Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014"

Transkriptio

1 Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) Tilikauden vaihteen muistilista Kasperin versioista... 1 Ennen tilikauden vaihteen raportointia... 1 Aja Tietokannan tarkistus - ajo... 1 Tee normaalit (kuu)kauden vaihteen toimenpiteet... 1 Täsmäytä Kasperi ja pääkirja... 2 Yleistä: Kokonaispoisto (jos laskette EVL-poistoja)... 2 Kokonaispoiston määritys ja verolomakepohjien tulostus (jos laskette EVL-poistoja)... 2 Kirjaa poistot/poistoeron muutos... 3 Tilikauden vaihteen raportointi ja uuden tilikauden avaus... 4 Tulosta tilikauden vaihteen raportit... 4 Avaa uusi tilikausi... 4 Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen... 5 Sulje vanha tilikausi (= Tilikauden päätösajo)... 5 Tietokantojen varmuuskopiointi... 5 Yleistä Tämä ohje ei ole olennaisilta osin muuttunut vuodesta Käytössäsi pitäisi olla jo 2013 julkaistu Kasperin versio 8 (näet version Kasperin käynnistyksessä, raporttien otsikoissa sekä ohjeet -> 'tietoja ohjelmasta' - näytössä). Versiota 8 vanhempi versio voi tarkoittaa, että työaseman vaihdon yhteydessä sinulle on asennettu vanha versio. Voit avata näyttökohtaisen kasperi.info - ohjesivun painamalla F1-nappia (ohjeen käyttö edellyttää kertaluonteista rekisteröitymistä). Ennen tilikauden vaihteen raportointia Aja Tietokannan tarkistus - ajo Viimeistään ennen tilikauden vaihdetta on syytä ajaa ylävalikon Päivitys -> Tietokannan tarkistus - ajo. Se tarkistaa, että kohteiden tila vastaa tapahtumia ja perustiedot ovat kunnossa. Jos saat huomautuksia siitä, että kohteen pitoajan päättymispäivä on muuttunut (esim. 'Nro 305, loppupv > '), ei tästä ole syytä huolestua. Päivä ei vaikuta poistolaskentaan, vaan ainoastaan kohteiden selaukseen pitoajan päättymispäivän mukaan (ks. tarkemmin F1). Tee normaalit (kuu)kauden vaihteen toimenpiteet Jos käytätte pienen kirjanpitovelvollisen poistomallia, jossa kirjanpidon suunnitelman mukaiset poistot ovat samat kuin verotuksen EVL-poistot, älä vielä kirjaa suunnitelman mukaisia poistoja kirjanpitoon, koska myöhemmin tapahtuva kokonaispoistojen määritys voi muuttaa poistoja. Muutoin: Kirjaa normaalisti tilikauden viimeisen kauden sumu-poistot (Raportit - > T Tositteet ). Kausi voi olla kuukausi tai yrityksenne kirjauskäytännöstä riippuen myös muu kausi. Muista kirjata myös myyntitosite, jos kaudella on myyntejä.

2 Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 2 (5) Täsmäytä Kasperi ja pääkirja Kun olet kirjannut sumu-poistot ja tarvittaessa myyntitositteen, vertaa pääkirjaan Saldoyhteenvedon (raportit -> P saldotilanne ) tili- ja taseryhmätason lukuja; 'poistoineen '- saraketta eli tasearvoa tilikauden lopussa sekä tuloslaskelman poistotilien saldoja. Huom! jos et kirjannut sm.poistoja Tee normaalit kauden vaihteen toimenpiteet - kohdassa, vertaa saldoyhteenveto raportin ennen poistoja saraketta kirjanpidon saldoon. Kasperin lukujen on oltava sentilleen samoja kuin vastaavista asioista liikekirjanpidossa esitetään. Yleistä: Kokonaispoisto (jos laskette EVL-poistoja) Kokonaispoisto on kirjanpidossa poistoeron muutoksen kautta näytetty verotuksen poisto (tehty sm.poisto korjattuna poistoeron muutoksella - tai tarkemmin: poistoeron muutokseen sisältyvällä sm. ja EVL-poistojen välisellä erolla). Poistoeron muutos voi sisältää poistojen eron lisäksi mm. sumu-myyntivoittoja/-tappioita, joten todellista EVL:n poistoa ei aina voi laskea korjaamalla kirjanpidon sumu-poistoja poistoeron muutoksella. Yleensä verotuksessa tehdään samansuuruiset poistot kuin kirjanpidon kokonaispoiston kautta on määritetty. Jos verotuksessa tehty poisto ei ole sama kuin kirjanpidon kokonaispoiston kautta määritetty poisto, syntyy hyllypoistoja tai aiemmin syntyneet hyllypoistot muuttuvat. Muista myös, että hyllypoiston muutos pitää huomioida verolaskelmalla. Kun Kasperissa puhutaan EVL-poistoista, tarkoitetaan yleensä kirjanpidon kokonaispoistoja ja yleensä myös samalla verotuksen säännönmukaista poistoa, jos hyllypoistoja ei ole. Hyllypoistot näkyvät Kasperin raporteista vain verolomakkeilla. Kirjanpito Verotus Kirjanpidon sm.poisto +/- poistojen eron muutos (osa poistoeron muutosta) =kirjanpidon kokonaispoisto +/- hyllypoiston muutos =verotuksen säännönmukainen poisto(+lisäpoisto) Kokonaispoiston määritys ja verolomakepohjien tulostus (jos laskette EVL-poistoja) Video aiheesta : Jos kertynyt poistoero menee negatiiviseksi, katso myös: Kokonaispoistojen määritys käynnistyy päivitysvalikon Määritä kokonaispoisto valinnalla. Poistojen määritys tapahtuu verolomakkeen 62 ryhmittelyn mukaisella tasolla ja näet samalla hyllypoistojen muutokset (jos hyllypoistojen seuranta on käytössä). Toimintoa pitää käyttää, koska se asettaa Kasperin kohdekohtaiset poistot samaksi kuin verolomakkeen ryhmän loppusummasta laskettu poisto (ilman tätä toimintoa voi kohdekohtainen poistolaskenta aiheuttaa pyöristyseroja verrattuna ryhmän loppusummasta laskettuun poistoon), tekee mahdolliset hyllypoistojen muutokset ja tulostaa verolomakepohjat 62, 6B ja 12A. Toiminnon käytöstä on oma ohjeensa Kokonaispoiston määritys ja verolomakkeiden tulostus. Tarkista mitä kommentteja eri ryhmillä näytetään ruudun alaosassa (Tarkemmat selitykset F1- napin takaa). Jokin kommenteista saattaa vaikuttaa kokonaispoistojen määritykseen tai tilikauden tapahtumien käsittelyyn (esim. myynnin oikaise kertynyt poistoero parametri).

3 Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 3 (5) Tarkista, että parametri Älä näytä keskeneräisiä kohteita verolomakkeella on yrityksen kannalta oikein. Jos vaihdat parametrin arvoa, näet sen vaikutukset näytöllä saman tien. Tarkista, että parametri 'Tee sama täsmäytys myös sm.poistoille' on yrityksen kannalta oikein. Sen pitäisi olla päällä vain tilanteessa, jossa kirjanpidon sumu-poistot lasketaan EVL:n poistomenetelmillä (pienen kirjanpitovelvollisen poistomalli). Tällöin EVL-poiston muutoksen halutaan vaikuttavan myös kirjanpidon sumu-poistoihin. Määritä lopuksi haluttu kokonaispoisto muuttamalla ensin kokonaispoistojen laskenta parametria ja/tai säännönmukainen poisto rivin arvoa halutuilla ryhmillä. Jos käytät muuta parametria kuin maksimipoisto tai vapaasti määritelty niin sinun on muutettava parametriksi vapaasti määritelty ennen suorita muutokset napin painamista. Voit tulostaa verolomakepohjat tarkistusta varten ennen Suorita muutokset napin painamista. Tällöin raportin otsikossa lukee Simuloitu tulosta kuitenkin lopulliset verolomakkeet vasta Suorita muutokset napin painamisen jälkeen. Kun tiedot näyttävät haluamiltasi, paina Suorita muutokset nappia ja tulosta verolomakepohjat. Voit suorittaa kokonaispoiston määrityksen useampaan kertaan (jos tapahtumiin tai tietoihin tulee muutoksia). Jos 'suorita muutokset' - napin painamisen jälkeen saat huomautuksen siitä, että poistot ovat muuttuneet, kokeile seuraavaa: Sulje kokonaispoistojen määritys ja avaa se uudelleen. Tee sitten määritykset uudestaan. Lopuksi muuta 'kokonaispoistojen laskenta' - parametrin arvoksi 'vapaasti määritelty' sellaisilla ryhmillä, joilla se ei ole 'maksimipoisto' tai 'ei muutettavissa'. Jos tämänkin jälkeen saat huomautuksen poistojen muuttumisesta 'suorita muutokset' - napin painamisen jälkeen, ota yhteyttä Espinaan. Jos tilinpäätös on jo tehty etkä halua poistoeron muuttuvan siitä mitä se oli, valitse 'kokonaispoistojen laskenta' - parametrin arvoksi 'käytä tilien vaihtelevia poistoprosentteja'. Tällöin Kasperi ei korjaa kohteittaisen ja ryhmäkohtaisen pyöristyksen välistä pyöristyseroa. Tarkista verolomakepohjista seuraavat asiat: - Ettei niille tulostunut erottaa rivejä tai huomion arvoisia kommentteja. - Että 62 lomakkeen Poistamaton hankintameno verovuoden alussa täsmää edellisen verovuoden Poistamaton hankintameno verovuoden lopussa saldoon. Huom! Mikäli taseen kertynyt poistoero on tilikauden aikana muuttunut yritysjärjestelyjen seurauksena, tarkista että verolomakkeiden poistoeron muutos on oikein (tämä käy helpoiten tarkistamalla, että Kasperin saldoyhteenveto -raportin kertynyt poistoero tilikauden lopussa täsmää poistoeron muutoksen jälkeen taseen kertyneeseen poistoeroon). Kasperi huomioi Päivitys -> Yritysjärjestelyt valikon määritellyt tapahtumat tilikauden aikana tapahtuneiksi yritysjärjestelyiksi. Mikäli yritysjärjestelyt näytöstä puuttuu tietoja, voi yritysjärjestelyjen vaikutus poistoeroon näkyä lomakkeella sekä poistoeron muutostositteilla väärin. Jos luvuissa on jotakin outoa, on tämä viimeinen hetki tehdä korjauksia ennen tilinpäätöstä! Kirjaa poistot/poistoeron muutos Jos käytätte pienen kirjanpitovelvollisen poistomallia, kirjaa suunnitelman mukaiset poistot kirjanpitoon tässä vaiheessa. Lopuksi tarkista, että Kasperin ja kirjanpito täsmäävät (ks. 'Täsmäytä Kasperi ja pääkirja' sivulla 2).

4 Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 4 (5) Muutoin: Kirjaa poistoeron muutostosite ( Raportit -> Tositteet -> Poistoeron muutos ) koko tilikaudelta (mikäli seuraatte poistoeroja). Jos olet kirjannut poistoeron muutosta pitkin tilikautta, peruuta kirjaukset ja kirjaa nyt kertaalleen uudelleen koko tilikauden poistoeron muutos. Tämä siksi, että kokonaispoiston määritys sekä myynnit muuttavat takautuvasti tilikaudelle jaksotettua EVL-poistoa. On hyödyllistä tulostaa myös Poistoeromuutokset raportti, joka erittelee kaikki poistoeron muutokseen vaikuttavat erät (esim. EVL- ja sumupoistojen erotus, myyntivoitot/-tappiot ja romutukset). Raportin saat tulostettua samaa kautta kuin saldotilanne raportin (raportit -> P -> valitse alasvetovalikosta Poistoeromuutokset ). Täsmäytä Kasperi ja pääkirja poistoeron osalta: vertaa saldoyhteenveto - raportin kertynyttä poistoeroa tilikauden lopussa pääkirjan taseen vastattavissa olevaan kertyneeseen poistoeroon. Vertaa myös verolomake 6B:n 2. sivun poistoeron muutosta tuloslaskelman poistoeron muutokseen. Kasperin lukujen on oltava sentilleen samoja kuin vastaavista asioista liikekirjanpidossa esitetään. Näin tulet myös tarkistaneeksi, että tilikauden aikana ei ole vahingossa tiliöity tositteita poistoerotileille. Tilikauden vaihteen raportointi ja uuden tilikauden avaus Tulosta tilikauden vaihteen raportit Tulosta tarvittavat raportit eli vähintään seuraavat: - Ostot (O) ja myynnit (M) - Pääkirjatilien saldoyhteenveto (P) sekä tileittäin että taseryhmittäin - Tase-erittelyt (A) Sumu- sekä tarvittaessa EVL tase-erittely - Liitetietolaskelmat (C ) taseryhmittäin (julkinen) ja apu-sarakkeellinen liitetietoerittely tileittäin (omaan käyttöön) - Luettelon käytetyistä pääkirjatileistä, poistoaikaryhmistä ja poistotavoista saat tulostamalla perustietoraportin Pk -tilit, tase- ja kalustoryhmät/tilikartta (osa tilinpäätöstietoja) - Verolomakepohjat 62, 6B ja 12A tulostettiin jo kokonaispoiston määrityksen yhteydessä - Kasperi 8:n mukana on toimitettu tilintarkastajaa varten inventaariraporttipohja 'tilintarkastajan raportti 2013'. Sen avulla voit luoda Excel-taulukon, josta käyvät ilmi liitetiedot ja poistosuunnitelma kohteittain. Taulukosta voi helposti tarkistaa esim. viiden suurimman hankinnan poistot tai viiden suurimman poiston laskennan, jne. Löydät 'tilintarkastajan raportti 2013':n omista raporteista : Valitse Kohteiden selaus ja paina 'tulosta'. Sitten kaksois-näpäytä raportin nimeä, jolloin sivuksi vaihtuu 'summaus'. Paina sitten 'taulukkoon' - nappia, joka kopioi tiedot leikepöydälle. Lopuksi avaa Excel ja liitä tiedot leikepöydältä tyhjään taulukkoon. Avaa uusi tilikausi Jos tulevan tilikauden hankintoja syötetään ennen kuin poistot edelliseltä kaudelta on päivitetty, on pääkirjatilikohtaisiin tilikausitietoihin sitä ennen manuaalisesti avattava seuraava tilikausi, jonka pitää olla myös avoin. Tällöin kaksi kautta on avoimena (A) eli kuluva ja seuraava tilikausi. Aikaisempien tilikausien tilan on oltava suljettu. Toimi seuraavasti:

5 Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 5 (5) - Avaa Tilikausitietojen ylläpito näyttö (päävalikko - > V Tilikausitietojen ylläpito ). - Paina Kopioi kausia nappia. - Valitse listan lopusta seuraava tilikausi (esim ) pistämällä Valittu - sarakkeeseen ruksi. - Pistä ruksi kohtaan Kopioi kaikille tileille ja paina Kopioi. Tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen Sulje vanha tilikausi (= Tilikauden päätösajo) Tee tämä vasta kun tilinpäätös on tarkastettu eikä siihen ole tulossa enää muutoksia. Toimenpiteet: - Tulosta saldoyhteenveto raportti (Raportit -> P ) suljettavalta tilikaudelta. - Ota varmuuskopio ennen tilikauden päätösajoa tai jos käytät verkkoversiota, ilmoita palvelimista vastaavalle, että Kasperin tietokannat pitää varmistaa. Talleta varmuuskopio vähintään seuraavaan tilinpäätökseen saakka. - Avaa Päivitys -> (P) Tilikauden päätösajo näyttö ja paina Päivitä kaikki nappia suorittaaksesi päivitysajon. - Poistu ajon päätyttyä yrityksestä tai Kasperista varmistaaksesi tietojen päivittyminen. Mene sitten takaisin yritykseen. - Tarkista saldoyhteenveto (Raportit -> P) raportin avaussaldot. Anna sen laskentapäivän olla oletusten mukaan uudella tilikaudella! Täsmäytä uuden tilikauden avaussaldo (sarake 1) edellisen - juuri päätetyn - tilikauden päättävään taseeseen (sarake 3). - Aja halutessasi Vanhojen tapahtumien listaus ja poisto (Päivitys -> V) ohjelman ehdottamien oletusten mukaan. Toiminto poistaa mm. aiempina tilikausina myydyt/romutetut kohteet. - Tarkista Pääkirjatilien saldotilanne raportti vielä kerran, kun vanhojen tapahtumien poistoajo on ajettu. - Ota varmuuskopio tilikauden avaustilanteesta Tietokantojen varmuuskopiointi Käytössäsi oleva tietokanta selviää, kun valitset ylävalikosta Ohjeet -> Tietoja ohjelmasta ja katsot mitä lukee Tietokanta - rivillä. Jos käytössä on Firebird tai InterBase -palvelin, voit ottaa varmuuskopion esim. muistitikulle (tai haluamaasi sijaintiin) työasemasta käyttäen Kasperi ohjelmaryhmän Tietokannan huolto ohjelmaa. Tietokannan huolto löytyy myös suoraan Kasperista Työkalut ylävalikon alta. Huom! Ota varmuuskopio omaan hakemistoonsa tai se menee aikaisemman päälle. Jos käytössänne on MS SQL Server tai Oracle tietokanta, kerro ATK-tuelle, että varmuuskopio edellisen yön tilanteesta pitää säilyttää erillään. Varmista tämä heidän kanssaan hyvissä ajoin!

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö...

Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 4 M-Filesin päivittäinen käyttö... M-Files 10 Sisältö 1 Tekijänoikeudet...8 2 Johdatus M-Filesiin...9 3 Ohjelmiston asennus ja käyttöönotto...10 3.1 Järjestelmävaatimukset...10 3.2 Automatisoitu asennus ja jakelu...11 3.3 Asennuksen läpivienti...11

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013

ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 ASTERI ISÄNNÖINTI KÄYTTÖOHJEET 11/2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO TUKI JA INTERNET... 7 1 LISENSSIEHDOT... 8 2 ASENTAMINEN...

Lisätiedot

Henix-palkanlaskenta, versio 14

Henix-palkanlaskenta, versio 14 Henix-palkanlaskenta, versio 14 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. (09) 503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto... 1 1. Yleistä... 4 2. Ohjelman käyttöönottovaihe... 5 2.1. Parametrien

Lisätiedot

Tiedon tuonti. Sisältö

Tiedon tuonti. Sisältö Tiedon tuonti Sisältö Yleistä... 2 Vaihe 1 Tietojen valmistelu... 2 Vaihe 2 Testaaminen... 4 Vaihe 3 Oikeellisuuden tarkistus... 5 Vaihe 4 Kenttien liittäminen... 7 Vaihe 5 Luontitapa... 10 1 Tiedon tuonti

Lisätiedot

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu

Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Automaation ohjaus- ja hallintapalvelu Ounet on talotekniikan keskitetyn etähallinnan internet-palvelu. Se on tarkoitettu Ouman-automaatiolaitteiden etäkäyttöön niin tietokoneen kuin mobiililaitteenkin

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS

Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Seppo Luhtasaari SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seinäjoki 2015 SUKUTUTKIJAN ATK-OPAS SukuJutut 1.3.2015 Copyright 1993-2015. Kaikki oikeudet pidätetään. Atk-Palvelu Luhtasaari Oy Seppo

Lisätiedot

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0

TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 TD käyttöohje Kisakone versio 2.0 SFL Suomen frisbeeliitto Kisakone 1.0 TD Käyttöohje 2009-2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 1.1 KÄYTTÖTARKOITUS... 4 1.2 KÄYTTÄJÄT... 4 1.3 YHTEENSOPIVUUS... 5 1.4

Lisätiedot

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen

Word 2010 Tehokas käyttö Hannu Matikainen Word 2010 Tehokas käyttö Päivitetty 2.11.2012 2000-2012 Sisällysluettelo: 1 Johdanto... 1 2 Asetukset... 1 2.1 Oletusasetukset... 1 2.2 Riviväli ja välistys... 1 3 Tyylit asiakirjassa... 4 3.1 Yleistä

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78)

Condes. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI. Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 7 KOULUTUSMATERIAALI Copyright 2004 OL-Fellows. Kopiointi kielletty Sivu 1 (78) Sisältö KOULUTUKSEN SISÄLTÖ... 3 MIKÄ ON CONDES?... 4 CONDESIN OSAT JA

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6

SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 IVUT SISÄLLYSLUETTELO: JOHDANTO 3 SUUNNITTELU JA ORGANISOINTI TALKOISSA 5 NÄIN PÄÄSET ALKUUN 6 YLLÄPITOTILANÄKYMÄN TYÖKALUT 8 Valikkorivi 8 Palkki sivujen järjestyksen vaihtamiseen 8 SIVUJEN LUOMINEN

Lisätiedot

Järjestävän seuran toimenpiteet kilpailun ilmoittautumisen avaamiseksi (kansallinen, SM ja avoin sekä AM)

Järjestävän seuran toimenpiteet kilpailun ilmoittautumisen avaamiseksi (kansallinen, SM ja avoin sekä AM) Järjestävän seuran toimenpiteet kilpailun ilmoittautumisen avaamiseksi (kansallinen, SM ja avoin sekä AM) 1. Kirjaudu IRMAan seuran pääkäyttäjänä. 2. Valitse Kilpailuhallinta kohdan kautta halutun kilpailun

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680

KÄYTTÖOHJE. Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 KÄYTTÖOHJE Maksupääte VeriFone VX680 SISÄLLYSLUETTELO: 1. ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 1.1 Tärkeää... 4 1.2 Päätteen rakenne... 5 1.3 Johtojen kytkeminen... 6 1.4 Akku... 7

Lisätiedot

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014

Windows 7. Hannu Matikainen. Päivitetty 4.7.2014 Windows 7 Hannu Matikainen Päivitetty 4.7.2014 Sisältö WINDOWS-VERSIOT... 1 TYÖPÖYTÄ... 1 KUVAKKEET... 2 Kuvakkeiden ominaisuudet... 3 Pikakuvakkeet... 3 TEHTÄVÄPALKKI... 4 Tehtäväpalkin kuvakkeet... 5

Lisätiedot

lemonsoft O PA S V U O D E N VA I H T E E S E E N 2 0 1 4-2 0 1 5

lemonsoft O PA S V U O D E N VA I H T E E S E E N 2 0 1 4-2 0 1 5 lemonsoft OPAS VUODENVAIHTEESEEN 2014-2015 Palkanlaskennan vuodenvaihde Lemonsoft palkanlaskenta ei vaadi vuodenvaihteessa erillisiä vuodenvaihdeajoja. Työajan lyhennyksien osalta tulee käyttämättömät

Lisätiedot

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu

HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu HENKILÖTIEDOT SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä 2. Henkilötiedot 2.1 Pikahaku 2.2 Henkilön lisääminen 2.2.1 Jäsenen vanha sportti-id / hetu 2.2.2 Uuden henkilön lisääminen 2.2.3 Täytettävät kentät uutta henkilöä

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE

VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE VIPU SÄHKÖINEN TUKIHAKU 2013 KÄYTTÄJÄN OHJE 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä sovelluksesta... 3 1.1 Laitteistovaatimukset... 3 1.2 Käyttäjätunnukset ja kirjautumisvaihtoehdot... 3 2. Toiminnallisuus...

Lisätiedot

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0

Ovaport. Käyttöohje. ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Ovaport Käyttöohje ID6640 V13 27.1.2015 Ohjelmaversiot 1.8.0-1.8.0 Sisällysluettelo Esittely...3 Käyttöönotto...3 Kirjautuminen...4 Käyttöliittymä...6 Kokonaiskuva-sivu... 11 Hälytykset-sivu... 24 Raportointi-sivu...

Lisätiedot

Winres-käyttäjän käsikirja 15.11.2013 Oma tuotanto 1 (26)

Winres-käyttäjän käsikirja 15.11.2013 Oma tuotanto 1 (26) 12. OMA TUOTANTO SISÄLTÖ 12.1. VARAAMINEN 12.1.1. Yleistä 12.1.2. Varaustilanne 12.1.3. Varaaminen 12.1.4. Matkustajatiedot Henkilötiedot Majoitus Kuljetus Lisäpalvelut 12.2. MATKUSTAJALUETTELOT 12.2.1.

Lisätiedot

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418

Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 JC-TRIP Myynti, valmistus ja huolto: Mika Jylhä, Lohjantie 1 P, 05840 Hyvinkää Puh. 040-553 9418 SISÄLLYSLUETTELO Laskimen ja tripin asennus autoon... 1 Jännitteen kytkeminen laskimelle...1 Jalkanollauskytkimen

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat

Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Digitaalinen postitusjärjestelmä DM300c ja DM400c -sarjat Käyttöopas Sisällysluettelo Kappale 1 Kappale 2 Kappale 3 Johdanto Digitaalisesta postitusjärjestelmästä...1-2 IntelliLink :stä...1-3 Postivaatimukset...1-3

Lisätiedot

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010

Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Käsikirja Käsikirja Mathcad 15.0 Lokakuu 2010 Copyright 2010 Parametric Technology Corporation. Parametric Technology Corporation omistaa sekä tämän ohjelman että siihen kuuluvan dokumentaation tekijänoikeudet.

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Boot Camp Asennus- ja käyttöönotto-opas

Boot Camp Asennus- ja käyttöönotto-opas Boot Camp Asennus- ja käyttöönotto-opas Sisältö 3 Johdanto 3 Mitä tarvitset 4 Asennuksen yleiskatsaus 4 Vaihe 1: Tarkista päivitykset 4 Vaihe 2: Valmistele Mac Windowsia varten 5 Vaihe 3: Asenna Windows

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

Aki Taanila SPSS OPAS

Aki Taanila SPSS OPAS Aki Taanila SPSS OPAS 2.10.2009 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTON TALLENTAMINEN... 2 1.1 Muuttujien määrittely... 2 1.2 Aineiston syöttäminen... 5 1.3 Aineiston tallentaminen ja avaaminen... 6 1.4 Aineistojen

Lisätiedot

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21

Aki Taanila. IBM SPSS Statistics 21 Aki Taanila IBM SPSS Statistics 21 23.1.2013 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 AINEISTO... 3 1.1 Excel- tai teksti-muotoisen aineiston avaaminen... 3 1.2 Muuttujien määrittelyt... 3 1.3 Aineiston syöttäminen...

Lisätiedot