Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne"

Transkriptio

1 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 5/2008 KOKOUSAIKA Torstaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA Honkanen Heikki OLLEET JÄSENET Hyttinen Reeta (ja merkintä siitä, kuka Hyötylä Pirkko toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti Karila Juhani Kulpakko Aino Leinonen Panu Nyman Pekka Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pesonen Eila Poikela Marko Suokanerva Hanne Tervo Jari Uusitalo Tapio MUUT SAAPUVILLA Parkkinen Erkki kunnanjohtaja OLLEET Säärelä Marjo kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Marjo Säärelä PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU ALLEKIRJOITUKSET Aika ja paikka Pelkosenniemi PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka Marko Poikela OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Eila Pesonen Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 31,32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 31 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen elle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 13/2007) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 32 Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Heikki Honkanen esitti, että valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Marko Poikelan Hannu Oikarinen esitti, että valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Eila Pesonen.

3 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 33 PYHÄN YDINALUEEN TONTTIEN MYYNTI Tekn.ltk 36 Liite 1. Kauppakirjaluonnos Liite 2. Tonttien hinnat Kunnan maanhankintaa ja tontinluovutusta on perinteisesti lähestytty maankäytön sekä asunto- ja elinkeinopolitiikan näkökulmasta. Kunta voi tekemillään maakaupoilla vaikuttaa tonttien hintakehitykseen alueella. Kiinteistökauppoihin sisältyvä selvä ali- tai ylihinnoittelu voi myös vääristää kilpailua. Kunnan maanmyyntiin ja tonttien luovutukseen kannattaa tonttien hinnan lisäksi huomioida myös rakentamisvelvollisuus tonteille. Yksittäisten ostotarjousten käsittely tontteja myytäessä tai neuvottelumenettely voi hallinnon käsittelyssä pitkittää maakauppaa kohtuuttomasti ja selkeintä olisi, että valtuusto määrittelee etukäteen tonttien hinnat ja kauppaehdot. Liitteeseen 2 on esitetty ydinalueelta vielä määrittelemättömien asemakaavatonttien hinnat. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle tonttien hinnoiksi, liitteen 2 mukaisia hintoja. Kauppakirjana käytetään liitteen 1 yksi mukaista luonnosta, johon voidaan tehdä vähäisiä muutoksia. Kauppakirjan voivat allekirjoittaa kunnanjohtaja tai rakennustarkastaja ja varmentaa rakennustarkastaja tai rakennusmestari. Tekn.ltk Panu Leinonen esitti, että korttelin 390 AO tonttien1-3 myyntihinnaksi määrätään 40 euroa/rakennusoikeusneliömetri ja korttelin 344 RM II myyntihinnaksi 200 euroa/rakennusoikeusneliömetri. Lautakunta teki maastokäynnin Lapinmuiston alueelle. Hanne Suokanerva kannatti Leinosen esitystä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä rakennustarkastajan esitys sai neljä ääntä (Hyttinen, Matomaa, Nikka ja Romo) ja Leino-

4 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 96 sen esitys kaksi ääntä (Leinonen ja Suokanerva) Hyötylän äänestäessä tyhjää. Päätökseksi tuli rakennustarkastajan esitys. Leinonen jätti eriävän mielipiteen. Rakennustarkastaja muutti päätösesitystään siten, että korttelin 390 AO-tonteille kauppakirjapohjana käytetään valtuuston hyväksymiä kauppakirjoja kortteleille 391 ja 395, ja korttelin 344 RM-tontille rakentamisvelvoitteen osalta valtuuston hyväksymää Naarmankaira Oy:n kauppakirjaa. Muilta osin rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 96 Liitteenä nro 4 Kauppakirjaluonnos ja tonttien hinnat. Teknisen lautakunnan päätösesitys annetaan kunnanhallituksen kokouksessa. Kjoht: Khall: Hyväksytään teknisen lautakunnan päätösesitys. Hannu Oikarinen esitti tonteille 2 ja 3 korttelissa 390 hinnaksi euroa ja tontille 1 hinnaksi euroa. Hanne Suokanerva kannatti Oikarisen esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kunnanjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettely kunnanjohtajan esitys JAA, Oikarisen esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 3 kpl (Hyötylä, Kulpakko, Uusitalo), EI ääniä 3 kpl (Oikarinen, Hietala, Suokanerva). Puheenjohtajan äänen ratkaistessa päätökseksi tuli Oikarisen esitys.

5 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 33 Kvalt 33 Liitteenä nro 1 Kauppakirjaluonnos ja tonttien hinnat. Kunnanhallituksen päätösesitys annetaan kunnanvaltuuston kokouksessa. Panu Leinonen esitti, että korttelin 390 AO tonttien1-3 myyntihinnaksi määrätään 40 euroa/rakennusoikeusneliömetri ja korttelin 344 RM II myyntihinnaksi 200 euroa/rakennusoikeusneliömetri. Satu Sirviö kannatti Leinosen esitystä. Aino Kulpakko saapui kokoukseen klo Tapio Uusitalo esitti, että tonttien hinnat pysyvät teknisen lautakunnan päätöksen mukaisina. Reeta Hyttinen ja Aino Kulpakko kannttivat Uusitalon esitystä. Puheenjohtaja totesi, että koska on tullut kaksi kunnanhallituksen esityksestä poikkeavaa esitystä on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettely 1 äänestys Panu Leinosen esitys JAA, Tapio Uusitalon esitys EI. 1. Äänestys: Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA ääniä 5 kpl (Leinonen, Nyman, Oikarinen, Suokanerva, Sirviö), EI ääniä 7 kpl (Honkanen, Hyttinen, Hyötylä, Kulpakko, Pesonen, Poikela, Uusitalo). 2. Äänestys: Äänestysmenettely: Kunnanhallituksen esitys JAA, Tapio Uusitalon esitys EI. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA ääniä 5 kpl (Leinonen, Nyman, Oikarinen, Suokanerva, Sirviö), EI ääniä 7 kpl (Honkanen, Hyttinen, Hyötylä, Kulpakko, Pesonen, Poikela, Uusitalo). Panu Leinonen jätti päätökseen eriävänmielipiteen.

6 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 34 LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN KAAVATIELLE LAPIN MUISTO Tekn.ltk 37 Liite 3. Hankekuvaus Pyhän ydinaluelle kaavoitetetuille asuintonteille on kysyntää, joten alueen infrarakentaminen kannattaa aloittaa jo kuluvana vuonna, mikäli rakennushankkeet sitä edellyttävät. Tänä vuonna voitaisiin suorittaa tien runkorakenteet kantavaan kerrokseen asti, kuivatus ja valaistuksen kaapelointi. Päällystetyöt ja valaistus suoritettaisiin vuonna Investoinnin kustannukset vastaisivat pääosin tontin myyntituloja. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle :n lisämäärärahan varaamista Lapin Muisto- tien rakentamiselle. Vuoden 2009 talousarvioon varataan :a tien päällystetöihin ja valaistukseen. Tekn. ltk: Lautakunta kävi tutustumassa Lapin Muiston alueeseen. Rakennustarkastaja muutti päätösesitystään siten, että euroa varataan talousarvion 2009 suunnitteluvuosille. Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 97 Muilta osin rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteenä nro 5 Hankekuvaus Teknisen lautakunnan päätösesitys annetaan kunnanhallituksen kokouksessa. Kjoht: Khall: Hyväksytään teknisen lautakunnan päätösesitys siten muutettuna, että varataan euroa talousarvioon suunnitteluvuosille päällystetöihin ja valaistukseen.

7 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 34 Kvalt 34 Liitteenä nro 2 Hankekuvaus Kunnanhallituksen päätösesitys annetaan kunnanvaltuuston kokouksessa.

8 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 35 LISÄMÄÄRÄRAHAN HAKEMINEN KIIMASELÄN KAAVATEIDEN JATKAMISEEN Tekn.ltk 40 Liite 7. Kustannusarvio Liite 8. Kaavakartta / hankkeen laajuus Kiimaselän alueelta on myyty kaikkiaan 91 tonttia. Vapaana olevia RA- tontteja on 24 kpl, joista n. kolmannes on rakennuskelpoisuuden suhteen huonompia ja perustamiskustannukset nousevat niissä maaston alavuuden takia merkittävästi. Kysyntää näille tonteille ei juuri ole. Rivitalotontteja on vapaana 5 kpl ja näihin on ollut vähemmän kiinnostusta. Vuonna 2007 myytiin 13 tonttia ja tälle vuodelle on 1 kauppa ja tulossa on 2 sovittua kauppaa. Jatkuvasti on tehty tiedusteluja kaavatonteista, joista puuttuu tällä hetkellä tiestö ja vesihuolto. Laajennushanketta on valmisteltu ja jatkettavaksi esitetään tieosuutta, jonka laajuus on liitekartalla nro 8 kuvattu. Kaavateiden rakentamisen yhteydessä on tarkoitus tehdä tievalaistus noudattaen saman mallista valaisintyyppiä ja pylvästystä kuin Kiimaselän alueella olemassa olevissa teissä. Pyhä-Luosto Vesi Oy on varautunut rakentamaan samanaikaisesti vesihuollon uusille tonttialueille. Uusia tontteja saadaan infran valmistumisen jälkeen: - RA tontit 27 kpl, rakennusoikeus 2540 k-m 2 - RA-1 tontit 4 kpl, rakennusoikeus 2700 k-m 2 Talousarviossa ei ole määrärahavarausta esitetylle kaavatielle. Kiimaselän kaavateiden jatkamiseen on haettu työllisyysperusteista investointitukea. Investoinnin nettokustannus olisi valtion tuen toteutuessa , joka nykyisellä tontin hinnalla tarkoittaisi vähintään 45 %:n rakennusoikeuden myyntiä. Hanke on tarkoitus toteuttaa tämän vuoden aikana, mikäli haettu rahoitus järjestyy. Rak.tarkastaja: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle :n lisämäärärahan varaamista Kiimaselän kaavateiden ja -valaistuksen rakentamiselle.

9 Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 35 Tekn. ltk: Lautakunta teki maastokäynnin Kiimaselän alueelle. Rakennustarkastajan esitys hyväksyttiin yksimielisesti Khall 98 Liitteenä nro 6 Kustannusarvio ja kaavakartta / hankkeen laajuus. Teknisen lautakunnan päätösesitys annetaan kunnanhallituksen kokouksessa. Kjoht: Khall: Kvalt 35 Hyväksytään teknisen lautakunnan päätösesitys. Liitteenä nro 3 Kustannusarvio ja kaavakartta / hankkeen laajuus. Kunnanhallituksen päätösesitys annetaan kunnanvaltuuston kokouksessa. Pekka Nyman lisäsi kunnanhallituksen esitykseen seuraavaa: Menot , Tulot , Netto , nettomääräraha on sitova. Hanketta ei toteuteta, jos avustusta ei saada. Hannu Oikarinen kannatti Nymanin esitystä. Puheenjohtaja tiedusteli onko valtuusto yksimielinen Nymanin tekemästä lisäyksestä. Hyväksyttiin yksimielisesti Nymanin tekemillä lisäyksillä.

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 36 KUNNASIHTEERI MARJO SÄÄRELÄN IRTISANOUTUMINEN Kunnansihteeri Marjo Säärelä on päivätyllä kirjeellään irtisanoutunut kunnansihteerin virasta ja pyytää kunnanvaltuustoa myöntämään hänelle eron virastaan jälkeen. Kirje liite nro 2. Kjoht: Khall: Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy Marjo Säärelän irtisanoutumisen kunnansihteerin virasta alkaen. Kvalt 36 Kirje liite nro 4. Kunnanhallituksen päätösesitys annetaan kunnanvaltuuston kokouksessa. Marjo Säärelä oli esteellinen tämän pykälän ajan. Pöytäkirjan pitäjänä toimi Erkki Parkkinen.

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 37 LUIRON KYLÄKOULUN MYYMINEN LUIRON KYLÄSEURALLE Khall 79 Liitteenä nro 4 Luiron kyläseuran kirje ja maanvuokrasopimus. Kunta on vuokrannut vuonna 1998 Luiron kyläseura ry:lle Luiron Koulukiinteistön rakennuksineen 50 vuodeksi. Vuokrauksen jälkeen kyläseura on peruskorjannut rakennuksia useaan otteeseen: - navettarakennukseen on rakennettu teurastamo/ lihahuone - osassa rakennusta ikkunat vaihdettu, rakennettu uuni ja hella - vesikatto korjattu - nuorisolle rakennettu eteistiloihin kokoontumis- ja pelitilat - sauna remontoitu - tiloissa on myös kylän nettipiste. Kyläseuralla on valmistellut vuodelle 2008 Leader-rahoitteisen hankkeen, jolloin seuraavina peruskorjaushankkeina on: - vielä alkuperäisten ikkunoiden vaihto eristyslasi-ikkunoihin - ulkoseinien lisäeristys - keittiöön hellan hankinta - kuivakäymälän rakentaminen Kylän metsästysseuratoiminta toimii kyläseurassa. Kyläseuran toiminta ja tapahtumatoiminta on koulun vuokraamisen jälkeen ollut aktiivista, ja rakennuksia on talkoovoimin kunnostettu huomattavasti parempaan kuntoon, kuin vuokrasuhteen alusta. Edellisen perusteella on paikallaan Koulukiinteistön luovuttaminen kyläseuralle. Kjoht: Khall: Kvalt 37 Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle Koulukiinteistön myymistä Luiron kyläseuralle. Myyntihinnaksi määritellään vuokrasopimuksessa mainittu loppukauden vuokra ( asti). Liitteenä nro 5 Luiron kyläseuran kirje ja maanvuokrasopimus.

12 Kunnanvaltuusto Kuntayhtymän hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 38 PELKOSENNIEMEN- SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSEN JA TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN VUODELTA 2007 Hall 18 Toimistonhoitaja: Kuntayhtymän tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan kuntalain sekä soveltuvin osin kirjanpitolain ja -asetuksen säännöksiä. Tilinpäätös on laadittava maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toiminta-kertomus. Kuntayhtymässä tilinpäätöksen allekirjoittavat kuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja, johtava lääkäri. Kuntalain mukaan toimintakertomuksessa on annettava selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tarkastuslautakunta valmistelee kuntien valtuustoille tili n- tarkastuskertomuksen. Vuoden 2007 tilinpäätös ja toimintakertomus on numeroimattomana liitteenä. Kuntayhtymän toimintatuotot muodostuivat pääasiassa kuntien maksuosuuksista, 80 %. Jäsenkuntien maksuosuudet kasvoivat edellisestä vuodesta ,66 eurolla, 12,6 %. Pelkosenniemen kunnan maksuosuus kasvoi 8,4 % edellisvuodesta. Osuus oli ,59 e ( ,68 e v.2006). Savukosken maksuosuus kasvoi 18 %, ollen ,98 e ( ,23 e v.2006). Käyttötaloustuloja kertyi arvioitua enemmän mm. neuvolatoiminnassa, hammashuollossa, vuodeosastotoiminnassa, ravintohuollossa ja yleisessä terveysvalvonnassa. Toimintatulot ylittivät hiukan arvioidun, mutta jäivät alle vuoden 2006 tason. Toimintakulut kasvoivat edellisestä vuodesta 10,5 % ja käyttötalouden toimintakulut toteutuivat 98 %:sti. Varhaiseläkeperusteisten eläkemenojen arvioitua suuremman määrän vuoksi eläkekulut ylittyivät, mutta kokonaisuudessaan henkilöstökulut kuitenkin alittuivat. Myös asiakaspalvelujen ostoon varatut määrärahat ylittivät arvioidun.

13 Kunnanvaltuusto Kuntayhtymän hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 38 Investoinnit rahoitettiin kertyneillä poistoilla ja kassavaroilla. Sähköinen potilastietojärjestelmä saatiin kokonaan käyttöön ja Pelkosenniemen kiinteistöt liitettiin kaukolämpöön. Pelkosenniemen hammashoitolan muuton suunnittelu ja valmistelu jatkuu vielä ja hammashoitola siirtyy pääterveysasemalle vuonna Avohoidon käyntimäärät omana toimintana vähenivät edellisvuodesta 935 käynnillä. Käyntejä odotettiin kertyvän 18630, kertymä oli kuitenkin vain käyntiä, 85 % arvioiduista. Avohoidon kokonaiskäyttö jakaantui kuntien kesken lähes edellisen vuoden tapaan. Pelkosenniemen kokonaiskäyttö oli 8387 käyntiä, 51,57 % ja Savukosken 7877 käyntiä, 48,43 % (v ,74 / 48,26 %). Jäsenkunnan perusterveydenhuollon avohoitokäynnin hinnaksi muodostui 75,07 e (64,78 e). Oman vuodeosaston hoitopäiviä kertyi 8125, toteutumisaste 98 %. Vuodeosaston kuormitusprosentti oli 92,8 %. Hoitopäivien määrä väheni edellisvuodesta 274 vuorokaudella. Myös ostopalvelut huomioiden vuodeosaston käyttö pieneni edellisvuodesta 76 vuorokaudella. Pelkosenniemeläisten osuus vuodeosaston hoitopäivien tarpeesta vuonna 2007 oli 4681 hoitopv, 55,25 % (v. 2006: 5116 hoitopv, 59,84 %) ja savukoskelaisten 3792 hoitopv, 44,75 % (v. 2006: 3433 hoitopv, 40,16 %). Jäsenkunnan perusterveydenhuollon hoitopäivän hinnaksi muodostui 156,41 e (132,14 e). Maksuosuudet on peritty kunnilta todellisten toteutuneiden kulujen mukaan ja on huomioitu jo tilinpäätöksessä. Ehdotus: Jl. Hallitus 1. toteaa, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska kuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen, 2. hyväksyy ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja 3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi.

14 Kunnanvaltuusto Kuntayhtymän hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 38 Päätös: Hallitus 1. totesi, että kuntayhtymässä ei ole syntynyt yli- tai alijäämää, koska kuntien todelliset maksuosuudet on sisällytetty tilinpäätökseen, 2. hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen ja 3. esittää tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tilintarkastajan tarkastettavaksi. Khall 80 Tilintarkastus on tehty Tarkastuslautakunta on käsitellyt tarkastuskertomuksen ja esittää kuntien kunnanvaltuustoille, ettei sillä ole huomautettavaa tilintarkastuksen ja tilintarkastuskertomuksen osalta, että tilinpäätös voidaan hyväksyä ja että vastuuvapaus voidaan myötää tilivelvollisille tilikaudelta. Liitteenä nro 5 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007, tilintarkastuskertomus, arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja. Kjoht: Khall: Kvalt 38 Kunnanhallitus esittää valtuustolle Pelkosenniemen- Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän tilinpäätöksen 2007 hyväksymistä ja tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Liitteenä nro 6 tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2007, tilintarkastuskertomus, arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan pöytäkirja. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 4/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 17.06.2010 kello 14.00 14.58 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2010 KOKOUSAIKA Torstaina 04.02.2010 kello 16.00-16.28 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu klo 15.16 lähtien jäsen Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 68 6/2008 KOKOUSAIKA Torstaina 12.06.2008 kello 15.00-17.06 KOKOUSPAIKKA Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 70 No 4/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 22.06.2006 kello 15.00-18.41 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 69 6/2010 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 27.10.2010 kello 16.00-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 31 3/2010 KOKOUSAIKA Perjantaina 21.05.2010 kello 13.00-14.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 119 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 15.05.2007 kello 16.00-19.01 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 147 No 6/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 15.12.2005 kello 12.00-15.05 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 1/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2011 kello 16.00-17.08 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Auer

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 137 No 6/2006 KOKOUSAIKA Torstaina 16.11.2006 kello 12.00-16.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 129 8/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 04.11.2009 kello 16.00-17.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 45 No 2/2005 KOKOUSAIKA Torstaina 21.04.2005 kello 12.00-15.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 51 3/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 24.03.2011 kello 16.35-16.40 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali. jäsen. jäsen 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 53 2/2013 KOKOUSAIKA Tiistaina 12.2.2013 kello 18.00-19:03 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA Honkanen

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 12.6.2012 30 Kunnanvaltuusto 14, 15, 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 14 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.01.2005 kello 16.00-17.35 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 295 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 14/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.12.2009 kello 12.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 135 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 6/2009 KOKOUSAIKA Tiistaina 19.05.2009 kello 16.00 17.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 101 4/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 13.04.2004 kello 17.35-21.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128

Hyötylä Pirkko (kesk) Arvola Anneli (kesk) Poikela Marko (kesk) Uusitalo Tapio (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 128 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 8/2007 KOKOUSAIKA Tiistaina 05.06.2007 kello 16.00-17.29 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 228 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 10/2009 KOKOUSAIKA Maanantaina 07.09.2009 kello 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk)

Jutta Pasma (sit) Satu Sirviö (sit) Ahti Isojärvi (kesk) Jari Tervo (kesk) Marko Poikela (kesk) Pirkko Hyötylä (kesk) Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 79 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 5/2010 KOKOUSAIKA Tiistaina 11.05.2010 kello 16.00 17.18 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 121 Kunnanvaltuusto 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 15:00-21:22 PAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 50 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus

Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00. Kunnanvirasto, johtokeskus Nro Sivu HAILUODON KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 03/09 62 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Keskiviikko 17.6.2009 kello 19.00-21.00 Kunnanvirasto, johtokeskus SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 15/2011 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 365 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 15/2011 KOKOUSAIKA Tiistaina 20.12.2011 kello 18.00 20.10 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja

Erkki Parkkinen 123-126, 128-130 kunnanjohtaja Pelkosenniemen kunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA/ Sivu 191 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 9/2013 KOKOUSAIKA Maanantaina 12.8.2013 kello 17.00-18:19 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kunnanhallitus Nro 19 17.06.2013 318. Henkilökohtaiset varajäsenet KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 19 17.06.2013 318 Kokousaika 17.06.2013 klo 17.00 19.04 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka

Lisätiedot