Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa"

Transkriptio

1 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 11/2014 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai klo Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo, Timo Korkeaoja, Aila poissa Lamminen, Eero Multisilta, Päivi poistui klo kohdalla Mäkinen, Pauli Ratola, Pekka Roininen, Irma Saine, Harri poissa Santavuo, Marjaana poissa Savinen, Sirkka-Liisa Soukki, Raimo Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Päivi Alinentalo, Liisa varajäsen Elonen, Janne varajäsen Ilén, Paula varajäsen Willman, Jarkko sihteeri 160 Kokouksen avaus Puheenjohtaja luki Heprealaiskirjeen 10. luvun epistolan ja laulettiin adventtivirrestä 6. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 161 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2 2 162 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Harri Saine ja Sirkka-Liisa Savinen Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä. Koska Harri Saine oli poissa, puheenjohtaja muutti esitystään siten, että valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Sirkka-Liisa Savinen ja Raimo Soukki. Muutetun esityksen mukaan. 163 Kokouksen työjärjestys ja muut esille tulevat asiat Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään jaettu esityslista. Mikäli halutaan käsiteltäväksi muita kuin esityksessä valmisteltuja asioita, jäsenten tulee tehdä niistä esitys kokouksen alussa ja kokous päättää, katsotaanko ne kiireellisiksi ja otetaanko ne käsiteltäväksi vai lähetetäänkö seuraavaan kokoukseen. 164 Edellisen kokouksen pöytäkirja Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja. 165 Tiiminvastaavat ja varatiiminvastaavat Tiiminvastaavien ja varatiiminvastaavien kausi päättyy Seurakuntaneuvosto on pyytänyt esitykset uusista tiiminvastaavista ja varatiiminvastaavista kaudelle tiimeiltä. Musiikkitiimi on esittänyt tiiminvastaavaksi Pia Ylitalo-Maunulaa sekä varatiiminvastaavaksi Hanna Salmista, missiotiimi tiiminvastaavaksi Silja-Maaria Kavastoa sekä varatiiminvastaavaksi Taina Sainetta, vanutiimi tiiminvastaavaksi Ilkka

3 3 Riihimäkeä ja varatiiminvastaavaksi Maija Salmijärveä, sihteeritiimi tiiminvastaavaksi Tarja Seliniä ja varatiiminvastaavaksi Paula Toiviainen-Mäkelää, lapsi- ja perhetyön tiimi tiiminvastaavaksi Noora Tapiaista ja varatiiminvastaavaksi Sari Pirhosta sekä diakoniatiimi tiiminvastaavaksi Minna Salmista ja varatiiminvastaavaksi Juha Väisästä. Seurakuntaneuvosto valitsee tiiminvastaavat ja varatiiminvastaavat kaudelle seuraavasti: Musiikkitiimi: tiiminvastaava Pia Ylitalo-Maunula, varatiiminvastaava Hanna Salminen Missiotiimi: tiiminvastaava Silja-Maaria Kavasto, varatiiminvastaava Taina Saine Vanutiimi: tiiminvastaava Ilkka Riihimäki, varatiiminvastaava Maija Salmijärvi Sihteeritiimi: tiiminvastaava Tarja Selin, varatiiminvastaava Paula Toiviainen-Mäkelä Lapsi- ja perhetyön tiimi: tiiminvastaava Noora Tapiainen, varatiiminvastaava Sari Pirhonen Diakoniatiimi: tiiminvastaava Minna Salminen, varatiiminvastaava Juha Väisänen 166 Diakonian viran avaaminen Seurakuntaneuvosto keskusteli kokouksessaan viidennen diakonian viran sisällöstä sekä päätti pyytää diakoniatiimiltä, vanutiimiltä sekä lapsi- ja perhetyön tiimiltä lausunnon viidennen diakonian viran kohdentamisesta perhetyöhön sekä aikuistuvien nuorten parissa tehtävään työhön. Kokouksessaan seurakuntaneuvosto keskusteli alustavasti lausunnoista sekä päätti ottaa asian käsittelyyn loppuvuodesta. Viran kohdentamista perhetyöhön sekä aikuistuvien nuorten parissa tehtävään työhön kannattavat kaikki lausunnon antaneet tiimit. Diakonian virka voitaisiin avata määräaikaisena. Kahden vuoden aikana seurakunnan diakonisen perhetyön tarpeellisuus on selkiytynyt sekä toiminnan muodot vakiintuneet. Määräajan jälkeen työmuodon suunnittelu ja kokeilu on saatettu loppuun. Viranhaltija voidaan ottaa määräajaksi, jos tehtävän luonne sitä vaatii (KL6:9). Määräaikainen virka tulisi sijoittumaan diakoniatiimiin niin, että viranhaltija

4 4 osallistuu myös lapsi- ja perhetyön sekä vanutiimin kokoontumisiin erikseen sovittavasti. Virkaan kuuluu myös osallistuminen nuoriso- ja rippikoulutyöhön. Seurakuntaneuvosto 1. julistaa haettavaksi Porin Teljän seurakunnan diakonian määräaikaisen viran ajalle Viran pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK) sekä piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto (tutkinnon vaadittavasta sisällöstä tarkemmin Kirkon säädöskokoelma 101). 2. valtuuttaa puheenjohtajan laatimaan hakuilmoituksen Uusi hallintomalli Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan luopua johtokunnista vuoden 2015 alusta sekä siirtyä seurakunnan kuuden eri tiimin alaisuudessa toimiviin toimintaryhmiin, joihin kutsutaan laajasti tiimiin kuuluvien työmuotojen toiminnasta kiinnostuneita seurakuntalaisia. Seurakuntaneuvosto päätti lisäksi, että tiimit toimittavat seurakuntaneuvostolle työmuotojen kootut toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelmat sekä toimintakertomukset sekä, että toimintaryhmät voivat tuoda näkökulmansa toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelman sekä toimintakertomuksen laatimiseen. Seurakuntaneuvosto päätti myös tarkentaa uutta hallintomallia seuraavassa kokouksessa. Hallintomallissa tiimit huolehtivat työalan lyhyt- ja pitkäkestoisesta suunnittelusta, pohtivat perustehtävää, toimivat yhteistyössä toisten tiimien kanssa, jakavat käytännöllisiä ja yleisiä linjauksia koskevia ideoita sekä laativat toimintakertomuksista ja toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelmista koosteen seurakuntaneuvostolle. Tiimit kutsuvat yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa toimintaryhmiin seurakuntalaisia. Tiimistölle sen sijaan kuuluu tiimien välisen vuorovaikutuksen edistäminen, työalojen toimintojen koordinointi sekä tiimien toiminnan kehittäminen. Toimintaryhmät koostuvat eri työmuotojen toiminnasta kiinnostuneista seurakuntalaisista. Toimintaryhmien kautta seurakuntalaiset voivat tuoda aloitteita seurakuntaneuvostolle sekä toimintaehdotuksia tiimeille. Toimintaryhmistä

5 5 kutsutaan jäseniä osallistumaan toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelman sekä toimintakertomuksen laatimiseen tiimeissä. Liitteenä on kaavio uudesta hallintomallista. Seurakuntaneuvosto tarkentaa hallintomallin kuvatun mukaisesti. 168 Valmiussuunnitelma Kokouksessaan seurakuntaneuvosto käsitteli seurakunnassa laadittavaa ja tuomiokapituliin tiedoksi saatettavaa valmiussuunnitelmaa. Seurakuntaneuvosto perusti työryhmän laatimaan valmiussuunnitelmaa sekä valitsi työryhmään Pasi Virran, Juha Väisäsen sekä luottamushenkilöedustajat Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmen, Harri Saineen ja Raimo Soukin sekä valitsi työryhmän koollekutsujaksi ja puheenjohtajaksi Juha Väisäsen. Suunnitelman laatimiseen annettiin työryhmälle aikaa marraskuun loppuun 2014 asti. Työryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa eli valmiussuunnitelman seurakuntaneuvostolle Valmiussuunnitelma ja sen liitteet ovat lähtökohtaisesti julkisia mutta salassa pidettäviä niiltä osin kuin niissä ilmenee henkilöihin liittyviä salassa pidettäviä asioita (523/1999) tai seurakuntaan liittyviä asioita, jotka julkisina haittaisivat seurakunnan toimintaa ja turvallisuutta. Valmiussuunnitelmasta ja sen liitteistä saa antaa tietoja seurakunnan työntekijöille ja muille yhteistyötahoille vain siinä laajuudessa kuin kunkin näiden tehtävien hoitamisen kannalta on tarpeen. Seurakuntaneuvosto 1. merkitsee tiedoksi valmiussuunnitelman 2. päättää saattaa valmiussuunnitelman työntekijöille tiedoksi luottamuksellisena 3. saattaa valmiussuunnitelman tiedoksi Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulille

6 6 169 Koulutustyöryhmän loppuraportti Koulutustyöryhmä on jättänyt seurakuntaneuvostolle raporttinsa vuosilta Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi koulutustyöryhmän raportin. 170 Seurakuntavaalien tulos Porin Teljän seurakunnan vaalilautakunta ilmoittaa seurakuntavaalien tuloksen seurakuntaneuvostolle. Liitteenä luettelot seurakuntaneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon valituista sekä varajäsenistä vuosiksi Seurakuntaneuvosto merkitsee seurakuntavaalien tulokset tiedoksi. 171 Piispantarkastuskertomus Seurakuntaneuvosto on keskustellut syksyn kokouksissaan piispantarkastuskertomuksessa mainituista kahdesta osa-alueesta: Hallinto ja toimintarakenne sekä Henkilöstö ja toiminta. Viimeisenä tulee ottaa käsittelyyn kolmas osa-alue, Talous ja kiinteistöt. Piispantarkastuskertomuksessa todetaan seurakunnan pyrkimyksen hahmottaa itse säästökohteensa olevan perusteltu. Seurakunnan on kertomuksen mukaan 'tarkasti ja ohjelmallisesti harkittava, mitkä toimitilat eri alueilla ja niiden mahdollistamat toiminnot ovat sellaisia, että niistä on syytä pitää kiinni hyvinkin tiukassa taloudellisessa tilanteessa'. Seurakuntaneuvoston hyväksymässä henkilöstösuunnitelmassa otettiin kantaa myös kiinteistöihin tiimien vastausten perusteella ja päätettiin luopua ainoastaan Harmaa-Kartanon vuokratilasta. Henkilöstösuunnitelmaa päivitettäessä on syytä edelleen kysyä tiimeiltä toiminnan kannalta välttämättömistä kiinteistöistä.

7 7 Seurakuntaneuvosto 1. pohtii tehtävissä suunnitelmissa kiinteistöjen tarvetta yhteistyössä tiimien kanssa ottaen huomioon toiminnalliset näkökohdat 2. päättää antaa tuomiokapitulille kokonaisselvityksen toimenpiteistä eri osa-alueilla tammikuussa Anne-Marie Grundsténin virkavapausanomus A-kanttori Anne-Marie Grundstén on lähettänyt seurakuntaneuvostolle päivätyn anomuksen (liitteenä) palkattomasta virkavapaasta ajalle Kanttori Grundstén on ollut virkavapaalla viimeisen kahden vuoden aikana , , , ja Seurakunnan musiikkitiimin toiminnan ja suunnittelun kannalta vaihtuvat toistuvat virkavapaudet ovat ongelmallisia ja kuormittavia. Seurakuntaneuvosto ei myönnä kanttori Anne-Marie Grundsténille virkavapautta. Raimo Soukki esitti, että virkavapaus myönnetään, ja Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi kannatti Soukin esitystä. Puheenjohtaja esitti äänestysehdotukseksi, että ne, jotka kannattavat alkuperäistä esitystä, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Soukin esitystä, äänestävät ei. Seurakuntaneuvoston toimittamassa äänestyksessä annettiin jaa-ääniä 9 (Haanpää, Honkasalo, Lamminen, Multisilta, Ratola, Roininen, Savinen, Ilén ja Huhtala) ja eiääniä 5 (Mäkinen, Soukki, Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Alinentalo ja Elonen). Seurakuntaneuvosto päätti olla myöntämättä Anne-Marie Grundsténille virkavapautta.

8 8 173 Arkkipiispan 60-vuotispäivä Arkkipiispan kansliasta on lähetetty kutsu arkkipiispa Kari Mäkisen 60-vuotispäivän vastaanotolle Arkkipiispantaloon. Kutsu on kahdelle. Seurakuntaneuvosto valitsee edustajat syntymäpäivävastaanotolle. Seurakuntaneuvosto valitsi arkkipiispan syntymäpäivävastaanotolle edustajikseen Irma Roinisen ja Pekka Ratolan. 174 Seurakuntaneuvoston ohjesääntö Seurakuntaneuvoston ohjesääntö tulee uudistaa virkamiesoikeudellisen kirkkolainsäädännön muutosten vuoksi. Liitteenä uudistettu ohjesääntö. Seurakuntaneuvosto 1. hyväksyy esitetyn ohjesäännön 2. lähettää ohjesäännön tuomiokapitulin vahvistettavaksi Kolehtisuunnitelma Seurakuntaneuvosto vahvistaa oheisen suunnitelman ajalle Oman seurakunnan musiikkityölle, erityisesti Luminoso-kuoron toiminnan tukemiseen (vapaa pyhä) 4.1. Kirkon ulkomaanavulle ruokaturvan parantamiseen maaseudun kehittämisohjelmien kautta 6.1. Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla 'Evankeliumi tavoittaa uusia ihmisiä'. Kolehti käytetään kasvavien kirkkojen työhön Boliviassa, Nepalissa, Venäjällä ja Venezuelassa Oman seurakunnan lapsityölle (vapaa pyhä)

9 Kristittyjen ykseyden edistämiseen Suomen Ekumeenisen Neuvoston kautta Gideon-työlle Väinölän kirkossa Hiippakunnallinen kolehti jumalanpalveluselämän sekä muun hengellisen elämän tukemiseen 176 Kevään kokousaikataulu Kevään kokousten ajankohdiksi esitetään 19.1., 9.2., 9.3., ja Seurakuntaneuvosto vahvistaa kokousaikataulun. 177 Ilmoitusasiat 1) Kirkkoherran päätösluettelo 2014 Tiedoksi päätösluettelo nro ) Talousarvioseuranta Seurakunnan tuloslaskelma ajalta liitteenä. 3) Saapuneet pöytäkirjat Koulutustyöryhmä Merkitään kohdat 1 3 tiedoksi.

10 Valitusosoitus Annetaan valitusosoitus. 179 Kokouksen päätös Kokouksen puolesta Laulettiin virrestä 6 ja rukoiltiin iltasiunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kaisa Huhtala puheenjohtaja Jarkko Willman sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Sirkka-Liisa Savinen Raimo Soukki

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 20.1.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 20.1.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2014 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 20.1.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki Honkasalo, Timo poissa

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki

Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki 1 (8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 2/2015 Aika ja paikka: tiistaina 3.2.2015 klo 18 (kahvitarjoilu alkaa klo 17.30) Bulevardin seurakuntasali Bulevardi 16 B, 00120 Helsinki Läsnä: Poutiainen Matti puheenjohtaja

Lisätiedot

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013

Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013 Salon seurakunta Pöytäkirja Kirkkoneuvosto Esityslista 6/2013 Aika: Keskiviikkona 12.6.2013 klo 18.00 19.00 Paikka: Seurakuntatalo, keskisali, Kirkkokatu 6, 24100 Salo Läsnä: Jäsen Läsnä Poissa Varajäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 60. Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2010 Tark: Seurakuntaneuvosto 60. Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30 60 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Tiistaina 21.12.2010 klo 17, kahvit klo 16.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen Gustafsson,

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 2/2012 18.4.2012 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 18.4.2012 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 Toijala Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra, puheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 2/2011 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 2/2011. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 14.2.2011 klo 16.30 18.40. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen

A S I A T. 140 Kirkon mediasäätiön valtuuskunnan jäsenen ja varajäsenen nimeäminen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 29.10.2014 alkaen kello 9.00 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa, tila 207, Itäpuisto 14, 2. kerros. A S I A T 136

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2014 9/2014 16.9.2014 227 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 16.9.2014 kello 17.30-19.45, 19.50-22.20. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014

A S I A T. 234 Seurakuntayhtymän perimien maksujen ja käyttökorvausten vahvistaminen vuodelle 2014 Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 18.12.2013 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.3.2008 138. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 27.3.2008 138 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 147 179 Aika torstai 27.3.2008 klo 16.00 17.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/ 2012 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 10/ 2012 1 Aika 8.10.2012 klo 16.30-18.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Kokoukseen oikeutetut ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti

Lisätiedot

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6

AURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 4.9.2014 Kirkkoneuvosto 1/6 1/6 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Paikka Torstai klo 18.00 Virastotalo LÄSNÄ Äärelä Torsti, pj Hafrén Leena Holppi Hanna- Maria Ääri Anna- Liisa Mäki Kaija Pajula Heikki Toivonen Ari Sahla Taru Laakso Arvo

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Tiistai 04.09.2012 klo 17.30 18.47 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä

Kirkkovaltuusto. PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014. Päivämäärä PÖYTÄKIRJA Nro 3/2014 Kirkkovaltuusto Päivämäärä Aika 10.12.2014 klo 18 19.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Seurakunnan virastotalo, Linnankatu 12, valtuustosali Hurskainen Timo, puheenjohtaja,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 5/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 12.5.2014 klo 16.00-17.00 Paikka: Hakoniemen leirikeskus Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna ajankohtana ja paikassa.

Lisätiedot

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta

Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA/ESITYSLISTA 1 Aika 25.1.2012 klo 17.00 18.14 Paikka Lappeen seurakuntasali, Kirkkokatu 10, Lappeenranta Käsiteltävät asiat 1 KOKOUKSEN AVAUS SEKÄ LAILLISUUDEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 9.2.2006 70. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 9.2.2006 70 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 69 107 Aika torstai 9.2.2006 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013

IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) Kirkkoneuvosto 30.1.2013 IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 (25) A S I A L U E T T E L O : 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan tarkastus 4 Ääntenlaskijat 5 Työjärjestys 6 Kirkkovaltuuston

Lisätiedot