LOPPURAPORTTI. 2. Yhteenveto osaprojektin toteutuksesta ja tuloksista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. 2. Yhteenveto osaprojektin toteutuksesta ja tuloksista"

Transkriptio

1 LOPPURAPORTTI 1. Tiedot osaprojektista ESR-osahanke Ylemmän amkin verkkomateriaali opinnäytetyön ohjaukseen Projektin kestoaika: Projektin vetäjät: Birgitta Varjonen, Jarmo Levonen ja Leena Vainio, HAMK 2. Yhteenveto osaprojektin toteutuksesta ja tuloksista Toteutusprosessi Materiaalin pääsisällöntuottajana toimi emerita professori Pirkko Anttila. Hänen apunaan ja kommentoijina toimivat yliopettajat, jotka opettavat ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin johtavissa koulutusohjelmissa. Teknisestä toteutuksesta vastasi Hämeen ammattikorkeakoulussa työskentelevä media-assistentti Miikka Ruusunen. Projektin tulokset Projekti tuotti Wikityöskentely-ympäristöön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön orientoivaa materiaalia sekä kehitti yhteisöllisesti tuotettavan oppimateriaalin työskentelyprosessia verkkoympäristössä. 3. Osaprojektin lähtökohta, tavoitteet ja kohderyhmä Tavoitteena oli kehittää Wikityöskentely-ympäristöön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön orientoivaa materiaalia. Materiaalin sisällöllisenä tavoitteena oli kehittää hankkeistettujen tutkimuskohteiden menetelmällisiä ratkaisuja, vahvistaa YAMK -tutkintoon sisältyvää menetelmällistä osaamista, selkiyttää ammatillisen tutkimuksen yhteyttä tieteelliseen tutkimukseen, aktivoittaa omaehtoiseen käytäntötavoitteisen tutkimuksen kehittämiseen ja luoda ammatillisen koulutuksen tutkijaverkkoa. Toisena tavoitteena oli luoda uusi konsepti materiaalin tuottamisesta verkkoon. Tavoitteena oli yhteisöllinen sisällöntuotantoprosessi Wikityöskentely-ympäristössä. Kyseessä oli sosiaalisesti ja yhteisöllisesti tuotettavan ja itsekorjautuvan aineiston kehittäminen. Tätä kautta aineistoon/tuotettuun materiaaliin muodostuu jaettu omistajuus. Kohderyhmänä olivat ylempien ammattikorkeakoulututkintojen yliopettajat, opinnäytetöiden ohjaaja ja opiskelijat kaikissa ammattikorkeakouluissa.

2 4. Osaprojektin toteutus ja yhteistyö 4.1. Osallistujien valinta Materiaalin pääsisällöntuottajaksi valittiin emerita professori Pirkko Anttila. Hänet valittiin sisällölliseksi asiantuntijaksi, koska hänellä on pitkäaikainen kokemus ja monipuolista tutkimusta ammatillisesta tutkimuksesta erityisesti ammattikorkeakoulukontekstissa. Materiaalia tuotettiin prosessimaisesti siten, että tuotettua materiaalia kommentoivat Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yliopettajat ja valtakunnallisen ylemmän ammattikorkeakoulututkintojen kehittämisverkoston jäsenet. Yliopettaja Henrik Räsänen testasi aineistoja opiskelijoidensa kanssa ja antoi palautetta aineistosta Osaprojektin toteutus ja eri tahojen yhteistyö Projektisuunnitelma laadittiin yhteistyössä ylempien ammattikorkeakoulututkintojen koordinaattori Birgitta Varjosen, Jarmo Levosen ja sisällöntuottaja Pirkko Anttilan sekä teknisestä toteutuksesta vastaavan Miikka Ruususen kanssa. Määriteltäessä yksilöityjä tavoitteita projektille, tutustuttiin jo tuotettuihin valmiisiin aineistoihin. Tuotantosuunnitelma: Pirkko Anttila toimi sisällöntuottajana. Sisältöä kommentoivat Hämeen ammattikorkeakoulun ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon vastaavat yliopettajat, kommentoinnista vastasi yliopettaja Henrik Räsänen. Pirkko Anttila tuotti aineiston Wikiympäristöön kesä-elokuussa. Aineistoa rakennettiin uuden kehittämistyön paradigman ja ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetöiden analysoinnin pohjalta. Materiaali tuli laajemman ryhmän luettavaksi ja kommentoitavaksi elokuussa. Se käytiin läpi 31.8 yliopettajakokouksessa, jossa mukana oli myös Pirkko Anttila. Materiaalia hiottiin syyskuuhun asti. Birgitta Varjonen esitteli materiaalin 18.9 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon verkostohankkeen työryhmälle. Materiaali ja käyttäjätunnukset jaettiin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon verkostohankkeen opetuksen suunnittelu -työryhmälle (42 henkilöä). Materiaalia on käytetty opintomateriaalina Hämeen ammattikorkeakoulussa, viidessä ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutusohjelmassa (130 opiskelijaa). Palautetta opinnäytetyöseminaarien yhteydessä opiskelijoilta on kerännyt yliopettaja Henrik Räsänen. Projektissa rakennettiin yhteisöllisesti materiaali, jonka kommentointia jatketaan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon verkostohankkeen opetuksen toteutus - työryhmässä.

3 4.3. Työn- ja vastuunjako yhteistyökumppaneiden kesken Pirkko Anttila toimi pääsisällöntuottajana. Birgitta Varjonen keräsi hänelle aineistoa ja yhteenvetoa ylemmän ammattikorkeakoulun opinnäytetöistä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon verkostohankkeen ja Hämeen ammattikorkeakoulun yliopettajatiimi sekä valtakunnallisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon yliopettajat toimivat aineiston kommentoijina. Yliopettaja Henrik Räsänen testasi aineistoja opiskelijoiden kanssa. Miikka Ruusunen vastasi teknisestä toteutuksesta Tekninen toteutus Projektin alussa selvitettiin ensimmäiseksi yleisesti wikiympäristön tuomat edut ja mahdolliset ongelmat. Toisena selvityksen kohteena vertailtiin kahta wikiohjelmistoa, avoimen lähdekoodin MediaWikiä ja kaupallista Atlassian Confluence -yrityswikiä. Selvityksen suorittivat Antti Mäkinen (wikipediatuottamisen asiantuntija) ja Miikka Ruusunen (tekninen tuki). Tuloksena saadut selvitykset sisälsivät muun muassa wikien yleisen käytön organisaatioissa, ohjelmistojen yleiset ominaisuudet ja ohjelmistojen erot sekä teknisesti, että jakelumuodon perusteella. Tulokset esitettiin sisällöntuottajille ja projektin johtoryhmälle, jonka jälkeen tehtiin tuotantoympäristön valinta. Selvitykset ovat luettavissa osoitteessa HAMKissa oli projektin aikana testikäytössä kaupallinen Atlassian Confluence - wikiohjelmisto. Aikataulun ja resurssien mukaan päädyttiin käyttämään kyseistä wikiohjelmistoa tuotantoympäristönä. Avoimen lähdekoodin MediaWiki -ohjelmisto olisi vaatinut lisäresursseja HAMKin tietohallinnon puolelta sekä fyysisesti palvelintilaa ohjelmiston asennusta varten. Confluence -wikiohjelmisto oli jo tässä vaiheessa toimintavalmiina ja projektin henkilöstöresurssit riittivät kattamaan teknisen tuen asettamat vaatimukset. Confluence -wikiohjelmisto on niin sanottu yrityswiki eli sen ominaisuuksia on kehitetty organisaatioiden lähtökohdista. Käyttäjähallinta ja turvallisuus on suunniteltu hyvin muokattavaksi, joten ympäristöstä saadaan helposti joko tietylle ryhmälle rajattu alue tai täysin avoin ympäristö. Suurin ongelma avoimessa wikiympäristössä olisi kuitenkin ollut roskapostin suodattaminen ja siistiminen. Tämä ja projektin luonne vaikuttivat tekniseen ratkaisuun siten, että jokainen wikin käyttäjä sai oman käyttäjätunnuksen ja salasanan wikiympäristöön. Tuotantoympäristön valinnan jälkeen valmistauduttiin tekemään ympäristön käytöstä mahdollisimman helppoa. Käyttäjille olisi tarvittaessa myös ohjeistus helposti saatavilla. Camtasia Studio -sovelluksella tehtiin kuvaruutukaappausvideoita Confluence - ohjelmiston käytöstä. Ensimmäisessä videossa esiteltiin ohjelmiston yleisnäkymä ja perustoiminnot. Tämän jälkeen tehtiin vielä kolme videota lisää, joissa käytiin läpi sivujen muokkaamista hieman tarkemmin. Esittely- ja ohjevideot sekä linkki ohjelmiston virallisiin kirjallisiin ohjeisiin koottiin yhdelle verkkosivulle

4 Aiemmin projektissa tehty päätös käyttäjätunnusten luomisesta vaati koko projektin aikana resursseja. Projektin alussa luotiin kahdeksalle projektiryhmän jäsenelle tunnukset, jotka saivat tuotantoympäristöön lähes täydet käyttö- ja muokkausoikeudet. Tämä ryhmä toteutti sisällöntuottamisen ensimmäisen vaiheen, jossa materiaali vietiin wikialustalle ja sitä muotoiltiin ja linkitettiin. Kun materiaali oli saatu suurilta osin valmiiksi, alkoi toinen vaihe, jossa käyttäjät saivat kommentoida materiaalia ja luoda omia wikisivujaan. Wikiympäristöä markkinoitiin ja sinne luotiin uusille käyttäjille tunnukset. Projektin aikana tunnuksia luotiin tuotantoympäristöön yhteensä lähes sata kappaletta. Wikiympäristön tekninen tuki koostui monesta osa-alueesta: käyttäjätunnusten luominen, käyttöoikeuksien myöntäminen, ohjeistus, sivujen muokkaus sekä yleinen ylläpito. Testikäytössä ollut Confluence -ohjelmisto soveltui projektiin hyvin, eikä ohjelmallisia ongelmia ilmennyt prosessin aikana. Ongelmatilanteita wikiohjelmiston käytössä ilmeni jonkin verran, mutta tehdyt ohjeet saivat runsaasti positiivista palautetta ja kuvaruutuvideoiden tarjoama etu kirjallisiin ohjeisiin nähden oli selkeästi huomattavissa. Yleisesti käyttäjät osasivat luoda wikisivuja ja kommentoida materiaalia kiitettävästi. Ongelmia tuli enemmän hieman vaativammissa tilanteissa, kuten wikisivujen sisäinen linkittäminen keskenään ja kuvien lisäys. Aineisto on kaikkien nähtävillä osoitteessa: Kirjautuminen onnistuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat kt: yamkwiki ss: yamkwiki07. Wikiympäristö on testikäytössä asti, johon asti aineisto on ainakin saatavilla edellä mainitusta osoitteesta. Pian tämän jälkeen Confluence -ohjelmisto joko siirretään HAMKin palvelimelle, jolloin verkko-osoite muuttuu tai materiaali siirretään kokonaan toiseen paikkaan. Materiaali julkaistaan VirtuaaliAMKin tuotanto-ohjelmistolla ja voidaan siirtää Moodle -oppimisalustalle, jossa se on kaikkien käytössä, kommentoitavissa ja edelleen kehitettävissä. Sisällön tuottajan Pirkko Anttilan kanssa on myös sovittu, että tehdyn aineiston voi siirtää WikiPedia ympäristöön, jolloin se on kaikkien halukkaiden käytössä ja edelleen kehitettävissä Kansainvälinen yhteistyö Hankkeessa ei ole tehty kansainvälistä yhteistyötä. 5. Julkisuus ja tiedottaminen Materiaali levitettiin valtakunnallisen verkostohankkeen kautta. Materiaali esiteltiin 18.9 ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon verkostohankkeen työryhmälle ja tunnukset annettiin 42 työrenkaan jäsenelle. Opetuksen toteutuksen työrengas kehittää materiaalia eteenpäin. materiaali leviää työrengaslaisten kautta verkostohankkeen muille jäsenille. Verkostohankkeessa on 27 ammattikorkeakoulua ja 200 henkilöä.

5 6. Ongelmat ja suositukset 6.1. Ongelmat osaprojektin toteutuksessa Kyseessä oli uusi konsepti tuottaa yhteisöllisesti verkossa oppimateriaalia. Konsepti on vielä kehitysvaiheessa. Projektissa saatiin oppimateriaalin lisäksi kokemuksia tuotantotavasta. Yhteisöllisesti tuotettavan materiaalin prosessimaiseen työskentelyyn tarvitaan lisää sekä harjoitusta että koulutusta Suositukset osaprojektin toimeenpanon kehittämiseksi Sekä materiaali että sen tuottamisen toimintakonsepti vaatii edelleen kehittämistä. Materiaalin kehittämistä ja muokkaamista tullaan jatkamaan. Verkossa tuottamisen konseptista järjestetään perehdyttämiskoulutusta valtakunnallisessa verkostohankkeessa, minkä opetuksen toteutuksen työryhmä on jo käynnistänyt. 7. Osaprojektin tulokset Projekti tuotti Wikityöskentely-ympäristöön ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyöhön orientoivaa materiaalia sekä kehitti yhteisöllisesti tuotettavan oppimateriaalin työskentelyprosessia verkkoympäristössä. Materiaali käsittää luonnehdinnan ammatillisen tutkimuksen luonteesta, tutkimushankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta, ammatillisesta tiedonhankinnasta, analyysimenetelmistä, kehittämisprosessien tutkimusstrategioista, tutkimusotteen luotettavuudesta ja vakuuttavuudesta sekä tutkimustulosten esittämisestä ja raportoinnista. Sisällöllisesti aihetta lähestytään uudesta näkökulmasta rakentaen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetyön tutkimuksellista paradigmaa. Verkostotyöskentelyn yhteydessä on kerätty palautetta yliopettajaryhmältä sekä opiskelijoilta materiaalin sisällöstä. Materiaali on saanut erittäin positiivista palautetta ja sitä tullaan käyttämään useiden ammattikorkeakoulujen ylempien ammattikorkeakoulututkintojen opinnäytetöiden orientaatiomateriaalina. Aineisto on kaikkien nähtävillä osoitteessa: Kirjautuminen onnistuu käyttäjätunnuksella ja salasanalla, jotka ovat kt: yamkwiki ss: yamkwiki07.

6 8. Osaprojektin innovatiivisuus Projektissa oli innovatiivista lähteä rohkeasti kehittämään rajatun asiantuntija-alueen sisältöä uudenlaisella yhteisöllisellä tuotantotavalla verkkoympäristössä. 9. Toiminnan jatkuvuus Prosessi eteni siten, että materiaalia tarkasteli aluksi kriittisesti pienempi yhteisö (62 henkilöä). Tämän jälkeen ympäristöä kehitetään laajennettavaksi avoimelle palvelimelle. Prosessia jatkaa tällä hetkellä valtakunnallisen ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon verkostohankkeen opetuksen toteutuksen työryhmä yliopettaja Jarmo Levosen johdolla. 10. Osaprojektin rahoitus, taloushallinto ja raportointi Tuula Jaskari-Malinen

1(45) Laatijat. Virtuaaliammattikorkeakoulu AMK-verkosto, ESR-kokonaishanke 2004-2007 LOPPURAPORTTI

1(45) Laatijat. Virtuaaliammattikorkeakoulu AMK-verkosto, ESR-kokonaishanke 2004-2007 LOPPURAPORTTI 1(45) VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU - AMK-VERKOSTO ESR-KOKONAISHANKE 2004 2007 Laatijat Tekstit: VirtuaaliAMK kehittämisyksikön henkilökunta sekä Leena Vainio, HAMK; Irja Leppisaari, KPAMK; Birgitta Varjonen,

Lisätiedot

Verkko-opetus ammatti-instituutissa

Verkko-opetus ammatti-instituutissa Forssan ammatti-instituutin opiskelijoiden ja opettajien näkemyksiä verkko-opetuksesta Opinnäytetyö Teknologiaosaamisen johtaminen Hämeenlinna 21.4.2007 Marko Ruusiala OPINNÄYTETYÖ Teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi

Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen. Klikkaa. www.nettiluotsi.fi Opettajan opas verkko-opetuksen toteuttamiseen Klikkaa www.nettiluotsi.fi 1 Opas on tuotettu Keski-Pohjanmaan toisen asteen virtuaalikouluhankkeessa. Hankkeessa ovat olleet mukana: Kannuksen lukio Kiviniityn

Lisätiedot

SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI

SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI Irja Leppisaari ja Leena Vainio 8.12.2008 2 Sisältö LOPPURAPORTTI / Verkkopedagogiikka ja

Lisätiedot

LAPIN LETKAN TOIMINTA

LAPIN LETKAN TOIMINTA LAPIN LETKA-HANKE www.lapinletka.fi Tatja Karvonen Projektipäällikkö 15.10.2013 LAPIN LETKAN TOIMINTA 1.5-31.8.2013 NIINHÄN SEN PITÄISI MENNÄ. JA NIIN SE MYÖS USEIN MENEE VALITETTAVASTI. Työssä ja kaikessa

Lisätiedot

11 Kollektiivinen kulttuuri. Wiki avoimen projektihallinnon välineenä Laura-Maija Hero

11 Kollektiivinen kulttuuri. Wiki avoimen projektihallinnon välineenä Laura-Maija Hero 11 Kollektiivinen kulttuuri Wiki avoimen projektihallinnon välineenä Laura-Maija Hero KIRJOITTAJA Kirjoittaja toimii Metropolia Ammattikorkeakoulun lehtorina kulttuurituotannon koulutusohjelmassa sekä

Lisätiedot

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009

KOORDINAATTORIN KATSAUS. Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 KOORDINAATTORIN KATSAUS Avoin ammattikorkeakoulu Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina 2007 2009 PROFIILISELVITYS 2006-2007 1 Avoin AMK kehittämisverkosto Opiskelijapalveluiden kehittäminen vuosina

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena

Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Purot.net-wiki yhteisöllisen oppimisen tukena Oulun yliopisto Koulutusteknologia Projektiopintojen loppuraportti 24.4.2011 Saarijärvi Pauliina, Suominen Riikka, Tikkanen Saara ja Vuoma Heidi 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

eoppimisen teknologiat Oppimisalustojen arviointi ja tiedonrakenteluprosessit HumapTool Ilkka Kukkonen

eoppimisen teknologiat Oppimisalustojen arviointi ja tiedonrakenteluprosessit HumapTool Ilkka Kukkonen eoppimisen teknologiat Oppimisalustojen arviointi ja tiedonrakenteluprosessit HumapTool Ilkka Kukkonen Niilo Korhonen eoppimaisterikoulutus Joensuun yliopisto/sokl Kesä 2003 Sisältö: 1. Johdanto...3 2.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.09.2010 Diaarinumero EPOELY/335/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä

Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Leini Sinervo, Noora von Fieandt (toim.) Tietotekniikka sosiaali- ja terveysalan osaamisen kehittämisessä Aiheita 5/2005 ISBN 951-33-1614-0 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2005 KUVAILULEHTI

Lisätiedot

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen

KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI. Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen KÄDENTAITOJEN VERKKO-OPETUSMALLI Käytännönläheinen malli käsityön verkko-opetuksen järjestämiseen Merja Timonen Taito Lappi ry Maaliskuu 2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 1.1 Käsityön opetus Suomessa... 4

Lisätiedot

Projektin loppuraportti 12.04.2007

Projektin loppuraportti 12.04.2007 ESRA Projektin loppuraportti 12.04.2007 1. Taustatiedot Diaarinumero ISLH-2003-03723/Ha-7 Loppuraportin tila Palautettu Projektin nimi Tieto kasvaa verkossa, verkkokoulutuksen laadun tekijät - Itä-Suomi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

2. Menetelmät... 3. 3. Julkaisujärjestelmä... 4. 3.1. Julkaisujärjestelmän käyttötarkoitukset... 5

2. Menetelmät... 3. 3. Julkaisujärjestelmä... 4. 3.1. Julkaisujärjestelmän käyttötarkoitukset... 5 1. Johdanto... 2 2. Menetelmät... 3 3. Julkaisujärjestelmä... 4 3.1. Julkaisujärjestelmän käyttötarkoitukset... 5 3.2. Julkaisujärjestelmän tekninen toiminta ja vaatimukset... 6 4. Katsaus Drupal-julkaisujärjestelmään...

Lisätiedot

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä

Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Ajatuksia ja työkaluja opetukseen Lukio 3.0 Nyt! Filosofiaa ja käytänteitä Mika Koivu Henriikka Laiho Sari Piisi Tuure Puurunen Minna Seppä Maria Älli Esipuhe Tämä teos on omistettu hankkeemme sielun ja

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi

Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin kehittämishankkeen kehittävä arviointi Kehittämistyön seuraamukset, kestävyys ja leviäminen Maija Träskelin Pohjois-Karjalan kuntatyöpaikkojen työhyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012

Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 Kansalliskirjaston kirjastoverkkopalveluiden VUOSIRAPORTTI 2012 2 Sisällysluettelo 1. Johtajan katsaus... 3 2. Toiminnan vaikuttavuus... 4 2.1 Kärkihankkeet... 4 2.2 Perustoiminnan tulokset... 9 3. Laatutyö:

Lisätiedot

YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJE

YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJE YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJE 2008 SISÄLLYS 1 OPINNÄYTETYÖ YLEMMÄN AMK-TUTKINNON OPINNOISSA...3 2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUSPERIAATTEET...3 2.1 Opinnäytetyö työelämän ja koulutuksen yhdistäjänä...3

Lisätiedot

Planeetta X osallistavaa pelisuunnittelua kehitysvammaisten nuorten kanssa hanke. 2005-2007 Loppuraportti

Planeetta X osallistavaa pelisuunnittelua kehitysvammaisten nuorten kanssa hanke. 2005-2007 Loppuraportti Planeetta X osallistavaa pelisuunnittelua kehitysvammaisten nuorten kanssa hanke 2005-2007 Loppuraportti Marianna Ohtonen Papunet-verkkopalveluyksikkö Kehitysvammaliitto ry Viljatie 4 A, 00700 Helsinki

Lisätiedot

Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen

Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen Johanna Pekka Ihanainen Vuori Katriina Siivonen (toim.) Puolipilvistä ja kirkastuvaa Ammatillisen verkkopedagogiikan kehittäminen Haaga-Helia Kehittämisraportteja 5/2009 Pekka Ihanainen (toim.) Puolipilvistä

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset

Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Selvityksen tulokset Toimiston asiakirjastandardit opetuskäytössä Hanna Vuohelainen Asiakirjastandardien käyttö opetuksessa 2 (26) Sisältö 1 Taustaksi ja johdannoksi... 3 2 Asiakirjastandardit osana SFS ry:n standardisointityötä

Lisätiedot

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN

R A P O R T T I. Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN R A P O R T T I Näyttötutkinnot verkkoympäristössä -muistio kokemuksista ja käytännöistä (20051109) OPETUSHALL ITUS UTBILDNINGSS T YRELSEN SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 1 HANKKEEN VETÄJÄN PUHEENVUORO...

Lisätiedot

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU

Espoo 2007. tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille. Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 tutkimusraportin kirjoittamisen opas opinnäytetyön tekijöille Ilkka Kauranen Mikko Mustakallio Virpi Palmgren ABTEKNILLINEN KORKEAKOULU Espoo 2007 TUTKIMUSRAPORTIN KIRJOITTAMISEN OPAS OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Hyvässä kasvussa. Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari

Hyvässä kasvussa. Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari Irja Leppisaari Pekka Ihanainen Anne Nevgi Veli-Matti Taskila Tarja Tuominen Seppo Saari Hyvässä kasvussa Yhdessä kehittäen kohti ammattikorkeakoulujen laadukasta verkko-opetusta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA?

LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA 94 TUTKIMUKSIA Marko Kortetmäki LISÄARVOA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN VERKOSTA? Opetuskokeilu Turun ammattikorkeakoulussa TURUN AMMATTIKORKEAKOULUN RAPORTTEJA 94 Turun

Lisätiedot

Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa

Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa Paikkatiedon kouluopetusta tukemassa PaikkaOppi -hankkeen loppuraportti 2008-2012 Sisällysluettelo Saatteeksi 3 Johdanto 5 Paikkatietojen kouluopetusta tukemassa 7 Paikkatietoa työpöydältä verkkoon 11

Lisätiedot