2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?"

Transkriptio

1 Tiedotus ja keskustelutilaisuus / Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen. Yleiset kysymykset säästöistä 1) Mikä on säästötavoite? Sivistystoimi vastaa: Kaupunginvaltuuston Talous- ja velkaohjelman päätöksen mukaisena säästövelvoitteena on saada pysyvät vuosittaiset säästöt noin 5 Me:n osalta vuodesta ) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Sivistystoimi vastaa: Eivät. Velkaohjelman mukaan meidän tulee tehdä säästöjä käyttötalouspuolen menoista ja investointiohjelmasta. Jokaiselle tulosalueelle on annettu käyttötalouspuolen säästövelvoite. Lakkauttaminen tapahtuu vaiheittain kulut säilyvät niin kauan kuin koulu on koulukäytössä 3) Olemme muuttaneet Hämeenkylään Tuomelan koulun takia. Hyvien veronmaksajien poislähtemistä ei ole huomioitu suunnitelmassa. Miksi kannattaisi jäädä Vantaalle? Sivistystoimi vastaa: Tunne on ymmärrettävä ja on ymmärrettävää, että lapsiperhe muuttaa lähelle rauhallista ja turvallista koulua. Vantaalla on tarjota jokaiselle oppilaalle koulupaikka kohtuullisen lyhyen ja turvallisen koulumatkan päässä. 4) Vantaa ei ole pystynyt profiloitumaan hyväksi asuinkunnaksi, hyvätuloisia ei kannattaisi päästää muualle. Päättäjien pitäisi ottaa tämä huomioon päätöksiä tehtäessä ja Hämeenkylää kannattaisi hyödyntää brändäyksessä. Budjetti, joka on laitettu saneerauksen, on väärin tehty ja remonttilaskelmat on ylimitoitettu? Sivistystoimi vastaa: Väkiluku nousee vuosittain yli 2000:lla ja profiloitumistyötä työtä tehdään kaiken aikaa. Peruskorjaus on mahdollista tehdä monella eri tavalla. 5 Me peruskorjaus on tilakeskuksen laskelma, peruskorjaus on vain yksi kulu. Säästöt tulee löytää käyttötaloudesta toisin sanoen esim. siten, että kaikkia Vantaan koulutiloja käytetään tehokkaammin. Tämä on suunnitelman keskeinen säästökohde. Säästö syntyy siitä, että oppilaskohtainen tilakustannus näin tippuu n. 200 / vuosi. 5) Voidaanko Oopperan tuki lakkauttaa? Sivistystoimi vastaa: Oopperasta on olemassa voimassaoleva sopimus. Ooppera tekee tiivistä yhteistyötä koulujen, vanhainkotien yms. kanssa. 6) Pitäisi katsoa tilahallinnon puoleen ja tehdä säästöt sieltä. Tämä on väärä kohta säästää. Variston päiväkodin remontti esimerkkinä. Onko laskettu vaihtoehtoa, että Tuomelassa säästettäisiin esiopetus, 1. ja 2. luokka? Sivistystoimi vastaa: Sellaista laskelmaa ei ole tehty, laskelma toteutetaan. 7) Kuinka tosissaan otetaan muita vaihtoehtoja tarkasteluun mukaan? Sivistystoimi vastaa: Kaikkien kuntalaisten kanssa tehdään töitä. Tavoitteena on esittää paras mahdollinen säästötoimenpide, joka vähiten heikentää oppilaiden koulunkäyntiä. Helppoa ratkaisua ei ole. 8) Montako koulua on pelastettu aikaisemmin?

2 Sivistystoimi vastaa: Virkamiesten esityksistä opetuslautakunnalle ei yhtään, mutta esimerkiksi Tarhapuiston lakkauttamisen yhteydessä kuultiin huoltajia ja kuuleminen vaikutti suunnitelman sisältöön mm. oppilaiden koulupolun osalta. 9) Miksi Vantaa maksaa urheilu- tai kristilliseen kouluun menevien oppilaiden opiskelusta aiheutuvat kulut (kotikuntakorvaus)? Sivistystoimi vastaa: Kotikuntakorvauksen maksaminen perustuu lakiin ja on siten kunnalle pakollista. Myös Vantaa saa korvausta vantaalaisissa kouluissa olevista muiden kuntien oppilaista. 10) Huonosti viety asia, lakkauttamisuhasta saatiin lukea Hesarista. Valmistelussa ei ole kuultu henkilöstöä. Vantaan arvoja on kestävä kehitys, innovatiivisuus ja yhteisöllisyys. Tässä ei ole huomioitu yhtäkään arvoa. Onko tavoite saada säästöjä vai tiivistää kouluverkkoa? Sivistystoimi vastaa: Kaikille vantaalaisten peruskoululaisten huoltajille lähetettiin Wilman välityksellä tiedote asiasta, ja parhaillaan asian valmistelu on käynnissä. Alueelliset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet ovat osa avointa valmistelua, kuten myös netissä oleva materiaali, kysymyksiin vastaaminen ja lausuntopyyntökierros. Tavoitteena on saada säästötavoitteet tiivistämällä ja tehostamalla koulutilojen käyttöä. Kestävän kehityksen mukaista on, että lämmitettäviä yms. tiloja on vähemmän. Ymmärrämme hyvin, että yhteisöllisyyden kannalta tilannetta ei koeta tällä hetkellä hyvänä. 11) Jos asukkaat kerää voidaanko koulu säilyttää? Sivistystoimi vastaa: Perusopetukselle asetettu säästövaade on vuotuinen. Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää ja maksaa opetus kuntalaisilleen, sen vuoksi oppilaiden huoltajien mahdollisilla lahjoitusvaroilla ei voida rahoittaa Vantaan peruskoulujen ydintoimintaa mm. opetusta, vuokria, kouluaterioita. Opintoretkiin, leirikouluihin ja joihinkin opetusvälineisiin liittyviä lahjoituksia on kuitenkin otettu vastaan. 12) Tuomelan koulun tontinkin Vantaa on ottanut vastaan lahjoitusmaana. Eikö tämä lahjoitus sido? Sivistystoimi vastaa: Tuomelan koulun tonttiin liittyviä lahjakirjoja on kaksi, vuodelta 1922, lahjoittajana Osakeyhtiö Leppävaara, ja vuodelta 1958, lahjoittajana Lauri Olavi af Heurlin. Lahjat on otettu kiitollisuudella vastaan. Kumpaankin on Helsingin maalaiskunnalla (Vantaan kaupungilla) lainhuudatukset. Lahjoissa ei ole peruutusehtoja. Lahjat on otettu vastaan ja ne on lainhuudatettu. Paikalle on rakennettu koulu 1931 ja sitä on laajennettu 1957, joten kumpikin lahjamaa on ollut tarkoituksessaan vuosikymmeniä. Näin ollen lahjakirjat eivät sido kaupungin kaavoitusta. Tuomelan koulurakennukset ovat arkkitehti Jalmari Peltosen laatimat koulut, jotka ovat osa Vantaan arvokasta rakennusperintöä ja suojeltu asemakaavassa vuonna Suojelu ei koske rakennuksen käyttötarkoitusta, mikä voidaan muuttaa. Rakennuksen uusi käyttö tulee sopeuttaa rakennuksen ominaispiirteisiin niin ettei se vaaranna rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Mikäli rakennus myydään, muutoskustannukset eivät kuulu kaupungille. Kiinteistöt yms. 13) Onko laskelmissa mukana Askiston parakkitilat? Sivistystoimi vastaa: Tilojen mitoituslaskelmissa ei käytetty aikaisempia toteutuneita oppilasmääriä vaan tilat tarkistettiin siten, että jokainen tila tarkastettiin erikseen käymällä

3 paikan päällä, minkä mukaisesti kouluille laadittiin maksimimitoitusoppilasmäärä. Näin ollen parakit eivät ole mukana maksimimitoitusoppilasmäärässä. 14) Miksi Tuomelan koulu on perusparannuksen tarpeessa? Miksi remonttisuunnitelma tehty, kun koulu ei ole homekoulu. Sivistystoimi vastaa: Koulu ei ole ajanmukainen ks. vastaus kysymykseen 23. Kaupungin vallitsevan toimintatavan mukaisesti koulu on perusparannuksen tarpeessa rakennuksen kunnon perusteella. 15) Mikä on Hämeenkylän arvo? Onko säästöä, että laitetaan vanhoja pois ja rakennetaan samaan aikaan uusia kouluja? Onko säästöt oikeasti säästöjä? Miksi Kivistön koulua ei jätetty rakentamatta, mutta olemassa olevilta alueilta karsitaan. Sivistystoimi vastaa: Vuorotellen jokaisen koulun kohdalla on käyty tarkastelu millaiset vaikutukset olisi jos ko. koulu lakkautettaisiin. Jokainen koulu on käyty tarkkaan läpi tilojen, koulumatkojen jne osalta. Jokainen koulu on yhtä tärkeä - koulu on kasvatus- ja oppimisyhteisö. Tuomelan koulu on hyvä laadukas koulu, mutta virkamiehien tehtävänä on hakea 5 Milj vuotuisia säästöjä. Säästöjä ei ole tehty kiusallaan ja on ymmärrettävää, että ne koulut, joita asia kipeimmin koskee, ovat eniten säästöjä vastaan. Kaupunki pystyy järjestämään laadukkaan opetuksen turvallisen ja lyhyen koulumatkan päässä, Tuomelan alueen nykyiset ja tulevat oppilaat mahtuvat alueen lähikouluihin. Kivistöön on rakennettu Kanniston koulu alueen oppilasmäärän kasvun johdosta. Suunnitelmissa on rakentaa Aurinkokiven koulu, jolloin luovutaan Kivistön vanhasta koulukiinteistöstä, jonka peruskorjaus ei ole enää taloudellisesti kannattavaa toteuttaa. 16) Mikä on Tuomelan koulun suunnitelma, mihin käyttöön koulu otettaisiin? Kyseessä olisi vain vuokrasäästö, miten se olisi koko kaupungin osalta säästö, eikö se ole säästö vain opetustoimelta? Miten Tuomela olisi säästö, kun tila jää tilakeskukselle? Sivistystoimi vastaa: Jokainen tila maksaa, valaistus, siivous yms. Perusopetuksessa on yli m2 sisätilaa. Mikäli perusopetus luopuu tiloista maankäytön tulosalue päättää, mitä tyhjäksi jäävälle kiinteistölle / tontille tehdään. Suunnitelmaa tehtäessä on konsultoitu em. tulosaluetta. Maankäyttö on arvioinut, että oheiset kiinteistöt voidaan muuttaa toiseen käyttötarkoitukseen. 17) Teksteissä lukee, että kiinteistölle ei ole muuta käyttötarkoitusta kuin koulu. Sivistystoimi vastaa: Vuonna 2010 tehdyssä tarveselvityksessä arvioitiin, että Tuomelan koulu tarvitaan. Vuosina mitoitus on pohdittu uudestaan uudenlaisilla opetusjärjestelyillä. Kiinteistön käyttötarkoitus voidaan muuttaa. Suojelumerkinnät eivät koske rakennuksen käyttötarkoitusta eikä näin ollen vaadi kiinteistön säilyttämistä kouluna vaan rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo tulee säilyttää. 18) Kaupungin esittämä säästötavoite on vuosille Kartoitus on tehty vuonna 2010, jolloin todettiin, että kaikkia tiloja tarvitaan. Sivistystoimi vastaa: Kesällä 2012 silloinen kaupunginvaltuusto teki päätöksen talous- ja velkaohjelmasta. Kun tiedettiin, että tarvittavien säästöjen suuruusluokka on 5 M., päätettiin selvittää onko mahdollisuus lisätä tilojen käyttöastetta, jotta säästöä ei tarvitse tehdä opetuksesta. Toivomme ideoita ja toivomme, että mahdolliset valmistelussa tulleet virheet löytyvät. Tavoitteena on järjestää laadukas opetus kaupunginvaltuuston myöntämällä määrärahalla. 19) Mitkä on Tuomelan koulun kulut? Suurimmat kulut tulevat oppilaista, pelkillä tilamuutoksilla ei säästöä saada.

4 Sivistystoimi vastaa: Tuomelan koulun rehtori Tuula Eerola kertoi, että budjetti on noin euroa. (myöhemmin tarkistettu tieto: euroa on budjetoitu koulun käyttöön). Tästä noin 95 % menee henkilöstön palkkoihin sivukuluineen), Edellä oleva määräraha ei sisällä aterioita, siivousta, avustajia eikä kuluja vuokrasta, siivouksesta ja kouluisännästä. Opetuksesta saadaan n euron säästö, jos Tuomelan koulusta luovutaan. 20) Luvut saadaan näyttämään miltä halutaan, Vantaan kaupungin säästötoimenpiteiden perustana on kaupungin kriisiytymisen estäminen. Vantaan kaupungin tasolla säästö on pieni, koska rakennus on suojeltu ja siitä ei saa säästöä. Onko Tuomelan koulun tontista tehty aiesopimuksia, onko säästön takana, että alue saadaan asumiskäyttöön? Sivistystoimi vastaa: Säästö on todellista rahaa, sillä maksetaan esim. siivouksesta aiheutuvia palkkakuluja, tontista ei ole mitään valmiita suunnitelmia saati päätöksiä, maankäytöllä on kuitenkin useita mahdollisuuksia tontin käytön suunnitteluun. Valtuusto tekee kaavoituspäätökset, niin kauan kuin on tehty päätös koulusta, kaavoitusta ei voida tehdä. 21) Jos koulun käyttötarkoitus muutetaan joksikin toiseksi onko kustannus sama? Sivistystoimi vastaa: Jos käyttötarkoitusta ei tiedetä, muutoskustannuksia ei voida tietää. 22) Hölmöläisen hommaa, jos ei mietitä mitä sitten tilan uusiokäytöllä tehdään. Urheiluseurat käyttävät liikuntasalia ja urheilukenttää 32,5 tuntia vikossa. Myös omatoimisen liikunnan määrää tulisi lisätä. Tuomelassa on ainut jääkenttä alueella. Mihin sijoitetaan Tuomelan tunnit? Halutaanko vähentää lasten liikkumista? Lakkauttaminen tarkoittaa satojen vapaaajan käyttötuntien vähenemistä. Onko laskettu mitä tämä maksaa? Sivistystoimi vastaa: Jos suunnitelman mukaisesti päätettäisiin, niin Vantaalla vähenisi 2 liikuntasalia toinen Tuomelan koululta ja toinen Hevoshaan koululta, se olisi 46 koulun liikuntasaleista tilamitoituksen mukaan alle 3 %, koska poistuvat salit ovat keskikokoja pienemmät. Emme ole löytäneet sellaista kustannusten karsintatapaa, jolla jokin palvelu ei heikkenisi. Hintaa ei ole laskettu. Ratkaisu urheilukentän säilymisestä selviää myöhemmin, kun maankäytön toimiala tekee suunnitelman/päätöksen tontin käytöstä. 23) Tiedotteessa perustellaan perusparannus ja laajennus maksaisi 5,2 M. Miksi perusparannus esitetty syynä? Opettajan kertomus on, että liikuntatilat, atk-tilat yms. toimivat. Sivistystoimi vastaa: Tarve- ja hankesuunnitelmassa on todettu seuraavia puutteita nykyisten tilamääräysten perusteella: Opetustiloissa on ainoastaan poistoilma ja korvausilma otetaan ikkunoihin tehdyistä rakoventtiileistä. Tilat ovat talvella kylmät ja keväällä kuumat. Talon henkilökunta on oireillut eri tiloissa. Ruokailutila on alimittainen, teknisen työn tilojen pitäisi olla 50% suuremmat, sieltä puuttuvat mm. konesali ja maalaustila sekä kunnon varastotilat. Erilliset musiikin- ja kuvaamataidon tilat puuttuvat. Esteettömyys ei toteudu koulussa. Opettajien tilat ovat niukat ja opettajille ei ole sosiaalitiloja. Terveydenhuollon tilat ovat alimittaiset. Liikuntasalista puuttuvat varastotilat, mikä vaikeutta koulun jokapäiväistä toimintaa 24) Missä lähialueen kouluissa ei ole sisäilmaongelmia? Sivistystoimi vastaa: Kukaan ei pysty sanomaan varmuudella, missä tiloissa ei olisi sisäilmaongelmia.

5 25) Onko kulttuuriarvoja huomioitu valmistelussa? Tuomela koulu on toiminut mm. äänestyspisteenä ja siellä on järjestetty pihatalkoita. Sivistystoimi vastaa: Kulttuuriarvoja on huomioitu siten, että Tuomelan koulukiinteistöä on suojeltu Vantaan omassa kaavoituksessa ja tämän vuoksi, jos perusopetus siitä luopuu, niin rakennuksen käyttötarkoitusta on suunniteltu muutettavan. Keskusvaalilautakunta päättää äänestyspisteiden paikat olemassa olevista kaupungin kiinteistöistä. Oppilaiden koulupolku 26) Perheessä useampi lapsi ja muutos vaikuttaisi siten, että lapset olisivat eri kouluissa: esikoinen siirtyisi Pähkinärinteeseen ja muut Rajatorppaan. Sivistystoimi vastaa: Ne perheet, jotka käyvät nyt Pähkinärinteen koulua käyvät. ko. koulua loppuun saakka. Vantaalla on toissijaisessa oppilaaksiotossa käytössä sisarusperuste ja näin pyritään estämään kysyjän mainitsema tilanne. 27) Pari vuotta sitten Vantaa teki päätöksen, että kaikki erityisen tuen oppilaat siirtyvät omaan lähikouluun. Mihin ajatus katosi parin vuoden aikana? Sivistystoimi vastaa: Toimenpideohjelma ei ole ollut millään tapaa säästötoimenpide, Vantaalla on lähes yhtä paljon erityisluokkia kuin aikaisemminkin (vajaa 200). Erityisopetuksen resurssia ei ole vähennetty. Ainoat säästöt ovat tulleet taksikuluista ja nämä säästöt ovat menneet erityisopettajien pätevöittämiseen. 28) Rajatorpan koulun alueelta siirrettiin keväällä tyttöä sukupuolen mukaan Varistoon. Tuleeko tästä jokin ketjureaktio? Siirtyykö Varistosta ja Rajatorpasta Myyrmäkeen. Mihin siirtyy Rajatorpasta oppilaat? Sivistystoimi vastaa: Ne oppilaat, jotka ovat tällä hetkellä Variston opetuspisteessä luokilla jatkaisivat Hämeenkylässä. Uudet oppilaat tulisivat uuteen Hämeenkylään Ne oppilaat, jotka ovat Rajatorpan koulussa käyvät siellä 6.-luokan loppuun saakka. Rajatorpasta ei lopu tila kesken, koska Varistosta ei enää tulisi 3. luokkalaiset Rajatorppaan. 29) Hämevaaran lapset asuu Espoon rajalla. Onko heillä oikeus mennä Espoon kouluihin? Sivistystoimi vastaa: Pääkaupunkiseudulla on mahdollista hakea naapurikunnan puolelle kouluun ja ko. kunta päättää ottaako se (mahtuuko) lisää oppilaita. Tällöin on kyseessä toissijainen oppilaaksiotto, jolloin huoltaja maksaa mahdolliset koulumatkakustannukset. 30) Espoon kouluihin ei Hämevaarasta käytännössä pääse. Kuka tulee vastaamaan turvallisesta kulkemisesta Hämevaaraan Rajatorpasta. Reitti on nyt rakennustyömaana ja siellä ei ole kävelyteitä eikä valoja. Sivistystoimi vastaa: Reitit turvataan jos on teiden rakennusprojekteja. Jos esim. kehä II remontti alkaa, niin matka turvataan erillisillä tiejärjestelyillä. Ennusteet 31) Oppilasmääräennusteissa on käytetty yleisiä tilastoja, miksi ei ole käytetty neuvolatietoja? Hämevaarassa tilanne on muuttunut, lähes kaikki tontit jaettu ja tonteille on muuttanut lapsiperheitä. Näkyykö laskelmissa tämä lisärakentaminen? Sivistystoimi vastaa: Vantaan kaupungin tietopalvelut on tehnyt tilastoja vuodesta Väestöennusteissa huomioidaan kaikki tiedossa olevat kaavat ja rakennusluvat sekä

6 laskelmissa huomioidaan hedelmällisyysindeksi (ikä, uskonto yms.) ja jokaiseen ennusteeseen otetaan edellisen vuoden väestötieto pohjaksi. 32) Mikä pätevöittää tekemään tilaennusteita? Sivistystoimi vastaa: Tarkasteluun on osallistunut Ilkka Kalo, Eila Tanninen, Elina Lehto- Häggroth sekä aluerehtorit/-päälliköt ja sekä muita virkamiehiä. Tilatarkastelusta vastaavat talous- ja hallintojohtaja Tanninen ja perusopetuksen johtaja Kalo. Lisäksi Sainio on selvittänyt, mitä opetusjärjestelyjä kouluilla tehty ja kuinka voidaan opetusjärjestelyjä muuttamalla tehostaa tilojen käyttöä. Tällä osaamisella ja kokemuksella on tilatarkastelu tehty. Kaikkien koulujen rehtorit ovat saaneet tarkastettavakseen tilatarkastelun tiedot oppilasmäärineen. 33) Sainion yritys myy laskentaohjelmaa, onko sitä käytetty tarkastelussa? Sivistystoimi vastaa: Ei ole käytetty. 34) Tilatehokkuuslaskelmat ovat vuosilta kun ne oli ihan täysiä ja luokkakoot oli suuria. Onko tässä ristiriita? Sivistystoimi vastaa: Tilatarkastelussa mitattiin neliöt ja sitten katsottiin vuosien maksimioppilasmäärät ja todettiin, että neliömäärät ovat liian epätarkkoja, joten niiden perusteella ei tehty laskelmia vaan laskelmat päätettiin tehdä käymällä paikan päällä jokaisen koulun jokaisessa tilassa. Yhdenvertaisilla kriteereillä laadittiin jokaiselle koululle maksimioppilasmäärä. Rehtoreista 46sta 43 arvioi, että he pystyvät järjestämään opetuksen maksimioppilasmäärälle olemassa olevissa tiloissa. Rehtorit ovat myös tarkistaneet oman koulun maksimioppilasmäärätiedot sekä tilatiedot. 35) Miksi Tuomelan koulun oppilasennusteen luvut hyppivät hassusti? Mihin muutos laskelmissa perustuu? Sivistystoimi vastaa: Koska Tuomelan koulun oppilasmäärät hyppivät, kuten kysyjäkin oli huomannut, niin teimme tilatarkastelussa rinnakkaisen laskelman, joka perustuu väestörekisteritietoihin. Nämä tiedot löytyvät asianomaisen dian alareunasta. Näin alueen oppilaiden yhteismäärä luokilla 1-6 voitiin varmentaa. Tilaselvitystä ovat tehneet toimistoarkkitehti, talous- ja hallintojohtaja sekä Sainio opetusjärjestelyjen osalta, joilla kaikilla on pitkä kokemus. 36) Mikä tulisi olemaan Hämeenkylän koulun oppilasmäärä vuonna 2016? Sivistystoimi vastaa: Oppilasmäärä tulisi olemaan noin 700 (pääkoulun lisäksi nykyinen Variston opetuspiste olisi Hämeenkoulun käytössä). Henkilöstön lomautus 37) Voiko opettajat lomauttaa? Sivistystoimi vastaa: Kaupungin valtuusto on asettanut säästöihin ehtona, että ketään ei saa lomauttaa. Jos lomautetaan opettajat 1 kuukaudeksi, saisimme vain 4 M säästön 6 M sijasta, koska menettäisimme valtionavun opetusryhmien pienentämisestä. Vuonna 1998 lomautukset toteutettiin ja saadun kokemuksen mukaan se ei ollut oppimisen ja opetuksen kannalta hyvä ratkaisu. Kesällä lomauttamisessa on omat haasteensa.

7 38) Juustohöyläsäästäminen ei ole mistään kotoisin, lomauttaminen olisi parempi koska siellä olisi mahdollista säästää hallinnosta. Toivomme tarkempia säästöesityksiä seuraaviin tilaisuuksiin. Meidän tarvitsee saada lisää tuloja miten niitä voitaisiin saada? Sivistystoimi vastaa: Lomautukseen on reunaehto valtuuston päätöksen mukaisesti (ks. kysymys 37). Kaavoitusmuutos edellyttää myös valtuuston päätöstä ja se voidaan tehdä vain jos koulu päätetään lakkauttaa. Vantaalla verotulojen lasku on hitaampaa kuin naapurikunnissa. Uusilla alueilla haetaan veronmaksajia, elinkeinopolitiikalla haetaan hyviä yrityksiä. 39) Jos on tehty periaatepäätös lomautuksista niin miksi opettajien ja avustajien vähentäminen esitetään vaihtoehtona? Sivistystoimi vastaa: Ei ole esitetty vaihtoehtona, vaan on esitetty vertailutietona, että 5M säästön saaminen edellyttäisi n. 100 määräaikaisen opettajan vähentämistä (opettajia on n. 1500, joten luonnollinen poistuma kolmen vuoden aikana onnistuisi) ja 100 avustajan vähentämistä (osa avustajista tilataan Seuren kautta). 40) Miten säästö 100 opettajasta voi olla sama kuin säästö 100 koulunkäyntiavustajasta? Sivistystoimi vastaa: Laskelmassa on huomioitu valtionavustuksen menettäminen. Vantaa saa opetusryhmien pienentämiseen 2,2 miljoonaa, joten ensimmäisten 50 opettajan säästämisestä ei saada säästöjä. (ks. kysymys 37) Koulumatkat 41) Koulumatkojen turvallisuus mietityttää, lapset joutuvat ylittämään kehä III:n ja Maissikujalla ei ole alikulkua. Hämevaaran ja Linnaisten lapset puuttuuvat laskelmista. Karhunkierros > 6 kerrostaloa joissa yht 100 lasta. Sivistystoimi vastaa: On selvää, että osan oppilaista koulumatka lyhenee ja osan pitenee. On totta, että osalle oppilaista tulisi Vihdintien alitus kevyen liikenteen väylää pitkin. Jo pitkän aikaa Jokivarren koulun oppilaista osa alittaa Lahdentien, mitään ongelmia asian suhteen ei ole ollut. Tällä alueella kaikki matkat voidaan tehdä kevyenliikenteen väyliä pitkin. Hämevaaran ja Linnaisten lapset ovat laskelmissa, mutta diaesityksessä olevat kartat eivät ulottuneet sinne asti. 42) Kuka vastaa Hämevaarasta liikkuvien lasten koulumatkan turvallisuudesta? Missä on laskettu raha, joka menee teiden turvallisuuden lisäämisestä? Sivistystoimi vastaa: Tiepuolen kanssa tehdään tarvittavat välttämättömät muutokset teiden korjaamisesta ja muutoksista. 43) Onko nähtävillä turvallisuustarkastelut, onnettomuusriskialueet uusilla koulureiteillä? Sivistystoimi vastaa: Ei ole tehty erillistä vahinkotilastoa kouluittain.

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea

Yleinen palaute. - Toimivien ja viihtyisien päiväkotien lakkauttamista alueilta, joilla jo nyt on puute päiväkotipaikoista on vaikea Yleinen palaute - Tuntuu aivan käsittämättömältä että taas leikataan lapsista! Tulevaisuuden toivot heittopusseina! Lapset joutuvat mahdollisesti hoitoon kauemmas joten hoitopäivät pitenee eikä omalta

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetusvirasto

Kasvatus- ja opetusvirasto Kasvatus- ja opetusvirasto Versio 7.0, 21.3.2014 EK Sivu 1 Sisältö TAUSTAA... 5 Asian aikaisempi käsittely... 6 Opetustoimen palveluverkon kehittämisen peruslinjaukset... 7 Oppilasmäärät... 7 Nykytila...

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet

KAJAANIN KAUPUNKI. Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet KAJAANIN KAUPUNKI Talouden tasapainottamisohjelma 2010 2016 kansalaisten mielipiteet Kajaani 21.8.2009 Sisältö 1 Yhteenveto mielipiteistä 1 2 Mistä saadaan tuloja lisää 3 Veroprosentin korotus 3 Koiraveron

Lisätiedot

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012

Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Limingan keskustelutilaisuuspäivän raportti 2012 Arviointiteemana Nuorisolain 8 toteutuminen eli nuorten kuuleminen sekä mahdollisuus osallistua paikallista ja alueellista nuorisotyötä- ja politiikkaa

Lisätiedot

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte?

1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? 1. Minkä puolueen kunnanvaltuutettuna toimitte? Vastaajien määrä: 1028 0% 5% 10% 15% 20% 25% Keskusta 25,88% Kokoomus 19,65% Kristillisdemokraatit 1,85% Perussuomalaiset 11,67% Ruotsalainen Kansanpuolue

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015

Kankaanpään kaupunki. Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kankaanpään kaupunki Toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelma 2013-2015 Kaupunginhallitus 4.6.2012 JOHDANTO Vuoden 2011 heikon tuloksen ja vuodelle 2012 ennakoidun alijäämän surauksena kaupunginhallitus

Lisätiedot

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla:

PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA. Valtiovarainministeri Katainen Vantaalla: U usiv antaa PORVARILLINEN MIELIPIDELEHTI 1-2/08 PAINOS 85.000 JAETAAN JOKA KOTIIN VANTAALLA - Elintaso nousee maailmalla, ihmiset syövät kehittyvissäkin maissa enemmän ja ennen kaikkea syövät enemmän

Lisätiedot

LEIJONALEHTI. Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat

LEIJONALEHTI. Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat 2015 LEIJONALEHTI 1 LEIJONALEHTI PÄHKINÄRINNE - VAPAALA - VARISTO - HÄMEENKYLÄ - RAJATORPPA - HÄMEVAARA - LINNAINEN Ensi lauantaina 21.9. entistäkin iloisemmat syysmarkkinat LIONS CLUB VANTAA/PÄHKINÄRINNE

Lisätiedot

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014

Sujuvaa. suurkaupunkia rakentamassa. Vantaan kaupungin. Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 15.3.2014 Sujuvaa suurkaupunkia rakentamassa Sisäsivuilla kaavoituskatsaus sekä katujen ja viheralueiden suunnittelu- ja

Lisätiedot

Arjessa kiinni. Nimikilpailu lasten kulttuuriohjelmalle 11. Mikä avoin data? 14 Kehä III:n parantaminen etenee 4. Asunnottomien kodissa 12

Arjessa kiinni. Nimikilpailu lasten kulttuuriohjelmalle 11. Mikä avoin data? 14 Kehä III:n parantaminen etenee 4. Asunnottomien kodissa 12 Vantaan kaupungin Vanda stads invånartidning Julkinen tiedote Offentligt infoblad 21.9.2013 Arjessa kiinni Sisäsivuilla nuorisovaltuuston liite! Sivuilla Nimikilpailu lasten kulttuuriohjelmalle 11 Mikä

Lisätiedot

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle Petri Paju Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle LLNB kaikki erät Ruokahuolto Huolto/siivous Tilatoimi Liikunta Nuorisotyö Kirjasto Kansanterveystyö Lukio Esi-

Lisätiedot

Parkanon Keskustan koulun Vanhempainyhdistys ry www.mllparkano.com/vykk.htm

Parkanon Keskustan koulun Vanhempainyhdistys ry www.mllparkano.com/vykk.htm Parkanon Keskustan koulun Vanhempainyhdistys ry www.mllparkano.com/vykk.htm Parkanon kaupungin: Kaupunginvaltuusto Kaupunginjohtaja Sivistysjohtaja Tekninen johtaja Keskustan koulun rehtori 1. Parkanon

Lisätiedot

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä

Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä FCG KONSULTOINTI Nokian kouluverkko- ja johtamisjärjestelmä Selvitys FCG KONSULTOINTI OY P26251 FCG KONSULTOINTI OY Selvitys 1 (48) Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Tehtävän rajaus... 3 1.2 Selvityksessä

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4. Kartta... 4 PORVOON KAUPUNGIN POHJOISOSIEN KOULUVERKKOSELVITYS 17.11.2014 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Porvoon kaupungin pohjoisosien alue... 4 Kartta... 4 3 Nykytilanne... 5 Huomioitavat näkökulmat... 5 Oppilasmäärät...

Lisätiedot

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA

SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA SELVITYS KESKENERÄISISTÄ VALTUUSTOALOITTEISTA 1. LAPSET JA NUORET... 5 1.1. Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloite nuorisotilojen saaminen Piikkiön keskustaan ja Kaarinan kulttuuritalo hanke (26.9.2011

Lisätiedot

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI

KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI KUNTARAHOITUKSEN ASIAKASLEHTI 2/2015 Ekorakentaminen yleistyy Kuopio tiivistää konserniyhteistyötä Ratkaisun avaimia Inspirasta Hollola Uusia ratkaisuja asuntotarpeeseen Sivu 14 luottaa leasingiin 2 Huomisen

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta

4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä. 16 Prosessiajattelu Pohdittavaa prosessiajattelusta Sisältö 3 Aluksi 4 Arvot ja päämäärät Kysymyksiä arvoista ja päämääristä 5 Omistajuus Pohdittavaa omistajuudesta ja pääomahuollosta 10 Asiakas on tärkein Kysymyksiä asiakkaista ja asiakkuuksista 16 Prosessiajattelu

Lisätiedot

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20)

Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kuntaliitoskyselyn tuloksia 23.2.2012 1 (20) Kesälahti & Kitee kuntaliitos 2013! Yhteenvetoraportti N=146 Julkaistu: 10.2.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Olen Vastaus Lukumäärä Prosentti 20% 40% 60%

Lisätiedot

Lempäälän lapset. Päiväkodin tyytyväiset käyttäjät. Energiatehokkuus syntyy viisaista valinnoista Palvelukodissa viihtyisä vanhuus

Lempäälän lapset. Päiväkodin tyytyväiset käyttäjät. Energiatehokkuus syntyy viisaista valinnoista Palvelukodissa viihtyisä vanhuus Cyclo Casatino Oy:n asiakaslehti 1/2010 Energiatehokkuus syntyy viisaista valinnoista Palvelukodissa viihtyisä vanhuus Lempäälän lapset Päiväkodin tyytyväiset käyttäjät Erityiskoulu 75 päivässä s. 12 Ville

Lisätiedot

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto.

Kiinteistö VIESTI. KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. www.kiinteistoliitto. Kiinteistö Tammikuu 1/2014 VIESTI MIKKO VIRKAMäKI Taloyhtiöiden alueellinen yhteistyö olisi hieno asia sivu 5 KATARIINA LAAKSONEN Velvoitepysäköintiin on löydettävä kohtuullinen ja järkevä ratkaisu. sivut

Lisätiedot

Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta

Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Euroopan parlamentin kuuleminen Bryssel, marraskuu 2011 Nuorten näkemyksiä inklusiivisesta koulutuksesta Euroopan parlamentin kuuleminen Bryssel, marraskuu

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta

Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta nro 7/2010 SISÄLLYSLUETTELO OPLTK 102 OPLTK 103 OPLTK 104 OPLTK 105 OPLTK 106 OPLTK 107 Kokouksen järjestäytyminen Jaostojen ja viranhaltijoiden päätösten laillisuusvalvonta Oikaisuvaatimus päivähoitomaksupäätöstä

Lisätiedot

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi

MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi MATINKYLÄN HUOLTO OY:N ASIAKASLEHTI www.matinkylanhuolto.fi 1 2008 Lähiyhteisöllisyys ja alueellinen isännöinti Matinkylän liikenneongelmat ja metro Eteläisen Espoon kaavoitus Isännöinti on taitolaji Märkätilojen

Lisätiedot

Muutoksen tuulet voimavaraksi

Muutoksen tuulet voimavaraksi Muutoksen tuulet voimavaraksi Yleisten kirjastojen neuvoston strategian jalkauttaminen Lapin kirjastoihin ja Lapin kirjastojen strateginen kehittäminen Hankeraportti Isa Kotilaine ja Hilkka Heikkinen 1

Lisätiedot

Ihan viturallaan täällä on asiat.

Ihan viturallaan täällä on asiat. Ihan viturallaan täällä on asiat. Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä 1.7.2005-30.4.2006 KUVA: MAIJA KAUPPILA Anna Kontula Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä

Lisätiedot

Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista

Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista 1 Nuorten arvioita Lahden eteläisen alueen nuorisopalveluista Arviointiin osallistui syyskuussa 2014 yhteensä 50 nuorta. Ryhmä 1 (Perhepuistossa kokoontuneet kolme 13 15-vuotiasta tyttöä) Ryhmä 2 (Perhepuistossa

Lisätiedot

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat

Ostajalle: Sisällysluettelo. Välityspalkkio 14 Asunnon hinnan määrittely 15 Asunnon myymisen yhteydessä esitettävät asiakirjat Sisällysluettelo Pääset valitsemaasi aihealueeseen otsikkoa klikkaamalla. Johdanto 2 Ostajalle: Asunnon etsiminen 2 Mitkä ovat asuntokaupan eri vaiheet? 3 Hyvä muistaa ennen ostotarjouksen tekemistä 3

Lisätiedot