Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen."

Transkriptio

1 Tiedotus ja keskustelutilaisuus / Lumo Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen. 1) Jo viime keväänä on yritetty saada kaikki Kulomäen koulun pohjoispuolella asuvat lapset Vierumäen kouluun. Perhe on joutunut erikseen toivomaan, että lapsi pääsee Kulomäkeen? Sivistystoimi vastaa: Vantaalla tarkastellaan vuosittain oppilaaksiottoalue kouluittain. Kyseessä on normaali käytänne. 2) Kuka omistaa Kulomäen koulun parikit? Vuokrakulut eivät siis vähene vaikka parakeista luovuttaisiin? Sivistystoimi vastaa: Parakit omistaa Vantaan kaupunki. Kaikki vuokrat ovat todellisia kustannuksia (esim. lämmitys, siivous). Lisäksi tilat eivät ole ikuisia vaan ne tulee peruskorjata jossain vaiheessa, josta aiheutuu kustannuksia. 3) Mikäli erityisopetus vähenee, eikö opetuksen laatu vähene? Sivistystoimi vastaa: Kulomäen koulun kohdalla pientä heikkenemistä voi tapahtua. Vierumäen koululla resurssi on kuitenkin nyt heikompi kuin Kulomäen koulussa. Hallinnollisen yhdistämisen myötä resurssi tasaantuisi koulujen välillä. 4) Miksi tontit ovat niin edullisia, miksi niiden hintoja ei voi nostaa? Sivistystoimi vastaa: Sivistystoimi ei vastaa tonttien myynnistä. Yleisesti tonttien hinta kehittyy markkinoiden mukaan. Mitä kauemmaksi tullaan kaupungin keskuksesta sitä edullisempi on tontin hinta. 5) Jos tulee isompia kouluja, koulukiusaaminen lisääntyy ja turvallisuus sekä erityisoppilaiden saama tuki heikkenee. Tulevaisuudessa jos oppilaat joutuvat valvonnan vähyyden vuoksi koulukiusatuiksi niin kunnalle tulevat kustannukset tulevat kalliimmiksi kuin pienten koulujen ylläpito. Sivistystoimi vastaa: Kulomäessä ja Vierumäessä on n. 20 oppilaan keskimääräinen oppilasryhmäkoko. Vierumäen koulun oppilasmäärä on nyt 363, tulevaisuudessa se olisi n ) 2012 kustannukset ovat 310 M, jos siitä pitää vähentää 5 M, niin se on suhteessa aika vähän, mutta nyt esitetyillä säästöillä saadaan aikaan paljon mielipahaa ja heikennystä oppilaiden koulunkäyntiin. Sivistystoimi vastaa: Vuonna 2012 kustannukset olivat n. 161 M euroa (käyttötaloussuunnitelma: 158 M euroa, toteuma: 161 M ). On ymmärrettävää, että ne huoltajat joiden lapset käyvät pienessä koulussa ja siirtyvät n. 400 oppilaan kouluun muutos tuntuu suurelta. Pääosin Vantaalla oppilaat käyvät n. 400 oppilaan kouluissa. Opetus järjestetään isoissa kouluissa yhtä lailla laadukkaasti ja hyvin. 7) Jos perusopetuksen vuosibudjetti on n. 155 M euroa, mikä on toteuma? Sivistystoimi vastaa: Toteuma on ollut hyvin lähellä budjettia, joskus menee yli, joskus alle, joskus osuu hyvin budjettiin (käyttöprosentti sijoittuu yleensä % välille).

2 Jos perusopetuksessa olisi 5 M euroa enemmän, se olisi merkittävä lisäys budjettiin. Mikäli säästöt otetaan seinistä ja tiloista niin opetuksen laatu ei heikkene merkittävästi ja koulumatkat pysyvät kohtuullisina. 8) Sivutoimipisteitä on ollut aikaisemminkin esim. Vallinoja. Kulomäki on värikäs ja rikas alue, siellä on paljon eri kansallisuuksia. Koulu on paikka, jossa oppilaat oppivat toimimaan erilaisten ihmisten kanssa. On vaikea uskoa, että säästö jää tähän? Sivistystoimi vastaa: Kukaan ei voi sanoa mitään varmaa siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Kun tilatarkastelua on tehty kaikkia vaihtoehtoja kunkin koulun kohdalta on mietitty, mitä se tarkoittaisi koulumatkojen yms. osalta. Tarkastelussa on pyritty huomioimaan asiat juuri perheiden näkökulmasta. 9) Mainittiin, että yksi seikka on turvallinen koulumatka. Onko sitä arvioitu kun kymmeniä lapsia kulkee Korson tien yli? Tie on jo nyt vaarallinen. Sivistystoimi vastaa: Nyt jo oppilaita kulkee Korson tien yli kouluun. Osassa tien ylityksistä on korokkeet. Liikennesuunnittelu pyrkii tekemään koulumatkoista turvalliset lisäämällä mm. korokkeita vaaranpaikkoihin. 10) Erityisopetuksen tarve ei jakaudu tasaisesti eri koulujen kesken, jos oppilas on integroituna tavalliseen luokkaan. Tämä on selkeä huononnus kulomäen tilanteeseen. Mitä yhdistäminen tarkoittaa esim. kuraattori-, psykologipalvelujen osalta? Sivistystoimi vastaa: Oppilashuoltopalvelut menevät samalla mitoituksella kaikkiin kouluihin eli taso pysyisi lähtökohtaisesti samana. Resurssista 75 % jaetaan kaikille ja aluepäällikkö jakaa 25% tarpeen mukaan kouluille. Lisäksi niille kouluille, joissa on paljon maahanmuuttajataustaisia oppilaita, jaetaan enemmän rahaa muun muassa Suomi toisena kielenä opetuksen järjestämiseksi. Lisäksi Vantaa on saanut kohdennettua erityisavustusta (Koulutuksellisen tasa-arvon raha 2,35 M euroa vuosille ), jota on jaettu kohdennetusti 31:lle koululle. 11) Mitä parakeille tapahtuu? Sivistystoimi vastaa: Yleensä parakit siirretään toiseen paikkaan tai niistä luovutaan. Tilakeskus päättää käyttötarkoituksen. 12) Oliko niin, että Vierumäen koulussa on nyt 362 oppilasta ja ennusteen mukaan kouluun tulee oppilaita noin 60 lisää vuoteen 2021 mennessä. Jos ajatellaan, että oppilasmäärä kasvaa 59:llä niin se menee yli oppilasmäärämaksimin. Sivistystoimi vastaa: Joka vuosi, kun otetaan uusia oppilaita niin oppilaat otetaan kouluihin siten, että kaikki oppilaat mahtuvat. Oppilaaksiotossa pyritään optimoimaan n.20 oppilaan ikäluokat jokaiseen kouluun. Tällöin tarvittaessa esimerkiksi Leppäkorven suunnalla asuvia oppilaita voidaan ohjata Leppäkorven kouluun. 13) Vantaan taloussuunnitelmassa ( ) on kohta jossa mainitaan, että Vallinojan opetuspiste siirtyy varhaiskasvatukselta perusopetukselle Pitääkö tämä paikkaansa? Sivistystoimi vastaa: Sivistystoimi vastaa: Valtuusto päättää aina marraskuussa seuraavan vuoden investointiohjelman. Syksyllä 2012 on arvioitu, että näin tulisi tehdä vuonna 2019 kun Vallinojan päiväkoti valmistuu. Vallinojan päiväkodin tilojen opetuskäyttöön muuttamisen tarvetta ja Vallinojan päiväkodin ajoitusta ja sijoituspaikkaa selvitellään. 14) Mikä säästö on, että varhaiskasvatuksen tila muutetaan perusopetuksen tilaksi? Sivistystoimi vastaa: Aiemmin on ollut tietty laskentatapa kiinteistölle ja kyseessä olevan kiinteistön kohdalla valmistelu on tehty vanhalla laskentatavalla. TVO:n johdosta on otettu

3 käyttöön uusi mitoitus ja laskentatapa koulujen maksimioppilasmäärä /kapasiteettia laskettaessa. 15) Eli tähän liittyen eli Tuomelan koulun laajennus ei pidä paikkaansa taloussuunnitelmassa. Sivistystoimi vastaa: Tuomelan hanketta ei ole enää taloussuunnitelmaesityksessä. 16) Jos asuu Kulomäen tien pohjoispuolella niin joutuuko pikkuveli (nyt ensimmäinen lapsi kolmannella luokalla) siirtymään eri kouluun? Sivistystoimi vastaa: Vantaalla on käytössä sisarusperuste oppilaaksiotossa, jota voidaan soveltaa tällaisissa tilanteissa. 17) Rekolanmäen koulu tehtiin erityisopetuspainotteiseksi. Nyt puhutaan, että erityisoppilaat jaetaan lähikouluihin, mutta samaan aikaan tiloja pitää käyttää tehokkaammin. Erityisoppilaat tarvitsevat enemmän tilaa, näitä ei ole huomioitu kartoituksessa. Sivistystoimi vastaa: Kun tehdään säästötoimenpiteitä kokonaisneliömäärä per oppilas pienenee. Laskennassa on huomioitu erityisopetuksen tarvitsema tilaresurssi. Luokkamuotoista erityisopetusta varten 5 %:lle oppilaista on varattu tilat luokkamuotoista erityisopetusta varten (lukuvuonna oppilaista 5 % oli luokkamuotoisessa erityisopetuksessa.) Rekolanmäen koulussakin oppilaita riittää jatkossa. Koulujen tiloja on tarvittaessa mahdollista muokata kevyillä remonteilla ja niin on monen koulun kohdalla tehtykin. 18) En saa koulujen määriä täsmäämään. esim. Korson kouluun on suunniteltu 100 oppilasta lisää noin vuosittain. Korson koulussa on vapaita paikkoja vain 78. Ketjutetaanko lapsia muihin kouluihin. esim. jatkossa Korsosta mennäänkin Mikkolaan? Sivistystoimi vastaa: Joka vuosi suunnilleen yksi ikäluokka poistuu koulusta lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. Kaikki oppilaat on huomioitu kaikissa laskelmissa. 19) 5 M mikä säästöä pitää tehdä vuoteen Tämä olisi / koulu kolmessa vuodessa. Muutokset, joita ollaan tekemässä, on mittavat. Säästettävä rahasumma ja esitetyt muutokset eivät täsmää. Sivistystoimi vastaa: Kyseessä on vuosittaiset, pysyvät säästöt. 20) Jo kulut saa kasvaa vuodessa 1,5 %, kuinka suuria lisäsäästöjä viiden vuoden aikana tarvitaan? Sivistystoimi vastaa: Esitetyillä toimenpiteillä tarvittavat säästöt saadaan aikaiseksi 21) Onko 5 M euron vähennys nykykulutuksesta? Sivistystoimi vastaa: Vuosittain seuraavan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä lopullinen säästövelvoite selviää. Vuosien säästövelvoitteen arvioidaan olevan suuruusluokaltaan n. 5 M euroa. 22) Yhdessä kuvassa oli, että kaupungin periaatteena on huomioida kaupungin maine ja vetovoimaisuus. Nätti lause ja milläköhän tavalla toteutuu? Jo nyt kuullaan sitä ettei ikinä Vantaalle, kun siellä otetaan palveluista. Eikö ole mahdollista että tällainen säästö otettaisiin jostain muusta kuin lapsista? Eikö voisi ottaa esim. hallinnollisista kuluista? Sivistystoimi vastaa: Vantaalla on tehty ja etsitty säästöjä jo 20 vuotta ja hallintoa on supistettu vuodesta Lähtökohtana oli, että ensin otetaan hallinnosta ja kaikki mitä on voitu ottaa on otettu hallinnosta.

4 Lisäksi lähtökohtana on ollut ettei otettaisi lapsista. Lasten kannalta tärkeintä on aikuisten läsnäolo. Säästöissä on haluttu, että ryhmäkokojen pienentämiseen saadut rahat säilyisivät ja opettajien ja avustajien määrästä ei tarvitsisi tinkiä. Valmistelussa on nimenomaisesti pyritty siihen, että löydetään vaihtoehdot jotka vähiten vaikuttavat lapsiin. 23) Jos vierumäkeen tulee enemmän lapsia niin mikä on nyt tilaresurssi, paljonko Vierumäki voi ottaa? Vierumäen koulun rehtori Elina Kuosmanen vastaa: Tällä hetkellä Vierumäkeen on tehty muutoksia, esim. koulun kirjasto ja atk-luokka on otettu opetuskäyttöön. Teemme kaikkemme, että tiloista tulisi mahdollisimman toimivia. Suunnilleen luokallinen on mahdollista ottaa ja esim. teknisen työ tunneille mahtuisi jo nyt Kulomäen koulun oppilaita. 24) Jos Kulomäen koulusta siirrytään teknisen työn tunnille Ruusuvuoreen niin väheneekö aika teknisen työn tunneista vai piteneekö oppilaiden koulupäivä? Sivistystoimi vastaa: Oppilaiden koulupäivä ei pitene. Siirtyminen voidaan toteuttaa monella tavalla, kouluissa on arkipäivää siirtymiset mm. kirjastoon, uimahalliin, urheilukentälle Siirtymisen voi toteuttaa esim. kaksoistunteja yhdistämällä tai välitunnin aikana. 25) Vaihtoehtona 4. luokkalaisten siirtymiselle on tilanahtaus. Mitä se käytännössä tarkoittaa, minkälaisissa tiloissa tällöin oppilaat opiskelisivat ja kasvaisiko luokkakoot.? Sivistystoimi vastaa: Oppilaat opiskelisivat luokissa kuten nyt ja kaikki mahtuisivat, oppilaat olisivat tiiviimmin kuin nyt. Ymmärrämme, että kyseessä olisi kuitenkin muutos siihen mihin on totuttu. 26) Miten tilat riittävät, jos parakit puretaan? Sivistystoimi vastaa: Tilat riittävät, eli koulussa on kuusi 60 neliön luokkaa ja yksi 40 neliön luokka. Mikäli koulussa olisi 7 ryhmää niin näihin tiloihin oppilaat mahtuvat. 27) Mikä on Kulomäen koulun rehtorin näkökulma säästöihin? Minkälaiset edellytykset on toimia uudella tavalla. Kulomäen koulun koulun johtaja Sari Hyyppä vastaa: Esillä on kaksi ei kovin erinomaista vaihtoehtoa. Jos ajatellaan nykyistä tilannetta 5. luokkalaisten siirtyminen Korsoon on sujunut hyvin. Tiivistäminen on kuitenkin ensisijainen ehdotus, jotta ei tarvitsisi muuttaa nykyisten oppilaiden koulupolkua. Kulomäessä on paljon hyvin eritasoisia tuen tarpeita ja tila on edellytys tuen järjestämiselle. Tätä ei voida unohtaa tässä tiivistämisvaihtoehdossa. Korson koulun rehtori Timo Rönnqvist vastaa: Olen myös 2 vaihtoehdon kannalla. 28) Kulomäen koulu on ollut loistava koulu ja tyttö on tosi onnellinen Kulomeässä. Aluetta kannattaisi mainostaa. Jos koulun johtajaa ei enää ole niin kuka pitää jöötä koulussa? Sivistystoimi vastaa: Kouluissa, joissa on opetuspiste on ollut käytäntönä, että opetuspisteessä on ollut apulaisrehtori. Järjestelytavasta päättää aina koulun rehtori. 29) Pahin pelko on, että koulun henki menee. Kiusaamisiin on puututtu hyvin tiukasti. En epäile Vierumäen koulun meininkiä tai kyvykkyyttä, mutta menetys on. Onko sen arvoista että koulun itsenäisyys menetetään. Sivistystoimi vastaa: Vantaalla ei suvaita kiusaamista missään koulussa ja kiusaamiseen tulee puuttua kaikissa kouluissa. 30) Mitä Fronterin lisenssit maksavat vuodessa?

5 Sivistystoimi vastaa: Koko oppilashallintohallintajärjestelmän vuosittaiset kustannukset ovat n , Fronterin lisenssikustannus /vuodessa 31) Onko kaikki kivet käännetty säästöjen aikaansaamiseksi? Sivistystoimi vastaa: On. Vantaalla on tehty ja etsitty säästöjä jo 20 vuotta. Nyt haetaan pysyviä 5 M euron säästöjä, jotta velkaantuminen saadaan pysäytettyä. 32) Miksi kaikkia kouluja ei hallinnoida yhdestä paikasta? Sivistystoimi vastaa: Tällaista ratkaisua ei ole nähty hyvänä.

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Tiedotus ja keskustelutilaisuus 28.8.2013/ Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla 28.8. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden

Lisätiedot

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute

Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute Runosmäen koulua, Kärsämäen koulua ja Turun Lyseon lukiota koskeva palaute - Miten Pallivahan kouluun mahdutetaan tuplamäärä oppilaita Runosmäen koulun väistöoperaation ajaksi? - Olen kahden lapsen yh-äiti,

Lisätiedot

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute

Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute Vähä-Heikkilän koulua ja päiväkotia sekä Rätiälänkadun ja Jagellonicankadun päiväkoteja koskeva palaute - Todella lyhytnäköinen selvitys! En todellakaan usko tämän säästävän ja pikemminkin tämä vain siirtää

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Kouluverkkoselvitys 2014

Kouluverkkoselvitys 2014 Kouluverkkoselvitys 2014 Selvitys Ylöjärven kaupungin perusopetuksen kouluverkosta ja esitykset siinä tarvittavista toimenpiteistä www.ylojarvi.fi 1 1.Johdanto Ylöjärvenkaupunginvaltuustopäättikokouksessaan15.11.2012

Lisätiedot

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025

Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Nurmijärven palveluverkkosuunnitelma 2013 2025 Luonnos KUNLA 23.4.2013 Ehdotus KUNLA 1.10.2013 KH 21.10.2013 KUNLA 21.11.2013 KH 2.12.2013 www.nurmijarvi.fi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Palveluverkkosuunnitelman

Lisätiedot

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017

LUONNOS 3.2.2014. Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 LUONNOS 3.2.2014 Sodankylän kunnan varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kehittämissuunnitelma 2014 2017 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 1. Johdanto... 2 2. Sodankylän varhaiskasvatuksen ja koulutuksen

Lisätiedot

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20

MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 1 MUISTIO Kyläilta Äijälän koululla 10.12.2013 kello 18 20.20 Läsnä oli noin 60 henkilöä kyläläisiä ja kunnan edustajia mm. Koulutoimenjohtaja Juha Tolonen Kasvun ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute

KANGASALAN KUNTA 23.3.2011. Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute KANGASALAN KUNTA 23.3.2011 Palveluverkon kehittämissuunnitelma, kuntalaispalaute Kangasalan kunta pyysi kuntalaisilta palautetta liittyen palveluverkon kehittämissuunnitelmaan vuosille 2011 2030. Palautteita

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41

Jyväskylän kaupunki, Kuntalaisfoorumi kirjastoverkosta 28.9.2010 klo 18 20 Pääkirjaston Minnansali, Vapaudenkatu 39-41 Jyväskylän kaupungin kirjastoverkosta 28.9. ja 5.10.2010 järjestämien kuntalaisfoorumien keskustelun ylöskirjaus. Kommentteja, kysymyksiä ja vastauksia ei ole kirjattu sanatarkasti. Jyväskylän kaupunki,

Lisätiedot

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat

LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1. Kunnanvaltuusto. Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25. Kunnantalo, valtuustosali. Käsitellyt asiat LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Kunnanvaltuusto Aika 02.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013

Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 24.5.2013 Mäntsälän kiinteistöjen kehittämisohjelma 2013 2025 24.5.2013 MÄNTSÄLÄN KIINTEISTÖJEN KEHITTÄMISOHJELMA 1 TIIVISTELMÄ Mäntsälän kunnan kiinteistöjen kehittämisohjelman tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet

Lisätiedot

Kuntien kiinteistöt: toiminnan tuki vai sen jarru? TkT Heikki Lonka, Granlund Oy

Kuntien kiinteistöt: toiminnan tuki vai sen jarru? TkT Heikki Lonka, Granlund Oy Kuntien kiinteistöt: toiminnan tuki vai sen jarru? TkT Heikki Lonka, Granlund Oy Kuntien kiinteistöjen tila ei tunnu näinä päivinä täysin tyydyttävän ketään. Monet käyttäjät valittavat terveysongelmista,

Lisätiedot

H&M HENRICSON 3.2.2015

H&M HENRICSON 3.2.2015 (Käännös) H&M HENRICSON 3.2.2015 PARAISTEN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN KOULUVERKKO www.henricson.fi I YLEINEN OSA 4 1 TAUSTAA JA ODOTETTU LISÄARVO 4 1.1 TOIMEKSIANTO 4 1.2 AIKAISEMPIEN SELVITYSTEN HUOMIOON

Lisätiedot

Keskustelu(laisuus koulujen säästö- ja (lasuunnitelmista

Keskustelu(laisuus koulujen säästö- ja (lasuunnitelmista www.turvary.fi Keskustelu(laisuus koulujen säästö- ja (lasuunnitelmista 4.11.2014 klo 18-20 Turun lyseon koulu MUISTIO 5.11.2014 Osallistujat Ou( Rinne (opetustoimesta perusopetuksen tulosaluejohtaja)

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA

PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA 2014 PALVELUVERKON KEHITTÄMINEN JA TILAMITOITUKSEN PERIAATTEET KUUDESSA SUURIMASSA KAUPUNGISSA Helsingin kaupungin opetusvirasto Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.1.2014 12 (2) Helsingin opetusvirasto Hallinto-

Lisätiedot

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011

Hämeenlinna. - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 1 Hämeenlinna - Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut 2011 2 SISÄLLYS 1. Haluaisitteko antaa palautetta koskien Hämeenlinnan kasvua tukevia palveluita?... 3 2. Kuinka kehittäisitte Hämeenlinnan kasvua

Lisätiedot

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere

MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008. Tampere MONIKULTTUURISUUSTAITOJEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2008 Tampere 1.Johdanto... 2 2. Arvopohja: yhdenvertaisuus, tasa-arvo, kulttuurinen monimuotoisuus... 4 3. Opetuksen järjestäminen ja muut järjestelyt koulun

Lisätiedot

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029

Vihdin kunta. VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 Vihdin kunta VIHTI Palveluverkkoselvitys 2014 2029 TIIVISTELMÄ Vihdin kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoitus on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle ja hoidolle. Selvityksessä

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA

ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA ERITYISOPETUSTA VANTAAN KAUPUNGISSA -KEHITYSTÄ, MURROSTA JA MUUTOKSIA Mariia Lammi Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2003 Erityispedagogiikan laitos Jyväskylän yliopisto Ohjaaja: Timo Saloviita

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.)

Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa. Riitta Rajala (toim.) Erityistä tukea tarvitsevat oppilaat aamu- ja iltapäivätoiminnassa Riitta Rajala (toim.) Sisältö Saatesanat...3 Perusopetuslaki erityisopetuksen tukena...4 Aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteet...4 Valtioneuvoston

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet KAJAANIN KAUPUNKI Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet Kajaani 21.8.2009 Sisältö 1 Yhteenveto mielipiteistä 1 2 Mistä saadaan tuloja lisää 3 Veroprosentin korotus 3 Koiraveron

Lisätiedot

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025

Askola. Palveluverkkoselvitys 2014 2025 Askola Palveluverkkoselvitys 2014 2025 6.2.2014 PALVELUVERKKOSELVITYS 2 Tiivistelmä Askolan kunnan palveluverkkoselvityksen tarkoituksena on luoda yleiset tavoitteet kunnan kiinteistöjen omistamiselle

Lisätiedot

Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä

Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä 1(8) v.4/11.12.2009/jl Kustannuslaskelma koskien Hämeenkyrön kyläkoulujen säilyttämistä Laskelma Lavajärven koulun lakkauttamisen vaikutuksista Tiivistelmä: Hämeenkyrön kunnanhallitus on esittänyt Lavajärven

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Kuntastrategian tulevaisuuskysely (avoin 22.1.2010 saakka) Avoimet vastaukset, N=175, Julkaistu: 7.12.2009 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Vastaan kyselyyn Jonain muuna, minä? Opisk/maatalousyrit/asukas

Lisätiedot