Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen, Matti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen, Matti"

Transkriptio

1 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 5/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai klo Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen, Matti Ilo, Ulla poissa Kalliola, Pentti Multisilta, Päivi poistui klo jälkeen Nevanranta, Erkki poissa Saine, Harri Santala, Osmo Savinen, Sirkka-Liisa Soukki, Raimo Toivanen, Paula Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Päivi Vuoristo-Virta, Riikka varajäsen Ristolainen, Seija varajäsen Willman, Jarkko sihteeri 75 Kokouksen avaus Puheenjohtaja luki epistolaa Roomalaiskirjeestä ja lauloimme virrestä 313. Puheenjohtaja avasi kokouksen. 76 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2 2 77 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Erkki Nevanranta ja Harri Saine. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä. Koska Erkki Nevanranta oli poissa, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Osmo Santala ja Harri Saine. 78 Kokouksen työjärjestys ja muut esille tulevat asiat Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään jaettu esityslista. Mikäli halutaan käsiteltäväksi muita kuin esityksessä valmisteltuja asioita, jäsenten tulee tehdä niistä esitys kokouksen alussa ja kokous päättää, katsotaanko ne kiireellisiksi ja otetaanko ne käsiteltäväksi vai lähetetäänkö seuraavaan kokoukseen. Kokouksen alussa puheenjohtaja ehdotti tässä kokouksessa käsiteltäviksi asioiksi kohtana 88 Marja-Leena Römerin taidenäyttelyä ja 89 Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden tutustumisiltaa. Sirkka-Liisa Savinen esitti käsiteltäväksi asiaksi tulevaa Egerin matkaa kohtana Edellisen kokouksen pöytäkirja Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja. 80 Projektiraha Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan vuodelle 2015 projektimäärärahasta 2500, joka jaetaan useamman projektin, tapahtuman tai hankinnan kesken, ja jota haetaan suoraan seurakuntaneuvostolta. Lastenohjaaja Eeva Siira on hakenut projektimäärärahaa Väinölän kirkon leikkipihan uudistukseen,

3 3 keinuun ja hiekkalaatikkoon. Väinölän kirkon kesäkerhoissa käy lasta. Leikkipiha vaikuttaa lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen (LAVA). Seurakuntaneuvosto myöntää projektimäärärahasta 500 Väinölän kirkon pihan leikkivälineisiin. Kokouksessa esitettiin lisäksi pyyntö, että kiinteistötoimi kiinnittäisi huomiota Teljän kirkon, Väinölän kirkon, Esivallankadun ja Kalaholman leikkipihojen varustukseen ja kuntoon. 81 Sivutoimilupa-anomus Kanttori Pia Ylitalo-Maunula on hakenut (liite) seurakunnalta sivutoimilupaa syksystä 2015 alkaen Sunniva-kuoron johtajuutta varten. Sunniva-kuoro on Ulvilan kansalaisopiston alainen. Ylitalo-Maunula on ilmoittanut hakemuksessaan, että kuoron harjoitusiltoina on harvoin kirkkokuoron lisäksi muuta kanttoria vaativaa toimintaa. Kirkkolain (KL 6:30) mukaan sivutoimilupa vaaditaan myös päätoimiselta viranhaltijalta, jolla ei ole kiinteää työaikaa. Sivutoimiluvasta päättää työnantaja. Sivutoimilupa voidaan myöntää määräajaksi. Seurakuntaneuvosto myöntää kanttori Pia Ylitalo-Maunulalle sivutoimiluvan kahden vuoden määräajaksi alkaen syyskuusta Virkavapaa-anomus Nuorisotyönohjaaja Eeva Nurmenniemi on anonut virkavapaata opintovapaa varten (liite) ajalle sillä ehdolla, että hänet hyväksytään Centrian Yhteisöpedagogi (AMK), Kirkon nuorisotyö -linjalle. Eeva Nurmenniemelle myönnetään virkavapaata (opintovapaa) ajalle edellyttäen, että hänet valitaan haettuun koulutukseen.

4 4 83 Luther-näytelmäanomus Kanttori Anne-Marie Grundstén on lähettänyt seurakuntaneuvostolle anomuksen (liitteenä) saada reformaation juhlavuonna 2017 Luther-näytelmän esittämistä varten Seurakunnan juhlavuotena 2013 Luther-näytelmän kävi katsomassa n henkilöä. Musiikkitiimi on keskustellut asiasta. Seurakunnan ei ole mahdollista kattaa koko esitettyä summaa; yhteiseltä kirkkoneuvostolta olisi mielekästä hakea määrärahaa reformaatiota juhlistavan produktion kustannusten kattamiseen. Seurakuntaneuvosto kannattaa Luther-näytelmän esittämistä reformaation juhlavuonna 2017 ja varaa omista määrärahoistaan 5000 euroa ja esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle määrärahan varaamista produktiota varten. 84 Seurakuntasihteerin virka Kokouksessaan seurakuntaneuvosto päätti julistaa Porin Teljän seurakunnan seurakuntasihteerin viran haettavaksi alkaen niin, että virkaan valittu voi tulla sijaiseksi alkaen. Viran pätevyysvaatimukseksi päätettiin soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai ammatillinen perustutkinto. Seurakuntasihteeriltä todettiin vaadittavan soveltuvuus asiakaspalveluun sekä kiireiseen ja jatkuvasti keskeytyvään työntekoon. Erilaisten sähköisten ohjelmien hallinta katsottiin välttämättömäksi. Muun kuin suomen kielen hallinta katsottiin eduksi. Määräaikaan mennessä virkaan saapui 119 hakemusta, joiden yhteenveto on liitteenä. Seurakuntaneuvosto valitsi keskuudestaan haastatteluryhmään Päivi Yli-Kauhaluoma- Nurmen, Liisa Haanpään, Raimo Soukin ja Kaisa Huhtalan sekä työntekijäkokouksen myöhemmin valitseman edustajan. Työntekijäkokous valitsi edustajakseen haastatteluun Taina Saineen. Haastatteluun kutsuttiin (suluissa numero koosteessa) Eija Rousku (3), Minna Savolainen (22), Johanna Mattila (81), Tarja Ikonen (97), Antti-Jussi Vesa (46), Karoliina Nurmi (13) sekä Teresa Kaaresmaa (66). Karoliina Nurmi ilmoitti, ettei saavu haastatteluun saatuaan muuta työtä. Haastatteluryhmä suoritti haastattelut Haastatteluryhmä esittää yksimielisesti, että seurakuntasihteerin virkaan valittaisiin Johanna Mattila. Varalle valittavaksi ryhmä esittää äänin 4-1 Antti-Jussi Vesaa. Seurakuntasihteerin virka on ollut Porin Teljän kirkkoherranviraston virastoapulaisen virka, joka siirrettiin vuonna 1986 keskusrekisterin alaisuuteen kanslistin virkana. Vuonna 2000 virka muutettiin seurakuntayhtymän alaisuuteen ja sijoituspaikaksi määrättiin Porin Teljän seurakuntatoimisto. Vuonna 2007 tarkennettiin kanslistien kuulumista omaan hallintokuntaansa, joka tekee myös heitä koskevat päätökset.

5 5 Samalla määrättiin Porin Teljän seurakuntaan sijoitetun kanslistin esimieheksi Porin Teljän seurakunnan kirkkoherra. Viran nimi muutettiin vuonna 2010 seurakuntasihteerin viraksi. Edellä esitetysti päätöksen seurakuntasihteerin virkaan ottamisesta tekee se yksikkö, johon seurakuntasihteeri on sijoitettu, ja jonka kirkkoherra on hänen esimiehensä. Seurakuntaneuvosto toimittaa Porin Teljän seurakunnan seurakuntasihteerin viran vaalin alkaen niin, että virkaan valittu voi tulla sijaiseksi alkaen. Seurakuntaneuvosto valitsi yksimielisesti Johanna Mattilan seurakuntasihteerin virkaan Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmen esityksestä ja varalle Antti-Jussi Vesan Riikka Vuoristo-Virran esityksestä. 85 Toiminta- talous- ja henkilöstösuunnitelma 2016 Porin Teljän seurakunnan toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelmaa varten ovat yksittäiset työalat valmistaneet suunnitelmat (liitteenä), joista tiimit ovat laatineet koosteet (liitteenä). Näihin tiimien suunnitelmiin sisältyvät myös koulutussuunnitelmat. Koulutussuunnitelmissa on erikseen huomioitava Kirjokoulutukset (Kirkon johtamiskoulutus), jotka ovat laajoja ja hintavia. Näistä on syytä pyytää koulutukseen hakeutuvilta erillinen selvitys syksyn kokoukseen, jossa käsitellään henkilöstön kehittämissuunnitelmaa. Tiimien esityksistä koottu esitys sanallisesta osiosta seurakunnan toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelmaan on samoin liitteenä. Tiimit ovat myös kevään kuluessa tiimistön johdolla käsitelleet seurakunnan strategiaa ja esittävät seurakuntaneuvostolle hyväksyttäväksi strategian. Yhteinen strategia: Perustehtävämme on olla läsnä ihmisten elämässä, jotta usko kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaus lähimmäisiin kasvavat. Arvot Usko ja toivo Vastuullisuus ja välittäminen Yhteisöllisyys ja oikeus Pyhään Painopistealueet (vuonna 2016) Vapaaehtoistyö Perhetyö

6 6 Tiimien laatima ja yhteisen kirkkoneuvoston asettamiin kehyksiin tarkistettu talousarviosuunnitelma on erillisenä liitteenä. Talousarviosuunnitelma ei voi täyttää toimintasuunnitelman tavoitteita kaikilta osin, koska annettua kehystä ei voida ylittää. Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan järjestää Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjän vuoden 2016 Lähetyksen kesäpäivät Porissa yhteistyössä Porin Teljän seurakunnan kanssa ja päätti ottaa kantaa järjestelyihin varattavan summan suuruuteen vuoden 2016 talousarviota laadittaessa. Osaa summasta on lisäksi anottava Porin ev.lut. seurakuntayhtymältä, koska juhlat koskettavat muidenkin Porin seurakuntien jäseniä. Seurakuntaneuvosto voi varata omista määrärahoistaan 2500 juhlien järjestämiseen sekä anoa 4500 yhteiseltä kirkkoneuvostolta samaan tarkoitukseen. Seurakuntaneuvosto 1. hyväksyy Porin Teljän seurakunnan strategian sekä painopistealueet vuodelle 2016 ja pyytää seuraavalla kerralla suunnittelemaan painopistealueet seuraaville kolmelle vuodelle 2. hyväksyy Porin Teljän seurakunnan toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2016 ja lähettää sen yhteiselle kirkkoneuvostolle 3. pitää hyvänä, että henkilöstön kehittämissuunnitelmaa käsitellään jo toiminta-, talous- ja henkilöstösuunnitelman yhteydessä 4. esittää yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se varaisi seurakuntayhtymän talousarviossa 4500 Porin Teljässä kesäkuussa 2016 järjestettävien Ev.-lut. Lähetysyhdistys Kylväjän Lähetyksen kesäpäivien kuluihin seurakunnan varaaman 2500 euron lisäksi 5. pyytää Kirjo-koulutukseen hakeutuvilta viranhaltijoilta erillistä anomusta henkilöstön kehittämissuunnitelman käsittelyn yhteyteen Syksyn kokousaikataulu Syksyn kokousten ajankohdiksi esitetään 17.8., 14.9., , ja

7 7 87 Kolehtisuunnitelma Seurakuntaneuvosto vahvistaa oheisen suunnitelman ajalle Mahdollisuus muutokseen -mediamissiolle (vapaa pyhä) Lähetystyöhön Suomen Lähetysseuran kautta teemalla 'Evankeliumi muuttaa maailmaa paremmaksi lapsille ja nuorille'. Kolehti käytetään seurakuntien lapsi- ja nuorisotyöhön Etiopiassa, Tansaniassa, Senegalissa ja Virossa. (Klo 14 oman seurakunnan nuorisotyölle) Kirkon diakoniarahastolle Aurinkorannikon suomalaisen ev.lut seurakunnan 'Uusi seurakuntakoti' -hankkeen loppuun saattamiseen (vapaa pyhä) Hiippakunnallinen kolehti kasvatustyön tukemiseen. (Klo 14 oman seurakunnan rippikoulutyölle) 5.7. Seurakuntien diakoniatyötä tukevan Suurella sydämellä - verkkopalvelun kehittämiseen Kirkkopalveluiden kautta. (Klo 14 Yhteisvastuukeräykselle) Kirkon ulkosuomalaistyöhön Oman seurakunnan diakoniatyölle (vapaa pyhä) Nuorten aikuisten parissa tehtävään evankelioimistyöhön Suomen Raamattuopiston kautta, Väinölä samoin 2.8. Eurajoen kristilliselle opistolle (vapaa pyhä) 9.8. Nuorten kristillisen kasvun tukemiseen Nuorten Keskuksen kautta Karatusan kirkon rakentamiseen Siperiassa Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen kautta (vapaa pyhä) Etelä-Sudanin luterilaisen kirkon ja sen paikallisseurakuntien toiminnan tukemiseen Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kautta, Väinölä samoin Pohjois-Suomen tunturikappelien ja maamme tiekirkkotoiminnan tukemiseen (vapaa pyhä)

8 8 88 Marja-Leena Römerin taidenäyttely Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat käyneet neuvotteluja Marja-Leena Römerin kanssa taidenäyttelystä, jonka avajaiset Teljän kirkossa ovat torstaina 6.8. ja näyttely jatkuu kolmen viikon ajan. Merkitään tiedoksi. 89 Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden tutustumisilta Seurakuntaneuvoston ja työntekijöiden tutustumisilta alkaa Teljän kirkossa ke alkaa klo Merkitään tiedoksi. 90 Egerin vierailu Sirkka-Liisa Savinen ehdotti, että seurakuntaneuvosto nimeäisi Egerin seurakunnan 80-vuotisjuhlaan seurakuntamatkalle lähtevien joukosta viralliset edustajat ojentamaan rahalahjan. Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi ehdotti työntekijäedustajaksi Jarkko Willmania ja Matti Ihalainen esitti seurakuntaneuvoston edustajaksi Sirkka-Liisa Savista. 91 Ilmoitusasiat Kirkkoherran päätösluettelo 2015 Tiedoksi päätösluettelo nro Merkitään tiedoksi.

9 9 92 Valitusosoitus Annetaan valitusosoitus. 93 Kokouksen päätös Kokouksen puolesta Laulettiin virsi 513. Rukoiltiin apostolinen siunaus. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo Kaisa Huhtala puheenjohtaja Jarkko Willman sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Osmo Santala Harri Saine

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 3/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 10.3.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 3/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 10.3.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 3/2014 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 10.3.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki Honkasalo, Timo saapui

Lisätiedot

Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Haanpää ja Erkki Halonen. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä.

Esitys Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Liisa Haanpää ja Erkki Halonen. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä. 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2015 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 19.1.2015 klo 19.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Halonen, Erkki Harju, Aulikki Ihalainen,

Lisätiedot

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa

Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 11/2014 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 8.12.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki poissa Honkasalo,

Lisätiedot

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 20.1.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla

Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 20.1.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2014 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai 20.1.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki Honkasalo, Timo poissa

Lisätiedot

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 4/2015

MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 4/2015 1 MERI-PORIN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Meri-Porin seurakuntaneuvosto 4/2015 Aika ja paikka Pihlavan seurakuntatalo 28.4.2015 klo 18:00-19.42 Läsnä: Poissa: Hietanen Heimo, puheenjohtaja Gustafsson Tarja

Lisätiedot

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja

Läsnä jäsenet Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen puheenjohtaja 57. :n aikana Lehtomäki Elina varapj., kokouksen puheenjohtaja ANJALANKOSKEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ Nro 4/2012 Sivu 1 (12) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina klo 17.00 20.13 Paikka Inkeroisten seurakuntatalo Läsnä et Huovila Juhani kirkkoherra, pj., kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.

Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. PÖYTÄKIRJA 4/2015 28 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikkona 6.5.2015 klo 18.00, kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen. Paikka: Katariinan pappila, Pyhän Katariinan kirkkoaukio 7 Läsnä: Kairavuo, Leena

Lisätiedot

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN

Allekirjoitukset VELI-PEKKA JÄRVINEN MARJA OKSANEN TAMPEREEN HARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 1(13) Aika 10.6.2015klo 17.30-19.20 Paikka Tesoman kirkko, rippikoulusali Osallistujat Muut osallistujat Järvinen, Veli-Pekka Aapasuo, Sylvi Alatalo, Seija

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius

KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015. Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone Toppelius 1 KEMPELEEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 PL 28, 90441 KEMPELE KIRKKONEUVOSTO p. 08-561 4500 kempeleen.seurakunta@evl.fi Aika Tiistaina 24.3.2015 klo 18:00-21.20 Paikka Keskustan seurakuntakeskus, kokoushuone

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 3.6.2015. Aika ja paikka Torstai 11.6.2015 klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 3.6.2015. Aika ja paikka Torstai 11.6.2015 klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 3.6.2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2015 Aika ja paikka Torstai klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 74 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2014

LOHJAN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2014 12/2014 2.12.2014 346 Paikka ja aika Läsnäolevat jäsenet Lohjan seurakuntakeskus, Sibeliuksenkatu 2, 08100 Lohja Tiistaina 2.12.2014 kello 17.30-19.45, 19.55-20.35 Juhani Korte, puheenjohtaja Kaisa Aarnio

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600

PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 31.10.2012 1 (8) PL 57 00531 HELSINKI ESITYSLISTA p. (09) 2340 3600 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 10/2012 Kokousaika: Tiistai 6.11.2012 kello 18.00 Paikka: Alppilan kirkossa, Kotkankatu 2 Kahvitarjoilu ennen

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 1(6) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 17.50 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. 73 Hartikainen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 1 (14) Aika: Ti 27.11.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Arola, Mika Hernesmaa, Harri Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Karjalainen, Seppo

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 18.11.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 18.11.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 18.11.2014 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 19.11.2014-5.12.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa. 82 Kokouksen avaaminen 83

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.8.2012 klo 18.30 20.57 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 196 KOKOUKSEN AVAUS 316 197 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali

KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(8) Seurakuntaneuvosto. Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali KOUVOLAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2010 1(8) SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika Tiistai klo 17.00 Paikka Seurakuntakeskus, Savonkatu 40, kirkkoneuvoston sali Jäsenet Gärdström Keijo pj. Aaltonen Pirjo jäsen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot