Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä?"

Transkriptio

1 Tieteessä katsaus Janne Kataja LT, lastennefrologi, osaston vastaava lääkäri TYKS, Lasten ja nuorten klinikka, lasten teho-osasto Onko jo aika muuttaa lasten ylläpitonestehoidon käytäntöä? Lapsi tarvitsee suonensisäistä nestehoitoa, kun suun kautta annettu nesteytys ei onnistu. Vallitseva hoitokäytäntö perustuu nesteen tarpeen laskelmiin, ei tieteelliseen näyttöön. Natriumpitoisuudeltaan hypotoniset ylläpitonesteet sekä antidiureettisen hormonin epätarkoituksenmukainen liikaeritys altistavat hyponatremialle. Hyponatremia altistaa lapsen neurologiselle vammautumiselle tai jopa kuolemalle. Isotoniset ylläpitonesteet vähentävät hyponatremian riskiä, ja niiden on osoitettu olevan turvallisia lasten nestehoidossa. Liiteaineisto pdf-versiossa Sisällysluettelot SLL 20/2015 Vertaisarvioitu Lapset ovat poikkeuksellisen herkkiä hyponatremian vakaville haittavaikutuksille. Kun lapsen nestehoito suun kautta annettuna ei onnistu, turvaudutaan suonensisäiseen (parenteraaliseen) nestehoitoon. Lasten suonensisäisellä nestehoidolla on jo yli 50 vuoden perinteet, ja käytäntö on vakiintunut nestemäärän ja elektrolyyttisisällön suhteen Hollidayn ja Segarin (1) ehdotuksen mukaiseksi. Se perustui silloiseen aikuisten nestehoitosuositukseen ja rinta- sekä lehmänmaidon elektrolyyttisisällön mittauksiin. Vaikka lasten nestehoitoehdotus ei perustunutkaan tutkimustietoon, se hyväksyttiin yleisesti, ja yhä edelleen oppikirjat nojaavat tähän käsitykseen (2,3). Normaalitilanteessa lapsen elimistö kykenee käsittelemään hypotonisten ylläpitonesteiden pienen natriumpitoisuuden säätämällä vapaan veden eritystä munuaisista. Sairastuessaan lapsen hyponatremian riski kasvaa, koska vapaan veden eritys munuaisten kautta vähenee. Hyponatremia on lapselle vaarallinen tilanne, joka altistaa hänet neurologiselle vammautumiselle ja jopa kuolemalle. Useissa tutkimuksissa 15 viime vuoden aikana on todettu, että enemmän natriumia sisältävät ns. isotoniset ylläpitonesteet altistavat harvemmin hyponatremialle ja ovat siksi turvallisempia. Lapsen nestetasapaino Lapselle annettavan nesteen elektrolyyttien ja energian tarve vaihtelee suuresti ikäkaudesta ja mahdollisesta sairaudesta riippuen. Nestetarvekaavoista käytetyin on edellä mainittujen Hollidayn ja Segarin esittämä, jossa arvio perustuu lapsen painon mukaiseen energiakulutukseen, ei ikään tai sairauteen (1). Sataa kulutettua kaloria kohden lapsi menettää vettä 100 ml (50 ml haihtumana ja 66,7 ml virtsaan, samanaikaisesti 16,7 ml vettä muodostuu oksidatiivisen aineenvaihdunnan kautta). Kaavan mukaan sataa kulutettua kaloria kohden tarvitaan 100 ml vettä. Kaavio (taulukko 1) aliarvioi keskosen nesteen tarpeen, mutta pääsääntöisesti yliarvioi sairaiden ja ylipainoisten lasten nesteen tarpeen. Käytännössä aikuinenkaan ei tarvitse yli ml:aa ylläpitonesteitä (4). Tämän vuoksi Hollidayn ja Segarin suosittelemaa nestemäärää tulee käyttää harkiten, ja nestetasapainoa tulee parenteraalisen nesteytyksen aikana arvioida useita kertoja päivässä. Lasten parenteraalisessa nestehoidossa käytetty elektrolyyttitarpeen arvio perustui suun kautta annosteltuun nesteytykseen ja rinta- sekä lehmänmaidon keskimääräiseen elektrolyyttisisältöön. Arvioitiin, että 3 mmol natriumia, 2 mmol kaliumia ja 2 mmol kloridia sataa kulutettua kaloria ja siten 100 ml:aa vettä kohden oli sopiva määrä. Näin luotiin pohja nestehoidolle, jota käytettiin vuosikymmeniä sairaiden lasten hoidossa. Nykyiset nestehoidon oppikirjat nojaavat tähän käsitykseen edelleen (2,3). Tässä katsauksessa käsitellään yli kuukauden ikäisen sairaan lapsen parenteraalisesti annosteltua ylläpitonestehoitoa, eikä puututa nestehoidollisten ongelmien, kuten nesteen menetyksen tai kuivuman, korjaamiseen. 1403

2 Kirjallisuutta 1 Holliday MA, Segar WE. The maintenance need for water in parenteral fluid therapy. Pediatrics 1957;19: Kiviluoma K. Lasten nestetasapainon erityispiirteet. Kirjassa: Alahuhta S, Ala-Kokko T, Kiviluoma K, Perttilä J, Ruokonen E, Silfvast T, toim. Nestehoito, 1. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2006; Greenbaum L. Maintenance and replacement therapy. Kirjassa: Kliegman RM, Stanton B, St. Geme J, Schor N, Behrman RE, toim. Nelson textbook of pediatrics, 19. painos. Philadelphia: Elsevier 2011; Annila P. Kun potilas ei syö eikä juo miten rakennan nesteohjelman? Suom Lääkäril 2010;65: Don M, Valerio G, Korppi M, Canciani M. Hyponatremia in pediatric community-acquired pneumonia. Pediatr Nephrol 2008;23: Kaneko K, Kaneko K. Hyponatremia in children with respiratory tract infection. Pediatr Nephrol 2009;24: Hasegawa H, Okubo S, Ikezumi Y ym. Hyponatremia due to an excess of arginine vasopressin is common in children with febrile disease. Pediatr Nephrol 2009;24: Hoorn EJ, Geary D, Robb M ym. Acute hyponatremia related to intravenous fluid administration in hospitalized children: an observational study. Pediatrics 2004;113: Wattad A, Chiang ML, Hill LL. Hyponatremia in hospitalized children. Clin Pediatr 1992;31: Luu R, DeWitt PE, Reiter PD ym. Hyponatremia in children with bronchiolitis admitted to the pediatric intensive care unit is associated with worse outcomes. J Pediatr 2013;163: Xenos C, Sgouros S, Natarajan K. Ventricular volume change in childhood. J Neurosurg 2002;97: Moritz ML, Ayus JC. Preventing neurological complications from dysnatremias in children. Pediatr Nephrol 2005;20: Moritz ML, Ayus JC. New aspects in the pathogenesis, prevention, and treatment of hyponatremic encephalopathy in children. Pediatr Nephrol 2010;25: Arieff AI, Ayus JC, Fraser CL. Hyponatraemia and death or permanent brain damage in healthy children. BMJ 1992;304: National Patient Safety Agency. Reducing the risk of hyponatremia when admistering intravenous infusions to children Hyponatremia ja antidiureettinen hormoni Normaalisti sekä aikuisen että lapsen plasman natriumpitoisuus on mmol/l. Kun lapsi sairastuu, hyponatremian (P-Na < 136 mmol/l) riski usein suurenee. Munuaisissa tapahtuva natriumin eritys on tärkein plasman natriumpitoisuutta säätelevä tekijä. Antidiureettinen hormoni (ADH) lisää veden takaisinottoa munuaistubuluksissa ja laimentaa plasmaa edesauttaen hyponatremian kehittymistä. Pitkään on jo tiedetty, että esim. keskushermoston infektiot, erilaiset leikkaukset ja kasvaimet saattavat lisätä ADH:n tuotantoa (taulukko 2). Näiden lisäksi kipu, stressi ja erityisesti pahoinvointi aiheuttavat non-osmoottisen, ADH:n tuotantoa lisäävän ärsykkeen. Viimeaikaisten tutkimusten perusteella on todettu, että myös lasten taval lisiin hengitystieinfektioihin, kuten pneumo niaan, liittyy hyponatremiataipumus (5,6). Erään tutkimuksen mukaan 30 %:lla lapsista kuumeisen taudin aikana antidiureettisen hormonin eritys lisääntyi aiheuttaen hyponatremiaa (7). Noin %:lla sairaalahoidossa olevista lapsipotilaista esiintyy hyponatremiaa (5,7,8). Keskivaikea hyponatremia (Na < 130 mmol/l) todetaan noin 1 %:lla sairaalaan otetuista lapsipotilaista (9). Tuoreen tutkimuksen mukaan bronkioliittipotilaiden hyponatremia sairaalaan tullessa ennustaa vaikeampaa taudinkuvaa, ja mm. kuolleisuus on tässä potilasryhmässä suurempi (10). Miksi hyponatremia on vaarallista? Vaaralliseksi hyponatremian tekee se, että osmoottisesti aktiivinen solunsisältö imee vapaata vettä ekstrasellulaaritilasta intrasellulaaritilaan konsentraatiogradientin mukaisesti. Taulukko 1. Ylläpitonestemäärä Hollidayn ja Segarin mukaan (1). Lapsen paino Nestemäärä/vrk < 10 kg 100 ml/kg kg ml + 50 ml/kg (10 kg:n ylittävältä osalta) > 20 kg ml + 20 ml/kg (20 kg:n ylittävältä osalta) Tästä aiheutuu solujen, myös aivosolujen, koon kasvu. Natriumilla on keskeinen rooli, koska sitä pumpataan aktiivisesti ATP-pumpun avulla solun ulkopuolelle, missä riittävä natriumpitoisuus (normonatremia) suojaa soluja turpoamiselta. Aivosolujen koon kasvu voi johtaa aivoturvotukseen, joka kiinteän kallon sisällä johtaa aivopaineen nousuun ja tätä kautta enkefalopatiaan. Lapset ovat poikkeuksellisen herkkiä hyponatremian vakaville haittavaikutuksille, koska aivojen koko on suuri luiseen kalloon suhteutettuna. Imeväisen ja leikki-ikäisen kallo kasvaa kun aivot kasvavat, ja aivojen ja kallon väliin jäävä tila on pienempi kuin aikuisilla. Lapsen aivot ovat aikuisten aivojen kokoiset noin kuuden vuoden iässä, mutta luinen kallo kasvaa aikuisen kallon kokoon vasta 16-vuoden iässä (11). Niinpä jo melko lievä hyponatremia (P-Na < 130 mmol/l) saattaa olla vaarallinen (12). Hyponatreeminen enkefalopatia Hyponatremian pelätty komplikaatio, hyponatreeminen enkefalopatia, kehittyy yli 50 %:lle lapsista, joiden P-Na on alle 125 mmol/l (12). Enkefalopatian varhaisina oireina lapsi valittaa päänsärkyä, pahoinvointia ja voi oksennella (taulukko 3). Oirekuva voi kuitenkin vaihdella ja sitä voi olla vaikea tunnistaa. Tilanteen edetessä lapselle ilmaantuu sekavuutta, hän alkaa kouristella ja menee tajuttomaksi. Aivoturvotuksen edelleen pahentuessa verenkierto aivoissa vähenee aiheuttaen hypoksian ja kuoleman. Hyponatreemisen enkefalopatian tapauksia on raportoitu kymmenittäin (13,14). Monilla vammautuneista tai menehtyneistä on ollut jokin perussairaus tai vaikea keskushermostoinfektio. Kirjallisuudessa on kuitenkin myös kymmeniä tapausselostuksia, joissa entuudestaan terveelle lapselle melko tavallisen hengitysinfektion tai pientoimenpiteen yhteydessä kehittyy hyponatremian seurauksena vaikea enkefalopatia, ja lapsi menehtyy (13,14). Näille lapsille kehittyneeseen hyponatreemiseen enkefalopatiaan on liitetty hypotonisten ylläpitonesteiden käyttö (13). On arvioitu, että Yhdysvalloissa menehtyy yli 600 lasta vuosittain pelkästään postoperatiiviseen hyponatreemiseen enkefalopatiaan (14). Viime vuosina asiaan on eri puolilla maailmaa kiinnitetty huomiota, ja potilasturvallisuutta pa- 1404

3 Taulukko 2. ADH:n erityksen non-osmoottisia aiheuttajia. Fysiologiset tekijät Infektiot Keuhkoperäiset syyt Lääkitys Keskushermostoperäiset syyt 16 Sümpelmann R, Becke K, Crean P ym. European consensus statement for intraoperative fluid therapy in children. Eur J Anaesthesiol 2011;28: Easley D, Tillman E. Hospitalacquired hyponatremia in pediatric patients: a review of the literature. J Pediatr Pharmacol Ther 2013;18: Choong K, Kho ME, Menon K, Bohn D. Hypotonic versus isotonic saline in hospitalised children: a systematic review. Arch Dis Child 2006;91: Wang J, Xu E, Xiao Y. Isotonic versus hypotonic maintenance IV fluids in hospitalized children: a meta-analysis. Pediatrics 2014;133: Foster BA, Tom D, Hill V. Hypotonic versus isotonic fluids in hospitalized children: a systematic review and meta-analysis. J Pediatr 2014;165: Kannan L, Lodha R, Vivekanandhan S ym. Intravenous fluid regimen and hyponatraemia among children: a randomized controlled trial. Pediatr Nephrol 2010;25: Kipu, stressi, pahoinvointi, kuume Keskushermostoinfektiot, bronkioliitti, pneumonia, keuhkoempyeema Hapettumisvaikeus, astma, keuhkoatelektaasi, ilmarinta, äkillinen hengitysvaikeusoireyhtymä Opiaatit, typpioksidi, barbituraatit, solunsalpaajat, SSRI- ja NSAID-lääkkeet Pään trauma, hydrokefalus, hypoksisiskeeminen enkefalopatia, Guillain-Barrén oireyhtymä, aivoinfarkti, kallonsisäinen verenvuoto SSRI = serotoniinin takaisinoton estäjät, NSAID = steroideihin kuulumattomat tulehduskipulääkkeet Taulukko 3. Hyponatreemisen enkefalopatian oireet. Keskushermostotapahtuma Aivojen turvotus Lisääntynyt aivopaine Aivorungon herniaatio Kliininen löydös Päänsärky, pahoinvointi, oksentelu, uneliaisuus, sekavuus, kävelyvaikeudet Kohtausoireet, tajuttomuus, hengityskatkokset, laajentuneet pupillat Hengityslama, kuolema rantavia suosituksia on annettu. Ensimmäisen kansallisen suosituksen esitti Britanniassa vuonna 2007 kansallinen potilasturvallisuusvirasto kehottaessaan lopettamaan hypotonisen (Na-pitoisuus 31 mmol/l) liuoksen antamisen lapsille (15). Vuonna 2011 eurooppalainen anestesiayhdistys linjasi lasten perioperatiivisen nestehoidon toteutettavaksi lähes isotonisella tai isotonisella ylläpitonesteellä (16). Hyponatremian korjauksen tulee tapahtua hallitusti aivojen demyelinaatioriskin vuoksi. Plasman natriumpitoisuus saa nousta enintään 20 mmol/l 48 tunnin aikana ja hyponatremian ylikorjausta tulee välttää. Korjaus toteutetaan syyn mukaan joko nestemäärää rajoittaen (ADH:n lisääntynyt eritys) ja/tai annetun ylläpitonesteen natriumpitoisuutta lisäten. Hyponatreemisen enkefalopatian oireita todettaessa tulee plasman natriumpitoisuus nostaa nopeasti turvallisemmalle tasolle hypertonisella 3-prosenttisella NaCl-liuoksella. Hypotoniset ja isotoniset ylläpitonesteet Lasten ylläpitonestehoito on nojautunut hypotonisten eli natriumpitoisuudeltaan plasmaa laimeampien nesteiden käyttämiseen. Tällaisia nesteitä ovat mm. Normofundin ja Normofusin, joiden natriumpitoisuus on 40 mmol/l. Mikäli kaupallisia liuoksia ei ole haluttu käyttää, on 5-prosenttiseen glukoosiliuospohjaan totuttu lisäämään natriumia 2 4 mmol/100 ml ja kaliumia 1 2 mmol/100 ml (taulukko 4). Viime aikoina perinteisen ylläpitonestehoidon turvallisuus on kyseenalaistettu useissa tutkimuksissa (17). Näiden perusteella hypotonisten ylläpitonesteiden natriumpitoisuus on liian pieni. Fysiologisemmaksi ja samalla turvallisemmaksi vaihtoehdoksi on ehdotettu isotonisia ylläpitonesteitä, joiden natriumpitoisuus on sama tai lähes sama kuin plasman natriumpitoisuus. Isotoniset ylläpitoliuokset eivät eroa hypotonisista liuoksista glukoosipitoisuuden suhteen. Tässä katsauksessa Ringerin asetaatti (Na-pitoisuus 130 mmol/l) luokitellaan selvyyden vuoksi isotoniseksi liuokseksi, kuten monissa julkaisuissa, vaikka se laskennallisesti onkin lievästi hypotoninen liuos. Perinteisesti isotonisia nesteitä ei ole pidetty sopivina ylläpitonesteiksi, ja käsitteet korjaushoito ja ylläpitohoito on erotettu selvästi toisistaan. Isotonisen liuoksen käyttämistä on pidetty ylläpitonesteeksi sopimattomana, ja siitä on yksinkertaisesti ajateltu aiheutuvan hypernatremiaa. Toisaalta on myös ajateltu, että isotonisen liuoksen natriummäärä aiheuttaa suolanmenetystä, koska virtsan natriumpitoisuus suurenee (desalinaatioilmiö). Suuren kloridimäärän on puolestaan ajateltu aiheuttavan elimistön happamoitumista. Lisäksi on pelätty, että isotoniset nesteet aiheuttavat lisääntyneestä nestevolyymistä johtuvaa hypertensiota ja ärsyttävät suonta, johon infuusio annetaan. Isotoniset ylläpitoliuokset ovat kuitenkin osoittautuneet tutkimuksissa turvallisiksi. Hypernatremiaa tai muitakaan edellä mainittuja haittavaikutuksia ei ole pystytty osoittamaan (18,19,20). Isotonisilla ylläpitonesteillä vähemmän hyponatremiaa Lasten ylläpitonestehoidosta on viime vuosien aikana ilmestynyt lukuisia tutkimuksia. Suurimmassa osassa on vertailtu toisiinsa ylläpitoliuoksia, joiden natriumpitoisuudet ovat erilaiset, mutta myös ylläpitoliuosten vesimäärän 1405

4 Taulukko 4. Suonensisäisesti annosteltavien liuosten ominaisuuksia. Liuos Toonisuus (soluun verrattuna) Osmolaalisuus mosm/l Na mmol/l K mmol/l Glukoosi % 5-prosenttinen glukoosi Hypotoninen ,5 5,5 10-prosenttinen glukoosi Hypotoninen ,0 5,0 Normofundin- tai Normofusin-valmiste Hypotoninen ,0 6,5 Natriumkloridi 4,5 mg/ml + glukoosi 25 mg/ml Hypotoninen ,5 3,5 5,5 Ringerin asetaatti Isotoninen ,0 6,0 Natriumkloridi 9 mg/ml Isotoninen ,5 7,0 Natriumkloridi 9 mg/ml + glukoosi 50 mg/ml Isotoninen ,5 6,5 Plasmalyte Glucose -valmiste 50 mg/ml Isotoninen ,0 6,0 ph 22 Yung M, Keeley S. Randomised controlled trial of intravenous maintenance fluids. J Paediatr Child Health 2009;45: Pemde HK, Dutta AK, Sodani R ym. Isotonic intravenous maintenance fluid reduces hospital acquired hyponatremia in young children with central nervous system infections. Indian J Pediatr 2014;DOI /s Kanda K, Nozu K, Kaito H ym. The relationship between arginine vasopressin levels and hyponatremia following a percutaneous renal biopsy in children receiving hypotonic or isotonic intravenous fluids. Pediatr Nephrol 2011;26: McNab S, Duke T, South M ym. 140 mmol/l of sodium versus 77 mmol/l of sodium in maintenance intravenous fluid therapy for children in hospital (PIMS): a randomised controlled doubleblind trial. Lancet 2014; DOI: /s (14) Carandang F, Anglemyer A, Longhurst CA ym. Association between maintenance fluid tonicity and hospital-acquired hyponatremia. J Pediatr 2013;163: Padua AP, Macaraya JR, Dans LF ym. Isotonic versus hypotonic saline solution for maintenance intravenous fluid therapy in children: a systematic review. Pediatr Nephrol 2015; DOI: /s y. 28 McNab S, Ware RS, Neville KA ym. Isotonic versus hypotonic solutions for maintenance intravenous fluid administration in children. Cochrane Database Syst Rev 2014 ; DOI: / CD pub2. 29 Yang G, Jiang W, Wang X ym. The efficacy of isotonic and hypotonic intravenous maintenance fluid for pediatric patients: a meta-analysis of randomized controlled trials. Pediatr Emerg Care 2015;31: vaikutusta on selvitetty. On esitetty, että hypotonisten nesteiden natriumsisältö on sinänsä riittävä, mutta Hollidayn ja Segarin kaavion mukainen vesimäärä on sairaalle lapselle liian suuri ja altistaa hyponatremian kehittymiselle. Kuitenkaan tutkimusten perusteella hypotonisen ylläpitoliuoksen määrän rajoittaminen kahteen kolmasosaan ei vähennä hyponatremian ilmaantumista (21,22). On myös esitetty arveluja, että hypotonisen ylläpitoliuoksen natriumpitoisuuden lisääminen vähentäisi hyponatremian riskiä. Näin ei kuitenkaan näytä olevan: sekä Na-pitoisuudeltaan 31 mmol/l:n että 77 mmol/l:n ylläpitoliuokset lisäävät hyponatremian riskiä isotoniseen ylläpitoliuokseen verrattuna 6,5 8,5-kertaiseksi (23). Hyponatremia kehittyy nopeasti: osalla hoidetuista jo viiden kuuden tunnin hoito hypotonisella ylläpitonesteellä riittää pienentämään plasman natriumpitoisuutta merkitsevästi (23,24,25). Hoidon kestollakin on merkitystä: mitä pidempään suonensisäistä nestehoitoa jatketaan sitä todennäköisemmin hyponatremia ilmaantuu ja on mahdollinen myös isotonisilla ylläpitoliuoksilla hoidettaessa (23,25,26). Isotonisia ja hypotonisia ylläpitonestetutkimuksia kokoavia meta-analyysitutkimuksia on kuusi, joista viidessä viimeisimmässä tarkastellaan suurelta osin samoja tutkimuksia (19,20,27,28,29). Yhteistä meta-analyyseihin valituille tutkimuksille oli, että tutkittavat olivat imeväisikäisistä vauvoista 18-vuotiaisiin nuoriin asti, jotka oli otettu sairaalahoitoon joko pediatrisesta tai kirurgisesta syystä (liitetaulukko 1). Liitetaulukko on lehden internet-sivuilla artikkelin pdf-version liitteenä (www.laakarilehti.fi > Sisällysluettelot > 20/2015). Isotonisten ylläpitonesteiden odotettuja haittavaikutuksia, kuten hypernatremiaa, kohonnutta verenpainetta ja yleistynyttä turvotusta, todettiin saman verran kuin hypotonisen liuoksen saaneessa hoitoryhmässä (19,20,27,29). Meta-analyysitutkimusten kirjoittajat päätyvät samankaltaisiin päätelmiin. Wang ym. totesivat, ettei kaikille lapsille ole sopivaa optimaalista ylläpitoliuosta tai määrää, mutta iso toniset nesteet ovat turvallisempi valinta sairaalahoidossa oleville lapsille plasman natrium tasoa ajatellen (19). Foster ym. päättelivät, että hypotoniset ylläpitoliuokset lisäävät tehohoidossa ja postoperatiivisessa hoidossa olevien lasten hyponatremian riskiä isotonisiin liuoksiin verrattuna, mutta vuodeosastohoidossa oleville lapsille ylläpitoneste tulee valita yksilöllisten riskitekijöiden perusteella (20). Padua ym. totesivat tulostensa olevan yhteneväiset Wangin ja Fosterin meta-analyysien kanssa ja että hypotonisten nesteiden käyttäminen ylläpitotarkoituksessa ei ole perusteltua (27). Yangin ym. meta-analyysin mukaan hypotonisten liuosten annosteluun liittyy hyponatremian riski ja isonisten ylläpitonesteiden käyttö sairaalahoidossa oleville lapsille on perusteltua (28). Tuoreen Cochrane-analyysin mukaan isotoniset ylläpitonesteet vähentävät hyponatremian riskiä hypotonisiin yllä pitonesteisiin verrattuna (29). Tähän meta-analyysiin oli sisällytetty myös neljä osatutkimusta, joissa tutkittavat edustivat vuodeosastohoidossa olevia lapsia. Vielä aivan tuoreessa kaksoissokkotutkimuksessa todettiin, että myös vuodeosastohoidossa 1406

5 30 Friedman JN, Beck CE, DeGroot J ym. Comparison of isotonic and hypotonic intravenous maintenance fluids: a randomized clinical trial. JAMA Pediatr 2015 DOI: /jamapediatrics Aantaa R, Manner T, Vilo S. Suolaa, suolaa, enemmän suolaa Lasten perioperatiivisesta nestehoidosta. Finnanest 2010;43: Neville KA, Verge CF, Rosenberg AR ym. Isotonic is better than hypotonic saline for intravenous rehydration of children with gastroenteritis: a prospective randomised study. Arch Dis Child 2006;91: Sidonnaisuudet Kirjoittaja on ilmoittanut sidonnaisuutensa seuraavasti (ICMJE:n lomake): Janne Kataja: ei sidonnaisuuksia. olevilla lapsilla oli vähemmän hyponatremiaa ryhmässä, joka sai isotonista ylläpitonestehoitoa (30). Kokemukset TYKS:n lasten ja nuorten klinikassa Vuosina havaitsimme kokemusperäisesti, että useat lasten teho-osastolla hoidetuista potilaista olivat lievästi hyponatreemisia. Myös keskivaikeaa hyponatremiaa esiintyi ajoittain, ja jouduimme säännönmukaisesti lisäämään ylimääräistä natriumia tuolloin käytössä olleeseen hypotoniseen ylläpitonesteeseen. Kertyneen tutkimusnäytön vuoksi päätimme valvotussa elektrolyyttiseurannassa nostaa ylläpitonesteiden natrium konsentraation isotoniseksi. Keräsimme vuoden 2009 aikana kokemusta noin 500 potilaan hoidosta (ikä 1 kk 16 v; keskimääräinen hoitoaika 2,3 vrk), aluksi lasten teho-osastolla. Lisäksi lastenkirurgisella vuodeosastolla tehtiin kolmen kuukauden pituinen seurantajakso vuonna P-Na-arvot olivat normaalirajoissa kaikilla potilailla, joiden isotoninen nestehoito jatkui toimenpidettä seuraavaan aamuun (31). Myönteisen kliinisen kokemuksen rohkaisemana lasten Tavallisenkin hengitysinfektion yhteydessä voi kehittyä hyponatremia. ylläpitonestehoito uudistettiin koko klinikassa vuoden 2010 alusta, jolloin siirryimme käyttämään hypotonisen ylläpitoliuoksen sijaan isotonista ylläpitoliuosta. Kokemuksemme isotonisen ylläpitoliuoksen turvallisuudesta lasten nestehoidossa ovat yhdenmukaiset kirjallisuudessa esitettyjen huomioiden kanssa. Lisäksi isotoninen ylläpitoneste on soveltunut myös sydänvikaisten ja munuaissairaiden lasten hoitoon. Isotonisen nestehoidon on todettu soveltuvan myös gastroenteriittipotilaiden hoitoon (32). Hypo- ja normonatreemisille potilaille olemme antaneet isotonisen ylläpitoliuoksen rinnalla Ringerin asetaattiliuosta kuivuman asteen mukaan aivan samoin kuten konventionaalisessa hoidossa. Isotoninen ylläpitohoitokäytäntö ei kuitenkaan sovi kaikille, vaan sen ulkopuolelle olemme rajanneet alle kuukauden ikäiset imeväiset ja lapset, joilla on jokin hypernatremialle altistava perussairaus. Tällaisia tiloja ovat sairaudet, joissa munuaisten konsentraatiokyky on heikentynyt ja vapaan veden eritys on lisääntynyt (mm. nefrogeeninen diabetes insipidus). Koska nestehoito on invasiivista ja kajoaa homeostaasiin, eikä isotoninen nestehoitokaan välttämättä suojaa hyponatremian kehittymiseltä, tulee laboratorioarvoja seurata. Mikäli lapsen P-Na-tasapainoon tulee nestehoidon aikana häiriö, on tärkeää arvioida sen syy. Hyponatremiassa voidaan joutua rajoittamaan nestemääriä (lisääntynyt ADH:n eritys) tai lisäämään natriumsisältöä (aivoperäinen suolanmenetysoireyhtymä). Hypernatremiassa puolestaan tarkistetaan, onko annettu nestemäärä riittävä ja virtsaaminen niukkaa (hypo volemia) vai runsasta (diabetes insipidus). Tämän jälkeen ohjataan nestehoitoa oikeaan suuntaan. Suonensisäistä nesteytystä saavan, vuodeosastohoidossa olevan lapsen, elektrolyyttiarvot ja paino määritetään vähintään kerran vuorokaudessa ja happo-emästase tarvittaessa. Erityisesti näille kokeille on tarvetta, mikäli virtsaamisessa tai nestetasapainossa todetaan muutos. Oma käyttökokemuksemme on perustunut fysiologiseen keittosuolaan, joka sisältää 50 g glukoosia ml:ssa (Natriumklorid Braun cum glukos 9 mg/ml + 50 mg/ml). Käytettyyn liuokseen lisätään tarvittava määrä kaliumia konsentraattina, yleensä 20 ( 30) mmol/l. Liuoksen osmolaalisuus (586 mosm/l) on suurempi kuin seerumin osmolaalisuus ( mosm/l), mutta se ei ole aiheuttanut ongelmia. Tämä johtuu siitä, että osmolaalisuutta omalta osaltaan suurentava glukoosi hajoaa pian verisuonessa, ja liuoksen vaikuttava osmolaalisuus eli toonisuus muodostuu pääasiallisesti natriumsisällön mukaan. Käyttämämme ylläpitoneste ei ole optimaalinen, koska se on jo laskennallisesti jonkin verran hypertoninen. Hiljattain markkinoille on saatu glukoosia sisältävä isotoninen liuos (Plasmalyte Glucose 50 mg/ml), josta on myönteistä kokemusta viimeksi julkaistun tuoreen australialaistutkimuksen mukaan (25). Meillä ei kuitenkaan ole kyseisestä liuoksesta käyttökokemusta. Lopuksi Suonensisäinen nestehoito on aina kajoamista lapsen elimistön homeostaasiin, ja siihen tulee suhtautua samalla huolellisuudella kuin lääk- 1407

6 keiden määräämisessä. Plasman elektrolyyttipitoisuutta tulee seurata vähintään kerran vuorokaudessa, tarvittaessa useamminkin. Kaikkein tavallisimmalle elektrolyyttihäiriölle, hyponatremialle, altistavat niin sairaus kuin hoito: lisääntynyt ADH:n eritys ja hypotoniset ylläpitonesteet. Lieväkään hyponatremia ei ole nestehoitoon normaalisti kuuluva ilmiö. Koska lapsen aivot ovat suhteessa kallon kokoon suuremmat kuin aikuisen, hyponatremian aiheuttama aivoturvotus on lapselle vaarallisempi. Hyponatremian ja siten aivoturvotuksen riskiä voidaan pienentää käyttämällä isotonisia ylläpitonesteitä. Vaikkakin isotoninen ylläpitoneste on tutkimustiedon valossa useissa tapauksissa turvallisempi, ei sekään sovi kaikille lapsille, joten käytettävä neste valitaan aina yksilöllisesti. English summary in english Maintenance fluids in children time to change the current practice? 1408

7 English summary Janne Kataja M.D., Ph.D., Pediatric Nephrologist Turku University Hospital Pediatric and Adolescent Medicine, Pediatric Intensive Care Unit Maintenance fluids in children time to change the current practice? Parenteral maintenance fluids have been administered to hospitalized children according to the Holliday and Segar formula for more than 50 years. The electrolyte concentrations in maintenance fluids were based on the sodium and potassium content of milk, and the practice of using hypotonic (sodium concentration below that in plasma) solutions was widely accepted and established. Isotonic solutions (sodium concentration the same/ nearly the same as in plasma) were reserved for fluid balance correction, only. This was mainly because of the putative adverse effects of isotonic solutions as maintenance fluid (e.g. hypernatremia, desalination, acidosis and hypertension). In sick children, several non-osmotic stimuli (e.g. pain, stress, nausea) can induce the release of antidiuretic hormone (ADH). ADH increases the reabsorption of free water and decreases the plasma sodium level. The risk for hyponatraemia (P-Na<136) increases if hypotonic maintenance fluid is concurrently administered. During hyponatraemia water moves into the brain cells causing swelling, which can lead to increased brain pressure, i.e. hyponatraemic encephalopathy. Compared with adults, children are at special risk since they have a relatively larger brain to intracranial volume ratio. There are indeed several reports where an association of neurological impairment with hypotonic solutions has been observed. This risk has been recognized and recommendations for the perioperative fluid regimen in children have been revised in favour of isotonic solutions (e.g. Ringer lactate and saline). Still, hypotonic solutions predisposing to hyponatraemia are widely used in pediatric maintenance fluid practice. In recent years, several studies and three meta-analyses have shown that isotonic fluids are safe for maintenance purposes in children. More importantly, using the isotonic fluids as maintenance fluids can reduce the risk of hyponatraemia. Adverse effects have not been observed. The Department of Children and Adolescents of Turku University Hospital has used the isotonic maintenance fluid regimen in children since Since parenteral treatment with intravenous fluids is invasive and interferes with the homeostasis, it must be considered as a pharmacological intervention. Plasma electrolyte levels should be monitored at least daily and even more frequently if needed. Although isotonic maintenance fluid is in many cases safer than hypotonic fluid, even that is not suitable for all children and the parenteral solution used should always be selected individually. 1408a

8 Liitetaulukko 1. Meta-analyysitutkimusten yhteenveto. Tutkimukset Wang ym. (19) Foster ym. (20) Padua ym. (27) McNab ym. (28) Yang ym. (29) Kahdeksan osatutkimusta (n = 855) 10 osatutkimusta (n = 893) 11 osatutkimusta (n = 1 095) 10 osatutkimusta (n = 1 106) Kahdeksan osatutkimusta (n = 752) Brazel (1996) Coulthard (2012) Brazel (1996) Brazel (1996) Brazel (1996) Yung (2009) Rey (2011) Montanana (2008) Choong (2011) Yung (2009) Kannan (2010) Yung (2009) Ang (2008) Coulthard (2012) Montanana (2008) Neville (2010) Montanana (2008) Yung (2009) Cuello (2012) Kannan (2010) Choong 2011 Saba (2011) Kannan (2010) Kannan (2010) Neville (2010) Rey (2011) Choong (2011) Neville (2010) Montanana (2008) Rey (2011) Saba (2011) Neville (2006) Choong (2011) Neville (2010) Saba (2011) Coulthard (2012) Brazel (1996) Rey (2011) Rey (2011) Choong (2011) Neville (2010) Saba (2011) Saba (2011) Kannan (2010) Coulthard (2012) Yung (2009) Baron (2013) Kommentti Kaikki tutkimukset satunnaistettuja ja kontrolloituja. Päätelmä Isotoniset nesteet ovat turvallisempia kuin hypotoniset ylläpitonesteet. Postoperatiivisessa ja tehohoidossa olevien lasten hyponatremia riski kasvaa hypo tonisilla ylläpitonesteillä hoidettaessa. Hypotonisten nesteiden käyttäminen ylläpitotarkoituksessa ei ole perusteltua. Isotoniset ylläpitonesteet vähentävät hyponatremian kehittymisriskiä hypotonisiin verrattuna. Isotonisten liuosten käyttäminen ylläpitonesteinä lapsipotilaille on perusteltua. Tulos Hypotonisia ylläpitonesteitä saaneilla lapsilla hyponatremian riski todettiin 2,24-kertaiseksi, vaikean tai oireisen hyponatremian riski todettiin 5,29-kertaiseksi. Hypotonisia ylläpitonesteitä saaneilla lapsilla hyponatremian riski todettiin 2,37-kertaiseksi. kohtalaisen hyponatremian riski todettiin 6,1-kertaiseksi. Isotoniset ylläpitonesteet vähensivät hyponatremian kehittymisriskiä merkitsevästi (riskisuhde 0,50). Isotonisia ylläpitonesteitä saaneilla oli oleellisesti pienempi riski (riskisuhde 0,48) hyponatremian kehittymiselle. Isotonisilla ylläpitonesteillä merkitsevästi pienempi riski (riskisuhde 0,36) hyponatremian kehittymiselle. Hypernatremiariski Isotoniset nesteet eivät lisänneet riskiä. Isotoniset nesteet eivät lisänneet riskiä. Isotoniset nesteet eivät lisänneet riskiä. Hypernatremian kehittymisriskiä ei voitu luotettavasti määrittää (epätavallista molemmissa ryhmissä). Isotoniset nesteet eivät lisänneet hypernatremian mahdollisuutta. 1408b

E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE

E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE E RIPULIVASIKAN LÄÄKITSEMINEN / OHJE ELÄINLÄÄKÄRILLE NESTEHOITO PÄHKINÄNKUORESSA (RAUTALANKAVERSIO): Anna vasikalle nestettä suonensisäisesti noin 1-2 litraa/50 kg Esim. isotoninen NaCl (13,5 g eli ruiskussa

Lisätiedot

Neurokirugisen potilaan nestehoito. LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala

Neurokirugisen potilaan nestehoito. LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala Neurokirugisen potilaan nestehoito LT Ann-Christine Lindroos HYKS, Töölön sairaala 80% brain tissue 10% blood 10% cerebrospinal fluid Nestehoidon tavoitteet riittävä verenkierto: aivojen perfuusiopaine

Lisätiedot

Läpimurto ms-taudin hoidossa?

Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Läpimurto ms-taudin hoidossa? Kansainvälisen tutkijaryhmän kliiniset kokeet uudella lääkkeellä antoivat lupaavia tuloksia sekä aaltoilevan- että ensisijaisesti etenevän ms-taudin

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen asianmukaisiin kohtiin Huom: Tämä valmisteyhteenveto, myyntipäällysmerkinnät ja pakkausseloste on laadittu referral-menettelyn tuloksena. Jäsenvaltion

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mannitol Braun 150 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä sisältää 150 g mannitolia. Ominaisuudet: Teoreettinen

Lisätiedot

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natriumklorid Braun 234 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten

1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natriumklorid Braun 234 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natriumklorid Braun 234 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml infuusiokonsentraattia sisältää Natriumkloridia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Rehydron Optim jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi annospussi sisältää: Glukoosi, vedetön 6,75 g Natriumkloridi 1,30 g Natriumsitraatti

Lisätiedot

Hyponatremian uudet lääkehoidot

Hyponatremian uudet lääkehoidot Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Na + H 2 O Hyponatremian uudet lääkehoidot Timo Sane HYKS, Endokrinologian klinikka Sisätautilääkäripäivät 23.11.2012 Sidonnaisuudet 2010-2012: luentopalkkiot (Novo

Lisätiedot

NEUROKIRURGINEN LAPSIPOTILAS SALIN JÄLKEEN. Riikka Takala, LT

NEUROKIRURGINEN LAPSIPOTILAS SALIN JÄLKEEN. Riikka Takala, LT NEUROKIRURGINEN LAPSIPOTILAS SALIN JÄLKEEN Riikka Takala, LT riikka.takala@gmail.com SULAT Turku 2016 1 kpa G PaCO2 F CBV G 8-10 ml CBV G 0.4 ml F ICP G 1 mmhg Riikka Takala 2 2/9/16 Ikä ICP mmhg CPP mmhg

Lisätiedot

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS

Vammapotilaan kivunhoito, Jouni Kurola erikoislääkäri, KYS 1 Vammapotilaan kivunhoito Jouni Kurola KYS Vammautuneen erityispiirteet Tajunnan muutokset Hengitystie-ongelmat Hengitysongelmat Verenkierron epävakaus Erilaiset vammat Yksittäiset raajavammat kivunhoito

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Phybag 9 mg/ml injektioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 ml sisältää 9 mg natriumkloridia. 100 ml sisältää 15,4 mmol (vastaten 354 mg) natriumia.

Lisätiedot

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius

Varjoaineet ja munuaisfunktio. Lastenradiologian kurssi , Kuopio Laura Martelius Varjoaineet ja munuaisfunktio Lastenradiologian kurssi 6.-7.5.2015, Kuopio Laura Martelius S-Krea CIN AKI Contrast Induced Nephropathy Acute Kidney Injury Useimmiten munuaisfunktion huononeminen on lievää

Lisätiedot

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011

Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen. Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopian komplikaatiot - ja niiden välttäminen Riikka Aaltonen TYKS naistenklinikka GKS 2011 Hysteroskopiankomplikaatiot Anestesia Asento Itse toimenpide tai liitännäistoimenpide Hysteroskopiankomplikaatiot

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto

Valintakoe klo Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Valintakoe klo 13-16 12.5.2015 Liikuntalääketiede/Itä-Suomen yliopisto Mediteknia Nimi Henkilötunnus Tehtävä 1 (max 8 pistettä) Saatte oheisen artikkelin 1 Exercise blood pressure and the risk for future

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Natriumklorid Braun cum Glucos 9 mg/ml + 50 mg/ml infuusioneste, liuos

VALMISTEYHTEENVETO. Natriumklorid Braun cum Glucos 9 mg/ml + 50 mg/ml infuusioneste, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natriumklorid Braun cum Glucos 9 mg/ml + 50 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä sisältää natriumkloridia

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Benelyte infuusioneste, liuos 14.8.2014, Versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Benelyte on tarkoitettu pediatrisille

Lisätiedot

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0

PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 PLENADREN RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VERSIO 3.0 VI.2 VI.2.1 JULKISEN YHTEENVEDON OSIOT Tietoa sairauden esiintyvyydestä PLENADREN-valmistetta käytetään lisämunuaisten vajaatoiminnan

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI DIABETES JA AIVOT AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI Outi Heikkilä Valtakunnallinen diabetespäivä 17.11.2015 AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI 1. AIVOJEN INSULIININ FYSIOLOGINEN ROOLI? 2. MITÄ AIVOJEN INSULIINIRESISTENSSI

Lisätiedot

Cover letter and responses to reviewers

Cover letter and responses to reviewers Cover letter and responses to reviewers David E. Laaksonen, MD, PhD, MPH Department of Medicine Kuopio University Hospital Kuopio, Finland Luennon sisältö Peer review Vinkit vastineiden kirjoittamista

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013

Verikaasuanalyysi. Esitys (anestesia)hoitajille. Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Verikaasuanalyysi Esitys (anestesia)hoitajille Vesa Lappeteläinen 3.10.2013 Yleistä Yleensä valtimoverestä otettava verinäyte, joka analysoidaan vieritestianalysaattorilla Nopein tapa saada keskeistä tietoa

Lisätiedot

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus

Sisältö Etiologia. Oireet. Erotusdiagnostiikka. Hälytysmerkit. Esitiedot. Kliininen arvio. Nestetarve & kuivuman korjaus Sisältö Etiologia Oireet Erotusdiagnostiikka Hälytysmerkit Esitiedot Kliininen arvio Nestetarve & kuivuman korjaus Hoitopaikan valinta Yhteenveto 1 Etiologia Yleisiä Valtaosa virustauteja Adeno, noro,

Lisätiedot

Jaksokirja - oppimistavoi/eet

Jaksokirja - oppimistavoi/eet Jaksokirja - oppimistavoi/eet Tunnistaa tärkeimmät alkoholin aiheuttamat neurologiset oireet ja sairaudet Hallitsee nikotiiniriippuvuuden hoidon Tunnistaa ja osaa hoitaa alkoholin vieroitusoireet (ml.

Lisätiedot

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi

Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito. 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Tekonivelpotilaan anestesia ja kivunhoito 21.11.2011 Vs. os.ylil. Heikki Vääräniemi Rapid recovery Esilääkitys - Tavoittena potilaan nopea mobilisointi - Panadol 2g - Celebra 200mg - Gabapentin 600mg -

Lisätiedot

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema

KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA. Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema KEUHKOSYÖVÄN SEULONTA Tiina Palva Dosentti, Syöpätautien ja sädehoidon erikoislääkäri, Väestövastuulääkäri, Kuhmoisten terveysasema Seulonta on tiettyyn väestöryhmään kohdistuva tutkimus, jolla pyritään

Lisätiedot

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti

PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti PREDIALYYSI - kun munuaisesi eivät toimi normaalisti Munuaiset ovat pavunmuotoiset elimet ja ne sijaitsevat selkärankasi kummallakin puolella keskimäärin puolessa välissä selkääsi. Munuaiset toimivat suodattimena.

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat

Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti. - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta. Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon laitteiden näkökulmasta Tom Ståhlberg Johtaja, Viranomaisasiat 29.9.2016 FiHTA Tähtäimessä vaikuttavuus turvallisesti - HTA terveydenhuollon

Lisätiedot

Mikä saa lapsen hoitotasapainon paranemaan?

Mikä saa lapsen hoitotasapainon paranemaan? Mikä saa lapsen hoitotasapainon paranemaan? LAURA KIVELÄ, LK LASTEN TERVEYDEN TUTKIMUSKESKUS TAMPEREEN YLIOPISTO JA YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA 17.11.2015, VALTAKUNNALLINEN DIABETESPÄIVÄ Esityksen sisältö

Lisätiedot

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp

Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen ongelmakohtia Lasten letkuravitsemus 2.2.2017 Virpi Järveläinen Satshp Letkuravitsemuksen komplikaatioita Ripuli Syy sopimaton valmiste, valmisteen osmolaalisuus, bakteerikontaminaatio,

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala LASTEN VIITEARVOISTA Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala Meites et al. 1989 Soldin et al. 1999 Lapset eivät ole pieniä aikuisia Lapsuuden aikana maksan, munuaisten ja keuhkojen toiminta

Lisätiedot

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto

Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto EMA/188850/2014 Jardiance-valmisteen (empagliflotsiini) riskienhallintasuunnitelman (RMP) yhteenveto Tämä on Jardiance-valmisteen riskienhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet, joilla

Lisätiedot

NEUROKIRURGINEN LAPSIPOTILAS SALISSA

NEUROKIRURGINEN LAPSIPOTILAS SALISSA NEUROKIRURGINEN LAPSIPOTILAS SALISSA ari.ka4la@tyks.fi SULAT- kokous/ Turku 2016 Hydrokefalus Courtsesy by Dr V. Vuorinen TUUMORIT Courtesy by Dr V. Vuorinen PATOFYSIOLOGIAA VAMMAT Courtesy by Dr V. Vuorinen

Lisätiedot

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa

Kliininen päättely. Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa Kliininen päättely Thomsonin mallin mukaisen yhteistyön näkyminen fysioterapiatilanteessa FTES017, Syksy 2015 Kata Isotalo, Hanna Valkeinen, Ilkka Raatikainen Thomsonin ym. (2014) malli 25.10.15 FTES017_KI_HV_IR

Lisätiedot

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka

COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka COPD MITEN VALITSEN POTILAALLENI OIKEAN LÄÄKKEEN? 21.4.2016 PÄIVI OKSMAN, TYKS Keuhkosairauksien klinikka SIDONNAISUUDET Kongressi- ja koulutustilaisuudet: GSK, Leiras Takeda, Boehringer- Ingelheim, Orion

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI

Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksin ajoitus ja kirjaaminen VILLE LEHTINEN INFEKTIOLÄÄKÄRI PHSOTEY, LAHTI Mikrobilääkeprofylaksia Mikrobilääkeprofylaksilla eli ehkäisevällä antibioottihoidolla tarkoitetaan leikkauksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. OSMOSAL-jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. OSMOSAL-jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI OSMOSAL-jauhe oraaliliuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natriumkloridi 0,9 g, kaliumkloridi 0,75 g, natriumsitraattidihydraatti 1,45 g ja glukoosi

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Neste- ja NaCl- vajaus. Infuusioiden ja injektioiden valmistamiseen.

Neste- ja NaCl- vajaus. Infuusioiden ja injektioiden valmistamiseen. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natriumklorid Baxter 9 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natriumkloridi 9 mg/ml mmol/l: Na + 154 Cl - 154 Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Kissa: Leikkauksen jälkeisen kivun lievitys kohdun ja munasarjojen poistoleikkauksen sekä pienten pehmytkudoskirurgisten toimenpiteiden jälkeen. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Acticam 5 mg/ml injektioneste, liuos koirille ja kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml Acticam 5 mg/ml injektionesteliuosta sisältää: Vaikuttavat aineet Meloksikaami

Lisätiedot

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic!

Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista - Sic! Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 2/2016 TEEMAT Pitkävaikutteinen injektiolääke helpottaa psykoosipotilaan hoitoon sitoutumista Hannu Koponen / Kirjoitettu 8.4.2016 / Julkaistu 3.6.2016 Psykoosipotilaiden

Lisätiedot

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä

Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä Kausi-influenssa lähestyy, miten suojaat potilaasi ja itsesi? Hannu Syrjälä 30.9.2016 Kausi-influenssalöydökset PPSHP:ssä 2014-16 (Nordlab) 140 120 116 100 86 94 80 75 2014 60 40 20 16 18 27 42 36 39 29

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Natriumklorid Braun cum Glucos 4,5 mg/ml+ 25 mg/ml infuusioneste, liuos

VALMISTEYHTEENVETO. Natriumklorid Braun cum Glucos 4,5 mg/ml+ 25 mg/ml infuusioneste, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natriumklorid Braun cum Glucos 4,5 mg/ml+ 25 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä sisältää: Natriumkloridia

Lisätiedot

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen

K&V kasvattajaseminaari 16.10.2005 Marjukka Sarkanen An update on the diagnosis of proteinuria in dogs Oct 1, 2003 By: Johanna Frank, DVM, Dipl. ACVIM PLN: Vioittuneet munuaiskeräset (glomerulus) laskevat veren proteiinin (albumiini) virtsaan. Syitä: glomerulonefriitti

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot

Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Keuhkoahtaumataudin monet kasvot Alueellinen koulutus 21.4.2016 eval Henrik Söderström / TYKS Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Lähde: Google Keuhkoahtaumatauti, mikä se on? Määritelmä (Käypä

Lisätiedot

Final SmPC and PL wording agreed by the PhVWP in April Suomennokset VIHREÄLLÄ; [ ] tarkoittaa, että olemassa oleva teksti on jätetty pois

Final SmPC and PL wording agreed by the PhVWP in April Suomennokset VIHREÄLLÄ; [ ] tarkoittaa, että olemassa oleva teksti on jätetty pois Paracetamol, solution for infusion (MRP Perfalgan (FR) and generic products) and risk of accidental overdosing of neonates and infants (due to medication errors following confusion between mg and ml) and

Lisätiedot

Kohderyhmä: Lääketaloustieteen syventäviä opintoja suorittavat proviisoriopiskelijat. Koulutus soveltuu erityisesti eri alojen jatko-opiskelijoille.

Kohderyhmä: Lääketaloustieteen syventäviä opintoja suorittavat proviisoriopiskelijat. Koulutus soveltuu erityisesti eri alojen jatko-opiskelijoille. 26 11 2014/MB, SH TUTKIMUSTIEDON KRIITTINEN ARVIOINTI 2014 (590300) HELSINGIN YLIOPISTO Vastuuhenkilö: Professori Marja Blom, Farmasian tiedekunta, HY Vastuukoordinaattori: Yliopisto-opettaja, proviisori

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kalii chloridum/glucosum B. Braun 1,5 mg/ml + 50 mg/ml infuusioneste, liuos ja

VALMISTEYHTEENVETO. Kalii chloridum/glucosum B. Braun 1,5 mg/ml + 50 mg/ml infuusioneste, liuos ja 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO Kalii chloridum/glucosum B. Braun 1,5 mg/ml + 50 mg/ml infuusioneste, liuos Kalii chloridum/glucosum B. Braun 3 mg/ml + 50 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.

C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3. C. difficile-diagnostiikan vaikutus epidemiologiaan, potilaan hoitoon ja eristyskäytäntöihin. Miksi lasten C. difficileä ei hoideta? 16.3.2016 Eero Mattila HUS Infektioklinikka CDI = C. difficile infektio

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää?

Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Nuoren kliinikkotutkijan arjen näkökulmia: voiko tutkijan ja kliinikon työtä yhdistää? Taneli Raivio, LT, dosentti Erikoistuva lääkäri HYKS Lastenklinikka sekä Biomedicum Helsinki, Biolääketieteen laitos,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glukosel infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Glukosel infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Glukosel infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1000 ml infuusionestettä, liuosta, sisältää: Glukoosimonohydraattia (vastaa 100,0 g glukoosia)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 2 litraan vettä sekoitetussa liuoksessa ovat seuraavat ionikonsentraatiot:

VALMISTEYHTEENVETO. 2 litraan vettä sekoitetussa liuoksessa ovat seuraavat ionikonsentraatiot: VALMISTEYHTEENVETO 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI ENERGAID, jauhe oraaliliuosta varten vasikoille. 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Aktiivinen aine: Kukin 165 g pussi sisältää: Natriumsitraattidihydraatti

Lisätiedot

7.4 Variability management

7.4 Variability management 7.4 Variability management time... space software product-line should support variability in space (different products) support variability in time (maintenance, evolution) 1 Product variation Product

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend?

Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Increase of opioid use in Finland when is there enough key indicator data to state a trend? Martta Forsell, Finnish Focal Point 28.9.2015 Esityksen nimi / Tekijä 1 Martta Forsell Master of Social Sciences

Lisätiedot

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen

Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Arja Holopainen, TtT, tutkimusjohtaja Hoitotyön Tutkimussäätiö Suomen JBI yhteistyökeskus WHOn Hoitotyön yhteistyökeskus Esityksen sisältö Hoitotyön

Lisätiedot

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin.

Eläimiä koskevat erityiset varotoimet Jos haittavaikutuksia ilmenee, tulee hoito keskeyttää ja ottaa yhteys eläinlääkäriin. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Meloxoral 0,5 mg/ml oraalisuspensio kissoille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi ml sisältää: Vaikuttava aine: Meloksikaami 0,5 mg Apuaine: Natriumbentsoaatti 1,75 mg Täydellinen

Lisätiedot

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys

Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Infektio uhka potilasturvallisuudelle hygieniahoitajan / infektiotiimin näkemys Valtakunnalliset sairaalahygieniapäivät 12.-13.3.2013 Helsinki Nina Elomaa Hygieniahoitaja Vaasan keskussairaala Hoitoon

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 4,5 mg/ml + 25 mg/ml, infuusioneste, liuos

Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 4,5 mg/ml + 25 mg/ml, infuusioneste, liuos VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natriumklorid-Glucos Baxter Viaflo 4,5 mg/ml + 25 mg/ml, infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natriumkloridi Glukoosia (monohydraattina)

Lisätiedot

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2.

Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB. Labquality-päivät 8.2. Kuinka varmistan INRpikatestien luotettavuuden? Lotta Joutsi-Korhonen LT, erikoislääkäri Hyytymishäiriöiden osaamiskeskus Kliininen kemia ja hematologia HUSLAB Labquality-päivät 8.2.2008 Antikoagulaatiohoito

Lisätiedot

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Lisätiedot

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16

Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 Anna-Maija Koivusalo 26.4.16 X Kivuton sairaala Kivun arviointi projekti Kivuton sairaala toteutettiin kymmenennen ja viimeisen kerran syksyllä 2015 viikolla 42. Idean kivun arvioinnin valtakunnallisesta

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO ORION OYJ RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE ORION 8 MG/12,5 MG, 16 MG/12,5 MG, 32 MG/12,5 MG, 32 MG/25 MG ORION OYJ PÄIVÄYS: 17.4.2015, versio 2 Sivu 1/6 VI.2 Julkisen

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto

Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) riskienhallintasuunnitelman yhteenveto EMA/775985/2014 Viekirax-valmisteen (ombitasviiri/paritapreviiri/ritonaviiri) enhallintasuunnitelman yhteenveto Tämä on Viekirax-valmisteen enhallintasuunnitelman yhteenveto, jossa esitetään toimenpiteet,

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto

VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto VAASAN YLIOPISTO Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto / Filosofian maisterin tutkinto Tämän viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelman valintakokeen avulla Arvioidaan viestintävalmiuksia,

Lisätiedot

Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä.

Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä. Akuutti silmänpainekohtaus Silmä-kulta viimesenä. TtM, sh Jaana Heiskanen Sisältö 1. Akuutin silmänpainekohtauksen syyt 2. Akuutin silmänpainekohtauksen oireet 3. Akuutin silmänpainekohtauspotilaan hoidon

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml, infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml, infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Natriumklorid Baxter Viaflo 9 mg/ml, infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Natriumkloridi 9 g/l Millilitrassa valmistetta on 9 mg natriumkloridia.

Lisätiedot

Vaasan shp:n lastentautien ylilääkäri Tarja Holmilta tullut ehdotus:

Vaasan shp:n lastentautien ylilääkäri Tarja Holmilta tullut ehdotus: Vaasan shp:n lastentautien ylilääkäri Tarja Holmilta tullut ehdotus: Palaute tai ehdotus: Vastasyntyneen vaikeasti sairaan lähettäminen ECMO-centeriin ulkomaille: kriteerit lähettämisestä, kuka päättää

Lisätiedot

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000

RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus. Validoitu Suomessa vuonna 1995/96 Käytetty RAI-tietojärjestelmässä vuodesta 2000 RUG-luokitus ja hoitajien antama kuntoutus RAI-seminaari Helsingissä 1..2007 Magnus Björkgren, VTM, FT Projektipäällikkö Chydenius-instituutti Tausta RUG-III/22 luokitus Validoitu Suomessa vuonna 1995/96

Lisätiedot

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi?

HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? HPV-rokote tulee rokotusohjelmaan mitä, kenelle, miksi? Tuija Leino THL Kerron tässä alkavasta rokotusohjelmasta rokotteesta Miksi otettu ohjelmaan? Miltä taudilta suojaudutaan? Miksi otettu ohjelmaan

Lisätiedot

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA

POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA POTILASSIMULAATIOMENETELMÄ JA OPPIMISTULOKSET LÄÄKEHOIDON KOULUTUKSESSA INTEGROITU KIRJALLISUUSKATSAUS SimPro 25.8. 2015 Aura, Suvi; / Itä-Suomen Yliopisto, Kuopion Yliopistollinen Sairaala Sormunen, Marjorita/

Lisätiedot

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi

Potilaan päiväkirja. Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi Potilaan päiväkirja Avuksi maksa-arvojen ja käyntiaikojen seurantaan ensimmäisen hoitovuoden ajaksi POTILAAN TIEDOT Nimi: Osoite: Puh.: Erikoislääkäri: Erikoislääkärin puh.: Parkinsonhoitaja: Parkinsonhoitajan

Lisätiedot

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi.

Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Kivunlievitys Tässä osassa on tietoa kivunlievityksestä lääkkein nielurisaleikkauksen jälkeen. Voit laskea oikean kipulääkeannoksen lapsellesi. Huomaa, että tämä kivunlievitysohje pätee vain, jos lapsella

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Normofusin 50 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Normofusin 50 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Normofusin 50 mg/ml infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 000 ml Normofusin 50 mg/ml infuusionestettä sisältää: Vaikuttava aine Määrä

Lisätiedot

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Olmesartan medoxomil STADA. 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Olmesartan medoxomil STADA 10.11.2015, Versio V1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot Olmesartan medoxomil STADA 10 mg kalvopäällysteiset tabletit Olmesartan

Lisätiedot

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito

Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 TEEMAT Neuroendokriinisten syöpien lääkehoito Maija Tarkkanen / Kirjoitettu 16.6.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Neuroendokriinisten (NE) syöpien ilmaantuvuus lisääntyy,

Lisätiedot

Epidemioihin valmistautuminen tehohoidossa tehohoidon resurssit poikkeustilanteissa

Epidemioihin valmistautuminen tehohoidossa tehohoidon resurssit poikkeustilanteissa Epidemioihin valmistautuminen tehohoidossa tehohoidon resurssit poikkeustilanteissa Tero Ala-Kokko oyl., prof. (ma.oa.) OYS/Tehohoito OY/Tehohoitolääketiede Tehohoidon erityispiirteet Valmiiksi korkean

Lisätiedot

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.

Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä. Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02. Kohonnut verenpaine Vaitelias vaaratekijä Kimmo Kontula Sisätautiopin professori, ylilääkäri HY ja HYKS Labquality Days 11.02.2016 Ihmiskunnan kriittisen tärkeät sairaudet ja riskitekijät Global Burden

Lisätiedot

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä?

Suomiko terveyden edistämisen. Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Kansallinen diabetesfoorumi 15.5.212 Suomiko terveyden edistämisen mallimaa? Tiedätkö, montako diabeetikkoa maassamme on tällä hetkellä? Tyypin 2 Diabetes

Lisätiedot

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät

Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät Hoitotyön päätöksenteon tuki, edellytykset ja tulevaisuuden näkymät 12.5.2015 ATK päivät Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 6.5.2015 Tietokoneavusteinen tieto -tulevaisuuden

Lisätiedot

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Aiming at safe performance in traffic. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Aiming at safe performance in traffic Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Medical doctors promoting traffic safety Jukka Terttunen Traffic Medicine Unit Finnish Traffic Safety Agency Vastuullinen

Lisätiedot

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi)

Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) Entyvio 300 mg kuiva aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos (vedolitsumabi) RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 27.6.2014, versio 1.0 VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1

Lisätiedot

Lääkkeet muistisairauksissa

Lääkkeet muistisairauksissa Lääkkeet muistisairauksissa Muistihoitajat 27.4.2016 Vanheneminen muuttaa lääkkeiden farmakokinetiikkaa Lääkeaineen vaiheet elimistössä: Imeytyminen: syljen eritys vähenee, mahalaukun ph nousee, maha-suolikanavan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Aminoplasmal 16 N/l infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Infuusioneste sisältää:

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Aminoplasmal 16 N/l infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT. Infuusioneste sisältää: VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Aminoplasmal 16 N/l infuusioneste, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Infuusioneste sisältää: Aminohapot: per 1 ml per 250 ml per 500 ml per 1000 ml

Lisätiedot

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä.

Hivenaineiden perustarpeen sekä hiukan lisääntyneen tarpeen tyydyttämiseen laskimoravitsemuksen yhteydessä. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Addaven infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Addaven sisältää: 1 ml 1 ampulli (10 ml) Kromikloridi 6 H 2 O 5,33 mikrog

Lisätiedot

Injektioneste, suspensio. Vaaleanpunertava tai valkoinen neste, joka sisältää valkoista sakkaa. Sakka sekoittuu helposti ravisteltaessa.

Injektioneste, suspensio. Vaaleanpunertava tai valkoinen neste, joka sisältää valkoista sakkaa. Sakka sekoittuu helposti ravisteltaessa. 1. ELÄINLÄÄKKEEN NIMI Trilyme injektioneste, suspensio koirille 2. LAADULLINEN JA MÄÄRÄLLINEN KOOSTUMUS Yksi annos (1 ml) sisältää: Vaikuttavat aineet: Inaktivoitu Borrelia burgdorferi sensu lato: Borrelia

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA

IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA IKÄÄNTYNEIDEN KULJETTAJIEN TERVEYSRISKIT ONNETTOMUUKSIEN TAUSTALLA Itä-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 1.6.2016 Juhani Kalsi, Silmätautien erikoistuva lääkäri, KYS Pohjois-Savon liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot