Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai klo Teljän kirkolla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2014. Seurakuntaneuvosto Maanantai 20.1.2014 klo 18.00 Teljän kirkolla"

Transkriptio

1 1 Porin Teljän seurakunta Pöytäkirja 1/2014 Seurakuntaneuvosto Aika ja paikka Maanantai klo Teljän kirkolla Huhtala, Kaisa puheenjohtaja Haanpää, Liisa Harju, Aulikki Honkasalo, Timo poissa Korkeaoja, Aila Lamminen, Eero Multisilta, Päivi Mäkinen, Pauli poissa Ratola, Pekka Roininen, Irma poissa Saine, Harri Santavuo, Marjaana poissa Savinen, Sirkka-Liisa Soukki, Raimo Yli-Kauhaluoma-Nurmi, Päivi Kalliola, Pentti varajäsen Alinentalo, Liisa varajäsen Vahala, Hanna-Maria varajäsen, sihteerinä 6 :ssä Halonen, Erkki varajäsen Willman, Jarkko sihteeri, paitsi 6 :ssä 1 Kokouksen avaus Puheenjohtaja luki aluksi Pyhän Henrikin muistopäivästä psalmista 145, jonka jälkeen lauloimme virrestä 173 ja puheenjohtaja avasi kokouksen. 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

2 2 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Eero Lamminen ja Päivi Multisilta. Pöytäkirja tarkastetaan heti kokouksen päätyttyä. Koska Eero Lamminen oli toiminut usein viime aikoina pöytäkirjan tarkastajana, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Aila Korkeaoja ja Päivi Multisilta. 4 Kokouksen työjärjestys ja muut esille tulevat asiat Kokouksen työjärjestykseksi hyväksytään jaettu esityslista. Mikäli halutaan käsiteltäväksi muita kuin esityksessä valmisteltuja asioita, jäsenten tulee tehdä niistä esitys kokouksen alussa ja kokous päättää, katsotaanko ne kiireellisiksi ja otetaanko ne käsiteltäväksi vai lähetetäänkö seuraavaan kokoukseen. Puheenjohtaja esitti lisättäväksi 14 :n kohdaksi 3 Piispantarkastus 17. ja ja Sirkka-Liisa Savinen esitti kohdaksi 4 Isotekstiset virsikirjat. Pekka Ratola esitti kesäkuulle varmuuden vuoksi kokousaikaa, jonka puheenjohtaja esitti lisättäväksi 15 :ksi. Hyväksyttiin jaettu esityslista ja päätettiin lisätä siihen edellä mainitut kohdat ja pykälä. 5 Edellisen kokouksen pöytäkirja Merkitään tiedoksi edellisen kokouksen pöytäkirja. Pentti Kalliola nosti esille edellisen kokouksen pöytäkirjasta pykälän 201, jonka päätöksessä on lause Samalla tulee huolehtia, mikäli mahdollista, että luontaisesti gluteenitonta ehtoollisleipää on aina saatavilla Pentti Kalliola korosti, että kaikkia ehtoollisvieraita on aina kohdeltava tasa-arvoisesti. Seurakuntaneuvosto päätti puheenjohtajan esityksen mukaan poistaa kyseisen pykälän päätöksestä sanat mikäli mahdollista. Muuten esityksen mukaan.

3 3 6 Tiiminvastaavan korvaus Seurakuntaneuvosto on kokouksissaan ( 168), ( 7) ja ( 22) valmistellut ja päättänyt tiiminvastaavista ja tiiminvastaavien tehtävistä (liitteenä). Kahden vuoden välein valittaville tiiminvastaaville tulisi maksaa tehtävistä. Porin seurakuntayhtymässä yhteisen seurakuntatyön keskuksessa on siirrytty (YKN ) maksamaan erityisperusteisesti tiimivastaavalle 50 e/kk/henkilö. Seurakuntaneuvosto esittää Porin seurakuntayhtymän kirkon palkkausuudistustyöryhmälle, että Porin Teljän seurakunnan kuuden tiimin (diakoniatiimi, musiikkitiimi, sihteeritiimi, vanu-tiimi, lapsi- ja perhetyön tiimi ja missiotiimi) tiiminvastaaville voitaisiin maksaa 50e/kk. 7 Jumalanpalvelusyhteistyö Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa Seurakuntaneuvoston tulee kirkkojärjestyksen mukaan päättää, missä kirkoissa seurakunnan jumalanpalvelus pidetään (KJ2:2). Porin Teljän seurakunnassa pidetään päiväjumalanpalvelus sunnuntaisin klo 10 Teljän kirkossa, Keefas-messu kuukauden viimeisenä sunnuntaina klo 18 Teljän kirkossa sekä Martintalossa jumalanpalvelus kuukausittain klo 14. Väinölän kirkossa on pidetty jumalanpalvelus kerran kuussa klo 11. Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Satakunnan piirin piirivastaava Juhana Tarvainen on lähestynyt kirkkoherraa keskustellakseen jumalanpalvelusten pitopaikasta Porin Teljän seurakunnan alueella. Asiasta on keskusteltu seurakunnan papiston ja arkkihiippakunnan piispan kanssa. Neuvotteluissa on päädytty esittämään seurakuntaneuvostolle, että Väinölän kirkossa järjestettäisiin sunnuntaisin klo 16 jumalanpalveluksia yhteistyössä Sleyn kanssa. Tarkempi suunnitelma on liitteenä. Seurakuntaneuvosto hyväksyy suunnitelman jumalanpalvelusyhteistyöstä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa. Päivi Yli-Kauhaluoma-Nurmi esitti, ettei suunnitelmaa hyväksytä ja Pentti Kalliola kannatti hänen esitystään.

4 4 Seurakuntaneuvosto järjesti vaalin, jossa jaa-kanta edusti jumalanpalvelusyhteistyön hyväksymistä ja ei-kanta sen hyväksymättä jättämistä. Seurakuntaneuvoston suorittamassa vaalissa äänet jakautuivat seuraavasti: jaa-ääniä 13 ja ei-ääniä 2 (ks. liite) eli seurakuntaneuvosto hyväksyi suunnitelman jumalanpalvelusyhteistyöstä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen kanssa. 8 Hallinto-oikeuden lausuntopyyntö Turun hallinto-oikeus on lähettänyt seurakuntaneuvostolle lausuntopyynnön 02105/13/2399 (liitteenä) kirkollisvalituksesta, joka koskee seurakuntaneuvoston päätöstä ( 174), joka valituksessa pyydetään kumoamaan. Seurakuntaneuvosto totesi kokouksessaan , että Ritva Parkkali oli kieltäytynyt vastaanottamasta tarjottua lastenohjaajan työtä ja käynnisti samalla Ritva Parkkalin irtisanomisen, koska lapsityönohjaajan virka on lakkautettu alkaen eikä Parkkali ollut ilmoittanut ottavansa vastaan yhteistoimintasopimuksen mukaisessa neuvottelussa tarjottua lastenohjaajan työtä. Samalla seurakuntaneuvosto oli päättänyt kuulla Ritva Parkkalia siitä, että hänet aiotaan irtisanoa sillä perusteella että lapsityönohjaajan virka on lakkautettu alkaen eikä Parkkali ole ilmoittanut ottavansa vastaan yhteistoimintasopimuksen mukaisessa neuvottelussa tarjottua lastenohjaajan työtä. Vastine oli pyydetty antamaan klo mennessä. Ritva Parkkali lähetti seurakuntaneuvostolle lakimies Anna-Maria Nummisen laatiman, päivätyn kirjeen. Työnantaja oli selvittänyt Porin ev.lut. seurakuntien kirkkoherroilta sekä seurakuntayhtymän päälliköiltä, onko tarjolla tehtäviä, jotka koulutusvaatimuksiltaan, tehtäviltään ja palkkaukseltaan vastaisivat lakkautetun lapsityönohjaajan viran tehtäviä. Tällaisia tehtäviä ei ollut tarjolla. Ainoa tarjolla ollut työ oli lastenohjaajan työ. Seurakuntayhtymän sisällä toiseen seurakuntaan oli otettu sijainen ennen Porin Teljän seurakunnan lapsityönohjaajan viran lakkauttamista. Lapsityönohjaajan viran tehtäviä ei ollut siirretty tiiminvastaavalle muuta kuin joiltakin osilta. Muutoin tehtävät olivat jakautuneet lapsi- ja perhetyön tiimin jäsenten kesken seurakunnassa kaikilla työaloilla toteutetun organisatorisen muutoksen mukaisesti. Tässä muutoksessa siirryttiin kaikilla työaloilla tiimityöhön. Lapsityönohjaajan tehtävät olivat siirtyneet tiimiorganisaation mukaisesti tiimin jäsenten, tiiminvastaavan ja kirkkoherran tehtäviksi. Samalla mallilla toimitaan kaikissa tiimeissä. Tiimin jäsenet tekevät kaikki käytännön lapsi- ja perhetyötä,

5 5 teologi vain osaltaan muiden tehtäviensä ohella. Lapsi- ja perhetyön tiimiin kuuluu yksi teologi. Seurakunnassa lapsityössä sekä varhaisnuorisotyössä osittain oleva toinen teologi kuuluu eri tiimiin (varhaisnuoriso- ja nuorisotyön tiimi), eikä tee lapsija perhetyön tiimin tehtäviä. Uudelleenkoulutusmahdollisuutta ei seurakunnassa ole ollut, eikä ole, tarjolla, koska ei ole tarjolla virkaa, johon koulutettaisiin. Koska lapsityönohjaajan virka lakkautettiin alkaen, eikä Ritva Parkkali ollut ilmoittanut ottavansa tarjottua toista tehtävää vastaan, seurakuntaneuvosto päätti irtisanoa Ritva Parkkalin häntä kuultuaan. Kuuleminen tapahtui sekä kirjallisesti että paikalla kuultuna. Ritva Parkkalilla oli seurakuntaneuvoston kokouksessa mukana avustajana lakimies Anna-Maria Numminen. Kokouksessa puheenjohtaja totesi, että lakimies on paikalla varmistaakseen, että Ritva Parkkalia kuullaan asiallisesti ja lainmukaisesti. Seurakuntaneuvosto keskusteli kuulemisen jälkeen saamastaan kirjallisesta vastineesta ja kokouksessa olleesta kuulemisesta. Kokous päätti todeta, että Ritva Parkkalia on kuultu asianmukaisesti irtisanomisesta sekä päätti irtisanoa Ritva Parkkalin neljän kuukauden irtisanomisajan jälkeen. Irtisanominen astuu voimaan alkaen. Kuuleminen on viranhaltijan kuulemista, eikä asianajoa. Hallintolain mukainen kuuleminen on normaalisti kirjallista kuulemista, jota voidaan tarvittaessa täydentää suullisella kuulemisella. Suullisessa kuulemisessa tiedot saadaan viranhaltijalta itseltään. Seurakuntaneuvosto kuuli Ritva Parkkalia 33 minuuttia. Lopuksi puheenjohtaja vielä varmisti, että Ritva Parkkali on saanut esittää kaiken asian käsittelyssä tarpeellisen. Lakimies Anna-Maria Numminen on kirjallisessa kuulemisessa voinut tuoda kaiken lainsäädäntöön ja kronologiseen selvitykseen liittyvän. Lakimies Nummisen kirje oli toimitettu seurakuntaneuvoston jäsenille esityslistan mukana ennakkoon. Seurakuntaneuvosto päätti kokouksessaan olla hyväksymättä oikaisuvaatimusta sekä tarkensi päätöstään ja totesi irtisanomisen astuvan voimaan alkaen. Sen lisäksi, mitä seurakuntaneuvosto on asiassa aiemmin, ja edellä toistetusti, lausunut, se toteaa pyydettynä lausuntonaan Parkkalin valitukseen seuraavaa: Ritva Parkkalin irtisanomispäätöksen perusteet ovat ne, mitä seurakuntaneuvoston päätöksissä näkyy. Niissä on luettavissa todellinen irtisanomisperuste. Lisäksi seurakuntaneuvostosta vaikuttaa siltä, että Ritva Parkkalin mukaan, mikäli viran lakkauttamisen jälkeen ei ole tarjota virkaa, joka koulutusvaatimuksiltaan, tehtäviltään ja palkkaukseltaan vastaisi lakkautetun lapsityönohjaajan viran tehtäviä, eikä viranhaltija ilmoita ottavansa vastaan tarjottua työtä, häntä ei voisi ollenkaan irtisanoa. Seurakuntaneuvosto 1. antaa lausuntonaan Turun hallinto-oikeudelle edellä esitetyn 2. toimittaa oheisen lausunnon sekä muut hallinto-oikeuden pyytämät asiakirjat hallinto-oikeudelle 1. 2.

6 6 9 Hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeus on antanut päätöksen (päätösnumero 13/0369/1) kirkollisvalituksesta, joka koskee Porin Teljän seurakuntaneuvoston päätöstä , jossa seurakuntaneuvosto on hylännyt ( 156) Parkkalin ja ( 157) Rannan oikaisuvaatimuksen seurakuntaneuvoston päätöksestä , jossa seurakuntaneuvosto päätti olla korvaamatta Helge Rannalle ja Ritva Parkkalille Asianajotoimisto Lukander & Ruoholan laskusta aiheutuneita yhteensä 6 557,68 euron kustannuksia. Hallinto-oikeus on hylännyt valitukset. Seurakuntaneuvosto merkitsee Turun hallinto-oikeuden päätöksen 13/0369/1 tiedoksi. 10 Emäntäpalvelut Seurakuntaneuvosto esitti kokouksessaan yhteiselle kirkkoneuvostolle emännän tehtävän muuttamista toistaiseksi voimassa olevaksi (75%) toimeksi alkaen ja että kyseiseen toimeen otetaan Seija Näriäinen. Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto päätti myöntää Porin Teljän seurakunnalle luvan osa-aikaisen (75%) emännän työsuhteen solmimiseen alkaen. Seurakuntaneuvosto ottaa toistaiseksi voimassa olevaan emännän toimeen (76%) alkaen Seija Näriäisen. Prosenttiluku on korjattu 76:ksi, koska 75%:n viikkotyöaika on tunneissa hankalasti laskettava.

7 7 11 Emännän tehtävään siunaaminen Emäntä Seija Näriäinen siunataan tehtäväänsä messun yhteydessä Seurakuntaneuvoston edustaja pyydetään mukaan siunaamiseen Seurakuntaneuvosto valitsee keskuudestaan edustajan emännän tehtävään siunaamiseen. Seurakuntaneuvosto valitsi Aila Korkeaojan edustajakseen emännän tehtävään siunaamiseen. 12 Ei julkisuuteen 13 Kolehtisuunnitelma Seurakuntaneuvosto vahvistaa oheisen suunnitelman ajalle : 2.2. Yhteisvastuukeräykselle, kotimaisena kohteena saattohoitopalvelujen tehostaminen sekä ulkomaisena kohteena Guatemalassa alkuperäiskansojen parissa tehtävän ihmisoikeustyön tukeminen Kirkkopalvelut ry:n kautta Hengen uudistus kirkossamme ry:lle (vapaa pyhä) Hiljaisuuden retriittien ja hengellisen ohjauksen sekä seurakuntien hengellisen elämän tukemiseen Hiljaisuuden Ystävien kautta Kristilliseen mediatyöhön suurkaupungeissa Intiassa, Kiinassa, Japanissa, Mongoliassa ja Thaimaassa Medialähetys Sanansaattajien kautta., Väinölä Yhteisvastuukeräykselle 14 Ilmoitusasiat

8 8 1) Kirkkoherran päätösluettelo 2013 Tiedoksi päätösluettelo nro ) Yhteisen kirkkoneuvoston päätöksiä Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt myöntää Porin Teljän seurakunnalle luvan B-kanttorin viransijaisuuden täyttämiseen Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt myöntää Porin Teljän seurakunnalle luvan osa-aikaisen (75%) emännän työsuhteen solmimiseen alkaen. 3) Piispantarkastus 17. ja Seurakuntaneuvosto jakoi myönteisiä vaikutelmiaan piispantarkastuksesta ja miellyttävistä ja syvällisistä kohtaamisistaan piispan kanssa. Piispantarkastuksessa annettua suullista palautetta pidettiin myönteisenä ja kannustavana. 4) Isotekstiset virsikirjat Sirkka-Liisa Savinen esitti, miten ikäihmisten olisi helpompi laulaa isotekstisestä virsikirjasta. Aila Korkeaoja kannatti esitystä, ja seurakuntaneuvosto päätti tilata isotekstisiä virsikirjoja 20 kpl. Merkittiin kohdat 1-4 tiedoksi. 15 Kesäkuun kokous Varataan seurakuntaneuvoston kokousaika tarvittaessa kesäkuulle. Kesäkuun kokousajaksi päätettiin varata tarvittaessa maanantai Valitusosoitus

9 9 Annetaan valitusosoitus. 17 Kokouksen päätös Iltavirtenä laulettiin 563 ja rukoiltiin apostolinen kokouksen klo siunaus. Puheenjohtaja päätti Kokouksen puolesta Kaisa Huhtala puheenjohtaja Jarkko Willman sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat Aila Korkeaoja Päivi Multisilta

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, lokakuun 8. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

K O K O U S K U T S U

K O K O U S K U T S U K O K O U S K U T S U Porin evankelisluterilaisen seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokous on keskiviikkona, joulukuun 3. päivänä 2014 kello 18.30 Porin seurakuntakeskuksen seurakuntasalissa,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72

RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 RUSKON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2008 61-72 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstai 2.10.2008 klo 18.00-19.40 Paikka Seurakuntatalo Läsnä: Vähä-Piikkiö Antti pj II Eskola Reima vpj I Hurme-Kouki Päivi jäsen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Tark: Seurakuntaneuvosto 15. Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 15 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Perjantaina 27.3.2015 klo 18.00, kahvit klo 17.30 Paikka: Kaarinan kirkko, Voudinkatu 2 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Ainasoja, Merja jäsen Andersson, Jari jäsen

Lisätiedot

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston

Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston Porin ev.lut. seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston kokous on keskiviikkona 14.12.2011 alkaen kello 16.00 seurakuntayhtymän hallintoviraston kokoushuoneessa, Hallituskatu 9 b, 2. kerros. A S I A T

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 7.2.2008 19 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 7.2.2008 klo 18.00-19.55 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Pirjo Aaltonen varajäsen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 9/2013 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 28.10.2013 klo 18.30 20.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 7.4.2005 187. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 7.4.2005 187 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 172 194 Aika torstai 7.4.2005 klo 16.00 17.35 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto

Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto PÖYTÄKIRJA Nro 4/2015 Kirkkoneuvosto Päivämäärä KOKOUSTIEDOT Aika 28.4.2015 klo 17 20.30 Paikka OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Virastotalo, Linnankatu 12, kirjasto Miettinen Marko, puheenjohtaja Alasalmi

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 16.10.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2008 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 16. päivänä lokakuuta 2008 klo 17.00 18.53 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston kokoushuone

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 21/2013 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 11.12.2013 532 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika keskiviikkona 11.12.2013 klo 16.00 17.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 10/ 2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 13.10. 2011 120 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 13.10.2011 klo 18.00-20.22 Paikka Uittamon seurakuntatalo Läsnä Norvasuo, Tuomo puheenjohtaja

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 2/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 26.1.2006 36. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 26.1.2006 36 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 40 68 Aika torstai 26.1.2006 klo 17.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 4/2014 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2014. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio 1 Aika 10.03.2014 klo 16.30 17.20 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22, Kuopio Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO

LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) SEURAKUNTANEUVOSTO LANGINKOSKEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2007 1 (10) Aika: Ti 13.3.2007 klo 18.00 Paikka: Langinkosken kirkon Toivonsali Läsnä: Honkanen, Kyllikki Ilomäki, Aimo Lippo, Jari Matikainen, Eva-Liisa Meura, Marja

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 24/2005 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2005 542. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2005 542 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 536 562 Aika torstai 24.11.2005 klo 16.00 19.10 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) 18.9.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 6/2014 1 (16) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 18.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Mähkön hautausmaa, Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2014 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Yhteinen kirkkoneuvosto 27.11.2014 392 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 27.11.2014 klo 16.00 18.05. Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka

LAPPEENRANNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO. Asialista /Pöytäkirja 5-2015. Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00. Paikka YHTEINEN Asialista /Pöytäkirja Aika Keskiviikko 13.5.2015 klo 17.00 Taloustoimisto Valtakatu 38 / PL 45, 53101 Lappeenranta vaihde 040 3126 600 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Paikka ASIALISTA Lappeen

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 3/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 3.3.2014 klo 18.30 20.15 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot