Tietokoneet ja näytöt Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietokoneet ja näytöt Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa"

Transkriptio

1 Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Tämän ohjeen tarkoituksena on auttaa julkisia hankkijoita valitsemaan energiatehokkaampia ja ympäristöä säästävämpiä tietokoneita ja näyttöjä. Ohjeessa esitellään ympäristökriteereitä, joita hankintayksiköt voivat hyödyntää tarjouspyynnöissään. Rajaus tietokoneet: pöytäkoneet, kannettavat tietokoneet, tabletit, työasemat, kevytpäätteet, pienpalvelimet näytöt Ympäristökriteerien määrittely tämän ohjeen avulla Ohjeessa on esitetty kahden tasoiset ympäristökriteerit: perus ja edelläkävijätason ympäristökriteerit. Nämä ovat Motivan suosittelemia ympäristökriteereitä, joita voidaan hyödyntää tarjouspyynnössä vähimmäisvaatimuksina tai kokonaistaloudellisuuden vertailuperusteina. Hankintayksikkö tarkistaa ja asettaa aina itse kriteerien tason omien tavoitteiden, tarpeiden, resurssien ja markkinakartoituksen perusteella. Valitse ensin kriteereistä ne, jotka ovat teille relevantteja ja tärkeitä Tämän ohjeen ympäristökriteerit liittyvät tuotteen merkittävimpiin ympäristöominaisuuksiin. Hankkija voi valita näistä ympäristökriteereistä yhden, osan tai kaikki esim. sen mukaan: Mitkä ovat juuri teidän organisaation tärkeimmät ympäristövaikutukset ja tavoitteet? Mitkä ominaisuudet ovat juuri teille tärkeitä? Kokemus ja osaaminen: Olemmeko vasta aloittelemassa ympäristökriteerien käyttöä vai jo kokeneita? Jos käytätte ympäristökriteereitä ensimmäisiä kertoja, suosittelemme aloittamaan esim. muutamalla kriteerillä, jotta syntyy kokemusta kriteerien käytöstä. Seuraavalla hankintakerralla voidaan ottaa mukaan uusia ympäristökriteereitä ja/tai nostaa jo käytettyjen kriteerien vaatimustasoa. Tarkista valittujen kriteerin tavoitetaso. Taulukossa esitetyt kriteerit ja niiden raja arvot ovat ehdotuksia, joita voidaan säätää ylös tai alaspäin omien tavoitteiden, tarpeiden ja markkinatilanteen mukaan. Muokkaa kieli, muotoilut jne. kyseiseen tarjouspyyntöönne sopiviksi Käy vuoropuhelua markkinoiden kanssa ennen tarjouskilpailua

2 Vuoropuhelulla selvitetään pystyykö tarjoajat täyttämään luonnostellut hankintavaatimukset kyseisessä hankinnassa ja markkina alueella, mitä tuote tai palveluvaihtoehtoja on olemassa, onko markkinoilla riittävästi tarjoajia jne. Markkinatilanne voi vaihdella alueittain, hankinnan muiden vaatimusten tai hankinnan kokoluokan takia hyvinkin paljon. Siksi ohjeessamme esitettyjä kriteerejä ei ole tarkoitus kopioida/soveltaa suoraan omaan tarjouspyyntöön ilman markkinakartoitusta. Alustava tarjouspyyntö voidaan myös lähettää mahdollisille tarjoajille kommentoitavaksi hyvissä ajoin ennen tarjouspyynnön julkaisemista. Jos kommentointikierroksella ilmenee, että vaatimustaso on juuri tässä tapauksessa liian korkea tai matala, sitä voidaan muuttaa. Päätä ja määrittele tarjouspyyntöönne miten vaatimukset käytännössä todennetaan. PERUSTASO: Hankinnan toteutus vähimmäisvaatimuksin Perustaso on Motivan suositus minimitason vähimmäisvaatimuksista. Nämä ympäristökriteerit ovat ympäristön kannalta merkittävimpiä, helppoja käyttää ja todentaa tuotteiden saatavuus on yleensä hyvä. EDELLÄKÄVIJÄTASO: Hankinnan toteutus a) tiukemmin vaatimuksin ja/tai b) markkinoita kannustavin vertailukriteerein Hankintayksikkö voi halutessaan tähdätä myös perustasoa korkeammalle. Edelläkävijätasolla on kahden tyyppisiä ympäristökriteereitä: a) samoja ympäristökriteereitä kuin perustasolla, mutta tiukempia b) uusia ympäristökriteereitä, joita perustasolla ei vielä ole. Nämä ympäristökriteerit sopivat hankkijoille jotka haluavat hankkia parhaita markkinoilla olevia tuotteita rajaavat markkinoita perustason kriteereitä enemmän ja vaativat siksi enemmän paneutumista ja aktiivista vuoropuhelua tarjoajien kanssa jo hankinnan suunnitteluvaiheessa markkinatilanteen kartoittamiseksi

3 TIETOKONEET JA NÄYTÖT Ympäristökriteerit PERUSTASO Tuotteiden tulee täyttää seuraavat vaatimukset EDELLÄKÄVIJÄTASO PERUSTELUT 1. Energiatehokkuus Tuotteiden tulee täyttää uusimmat Energy Star merkin mukaiset energiatehokkuusvaatimukset, jotka on saatavilla Energy Starin sivuilta: energystar.org Samoin Tuotteiden käytön aikaisista ympäristövaikutuksista energiankulutus on merkittävin tekijä. Laitteiden energiankulutus on hiljalleen parantunut, mutta samaan aikaan eri ICT laitteiden kirjo ja määrä on kasvanut valtavasti, joten jokaisen laitteen energiankulutuksella on merkitystä. Laitteen energianhallintaominaisuuksilla (esim. virransäästötilat) ja niiden aktiivisella hyödyntämisellä voidaan IT laitteiden energiankulutusta vähentää merkittävästi. Energy Star on laajasti käytössä oleva energiamerkintä. Energy Star merkin kriteerit koskevat mm. eri tilojen virrankulutusta (on, sleep ja off mode) ja laitteiden energianhallintaominaisuuksia. TODENTAMINEN: Energy Star merkintä, valmistajan antamat vastaavat tiedot. Energy Star: energystar.org 2. Käyttöiän pidentäminen A) VARAOSIEN SAATAVUUS Laitteeseen on saatavissa varaosia vielä 3 vuotta sen jälkeen, kun kyseisen mallin valmistus lopetetaan. Samoin TODENTAMINEN: Valmistajan/jälleenmyyjän kirjallinen vakuutus. A) TAKUU Laitteelle on annettava vähintään 1 vuoden takuu. : 3 vuoden takuu joko valmistajan, jälleenmyyjän tai toimittajan toimesta. Käyttöikään vaikuttaa mm. tuotteen laatu, varaosien saatavuus (esim. akut) ja päivitettävyys. Lisäksi takuu ja huollon saatavuus pidentävät käyttöikää. Käyttöiän pidentäminen säästää luonnonvaroja. IT laitteiden valmistuksessa kuluu suuria määriä raaka aineita ja energiaa. Painoonsa nähden IT laitteiden valmistus on hyvin raaka aineintensiivistä verrattuna moniin muihin tuotteisiin. IT laitteiden käyttöikä on myös varsin lyhyt moniin muihin laitteisiin verrattuna. Tabletit: 2 vuotta TODENTAMINEN: Valmistajan/jälleenmyyjän kirjallinen vakuutus takuusta

4 3. Muoviosien merkitseminen ja kierrätettävyys Yli 25 g painavien muoviosien tulee olla merkitty ISO ja ISO 1043 (sections 1 4), tai vastaavan standardin mukaisesti. IT laitteiden verrattain lyhyt käyttöikä johtaa suuriin jätemääriin. Erilaiset muovilaadut vaativat erilaista käsittelyä kierrätyksessä, joten muoviosien merkitseminen muovilaadun mukaan helpottaa purkamista ja kierrätystä. ISO standardi 11469: 2000 säätelee muovien yhtenäistä merkitsemistapaa. Pohdi myös laitteiden käytöstä poisto ja kierrätettävyys jo hankintavaiheessa: mahdollinen kunnostus uudelleenkäyttöön, asiallinen kierrätys tai hävittäminen sekä tietoturva käytöstä poistettaessa. TODENTAMINEN: Valmistajan/jälleenmyyjän kirjallinen vakuutus. 4. Haitalliset kemikaalit/ainesosat A) ELOHOPEA Kannettavat tietokoneet ja näytöt: Laite ei sisällä elohopeaa. Huom! Kriteeri on vaativa, mutta mahdolllinen LED ja OLED näyttöjen kohdalla. Elohopea on myrkyllinen raskasmetalli, joka on sekä ihmisille että luonnolle erittäin haitallinen. Elohopea rikastuu ravintoketjussa ja kertyy elimistössä mm. keskushermostoon aiheuttaen vaurioita. Monet lamput, myös tietokoneiden näyttöjen taustalamput sisältävät pieniä määriä elohopeaa. LED ja OLED näyttöjen lampuissa elohopeaa ei kuitenkaan ole. Lain minimi: RoHS direktiivin (2011/65/EU) mukaan homogeenisessa materiaalissa olevan elohopean sallittu enimmäispitoisuus on 0,1 painoprosenttia. Poikkeuksena näytöissä käytettävät kylmäkatodilamput, joiden lyhyissä malleissa on saanut käyttää elohopeaa enintään 3,5 mg 2012 vuodesta lähtien

5 B) KLOORATUT MUOVIT Laitteen kotelo ja alusta eivät saa sisältää klooripohjaisia muoveja (kuten PVC:tä). Klooratuista muoveista vapautuu myrkyllisiä, klooria sisältäviä kaasuja, kun niitä poltetaan. Klooratut muovit voivat sisältää myös pehmentimiä ja muita lisäaineita, jotka ovat terveydelle ja ympäristölle haitallisia ja joita vapautuu muovista myös käytön aikana. Erityisen haitallista on PVC, jota poltettaessa liian alhaisessa lämpötilassa voi syntyä mm. dioksiineja ja furaaneja. Halogenoituja/kloorattuja muoveja käytetään jonkin verran myös IT laitteissa. Tämä vaikeuttaa erityisesti IT jätteen käsittelyä. TODENTAMINEN: Valmistajan/jälleenmyyjän toimittamat tiedot. 5. Melu TODENTAMINEN: Valmistajan/jälleenmyyjän toimittamat tiedot. Pöytäkoneet: Laitteen melutaso on enintään 42 db (A) kovalevyä käytettäessä 38 db (A), kun laite on päällä mutta tyhjäkäyntitilassa (Idle). Kannettavat tietokoneet: Laitteen melutaso on enintään 40 db (A) kovalevyä käytettäessä 35 db (A), kun laite on päällä mutta tyhjäkäyntitilassa (Idle) Tietokoneiden kohdalla melu ei aiheuta varsinaista ympäristöhaittaa, mutta koetaan usein häiritsevänä ja se vähentää ihmisten keskittymiskykyä. Tietokoneiden melutasot ovat viime vuosina alentuneet merkittävästi, mutta käyttäjät kuitenkin arvostavat hiljaisia laitteita paljon. Tietokoneissa eniten melua aiheuttaa yleensä kovalevy ja tuuletin. Lisätietoa: Joutsenmerkin kriteereissä (Computers, versio 7.1, kriteeri O20) on kuvattu tarkemmin soveltuvia mittausmenetelmiä ja standardeja, kuten ISO 7779, tai muu vastaava. Linkki:

Green Labels Purchase

Green Labels Purchase Green Labels Purchase making a greener procurement with energy labels Hankintaohjeistus IT-laitteet Supported by: www.greenlabelspurchase.net 1 Sisällysluettelo Tietokoneen järjestelmäyksikkö 3 Kannettava

Lisätiedot

Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013

Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013 Ympäristönäkökohdat hankinnoissa -koulutus 6.6.2013 Koulutus Koulutus on osa EU-rahoitteista Baltic GPP hanketta, jonka tavoitteena on tuoda lisäosaamista kestäviin hankintoihin ja tarjota siihen työkaluja

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN TAMPEREEN KAUPUNGIN HANKINNOISSA Materiaalikeskus 20.1.2004 1 MIKSI YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT TULISI HUOMIOIDA JULKISISSA HANKINNOISSA?...2 1.1 Yleiset perustelut...2 1.2 Tampereen

Lisätiedot

Hymonet-tietokanta Ympäristömerkkien hyödyntäminen. 29.10.2008 KOKOEKO -seminaari Ympäristöjohtamisen konsultti Satu Hyrkkänen, FCG Efeko Oy

Hymonet-tietokanta Ympäristömerkkien hyödyntäminen. 29.10.2008 KOKOEKO -seminaari Ympäristöjohtamisen konsultti Satu Hyrkkänen, FCG Efeko Oy Hymonet-tietokanta Ympäristömerkkien hyödyntäminen 29.10.2008 KOKOEKO -seminaari Ympäristöjohtamisen konsultti Satu Hyrkkänen, FCG Efeko Oy Vihreät/kestävät hankinnat = ostetaan tavaroita ja palveluita,

Lisätiedot

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa Työ- ja elinkeino ministeriön ohjeet Kesäkuu 2011 Esipuhe Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne ohjeet julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätiedot

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet

EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet EU:n ympäristöä säästäviä julkisia hankintoja koskevat kriteerit Tulostimet, kopiokoneet ja monitoimilaitteet Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat on vapaaehtoinen menettely. Tässä asiakirjassa esitetään

Lisätiedot

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Puutarhanhoitotuotteet ja -palvelut

Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Puutarhanhoitotuotteet ja -palvelut Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat EU:ssa Puutarhanhoitotuotteet ja -palvelut Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä asiakirjassa esitetään EU:n ympäristöä säästäviä

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa OHJE 17.1.2007 Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa (tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen kuljetukset) Lukijalle Paine ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohtien

Lisätiedot

KIRJAPAINON HANKINTOJEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN, CASE: OTAVAN KIRJAPAINO OY

KIRJAPAINON HANKINTOJEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN, CASE: OTAVAN KIRJAPAINO OY LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma BH10A0300 Ympäristötekniikan kandidaatintyö ja seminaari KIRJAPAINON HANKINTOJEN YMPÄRISTÖNÄKÖKOHTIEN HUOMIOIMINEN,

Lisätiedot

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa

Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa OHJE 17.1.2007 Energiatehokkuuden ja ympäristönäkökohtien huomioon ottaminen kuljetuspalvelujen hankinnoissa (tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen kuljetukset) Lukijalle Paine ympäristö- ja energiatehokkuusnäkökohtien

Lisätiedot

Ympäristönäkökohtien huomioiminen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hankinnoissa. Alisa Rosenström

Ympäristönäkökohtien huomioiminen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hankinnoissa. Alisa Rosenström Ympäristönäkökohtien huomioiminen Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n hankinnoissa Alisa Rosenström Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä 18.11.2013 Liiketalouden koulutusohjelma

Lisätiedot

Ikkunat Ikkunat, lasiovet ja kattoikkunat. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, tuotekohtaiset ohjeet

Ikkunat Ikkunat, lasiovet ja kattoikkunat. Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, tuotekohtaiset ohjeet Ikkunat Ikkunat, lasiovet ja kattoikkunat Ympäristöä säästävät julkiset hankinnat, tuotekohtaiset ohjeet Ympäristöä säästävä julkinen hankinta on vapaaehtoinen väline. Tässä tuotekohtaisessa ohjeessa esitetään

Lisätiedot

EKO OPAS LAHDEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLLE

EKO OPAS LAHDEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLLE EKO OPAS LAHDEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖLLE Sisällys 1. Johdanto... 2 2. Ekotehokkuus ja kestävä kulutus toimistoissa... 3 3. Hankinnat... 4 3.1 Ympäristömerkit... 5 3.2 Energiamerkinnät... 6 3.3 Toimistolaitteet

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Arvoisa vastaanottaja Sisällys Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut käyttöönne

Lisätiedot

Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä

Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä Toshiba ja ympäristö Vastuullisuus, visio ja elinkaari Toshiban tavoitteena on olla yksi maailman johtavimmista ekologisista yrityksistä, korostamme kaikessa toiminnassa vastuutamme ympäristöstä Luonnonvarat

Lisätiedot

Ympäristöä säästäviä hankintoja

Ympäristöä säästäviä hankintoja Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa 2. laitos Euroopan komissio 1 Tärkeä huomautus Tämä käsikirja on komission yksiköiden laatima

Lisätiedot

Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli

Joutsenmerkin kriteerit. Tiivispaperit Lisämoduuli Joutsenmerkin kriteerit Tiivispaperit Lisämoduuli Versio 3.6 9. lokakuuta 2003-31.joulukuuta 2015 Tiivispaperit 049, versio 3.6 13. toukokuuta 2014 Sisällysluettelo Paperituotteiden ympäristömerkintä 1

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

LAADUN, YMPÄRISTÖN JA TURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT KONEPAJASSA

LAADUN, YMPÄRISTÖN JA TURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT KONEPAJASSA LAPPEENRANNAN TEKNILINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto BK10A0400 Kandidaatintyö ja seminaari LAADUN, YMPÄRISTÖN JA TURVALLISUUDEN HALLINTAJÄRJESTELMÄT KONEPAJASSA 31.3.2008 Tekijä:

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa. Marraskuu 2008 Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa Marraskuu 2008 2 Sisällys Johdanto 3 1 Suositusten tarve 4 EY direktiivit 4 Energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

Lamppuopas. EkoValo. Opas hehkulamppujen korvaamiseksi. lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011

Lamppuopas. EkoValo. Opas hehkulamppujen korvaamiseksi. lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011 EkoValo lightinglab.fi/ekovalo Espoo 2011 Lamppuopas Opas hehkulamppujen korvaamiseksi Eino Tetri, Johannes Raunio, Liisa Halonen Aalto-yliopisto Sähkötekniikan korkeakoulu Valaistusyksikkö EkoValo-projektin

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 9 JÄTTEET... 11 PUHDISTUSPALVELUALA

Lisätiedot

Työasemaympäristön sähkönsäästöohjeet. Motiva Oy

Työasemaympäristön sähkönsäästöohjeet. Motiva Oy sähkönsäästöohjeet Motiva Oy 4.3.2006 sähkönsäästöohjeet 4.3.2006 2 (19) Sisällys 1. Kenelle nämä ohjeet on tarkoitettu... 3 1.1. Käyttäjien ohjeet... 3 1.2. ATK-ammattilaisten ohjeet... 3 2. Rajaukset...

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA

OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA OPISKELUAINEISTO PUHDISTUSPALVELUALA Päivitetty maaliskuu 2015 AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 7 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT...

Lisätiedot

Työasemaympäristön sähkönsäästöohjeet. Motiva Oy

Työasemaympäristön sähkönsäästöohjeet. Motiva Oy sähkönsäästöohjeet Motiva Oy 3.12.2010 sähkönsäästöohjeet 3.12.2010 2 (17) Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Tiivistelmä... 3 1.2. Käyttäjien ohjeet... 3 1.3. IT-ammattilaisten ohjeet... 4 2. Rajaukset...

Lisätiedot

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio

Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta julkisissa hankinnoissa Euroopan komissio Ympäristöä säästäviä hankintoja Käsikirja ympäristönäkökohtien huomioon ottamisesta

Lisätiedot

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA

OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA OPISKELUAINEISTO RAKENNUSALA AMMATTILAINEN JA YMPÄRISTÖ... 3 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET... 4 ELINKAARIAJATTELU... 7 MATERIAALITEHOKKUUS... 8 HYVÄT HANKINNAT... 9 YMPÄRISTÖMERKIT... 10 JÄTTEET... 12 RAKENNUSALA

Lisätiedot

HANKINNAT VALAISTUS. Kokonaistaloudelliset. valaistushankinnat. Opas energiatehokkaiden valaistusratkaisujen

HANKINNAT VALAISTUS. Kokonaistaloudelliset. valaistushankinnat. Opas energiatehokkaiden valaistusratkaisujen Kokonaistaloudelliset valaistushankinnat VALAISTUS HANKINNAT Opas energiatehokkaiden valaistusratkaisujen julkisiin hankintoihin 1 ENERGIATEHOKKAAT HANKINNAT Lukijalle Julkisella sektorilla valaistuksen

Lisätiedot

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt

ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt ICT-hankintoja koskevat hankintamenettelyt Versio: Julkaistu: Voimassaoloaika: Sisällys 1 Johdanto... 2 2 Soveltamisala... 3 3 Termit ja määritelmät... 3 4 Yhteenveto neuvottelumenettelystä ja kilpailullisesta

Lisätiedot

Selvitys työasemaympäristön sähkönsäästömahdollisuuksista. Motiva Oy

Selvitys työasemaympäristön sähkönsäästömahdollisuuksista. Motiva Oy Selvitys työasemaympäristön sähkönsäästömahdollisuuksista Motiva Oy 3.12.2010 sähkönsäästömahdollisuuksista 3.12.2010 2 (39) Sisällys 1. Tiivistelmä... 3 2. Selvityksen tausta... 5 2.1. Selvityksen päivitys...

Lisätiedot