Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat. SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat. SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy"

Transkriptio

1 Kestävän rakentamisen innovaatioiden julkiset hankinnat SCI-verkosto (www.sci-network.eu) Isa-Maria Bergman Motiva Oy

2 Rakentaminen, kestävä kehitys & innovaatiot Ympäristönäkökulmat: Energiankulutus Materiaalivalinnat Vedenkulutus Sisäilman laatu Omistuksen elinkaarikustannukset Yhteensopivuus ympäristön kanssa Innovaationäkökulmia: Uudet rakennusmateriaalit Uusien teknologioiden integroiminen esim. uusiutuva energia Tehokkaampia LVI-ratkaisuja Integroituja suunnittelukonsepteja Resurssitehokkas rakentaminen Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 2

3 Mikä on SCI-verkosto? Innovation Procurement SCI - Network Sustainable construction Julkishallinnon organisaatioiden eurooppalainen verkosto kokemusten vaihtoon. EU:n Edelläkävijämarkkina-aloitteen rahoittama Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 3

4 Avainhaasteet Tiedon puute markkinoiden uusista ratkaisuista & kestävän rakentamisen osaamisen puute tilaaiaorganisaatiossa Ymmärrys innovaatioystävällisestä hankinnasta Riskin vähentämisen tarve uusien ratkaisujen hankinnassa Vuoropuhelu julkisten tilaajien ja toimittajien välillä riittämätöntä Monimutkaiset tuoteketjut ja hankintamenettelyt Budjettivastuun jako eri hallinnonaloille elinkaarikustannusten huomioimisen motiivi puuttuu. Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 4

5 SCI-Network tuotokset Innovatiiviset ja kestävät rakennushankinnat- Opas julkishallinnon viranomaisille European public authority snapshots Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 5

6 Oppaan teemat 1. Johdanto 2. Osaavana ostajana toimiminen 3. Tavoitteiden ja vaatimusten asettaminen 4. Markkinayhteistyö 5. Hankintamallin valinta 6. Sopimukset, seuranta ja toimittajasuhteen hallinta 7. Elinkaarikustannukset Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 6

7 Osaavana ostajana toimiminen 2.a: Tehokkaan ja asiantuntevan projektiryhmän kokoaminen. Loppukäyttäjät ja kiinteistöhoidon osallistuminen! 2.c: Hyödyntäkää ulkopuolista asiantuntemusta myös projektinjohtamiseen. Esimerkki: Tiimin kokoaminen Jyväskylässä Optimitalo Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 7

8 Tavoitteiden ja vaatimusten asettaminen 3.a: Määrittäkää rakennushankkeelle riittävän kunnianhimoiset määrälliset energiatehokkuusvaatimukset kansallisten arviointi- ja sertifointijärjestelmien pohjalta. 3.b: Vaihtoehtoisesti asettakaa lievemmät minimitehokkuusvaatimukset ja täydentäkää niitä korkemmilla tavoitteilla, joihin markkinoiden toimijoita kannustetaan pyrkimään. 3.e: Keskittykää aluksi tärkeimpiin indikaattoreihin ja tavoitteisiin. Kun kokemusta on kertynyt tuleviin hankintoihin voidaan lisätä muitakin indikaattoreita. 3.f: Muotoilkaa hankintoja koskevat vaatimukset siten, että niissä määritetään haluttu energiatehokkuus, ei tietty teknologia tai tekninen ratkaisu. Esimerkki: Harold Hill energiatehokas paloasema Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 8

9 Markkinayhteistyö 4.a: Kertokaa markkinatoimijoille jo hyvissä ajoin ennen tarjouskilpailua, että rakennushankkeessa painotetaan ympäristöasioiota ja innovaatioita. 4.b: Ilmoittakaa tarjouspyynnössä selkeästi toivottu lopputulos. 4.c: Tarjouskilpailua edeltävään markkinaselvitykseen kannattaa panostaa teknisten ratkaisujen lisäksi selvitetään alan osaamista. Esimerkki: Wakefieldin ennakkoilmoitus ja uusien ratkaisujen puinti työpajoissa Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 9

10 Hankintamallin valinta 5.a: Valitkaa sellainen hankintamalli, jossa suunnittelu- ja rakennustiimit ovat riittävästi yhteydessä toisiinsa 5.c: Vaatikaa suunnittelupalvelujen tarjouskilpailuissa tarjoajilta näyttöä työn laadusta, ei pelkästään referenssiluetteloa! Näytöstä tulisi ilmetä, miten kestävyydelle ja kustannuksille asetetut hanketavoitteet ja määräajat on saavutettu. Painottakaa määrän sijasta referenssien laatuapienemmät mukaan. Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 10

11 Hankintamallin valinta Esimerkki: Jyväskylän Optimi-hanke Yksi kumppani valittiin elinkaarimallia toteuttamaan. Sopimukseen määritettiin lämmitysenergian, sähkön ja vedenkulutuksen ylärajat. Jos rajat ylittyvät lisäkustannuksista vastaa palveluntarjoaja. Jos energiantarve alittaa asetetut rajat, hyödyt jaetaan viranomaisen ja palveluntarjoajan kesken tasan. Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 11

12 Elinkaarikustannukset 7.a: Valitkaa hankesuunnitteluvaiheessa sopiva elinkaarikustannusmalli, joka vastaa standardin ISO säännöstön periaatteita. Mallin tulisi vähintään kattaa: rakennustöiden kokonaiskustannukset, vuotuiset käyttö- ja ylläpitokustannukset, henkilöstökustannukset sekä purkamiskustannukset. 7.c: Ilmoittakaa elinkaarikustannusmalli ja mahdolliset painotukset sekä siihen liittyvä pisteytys tarjouspyynnössä. 7.e: Perustakaa yhteinen hankeryhmä ja laskekaa investointi- ja käyttöosastojen yhteinen hankebudjettui Esimerkki: innovatiiviset reunakivet Wakefieldissa Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 12

13 Mukana projektissa ICLEI - Local Governments for Sustainability (Co-ordinator) Motiva (Finland) Culminatum (Finland) University of Innsbruck/IFZ (Austria) PIANOo (Netherlands) Greater London Authority (UK) City of Torino (Italy) Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 13

14 Kiitos Procuring innovative and sustainable construction The SCI-Network 14