Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Haanpää ja Erkki Halonen. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Haanpää ja Erkki Halonen. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä."

Transkriptio

1 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai klo Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen, Matti Ilo, Ulla Kalliola, Pentti Multisilta, Päivi poistui 11 jälkeen klo Nevanranta, Erkki Saine, Harri Santala, Osmo Savinen, Sirkka-Liisa Soukki, Raimo Toivanen, Paula Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Päivi Willman, Jarkko sihteeri 1 Kokouksen avaus 2 Puheenjohtaja luki Pyhän Henrikin muistopäivän Vanhan testamentin tekstiä Jesajan kirjan 52. luvusta. Laulettiin loppiaisvirrestä 46. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Haanpää ja Erkki Halonen. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä.

2 2 4 Kokouksen työjärjestys ja muut esille tulevat asiat Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään jaettu esityslista. Mikäli halutaan käsiteltäväksi muita kuin esityksessä valmisteltuja asioita, jäsenten tulee tehdä niistä esitys kokouksen alussa ja kokous päättää, katsotaanko ne kiireellisiksi ja otetaanko ne käsiteltäväksi vai lähetetäänkö seuraavaan kokoukseen. Erkki Nevanranta esitti kokouksen alussa kahta asiaa: sähköinen esityslista ja puhelinsakko. Erkki Nevanrannan esittämät asiat päätettiin käsitellä kohta 17 jälkeen. 5 Edellisen kokouksen pöytäkirja Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja. 6 Varapuheenjohtajan valinta Seurakuntaneuvoston varapuheenjohtaja tulee valita neuvoston toimikauden ensimmäisen ja kolmannen vuoden ensimmäisessä kokouksessa (KJ 10:12). Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Aulikki Harju esitti Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmea, Sirkka-Liisa Savinen esitti Päivi Multisiltaa ja Erkki Nevanranta esitti Harri Sainetta. Suljetussa lippuäänestyksessä äänet jakautuivat seuraavasti: Päivi Yli-Kauhaluoma- Nurmi 8 ääntä, Harri Saine 4 ääntä, Päivi Multisilta 2 ääntä ja yksi tyhjä. Seurakuntaneuvosto valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajaksi Päivi Yli- Kauhaluoma-Nurmen.

3 3 7 Sihteerin valinta Seurakuntaneuvosto valitsee sihteerin toimikaudekseen. Sihteeri voi olla myös viranhaltija (Seurakuntaneuvoston ohjesääntö 6). Seurakuntaneuvosto valitsee sihteerikseen kappalainen Jarkko Willmanin. 8 Seurakuntaneuvoston jäsenten esittäytyminen Seurakuntaneuvoston jäsenet kertovat itsestään ja toiveistaan seurakuntaneuvoston työskentelyssä. 9 Koulutusasiaa Harri Saine esittelee luottamushenkilökoulutuksen antia sekä luottamushenkilöiden tehtäviä. Seurakuntaneuvosto keskustelee esityksen pohjalta. 10 Diakonian viran vaali Seurakuntaneuvosto julisti kokouksessaan haettavaksi Porin Teljän seurakunnan diakonian määräaikaisen viran ajalle Viran pätevyysvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi AMK) sekä piispainkokouksen aikaisempien päätösten mukainen diakonian virkaan kelpoistava tutkinto (tutkinnon vaadittavasta sisällöstä tarkemmin

4 4 Kirkon säädöskokoelma 101). Määräaikainen virka tullee sijoittumaan diakoniatiimiin niin, että viranhaltija osallistuu myös lapsi- ja perhetyön sekä vanutiimin (varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tiimi) kokoontumisiin erikseen sovittavasti. Virkaan kuuluu myös osallistuminen nuoriso- ja rippikoulutyöhön. Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli seitsemän, joista haastatteluun kutsuttiin Jaana Laitala, Satu Katila, Virpi Rönkkömäki, Selina Vastamaa ja yksi hakija, joka ei halua nimeään julkisuuteen. Seurakuntaneuvostolle on liitteenä kooste hakijoista sekä varsinaiset hakemukset. Seurakuntaneuvosto on suorittanut haastattelut Seurakuntaneuvosto toimittaa määräaikaisen diakonian viran vaalin. Seurakuntaneuvosto toimitti vaalin suljetuilla äänestyslipuilla. Vaalissa äänet jakaantuivat seuraavasti: Satu Katila sai 9 ääntä, Virpi Rönkkömäki 3 ääntä ja Selina Vastamaa 3 ääntä. Seurakuntaneuvosto on täten valinnut määräaikaiseen diakonian virkaan Satu Katilan. Varasijalle valittiin alkuperäisessä vaalissa kahden toiseksi eniten ääniä saaneiden välillä suljetulla lippuäänestyksellä. Äänet jakaantuivat seuraavasti: Selina Vastamaa sai 9 ääntä ja Virpi Rönkkömäki 6 ääntä eli varasijalle valittiin Selina Vastamaa. 11 Lapsivaikutusten arviointi Kirkolliskokous on tehnyt toukokuussa 2014 päätöksen lisätä kirkkojärjestykseen säännöksen lapsivaikutusten arvioinnista (LAVA). Tämä päätös on tullut voimaan Päätöksen mukaan kirkollisen viranomaisen, mm. seurakuntaneuvoston, on päätöksen valmistelussa arvioitava ja otettava huomioon sen vaikutukset lapsiin, joilla tarkoitetaan alle 18-vuotiasta. Tavoitteena on edistää lapsen edun toteutumista kirkollisessa päätöksenteossa ja toiminnassa, vahvistaa lasten mielipiteiden huomioimista ja lasten osallisuutta kirkon toiminnassa, lisätä lapsen ihmisoikeuksien tunnettuutta kirkossa ja edistää kirkon oman teologisen tehtävän ja strategisten tavoitteiden toteutumista.

5 5 1. Seurakuntaneuvosto merkitsee kirkkojärjestyksen muutoksen koskien lapsivaikutusten arviointia tiedoksi. 2. Valitsee luottamushenkilöistä lapsiasiainhenkilön täksi kaudeksi uudestaan Päivi Multisillan Tilankäyttöanomus Porin seudun nuorisoyhdistys, joka on nuorten itsensä ohjaamaa vapaaehtoista toimintaa, on toivonut voivansa (anomus liitteenä) käyttää Väinölän kirkon nuorisotilaa. Yhdistys on syksyn aikana kokoontunut Väinölän kirkolla erikseen sovitusti. Vanu-tiimi toimittaa kokoukseen lausuntonsa asiasta. Päätöksellä on vaikutuksia lasten ja nuorten mahdollisuuksiin toimia aktiivisesti ja ilmaista mielipiteensä. Mahdollisuuksien tarjoaminen lisää omaehtoisen vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia (LAVA). Seurakuntaneuvosto antaa Porin seudun nuorisoyhdistykselle luvan kokoontua Väinölän kirkolla maanantaisin ja tiistaisin klo 16-20, jolloin ei ole seurakunnan omaa toimintaa. 13 Maaret Peltosen irtisanoutuminen Lastenohjaaja Maaret Peltonen on lähettänyt seurakuntaneuvostolle irtisanoutumisen (liitteenä) lastenohjaajan tehtävästä alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

6 6 Seurakuntaneuvosto 1. merkitsee tiedoksi Maaret Peltosen irtisanoutumisen alkaen 2. päättää toistaiseksi olla täyttämättä lastenohjaajan tointa 1. Päätöksen mukaan. 2.Päätöksen mukaan. 14 Anne-Marie Grundsténin oikaisuvaatimus Anne-Marie Grundstén on lähettänyt seurakuntaneuvostolle päivätyn oikaisuvaatimuksen (liitteenä) koskien päätöstä ( 172) kokouksessa , jolloin seurakuntaneuvosto päätti äänin 9-5 olla myöntämättä virkavapaata Anne-Marie Grundsténille. Tuolloin anottu virkavapaa oli palkatonta virkavapaata. Nyt toimitetussa oikaisuvaatimuksessa on tarkennettu anotusta ajasta olevan 37 päivää opintovapaata. Opintovapaa on viranhaltijan oikeus lain mukaan erikseen lasketusti. Loppuosa alkaen ei sisälly opintovapaaseen vaan olisi muuta seurakuntaneuvoston harkinnassa olevaa palkatonta virkavapaata. Seurakuntaneuvosto hyväksyy Anne-Marie Grundsténin oikaisuvaatimuksen ja myöntää hänelle palkatonta virkavapaata ajalle Piispantarkastuskertomus Seurakuntaneuvosto on keskustellut kokouksissaan 10.2., 22.9., , ja piispa Kaarlo Kallialan Porin Teljän seurakunnassa 17. ja 19. tammikuuta 2014 toimittaman piispantarkastuksen lausunnosta (liitteenä). Seurakunnan tulee vuoden kuluessa lausunnon saamisesta toimittaa tuomiokapitulille selvitys, mihin toimenpiteisiin seurakunnassa on tarkastuksesta annetun palautteen johdosta ryhdytty. Lausunto on saapunut seurakuntaan

7 7 Piispantarkastuskertomuksessa on kiinnitetty huomiota kysymyksiin kolmella osaalueella: Hallinto ja toimintarakenne, Henkilöstö ja toiminta sekä Talous ja kiinteistöt. Kokouksessaan seurakuntaneuvosto kiinnitti ensin huomiota hallinnon ja toimintarakenteen kysymyksiin. Piispantarkastuskertomuksen mukaan seurakunnassa on 'syytä harkita, onko seuraavalla vaalikaudella perusteltua asettaa johtokuntia vai tukisiko toimintaa paremmin hallinnollisesti kevyemmät toimintaryhmät' sekä 'seurattava tiimimallin mahdollisia ongelmakohtia pitäen silmällä erityisesti vastuuta toimintaympäristön ja työalan seurannasta ja arvioinnista, työn kehittämisestä ja erityisesti kehityskeskustelujen käymisestä ja asioiden valmistelusta ja toimeenpanosta'. Seurakuntaneuvoston pohti kysymyksiä sekä pyysi seurakunnan eri tiimeiltä ja johtokunnilta lausunnon johtokuntarakenteesta luopumisesta ja toimintaryhmiin siirtymisestä. Kokouksessaan seurakuntaneuvosto kiinnitti huomiota toiseen osaalueeseen, johon piispantarkastuskertomuksessa kiinnitettiin huomiota, Henkilöstö ja toiminta. Piispantarkastuskertomuksessa pohditaan, tukisiko henkilöstökertomus henkilöstösuunnitelman toteuttamista sekä henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen seuraamista. Lisäksi tarkastuskertomuksessa kiinnitetään huomiota erityisesti diakonian ja kasvatuksen työntekijöiden jaksamiseen sekä kokemukseen yhdenvertaisesta kohtelusta. Tähän vastauksen suuntaa todettiin antavan kysymys viidennen diakonian viran avaamisesta. Kokouksessaan seurakuntaneuvosto päättikin avata viran määräaikaisena kahdelle vuodelle. Samoin piispantarkastuskertomuksessa pohditaan seurakuntien omien innovaatioiden (erityisesti Syke) paikan hahmottumista seurakuntatyön kokonaisuudessa. Työyhteisö on pohtinut Sykettä tiimien kokoontumisissa sekä yhteisissä kokouksissa. Pohdinnan tuloksena on syntynyt mm. Syke-messu. Seurakuntaneuvoston on syytä miettiä Sykkeen kantavuutta seurakuntatyön kokonaisuuden kannalta. Lisäksi kertomuksessa kehotetaan seuraamaan varhaisnuorisotyössä, nuorisotyössä, rippikoulutyössä ja jumalanpalveluselämässä tapahtuvia muutoksia. Yksittäiset työntekijät sekä tiimit ovat näin toimineet, mutta mallia on syytä tarkentaa. Seurakuntaneuvosto päätti ryhtyä laatimaan vuosittaisen henkilöstökertomuksen sekä keskusteli Sykkeestä ja kannusti yhteistä työntekijäkokousta yhä edelleen pohtimaan Sykkeen merkitystä seurakuntatyön kokonaisuuden kannalta. Seurakuntaneuvosto kehotti Vanu-tiimiä seuraamaan erikseen sopimallaan tavalla varhaisnuorisotyössä, nuorisotyössä ja rippikoulutyössä tapahtuvia muutoksia sekä seurakunnan kaikkia tiimejä jumalanpalveluselämässä tapahtuvia muutoksia Kokouksessaan seurakuntaneuvosto pohti johtokuntarakennetta ja toimintaryhmiin siirtymistä saatuaan tiimeiltä ja johtokunnilta lausunnot. Julistustyön

8 8 johtokunta sekä lähimmäistyön johtokunta olivat toimittaneet seurakuntaneuvostolle lausunnon johtokuntamallista luopumisesta. Samoin missiotiimi, musiikkitiimi, sihteeritiimi, vanu-tiimi, lapsi- ja perhetyön tiimi ja diakoniatiimi olivat toimittaneet pyydetyt lausunnot. Kaikissa lausunnoissa kannatettiin johtokuntamallista luopumista ja toimintaryhmiin siirtymistä. Perusteluina nousivat esille hyvät kokemukset tiimityöskentelystä sekä hallintorakenteen keventäminen. Esille otettiin lisäksi tiimien ja seurakuntaneuvoston välisen yhteyden säilyttäminen sekä innostuneille seurakuntalaisille mahdollisuuden luominen osallistumiseen myös suunnitteluun ja toteutukseen. Julistustyön johtokunta esitti lisäksi, että seurakuntaneuvosto valmistelisi uudesta hallintomallista esityksen. Lähetekeskustelussaan seurakuntaneuvosto pohti myös, miten talouden ja toiminnan suunnittelu toteutuu ilman johtokuntia sekä miten luottamushenkilöiden edustus säilyy riittävän laajana. Esillä oli myös kysymys, tulisiko toimintaryhmien sijoittua tiimien alaisuuteen. Johtokuntamallista luovuttaessa tulee edellä esitetyt näkökulmat ottaa huomioon. Seurakuntaneuvosto päätti luopua johtokunnista vuoden 2015 alusta, päätti siirtyä seurakunnan kuuden eri tiimin alaisuudessa toimiviin toimintaryhmiin, joihin kutsutaan laajasti tiimiin kuuluvien työmuotojen toiminnasta kiinnostuneita seurakuntalaisia sekä pyysi tiimejä pohtimaan sekä ensi vuoden alussa esittämään toimintaryhmiä sekä sitä, millä tavalla seurakuntalaisia kutsutaan toimintaryhmiin. Seurakuntaneuvosto päätti myös, että tiimit toimittavat seurakuntaneuvostolle työmuotojen kootut toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelmat sekä toimintakertomukset sekä, että toimintaryhmät voivat tuoda näkökulmansa toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelman sekä toimintakertomuksen laatimiseen. Seurakuntaneuvosto päätti tarkentaa uutta hallintomallia seuraavassa kokouksessa. Kokouksessaan seurakuntaneuvosto tarkensi uutta hallintomallia, joka oheisena toimitetaan myös kaaviona. Hallintomallissa tiimit huolehtivat työalan lyhytja pitkäkestoisesta suunnittelusta, pohtivat perustehtävää, toimivat yhteistyössä toisten tiimien kanssa, jakavat käytännöllisiä ja yleisiä linjauksia koskevia ideoita sekä laativat toimintakertomuksista ja toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelmista koosteen seurakuntaneuvostolle. Tiimit kutsuvat yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa toimintaryhmiin seurakuntalaisia. Tiimistölle sen sijaan kuuluu tiimien välisen vuorovaikutuksen edistäminen, työalojen toimintojen koordinointi sekä tiimien toiminnan kehittäminen. Toimintaryhmät koostuvat eri työmuotojen toiminnasta kiinnostuneista seurakuntalaisista. Toimintaryhmien kautta seurakuntalaiset voivat tuoda aloitteita seurakuntaneuvostolle sekä toimintaehdotuksia tiimeille. Toimintaryhmistä kutsutaan jäseniä osallistumaan toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelman sekä toimintakertomuksen laatimiseen tiimeissä.

9 9 Lisäksi seurakuntaneuvosto käsitteli kolmatta osa-aluetta, Talous ja kiinteistöt. Piispantarkastuskertomuksessa todetaan seurakunnan pyrkimyksen hahmottaa itse säästökohteensa olevan perusteltu. Seurakunnan on kertomuksen mukaan 'tarkasti ja ohjelmallisesti harkittava, mitkä toimitilat eri alueilla ja niiden mahdollistamat toiminnot ovat sellaisia, että niistä on syytä pitää kiinni hyvinkin tiukassa taloudellisessa tilanteessa'. Seurakuntaneuvoston hyväksymässä henkilöstösuunnitelmassa otettiin kantaa myös kiinteistöihin tiimien vastausten perusteella ja päätettiin luopua ainoastaan Harmaa-Kartanon vuokratilasta. Henkilöstösuunnitelmaa päivitettäessä on syytä edelleen kysyä tiimeiltä toiminnan kannalta välttämättömistä kiinteistöistä. Seurakuntaneuvosto päätti pohtia tehtävissä suunnitelmissa kiinteistöjen tarvetta yhteistyössä tiimien kanssa ottaen huomioon toiminnalliset näkökohdat. Seurakuntaneuvosto on käsitellyt, mihin toimenpiteisiin seurakunnassa on tarkastuksesta annetun palautteen johdosta ryhdytty, ja antaa edellä esitetyn selvityksenä tuomiokapitulille. 16 Kolehtisuunnitelma Seurakuntaneuvosto vahvistaa oheisen suunnitelman ajalle Yhteisvastuukeräykselle Kirkkopalveluiden kautta 8.2. Oman seurakunnan kummilapsitoiminnalle Suomen lähetysseuran kautta (vapaa pyhä) Sykkeen toimintaan (vapaa pyhä) Kristillisen sanoman levittämiseen radion, television ja internetin avulla eri maissa Medialähetys Sanansaattajien kautta, Väinölä samoin

10 10 17 Kevään kokousaikataulu Kevään kokousten ajankohdiksi päätettiin seuraavat päivät: 19.1., 9.2., 9.3., 13.4., ja Seurakuntaneuvosto merkitsee tiedoksi kokousaikataulun. 18 Sähköinen esityslista Erkki Nevanranta laittoi kiertämään lehtiartikkelin, jossa kerrottiin Rauman kaupungin siirtyneen esityslistojen sähköiseen jakeluun, ja esitti seurakuntaneuvoston esityslistan lähettämistä seurakuntaneuvoston jäsenille sähköisesti. Puheenjohtaja totesi, että asiasta käytiin jonkin verran keskustelua jo joulukuun kokouksessa. Harri Saine kertoi asian olevan valmisteilla yhteisessä kirkkovaltuustossa tämän vuoden aikana. Raimo Soukki totesi käyttämässään puheenvuorossa, että sähköiseen esityslistaan siirtyminen vaatisi myös sellaista muutosta valmistelussa, että liitteet löytyvät suoraan kyseisen kohdan yhteydestä. Aulikki Harju näki sähköisen listan edut, mutta muistutti tekniikan välillä pettävän. Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi kertoi tuntevansa kaupungin päätöksenteon järjestelmän, mutta näki, että uudistus tulisi tehdä kokonaisvaltaisesti ja suunnitellusti yhtymän suunnalta. Harri Saine totesi yhtymän suurin haaste olevan budjettikirja ja tilinpäätökset, joiden numerot skannatessa muuttuvat niin pieneksi, että niitä ei voi enää lukea. Puheenjohtaja kysyi, ovatko kaikki seurakuntaneuvoston jäsenet valmiita tässä vaiheessa siirtymään sähköiseen esityslistaan. Kaikki eivät olleet kuitenkaan tähän valmiita. Puheenjohtaja esitti, että asia jätetään valmisteltavaksi yhdessä seurakuntayhtymän kanssa.

11 11 19 Puhelinsakko Erkki Nevanranta esitti, että jos jonkun puhelin soi kesken kokouksen, puhelimen omistaja joutuu maksamaan esim. viisi euroa diakoniatyölle. Puheenjohtaja totesi, ettei hän muista viime kaudella kenenkään puhelimen soineen kesken kokouksen. Seurakuntaneuvosto ei ota tässä vaiheessa käyttöön puhelinsakkoa. 20 Ilmoitusasiat 1) Kirkkoherran päätösluettelo Tiedoksi päätösluettelo nro 89-95/2014 ja 1-5/2015. Merkitään tiedoksi. 21 Valitusosoitus Annetaan valitusosoitus.

12 12 22 Kokouksen päätös Kokouksen puolesta Laulettiin virrestä 409 ja rukoiltiin iltasiunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kaisa Huhtala puheenjohtaja Jarkko Willman sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Liisa Haanpää Erkki Halonen

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 11/2014 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 8.12.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo,

Lisätiedot

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 20.1.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 20.1.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2014 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 20.1.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki Honkasalo, Timo poissa

Lisätiedot

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 3/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 10.3.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 3/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 10.3.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 3/2014 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 10.3.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki Honkasalo, Timo saapui

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. PÖYTÄKIRJA 4/2015 28 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Paikka: Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7 Läsnä: Kairavuo, Leena

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 5.2.2015 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2015 1(39) Aika Torstai 5.2.2015 klo 16.15 18.00 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alajoki, Asko Eskelinen, Tiina

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 18.11.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 18.11.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 18.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 19.11.2014-5.12.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 82 Kokouksen avaaminen 83

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 13/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 4.9.2014 273 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 4.9.2014 klo 16.00 17.05 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 3/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.6.2011 50 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika keskiviikko 22.6.2011 klo 18.00 19.45 Paikka Toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 A Osallistujat (liite 1), liitetään erikseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Yhteinen kirkkoneuvosto Kokous 4.9.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2014 1(43) Aika Torstai 4.9.2014 klo 16.15 17.37 Paikka Osallistujat Kokoushuone Rooma Jäsenet Mäkinen, Jussi puheenjohtaja Alaja, Riitta Alajoki, Asko Karhola,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 3/2015

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 3/2015 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 3/2015 Aika ja paikka Reposaaren pappila 17.3.2015 klo 18:00-19.21 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Gustafsson Tarja Grönblom

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 23.3.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 14/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 15.9.2011 363. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 15.9.2011 363 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 405 426. Aika torstai 15.9.2011 klo16.00 18.30. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 10.2.2015 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 26 KOKOUKSEN AVAUS... 33 27 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 9/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 16.5.2013 256 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 16.5.2013 klo 16.00 17.15 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2015 4/2015 19.5.2015 116 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Seurakuntakeskus, Sali, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 19.5.2015 kello 17.30-19.20, 19.37-21.45. Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja Nro 1 3.2.2015 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 LAPSI- JA NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA Sivu 1 Kokousaika klo 18.00-20.25 Kokouspaikka Läsnä Verhonkatu 25 27 kokoustila Jarmo Vainio Hannu Fagerlund Jonni Levaniemi Sanna Manelius- Kähkönen Leena Murtonen Paula

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kirkkoneuvosto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 07/15 1 Kokoustiedot Kokousaika maanantai 29.6.2015 klo 17.00 19.10 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät Muut Allekirjoitukset

Lisätiedot