Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PS.C.. Julkaisuajankohta 12/ / FI Käyttöohje

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita Turvaohjeet Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Jätehuolto Turvaohjeita Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Kuljetus, varastointi Käyttöönotto/käyttö Tarkastus / huolto Moottorin irrottaminen vaihteissa, joissa on suoraan kytketty moottori Laitteen lämpötila Toimitussisältö ja laitteen rakenne Versiot ja optiot Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi Esimerkki: ECH..- tai EPH..-sovitteella varustettujen servoplaneettavaihteiden PS.C.. tyyppimerkintä Esimerkki: Servo-planeettavaihteen PS.C.. tilausavain Vaihteen rakenne Yksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne Yksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne Kaksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne Kaksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne Servo-planeettavaihteiden ECH..-sovitteen periaatteellinen rakenne Servo-planeettavaihteiden EPH..-sovitteen periaatteellinen rakenne Mekaaninen asennus Ennen työn aloittamista Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset Tarvittavat työkalut / apuvälineet Vaihteen asentaminen paikalleen Asennus koneikkoon Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille Asennus akselikiilaa käyttämällä Asennus ilman akselikiilaa Liian suurten säteisvoimien välttäminen Asennusohjeita Kytkinten asennus Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä Asennusjärjestys Moottoreiden suurin sallittu enimmäispaino Moottorin irrotus sovitteesta ECH Työjärjestys moottoria sovitteesta ECH.. irrotettaessa Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 3

4 Sisällysluettelo 4.10 Moottorin asennus sovitteeseen EPH Asennusjärjestys Moottoreiden suurin sallittu enimmäispaino Moottorin irrotus sovitteesta EPH Työjärjestys moottoria sovitteesta EPH.. irrotettaessa Tarkastus ja huolto Toimintahäiriöt Asiakaspalvelu Viat ja vianpoisto Korjattavaksi lähettäminen Liite Lyhenneluettelo Osoiteluettelo Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

5 Yleisiä ohjeita Turvaohjeet 1 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Turvaohjeet Tämän käyttöohjeen turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä 1.2 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on häiriöttömän toiminnan ja mahdollisten korvausvaatimusten käsittelyn edellytys. Lue käyttöohje ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käyttöohje on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa. 1.3 Vastuun rajoitus Käyttöohjeen noudattaminen on servo-planeettavaihteen PS.C.. varman toiminnan sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö-, esine- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 5

6 1 Yleisiä ohjeita Jätehuolto 1.4 Jätehuolto Noudata voimassa olevia kansallisia määräyksiä! Hävitä yksittäiset osat tarvittaessa jätteiden ominaisuuksien ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaan esim.: Teräsromuna Kotelon osat Hammaspyörät Akselit Vierintälaakerit Valuosat Alumiiniromuna Kotelon osat Sovitteen osat Kerää jäteöljy talteen ja hävitä se määräysten mukaisesti. 6 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

7 Turvaohjeita Yleistä 2 2 Turvaohjeita Turvallisuusohjeita noudattamalla vältetään henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Omistajan on varmistettava, että turvallisuusohjeet otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja omaksuneet sen sisällön. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 2.1 Yleistä Älä koskaan asenna tai ota käyttöön vahingoittuneita tuotteita. Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. Vaihdemoottoreissa, vaihteissa ja moottoreissa on niiden toimiessa ja toiminnan jälkeen: jännitteisiä osia liikkuvia osia mahdollisesti kuumia pintoja Seuraavat työt ovat sallittuja vain ammattitaitoiselle henkilökunnalle: / asennus Kytkentä Käyttöönotto Kunnossapito Noudata tässä yhteydessä seuraavia ohjeita ja dokumentteja: Käyttöohjeet ja kytkentäkaaviot Vaihteen/vaihdemoottorin varoitus- ja ohjekilvet Laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset Kansalliset/paikalliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset Vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja voi syntyä seuraavista syistä: epäasiallinen käyttö virheellinen asennus tai käyttö tarvittavien suojusten tai koteloiden luvaton irrottaminen 2.2 Kohderyhmä Servo-planeettavaihteista PS.C.. voi aiheutua henkilöitä ja omaisuutta vaarantavia riskejä, joita ei voi poistaa. Kaikki asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt on siksi sallittu vain koulutetulle henkilöstölle, joka tuntee mahdolliset vaarat. Henkilöstöllä on oltava tehtäviensä edellyttämä ammattitaito ja sen on hallittava tuotteen asennukseen ja käyttöön liittyvät tehtävät. Käyttöohje ja erityisesti turvallisuusohjeet on luettava huolellisesti, ne on ymmärrettävä ja niitä on noudatettava. Muille kuljetuksesta, varastoinnista, käytöstä ja hävittämisestä vastaaville henkilöille on annettava tehtävän vaatima opastus. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 7

8 2 Turvaohjeita Määräysten mukainen käyttö 2.3 Määräysten mukainen käyttö Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu käyttöohjeiden noudattaminen. Servo-planeettavaihteet PS.C.. ovat teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja, moottorin käyttämiä vaihteita. Servo-planeettavaihteita PS.C.. saa kuormittaa sallituista poikkeavilla arvoilla ja käyttää muualla kuin teollisuus- ja ammattikäytössä vain SEW- EURODRIVEn luvalla. Servo-planeettavaihteet PS.C.. ovat EU:n konedirektiivin 98/37/EY tarkoittamia koneisiin ja järjestelmiin asennettavia komponentteja. EU-direktiivin voimassaoloalueella määräysten mukaiseen käyttöön ottaminen on kielletty, kunnes lopputuotteen on todettu olevan konedirektiivin 98/37/EY mukainen. 2.4 Kuljetus, varastointi Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua ja ilmoita niistä viipymättä kuljetusliikkeelle. Vahingoittunutta vaihdetta ei saa koskaan ottaa käyttöön. Vaihteeseen kiinnitetyt kuljetusruuvit on mitoitettu vain vaihdemoottorin/vaihteen painolle. Niiden lisäkuormitus on kielletty. Jos vaihdemoottoriin on asennettu kaksi nostosilmukkaa tai silmukkaruuvia, taakka tulee kiinnittää molemmista silmukoista. Kiinnitysvälineen vetosuunta ei saa ylittää normin DIN 580 mukaista 45 :n vinoutta. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia ja riittävästi mitoitettuja nosto- ja siirtovälineitä. Virheellinen varastointi voi aiheuttaa vaurioita! Ellei vaihdetta asenneta välittömästi, sitä on säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa. 2.5 Noudata luvussa 4 Mekaaninen asennus olevia ohjeita! 8 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

9 Turvaohjeita Käyttöönotto/käyttö Käyttöönotto/käyttö Varmista käyttöä ajatellen, että seuraavat edellytykset täyttyvät: Valvonta- ja turvalaitteet eivät saa olla pois käytöstä. Tämä koskee myös koekäyttöä. Vaihteita ei saa käyttää seuraavanlaisissa ympäristöoloissa: räjähdysvaarallinen ympäristö, öljy-, happo-, kaasu-, höyrypitoinen tai säteilylle altis ympäristö. Ympäristön lämpötilan on oltava -20 C +40 C. Jos ympäristön lämpötila on sallitun alueen ulkopuolella, ota yhteyttä SEW-EURODRIVEen. Vaihteita saa käyttää vain, kun lämmönnousu on ehkäisty riittävällä ilmanvaihdolla. 2.7 Tarkastus / huolto Noudata luvussa 5 "Tarkastus/huolto" olevia ohjeita. 2.8 Moottorin irrottaminen vaihteissa, joissa on suoraan kytketty moottori SEIS! Toimintavika, joka on aiheutunut asiakkaan irrotettua moottorin servo-planeettavaihteesta, jossa on suoraan kytketty moottori. Älä koskaan irrota servo-planeettavaihteessa olevaa moottoria itse. Servo-planeettavaihteen PS.C.. toimintaa ei voida enää taata, mikäli asiakas on irrottanut moottorin. Korvausvaatimukset raukeavat siinä tapauksessa. 2.9 Laitteen lämpötila Vaihteet voivat kuumentua käytön aikana. Kuuma vaihde voi polttaa. Vaihteen pintalämpö voi olla jopa 110 C. Älä koske vaihdetta sen toimiessa ja jäähtyessä pysäyttäminen jälkeen. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 9

10 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Versiot ja optiot 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne HUOM! Huomioi toimitussisällön ja projektisuunnittelun osalta luettelo "Servo-vaihdemoottori DS-, CM-, CMP-moottorit PS.C..-vaihteiden yhteydessä" sekä vaihdetta käyttävän moottorin käyttöohje. Nämä ohjeet löytyvät verkkosivulta osoitteesta "www.sew-eurodrive.com". 3.1 Versiot ja optiot Servo-planeettavaihteet PS.C.. Tyyppi Merkitys PS.C.. Servo-planeettavaihteet, joissa B5-toisiolaippa ja umpiakseli PSKC.. Servo-planeettavaihteet, joissa B5-toisiolaippa ja kiilauralla varustettu umpiakseli PS.CZ.. Servo-planeettavaihteet, joissa B14-toisiolaippa ja umpiakseli PSKCZ.. Servo-planeettavaihteet, joissa B14-toisiolaippa ja kiilauralla varustettu umpiakseli 10 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

11 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi Esimerkki: ECH..- tai EPH..-sovitteella varustettujen servo-planeettavaihteiden PS.C.. tyyppimerkintä Kuva 1: Esimerkki ECH..-sovitteella varustetusta servo-planeettavaihteesta PS.C axx Kuva 2: Esimerkki EPH..-sovitteella varustetusta servo-planeettavaihteesta PS.C axx Sovitteella varustetun servo-planeettavaihteen PS.C.. tyyppimerkinnän alussa on vaihteen sarjaa ilmaiseva tunnus. PS.C 521 /ECH 05 /14 /11 Kytkimen porauksen tunnusluku Laipan geometrian (keskiön, reikäkehän) tunnusluku Teholuokan tunnusluku Sovitteen merkintä: ECH.., EPH.. Vaihteen koko: esim. 521 Vaihteen tyyppi: PS.C.. PSKC.. PS.CZ.. PSKCZ.. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 11

12 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi Esimerkki: Sovitteella varustetun servo-planeettavaihteen PS.C.. tyyppikilpi Kuva 3: Esimerkki tyyppikilvestä 62863ade i Vaihteen välityssuhde IM Tieto asennusasennosta IP Kotelointiluokka n epk [1/min] Ensiön maksimikäyntinopeus n apk [1/min] Toision maksimikäyntinopeus M apk [Nm] Toision maksimivääntömomentti Esimerkki: Servo-planeettavaihteen PS.C.. tilausavain Kuva 4: Esimerkki servo-planeettavaihdemoottorista PS.C axx 12 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

13 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi 3 Servo-planeettavaihdemoottorilla, jossa on käsivapautteinen jarru, PTC-lämpötilaanturi ja pistokeliitin 1,5 mm²-liitäntäjohdoille, on esimerkiksi seuraavanlainen tyyppimerkintä: PS.C 321 CMP 50M /BP /KTY /AS1H /SB Moottorin ja jarrun pistokeliittimet, aksiaalisella anturikaapelin sisäänviennillä varustettu liitinrunko Moottorin anturi HIPERFACE Multiturn (optio) Lämpötila-anturi Jarru Moottorin rakennekoko Moottorin tyyppi Vaihteen koko: esim. 321 Vaihteen tyyppi: PS.C.. PSKC.. PS.CZ.. PSKCZ.. Esimerkki: Servo-planeettavaihdemoottorin PS.C.. tyyppikilpi Kuva 5: Servo-planeettavaihdemoottorin PS.C.. tyyppikilpi 62865ADE HUOM! Servo-planeettavaihdemoottorin PS.C.. tyyppikilpi on kiinnitetty servomoottoriin! Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 13

14 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne 3.3 Vaihteen rakenne HUOM! Seuraavat piirrokset ovat periaatepiirroksia. Ne helpottavat varaosaluettelon käyttöä. Vaihteiden kokojen ja mallien välillä voi esiintyä eroja! Yksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne PSKC.. Kuva 6: Servo-planeettavaihteiden PSKC121 PSKC621 periaatteellinen rakenne 62825AXX [1] Toisiopuolen planeettapyörästön kannatin [13] Urakuulalaakeri [46] Tiivisteliima [5] Karkaistu lieriösokka [16] Planeettapyörän akseli [55] Vääntiörengas [6] Kiila 1) [17] Planeettapyörä [56] O-rengas [8] Akselitiiviste [18] Neulakehä [59] Rengaspyörä [11] O-rengas [21] Varmistin [114] Aurinkopyörä [12] Urakuulalaakeri [24] Käyttölaippa [246] Tiivisteliima 1) Vain tyypeille PSKC121 PSKC Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

15 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Yksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne PSKCZ.. Kuva 7: Servo-planeettavaihteiden PSKCZ121 PSKCZ621periaatteellinen rakenne 62826AXX [1] Toisiopuolen planeettapyörästön kannatin [13] Urakuulalaakeri [46] Tiivisteliima [5] Karkaistu lieriösokka [16] Planeettapyörän akseli [55] Vääntiörengas [6] Kiila 1) [17] Planeettapyörä [56] O-rengas [8] Akselitiiviste [18] Neulakehä [59] Rengaspyörä [11] O-rengas [21] Varmistin [114] Aurinkopyörä [12] Urakuulalaakeri [24] Käyttölaippa [246] Tiivisteliima 1) Vain tyypeille PSKCZ121 PSKCZ621 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 15

16 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Kaksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne PSKC.. Kuva 8: Servo-planeettavaihteiden PSKC122 PSKC622 periaatteellinen rakenne 62827AXX [1] Toisiopuolen planeettapyörästön kannatin [18] Neulakehä [106] Planeettapyörästön kannatin esiaste [5] Karkaistu lieriösokka [21] Varmistin [111] Planeettapyörän akseli [6] Kiila 1) [22] Aurinkopyörä [112] Neulakehä [8] Akselitiiviste [24] Käyttölaippa [113] Planeettapyörä [11] O-rengas [46] Tiivisteliima [114] Aurinkopyörä [12] Urakuulalaakeri [55] Vääntiörengas [116] O-rengas [13] Urakuulalaakeri [56] O-rengas [118] Rengaspyörä [16] Planeettapyörän akseli [59] Rengaspyörä [146] Tiivisteliima [17] Planeettapyörä [105] Vääntiörengas [246] Tiivisteliima 1) Vain tyypeille PSKC122 PSKC Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

17 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Kaksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne PSKCZ.. Kuva 9: Servo-planeettavaihteiden PSKCZ122 PSKCZ622 periaatteellinen rakenne 62828AXX [1] Toisiopuolen planeettapyörästön kannatin [18] Neulakehä [106] Planeettapyörästön kannatin esiaste [5] Karkaistu lieriösokka [21] Varmistin [111] Planeettapyörän akseli [6] Kiila 1) [22] Aurinkopyörä [112] Neulakehä [8] Akselitiiviste [24] Käyttölaippa [113] Planeettapyörä [11] O-rengas [46] Tiivisteliima [114] Aurinkopyörä [12] Urakuulalaakeri [55] Vääntiörengas [116] O-rengas [13] Urakuulalaakeri [56] O-rengas [118] Rengaspyörä [16] Planeettapyörän akseli [59] Rengaspyörä [146] Tiivisteliima [17] Planeettapyörä [105] Vääntiörengas [246] Tiivisteliima 1) Vain tyypeille PSKC122 PSKC622 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 17

18 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Servo-planeettavaihteiden ECH..-sovitteen periaatteellinen rakenne Kuva 10: ECH..-sovitteen periaatteellinen rakenne 62829AXX [203] Akselitiiviste [207] Sovitteen laippa [230] Moottorin akseliholkki [204] Vaarnaruuvi [212] Sovitteen akseli [399] Sulkutulppa [206] Kuusiokantamutteri [229] Lukitusruuvi [471] Levyt 18 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

19 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Servo-planeettavaihteiden EPH..-sovitteen periaatteellinen rakenne [216] [231] [229] [230] [207] [247] [247] [212] [203] [206] [223] [204] [471] [470] [404] [442] [399] Kuva 11: [402] EPH..-sovitteen periaatteellinen rakenne 57484AXX [203] Akselitiiviste [223] Urakuulalaakeri [402] Varmistin [204] Vaarnaruuvi [229] Kiristysrengas [404] Varmistin [206] Kuusiokantamutteri [230] Kytkimen holkki [442] Sovitteen laippa [207] Laippa [231] Sulkutulppa [470] Lieriökantaruuvi [212] Sovitteen akseli [247] Jousilevy [471] Lukkolevy [216] Tiivisteliima [399] Sulkutulppa Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 19

20 4 Mekaaninen asennus Ennen työn aloittamista 4 Mekaaninen asennus 4.1 Ennen työn aloittamista Käyttölaitteen saa asentaa vain, jos käyttölaite on ehjä (ei kuljetuksen tai varastoinnin aikana syntyneitä vaurioita). 4.2 Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset Toisioakseleissa ja laippojen pinnoilla olevat korroosiosuoja-aineet, lika tai vastaavat on poistettava huolellisesti. Käytä tavanomaisia liuottimia. SEIS! Aineellisten vahinkojen mahdollisuus! Älä päästä liuotinta tunkeutumaan akselitiivisteiden huulitiivisteisiin! Käyttölaitteen saa asentaa vain, kun asennuksen jälkeen on varmistettu riittävä ilmanvaihto ylikuumenemisen välttämiseksi. Suojaa toision puoleiset akselitiivisteet hiovilta aineilta ympäristöolojen ollessa kuluttavia. 4.3 Tarvittavat työkalut / apuvälineet Ruuviavainsarja Momenttiavain Asennustyökalu Ensiö- ja toisiopuolen asennusosien kiinnitysmateriaalit Sarja kuusikanta-avaimia Muovivasara 4.4 Vaihteen asentaminen paikalleen Vaihteen saa sijoittaa tai asentaa vain tasaiselle ja vääntöjäykälle alusrakenteelle, koska muutoin voi muodostua luvattoman suuria ylimääräisiä rasitusvoimia, jotka johtavat vaihteen ennenaikaiseen vioittumiseen. 1) Tärinän siirtyminen ympäristöstä vaihteeseen on estettävä. Servo-planeettavaihdemoottoreiden kiinnitykseen on käytettävä aluslevyillä varustettuja lujuusluokan 10.9 mukaisia ruuveja. Vaihteen mallissa PS.CZ.. on vaihteen toisiopuolen laippaan varmistettava kierteityssyvyys, joka on 1,6 kertaa ruuvin halkaisija. Kun vaihteen ja käytettävän koneen välillä on sähkökemiallisen korroosion vaara, käytä niiden välissä 2 3 mm:n paksuisia muovisia välilevyjä. Käytetän muovin sähköisen resistanssin tulee olla < 10 9 Ê. Sähkökemiallista korroosiota voi esiintyä eri metallien, kuten esimerkiksi valuraudan ja ruostumattoman teräksen välillä. Käytä ruuvien yhteydessä muovisia aluslevyjä! 1) Suurin sallittu epätasaisuus laippakiinnitystä käytettäessä standardin DIN ISO 1101 mukaan. 20 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

21 Mekaaninen asennus Asennus koneikkoon Asennus koneikkoon Servo-planeettavaihteet PS.C..: Vaihteen puoleinen ruuviliitos kiinnityslaipan avulla Kuva 12: Servo-planeettavaihteen PS.C asennus koneikon rakenteisiin 62898axx [1] Lujuusluokan 10.9 ruuvit [2] Aluslevy Servo-planeettavaihteet PS.CZ..: Vaihteen puoleinen ruuviliitos kiinnityslaipan avulla Kuva 13: Servo-planeettavaihteen PS.CZ.. asennus koneikon rakenteisiin 62831AXX [1] Lujuusluokan 10.9 ruuvit (ota huomioon kierteityssyvyys 1,6 x d) Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 21

22 4 Mekaaninen asennus Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille 4.6 Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille SEIS! Toisionpuoleisia komponentteja asennettaessa ja irrotettaessa on ehdottomasti vältettävä vaihteen akseliin kohdistuvia iskuja, koska servo-planeettavaihde voi tällöin rikkoutua eikä SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG tällöin vastaa takuu- ja tuotevastuuvaatimuksista Asennus akselikiilaa käyttämällä Seuraavassa kuvassa on esimerkki asennustyökalusta, jollaista käytetään asennettaessa kytkimiä [3] tai napoja moottorin tai vaihteen akselin päähän. Asennustyökalun aksiaalilaakeria [2] ei aina tarvita. HUOM! Sarjassa PS.C.. / PSKC.. / PS.CZ.. / PSKCZ.. saa ensiön- ja toisionpuoleisia komponentteja asennettaessa käyttää määriteltynä vastekohtana akselin olaketta (ks. pos. [1]). Toisioakselit on toimitushetkellä käsitelty ruostesuoja-aineella. Poista ruostesuojaus ennen asennusta esimerkiksi puhdistusbensiinin avulla. Kuva 14: Asennus asennustyökalua käyttämällä 06699AXX [1] Akselin olake [2] Aksiaalilaakeri [3] Kytkinnapa 22 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

23 Mekaaninen asennus Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille Asennus ilman akselikiilaa Seuraavassa kuvassa on esimerkki asennuksesta akselille sisäpuolista kiristyselementtiä käyttämällä. HUOM! Sisäpuolisia kiristyselementtejä sileisiin akselinpäihin asennettaessa tulee huolehtia siitä, että akseli on puhdistettu täysin puhtaaksi ja rasvattomaksi. Puristusalueen [5] on ehdottomasti pysyttävä rasvattomana. Muutoin ei voida taata akseli-napa-liitoksen moitteetonta toimintaa. Akselissa esiintyvän korroosion välttämiseksi paljaat alueet [4] on rasvattava asennuksen jälkeen. Kuva 15: Asennus kiristyselementtejä käyttämällä 06743AXX [1] Akselin olake [2] Kiristyselementti [3] Toisionpuoleinen komponentti, esimerkiksi hammas- tai ketjupyörä [4] Akselin rasvattu alue [5] Rasvaamaton puristusalue Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 23

24 4 Mekaaninen asennus Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille Liian suurten säteisvoimien välttäminen Seuraava kuva esittää hammas- tai ketjupyörän oikeaa asennustyökalua B, jolla vältetään liialliset säteisvoimat. Kuva 16: Hammas- tai ketjupyörän asennustyökalu 06700AXX [1] Napa Kuva A = väärin Kuva B = oikein Asennusohjeita Käytössä ovat seuraavat asennusmahdollisuudet: Käytä ensiö- ja toisiopuolen osien asentamiseen asennustyökalua. Käytä akselille vetämiseen akselin päässä olevaa kierteitettyä keskiöreikää. SEIS! Hihnapyöriä, kytkimiä, hammaspyöriä jne. ei saa missään tapauksessa saa pakottaa akselille vasaralla lyömällä (laakerit, kotelo ja akseli vaurioituvat)! Ota huomioon hihnapyöriä asennettaessa valmistajan ilmoittama hihnan oikea kireys. Asennettavien voimansiirtoelementtien on oltava tasapainotettuja eivätkä ne saa aiheuttaa sallittua suurempia säteis- tai aksiaalivoimia (sallitut arvot, ks. luettelo Servo-planeettavaihdemoottorit DS-, CM-, CMP-moottorin PS.C::-vaihteiden yhteydessä ). 24 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

25 Mekaaninen asennus Kytkinten asennus 4 Kun toisionpuoleisia komponentteja kiinnitetään servo-planeettavaihteen toisioakseliin ruuveilla, käytetään lujuusluokan 12.9 mukaisia ruuveja, ks. alla oleva taulukko: Standardin DIN EN ISO 4762 mukaiset lieriökantaiset kuusiokoloruuvit Lujuusluokka Kiristysmomentti [Nm] M M M M M M HUOM! Asennus helpottuu, kun toisionpuoleisen voimansiirtoelementin reikää lämmitetään lyhytaikaisesti lämpötilaan 80 C 100 C. 4.7 Kytkinten asennus Kytkinten asennuksessa tulee linjata/sovittaa kytkinvalmistajan ohjeiden mukaisesti: A maksimi- ja minimietäisyys B aksiaalisiirtymä C kulmasiirtymä A B C Kuva 17: Maksimi- ja minimietäisyys (A), aksiaalisiirtymä (B), kulmasiirtymä (C) 04332AXX VAROITUS! Huom! Liukastumisen ja tapaturmien vaara Tapaturmien välttämiseksi ensiö- ja toisiopuolen voimansiirtoelementit, kuten hihnapyörät ja kytkimet, tulee peittää riittävän vahvalla kosketussuojalla! Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 25

26 4 Mekaaninen asennus Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä 4.8 Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä Kuva 18: Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä 62832AXX [1] Momenttiavain [2] Sulkutulppa [3] Moottorin akseli [4] Moottori [5] Tasopinta [6] Kiristysruuvi [7] Moottorin akseliholkki [9] Sovitteen akseli [10] Sovite ECH SEIS! Älä vahingoita sovitetta ECH.. servomoottorin akselia asennettaessa tai irrotettaessa, koska vääntömomentin siirron vaatimaa puristustoimintoa ei silloin voida taata Asennusjärjestys Suorita asennus seuraavassa järjestyksessä: 1. Moottori [4], jonka käynnin tasaisuus on standardin DIN mukainen, voidaan asentaa mihin asentoon tahansa. Suojaa käyntinopeusanturi ja muut moottoriin asennetut lisälaitteet. 2. Tarkasta, ettei moottorin ja sovitteen tasopinnoissa [5] esiinny uurteita. Tasoita pinnat tarvittaessa. 3. Puhdista kytkimen [10] holkkiakselin reikä, moottorin akseliholkki [7] ja moottorin akseli [3] liasta ja rasvasta. 4. Irrota molemmat sulkutulpat [2]. 26 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

27 Mekaaninen asennus Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä 4 5. Irrota kiristysruuveja [6], kunnes molemmat ruuvit pistävät noin kolmen kierteen verran sovitteen asennusreiän sisään. Kiilaurilla varustetut moottorit: Kierrä kiilauraa niin, että se peittää moottorin akseliholkin [7] uran. Suosittelemme kiilauran tasapainottamista puolella kiilalla. 6. Varmista moottorin akseliholkkeja [7] käytettäessä, että moottorin akseliholkin [7] uritus on 45 :n kulmassa kiristysruuvien [6] välissä. 7. Sovita vaihde ja moottori [4] varovasti toisiinsa. 8. Työnnä liitosruuvit moottorin laipassa olevien reikien läpi. Kiinnitä liitosruuvit sovitteen laipan kierteisiin reikiin ja kiristä ruuvit. 9. Kiristä ruuvit tasaisesti ristiin. 10.Kiristä kiristysruuvit [6] vuoron perään sopivalla momenttiavaimella [1] ensin momenttiin, joka on 25 % suositellusta kiristysmomentista, ja sitten suositeltuun kiristysmomenttiin. Sovitteen tyyppi Moottorin akselin läpimitta [mm] Kiristysruuvien lukumäärä Kiristysruuvien kiristysmomentti [Nm] Avainkoko ECH02 Â ECH03 Â ECH05 Â ECH06 Â Moottoreiden suurin sallittu enimmäispaino Moottorin painopiste 62834AXX X Fq Sovitteen laipan ja moottorin keskikohdan välinen etäisyys Säteisvoima Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 27

28 4 Mekaaninen asennus Moottorin irrotus sovitteesta ECH.. Vaihteen tyyppi PS.C..221 PS.C..222 PS.C..321 PS.C..322 PS.C..521 PS.C..522 PS.C..621 PS.C..622 Sovitteen tyyppi ECH.. X [mm] Fq [N] 1) ECH02/ ECH02/ ECH03/ ECH03/ ECH05/ ECH05/ ECH06/ ECH06/ ) Lujuusluokan 8.8 kiinnitysruuvien kuormituksen maksimiarvoja. Asennettavan moottorin suurinta sallittua painovoimaa F qmax on vähennettävä lineaarisesti painopisteen etäisyyden x kasvaessa. Painopisteen etäisyyden ollessa annettua pienempi ei arvoa F qmax saa suurentaa. 4.9 Moottorin irrotus sovitteesta ECH.. SEIS! Toimintavika, joka on aiheutunut asiakkaan irrotettua sovitteen servo-planeettavaihteesta! Älä irrota sovitetta ECH.. koskaan itse servo-planeettavaihteesta PS.C... Servo-planeettavaihteen PS.C.. toimintaa ei voida enää taata, mikäli asiakas on irrottanut moottorin. Korvausvaatimukset raukeavat siinä tapauksessa Työjärjestys moottoria sovitteesta ECH.. irrotettaessa 1. Kytke käyttölaite päältä. 2. Kiinnitä kuorma. 3. Erota moottori sähköverkosta. 4. Anna käyttölaitteen jäähtyä riittävästi. 5. Löysää kiristysruuveja, kunnes ruuvit pistävät noin 3 kierteen verran sovitteen asennusreiän sisään. 6. Irrota moottorin ja sovitteen väliset liitosruuvit. 7. Vedä moottori suoraan akselilta akselia vääntämättä. 28 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

29 Mekaaninen asennus Moottorin asennus sovitteeseen EPH Moottorin asennus sovitteeseen EPH.. Kuva 19: Moottorin asennus sovitetta EPH.. käyttämällä 62833AXX [1] Momenttiavain [2] Sulkutulppa [3] Moottorin akseli [4] Moottori [5] Tasopinta [6] Kiristysruuvi [7] Kytkimen holkki [8] Kuusiokoloruuvilla varustettu puristusrengas [9] Sovitteen akseli [10] Sovite EPH.. SEIS! Älä vahingoita sovitetta EPH.. servomoottorin akselia asennettaessa tai irrotettaessa, koska vääntömomentin siirron vaatimaa puristustoimintoa ei silloin voida taata Asennusjärjestys Suorita asennus seuraavassa järjestyksessä: 1. Moottori [4], jonka käynnin tasaisuus on standardin DIN mukainen, voidaan asentaa mihin asentoon tahansa. Suojaa käyntinopeusanturi ja muut moottoriin asennetut lisälaitteet. 2. Tarkasta, ettei moottorin ja sovitteen tasopinnoissa [5] esiinny uurteita. Tasoita pinnat tarvittaessa. 3. Puhdista kytkimen [10] holkkiakselin reikä ja moottorin akseli [3] liasta ja rasvasta. 4. Irrota jokin neljästä sulkutulpasta [2]. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 29

30 4 Mekaaninen asennus Moottorin asennus sovitteeseen EPH.. 5. Kierrä kiristysrenkaalla [8] varustettua kytkintä [10], kunnes kiristysruuvin [6] kanta on kotelon avoimen asennusaukon kohdalla. Irrota kiinnitysruuvi [6]. Kiilaurilla varustetut moottorit: Kierrä kiilaura 90 sivuun sovitteen akselin uriin nähden. Suosittelemme kiilauran tasapainottamista puolella kiilalla. 6. Varmista kytkimen holkkeja [7] käytettäessä, että kytkimen holkin [7] uritus peittää kytkimen [10] ja kiristysrenkaan [8] urat. 7. Sovita vaihde ja moottori [4] varovasti toisiinsa. 8. Työnnä liitosruuvit moottorin laipassa olevien reikien läpi ja kierrä ne sovitteen laipan kierteitettyihin reikiin. 9. Kiristä ruuvit tasaisesti ristiin. 10.Kiristä kiristysruuvi [6] sopivalla momenttiavaimella [1] suositeltuun kiristysmomenttiin. Sovitteen tyyppi Moottorin akselin läpimitta [mm] Kiristysruuvien lukumäärä Kiristysruuvien kiristysmomentti [Nm] Avainkoko EPH01 Â EPH02 Â EPH03 Â EPH04 Â EPH05 Â EPH06 Â EPH07 Â EPH08 Â Moottoreiden suurin sallittu enimmäispaino.. Moottorin painopiste 62834AXX X Fq.. Sovitteen laipan ja moottorin keskikohdan välinen etäisyys.. Säteisvoima 30 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

31 Mekaaninen asennus Moottorin irrotus sovitteesta EPH.. 4 Vaihteen tyyppi PS.C221 PS.C222 PS.C321 PS.C322 PS.C521 PS.C522 PS.C621 PS.C622 Sovitteen tyyppi EPH.. X [mm] Fq [N] 1) EPH01/ EPH02/ EPH03/ EPH04/ EPH04/ EPH05/ EPH04/ EPH05/ EPH06/ EPH07/ EPH05/ EPH06/ EPH07/ EPH08/ ) Lujuusluokan 8.8 kiinnitysruuvien kuormituksen maksimiarvoja. Asennettavan moottorin suurinta sallittua painovoimaa F qmax on vähennettävä lineaarisesti painopisteen etäisyyden x kasvaessa. Painopisteen etäisyyden ollessa annettua pienempi ei arvoa F qmax saa suurentaa Moottorin irrotus sovitteesta EPH.. SEIS! Toimintavika, joka on aiheutunut asiakkaan irrotettua sovitteen servo-planeettavaihteesta! Älä irrota sovitetta EPH.. koskaan itse servo-planeettavaihteesta PS.C.. Servo-planeettavaihteen PS.C.. toimintaa ei voida enää taata, mikäli asiakas on irrottanut moottorin. Korvausvaatimukset raukeavat siinä tapauksessa Työjärjestys moottoria sovitteesta EPH.. irrotettaessa 1. Kytke käyttölaite päältä. 2. Kiinitä kuorma. 3. Erota moottori sähköverkosta. 4. Anna käyttölaitteen jäähtyä riittävästi. 5. Irrota kiristysruuvi. 6. Irrota moottorin ja sovitteen väliset liitosruuvit. 7. Vedä moottori suoraan akselilta akselia vääntämättä. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 31

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Pienivälyksiset planeettavaihteet

Pienivälyksiset planeettavaihteet Pienivälyksiset planeettavaihteet Painos 10/2002 Käyttöohje 10544534 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Mekaaninen asennus... 6 3.1 Ennen aloittamista...

Lisätiedot

Painos. VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet 08/2000. Käyttöohje 0922114 X / FI

Painos. VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet 08/2000. Käyttöohje 0922114 X / FI VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet Painos 08/2000 Käyttöohje 0922114 X / FI SEW-EURODRIVE 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuus... 5 3 VARIMOTin rakenne... 6 3.1 VARIMOT -variaattorin rakenne... 6 3.2

Lisätiedot

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon Julkaisuajankohta 02/2006 11693932 / FI Korjaus SEW-EURODRIVE Driving the world Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Suosituimmat kohdemaat

Suosituimmat kohdemaat Suosituimmat kohdemaat Maakuntanro Maakunta Kohdemaa Maakoodi sum_lah_opisk 21 Ahvenanmaa - Kreikka GR 3 Åland Italia IT 3 Turkki TR 2 Saksa DE 1 09 Etelä-Karjala Venäjä RU 328 Britannia GB 65 Ranska FR

Lisätiedot

Painos. MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) 07/2000. Käyttöohje 10504532 / FI

Painos. MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) 07/2000. Käyttöohje 10504532 / FI MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) Painos 07/2000 Käyttöohje 10504532 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 MOVI-SWITCHin turvallisuusohjeita... 4 2 MOVI-SWITCHin rakenne... 5 2.1 Tyyppimerkinnät

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIMOT energiansäästömoottoreille GC110000 Julkaisuajankohta 10/05 11402733 / FI Käyttöohje

Lisätiedot

Painos. Aseptiset käyttölaitteet 11/2003. Käyttöohje 11226048 / FI

Painos. Aseptiset käyttölaitteet 11/2003. Käyttöohje 11226048 / FI Aseptiset käyttölaitteet Painos 11/2003 Käyttöohje 11226048 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorin rakenne... 7 3.1 Aseptisen moottorin perusrakenne...

Lisätiedot

Käyttöohje. Kiinteä energiansyöttö MOVITRANS asennusmateriaali TCS, TVS, TLS, TIS. Julkaisuajankohta 06/2007 11516321 / FI

Käyttöohje. Kiinteä energiansyöttö MOVITRANS asennusmateriaali TCS, TVS, TLS, TIS. Julkaisuajankohta 06/2007 11516321 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kiinteä energiansyöttö MOVITRANS asennusmateriaali TCS, TVS, TLS, TIS Julkaisuajankohta 06/2007 11516321 /

Lisätiedot

Vaihteet HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 sähkökäyttöisille riippukuljettimille

Vaihteet HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 sähkökäyttöisille riippukuljettimille Vaihteet HW30, HS40, HS41, HK40, HS50, HS60 sähkökäyttöisille riippukuljettimille Painos 07/2000 Käyttöohje 1050433 8 / FI SEW-EURODRIVE 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuus... 5 3 Asennus... 6 3.1 Ennen

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut servo-planeteettavaihteet PSF.. Julkaisuajankohta 11/2005 GB111100 11384735 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut servo-planeteettavaihteet PSF.. Julkaisuajankohta 11/2005 GB111100 11384735 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut EX Räjähdyssuojatut servo-planeteettavaihteet PSF.. GB111100 Julkaisuajankohta 11/2005 11384735

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Liikkuva energiansyöttö MOVITRANS -siirtopäät THM10C / THM10E

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Liikkuva energiansyöttö MOVITRANS -siirtopäät THM10C / THM10E Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Liikkuva energiansyöttö MOVITRANS -siirtopäät THM10C / THM10E Julkaisuajankohta 07/2010 16994132 / FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Roxtec EzEntry. Yksinkertainen tiivistysratkaisu kaapeille ja koteloille

Roxtec EzEntry. Yksinkertainen tiivistysratkaisu kaapeille ja koteloille TM Roxtec EzEntry Yksinkertainen tiivistysratkaisu kaapeille ja koteloille Kaapeliläpiviennit helpoiksi Roxtec EzEntry TM tekee kaapelien tiivistämisestä helppoa. Voit asentaa ja tiivistää useita esiliitettyjä

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Kosketukseton energiansiirto MOVITRANS liikkuva muunnin TPM12B

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Kosketukseton energiansiirto MOVITRANS liikkuva muunnin TPM12B Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kosketukseton energiansiirto MOVITRANS liikkuva muunnin TPM12B Julkaisuajankohta 02/2011 17074142 / FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Turvajarrumoduuli BST. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 04/2008 16614135 / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Turvajarrumoduuli BST. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 04/2008 16614135 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Turvajarrumoduuli BST Julkaisuajankohta 04/2008 16614135 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Käsikirja. Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä. Julkaisuajankohta 05/2005 C1110000 11361921 / FI

Käsikirja. Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä. Julkaisuajankohta 05/2005 C1110000 11361921 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen MOVIMOT MM..C lisälaitteiden poiskytkentä Julkaisuajankohta 05/2005 11361921 / FI

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN?

PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? PISA 2012 MITEN PERUSKOULUN KEHITYSSUUNTA TAKAISIN NOUSUUN? Jouni Välijärvi, professori Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto EDUCA 2014 Helsinki 25.1.2014 30.1.2014 Suomalaisnuorten osaaminen

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut servo-kartiopyörävaihteet BSF.. Painos 11/2005 GB112100 11385146 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut servo-kartiopyörävaihteet BSF.. Painos 11/2005 GB112100 11385146 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut EX Räjähdyssuojatut servo-kartiopyörävaihteet BSF.. GB112100 Painos 11/2005 11385146 / FI Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C..

Asennus- ja käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Julkaisuajankohta 09/2012 20051077 / FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C..

Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Painos 08/2009 16806530 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Maailman valutuotanto

Maailman valutuotanto Maailman valutuotanto Yhteenveto Modern Castings-lehden ja American Foundry Society (AFS) - yhdistyksen tilastoimista luvuista vuosilta 2004, 2006, 2008, 2010 ja 2012 Tuula Höök 9.9.2014 Tilastoinnissa

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 07/2011 17012546

Lisätiedot

Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS. Täten todistetaan, että SSAB EUROPE OY. Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi

Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS. Täten todistetaan, että SSAB EUROPE OY. Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE Sertifikaatti Nro 91659-2011-AQ-FIN-FINAS Täten todistetaan, että Suolakivenkatu 1, FI-00810 Helsinki; Suomi noudattaa seuraavaa johtamisjärjestelmästandardia: ISO 9001:2008

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 2/2017 3.5.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 12/2016 6.3.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 5/2017 31.7.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 9/2017 4.12.2017 Tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain Lähde: Tullihallitus Talouden arviointi www.teknologiateollisuus.fi

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005

Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa. EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Tj Leif Fagernäs: Työehdot Suomessa ja kilpailijamaissa EK-elinkeinopäivä Jyväskylä 15.9.2005 Työvoimakustannukset EU-maissa 2005 Teollisuuden työntekijät Tanska Saksa Belgia Suomi Alankomaat Ruotsi Itävalta

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Pikaopas , Versio AB Joulukuu Rosemount Johdetutka. Segmentoidun anturin asennusohjeet

Pikaopas , Versio AB Joulukuu Rosemount Johdetutka. Segmentoidun anturin asennusohjeet 00825-0316-4530, Versio AB Rosemount Johdetutka Segmentoidun anturin asennusohjeet VAROITUS Asennus- ja käyttöturvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vakavan vamman. Varmista, että

Lisätiedot

Käyttöohje. Servo-planeettavaihteet PSF.. Julkaisuajankohta 06/2006 GB / FI

Käyttöohje. Servo-planeettavaihteet PSF.. Julkaisuajankohta 06/2006 GB / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PSF.. GB111000 Julkaisuajankohta 06/2006 11405546 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan

Turun yliopisto Kv-maisteriohjelmien uudet opiskelijat ohjelmittain aiemman tutkinnon maan mukaan 1 (6) International Master in Management of IT Alankomaat 1 5 5 5 6 Australia 1 1 Belgia 1 1 Intia 2 1 Japani 1 Kiina 2 2 2 2 1 1 3 Kolumbia 1 Libanon 1 Norja 1 Papua-Uusi-Guinea 1 Portugali 1 Puola 1

Lisätiedot

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä!

KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET. Muualla ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! KUORMA-AUTOJEN SUURIMMAT SALLITUT NOPEUDET ALBANIA Taajamissa ALGERIA Taajamissa ei rajoitusta, tarkkailkaa liikennemerkkejä! AZERBAIDZHAN Taajamissa 40 km/h 70 km/t BELGIA Taajamissa yli 7,5 t kokonaispainoiset

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Relumina. Paras vaihtoehto elohopeahöyrylampulle

Relumina. Paras vaihtoehto elohopeahöyrylampulle Relumina Paras vaihtoehto elohopeahöyrylampulle Mikä on ErP? ErP (Energy Related Product) -direktiivi tuli voimaan vuonna 29, ja sen tavoitteena on vähentää EU:n hiilidioksidipäästöjä 2 prosentilla vuoden

Lisätiedot

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 40 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Suomi Ruohon- ja lehtienkeräimien

Lisätiedot

Suomen ottelut arvokisoissa

Suomen ottelut arvokisoissa Suomen ottelut arvokisoissa Miesten MM-kilpailut 1952 NEUVOSTOLIITTO - 11. Alkulohko A 17.08.52 Puola 0-3 Moskova 19.08.52 Bulgaria 0-3 Moskova 20.08.52 Unkari 0-3 Moskova Sijat 7.-11. 23.08.52 Libanon

Lisätiedot

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät

Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät Kuvio 1 Lukutaidon kansalliset suorituspistemäärät ( ) Keskihajonta Kansallinen keskiarvo Hongkong 571 (61) h Venäjä 568 (66) h Suomi 568 (64) h Singapore 567 (80) h Pohjois-Irlanti 558 (76) h Yhdysvallat

Lisätiedot

...ILMAN KOMPROMISSEJA!

...ILMAN KOMPROMISSEJA! ...ILMAN KOMPROMISSEJA! MODUULIRAKENNE Kentällä laajennettavissa yksittäisillä venttiilipaikoilla Venttiilimäärä valittavissa aina 16 paikkaan asti Saatavana laadukkaita lisätarvikkeita Kaksi eri kokoa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011. 278/2011 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011. 278/2011 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMN SÄÄDÖSKOKOLMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 28.2.217

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteiden nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteiden nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteiden nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Itävalta Belgia Bulgaria Tšekin tasavalta Viro Suomi Ges.m.b.H. Am Euro

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT)

Talouden rakenteet 2011 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Kansantalouden kehityskuva Talouden rakenteet 211 VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS (VATT) Suomen talous vuonna 21 euroalueen keskimääräiseen verrattuna Euroalue Suomi Työttömyys, % 12 1 8 6 4 Julkisen

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta Tilastointi Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 216 Tilastointi VIENTI, TUONTI JA KAUPPATASE 199-216 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 Kauppatase Tuonti Vienti 7.2.217

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodosta, vahvuuksista, antoreitistä, myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Itävalta Itävalta Belgia Belgia Tšekin tasavalta Tšekin tasavalta Tanska Baxter

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2012 19336942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Käyttöohje. Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin. Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora A FIN

Käyttöohje. Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin. Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora A FIN Käyttöohje Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin Z-nivel 360 pyörivä nivel 90 pyörivä nivel suora 01 579 A405 949 FIN FIN Käyttöohje - Pyörivät nivelet rasvansyöttöjärjestelmiin Pressol Schmiergeräte

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 2014. 27.2.2015 TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 214 27.2.215 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-214 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon!

Sis i äi s nen äi Tervetuloa taloon! Tervetuloa taloon! Perehdytyksellä hyvä startti työuralle! ISS Perehdytyskäytäntöihin sisältyvät: Perehdytyskortin käyttöönotto Tervetuloa Taloon -perehdytys tai -verkkokurssi Tehtäväkohtainen perehdytys

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2013 20070268 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 448733 / FI Korjauksia Asennus Jarruvastusten,

Lisätiedot

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje 1/ on sähkömoottorin ja hydraulipumpun välinen liitäntäelementti. Pumpunkannattimia valmistetaan alumiinista, harmaasta valuraudasta, muovista ja teräksestä. Sisällysluettelo 1 Ohjeet 2 1.1 Yleisohjeita

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS REILUA alusta loppuun Palautustarkastuksemme suorittaa riippumaton ulkopuolinen yritys. Kaikkien palautuvien leasingautojen palautustarkastukset suoritetaan saman prosessin

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS Hyötyajoneuvoille

ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS Hyötyajoneuvoille ALD Automotive PALAUTUSTARKASTUSOPAS Hyötyajoneuvoille REILUA alusta loppuun Palautustarkastuksemme suorittaa riippumaton ulkopuolinen yritys. Kaikkien palautuvien leasingautojen palautustarkastukset suoritetaan

Lisätiedot

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita.

Eräät maat julkaisevat korttinsa eri kieliversioina, josta johtuen mallikortteja on useita. Eurooppalaisen sairaanhoitokortin mallikortit maittain Tässä liitteessä on tietoa eurooppalaisesta sairaanhoitokortista. Mallikortit on kopioitu Internetistä osoitteesta http://ec.europa.eu/employment_social/healthcard/index_en.htm,

Lisätiedot

Pikaopas 00825-0116-4792, Versio BB Helmikuu 2014. Rosemount 1495 -mittalaippa Rosemount 1496 -mittalaippayhde

Pikaopas 00825-0116-4792, Versio BB Helmikuu 2014. Rosemount 1495 -mittalaippa Rosemount 1496 -mittalaippayhde 00825-0116-4792, Versio BB Rosemount 1495 -mittalaippa Rosemount 1496 -mittalaippayhde HUOMATTAVAA Tässä asennusoppaassa on Rosemount 1495 -mittalaipan perusohjeet. Siinä ei anneta ohjeita konfiguroinnista,

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa

Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa Alihankinnan kilpailukyky elintärkeää työpaikkojen säilymiselle Suomesssa 24.9.2013 Pääekonomisti Jukka Palokangas Maailmantalouden kasvunäkymät vuodelle 2014 (ennusteiden keskiarvot koottu syyskuussa

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen pysäytys Sovellukset Julkaisuajankohta 06/007 687 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Teollisuuskäyttöön tarkoitetut planeettavaihdemoottorit Sarja P002 P082 Vääntömomenttiluokat 24 359 knm Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

Painos. Synkroniset servomoottorit CM 01/2003. Käyttöohje 10566236 / FI

Painos. Synkroniset servomoottorit CM 01/2003. Käyttöohje 10566236 / FI Synkroniset servomoottorit CM Painos 01/2003 Käyttöohje 10566236 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorin rakenne... 6 3.1 Synkronisen servomoottorin

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - maaliskuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: maaliskuussa 2007 Luotu 01-Apr-2007 03:12 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet

MK 36-51 MK 36-52. FI Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet MK 36-51 MK 36-52 Käyttöohje 810840-02 Lauhteenpoistimet Määräystenmukainen käyttö Lauhteenpoistimia MK 36-51, MK 36-52 saa käyttää ainoastaan lauhteen poistoon vesihöyrystä. Turvaohjeet Laitteen saavat

Lisätiedot

muutos *) %-yks. % 2016

muutos *) %-yks. % 2016 TERVEYDENHUOLLON KÄYTTÖMENOT SUHTEESSA (%) BKT:HEN OECD-MAISSA 2000-2015 SEKÄ SUHTEIDEN MUUTOKSET %-YKSIKKÖINÄ JA PROSENTTEINA Vuosi 2015: laskeva järjestys Current expenditure on health, % of gross domestic

Lisätiedot

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti

Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 10 kärjessä, teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Työvoimakustannustaso eri maissa 2003 "10 kärjessä", teollisuuden työntekijät, euroa/tunti Norja Saksa (länsi) Tanska Sveitsi Belgia Alankomaat Itävalta Ruotsi Yhdysvallat 28,56 28,39 26,72 25,03 24,50

Lisätiedot

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014

Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Venäläisten ulkomaanmatkailu 2013, maaliskuu 2014 Sisällysluettelo Venäläisten ulkomaanmatkailu kasvoi 13 % Kuva 1: Matkojen määrien muutokset kymmeneen suosituimpaan kohdemaahan 2012 2013 Taulukko 2:

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot