Käsikirja. Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä. Julkaisuajankohta 05/2005 C / FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä. Julkaisuajankohta 05/2005 C1110000 11361921 / FI"

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä Julkaisuajankohta 05/ / FI C Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä ohjeita Turvallisuusohjeet ja varoitukset Turvakonsepti Sertifikaatti Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Asennusta koskevat vaatimukset Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Käyttöönottoa koskevat vaatimukset Käyttöä koskevat vaatimukset Lisälaiteversiot Muutosindeksi Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 3

4 1 Tärkeitä ohjeita Turvallisuusohjeet ja varoitukset Käsikirja 1 Tärkeitä ohjeita 1.1 Turvallisuusohjeet ja varoitukset Tässä dokumentissa annettuja turvaohjeita ja varoituksia tulee ehdottomasti noudattaa! Sähkövirran aiheuttama uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: hengenmeno tai vakava vammautuminen. Uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: hengenmeno tai vakava vammautuminen. Vaarallinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: lievä tai vähäinen vammautuminen. Vahingollinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: laitteen tai ympäristön vaurioituminen. Käyttöohjeita ja hyödyllistä tietoa. Julkaisun sisältö Tässä dokumentissa on turvateknisiä täydennyksiä ja lisäyksiä, jotka koskevat standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvaorientoituneella poiskytkennällä ja standardin EN kategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistyksen eston varmistuksella varustettuja MOVIMOT -taajuusmuuttajia. Järjestelmä koostuu taajuusmuuttaja/asynkronimoottori-yhdistelmästä sekä turvatestatusta ulkoisesta katkaisujärjestelmästä. Ulkoisen katkaisujärjestelmän on oltava vähintään standardin EN kategorian 3 mukainen. Muut asiaa koskevat julkaisut Oheinen julkaisu täydentää MOVIMOT MM..C -taajuusmuuttajien käyttöohjetta rajoittaen käyttöä koskevia ohjeita seuraavassa annettujen tietojen mukaisesti. Sitä saa käyttää ainoastaan seuraavien julkaisujen yhteydessä. MOVIMOT MM03C-MM3XC -taajuusmuuttajan käyttöohje PROFIBUS-kenttäväyläliityntöjen käsikirja InterBus-kenttäväyläliityntöjen käsikirja DeviceNet/CANopen-kenttäväyläliityntöjen käsikirja Sallitut taajuusmuuttajaversiot löytyvät julkaisusta "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen" (= *MOVIMOT MM..C -sovellusten turvallinen poiskytkentä*). Turvasovelluksissa saa käyttää vain SEW-EURODRIVEn nimenomaan tällaisen käytön mukaisina versioina toimittamia komponentteja! Turvasovellusten toteutusten on ehdottomasti oltava tässä julkaisussa esitettyjen mukaisia. Tämä koskee erityisesti TÜV-koestusraporttien perusteella sovellettavia lisälaitteita. 4 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

5 Tärkeitä ohjeita Turvakonsepti Turvakonsepti Koneen potentiaaliset vaaratekijät on eliminoitava vaaratilanteissa niin pian kuin mahdollista. Vaaraa tuottavien liikkeiden suhteen vaaraton tilanne on yleensä pysähdyksissä olo, johon on yhdistetty uudelleenkäynnistymisen esto. MOVIMOT -taajuusmuuttajalle on ominaista, että laitteeseen voidaan liittää ulkoinen, vikasietoinen, mallitestattu (standardin EN kategorian 3 mukainen) turvakytkin. Kun järjestelmään liitetty käskynantolaite (esim. lukkiutuva HÄTÄ-SEISpainike) aktivoidaan, kytkee turvakytkin pois päältä eli jännitteettömään tilaan kaikki aktiiviset elimet, joiden avulla IGBT-pääteaste kykenee tuottamaan pulssijonoja (24 V -tehonsyötön katkaisu). Katkaisemalla 24 V -syöttöjännite varmistetaan, että kaikki taajuusmuuttajan toiminnan vaatimat käyttöjännitteet varmasti katkeavat eikä uudelleenkäynnistyminen itsestään ole täten mahdollista. Sen asemesta, että käyttölaite erotettaisiin verkosta kontaktorien tai kytkinten avulla, estetään taajuusmuuttajan tehopuolijohteiden ohjaus tässä kuvatun 24 V -käyttöjännitteen katkaisukytkennän avulla varmalla tavalla. Kunkin moottorin kiertokenttä katoaa sen johdosta. Yksittäinen moottori ei pysty tässä tilassa tuottamaan vääntömomenttia, vaikka käyttöjännite on edelleen päällä. Turvakytkintä koskevat vaatimukset on määritelty seuraavissa kappaleissa tarkoin ja niitä on noudatettava tiukasti. Käyttämällä sopivaa ulkoista piiriä, johon kuuluvan turvakytkimen ominaisuuksia ovat vähintään turvakategorian 3 mukainen hyväksyntä kaksikanavaisuus ristiinkytkennän tunnistus voidaan (standardissa EN määritellyn) pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla varustettua MOVIMOT -käyttölaitetta käyttää standardin EN kategorian 3 mukaiseen uudelleenkäynnistyksen eston varmistukseen. Rajoitukset Huom! Turvakonsepti soveltuu vain käyttölaitteen käyttämillä laitos- tai konekomponenteilla tehtävien mekaanisten töiden suorittamiseen. Huom! Termistorisuojaa käytettäessä ei suojaus uudelleenkäynnistymiseltä ole taattu termistorisuojan lauetessa. Tämä tosiasia on huomioitava riskianalyysissä ja sitä vastaan on tarvittaessa varauduttava sopivin toimenpitein. Huom! Laitoksen/koneen valmistajan on joka tapauksessa laadittava laitoksen tai koneen tyypin mukainen riskianalyysi ja huomioitava se MOVIMOT -käyttölaitetta soveltaessaan. Huom Hengenvaara! Katkaistaessa 24 V -käyttöjännite vallitsee taajuusmuuttajan välipiirissä edelleen verkkojännite. Huom! Käyttölaitejärjestelmän sähkölaitteisiin kohdistuvia töitä suoritettaessa on verkkojännite katkaistava ulkoisen huoltokytkimen avulla. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 5

6 1 Tärkeitä ohjeita Turvakonsepti "MOVIMOT -turvakonseptin" kaavamainen esitys MOVIMOT [1] [2] [3] [4] +5V U_O U_U [12] UZ- [8] [9] [5] [13] +24V [6] +15V UZ- [10] 0V24 +5V [11] UZ- [7] U V W +24V 0V24 Kuva 1: "MOVIMOT -turvakonseptin" kaavamainen esitys 56890AXX [1] Turvakytkin (ulkoinen); hyväksytty vähintään standardin EN mukaiseen kategoriaan 3 [2] Ohjaimen käyttöjännitteen katkaisu; tällä estetään pulssikuvion muodostus [3] Riviliittimet RS-485- ja digitaalisignaaleille [4] Ylempien tehotransistorien ohjainasteen käyttöjännitteen katkaisu [5] Alempien tehotransistorien ohjainasteen käyttöjännitteen katkaisu [6] Hakkuriteholähteen säädin [7] Potentiaalierotus [8] Ylemmän osan ohjaus [9] Tasonmuunnospiiri [10] Alemman osan ohjaus [11] Ohjauspiiri [12] Ohjain [13] Verkkojännite 6 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

7 Sertifikaatti Turvakonsepti 2 2 Sertifikaatti Standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvallisuusorientoituneella pysäytyksellä ja standardin EN kategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistyksen eston varmistuksella (luvun "Turvakonsepti" mukaan) varustetuille MOVIMOT - taajuusmuuttajille on saatavissa seuraavanlainen sertifikaatti: Rheinisch-Westfälischer Technischer Überwachungsverein e.v:n (RW TÜV) tuotesertifikaatti Kuhunkin sertifikaattiin liittyvä sertifiointiraportit tulee huomioida; lisäykset on kopioitu tähän dokumenttiin. Sertifikaatti koskee käyttölaitejärjestelmää MOVIMOT, jossa on turvaorientoitunut, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen käyttölaitteen poiskytkentä sekä standardin EN kategorian 3 mukainen uudelleenkäynnistyksen eston varmistus. Sertifikaatti edellyttää, että kappaleessa "Turvatekniset lisäykset" mainittujen määräysten ehdot täyttyvät. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 7

8 2 Sertifikaatti Turvakonsepti 54122AXX 8 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

9 Turvateknisiä lisäyksiä Turvakonsepti 3 3 Turvateknisiä lisäyksiä Asennettaessa MOVIMOT MM..C -taajuusmuuttajia turvaorientoituneella, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistymisen estolla varustettuihin sovelluksin ja niitä siellä käytettäessä ovat seuraavat lisäykset ehdottoman pakollisia. Lisäykset jakautuvat seuraaviin kappaleisiin: Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Asennusta koskevat vaatimukset Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Käyttöönottoa koskevat vaatimukset Käyttöä koskevat vaatimukset Käytettäessä lämpötila-antureita ja automaattista poiskytkentää ylikuumenemistapauksissa on pidettävä huolta, ettei moottorin jäähtyessä tapahdu automaattinen uudelleenkäynnistyminen. Mikäli tällainen riski on olemassa, on suoritettava lisätoimenpiteitä, joilla estetään pääsy käyttölaitteeseen liittyviin vaarakohteisiin. Pysäytyskategorioita koskeva huomautus Pysäytyskategoriassa 0 on ohjaussignaalit katkaistava samanaikaisesti 24 V -suojajännitteen katkaisun kanssa. Pysäytyskategoriassa 1 on noudatettava seuraavaa menettelyä: käyttölaite tulee pysäyttää sopivaa, ohjearvon annon kautta hallittavaa hidastusramppia noudattaen. tämän jälkeen on turvaorientoitunut 24 V -käyttöjännite katkaistava. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 9

10 3 Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot 3.1 Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Vain seuraavat MOVIMOT -taajuusmuuttajaan liitettävät laiteyhdistelmät ovat sallittuja sovelluksissa, joissa on turvaorientoitunut, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen käyttölaitteen poiskytkentä sekä standardin EN kategorian 3 mukainen uudelleenkäynnistymisen eston varmistus: Sallitut lisälaiteversiot ilmenevät julkaisusta "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen". MOVIMOT digitaalisella ohjauksella (ohjaus riviliittimien kautta) MOVIMOT lisäkortilla MBG11A varustettuna MOVIMOT lisäkortilla MWA 21A varustettuna MOVIMOT kenttäväyläliityntäyksiköllä MFZ.6 varustettuna. (Liitäntä erityisesti tarkoitukseen valmistetulla kaapelilla). Seuraavat yhdistelmät ovat sallittuja: MF../Z.6./A.. MQ../Z.6./A.. Liitäntätekniikka: AF0 AF1 AF2, AF3 vain Z16F:n, Z26F:n ja Z26J:n kanssa vain Z36F:n kanssa vain Z26F:n ja Z26J:n kanssa Liitäntämoduuli: Z16F, Z26F, Z26J, Z36F Kenttäväyläliityntäyksikkö: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A sallittu vain Z16F:n kanssa sallittu vain Z26F:n ja Z26J:n kanssa sallittu vain Z36F:n kanssa 10 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

11 Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot 3 MOVIMOT -taajuusmuuttaja integroituna liityntäyksikköön MFZ.7. (Kolmivaihemoottorin liitäntä erityisesti tätä varten valmistetun kaapelin avulla). Seuraavat yhdistelmät ovat sallittuja: MF../MM../Z.7. MQ../MM../Z.7. Liitäntämoduuli: Z17F, Z27F, Z37F MOVIMOT -taajuusmuuttaja: MM03C.. MM15C Kenttäväyläliityntäyksikkö: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A sallittu vain Z17F:n kanssa sallittu vain Z27F:n kanssa sallittu vain Z37F:n kanssa MOVIMOT -taajuusmuuttaja integroituna liityntäyksikköön MFZ.8. (Kolmivaihemoottorin liitäntä erityisesti tätä varten valmistetun kaapelin avulla). Seuraavat yhdistelmät ovat sallittuja: MF../MM../Z.8./A.. MQ../MM../Z.8./A.. Liitäntätekniikka: AF0 AF1, AGA, AGB AF2, AF3 vain Z18F:n, Z28F:n ja Z28J:n kanssa vain Z38F:n ja Z38G:n kanssa vain Z28F:n ja Z28J:n kanssa Liitäntämoduuli: Z18F, Z28F, Z28J, Z38F, Z38G MOVIMOT -taajuusmuuttaja: MM03C.. MM3XC Kenttäväyläliityntäyksikkö: MFI21A, 22A, 32A MQI21A, 22A, 32A MFI23F, 33F MFP21D, 22D, 32D MFP22H, 32H MQP21D, 22D, 32D MFD21A, 22A, 32A MQD21A, 22A, 32A MFO21A, 22A, 32A sallittu vain Z18F:n kanssa sallittu vain Z28F:n ja Z28J:n kanssa sallittu vain Z38F:n ja Z38G:n kanssa Toiset, muissa julkaisuissa mainitut yhdistelmät ja lisämoduulit eivät ole sallittuja. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 11

12 3 Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Käyttölaitteen jälkikäynnistä johtuva vaara On huomioitava, että käyttölaite voi mekaanisen jarrun puuttuessa tai vikaannuttua jäädä pyörimään. Huom! Mikäli jälkikäynnistä on sovelluskohtaisesti vaaraa, on ryhdyttävä lisävarotoimiin (esim. liikkuvien, kiinni pysyvien suojusten avulla, jotka peittävät vaarallisen kohteen kunnes henkilövahinkojen vaaraa ei enää ole. Lisäsuojusten on oltava toteutukseltaan vastaavalta koneelta vaadittavan turvakategorian mukaisia ja koneeseen integroituja. Kun pysäytyskäsky on annettu, on käsiksipääsy koneeseen estettävä vaara-asteesta riippuen lukitustoiminnon avulla niin pitkäksi aikaa, että käyttölaite on pysähtynyt. Vaihtoehtoisesti on selvitettävä käsiksipääsyaika siitä johtuvan turvavälin rajoissa pysymiseksi. Hätä-seiskatkaisun periaate Henkilölle selviää, että on suoritettava HÄTÄ-SEIS-katkaisu HÄTÄ-SEIS-painikkeen painaminen HÄTÄ-SEIS-painikkeen kuittaus (lukituksen avaus) Toiminta Käynnistyskäsky Seis HÄTÄ-SEIS-katkaisulla aikaansaatu tila Aika EN418 Kone voidaan käynnistää uudelleen Kuva 2: Hätä-seis-katkaisun periaate 06758AFI Jarrumoottorilla varustettujen toteutusten jarru menee automaattisesti päälle 24 V -syöttöjännitteen katketessa. 12 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

13 Turvateknisiä lisäyksiä Asennusta koskevat vaatimukset Asennusta koskevat vaatimukset Kenttäväyläliityntäisissä MOVIMOT -sovelluksissa, joissa on turvaorientoitunut, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen käyttölaitteen poiskytkentä sekä standardin EN kategorian 3 mukainen uudelleenkäynnistymisen eston varmistus, saa käyttää vain SEW-yhdistelmäkaapelia. SEW-yhdistelmäkaapeleita ei saa lyhentää. On käytettävä alkuperäisen mittaisia kaapeleita, joiden liittimet on asennettu tehtaalla. On pidettävä huolta, että kaapelit kytketään oikein. MOVIMOT -sovelluksissa, joissa on turvaorientoitunut, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen käyttölaitteen poiskytkentä sekä standardin EN kategorian 3 mukainen uudelleenkäynnistymisen eston varmistus, on verkko- ja 24 V -jännitteiden syöttökaapelivedot tehtävä erillään toisistaan. 24 V -jännitesyötön kaapelointi on toteutettava indusoituvien jännitteiden välttämiseksi seuraavasti: Käytä suojattua kaapelia, jonka häiriönvaimennusaste on vähintään 85 % (esim. LAPP ÖLFLEX CLASSIC 110 CY). Kaapelin suojasukka on maadoitettava kummastakin päästään. Johdon pituuden ollessa > 50 m on kaapeli maadoitettava myös väliltä. Kaapelin veto kaapelikanavassa tai putkessa. Johdon kokonaispituuden tulee rajoittua arvoon 100 m. Pyörimissuuntasignaaleina ja ohjearvon vaihtokytkentään (liittimet R, L, f1/f2) saa käyttää ainoastaan turvaorientoitunutta 24 V -syöttöjännitettä. 24 V -jännitelähteinä saa käyttää vain tehtävään soveltuvia laitteita, joissa on rajoitettu lähtöjännitettä (U max = 30 V DC ) ja lähtövirtaa (I 8 A) (noudata MOVIMOT - taajuusmuuttajien teknisissä tiedoissa annettuja arvoja). Asennuksen tulee EMC-kelpoisen toteutuksen osalta noudattaa seuraavissa julkaisuissa annettuja ohjeita: MOVIMOT -taajuusmuuttajien käyttöohje PROFIBUS-kenttäväyläliityntöjen käsikirja InterBus-kenttäväyläliityntöjen käsikirja DeviceNet/CANopen-kenttäväyläliityntöjen käsikirja Erityisesti on huomioitava, että 24 V -syöttöjohdon suojamaa on kytkettävä molemmista päistä kotelon runkoon. Kaikkien kenttäväylään liitettyjen asemien on oltava standardin EN mukaan testattuja, kenttäväylän tehonsyöttöyksikkö mukaan lukien. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 13

14 3 Turvateknisiä lisäyksiä Asennusta koskevat vaatimukset Standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisella vikasietoisella uudelleenkäynnistyksen estolla varustettujen sovellusten kenttäväyläliityntäyksiköiden liittimien 24V/X40 ja 24V/X29 väliset, tekstillä "Caution, remove jumper for safety Operation" varustetut siltaukset on poistettava. (ks. allaoleva kuva). for safety operation CAUTION remove jumper CAUTION remove jumper for safety operation Kuva 3: Poista siltaukset 54124AXX Kenttäväyläliityntäyksikön johdotukseen ei saa tehdä muita muutoksia. Asennuksen suunnittelussa tulee huomioida MOVIMOT MM..C -taajuusmuuttajien tekniset tiedot. 14 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

15 Turvateknisiä lisäyksiä Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Turvakytkimiä koskevat seuraavat vaatimukset: Turvakytkinten on oltava vähintään standardin EN kategorian 3 mukaisesti hyväksyttyjä. Turvakytkinten täytyy mahdollistaa kaksikanavainen liitäntä sekä poiskytkennän käynnistykseen käytettävän käskynantolaitteen ristiinkytkennän tunnistus. Käskynantolaitteen johdotus on toteutettava kaksikanavaisena ja siinä on oltava ristiinkytkennän tunnistus. Turvakytkinlaitteissa on oltava mahdollisuus ristiinkytkennän tunnistuksen ja laukaisun tunnistuksen signalointiin. Kytkennän toteutuksen osalta on ehdottomasti pitäydyttävä turvakytkimelle määritellyissä arvoissa. Turvakytkinlaitteiden on vastattava kytkentäkapasiteetiltaan vähintään 24 V -teholähteen suurinta sallittua rajoitettua lähtövirtaa. Turvakytkinten valmistajan ohjeita, jotka koskevat kosketinten sallittua kuormitusta ja turvakosketinten mahdollisesti vaatimia sulakkeita, on noudatettava. Ellei valmistajalta ole niiden suhteen ohjeita, on koskettimet varustettava sulakkeilla, joiden arvo on 0,6-kertainen valmistajan ilmoittamaan kosketinten suurimpaan sallittuun kuormitukseen nähden. Käyttölaitteen turvaorientoituneen, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisen poiskytkennän ja standardin EN kategorian 3 mukaisen uudelleenkäynnistymisen eston varmistuksen käynnistämiseen on käytettävä pakkoavautuvilla koskettimilla varustettuja (standardin EN mukaisia) käskynantolaitteita. Turvakytkinlaitteiden on oltava siten suunniteltuja ja kytkettyjä, ettei pelkkä käskynantolaitteen kuittaaminen voi johtaa uudelleenkäynnistymiseen. Tämä tarkoittaa, että uudelleenkäynnistyminen on mahdollista vasta kun turvakytkinlaite on lisäksi kuitattu erikseen. Turvapiirin katkaisun on tapahduttava kaksinapaisesti. Turvakytkinlaitteita valmistavia yhtiöitä ovat mm. Pilz ja Siemens. MOVIMOT -taajuusmuuttajien 24 V -syöttöjännitetulossa on sarjaan kytketty, väärältä napaisuudelta suojaava diodi sekä puskurikondensaattori, C = 100 µf. Tämä on huomioitava turvakytkinlaitteen suunnittelussa kuormittavana tekijänä. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 15

16 3 Turvateknisiä lisäyksiä Käyttöönottoa koskevat vaatimukset "Turvakytkimen" kytkentäesimerkki Oheinen kuva esittää MOVIMOT MM..C -käyttölaitteeseen kytkettävän (edellä mainittuja vaatimuksia vastaavan) ulkoisen turvakytkimen periaatteellista kytkentää. Liitettäessä on noudatettava kunkin valmistajan datalehdillä annettuja arvoja. Hyväksytty HÄTÄ-SEIS-painike Kaksikanavainen liitäntä ristiinkytkennän tunnistuksella Turvakytkinlaitteen valmistajan antamien tietojen mukaiset sulakkeet 24 V -syöttöjännite Vähintään standardin EN954-1 kategorian 3 mukaisesti hyväksytty turvakytkinlaite Turvallinen 24 V tehonsyöttö turvakytkinlaitteelta (esim. PNOZ...) Palautuspainike manuaalista kuittausta varten Kuva 4: Pysäytyskategorian 0 kytkentäesimerkki 57073AFI 3.4 Käyttöönottoa koskevat vaatimukset Käyttöönoton on tapahduttava dokumentoidulla tavalla ja turvatoimintojen toimivuus on todennettava. Standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistyksen eston varmistuksella varustetuille MOVIMOT -sovelluksille on suoritettava perusteellinen katkaisujärjestelmän ja johdotuksen oikeellisuuden käyttöönottotestaus, joka on myös dokumentoitava. Käyttöönoton / toiminnan tarkistuksen yhteydessä on mittauksen avulla tarkistettava kulloistenkin käyttöjännitteiden syötön (esim. suojajännite / X40 ja väylämoduulin käyttöjännite / X29) luokittelu. Toiminnallisen tarkastuksen on tapahduttava kaikkien potentiaalien osalta peräkkäin, ts. erillään toisistaan. 3.5 Käyttöä koskevat vaatimukset Laitteistoa saa käyttää vain datalehdillä määriteltyjen arvojen rajoissa. Tämä koskee sekä ulkoista turvakytkinlaitetta, MOVIMOT -käyttölaitetta että sallittuja lisälaitteita. Turvatoimintojen virheetön toiminta on tarkistettava säännöllisin väliajoin. Tarkastusten väli ei saa olla pidempi kuin 3 kuukautta. 16 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

17 Lisälaiteversiot Käyttöä koskevat vaatimukset 4 4 Lisälaiteversiot Sivulla sivu 10 lueteltujen, standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisella uudelleenkäynnistyksen eston varmistuksella varustettujen laiteyhdistelmien ja lisälaitemuunnosten sallitut lisälaiteversiot löytyvät jukaisusta "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen". Julkaisua "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen" laajennetaan uusien sovellusmahdollisuuksien osalta tarpeen mukaan; sen tarkistuslistoista on lisäapua MOVIMOT -käyttölaitteiden turvateknisten sovellusten projektisuunnittelussa, asennuksessa ja käytössä turvaorientoituneissa sovelluksissa. Kaikkien julkaisussa "Sichere Abschaltung für MOVIMOT MM..C Applikationen" esitettyjen lisälaiteversioiden suhteen on ehdottomasti noudatettava kappaleessa "Turvaohjeet ja varoitukset" mainituissa julkaisuissa annettuja ohjeita. Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä 17

18 5 Muutosindeksi Käyttöä koskevat vaatimukset 5 Muutosindeksi Seuraavassa on lueteltu yksittäisissä tekstikappaleissa tehdyt muutokset. Turvakonsepti MOVIMOT -taajuusmuuttajien turvakonseptin kaaviollinen esitys on laadittu uudelleen. Sertifikaatti Seuraava sertifikaatti on jäänyt pois: BZG:n (Saksan ammattiyhdistysten työterveys- ja -turvallisuuskeskuksen) MHHW-valiokunnan (koneenrakennus, nostolaitteet, valimot ja valssaamot) mallikoestustodistus. Sallitut laiteyhdistelmät ja lisälaiteversiot Sallittujen laiteyhdistelmien ja lisälaiteversioiden listaa on laajennettu uusilla versioilla. Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Kappaletta "Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset" on laajennettu MOVIMOT -taajuusmuuttajan 24 V -jännitesyöttöä koskevien huomautusten osalta. 18 Käsikirja Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä

19 Osoiteluettelo Osoiteluettelo Saksa Pääkonttori Valmistus Ranska Valmistus Bruchsal Garbsen (Hannoverin lähellä) Kirchheim (Münchenin lähellä) Langenfeld (Düsseldorfin lähellä) Meerane (Zwickaun lähellä) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen Postfachadresse Postfach D Garbsen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane Lisää Saksan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Haguenau Bordeaux Lyon Paris SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 185 F Haguenau Cedex SEW-USOCOME Parc d activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F Verneuil I Etang Lisää Ranskan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi Elektroniikkahuolto: Puh vaihteistot ja moottorit: Puh Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Alankomaat Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Puh Faksi Algeria Alger Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach Alger Puh Fax Argentiina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Puh Faksi /

20 Osoiteluettelo Australia Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Puh Faksi Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Puh Faksi Belgia Brüssel CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre Puh Faksi Brasilia Valmistus Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 50 Caixa Postal: Guarulhos/SP - Cep.: Lisää Brasilian huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi Bulgaria Sofia BEVER-DRIVE GMBH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Puh Faksi Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postfachadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Puh Faksi Espanja Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Puh Faksi Etelä-Afrikka Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Puh Faksi Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Puh Faksi Teleksi Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Puh Faksi Gabun Libreville Sähköhuollot B.P Libreville Puh Faksi /2006

21 Osoiteluettelo Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Puh Faksi Intia Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi Baroda Gujarat Puh Faksi Tekniset toimipisteet Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore Puh Faksi Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited 312 A, 3rd Floor, Acme Plaza Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai Puh Faksi Irlanti Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Puh Faksi Iso-Britannia Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West-Yorkshire WF6 1QR Puh Faksi Italia Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Puh Faksi Itävalta Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Puh Faksi Japani Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Toyoda-cho, Iwata gun Shizuoka prefecture, Puh Faksi Kamerun Douala Sähköhuollot Rue Drouot Akwa B.P Douala Puh Faksi /

22 Osoiteluettelo Kanada Toronto Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2 Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Street LaSalle, Quebec H8N 2V9 Lisää Kanadan huoltopisteiden osoitteita pyydettäessä. Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi Kiina Valmistus Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin Puh Faksi Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, P. R. China Puh Faksi Kolumbia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Puh Faksi Korea Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit , Shingil-Dong Ansan Puh Faksi Kreikka Athen Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR Piraeus Puh Faksi Kroatia Zagreb KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR Zagreb Puh Faksi Latvia Riga SIA Gultni 21, Unijas Street LV-1039 Riga Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Liettua Alytus UAB Irseva Merkines g. 2A LT-4580 Alytus Puh Faksi Puh Faksi Puh Faksi /2006

Painos. MOVIDRIVE MDX60B/61B-käyttöjen turvallinen poiskytkentä lisävarusteet 03/2004. Lisäys käyttöohjeeseen 11255137 / FI

Painos. MOVIDRIVE MDX60B/61B-käyttöjen turvallinen poiskytkentä lisävarusteet 03/2004. Lisäys käyttöohjeeseen 11255137 / FI MOVIDRIVE MDX60B/61B-käyttöjen turvallinen poiskytkentä lisävarusteet Painos 03/2004 Lisäys käyttöohjeeseen 11255137 / FI SEW-EURODRIVE 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvakonsepti... 5 3 Sertifioinnit... 7 4

Lisätiedot

Pienivälyksiset planeettavaihteet

Pienivälyksiset planeettavaihteet Pienivälyksiset planeettavaihteet Painos 10/2002 Käyttöohje 10544534 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Mekaaninen asennus... 6 3.1 Ennen aloittamista...

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Painos. Aseptiset käyttölaitteet 11/2003. Käyttöohje 11226048 / FI

Painos. Aseptiset käyttölaitteet 11/2003. Käyttöohje 11226048 / FI Aseptiset käyttölaitteet Painos 11/2003 Käyttöohje 11226048 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorin rakenne... 7 3.1 Aseptisen moottorin perusrakenne...

Lisätiedot

Painos. VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet 08/2000. Käyttöohje 0922114 X / FI

Painos. VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet 08/2000. Käyttöohje 0922114 X / FI VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet Painos 08/2000 Käyttöohje 0922114 X / FI SEW-EURODRIVE 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuus... 5 3 VARIMOTin rakenne... 6 3.1 VARIMOT -variaattorin rakenne... 6 3.2

Lisätiedot

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen pysäytys Sovellukset Julkaisuajankohta 06/007 687 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Painos. MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) 07/2000. Käyttöohje 10504532 / FI

Painos. MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) 07/2000. Käyttöohje 10504532 / FI MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) Painos 07/2000 Käyttöohje 10504532 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 MOVI-SWITCHin turvallisuusohjeita... 4 2 MOVI-SWITCHin rakenne... 5 2.1 Tyyppimerkinnät

Lisätiedot

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Lisäykset. Julkaisuajankohta 06/ / FI

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Lisäykset. Julkaisuajankohta 06/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Lisäykset Julkaisuajankohta 06/2007 11469137 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIMOT energiansäästömoottoreille GC110000 Julkaisuajankohta 10/05 11402733 / FI Käyttöohje

Lisätiedot

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon Julkaisuajankohta 02/2006 11693932 / FI Korjaus SEW-EURODRIVE Driving the world Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Vaihteet HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 sähkökäyttöisille riippukuljettimille

Vaihteet HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 sähkökäyttöisille riippukuljettimille Vaihteet HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 sähkökäyttöisille riippukuljettimille Painos 07/2000 Käyttöohje 1050433 8 / FI SEW-EURODRIVE 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuus... 5 3 Asennus... 6 3.1 Ennen

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Painos. Synkroniset servomoottorit CM 01/2003. Käyttöohje 10566236 / FI

Painos. Synkroniset servomoottorit CM 01/2003. Käyttöohje 10566236 / FI Synkroniset servomoottorit CM Painos 01/2003 Käyttöohje 10566236 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorin rakenne... 6 3.1 Synkronisen servomoottorin

Lisätiedot

Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS. Täten todistetaan, että SSAB EUROPE OY. Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi

Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS. Täten todistetaan, että SSAB EUROPE OY. Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS Täten todistetaan, että Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi noudattaa seuraavaa johtamisjärjestelmästandardia: ISO 9001:2008

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Turvajarrumoduuli BST. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 04/2008 16614135 / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Turvajarrumoduuli BST. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 04/2008 16614135 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Turvajarrumoduuli BST Julkaisuajankohta 04/2008 16614135 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 448733 / FI Korjauksia Asennus Jarruvastusten,

Lisätiedot

1 Korjaukset MOVIFIT -FC

1 Korjaukset MOVIFIT -FC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *9988_5* Korjaus Hajautettu käyttölaitejärjestelmä MOVIFIT -FC Painos /05 9988/FI Korjaukset MOVIFIT -FC Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käsikirja. Kytkentäkaappitaajuusmuuttajan MOVITRAC B Toimintavarmuus

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käsikirja. Kytkentäkaappitaajuusmuuttajan MOVITRAC B Toimintavarmuus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käsikirja Kytkentäkaappitaajuusmuuttajan MOVITRAC B Toimintavarmuus Julkaisuajankohta 04/2009 16811321 / FI SEW-EURODRIVE Driving the

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Käyttöohje. Kiinteä energiansyöttö MOVITRANS asennusmateriaali TCS, TVS, TLS, TIS. Julkaisuajankohta 06/2007 11516321 / FI

Käyttöohje. Kiinteä energiansyöttö MOVITRANS asennusmateriaali TCS, TVS, TLS, TIS. Julkaisuajankohta 06/2007 11516321 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kiinteä energiansyöttö MOVITRANS asennusmateriaali TCS, TVS, TLS, TIS Julkaisuajankohta 06/2007 11516321 /

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Roxtec EzEntry. Yksinkertainen tiivistysratkaisu kaapeille ja koteloille

Roxtec EzEntry. Yksinkertainen tiivistysratkaisu kaapeille ja koteloille TM Roxtec EzEntry Yksinkertainen tiivistysratkaisu kaapeille ja koteloille Kaapeliläpiviennit helpoiksi Roxtec EzEntry TM tekee kaapelien tiivistämisestä helppoa. Voit asentaa ja tiivistää useita esiliitettyjä

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PS.C.. Julkaisuajankohta 12/2007 11621532 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Itävalta Itävalta Belgia Belgia Tšekin tasavalta Tšekin tasavalta Tanska Baxter

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

ALV-yhteenvetoilmoitus

ALV-yhteenvetoilmoitus OHJE 1(5) ALV-yhteenvetoilmoitus n versiossa 7.20 ohjelmaan on lisätty ALV-yhteenvetoilmoitus ja sen korjausilmoitus. Tässä dokumentissa ohjeistamme toiminnon käyttöönottoa. Asetukset Tiedot ALV-yhteenvetoilmoitukseen

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. MOVIFIT Toimintavarmuus. Käsikirja. Julkaisuajankohta 12/2008 11663537 / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. MOVIFIT Toimintavarmuus. Käsikirja. Julkaisuajankohta 12/2008 11663537 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIFIT Toimintavarmuus Julkaisuajankohta 12/2008 11663537 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä

Lisätiedot

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *977_5* Korjaus Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Painos /05 977/FI Korjaukset MOVIFIT -MC Pistoliitinten X70F, X7F

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteiden nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteiden nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteiden nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Itävalta Belgia Bulgaria Tšekin tasavalta Viro Suomi Ges.m.b.H. Am Euro

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: maaliskuussa 2007 Luotu 01-Apr-2007 03:12 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

G1 -sarjan voitelupumput

G1 -sarjan voitelupumput G1 -sarjan voitelupumput Progressive-sarjan voitelujärjestelmiin Sopii yrityksellesi ja budjettiisi G1 Standard- ja G1 Plus -pumput G-sarjan pumppuperheen edullisimmat mallit. Kustannustehokas ratkaisu

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Käsikirja MOVIFIT -MC / -FC Toimintavarmuus

Käsikirja MOVIFIT -MC / -FC Toimintavarmuus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käsikirja MOVIFIT -MC / -FC Toimintavarmuus Julkaisuajankohta 07/2011 19300530 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Lufthansa Private Jet

Lufthansa Private Jet Lufthansa 2006 enemmän vaihtoehtoja 1 Lufthansalta yksityiskoneet tarpeen mukaan 2 Lufthansan räätälöidyt liikelennot; Mobility a la Carte 3 tarjoaa enemmän vaihtoehtoja on Lufthansa huipputuote, joka

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. MOVIMOT MM..D Toimintavarmuus. Käsikirja. Julkaisuajankohta 03/ / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. MOVIMOT MM..D Toimintavarmuus. Käsikirja. Julkaisuajankohta 03/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIMOT MM..D Toimintavarmuus Julkaisuajankohta 03/2009 16743733 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä

Lisätiedot

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT),

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817*

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23583371_0817* Korjaus Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D Painos 08/2017 23583371/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - lokakuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: lokakuussa 2008 Luotu 01-Nov-2008 02:37 EET [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

...ILMAN KOMPROMISSEJA!

...ILMAN KOMPROMISSEJA! ...ILMAN KOMPROMISSEJA! MODUULIRAKENNE Kentällä laajennettavissa yksittäisillä venttiilipaikoilla Venttiilimäärä valittavissa aina 16 paikkaan asti Saatavana laadukkaita lisätarvikkeita Kaksi eri kokoa

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

Käyttöohje. Kosketukseton tehonsyöttöjärjestelmä MOVITRANS Liikkuva muunnin TPM12B. Julkaisuajankohta 07/2006 GC / FI

Käyttöohje. Kosketukseton tehonsyöttöjärjestelmä MOVITRANS Liikkuva muunnin TPM12B. Julkaisuajankohta 07/2006 GC / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kosketukseton tehonsyöttöjärjestelmä MOVITRANS Liikkuva muunnin TPM12B GC430000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Kosketukseton energiansiirto MOVITRANS liikkuva muunnin TPM12B

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Kosketukseton energiansiirto MOVITRANS liikkuva muunnin TPM12B Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kosketukseton energiansiirto MOVITRANS liikkuva muunnin TPM12B Julkaisuajankohta 02/2011 17074142 / FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009

Terveysosasto/nh. Sairaanhoito EU:ssa. Noora Heinonen 25.8.2009 Sairaanhoito EU:ssa Noora Heinonen 25.8.2009 EY-lainsäädäntöä soveltavat valtiot EU-maat maat: Alankomaat (NL), Belgia (BE), Bulgaria (BG), Espanja (ES), Irlanti (IE), Italia (IT), Itävalta (AT), Kreikka

Lisätiedot

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO)

Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain (Lähde: CIMO) 1 / 9 Vaihto-opiskelu Suomesta kohde- ja lähtömaittain 2000 2011 (Lähde: CIMO) Suomesta Kaikki yhteensä 6880 7475 7434 7555 8241 8487 8610 8232 8667 9388 10123 9931 Aasia 515 524 574 512 773 885 1019 1088

Lisätiedot

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013

Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomalaisen kilpailukyvyn analyysi missä ollaan muualla edellä? Leena Mörttinen/EK 6.6.2013 Suomi on pieni avotalous, joka tarvitsee dynaamisen kilpailukykyisen yrityssektorin ja terveet kotimarkkinat

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelutt Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Julkaisuajankohta 06/2009 16820142 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world MOVITRAC LTP:n käyttöohjeen

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Relumina. Paras vaihtoehto elohopeahöyrylampulle

Relumina. Paras vaihtoehto elohopeahöyrylampulle Relumina Paras vaihtoehto elohopeahöyrylampulle Mikä on ErP? ErP (Energy Related Product) -direktiivi tuli voimaan vuonna 29, ja sen tavoitteena on vähentää EU:n hiilidioksidipäästöjä 2 prosentilla vuoden

Lisätiedot

Suomen ottelut arvokisoissa

Suomen ottelut arvokisoissa Suomen ottelut arvokisoissa Miesten MM-kilpailut 1952 NEUVOSTOLIITTO - 11. Alkulohko A 17.08.52 Puola 0-3 Moskova 19.08.52 Bulgaria 0-3 Moskova 20.08.52 Unkari 0-3 Moskova Sijat 7.-11. 23.08.52 Libanon

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista 1 Belgia Belgia Belgia Tanska Tanska Tanska Suomi Roche a/s Industriholmen 59, DK-2650 Hvidovre,

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Liikkuva energiansyöttö MOVITRANS -siirtopäät THM10C / THM10E

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Liikkuva energiansyöttö MOVITRANS -siirtopäät THM10C / THM10E Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Liikkuva energiansyöttö MOVITRANS -siirtopäät THM10C / THM10E Julkaisuajankohta 07/2010 16994132 / FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008

Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Automatkailututkimuksen tuloksia 2008 Matkustus kuukausi sekä matkan pituuden (km) jakautuma kuukausille kaikki alle 2000 2001-4000 4001-6000 6001-8000 yli 8000 toukokuu 16 17 29 28 20 6 kesäkuu 41 20

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2008

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2008 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2008 Luotu 01-Jun-2008 02:14 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö

Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö Tilastonäkymä: Yksityinen eurooppayhtiö 09/10/2007-19/11/2007 Kriteereitä vastaavia vastauksia: 517/517 OSALLISTUMINEN Maa DE - Saksa 80 (15.5%) PL - Puola 51 (9.9%) DA - Tanska 48 (9.3%) NL - Alankomaat

Lisätiedot