Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat"

Transkriptio

1 Yhteenveto hankintayksiköille suunnatun kyselyn tuloksista: Kestävät hankinnat Kysely ja tulosten yhteenveto: Julkisten hankintojen neuvontayksikkö 1

2 Kysely kestävistä hankinnoista Julkisten hankintojen neuvontayksikkö toteutti hankintayksiköille suunnatun verkkokyselyn syyskuussa 9. Määräajan sisällä vastasi 137 hankintayksikköä (134 suomen- ja kolme ruotsinkielistä vastausta). Ympäristökysymykset on mielletty relevanteiksi, mutta huomioidaan vain osassa hankintoja. Asenteet ja resurssit eivät tue vielä riittävästi ympäristön huomioimista. Hankkijan mieltä painaa kysymys: millä keinoin huomioin ympäristön yksittäisessä hankinnassa? Kyselyn tuloksia esitellään sivuston lisäksi neuvontayksikön kestävien hankintojen seminaarissa.11.9 Helsingissä. 2

3 Kyselyyn vastanneet hankintayksiköt edustivat pääosin kunnallishallintoa Prosenttia n = 137 kunn.hallinto (ml. ky:t) valtion keskushallinto muu valtionhallinto ev.lut. tai ort. kirkon org. muu organisaatio 3

4 Alle puolessa hankintayksiköistä hankintatoimi oli keskitetty Hankinnat on keskitetty Hankintoja ei ole keskitetty Prosenttia n = 137 4

5 Alle puolet hankintayksiköistä oli selvittänyt tarjolla olevia kestävää kehitystä edistäviä tuotteita ja palveluita Ei ole selvittänyt On selvittänyt Prosenttia n = 8 5

6 Noin puolet vastaajista arvioi, että ympäristönäkökohdat on huomioitu korkeintaan prosentissa hankinnoista Prosenttia n = 134 ei huomioitu ollenkaan huomioitu 1-5 %:ssa huomioitu 6 - %:ssa huomioitu 11 - %:ssa huomioitu 21-3 %:ssa huomioitu 31-5 %:ssa huomioitu 51 - %:ssa 6

7 Kysymys kuului: Millaisissa hankinnoissa huomioitte ympäristönäkökohdat? Julkisten hankintojen neuvontayksikkö Prosenttia n = 118 palveluissa tavarahankinnois sa urakoissa 7

8 Ympäristönäkökohtien huomioiminen palveluissa Yleisimmin huomioitu ajoneuvo-, työkone-, liikenne- ja kuljetuspalvelujen ostossa tai vuokrauksessa (16 mainintaa) Siivous- ja puhtauspalveluissa (16 mainintaa) Pesulapalveluissa sekä tekstiilinvuokrauksessa (8 mainintaa) 8

9 Ympäristönäkökohtien huomioiminen tavara- ja tuotehankinnoissa Yleisimmin mainittu (25 mainintaa) sähköiset atk- ja toimistolaitteet, joissa huomioitiin mm. energiankulutus ja kierrätettävyys/hävittäminen Ajoneuvo- työkone ja kuljetusvälineineissä (16 mainintaa) huomioitiin mm. hybridivaihtoehtoja ja suodattimien ilmanvaihtoa Siivous- ja pesuaineet, maalit ja muut kemikaalit (8 mainintaa) Elintarvike ja ruoka (5 mainintaa) Toimistokalusteet ja vuokramatot, toimistopaperit ja painotyöt sekä sairaanhoidolliset tarvikkeet ( 5 mainintaa) 9

10 Hankintayksiköt olivat huomioineet ympäristönäkökohdat eri tavoin tarjouspyynnöissä. Kysymyksessä sai valita useita vaihtoehtoja kelpoisuusehdoissa Hank. kohteen määrittelyssä (tekn. eritelmät) vertailuperusteena sopimusehdoissa Prosenttia n = 8

11 Ympäristönäkökohtien käyttäminen vertailuperusteena Noin puolet vastanneista oli käyttänyt vertailuperusteena (57 vastausta) Painoarvon vaihteluväli oli laaja: % - 5 %. Yleisimmin painoarvona oli 1 % (yli 4 mainintaa). Myös useita hankintayksikköjä, jotka olivat painottaneet ympäristönäkökohtia yli 15:lla prosentilla. 11

12 Suunnitteluvaiheessa saatu informaatio ympäristövaikutuksista oli vaikuttanut hankinnan kohteen määrittämiseen, vertailuperusteisiin ym. noin puolella vastaajista On vaikuttanut Ei ole vaikuttanut Prosenttia n =

