2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "2) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan?"

Transkriptio

1 Tiedotus ja keskustelutilaisuus / Hämeenkylän koulu Ohessa on Hämeenkylän koululla esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen. Yleiset kysymykset säästöistä 1) Mikä on säästötavoite? Sivistystoimi vastaa: Kaupunginvaltuuston Talous- ja velkaohjelman päätöksen mukaisena säästövelvoitteena on saada pysyvät vuosittaiset säästöt noin 5 Me:n osalta vuodesta ) Perustuuko säästöt pelkästään perusparannus ja laajennussuunnitemaan? Sivistystoimi vastaa: Eivät. Velkaohjelman mukaan meidän tulee tehdä säästöjä käyttötalouspuolen menoista ja investointiohjelmasta. Jokaiselle tulosalueelle on annettu käyttötalouspuolen säästövelvoite. Lakkauttaminen tapahtuu vaiheittain kulut säilyvät niin kauan kuin koulu on koulukäytössä 3) Olemme muuttaneet Hämeenkylään Tuomelan koulun takia. Hyvien veronmaksajien poislähtemistä ei ole huomioitu suunnitelmassa. Miksi kannattaisi jäädä Vantaalle? Sivistystoimi vastaa: Tunne on ymmärrettävä ja on ymmärrettävää, että lapsiperhe muuttaa lähelle rauhallista ja turvallista koulua. Vantaalla on tarjota jokaiselle oppilaalle koulupaikka kohtuullisen lyhyen ja turvallisen koulumatkan päässä. 4) Vantaa ei ole pystynyt profiloitumaan hyväksi asuinkunnaksi, hyvätuloisia ei kannattaisi päästää muualle. Päättäjien pitäisi ottaa tämä huomioon päätöksiä tehtäessä ja Hämeenkylää kannattaisi hyödyntää brändäyksessä. Budjetti, joka on laitettu saneerauksen, on väärin tehty ja remonttilaskelmat on ylimitoitettu? Sivistystoimi vastaa: Väkiluku nousee vuosittain yli 2000:lla ja profiloitumistyötä työtä tehdään kaiken aikaa. Peruskorjaus on mahdollista tehdä monella eri tavalla. 5 Me peruskorjaus on tilakeskuksen laskelma, peruskorjaus on vain yksi kulu. Säästöt tulee löytää käyttötaloudesta toisin sanoen esim. siten, että kaikkia Vantaan koulutiloja käytetään tehokkaammin. Tämä on suunnitelman keskeinen säästökohde. Säästö syntyy siitä, että oppilaskohtainen tilakustannus näin tippuu n. 200 / vuosi. 5) Voidaanko Oopperan tuki lakkauttaa? Sivistystoimi vastaa: Oopperasta on olemassa voimassaoleva sopimus. Ooppera tekee tiivistä yhteistyötä koulujen, vanhainkotien yms. kanssa. 6) Pitäisi katsoa tilahallinnon puoleen ja tehdä säästöt sieltä. Tämä on väärä kohta säästää. Variston päiväkodin remontti esimerkkinä. Onko laskettu vaihtoehtoa, että Tuomelassa säästettäisiin esiopetus, 1. ja 2. luokka? Sivistystoimi vastaa: Sellaista laskelmaa ei ole tehty, laskelma toteutetaan. 7) Kuinka tosissaan otetaan muita vaihtoehtoja tarkasteluun mukaan? Sivistystoimi vastaa: Kaikkien kuntalaisten kanssa tehdään töitä. Tavoitteena on esittää paras mahdollinen säästötoimenpide, joka vähiten heikentää oppilaiden koulunkäyntiä. Helppoa ratkaisua ei ole. 8) Montako koulua on pelastettu aikaisemmin?

2 Sivistystoimi vastaa: Virkamiesten esityksistä opetuslautakunnalle ei yhtään, mutta esimerkiksi Tarhapuiston lakkauttamisen yhteydessä kuultiin huoltajia ja kuuleminen vaikutti suunnitelman sisältöön mm. oppilaiden koulupolun osalta. 9) Miksi Vantaa maksaa urheilu- tai kristilliseen kouluun menevien oppilaiden opiskelusta aiheutuvat kulut (kotikuntakorvaus)? Sivistystoimi vastaa: Kotikuntakorvauksen maksaminen perustuu lakiin ja on siten kunnalle pakollista. Myös Vantaa saa korvausta vantaalaisissa kouluissa olevista muiden kuntien oppilaista. 10) Huonosti viety asia, lakkauttamisuhasta saatiin lukea Hesarista. Valmistelussa ei ole kuultu henkilöstöä. Vantaan arvoja on kestävä kehitys, innovatiivisuus ja yhteisöllisyys. Tässä ei ole huomioitu yhtäkään arvoa. Onko tavoite saada säästöjä vai tiivistää kouluverkkoa? Sivistystoimi vastaa: Kaikille vantaalaisten peruskoululaisten huoltajille lähetettiin Wilman välityksellä tiedote asiasta, ja parhaillaan asian valmistelu on käynnissä. Alueelliset tiedotus- ja keskustelutilaisuudet ovat osa avointa valmistelua, kuten myös netissä oleva materiaali, kysymyksiin vastaaminen ja lausuntopyyntökierros. Tavoitteena on saada säästötavoitteet tiivistämällä ja tehostamalla koulutilojen käyttöä. Kestävän kehityksen mukaista on, että lämmitettäviä yms. tiloja on vähemmän. Ymmärrämme hyvin, että yhteisöllisyyden kannalta tilannetta ei koeta tällä hetkellä hyvänä. 11) Jos asukkaat kerää voidaanko koulu säilyttää? Sivistystoimi vastaa: Perusopetukselle asetettu säästövaade on vuotuinen. Kunnalla on lakisääteinen velvollisuus järjestää ja maksaa opetus kuntalaisilleen, sen vuoksi oppilaiden huoltajien mahdollisilla lahjoitusvaroilla ei voida rahoittaa Vantaan peruskoulujen ydintoimintaa mm. opetusta, vuokria, kouluaterioita. Opintoretkiin, leirikouluihin ja joihinkin opetusvälineisiin liittyviä lahjoituksia on kuitenkin otettu vastaan. 12) Tuomelan koulun tontinkin Vantaa on ottanut vastaan lahjoitusmaana. Eikö tämä lahjoitus sido? Sivistystoimi vastaa: Tuomelan koulun tonttiin liittyviä lahjakirjoja on kaksi, vuodelta 1922, lahjoittajana Osakeyhtiö Leppävaara, ja vuodelta 1958, lahjoittajana Lauri Olavi af Heurlin. Lahjat on otettu kiitollisuudella vastaan. Kumpaankin on Helsingin maalaiskunnalla (Vantaan kaupungilla) lainhuudatukset. Lahjoissa ei ole peruutusehtoja. Lahjat on otettu vastaan ja ne on lainhuudatettu. Paikalle on rakennettu koulu 1931 ja sitä on laajennettu 1957, joten kumpikin lahjamaa on ollut tarkoituksessaan vuosikymmeniä. Näin ollen lahjakirjat eivät sido kaupungin kaavoitusta. Tuomelan koulurakennukset ovat arkkitehti Jalmari Peltosen laatimat koulut, jotka ovat osa Vantaan arvokasta rakennusperintöä ja suojeltu asemakaavassa vuonna Suojelu ei koske rakennuksen käyttötarkoitusta, mikä voidaan muuttaa. Rakennuksen uusi käyttö tulee sopeuttaa rakennuksen ominaispiirteisiin niin ettei se vaaranna rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja. Mikäli rakennus myydään, muutoskustannukset eivät kuulu kaupungille. Kiinteistöt yms. 13) Onko laskelmissa mukana Askiston parakkitilat? Sivistystoimi vastaa: Tilojen mitoituslaskelmissa ei käytetty aikaisempia toteutuneita oppilasmääriä vaan tilat tarkistettiin siten, että jokainen tila tarkastettiin erikseen käymällä

3 paikan päällä, minkä mukaisesti kouluille laadittiin maksimimitoitusoppilasmäärä. Näin ollen parakit eivät ole mukana maksimimitoitusoppilasmäärässä. 14) Miksi Tuomelan koulu on perusparannuksen tarpeessa? Miksi remonttisuunnitelma tehty, kun koulu ei ole homekoulu. Sivistystoimi vastaa: Koulu ei ole ajanmukainen ks. vastaus kysymykseen 23. Kaupungin vallitsevan toimintatavan mukaisesti koulu on perusparannuksen tarpeessa rakennuksen kunnon perusteella. 15) Mikä on Hämeenkylän arvo? Onko säästöä, että laitetaan vanhoja pois ja rakennetaan samaan aikaan uusia kouluja? Onko säästöt oikeasti säästöjä? Miksi Kivistön koulua ei jätetty rakentamatta, mutta olemassa olevilta alueilta karsitaan. Sivistystoimi vastaa: Vuorotellen jokaisen koulun kohdalla on käyty tarkastelu millaiset vaikutukset olisi jos ko. koulu lakkautettaisiin. Jokainen koulu on käyty tarkkaan läpi tilojen, koulumatkojen jne osalta. Jokainen koulu on yhtä tärkeä - koulu on kasvatus- ja oppimisyhteisö. Tuomelan koulu on hyvä laadukas koulu, mutta virkamiehien tehtävänä on hakea 5 Milj vuotuisia säästöjä. Säästöjä ei ole tehty kiusallaan ja on ymmärrettävää, että ne koulut, joita asia kipeimmin koskee, ovat eniten säästöjä vastaan. Kaupunki pystyy järjestämään laadukkaan opetuksen turvallisen ja lyhyen koulumatkan päässä, Tuomelan alueen nykyiset ja tulevat oppilaat mahtuvat alueen lähikouluihin. Kivistöön on rakennettu Kanniston koulu alueen oppilasmäärän kasvun johdosta. Suunnitelmissa on rakentaa Aurinkokiven koulu, jolloin luovutaan Kivistön vanhasta koulukiinteistöstä, jonka peruskorjaus ei ole enää taloudellisesti kannattavaa toteuttaa. 16) Mikä on Tuomelan koulun suunnitelma, mihin käyttöön koulu otettaisiin? Kyseessä olisi vain vuokrasäästö, miten se olisi koko kaupungin osalta säästö, eikö se ole säästö vain opetustoimelta? Miten Tuomela olisi säästö, kun tila jää tilakeskukselle? Sivistystoimi vastaa: Jokainen tila maksaa, valaistus, siivous yms. Perusopetuksessa on yli m2 sisätilaa. Mikäli perusopetus luopuu tiloista maankäytön tulosalue päättää, mitä tyhjäksi jäävälle kiinteistölle / tontille tehdään. Suunnitelmaa tehtäessä on konsultoitu em. tulosaluetta. Maankäyttö on arvioinut, että oheiset kiinteistöt voidaan muuttaa toiseen käyttötarkoitukseen. 17) Teksteissä lukee, että kiinteistölle ei ole muuta käyttötarkoitusta kuin koulu. Sivistystoimi vastaa: Vuonna 2010 tehdyssä tarveselvityksessä arvioitiin, että Tuomelan koulu tarvitaan. Vuosina mitoitus on pohdittu uudestaan uudenlaisilla opetusjärjestelyillä. Kiinteistön käyttötarkoitus voidaan muuttaa. Suojelumerkinnät eivät koske rakennuksen käyttötarkoitusta eikä näin ollen vaadi kiinteistön säilyttämistä kouluna vaan rakennuksen kulttuurihistoriallinen arvo tulee säilyttää. 18) Kaupungin esittämä säästötavoite on vuosille Kartoitus on tehty vuonna 2010, jolloin todettiin, että kaikkia tiloja tarvitaan. Sivistystoimi vastaa: Kesällä 2012 silloinen kaupunginvaltuusto teki päätöksen talous- ja velkaohjelmasta. Kun tiedettiin, että tarvittavien säästöjen suuruusluokka on 5 M., päätettiin selvittää onko mahdollisuus lisätä tilojen käyttöastetta, jotta säästöä ei tarvitse tehdä opetuksesta. Toivomme ideoita ja toivomme, että mahdolliset valmistelussa tulleet virheet löytyvät. Tavoitteena on järjestää laadukas opetus kaupunginvaltuuston myöntämällä määrärahalla. 19) Mitkä on Tuomelan koulun kulut? Suurimmat kulut tulevat oppilaista, pelkillä tilamuutoksilla ei säästöä saada.

4 Sivistystoimi vastaa: Tuomelan koulun rehtori Tuula Eerola kertoi, että budjetti on noin euroa. (myöhemmin tarkistettu tieto: euroa on budjetoitu koulun käyttöön). Tästä noin 95 % menee henkilöstön palkkoihin sivukuluineen), Edellä oleva määräraha ei sisällä aterioita, siivousta, avustajia eikä kuluja vuokrasta, siivouksesta ja kouluisännästä. Opetuksesta saadaan n euron säästö, jos Tuomelan koulusta luovutaan. 20) Luvut saadaan näyttämään miltä halutaan, Vantaan kaupungin säästötoimenpiteiden perustana on kaupungin kriisiytymisen estäminen. Vantaan kaupungin tasolla säästö on pieni, koska rakennus on suojeltu ja siitä ei saa säästöä. Onko Tuomelan koulun tontista tehty aiesopimuksia, onko säästön takana, että alue saadaan asumiskäyttöön? Sivistystoimi vastaa: Säästö on todellista rahaa, sillä maksetaan esim. siivouksesta aiheutuvia palkkakuluja, tontista ei ole mitään valmiita suunnitelmia saati päätöksiä, maankäytöllä on kuitenkin useita mahdollisuuksia tontin käytön suunnitteluun. Valtuusto tekee kaavoituspäätökset, niin kauan kuin on tehty päätös koulusta, kaavoitusta ei voida tehdä. 21) Jos koulun käyttötarkoitus muutetaan joksikin toiseksi onko kustannus sama? Sivistystoimi vastaa: Jos käyttötarkoitusta ei tiedetä, muutoskustannuksia ei voida tietää. 22) Hölmöläisen hommaa, jos ei mietitä mitä sitten tilan uusiokäytöllä tehdään. Urheiluseurat käyttävät liikuntasalia ja urheilukenttää 32,5 tuntia vikossa. Myös omatoimisen liikunnan määrää tulisi lisätä. Tuomelassa on ainut jääkenttä alueella. Mihin sijoitetaan Tuomelan tunnit? Halutaanko vähentää lasten liikkumista? Lakkauttaminen tarkoittaa satojen vapaaajan käyttötuntien vähenemistä. Onko laskettu mitä tämä maksaa? Sivistystoimi vastaa: Jos suunnitelman mukaisesti päätettäisiin, niin Vantaalla vähenisi 2 liikuntasalia toinen Tuomelan koululta ja toinen Hevoshaan koululta, se olisi 46 koulun liikuntasaleista tilamitoituksen mukaan alle 3 %, koska poistuvat salit ovat keskikokoja pienemmät. Emme ole löytäneet sellaista kustannusten karsintatapaa, jolla jokin palvelu ei heikkenisi. Hintaa ei ole laskettu. Ratkaisu urheilukentän säilymisestä selviää myöhemmin, kun maankäytön toimiala tekee suunnitelman/päätöksen tontin käytöstä. 23) Tiedotteessa perustellaan perusparannus ja laajennus maksaisi 5,2 M. Miksi perusparannus esitetty syynä? Opettajan kertomus on, että liikuntatilat, atk-tilat yms. toimivat. Sivistystoimi vastaa: Tarve- ja hankesuunnitelmassa on todettu seuraavia puutteita nykyisten tilamääräysten perusteella: Opetustiloissa on ainoastaan poistoilma ja korvausilma otetaan ikkunoihin tehdyistä rakoventtiileistä. Tilat ovat talvella kylmät ja keväällä kuumat. Talon henkilökunta on oireillut eri tiloissa. Ruokailutila on alimittainen, teknisen työn tilojen pitäisi olla 50% suuremmat, sieltä puuttuvat mm. konesali ja maalaustila sekä kunnon varastotilat. Erilliset musiikin- ja kuvaamataidon tilat puuttuvat. Esteettömyys ei toteudu koulussa. Opettajien tilat ovat niukat ja opettajille ei ole sosiaalitiloja. Terveydenhuollon tilat ovat alimittaiset. Liikuntasalista puuttuvat varastotilat, mikä vaikeutta koulun jokapäiväistä toimintaa 24) Missä lähialueen kouluissa ei ole sisäilmaongelmia? Sivistystoimi vastaa: Kukaan ei pysty sanomaan varmuudella, missä tiloissa ei olisi sisäilmaongelmia.

5 25) Onko kulttuuriarvoja huomioitu valmistelussa? Tuomela koulu on toiminut mm. äänestyspisteenä ja siellä on järjestetty pihatalkoita. Sivistystoimi vastaa: Kulttuuriarvoja on huomioitu siten, että Tuomelan koulukiinteistöä on suojeltu Vantaan omassa kaavoituksessa ja tämän vuoksi, jos perusopetus siitä luopuu, niin rakennuksen käyttötarkoitusta on suunniteltu muutettavan. Keskusvaalilautakunta päättää äänestyspisteiden paikat olemassa olevista kaupungin kiinteistöistä. Oppilaiden koulupolku 26) Perheessä useampi lapsi ja muutos vaikuttaisi siten, että lapset olisivat eri kouluissa: esikoinen siirtyisi Pähkinärinteeseen ja muut Rajatorppaan. Sivistystoimi vastaa: Ne perheet, jotka käyvät nyt Pähkinärinteen koulua käyvät. ko. koulua loppuun saakka. Vantaalla on toissijaisessa oppilaaksiotossa käytössä sisarusperuste ja näin pyritään estämään kysyjän mainitsema tilanne. 27) Pari vuotta sitten Vantaa teki päätöksen, että kaikki erityisen tuen oppilaat siirtyvät omaan lähikouluun. Mihin ajatus katosi parin vuoden aikana? Sivistystoimi vastaa: Toimenpideohjelma ei ole ollut millään tapaa säästötoimenpide, Vantaalla on lähes yhtä paljon erityisluokkia kuin aikaisemminkin (vajaa 200). Erityisopetuksen resurssia ei ole vähennetty. Ainoat säästöt ovat tulleet taksikuluista ja nämä säästöt ovat menneet erityisopettajien pätevöittämiseen. 28) Rajatorpan koulun alueelta siirrettiin keväällä tyttöä sukupuolen mukaan Varistoon. Tuleeko tästä jokin ketjureaktio? Siirtyykö Varistosta ja Rajatorpasta Myyrmäkeen. Mihin siirtyy Rajatorpasta oppilaat? Sivistystoimi vastaa: Ne oppilaat, jotka ovat tällä hetkellä Variston opetuspisteessä luokilla jatkaisivat Hämeenkylässä. Uudet oppilaat tulisivat uuteen Hämeenkylään Ne oppilaat, jotka ovat Rajatorpan koulussa käyvät siellä 6.-luokan loppuun saakka. Rajatorpasta ei lopu tila kesken, koska Varistosta ei enää tulisi 3. luokkalaiset Rajatorppaan. 29) Hämevaaran lapset asuu Espoon rajalla. Onko heillä oikeus mennä Espoon kouluihin? Sivistystoimi vastaa: Pääkaupunkiseudulla on mahdollista hakea naapurikunnan puolelle kouluun ja ko. kunta päättää ottaako se (mahtuuko) lisää oppilaita. Tällöin on kyseessä toissijainen oppilaaksiotto, jolloin huoltaja maksaa mahdolliset koulumatkakustannukset. 30) Espoon kouluihin ei Hämevaarasta käytännössä pääse. Kuka tulee vastaamaan turvallisesta kulkemisesta Hämevaaraan Rajatorpasta. Reitti on nyt rakennustyömaana ja siellä ei ole kävelyteitä eikä valoja. Sivistystoimi vastaa: Reitit turvataan jos on teiden rakennusprojekteja. Jos esim. kehä II remontti alkaa, niin matka turvataan erillisillä tiejärjestelyillä. Ennusteet 31) Oppilasmääräennusteissa on käytetty yleisiä tilastoja, miksi ei ole käytetty neuvolatietoja? Hämevaarassa tilanne on muuttunut, lähes kaikki tontit jaettu ja tonteille on muuttanut lapsiperheitä. Näkyykö laskelmissa tämä lisärakentaminen? Sivistystoimi vastaa: Vantaan kaupungin tietopalvelut on tehnyt tilastoja vuodesta Väestöennusteissa huomioidaan kaikki tiedossa olevat kaavat ja rakennusluvat sekä

6 laskelmissa huomioidaan hedelmällisyysindeksi (ikä, uskonto yms.) ja jokaiseen ennusteeseen otetaan edellisen vuoden väestötieto pohjaksi. 32) Mikä pätevöittää tekemään tilaennusteita? Sivistystoimi vastaa: Tarkasteluun on osallistunut Ilkka Kalo, Eila Tanninen, Elina Lehto- Häggroth sekä aluerehtorit/-päälliköt ja sekä muita virkamiehiä. Tilatarkastelusta vastaavat talous- ja hallintojohtaja Tanninen ja perusopetuksen johtaja Kalo. Lisäksi Sainio on selvittänyt, mitä opetusjärjestelyjä kouluilla tehty ja kuinka voidaan opetusjärjestelyjä muuttamalla tehostaa tilojen käyttöä. Tällä osaamisella ja kokemuksella on tilatarkastelu tehty. Kaikkien koulujen rehtorit ovat saaneet tarkastettavakseen tilatarkastelun tiedot oppilasmäärineen. 33) Sainion yritys myy laskentaohjelmaa, onko sitä käytetty tarkastelussa? Sivistystoimi vastaa: Ei ole käytetty. 34) Tilatehokkuuslaskelmat ovat vuosilta kun ne oli ihan täysiä ja luokkakoot oli suuria. Onko tässä ristiriita? Sivistystoimi vastaa: Tilatarkastelussa mitattiin neliöt ja sitten katsottiin vuosien maksimioppilasmäärät ja todettiin, että neliömäärät ovat liian epätarkkoja, joten niiden perusteella ei tehty laskelmia vaan laskelmat päätettiin tehdä käymällä paikan päällä jokaisen koulun jokaisessa tilassa. Yhdenvertaisilla kriteereillä laadittiin jokaiselle koululle maksimioppilasmäärä. Rehtoreista 46sta 43 arvioi, että he pystyvät järjestämään opetuksen maksimioppilasmäärälle olemassa olevissa tiloissa. Rehtorit ovat myös tarkistaneet oman koulun maksimioppilasmäärätiedot sekä tilatiedot. 35) Miksi Tuomelan koulun oppilasennusteen luvut hyppivät hassusti? Mihin muutos laskelmissa perustuu? Sivistystoimi vastaa: Koska Tuomelan koulun oppilasmäärät hyppivät, kuten kysyjäkin oli huomannut, niin teimme tilatarkastelussa rinnakkaisen laskelman, joka perustuu väestörekisteritietoihin. Nämä tiedot löytyvät asianomaisen dian alareunasta. Näin alueen oppilaiden yhteismäärä luokilla 1-6 voitiin varmentaa. Tilaselvitystä ovat tehneet toimistoarkkitehti, talous- ja hallintojohtaja sekä Sainio opetusjärjestelyjen osalta, joilla kaikilla on pitkä kokemus. 36) Mikä tulisi olemaan Hämeenkylän koulun oppilasmäärä vuonna 2016? Sivistystoimi vastaa: Oppilasmäärä tulisi olemaan noin 700 (pääkoulun lisäksi nykyinen Variston opetuspiste olisi Hämeenkoulun käytössä). Henkilöstön lomautus 37) Voiko opettajat lomauttaa? Sivistystoimi vastaa: Kaupungin valtuusto on asettanut säästöihin ehtona, että ketään ei saa lomauttaa. Jos lomautetaan opettajat 1 kuukaudeksi, saisimme vain 4 M säästön 6 M sijasta, koska menettäisimme valtionavun opetusryhmien pienentämisestä. Vuonna 1998 lomautukset toteutettiin ja saadun kokemuksen mukaan se ei ollut oppimisen ja opetuksen kannalta hyvä ratkaisu. Kesällä lomauttamisessa on omat haasteensa.

7 38) Juustohöyläsäästäminen ei ole mistään kotoisin, lomauttaminen olisi parempi koska siellä olisi mahdollista säästää hallinnosta. Toivomme tarkempia säästöesityksiä seuraaviin tilaisuuksiin. Meidän tarvitsee saada lisää tuloja miten niitä voitaisiin saada? Sivistystoimi vastaa: Lomautukseen on reunaehto valtuuston päätöksen mukaisesti (ks. kysymys 37). Kaavoitusmuutos edellyttää myös valtuuston päätöstä ja se voidaan tehdä vain jos koulu päätetään lakkauttaa. Vantaalla verotulojen lasku on hitaampaa kuin naapurikunnissa. Uusilla alueilla haetaan veronmaksajia, elinkeinopolitiikalla haetaan hyviä yrityksiä. 39) Jos on tehty periaatepäätös lomautuksista niin miksi opettajien ja avustajien vähentäminen esitetään vaihtoehtona? Sivistystoimi vastaa: Ei ole esitetty vaihtoehtona, vaan on esitetty vertailutietona, että 5M säästön saaminen edellyttäisi n. 100 määräaikaisen opettajan vähentämistä (opettajia on n. 1500, joten luonnollinen poistuma kolmen vuoden aikana onnistuisi) ja 100 avustajan vähentämistä (osa avustajista tilataan Seuren kautta). 40) Miten säästö 100 opettajasta voi olla sama kuin säästö 100 koulunkäyntiavustajasta? Sivistystoimi vastaa: Laskelmassa on huomioitu valtionavustuksen menettäminen. Vantaa saa opetusryhmien pienentämiseen 2,2 miljoonaa, joten ensimmäisten 50 opettajan säästämisestä ei saada säästöjä. (ks. kysymys 37) Koulumatkat 41) Koulumatkojen turvallisuus mietityttää, lapset joutuvat ylittämään kehä III:n ja Maissikujalla ei ole alikulkua. Hämevaaran ja Linnaisten lapset puuttuuvat laskelmista. Karhunkierros > 6 kerrostaloa joissa yht 100 lasta. Sivistystoimi vastaa: On selvää, että osan oppilaista koulumatka lyhenee ja osan pitenee. On totta, että osalle oppilaista tulisi Vihdintien alitus kevyen liikenteen väylää pitkin. Jo pitkän aikaa Jokivarren koulun oppilaista osa alittaa Lahdentien, mitään ongelmia asian suhteen ei ole ollut. Tällä alueella kaikki matkat voidaan tehdä kevyenliikenteen väyliä pitkin. Hämevaaran ja Linnaisten lapset ovat laskelmissa, mutta diaesityksessä olevat kartat eivät ulottuneet sinne asti. 42) Kuka vastaa Hämevaarasta liikkuvien lasten koulumatkan turvallisuudesta? Missä on laskettu raha, joka menee teiden turvallisuuden lisäämisestä? Sivistystoimi vastaa: Tiepuolen kanssa tehdään tarvittavat välttämättömät muutokset teiden korjaamisesta ja muutoksista. 43) Onko nähtävillä turvallisuustarkastelut, onnettomuusriskialueet uusilla koulureiteillä? Sivistystoimi vastaa: Ei ole tehty erillistä vahinkotilastoa kouluittain.

Terve, toimiva, tehokas ja rakennushistoriallisesti arvokas 180 lapsen alakoulu on Vantaan kaupungille kannattavampi säilyttää kuin lopettaa

Terve, toimiva, tehokas ja rakennushistoriallisesti arvokas 180 lapsen alakoulu on Vantaan kaupungille kannattavampi säilyttää kuin lopettaa Terve, toimiva, tehokas ja rakennushistoriallisesti arvokas 180 lapsen alakoulu on Vantaan kaupungille kannattavampi säilyttää kuin lopettaa 1 T u o m e l a n k o u l u n p u o l e s t a 4.9.2013 Vastine

Lisätiedot

Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen.

Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen. Tiedotus ja keskustelutilaisuus 5.9.2013/ Lumo Ohessa on Lumossa 5.9. esitetyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset. HUOM! Vastauksia on tarkennettu ja täydennetty tilaisuuden jälkeen. 1) Jo viime

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD ALUEKOORDINAATTORI ALUEKOORDINAATTORI TUKI KOULUILLE JA KODEILLE Monikulttuurisuustaitojen kehittäminen kouluyhteisössä Helsinki 27.11.2009 Organisaatiokaavio perusopetus 1.1.2010 Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetuspäällikkö

Lisätiedot

VD/3414/12.00.01.00/2013

VD/3414/12.00.01.00/2013 Suomenkielisen perusopetuksen TVO -säästöjen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen mm. Tuomelan ja Hevoshaan koulujen lakkauttaminen vuosina 2014-2016 ja niiden vaikutukset kouluverkkoon ja koulutilojen

Lisätiedot

Sorkkisten koulun lakkauttaminen

Sorkkisten koulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 67 26.10.2015 Kunnanhallitus 192 02.11.2015 Valtuusto 53 09.11.2015 Sorkkisten koulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 67 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta

Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta Kysymyksiä ja vastauksia lukuvuoden 2011 2012 alusta toteutettavasta koulupiiriuudistuksesta MUUTOKSEN TAUSTA 1. Miksi uudistus tehdään? 2. Millä perusteella koulupaikka 3. Mitkä ovat lähikoulun osoittamisen

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) Opetuslautakunta OTJ/6 30.10.2012 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 11/2012 1 (7) 184 Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön laina-anomus HEL 2012-012276 T 02 05 03 00 Päätös päätti antaa Suomalaisen Yhteiskoulun Osakeyhtiön 245 000 euron suuruisesta

Lisätiedot

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014

SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 SIIRTOKELPOISET KIIREVÄISTÖT / TILANNEKATSAUS 9.1.2014 Alustava aikataulu ( 9.1.2014 ) lähes kaikissa siirtokelpoisissa kouluissa ja parakeissa sama: 1) Lupakuvat jätetään rakennusvalvontaan n. 31.01.2014

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 174. 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4433/12.01.02/2015 174 Perusopetuksen lukuvuoden 2016-2017 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

valmistelija / lisätietojen antaja: sivistysjohtaja Silja Silvennoinen puh.(09) 4258 3627 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Kasvatus- ja opetuslautakunta 28 21.04.2015 Kaupunginhallitus 84 27.04.2015 Kaupunginvaltuusto 16 25.05.2015 Ahmoon koulun yhdistäminen Nyhkälän kouluun ja lakkauttaminen 16/12.00.01/2015 Kasvatus- ja

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto

NOUSIAISTEN KUNTA. Kouluverkkoselvitys. Lausunto NOUSIAISTEN KUNTA Kouluverkkoselvitys Lausunto FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19874P001 Lausunto 1 (6) Oksanen Raila Sisällys 1 Johdanto... 1 1.1 Vaihtoehto 1. Valpperin koulun toiminta jatkaa korjaamattomassa

Lisätiedot

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen

Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen Kasvatus- ja opetuslautakunta 68 26.10.2015 Kunnanhallitus 193 02.11.2015 Kiukaisten yhteiskoulun lakkauttaminen 250/12.00.00/2015 Kasvope 26.10.2015 68 Euran kunnan kouluverkkosuunnitelmaa on käsitelty

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

Espoon kaupunki Pöytäkirja 190. 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset 22.10.2014 Sivu 1 / 1 4277/12.01.02/2014 190 Perusopetuksen lukuvuoden 2015-2016 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. 050 372 5852 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013)

Espoon kaupunki Pöytäkirja 149. 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) 12.06.2013 Sivu 1 / 1 2299/12.01.01/2013 149 Tapiolan koulun opetuksen järjestäminen syksystä 2013 alkaen (palautettu osittain 14.5.2013) Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä

Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Kasvatus- ja sivistystoimen palvelukorit - kuntalainen edellä Palveluverkkomuutosten taustalla I Toiminnan laatu Kaiken palvelutuotannon ja toiminnan lähtökohtana pitää olla kuntalainen (tuotantolähtöisyys

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus LUONNOS Strategia ja opetussuunnitelma

Lisätiedot

Vantaan sivistystoimi

Vantaan sivistystoimi Vantaan sivistystoimi Paula Ylöstalo-Kuronen Apulaiskaupunginjohtaja 12.9.2012 Sivistystoimen visio ja toiminta-ajatus Vantaa on kasvuun, oppimiseen, uudistumiseen ja sivistykseen luottava lasten, nuorten

Lisätiedot

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa.

Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset peruspalvelut turvataan lähipalveluina kuntalaisille kuntakeskuksissa. Kouluverkko Sivistyslautakunnan iltakoulu 16.1.2014 Markku Kankkunen, Tuija Kauppinen, Marja-Liisa Brunou, Aila Kosunen, Minna Rautiainen, Riitta Kitunen, Sirpa Malinen Kuntaliitossopimuksen mukaan: Lakisääteiset

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35 13.03.2012 Sivu 1 / 1 1199/12.01.02/2012 35 Lukuvuoden 2012-2013 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokilla 7-9 Valmistelijat / lisätiedot: Juha Nurmi, puh. (09) 816 52033 Astrid Kauber, puh. (09) 816

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielisen opetuksen 3.1.2 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄNTÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Suomenkielinen varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta 26.1.2012

Lisätiedot

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys

Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Hattulan, Hämeenlinnan ja Janakkalan palvelurakenneselvitys Sivistystoimen työryhmän ehdotukset kuntayhteistyön lisäämiseksi 5.6.2014 10.6.2014 Page 1 Sivistystoimityöryhmän esitykset 1. Varhaiskasvatus:

Lisätiedot

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta

Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5. 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Espoon kaupunki Päätös Sivu 1 / 5 2681/10.03.02/2015 148 Lausunto Kirstin koulu ja päiväkoti perusparannus 6.8.2015 päivätystä hankesuunnitelmasta Valmistelijat / lisätiedot: Vera Schulman, puh. 043 825

Lisätiedot

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46

Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 Ylöjärven kaupungin koulutilatarpeet vuosille 2010-18 Oheismateriaali/koultk 1.6.2010 46 SOPPEENHARJUN ALUE Siivikkala 1-6 303 kasvaa ta-suunnitelma: peruskorjaus 2012-13 yhteistyö Tampereen laajennetaan

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2016 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus

Kimpisen koulukeskus Toiminnot ja turvallisuus Kimpisen koulun suunnittelutilanne INFO henkilöstölle Kimpisen koulun suunnittelutilanteesta -tilat, pihat, liikenneturvallisuus yleisellä tasolla -hallintomalli -henkilöstösuunnitelman valmisteluprosessi

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013

Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 276/02.02.00/2012 45 Sivistyslautakunnan selvitys talouden sopeuttamisen mahdollisuuksista vuonna 2013 Raision kaupungin alustavan vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kasvun ja oppimisen lautakunta 4 22.01.2014. 4 Asianro 260/02.02/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) 4 Asianro 260/02.02/2014 Perusopetuksen palveluverkostomuutokset 1.8.2014 alkaen Perusopetuksen palveluverkostomuutos: Kemppaanmäen koulun lakkauttaminen 1.8.2014

Lisätiedot

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen

Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi. Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Asukkaiden palvelutarpeiden ennakointi Nokian kaupunki 11.2.2015 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset

Lisätiedot

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET

Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Muonion kunta/sivistystoimi KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEN PERIAATTEET Sivistyslautakunta 6.8.2012 Sisällys 1. JOHDANTO...3 2. PERUSOPETUS...3 2.1 OPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...3 2.2 OPPILAAT...3 2.3 OPPILASKULJETUKSET...4

Lisätiedot

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia

Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Kannelmäen kouluverkkotarkastelu, ongelmakohtia Alueen vanhemmat ilmaisevat vakavan huolensa Kannelmäen ja Maununnevan koulutilojen riittämättömyydestä. Helsingin kaupungin antamien tietojen mukaan alueen

Lisätiedot

Vuosaaren alueen palveluverkko. Asukasilta 26.10.2015

Vuosaaren alueen palveluverkko. Asukasilta 26.10.2015 Vuosaaren alueen palveluverkko Asukasilta 26.10.2015 Ohjelma klo 18.00-18.05 avaus Aluepäällikkö Taina Tervonen klo 18.05-18.45 alustukset Tietokeskus järjestelmäpäällikkö Pekka Vuori Vuosaaren alueen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut

Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Orimattilan kaupungin opetuspalvelut Opas kouluun ilmoittautumisesta Orimattilan sivistyspalvelukeskus 15.1.2015 Tervetuloa Orimattilan perusopetuksen oppilaaksi! Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

Lisätiedot

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt

Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Mitä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) talo sisältää? Tavoitteiden saavuttaminen = Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistyminen + taloudelliset säästöt Hyvinvoinnin ja terveyden sekä niitä

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivistyslautakunta Sivu 19 KOKOUSAIKA ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Sivu 19 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstaina 20.3.2014 kello 18.30 20.58 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Askiston koulun liikenteellinen sijainti on ahdas jo nykyisille automäärille.

Askiston koulun liikenteellinen sijainti on ahdas jo nykyisille automäärille. Askiston koulu vanhempainyhdistys Mika Balk Jotta Askiston koulun resurssit ja tilat saadaan jatkossakin riittämään ja ryhmäkoot eivät kasvaisi, Askiston kouluun voidaan ottaa noin 20 oppilasta. Tällä

Lisätiedot

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ

YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ YHTENÄISKOULUHANKE, VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA VAIHTOEHTOJEN 2+ JA UUSI VÄLILLÄ Vaikutus Vaihtoehto 2+ (7,4 milj.+0,8 milj. = 8,2 milj.) Vaihtoehto UUSI (9,8 milj.+0,6 milj. = 10,4 milj.) Perusopetuksen vl.

Lisätiedot

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet

Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon. Konkreettiset talouden tervehdyttämistoimenpiteet Taloustoimikunnan loppuraportin esitykset sivistystoimen vuoden 2016 talousarvioon Kaupunginhallitus antoi 1.6.2015 hallintokunnille vuoden 2016 talousarvion sekä taloussuunnitelman 2016 2018 laadintaohjeet.

Lisätiedot

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016

Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Urjalan kouluverkkoa koskeva kokonaissuunnitelma 2010 2016 Kouluverkkotyöryhmä toukokuu 2010 1 Johdanto Urjalan sivistyslautakunta asetti 6 / 18.2.2010 työryhmän laatimaan Urjalan kouluverkkoa koskevan

Lisätiedot

Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua

Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua Kouluverkkosuunnitelman muutosten tarkastelua 20.10.2014 Sakari Brusila, Osikonmäen kyläyhdistys Panu Hynninen, Tuusmäen kyläyhdistys Miia Malinen, Tuusmäen koulun vanhempainyhdistys Sampo Luukkainen,

Lisätiedot

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen

Heinolan kaupunki. Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015. Johannes Rinkinen Heinolan kaupunki Sivistystoimi Palveluverkkoselvitys 9.3.2015 Johannes Rinkinen Lähtökohdat Seminaarin koulu ja Myllyojan koulu väistötiloissa Peruskorjaustarve lukiolla, Niemelä-talon kouluosassa ja

Lisätiedot

Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa?

Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Perusopetuksen kehittäminen/ kysely huoltajille ja henkilökunnalle Maailma muuttuu - miten koulun pitäisi muuttua? Minkälaista osaamista lapset/ nuoret tarvitsevat tulevaisuudessa? Valtioneuvosto on päättänyt

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 14.12.2015 Voimaan 1.1.2016 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan

Lisätiedot

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen

Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus Pentti Saastamoinen Vihdin kyläkoulut ja kylien elinvoimaisuus 25.8.2015 Pentti Saastamoinen taajamakeskeinen politiikka ainakaan ei ole houkutellut lisää asukkaita Vihtiin Maria Aittoniemi, VU 13.8.2016 Kolme teemaa o kylille

Lisätiedot

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus

Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Kotouttaminen opetustoimen näkökulmasta - Varhaiskasvatus ja perusopetus Sivistyksen toimiala Pia Bärlund suunnittelija Pia.barlund@jkl.fi 014-266 4889 Näkymätön ja näkyvä maahanmuuttaja 1. sukupolven

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä

Espoon kaupunki Pöytäkirja 68. 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä 20.05.2015 Sivu 1 / 1 1959/10.03.02/2012 68 Lausunto Espoo Catering -liikelaitoksen keskuskeittiötä koskevan hankesuunnitelman päivityksestä Valmistelijat / lisätiedot: Reijo Ahtiainen, puh. 050 365 3809

Lisätiedot

Viestinä ja avoimuus

Viestinä ja avoimuus Viestinä ja avoimuus - Ajatuksia sisäilma-asioista viestimiseen Sisäilmapaja 2 Jyväskylä, Agora 25.11.2010 Viestintäpäällikkö Antti Laukkarinen Jyväskylän kaupungin sivistyspalvelut antti.laukkarinen@jkl.fi

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015

Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Tulevaisuuden koulu Askolan kouluverkko kuntalaisilta 3.3.2015 Kouluverkkotyöryhmän työskentelyn lähtökohdat: Kaikissa alakouluissa investointitarve Oppilasmäärien kasvu Opetussuunnitelmauudistus Prosessi

Lisätiedot

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT

KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT KOULUVERKKOSELVITYS 2016 KOULUJEN VANHEMPAINYHDISTYSTEN SWOT-ANALYYSIT SYLVÄÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KIIKAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS MARTTILAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS TYRVÄÄNKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00

Kunnanvirastossa 5.10.2015 klo 9.00-15.00 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 80 Kokousaika 29.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 69 70 71 72 73 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.

KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6. KUULEMINEN RUOVEDEN KUNNAN KOULULAITOKSEN PEKKALAN JA VISUVEDEN KYLÄKOULUJEN LAKKAUTTAMISASIASSA (Kuntalaki 29 ja Hallintolaki 34 ) 3.6.2014 Urheilutalolla Ruovesi Ruoveden valtuusto on strategiassaan

Lisätiedot

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN

VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN VAIHTOEHTOJEN VERTAILU Vaihtoehto KUSTANNUKSET investointi ylläpito/kk VAIKUTUS KÄYTTÖKUSTANNUKSIIN TOIMINNALLISET HYÖDYT/EDUT TOIMINNALLISET HAITAT/HAASTEET Vaihtoehto 1 Opintien (suppea vaihtoehto) 2

Lisätiedot

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton periaatteet ja menettelytavat hyväksytty Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnassa 11.12.

Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton periaatteet ja menettelytavat hyväksytty Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnassa 11.12. Jyväskylän perusopetuksen oppilaaksioton periaatteet ja menettelytavat hyväksytty Jyväskylän kaupungin sivistyslautakunnassa 11.12.2012 Jyväskylän kaupunki ottaa järjestämäänsä perusopetukseen oppilaiksi

Lisätiedot

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41?

2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? 2. Syventävä - opetustoimen tiedonkeruu 2.1 - Peruskoulun tonttia kunnostetaan vuokratyövoimalla. Miten kustannukset ilmoitetaan taulukossa 41? kiinteistöjen ylläpito, sar. 02 2.2 - Minkä rivien tulee

Lisätiedot

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö

VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö Loviisan kouluverkon kehittämissuunnitelma 2015-2020 liite 2 VAIHTOEHTO 1, yksityiskohtaisempi kustannusvaikutuslaskelma vuosittainen säästö - Valkon koulu siirretään Suomenkieliseen koulukeskukseen. -

Lisätiedot

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus

Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015. Oppilasmäärä lukuvuoden päättyessä. Luokalle jääneiden lukumäärä. Työnantajan järjestämä koulutus Eurajoen kunta / koulutoimi PERUSKOULUN TOIMINTAKERTOMUS Koulun nimi lukuvuosi 2014-2015 Rikantilan koulu A. TILASTOLLISET ASIAT 1. Peruskoulun oppilaiden lukumäärä kevätlukukauden 2014 päättyessä Oppilasmäärä

Lisätiedot

Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu. Vastauksia yhteensd 1 3.

Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu. Vastauksia yhteensd 1 3. Yhteenveto vanhempien vastauksista/pdilahden koulu Vastauksia yhteensd 1 3. 1. Koulun vahvuudet - yhteisollisyys (7) - yksilcillisyyden huomiointi (4) - ympdristo - vdlituntipiha ja luonto liihella (8)

Lisätiedot

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi

Perusopetuksen arviointi. Koulun turvallisuus 2010. oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010. Tampere. Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi Perusopetuksen arviointi Koulun turvallisuus 2010 oppilaiden näkemyksiä RJ 26.2.2010 Tietotuotanto ja laadunarviointi Tampere Kyselyn taustaa Zef kysely tehtiin tuotannon toimeksiannosta vuosiluokkien

Lisätiedot

Marko Ekqvist Perussuomalaiset

Marko Ekqvist Perussuomalaiset 1 / 14 27.9.2012 9:45 Yle logo Hae Uutiset Areena TV Radio Svenska Yle Helsinki Vastausten esikatselu Marko Ekqvist Perussuomalaiset Tietoja minusta Nimi: Puolue: Ikä: Ammatti: Kaupunginosa/kylä: Marko

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala

PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET. Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala PERUSOPETUKSEN ERITYINEN TUKI JA LAINSÄÄDÄNNÖN MUUTOKSET Finlandia-talo 16.9.2010 KT, opetusneuvos Jussi Pihkala 1 Kuva 1 Erityisopetukseen otetut tai siirretyt oppilaat 1995-2009 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut)

Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Hyvinkään varhaiskasvatus ja perusopetus Lapsi Kasvun ja oppimisen asiantuntijat Luokanopettaja Nivelvaiheen tiedonsiirtopalaverit (kolmikantakeskustelut) Esiopetuksesta perusopetukseen lastentarhanopettajan,

Lisätiedot

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15

HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI UUDISRAKENTAMINEN. VERTAILU Sivu 2/15 24.8.2011 Sivu 1/15 Hanke: Hirvensalon koulu ja päiväkoti ALKUPERÄISEN HANKESUUNNITELMAN TILAOHJELMAN SUPISTAMINEN; VAIKUTUKSET HINTAAN JA HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAAN Sivu 2/15 HIRVENSALON KOULU JA PÄIVÄKOTI

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1

Parasta kylissä. Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Parasta kylissä Kehitysjohtaja Markku Heinonen L A PPEE N R A N N A N K A U P U N KI 2.6.2010 1 Joutseno osana Lappeenrantaa Kuntaliitos toteutunut onnistuneesti. Joutsenon kuten Ylämaankin palvelut on

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) Kiinteistölautakunta Tila/1 02.10.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2014 1 (7) 1 Kiinteistölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle varastotilan (Turvalaaksontie 1, Vantaa) vuokraamiseksi Suomen Pankilta HEL 2014-011125 T 10 01 04 Esitysehdotus

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan.

- 1 - Varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen tiivistä moniammatillista yhteistyötä jatketaan. - 1-1.1 Koululautakunta 1.1.1 Varhaiskasvatus Kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaa (VASU) toteutetaan kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä ja lasten vanhempien kanssa käydään kasvatuskumppanuusneuvottelu

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén

Käpylän peruskoulun vanhempainilta 4.2.2015. 4.2.2015 Tilakeskus/Sari Hildén Käpylän peruskoulun vanhempainilta Esityksen sisältö: Untamon tehdyt ja tulevat toimenpiteet Väinölän tehdyt ja tulevat toimenpiteet Peruskorjaukset Untamo 2014 tehdyt korjaukset Kesä: ikkunoiden avausmekanismien

Lisätiedot

4432/12.01.00.00/2015

4432/12.01.00.00/2015 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4432/12.01.00.00/2015 162 Haukilahden lukion opetuksen järjestäminen Aalto-yliopiston kampuksella syksystä 2016 alkaen Valmistelijat / lisätiedot: Kristiina Erkkilä, puh. 09 816 52202

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) Opetuslautakunta POL/1 10.12.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) 217 Opetuslautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Helsingin Uusi yhteiskoulu Osakeyhtiön lainahakemuksesta julkisivujen ja vesikaton peruskorjausta varten

Lisätiedot

Kurre 7 työjärjestyssovelluksen käyttöönotto 2008-2009 ja mitä sen jälkeen?

Kurre 7 työjärjestyssovelluksen käyttöönotto 2008-2009 ja mitä sen jälkeen? Kurre 7 työjärjestyssovelluksen käyttöönotto 2008-2009 ja mitä sen jälkeen? Kurre 7 käyttöönoton taustaa 49 alakoulua 9 yhtenäistä peruskoulua 18 yläkoulua 7 erityiskoulua 11 lukiota 1 iltalukio 95 koulua

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015

Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015 Valkolan koulun Kasvun ja oppimisen lautakunta 17.11.2015 Taustaa Laukaan perusopetuksen palveluverkosta tehtiin laaja selvitys ke vääl lä 2014, jossa tarkastelun kohteeksi linjattiin alle 120 oppilaan

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89

Espoon kaupunki Pöytäkirja 89 12.04.2012 Sivu 1 / 1 922/02.08.00/2012 89 Avustusta saavan palveluntuottajan valinta Veräjäpellon koulun läheisyydessä toimivassa erillisyksikössä toteutettavaan lakisääteiseen perusopetuksen iltapäivätoimintaan

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 70 09.03.2015. 70 Asianro 7191/00.01.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 70 09.03.2015. 70 Asianro 7191/00.01.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 70 Asianro 7191/00.01.02.00/2014 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle / kaupunginvaltuuston päätökset 8.12.2014 :t 125-127 / hallinto-oikeuden lähete 532/15

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Opetusneuvos 5.5.2014 Jussi Pihkala VALTIONEUVOSTON ASETUS PERUSOPETUSASETUKSEN MUUTTAMISESTA 1 Johdanto 2 Nykytila Koulunkäyntiavustajien lukeminen osaksi opettaja-oppilassuhdetta

Lisätiedot

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä :

Lähetetty laitteesta Windowsin sähköposti. Lähettäjä : Lähettäjä : Aihe: Liitteet : keskushallinto VL: Vastine Gunnarlan pk siirrosta Ojaniittu-taloon Metsolanja Nummentaustan vanhempainyhdistys ry Vastine.docx; vanhempainyhdistysliite l.docx Aihe: Vastine

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27. Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUS ESITYSLISTA No 4/2013 SIVISTYSLAUTAKUNTA sivu 27 KOKOUSAIKA 16.5.2013 klo 18- KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Timo Manninen, pj Henri Hedman, vpj Jussi

Lisätiedot

OINOLAN KOULU JA KOULUVERKKOSELVITYS. Oinolan vanhempaintoimikunnan kannanotto asiaan

OINOLAN KOULU JA KOULUVERKKOSELVITYS. Oinolan vanhempaintoimikunnan kannanotto asiaan OINOLAN KOULU JA KOULUVERKKOSELVITYS Oinolan vanhempaintoimikunnan kannanotto asiaan Johdanto Lohjan palveluverkkoa ml. kouluverkkoa ollaan uudistamassa. Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on esitelty muistio,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA

ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN OPETUKSEN TULOSYKSIKÖN VIRANHALTIJOIDEN OPETUSLAINSÄÄDÄN TÖÖN PERUSTUVA RATKAISUVALTA Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 10.12.2013 Voimaan 1.1.2014 ESPOON KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti)

LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA. Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) LOIMAAN KAUPUNKI HANKESUUNNITELMA Yhtenäiskoulu (Hirvikoski) KH 18.11.2013 (päivitetty kaupunginvaltuuston 11.11.2013 päätöksen mukaisesti) 0 1. Johdanto Kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.10.2009 (96 ) Loimaan

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta

Toisluokkalaisen. opas. Lukuvuosi 2015 2016. Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Toisluokkalaisen opas Lukuvuosi 2015 2016 Tietoa kielten opiskelusta ja painotetusta opetuksesta Nyt on aika valita ensimmäinen vieras kieli! Ensimmäisen vieraan kielen eli A-kielen opiskelu aloitetaan

Lisätiedot

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin.

Apip henkilöstö on mukana päivähoidon ja koulun työhyvinvointiohjelmassa osallistuen sen tarjoamiin palveluihin. KH 29.1.2013 LIITE Paltamon perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan laatukäsikirja 1 Johtaminen Perusopetuksen aamu ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista, arvioinnista ja valvonnasta vastaa Paltamon

Lisätiedot

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä

Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä Sivistyslautakunta 85 27.08.2014 Sivistyslautakunta 106 30.09.2014 Perusopetuksen kouluverkko ja varhaiskasvatuksen toimipaikkaverkko Kirkonkylällä, Ämmänsaaressa ja Pitämällä SIVLTK 85 Sivistyslautakunta

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta

Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunta Toiminnan sisältö ja laajuus Sisältö: Laajuus kulut /tuotot Hallintopalvelut: Hallinto-, talous- ja suunnittelupalvelut Yleissivistävä opetus: Perusopetus ja lukiokoulutus

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT

Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Seinäjoen kaupungin Opetustoimi Perusopetuksen arviointi OPPIMISPROSESSIEN OHJAUS & KÄYTTÄYTYMIS JA VUOROVAIKUTUSTAIDOT Kysely johtajille, opettajille ja oppilaille kevät 2010 Piia Seppälä, arvioinnin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) Opetuslautakunta OTJ/5 13.12.2011 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/2011 1 (6) 239 Esitys kaupunginhallitukselle virkojen perustamisesta HEL 2011-008297 T 01 01 00 Päätös päätti esittää kaupunginhallitukselle, että se perustaisi 1.8.2012

Lisätiedot

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS

Liite Sivistyslautakunta 29.1.2015 KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS KOULUTUKSEN ARVIOINTI PERUSOPETUS ( Arviointikohteiden numerointi ja muu merkintätapa ovat samat kuin arviointisuunnitelmassa, jonka kohtaa 7 ei pystytä arvioimaan nykyisten tietosuojasäännösten voimassa

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11

PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Sivistystoimen suomenkielinen jaosto PÖYTÄKIRJA 2/2014 11 Aika 11.03.2014 kl. 18.30 Paikka Metsäkulman koulu Käsiteltävät asiat 9 Kokouksen avaaminen, laillisuus ja päätösvaltaisuus 133 10 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014

Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa. Outi Salo 3.10.2014 Opetussuunnitelmaprosessi Helsingin kaupungissa Outi Salo 3.10.2014 Koulutuksen järjestäjät ja oppilasmäärät Kaupungin koulut - Suomenkieliset - ruotsinkieliset Koulujen määrä 99 21 oppilasmäärä 37 379

Lisätiedot

Uusi mobiilioppiminen Vantaalla. Tuomas Harviainen kehittämispäällikkö

Uusi mobiilioppiminen Vantaalla. Tuomas Harviainen kehittämispäällikkö Uusi mobiilioppiminen Vantaalla Tuomas Harviainen kehittämispäällikkö Kuka? Kehittämispäällikkö, Vantaan sivistysvirasto FT, TM; postdoc-sopimustutkija, SIS, Tampereen yliopisto Palvelu- ja organisaatiomuotoilija

Lisätiedot

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia)

kohta 10. (Kirjeellä kuultiin maanomistajaa) - Luvun 2 Muistutukset, muistutus 16. (Kirjeillä kuultiin naapurikiinteistöjen maanomistajia) Liite 11 Eurajoen kunnanvaltuusto KAAVAN LAATIJAN VASTINE Eurajoen rantayleiskaavan ja rantayleiskaavan muutoksen ehdotus oli nähtävillä 8.9. 7.10.2014. Lisäksi siitä pyydettiin viranomaislausunnot. Muistutusten

Lisätiedot