Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PS.C.. Julkaisuajankohta 12/ / FI Käyttöohje

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita Turvaohjeet Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Jätehuolto Turvaohjeita Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Kuljetus, varastointi Käyttöönotto/käyttö Tarkastus / huolto Moottorin irrottaminen vaihteissa, joissa on suoraan kytketty moottori Laitteen lämpötila Toimitussisältö ja laitteen rakenne Versiot ja optiot Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi Esimerkki: ECH..- tai EPH..-sovitteella varustettujen servoplaneettavaihteiden PS.C.. tyyppimerkintä Esimerkki: Servo-planeettavaihteen PS.C.. tilausavain Vaihteen rakenne Yksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne Yksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne Kaksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne Kaksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne Servo-planeettavaihteiden ECH..-sovitteen periaatteellinen rakenne Servo-planeettavaihteiden EPH..-sovitteen periaatteellinen rakenne Mekaaninen asennus Ennen työn aloittamista Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset Tarvittavat työkalut / apuvälineet Vaihteen asentaminen paikalleen Asennus koneikkoon Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille Asennus akselikiilaa käyttämällä Asennus ilman akselikiilaa Liian suurten säteisvoimien välttäminen Asennusohjeita Kytkinten asennus Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä Asennusjärjestys Moottoreiden suurin sallittu enimmäispaino Moottorin irrotus sovitteesta ECH Työjärjestys moottoria sovitteesta ECH.. irrotettaessa Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 3

4 Sisällysluettelo 4.10 Moottorin asennus sovitteeseen EPH Asennusjärjestys Moottoreiden suurin sallittu enimmäispaino Moottorin irrotus sovitteesta EPH Työjärjestys moottoria sovitteesta EPH.. irrotettaessa Tarkastus ja huolto Toimintahäiriöt Asiakaspalvelu Viat ja vianpoisto Korjattavaksi lähettäminen Liite Lyhenneluettelo Osoiteluettelo Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

5 Yleisiä ohjeita Turvaohjeet 1 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Turvaohjeet Tämän käyttöohjeen turvaohjeiden rakenne on seuraavanlainen: Kuvasymboli MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Kuvasymboli Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset Esimerkki: VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Yleinen vaara VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä vammautuminen Erityinen vaara, esim. sähköisku SEIS! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM! Hyödyllinen ohje tai vihje Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä 1.2 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on häiriöttömän toiminnan ja mahdollisten korvausvaatimusten käsittelyn edellytys. Lue käyttöohje ennen kuin käytät laitetta! Varmista, että käyttöohje on laitteistosta ja yrityksestä vastaavien sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevien henkilöiden saatavilla ja luettavassa kunnossa. 1.3 Vastuun rajoitus Käyttöohjeen noudattaminen on servo-planeettavaihteen PS.C.. varman toiminnan sekä ilmoitettujen tuotteen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö-, esine- tai omaisuusvahingoista, jotka aiheutuvat käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 5

6 1 Yleisiä ohjeita Jätehuolto 1.4 Jätehuolto Noudata voimassa olevia kansallisia määräyksiä! Hävitä yksittäiset osat tarvittaessa jätteiden ominaisuuksien ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaan esim.: Teräsromuna Kotelon osat Hammaspyörät Akselit Vierintälaakerit Valuosat Alumiiniromuna Kotelon osat Sovitteen osat Kerää jäteöljy talteen ja hävitä se määräysten mukaisesti. 6 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

7 Turvaohjeita Yleistä 2 2 Turvaohjeita Turvallisuusohjeita noudattamalla vältetään henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Omistajan on varmistettava, että turvallisuusohjeet otetaan huomioon ja niitä noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet käyttöohjeen kokonaisuudessaan ja omaksuneet sen sisällön. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 2.1 Yleistä Älä koskaan asenna tai ota käyttöön vahingoittuneita tuotteita. Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. Vaihdemoottoreissa, vaihteissa ja moottoreissa on niiden toimiessa ja toiminnan jälkeen: jännitteisiä osia liikkuvia osia mahdollisesti kuumia pintoja Seuraavat työt ovat sallittuja vain ammattitaitoiselle henkilökunnalle: / asennus Kytkentä Käyttöönotto Kunnossapito Noudata tässä yhteydessä seuraavia ohjeita ja dokumentteja: Käyttöohjeet ja kytkentäkaaviot Vaihteen/vaihdemoottorin varoitus- ja ohjekilvet Laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset Kansalliset/paikalliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset Vakavia henkilö- ja omaisuusvahinkoja voi syntyä seuraavista syistä: epäasiallinen käyttö virheellinen asennus tai käyttö tarvittavien suojusten tai koteloiden luvaton irrottaminen 2.2 Kohderyhmä Servo-planeettavaihteista PS.C.. voi aiheutua henkilöitä ja omaisuutta vaarantavia riskejä, joita ei voi poistaa. Kaikki asennus-, käyttöönotto- ja huoltotyöt on siksi sallittu vain koulutetulle henkilöstölle, joka tuntee mahdolliset vaarat. Henkilöstöllä on oltava tehtäviensä edellyttämä ammattitaito ja sen on hallittava tuotteen asennukseen ja käyttöön liittyvät tehtävät. Käyttöohje ja erityisesti turvallisuusohjeet on luettava huolellisesti, ne on ymmärrettävä ja niitä on noudatettava. Muille kuljetuksesta, varastoinnista, käytöstä ja hävittämisestä vastaaville henkilöille on annettava tehtävän vaatima opastus. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 7

8 2 Turvaohjeita Määräysten mukainen käyttö 2.3 Määräysten mukainen käyttö Määräysten mukaiseen käyttöön kuuluu käyttöohjeiden noudattaminen. Servo-planeettavaihteet PS.C.. ovat teollisuus- ja ammattikäyttöön tarkoitettuja, moottorin käyttämiä vaihteita. Servo-planeettavaihteita PS.C.. saa kuormittaa sallituista poikkeavilla arvoilla ja käyttää muualla kuin teollisuus- ja ammattikäytössä vain SEW- EURODRIVEn luvalla. Servo-planeettavaihteet PS.C.. ovat EU:n konedirektiivin 98/37/EY tarkoittamia koneisiin ja järjestelmiin asennettavia komponentteja. EU-direktiivin voimassaoloalueella määräysten mukaiseen käyttöön ottaminen on kielletty, kunnes lopputuotteen on todettu olevan konedirektiivin 98/37/EY mukainen. 2.4 Kuljetus, varastointi Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua ja ilmoita niistä viipymättä kuljetusliikkeelle. Vahingoittunutta vaihdetta ei saa koskaan ottaa käyttöön. Vaihteeseen kiinnitetyt kuljetusruuvit on mitoitettu vain vaihdemoottorin/vaihteen painolle. Niiden lisäkuormitus on kielletty. Jos vaihdemoottoriin on asennettu kaksi nostosilmukkaa tai silmukkaruuvia, taakka tulee kiinnittää molemmista silmukoista. Kiinnitysvälineen vetosuunta ei saa ylittää normin DIN 580 mukaista 45 :n vinoutta. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia ja riittävästi mitoitettuja nosto- ja siirtovälineitä. Virheellinen varastointi voi aiheuttaa vaurioita! Ellei vaihdetta asenneta välittömästi, sitä on säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa. 2.5 Noudata luvussa 4 Mekaaninen asennus olevia ohjeita! 8 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

9 Turvaohjeita Käyttöönotto/käyttö Käyttöönotto/käyttö Varmista käyttöä ajatellen, että seuraavat edellytykset täyttyvät: Valvonta- ja turvalaitteet eivät saa olla pois käytöstä. Tämä koskee myös koekäyttöä. Vaihteita ei saa käyttää seuraavanlaisissa ympäristöoloissa: räjähdysvaarallinen ympäristö, öljy-, happo-, kaasu-, höyrypitoinen tai säteilylle altis ympäristö. Ympäristön lämpötilan on oltava -20 C +40 C. Jos ympäristön lämpötila on sallitun alueen ulkopuolella, ota yhteyttä SEW-EURODRIVEen. Vaihteita saa käyttää vain, kun lämmönnousu on ehkäisty riittävällä ilmanvaihdolla. 2.7 Tarkastus / huolto Noudata luvussa 5 "Tarkastus/huolto" olevia ohjeita. 2.8 Moottorin irrottaminen vaihteissa, joissa on suoraan kytketty moottori SEIS! Toimintavika, joka on aiheutunut asiakkaan irrotettua moottorin servo-planeettavaihteesta, jossa on suoraan kytketty moottori. Älä koskaan irrota servo-planeettavaihteessa olevaa moottoria itse. Servo-planeettavaihteen PS.C.. toimintaa ei voida enää taata, mikäli asiakas on irrottanut moottorin. Korvausvaatimukset raukeavat siinä tapauksessa. 2.9 Laitteen lämpötila Vaihteet voivat kuumentua käytön aikana. Kuuma vaihde voi polttaa. Vaihteen pintalämpö voi olla jopa 110 C. Älä koske vaihdetta sen toimiessa ja jäähtyessä pysäyttäminen jälkeen. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 9

10 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Versiot ja optiot 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne HUOM! Huomioi toimitussisällön ja projektisuunnittelun osalta luettelo "Servo-vaihdemoottori DS-, CM-, CMP-moottorit PS.C..-vaihteiden yhteydessä" sekä vaihdetta käyttävän moottorin käyttöohje. Nämä ohjeet löytyvät verkkosivulta osoitteesta "www.sew-eurodrive.com". 3.1 Versiot ja optiot Servo-planeettavaihteet PS.C.. Tyyppi Merkitys PS.C.. Servo-planeettavaihteet, joissa B5-toisiolaippa ja umpiakseli PSKC.. Servo-planeettavaihteet, joissa B5-toisiolaippa ja kiilauralla varustettu umpiakseli PS.CZ.. Servo-planeettavaihteet, joissa B14-toisiolaippa ja umpiakseli PSKCZ.. Servo-planeettavaihteet, joissa B14-toisiolaippa ja kiilauralla varustettu umpiakseli 10 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

11 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi Esimerkki: ECH..- tai EPH..-sovitteella varustettujen servo-planeettavaihteiden PS.C.. tyyppimerkintä Kuva 1: Esimerkki ECH..-sovitteella varustetusta servo-planeettavaihteesta PS.C axx Kuva 2: Esimerkki EPH..-sovitteella varustetusta servo-planeettavaihteesta PS.C axx Sovitteella varustetun servo-planeettavaihteen PS.C.. tyyppimerkinnän alussa on vaihteen sarjaa ilmaiseva tunnus. PS.C 521 /ECH 05 /14 /11 Kytkimen porauksen tunnusluku Laipan geometrian (keskiön, reikäkehän) tunnusluku Teholuokan tunnusluku Sovitteen merkintä: ECH.., EPH.. Vaihteen koko: esim. 521 Vaihteen tyyppi: PS.C.. PSKC.. PS.CZ.. PSKCZ.. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 11

12 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi Esimerkki: Sovitteella varustetun servo-planeettavaihteen PS.C.. tyyppikilpi Kuva 3: Esimerkki tyyppikilvestä 62863ade i Vaihteen välityssuhde IM Tieto asennusasennosta IP Kotelointiluokka n epk [1/min] Ensiön maksimikäyntinopeus n apk [1/min] Toision maksimikäyntinopeus M apk [Nm] Toision maksimivääntömomentti Esimerkki: Servo-planeettavaihteen PS.C.. tilausavain Kuva 4: Esimerkki servo-planeettavaihdemoottorista PS.C axx 12 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

13 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Tyyppimerkintä ja tyyppikilpi 3 Servo-planeettavaihdemoottorilla, jossa on käsivapautteinen jarru, PTC-lämpötilaanturi ja pistokeliitin 1,5 mm²-liitäntäjohdoille, on esimerkiksi seuraavanlainen tyyppimerkintä: PS.C 321 CMP 50M /BP /KTY /AS1H /SB Moottorin ja jarrun pistokeliittimet, aksiaalisella anturikaapelin sisäänviennillä varustettu liitinrunko Moottorin anturi HIPERFACE Multiturn (optio) Lämpötila-anturi Jarru Moottorin rakennekoko Moottorin tyyppi Vaihteen koko: esim. 321 Vaihteen tyyppi: PS.C.. PSKC.. PS.CZ.. PSKCZ.. Esimerkki: Servo-planeettavaihdemoottorin PS.C.. tyyppikilpi Kuva 5: Servo-planeettavaihdemoottorin PS.C.. tyyppikilpi 62865ADE HUOM! Servo-planeettavaihdemoottorin PS.C.. tyyppikilpi on kiinnitetty servomoottoriin! Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 13

14 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne 3.3 Vaihteen rakenne HUOM! Seuraavat piirrokset ovat periaatepiirroksia. Ne helpottavat varaosaluettelon käyttöä. Vaihteiden kokojen ja mallien välillä voi esiintyä eroja! Yksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne PSKC.. Kuva 6: Servo-planeettavaihteiden PSKC121 PSKC621 periaatteellinen rakenne 62825AXX [1] Toisiopuolen planeettapyörästön kannatin [13] Urakuulalaakeri [46] Tiivisteliima [5] Karkaistu lieriösokka [16] Planeettapyörän akseli [55] Vääntiörengas [6] Kiila 1) [17] Planeettapyörä [56] O-rengas [8] Akselitiiviste [18] Neulakehä [59] Rengaspyörä [11] O-rengas [21] Varmistin [114] Aurinkopyörä [12] Urakuulalaakeri [24] Käyttölaippa [246] Tiivisteliima 1) Vain tyypeille PSKC121 PSKC Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

15 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Yksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne PSKCZ.. Kuva 7: Servo-planeettavaihteiden PSKCZ121 PSKCZ621periaatteellinen rakenne 62826AXX [1] Toisiopuolen planeettapyörästön kannatin [13] Urakuulalaakeri [46] Tiivisteliima [5] Karkaistu lieriösokka [16] Planeettapyörän akseli [55] Vääntiörengas [6] Kiila 1) [17] Planeettapyörä [56] O-rengas [8] Akselitiiviste [18] Neulakehä [59] Rengaspyörä [11] O-rengas [21] Varmistin [114] Aurinkopyörä [12] Urakuulalaakeri [24] Käyttölaippa [246] Tiivisteliima 1) Vain tyypeille PSKCZ121 PSKCZ621 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 15

16 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Kaksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne PSKC.. Kuva 8: Servo-planeettavaihteiden PSKC122 PSKC622 periaatteellinen rakenne 62827AXX [1] Toisiopuolen planeettapyörästön kannatin [18] Neulakehä [106] Planeettapyörästön kannatin esiaste [5] Karkaistu lieriösokka [21] Varmistin [111] Planeettapyörän akseli [6] Kiila 1) [22] Aurinkopyörä [112] Neulakehä [8] Akselitiiviste [24] Käyttölaippa [113] Planeettapyörä [11] O-rengas [46] Tiivisteliima [114] Aurinkopyörä [12] Urakuulalaakeri [55] Vääntiörengas [116] O-rengas [13] Urakuulalaakeri [56] O-rengas [118] Rengaspyörä [16] Planeettapyörän akseli [59] Rengaspyörä [146] Tiivisteliima [17] Planeettapyörä [105] Vääntiörengas [246] Tiivisteliima 1) Vain tyypeille PSKC122 PSKC Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

17 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Kaksiportaisten servo-planeettavaihteiden periaatteellinen rakenne PSKCZ.. Kuva 9: Servo-planeettavaihteiden PSKCZ122 PSKCZ622 periaatteellinen rakenne 62828AXX [1] Toisiopuolen planeettapyörästön kannatin [18] Neulakehä [106] Planeettapyörästön kannatin esiaste [5] Karkaistu lieriösokka [21] Varmistin [111] Planeettapyörän akseli [6] Kiila 1) [22] Aurinkopyörä [112] Neulakehä [8] Akselitiiviste [24] Käyttölaippa [113] Planeettapyörä [11] O-rengas [46] Tiivisteliima [114] Aurinkopyörä [12] Urakuulalaakeri [55] Vääntiörengas [116] O-rengas [13] Urakuulalaakeri [56] O-rengas [118] Rengaspyörä [16] Planeettapyörän akseli [59] Rengaspyörä [146] Tiivisteliima [17] Planeettapyörä [105] Vääntiörengas [246] Tiivisteliima 1) Vain tyypeille PSKC122 PSKC622 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 17

18 3 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Servo-planeettavaihteiden ECH..-sovitteen periaatteellinen rakenne Kuva 10: ECH..-sovitteen periaatteellinen rakenne 62829AXX [203] Akselitiiviste [207] Sovitteen laippa [230] Moottorin akseliholkki [204] Vaarnaruuvi [212] Sovitteen akseli [399] Sulkutulppa [206] Kuusiokantamutteri [229] Lukitusruuvi [471] Levyt 18 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

19 Toimitussisältö ja laitteen rakenne Vaihteen rakenne Servo-planeettavaihteiden EPH..-sovitteen periaatteellinen rakenne [216] [231] [229] [230] [207] [247] [247] [212] [203] [206] [223] [204] [471] [470] [404] [442] [399] Kuva 11: [402] EPH..-sovitteen periaatteellinen rakenne 57484AXX [203] Akselitiiviste [223] Urakuulalaakeri [402] Varmistin [204] Vaarnaruuvi [229] Kiristysrengas [404] Varmistin [206] Kuusiokantamutteri [230] Kytkimen holkki [442] Sovitteen laippa [207] Laippa [231] Sulkutulppa [470] Lieriökantaruuvi [212] Sovitteen akseli [247] Jousilevy [471] Lukkolevy [216] Tiivisteliima [399] Sulkutulppa Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 19

20 4 Mekaaninen asennus Ennen työn aloittamista 4 Mekaaninen asennus 4.1 Ennen työn aloittamista Käyttölaitteen saa asentaa vain, jos käyttölaite on ehjä (ei kuljetuksen tai varastoinnin aikana syntyneitä vaurioita). 4.2 Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset Toisioakseleissa ja laippojen pinnoilla olevat korroosiosuoja-aineet, lika tai vastaavat on poistettava huolellisesti. Käytä tavanomaisia liuottimia. SEIS! Aineellisten vahinkojen mahdollisuus! Älä päästä liuotinta tunkeutumaan akselitiivisteiden huulitiivisteisiin! Käyttölaitteen saa asentaa vain, kun asennuksen jälkeen on varmistettu riittävä ilmanvaihto ylikuumenemisen välttämiseksi. Suojaa toision puoleiset akselitiivisteet hiovilta aineilta ympäristöolojen ollessa kuluttavia. 4.3 Tarvittavat työkalut / apuvälineet Ruuviavainsarja Momenttiavain Asennustyökalu Ensiö- ja toisiopuolen asennusosien kiinnitysmateriaalit Sarja kuusikanta-avaimia Muovivasara 4.4 Vaihteen asentaminen paikalleen Vaihteen saa sijoittaa tai asentaa vain tasaiselle ja vääntöjäykälle alusrakenteelle, koska muutoin voi muodostua luvattoman suuria ylimääräisiä rasitusvoimia, jotka johtavat vaihteen ennenaikaiseen vioittumiseen. 1) Tärinän siirtyminen ympäristöstä vaihteeseen on estettävä. Servo-planeettavaihdemoottoreiden kiinnitykseen on käytettävä aluslevyillä varustettuja lujuusluokan 10.9 mukaisia ruuveja. Vaihteen mallissa PS.CZ.. on vaihteen toisiopuolen laippaan varmistettava kierteityssyvyys, joka on 1,6 kertaa ruuvin halkaisija. Kun vaihteen ja käytettävän koneen välillä on sähkökemiallisen korroosion vaara, käytä niiden välissä 2 3 mm:n paksuisia muovisia välilevyjä. Käytetän muovin sähköisen resistanssin tulee olla < 10 9 Ê. Sähkökemiallista korroosiota voi esiintyä eri metallien, kuten esimerkiksi valuraudan ja ruostumattoman teräksen välillä. Käytä ruuvien yhteydessä muovisia aluslevyjä! 1) Suurin sallittu epätasaisuus laippakiinnitystä käytettäessä standardin DIN ISO 1101 mukaan. 20 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

21 Mekaaninen asennus Asennus koneikkoon Asennus koneikkoon Servo-planeettavaihteet PS.C..: Vaihteen puoleinen ruuviliitos kiinnityslaipan avulla Kuva 12: Servo-planeettavaihteen PS.C asennus koneikon rakenteisiin 62898axx [1] Lujuusluokan 10.9 ruuvit [2] Aluslevy Servo-planeettavaihteet PS.CZ..: Vaihteen puoleinen ruuviliitos kiinnityslaipan avulla Kuva 13: Servo-planeettavaihteen PS.CZ.. asennus koneikon rakenteisiin 62831AXX [1] Lujuusluokan 10.9 ruuvit (ota huomioon kierteityssyvyys 1,6 x d) Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 21

22 4 Mekaaninen asennus Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille 4.6 Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille SEIS! Toisionpuoleisia komponentteja asennettaessa ja irrotettaessa on ehdottomasti vältettävä vaihteen akseliin kohdistuvia iskuja, koska servo-planeettavaihde voi tällöin rikkoutua eikä SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG tällöin vastaa takuu- ja tuotevastuuvaatimuksista Asennus akselikiilaa käyttämällä Seuraavassa kuvassa on esimerkki asennustyökalusta, jollaista käytetään asennettaessa kytkimiä [3] tai napoja moottorin tai vaihteen akselin päähän. Asennustyökalun aksiaalilaakeria [2] ei aina tarvita. HUOM! Sarjassa PS.C.. / PSKC.. / PS.CZ.. / PSKCZ.. saa ensiön- ja toisionpuoleisia komponentteja asennettaessa käyttää määriteltynä vastekohtana akselin olaketta (ks. pos. [1]). Toisioakselit on toimitushetkellä käsitelty ruostesuoja-aineella. Poista ruostesuojaus ennen asennusta esimerkiksi puhdistusbensiinin avulla. Kuva 14: Asennus asennustyökalua käyttämällä 06699AXX [1] Akselin olake [2] Aksiaalilaakeri [3] Kytkinnapa 22 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

23 Mekaaninen asennus Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille Asennus ilman akselikiilaa Seuraavassa kuvassa on esimerkki asennuksesta akselille sisäpuolista kiristyselementtiä käyttämällä. HUOM! Sisäpuolisia kiristyselementtejä sileisiin akselinpäihin asennettaessa tulee huolehtia siitä, että akseli on puhdistettu täysin puhtaaksi ja rasvattomaksi. Puristusalueen [5] on ehdottomasti pysyttävä rasvattomana. Muutoin ei voida taata akseli-napa-liitoksen moitteetonta toimintaa. Akselissa esiintyvän korroosion välttämiseksi paljaat alueet [4] on rasvattava asennuksen jälkeen. Kuva 15: Asennus kiristyselementtejä käyttämällä 06743AXX [1] Akselin olake [2] Kiristyselementti [3] Toisionpuoleinen komponentti, esimerkiksi hammas- tai ketjupyörä [4] Akselin rasvattu alue [5] Rasvaamaton puristusalue Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 23

24 4 Mekaaninen asennus Toisioelementtien asennus umpinaiselle akselille Liian suurten säteisvoimien välttäminen Seuraava kuva esittää hammas- tai ketjupyörän oikeaa asennustyökalua B, jolla vältetään liialliset säteisvoimat. Kuva 16: Hammas- tai ketjupyörän asennustyökalu 06700AXX [1] Napa Kuva A = väärin Kuva B = oikein Asennusohjeita Käytössä ovat seuraavat asennusmahdollisuudet: Käytä ensiö- ja toisiopuolen osien asentamiseen asennustyökalua. Käytä akselille vetämiseen akselin päässä olevaa kierteitettyä keskiöreikää. SEIS! Hihnapyöriä, kytkimiä, hammaspyöriä jne. ei saa missään tapauksessa saa pakottaa akselille vasaralla lyömällä (laakerit, kotelo ja akseli vaurioituvat)! Ota huomioon hihnapyöriä asennettaessa valmistajan ilmoittama hihnan oikea kireys. Asennettavien voimansiirtoelementtien on oltava tasapainotettuja eivätkä ne saa aiheuttaa sallittua suurempia säteis- tai aksiaalivoimia (sallitut arvot, ks. luettelo Servo-planeettavaihdemoottorit DS-, CM-, CMP-moottorin PS.C::-vaihteiden yhteydessä ). 24 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

25 Mekaaninen asennus Kytkinten asennus 4 Kun toisionpuoleisia komponentteja kiinnitetään servo-planeettavaihteen toisioakseliin ruuveilla, käytetään lujuusluokan 12.9 mukaisia ruuveja, ks. alla oleva taulukko: Standardin DIN EN ISO 4762 mukaiset lieriökantaiset kuusiokoloruuvit Lujuusluokka Kiristysmomentti [Nm] M M M M M M HUOM! Asennus helpottuu, kun toisionpuoleisen voimansiirtoelementin reikää lämmitetään lyhytaikaisesti lämpötilaan 80 C 100 C. 4.7 Kytkinten asennus Kytkinten asennuksessa tulee linjata/sovittaa kytkinvalmistajan ohjeiden mukaisesti: A maksimi- ja minimietäisyys B aksiaalisiirtymä C kulmasiirtymä A B C Kuva 17: Maksimi- ja minimietäisyys (A), aksiaalisiirtymä (B), kulmasiirtymä (C) 04332AXX VAROITUS! Huom! Liukastumisen ja tapaturmien vaara Tapaturmien välttämiseksi ensiö- ja toisiopuolen voimansiirtoelementit, kuten hihnapyörät ja kytkimet, tulee peittää riittävän vahvalla kosketussuojalla! Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 25

26 4 Mekaaninen asennus Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä 4.8 Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä Kuva 18: Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä 62832AXX [1] Momenttiavain [2] Sulkutulppa [3] Moottorin akseli [4] Moottori [5] Tasopinta [6] Kiristysruuvi [7] Moottorin akseliholkki [9] Sovitteen akseli [10] Sovite ECH SEIS! Älä vahingoita sovitetta ECH.. servomoottorin akselia asennettaessa tai irrotettaessa, koska vääntömomentin siirron vaatimaa puristustoimintoa ei silloin voida taata Asennusjärjestys Suorita asennus seuraavassa järjestyksessä: 1. Moottori [4], jonka käynnin tasaisuus on standardin DIN mukainen, voidaan asentaa mihin asentoon tahansa. Suojaa käyntinopeusanturi ja muut moottoriin asennetut lisälaitteet. 2. Tarkasta, ettei moottorin ja sovitteen tasopinnoissa [5] esiinny uurteita. Tasoita pinnat tarvittaessa. 3. Puhdista kytkimen [10] holkkiakselin reikä, moottorin akseliholkki [7] ja moottorin akseli [3] liasta ja rasvasta. 4. Irrota molemmat sulkutulpat [2]. 26 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

27 Mekaaninen asennus Moottorin asennus sovitetta ECH.. käyttämällä 4 5. Irrota kiristysruuveja [6], kunnes molemmat ruuvit pistävät noin kolmen kierteen verran sovitteen asennusreiän sisään. Kiilaurilla varustetut moottorit: Kierrä kiilauraa niin, että se peittää moottorin akseliholkin [7] uran. Suosittelemme kiilauran tasapainottamista puolella kiilalla. 6. Varmista moottorin akseliholkkeja [7] käytettäessä, että moottorin akseliholkin [7] uritus on 45 :n kulmassa kiristysruuvien [6] välissä. 7. Sovita vaihde ja moottori [4] varovasti toisiinsa. 8. Työnnä liitosruuvit moottorin laipassa olevien reikien läpi. Kiinnitä liitosruuvit sovitteen laipan kierteisiin reikiin ja kiristä ruuvit. 9. Kiristä ruuvit tasaisesti ristiin. 10.Kiristä kiristysruuvit [6] vuoron perään sopivalla momenttiavaimella [1] ensin momenttiin, joka on 25 % suositellusta kiristysmomentista, ja sitten suositeltuun kiristysmomenttiin. Sovitteen tyyppi Moottorin akselin läpimitta [mm] Kiristysruuvien lukumäärä Kiristysruuvien kiristysmomentti [Nm] Avainkoko ECH02 Â ECH03 Â ECH05 Â ECH06 Â Moottoreiden suurin sallittu enimmäispaino Moottorin painopiste 62834AXX X Fq Sovitteen laipan ja moottorin keskikohdan välinen etäisyys Säteisvoima Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 27

28 4 Mekaaninen asennus Moottorin irrotus sovitteesta ECH.. Vaihteen tyyppi PS.C..221 PS.C..222 PS.C..321 PS.C..322 PS.C..521 PS.C..522 PS.C..621 PS.C..622 Sovitteen tyyppi ECH.. X [mm] Fq [N] 1) ECH02/ ECH02/ ECH03/ ECH03/ ECH05/ ECH05/ ECH06/ ECH06/ ) Lujuusluokan 8.8 kiinnitysruuvien kuormituksen maksimiarvoja. Asennettavan moottorin suurinta sallittua painovoimaa F qmax on vähennettävä lineaarisesti painopisteen etäisyyden x kasvaessa. Painopisteen etäisyyden ollessa annettua pienempi ei arvoa F qmax saa suurentaa. 4.9 Moottorin irrotus sovitteesta ECH.. SEIS! Toimintavika, joka on aiheutunut asiakkaan irrotettua sovitteen servo-planeettavaihteesta! Älä irrota sovitetta ECH.. koskaan itse servo-planeettavaihteesta PS.C... Servo-planeettavaihteen PS.C.. toimintaa ei voida enää taata, mikäli asiakas on irrottanut moottorin. Korvausvaatimukset raukeavat siinä tapauksessa Työjärjestys moottoria sovitteesta ECH.. irrotettaessa 1. Kytke käyttölaite päältä. 2. Kiinnitä kuorma. 3. Erota moottori sähköverkosta. 4. Anna käyttölaitteen jäähtyä riittävästi. 5. Löysää kiristysruuveja, kunnes ruuvit pistävät noin 3 kierteen verran sovitteen asennusreiän sisään. 6. Irrota moottorin ja sovitteen väliset liitosruuvit. 7. Vedä moottori suoraan akselilta akselia vääntämättä. 28 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

29 Mekaaninen asennus Moottorin asennus sovitteeseen EPH Moottorin asennus sovitteeseen EPH.. Kuva 19: Moottorin asennus sovitetta EPH.. käyttämällä 62833AXX [1] Momenttiavain [2] Sulkutulppa [3] Moottorin akseli [4] Moottori [5] Tasopinta [6] Kiristysruuvi [7] Kytkimen holkki [8] Kuusiokoloruuvilla varustettu puristusrengas [9] Sovitteen akseli [10] Sovite EPH.. SEIS! Älä vahingoita sovitetta EPH.. servomoottorin akselia asennettaessa tai irrotettaessa, koska vääntömomentin siirron vaatimaa puristustoimintoa ei silloin voida taata Asennusjärjestys Suorita asennus seuraavassa järjestyksessä: 1. Moottori [4], jonka käynnin tasaisuus on standardin DIN mukainen, voidaan asentaa mihin asentoon tahansa. Suojaa käyntinopeusanturi ja muut moottoriin asennetut lisälaitteet. 2. Tarkasta, ettei moottorin ja sovitteen tasopinnoissa [5] esiinny uurteita. Tasoita pinnat tarvittaessa. 3. Puhdista kytkimen [10] holkkiakselin reikä ja moottorin akseli [3] liasta ja rasvasta. 4. Irrota jokin neljästä sulkutulpasta [2]. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 29

30 4 Mekaaninen asennus Moottorin asennus sovitteeseen EPH.. 5. Kierrä kiristysrenkaalla [8] varustettua kytkintä [10], kunnes kiristysruuvin [6] kanta on kotelon avoimen asennusaukon kohdalla. Irrota kiinnitysruuvi [6]. Kiilaurilla varustetut moottorit: Kierrä kiilaura 90 sivuun sovitteen akselin uriin nähden. Suosittelemme kiilauran tasapainottamista puolella kiilalla. 6. Varmista kytkimen holkkeja [7] käytettäessä, että kytkimen holkin [7] uritus peittää kytkimen [10] ja kiristysrenkaan [8] urat. 7. Sovita vaihde ja moottori [4] varovasti toisiinsa. 8. Työnnä liitosruuvit moottorin laipassa olevien reikien läpi ja kierrä ne sovitteen laipan kierteitettyihin reikiin. 9. Kiristä ruuvit tasaisesti ristiin. 10.Kiristä kiristysruuvi [6] sopivalla momenttiavaimella [1] suositeltuun kiristysmomenttiin. Sovitteen tyyppi Moottorin akselin läpimitta [mm] Kiristysruuvien lukumäärä Kiristysruuvien kiristysmomentti [Nm] Avainkoko EPH01 Â EPH02 Â EPH03 Â EPH04 Â EPH05 Â EPH06 Â EPH07 Â EPH08 Â Moottoreiden suurin sallittu enimmäispaino.. Moottorin painopiste 62834AXX X Fq.. Sovitteen laipan ja moottorin keskikohdan välinen etäisyys.. Säteisvoima 30 Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C..

31 Mekaaninen asennus Moottorin irrotus sovitteesta EPH.. 4 Vaihteen tyyppi PS.C221 PS.C222 PS.C321 PS.C322 PS.C521 PS.C522 PS.C621 PS.C622 Sovitteen tyyppi EPH.. X [mm] Fq [N] 1) EPH01/ EPH02/ EPH03/ EPH04/ EPH04/ EPH05/ EPH04/ EPH05/ EPH06/ EPH07/ EPH05/ EPH06/ EPH07/ EPH08/ ) Lujuusluokan 8.8 kiinnitysruuvien kuormituksen maksimiarvoja. Asennettavan moottorin suurinta sallittua painovoimaa F qmax on vähennettävä lineaarisesti painopisteen etäisyyden x kasvaessa. Painopisteen etäisyyden ollessa annettua pienempi ei arvoa F qmax saa suurentaa Moottorin irrotus sovitteesta EPH.. SEIS! Toimintavika, joka on aiheutunut asiakkaan irrotettua sovitteen servo-planeettavaihteesta! Älä irrota sovitetta EPH.. koskaan itse servo-planeettavaihteesta PS.C.. Servo-planeettavaihteen PS.C.. toimintaa ei voida enää taata, mikäli asiakas on irrottanut moottorin. Korvausvaatimukset raukeavat siinä tapauksessa Työjärjestys moottoria sovitteesta EPH.. irrotettaessa 1. Kytke käyttölaite päältä. 2. Kiinitä kuorma. 3. Erota moottori sähköverkosta. 4. Anna käyttölaitteen jäähtyä riittävästi. 5. Irrota kiristysruuvi. 6. Irrota moottorin ja sovitteen väliset liitosruuvit. 7. Vedä moottori suoraan akselilta akselia vääntämättä. Käyttöohje Servo-planeettavaihteet PS.C.. 31

Pienivälyksiset planeettavaihteet

Pienivälyksiset planeettavaihteet Pienivälyksiset planeettavaihteet Painos 10/2002 Käyttöohje 10544534 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Mekaaninen asennus... 6 3.1 Ennen aloittamista...

Lisätiedot

Painos. VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet 08/2000. Käyttöohje 0922114 X / FI

Painos. VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet 08/2000. Käyttöohje 0922114 X / FI VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet Painos 08/2000 Käyttöohje 0922114 X / FI SEW-EURODRIVE 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuus... 5 3 VARIMOTin rakenne... 6 3.1 VARIMOT -variaattorin rakenne... 6 3.2

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Painos. MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) 07/2000. Käyttöohje 10504532 / FI

Painos. MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) 07/2000. Käyttöohje 10504532 / FI MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) Painos 07/2000 Käyttöohje 10504532 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 MOVI-SWITCHin turvallisuusohjeita... 4 2 MOVI-SWITCHin rakenne... 5 2.1 Tyyppimerkinnät

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista

L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Liite L u e t t e l o vuonna 2017 toimitettavissa kuntavaaleissa ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista ja niiden toimipaikoista Valtio Toimituspaikka Edustusto Toimitusaika Afganistan

Lisätiedot

Painos. Aseptiset käyttölaitteet 11/2003. Käyttöohje 11226048 / FI

Painos. Aseptiset käyttölaitteet 11/2003. Käyttöohje 11226048 / FI Aseptiset käyttölaitteet Painos 11/2003 Käyttöohje 11226048 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorin rakenne... 7 3.1 Aseptisen moottorin perusrakenne...

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 8.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

Suomen ottelut arvokisoissa

Suomen ottelut arvokisoissa Suomen ottelut arvokisoissa Miesten MM-kilpailut 1952 NEUVOSTOLIITTO - 11. Alkulohko A 17.08.52 Puola 0-3 Moskova 19.08.52 Bulgaria 0-3 Moskova 20.08.52 Unkari 0-3 Moskova Sijat 7.-11. 23.08.52 Libanon

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997

Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Raakapuun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppa maittain 1997 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 8.9.1998 447 Tuontiraakapuusta viisi kuudesosaa tuli Venäjältä Saksaan ja Iso-Britanniaan

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998

Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Metsäsektorin ulkomaankauppa maittain 1998 Toimittajat: Aarre Peltola Helena Herrala-Ylinen 19.7.1999 491 Tuontipuu virtasi Venäjältä Suomeen Saksaan ja Iso-Britanniaan 34 prosenttia metsäsektorimme viennistä

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1997D0222 FI 20.03.1998 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 28 päivänä helmikuuta 1997, luettelosta kolmansista

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong.

Suomesta 1 / 9. Kaikki yhteensä. 515 Afganistan. 3 Arabiemiirikunnat. 2 Armenia Azerbaidžan Bangladesh. 2 5 Georgia Hongkong. / Vaihto opiskelu Suomesta kohde ja lähtömaittain 000 00 (Lähde: CIMO) Suomesta 000 00 000 00 00 00 00 00 00 00 00 Kaikki yhteensä 0 0 0 Aasia Afganistan Arabiemiirikunnat Armenia Azerbaidžan Bangladesh

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta.

Raaka- ja jätepuu Suomeen tuotiin viime vuonna 12,9 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2000 Toimittaja: Aarre Peltola 20.8.2001 589 Tuontipuusta 84 prosenttia tuli Venäjältä Saksaan viidennes metsäteollisuuden viennistä Raaka- ja jätepuu Suomeen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 07/2011 17012546

Lisätiedot

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti

Maa Komission tuontipäätös Maahantuonti hyväksytty kansallisesti N:o 1088 2965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 43/2013 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2012 8.11.2013 Aarre Peltola Puun tuonti 10 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteiden

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä

Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä Osaamisen johtaminen monikansallisessa ympäristössä 2 4/14/2016 [Presentation name / Author] Koulutuksen kehitys Strategisten kompetenssien kuvaaminen Osaamisen hallinta 3 14.4.2016 [Presentation name

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007

Käyttötilastot www.vaalit.fi - toukokuussa 2007 Käyttötilastot www.vaalit.fi Yhteenveto ajalta: toukokuussa 2007 Luotu 01-Jun-2007 03:54 EEST [Päivätilastot] [Tuntitilastot] [URL:t] [Sisääntulosivut] [Ulosmenosivut] [Koneet] [Hakupalvelimet] [Hakusanat]

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013. 168/2013 Ulkoasiainministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013. 168/2013 Ulkoasiainministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä helmikuuta 2013 Ulkoasiainministeriön asetus ulkomaanedustuksen korvauksista annetun ulkoasiainministeriön asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä

Lisätiedot

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita,

N:o Liite 1. Seuraavien kolmansien maiden osalta komissio. ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, N:o 338 965 Liite 1 Kolmannet maat, joista saadaan tuoda maahan muita kalastustuotteita ja niistä saatuja raakavalmisteita ja jalosteita kuin kaksikuorisia simpukoita, piikkinahkaisia, vaippaeläimiä ja

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN

ULKOMAANEDUSTUKSEN ASEMAPAIKKOJEN KALLEUSKERTOIMET LUKIEN N:o 161 407 Liite 3 ULKOMAANUSTUKSN ASMAPAIKKOJN KALLUSKRTOIMT 1.4.2008 LUKIN Asemapaikka Kerroin Oslo 1,400 Moskova 1,350 Kööpenhamina Reykjavik Soul Tokio Abuja Bern Geneve Murmansk Petroskoi Pietari

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C..

Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Painos 08/2009 16806530 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen

Autolla ulkomaille. Voimassa 1.6.2015 alkaen Autolla ulkomaille Voimassa 1.6.2015 alkaen Liikenteessä vahinko voi yllättää huolellisenkin matkalaisen Tästä oppaasta on apua, jos joudut ulkomailla liikenneonnettomuuteen. Opas sisältää toimintaohjeita

Lisätiedot

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu

Teollisuuden / Suomen kilpailukyky. 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Teollisuuden / Suomen kilpailukyky 1.3.2016 Paikallinen sopiminen, Joensuu Toimintaympäristön ja yritysten kilpailukyky Suomessa on hyvä, jos: - yritysten tuotanto / liikevaihto kasvaa - vienti kasvaa

Lisätiedot

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto

Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto 1. Toyota Prius takuutiedot Ihmisen tarpeisiin suunniteltu Toyota Prius on ajonautinto Asiakkaat ovat aina olleet Toyotalle kaikkein tärkeimpiä. Toivottavasti Toyota Prius muodostuu tärkeäksi osaksi jokapäiväistä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012

Käyttöohje Busch-AudioWorld. Asennettava kaiutin 8222 EB-500 Busch-AudioWorld. 1673-1-8321 Rev.01 17.12.2012 Pos: 2 /#Neustruktur#/Online-Dokumentation (+KN)/Titelblätter/AudioVideo/Titelblatt - 8222 - BJE @ 22\mod_1332499447043_174011.docx @ 206077 @ @ 1 === Ende der Liste für Textmarke Cover === 1673-1-8321

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja huhtikuu 2012 Yöpymiset + 12,5 % tammi-huhtikuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (33.900) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 12,5 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Teollisuuskäyttöön tarkoitetut planeettavaihdemoottorit Sarja P002 P082 Vääntömomenttiluokat 24 359 knm Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012

Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Porvoon matkailun tunnuslukuja Marraskuu 2012 Yöpymiset + 0,4 % tammi-marraskuussa Porvoon majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (116.500) lisääntyivät tammi-marraskuussa 0,4 % edellisvuodesta. Kasvua

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Käyttöohje. Servo-planeettavaihteet PSF.. Julkaisuajankohta 06/2006 GB / FI

Käyttöohje. Servo-planeettavaihteet PSF.. Julkaisuajankohta 06/2006 GB / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PSF.. GB111000 Julkaisuajankohta 06/2006 11405546 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2011 tammikuu

Karttahuoneen karttavalikoima 2011 tammikuu www_kh_0111.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2011 tammikuu * tuote on kirja Karttahuoneen tiekartat 978-952-99811-3-7 Tiekartta Etelä-Suomi 1:500 000 978-952-99811-5-1 Tiekartta Suomi ilm. 02/2011

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

INTERNET http://www.alto-online.com ALTO HEADQUARTERS Incentive International A/S Kongens Nytorv 28 P.O.Box 2064 1013 Copenhagen K Tel.: +45 72 18 10 00 Fax: +45 72 18 1164 E-mail: incentive@incentive-dk.com

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011

Säädöskokoelman sopimussarjan numero. Alankomaat 1995 84/1997 Ks. myös Alankomaiden Antillit ja Aruba Alankomaiden Antillit 63/2011 SUOMEN VOIMASSA OLEVAT, ALLEKIRJOITETUT, PARAFOIDUT JA NEUVOTELTAVANA OLEVAT TULOVEROSOPIMUKSET (MUKAAN LUKIEN SÄÄSTÖJEN TUOTTAMIA KOR- KOTULOJA KOSKEVAT SOPIMUKSET), TILANNE 23.3.2016 Valtio Sopimuksen

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa. Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 950

Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa. Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 950 970 N:o 308 Liite 1 Paikalliskorotusten perusarvot toistaiseksi olevassa virkasuhteessa Virkanimike tai tehtävä Perusarvo euroa vuodessa Edustuston päällikkö (vaativuustasot 1-3) 36 950 Edustuston päällikkö

Lisätiedot

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE

NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE POTILA NOSTOLAITE KULTIVAATTOREIDEN KÄYTTÖOHJE Mallit KK 13, KK 15, KK 17 ja KK 19 Kiikostentie 7 FIN-38360 KIIKOINEN FINLAND Puh. 02 5286 500 Fax. 02 5531 385 POTILA NOSTOLAITEKULTIVAATTORIEN KÄYTTÖOHJE

Lisätiedot

vähintään 80 C:n lämpötilan. D =kuumennuskäsittely, jonka aikana valmisteeseen käytetty liha kauttaaltaan saavuttaa

vähintään 80 C:n lämpötilan. D =kuumennuskäsittely, jonka aikana valmisteeseen käytetty liha kauttaaltaan saavuttaa 2014 N:o 741 LIITE 6 Merkkien selitykset: Käsittelyvaatimukset lueteltuina järjestyksessä tehokkaimmasta käsittelystä vähiten tehokkaaseen käsittelyyn: B = käsittely ilmatiiviissä säiliössä Fc-arvoon 3

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012

ULTRALIFT TP. Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 ULTRALIFT TP Ultralift TP ohutlevynostomagneetin käyttö- ja huolto-ohje alkuperäisestä suomennettu 12/2012 Valmistaja: Maahantuoja: Eclipse Magnetics Ltd. Units 1-4 Vulcan Rd Sheffield S9 1EW England OY

Lisätiedot

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit)

Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Suomen matkatoimistoalan liitto ry Association of Finnish Travel Agents Lentäen tehdyt vapaa-ajan valmismatkat vuosina 2012 ja 2011 (sisältää räätälöidyt matkapaketit) Ero toteutumassa 2012 2011 2012 /

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa

Liite I. Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa Liite I Luettelo lääkevalmisteen nimistä, lääkemuodoista, vahvuuksista, antoreiteistä ja myyntiluvan haltijoista jäsenvaltioissa 1 Belgia Belgia GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014

METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2014 Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 2013 21.11.2014 Aarre Peltola Puuta tuotiin 11 miljoonaa kuutiometriä ja metsäteollisuustuotteita

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY

MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY MINTA DESIGN + ENGINEERING GROHE GERMANY 95.581.231/ÄM 232945/06.15 www.grohe.com 30 274 32 168 D...1 NL...6...3 PL...11...6 P...16...8 BG...21...11 CN...26...13 GB...2...1 S...7...4 UAE...12...6 TR...17...9

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

Painos. Synkroniset servomoottorit CM 01/2003. Käyttöohje 10566236 / FI

Painos. Synkroniset servomoottorit CM 01/2003. Käyttöohje 10566236 / FI Synkroniset servomoottorit CM Painos 01/2003 Käyttöohje 10566236 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorin rakenne... 6 3.1 Synkronisen servomoottorin

Lisätiedot