WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje"

Transkriptio

1 WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Sähköinen päiväkirja ja HOPS- asiakirja opintoluotsin työkaluna sekä opiskelijan opintoihin sitouttamisen ja huoltajien kanssa tehtävän yhtei s- työn tehostamisen välineenä Versio 1,0 Lapin ammattiopisto Lapin matkailuopisto Lapin urheiluopisto Lapin oppisopimuskeskus

2 Käyttöohje 1 (11) Sisällys WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje... 2 Käyttäjätunnus ja salasana... 2 Kirjautuminen WinhaWiiviin... 2 Aloitusnäkymä... 4 Omat ryhmät... 5 Oman ryhmän opiskelijoiden poissaolojen seuranta... 5 Sähköinen HOPS-asiakirja... 7 HOPS-taustatietolomake opintoluotsin työvälineenä... 8 Opiskelijan tuen tarpeen tunnistamisen prosessi Sähköinen päiväkirja Sähköinen päiväkirja opettajan tuntisuunnittelun välineenä Sähköisen päiväkirjan merkintöjen selaaminen... 14

3 Käyttöohje 2 (11) WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Käyttäjätunnus ja salasana Käyttäjätunnus ja salasana ovat samat kuin jo käytössä olevassa opiskelijatietohallintarekisterissä WinhaProssa. WinhaWiiviä pääset käyttämään miltä tahansa tietokoneelta, joka on verkossa. WinhaWiivin käyttö onnistuu siis ilman erillisiä toimenpiteitä myös kotikoneellasi ja tuo mahdolliseksi käyttää toimintoja, jotka ovat ennen vaatineet oppilaitoksen tietojärjestelmissä koneella olevan WinhaPro-ohjelman. Muista aina noudattaa hyviä tietoturva käytänteitä, istunnon päätteeksi kirjaudu ulos ja tyhjennä selaimen välimuisti. Opiskelijan tunnukset WinhaWilleen opiskelija liittymään ovat samat kuin oppilaitoksen tietoverkon käyttäjätunnukset ja huoltajien tulee tilata tunnukset lomakkeella. Tarvittaessa uuden käyttäjätunnuksen tai salasanan voi tilata sähköpostitse Winhan pääkäyttäjältä Pirjo Pukariselta Kirjautuminen WinhaWiiviin WinhaWiivin -opettajaliittymään kirjaudutaan osoitteessa Tallenna tämä osoite selaimesi suosikkeihin tai kirjanmerkkeihin. Linkki Winhaan löytyy myös oppilaitosten www-sivuilta - Lapin ammattiopisto > etusivun linkeistä - Lapin matkailuopisto > etusivun linkeistä

4 Käyttöohje 3 (11) Ja valitse kieli Kirjoita Winhan käyttäjätunnus ja salasana

5 Käyttöohje 4 (11) Aloitusnäkymä Opiskelijahaku: Voit hakea opiskelijan tietoja opiskelija numeron, nimen tai ryhmätunnuksen perusteella Omat ryhmät: Tämän kautta saat auki mm. oman tuutorointiryhmäsi opiskelijoiden HOPS:it, HOJKS:it, arvioidut näytöt ja poissaolot Poissaolosummat: Tämän kautta pääset katsomaan yhteenvedon tuutorointiryhmän poissaoloista sekä aukaisemalla ryhmän opiskelijalistan saat jokaisen opiskelijan poissaolot sekä tiedon huoltajan kuittauksesta oin Oma kalenteri: Tämän kautta saat auki tutkinnon osaa opiskelevien ryhmien sähköiset päiväkirjat. Sähköinen päiväkirja sisältää kurssille osallistuvien opiskelijoiden nimet sekä mahdollisuuden laatia etukäteen kurssi/ tuntisuunnitelmia Työaika: Tämän kautta voit esim. tarkastella lukujärjestykseen merkittyjen tuntien määrien raportteja sekä hakea yhteenvedon tutkinnon osia opiskelevien ryhmien sähköisistä päiväkirjoista Lukujärjestykset: Tämän kautta voit selata LAO:n ja LAMO:n kaikkien opiskelijaryhmien sekä opetushenkilöstön lukujärjestyksiä. Voit myös tarkastella toimipisteiden tilavarauksia. Arviointi: Tämän kautta voit selata ja antaa toteutuneista opinnoista arviointeja tutkinnon osissa opiskelleille opiskelijoille

6 Omat ryhmät Käyttöohje 5 (11) Aloitusnäkymän omat ryhmät kuvakkeesta pääset lukemaan ja täyttämään luotsattaviesi opiskelijoiden tietoja. Näytölle tulee lista luotsattavistasi ryhmistä. Aukaisemalla näytä opiskelijat saat auki listan opiskelijoista. Ryhmän opiskelijanäkymästä voit tarkastella opiskelijoiden poissaoloja, lukujärjestystä sekä aukaista kohdasta sähköposti kaikkien ryhmäläisten sähköpostiosoitteet kopiotavaksi suoraan sähköpostin lähetyskenttään. Aukaisemalla halutun opiskelijan kohdalta Näytä. Saat auki yksittäisen opiskelijan tiedot. Täältä pääset mm. lukemaan ja täyttämään opiskelijan sähköistä HOPS ja HOJKS-asiakirjaa. Oman ryhmän opiskelijoiden poissaolojen seuranta Ryhmän opiskelijoiden poissaoloja sekä alaikäisten nuorten huoltajien kuittauksia poissaoloista voi tarkastella kahta eri kautta. On mahdollista jatkaa Omat ryhmät opiskelijat näkymästä poissaolot tai aukaista Poissaolosummat. Rovaniemen koulutuskuntayhtymässä on Lain ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) pykälän 34 Opiskelijan velvollisuudet mukaisesti kirjoitettu järjestyssäännöt. Järjestyssäännöt koskien opiskelijan velvollisuudesta osallistua opetukseen ovat julkaistuna Lapin ammattiopiston verkkosivuilla luvussa 2. Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet.

7 Käyttöohje 6 (11) WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Opintoluoltsi on vastuussa luotsattaviensa opiskelijoiden opiskeluun osallistumisen seurannasta sekä poissaolojen ehkäisemiseksi järjestettävän oppilaitoksen sisäisen verkostoyhteistyön aloituspalaverin koolle kutsumisesta. Alla huolen portaat opintoluoltsin työkaluksi opiskelijan tueksi MINULLA EI OLE HUOLTA OPISKELI- JASTA MINULLA ON HUOLI OPIS- KELIJASTA MINULLA ON TUNTUVA HUOLI OPISKELIJASTA OLEN ERITTÄIN HUOLISSANI OPISKELIJASTA Huolen puheeksi ottaminen ja jakaminen Verkoston koolle kutsuminen Opiskelijan opintojen ja elämän tukemiseksi tarvitaan toimenpiteitä heti Suhtaudun luottavaisesti omiin mahdollisuuksiini ohjata opiskelijaa. Opiskelijan opinnot sujuvat. Opiskelijalla ei selittämättömiä poissaoloja. Koen yhteistyön sujuvana. Koen, että voimavarani opintoluotsina kantavat ja olemassa olevat oppilaitoksen rakenteet (opintotoimisto, kouluterveydenhuolto, opinto-ohjaus, kuraattori, erityisopetus) vahvistavat selviytymistäni Pieni huoli tai ihmettely käynyt mielessäni opiskelijan opintojen sujumisesta. Opiskelijalla on selittämättömiä, luvattomia poissaoloja yli 3 koulupäivää. (3pv * 8h = 24h) Rästiopintoja ja hylättyjä opintosuorituksia alkaa kertyä. Otan huoleni puheeksi opiskelijan kanssa ja konsultoin opiskelijahuoltoa (kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, terveydenhoitaja). Otan yhteyttä alaikäisen opiskelijan huoltajaan. Tehostan yhteistyötä huoltajan kanssa opiskelijan opintojen etenemisen varmistamiseksi. Tehostan opiskelijan opintojen seurantaa yhteistyössä opiskelijahuollon kanssa ja keskustelen opiskelijan kanssa tilanteessa sovitun ajan kuluttua (viimeistään kahden viikon kuluttua). Luottamus omiin opintoluotsin luotsaamismahdollisuuksiin on hyvä. TUKIVERKOSTOA!!! Opiskelijalla on selittämättömiä ja luvattomia poissaoloja kouluviikon verran (5pv*8h= 40h) Rästiopinnot ja hylätyt opintosuoritukset uhkaavat työssäoppimiseen lähtemistä tai seuraavaan opintovaiheeseen etenemistä. Keskeyttämis- ja eroamisuhka olemassa. Sovimme verkoston koolle kutsumisesta opiskelijahuoltohenkilöstön kanssa (vastuu verkoston koolle kutsumisesta opiskelijahuollon työntekijällä). Opiskelijan opintoja koskevan huolen ilmaiseminen ja tukitoimenpiteiden etsiminen eri toimijoiden yhteistyönä. Tukemisen toimintasuunnitelman määrittäminen ja tukitoimien toteuttamisesta sopiminen (räätälöity polku, HOJKS): miten toimitaan opiskelijan tukemiseksi?, työnjako: mitä itse kukin tekee?; ajoitus: millä aikataululla toimitaan?; seuranta; milloin asiaa arvioidaan uudestaan ja millä kokoonpanolla? Jokaisesta poissaolosta vaaditaan terveydenhoitajan tai lääkärin todistus Luottamus omiin opintoluotsin luotsaamismahdollisuuksiin heikkenee. Omat voimavarat ehtymässä. TUKIVERKOSTOA!!! Opiskelijalla selittämättömiä ja luvattomia poissaoloja kahden viikon verran (10pv * 8h= 80h). Huolta opiskelijan opinnoista on paljon ja jatkuvasti, huoli on erittäin suuri. Opiskelijan rästiopinnot ja poissaolot estävät työssäoppimiseen siirtymisen ja seuraavaan opintovaiheeseen etenemisen. Opiskelijan opiskelukyky on vaakalaudalla. Keskeyttämis- ja eroamisuhka ilmiselvä. Opiskelijan tukiverkosto kutsutaan koolle sopimaan parhaasta mahdollisesta jatkosuunnitelmasta Oppilaitoksen keinot erittäin vähäiset ja tavoitteena ohjata parhaan mahdollisen avun piiriin. Lisävoimavaroja, kontrollia ja muutos tilanteeseen saatava oppilaitoksen ulkopuolelta. Huoli herää Opintoluotsi, muut opettajat, terveydenhoitaja, vanhempi, opiskelija Aloituskeskustelu kuraattori Ongelmakohtien kartoittaminen opiskelussa näkyneiden asioiden kautta Kuraattori ohjaus verkostoon Fyysisten ja psyykkisten oireiden kartoitus opiskelijaterveydenhuolto Asioiden tarkentuminen HOJKS: tukitoimien suunnittelu Kuraattori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja Verkoston rakentaminen Vanhemmat ja muu verkosto

8 Sähköinen HOPS-asiakirja Käyttöohje 7 (11) Aloitusnäkymästä edettyäsi Omat ryhmät ja Näytä opiskelijat linkkien kautta aukaisemaan Näytä opiskelijan tiedot saat auki opiskelijan HOPS-lomakkeen. Jos HOPSlomake ei aukea, niin tarkista että Internetti-selaimesi sallii ponnahdusikkunoiden aukaisun. HOPS on opiskelijan Henkilökohtainen Opiskelun Suunnitelma. Laki ja asetus määräävät, että se pitää tehdä kaikille opiskelijoille. HOPSia päivitetään opintojen edetessä. HOPS pitää laatia 2 kk:n kuluessa siitä, kun opinnot ovat alkaneet. HOPSin laativat yhdessä neuvotellen opintoluotsi, opiskelija, sellainen opettaja, joka tuntee hyvin tutkinnon perusteet sekä tarvittaessa opinto-ohjaaja. HOPS koostuu HOPS-lomakkeesta ja HOPS-sisällöstä. A. HOPS-lomake koostuu kolmesta osiosta. Se sisältää tärkeitä taustatietoja, joita tarvitaan opintojen ja opiskelijan opintopolun suunnittelussa. Osio 1. - Taustatietolomake, jossa kerrotaan asuminen, oma elämäntilanne, harrastukset ja työssä käyminen. - Oman opintopolun suunnitteluun liittyvät asiat. Tässä kerrot, mitä olet opiskellut aikaisemmin ja tarvitsetko ehkä tukea opinnoissasi. - Tiedot aikaisemmin suoritetuista opinnoista. Näiden perusteella haet hyväksiluvut. Osio 2. - Suunnitelma omaksi opintopoluksi. Mitä opetussuunnitelmaa noudatetaan, mitä tutkinnon osia aiot suorittaa, missä ja milloin teet työssäoppimisjaksot ja annat ammattiosaamisen näytöt. Kerrot myös, mitä muuta opiskelua tukevaa toimintaa sinulla on. Osio 3. - Kirjataan opintoluotsin, opettajan, opon ja/tai kuraattorin kanssa käydyt ohjauskeskustelut. B.HOPS-sisällössä näkyy jokaisen opiskelijan oma opintopolku. Se on laadittu yksilöllisten lähtökohtien pohjalta HOPS -keskustelun jälkeen.

9 Käyttöohje 8 (11) HOPS-taustatietolomake opintoluotsin työvälineenä Opiskelija täyttää sähköisen HOPS:in Taustatiedot opintoluotsin tunneilla tai yhteisopettajuudessa sovitulla tavalla esim. tietotekniikan tunneilla. Sähköisen HOPSin täyttäminen aloitetaan heti opintojen aluksi. Opintoluotsi käyttää tietoja hyväkseen arvioidessaan opiskelijan mahdollisia tulevia opiskelussa ja tutustuu etukäteen tietoihin valmistautuessaan HOPS-keskusteluun. Opiskelijan siirtotietojen, taustatietojen, lähtötasotestien sekä HOPS-keskustelun pohjalta opintoluotsi arvioi opiskelijan mahdollisia tuen tarpeita tulevissa opinnoissa. Opiskelijoille oppilaitoksen sisäisen tukiverkoston palvelut tulee tarjota matalalla kynnyksellä ja ennaltaehkäisevänä toimintana. Oppilaitoksen sisäisen verkostopalaverin ja alaikäisen huoltajan koollekutsumiseen riittää opintoluotsin yksittäisestä asiasta noussut huoli. Huolen herätessä opintoluotsi kutsuu koolle oppilaitoksen sisäisen palaverin, johon kutsutaan opiskelija ja hänen huoltajansa, tarvittava verkosto opintoohjaaja, kuraattori, erityisopettaja, terveydenhoitaja ja/tai muu koulun ulkopuolinen opiskelijan tukiverkosto. HUOM! Vain huolen heräämisestä nousseen asian äärelle kuuluva henkilöstö. HOPS-taustatietolomakkeeseen on sisällytetty yksinkertaisia suoria kysymyksin, jotka toimivat viitteellisinä keskustelun aiheina opintoluotsin ja opiskelijan aloitus HOPSkeskustelussa. Opintoluotsin ja opiskelijan vuorovaikutus on edelleen keskeisessä roolissa ennakoivan tuen tarpeen tunnistamiselle. Tarvittaessa opintoluotsi voi aukaista kysymysten sisältöjä oman oppilaitoksensa opiskelijahuollon edustajien kanssa. HOPS-keskustelussa opintoluotsin tulee tarkastella itseään, huolensa senhetkistä astetta suhteessa omiin mahdollisuuksiinsa tukea opiskelijaa. Tämä auttaa kartoittamaan opintoluotsi opiskelijan ohjaamisessa tarvitsemia lisävoimavaroja ja verkostoyhteistyötä. Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on lyhyesti avattuina taustatietolomakkeen kysymysten sisältöjä.

10 Käyttöohje 9 (11) Kysymys HOPStaustatiedoissa Asuntoni on viihtyisä ja rauhallinen paikka asua Asunnoltani on hyvät kulkuyhteydet koululle Minulla on vähintään yksi hyvä kaveri, johon on mahdollista pitää yhtyettä koulun jälkeen Minulla on taloudellisesti mahdollista opiskella Läheiseni (vanhemmat, perhe, ystävät) tukevat opiskeluani Kyllä Ei Haastattele opiskelijaa asumisesta ja mahdollisuuksista vaikuttaa tilanteeseen. Arvioi vaikutusta opiskelijan opiskeluun ja omia mahdollisuuksiasi tukea häntä opintoluotsin roolissa. Tarvittaessa ohjaa opiskelija kuraattoripalveluihin. Haastattele opiskelija. Arvioi vaikutusta opiskelijan opiskeluun. Pohtikaa yhdessä kuinka käyttää esim. odotteluaika opintoja tukevaan toimintaan. Haastattele opiskelija. Arvioi omat mahdollisuutesi opintoluotsin roolissa tukea opiskelijan mahdollisuuksia saada kaveri uudesta opiskeluryhmästään tai ohjata järjestettyyn vapaaajantoimintaan. Kutsu tueksi opiskeluhuollon/kuraattorin palvelut. Haastattele opiskelijaa taloudellisesta tilanteesta. Tiedustele onko hänellä ennalta tukiverkostoa tilanteeseensa. Arvioi omia mahdollisuuksia opintoluotsin roolissa antaa taloudellisia neuvoja. Ohjaa kuraattoripalveluihin. Haastattele opiskelija. Arvioi vaikutusta opiskelijan opiskeluun. Arvioi omia mahdollisuuksia opintoluotsin roolissa olla opiskelijan tukena. Kutsu tueksi monialainen/-ammatillinen työryhmä Minulla on harrastus Haastattele opiskelijaa. Ota selville miten opiskelija käyttää vapaa-aikansa. Kerro opiskelijalle oppilaitoksen järjestämästä vapaa-ajantoiminnasta. Arvioi omia mahdollisuuksia opintoluotsin roolissa ohjata opiskelija

11 Käyttöohje 10 (11) WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Osallistun järjestettyyn vapaa-ajan toimintaan Pääsin yhteisvalinnassa ensimmäisen hakutoiveeni mukaiseen koulutukseen Onko sinulla mielessäsi joitakin asioita, jotka vaikeuttavat opiskelua Oletko saanut tukea aikaisemmissa opinnoissa em. asioihin? lukemisen / kirjoittamisen vaikeus - keskittymisen vaikeus - matematiikan oppimisen vaikeus - liikkumiseen liittyvät vaikeudet - vieraiden kielten oppimisen vaikeus - väsymys, yksinäisyys tai stressi - pelkäätkö joitakin oppimis- tai opetustilanteita - vaikeuksia kotona / parisuhteessa / kaverisuhteissa Haastattele opiskelija. Tämän kysymyksen kautta on mahdollisuus ottaa esille "elämäntilanteisuus", jossa esille nousee tuen tarve ihmissuhteisiin liittyviin pulmiin, perheen tilanteeseen (ero, päihteet, jne). tukiverkosto ja verkostoyhteistyö opiskelun tueksi. Arvioi vaikutusta opiskelijan oppimiseen/opiskeluun. Arvioi omia mahdollisuuksia tukea opiskelijaa opintoluotsi roolissa. Kutsu tueksi monialainen/ -ammatillinen työryhmä Haastattele opiskelija. Pyydä mahdolliset siirtotiedot opiskelijalta/huoltajalta. Arvioi vaikutusta opiskelijan oppimiseen/opiskeluun. Arvioi omia mahdollisuuksia tukea opiskelijaa opintoluotsin roolissa. Tarvittaessa kutsu tueksi monialainen/-ammatillinen työryhmä järjestettyyn vapaa-ajantointaan ja/tai tukea uuden ryhmäsi opiskelijoiden yhteisiä harrastusmahdollisuuksia. Haastattele opiskelijaa. Ota selville miten opiskelija käyttää vapaa-aikansa. Kutsu tueksi monialainen/- ammatillinen työryhmä Haastattele opiskelijaa. Arvioi vaikutusta opiskelijan opiskeluun sekä omia mahdollisuuksiasi opintoluotsin roolissa motivoida opiskelijaa opiskeluun. Tarvittaessa järjestä opiskelijalle opinto-ohjaajan palvelut

12 Käyttöohje 11 (11) WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Tarvitsetko tukea nykyisissä opinnoissasi vaikutusta opiskelijan oppimi- Haastattele opiskelija. Arvioi seen/opiskeluun. Arvioi omia mahdollisuuksia tukea opiskelijaa ryhmänohjaajan roolissa. Tarvittaessa kutsu tueksi monialainen/-ammatillinen työryhmä Olen keskeyttänyt jonkin aikaisemman koulutuksen esim. lukion tai ammatilliset opinnot Arvioi opiskelijan kanssa yhdessä mitkä asiat ovat johtaneet eroamiseen? Onko tilanne nyt erilainen? Arvioi omia mahdollisuuksia tukea opiskelijaa opintoluotsi roolissa. Kutsu tueksi monialainen/- ammatillinen työryhmä Opiskelijan tuen tarpeen tunnistamisen prosessi Opintoluotsin tehtävänä on tietoisesti tarkastella omaa huoltansa opiskelijan opintojen etenemisen mahdollisuuksista suhteessa opiskelijan vahvuuksiin ja kehittämishaasteisiin ottaen huomioon opiskelijan elämäntilanne ja tukiverkosto. Opiskelijan tuentarve voi osoittautua kolmella eri osa-alueella oppimisen vaikeudet, terveydelliset haasteet ja/tai opiskelun vaikeudet. Näistä selkeimpiä ovat oppimisen vaikeudet sekä diagnosoidut fyysiset ja psyykkiset terveydelliset haasteet. Näiden haasteiden kartoittamiseen apuvälineinä ovat siirtotiedot, lähtötasotestit sekä opiskelijan haastattelu.

13 Käyttöohje 12 (11) WinhaWiivi opettajaliittymän käyttöohje Suurimpana haasteena opintoluotsille on tunnistaa ennakoiden mahdolliset opiskelijan opiskelun vaikeudet ns. elämäntilanteisuuden haasteet. Näiden tunnistamiseen opintoluotsin apuvälineinä ovat HOPS:in taustatiedot, HOPS-keskustelu sekä siirtotiedot. Opiskelun vaikeuksia ennakoi heikko sosiaalinen toimintakyky, poikkeavat vuorovaikutustaidot tai käyttäytyminen sekä taloudelliset haasteet. Opiskelun vaikeuksien tunnistaminen on haasteellista, koska usein ollaan niin sanotulla harmaalla vyöhykkeellä. Usealla nuoren kanssa toimineella aikuisella on huoli nuoresta, mutta ei ole pystytty nostamaan esille mitään konkreettista tuen tarvetta. On erittäin tärkeä tunnistaa peruskoulusta toiselle asteelle siirtyvien harmaan vyöhykkeen nuoret. He ovat se joukko, jonka opetushenkilöstö kokee haasteellisimmiksi ohjata ja joiden tukemiseksi oppilaitoksen sisäisen tukiverkostotyön keinot koetaan olevan riittämättömiä. Varhainen puuttuminen on keino ehkäistä tulevia opiskelun vaikeuksia. Jos opintoluotsilla herää huoli yksittäisestäkin nuorta koskevasta asiasta taustatietojen tai HOPS-keskustelun pohjalta, hän kertoo nuorelle oman huolensa ja kutsuu koolle nuoren, hänen huoltajansa ja oppilaitoksen sisäisen verkoston. Alaikäisen nuoren huoltajaan saa rakentavan kasvatuskumppanuuden, kun yhteistyö aukaistaan ennen kuin ongelmia on syntynyt ja nuori ja huoltajat pääsevät itse kertomaan mihin asioihin he kokevat tukea tarvitsevan. Palaverin luonne on ennaltaehkäisevä ja toisen asteen opiskelun vaatimuksista tiedottava. Jos opiskelija tulee tarvitsemaan erityistä tukea opinnoissaan, tulee opiskelijalle tehdä HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma). Sähköinen päiväkirja Sähköinen päiväkirja korvaa aikaisemmin käytössä olleet punaiset ryhmäkohtaiset päiväkirjat. Sähköiseen päiväkirjaan tutkinnon osaa opettavat opettajat kirjaavat pitämänsä opetustuntien sisällöt sekä merkitsevät reaaliaikaisesti opiskelijoiden poissaolot. Tutkinnon osaa opettavien opettajien merkinnät tulee olla ajantasaisia, jotta ropintoluotsi, opiskelija sekä hänen huoltajansa voivat reaaliaikaisesti seurata ja kuitata poissaolot. Sähköinen päiväkirja on virallinen dokumentti toteutuneista tunneista. Tutkinnon osaa opiskelevien opiskelijoiden sähköiseen päiväkirjaan pääset useita reittejä. Yksi vaihtoehto on aukaista sähköinen päiväkirja Oman kalenterin kautta ja tämän jälkeen hakea omasta kalenterista ryhmän tunnit ja aukaista Päiväkirja. j f

14 Käyttöohje 13 (11) Päiväkirjaan pääset kirjoittamaan tunnin sisällön sekä merkitsemään opiskelijan nimen kohdalle poissaolon ja sen luonteen LT=Luvaton poissaolo, LU=Luvallinen poissaoloa, M=myöhästyminen ja SA=Sairas. Poissaolon luonteen voi jälkikäteen käydä muuttamassa, jos opiskelija esimerkiksi myöhästyykin poissaolon sijaan tai toimittaa jälkikäteen Sairaslomatodistuksen. Sähköinen päiväkirja opettajan tuntisuunnittelun välineenä Voit käyttää sähköistä päiväkirjaa tuntisuunnitteluun aukaisemalla välilehden Touteutuskohtainen näkymä. Tässä näkymässä saat ennakolta yhdelle lomakkeelle kaikki opinnolle lukujärjestykseen varatut lähiopetustunnit juoksevan tunnin järjestysnumeron kanssa. Tälle lomakkeelle voit kirjoittaa opintojen aluksi tunnille Suunnitellut asiat. Reaaliaikaisesti tunnin aluksi päiväkirjanaukaisuvaiheessa suunnitelmasi näkyy päiväkirjamerkinnässä, jonka jälkeen voit hyväksyä asian sellaisenaan tunnilla Käsitellyksi asiaksi tai päivittää.

15 Käyttöohje 14 (11) Sähköisen päiväkirjan merkintöjen selaaminen Voit katsella ja muokata päiväkirjamerkintöjä aina uudesta edellisissä kohdissa Sähköinen päiväkirja sekä Sähköinen päiväkirja opettajan tuntisuunnittelun välineenä esiteltyjen tapojen kautta. Jos haluat yhteenvedon esimerkiksi lukukautena laatimistasi päiväkirjoista, nopeampi reitti on aukaista Työaika välilehti. Valitse Päiväkirja, kirjota haluttu aikaväli ja paina Hae raportti.

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

innostu opiskelusta, onnistu elämässä

innostu opiskelusta, onnistu elämässä innostu opiskelusta, onnistu elämässä Löydä helmi opetussuunnitelman yhteinen osa www.facebook.com/liiketalousopisto Sisällysluettelo 1. Koulutuksen yleiset periaatteet Helmi Liiketalousopistossa... 3

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön

Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi. virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön Mukautetut tavoitteet, opetus ja arviointi virikeaineistoa oppilaitosten käyttöön 2 (32) Sisältö: 1 Johdanto... 3 2 Erityistä tukea tarvitsevien opetus... 5 2.1 Opinto-ohjaus... 5 2.2 Erityisjärjestelyt...

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015

Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa 1.8.2014 31.7.2015 Opetussuunnitelman yhteinen osa OSAO LTK 18.11.2014 Sivu 1/39 Lukijalle Tämä julkaisu Opetussuunnitelman yhteinen osa kertoo, kuinka eduskunnan säätämät

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa

Oli syy tulla kouluun. Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Oli syy tulla kouluun Oppimisen ja kuntoutuksen yhteispeliä oppilaitoksen arjessa Ulla Kauranen & Salla Sipilä (toim.)

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS

Ahlmanin ammattiopisto TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS Ahlmanin ammattiopisto OPISKELIJAN OPAS 2013 2014 TÄHTÄIMESSÄ TULEVAISUUS hlman MEILLÄ VERSOO TULEVAISUUS AMMATTIOPISTO NUORiLLE MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA, ELÄINTENHOITAJA, PUUTARHURI, TARJOILIJA ja

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0

Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS. versio 1.0 Ammatilliset näyttötutkinnot ARVIOIJAN OPAS versio 1.0 2 Hyvä arvioija, tämä arvioijan perehdytysmateriaali on valmistunut kolmen oppilaitoksen yhteistyönä Opetushallituksen osarahoittamassa LATU laadukas

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä

Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä Kolme esimerkkiä konsultoivan erityisluokanopettajan työn tekemisestä case Henni... 1 case Jasmin-Jannica... 3 case Niko... 6 Tuusulan kunta Kalliomaan koulu Kalliomaan koulun osaamiskeskustoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa

Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Varhainen avoin yhteistyö Nurmijärven kunnassa Sisällys 1. Varhaisesta puuttumisesta varhaiseen avoimeen yhteistyöhön 2. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen osana kuntastrategiaa 3. Puheeksiottamisen

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opiskelija oman oppimisensa johtajana

Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Opiskelija oman oppimisensa johtajana Toimitus: Jaana Kilpinen, ammatillisen koulutuksen kehittämishankkeissa mukana olevat opetus- ja ohjaushenkilöstön edustajat

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot