Julkisten palveluiden järjestäminen nyt ja tulevaisuudessa, Case Lahti. Mika Mäkinen konsernipalvelujohtaja Lahden kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Julkisten palveluiden järjestäminen nyt ja tulevaisuudessa, Case Lahti. Mika Mäkinen konsernipalvelujohtaja Lahden kaupunki"

Transkriptio

1 Julkisten palveluiden järjestäminen nyt ja tulevaisuudessa, Case Lahti Mika Mäkinen konsernipalvelujohtaja Lahden kaupunki

2 Lahti: sadantuhannen asukkaan kaupunki Lahdessa yhdistyvät pienen ja suuren kaupungin parhaat puolet: pienen kauneus, kotoisuus ja mutkaton luovuus, suuren tarjonta, tehokkuus ja logistiikka. Lahden kaupungin keskusta on tiivis ja kaikki palvelut ovat kävelyetäisyydellä. Lahdessa järjestetään vuosittain kansainvälisiä urheilutapahtumia ja monipuolinen kulttuuritarjonta on korkeatasoista.

3 Lahti: palveluiden tuottaminen YDINTEHTÄVIIN KESKITTYMINEN (henkilöstö ja prosessit) Panostetaan henkilöstöön > osaamiseen, työhyvinvointiin ja palkitsemiseen Toimintajärjestelmät ja työprosessit mallinnetaan tavoitetilaan > säännöllinen seuranta ja kehittäminen > työprosesseissa hyödynnetään tuottavuutta tukevaa teknologiaa Kaupungin ydintehtävät määritellään > ja niihin keskitytään Ydintehtävien ulkopuoliset tehtävät > siirretään keskitetyiksi toiminnoksi > ulkoistetaan ostopalveluiksi tai lakkautetaan 23. toukokuuta 2013

4 Yhtiöittämiset (infran omistus ja operointi) 1990 Lahti Energia Oy 1990 Lahden Pysäköinti Oy 1993 P-H jätehuolto Oy 1994 Lahti Aqua Oy 1998 Lahden Talot Oy Lahti on yhtiöittänyt infran omistamiseen ja operointiin liittyvät toimintansa

5 Yhtiöittämiset (palvelutuotanto) 2000 Lahden konepalvelu Oy (2005) 2006 Lahden tutkimuslaboratorio (2009) 2006 LK- Kiinteistöpalvelut Oy (2013) 2007 Lahden Seudun Kuntatekniikka Oy 2010 Työterveys Wellamo Oy Lahti on yhtiöittänyt palvelutuotantoon liittyviä toimintoja, joista punaisella merkityt on myyty

6 Yhtiöittämiset ja taseyksiköittämiset vuosina (tukipalvelut) 2004 Lahden Tilakeskus 2005 Lahden Ateria 2005 Lahden Siivouspalvelu 2007 Lahden Tietotekniikka 2010 Lahden Talouspalvelut (yhtiöitetty 2013 Calpro Oy) Lahti on taseyksiköittänyt/yhtiöittänyt tukipalvelutoimintoja, joista punaisella merkitty on yhtiöitetty

7 Lahti: palveluiden tarjoaminen PALVELUKONSEPTIN UUDISTAMINEN (asiakkaat ja talous) Palveluverkko myötäilee palveluketjussa tapahtuvia muutoksia > kalleimpia ja vaativimpia palveluita kootaan yhteen > alueellisesti tarjotaan kevyempiä palveluita Sähköiset palvelut > tukevat palvelun saatavuutta Yhteispalveluiden voimakas lisääminen > kaupungin palveluita laajasti samasta osoitteesta 23. toukokuuta 2013

8 Lahti: esimerkkejä toteutuneista uudistuksista 1. Kotihoidon ja -palveluiden kokonaisvaltainen uudistaminen toiminnanohjaus, sähköinen oven avaus, palvelutarpeen ja tarjonnan optimointi, kotihoidon lääkäritoiminnan käynnistäminen sekä sisäisen laskennan kehittäminen 2. Suun terveydenhuollon asiakaspalvelu sähköisen teknologian maksimaalinen hyödyntäminen sekä asiakasrajapinnassa että muussa toiminnassa (mm. puheentunnistus vastaanotolla) 3. Terveyskioskit ja -klinikat matalan kynnyksen ja laajennettujen aukioloaikojen palvelutarjonta 4. Palvelutarjotin ja sähköisten palveluiden laajentaminen sähköisten palveluiden tarjonta yhdestä kohteesta (24/7) 5. Sähköinen arkistointi asianhallinnan kehittäminen ja järjestelmien uudistaminen 23. toukokuuta 2013

9 Lahti: case 1 kotihoito Kotihoidon ja -palveluiden kokonaisvaltainen uudistaminen tavoitteena kotona asumisen tukeminen ja välittömän asiakastyön lisääminen > henkilöstön työhyvinvointi ja kasvavaan palvelutarpeeseen vastaaminen Vanhusväestön kasvun, palvelurakenteiden muutostarpeiden ja menopaineiden hillitsemiseksi toteutetut kotihoidon tuottavuusetapit: - Mittareiden ja raportoinnin kehittäminen johtamisen tueksi Palveluiden tuotteistus työaikaseurannan ja toimintolaskennan avulla Toiminnanohjausjärjestelmä ja sähköinen ovenavaus Toiminnallisten muutosten läpivientiä asiakastyössä (toimintojen keskittäminen, asiakastyöajan lisääminen, päivän työn aloittaminen asiakkaalla, kirjaamisen ja tilastoinnin teknologia) Asiakaskäyntien optimointi (ajallisesti > reititykset > osaamista kohdentamalla > tarpeisiin vastaten) Kotihoidon lääkäritoiminnan aloittaminen Tekes-hanke: kotiin kohdistuvien palveluiden toimittamisen uusi aika (resurssien hallinta)

10 Lahti: case 2 - suun terveydenhuolto ASIAKASRAJAPINNAN TEKNOLOGIA Asiakasrajapinnassa olevien palveluiden sähköistäminen >yhteydenpito potilaan ja hoitojärjestelmän välillä tehostunut >terveyden edistäminen sähköisissä palveluissa (www-sivut ja facebook) Uudistus/tuottavuustyön tavoitteena on ollut potilastyöhön käytetyn ajan lisääminen ja saatavuuden parantaminen >palvelut ovat asiakkaiden käytössä 24/7 Strategia HIH Hoida Itse Hampaasi: toiminta painottuu laajaan omavastuun korostamiseen Innovaatiot toteutettu, kun kehitettävä aihio on tunnistettu. Yksikkö on aktiivisesti myös verkostoitunut hakemalla yhteistyökumppaneita oman toiminnan ulkopuolelta. Innovaatioiden tunnustuspalkintoja: Pääministerin parhaat käytännöt 2003 aiheena Peruutusaikojen myyminen joukkotekstiviesteillä, Mobile Monday Peer Award 2005, Nuorkauppakamarin tuottava idea 2005, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ry:n Kansalaistoiminnan palkinto 2006, Lahden Sotevin Laatupalkinto 2006, Laatukeskuksen vuoden laatuinnovaatio 2007 aiheena Interaktiivinen ajan ja asiakkuudenhallinta suun terveydenhuollossa

11 Lahti: case 3 - Terveyskioskit MATALAN KYNNYKSEN TERVEYSPALVELU Kaikille avoin, maksuton hoitajatasoinen vastaanottopalvelu. Toimii ilman ajanvarausta, laajennetuin aukioloajoin (ma - pe ja la ) keskeisellä paikalla Toiminnan painopisteet: asiakaslähtöinen terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy. Terveyskioski (Trio - keskusta) tyypillinen asiakas n. 60-vuotias nainen Palvelussa keskitytään terveysneuvontaan, varhaiseen puuttumiseen, hoidontarpeen arviointiin, palveluohjaukseen ja teemapäiviin sekä rokotuskampanjoihin Terveyskioski (Prisma - Laune) toiminta painottuu lapsiperheiden ja alle 25-vuotiaiden nuorten tarpeisiin

12 Lahti: case 4 - Palvelutarjotin Internetissä toimiva seudullinen palvelukokonaisuus: Lahdessa yli 60 sähköistä palvelua. Palveluita käytetään verkkopankkitunnuksin. Palvelut ovat seudullisia ja niitä voivat käyttää myös ulkopaikkakuntalaiset, mutta palvelukohtaisesti voi esiintyä joitain rajoituksia. Sähköisten palveluiden avulla edistetään saatavuutta ja asiakaslähtöisyyttä <kuntalaisten käytössä ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä. Palvelutarjottimen suunnittelu ja rakentaminen oli valtakunnallinen Tekes - rahoitteinen hanke, jota koordinoi KuntaIT.

13 Lahti: case 5 - Sähköinen arkistointi Lahden kaupungin asianhallintauudistus: asianhallinnan ja sähköisen arkistoinnin tehtäväluokittelu, luokittelun mukaiset uudet tiedonohjaussuunnitelmat ja uusi tietojärjestelmä. Tavoitteena päätösvalmistelutyön kehittäminen ja sähköiseen arkistointiin siirtyminen. Kaupungin päätöksentekoa ohjaavien tiedonohjaussuunnitelmien (TOS) valmisteltu tehtiin Arkistolaitoksen luokituksen pohjalta ( n. 800 suunnitelmaa). Asianhallintajärjestelmän uudistus (Tweb) toteutettiin ensin viranhaltijapäätösten valmistelussa ja myöhemmin toimielinten päätösvalmistelussa. Lahden asianhallinnan ja sähköisen arkistoinnin tehtäväluokittelu mahdollistivat sähköisen arkistoinnin. Lupa on toimitettu Arkistolaitokselle, järjestelmää on auditoitu ja tietojärjestelmien tietoturvaa vahvistettu.

14 Lahti: valmisteilla ja osin toteutuksessa Palvelukonseptiuudistus (päälinjat hyväksyttiin valtuustossa ) tulee usean vuoden ajan olemaan valmistelun ja toteutuksen kohteena. Asiakaspalvelua uudistetaan monipalveluajattelun mukaisesti (ensimmäinen palvelupiste avattu 2013) Tilainvestointien suunnittelu, uudet tilat suunnitellaan monitoimitiloiksi nykyistä laajemman asiakasjoukon käyttöön, myötäilee palvelukonseptipäätöksiä. Sähköisiä palveluja lisätään jatkuvasti palvelutuotannossa Kaupungin yksiköiden omaa tuottavuustyötä, tuetaan ja onnistumisista palkitaan.

15 Lahti: palvelukonsepti

16 Lahti: asiakaspalvelun mahdollinen toteutus Lahdessa Keskitetyt palvelut Tiivis, jäsennelty palvelukokonaisuus Sähköinen palvelukanava Puhelinpalvelu ja fyysinen palvelupiste Kootut palvelut Laajennetut aukioloajat Keskeinen sijainti 23. toukokuuta

17 Tieran Sähköisen asioinnin kehitysroadmap Kehityksen painopiste alustaratkaisussa Kehityksen painopiste toimintojen ydinprosesseissa Palvelun tuomat toiminnallisuudet ja hyödyt kuntalaisille/kunnalle Varauspalvelut (aika, tilat, resurssit) Kertakirjautuminen kunnan eri palveluihin Vaihe 1 (nykytila): Palvelualusta Lomakepohjainen asiointi sähköistä kuntalaisille 24/7 Useita vaiheita sisältävä asiankäsittely saadaan automatisointi Vaihe 2: Lomakeratkaisu Copyright Kuntien Tiera Oy Asiointiprosessi mahdollista yksittäisten asiointiprosessien automatisoinnin läpi koko prosessin Kuntalaisen ei tarvitse syöttää tietoja useaan kertaan, vaan kaikki tieto voidaan käyttää uudelleen Vaihe 4 Älykäs asiointitoiminnallisuus Teknologiakehitys Taustajärjestelmien kehitys Vaihe 3a: Integraatiot keskeisiin taustajärjestelmiin Asiointi ja kommunikointi toimii sähköisesti eri toimijoiden välillä, kuntalaisen suostumuksella Asiointi mahdollista toisten puolesta (esim. perheenjäsenet, valtuutuksen omaavat) Käytössä videopuhelu, chat ja muut viestintäkanavat Vaihe 3b: Uudet viestintäkanavat & valtuutusten/suostumusten hallinta Mahdollistaa aidon itsepalvelupohjaisen asioinnin, sisältäen asiointiprosessin automatisoinnin myös päätöksenteon osalta määritellyissä rajoissa Taustajärjestelmien kehitys 1 9

18 Lahti: uudet monitoimitalot Monitoimitalot Lahden Jalkarantaan ja Liipolaan 2015: suunnittelu yhteistyössä käyttäjien kanssa. Lähtökohtana on, että monitoimitaloihin sijoitetaan koulu-, päiväkoti- ja kirjastopalvelut. Perustoiminnan lisäksi monitoimitaloihin halutaan etenkin nuorille ja yhdistyksille soveltuvia kokoontumistiloja, nykyistä suuremmat liikuntatilat ja sähköiset asiointipalvelupisteet. Huolellisella suunnittelulla hyvään lopputulokseen kuntalaisten kommentteja: Suunnittelu sai kiitosta tilojen mukautuvuudesta ja monipuolisen käytön huomioon ottamisesta sekä yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen mahdollistamisesta eri ikäryhmien välillä. Haasteena kompromissiratkaisut, ongelmana muunneltavin tilojen toteutus ja mahdollinen peruskäyttäjien tilanahtaus. Miten avoin monitoimitalo voi olla?

19 Lahti: uudistamisen tukitoimia Tuottavuustyö osana talouden vuosikelloa (talousarvio, raportointi ja tilinpäätös) Innovaatiopalkinto osana palkitsemisjärjestelmää (tuottaa uusia toimintatapoja) Prosessiohjausta ja toimintajärjestelmiä kehitetään, päivitetään ja arvioidaan Tuotteistamista toimintolaskennan avulla laajennetaan (taloustietoisuus) Tuottavuustyöpajoissa tarjotaan mahdollisuuksia yksiköiden kehittämiseen Tuottavuusmittarit pilotissa talousarviossa 2013 ja laajenevat kaikkien käyttöön 2014 (tavoitteellinen toiminta) Kaupungin vetovoimasta ja elinvoimaisuudesta huolehtiminen

20

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA

PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA PUBLIC-PRIVATE YHTEISTYÖ SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA Selvitys teknologian hyödyntämisestä ja yhteistyön mahdollisuuksista TEKIJÄ: JUKKA LIDMAN, SOSIAALIKEHITYS OY Selvitys on teetetty osana Hämeen liiton

Lisätiedot

VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA

VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA 5.2.2015 VANHUSTEN PALVELUJEN PALVELURAKENTEEN MUUTOS LAHDESSA Asumisen palvelut, mistä uudet innovaatiot? 3.2.2015 Ismo Rautiainen Vanhusten palvelujen ja kuntoutuksen johtaja Lahden kaupunki Sosiaali-

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä.

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma. Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä. 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihankkeet 6 ja 7 Palveluiden organisointi ja toiminnan ohjaus tuottavuuden edistäjänä Raportti 3.12.2010 2 1. Toimeksianto Tässä raportissa esitellään kahden

Lisätiedot

Tietohallintostrategia 2012-2015

Tietohallintostrategia 2012-2015 Tietohallintostrategia 2012-2015 KV hyväksynyt xx.xx.2012 KV godkänt xx.xx.2012 2 Sisältö 1. Strategian tausta... 3 2. Tietohallintostrategian yleiset painopistealueet... 4 2.1 Painopistealue 1: Kokonaisarkkitehtuurin

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut

Kuntalaisen Paras. Uudistuvat lähipalvelut Kuntalaisen Paras Uudistuvat lähipalvelut Sisällysluettelo Uudistuvat lähipalvelut kuntalaisen Paras 3 Kuntien väliset erot kasvavat 4 Mitä ovat lähipalvelut? 7 Kuusi tapaa uudistaa lähipalveluja 10 1.

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma 2013-2016 Luonnos 8.10.2013 Kainuun soten hallitus 17.10.2013 0 Sisällys 1. Terveydenhuollon järjestämissuunnitelman

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020

RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 RAUMAN KAUPUNGIN PALVELUSTRATEGIA 2020 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 1. PALVELUSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.1 KUNTIEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN JA RESURSSEIHIN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013

Talousarvio 2011. Taloussuunnitelma 2011-2013 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 29.11.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 2 YLEISPERUSTELUT 5 1 Toimintaympäristö ja ajankohtaiset hankkeet 6 1.1 Väestörakenne ja palvelutarpeet

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020

Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Nurmijärvi - elinvoimaa ja elämisen tilaa Helsingin seudulla Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen 2020 Valtuusto 20.6.2012 69 www.nurmijarvi.fi 2 Asiakaslähtöinen Palvelutuotanto-ohjelma vuoteen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella

Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella Sosiaali- ja terveydenhuollon integroitu palvelujärjestelmä sosiaali- ja terveyspiirissä, kuntaliitoksessa sekä yhteistoiminta-alueella KAAKON SOTE-INTO 2 Hankeaika 1.11.2010-31.10.2012 Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys

Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Mouhijärven, Punkalaitumen, Vammalan ja Äetsän muodostaman Sastamalan kaupungin perustamisselvitys Konsultin taustaraportti 15.11.2007 Markus Pauni, FCG Efeko Oy 2 Sisällys: 1 JOHDANTO... 3 2 UUDEN KAUPUNGIN

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Yhteistyötoimikunta 27.10. Omistajaohjausryhmä 29.10. Yhtymähallitus 29.10. Pyhäjoen kunnanvaltuusto 17.12. Raahen kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot