TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut"

Transkriptio

1 TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ

2 Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman palvelun. Täsmä-palvelussa Tampereen kaupunki toimii varsinaisena työnantajana, mutta työntekijän tekemä työ tapahtuu käyttäjäyrityksessä. Kaupunki vastaa palkanmaksusta sekä lakisääteisistä työnantajamaksuista. Palvelusta sovitaan kaupungin, käyttäjäyrityksen ja työntekijän välillä. Etuja työnantajalle riskitön ja joustava tapa kokeilla työntekijän soveltuvuutta työtehtävään käyttäjäyrityksellä ei ole työsopimusriskiä Tampereen kaupunki hoitaa työsopimuksen ja paperiasiat palvelu on maksuton Ota yhteyttä kerromme lisää palveluistamme! Työllisyydenhoidon palveluyksikkö (Typa) Yrityskoordinaattori Marja Salminen / Puh Hammareninkatu 8 B, 1 krs., Tampere typa.fi TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Päätoimittaja Petri Kaukonen Kustantaja Media Potentia Oy Julkaisija Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Toimitus Jari Hemmilä, Milja Mansukoski Taitto Media Potentia Oy, Paino Alma Manu Oy, Tampere,

3 PÄÄKIRJOITUS Mika Itänen palveluyksikön johtaja Työllisyydenhoidon palveluyksikkö Vastuullisella työllisyydenhoidolla hyvinvointia ja menestystä Yhteistyössä työnhakija työmarkkinoille Kunnan velvoitteena on huolehtia alueensa elinvoimaisuudesta, ja yritykselle kannattavuus ja kilpailukyky kuuluvat vastuullisen liiketoiminnan perustekijöihin. Osaavasta työvoimasta on yhä suurempi kilpailu, mutta toisaalta yrityksissä tarvitaan myös tuottavuuden kasvua. Työ kiinnittää ihmisen yhteiskuntaan, ja tällä on suuri merkitys sekä yksilölle ja hänen läheisilleen että kansantaloudelle ja elinkeinoelämälle. Työllisyyspolitiikassa työelämäläheisyys on avaintekijä onnistumiselle, ja tämän aiheen kohdalla Tampereen kaupungilla on edellytykset menestyä laajemminkin. Kaupungin sijainti on erinomainen, ja koko kaupunkiseudulle syntyy uusia työpaikkoja osaamisen ympärille. Kehityksen kannalta on merkittävää, että valtio on nimennyt Tampereen kaupungin yhdeksi innovatiiviset kaupunkiseudut -veturiksi kärkenään älykäs kaupunki ja uudistuva teollisuus ja niiden kehittäminen. Kestävien ratkaisujen mittaamaton tärkeys Nopeaa taloustilanteen tai työllisyyden kasvua ei kuitenkaan ole nähtävissä. Suomessa oli heinäkuussa työtöntä työnhakijaa, joka on henkilöä enemmän kuin vuonna Pitkään jatkunut taantuma ja elinkeinorakenteen muutos näkyvät työpaikkojen vähenemisenä, yt-neuvottelut ovat arkipäivää. Kaupunkiseudut kantavat suurimman taakan yhteiskuntavastuusta, sillä ne pystyvät tarjoamaan työnhakijoille myös ratkaisuja. Pirkanmaalla tässä asiassa voidaan nähdä kehityksen merkkejä, sillä ensi kerran vuosikausiin työttömyyden kasvu on laskenut. Lisäksi Tampereen pitkäaikaistyöttömyys (yli 1 v.) on laskenut alkuvuoden aikana 700:lla. Työnhakijoiden työelämävalmiuksia voidaan vahvistaa määrätietoisesti monin eri keinoin. Syrjäytymisen ehkäisyä tulee edistää, ja elinkeinopoliittiseen työllistämiseen on oltava tarjolla palveluja. Ennaltaehkäiseviä ja yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja ei pitäisi unohtaa edes vaikeassa taloudellisessa tilanteessa, sillä kokonaistalouden kannalta niiden merkitys on mittaamattoman tärkeä. Ratkaisujen hyödyt eivät useinkaan ole nähtävissä juuri tässä ja nyt, mutta sitäkin selkeämmin hieman pidemmällä aikajänteellä. Esimerkiksi Tampereen työllisyyspaketin myötä kaupungin yksiköt ovat tänä vuonna ottaneet palvelukseensa aikaisempaa enemmän työllistettyjä ja työkokeilijoita. Vastuullisuudesta kertoo myös se, että kaupunki vakinaisti nuorten työllisyyspalvelut. Hyviä tuloksia työllisyydenhoidossa voidaan saada aikaiseksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, sillä julkinen sektori ei voi yksinään ratkaista työllistämisen haastetta. Kolmannen sektorin tarjoamia mahdollisuuksia sekä uusien innovaatioiden kehittämistä kannattaa vahvistaa entisestään. Kuntien rooli työllisyydenhoidossa on kasvussa Vuoden 2015 alusta voimaan tulevalla kuntien työmarkkinatuen maksuosuusuudistuksella siirtyvät 150 miljoonan euron rahoitusvastuut valtiolta kunnille. Kuntatalouden kannalta kyseessä on raskas ratkaisu ja vastoin aikaisempaa periaatetta, jonka mukaan kuntien menoja ja tehtäviä tulisi vähentää. Pitkäaikaistyöttömyyden kohdalla kehityssuunta osoittaa valtion siirtävän vastuuta yhä enemmän kunnille. Työllisyydenhoidossa on nykyisellään kahden toimijan malli, jossa kunnan ja valtion välinen työnjako määrittää asiakasprosessia merkittävästi. Valtiolla on yhä päävastuu toimista, ja sen ohella kunnat ovat viime vuosina panostaneet merkittävästi pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työttömien työllistämiseen. Valtion toimet vaikuttavat kuntien onnistumiseen ja kustannuksiin merkittävästi. Kahden organisaation yhteistyöhön perustuvassa mallissa ovat organisaatiorajat kuitenkin aivan liian usein esteenä huolimatta toimijoiden yhteistyöhalukkuudesta. Suomessa, eräänä tulevaisuuden vaihtoehtona, voisi tulla kyseeseen niin sanotun Tanskan mallin mukaan sovellettu toiminta, jossa kokonaisuus on hallussa yhdellä taholla. Järjestelmää selkeyttämällä ja prosessin kokonaishallintaa lisäämällä voitaisiin parantaa asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta ja kokonaistaloudellisuutta. Tampereen kaupunki on mukana hallitusohjelman mukaisessa valtakunnallisessa kuntakokeilussa. Kokeilu käynnistyi ja päättyy , tällä hetkellä kokeilussa on mukana 26 hanketta ja 61 kuntaa. Tampere pääsi kuntakokeiluun mukaan siitä syystä, että kuntien vastuut työllistämisen suhteen tulevat lisääntymään ja että erillisrahoituksella pystytään parantamaan Tampereen alueen työllisyyttä. Hankkeemme kokoaminen aloitettiin vuoden 2013 alussa, ja sitten keväällä tulivat TE-toimistosta ensimmäiset asiakkaat palvelun pariin, kertoo aiheesta kuntakokeilun hankepäällikkö Mari Toivonen. Hankkeessa kohderyhmänä ovat yli 12 kuukautta työttömänä olleet ja 500 päivää työmarkkinatukea saaneet henkilöt. Kuntakokeilussa, niin Tampereella kuin myös muualla, on tavoitteena löytää uusia paikalliseen kumppanuuteen perustuvia työmarkkinoille integroivia malleja alentamaan rakennetyöttömyyttä. Tämä tarkoittaa rakentamaamme kokonaisuutta, kuten rajapintaa työttömiin, rajapintaa valtion ja kunnan välille, rajapintaa sosiaali- ja terveyspalveluihin sosiaalihuoltoon. Pitää lähteä selvittämään yhteistyön rakentamista niin, että työnhakija pääsee takaisin työmarkkinoille. Mitä pidemmälle työttömyys on edennyt, sen enemmän se vaatii eri toimijoilta yhteistyötä. Toisaalta myös työnhakijalla täytyy olla oma motivaatio kohdallaan ja halua tehdä työtä itsensä kanssa. Tärkeä vertaistuki Tampereen kuntakokeilussa on kaiken aikaa pohdittu palvelujen jatkomahdollisuuksia, joiden avulla kuntakokeilun palveluita voidaan vakinaistaa osaksi Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon pysyviä palveluita. Jatkoasiassa kuntatalous tuo omat vaikeutensa, sillä ensi vuoden alusta pidempään työttömänä olleiden vastuunjako muuttuu kunnan ja valtion välillä. Käytännössä kuntien rahoitusvastuu alkaa jo 300 työmarkkinatukipäivän jälkeen niin, että kunnat maksavat työmarkkinatuesta 50 prosenttia, sanailee Mari Toivonen. Tampereen kuntakokeilussa työnhakijaasiakkaat ohjataan Työllisyydenhoidon palveluyksikön (TYPA) palveluiden pariin pääosin TE-toimistosta. TYPAn asiakasmäärä tulee ensi vuoden lopulla olemaan noin 4000 henkilön suuruinen. Haluamme päästä tilanteeseen, jossa kaikkien asiakkaiden kanssa saadaan aikaan kasvokkain tapahtuvia kohtaamisia. Lisäksi ryhmissä tapahtuva vertaistuen saaminen on työnhakijoille todella merkittävää. Kun ryhmässä kuulee esimerkiksi työn saamisen vaikeudesta, niin yksittäinen henkilö voi laittaa omia kokemuksiaan parempaan perspektiiviin. Kolme palvelua työnhakijoille Tampereen kuntakokeilun kolme palvelua työnhakijoille ovat ARVI-palvelu, jatkopoluttava työhönvalmennus sekä Avoimille! palvelu. ARVI on ovi meidän talon palveluihin, ja asiakas pääsee palveluun yhdellä puhelinsoitolla. Palvelussa asiakkaan tilanne kartoitetaan, hän näkee vaihtoehtonsa, ja hänet ohjataan soveltuvaan TYPAn palveluun. ARVIssa on mukana myös kaksi henkilöä TE-toimistosta, sanoo Mari Toivonen. Jatkopoluttava työhönvalmennuspalvelu tarjoaa palvelutarpeen lisäselvittelyä ARVI-palvelun asiakkaille sekä työhönvalmennusta kuntouttavan työtoiminnan päättäville asiakkaille. Suurin osa ARVIn asiakkaista ohjautuu kuitenkin Avoimille! palveluun. Palveluun tulevien henkilöiden urasuunnitelma on selvillä, mutta he eivät yksin ole löytäneet työpaikkaa, vaikka ovatkin saattaneet lähettää useita hakemuksia. Avoimille! palvelu käynnistyy kolmen viikon välein järjestettävällä ryhmästarttipäivällä. Päivän aikana käsitellään esimerkiksi työnhaun vaatimuksia, työstetään ansioluetteloa ja aloitetaan työskentely työhönvalmentajan kanssa. Artikkelin päätteeksi sananen TYPAn yhteistyöstä yrityssektorin kanssa. Kohdallamme sen tulee käsittää sekä kolmas sektori, Tampereen kaupungin yksiköt että yksityisen puolen yrittäjät. Yhteydet yrityselämään ovat olleet luonteeltaan positiivisia, ja yritysten tekemät rekrytoinnit ovat olleet onnistuneita, luonnehtii Toivonen.

4 Täsmä-palvelusta tukea työllistämiseen Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut tarjoaa työnhakijoiden lisäksi myös työnantajille rekrytointiapua. Uusia ja pysyviä työllistämisen malleja on etsitty puolentoista vuoden ajan kuntakokeilulla, joka jatkuu vuoden 2015 loppuun asti. Kuntakokeilun myötä Tampereella on monien muiden kaupunkien tavoin panostettu kunnan omiin työllisyyspalveluihin, jotta työnhakijoiden ja työnantajien tarpeet saataisiin paremmin täytettyä ja työllisyys lähtisi kohenemaan. Kaupungin työllisyyspalvelut on keskitetty työllisyydenhoidon palveluyksikkö TYPAan. Kunta tai valtio mielletään harvoin palveluorganisaatioksi, joten yrityksille saattaa tulla yllätyksenä, että kaupungilla on tarjota tällaisia maksuttomia palveluja. On yhteisen edun mukaista, että kuntalaiset saavat töitä ja alueen yritykset työvoimaa, yrityskoordinaattorina AVOIMILLE!-palvelussa toimiva Marja Salminen sanoo. Riskitön tapa työllistää Pitkään töitä hakeneiden lisäksi myös yritykset ovat vähitellen löytäneet palvelut. Työnantajien mieleen on erityisesti Täsmäpalvelu, joka madaltaa kynnystä palkata uusi työntekijä. Käytännössä kaupunki palkkaa työntekijän ja vastaa kaikista lakisääteisistä työnantajamaksuista. Varsinainen työ tehdään toisen työnantajan palveluksessa, joka toimii käyttäjäyrityksenä. Teemme joustavan kolmikantasopimuksen työntekijän, Tampereen kaupungin ja käyttäjäyrityksen välillä. Yleensä työjakso kestää kuusi kuukautta, mutta ideaalitilanteessa työnantaja palkkaa työntekijän työjakson jälkeen, jos kumpikin osapuoli on tyytyväisiä työhön, Salminen sanoo. Työnantajien näkökulmasta erilaiset tukimuodot ja työllistämissetelit saattavat kuulostaa monimutkaisilta. Me haluamme AVOIMILLE!-palvelussa tehdä henkilön palkkaamisen mahdollisimman helpoksi. Hoidamme esimerkiksi paperityöt työnantajan puolesta. Edellytyksenä on, että yritys ei ole lyhentänyt työntekijöiden työaikaa tai irtisanonut tai lomauttanut henkilöstöä edellisten 12 kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä. Henkilökohtainen palvelu tuottaa tuloksia Työnantajille tehdään työnhakijoista muun muassa ehdokasesittelyjä työnantajan kanssa sovittujen kriteerien perusteella. AVOIMILLE!-palvelu opastaa sellaisia työntekijöitä, joilla on valmis pohjakoulutus, selkeät suunnitelmat sekä osaaminen ja motivaatio kohdallaan. Ihmisten työttömyys pitkittyy syystä tai toisesta. Osa valmistuu väärältä alalta väärään aikaan. Jos on ollut pitkään saman työnantajan palveluksessa, ja työt loppuvat tuotannollisista ja taloudellisista syistä, niin työnhakutaidot eivät välttämättä ole ajan tasalla, Salminen selostaa syitä palveluun hakeutumiselle. Työllistämistavoitteet on asetettu työllisyyspalveluissa korkealle. AVOIMILLE!-palvelu tarjoaa - Rekrytointiapua työnantajille tarvittaessa koko rekrytointiprosessin ajan - Riskitön työllistäminen työkokeilun tai Täsmäpalvelun avulla - Palkkatukea ja työllistämistukea harkinnanvaraisesti työttömän työnhakijan työllistämiseen - Henkilökohtaista palvelua ja tukea työnohjaukseen - Motivoituneita työntekijöitä ja harjoittelijoita. Ota yhteyttä: Yrityskoordinaattori Marja Salminen Kaikista asiakkaita pitäisi saada yli 60 prosenttia työllistymään avoimille työmarkkinoille tai hakeutumaan koulutukseen. Tulokset ovat tähän mennessä lupaavia, mikä perustuu Salmisen mukaan siihen, että sekä työnhakijoita että työnantajia voidaan palvella henkilökohtaisesti. Yrityskoordinaattori toivottaa lopuksi tervetulleeksi yhteistyökumppanit ja kertoo tulevansa mielellään esittelemään TY- PAn palveluita yrityksille. Työntekijöitä rekrytoidaan yhteistyöyrityksiin kaikilta toimialoilta, hän muistuttaa. Löysimme motivoituneen työntekijän Tamperelainen Gronlund Palvelut Oy on tarjonnut asiakkailleen siivouspalveluita ja muita toimitilojen tukipalveluita vuodesta 1988 saakka. Vaihdamme palaneet lamput, tilaamme toimistotarvikkeita, teemme aulapalvelua ja keitämme kahvia, listaa palvelujohtaja Eeva- Liisa Juhola asioita, jotka sopivat hyvin varsinaisen siivouspalvelun ohella tehtäväksi. Asiakasyrityksiä Gronlund Palveluilla on kaikenkokoisia, Technopoliksesta pienyrityksiin. Henkilökuntaa on reilusti toista sataa. Rekrytointi tapahtuu yleensä joko ilmoittamalla avoimista paikoista TE-palveluiden mol.fi-sivustolle tai saamalla suositus vanhalta työntekijältä hyvästä ehdokkaasta. Täsmä-palvelusta Juhola kuuli, kun kaupungin työllisyyspalveluista otettiin heihin suoraan yhteyttä. Heillä oli tiedossa pätevä työntekijä, joten miksipä emme olisi ottaneet häntä meille. Haastattelutilanteessa kumpikaan osapuoli ei koskaan saa täysin todellista kuvaa tulevasta, mutta tämän kokeilun kautta sekä työntekijä että työnantaja näkevät, sopiiko työ tekijälleen. Työhön perehtyminen on myös ihanteellista, kun työntekijällä on aikaa perehtyä kaikessa rauhassa työtehtäviin, esimieheen ja työtovereihin. Kun ei ole vielä virallisesti työnantajan palveluksessa, ei ole samanlaista velvoitetta tehdä heti ensimmäisestä päivästä asti täysillä tuottavaa työtä, Juhola huomauttaa. Työnjohdon läsnäolosta kiitosta Täsmä-palvelun kautta tullut työntekijä jäi taloon vakituiseksi työntekijäksi. Kokemus oli molemmille osapuolille hyvä, ja Juhola suosittelee muitakin työnantajia tutustumaan tällaiseen rekrytointitapaan. On ihan mahdollista, että otamme toistekin tätä kautta tekijöitä. Siivousalalla ei ole aina helppo löytää tekijöitä, jotka haluavat aloittaa työnsä jo aamukuudelta. Työ on kuitenkin aamupainotteista. Hyvä työntekijä on myös ylpeä työstään ja viihtyy siinä. Se on hyvin tärkeää senkin takia, että siivoojat tekevät työtään asiakkaiden kanssa samoissa tiloissa. Motivaatio näkyy ilmeessä ja työn laadussa, Juhola sanoo. Henkilöstöltään Gronlund Palvelut on saanut kiitosta panostamisestaan työn johtamiseen. Työnjohtajillamme on aikaa huolehtia työntekijöistään. He ovat jatkuvasti läsnä kentällä auttamassa ja neuvomassa alaisiaan, Eeva-Liisa Juhola kehuu. Aktiivisuus edellä suunnittelijan tehtäviin Tampereen Erikoissaranan erikoisosaamisena ovat teollisuuden ja rakentamisen erikoissaranat, ja yrityksen toimitusjohtaja Ari Marttila tuli tutuksi täsmäpalvelun kanssa viime vuoden joulukuussa. Tuolloin häneen otti yhteyttä koneja metallitekniikan insinööri Mika Lehtonen. Mika soitti ja tuli sitten esittäytymään ja kertomaan Täsmäpalvelusta. Keskustelimme asiasta pitkään, ja kun meillä oli tarve suunnittelutyölle, niin teimme sopimuksen, aloittaa Marttila ja kertoo sitten lisää Mika Lehtosen aktiivisesta roolista. Mika järjesteli asiat aika pitkälle, ja jakso alkoi tammikuussa kuukauden mittaisella työkokeilulla, jonka aikana tehtiin hakemus Täsmäpalvelusta. TYPA-palvelun kohdalla on selvä asia, että kun saa työntekijän ilmaiseksi käyttöön kuuden kuukauden mittaisesti, niin kyllähän se toimii. Mikan työtehtävistä Marttila kertoo seuraavasti. Hänellä on ammattitaito suunnitteluun ja piirtämiseen. Hänen kauttaan olemme dokumentoineet omat tuotteemme, ja on tullut mahdollisuus saada käyttöön lisää suunnittelukapasiteettia. Työhön pääseminen helppoa Mika Lehtonen pääsi Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikön (TYPA) asiakkaaksi työvoimatoimiston kautta. Siellä kerrottiin täsmäpalvelusta sekä siitä, että työkokeilupaikan löytämisessä oma aktiivisuus on tärkeää. Täällä työhön sisään pääseminen oli helppoa, sillä suunnittelutyö on minulle hyvin tuttua, luonnehtii Lehtonen. Tampereen Erikoissaranan palvelukseen Mika Lehtonen työllistyi elokuussa suunnittelijaksi. Hän jatkaa samantyylisissä tehtävissä. Sellainen draivi työssämme pitää olla, että kun perustaso töissä pysyy, niin hyvältä näyttää, ja nyt olemmekin saaneet lisää töitä, sanoo Ari Marttila. Työkokeilun aikana, kysymysten ilmaantumisen myötä Mika Lehtonen on ajoittain ollut yhteydessä työhönvalmentaja Timo Riipiseen. Ohjeeksi muille työkokeiluun haluaville Lehtonen mainitsee seuraavasti. Aktiivinen kannattaa olla ja kartoittaa yrityksiä internetistä. Tehdä taustatyötä ja hakea yrityksistä tietoa Finderista.

5 Positiivinen yllätys Lounasravintola Kokkipojan ravintoloitsija Jarno Asunen päätti syksyllä 2013 kokeilla, miten julkiset työllistämispalvelut toimivat, ja toimivatko ne. Päätin tilaisuuden saatuani ottaa töihin henkilön, joka oli ollut pidempään työttömänä, mutta kokenut tekijä ravintola-alalla. Uusi työntekijä aloitti kokin ja kylmäkön työt loppuvuodesta ensin TE-palveluiden kautta työkokeiluna. Jo sen aikana oli tiedossa, että mikäli molemmille osapuolille sopii, voisi työntekijä jatkaa paluutaan työelämään Kokkipojassa kaupungin oman Täsmä-palvelun avulla. Meillä on pieni alle kymmenen hengen tiimi työskentelemässä pienissä tiloissa, joten pidän rekrytoinnissa hyvin tärkeänä sitä, että tiedän, millainen työntekijä on toimintatavoiltaan. Homma ei toimi, jos ei ole työmotivaatiota, Asunen korostaa. Aikaisemmin Asunen on harkinnut tarjoavansa töitä oppisopimiskoulutuksella, mutta työnantajan vastuu ja byrokratian määrä muodostuivat kiireiselle yrittäjälle liian suureksi esteeksi. Täsmä-palvelussa kaupungin työhönvalmentaja hoiti kaikki paperityöt, hän kiittää. Joustava paluu työelämään Ensimmäiset kuukaudet menivät uusiin rutiineihin tutustuessa. Keittiökoneet ja laitteet olivat vuosien varrella kehittyneet ja muuttuneet. Ravintola-ala on hyvin monimuotoinen tehtävien puolesta, mutta muutamassa kuukaudessa työntekijä pääsi töihin kiinni, Asunen kertoo. Työjakson päätyttyä Asunen palkkasi kokki-kylmäkön tuntityöntekijäksi Kokkipoikaan. Vaihteleva työmäärä sopii hyvin molempien tarpeisiin. Opiskelijat ja kyseisen työntekijän kaltainen varttuneempi henkilö eivät usein haluakaan tehdä täyttä viikkoa, hän huomauttaa. Ahkeralle riittää töitä Kiireisellä palvelualalla työn pitää maistua, mutta vastuullisia työntekijöitä ei ole tungokseksi asti. Melkein kaikki vakituiset työntekijät ovat tulleet Kokkipoikaan oppilaitosten työharjoitteluiden kautta. Jos menee sieltä, mistä aita on matalin, ei varmasti pärjää. Monella nuorella on myös harhaluuloja ravintola-alan palkkatasosta. Kyllä sillä elää, mutta paljon pitää kuitenkin olla kykyä ja vastuuta, että palkka nousee peruspalkkaa korkeammaksi. Asusen mukaan hyvät työntekijät työllistyvät kyllä alalle. Paras puoli työssä on se, että siinä näkee kättensä jäljen. Lounasravintola on lisäksi poikkeus ravintola-alalla, koska päivätyönä se sopii hyvin myös perheellisille, Asunen muistuttaa. Riskitön tapa rekrytoida Aktiivisuudella oman alan työkokemusta Suosittua verkkokauppaohjelmistoaan myyvä ProsperCart löysi riveihinsä uuden ohjelmoijan Aki Mäkisen (vas.) Täsmäpalvelun avulla. Palvelu pienentää yrityksen rekrytointiriskiä selkeästi. Kestää kuitenkin aina aikansa ennen kuin työntekijä pääsee töihin sisälle, joten on yrittäjälle eduksi, jos hän voi ensin katsoa, miten työskentely lähtee käyntiin, sanoo ProsperCartin perustaja ja toimitusjohtaja Vesa Nippala. Tuttua työtä ja uusia haasteita Tietojenkäsittelyä Tampereen yliopistossa opiskellut Aki Mäkinen oli työllistänyt itsensä valmistumisen jälkeen erilaisilla nettiprojekteilla, mutta pysyvämpää työtä ei ollut omalta alalta vielä löytynyt. Tampere oli ykkösvaihtoehto työnhaussa, mutta hain töitä myös muualta, kuten Helsingistä, jossa on eniten alan työpaikkoja. ProsperCartista kuulin sekä kaupungin työhönvalmentajalta että tuttavalta, joka kehui yritystä. Olin yhteydessä tänne, pääsin haastatteluun ja sen jälkeen työjaksolle, Mäkinen kertoo mukavasta käänteestä työnhaussa. Työskentely alkoi palvelun mukaisesti perehdytysjaksolla, jossa kollegat opastivat alkuun. Työ oli tuttua, mutta myös uusia haasteita oli luvassa, koska verkkokauppa oli Mäkiselle uusi aluevaltaus. Ohjelmoin ja suunnittelen sisältöä. Mukavaa on ollut, ja työympäristökin on viihtyisä. Portti vakituiseen työsuhteeseen ProsperCart työllistää yhteensä 11 työntekijää, joista Mäkisen lisäksi toinenkin ohjelmoija tuli taloon Täsmä-palvelun avulla. Toisella rekrytointikerralla työhönvalmentaja lähetti minulle ansioluettelot sopivista ehdokkaista. Kumpikin työntekijä palkattiin työjakson jälkeen ProsperCarttiin vakituiseen työsuhteeseen, Nippala kertoo. Hyvän ja sopivan henkilön löytäminen ei ole yleensä helppoa, mutta Nippala suosittelee tätä tapaa muillekin työnantajille. Kerrankin tukimuoto on kohdallaan ja toimii. On hyvä, että yritykselle kertyy kustannuksia vasta siinä vaiheessa, kun työntekijä on jo vähän oppinut, mistä on kyse, yrittäjä muistuttaa. Vuonna 2010 diplomi-insinööriksi Tampereen teknillisestä yliopistosta valmistunut Toni Hietamäki (oik.) sai töitä elektroniikkateollisuuden parista, mutta koulutusta vastaavaa työtä ei ollut vastavalmistuneen helppo löytää. Opintoihin kuulunut harjoittelujakso ei tarjonnut tarpeeksi vaativaa työkokemusta, jolla hän olisi voinut kartuttaa ansioluetteloa tulevia työnantajia ajatellen. Kesällä 2013 olin työtön työnhakija. Sain kotiin infolehtisen, jossa kerrottiin mahdollisuudesta työllistyä kaupungin kautta toisen työnantajan palvelukseen. Päätin kokeilla sitäkin keinoa, Hietamäki muistelee. Kaupungin työhönvalmentaja antoi Hietamäelle listan sähköfysiikkaa opiskelleelle sopivista, teknistä suunnittelua tekevistä tamperelaisyrityksistä. Kartoitin vaihtoehtoja ja soittelin yrityksiin. Talotekniikan ja teollisuuden suunnittelupalveluita tuottavassa TSS GROUPissa oltiin kiinnostuneita. Lähetin heille CV:ni ja pääsin haastatteluun, Hietamäki kertoo. - Motivaation lisäksi Tonin vahvuuksia olivat hyvä matematiikka ja englannin kieli. Myös oma aktiivisuus oli tärkeää, sillä ilman sitä emme TSS GROUPissa olisi osanneet hakeutua Täsmä-palvelun pariin, sanoo yrityksen sähkönjakelu- ja energia-alan yksikönjohtaja Jussi Wallin. Suunnittelijaksi tullaan käytännön kautta TSS GROUP on täyden palvelun suunnittelutalo, joka rekrytoi vaativiin asiakasprojekteihinsa kokeneita suunnittelijoita. Heitä ei ole kuitenkaan aina työmarkkinoilla tarjolla, joten Täsmä-palvelu houkutteli testaamaan, olisiko hiljattain valmistuneessa Hietamäessä ainesta suunnittelijaksi. Ja olihan hänessä. Arviointiperusteina käytimme koulutodistusta ja haastattelua. Kahdessa osassa tehty puolen vuoden työjakso oli aikajänteeltään riittävän pitkä näyttämään soveltuvuuden ja motivaation. Koulussa ei välttämättä saa suoria valmiuksia tekniseen suunnitteluun, Wallin toteaa. Näin se on. Harjoittelu- ja työjakso korvasivat työkokemuksen puutteet, kun pääsin näyttämään taitoni, Hietamäki kiittelee. Täsmä-palvelun kautta tehdyn työjakson jälkeen Hietamäki työllistyi elokuussa 2014 virallisesti TSS GROUPin palvelukseen tekemään energiantuotantoon, sähkönsiirtoon ja -jakeluun liittyvää suunnittelua ja laskentaa. Sain työhönvalmentajalta prosessin aikana neuvoja, kuten miten kannattaa tarjota itseään työnantajalle. Työjakson päätyttyä laitoimme yhdessä paperihommat kuntoon, Hietamäki kuvaa työllisyyspalveluiden roolia.

6 Työllisyyden hoitoa yhteistyössä Peer Haataja työskentelee Tampereen kauppakamarissa edunvalvontajohtajana ja edunvalvontatiimin vetäjänä, ja tehtävässään hän keskittyy pääasiassa työvoima- ja koulutusasioihin. Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikön (TYPA) suhteen Haataja toimii kontaktihenkilönä työnantajien asiantuntijaryhmään ja yrityselämään. Kauppakamarissa meillä on yritystoimintaan historiallista perspektiiviä ja tunnemme yritysten edustajia sekä hallinnon henkilöitä, joten meille sopii luontojaan kutsua henkilöitä koolle, aloittaa Haataja kauppakamarin roolista työnantajien asiantuntijaryhmässä. Työnantajien asiantuntijaryhmään kuuluu kymmenkunta painotetulla tavalla ryhmään kutsuttua henkilöä. Mukana olevat henkilöt tulevat aloilta, joille on luotavissa työpaikkoja. He ovat myös olleet mukana erilaisissa työllistämiskokeiluissa, joten heillä on käsitys siitä, miten yhteistyö voisi toimia. Kontaktihenkilön rooliaan Avoimille! työhönvalmennuspalvelun työhönvalmentajia kohtaan hän tarkentaa seuraavalla tavalla. Autan heitä aina, kun yrityksiin tarvitaan linkkiä, tai jos heitä askarruttaa jokin asia. Ylipäätään ottaen työllisyyden hoito on mennyt hyvään suuntaan, ja heidän työssään ainoa toimintatapa on olla suorassa kosketuksessa yrityksiin. Työllisyydenhoidon vahvistamisesta yhteistyössä työnantajien kanssa Haataja vahvistaa vielä seuraavasti. Maassamme on sellainen perinne, että yritykset tekevät omia asioita, ja viranomaiset tekevät omiaan. Yhteistyöryhmässä työnantajat antavat mielipiteitä siitä, mikä voisi toimia ja mikä ei, yhteistyötä onnistumiset työllistymisessä voivat jäädä vähäiseksi. Työllisyyden hoidossa tarvitaan brändejä Nykyisessä tehtävässään Peer Haataja aloitti joulukuun alussa kaksi vuotta sitten, ja aikaisemmin hän työskenteli Elinkeinoelämän keskusliitossa (EK). Minulla on aika pitkä historia työvoima- ja koulutusasioista, ja TYPAn kohdalla tehtäväni on tuoda toimintaan näkemystä siitä suunnasta, mihin heidän asioitaan tulisi viedä sekä millaiset asiat työllistämisessä voisivat toimia tai sitten ei, kertoo Haataja. Eräs hänen näkemyksellisistä mietteistään suhteessa työllisyyteen kohdentuu brändien luomiseen. Työllisyyden hoidossa on hyvin vähän brändejä, ja niitä pitäisi löytää lisää. Esimerkiksi oppisopimus tunnetaan yrityksissä hyvin, ja ylipäätään ottaen niitä tulisi tehdä nykyistä enemmän. Lisäksi oppisopimuksessa mestari siirtää kisällin käyttöön ns. hiljaista viisautta, jota ei voi oppikirjoista oppia. Myös Peer Haataja näkemys oppilaitosten ja työelämän yhteistyöstä on hyvin perusteltu. Yhteistyötä täytyy tiivistää, sillä työelämän vaatimukset muuttuvat hyvin nopeasti, ja opetussuunnitelman mukaisella opiskelulla ei vaatimuksiin kyetä vastaamaan. Tästä syystä opiskelu pitäisi liittää kiinteämmin työpaikkojen näkemyksiin, oppilaiden tulisi olla opiskeluajastaan enemmän yrityksissä. Työnantajien asiantuntijaryhmä Tampereen kaupungin työllisyydenhoito kehittää jatkuvasti yhteistyötä yrityselämän kanssa. Työnantajapalvelut kehittyvät kuuntelemalla työnantajien näkemyksiä ja asiantuntemusta. Työnantajien asiantuntijaryhmään kuuluvat: Peer Haataja, Tampereen kauppakamari Jari Jokilampi, Pirkanmaan Yrittäjät Tokke Salonen, HH-kiinteistöpalvelut Oy Tuija Haatainen, Attendo Group Katja Korhonen, Tampereen Logistiikka Regina Saari, Pirkanmaan TE-toimisto Tiina Holopainen, Gronlund Palvelut Oy Tarja-Leena Sipiläinen, ISS Palvelut Oy Tiina Rauski, Pirkanmaan Senioripalvelut Oy Heikki Mustila, Kesko Oyj Työhönvalmennus tehostaa työnhakua TYPAn työhönvalmentajat tarjoavat pitkään töitä hakeneille uusia välineitä työnhakuun. Tampereen työllisyydenhoidon palveluyksikön kuntakokeiluhankkeen AVOIMILLE!- työhönvalmennuspalvelu edistää työttömien työllistymistä tekemällä yhteistyötä yritysten, yhdistysten ja Tampereen kaupungin kanssa. Etsimme jatkuvasti uusia yhteistyökumppaneita ja työllistymismahdollisuuksia asiakkaillemme. Työhönvalmentajat palvelevat sekä työnhakijoita että työnantajia neuvomalla erilaisissa pulmissa, oli se sitten työnhakupapereiden laadintaa, palkkatukihakemusten täyttöä tai sopivan työn vinkkaamista sopivalle tekijälle, kertoo vastaava työhönvalmentaja Pia Vallenius Tampereen kaupungilta. AVOIMILLE!- tiimissä työhönvalmentajina toimivat Tarmo Kaikkonen, Timo Riipinen, Iida Ruoranen ja Jenni Santanen. Työhönvalmentajat ovat Valleniuksen mukaan vahvoja valmennuksen ammattilaisia, jotka tuntevat haasteellisen työmarkkinakentän ja sen ajankohtaiset mahdollisuudet. He pystyvät asiantuntijuutensa kautta auttamaan sekä työnhakijoita että työnantajia kohtaamaan toisensa. Työnhakija-asiakkailla on takanaan yli 12 kuukauden työttömyys. Työhönvalmentajien yksi tehtävä on sen vuoksi kannustaa ja herättää luottamusta siihen, että vaikeassakin taloustilanteessa on mahdollista työllistyä. Tavoitteena on, että palvelun päättyessä kuuden kuukauden kuluttua työnhakija on löytänyt töitä avoimilta työmarkkinoilta tai koulutuspaikan toivomaltaan alalta, Vallenius esittelee toimintaa. Draivia työnhakuun ryhmätapaamisella Valmennus alkaa ryhmätapaamisella, jossa työnhakijoita autetaan Valleniuksen sanoin auttamaan itse itseään. Tarkoitus on saada heti valmennusjakson alussa yhdessä hyvä vauhti päälle, sillä työnhaku on tuloksekkainta, kun hakija on itsekin mahdollisimman aktiivinen työnantajien suuntaan. Ansioluettelopohjan ja työhakemuksen lisäksi työnhakijoilla on valmennukseen tullessaan mietittynä lista kiinnostavista työnantajista. Työhönvalmentajat neuvovat esimerkiksi omien vahvuuksien esiintuomisessa ja kertovat erilaisista työllistymistä edistävistä tukimuodoista. Tapaamisessa käydään läpi työnhaun välineitä, konkretisoidaan työnhakijan tavoite ja tehdään valmennussopimus henkilökohtaisen valmentajan kanssa. Kuukauden kuluttua ryhmä tapaa uudelleen, jolloin käydään läpi saatuja kokemuksiaja tuloksia sekä tarkistetaan askelmerkit jatkoa ajatellen. Motivoivaa on se, että aina osa ryhmän aloittaneista on jo työllistynyt tai päässyt työhaastatteluun. Positiivia asioita tapahtuu joka päivä. Myös vertaistuki on ryhmätapaamisissa äärimmäisen tärkeää, Vallenius korostaa. Yrityskoordinaattori Marja Salminen (vas.) sekä työhönvalmentajat Tarmo Kaikkonen, Pia Vallenius (vastaava työhönvalmentaja), Timo Riipinen, Jenni Santanen ja Iida Ruoranen näkevät työssään, että vaikeassakin taloustilanteessa on mahdollista työllistyä: Positiivisia asioita tapahtuu joka päivä, vahvistaa Vallenius ryhmän työn tuloksista. Yrittäjyysvalmennusta ja videomuotoisia CV:itä Valmennusjakson edetessä selviää, mihin suuntaan työhönvalmennusta pitää kunkin työnhakijan kohdalla kohdentaa. Muun muassa lisäkoulutusta voidaan hankkia tarvittaessa. Työllistyminen saattaa olla mahdollista myös yrittäjyyden kautta. Yrittäjyydestä haaveileville tarjoamme intensiivistä työhönvalmennusta, jossa käydään läpi yrittäjänä toimimisen mahdollisuuksia ja kompastuskiviä, Pia Vallenius kertoo. Uutena avauksena kehitetään video-cv:tä työhaunvälineenä yhteistyössä oppilaitosten ja IT-alan toimijoiden kanssa. Se voisi soveltua hyvin muun muassa korkeakoulutetuille työnhakijoille. Kyse on videon muodossa olevasta työhakemuksesta, josta käy ilmi työnhakijan osaaminen ja vahvuudet uudella tavalla. Videolla pääsevät esiin hyvät tyypit eli persoonallisuus, Vallenius arvelee. Työhönvalmennukseen osallistuvat ovat motivoituneita työnhakijoita, mistä kertoo sekin, että osallistuminen valmennukseen tapahtuu vapaaehtoispohjalta. AVOIMILLE!-palvelu onkin saanut hyvää palautetta työstään. Emme voi varmuudella luvata työpaikkaa puolessa vuodessa, mutta osaaminen ja itsensä markkinoiminen kehittyvät taatusti, Vallenius lupaa.

7 Jokainen nuori ponnistaa jostakin Työnhakijat takaisin palkkatyöhön Nuorten palvelut on ollut vakituinen osa Tampereen kaupungin työllisyyspalveluita toukokuusta 2014 asti. Aikaisemmin toiminta pyöri Euroopan sosiaalirahaston hankerahoituksella. Palveluiden kohderyhmänä ovat vuotiaat nuoret. Asiakkailla noin 60 prosentilla ei ole ammatillista koulutusta. Vaikka työllisyyspalveluiden toiminta on suunnattu pääsääntöisesti pitkäaikaistyöttömille, niin nuorille on tarjolla omat palvelunsa erityisesti siksi, että työttömyyskierre saataisiin katkaistua mahdollisimman aikaisin, kertoo nuorten palveluiden vastaava ohjaaja Katariina Ratia. Suurin osa, noin 70 prosenttia, nuorten palveluiden asiakkaista on alle 25-vuotiaita. Yleensä pohjakoulutuksena on peruskoulu, eikä työelämästä ole vielä välttämättä kertynyt kokemusta. Osa nuorista on puolestaan alanvaihtajia. Noin 70 prosenttia asiakkaistamme päätyy meidän kauttamme eteenpäin, pääasiassa koulutukseen, mutta myös töihin. Meillä käytetään aikaa asiakkaan kanssa, ja se näkyy. Ohjaus päättyy vasta sitten, kun ollaan pysyvämmällä pohjalla. Oma ala voi löytyä tutustumisjaksolla oppilaitoksessa tai työnantajalla Nuorten palvelut toteuttaa ohjauksen lisäksi käytännönläheisiä uravalmennusjaksoja, joissa nuoret pääsevät tutustumaan esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan koulutukseen räätälöidyllä kuuden viikon kurssilla. Teemme näitä Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa yhteistyössä. Koulutuksessa nuoret pääsevät kokeilemaan muun muassa pistämistä ja haavojen sitomista, Ratia kertoo esimerkkinä. Työkokeilu on toinen tapa kokeilla itseä kiinnostavaa alaa. Jakson aikana saa selville, vastaako työ ennakkokäsityksiä. Työkokeiluihin mennään monenlaisiin paikkoihin, kuten kauppoihin, päiväkoteihin ja kiinteistöalan yrityksiin. Ohjaaja tukee työelämän ensiaskelmilla Tapaamisissa ohjaajan kanssa paitsi etsitään yhdessä sopivaa koulutusta ja mietitään työllistymisvaihtoehtoja, myös muokataan työnhakuasiakirjoja ja harjoitellaan haastattelutilanteita. Nuoret eivät ole kovin hyviä markkinoimaan itseään, eikä kokemattomalla ole vielä paljoa meriittejä. Uusavuttomuuden sijaan syynä työttömyyteen onkin usein kokemuksen puute. Työhaastattelua jännittäviä muistutetaan siitä, että jännittäminen on ihan normaalia ja kyllä työhaastattelijakin voi olla hermostunut, Ratia sanoo. Nuorten palvelut eivät ole niin sanotusti velvoittavia palveluita. Vaikka sosiaalityöntekijä tai TE-toimiston ohjaaja olisi käskenyt nuorta käymään kaupungin työllisyyspalveluissa, kaikki lähtee itsestä ja omasta motivaatiosta. Täytyy myös muistaa, että jokainen aloittaa jostain. Kaikkien pitää ensin harjoitella työelämässä toimimista. On esimerkiksi hyvin tärkeää, että työkokeilussa oleva otetaan osaksi työyhteisöä, ja toimitaan hänen kanssaan niin kuin muidenkin työtovereiden seurassa, niin sosiaaliset taidot pääsevät kehittymään, Ratia korostaa. Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus tarjoaa työnhakijoille ja työnantajille henkilökohtaista palvelua työllistymiseen ja rekrytointiin. Toiminnassaan TYP etenee työnhakija-asiakas edellä, ja tavoitteena on saada asiakkaat takaisin työmarkkinoille, kun he ovat siihen valmiita. Yhteiskunnallisesti kestävät tulokset syntyvät kohdentamalla palvelut oikeaaikaisesti. Tarkoituksemme on saada asiakkaamme takaisin töihin, ja polku työelämään on rakennettava huolella. Asiakaskohtaisten tavoitteiden on oltava ihmisen kokoisia, toiminnan fokuksen on pysyttävä henkilöiden tarpeissa. Kestävä ratkaisu ei ole ohjata ihmisiä palveluihin vaan niistä pois, kertoo TYPin johtaja Lotta Lammi palvelukeskuksen toimintatavoista. Asiakkaiden työelämään paluuta TYP kehittää henkilökohtaisella ohjauksella. Tämä tarkoittaa sitä, että työnhakijaasiakkaalla on oma yhteyshenkilö, joka ei vaihdu. Ja asiakkaat kohdataan aina henkilökohtaisella tasolla, heille varataan aikaa. Meidän työmme asiakkaita kohtaan on ohjaavaa ja neuvovaa, ja he saavat käyttöönsä eri alojen ammattilaisia, kuten te-asiantuntija, terveydenhoitaja, psykologi ja sosiaalityöntekijä. Kannustus aktiivisuuteen Nyky-yhteiskunnassa eri tehtävissä toimivia henkilöitä kannustetaan aktiivisuuteen, ja tämä näkemys on vallitseva myös työnhakijaasiakkaiden kohdalla. Aktiivisuus edellyttää usein valmiutta muutokseen ja kärsivällisyyttä rakentaa tulevaa vaiheittain pala palalta. Henkilöillä pitää olla valmius muuttaa ammatillisia tavoitteitaan, sillä yhteiskunnasta katoaa kaiken aikaa työtehtäviä ja kokonaisia työaloja. Iso osa ohjausprosessista muodostuu siitä, että kannustamme ihmisiä pohtimaan erilaisia vaihtoehtoja uuden alan valinnan tiimoilta, avaa Lotta Lammi aktiivisuudesta. Uudenlaisten koulutuksellisten tai ammatillisten näköalojen oivaltaminen on kuitenkin haastavaa muutaman asiakokonaisuuden vaikutuksesta. Koulutuksen ja työn kautta tullut identiteetti on ihmiselle tärkeä, ja uusille urille suuntautuminen vaatii työtä. Myös toimeentulokysymykset nousevat esiin, uudessa työssä palkkataso saattaa olla erilainen kuin aikaisemmin. Tietoa ja tukea työnantajille Työnantajille TYPin monimuotoinen toimintamalli merkitsee muun muassa tietoa työntekijöiden saatavuudesta ajankohtaisissa rekrytointitarpeissa. Työnantaja hyötyy siitä, että tunnemme työnhakijaehdokkaat ja heidän osaamisensa henkilökohtaisen asiakaspalvelun perusteella. Keskusteluissa työnantajien kanssa nostamme esiin työhakijan osaamismahdollisuudet työyhteisössä, selventää Lotta Lammi. Työnantajille osoitettava tuki nousee esiin lisäpalvelujen tarjoamisen, mutta myös ongelmatilanteiden edessä. Tehtävässään aloittavalle työkokeilijalle tai työntekijälle pystymme hankkimaan tiettyä koulutusta, kuten tutkinnon osia tai taitokortin. Ongelmatilanteissa esimerkiksi työkokeilun aikana työnantaja ja työntekijä saattavat kohdata kitkaa aiheuttavia asioita, joita sitten lähdemme selvittämään tapauskohtaisesti. Hallitusohjelman mukaan työ- ja elinkeinotoimistojen, Kansaneläkelaitoksen ja kuntien yhteinen työvoiman palvelukeskusmalli laajennetaan ensi vuoden alusta koko maahan. TYP-laki tuo mukanaan uudenlaisia määritteitä, ja itselläni on nyt reilu vuosi aikaa olla mukana kehittämässä toimintoja. Tampereella kuntakokeilu on toiminut hyvin vuodesta 2012 lähtien, ja lakiuudistuksen mukanaan tuomiin kehittämishaasteisiin se on antanut hyviä työvälineitä, luonnehtii ensi vuoden loppuun asti tehtävässään vaikuttava Lotta Lammi.

8 Tampereen kaupunki tukee työnantajia myös taloudellisesti Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle harkinnanvaraista palkkatukea työttömän työnhakijan työllistämiseen, mutta tämän lisäksi työnantajat voivat hakea myös Tampereen kaupungin maksamaa Tampereen työllistämistukea. Kaupungin maksama työllistämistuki on tarkoitettu Tampereen kaupunkiseudulla toimiville yrityksille, yhdistyksille ja säätiöille, jotka palkkaavat tamperelaisen työntekijän. Myönnettävän tuen suuruus on euroa kuukaudessa, ja summa riippuu palkkatuen määrästä. Tukea myönnetään työnantajan käyttöön 6-12 kuukauden ajaksi, tänä vuonna on tavoite saada työllistämistuen piiriin 150 uutta asiakasta, kertoo kehittämispäällikkö Riina Hiipakka-Lahti Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksiköstä (TYPA). Kaupunkiseudulla toimivat yritykset ovat työllistämistuesta tietoisia varsin vaihtelevalla tavalla. Työhönvalmentajamme markkinoivat tukea työnantajille yrityskäynneillään ja pyrkivät saamaan yrityksiä mukaan. Yritysten lisäksi tuki soveltuu hyvin myös kolmannen sektorin toimijoille, kuten säätiöille ja yhdistyksille. Väylä työelämään Työnantajat ovat Riina Hiipakka-Lahden mukaan usein yllättyneitä saatavien tukien suuruudesta, ja parhaassa tapauksessa tukijakso tarjoaa työnhakijalle hyvän ponnistuslaudan kohti vakinaista työsuhdetta. Palkkausjakson aikana työnhakija-asiakas saa tilaisuuden osoittaa ja kehittää työtaitojaan, jotta hän voisi sitten työllistyä myös tukijakson jälkeen. Oppisopimuksen kohdalla työnantaja voi saada tukea kahdeksi - kolmeksi vuodeksi, joka tarkoittaisi työntekijälle perustutkinnon suorittamista. Seurannan merkittävyys Työllistävän organisaation työllistämistuen saamisen edellytyksiin kuuluu laadukkaana työnantajana toimiminen. Työllistämistukea koskevissa säännöissä edellytetään yli vuoden mittaista toimintahistoriaa ja että työllistettävää henkilöä on ohjaamassa yrityksen työntekijä. Tuen saamiseen liitetyn seurannan tarkoituksena on varmistaa työnantajan velvollisuus työntekijän perehdyttämiseen ja ohjaamiseen, analysoi Riina Hiipakka-Lahti. Jo työjakson aikana työnantajan ja työntekijän tulisi aloittaa vuoropuhelu työn jatkumisesta myös jakson jälkeen. Ellei työnantaja pysty henkilöä itse palkkaamaan, niin silloin hän voisi kannustaa työllistettyä uuden tehtävän etsimiseen jostain muualta. Yritämme antaa tukea myös Avoimille-tiimin toimesta menemällä mukaan keskusteluihin, ja tällöin tukihenkilöinä voi toimia yrityskoordinaattori Marja Salminen. Tampereella työllistämistukea on elokuun loppuun mennessä saanut noin 80 uutta henkilöä Hiipakka-Lahden sanoin. Työllistämistuki on kädenojennus kaupungilta, halu auttaa yrityksiä ja yhdistyksiä työllistämään. Kaupunkina Tampere on edistyksellinen, esimerkiksi yhteistyö kolmannen sektorin kanssa on merkittävää, ja tuen kohdalla päättäjät ovat havainneet sen hyödyllisyyden. Toivomme myös yritysten löytävän tuen käyttäjäksi ja työllistäjäksi yhä enemmän. MIKÄ ON TYPA? Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö perustettu vuonna 2009 tuottaa työllisyydenhoidon palveluja työnantajille ja työnhakijoille joiden työttömyys on syystä tai toisesta pitkittynyt yksikössä työskentelee noin 70 henkilöä yli työnhakija-asiakasta yksikön palveluissa TIESITKÖ KUINKA HELPPOA ON PALKATA TYÖTÖN TYÖNHAKIJA? Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa räätälöidyn ja maksuttoman palvelun. Tunnemme hakijat ja ymmärrämme yritysten haasteet työntekijöiden rekrytoinnissa. Tarjoamme maksuttomia rekrytointipalveluja: ehdokashaut ehdokkaiden esivalinnat työntekijöiden kouluttamisen taloudellista tukea työsopimukset ja muut käytännön järjestelyt motivoituneita työntekijöitä tietoa, tukea ja apua työllistymiseen Löydä työntekijä helposti ja ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää: TARJOAMME TAMPERELAISILLE TYÖNHAKIJOILLE YKSILÖLLISIÄ PALVELUJA TYÖLLISTYMISEEN: osaamisen kehittäminen ja uraohjaus konkreettinen apu työnhakuun ammattiala- ja työelämätietous koulutustarpeet ja eri vaihtoehdot Työnhakija-asiakkailta edellytetään: motivaatiota halua kehittää itseään sitoutumista suunnitelman toteuttamiseen Yli vuoden työttömänä olleille tamperelaisille: Info ja ajanvaraus Alle 30-vuotiaille työttömille tamperelaisille: Info ja ajanvaraus Palvelemme: ma pe: :00. Tampereen kaupunki Työllisyydenhoidon palveluyksikkö TYPA Hammareninkatu 8 B, 1 4 krs Tampere TUTUSTU PALVELUIHIMME TARKEMMIN: TYPA.FI TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin

Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Opiskelijan kannustaminen työssäoppimiseen ja näyttöihin Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinnossa Nakkila Pirkko 29.11.2012 Työllistyminen on yksi keskeinen keino syrjäytymisen ehkäisemiseen Riittävät

Lisätiedot

Kummiyritystoiminta Liedossa

Kummiyritystoiminta Liedossa Kummiyritystoiminta Liedossa Ajatus syntyi vuonna 2009 Nuorten vastavalmistuneiden kasvava työttömyys Tiukka taloustilanne on vaikeuttanut työpaikan saantia Vastavalmistuneita on runsaasti valmiina työhön

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen

Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen Mistä nuorille töitä? Palvelujohtaja Pirjo Juntunen 1 10.3.2015 www.te-palvelut.fi (entinen mol.fi) www.te-palvelut.fi -verkkopalvelu on käytetyin, tunnetuin julkinen maksuton valtakunnallinen alueellinen

Lisätiedot

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Monimuotoisen ohjauksen foorumi 16.10.2012 OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, Ohjaaja Outi Lahtinen Nuorten Verkostotyöpaja

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille

TE-palvelut yrityksille ja työnantajille TE-palvelut yrityksille ja työnantajille te-palvelut.fi Kun yrityksessä tarvitaan uutta, osaavaa työvoimaa tai näköpiirissä on uutta osaamista vaativa muutostilanne, kannattaa hyödyntää TE-palveluja. Olemme

Lisätiedot

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen

Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Etelä-Pohjanmaan työ- ja elinkeinotoimisto MUUTOKSET PALKKATUKEEN Rahoituspohjan muutos - työttömyysetuuksien käyttötarkoituksen laajentaminen Välityömarkkinatoimijoille määräkiintiöt - yhdistyksille,

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden työllistymistä, parantaa tamperelaisten välityömarkkinoiden toimivuutta

Lisätiedot

Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus

Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus Työelämälähtöisen koulutuksen toteu1aminen ja työhönvalmennus Taitoja työhön ja elämään Miiko Taka Amma)llinen erityisope4aja, Bovallius- amma;opisto Pauliina Jääskeläinen Työhönvalmentaja, Bovallius-

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Tampereen kaupungin työllisyysmalli & työllisyyskriteerit hankinnoissa/ raitiotiehanke

Tampereen kaupungin työllisyysmalli & työllisyyskriteerit hankinnoissa/ raitiotiehanke Tampereen kaupungin työllisyysmalli & työllisyyskriteerit hankinnoissa/ raitiotiehanke Vastuullisella työllisyydenhoidolla kestäviin ratkaisuihin, työelämälähtöisyys, tavoitteellisuus ja kumppanuus keskiössä

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2011 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2011 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

KAIKU. Sanna Saastamoinen

KAIKU. Sanna Saastamoinen KAIKU Sanna Saastamoinen 22.9.2016 KAIKU pähkinänkuoressa Työhönvalmennusta 100 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemista Yhdistyksille

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Väärien alavalintojen vaikutukset työllistymiseen

Väärien alavalintojen vaikutukset työllistymiseen Muutamia esimerkkejä käytännön tilanteista TE-toimistossa: 1) valmistunut autonasentajaksi 31.5 ja haluaa muita töitä jo 3.6 (kun työtön ) 2) eronnut ammattioppilaitoksesta 2 kk:n opiskelun jälkeen ja

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA

KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA KUINKA TEHDÄ ONNISTUNEITA REKRYTOINTEJA? LÖYDÄ OIKEA ASENNE OSAAMISEN TAKANA ASIAOSAAMISEEN KESKITTYMINEN ON VÄÄRÄ FOKUS. ETSI ASENNETTA. Uuden työntekijän sopeutuminen uusiin tehtäviin voi viedä jopa

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta.

JOB SHOPPING. Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. JOB SHOPPING Toisen lähestymiskulman työelämään siirtymiselle tarjoaa job shopping käsite. Töiden shoppailu on teoria työmarkkinoilla liikkumisesta. Kyse on sopivan työpaikan etsimisestä, kun työntekijä

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016

Ammatillisen koulutuksen reformi. Mirja Hannula 20.4.2016 Ammatillisen koulutuksen reformi Mirja Hannula 20.4.2016 Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformi - hallitusohjelman kirjaukset Vahvistetaan ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista merkitystä.

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

KUMPPANUUSSOPIMUS. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen KUMPPANUUSSOPIMUS Rantasalmen kunnassa Rapiapajalla ja Remmituvassa tapahtuvaa työllistämistä ja kuntouttavaa työtoimintaa sekä nuoren työelämään valmentautumisjaksoa varten. Sopimuksen osapuolet ja soveltaminen

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta

Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Työntekijän siirtäminen työllistämisen keinona ja yritysyhteistyö välityömarkkinoiden näkökulmasta Kontti Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään ainoastaan lahjoitustavaraa Kontti-toiminnan

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Infotilaisuus Koskela Helena

Infotilaisuus Koskela Helena Infotilaisuus 26.01.2017 1 26.01.2017 Koskela Helena Työnhakijan haastattelut työttömän työnhakijan haastattelu tulee järjestää työttömyyden jatkuttua yhdenjaksoisesti kolmen kuukauden ajan ja sen jälkeen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista

Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista Oppisopimuksella uudistuvaa osaamista EK:n henkilöstö ja koulutustiedustelu 2016 Joka neljäs yritys solmi oppisopimuksia vuosina 2014 2015 On solmittu oppisopimuksia 23 % Ei ole solmittu oppisopimuksia

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa

ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa ViVa osaamista, laatua ja vaikuttavuutta työllistämiseen Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus työllisyyspalveluissa Nelli Ruotsalainen, hankesuunnittelija nelli.ruotsalainen@espoo.fi Kaksivuotinen Euroopan Sosiaalirahasto

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke

Monikulttuurinen Neuvonta -hanke MOONA Monikulttuurinen Neuvonta -hanke Heikki Niermi Hanke pähkinänkuoressa Hankkeella autetaan alueen työnantajia ottamaan ensimmäinen askel ulkomaalaistaustaisen työvoiman palkkaamiseksi. Monikulttuurisuuteen

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä

Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työnhaun haasteet uusia tapoja hakea työtä Työelämän muutostuulet Työelämä muuttuu, oletko valmis? - Millainen tulevaisuus sinun kohdallasi on? Otatko vastaan sen mitä tulee vai voisitko mahdollisesti

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat

KESÄTYÖ. Avoimet kesätyöpaikat KESÄTYÖ 22.02.2016 Kesko on todettu kansainvälisessä Global 100 -listauksessa maailman vastuullisimmaksi kaupan alan yritykseksi. Pistä hakemus vetämään niin käsissäsi voi olla kesätyöpaikka, josta jää

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa

Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa Oppisopimuksella osaavaa työvoimaa EK-foorumi, Oulu Satu Ågren Esityksen sisältö Oppisopimuskoulutusta yksilöllistyviin ja eriytyviin tarpeisiin Oppisopimuksen kehittäminen ammatillisen koulutuksen reformissa

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012

TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 TSEMPPIÄ TYÖTTÖMILLE PALVELUT! 2009-2012 PROJEKTISUUNNITELMA 2010 Yleistä Tsemppiä työttömille - projekti on toiminut vuodesta 2003 alkaen. Projekti on saavuttanut ja ylittänytkin joka vuosi sille asetetut

Lisätiedot

Tavoitteet ja toiminta monilla toiminnan tasoilla konkretisoituvaa 15.3.2013 4

Tavoitteet ja toiminta monilla toiminnan tasoilla konkretisoituvaa 15.3.2013 4 15.3.2013 1 Toimikausi 1.9.2012-31.12.2015 TEM hyväksynyt hankehakemukset (ks. www.pori.fi/kk) Rahoitus Satakunnan ELY myöntänyt työllisyyspoliittisen avustuksen TEMin päätöksen mukaisesti Suomessa 26

Lisätiedot

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ

Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Minea Ahlroth Risto Havunen PUUN JA KUOREN VÄLISSÄ Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi, ulkoasu ja kuvitus: Maria Mitrunen 978-952-14-2411-3 978-952-14-2412-0

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta

Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Vuosi valmistumisesta - sijoittumisseuranta Kysely vuoden 2012 aikana AMKtutkinnon Jyväskylän ammattikorkeakoulusta suorittaneille Kyselyn toteutus ja vastaajat Vuoden 2012 aikana JAMKissa suoritettiin

Lisätiedot

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk)

OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) 2014 OULULAISILLE YRITYKSILLE MYÖNNETTÄVÄ KUNTALISÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEEN (450 (350 eur/kk) Työllistymiseen liittyvänä tukimuotona Oulun kaupunki myöntää yritysten palkkatuettuihin oppisopimustyösuhteisiin

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu

ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu ICT-sektorin työttömyystilanne Pohjois-Pohjanmaalla - joulukuu 2015 - Jarkko Pietilä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Taustaksi ICT-sektorin määritys perustuu vahvasti valintoihin mitä aloja, luokkia tai

Lisätiedot

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla.

Kun ilmoitat avoimen työpaikan TE-toimistoon, kerro, oletko kiinnostunut rekrytoimaan palkkatuen avulla. Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi tarkoitettu tuki, jota TE-toimisto voi käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa myöntää työnantajalle palkkauskustannuksiin.

Lisätiedot

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi

Esimiehen opas kehityskeskusteluihin. Irma Meretniemi Esimiehen opas kehityskeskusteluihin Irma Meretniemi Talentum Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja Irma Meretniemi Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Lapine Oy Taitto: Anni Palotie ISBN

Lisätiedot

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN

Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN Pidämme huolen P IDÄ M ME HUOLEN 2 Inergia on monipuolinen energia-alan ammattilainen läheinen, inhimillinen ja lappilaisten tarpeita aidosti ymmärtävä Alkusanat Inergian toiminta-ajatus on selkeä: Inergia-konserni

Lisätiedot

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008

Opetushallitus HELSINKI 7/521/2008 Opetushallitus Pvm 31.3.2008 PL 380 Dnro 00531 HELSINKI 7/521/2008 Asia: NUORTEN SYRJÄYTYMISEN EHKÄISYYN JA TYÖLLISYYDEN PARANTAMISEEN VALTION TALOUSARVIOSSA VUODELLE 2008 VARATUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

TYÖTÄ JA TEKIJÖITÄ ARBEETTI ARBEETTI. Eri työnantajat TYÖPANKKI TYÖPANKKI. Työpankki etsii ja kartoittaa työntekijöitä eri yhteistyötahojen kanssa

TYÖTÄ JA TEKIJÖITÄ ARBEETTI ARBEETTI. Eri työnantajat TYÖPANKKI TYÖPANKKI. Työpankki etsii ja kartoittaa työntekijöitä eri yhteistyötahojen kanssa TYÖTÄ JA TEKIJÖITÄ OY ISOKATU 21 26100 RAUMA 02-8222 900 Eri työnantajat Työpankki etsii ja kartoittaa työntekijöitä eri yhteistyötahojen kanssa Työsopimus työntekijän Ja työpankin välille Työpankki vuokraa/välittää

Lisätiedot

LEPPÄVIRTA. vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta

LEPPÄVIRTA. vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta LEPPÄVIRTA vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta MITÄ JÄI MIHIN MENNÄÄN Työllisyyden kuntakokeilun päätösseminaari 22.10.2015 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Alue,

Lisätiedot

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa

Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Ajankohtaista Lapin TE-palveluissa Työllisyystilanteesta Yhteenvetoa vuoden 2015 palveluihin osallistuneista ja asiakasmääristä Työmarkkinatuen kuntaosuuden kehittyminen 18.2.2016 Marja Perälä Työttömät

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, toukokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 24.6. klo 9.00 Työttömyys painui Kainuussa vuoden takaista alemmaksi Kainuu pyristelee muuhun maahan nähden vastavirtaan työttömyyden

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi

Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus. Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi Vertaistuutorointi Lapin ammattiopisto, aikuiskoulutus Yksin opintonsa aloittavan vertaistuutorointi VÄYLÄ -hanke 17.1.2012 2 (15) Sisältö 1. Vertaistuutori aikuiskoulutuksessa... 3 2. Miksi tarvitaan

Lisätiedot

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN

PUHUMISEN HARJOITUSTESTI. Tehtävä 1 KERTOMINEN PUHUMISEN HARJOITUSTESTI Tehtävä 1 KERTOMINEN Kerro, mitä teet, kun sinua jännittää. Sinulla on kaksi minuuttia aikaa miettiä, mitä sanot ja 1,5 minuuttia aikaa puhua. Aloita puhuminen, kun kuulet kehotuksen

Lisätiedot

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015

Kainuun työllisyyskatsaus, elokuu 2015 NÄKYMIÄ KAINUUN ELY-KESKUS Kainuun työllisyyskatsaus, kuu Julkistettavissa 22.9. klo 9.00 Kausivaihtelu pudotti työttömien määrää Myös vuositasolla pientä laskua Työttömien määrä putosi Kainuussa kuussa

Lisätiedot