Erkki Parkkinen , kunnanjohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina kello :19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet Varajäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Kostamo Annika PJ (kesk) Jaakkola Jani (kesk) Salmela Janni VPJ (vas) Hietala Eija (vas) Isojärvi Ahti (kesk) Kulpakko Aino (kesk) Poikela Marko (kesk) Orava Hilkka (kok) Kiemunki Sari-Anne (sit) Åkerlund Margit (sit) Nyman Pekka (vihr) Keto-Tokoi Arto (vihr) Keto Kari (ps) Tervo Jari (ps) MUUT SAAPUVILLA Luoma-aho Tero kvalt pj (sit) OLLEET Oikarinen Hannu , kvalt:n I vpj. (vas) Heikki Honkanen kvalt:n II vpj. (kesk) Erkki Parkkinen , kunnanjohtaja Jaana Koskela kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Annika Kostamo Jaana Koskela PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU Aika ja paikka Pelkosenniemi Allekirjoitukset Kari Keto Aino Kulpakko PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 123, 124,125 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 123 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 124 Kunnan hallintosäännön 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kari Kedon ja Aino Kulpakon, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 125 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 126 ASEVELVOLLISTEN KUTSUNNAT PELKOSENNIEMEN KUNNASSA VUONNA 2013 Khall 126 Jääkäriprikaatin Ylä-Lapin Aluetoimisto esittää kirjeellään , että kunta osallistuu kutsuntojen järjestämiseen mm. seuraavasti: - nimeäisi kutsuntalautakuntaan jäsenen ja varajäsenen - kunnan edustajan tuomaan tilaisuuteen kunnan tervehdyksen kutsunnanalaisille - kunnan edustajan tuomaan Pelkosenniemen kunnan kutsunnanalaiset Savukosken kutsuntatilaisuuteen Kirje liite nro 1 Kutsuntatilaisuus pidetään Savukoskella perjantaina klo 10 alkaen. Kuntayhtymä on nimennyt kutsuntalääkäriksi Heikki Kourin. Kunnanhallitus nimeää kutsuntalautakunnan jäseneksi Mika Parviaisen ja varalle Panu Leinosen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Annika Kostamo edustaa kuntaa tilaisuudessa ja lausuu tervehdyssanat. Todettiin, että kuntayhtymä on nimennyt kutsuntalääkäriksi Arvo Haapasen, varalla Heikki Kouri. Lisätiedot nuoriso-liikuntasihteeri Mika Parviainen puh Täytäntöönpano; Ote: Ylä-Lapin Aluetoimisto, ao. henkilöt

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 127 JÄSENEN NIMEÄMINEN PYHÄ-LUOSTO VESI OY:N TYÖRYHMÄÄN OSAKASSOPIMUKSEN TARKISTAMISTA VARTEN Khall 127 Pyhä-Luosto Vesi Oy:n hallitus on varsinaisen yhtiökokouksen toimeksiannosta kokouksessaan päättänyt perustaa työryhmän päivittämään osakassopimus vastaamaan nykytilannetta. Pyhä-Luosto Vesi Oy pyytää kirjeellään omistajakuntia nimeämään osakassopimuksen tarkistamista varten perustettavaan työryhmään yhden jäsenen. Pyhä-Luosto Oy:n kirje liitteenä nro 2 Ksiht: Kunnanhallitus nimeää työryhmään jäseneksi kunnanjohtaja Erkki Parkkisen. Kunnanjohtaja Erkki Parkkinen ja Hannu Oikarinen jääväsivät itsensä asian käsittelyn ajaksi. Kunnansihteeri muutti esitystään siten, että kunnanhallitus nimeää työryhmään jäseneksi Hannu Oikarisen. Lisätiedot kunnansihteeri Jaana Koskela puh Täytäntöönpano; Ote: Pyhä-Luosto Vesi Oy

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 128 LAUSUNTO LAAJAKAISTA KAIKILLE HANKKEEN VÄLIARVIOINNIN KESKUSTELUMUISTIOSTA Khall 128 Laajakaista kaikille 2015 hankkeen ensimmäinen väliarviointi valmistui alkuvuodesta Sen perusteella valtioneuvosto teki periaatepäätöksen laajakaistayhteyksien kehittämisestä. Yhtenä toimenpiteenä periaatepäätöksessä edellytettiin hankkeen toisen väliarvioinnin tekemistä vuonna Keskustelumuistiossa käydään läpi laajakaistahankkeesta tähän mennessä saatuja kokemuksia sekä esitetään näkökulmia, joita eri yhteyksissä on tuotu esiin hankkeeseen liittyen. Lopullinen toinen väliarviointi laaditaan lausuntokierroksen vastausten ja eduskunnassa pidettävän työpajan tulosten pohjalta loppuvuonna Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa mennessä. Lausuntopyyntö liite nro 3 Keskustelumuistio liite nro 4 Pelkosenniemen kunta lausuu asiassa seuraavaa: Kokonaisuudessa kunta yhtyy erityisesti keskustelumuistion esiin nostamiin seikkoihin: - valtioneuvoston periaatepäätöksen ( ) kahden kilometrin pituisen tilaajayhteyden sääntö tulisi poistaa kokonaan, - vapaa-ajan asunnot tulee saada mukaan tavoitteisiin, sillä tulevaisuudessa yhä enenevässä määrin vapaa-ajan asuntoja käytetään etätyön tekemiseen ja muutetaan vakituisiksi asunnoiksi paluumuuton jne. myötä - valtion on yhteistyössä kuntien kanssa kehitettävä etäpalveluja kansalaisille, mikä omalta osaltaan lisää yhteyksien kysyntää. Eriteltyihin kysymyksiin: 5) Kaapelien sijoittamisesta teiden varsiin ei tule periä maksua. Tämä lisäisi entisestään alueiden välistä epätasa-arvoa pitkien yhteyksien maakunnissa.

6 Kunnanhallitus ) Vapaa-ajan asutus tulee saada mukaan tavoitteisiin. Kun kohteiden kokonaismäärä kasvaa, yksikkökustannus pienenee ja se edistää osaltaan myös vakituisten asuntojen kysyntää. 7) Alueille, joille ei ole kaupallista tarjontaa, tulee osoittaa julkista tukea laajakaistan rakentamiseen. Kunnanjohtaja lisäsi esitykseensä, että kunta yhteenvetona toteaa, että laajakaistan liittymisen kustannukset tulee saada loppukuluttajalle edullisemmaksi, muutoin Laajakaista kaikille 2015 hankkeen tavoitteet eivät voi toteutua ja lopputulos ei ole kansalaisille yhdenvertainen kaikilla alueilla. Lisätiedot kunnanjohtaja Erkki Parkkinen puh Täytäntöönpano; Ote: LVM

7 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 129 LAUSUNTO PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TALOUSARVION JA SUUNNITELMAN VALMISTELUUN Khall 129 Kunnanhallitukselle on saapunut päivätty lausuntopyyntö, jossa Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää lausuntoa talousarvion ja suunnitelman valmistelua varten. KIRJE liitteenä nro 5 Perussopimuksen 16 mukaan talousarviota ja suunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille koko toiminnan ja osajäsenkunnille ympäristöterveydenhuollon osalta on varattava tilaisuus kuntayhtymän toiminnan kehittämistä koskevien esitysten tekemiseen. Kuntayhtymä pyytää kommentteja mennessä. Pelkosenniemen kunta lausuu asiassa seuraavaa: Kuntayhtymän palveluiden taksoitus on laadittava kustannusvastaavaksi niin jäsenkuntien kuin ulkopaikkakuntien käyntien osalta. Ehdottoman tärkeää on saada ulkopaikkakuntalaskutus vastaamaan hyväksyttäviä kustannuksia kokonaisuutena per käynti. Yhteistyötä kuntien sosiaaliosastojen ja kansanterveystyön kuntayhtymän välillä on entisestään kehitettävä ja vahvistettava. Henkilöstön hyvinvoinnista ja riittävästä resursoinnista on mahdollisimman hyvin huolehdittava. Henkilöstösuunnittelua tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä jäsenkuntien henkilöstöhallinnon kanssa. Tukipalveluita (kuten talous- ja palkkahallinto, atk-tuki, kiinteistönhoito) on kehitettävä ja yhteistyötä kuntien kanssa tiivistettävä, mm. luomalla varajärjestelmiä sijaistamiseen. Edellä esitettyjen kuntayhtymän ja peruskuntien yhteistyön kehittämistä valmistelemaan olisi syytä nimetä ao. tahojen edustajista muodostettava yhteinen työryhmä. Kaikessa toiminnassa on oltava ennaltaehkäisevä painotus ja on pyrittävä kustannustehokkuuteen, mikä ei ole ristiriidassa riittävien henkilöstöresurssien turvaamisen kanssa.

8 Kunnanhallitus Lisätiedot kunnanjohtaja Erkki Parkkinen puh Täytäntöönpano; Ote: PSKTTKY

9 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 130 ILMOITUSASIAT Khall 130 PELKOSENNIEMEN KUNTA 1. Sivistyslautakunnan pöytäkirjajäljennös. 2. Sivistyslautakunnan pöytäkirjajäljennös. 3. Kunnansihteerin viranhaltijapäätökset 11-24/13 4. Kuljetussopimus SALLAN KUNTA 5. Pöytäkirjan ote kunnanhallitus; omistajapoliittisen työryhmän loppuraportti. 6. Pöytäkirjan ote kunnanhallitus; johtavan maatalouslomittajan viran vaali. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄ 7. Hallituksen pöytäkirjajäljennös. PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ 8. Ote hallituksen pöytäkirjasta ; käyttösuunnitelman vahvistaminen. TUKES 9. Malminetsintälupapäätös ML2012:0219 LAPIN LIITTO 10. Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan tavoitteita koskeva neuvottelu Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:19.

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2014 343 Kunnanhallitus 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 klo 12:00-13:10 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 169 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Sivistyslautakunta No 11.02.2010 1/2010. Pelkosenniemen koululla, ruokasali PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 1 No 11.02.2010 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 11.02.2010 kello 17.00-17.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, ruokasali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset jäsenet

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 346 9/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 28.09.2004 kello 17.00-19.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet:

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Elinkeinolautakunta Nro 2 23.2.2015 6. Henkilökohtaiset varajäsenet: KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 2 23.2.2015 6 Kokousaika 23.2.2015 klo 19.00-20.35 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä, kuka toimi

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone)

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston kokoushuone, Tervontie 4 (uusi kokoushuone) ympäristölautakunta Tervontie 4, 72210 Tervo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 2/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 25.03.2014 klo 18.00-18.40. Kunnanviraston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirja Kokousnumero 5 / 2014 Aika Maanantai 03.03.2014 klo 18.30-21.18 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 03.03.2014 Kunnanhallituksen kokoushuone Nro 5 / 2014

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 18.2.2015 kello 18.30-20.35

MERIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. KUNNANHALLITUS Nro 2 / 2015. KOKOUSAIKA 18.2.2015 kello 18.30-20.35 PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 2 / 2015 KOKOUSAIKA 18.2.2015 kello 18.30-20.35 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

ASIAT Pykälät: 34-43 Sivut: 33-42. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Lastikka ja Jaana Pudas

ASIAT Pykälät: 34-43 Sivut: 33-42. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Virpi Lastikka ja Jaana Pudas PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS Nro 3 / 2014 KOKOUSAIKA 19.3.2014 kello 18.30-20.15 KOKOUSPAIKKA: KUNNANTOIMISTO Jäsenet paikalla: Varajäsenet: paikalla: Nivala Kirsti, pj. x Keskikorpi Sointu - Sakko Antti,

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot