Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PS.C.. Julkaisuajankohta 12/ / FI Käyttöohje

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita Turvaohjeet Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Jätehuolto Turvaohjeita Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Kuljetus, varastointi Käyttöönotto/käyttö Tarkastus / huolto Moottorin irrottaminen vaihteissa, joissa on suoraan kytketty moottori Laitteen lämpötila Toimitussisältö ja laitteen rakenne Versiot ja optiot Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi Esimerkki: ECH..- tai EPH..-sovitteella varustettujen servoplaneettavaihteiden PS.C.. tyyppimerkintä Esimerkki: Servo-planeettavaihteen PS.C.. tilausavain Vaihteen rakenne Yksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne Yksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne Kaksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne Kaksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne Servo-planeettavaihteiden ECH..-sovitteen periaatteellinen rakenne Servo-planeettavaihteiden EPH..-sovitteen periaatteellinen rakenne Mekaaninen asennus Ennen työn aloittamista Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset Tarvittavat työkalut / apuvälineet Vaihteen asentaminen paikalleen Asennus koneikkoon Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille Asennus akselikiilaa käyttämällä Asennus ilman akselikiilaa Liian suurten säteisvoimien välttäminen Asennusohjeita Kytkinten asennus Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä Asennusjärjestys Moottoreiden suurin sallittu enimmäispaino Moottorin irrotus sovitteesta ECH Työjärjestys moottoria sovitteesta ECH.. irrotettaessa Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 3

4 Sisällysluettelo 4.10 Moottorin asennus sovitteeseen EPH Asennusjärjestys Moottoreiden suurin sallittu enimmäispaino Moottorin irrotus sovitteesta EPH Työjärjestys moottoria sovitteesta EPH.. irrotettaessa Tarkastus ja huolto Toimintahäiriöt Asiakaspalvelu Viat ja vianpoisto Korjattavaksi lähettäminen Liite Lyhenneluettelo Osoiteluettelo Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

5 Yleisiä ohjeita Turvaohjeet 1 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Turvaohjeet Tämän käyttöohjeen turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä 1.2 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on häiriöttömän toiminnan ja mahdollisten korvausvaatimusten käsittelyn edellytys. Lue käyttöohje ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käyttöohje on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa. 1.3 Vastuun rajoitus Käyttöohjeen noudattaminen on servo-planeettavaihteen PS.C.. varman toiminnan sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö-, esine- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 5

6 1 Yleisiä ohjeita Jätehuolto 1.4 Jätehuolto Noudata voimassa olevia kansallisia määräyksiä! Hävitä yksittäiset osat tarvittaessa jätteiden ominaisuuksien ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaan esim.: Teräsromuna Kotelon osat Hammaspyörät Akselit Vierintälaakerit Valuosat Alumiiniromuna Kotelon osat Sovitteen osat Kerää jäteöljy talteen ja hävitä se määräysten mukaisesti. 6 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

7 Turvaohjeita Yleistä 2 2 Turvaohjeita Turvallisuusohjeita noudattamalla vältetään henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Omistajan on varmistettava, että turvallisuusohjeet otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja omaksuneet sen sisällön. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 2.1 Yleistä Älä koskaan asenna tai ota käyttöön vahingoittuneita tuotteita. Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. Vaihdemoottoreissa, vaihteissa ja moottoreissa on niiden toimiessa ja toiminnan jälkeen: jännitteisiä osia liikkuvia osia mahdollisesti kuumia pintoja Seuraavat työt ovat sallittuja vain ammattitaitoiselle henkilökunnalle: / asennus Kytkentä Käyttöönotto Kunnossapito Noudata tässä yhteydessä seuraavia ohjeita ja dokumentteja: Käyttöohjeet ja kytkentäkaaviot Vaihteen/vaihdemoottorin varoitus- ja ohjekilvet Laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset Kansalliset/paikalliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset Vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja voi syntyä seuraavista syistä: epäasiallinen käyttö virheellinen asennus tai käyttö tarvittavien suojusten tai koteloiden luvaton irrottaminen 2.2 Kohderyhmä Servo-planeettavaihteista PS.C.. voi aiheutua henkilöitä ja omaisuutta vaarantavia riskejä, joita ei voi poistaa. Kaikki asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt on siksi sallittu vain koulutetulle henkilöstölle, joka tuntee mahdolliset vaarat. Henkilöstöllä on oltava tehtäviensä edellyttämä ammattitaito ja sen on hallittava tuotteen asennukseen ja käyttöön liittyvät tehtävät. Käyttöohje ja erityisesti turvallisuusohjeet on luettava huolellisesti, ne on ymmärrettävä ja niitä on noudatettava. Muille kuljetuksesta, varastoinnista, käytöstä ja hävittämisestä vastaaville henkilöille on annettava tehtävän vaatima opastus. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 7

8 2 Turvaohjeita Määräysten mukainen käyttö 2.3 Määräysten mukainen käyttö Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu käyttöohjeiden noudattaminen. Servo-planeettavaihteet PS.C.. ovat teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja, moottorin käyttämiä vaihteita. Servo-planeettavaihteita PS.C.. saa kuormittaa sallituista poikkeavilla arvoilla ja käyttää muualla kuin teollisuus- ja ammattikäytössä vain SEW- EURODRIVEn luvalla. Servo-planeettavaihteet PS.C.. ovat EU:n konedirektiivin 98/37/EY tarkoittamia koneisiin ja järjestelmiin asennettavia komponentteja. EU-direktiivin voimassaoloalueella määräysten mukaiseen käyttöön ottaminen on kielletty, kunnes lopputuotteen on todettu olevan konedirektiivin 98/37/EY mukainen. 2.4 Kuljetus, varastointi Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua ja ilmoita niistä viipymättä kuljetusliikkeelle. Vahingoittunutta vaihdetta ei saa koskaan ottaa käyttöön. Vaihteeseen kiinnitetyt kuljetusruuvit on mitoitettu vain vaihdemoottorin/vaihteen painolle. Niiden lisäkuormitus on kielletty. Jos vaihdemoottoriin on asennettu kaksi nostosilmukkaa tai silmukkaruuvia, taakka tulee kiinnittää molemmista silmukoista. Kiinnitysvälineen vetosuunta ei saa ylittää normin DIN 580 mukaista 45 :n vinoutta. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia ja riittävästi mitoitettuja nosto- ja siirtovälineitä. Virheellinen varastointi voi aiheuttaa vaurioita! Ellei vaihdetta asenneta välittömästi, sitä on säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa. 2.5 Noudata luvussa 4 Mekaaninen asennus olevia ohjeita! 8 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

9 Turvaohjeita Käyttöönotto/käyttö Käyttöönotto/käyttö Varmista käyttöä ajatellen, että seuraavat edellytykset täyttyvät: Valvonta- ja turvalaitteet eivät saa olla pois käytöstä. Tämä koskee myös koekäyttöä. Vaihteita ei saa käyttää seuraavanlaisissa ympäristöoloissa: räjähdysvaarallinen ympäristö, öljy-, happo-, kaasu-, höyrypitoinen tai säteilylle altis ympäristö. Ympäristön lämpötilan on oltava -20 C +40 C. Jos ympäristön lämpötila on sallitun alueen ulkopuolella, ota yhteyttä SEW-EURODRIVEen. Vaihteita saa käyttää vain, kun lämmönnousu on ehkäisty riittävällä ilmanvaihdolla. 2.7 Tarkastus / huolto Noudata luvussa 5 "Tarkastus/huolto" olevia ohjeita. 2.8 Moottorin irrottaminen vaihteissa, joissa on suoraan kytketty moottori SEIS! Toimintavika, joka on aiheutunut asiakkaan irrotettua moottorin servo-planeettavaihteesta, jossa on suoraan kytketty moottori. Älä koskaan irrota servo-planeettavaihteessa olevaa moottoria itse. Servo-planeettavaihteen PS.C.. toimintaa ei voida enää taata, mikäli asiakas on irrottanut moottorin. Korvausvaatimukset raukeavat siinä tapauksessa. 2.9 Laitteen lämpötila Vaihteet voivat kuumentua käytön aikana. Kuuma vaihde voi polttaa. Vaihteen pintalämpö voi olla jopa 110 C. Älä koske vaihdetta sen toimiessa ja jäähtyessä pysäyttäminen jälkeen. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 9

10 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Versiot ja optiot 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne HUOM! Huomioi toimitussisällön ja projektisuunnittelun osalta luettelo "Servo-vaihdemoottori DS-, CM-, CMP-moottorit PS.C..-vaihteiden yhteydessä" sekä vaihdetta käyttävän moottorin käyttöohje. Nämä ohjeet löytyvät verkkosivulta osoitteesta "www.sew-eurodrive.com". 3.1 Versiot ja optiot Servo-planeettavaihteet PS.C.. Tyyppi Merkitys PS.C.. Servo-planeettavaihteet, joissa B5-toisiolaippa ja umpiakseli PSKC.. Servo-planeettavaihteet, joissa B5-toisiolaippa ja kiilauralla varustettu umpiakseli PS.CZ.. Servo-planeettavaihteet, joissa B14-toisiolaippa ja umpiakseli PSKCZ.. Servo-planeettavaihteet, joissa B14-toisiolaippa ja kiilauralla varustettu umpiakseli 10 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

11 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi Esimerkki: ECH..- tai EPH..-sovitteella varustettujen servo-planeettavaihteiden PS.C.. tyyppimerkintä Kuva 1: Esimerkki ECH..-sovitteella varustetusta servo-planeettavaihteesta PS.C axx Kuva 2: Esimerkki EPH..-sovitteella varustetusta servo-planeettavaihteesta PS.C axx Sovitteella varustetun servo-planeettavaihteen PS.C.. tyyppimerkinnän alussa on vaihteen sarjaa ilmaiseva tunnus. PS.C 521 /ECH 05 /14 /11 Kytkimen porauksen tunnusluku Laipan geometrian (keskiön, reikäkehän) tunnusluku Teholuokan tunnusluku Sovitteen merkintä: ECH.., EPH.. Vaihteen koko: esim. 521 Vaihteen tyyppi: PS.C.. PSKC.. PS.CZ.. PSKCZ.. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 11

12 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi Esimerkki: Sovitteella varustetun servo-planeettavaihteen PS.C.. tyyppikilpi Kuva 3: Esimerkki tyyppikilvestä 62863ade i Vaihteen välityssuhde IM Tieto asennusasennosta IP Kotelointiluokka n epk [1/min] Ensiön maksimikäyntinopeus n apk [1/min] Toision maksimikäyntinopeus M apk [Nm] Toision maksimivääntömomentti Esimerkki: Servo-planeettavaihteen PS.C.. tilausavain Kuva 4: Esimerkki servo-planeettavaihdemoottorista PS.C axx 12 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

13 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi 3 Servo-planeettavaihdemoottorilla, jossa on käsivapautteinen jarru, PTC-lämpötilaanturi ja pistokeliitin 1,5 mm²-liitäntäjohdoille, on esimerkiksi seuraavanlainen tyyppimerkintä: PS.C 321 CMP 50M /BP /KTY /AS1H /SB Moottorin ja jarrun pistokeliittimet, aksiaalisella anturikaapelin sisäänviennillä varustettu liitinrunko Moottorin anturi HIPERFACE Multiturn (optio) Lämpötila-anturi Jarru Moottorin rakennekoko Moottorin tyyppi Vaihteen koko: esim. 321 Vaihteen tyyppi: PS.C.. PSKC.. PS.CZ.. PSKCZ.. Esimerkki: Servo-planeettavaihdemoottorin PS.C.. tyyppikilpi Kuva 5: Servo-planeettavaihdemoottorin PS.C.. tyyppikilpi 62865ADE HUOM! Servo-planeettavaihdemoottorin PS.C.. tyyppikilpi on kiinnitetty servomoottoriin! Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 13

14 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne 3.3 Vaihteen rakenne HUOM! Seuraavat piirrokset ovat periaatepiirroksia. Ne helpottavat varaosaluettelon käyttöä. Vaihteiden kokojen ja mallien välillä voi esiintyä eroja! Yksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne PSKC.. Kuva 6: Servo-planeettavaihteiden PSKC121 PSKC621 periaatteellinen rakenne 62825AXX [1] Toisiopuolen planeettapyörästön kannatin [13] Urakuulalaakeri [46] Tiivisteliima [5] Karkaistu lieriösokka [16] Planeettapyörän akseli [55] Vääntiörengas [6] Kiila 1) [17] Planeettapyörä [56] O-rengas [8] Akselitiiviste [18] Neulakehä [59] Rengaspyörä [11] O-rengas [21] Varmistin [114] Aurinkopyörä [12] Urakuulalaakeri [24] Käyttölaippa [246] Tiivisteliima 1) Vain tyypeille PSKC121 PSKC Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

15 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Yksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne PSKCZ.. Kuva 7: Servo-planeettavaihteiden PSKCZ121 PSKCZ621periaatteellinen rakenne 62826AXX [1] Toisiopuolen planeettapyörästön kannatin [13] Urakuulalaakeri [46] Tiivisteliima [5] Karkaistu lieriösokka [16] Planeettapyörän akseli [55] Vääntiörengas [6] Kiila 1) [17] Planeettapyörä [56] O-rengas [8] Akselitiiviste [18] Neulakehä [59] Rengaspyörä [11] O-rengas [21] Varmistin [114] Aurinkopyörä [12] Urakuulalaakeri [24] Käyttölaippa [246] Tiivisteliima 1) Vain tyypeille PSKCZ121 PSKCZ621 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 15

16 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Kaksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne PSKC.. Kuva 8: Servo-planeettavaihteiden PSKC122 PSKC622 periaatteellinen rakenne 62827AXX [1] Toisiopuolen planeettapyörästön kannatin [18] Neulakehä [106] Planeettapyörästön kannatin esiaste [5] Karkaistu lieriösokka [21] Varmistin [111] Planeettapyörän akseli [6] Kiila 1) [22] Aurinkopyörä [112] Neulakehä [8] Akselitiiviste [24] Käyttölaippa [113] Planeettapyörä [11] O-rengas [46] Tiivisteliima [114] Aurinkopyörä [12] Urakuulalaakeri [55] Vääntiörengas [116] O-rengas [13] Urakuulalaakeri [56] O-rengas [118] Rengaspyörä [16] Planeettapyörän akseli [59] Rengaspyörä [146] Tiivisteliima [17] Planeettapyörä [105] Vääntiörengas [246] Tiivisteliima 1) Vain tyypeille PSKC122 PSKC Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

17 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Kaksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne PSKCZ.. Kuva 9: Servo-planeettavaihteiden PSKCZ122 PSKCZ622 periaatteellinen rakenne 62828AXX [1] Toisiopuolen planeettapyörästön kannatin [18] Neulakehä [106] Planeettapyörästön kannatin esiaste [5] Karkaistu lieriösokka [21] Varmistin [111] Planeettapyörän akseli [6] Kiila 1) [22] Aurinkopyörä [112] Neulakehä [8] Akselitiiviste [24] Käyttölaippa [113] Planeettapyörä [11] O-rengas [46] Tiivisteliima [114] Aurinkopyörä [12] Urakuulalaakeri [55] Vääntiörengas [116] O-rengas [13] Urakuulalaakeri [56] O-rengas [118] Rengaspyörä [16] Planeettapyörän akseli [59] Rengaspyörä [146] Tiivisteliima [17] Planeettapyörä [105] Vääntiörengas [246] Tiivisteliima 1) Vain tyypeille PSKC122 PSKC622 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 17

18 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Servo-planeettavaihteiden ECH..-sovitteen periaatteellinen rakenne Kuva 10: ECH..-sovitteen periaatteellinen rakenne 62829AXX [203] Akselitiiviste [207] Sovitteen laippa [230] Moottorin akseliholkki [204] Vaarnaruuvi [212] Sovitteen akseli [399] Sulkutulppa [206] Kuusiokantamutteri [229] Lukitusruuvi [471] Levyt 18 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

19 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Servo-planeettavaihteiden EPH..-sovitteen periaatteellinen rakenne [216] [231] [229] [230] [207] [247] [247] [212] [203] [206] [223] [204] [471] [470] [404] [442] [399] Kuva 11: [402] EPH..-sovitteen periaatteellinen rakenne 57484AXX [203] Akselitiiviste [223] Urakuulalaakeri [402] Varmistin [204] Vaarnaruuvi [229] Kiristysrengas [404] Varmistin [206] Kuusiokantamutteri [230] Kytkimen holkki [442] Sovitteen laippa [207] Laippa [231] Sulkutulppa [470] Lieriökantaruuvi [212] Sovitteen akseli [247] Jousilevy [471] Lukkolevy [216] Tiivisteliima [399] Sulkutulppa Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 19

20 4 Mekaaninen asennus Ennen työn aloittamista 4 Mekaaninen asennus 4.1 Ennen työn aloittamista Käyttölaitteen saa asentaa vain, jos käyttölaite on ehjä (ei kuljetuksen tai varastoinnin aikana syntyneitä vaurioita). 4.2 Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset Toisioakseleissa ja laippojen pinnoilla olevat korroosiosuoja-aineet, lika tai vastaavat on poistettava huolellisesti. Käytä tavanomaisia liuottimia. SEIS! Aineellisten vahinkojen mahdollisuus! Älä päästä liuotinta tunkeutumaan akselitiivisteiden huulitiivisteisiin! Käyttölaitteen saa asentaa vain, kun asennuksen jälkeen on varmistettu riittävä ilmanvaihto ylikuumenemisen välttämiseksi. Suojaa toision puoleiset akselitiivisteet hiovilta aineilta ympäristöolojen ollessa kuluttavia. 4.3 Tarvittavat työkalut / apuvälineet Ruuviavainsarja Momenttiavain Asennustyökalu Ensiö- ja toisiopuolen asennusosien kiinnitysmateriaalit Sarja kuusikanta-avaimia Muovivasara 4.4 Vaihteen asentaminen paikalleen Vaihteen saa sijoittaa tai asentaa vain tasaiselle ja vääntöjäykälle alusrakenteelle, koska muutoin voi muodostua luvattoman suuria ylimääräisiä rasitusvoimia, jotka johtavat vaihteen ennenaikaiseen vioittumiseen. 1) Tärinän siirtyminen ympäristöstä vaihteeseen on estettävä. Servo-planeettavaihdemoottoreiden kiinnitykseen on käytettävä aluslevyillä varustettuja lujuusluokan 10.9 mukaisia ruuveja. Vaihteen mallissa PS.CZ.. on vaihteen toisiopuolen laippaan varmistettava kierteityssyvyys, joka on 1,6 kertaa ruuvin halkaisija. Kun vaihteen ja käytettävän koneen välillä on sähkökemiallisen korroosion vaara, käytä niiden välissä 2 3 mm:n paksuisia muovisia välilevyjä. Käytetän muovin sähköisen resistanssin tulee olla < 10 9 Ê. Sähkökemiallista korroosiota voi esiintyä eri metallien, kuten esimerkiksi valuraudan ja ruostumattoman teräksen välillä. Käytä ruuvien yhteydessä muovisia aluslevyjä! 1) Suurin sallittu epätasaisuus laippakiinnitystä käytettäessä standardin DIN ISO 1101 mukaan. 20 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

21 Mekaaninen asennus Asennus koneikkoon Asennus koneikkoon Servo-planeettavaihteet PS.C..: Vaihteen puoleinen ruuviliitos kiinnityslaipan avulla Kuva 12: Servo-planeettavaihteen PS.C asennus koneikon rakenteisiin 62898axx [1] Lujuusluokan 10.9 ruuvit [2] Aluslevy Servo-planeettavaihteet PS.CZ..: Vaihteen puoleinen ruuviliitos kiinnityslaipan avulla Kuva 13: Servo-planeettavaihteen PS.CZ.. asennus koneikon rakenteisiin 62831AXX [1] Lujuusluokan 10.9 ruuvit (ota huomioon kierteityssyvyys 1,6 x d) Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 21

22 4 Mekaaninen asennus Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille 4.6 Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille SEIS! Toisionpuoleisia komponentteja asennettaessa ja irrotettaessa on ehdottomasti vältettävä vaihteen akseliin kohdistuvia iskuja, koska servo-planeettavaihde voi tällöin rikkoutua eikä SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG tällöin vastaa takuu- ja tuotevastuuvaatimuksista Asennus akselikiilaa käyttämällä Seuraavassa kuvassa on esimerkki asennustyökalusta, jollaista käytetään asennettaessa kytkimiä [3] tai napoja moottorin tai vaihteen akselin päähän. Asennustyökalun aksiaalilaakeria [2] ei aina tarvita. HUOM! Sarjassa PS.C.. / PSKC.. / PS.CZ.. / PSKCZ.. saa ensiön- ja toisionpuoleisia komponentteja asennettaessa käyttää määriteltynä vastekohtana akselin olaketta (ks. pos. [1]). Toisioakselit on toimitushetkellä käsitelty ruostesuoja-aineella. Poista ruostesuojaus ennen asennusta esimerkiksi puhdistusbensiinin avulla. Kuva 14: Asennus asennustyökalua käyttämällä 06699AXX [1] Akselin olake [2] Aksiaalilaakeri [3] Kytkinnapa 22 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

23 Mekaaninen asennus Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille Asennus ilman akselikiilaa Seuraavassa kuvassa on esimerkki asennuksesta akselille sisäpuolista kiristyselementtiä käyttämällä. HUOM! Sisäpuolisia kiristyselementtejä sileisiin akselinpäihin asennettaessa tulee huolehtia siitä, että akseli on puhdistettu täysin puhtaaksi ja rasvattomaksi. Puristusalueen [5] on ehdottomasti pysyttävä rasvattomana. Muutoin ei voida taata akseli-napa-liitoksen moitteetonta toimintaa. Akselissa esiintyvän korroosion välttämiseksi paljaat alueet [4] on rasvattava asennuksen jälkeen. Kuva 15: Asennus kiristyselementtejä käyttämällä 06743AXX [1] Akselin olake [2] Kiristyselementti [3] Toisionpuoleinen komponentti, esimerkiksi hammas- tai ketjupyörä [4] Akselin rasvattu alue [5] Rasvaamaton puristusalue Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 23

24 4 Mekaaninen asennus Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille Liian suurten säteisvoimien välttäminen Seuraava kuva esittää hammas- tai ketjupyörän oikeaa asennustyökalua B, jolla vältetään liialliset säteisvoimat. Kuva 16: Hammas- tai ketjupyörän asennustyökalu 06700AXX [1] Napa Kuva A = väärin Kuva B = oikein Asennusohjeita Käytössä ovat seuraavat asennusmahdollisuudet: Käytä ensiö- ja toisiopuolen osien asentamiseen asennustyökalua. Käytä akselille vetämiseen akselin päässä olevaa kierteitettyä keskiöreikää. SEIS! Hihnapyöriä, kytkimiä, hammaspyöriä jne. ei saa missään tapauksessa saa pakottaa akselille vasaralla lyömällä (laakerit, kotelo ja akseli vaurioituvat)! Ota huomioon hihnapyöriä asennettaessa valmistajan ilmoittama hihnan oikea kireys. Asennettavien voimansiirtoelementtien on oltava tasapainotettuja eivätkä ne saa aiheuttaa sallittua suurempia säteis- tai aksiaalivoimia (sallitut arvot, ks. luettelo Servo-planeettavaihdemoottorit DS-, CM-, CMP-moottorin PS.C::-vaihteiden yhteydessä ). 24 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

25 Mekaaninen asennus Kytkinten asennus 4 Kun toisionpuoleisia komponentteja kiinnitetään servo-planeettavaihteen toisioakseliin ruuveilla, käytetään lujuusluokan 12.9 mukaisia ruuveja, ks. alla oleva taulukko: Standardin DIN EN ISO 4762 mukaiset lieriökantaiset kuusiokoloruuvit Lujuusluokka Kiristysmomentti [Nm] M M M M M M HUOM! Asennus helpottuu, kun toisionpuoleisen voimansiirtoelementin reikää lämmitetään lyhytaikaisesti lämpötilaan 80 C 100 C. 4.7 Kytkinten asennus Kytkinten asennuksessa tulee linjata/sovittaa kytkinvalmistajan ohjeiden mukaisesti: A maksimi- ja minimietäisyys B aksiaalisiirtymä C kulmasiirtymä A B C Kuva 17: Maksimi- ja minimietäisyys (A), aksiaalisiirtymä (B), kulmasiirtymä (C) 04332AXX VAROITUS! Huom! Liukastumisen ja tapaturmien vaara Tapaturmien välttämiseksi ensiö- ja toisiopuolen voimansiirtoelementit, kuten hihnapyörät ja kytkimet, tulee peittää riittävän vahvalla kosketussuojalla! Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 25

26 4 Mekaaninen asennus Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä 4.8 Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä Kuva 18: Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä 62832AXX [1] Momenttiavain [2] Sulkutulppa [3] Moottorin akseli [4] Moottori [5] Tasopinta [6] Kiristysruuvi [7] Moottorin akseliholkki [9] Sovitteen akseli [10] Sovite ECH SEIS! Älä vahingoita sovitetta ECH.. servomoottorin akselia asennettaessa tai irrotettaessa, koska vääntömomentin siirron vaatimaa puristustoimintoa ei silloin voida taata Asennusjärjestys Suorita asennus seuraavassa järjestyksessä: 1. Moottori [4], jonka käynnin tasaisuus on standardin DIN mukainen, voidaan asentaa mihin asentoon tahansa. Suojaa käyntinopeusanturi ja muut moottoriin asennetut lisälaitteet. 2. Tarkasta, ettei moottorin ja sovitteen tasopinnoissa [5] esiinny uurteita. Tasoita pinnat tarvittaessa. 3. Puhdista kytkimen [10] holkkiakselin reikä, moottorin akseliholkki [7] ja moottorin akseli [3] liasta ja rasvasta. 4. Irrota molemmat sulkutulpat [2]. 26 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

27 Mekaaninen asennus Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä 4 5. Irrota kiristysruuveja [6], kunnes molemmat ruuvit pistävät noin kolmen kierteen verran sovitteen asennusreiän sisään. Kiilaurilla varustetut moottorit: Kierrä kiilauraa niin, että se peittää moottorin akseliholkin [7] uran. Suosittelemme kiilauran tasapainottamista puolella kiilalla. 6. Varmista moottorin akseliholkkeja [7] käytettäessä, että moottorin akseliholkin [7] uritus on 45 :n kulmassa kiristysruuvien [6] välissä. 7. Sovita vaihde ja moottori [4] varovasti toisiinsa. 8. Työnnä liitosruuvit moottorin laipassa olevien reikien läpi. Kiinnitä liitosruuvit sovitteen laipan kierteisiin reikiin ja kiristä ruuvit. 9. Kiristä ruuvit tasaisesti ristiin. 10.Kiristä kiristysruuvit [6] vuoron perään sopivalla momenttiavaimella [1] ensin momenttiin, joka on 25 % suositellusta kiristysmomentista, ja sitten suositeltuun kiristysmomenttiin. Sovitteen tyyppi Moottorin akselin läpimitta [mm] Kiristysruuvien lukumäärä Kiristysruuvien kiristysmomentti [Nm] Avainkoko ECH02 Â ECH03 Â ECH05 Â ECH06 Â Moottoreiden suurin sallittu enimmäispaino Moottorin painopiste 62834AXX X Fq Sovitteen laipan ja moottorin keskikohdan välinen etäisyys Säteisvoima Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 27

28 4 Mekaaninen asennus Moottorin irrotus sovitteesta ECH.. Vaihteen tyyppi PS.C..221 PS.C..222 PS.C..321 PS.C..322 PS.C..521 PS.C..522 PS.C..621 PS.C..622 Sovitteen tyyppi ECH.. X [mm] Fq [N] 1) ECH02/ ECH02/ ECH03/ ECH03/ ECH05/ ECH05/ ECH06/ ECH06/ ) Lujuusluokan 8.8 kiinnitysruuvien kuormituksen maksimiarvoja. Asennettavan moottorin suurinta sallittua painovoimaa F qmax on vähennettävä lineaarisesti painopisteen etäisyyden x kasvaessa. Painopisteen etäisyyden ollessa annettua pienempi ei arvoa F qmax saa suurentaa. 4.9 Moottorin irrotus sovitteesta ECH.. SEIS! Toimintavika, joka on aiheutunut asiakkaan irrotettua sovitteen servo-planeettavaihteesta! Älä irrota sovitetta ECH.. koskaan itse servo-planeettavaihteesta PS.C... Servo-planeettavaihteen PS.C.. toimintaa ei voida enää taata, mikäli asiakas on irrottanut moottorin. Korvausvaatimukset raukeavat siinä tapauksessa Työjärjestys moottoria sovitteesta ECH.. irrotettaessa 1. Kytke käyttölaite päältä. 2. Kiinnitä kuorma. 3. Erota moottori sähköverkosta. 4. Anna käyttölaitteen jäähtyä riittävästi. 5. Löysää kiristysruuveja, kunnes ruuvit pistävät noin 3 kierteen verran sovitteen asennusreiän sisään. 6. Irrota moottorin ja sovitteen väliset liitosruuvit. 7. Vedä moottori suoraan akselilta akselia vääntämättä. 28 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

29 Mekaaninen asennus Moottorin asennus sovitteeseen EPH Moottorin asennus sovitteeseen EPH.. Kuva 19: Moottorin asennus sovitetta EPH.. käyttämällä 62833AXX [1] Momenttiavain [2] Sulkutulppa [3] Moottorin akseli [4] Moottori [5] Tasopinta [6] Kiristysruuvi [7] Kytkimen holkki [8] Kuusiokoloruuvilla varustettu puristusrengas [9] Sovitteen akseli [10] Sovite EPH.. SEIS! Älä vahingoita sovitetta EPH.. servomoottorin akselia asennettaessa tai irrotettaessa, koska vääntömomentin siirron vaatimaa puristustoimintoa ei silloin voida taata Asennusjärjestys Suorita asennus seuraavassa järjestyksessä: 1. Moottori [4], jonka käynnin tasaisuus on standardin DIN mukainen, voidaan asentaa mihin asentoon tahansa. Suojaa käyntinopeusanturi ja muut moottoriin asennetut lisälaitteet. 2. Tarkasta, ettei moottorin ja sovitteen tasopinnoissa [5] esiinny uurteita. Tasoita pinnat tarvittaessa. 3. Puhdista kytkimen [10] holkkiakselin reikä ja moottorin akseli [3] liasta ja rasvasta. 4. Irrota jokin neljästä sulkutulpasta [2]. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 29

30 4 Mekaaninen asennus Moottorin asennus sovitteeseen EPH.. 5. Kierrä kiristysrenkaalla [8] varustettua kytkintä [10], kunnes kiristysruuvin [6] kanta on kotelon avoimen asennusaukon kohdalla. Irrota kiinnitysruuvi [6]. Kiilaurilla varustetut moottorit: Kierrä kiilaura 90 sivuun sovitteen akselin uriin nähden. Suosittelemme kiilauran tasapainottamista puolella kiilalla. 6. Varmista kytkimen holkkeja [7] käytettäessä, että kytkimen holkin [7] uritus peittää kytkimen [10] ja kiristysrenkaan [8] urat. 7. Sovita vaihde ja moottori [4] varovasti toisiinsa. 8. Työnnä liitosruuvit moottorin laipassa olevien reikien läpi ja kierrä ne sovitteen laipan kierteitettyihin reikiin. 9. Kiristä ruuvit tasaisesti ristiin. 10.Kiristä kiristysruuvi [6] sopivalla momenttiavaimella [1] suositeltuun kiristysmomenttiin. Sovitteen tyyppi Moottorin akselin läpimitta [mm] Kiristysruuvien lukumäärä Kiristysruuvien kiristysmomentti [Nm] Avainkoko EPH01 Â EPH02 Â EPH03 Â EPH04 Â EPH05 Â EPH06 Â EPH07 Â EPH08 Â Moottoreiden suurin sallittu enimmäispaino.. Moottorin painopiste 62834AXX X Fq.. Sovitteen laipan ja moottorin keskikohdan välinen etäisyys.. Säteisvoima 30 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

31 Mekaaninen asennus Moottorin irrotus sovitteesta EPH.. 4 Vaihteen tyyppi PS.C221 PS.C222 PS.C321 PS.C322 PS.C521 PS.C522 PS.C621 PS.C622 Sovitteen tyyppi EPH.. X [mm] Fq [N] 1) EPH01/ EPH02/ EPH03/ EPH04/ EPH04/ EPH05/ EPH04/ EPH05/ EPH06/ EPH07/ EPH05/ EPH06/ EPH07/ EPH08/ ) Lujuusluokan 8.8 kiinnitysruuvien kuormituksen maksimiarvoja. Asennettavan moottorin suurinta sallittua painovoimaa F qmax on vähennettävä lineaarisesti painopisteen etäisyyden x kasvaessa. Painopisteen etäisyyden ollessa annettua pienempi ei arvoa F qmax saa suurentaa Moottorin irrotus sovitteesta EPH.. SEIS! Toimintavika, joka on aiheutunut asiakkaan irrotettua sovitteen servo-planeettavaihteesta! Älä irrota sovitetta EPH.. koskaan itse servo-planeettavaihteesta PS.C.. Servo-planeettavaihteen PS.C.. toimintaa ei voida enää taata, mikäli asiakas on irrottanut moottorin. Korvausvaatimukset raukeavat siinä tapauksessa Työjärjestys moottoria sovitteesta EPH.. irrotettaessa 1. Kytke käyttölaite päältä. 2. Kiinitä kuorma. 3. Erota moottori sähköverkosta. 4. Anna käyttölaitteen jäähtyä riittävästi. 5. Irrota kiristysruuvi. 6. Irrota moottorin ja sovitteen väliset liitosruuvit. 7. Vedä moottori suoraan akselilta akselia vääntämättä. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 31

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI

Käyttöohje. MOVITRAC B Ohjauspaneeli. Julkaisuajankohta 03/2007 11586346 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVTRAC B Ohjauspaneeli Julkaisuajankohta 3/27 11586346 / F Käyttöohje SEW-EURODRVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions ATTIX 3, ATTIX 5, ATTIX 7 ATTIX 2 GALLON ATTIX 9 GALLON 30200673 C 3 9 auto ATTIX 3 0 3 4 5 8 6 ATTIX 5 7 9 4 auto 8 0 ATTIX 7 2 3 9 auto 4 3 8 5 4 5 6 4 5 Tärkeitä turvallisuusohjeita

Lisätiedot

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen.

Easy Set -allas 244 549 cm:n mallit. Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen. Lisävarusteet eivät välttämättä kuulu toimitukseen. FI TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asennusta ja käyttöä ja noudata ohjeita. Easy Set -allas 44 549 cm:n mallit Kuva on tarkoitettu vain havainnollistamiseen.

Lisätiedot

Wilo-NL FIN. Huolto- ja käyttöohje. 4118301-Ed.2-04/08-pdf

Wilo-NL FIN. Huolto- ja käyttöohje. 4118301-Ed.2-04/08-pdf Wilo-NL FIN Huolto- ja käyttöohje 4118301-Ed.2-04/08-pdf WILO AG 09/2007 NL EG-verklaring van overeenstemming Hiermede verklaren wij dat dit aggregaat in de geleverde uitvoering voldoet aan de volgende

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje /22 Vääntöjoustavat sakarakytkimet, rakenteet nro 00 akselikytkin, nro 08 DKM, kartiokiristysholkillinen rakenne sekä näiden yhdistelmät direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti valmisporatuille

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

GRUNDFOS MAGNA Series 2000

GRUNDFOS MAGNA Series 2000 GRUNDFOS INSTRUCTIONS GRUNDFOS MAGNA Series 2000 MAGNA 32-120, 40-120, 50-120, 65-120, 50-60, 65-60 Installation and operating instructions Declaration of Conformity We, Grundfos, declare under our sole

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet

TPE Sarja 2000, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TPE Sarja 2, 1~ ja 3~ Asennus- ja käyttöohjeet TM1 TM2 674 1138 1897 61 Vastaavuusvakuutus Me GRUNDFOS vakuutamme yksin vastuullisesti, että tuotteet TPE Sarja 2, jota tämä vakuutus koskee, noudattavat

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ensimmäinen painos (heinäkuu 2000) Copyright International Business Machines Corporation 2000. Kaikki oikeudet pidätetään. Pikaopas Pikaopas Huomautus Ennen tämän julkaisun ja siinä kuvattujen tuotteiden käyttöä lue Liite. Takuu- ja käyttöoikeustietoja sekä muuta huomioon otettavaa sivulla 19 Ensimmäinen painos (heinäkuu

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön

IWAKI. ES Malli Käyttöohje. Sähkömagneettinen annostelupumppu. Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön IWAKI Sähkömagneettinen annostelupumppu ES Malli Käyttöohje Lue tämä ohje ennen kuin otat pumpun käyttöön Kiitos kun valitsit Iwaki ES sarjan pumpun. Tässä ohjeessa on tietoa laitteen asennuksesta, käytöstä,

Lisätiedot

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje

Relion suojaus- ja ohjauslaitteet. 615-sarja Asennusohje Relion suojaus- ja ohjauslaitteet 615-sarja Dokumentin ID: 1MRS756791 Julkaistu: 25.10.2010 Revisio: B Tuoteversio: 3.0 Copyright 2010 ABB. Kaikki oikeudet pidätetään Tekijänoikeudet Tätä julkaisua tai

Lisätiedot

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje

Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Mover SE R / TE R Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Mover SE R / TE R Asennusesimerkki 1 Kauko-ohjaus 2 Käyttömoottori 3 Ajorulla 4 Elektroninen ohjaus 5 Akku 6 Turvapistorasia Sisällysluettelo Käytetyt

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot