WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje"

Transkriptio

1 WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Sähköinen päiväkirja ja HOPS- asiakirja opintoluotsin työkaluna sekä opiskelijan opintoihin sitouttamisen ja huoltajien kanssa tehtävän yhtei s- työn tehostamisen välineenä Versio 1,0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus

2 Käyttöohje 1 (11) Sisällys WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje... 2 Käyttäjätunnus ja salasana... 2 Kirjautuminen WinhaWiiviin... 2 Aloitusnäkymä... 4 Omat ryhmät... 5 Oman ryhmän opiskelijoiden poissaolojen seuranta... 5 Sähköinen HOPS-asiakirja... 7 HOPS-taustatietolomake opintoluotsin työvälineenä... 8 Opiskelijan tuen tarpeen tunnistamisen prosessi Sähköinen päiväkirja Sähköinen päiväkirja opettajan tuntisuunnittelun välineenä Sähköisen päiväkirjan merkintöjen selaaminen... 14

3 Käyttöohje 2 (11) WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Käyttäjätunnus ja salasana Käyttäjätunnus ja salasana ovat samat kuin jo käytössä olevassa opiskelijatietohallintarekisterissä WinhaProssa. WinhaWiiviä pääset käyttämään miltä tahansa tietokoneelta, joka on verkossa. WinhaWiivin käyttö onnistuu siis ilman erillisiä toimenpiteitä myös kotikoneellasi ja tuo mahdolliseksi käyttää toimintoja, jotka ovat ennen vaatineet oppilaitoksen tietojärjestelmissä koneella olevan WinhaPro-ohjelman. Muista aina noudattaa hyviä tietoturva käytänteitä, istunnon päätteeksi kirjaudu ulos ja tyhjennä selaimen välimuisti. Opiskelijan tunnukset WinhaWilleen opiskelija liittymään ovat samat kuin oppilaitoksen tietoverkon käyttäjätunnukset ja huoltajien tulee tilata tunnukset lomakkeella. Tarvittaessa uuden käyttäjätunnuksen tai salasanan voi tilata sähköpostitse Winhan pääkäyttäjältä Pirjo Pukariselta Kirjautuminen WinhaWiiviin WinhaWiivin -opettajaliittymään kirjaudutaan osoitteessa Tallenna tämä osoite selaimesi suosikkeihin tai kirjanmerkkeihin. Linkki Winhaan löytyy myös oppilaitosten www-sivuilta - Lapin ammattiopisto > etusivun linkeistä - Lapin matkailuopisto > etusivun linkeistä

4 Käyttöohje 3 (11) Ja valitse kieli Kirjoita Winhan käyttäjätunnus ja salasana

5 Käyttöohje 4 (11) Aloitusnäkymä Opiskelijahaku: Voit hakea opiskelijan tietoja opiskelija numeron, nimen tai ryhmätunnuksen perusteella Omat ryhmät: Tämän kautta saat auki mm. oman tuutorointiryhmäsi opiskelijoiden HOPS:it, HOJKS:it, arvioidut näytöt ja poissaolot Poissaolosummat: Tämän kautta pääset katsomaan yhteenvedon tuutorointiryhmän poissaoloista sekä aukaisemalla ryhmän opiskelijalistan saat jokaisen opiskelijan poissaolot sekä tiedon huoltajan kuittauksesta oin Oma kalenteri: Tämän kautta saat auki tutkinnon osaa opiskelevien ryhmien sähköiset päiväkirjat. Sähköinen päiväkirja sisältää kurssille osallistuvien opiskelijoiden nimet sekä mahdollisuuden laatia etukäteen kurssi/ tuntisuunnitelmia Työaika: Tämän kautta voit esim. tarkastella lukujärjestykseen merkittyjen tuntien määrien raportteja sekä hakea yhteenvedon tutkinnon osia opiskelevien ryhmien sähköisistä päiväkirjoista Lukujärjestykset: Tämän kautta voit selata LAO:n ja LAMO:n kaikkien opiskelijaryhmien sekä opetushenkilöstön lukujärjestyksiä. Voit myös tarkastella toimipisteiden tilavarauksia. Arviointi: Tämän kautta voit selata ja antaa toteutuneista opinnoista arviointeja tutkinnon osissa opiskelleille opiskelijoille

6 Omat ryhmät Käyttöohje 5 (11) Aloitusnäkymän omat ryhmät kuvakkeesta pääset lukemaan ja täyttämään luotsattaviesi opiskelijoiden tietoja. Näytölle tulee lista luotsattavistasi ryhmistä. Aukaisemalla näytä opiskelijat saat auki listan opiskelijoista. Ryhmän opiskelijanäkymästä voit tarkastella opiskelijoiden poissaoloja, lukujärjestystä sekä aukaista kohdasta sähköposti kaikkien ryhmäläisten sähköpostiosoitteet kopiotavaksi suoraan sähköpostin lähetyskenttään. Aukaisemalla halutun opiskelijan kohdalta Näytä. Saat auki yksittäisen opiskelijan tiedot. Täältä pääset mm. lukemaan ja täyttämään opiskelijan sähköistä HOPS ja HOJKS-asiakirjaa. Oman ryhmän opiskelijoiden poissaolojen seuranta Ryhmän opiskelijoiden poissaoloja sekä alaikäisten nuorten huoltajien kuittauksia poissaoloista voi tarkastella kahta eri kautta. On mahdollista jatkaa Omat ryhmät opiskelijat näkymästä poissaolot tai aukaista Poissaolosummat. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on Lain ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) pykälän 34 Opiskelijan velvollisuudet mukaisesti kirjoitettu järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt koskien opiskelijan velvollisuudesta osallistua opetukseen ovat julkaistuna Lapin ammattiopiston verkkosivuilla luvussa 2. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet.

7 Käyttöohje 6 (11) WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Opintoluoltsi on vastuussa luotsattaviensa opiskelijoiden opiskeluun osallistumisen seurannasta sekä poissaolojen ehkäisemiseksi järjestettävän oppilaitoksen sisäisen verkostoyhteistyön aloituspalaverin koolle kutsumisesta. Alla huolen portaat opintoluoltsin työkaluksi opiskelijan tueksi MINULLA EI OLE HUOLTA OPISKELI- JASTA MINULLA ON HUOLI OPIS- KELIJASTA MINULLA ON TUNTUVA HUOLI OPISKELIJASTA OLEN ERITTÄIN HUOLISSANI OPISKELIJASTA Huolen puheeksi ottaminen ja jakaminen Verkoston koolle kutsuminen Opiskelijan opintojen ja elämän tukemiseksi tarvitaan toimenpiteitä heti Suhtaudun luottavaisesti omiin mahdollisuuksiini ohjata opiskelijaa. Opiskelijan opinnot sujuvat. Opiskelijalla ei selittämättömiä poissaoloja. Koen yhteistyön sujuvana. Koen, että voimavarani opintoluotsina kantavat ja olemassa olevat oppilaitoksen rakenteet (opintotoimisto, kouluterveydenhuolto, opinto-ohjaus, kuraattori, erityisopetus) vahvistavat selviytymistäni Pieni huoli tai ihmettely käynyt mielessäni opiskelijan opintojen sujumisesta. Opiskelijalla on selittämättömiä, luvattomia poissaoloja yli 3 koulupäivää. (3pv * 8h = 24h) Rästiopintoja ja hylättyjä opintosuorituksia alkaa kertyä. Otan huoleni puheeksi opiskelijan kanssa ja konsultoin opiskelijahuoltoa (kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja). Otan yhteyttä alaikäisen opiskelijan huoltajaan. Tehostan yhteistyötä huoltajan kanssa opiskelijan opintojen etenemisen varmistamiseksi. Tehostan opiskelijan opintojen seurantaa yhteistyössä opiskelijahuollon kanssa ja keskustelen opiskelijan kanssa tilanteessa sovitun ajan kuluttua (viimeistään kahden viikon kuluttua). Luottamus omiin opintoluotsin luotsaamismahdollisuuksiin on hyvä. TUKIVERKOSTOA!!! Opiskelijalla on selittämättömiä ja luvattomia poissaoloja kouluviikon verran (5pv*8h= 40h) Rästiopinnot ja hylätyt opintosuoritukset uhkaavat työssäoppimiseen lähtemistä tai seuraavaan opintovaiheeseen etenemistä. Keskeyttämis- ja eroamisuhka olemassa. Sovimme verkoston koolle kutsumisesta opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa (vastuu verkoston koolle kutsumisesta opiskelijahuollon työntekijällä). Opiskelijan opintoja koskevan huolen ilmaiseminen ja tukitoimenpiteiden etsiminen eri toimijoiden yhteistyönä. Tukemisen toimintasuunnitelman määrittäminen ja tukitoimien toteuttamisesta sopiminen (räätälöity polku, HOJKS): miten toimitaan opiskelijan tukemiseksi?, työnjako: mitä itse kukin tekee?; ajoitus: millä aikataululla toimitaan?; seuranta; milloin asiaa arvioidaan uudestaan ja millä kokoonpanolla? Jokaisesta poissaolosta vaaditaan terveydenhoitajan tai lääkärin todistus Luottamus omiin opintoluotsin luotsaamismahdollisuuksiin heikkenee. Omat voimavarat ehtymässä. TUKIVERKOSTOA!!! Opiskelijalla selittämättömiä ja luvattomia poissaoloja kahden viikon verran (10pv * 8h= 80h). Huolta opiskelijan opinnoista on paljon ja jatkuvasti, huoli on erittäin suuri. Opiskelijan rästiopinnot ja poissaolot estävät työssäoppimiseen siirtymisen ja seuraavaan opintovaiheeseen etenemisen. Opiskelijan opiskelukyky on vaakalaudalla. Keskeyttämis- ja eroamisuhka ilmiselvä. Opiskelijan tukiverkosto kutsutaan koolle sopimaan parhaasta mahdollisesta jatkosuunnitelmasta Oppilaitoksen keinot erittäin vähäiset ja tavoitteena ohjata parhaan mahdollisen avun piiriin. Lisävoimavaroja, kontrollia ja muutos tilanteeseen saatava oppilaitoksen ulkopuolelta. Huoli herää Opintoluotsi, muut opettajat, terveydenhoitaja, vanhempi, opiskelija Aloituskeskustelu kuraattori Ongelmakohtien kartoittaminen opiskelussa näkyneiden asioiden kautta Kuraattori ohjaus verkostoon Fyysisten ja psyykkisten oireiden kartoitus opiskelijaterveydenhuolto Asioiden tarkentuminen HOJKS: tukitoimien suunnittelu Kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja Verkoston rakentaminen Vanhemmat ja muu verkosto

8 Sähköinen HOPS-asiakirja Käyttöohje 7 (11) Aloitusnäkymästä edettyäsi Omat ryhmät ja Näytä opiskelijat linkkien kautta aukaisemaan Näytä opiskelijan tiedot saat auki opiskelijan HOPS-lomakkeen. Jos HOPSlomake ei aukea, niin tarkista että Internetti-selaimesi sallii ponnahdusikkunoiden aukaisun. HOPS on opiskelijan Henkilökohtainen Opiskelun Suunnitelma. Laki ja asetus määräävät, että se pitää tehdä kaikille opiskelijoille. HOPSia päivitetään opintojen edetessä. HOPS pitää laatia 2 kk:n kuluessa siitä, kun opinnot ovat alkaneet. HOPSin laativat yhdessä neuvotellen opintoluotsi, opiskelija, sellainen opettaja, joka tuntee hyvin tutkinnon perusteet sekä tarvittaessa opinto-ohjaaja. HOPS koostuu HOPS-lomakkeesta ja HOPS-sisällöstä. A. HOPS-lomake koostuu kolmesta osiosta. Se sisältää tärkeitä taustatietoja, joita tarvitaan opintojen ja opiskelijan opintopolun suunnittelussa. Osio 1. - Taustatietolomake, jossa kerrotaan asuminen, oma elämäntilanne, harrastukset ja työssä käyminen. - Oman opintopolun suunnitteluun liittyvät asiat. Tässä kerrot, mitä olet opiskellut aikaisemmin ja tarvitsetko ehkä tukea opinnoissasi. - Tiedot aikaisemmin suoritetuista opinnoista. Näiden perusteella haet hyväksiluvut. Osio 2. - Suunnitelma omaksi opintopoluksi. Mitä opetussuunnitelmaa noudatetaan, mitä tutkinnon osia aiot suorittaa, missä ja milloin teet työssäoppimisjaksot ja annat ammattiosaamisen näytöt. Kerrot myös, mitä muuta opiskelua tukevaa toimintaa sinulla on. Osio 3. - Kirjataan opintoluotsin, opettajan, opon ja/tai kuraattorin kanssa käydyt ohjauskeskustelut. B.HOPS-sisällössä näkyy jokaisen opiskelijan oma opintopolku. Se on laadittu yksilöllisten lähtökohtien pohjalta HOPS -keskustelun jälkeen.

9 Käyttöohje 8 (11) HOPS-taustatietolomake opintoluotsin työvälineenä Opiskelija täyttää sähköisen HOPS:in Taustatiedot opintoluotsin tunneilla tai yhteisopettajuudessa sovitulla tavalla esim. tietotekniikan tunneilla. Sähköisen HOPSin täyttäminen aloitetaan heti opintojen aluksi. Opintoluotsi käyttää tietoja hyväkseen arvioidessaan opiskelijan mahdollisia tulevia opiskelussa ja tutustuu etukäteen tietoihin valmistautuessaan HOPS-keskusteluun. Opiskelijan siirtotietojen, taustatietojen, lähtötasotestien sekä HOPS-keskustelun pohjalta opintoluotsi arvioi opiskelijan mahdollisia tuen tarpeita tulevissa opinnoissa. Opiskelijoille oppilaitoksen sisäisen tukiverkoston palvelut tulee tarjota matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevänä toimintana. Oppilaitoksen sisäisen verkostopalaverin ja alaikäisen huoltajan koollekutsumiseen riittää opintoluotsin yksittäisestä asiasta noussut huoli. Huolen herätessä opintoluotsi kutsuu koolle oppilaitoksen sisäisen palaverin, johon kutsutaan opiskelija ja hänen huoltajansa, tarvittava verkosto opintoohjaaja, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja/tai muu koulun ulkopuolinen opiskelijan tukiverkosto. HUOM! Vain huolen heräämisestä nousseen asian äärelle kuuluva henkilöstö. HOPS-taustatietolomakkeeseen on sisällytetty yksinkertaisia suoria kysymyksin, jotka toimivat viitteellisinä keskustelun aiheina opintoluotsin ja opiskelijan aloitus HOPSkeskustelussa. Opintoluotsin ja opiskelijan vuorovaikutus on edelleen keskeisessä roolissa ennakoivan tuen tarpeen tunnistamiselle. Tarvittaessa opintoluotsi voi aukaista kysymysten sisältöjä oman oppilaitoksensa opiskelijahuollon edustajien kanssa. HOPS-keskustelussa opintoluotsin tulee tarkastella itseään, huolensa senhetkistä astetta suhteessa omiin mahdollisuuksiinsa tukea opiskelijaa. Tämä auttaa kartoittamaan opintoluotsi opiskelijan ohjaamisessa tarvitsemia lisävoimavaroja ja verkostoyhteistyötä. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on lyhyesti avattuina taustatietolomakkeen kysymysten sisältöjä.

10 Käyttöohje 9 (11) Kysymys HOPStaustatiedoissa Asuntoni on viihtyisä ja rauhallinen paikka asua Asunnoltani on hyvät kulkuyhteydet koululle Minulla on vähintään yksi hyvä kaveri, johon on mahdollista pitää yhtyettä koulun jälkeen Minulla on taloudellisesti mahdollista opiskella Läheiseni (vanhemmat, perhe, ystävät) tukevat opiskeluani Kyllä Ei Haastattele opiskelijaa asumisesta ja mahdollisuuksista vaikuttaa tilanteeseen. Arvioi vaikutusta opiskelijan opiskeluun ja omia mahdollisuuksiasi tukea häntä opintoluotsin roolissa. Tarvittaessa ohjaa opiskelija kuraattoripalveluihin. Haastattele opiskelija. Arvioi vaikutusta opiskelijan opiskeluun. Pohtikaa yhdessä kuinka käyttää esim. odotteluaika opintoja tukevaan toimintaan. Haastattele opiskelija. Arvioi omat mahdollisuutesi opintoluotsin roolissa tukea opiskelijan mahdollisuuksia saada kaveri uudesta opiskeluryhmästään tai ohjata järjestettyyn vapaaajantoimintaan. Kutsu tueksi opiskeluhuollon/kuraattorin palvelut. Haastattele opiskelijaa taloudellisesta tilanteesta. Tiedustele onko hänellä ennalta tukiverkostoa tilanteeseensa. Arvioi omia mahdollisuuksia opintoluotsin roolissa antaa taloudellisia neuvoja. Ohjaa kuraattoripalveluihin. Haastattele opiskelija. Arvioi vaikutusta opiskelijan opiskeluun. Arvioi omia mahdollisuuksia opintoluotsin roolissa olla opiskelijan tukena. Kutsu tueksi monialainen/-ammatillinen työryhmä Minulla on harrastus Haastattele opiskelijaa. Ota selville miten opiskelija käyttää vapaa-aikansa. Kerro opiskelijalle oppilaitoksen järjestämästä vapaa-ajantoiminnasta. Arvioi omia mahdollisuuksia opintoluotsin roolissa ohjata opiskelija

11 Käyttöohje 10 (11) WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Osallistun järjestettyyn vapaa-ajan toimintaan Pääsin yhteisvalinnassa ensimmäisen hakutoiveeni mukaiseen koulutukseen Onko sinulla mielessäsi joitakin asioita, jotka vaikeuttavat opiskelua Oletko saanut tukea aikaisemmissa opinnoissa em. asioihin? lukemisen / kirjoittamisen vaikeus - keskittymisen vaikeus - matematiikan oppimisen vaikeus - liikkumiseen liittyvät vaikeudet - vieraiden kielten oppimisen vaikeus - väsymys, yksinäisyys tai stressi - pelkäätkö joitakin oppimis- tai opetustilanteita - vaikeuksia kotona / parisuhteessa / kaverisuhteissa Haastattele opiskelija. Tämän kysymyksen kautta on mahdollisuus ottaa esille "elämäntilanteisuus", jossa esille nousee tuen tarve ihmissuhteisiin liittyviin pulmiin, perheen tilanteeseen (ero, päihteet, jne). tukiverkosto ja verkostoyhteistyö opiskelun tueksi. Arvioi vaikutusta opiskelijan oppimiseen/opiskeluun. Arvioi omia mahdollisuuksia tukea opiskelijaa opintoluotsi roolissa. Kutsu tueksi monialainen/ -ammatillinen työryhmä Haastattele opiskelija. Pyydä mahdolliset siirtotiedot opiskelijalta/huoltajalta. Arvioi vaikutusta opiskelijan oppimiseen/opiskeluun. Arvioi omia mahdollisuuksia tukea opiskelijaa opintoluotsin roolissa. Tarvittaessa kutsu tueksi monialainen/-ammatillinen työryhmä järjestettyyn vapaa-ajantointaan ja/tai tukea uuden ryhmäsi opiskelijoiden yhteisiä harrastusmahdollisuuksia. Haastattele opiskelijaa. Ota selville miten opiskelija käyttää vapaa-aikansa. Kutsu tueksi monialainen/- ammatillinen työryhmä Haastattele opiskelijaa. Arvioi vaikutusta opiskelijan opiskeluun sekä omia mahdollisuuksiasi opintoluotsin roolissa motivoida opiskelijaa opiskeluun. Tarvittaessa järjestä opiskelijalle opinto-ohjaajan palvelut

12 Käyttöohje 11 (11) WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Tarvitsetko tukea nykyisissä opinnoissasi vaikutusta opiskelijan oppimi- Haastattele opiskelija. Arvioi seen/opiskeluun. Arvioi omia mahdollisuuksia tukea opiskelijaa ryhmänohjaajan roolissa. Tarvittaessa kutsu tueksi monialainen/-ammatillinen työryhmä Olen keskeyttänyt jonkin aikaisemman koulutuksen esim. lukion tai ammatilliset opinnot Arvioi opiskelijan kanssa yhdessä mitkä asiat ovat johtaneet eroamiseen? Onko tilanne nyt erilainen? Arvioi omia mahdollisuuksia tukea opiskelijaa opintoluotsi roolissa. Kutsu tueksi monialainen/- ammatillinen työryhmä Opiskelijan tuen tarpeen tunnistamisen prosessi Opintoluotsin tehtävänä on tietoisesti tarkastella omaa huoltansa opiskelijan opintojen etenemisen mahdollisuuksista suhteessa opiskelijan vahvuuksiin ja kehittämishaasteisiin ottaen huomioon opiskelijan elämäntilanne ja tukiverkosto. Opiskelijan tuentarve voi osoittautua kolmella eri osa-alueella oppimisen vaikeudet, terveydelliset haasteet ja/tai opiskelun vaikeudet. Näistä selkeimpiä ovat oppimisen vaikeudet sekä diagnosoidut fyysiset ja psyykkiset terveydelliset haasteet. Näiden haasteiden kartoittamiseen apuvälineinä ovat siirtotiedot, lähtötasotestit sekä opiskelijan haastattelu.

13 Käyttöohje 12 (11) WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Suurimpana haasteena opintoluotsille on tunnistaa ennakoiden mahdolliset opiskelijan opiskelun vaikeudet ns. elämäntilanteisuuden haasteet. Näiden tunnistamiseen opintoluotsin apuvälineinä ovat HOPS:in taustatiedot, HOPS-keskustelu sekä siirtotiedot. Opiskelun vaikeuksia ennakoi heikko sosiaalinen toimintakyky, poikkeavat vuorovaikutustaidot tai käyttäytyminen sekä taloudelliset haasteet. Opiskelun vaikeuksien tunnistaminen on haasteellista, koska usein ollaan niin sanotulla harmaalla vyöhykkeellä. Usealla nuoren kanssa toimineella aikuisella on huoli nuoresta, mutta ei ole pystytty nostamaan esille mitään konkreettista tuen tarvetta. On erittäin tärkeä tunnistaa peruskoulusta toiselle asteelle siirtyvien harmaan vyöhykkeen nuoret. He ovat se joukko, jonka opetushenkilöstö kokee haasteellisimmiksi ohjata ja joiden tukemiseksi oppilaitoksen sisäisen tukiverkostotyön keinot koetaan olevan riittämättömiä. Varhainen puuttuminen on keino ehkäistä tulevia opiskelun vaikeuksia. Jos opintoluotsilla herää huoli yksittäisestäkin nuorta koskevasta asiasta taustatietojen tai HOPS-keskustelun pohjalta, hän kertoo nuorelle oman huolensa ja kutsuu koolle nuoren, hänen huoltajansa ja oppilaitoksen sisäisen verkoston. Alaikäisen nuoren huoltajaan saa rakentavan kasvatuskumppanuuden, kun yhteistyö aukaistaan ennen kuin ongelmia on syntynyt ja nuori ja huoltajat pääsevät itse kertomaan mihin asioihin he kokevat tukea tarvitsevan. Palaverin luonne on ennaltaehkäisevä ja toisen asteen opiskelun vaatimuksista tiedottava. Jos opiskelija tulee tarvitsemaan erityistä tukea opinnoissaan, tulee opiskelijalle tehdä HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Sähköinen päiväkirja Sähköinen päiväkirja korvaa aikaisemmin käytössä olleet punaiset ryhmäkohtaiset päiväkirjat. Sähköiseen päiväkirjaan tutkinnon osaa opettavat opettajat kirjaavat pitämänsä opetustuntien sisällöt sekä merkitsevät reaaliaikaisesti opiskelijoiden poissaolot. Tutkinnon osaa opettavien opettajien merkinnät tulee olla ajantasaisia, jotta ropintoluotsi, opiskelija sekä hänen huoltajansa voivat reaaliaikaisesti seurata ja kuitata poissaolot. Sähköinen päiväkirja on virallinen dokumentti toteutuneista tunneista. Tutkinnon osaa opiskelevien opiskelijoiden sähköiseen päiväkirjaan pääset useita reittejä. Yksi vaihtoehto on aukaista sähköinen päiväkirja Oman kalenterin kautta ja tämän jälkeen hakea omasta kalenterista ryhmän tunnit ja aukaista Päiväkirja. j f

14 Käyttöohje 13 (11) Päiväkirjaan pääset kirjoittamaan tunnin sisällön sekä merkitsemään opiskelijan nimen kohdalle poissaolon ja sen luonteen LT=Luvaton poissaolo, LU=Luvallinen poissaoloa, M=myöhästyminen ja SA=Sairas. Poissaolon luonteen voi jälkikäteen käydä muuttamassa, jos opiskelija esimerkiksi myöhästyykin poissaolon sijaan tai toimittaa jälkikäteen Sairaslomatodistuksen. Sähköinen päiväkirja opettajan tuntisuunnittelun välineenä Voit käyttää sähköistä päiväkirjaa tuntisuunnitteluun aukaisemalla välilehden Touteutuskohtainen näkymä. Tässä näkymässä saat ennakolta yhdelle lomakkeelle kaikki opinnolle lukujärjestykseen varatut lähiopetustunnit juoksevan tunnin järjestysnumeron kanssa. Tälle lomakkeelle voit kirjoittaa opintojen aluksi tunnille Suunnitellut asiat. Reaaliaikaisesti tunnin aluksi päiväkirjanaukaisuvaiheessa suunnitelmasi näkyy päiväkirjamerkinnässä, jonka jälkeen voit hyväksyä asian sellaisenaan tunnilla Käsitellyksi asiaksi tai päivittää.

15 Käyttöohje 14 (11) Sähköisen päiväkirjan merkintöjen selaaminen Voit katsella ja muokata päiväkirjamerkintöjä aina uudesta edellisissä kohdissa Sähköinen päiväkirja sekä Sähköinen päiväkirja opettajan tuntisuunnittelun välineenä esiteltyjen tapojen kautta. Jos haluat yhteenvedon esimerkiksi lukukautena laatimistasi päiväkirjoista, nopeampi reitti on aukaista Työaika välilehti. Valitse Päiväkirja, kirjota haluttu aikaväli ja paina Hae raportti.

SÄHKÖINEN PÄIVÄKIRJA, HOPS JA VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

SÄHKÖINEN PÄIVÄKIRJA, HOPS JA VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI SÄHKÖINEN PÄIVÄKIRJA, HOPS JA VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Lapissa Läpäisyn tehostamisen seminaari 20.-21.10.2014, Helsinki, Paasitorni. Saila Peteri HOPS

Lisätiedot

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT

HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT HUOLIPOLKU/ LAPSET PUHEEKSI- MENETELMÄ OPETUSPALVELUT- PERHEPALVELUT I MINULLA EI OLE HUOLTA OPETUS-, PERHE- (kouluterveydenhuolto) ja TERVEYSPALVELUT (kuntoutus) SEKÄ PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus

HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus HOJKS-ohje Ammatillinen koulutus 13.6.2013 Johtoryhmä, Päivitetty 17.3.2016 toiminnanohjausryhmä, 4.5.2016 SL, MO 1 Turun ammatti-instituutti Ammatillinen koulutus HOJKS- toimintaohje Erityisen tuen käsitteet

Lisätiedot

Kuopion Konservatorio

Kuopion Konservatorio 1 Kuopion Konservatorio OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA JOHDANTO Ammatillisen tutkinnon perusteiden mukaan koulutuksen järjestäjä laatii opetussuunnitelman yhteyteen opinto-ohjaussuunnitelman. Kuopion konservatorion

Lisätiedot

Kehityskeskustelulomake

Kehityskeskustelulomake Kehityskeskustelulomake Täytetty: PERUSTIEDOT Henkilötiedot Nimi: Syntymäaika: Osoite: Puhelin: E-mail: Huoltajan yhteystiedot: Opiskelu Ryhmänohjaajan/luokanvalvojan nimi: Mitkä asiat ovat hyvin elämässäsi

Lisätiedot

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten

Oppilashuolto. lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto lasten ja nuorten hyvinvointia varten Oppilashuolto Oppilashuolto on oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuolto kuuluu kaikille kouluyhteisössä

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta

Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Mikä ihmeen laaja-alainen erityisopettaja? Työpaja AEO-päivät 5-6.10.12 Lappeenranta Suunnistuksen perusviisaudet Jollei tiedä, missä on, on aivan sama minne menee Suunta on tärkeämpi kuin kova vauhti

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirjan täyttäminen Tuntipäiväkirjaa pääsee täyttämään valitsemalla Wilman päävalikosta ryhmät-toiminnon. Nykyisetvälilehdeltä löytyvät kyseisen

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat AMMATTISTARTIN ALOITTAVAT. Syksyn 2010 valtakunnallinen kysely. Yhteenvetoraportti, N=742, Julkaistu: 9.9.2010 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Oletko? Nainen 431 58,09% Mies 311 41,91% 742 100% Ikäsi?

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE

AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE AVOIMEN YLIOPISTON MOODLE-OPAS OPISKELIJALLE OHJEITA MOODLEN KÄYTTÖÖN Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva verkko-oppimisympäristö. Omalta Moodlealueeltasi löydät kurssin materiaalit, tehtävät, uutiset/tiedotteet,

Lisätiedot

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien.

Muutettuja määräyksiä on noudatettava lukien. OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN Dnro 28/011/2004 MÄÄRÄYS Velvoittavana noudatettava Päivämäärä 27.8.2004 Ammatillisen koulutuksen järjestäjät Tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN!

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN! TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN! Laanilan lukio 15.8.2016 VANHEMPAINILLAN MENU Yhteinen osio (juhlasalissa noin 30 min) o o o Millainen on Laanilan lukio? o Opiskelijat Salla Huotari ja Konsta Parttimaa sekä

Lisätiedot

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus

SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus SATAEDU Satakunnan ammattiopisto, Satakunnan aikuiskoulutuskeskus AIKUISTEN OPINTO-OHJAUS Koonti: Johanna Rantalainen opinto-ohjaaja, Harjavallan yksikkö AIKUISOPISKELIJOIDEN MÄÄRÄT SATAEDUSSA SATAKUNNAN

Lisätiedot

Optimaalista ohjausta-hanke

Optimaalista ohjausta-hanke Optimaalista ohjausta-hanke Riina Lahti Hankeaika 2.6.2015 31.12.2016 Optima, Sedu, Kpedu, YA, Kaustisen Evankelinen opisto ja VAO Päätavoite kehittää keinoja ennaltaehkäisevään yhteisölliseen opiskelijahuoltoon,

Lisätiedot

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla?

OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ. 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? OPISKELIJAN REKISTERÖITYMINEN JA TYÖTILA-AVAIMEN KÄYTTÖ 1. Mitä kaikkea saan käyttööni samoilla tunnuksilla? Rekisteröitymällä saat käyttöösi koulusi hankkimat sähköiset opetus- ja oppimateriaalit. Pääset

Lisätiedot

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen

Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Pikaohje Sopimus Pro verkkopalvelun käyttämiseen Sopimus Pro -verkkopalvelu on tarkoitettu oppisopimuskoulutuksessa tehtävien jaksoarviointien ja koulutuskorvaushakemusten täyttämistä varten. Palvelua

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ

OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ OPISKELIJOIDEN HYVINVOINTIA JA OPISKELUKYKYÄ EDISTÄMÄSSÄ Mitä sulle oikein kuuluu? välittämistä hankalien asioiden puheeksiottamisella Sarianna Palmroos ja Kim Kannussaari, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta

Kuvasanakirja. näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Kuvasanakirja näyttötutkinnoista ja henkilökohtaistamisesta Suomen koulutusjärjestelmä Yliopisto- ja korkeakoulututkinnot Ammattikorkeakoulututkinnot Työelämä Erikoisammattitutkinnot Lukio/ Ylioppilastutkinto

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

Oppisopimuksella ammattiin

Oppisopimuksella ammattiin Oppisopimuksella ammattiin Video: oppisopimuskoulutus: Puualan perustutkinto https://www.youtube.com/watch?v=pvxiyx zaivm Oppisopimus on Työssä oppimista, jota täydennetään opiskelulla oppilaitoksessa

Lisätiedot

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna

ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT. Leena Selkivuori JAMK/AOKK Hämeenlinna ERITYISOPETUS JA ERITYINEN TUKI NYT Leena Selkivuori JAMK/AOKK 2.11. Hämeenlinna Erityisopetuksena järjestettävän opetuksen osuus (2015 Tike) Koulutuslaji OPS-perusteinen ammatillinen peruskoulutus n.

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle

Oppisopimuskoulutus. Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle Oppisopimuskoulutus Sähköisen arvioinnin opas Kouluttajalle/Opiskelijalle https://opso.saiedu.fi/ YLEISINFO Oppisopimuskoulutuksessa pääpaino on työssä oppimisessa. Tämän vuoksi työssä oppimisen arvioinnilla

Lisätiedot

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja

TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja TYÖVALTAINEN OPPIMINEN / TOP-Laaja tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus 10ov Oikeaa työssäoppimista 4ov Teoriaopiskelua työelämässä 6 ov 1. Työprosessin hallinta tarvitseville lapsille

Lisätiedot

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö

Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Projektikoodi A30387 31.7.2009 Tietoturvan ja tietosuojan oppimisympäristö Käyttöohjeet Lapin sairaanhoitopiirin ky PL 8041 96101 Rovaniemi Katuosoite Porokatu 39 D 96100 Rovaniemi Y-tunnus 0819616-7 Puhelinvaihde

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNI TYÖHÖN JA ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN VALMENTAVA KOULUTUS LAO C74/2015 LAMO C62/2015 UOPI C20/2015 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Opetussuunnitelma 1 (7) Sisällys 1 Valitsit

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Hakuinfo Mäntsälän lukio

Hakuinfo Mäntsälän lukio Hakuinfo 2017 Mäntsälän lukio Millaista on opiskelu lukiossa? Lukio = lukemalla opiskelua Tavoitteena hankkia valmiudet korkeakouluopiskeluun (yliopisto + ammattikorkeakoulu) Millaista on opiskelu lukiossa?

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje ARFM- hankkeessa jatkokehitetylle SoftGIS-työkalulle Dokumentti sisältää ohjeistuksen osallistavan suunnittelun työkalun käyttöön. Työkalu on käytettävissä

Lisätiedot

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto

Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä. Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto Monialaiset verkostot - käytännön kokemuksia yhteistyöstä Suvi Nuppola kuraattori TREDU Tampereen seudun ammattiopisto TREDU lukuina Yksi Suomen suurimpia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä Opiskelijoita

Lisätiedot

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat.

HOPS-työkalun lisäksi SoleOPSiin on kytketty vuotuisia kehityskeskusteluja varten kyselypohjat. SoleHops:n ohjeita opiskelijalle Miten muokkaan omaa HOPS:ani? 1 Yleistä 1.8.2014 ja sen jälkeen opintonsa aloittaneet opiskelijat suunnittelevat opiskelunsa SoleOPSissa olevan HOPS-työkalun avulla. Opiskelijan

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA

ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA Voimassa 19.2.2016 alkaen 1 SISÄLLYS 1 ERITYISOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN SUUNNITELMA... 2 2 ERITYISOPETUS... 2 3 ERITYISOPETUKSEN TAVOITTEET... 2 4 HENKILÖKOHTAINEN

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU

TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU TYÖSSÄOPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKORVAUKSEN HAKU Työpaikkakouluttajan ohje Kun työssäoppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat asiasta ilmoituksen sähköpostiisi. Käy tällöin

Lisätiedot

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI

OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI YHDESSÄ OPPIEN JA ASUEN OPISKELIJAPOLUN TOIMINTAMALLI OPISKELU SOVELTUVUUSKOKEET SOVELTUVUUSKOE KUTSU RYHMÄ JA HENKILÖKOHTAISET HAASTATTELUT PSYKOLOGISET SOVELTUVUUSTESTIT KIRJALLINEN JA KÄYTÄNNÖLLINEN

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen

Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa. Opetushallitus Kirsti Kupiainen Opiskelijan ohjaus valmentavassa ja kuntouttavassa opetuksessa ja ohjauksessa Opetushallitus 4.12.2009 Kirsti Kupiainen Sisältö Säädökset ja määräykset Ohjaus käsitteenä ja toimintana Ohjausyhteistyö Ryhmänohjaus

Lisätiedot

Erilaisen oppijan ohjaaminen

Erilaisen oppijan ohjaaminen Tutkimuspäällikkö Anna-Liisa Lämsä Ammattiopisto Luovi Näkökulmiani koulutukseen Opetus Opiskelijahuolto Opetuksen hallinto Tutkimus ja kehittämistyö Työskentely eri rooleissa, eri koulutusasteilla Koulumaailman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus

Taitoni.fi ohjeet. Mikä Taitoni.fi on? Sähköinen portfolio ja ansioluettelo. Maksullisuus 1 Taitoni.fi ohjeet Mikä Taitoni.fi on? Taitoni.fi on lääkäreille tarkoitettu verkkosovellus, joka tarjoaa työvälineitä osaamisen kuvaamiseen ja arviointiin. Palvelu sijaitsee osoitteessa www.taitoni.fi

Lisätiedot

Harppaa elämäsi muutokseen!

Harppaa elämäsi muutokseen! Bongaa putoava Harppaa elämäsi muutokseen! Miksi en juuri minä? Odotatko ihmettä? Toiveista todeksi? KEVÄÄN 2012 TOIMINTA OSAAVA OHJAUS KEVÄÄN 2012 UUDET RYHMÄT Tietokone tutuksi, opiskelutaidot käyttöön!

Lisätiedot

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä

Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Opinto-ohjaussuunnitelma ohjauksen kehittämisen välineenä Satu Hekkala Johdanto Tämä artikkeli kertoo Oulun Diakoniaopiston opinto-ohjaussuunnitelman kehittämistyöstä ja esittelee lyhyesti opinto-ohjaussuunnitelman

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut

OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut OPISKELIJOIDEN ERITYINEN TUKI -ja erityisopetus 7.12.2016 Anu Hietarinta Kehittämispäällikkö, opiskelijapalvelut Erityisopetus on opiskelijan oikeus Kun opinnot eivät suju ja opintojen vaatimukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua

Muuta (materiaalit) Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä. Ohjaus esiopetuksessa. Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Opintojen vaihe Tehtävä Tehtävän sisältö ja ajoitus Vastuut tehtävässä Ohjaus esiopetuksessa Ohjaus ennen alkuopetuksen alkua Koulumaiseen toimintaan perehtyminen Erityisen tuen tarpeiden kartoitus Yhteistyö

Lisätiedot

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta

Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Lohjan kokemuksia nivelvaiheen ohjauksesta ja toteutuksesta Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansallinen kehittämispäivä 20.4.2011 Katri Kalske Lohjan sivistysjohtaja Tiivis verkostoyhteistyö Säännölliset

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan

Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan Työaikakokeilu Lapin matkailuopisto, Levi-Instituutti - vastaus opettajan muuttuvaan työnkuvaan ECVET TULEE, OLETKO VALMIS! SEMINAARISARJA OPPILAITOSVÄELLE Turku 13.9.2013 Riitta Karusaari Toimipistejohtaja

Lisätiedot

Varhaisen puuttumisen tukena opiskelijahallintajärjestelmät

Varhaisen puuttumisen tukena opiskelijahallintajärjestelmät Varhaisen puuttumisen tukena opiskelijahallintajärjestelmät Heikki Piilonen Jyväskylän ammattikorkeakoulu Opettajakorkeakoulu Opinto-ohjaajakoulutus AJO12SO 18.2.2013 Sisällys Johdanto... 3 Opiskelijahallintajärjestelmät...

Lisätiedot

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä

Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä JOPO Joustava perusopetus 1/2 Hyvinkään kaupungin joustavan perusopetuksen ryhmät: Paja-ryhmä Uudenmaankatu 17 Rehtori Janne Peräsalmi 05800 Hyvinkää Vehkojan koulu 0400-756276 janne.peräsalmi@hyvinkää.fi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille)

Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) 2016 Opiskelijan WinhaWILLE-ohjeet (Wille) Tämä ohjeistus sisältää seuraavat osiot: 1. Osoitteen muutos 2. Ilmoittautuminen lukuvuodelle 3. Ilmoittautuminen toteutukselle (opinnolle) 4. HOPS / suoritusten

Lisätiedot

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0) 1 LIITE 1 (O ph, 20 13) LIITE 2/1 2 LIITE 2/2 PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ: ENNEN PALAVERIA: LUOKANOPETTAJA/ AINEENOPETTAJA LAATII TARVITTAESSA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILASTA OPETTAVIEN OPETTAJIEN KANSSA

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä.

Seloste 1 (9) Versio Näyttötutkinnot 30.12.2013 5. opiskelijapalautekyselyä. Seloste 1 (9) AIPAL näyttötutkintojen opiskelijapalaute 1.1.2014 alkaen Yleistä Rovaniemen koulutuskuntayhtymän (REDU) Lapin ammattiopistossa, Lapin matkailuopistossa ja Lapin urheiluopistossa käytetään

Lisätiedot

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes

AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008. Elise Virnes AMMATTISTARTTISEMINAARI 16.-17.4.2008 Elise Virnes AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET Madaltaa siirtymiskynnystä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen

Lisätiedot

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi

Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot. Lukuvuosi Esedun kahden tutkinnon opinnot / lukio-opinnot Lukuvuosi 2016-2017 Kahden tutkinnon suorittaminen - ammatillinen perustutkinto ja yo-tutkinto Opiskelijalla on mahdollisuus sisällyttää ammatilliseen perustutkintoonsa

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen

OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Monialakoulutus Etelä-Pohjanmaa v. 2009-2011 hakeutumisen vaiheeseen 1. TYÖNHAKIJAN PERUSTIEDOT OSAAMISKARTOITUS 1 (7) Työnhakijan nimi Sosiaaliturvatunnus Lähiosoite Postinumero Sähköpostiosoite 2. AIKAISEMPI KOULUTUS Postitoimipaikka puh. gsm Pohjakoulutus, suoritusvuosi

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA 1 HENKILÖKOHTAISTAMISSUUNNITELMA Hakeutuminen Tiedon kirjaamis- ja siirtolupa Tietojen kirjaamisen on kysytty lupa kyllä ei Tässä henkilökohtaistamissuunnitelmassa olevia tietoja saa antaa valmistavassa

Lisätiedot

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma

Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Tervolan lukion ohjaussuunnitelma Sisällys: 1. Ohjaustoiminnan tavoitteet... 3 2. Ohjauksen järjestäminen, työmuodot ja tehtävien jakautuminen... 3 3. Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö... 5 4. Keskeiset

Lisätiedot

Siirtymät oppilaiden ja opiskelijoiden kokemana -Ryhmähaastattelut-

Siirtymät oppilaiden ja opiskelijoiden kokemana -Ryhmähaastattelut- Siirtymät oppilaiden ja opiskelijoiden kokemana -Ryhmähaastattelut- Suvi Lakkala, yliopistonlehtori, kasvatustiede Erkki Kuure, tutkija, sosiaalityö Lapin yliopisto 20.4.2015 Koulusiirtymä alakoulu-yläkoulu

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa. Pirjo Koivula Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki lisäopetuksessa Pirjo Koivula Opetushallitus 17.3.2015 HYVÄ KOULUPÄIVÄ Laadukas perusopetus, ennaltaehkäisevät toimintatavat, yhteisöllisyys, välittävä ja kannustava ilmapiiri,

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016

Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 2 Info Kieli- ja viestintäopinnoista ja valmentavista kieliopinnoista Karelia ammattikorkeakoulussa 2016 Merja Öhman Kielten lehtori Karelia ammattikorkeakoulu 3 Miksi kieliä? Opiskelu on kansainvälistä.

Lisätiedot

ehops-opastus

ehops-opastus ehops-opastus 5.11.2014 Sisältö Opintosuunnitelman luominen askeleittain Opintosuunnitelman muokkaus Opintojen aikatauluttaminen Perustelujen lisäys Kyselyt: kv- ja oppiainetason kysely Opintosuunnitelman

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1

Esimiesopas varhaiseen tukeen. Elon työhyvinvointipalvelut 1 Esimiesopas varhaiseen tukeen Elon työhyvinvointipalvelut 1 Tavoitteena tukea työssäjaksamista Tahtotila Henkilöstön työssä jaksaminen ja jatkaminen on avainasia! Luodaan meidän tapa toimia pelisäännöt

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI

SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI Sivistyslautakunta 5 20.01.2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN LAUSUNTO HALLITUKSEN LINJAUKSISTA ITSEHALLINTOALUEJAON PERUSTEIKSI JA SOTE-UUDISTUKSEN ASKELMERKEIKSI SIVLK 20.01.2016 5 Valmistelu ja lisätiedot: koulutusjohtaja

Lisätiedot

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010

Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 Rahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Suomen lääninhallitus Kouvolan Seudun Ammattiopisto 2008-2010 2010 Alkukartoitus Tatu hankkeen tulosten hyödyntäminen Nuorisotutkimusten tuloksia: Työllistyminen

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun!

Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Tervetuloa opiskelijaksi Metropolia Ammattikorkeakouluun! Olet saanut opiskelupaikan Tietotekniikan koulutusohjelmasta: nuorten koulutus, insinööri (AMK), Bulevardi 31, Helsinki Toivotamme sinulle onnea

Lisätiedot

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt

Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Tietosuoja etsivässä nuorisotyössä ja ilmoitusten hyvät käytännöt Toimintaa ohjaa ohje henkilötietojen käsittelystä etsivässä nuorisotyössä Miten asiat sujuvat käytännössä? Miten tietoja luovutetaan etsivään

Lisätiedot

Postinumero ja paikka:

Postinumero ja paikka: Nurmijärven kunta Vammaispalvelut Keskustie 2 A, 01900 Nurmijärvi VAMMAISPALVELULAIN MUKAINEN KULJETUSPALVELU- HAKEMUS 1 (6) 1. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi ja etunimet: Henkilötunnus: Osoite: Puhelin

Lisätiedot

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS

TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS TAVOITTEISTA TULOKSIIN OSALLISTUJAN KÄYTTÖOPAS Toukokuu 2007 Tavoitteesta tuloksiin ohjelman aloittaminen Aloita Tavoitteista tuloksiin ohjelma kirjoittamalla LMI:n webbiosoite http://www.lmi-inc.com/feedback/fin

Lisätiedot

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Jyväskylän koulutuskuntayhtymä on rajat ylittävä taitamisen ja yrittäjyyden monikulttuurinen oppimisyhteisö. Se kehittää oppimisyhteisöjä kumppanuuden kautta. Kaksitoista

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA JA OPPILAITOKSEN JA KODIN YHTEISTYÖSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA JA OPPILAITOKSEN JA KODIN YHTEISTYÖSUUNNITELMA Koordinoivan rehtorin päätös C/21.6.2005 OPISKELIJAHUOLLON SUUNNITELMA JA OPPILAITOKSEN JA KODIN YHTEISTYÖSUUNNITELMA Lapin luonto-opisto Lapin Urheiluopisto Levi Instituutti Rovaniemen ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot

Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta. Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot Ylioppilastutkinnosta ja sen hajauttamisesta Tavoitteellinen opiskelu ja jatko-opinnot 2. vuositason vanhempainilta 0 Pohjois-Tapiolan lukio Rehtori Sinikka Luoma, sinikka.luoma@espoo.fi Opinto-ohjaaja,

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

Toivon tietoa sairaudestani

Toivon tietoa sairaudestani Liite 4 LY1 Sopeutumisvalmennuskurssille osallistuvan yläasteella olevan nuoren kyselylomake 1. Hyvä kurssilainen! Olet osallistumassa narkolepsiaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssille.

Lisätiedot

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho

Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi. Mari Riihiaho Apply-palvelu: maisterivalinnan koulutus laitoksille https://apply.aalto.fi Mari Riihiaho 5.3.2012 Kirjautuminen ja käyttöoikeudet Järjestelmään kirjaudutaan Aalto tunnuksella (käyttäjätunnus ja salasana)

Lisätiedot

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN

TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN TERVETULOA VANHEMPAINILTAAN 13.10.2016 13.10.2016 Kaurialan lukio Mistä kouluun liittyvistä asioista olette keskustelleet kotona? Yhteystietoja koulumme kotisivut: www.kktavastia.fi/ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

Lisätiedot