13 Elinkaarikustannuslaskentamalli (LCC) hankintojen koko elinkaarenaikaisen kuorman laskemiseksi oli vähäisessä käytössä Prosenttia n = 132 Käyttää LCC:tä Ei käytä 13

14 Julkisia hankintoja koskeva ympäristöstrategia tai muu vastaava ohjeistus oli käytössä vain vajaalla kolmanneksella hankintayksiköistä On ympäristöstrategia tai muu vastaava ohjeistus Ei ole ohjeistusta Prosenttia n =

15 Yhdenmukaisten kriteerien ja tiedon puute olivat vastaajien mielestä merkittävimmät esteet ympäristönäkökohtien huomioonottamisessa Prosenttia n = 136 yhdenmukaisten kriteerien puuttuminen tiedon puute oikeudellinen epäselvyys tarjonta puuttuu markkinoilta tuotteen korkea hinta vähäinen vaikuttavuus pienet yritykset eivät pärjää kilpailussa johdon tuen puute transaktiokustannukset joku muu 15

16 Asenteet ja ajan puute esteenä ympäristönäkökohtien huomioonottamisessa Kysymykseen mikä muu kuin ennalta esitetyt vaihtoehdot estävät ympäristönäkökohtien huomioonottamisessa, tuli useita samanlaisia vastauksia: asenne (myös muualla organisaatiossa sekä johdossa) ajanpuute Kokonaisuuden hallinta koettiin vaikeaksi, yleinen epämääräisyys 16

17 Miltei puolet toivoi, että ympäristön huomioiminen olisi hankintayksikön lakisääteinen velvollisuus Prosenttia n = 136 Toivoi lainsäädäntövelvoitetta Ei Ei osaa sanoa 17

18 Ympäristönäkökohtien huomioiminen julkisten hankintojen lainsäädännössä Avovastauksissa hajontaa esitettiin mm. vähimmäistason määrittelyä lainsäädännössä osa toivoi sääntelyä aloilla, joilla ympäristövaikutus on suurin, osan mielestä sääntelyn tulisi koskea kaikkia hankintoja toisaalta toivottiin, että lisäsääntely ei aiheuttaisi lisää byrokratiaa Erityisesti tavarahankinnat ja rakennusurakat nostettiin esille 18

19 Hankintayksiköiden kommentteja ja näkemyksiä 1(3) Tuotteiden valmistamisessa ja hävittämisessä tapahtuva ympäristökuormitus voi olla merkittävä ja se jää useimmiten huomioimatta kilpailutuksessa. Valmis malli myös em. asioiden vertailuun olisi hyvä. Pelkkä esim. ajoneuvojen päästöarvojen vertailu kertoo vain osan lopputuotteen käytöstä aiheutuvasta ympäristökuormasta. Valmistus ja myös hävittäminen tulee saada mukaan vertailuun. ELINKAARI! Julkisissa hankinnoissa hinnalla on suuri merkitys. Jos / kun ympäristövaikutusten merkitystä pisteytyksessä lisätään, tulisi se tapahtua hintapisteiden kustannuksella. Pienet hankintayksiköt tarvitsevat käytännön apua ympäristöasiat ovat vielä vaikeita hankinnassa huomioitaviksi. 19

20 Hankintayksiköiden kommentteja ja näkemyksiä 2 Mielestäni tärkeintä on, että jokainen organisaatio oivaltaisi oman toimintansa näkökulmasta ympäristönäkökohtien merkityksen. Ettei touhuttaisi asian ympärillä ainoastaan siksi, että näin on oltava tai siksi että näin on tehtävä koska muutkin tekevät. Sisällön tulisi olla aito. Kriteerejä vielä löytyy, mutta markkinatuntemuksen osalta tietopankki olisi hyvä: Saisi jostain keskitetysti tietoa muistakin markkinoilla olevista ympäristömyönteisistä tuotteista kuin varsinaisesti ympäristömerkityistä. Palvelujen osalta myös ympäristökriteerejä.

21 Hankintayksiköiden kommentteja ja näkemyksiä 3 Valitettavasti hinta tahtoo jyrätä kokonaistaloudellisesti edullisimman valinnassa. Jos ympäristötekijöiden huomioonottamisesta olisi laki, ne varmasti huomioitaisiin paremmin. Ihmisten tietoisuuden lisääminen esimerkeillä, miten ympäristöasiat on huomioitu julkisissa hankinnoissa. Tietoisuus muuttaa käyttäytymistä, varsinkin jos huomataan, että joku toinen on näin saanut hyviä tuloksia. Ympäristövaikutusten arvioiminen ei välttämättä ole aina kovinkaan objektiivista. Yhdenmukaisten kriteerien luominen on tärkeää. 21

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista

ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA. Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista ENERGIANSÄÄSTÖ HANKINNOISSA Selvitys kuntien suhtautumisesta ja kokemuksista 27.4.2004 Päivi Kippo-Edlund Heikki Miettinen Liisa

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa OHJE 17.1.2007 Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa (tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen kuljetukset) Lukijalle Paine ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohtien

Lisätiedot

Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi. Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008

Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi. Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008 Ehdotus kestävien hankintojen toimintaohjelmaksi Julkisten hankintojen työryhmän ehdotus 13.2.2008 Helsinki 2008 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Julkaisu on saatavana vain internetistä: www.ymparisto.fi/default.asp?node=7468&lan=fi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA Materiaalikeskus 20.1.2004 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKINNOISSA?...2 1.1 Yleiset perustelut...2 1.2 Tampereen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA YMPÄRISTÖTEHOKKUUSPERUSTEISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄJÄNÄ Esiselvitysprojekti 2010 Projektikoodi A31355 LOPPURAPORTTI Helmikuu 2011 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy, ICT- palvelut

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 6/2013 Tuomas Kuhmonen Tutkimusjohtaja, KTT, MMM tuomas.kuhmonen(a)utu.fi

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013

Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013 Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013 Koulutus Koulutus on osa EU-rahoitteista Baltic GPP hanketta, jonka tavoitteena on tuoda lisäosaamista kestäviin hankintoihin ja tarjota siihen työkaluja

Lisätiedot

Kuntien elintarvikehankinnat

Kuntien elintarvikehankinnat 2010 Kuntien elintarvikehankinnat Petteri Pohto Scan Kyselypalvelut 9.2.2011 Kuntien elintarvikehankinnat tutkimus 2010 Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kunnallisten elintarvikehankintojen

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS KESTÄVIEN YMPÄRISTÖ- JA ENERGIARATKAISUJEN (CLEANTECH-RATKAISUT) EDISTÄMISESTÄ JULKISISSA HANKINNOISSA 1. Valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoite Valtioneuvoston periaatepäätöksessä

Lisätiedot

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa

4/2013. Alkuperä tuntematon. Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa 4/2013 Alkuperä tuntematon Sosiaalinen kestävyys kuntien julkisissa hankinnoissa Finnwatch on suomalaisen yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Finnwatchin taustalla vaikuttaa

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillinen tiedekunta. LUT Energia Tutkimusraportti Lappeenranta University of Technology Faculty of Technology. LUT Energy Research report Mari Hupponen, Risto Soukka

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

Lahden kaupungin ja kaupunkiseudun hankintatoimen käytännöt. Minna Halonen Hankintapäällikkö

Lahden kaupungin ja kaupunkiseudun hankintatoimen käytännöt. Minna Halonen Hankintapäällikkö Lahden kaupungin ja kaupunkiseudun hankintatoimen käytännöt Minna Halonen Hankintapäällikkö Seudullista yhteistyötä nykymuodossa ja -sopimuksin 1.1.2006 alkaen laajuus: kaikki Päijät-Hämeen 11 kuntaa +

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: lähdeluettelo ja liitteet

K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: lähdeluettelo ja liitteet K8- kuntien seudullisen ilmastostrategian esiselvitys Osa III: lähdeluettelo ja liitteet Juha Harju, Seinäjoen kaupunki Tekijät: Laura Lundgren & Niina Huovari Sisällysluettelo K8- kuntien seudullisen

Lisätiedot

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25

Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje 1/25 Karkkilan kaupungin hankintaohje Kaupunginhallitus 116 19.5.2008 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJEIDEN HYVÄKSYMINEN 345/0/010/2007 KHAL 116 I LUKU YLEISTÄ HANKINNOISTA

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Arvoisa vastaanottaja Sisällys Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen osaamisen kehittämistarpeet Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen strateginen osaaminen -hankkeen

Lisätiedot

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat

Opas. Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat Opas Sosiaalisesti vastuulliset hankinnat 1 Sisällysluettelo Ministerin esipuhe 5 Mitä kaikkea ovat sosiaalisesti vastuulliset hankinnat? 7 Mitä hyötyä on sosiaalisesti vastuullisista hankinnoista? 8

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot