksettavaksi , mikäli kiinteistöjä ei ole onnistuttu realisoimaan sitä ennen. Loviisan kaupunki pyrkii jatkossakin säilyttämään päiväkodin nykyisellä paikallaan. Tekninen korjaus 1: Hyväksyttiin yksimielisesti tekninen muutos suomenkieliseen ehdotukseen, jossa toisen kappaleen viimeinen lause korjataan muotoon Korkona käytetään 12 kuukauden Euribor korkoa ja molempien lainojen lainamarginaalit nousevat 2 %:iin. Valtuutettu Leena Lindfors ehdotti valtuutettu Maria Grundströmin kannattamana, että hyväksytään ponsi: Ennen kuin kiinteistöt laitetaan myyntiin asiasta tulisi vielä keskustella vuokralaisten kanssa. Ponsi hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös ehdotuksen mukaisesti.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Hallintosäännön 3 :n muuttaminen rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä elinkeino- ja kehittämisjaoston määrän osalta 984/ /2012 KH 280 Valmistelija: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt sopimuksen Lapinjärven kunnan kanssa yhteisen rakennusvalvonta- ja ympäristöyksikön perustamisesta. Sopimuksen hyväksyminen edellyttää sopimuksessa sovittujen rakennus- ja ympäristölautakunnan ten valintaa koskevien muutosten tekemistä hallintosääntöön ennen uuden lautakunnan valintaa tammikuussa Valtuustoryhmien toiveiden mukaisesti esitetään samassa yhteydessä muutokset myös elinkeino- ja kehittämisjaoston määrän osalta, joka säilyy 7 essä myös seuraavalla valtuustokaudelle, toisin kuin nykyisessä hallintosäännössä todetaan. Samoin valtuustoryhmien toiveiden mukaisesti kaupunginhallituksen toimikausi muutetaan kaksivuotiseksi. Hallintosäännön laajempi uudistus tuodaan sovitusti uuden kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi keväällä Liite no 104. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hallintosäännön pykälän 3 muutosta valituilta osin liitteen mukaisesti. Muutokset astuvat voimaan Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ KV 128 Liite no 70. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy hallintosäännön pykälän 3 muutoksen valituilta osin liitteen mukaisesti. Muutokset astuvat voimaan Ehdotuksen mukainen.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ylitysoikeuden anominen vuoden 2012 talousarvioon 890/ /2012 PL Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Carola Klawér, puh Ulkoiset menot ylittävät talousarvion n. 1,5 miljoonalla johtuen erikoissairaanhoidosta. Ennuste ylittää talousarvion 1,8 miljoonaa johtuen sisäisten erien noususta, jotka eivät ole sitovia, sekä alueellisten palveluiden ennustetusta ylityksestä. Alueellisten palveluiden sisällä on kolme eri palvelukokonaisuutta; Helsin gin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin palvelujen kustannukset (HUS), Ky menlaakson sairaanhoitopiirin palvelujen kustannukset (Carea) ja Itä-Uu denmaan alueellisen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminnan palvelu kustannukset (Porvoon kaupunki). Ylitystä budjetoitujen määrärahoihin on odotettavissa Helsingin ja Uuden maan sairaanhoitopiirin (HUS) ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin (Carea) palvelujen kustannusten osalta. Erikoissairaanhoidon ylitysten ennuste on vaikea tehdä, koska siihen ei löydy selviä selitystekijöitä, esim. lähetemää rien nousua tai kalliin hoidon selvät ylitykset, vaikka viimeksi mainitun toiminnan osalta nousua on havaittavissa. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon ylitysennuste on HUS:n osalta noin ja Carean osalta noin Carean osuus näyttää ennusteen perusteella laskevan. Näiden lukujen arvioinnin perusteella ennuste vuoden loppuun mennessä on noin 1,5 milj. euroa. Liite 25. Perusturvalautakunta päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että perusturvakeskuksen vuoden 2012 budjetin alueellisiin palveluihin tuli si saada 1,5 milj. euron ylitysoikeuden, kattamaan alueellisten palveluiden erikoissairaanhoidosta joh tu vat kustannukset. Ehdotuksen mukainen.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ KH 265 Esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että perusturvakeskuksen vuoden 2012 budjetin alueellisiin palveluihin tulisi saada 1,5 milj. euron ylitysoikeuden kattamaan alueellisten palveluiden erikoissairaanhoidosta johtuvat kustannukset. Ehdotuksen mukainen. KV 129 Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että perusturvakeskuksen vuoden 2012 budjetin alueellisiin palveluihin myönnetään 1,5 milj. euron ylitysoikeus kattamaan alueellisten palveluiden erikoissairaanhoidosta johtuvat kustannukset. Ehdotuksen mukainen.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Ylitysoikeuden anominen vuoden 2012 talousarvioon 911/ /2012 TL 150 Valmistelija: Tekninen johtaja Ulf Blomberg, puh Vastuualueella rakentaminen ja ylläpito on odotettavissa palvelujen ostoissa (kiinteistöjen korjauskulut) sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ryhmässä energian kohdalla ylitystä. Arvioitu ylitysmäärä on n euroa. Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Tekninen lautakunta ehdottaa, että kaupunginvaltuusto myöntää vastuualueelle rakentaminen ja ylläpito, euron lisämäärärahan kattamaan nousseet toimintakulut, joita ei pystytä kattamaan muiden kohteiden säästöillä. Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi. Käsittely: Esittelyn aluksi esittelijä tarkensi esitystään siten, että lisämäärärahan tarve jakautuu energian osalle ,00 euroa, rakennusten ja alueitten ylläpitoon ,00 euroa sekä alueitten ylläpitoon ,00 euroa. Teknisen lautakunnan päätös on ehdotuksen mukainen. Tämä pykälä tarkastettiin välittömästi. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus edelleen kaupunginvaltuusto. KH 264 Liite no 96. Esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto myöntää vastuualueelle rakentaminen ja ylläpito euron lisämäärärahan kattamaan nousseet toimintakulut, joita ei pystytä kattamaan muiden kohteiden säästöillä. Lisämäärärahan tarve jakautuu energian osalle

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ euroa, rakennusten ja alueitten ylläpitoon euroa sekä alueitten ylläpitoon euroa. Ehdotuksen mukainen. KV 130 Liite no 71. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että kaupunginvaltuusto myöntää vastuualueelle rakentaminen ja ylläpito euron lisämäärärahan kattamaan nousseet toimintakulut, joita ei pystytä kattamaan muiden kohteiden säästöillä. Lisämäärärahan tarve jakautuu energian osalle euroa, rakennusten ja alueitten ylläpitoon euroa sekä alueitten ylläpitoon euroa. Ehdotuksen mukainen.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesiliikelaitoksen perustamisen yhteydessä syntyneen alijäämän kattaminen 956/ /2012 KH 267 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Vesiliikelaitoksen johtokunta on lähestynyt kaupunginhallitusta kirjelmällä, koskien liikelaitoksen avaavassa taseessa syntynyttä ,01 euron alijäämää ja sen korjaamista tulevan taloussuunnitelmakauden aikana. Asia on perusteltu, koska liikelaitosta koskee sama kuntalain sääntö alijäämän kattamisesta kun kuntaa. Asia on myös ollut alustavasti esillä kaupunginvaltuuston iltakoulussa Loviisan kaupungin ylijäämä on euroa ja siitä vesiliikelaitoksen alijäämä on ,32 euroa. Vesiliikelaitoksen alijäämä kasvoi sen ensimmäisenä vuonna ,35 ja vuoden 2011 tilinpäätös oli jo ylijäämäinen ,04. Näköpiirissä ei kuitenkaan ole, että vesiliikelaitos pystyisi kattamaan koko alijäämää taloussuunnittelukaudella. Kuntalain talousarviota ja -suunnitelmaa koskevaa 65 :ssä on säädetty kuinka tasapainottava taloussuunnitelma laaditaan ja mahdollisuudesta jo kertyneen alijäämän kattamisesta erityisellä toimenpideohjelmalla. Säännösten mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen eniten neljän vuoden pituisena suunnittelukautena. Kertynyttä alijäämää voidaan kattaa suunnitteluvuosien ylijäämän lisäksi myös taseen oman pääoman eristä määrätyin edellytyksin. Koska edellisten tilikausien ylijäämiä, rahastoja tai varauksia ei ole, niin on mahdollista kattaa alijäämä liikelaitoksen omasta peruspääomasta. Peruspääoman alentaminen on poikkeuksellinen toimenpide, joka edellyttää kaupungilta riittävää omavaraisuutta. Alijäämän eliminointi peruspääomasta ei kuitenkaan vaikuta omavaraisuustai velkaisuustunnuslukuihin. Avaavassa taseessa vesiliikelaitokselle siirtynyt alijäämää johtuu siitä, että Ruotsinpyhtään kunnalla ja Loviisan kaupungilla oli käytössä muu taseyksikkö kirjanpitomallina, kun taas Liljendalin ja Pernajan kunnilla oli käytössä laskennallinen malli. Laskennallisessa mallissa ei koskaan synny yli- tai alijäämää vaan jäännöspääoma muuttuu tuloksen mukaan, kun taas muu taseyksikkömallissa peruspääoma pysyy samana, ja tilikauden tulos siirtyy yli- tai alijäämäksi.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaikki vanhojen kuntien vesilaitokset tekivät alijäämäistä tulosta ennen yhdistymistä. Vesilaitosten yhdenvertaiseen kohteluun perustuen on perusteltua kattaa myös Loviisan ja Ruotsinpyhtään vesilaitoksissa syntyneet alijäämät peruspääomasta, koska alijäämän syntyyn on vaikuttanut käytössä ollut kirjanpitomalli. Liitteinä vesiliikelaitoksen johtokunnan kirje ja oman pääoman laskelmat. Liite no 97. Esittelijä: hallintojohtaja Christoffer Masar Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vesiliikelaitoksen avaavassa taseessa oleva ,01 alijäämä katetaan vuoden 2012 tilinpäätöksessä vesiliikelaitoksen omasta pääomasta. Jäsen Anja Järvinen ilmoitti jääviyden ja poistui kokoushuoneesta asian käsittelyn ajaksi. Päätös ehdotuksen mukainen. KV 131 Liite no 72. Kaupunginvaltuusto hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, että vesiliikelaitoksen avaavassa taseessa oleva ,01 alijäämä katetaan vuoden 2012 tilinpäätöksessä vesiliikelaitoksen omasta pääomasta. Tekninen korjaus 1: Hyväksyttiin yksimielisesti tekninen korjaus ruotsinkieliseen ehdotukseen, johon lisätään sana affärsverkets ennen eget kapital i bokslutet 2012 kohtaa. Valtuutettu Nils Vainio ehdotti valtuutettu Mikael Karlssonin kannattamana, että kaupunginhallituksen ehdotusta muutetaan siten, että alijäämä katetaan vuoden 2012 tilinpäätöksessä kaupungin omasta pääomasta. Valtuutettu Nils Vainio veti keskustelun aikana ehdotuksensa pois.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Päätös pohjaehdotuksen mukaisesti.

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/ Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Poistosuunnitelman muuttaminen 966/ /2012 KH 278 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut uuden ohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista. Uutta ohjetta on noudatettava tilivuodesta 2013 lukien, mutta sitä saa soveltaa jo aikaisemmalta tilikaudelta laadittavaan tilinpäätökseen. Lähtökohtana suunnitelmapoistojen poistoaikojen määrittelyssä on kunkin poistonalaisen hyödykkeen yksilöllinen tulontuottamis- tai palvelutuotantokyky varovaisuuden periaatteella poistoaikojen rajoissa. Erityisen tärkeää on tarkastella taloudellisesti merkittävimpien hyödykkeiden ja hyödykeryhmien poistoaikoja, jotta ne vastaisivat paremmin niiden taloudellista pitoaikaa. Hyödykkeen taloudellinen vaikutusaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista ja kunnissa myös tulonodotuksista riippumatta hyödykkeen käytöstä kunnanpalvelutuotannossa, palvelutuotantokyvystä. Taloudellinen käyttöaika on yleensä todellista käyttöaikaa lyhyempi. Poistojen oikeaa tasoa on arvioitava myös kirjanpito- ja kuntalakien edellyttämän oikean ja riittävän kuvan antamisen tarkoituksessa. Yleisohjeessa on annettu ohjeelliset poistoajat kuntien pysyvien vastaavien hyödykkeille ja Kuntajaosto suosittelee, että poistoajat valittaisiin mahdollisimman lyhyiksi. Yleisohjeen mukaan poistosuunnitelma voidaan laatia siten, että aineelliset ja aineettomat hyödykkeet jaotellaan olennaisuuden periaatetta noudattaen poistoajan ja poistomenetelmän perusteella ryhmiin. Suunnitelmapoistojen perusteet määritellään tällöin ainoastaan ryhmäkohtaisesti. Loviisan kaupungin nykyinen poistosuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa Poistomenetelmänä käytetään tasapoistomenetelmää ja pääsääntöisesti poistoajat ovat olleet lähellä lyhintä suositeltua poistoaikaa. Uudessa poistosuunnitelma ehdotuksessa kaikkien muiden hyödykeryhmien kohdalla ehdotetaan lyhintä poistoaikaa, lukuun ottamatta kahta poikkeusta. Sataman aineellisten hyödykkeiden taloudellinen vaikutusaika ja tulontuottamiskyky katsotaan minimipoistoaikaa hieman pidemmäksi, samoin aineettomien hyödykkeiden ryhmässä

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2010 434 Kaupunginvaltuusto AIKA 30.06.2010 klo 18:00-19:35 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2014 357 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.11.2014 klo 17:10-22:34 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Kaupunginhallitus 2.4.2012 Kaupunginvaltuusto 13.6.2012 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 4 Sarvsalö 5 Loviisan kaupunki Tilinpäätös

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kaupunginhallitus 25.05.2015 Kaupunginvaltuusto 10.06.2015 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Loviisan kaupunki Tilinpäätös

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Kaupunginhallitus 212 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 97 10.09.2014 Kaupunginhallitus 94 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 49 15.04.2015 Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/02.05.03/2014

Lisätiedot

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Loviisan kaupunki. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kaupunginvaltuusto 11.6.2014 2 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Loviisan kaupunki Tilinpäätös ja

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Kaupunginvaltuusto. AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41. Kaupungintalo, valtuustosali ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.06.2015 kello 18:00-18:41 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 36 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 81 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 82 45 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 83 46 ANTOLAINA

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2008 1. Kaupunginvaltuusto 01.12.2008. Aika 01.12.2008 klo 18:00-19:25. Kaupunginvaltuuston istuntosali.

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2008 1. Kaupunginvaltuusto 01.12.2008. Aika 01.12.2008 klo 18:00-19:25. Kaupunginvaltuuston istuntosali. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 2/2008 1 Kaupunginvaltuusto 01.12.2008 Aika 01.12.2008 klo 18:00-19:25 Paikka Läsnä Kaupunginvaltuuston istuntosali Luettelon mukaan Pykälät 16-29 Puheenjohtaja Valto Koski

Lisätiedot

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen

Aittakumpu Birgit jäsen. Forsström Pirjo-Leena jäsen. Huttu-Méling Sari jäsen. Ilmarinen Pekka jäsen. Kuitunen Päivi Kuurto Annmarie jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Kaupunginvaltuusto 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 18:00-21:05 PAIKKA Valtuustosali, Karstuntie 4 OSALLISTUJAT LÄSNÄ Räsänen Joona puheenjohtaja Aho Jarmo Aittakumpu Birgit Alanne Päivi

Lisätiedot

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Poissa Salonen Jarkko puheenjohtaja Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 14/2013 327 Kunnanhallitus 17.06.2013 Aika Maanantai 17.06.2013 klo 17:30-21:20 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Koivunen Pasi Pitkänen Jyrki Drockila

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1. Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 13.11.2014 klo 17:00-18:38 PAIKKA Valtuustosali, Hallituskatu 4 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 101 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 102

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Kaupunginhallitus 212 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 97 10.09.2014 Kaupunginhallitus 94 30.03.2015 Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/02.05.03/2014 KH 212 Valmistelija:

Lisätiedot