Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013"

Transkriptio

1 Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus

2 Koulutus Koulutus on osa EU-rahoitteista Baltic GPP hanketta, jonka tavoitteena on tuoda lisäosaamista kestäviin hankintoihin ja tarjota siihen työkaluja Mukana Norja, Saksa, Suomi, Tanska ja Ruotsi Lisätietoja hankkeesta Satu Hyrkkänen

3 Koulutuksen tavoitteet Tavoitteet - tuoda esiin, miksi ja miten huomioida ympäristönäkökulmat hankinnoissa - tarjota tietoa erilaista käytettävissä olevista työkaluista - vinkkejä siihen, kuinka opettaa muita ympäristökriteereiden ja erilaisten hankintatyökalujen käytössä Satu Hyrkkänen

4 Koulutuksen jälkeen Osallistujat saavat - koulutuksessa esitetyn materiaalin, jota voi hyödyntää myös omassa työssä - oppaan, jossa syvennytään tarkemmin siihen, miten kouluttaa muita hankkijoita tai toimijoita kestävissä julkisissa hankinnoissa - opas sisältää myös harjoitusmateriaaleja, joita voit hyödyntää itse tai hankkijoille suunnatuissa koulutuksissa. Tutustu myös kätevään verkkokoulutukseen >> Satu Hyrkkänen

5 Nimi, mistä tulet, odotukset? Satu Hyrkkänen

6 Vihreät julkiset hankinnat Tavoitteena vähentää julkisen kulutuksen ympäristökuormitusta Keino saavuttaa ympäristö ja muita yhteiskunnallisia tavoitteita Kestävät hankinnat: Hankitaan tuotteita/palveluita, jotka kuormittavat ympäristöä (tavallista) vähemmän Laajemmin: ympäristöasiat osaksi kaikkea/normaalia (hankinta)toimintaa aina suunnittelusta arviointiin Kaikki lähtee tavoitteista Satu Hyrkkänen

7 Julkisen hankinnan erityisrooli Luo kysyntää, keino vaikuttaa markkinoihin Julkisen sektorin perustehtävä? Kunnan perustehtävästä kuntalaissa: kuntalain (365/95) mukaan kunta pyrkii edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan Majoinen, ACTA 324, Rooli esimerkin näyttäjänä Hankintojen strateginen merkitys ympäristö- ja muiden tavoitteiden saavuttamisessa Hankintalain viitekehys Satu Hyrkkänen

8 Paljonko julkiset hankinnat maksavat EU:n alueella vuosittain? Satu Hyrkkänen

9 Paljonko julkiset hankinnat maksavat EU:n alueella vuosittain? Satu Hyrkkänen

10 Miksi? Earth Overshoot Day oli vuonna 2012 Suomen ekologinen jalanjälki oli maailman 11. suurin vuonna 2012 kuvaa sitä, että kulutus ei ole kestävällä pohjalla Vaikka energia-/ekotehokkuus on parantunut, niin samalla kulutus on kasvanut (enemmän valaistusta, ilmastointia, ict-laitteita jne.) Energia ja raaka-aineet kallistuvat Raaka-aineita ja energiaa ei tule riittämään määrättömästi kaikille halukkaille mitä vähemmällä pärjää, sitä parempi Satu Hyrkkänen

11 Kustannussäästöt Kustannussäästöt potentiaalisia etenkin energiaa käyttävien laitteiden kohdalla. Globaalin kilpailun voittajia ovat maat ja organisaatiot, jotka ymmärtävät, miten resursseja käytetään tehokkaammin. Vihreä julkinen hankinta tarkoittaa rahan ja luonnonvarojen säästämistä kaikilla tasoilla globaalista paikalliseen tasoon asti. Satu Hyrkkänen

12 Maailma, ympäristö Esimerkkejä vihreillä julkisilla hankinnoilla saavutetuista ympäristöhyödyistä. Vähemmän kasvihuonepäästöjä Vähemmän vaarallisia kemikaaleja Veden ja muiden resurssien säästyminen Jne. Satu Hyrkkänen

13 Ihmiset Sosiaalisia näkökulmia voi olla vaikea muuttaa numeroiksi, mutta niiden hyödyt ovat silti olemassa ja niillä on merkitystä. Terveyden kohentuminen Turvallisempi työympäristö Paremmat työskentelyolosuhteet Satu Hyrkkänen

14 Vihreä hankinta lyhyesti? Vihreä hankinta tässä tarkoittaa markkinoiden vihreää kärkeä Lainsäädännön minimiä parempi taso Esim. ruotsissa määritelty vihreän eri sävyt tarkemmin: - bas-, avancerad-, spjutspejtsnivå Jatkuva parantaminen: se mikä on vihreää nyt ei todennäköisesti ole sitä esim. 5 v päästä maailma muuttuu, tuotteet kehittyy Laatu yhtä hyvä kuin ns. tavallisella tuotteella Elinkaariajattelu, elinkaaripohjaiset ympäristökriteerit Satu Hyrkkänen

15 Vihreä ns. normaali tuote Esimerkkejä energiansäästöpotentiaalista Valaistus Energiansäästölamppu tuottaa saman valomäärän % vähemmällä energiamäärällä kuin hehkulamppu. Lähde: (Motiva et al.) Autot: Valitaanko auto jonka polttoaineenkulutus on esim. 4 vai 7 l/100 km? Toimistolaitteet Valitaan kannettava pöytäkoneen sijaan: % Energy Star vaatimukset täyttävä kopiokone: 23% Lähde: Energy Star Satu Hyrkkänen

16 Millä hankinnoilla eniten merkitystä? Sähkö Palveluhankinnat Rakennukset ja kiinteistönhoito Energiaa käyttävät laitteet Liikkuminen (julkinen liikenne, ajoneuvot jne.) Elintarvikkeet Lähde: Kestävät hankinnat toimintaohjelma ehdotus, eurooppalainen RELIEF selvitys jne.) Näissä tuoteryhmissä paljon etenkin energiasäästöpotentiaalia! Satu Hyrkkänen

17 Valtioneuvoston periaatepäätös Tavoitteet viidelle keskeiselle tuoteryhmälle Uusi VNP valmisteilla! Sähköstä uusiutuvilla Tuotettua vähintään 30 % 2010 mennessä ja 60 % 2015 mennessä Rakennukset: matalaenergia-taloja ja vuoden 2015 jälkeen passiivitaloja Laitteet: Energiaa käyttävien laitteiden hankinnoissa huomioidaan energia- ja ympäristömerkkien kriteerit Ruoka: sesonginmukaista, kasvispohjaista tai luomua vähintään kerran viikossa vuoteen 2010 mennessä ja vähintään kaksi kertaa viikossa vuoteen 2015 mennessä Liikkuminen: vähennetään kuljetuksia ja liikkumistarvetta sekä suositaan kestäviä kuljetusketjuja (EURO-normi ja henkilöautoissa hiilidioksidipäästöt g/ km), virkamatkojen hiilidioksidipäästöjä vähennetään Satu Hyrkkänen

18 Millainen on vihreä tuote/palvelu? Ympäristökriteeri kertoo Ympäristökriteerien tehtävänä on kertoa millainen tuote/palvelu kuormittaa ympäristöä tavallista vähemmän Ympäristökriteeri kertoo millainen tuotteen tulee tai ei tule olla Ympäristökriteerien tulee liittyä niihin tuotteen/palvelun ominaisuuksiin jotka vaikuttavat sen ympäristöäsäästävyyteen Ei saa vaatia että yrityksellä on ympäristöjohtamisjärjestelmä (koskee koko yritystä), mutta saa vaatia ympäristöjohtamista/-toimenpiteitä hankinnankohteeseen liittyen (esim. ruokapalveluhankintaan, siivouspalveluun jne. liittyen) Ei saa vaatia paikallista/suomalaista Ympäristökriteereissä ei välttämättä lue vihreä, kestävä EI: kestävän kehityksen mukainen tms., koska voi tarkoittaa mitä vain, vaan tulee määritellä tarkemmin Satu Hyrkkänen

19 Ympäristömerkeistä Ympäristömerkit helpottavat vihreiden hankintojen tekemistä Julkinen hankkija ei voi vaatia ympäristömerkittyä tuotetta, mutta - voi hyödyntää ympäristömerkkien vaatimuksia omissa tarjouspyynnöissään - Ja ympäristömerkillä voidaan todentaa ympäristökriteerien täyttymistä Esim. Motivan esimerkkikriteerit on linjattu tärkeimpien ympäristö- ja energiamerkki vaatimusten kanssa Merkkien vaatimukset elävät ja ne päivitetään esim. 3-5 vuoden välein Esim. Joutsenmerkin vaatimukset suunniteltu, niin että vain markkinoiden terävin/vihrein kärki täyttää vaatimukset kertoo vaatimustasosta ja rajaavuudesta. Esim. Joutsenmerkillä on netissä rekisteröidyt tuotteet lista - huomioi että kaikki valmistajat eivät välttämättä hae merkkiä vaikka heillä olisikin kriteerit täyttävä tuote (merkin vapaaehtoisuus, maksullisuus). Lista ei siis kerro koko markkinatilannetta Satu Hyrkkänen

20 Hankintalain periaatteista lyhyesti Hankintalaki kannustaa ottamaan huomioon ympäristönäkökohdat Ympäristökriteereitä saa määritellä vapaasti kunhan noudattaa hankintalain periaatteita kuten: - Syrjimättömyys - Tasa-puolisuus, yhdenvertainen kohtelu - Suhteellisuus - Läpinäkyvyys Hankintalain periaatteiden mukaisesti ympäristökriteerien tulee olla: - relevantteja ja liittyä hankinnan kohteeseen - selkeästi määriteltyjä (ei tulkinnanvaraisia) - todennettavia - jne. Satu Hyrkkänen

21 Miltä ympäristömerkkejä julkinen hankkija voi hyödyntää? Uskottavuus, luotettavuus, itsenäisyys Perustuu tieteelliseen tietoon Sidosryhmien konsultointi Elinkaaritarkastelu, ympäristövaikutusten arviointi Läpinäkyvyys, avoimuus ja julkisuus Avoimuus: esim. merkin/ohjelman tulee esim. olla kaikille avoin ( ei avoin olisi esim. jonkun yhtiön oma ympäristömerkki) Vaatimusten täyttyminen tarkistetaan Valvottuja Muun muassa Joutsenmerkki ja EU-kukka ovat ISO tyypin I (type I) ympäristömerkkejä jotka täyttävät nämä hankintalain vaatimukset Satu Hyrkkänen

22 Työkaluja ja malleja on! Hyödynnä olemassa olevia ympäristökriteerimalleja/-ohjeita: Motivan hankintapalvelun tietopankki: EU GPP Toolkit: Naapurista Ruotsista, Miljöstyrningsrådet: Sisältävät tietoa: tuotteen/palvelun ympäristövaikutuksista ympäristökriteereistä ja niiden todentamisesta relevanteista ympäristömerkeistä lainsäädännöstä Satu Hyrkkänen

23 Miten näitä malli-ympäristökriteereitä käytetään? Use your judgement, based on your own circumstances Tarve, tavoitteet Valitse kriteerit (organisaation ympäristötavoitteisiin jne. sopivat) Säädä/päätä valittujen kriteerien tavoitetaso (tavoitteisiin, markkinatilanteeseen jne. sopivaksi) muokkaa sanamuodot jne. omaan tarjouspyyntöön sopivaksi Ympäristökriteerien soveltaminen tarjouspyynnössä: tarjoajien soveltuvuuden vaatimukset tuotteeseen/palvelun ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset vertailuperusteet (pisteytys) ja/tai sopimusehdot Satu Hyrkkänen

24 Ympäristökriteerien määritteleminen Muistilista Mitä ollaan hankkimassa? Tarve? Ostetaan, vuokrataan, korjataan, hankitaanko lainkaan? Mitä vaihtoehtoja olemassa? Konsultoidaan, selvitetään.. Mitkä on juuri tämän tuotteen/palvelun ympäristönäkökohdat- ja vaikutukset? Tavoitteet? (ympäristö, muut) Mitä ympäristökriteereitä on jo olemassa? Edellisen hankinnan opit? Luonnostellaan ympäristökriteerit (valitaan, säädetään taso) Kommenttikierros/konsultoidaan Viimeistellään tarjouspyyntö Kilpailutus Jne. Satu Hyrkkänen

25 Ympäristökriteerien pohdinta jokaisessa vaiheessa Tarveharkinta Tarjoajan soveltuvuus Hankinnan kohteen määritelmä Vähimmäisvaatimukset/tekniset erittelyt (mitä hankitaan, ominaisuudet) Vertailuperusteet (pisteytys) Sopimusehdot ja niiden valvonta Satu Hyrkkänen

26 Markkinavuoropuhelu Tarpeiden ja markkinoiden tarjonnan selkeyttämiseksi (kysyntä ja tarjonta) Oppimisprosessi mitä on esim. vihreä ICT tänä päivänä? Auttaa löytämään uusia innovatiivisia ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja Hankinnan tavoitteet täytyy sovittaa markkinoilla oleviin mahdollisuuksiin markkinavuoropuhelu tapa tehdä se Satu Hyrkkänen

27 PK-yritysten kannustaminen Älä unohda pieniä toimittajia varmista, että tieto tarjouskilpailusta leviää laajalle Mitä voit tehdä tavoittaaksesi myös tämän ryhmän? Jakaa hankinta pienempiin osiin? Tms. Satu Hyrkkänen

28 Elinkaarikustannukset (LCC - life-cycle costs) Lasketaan kaikki tuotteen tai palvelun hankinnasta aiheutuvat kustannukset (hankkijalle) hankinnasta käytöstä poistoon asti Hankinta: hankintahinta, toimitusmaksu, esim. autovero tms. Käytön aikana esim. käyttö- ja huoltokustannukset, verot Käytöstä poisto esim. kierrätys- /jätemaksut, jälleenmyyntiarvo Ruotsalainen työkalu: (Motiva kääntämässä Suomeksi) Satu Hyrkkänen

29 Vihreät hankinnat Kehittämismalli (Procura + -malli) 1.Valmistelu 5. Seuranta/arviointi, raportointi 2. Tavoitteet 4. Toteutus 3. Toimintasuunnitelma Satu Hyrkkänen

30 Vihreiden hankintojen kehittäminen Kehittämissuunnitelma tärkeä apuväline systemaattiseen kehittämiseen esim. 2-5 kehittämiskohdetta kerralla (käytännössä kaikkea ei voi kehittää yhtä aikaa, vaan työ täytyy palastella osiin) Tuoteryhmien priorisointi voidaan tehdä esim. seuraavin perustein: - Merkittävyys (ympäristövaikutukset, hankintamäärät, strateginen merkitys) - Kustannusvaikutus - Toteutettavuus (helppo vaikea) - Tietoa on, ympäristökriteereitä on - Mitä on jo tehty/tekeillä? Satu Hyrkkänen

31 Esimerkkejä eri tuoteryhmistä: ajoneuvot, IT, ruoka, rakentaminen Satu Hyrkkänen

32 Ajoneuvot, kuljetukset Kuljetukset EU on arvioinut että kuljetusala tuottaa noin neljänneksen EU:n kasvihuonepäästöistä pelkästään maantiekuljetus tuottaa noin viidesosan EU:n kaikista CO 2 - päästöistä. Siinä missä päästöt ovat muilla sektoreilla yleisesti ottaen vähentyneet, kuljetusalan päästöt ovat kasvaneet 36 % vuoden 1990 jälkeen. Satu Hyrkkänen

33 Ajoneuvojen ympäristövaikutuksista Suomessa merkittävimmät ympäristövaikutukset: hiilidioksidipäästöt sekä terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt Yli 90 prosenttia kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä syntyy tieliikenteessä ja tästä 60 prosenttia henkilöautoista Yli puolet terveydelle haitallisista hiilimonoksidi- eli häkäpäästöistä ja noin puolet hiilivety- ja typenoksidipäästöistä on peräisin liikenteestä. Päästöt ovat olleet laskussa, mutta liikenne ja automäärä ovat olleet nousussa Satu Hyrkkänen

34 Laki velvoittaa Laki ajoneuvojen energia- ja ympäristövaikutusten huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa (1509/2011) velvoittaa julkisia hankintayksiköitä huomioimaan tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden ja ympäristövaikutukset ajoneuvojen ja henkilökuljetuspalveluiden hankinnoissa. Hankintayksikön on huomioitava ainakin seuraavat ajoneuvojen käytöstä aiheutuvat energia- ja ympäristövaikutukset: - energiankulutus, - hiilidioksidipäästöt - ja typenoksidi-, hiilivety- ja hiukkaspäästöt Satu Hyrkkänen

35 CO 2 -asetus EU:n CO 2 -asetus (443/2009) "Päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi" on ainoa henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä ohjaava määräys Euroopassa. Asetuksen mukaan kunkin autonvalmistajan vuoden aikana valmistamien henkilöautojen keskimääräinen hiilidioksidipäästö saa olla pääsääntöisesti enintään 130 g/km vuonna 2015 ja 95 g/km vuonna Pakettiautoille vastaavat tavoitteet CO 2 -päästöjen osalta ovat enintään 175 g/km vuosien 2014 ja 2017 välillä ja vuonna 2020 tavoitteena on 147g/km. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) No (pdf) (928.1 KB) Satu Hyrkkänen

36 Tyyppihyväksyntädirektiivi Ajoneuvojen terveydelle haitallisten päästöjen enimmäisrajoista säädetään EU:n Tyyppihyväksyntädirektiivissä, EURO-luokituksella. Päästöjen enimmäisrajat alennetaan asteittain noin viiden vuoden välein. Rajoitustason kiristyessä kaikkien myynnissä olevien uusien autojen on mukauduttava siihen noin vuoden tai parin ylimenokauden jälkeen. Nykyinen EURO-luokka kevyille ajoneuvoille on EURO 5. EURO 6 standardit astuvat voimaan 2014/2015. Raskaan kaluston voimassa oleva standardi on EURO V. EURO VI astuu voimaan EU:ssa on myös käytössä vapaaehtoinen ympäristöstandardi EEV (enhanced environmentally friendly vehicle), joka asettuu EURO V ja VI väliin. Satu Hyrkkänen

37 1) Käyttötarve ratkaisee Auton valinnassa lähtökohtana on käyttötarkoitukseen mahdollisimman hyvin soveltuva auto varusteineen. Käyttötarve ratkaisee sen, mikä on sopivin: korimalli ja kokoluokka autotyyppi (bensiini, diesel, hybridi, jne.) varustelu jne. Valintaan vaikuttaa muun muassa se minkä tyyppiseen ajoon autoa tullaan pääasiassa käyttämään - lyhyeen kaupunkiajoon vai pitkille maantiematkoille jne. Kun tiedät käyttötarpeesi, määrittele siihen sopiva, mutta mahdollisimman pieni, uusi ja vähän kuluttava auto. Satu Hyrkkänen

38 Esimerkki ympäristökriteerit lyhyesti: CO2 päästöt EURO normi Renkaiden rengasmerkintäluokka Lisävarusteet - Moottorin lämmitin - Ajotietokone - Vaihteenvaihtamisen opastin - Rengaspaineen ilmaisin - Tms. Opastus luovutuksen yhteydessä Lue tarkemmin: Satu Hyrkkänen

39 Hankinnan suunnitteluvaihe Tarvekartoitus - Tutustu organisaatiosi kuljetustarpeisiin - Aseta tavoitteita käyttämienne ajoneuvojen kasvihuonepäästöjen vähentämiselle - Selvitä eri toteutusvaihtoehtoja Satu Hyrkkänen

40 Hankinta Vaatimusten määrittely - Varmista, että valitset oikean ajoneuvon (käyttötarkoitukseen sopivimman ratkaisun) - Puhtaiden autojen hankintadirektiivi - Energiamerkintä - Euro-normit Satu Hyrkkänen

41 Sopimusvaihe Arvioi ja viesti - Seuraa sopimusehtojen lisäksi myös kuljettajien ajotapaa ja luo kannustimia taloudelliseen ajotapaan - Ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeä seurata nimenomaan kuljetustarpeen, CO 2 - päästöjen sekä polttoainekulutuksen vähenemistä. Satu Hyrkkänen

42 Ruokapalvelut Ruoan tuotanto ja kulutus muodostaa prosenttia EU-maiden kokonaisympäristövaikutuksista kasvihuonepäästöjen osalta. Suurin yksittäinen kasvihuonepäästöjen lähde ruoantuotannossa on alkutuotanto. Satu Hyrkkänen

43 Priorisoi Ruoka - 3 tärkeintä ympäristönäkökohtaa? Satu Hyrkkänen

44 Tavoitteita ja taustaa Noin kolmasosa suomalaisen kulutuksen ympäristökuormasta syntyy ruoasta Ammattikeittiöiden valinnat vaikuttavat koko ruokaketjuun Ruokalistasuunnittelu ja kuntien/valtion omat ympäristötavoitteet avainasemassa VNP 2009 periaatepäätös kannustaa julkisia toimijoita kestäviin hankintoihin: Ruokapalvelujen elintarvikehankinnoissa lisätään luonnonmukaista, kasvispohjaista tai sesonginmukaista ruokaa vähintään kerran viikossa vuoteen 2010 mennessä ja vähintään 2 krt/vk vuoteen 2015 mennessä. Satu Hyrkkänen

45 Mitä jo tehty/tekeillä aiheeseen liittyen Ruoan ravitsemuslaadun kriteerit/malliasiakirja tekeillä) (THL): Ympäristöpassi (EkoCentria, Sykli): Ympäristökriteerit julkisissa ruokapalveluhankinnoissa ohje valmistella (Motiva): Joutsenmerkin ravintolat kriteeristön päivitys; Leipomot ja leipä valmistella: Julkisten ruokapalvelujen laatukriteerit opas (FCG Oy): Ruotsalainen elintarvike- ja ruokapalvelukriteeristö (Miljöstyrningsrådet, Ruotsi): Kestävät hankinnat hanke (EkoCentria): Portaat luomuun ohjelma (EkoCentria): Lähiruokaoppaiden päivitys (EkoCentria, FCG): Satu Hyrkkänen

46 Motivan ohje ympäristökriteeristä julkisissa ruokapalveluhankinnoissa Sisältö (luonnos) Elintarvikkeet Ruokahävikki ja jätteet Energia ja vesi Kulutustavarat (sis. ns. muut hankinnat) Pakkaukset ja kuljetukset Ympäristöjohtaminen, raportointi, viestintä Kestävän ruoan määritelmä samoin kuin Kestävien hankintojen Vnp:ssä (2009) (luomun, kasvispohjaisen ja sesonginmukaisen ruoan lisääminen) Satu Hyrkkänen

47 Motivan ohje - Prosessi Taustatyö - Ympäristö- ja taustatieto - Mitä ympäristökriteereitä on jo olemassa/käytetty? Kokemukset niistä - Mitä on jo tehty/tekeillä esim. muissa Pohjoismaissa? - Haastatteluja, tapaamisia tiedon ja kokemusten keräämiseksi - Jne. Luonnos (toukokuu-kesäkuu 2013) Kommentointikierros (asiantuntijaryhmä tapaamiset, avoin kommentointi) Ohjetta jatkotyöstetään Ohje valmistuu (syyskuu 2013) (ohjetta tarkoitus päivittää määräajoin) Satu Hyrkkänen 47

48 Millaisia ympäristökriteereitä julkisissa elintarvikehankinnoissa nyt on käytetty? Luomun määrä Kasvisruoka Sesonginmukaiset raaka-aineet Lähiruoka Reilun kaupan tuotteet GMO-vapaa tai, jos sisältää GMO:ta, niin tieto viestitään asiakkaalle Alkuperä tiedossa (jäljitettävyys) Kalat: esim. MSC P.S. Ruotsissa on määritelty omia ympäristökriteereitä myös eri tuoteryhmille Satu Hyrkkänen

49 Kun kyse ruokapalveluhankinnasta (ei vain elintarvikehankinnasta): Raaka-ainevalinnat ja ruokalistasuunnittelu Ruokahävikin vähentäminen raportointi ja viestintä käyttäytymiseen ja valintoihin vaikuttaminen Jne. Satu Hyrkkänen

50 Esimerkki yhdestä Motivan ruokapalveluhankintaohjeen osasta, joka koskee ruokahävikin vähentämistä ja jätteitä. Huom! luonnos, joten saattaa vielä muuttua Esimerkki: Ruoka ja tarkemmin ruokahävikki kohdasta. Ei pelkästään se mitä hankitaan, vaan myös turhan kulutuksen vähentäminen ja eko- /resurssitehokkuus tärkeää ruoan ympäristövaikutusten vähentämisessä. Satu Hyrkkänen

51 jatkuu (luonnos ) Satu Hyrkkänen

52 Jatkuu (luonnos ) Satu Hyrkkänen

53 Hankintaa edeltävä vaihe Tarvekartoitus esitä kysymyksiä Paikanna suurimmat vaikutukset vähennä lihan kulutusta, suosi luomua jne. Parempi ruokalista Ruokalistasuunnittelu on tehokkain keino vähentää keittiön vaikutuksia ympäristöön Kommunikointi markkinoiden kanssa Kerro uusista tavoitteista, tee markkinakartoitusta, käytä olemassa olevia resursseja Satu Hyrkkänen

54 Hankinta Vaatimusten määrittely Määritä vaadittavat ympäristökriteerit, esimerkiksi: - Luomua - Kausituotteita - Kasvisruokaa - Jne. Satu Hyrkkänen

55 Sopimusvaihe Tarkastele ja arvioi Viesti Satu Hyrkkänen

56 IT-laitteet Euroopassa myydään vuosittain 15 miljoonaa IT-laitetta Ympäristövaikutukset: - Energiankulutus ja sen aiheuttamat päästöt - Haitalliset kemikaalit, jätteen syntyminen Palvelimet, konesalit, kopiokoneet, tietokoneet ja näytöt ovat tietotekniikkaalan suurimmat energiankuluttajat. Satu Hyrkkänen

57 Priorisoi nämä IT hankinnat - 3 tärkeintä ympäristönäkökohtaa? (keskustelutehtävä) Satu Hyrkkänen

58 Millaisia ympäristökriteereitä julkisissa hankinnoissa käytetään? Yleisin: Energy Star -vaatimustaso Esimerkiksi: Kaikkien tuotteiden on täytettävä Energy Star -merkin uusimmat energiatehokkuusvaatimukset, jotka ovat saatavilla osoitteessa Muita mahdollisia: Käyttöikä, takuu Varaosien saatavuus, päivitettävyys Taustalamppujen elohopeapitoisuus Tuotteen helppo purkaminen ja kierrätys käytöstä poistettaessa Melu Sopii kierrätyspaperille (kuvantamislaitteet) Käyttöopastus, laitteiden monitoimisuus Satu Hyrkkänen

59 Energy Star Energy Star on toimistolaitteiden vapaaehtoinen energiatehokkuusmerkintä EU:n Energy Star -asetuksen mukaan jäsenvaltioiden keskushallintoviranomaisten tulee toimistolaitteiden julkisissa hankinnoissa käyttää vähintään Energy Star -tason mukaisia energiatehokkuusvaatimuksia. Koskee seuraavia toimistolaitteita: - Tietokoneet ja tietokoneiden näytöt - kuvantamislaitteet (kopiokoneet, faksit, tulostimet, skannerit, postituskoneet, monitoimilaitteet) Satu Hyrkkänen

60 Hankinnan suunnitteluvaihe Tarve kartoitus Ympäristön kannalta on hyvä käyttää jo käytössä olevia laitteita mahdollisimman pitkään uusien ostamisen sijaan. Kopiokoneet ja tulostimet suosi monitoimisia laitteita, jotka kuluttavat n. puolet vähemmän energiaa kuin erilliset koneet (tulostin, kopiokone jne.) yhteensä Kannettava tietokone kuluttaa jopa 80 % vähemmän sähköä kuin vastaava pöytäkone. Taulutietokoneet eli tabletit ovat vielä kannettavia huomattavasti vähä-virtaisempia ja ympäristöystävällisempiä. Satu Hyrkkänen

61 Hankinta Vaatimusten määrittely - Vastaavuus - Relevantit ympäristömerkit ja niiden ympäristökriteerit, esim. Energy Star - Ympäristökriteerit hankinnassa - Elinkaarikustannukset Satu Hyrkkänen

62 Sopimusvaihe Arvioi ja viestitä - Energiatehokkaiden laitteiden hankinnan ympäristö- ja taloudelliset hyödyt on arvioitava - Viesti hyödyistä sisäisesti (esim. henkilöstölle) ja ulkoisesti Satu Hyrkkänen

63 Rakentaminen Rakentamisala käyttää 42 prosenttia kaikesta EU:ssa kulutetusta energiasta ja tuottaa 35 prosenttia EU:n kasvihuonepäästöistä. Rakennus- ja purkutyöt tuottavat noin 33 prosenttia vuosittain syntyvästä jätteestä. Satu Hyrkkänen

64 Priorisoi nämä Mitkä 3 ympäristötekijää ovat rakennustoiminnassa tärkeimpiä? (keskustelutehtävä) Satu Hyrkkänen

65 Hankinnan suunnitteluvaihe Tarvekartoitus - Sijainti - Pitkän käyttöiän varmistaminen - Poliittisen tuen varmistaminen Markkinavuoropuhelu - Vihreät vaatimukset jo varhaisessa vaiheessa - Kaikki viestintämuodot - Suunnittelukilpailut - Tutustuminen paikan päällä Satu Hyrkkänen

66 Hankinta Vaatimusten määrittely - Markkinakartoituksen tulokset - Pätevyys kestävässä rakentamisessa - Materiaalit - LCC-näkökulma EU-direktiivi rakennusten energiatehokkuudesta Standardit ja luokittelut - BREEAM, LEED, REACH jne. - Rakennustuoteasetus Rahoitusmallit - Erilaiset järjestelyt, kuten julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuudet - Energiansäästöpalvelut ESCO Satu Hyrkkänen

67 Sopimusvaihe Optimoi tiedonkulku projektiin kuuluu usein useita eri sopimuksia. Rakennuksen tietomallin (BIM) vaatiminen koko rakennusprosessin läpi voi optimoida tiedonkulun kaikkien projektiin osallistuvien tahojen välillä Satu Hyrkkänen

68 SCI Network Sustainable Construction & Innovation Euroopanlaajuinen verkosto julkisen sektorin toimijoille ja tukiorganisaatioille. Tavoitteena edistää innovaatioita kehittämällä julkista hankintaosaamista kestävän rakentamisen alalla. Uutta tietoa energiatehokkaista ratkaisuista, ESCO-hankkeista, elinkaarikustannusten laskemisesta, hankintamenettelyistä. Satu Hyrkkänen

69 Kotimatkalle pohdittavaa Voiko vihreät hankinnat tarjota tarvittavan vipuvoiman Suomen/EU:n markkinaalueen muuttamiseksi vihreämpään suuntaan? Mitkä ovat suurimpia esteitä vihreiden hankintojen päivittäisen toteuttamisen tiellä? Miten verkottuminen voi auttaa ylläpitämään ja kehittämään vihreiden hankintojen osaamista? Mistä voisimme aloittaa? Satu Hyrkkänen

70 Aika loistaa Tee erinomaisia vihreitä hankintoja ja toimi hyvänä esimerkkinä tulevaisuutta varten Satu Hyrkkänen

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy

Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Kestävät ja innovatiiviset hankinnat Hinku-foorumi Joensuu 6.4.16 Risto Larmio, Motiva Oy Esityksen sisältö Motivan kestävien julkisten hankintojen neuvontapalvelu Mitkä hankinnat kestäviksi ja miten;

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat. tarjouskilpailuissa. - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ekohankintaverkosto 21.3.

Ympäristönäkökohdat. tarjouskilpailuissa. - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ekohankintaverkosto 21.3. Ympäristönäkökohdat tarjouskilpailuissa - mitä vastasitte EU:lle, ja mitä me löydämme Hilmasta (v 0.1)? Ari Nissinen ja Sirkka Vuoristo, SYKE Ari Nissinen, erikoistutkija Suomen ympäristökeskus KYSELY:

Lisätiedot

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa

Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Hankintojen ympäristönäkökulmat ja niiden huomiointi hankinnan eri vaiheissa Ympäristönäkökohdat hankinnoissa Kuopio 29.10.2008 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen

Lisätiedot

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki

Vihreät hankinnat ja hankintalaki. Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Vihreät hankinnat ja hankintalaki Kommenttipuheenvuoro, Vihreät hankinnat seminaari 18.01.2010 Jukka Koivusalo Hankintalakimies Espoon kaupunki Yleisiä lähtökohtia Hankintalaki perustuu pitkälti EU-lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Kestäviin valintoihin vaikuttavat pykälät ja politiikkatoimet. Miten huomioida ympäristönäkökohdat hankintaprosessissa

Kestäviin valintoihin vaikuttavat pykälät ja politiikkatoimet. Miten huomioida ympäristönäkökohdat hankintaprosessissa Kestävät julkiset hankinnat Elina Ojala, Motiva Esityksen sisältö Motiva ja Motivan hankintapalvelu Kestäviin valintoihin vaikuttavat pykälät ja politiikkatoimet Hankintojen tilanne EU:ssa ja Suomessa

Lisätiedot

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat 28.9. Paasitorni Juha Myllymäki Johtava lakimies Kuntaliitto/Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1 Hankintaprosessi Julkisten

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 JULKISET HANKINNAT... 3 Syrjimättömyys... 3 Yhdenvertaisuus... 3 Avoimuus... 3 Suhteellisuus... 3 HANKINTATOIMINNAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT'

JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' JULKISTEN HANKINTOJEN YMPÄRISTÖOPAS: 'YMPÄRISTÖKUVAT' Kuvat ovat oppaasta, jota myyvät Edita-kirjakaupat: Nissinen, Ari 2004. Julkisten hankintojen ympäristöopas. Ympäristöopas 113. Suomen ympäristökeskus

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet. Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne uudet ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. Ohjeet

Lisätiedot

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Kaluston ja kuljetusten ympäristövaikutukset pitää ottaa huomioon heti hankintakohteen suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa.

Lisätiedot

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri

KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA. Johanna Vakkuri KUNTA HANKKIJANA VUOROPUHELUA HANKINNOISTA Johanna Vakkuri 21.4.2016 ESITYKSEN SISÄLTÖ Julkiset hankinnat Lainsäädäntö Perusperiaatteet Tyrnävän kunta hankkijana Mitä, miten, kuinka paljon Case: Rantaroustin

Lisätiedot

Lähiruoka julkisissa keittiöissä

Lähiruoka julkisissa keittiöissä Lähiruoka julkisissa keittiöissä NAF kevätkokous Lakimies, VT Jonna Törnroos Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Vastaamme kuntien ja valtion hankintayksiköiden kysymyksiin hankintalain soveltamisesta

Lisätiedot

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA

ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA ONNISTUU! LUOMU ON MAHDOLLISTA Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön lisäämistä ja hankintaosaamista

Lisätiedot

Energiatehokkuus hankinnoissa

Energiatehokkuus hankinnoissa Energiatehokkuus hankinnoissa Pohjoismaiden kestävien hankintojen viikko Satu Hyrkkänen, Motiva Oy 2.11.2015 Satu Hyrkkänen, Motiva Oy 1 Esityksen sisältö Uutta, ajankohtaista, tulevaa Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA

KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA LÄHIRUOKA KAINUUN ILMASTOSTRATEGIA 2020 LÄHIRUOKA http://maakunta.kainuu.fi/ilmastostrategia Kainuun ilmastostrategia 2020-projekti valmistellaan maakunnallinen strategia ilmastomuutoksen hillitsemiseksi ja siihen

Lisätiedot

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin?

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? 20/20 seminaari 21.3.2013 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta

Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Yleisiä väärinkäsityksiä markkinavuoropuhelusta Vuoropuhelu on liian työläistä - tarjonta ja hintataso voidaan selvittää tarjouskilpailulla. Toimittajia ei saa rasittaa vuoropuhelulla ennen hankintaa heillä

Lisätiedot

Hankintojen merkitys kestävässä ruokaketjussa

Hankintojen merkitys kestävässä ruokaketjussa Hankintojen merkitys kestävässä ruokaketjussa Sanoista säästöihin! -Kestävien hankintojen vuosiseminaari 22.03.2013 EkoCentria Anu Arolaakso EkoCentria Tuotamme kestäviin hankintoihin liittyviä viestintä-

Lisätiedot

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM

Hankintalakiuudistus. Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM Hankintalakiuudistus Finsipro Seminaari 9.2.2016 Vanhempi hallitussihteeri Markus Ukkola, TEM 1 Taustaa Komissio antoi joulukuussa 2011 ehdotukset uusiksi julkisia hankintoja koskeviksi direktiiveiksi

Lisätiedot

Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot. Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus 23.2.2010 Vesa Peltola, Motiva Oy

Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot. Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus 23.2.2010 Vesa Peltola, Motiva Oy Topten-Suomi -verkkopalvelu - henkilöautot Ekoauto 2010 julkistamistilaisuus 23.2.2010 Vesa Peltola, Motiva Oy SISÄLTÖ Taustaa Topten-Suomi henkilöautot listan laatimisperiaatteet kategoriat tietosisältö

Lisätiedot

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos

Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta. Rakennukset ja ilmastonmuutos Ajankohtaista energiatehokkaasta rakentamisesta Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 Rakennukset ja ilmastonmuutos Rakennusten osuus kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 prosenttia eli 140 TWh 140

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.

Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille. Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6. Resurssiviisaudella kestävää kasvua kaupungeille ja kunnille Kaupunkeihin uutta voimaa resurssiviisaudesta -seminaari Lari Rajantie 2.6.2015 Resurssiviisaus on valtava mahdollisuus Sitra Lari Rajantie

Lisätiedot

Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso

Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso Kestävät hankinnat info Paikalliset tuotteet kuntalaisten lautaselle 16.5.2013 Anu Arolaakso edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa toteuttaa valtakunnallisia ja alueellisia

Lisätiedot

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä!

Ohjelman esittely. Tavoittele luomutähteä! Ohjelman esittely Tavoittele luomutähteä! Vapaasti mutta luotettavasti Portaat luomuun ohjelma on vapaaehtoinen hallinnoi EkoCentria ja rahoittaa MMM ensimmäinen vaihe käynnistyi vuonna 2002 ohjelma on

Lisätiedot

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä?

Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa. Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Kaksi tapaa vähentää sähkönkulutuksen hiilidioksidipäästöjä kunnassa Miten hankintaan uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä? Mitä ovat sähkön alkuperätakuut? EU:ssa käytössä oleva yhtenäinen järjestelmä.

Lisätiedot

Uusi hankintalaki vihdoin täällä!

Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Uusi hankintalaki vihdoin täällä! Julkisten hankintojen neuvontayksikön seminaari 24.1.2017 Kuntatalo 9.00-16.00 Ohjelma aamupäivä 1/2 09.00-09.15 Tervetuloa seminaariin ja johdatus aiheeseen - johtava

Lisätiedot

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.

Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen. Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1. Voiko energiatehokkuudella käydä kauppaa? Valkoisten sertifikaattien soveltuvuus Suomeen Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari ET:n ympäristötutkimusseminaari 1 VALKOISILLA SERTIFIKAATEILLA TEHDÄÄN

Lisätiedot

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat

Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Joukkoliikennelain ja palvelusopimusasetuksen mukaiset joukkoliikennepalveluhankinnat Kaluston ja kuljetusten ympäristövaikutukset pitää ottaa huomioon heti hankintakohteen suunnittelu- ja määrittelyvaiheessa.

Lisätiedot

Mahdollisuuksien lähiruoka julkisissa keittiöissä

Mahdollisuuksien lähiruoka julkisissa keittiöissä Mahdollisuuksien lähiruoka julkisissa keittiöissä Anni-Mari Syväniemi, ruokakulttuuriasiamies Maaseutuyrittäjyyslinja, MTK 1 Julkiset ruokapalvelut Suomessa merkittävässä roolissa ravitsemusosaamiselle

Lisätiedot

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Kirsi Viljanen Lähiruokakoordinaattori Ruoka-Suomi teemaryhmän pj. Maa- ja metsätalousministeriö kirsi.viljanen@mmm.fi Lähiruoan ja luomun kehittäminen Lähiruoan

Lisätiedot

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä

Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruoka suomalaisen ruokapolitiikan keskiössä Lähiruokaseminaari 25.3.2013 Kuopio Jaana Husu-Kallio kansliapäällikkö Maa- ja metsätalousministeriö Suomessa 2 854 elintarvikealan yritystä, joista 90%

Lisätiedot

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle

Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Hankinta-asiamiespalvelu Pohjois-Pohjanmaalle Tiina Talala Hankinta-asiamies Hankinta-asiamiespalvelu tukee yrityksiä ja hankintayksiköitä julkisissa hankinnoissa tuomalla käyttöön testattuja työkaluja

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus

Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Energiatehokkuuden kansalliset tavoitteet ja toteutus Helena Säteri, ylijohtaja ARY 4.8.2009 Valkeakoski Helena Säteri, ympäristöministeriö/ ARY Asuntomessuseminaari Valkeakoskella 4.8.2009 Kohti uutta

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 Luomu ammattikeittiöissä Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Ilmastonmuutos ja vesiensuojelu -seminaari 9.2.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Lyhyesti ilmasto-ohjelmista

Lisätiedot

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa

EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa EU:n hankintadirektiivejä muutetaan nyt on aika vaikuttaa FIHTA ry:n kevätseminaari 7.4.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Yleistä hankkeesta ja sen aikataulusta EU:n komissio on julkaissut vihreän kirjan

Lisätiedot

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja

Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja Kunnan palvelustrategia ohjauksen välineenä - kommenttipuheenvuoro 27.11.2012 Antti Neimala, Suomen Yrittäjien EU-edustaja 20.12.2012 1 I Direktiivi, strategiat ja pk-yritykset Pikakatsaus direktiiviuudistuksen

Lisätiedot

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA

YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA HANKINTAILTA 20.4.2016 YHTEISTYÖTÄ JA KUMPPANUUTTA Keski-Suomen kunnat Kuntien ja kuntayhtymien talous v. 2015 Palkat 35 % Sos.vak.maksut ja eläkkeet 10 % Sosiaali- ja terveystoimi 49 % (Toimintamenot

Lisätiedot

Projekti: VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN INNOVAATIO- JA TOIMINTAVERKOSTO

Projekti: VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN INNOVAATIO- JA TOIMINTAVERKOSTO Projekti: VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN INNOVAATIO- JA TOIMINTAVERKOSTO 1.1.2015 31.10.2016 VÄHÄHIILISEN RAKENTAMISEN TIETOMALLINTAMINEN SEMINAARI 30.6.2016 Yleistä hankkeesta alustavat tulokset ja taustat

Lisätiedot

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä

Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Miten EU säätelee hormonihäiriköitä Eduskunnan ympäristövaliokunnan avoin kokous 15.3.2017 Jukka Malm Varapääjohtaja Euroopan kemikaalivirasto Johdanto Euroopan kemikaalivirasto Perustettu 1.6.2007 580

Lisätiedot

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa

Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa Juridinen näkökulma sosiaalisiin kriteereihin julkisissa hankinnoissa 20.3.2012 Saila Eskola PTCServices Oy PTCServices Oy PTCServices Oy on julkisiin hankintoihin ja sopimusoikeuteen erikoistunut asiantuntijatoimisto

Lisätiedot

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli

Luomu keittiöissä. Luomuruokaseminaari Mikkeli Luomu keittiöissä Luomuruokaseminaari 15.11.2016 Mikkeli Savon koulutuskuntayhtymän asiantuntijayksikkö Edistää kestävän ruokaketjun toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa, mm. lähi- ja luomuruoan käytön

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Cleantech referenssejä kuntien julkisilla hankinnoilla. Kuntien innovatiiviset hankinnat ja talous, Oulu Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Cleantech referenssejä kuntien julkisilla hankinnoilla. Kuntien innovatiiviset hankinnat ja talous, Oulu Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Cleantech referenssejä kuntien julkisilla hankinnoilla Kuntien innovatiiviset hankinnat ja talous, Oulu 2.2.2015 Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Esitykseni Lyhyesti Motivasta Cleantech määritelmä ja kansalliset

Lisätiedot

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen

Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! Erkki Kainulainen Hankintalaki uudistuu ja mitä se tuo tullessaan! 4.2.2016 Erkki Kainulainen Jämsä Elämäsi tarina 1 Hankintadirektiivit ja uusi hankintalaki I Uudet hankintadirektiivit on hyväksytty EU:ssa keväällä 2014

Lisätiedot

Miten autokannan päästöjä vähennetään?

Miten autokannan päästöjä vähennetään? Miten autokannan päästöjä vähennetään? Autoalan ilmasto- ja energialinjaukset Tero Kallio, Autotuojat ry Autokannan uudistaminen autoveron poistaminen vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen

Lisätiedot

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen)

Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia. (COM(2016) 501 lopullinen) Vähäpäästöistä liikkuvuutta koskeva eurooppalainen strategia (COM(2016) 501 lopullinen) 1 Strategian tavoitteet Liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen tulee vuonna 2050 olla vähintään 60 prosenttia pienemmät

Lisätiedot

Edessä väistämätön muutos

Edessä väistämätön muutos Edessä väistämätön muutos 50 kestävää ratkaisua Jätkäsaareen -tilaisuus Pirkko Heikinheimo, VNK Ennakoitu lämpeneminen tällä vuosisadalla Ilman ilmastopolitiikkaa Sen kanssa Lähde: MIT Sektorit kuvaavat

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat uudistuvassa hankintalaissa työpaja

Ympäristönäkökohdat uudistuvassa hankintalaissa työpaja Ympäristönäkökohdat uudistuvassa hankintalaissa työpaja 23.8.2016 1. Kuinka tulkita ja toteuttaa uutta hankintalainsäädäntöä ympäristöjohtamisjärjestelmien käytöstä? 1.1. Mitä ympäristöjohtamisjärjestelmiä

Lisätiedot

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium

Ruokamaa Pohjanmaaseminaari. - Matriket Österbottenseminarium Ruokamaa Pohjanmaaseminaari - Matriket Österbottenseminarium ruokakulttuuriasiamies/ ombusdsman för matkultur Anni-Mari Syväniemi Maaseutuyrittäjyyyslinja/ 1 Ruoka ei ratkaise kaikkea, mutta ilman ruokaa

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu

Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, / Oulu Innovatiivinen hankinta kannattaa Matti Mannonen, 18.1.2017 / Oulu 19.1.2017 Teknologiateollisuus 1 Julkisten hankintojen merkitys on valtava Suomen julkinen sektori hankkii rakennusurakoita, tavaroita

Lisätiedot

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen

LUT 2016 ENERGIA. Energiankulutuksen vähentäminen 1 YMPÄRISTÖOHJELMA @ LUT 2016 ENERGIA Energiankulutuksen vähentäminen 1) Sähköenergian kokonaiskulutuksen/opiskelija-fte vähentäminen 5% vuoden 2015 tasosta vuoteen 2018 loppuun mennessä - toimenpiteet:

Lisätiedot

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla

Ruokaketjun vastuullisuuspäivä Säätytalolla Ruokaketjun vastuullisuuspäivä 19.4.2012 Säätytalolla 10.30- Avaussanat, Vastuullinen ruokaketju hyvinvoiva kuluttaja 1. sessio: Elintarvikeketjun ruokahävikki Ruokahävikin määrä, syyt, vähentämiskeinot

Lisätiedot

Asumisen ympäristövaikutukset

Asumisen ympäristövaikutukset 1 Asumisen ympäristövaikutukset Energiankulutus: lämmitys, sähkö ja lämmin vesi Veden kulutus Ostostavat ja hankinnat Rakentaminen, remontointi ja kunnossapito Jätehuolto: lajittelu ja kompostointi 2 Energiankulutus

Lisätiedot

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen

Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Ekosuunnitteludirektiivin perusteella annetut määräykset ja merkinnät Finvac 27.01.2016 Mika Kapanen Koskee koko LVI-alaa... - Ekosuunnittelun ja energiamerkinnän perusteet lyhyesti - LVI-alaa koskevia

Lisätiedot

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi

Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi Liikenteen energiansäästöpolitiikka ja sen haasteet - näkökulma: kuorma-auto- ja pakettiautoliikenne sekä energiapalveludirektiivi VTT 9.5.2006 Risto Saari Liikenne- ja viestintäministeriö Liikenteen energiansäästöpolitiikka

Lisätiedot

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.

Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne. Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9. Lähes nollaenergiarakentaminen - lainsäädäntöpaketin valmistelun tilanne Rakennusneuvos Teppo Lehtinen Ympäristöministeriö FinVac 20.9.2016 Valmisteilla olevat säädökset HE maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi Luomu ammattikeittiöissä Lähiruoka-tuottajatapaaminen Polvijärvi 6.2.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset

Lisätiedot

Hankintalain uudistaminen

Hankintalain uudistaminen Hankintalain uudistaminen Oulu 2.2.2015 Juha Myllymäki johtava lakimies Hankintalain valmistelutilanne Uudet direktiivit hyväksytty 4/2014 Implementointiaika 2 vuotta uudet kansalliset lait 4/2016 Työryhmien

Lisätiedot

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys

Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Biopolttoaineiden käyttö ja niiden kestävyys Kestävyyskriteeri-Info Pekka Ripatti 23.11.2012 Miksi kestävyyskriteeri-info? EMV:ssa on aloittanut uusiutuvan energian ryhmä EMV on käynnistänyt valmistautumisen

Lisätiedot

Hankintadirektiivit - ja käytäntö

Hankintadirektiivit - ja käytäntö Hankintadirektiivit - ja käytäntö Työ- ja elinkeinoministeriön ja Julkisten hankintojen neuvontayksikön järjestämä direktiiviuudistuksen info- ja kuulemistilaisuus hankintayksiköille ja yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI. Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY

KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI. Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY KAUPUNGIT RESURSSIVIISAIKSI Jukka Noponen, Sitra LAHDEN TIEDEPÄIVÄ LAHTI SCIENCE DAY 10.11.2015 Miksi resurssiviisautta tarvitaan Miksi kaupunkien pitää muuttua Mitä resurssiviisaus tarkoittaa Mitä sillä

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi

Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Huippuostajat Fiksu kysyntä Suomen kasvun moottoriksi Fiksu kysyntä luo markkinoita yritysten uusille ratkaisuille Kesto 2013-2016 Arvioitu kokonaislaajuus 60 miljoonaa Tekesin rahoitus 30 miljoonaa Tekes

Lisätiedot

INNOVAATIOIDEN HANKINTA

INNOVAATIOIDEN HANKINTA K I R S I - M A R I A H A L O N E N O T T, V T 2 7. 0 9. 2 0 1 6 INNOVAATIOIDEN HANKINTA Hankintalainsäädäntö este vai mahdollisuus? Innovaatioiden hankinta voimassa olevan lainsäädännön nojalla Innovaatio

Lisätiedot

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto

Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä. Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Ilmastoasiat kunnassa toimeenpanoa ja yhteistyötä Satakunnan ympäristötietoisuus ja -kasvatusverkosto 12.4.2013 Outi Aalto Esityksen sisältö Taustaa Hankkeen rahoitus Mitä hankkeessa tehdään? Hankkeen

Lisätiedot

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin

Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Komission kiertotalouspaketti - vaikutukset kuntiin Henrik Rainio, Kuntatalous Tuulia Innala, Alueet ja yhdyskunnat Kuntamarkkinat 15.9.2016 Mitä on kiertotalous? Kiertotaloudessa resurssit säilytetään

Lisätiedot

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa

Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa Ympäristömerkinnät Hansaprintin painotuotteissa 1 Ympäristömerkinnät lyhyesti ISO 14001 8 Kansainvälinen ympäristöjohtamisjärjestelmä, joka tähtää jatkuvaan parantamiseen ja ympäristösuorituskyvyn kehittämiseen.

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA

KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA ENERGIAA JÄTTEESTÄ YHTEISTYÖ LUO VAKAUTTA YMPÄRISTÖRAPORTTI 2015 KAUKOLÄMPÖ ON YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISTÄ ENERGIAA Kaukolämpö on ekologinen ja energiatehokas lämmitysmuoto. Se täyttää nykyajan kiristyneet rakennusmääräykset, joten kaukolämpötaloon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari

Sosiaali- ja terveyspalvelut. Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari Sosiaali- ja terveyspalvelut Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä Vuosiseminaari 3.6.2009 INNOVAATIOT JULKISISSA HANKINNOISSA Rahoitusta hankintojen kehittämiseen HANKI PAREMMIN Julkiset

Lisätiedot

Energiatehokkaat hankinnat. Käytännön avaimet kestävään kuntatyöhön , Seinäjoki Elina Ojala, Motiva Oy

Energiatehokkaat hankinnat. Käytännön avaimet kestävään kuntatyöhön , Seinäjoki Elina Ojala, Motiva Oy Energiatehokkaat hankinnat Käytännön avaimet kestävään kuntatyöhön 6.9.2016, Seinäjoki Elina Ojala, Motiva Oy Esityksen sisältö Hankintoja ohjaavat velvoitteet Ohjeistus Energiatehokkuuden toteuttaminen

Lisätiedot

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua.

EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. EU vaatii kansalaisiltaan nykyisen elämänmuodon täydellistä viherpesua. Se asettaa itselleen energiatavoitteita, joiden perusteella jäsenmaissa joudutaan kerta kaikkiaan luopumaan kertakäyttöyhteiskunnan

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön

Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Markkinavuoropuhelun jalkauttaminen käytäntöön Isa-Maria Bergman, Motiva Oy, 3.12.2015 Innovatiivisia hankintoja verkostoitumalla ja yhteiskehittämisellä loppuseminaari Yhteinen kieli ympäristö- ja energiaratkaisujen

Lisätiedot

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat. Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Tieliikenteen ajankohtaiset KV ja EU -asiat Kari Hakuli Sidosryhmätilaisuus 24.11.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Esityksen aiheet: Sääntelyn foorumit Ajoneuvoasiat Massat ja mitat Päästöt

Lisätiedot

... ja uusia näkökulmia

... ja uusia näkökulmia Energiatehokkuuden mittarit... ja uusia näkökulmia 02.12.2009 Erkki Aalto Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry CO 2 jalanjälki- visio 2010-20502050 Kehitysaukot t Puuttuvat lenkit Todellisuus

Lisätiedot

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä

Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta. Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä Tulevaisuuden polttoaineet kemianteollisuuden näkökulmasta Kokkola Material Week 2016 Timo Leppä 1 Mikä ajaa liikenteen muutosta EU:ssa? 2 Kohti vuotta 2020 Optimoidut diesel- ja bensiinimoottorit vastaavat

Lisätiedot

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle?

Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Resurssitehokkuus - Mitä EU:sta on odotettavissa ja mitä se merkitsee Suomelle ja elinkeinoelämälle? Mikael Ohlström, johtava asiantuntija Toimittajataustainfo Miten EU:n resurssitehokkuuspolitiikassa

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Toimistojen tietotekniikkalaitteet

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Toimistojen tietotekniikkalaitteet Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Toimistojen tietotekniikkalaitteet Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. EU:ssa on kuitenkin tehty sopimus, joka velvoittaa keskushallinnon

Lisätiedot

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa.

Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Suuresta mahdollisuudesta todeksi biokaasun edistäminen Suomessa. Satakunnan biokaasu- ja energiapäivä 1.9.2016 BIOENERGIA RY TIIVISTETTYNÄ Historiamme ulottuu 70 vuoden taakse (Turveteollisuusliitto 1943,

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä)

Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 2020 (miljardia tonnia hiiltä) Maailman hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista ja ennuste vuoteen 22 (miljardia tonnia hiiltä) 1 8 6 4 2 19 191 192 193 194 195 196 197 198 199 2 21 22 Yhteensä Teollisuusmaat Kehitysmaat Muut

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Sähköisen liikenteen foorumi 2014

Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Sähköisen liikenteen foorumi 2014 Miten Suomi hyötyy sähköisestä liikenteestä Hannele Pokka 14.5.2014 Ilmastopaneelin (IPCC) terveiset sähköisen liikkumisen näkökulmasta Kasvihuonepäästöt ovat lisääntyneet

Lisätiedot

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri

Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa. Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri Liikenteen linjaukset kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa Anne Berner Liikenne- ja viestintäministeri 24.11.2016 Kotimaan liikenteen khk-päästöt - nykytilanne Kotimaan liikenne tuotti v. 2015

Lisätiedot

Abloy oy ympäristökatsaus 2016

Abloy oy ympäristökatsaus 2016 Abloy oy ympäristökatsaus 2016 PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset PERIAATTEET Paras laatu = pitkä käyttöikä = pienimmät ympäristövaikutukset Ympäristömyötäinen tuotanto

Lisätiedot

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta?

Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? VASTUULLINEN LEIPÄ Tiesitkö, että leipä on ekologinen valinta? Varsinkin täysjyväleipä on osa ympäristöystävällistä ruokavaliota. Suurin osa leivistä valmistetaan käyttämällä vain kasvipohjaisia raaka-aineita.

Lisätiedot

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin

TUTKIVA OPPIMINEN, HAVAINNOINTI: Tutustutaan ympäristömerkkeihin PERUSTELE VÄITTÄMÄT: Ympäristöystävällinen ruoka Ruokaa syödään päivittäin ja ruokavalinnoilla on suuri vaikutus ympäristöön. Tutustutaan erilaisiin tapoihin vähentää oman syömisen ympäristökuormitusta.

Lisätiedot

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro

Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro Hankinnat hallitusohjelmassa - kommenttipuheenvuoro PTCS:n julkisten hankintojen ajankohtaisfoorumi 17.11.2011 Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK Julkisia hankintoja koskevat kirjaukset EK ei näe tarvetta

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä. Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008

Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä. Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008 Yhteiskunnallinen ohjaus kohti kestävää liikennettä Risto Saari Auto- ja kuljetusalan tulevaisuusseminaari, Laurea 9.10.2008 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 1991

Lisätiedot

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä

LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä LUOMUKO KALLISTA? Luomun käyttöhintavertailu ammattikeittiöissä Ruokapalvelut osana elintarvikeketjua Suomessa nautitaan julkisissa ruokapalveluissa n. 380 miljoonaa ateriaa vuodessa, joihin hankitaan

Lisätiedot