Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Lisäykset. Julkaisuajankohta 06/ / FI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Lisäykset. Julkaisuajankohta 06/ / FI"
  • Ari Aro
  • 1 vuotta sitten
  • Katselukertoja:

Transkriptio

1 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Lisäykset Julkaisuajankohta 06/ / FI Käsikirja

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeitä tietoja Turvaohjeita ja varoituksia Tämän julkaisun sisältö Turvakonsepti Rajoitukset "MOVITRAC B / ohjauspään turvakonseptin" kaavamainen esitys "MOVITRAC B / rakennekoon 0 turvakonseptin" kaavamainen esitys Turvateknisiä lisäyksiä Pysäytyskategorioita koskeva huomautus Sallitut laitteet Asennusta koskevat vaatimukset Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Käyttöönottoa koskevat vaatimukset Käyttöä koskevat vaatimukset Tekniset tiedot Liitäntävaihtoehdot Hakemisto Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B 3

4 1 Tärkeitä tietoja Turvaohjeita ja varoituksia 1 Tärkeitä tietoja 1.1 Turvaohjeita ja varoituksia Noudata aina tämän julkaisun sisältämiä turvallisuusohjeita ja varoituksia! Vaarallinen sähkövirta Mahdollisia seurauksia: kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Uhkaava vaara! Mahdollisia seurauksia: kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen Vaarallinen tilanne! Mahdollisia seurauksia: lievä tai vähäinen loukkaantuminen. Haitallinen tilanne! Mahdollisia seurauksia: laitteen tai ympäristön vahingoittuminen. Käyttövihjeitä ja hyödyllisiä tietoja. 1.2 Tämän julkaisun sisältö Tässä dokumentissa on turvateknisiä täydennyksiä ja lisäyksiä, jotka koskevat standardissa EN mainitun pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvaorientoituneella poiskytkennällä ja standardin EN 1037 mukaisella vikasietoisella uudelleenkäynnistymisen estolla varustettuja ja standardin EN turvakategorian 3 mukaisia MOVITRAC B -taajuusmuuttajia. Täydennykset ja lisäykset koskevat myös standardissa EN mainitun pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvaorientoituneella poiskytkennällä ja standardin EN 1037 mukaisella uudelleenkäynnistymisen estolla sekä standardin EN ISO mukaisen turvatoiminnan tason (Performance-Level) d mukaisia MOVITRAC -taajuusmuuttajia. Dokumentti täydentää MOVITRAC B:n käyttöohjeita ja rajoittuu seuraavia ohjeita vastaaviin sovellusohjeisiin. Sitä saa käyttää vain MOVITRAC B:n käyttöohjeen yhteydessä. 4 Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B

5 Turvakonsepti Tämän julkaisun sisältö kva i P f n Hz 2 2 Turvakonsepti Koneen potentiaaliset vaaratekijät on eliminoitava vaaratilanteissa mahdollisimman pian. Vaaraa aiheuttavien liikkeiden osalta vaaraton tilanne on yleensä pysähdyksissä olo, johon on yhdistettä uudelleenkäynnistymisen esto. MOVITRAC B -taajuusmuuttajalle on ominaista, että X17:ään voidaan liittää ulkoinen, vikasietoinen ja mallitestattu turvakytkin. Kun järjestelmään liitetty komentolaite (esim. lukkiutuva hätä-seis-painike) aktivoidaan, se kytkee jännitteettömään tilaan kaikki aktiiviset elimet (katkaisee pääteasteen ohjainasteen 24 V:n turvajännitteen), joiden avulla IGBT-pääteaste tuottaa pulssijonoja virrattomassa tilassa. Katkaisemalla 24 V:n syöttöjännite pistokkeesta X17 varmistetaan, että taajuusmuuttajan toimintaan ja siten myös pulssikuvioista muodostuvan kiertokentän tuottamiseen (joiden avulla kiertokenttä voidaan tuottaa) vaaditut käyttöjännitteet varmasti katkeavat ja ettei tahaton uudelleenkäynnistyminen ole siten mahdollista. Sen sijaan, että käyttölaite erotettaisiin verkosta kontaktorien tai kytkinten avulla, taajuusmuuttajan tehopuolijohteiden ohjaus estetään varmalla tavalla tässä kuvatun 24 V:n käyttöjännitteen poiskytkennän avulla. Sen vuoksi kunkin moottorin kiertokenttä katoaa. Yksittäinen moottori ei pysty tässä tilassa tuottamaan vääntömomenttia, vaikka verkkojännite on edelleen päällä. Turvakytkintä koskevat vaatimukset on määritetty seuraavissa kappaleissa tarkoin ja niitä on ehdottomasti noudatettava. Käyttämällä sopivaa ulkoista piiriä, johon kuuluvan turvakytkimen ominaisuuksia ovat vähintään standardin EN turvakategorian 3 mukainen hyväksyntä standardissa EN määritellyn pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN 1037 mukaisella vikasietoisella uudelleenkäynnistymisen estolla varustettua ja standardin EN turvakategorian 3 mukaista taajuusmuuttajaa MOVITRAC B voidaan käyttää. Käyttämällä sopivaa ulkoista piiriä, johon kuuluvan turvakytkimen ominaisuuksia ovat vähintään standardin EN ISO , turvatoiminnan tason d mukainen hyväksyntä standardissa EN määritellyn pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN 1037 mukaisella vikasietoisella uudelleenkäynnistyksen estolla varustettua ja standardin EN ISO turvatoiminnan tason d mukaista taajuusmuuttajaa MOVITRAC B voidaan käyttää. Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B 5

6 2 kva i P f n Hz Turvakonsepti Rajoitukset 2.1 Rajoitukset Huom: Turvakonsepti soveltuu vain käyttölaitteen käyttämillä laitos- ja konekomponenteilla tehtävien mekaanisten töiden suorittamiseen. Huom: Laitoksen/koneen valmistajan on joka tapauksessa laadittava laitoksen tai koneen tyypin mukainen riskianalyysi ja otettava se huomioon MOVITRAC B -käyttölaitetta soveltaessaan. Huom! Hengenvaara: Kun 24 V:n käyttöjännite katkaistaan, taajuusmuuttajan välipiirissä vallitsee edelleen verkkojännite. Huom: Välipiirin jännite on katkaistava, ennen kuin käyttölaitejärjestelmän sähkölaitteissa tehdään töitä. 6 Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B

7 Turvakonsepti "MOVITRAC B / ohjauspään turvakonseptin" kaavamainen esitys kva i P f n Hz "MOVITRAC B / ohjauspään turvakonseptin" kaavamainen esitys (1) Turvakytkin (ulkoinen) CAN RS485 Uz+ Uz- SNT HV (9) MOVITRAC B 24V ulkoinen SNT NV (2) 24V sisäinen 24V ulkoinen tai 24 V sisäinen Turvapiiri 24V GND Potentiaalierotus Turvakatkaisu yksi- tai kaksinapainen (3) S0V24 GND 24V SVI24 SNT sallittu standardin EN kategorialle 3 tai standardin EN turvatoiminnan tasolle "d" X17 Binaari TULO Binaari LÄHTÖ Keskusyksikkö (5) Pääteasteen ohjaimen käyttöjännite OK (ei kuulu turvapiiriin) (4) Tehotransistorien ohjauksen jännitteensyöttö Analogi TULO 24V turvajännitteen katkos / jarru päälle (ei kuulu turvapiiriin) (6) PWM Uz+ Tehoasteen liitin (7) (8) Lämpötilan mittaus Tehoasteen liitin Uz- Tehoaste M Verkko [1] Turvakytkin (ulkoinen) [2] Pienjännitehakkuriteholähde [3] Turvajännitteen teholähde (SNT) [4] Tehotransistorien ohjauksen jännitteensyöttö [5] Palauteviesti keskusyksikölle: Pääteasteen ohjaimen käyttöjännite OK (ei kuulu turvapiiriin) [6] Pulssinleveysmoduloidut signaalit pääteasteelle [7] Pääteaste [8] Moottori [9] Suurjännitehakkuriteholähde Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B 7

8 2 kva i P f n Hz Turvakonsepti "MOVITRAC B / rakennekoon 0 turvakonseptin" kaavamainen esitys 2.3 "MOVITRAC B / rakennekoon 0 turvakonseptin" kaavamainen esitys (1) Turvakytkin (ulkoinen) MOVITRAC B 24V ulkoinen SNT NV (2) 24V ulkoinen 24V GND Potentiaalierotus Turvakatkaisu yksi- tai kaksinapainen (3) S0V24 GND 24V SVI24 SNT sallittu standardin EN kategorialle 3 tai standardin EN turvatoiminnan tasolle "d" X17 CAN RS485 Turvapiiri Binaari TULO Binaari LÄHTÖ Keskusyksikkö (5) Pääteasteen ohjaimen käyttöjännite OK (ei kuulu turvapiiriin) 24V turvajännitteen katkos / jarru päälle (ei kuulu turvapiiriin) (4) Tehotransistorien ohjauksen jännitteensyöttö Analogi TULO (6) PWM Uz+ (7) (8) M Lämpötilan mittaus Uz- Tehoaste Verkko [1] Turvakytkin (ulkoinen) [2] Pienjännitehakkuriteholähde [3] Turvajännitteen teholähde (SNT) [4] Tehotransistorien ohjauksen jännitteensyöttö [5] Palauteviesti keskusyksikölle: Pääteasteen ohjaimen käyttöjännite OK (ei kuulu turvapiiriin) [6] Pulssinleveysmoduloidut signaalit pääteasteelle [7] Pääteaste [8] Moottori Mallin MC07B -S0 rakennekokoa 0 oleviin laitteisiin on aina liitettävä 24 V:n jännite, koska ohjauselektroniikkaa syötetään vain sillä. 8 Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B

9 Turvateknisiä lisäyksiä Pysäytyskategorioita koskeva huomautus 3 3 Turvateknisiä lisäyksiä Asennettaessa ja käytettäessä MOVITRAC B -taajuusmuuttajien standardissa EN mainitun pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvaorientoituneella poiskytkennällä ja standardin EN 1037 mukaisella vikasietoisella uudelleenkäynnistymisen estolla varustettuja ja standardin EN turvakategorian 3 tai standardin EN ISO turvatoiminnan tason d mukaisia sovelluksia ovat seuraavat lisäykset ehdottoman pakollisia. Lisäykset jakautuvat seuraaviin kappaleisiin: Sallitut laitteet Asennusta koskevat vaatimukset Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Käyttöönottoa koskevat vaatimukset Käyttöä koskevat vaatimukset 3.1 Pysäytyskategorioita koskeva huomautus Pysäytyskategoriassa 0 voidaan 24 V:n turvajännitettä katkoa ohjearvoista riippumatta. Pysäytyskategoriassa 1 on noudatettava seuraavaa menettelyä: Käyttölaite pysäytetään sopivaa ohjearvon annon kautta hallittavaa hidastusramppia noudattamalla. Katkaise sen jälkeen 24 V:n turvajännite. Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B 9

10 3 Turvateknisiä lisäyksiä Sallitut laitteet 3.2 Sallitut laitteet Standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN 1037 mukaisella vikasietoisella uudelleenkäynnistymisen estolla varustettuihin, standardin EN turvakategorian 3 tai standardin EN ISO turvatoiminnan tason d mukaisiin sovelluksiin, ovat sallittuja seuraavat taajuusmuuttajat MOVITRAC B liitäntäjännitteelle AC V Teho [kw] Rakennekoko Tyyppi S MC07B0005-5A3-4-S S MC07B0008-5A3-4-S S MC07B0011-5A3-4-S S MC07B0015-5A3-4-S L MC07B0022-5A3-4-S L MC07B0030-5A3-4-S L MC07B0040-5A3-4-S S MC07B0055-5A S MC07B0075-5A MC07B0110-5A MC07B MC07B MC07B MC07B MC07B MC07B MC07B Käyttölaitteen jälkijoutokäynnistä johtuva vaara Ota huomioon, että käyttölaite voi mekaanisen jarrun puuttuessa tai vikaannuttua jäädä pyörimään. Ohje: Mikäli jälkijoutokäynnistä on sovelluskohtaisesti vaaraa, on ryhdyttävä lisävarotoimiin esimerkiksi liikkuvien, kiinni pysyvien suojusten avulla, jotka peittävät vaarallisen kohteen, kunnes loukkaantumisvaaraa ei enää ole. Lisäsuojusten on oltava toteutukseltaan vastaavalta koneelta vaadittavan turvakategorian mukaisia ja koneeseen integroituja. Kun pysäytyskomento on annettu, on koneeseen pääsy estettävä lukituksella vaaraasteen mukaan, kunnes käyttölaite on pysähtynyt. Vaihtoehtoisesti on selvitettävä kiinnimeno-/käsiksipääsyaika siitä johtuvan turvavälin rajoissa pysymiseksi. 10 Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B

11 Turvateknisiä lisäyksiä Asennusta koskevat vaatimukset Asennusta koskevat vaatimukset MOVITRAC B -sovelluksissa, joissa on standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen turvakatkaisu sekä standardin EN kategorian 3 mukainen vikasietoinen uudelleenkäynnistymisen esto tai standardin EN ISO mukainen turvatoiminnan taso d, on otettava huomioon seuraavat ohjeet. 24 V:n turvajännitteen syöttöön käytetään turvaohjauksen (tai turvakatkaisulaitteen) ja MOVITRAC B:n ja pistokkeen X17 välistä kaapelia. Energiansyötön ja 24 V:n turvajännitteen syötön on tapahduttava erillisten kaapelien avulla. 24 V:n turvajännite on asennettava EMC-vaatimusten mukaisesti seuraavalla tavalla: Sähkötilan ulkopuolella suojatut johtimet, kestävästi (kiinteästi) asennettuina ja ulkoisilta vaurioilta suojattuina. Sähkötilan sisälle voidaan asentaa yksittäisiä johtimia. Kulloinkin voimassa olevia määräyksiä on noudatettava. Joka tapauksessa on varmistettava, ettei 24 V:n turvajännitteessä esiinny häiriöjännitettä. Turvakytkimen ja MOVITRAC B:n välisen johtimen kokonaispituus on EMC-tuotenormin mukaan rajoitettu enintään 100 metriksi. Ryhmäkatkaisun aikana on otettava huomioon turvakytkimen kytkentäkyky ja suurin sallittu jännitehäviö 24 V:n jännitteensyöttöjohtimessa. Vain standardin EN mukaisten, oikosulkuja estävien kytkentöjen käyttö on sallittua. Kaapelien EMC-yhteensopivan asennuksen varmistamiseksi on otettava huomioon MOVITRAC B:n käyttöohjeeseen sisältyvät tiedot. Suojaus on ehdottomasti kytkettävä molemmista päistä kotelon runkoon. Vain standardin VDE0100 mukaisella turvallisella erotuksella (SELV/PELV) varustettujen jännitelähteiden käyttö on sallittu. Standardin EN mukaan ei yksittäisen vian jännite lähtöjen välillä tai valinnaisen lähdön ja maatettujen osien välillä saa ylittää 60 V:n tasajännitettä yli 0,2 sekuntia ja silloinkin enintään 120 V:n tasajännitteeseen saakka. Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B 11

12 3 Turvateknisiä lisäyksiä Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Sovelluksissa, joissa on standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukainen turvakatkaisu sekä standardin EN kategorian 3 mukainen vikasietoinen uudelleenkäynnistymisen esto tai standardin EN ISO mukainen turvatoiminnan taso d, on liittimien X17:1... X17:4 siltaukset poistettava (Æ seuraava kuva). 24 V:n turvajännitteen syötön suojavaipalliset kaapelit (liitin X17) on kytkettävä signaalielektroniikan suojaliittimen kanssa yhteiseen pisteeseen, saman liitinruuvin alle. Taajuusmuuttajan MOVITRAC B teknisiä tietoja (Æ MOVITRAC B:n käyttöohje) on ehdottomasti noudatettava. Siltausten poisto SVI SOV 24V GND X Ulkoisia turvakytkimiä koskevat vaatimukset Turvakytkinten on oltava vähintään standardin EN kategorian 3 mukaisesti hyväksyttyjä. Jotta standardin EN ISO mukaiset vaatimukset täyttyisivät, on vähintään yhden turvatoiminnan tason d oltava standardin EN mukaisesti hyväksytty. Jos 24 V DC:n jännitteensyöttö katkaistaan turvallisuussyistä vain positiivisesta navasta, ei siinä saa katkaistussa tilassa olla testipulsseja. 24 V DC:n jännitteensyötön saa katkaista kaksinapaisesti. Kytkennän toteutuksen osalta on ehdottomasti noudatettava turvakytkimelle määritettyjä arvoja. Turvakytkinlaitteiden kytkentäkapasiteetin on vastattava vähintään 24 V DC-jännitteensyötön suurinta sallittua, rajoitettua lähtövirtaa. Turvakytkinten valmistajan antamia kosketinten sallittua kuormitusta ja turvakosketinten mahdollisesti vaatimia sulakkeita koskevia ohjeita on noudatettava. Ellei valmistajalla ole näistä erityisiä ohjeita, koskettimet on varustettava sulakkeilla, joiden arvo on 0,6-kertainen valmistajan ilmoittamaan kosketinten suurimpaan sallittuun kuormitukseen nähden. Ohjauksen on oltava siten suunniteltu ja kytketty, ettei pelkkä komentolaitteen palautus riitä uudelleenkäynnistykseen. Tämä tarkoittaa, että uudelleenkäynnistys saa olla mahdollista vasta kun ohjaus on kuitattu uudestaan. 12 Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B

13 Turvateknisiä lisäyksiä Käyttöönottoa koskevat vaatimukset "Turvakytkimen" kytkentäesimerkki Oheinen kuva esittää MOVITRAC B:hen kytkettävän (edellä mainittuja vaatimuksia vastaavan) ulkoisen turvakytkimen periaatteellista kytkentää. Liitettäessä on noudatettava kunkin valmistajan datalehdillä ilmoitettuja arvoja. 24 V:n käyttöjännitteen yksinapainen poiskytkentä: Sallittu HÄTÄ-SEIS -painike Varokkeet turvakytkinlaitteen valmistajan antamien tietojen mukaan Turvakytkin sallittu vähintään standardin EN kategorian 3 tai standardin EN ISO turvatoiminnan tason d mukaan 24 V 24 V:n käyttöjännite GND Turvakytkimen 24 V:n turvajännite (esim. PNOZ ) Palautuspainike 3.5 Käyttöönottoa koskevat vaatimukset Käyttöönoton on tapahduttava dokumentoidulla tavalla ja turvatoimintojen toiminta on todennettava. Standardin EN pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisella turvakatkaisulla ja standardin EN 1037 ja EN turvakategorian 3 mukaisella vikasietoisella uudelleenkäynnistymisen estolla tai standardin EN ISO mukaisella turvatoiminnan tasolla d varustetuille MOVITRAC B -sovelluksille on suoritettava perusteellinen katkaisujärjestelmän ja johdotuksen oikeellisuuden käyttöönottotestaus, joka on myös dokumentoitava. Käyttöönoton yhteydessä 24 V:n turvajännite on sisällytettävä toiminnan testaukseen. 3.6 Käyttöä koskevat vaatimukset Laitteistoa sää käyttää vain datalehdillä määriteltyjen arvojen sisällä. Tämä koskee niin ulkoista turvakytkinlaitetta kuin MOVITRAC B -taajuusmuuttajaakin. Turvatoimintojen virheetön toiminta on tarkastettava säännöllisesti. Tarkastusvälien tulee noudattaa riskianalyysejä. Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B 13

14 4 Tekniset tiedot Käyttöä koskevat vaatimukset 4 Tekniset tiedot Turvatulo X17 liitin 4 Jännite / Halkaisija / Kesto Min. Tyyppi Maks. Yksikkö 24 V:n turvajännite V DC Tehonkulutus (rakennekoko / kapasiteetti) Koko 0 / 27 µf Koko 1 / 270 µf Koko 2/2S / 270 µf Koko 3 / 270 µf Koko 4 / 270 µf Koko 5 / 270 µf 24 V:n turvajännitteen liitäntäjohdon halkaisija mm 2 Aika siitä kun 24 V:n turvajännite katkaistiin MOVITRAC Koko 0 B:stä siihen kun pulssimalli Koko 1... Koko 5 katkaistiin pääteasteesta t katkaisu ms 5 Liitäntävaihtoehdot Esimerkkejä kappaleessa Sallitut laitteet luetelluista, standardin EN mukaisista ja pysäytyskategorian 0 tai 1 mukaisista turvakatkaisuun ja standardin EN 1037 mukaisista vikasietoiseen uudelleenkäynnistymisen estoon tarkoitetuista ja standardin EN turvakategorian mukaisista tai standardin EN ISO turvatoiminnan tason d mukaisista laitteista löytyy dokumentista MOVITRAC B -laitteiden turvallinen poiskytkentä sovellukset. Dokumenttia MOVITRAC B -laitteiden turvallinen poiskytkentä sovellukset laajennetaan jatkuvasti uusien sovellusmahdollisuuksien osalta. Sen tarkistuslistoista on lisäapua MOVITRAC B -käyttölaitteiden turvateknisten sovellusten hankesuunnittelussa, asennuksessa ja käytössä. Kaikkien dokumentissa MOVITRAC B -laitteiden turvallinen poiskytkentä sovellukset esitettyjen lisälaiteversioiden suhteen on ehdottomasti noudatettava kappaleessa Turvaohjeet ja varoitukset mainittujen dokumenttien ohjeita. 14 Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B

15 Hakemisto Hakemisto A Asennus Ohjauskaapeleiden sijoittaminen...11 Sallitut kytkennät...11 Vaatimukset...11 K Käyttölaitteen jälkijoutokäynti (vihje)...10 Käyttöönotto, vaatimukset...13 Käyttö, vaatimukset...13 L Liitäntävaihtoehdot...14 P Pysäytyskategoriat, huomautukset...9 S Sallitut laitteet...10 T Turvakonsepti...5 Kaavamainen esitys... 7, 8 Rajoitukset...6 Turvakytkimet, ulkoiset...12 Kytkentäesimerkki...13 Kytkentäkapasiteetti...12 Vaatimukset...12 Turvaohjeita...4 Turvateknisiä lisäyksiä...9 Tärkeitä tietoja...4 U Ulkoiset turvakytkimet...12 V Vaatimukset Asennus...11 Käyttö...13 Käyttöönotto...13 Ulkoiset turvakytkimet...12 Käsikirja Turvallinen pysäytys Lisäykset MOVITRAC B 15

16 Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Mikä saa maailman liikkeelle Ihmiset, jotka oivaltavat asiat nopeammin ja kehittävät tulevaisuutta yhteistyössä kanssasi. Asiakaspalvelu, joka on ulottuvillasi kaikkialla maailmassa. Käyttölaitteet ja ohjausjärjestelmät, joiden avulla saat aikaan enemmän automaattisesti. Kattava osaaminen aikamme tärkeimmillä toimialoilla. Tinkimätön laatu ja korkeat laatustandardit, jotka osaltaan helpottavat päivittäistä työntekoa. SEW-EURODRIVE Driving the world Läsnäolo ympäri maailmaa ratkaisut joutuisasti ja vakuuttavalla tavalla. Kaikkialla. Innovatiiviset ideat, joista jo huomenna löytyvät ylihuomisen ratkaisut. Internet-sivustojen vankka toteutus tarkat tuotetiedot ja ohjelmistopäivitykset kellon ympäri päivästä päivään. SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal, Germany Puhelin Faksi

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käsikirja. Kytkentäkaappitaajuusmuuttajan MOVITRAC B Toimintavarmuus

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käsikirja. Kytkentäkaappitaajuusmuuttajan MOVITRAC B Toimintavarmuus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käsikirja Kytkentäkaappitaajuusmuuttajan MOVITRAC B Toimintavarmuus Julkaisuajankohta 04/2009 16811321 / FI SEW-EURODRIVE Driving the

Lisätiedot

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI

Käsikirja. MOVITRAC B Turvallinen pysäytys Sovellukset. Julkaisuajankohta 06/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Turvallinen pysäytys Sovellukset Julkaisuajankohta 06/007 687 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Painos. MOVIDRIVE MDX60B/61B-käyttöjen turvallinen poiskytkentä lisävarusteet 03/2004. Lisäys käyttöohjeeseen 11255137 / FI

Painos. MOVIDRIVE MDX60B/61B-käyttöjen turvallinen poiskytkentä lisävarusteet 03/2004. Lisäys käyttöohjeeseen 11255137 / FI MOVIDRIVE MDX60B/61B-käyttöjen turvallinen poiskytkentä lisävarusteet Painos 03/2004 Lisäys käyttöohjeeseen 11255137 / FI SEW-EURODRIVE 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvakonsepti... 5 3 Sertifioinnit... 7 4

Lisätiedot

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI

Korjaus. MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon. Julkaisuajankohta 02/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIDRIVE MDR60A Takaisinsyöttö verkkoon Julkaisuajankohta 02/2006 11693932 / FI Korjaus SEW-EURODRIVE Driving the world Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI

Käyttöohje. MOVIMOT energiansäästömoottoreille. Julkaisuajankohta 10/2005 GC / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIMOT energiansäästömoottoreille GC110000 Julkaisuajankohta 10/05 11402733 / FI Käyttöohje

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käsikirja. MOVIDRIVE MDX60B/61B Toimintavarmuus

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käsikirja. MOVIDRIVE MDX60B/61B Toimintavarmuus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käsikirja MOVIDRIVE MDX60B/61B Toimintavarmuus Julkaisuajankohta 09/2010 17019737 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI

Korjausvedos. MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B. Julkaisuajankohta 09/2005 FA361510 11456744 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX61B -ohjainkortti MOVI-PLC DHP11B FA361510 Julkaisuajankohta 09/2005 11456744 /

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 43533 / FI Korjauksia Korjauksia Asennus

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käsikirja. MOVITRAC LTP-B Toimintavarmuus

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käsikirja. MOVITRAC LTP-B Toimintavarmuus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käsikirja MOVITRAC LTP-B Toimintavarmuus Julkaisuajankohta 10/2013 20225865 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä

Lisätiedot

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP

Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelutt Käyttöohjeen korjaus MOVITRAC LTP Julkaisuajankohta 06/2009 16820142 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world MOVITRAC LTP:n käyttöohjeen

Lisätiedot

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus

Korjaus käsikirjaan. MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus käsikirjaan MOVIMOT MM..D Toiminnallinen turvallisuus Sallittujen laiteyhdistelmien laajennus Julkaisuajankohta 11/2013 20258267

Lisätiedot

1 Korjaukset MOVIFIT -FC

1 Korjaukset MOVIFIT -FC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *9988_5* Korjaus Hajautettu käyttölaitejärjestelmä MOVIFIT -FC Painos /05 9988/FI Korjaukset MOVIFIT -FC Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käsikirja. MOVITRAC MC07B Toimintavarmuus

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käsikirja. MOVITRAC MC07B Toimintavarmuus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käsikirja MOVITRAC MC07B Toimintavarmuus Julkaisuajankohta 12/2011 19396546 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. MOVIFIT Toimintavarmuus. Käsikirja. Julkaisuajankohta 12/2008 11663537 / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. MOVIFIT Toimintavarmuus. Käsikirja. Julkaisuajankohta 12/2008 11663537 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVIFIT Toimintavarmuus Julkaisuajankohta 12/2008 11663537 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä

Lisätiedot

Käsikirja MOVIFIT -MC / -FC Toimintavarmuus

Käsikirja MOVIFIT -MC / -FC Toimintavarmuus Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käsikirja MOVIFIT -MC / -FC Toimintavarmuus Julkaisuajankohta 07/2011 19300530 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC

* _1115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *977_5* Korjaus Hajautettu käyttölaiteohjaus MOVIFIT -MC Painos /05 977/FI Korjaukset MOVIFIT -MC Pistoliitinten X70F, X7F

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI

Korjauksia MOVIDRIVE MDX60B/61B. Julkaisuajankohta 01/2005 LA360000 11448733 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDX60B/6B LA360000 Julkaisuajankohta 0/2005 448733 / FI Korjauksia Asennus Jarruvastusten,

Lisätiedot

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817*

Korjaus. Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D * _0817* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23583371_0817* Korjaus Hajautetut käyttölaitejärjestelmät MOVIMOT MM..D Painos 08/2017 23583371/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

Korjaus. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116*

Korjaus. Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 * _1116* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23069821_1116* Korjaus Synkroniservomoottorit CMP40 CMP112, CMPZ71 CMPZ100 Painos 11/2016 23069821/FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112

* _1216* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23045833_1216* Korjaus Synkroniservomoottorit CFM71 CFM112 Painos 12/2016 23045833/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVITRAC B. Korjaus. Julkaisuajankohta 07/ / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVITRAC B. Korjaus. Julkaisuajankohta 07/ / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut MOVITRAC B Julkaisuajankohta 07/2008 16658132 / FI Korjaus 1 Ohjeita 1 Ohjeita OHJEITA Nämä lisätiedot eivät korvaa yksityiskohtaista

Lisätiedot

Korjaus. Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen Kenttäväyläliitynnät, kenttäjakolaitteet * _0717*

Korjaus. Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen Kenttäväyläliitynnät, kenttäjakolaitteet * _0717* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23558989_0717* Korjaus Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen Kenttäväyläliitynnät, kenttäjakolaitteet Painos 07/2017

Lisätiedot

* _0616* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Käsikirja. MOVIFIT -MC/-FC Toimintavarmuus

* _0616* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Käsikirja. MOVIFIT -MC/-FC Toimintavarmuus Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *22513183_0616* Käsikirja MOVIFIT -MC/-FC Toimintavarmuus Painos 06/2016 22513183/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC B *21331928_1014* www.sew-eurodrive.com

Korjaus MOVITRAC B *21331928_1014* www.sew-eurodrive.com Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *211928_1014* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 02 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Korjaus MOVIFIT -SC Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Korjaus MOVIFIT -SC Julkaisuajankohta 01/2011 17069742 / FI 1 Täydennys / korjaus Yleiskatsaus 1 Täydennys / korjaus HUOM Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075

Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS2000 Exi PTB 01 ATEX 2075 Käyttöohjeet Vahvistinyksikkö VS000 Exi PTB 0 ATEX 075 70496/00 0/007 Sisältö Turvaohjeet... Toiminnot ja ominaisuudet... Asennus... 4. Antureiden asennus... 5 4 Sähköinen liitäntä... 5 4. Liitinjärjestys...

Lisätiedot

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan

Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan Moottorin lämpötilan mittauksen kytkeminen taajuusmuuttajaan IEC standardin asettama vaatimus: IEC 60664-1:2007 Pienjänniteverkon laitteiden eristyskoordinaatio. Osa 1:Periaatteet, vaatimukset ja testit.

Lisätiedot

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5

I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM. Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 I-Vinssi LM.60i 24V / I/O-net / 60NM A5332020 Sisältö Sovellukset 1 Ominaisuudet 1 Mitoitus 3 Varavirtalähde 3 Varusteet 4 Johdotus 5 Tekninen erittely 5 Sovellukset Käyttölaite ohjaa ilman sisääntuloluukkuja.

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI

HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-PURE300/12 (F) HQ-PURE300/24 (F) 300 WATIN DC-AC SINIAALTOINVERTTERI LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ! Hyödylliset sovellukset Kannettavat, radiot, pienet televisiot, VCR-nauhurit, DVD-soittimet,

Lisätiedot

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita

VLT HVAC Drive. VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita VLT HVAC Drive 102 pikaohjeita s. 1-4 1. VLT HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä s. 5 4. Huomioitavaa asennuksessa 1. HVAC Drive 102 ohjaus ulkopuolisella säätimellä

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

inet Box Asennusohje

inet Box Asennusohje Asennusohje Sivu 2 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Turvallisuusohjeita... 2 Käyttötarkoitus... 2 Toimituksen sisältö... 2 Mitat... 3 Liitännät / säätölaitteet... 3 Näytöt... 3 Asennus...

Lisätiedot

Käyttöohjeen lisäosa. MOVITRAC LTP-B 575 V:n taajuusmuuttajat *21223114_0214* www.sew-eurodrive.com

Käyttöohjeen lisäosa. MOVITRAC LTP-B 575 V:n taajuusmuuttajat *21223114_0214* www.sew-eurodrive.com Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21223114_214* Käyttöohjeen lisäosa SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax

Lisätiedot

Lisäkontaktoriyksikkö

Lisäkontaktoriyksikkö Lisäkontaktoriyksikkö S2-18 / S2-18S / S2-30 Asennusohjeet Versio 09/2015 Sisällysluettelo 1. Tietoa asennusohjeesta 2. Tärkeää tietoa turvallisuudesta 2.1. Käyttötarkoitus 2.2. Turvallisuuteen liittyvää

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFS21B PROFIsafe-yksiköllä varustettu PROFINET IO (Turvallinen pysäytys) Julkaisuajankohta 10/2007 11648333 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFS21B PROFIsafe-yksiköllä varustettu PROFINET IO (Turvallinen pysäytys) Julkaisuajankohta 10/2007 11648333 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFS21B PROFIsafe-yksiköllä varustettu PROFINET IO (Turvallinen pysäytys) Julkaisuajankohta 10/2007 11648333 / FI

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle

VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle HVAC Drive - Pikaohjeita VLT HVAC Drive FC-102 Pikaohje ulkopuoliselle ohjaukselle 1 HVAC Drive ohjaus ulkopuolisella säätimellä... 2 1.1 Parametrit Quick Menun alta (02 quick set-up)... 3 1.2 Parametrit

Lisätiedot

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi

ESMART202 Teholähde ja akkulaturi 7.5 ALARMS SYSTEM CERTIFICATIO SYSTEM CERTIFICATIO KÄYTTÖOHJE BRUKSAVISIG OPERATIG ISTRUCTIO BEDIEUGSALEITUG RAK 48 27.12.2004 L IPUT ESMART 202 AC O OUTPUT COMMO BAT LOW AC FAIL TEMP COMP BAT OK O CUTOFF

Lisätiedot

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön

Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön Danfoss Vinkkejä Vinkkejä Danfoss VLT Taajuusmuuttajan käyttöön 1 Vinkkejä Danfoss VLT taajuusmuuttajien käyttöön... 2 1.1 Pikanäppäimet... 2 1.2 Helppokäyttö toiminnot... 3 1.3 Q1 Oma valikon käyttö...

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606b F 4.3.2013

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606b F 4.3.2013 Mallit 5P-EC 20P-EC 25P-EC 3P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox.09.606b F 4.3.203 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi, jotka asennetaan

Lisätiedot

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

HYDROSET EN 8-4 F PINNANSÄÄTÖ- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ KESKUSYKSIKKÖ Keskusyksikkö on laitekotelon sisään työnnettävää mallia ja laitetta voidaan käyttää seinä- tai paneeliasenteisena. Keskusyksikkö sisältää virransyötön, toimintojen viiveet, releet, merkkivalot,

Lisätiedot

Yleistä turvareleistä

Yleistä turvareleistä Turva Turvareleet Yleistä Yleistä turvareleistä Yleistä Miksi turvareleitä käytetään? Turvareleillä on mm. seuraavia käyttötarkoituksia Hätäseis painikkeiden, turvarajakytkimien, turvavaloverhojen sekä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS)

Hätäkutsujärjestelmä on kaapeloitu kutsujärjestelmä joka koostuu seuraavista laitteista: Merkkivalo (LS) Hätäkutsupakkaus Tyyppi: 5200 xx Pakkaus koostuu: erkkivalo Tyyppi: 5203 xx Vetonarupainike Tyyppi: 5202 xx Sammutuspainike Tyyppi: 5201 xx Teholähde Tyyppi: 5204 xx Täydentävät tuotteet (eivät kuulu toimitukseen):

Lisätiedot

Käsikirja. Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen PROFIsafe -kenttäjakolaite. Julkaisuajankohta 05/ / FI

Käsikirja. Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen PROFIsafe -kenttäjakolaite. Julkaisuajankohta 05/ / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Käyttölaitejärjestelmä hajautettuun asennukseen PROFIsafe -kenttäjakolaite Julkaisuajankohta 05/2007 11381531

Lisätiedot

Verkkodatalehti. FLN-OSSD Flexi Loop TURVA-ANTURIEN SARJAANKYTKENTÄ

Verkkodatalehti. FLN-OSSD Flexi Loop TURVA-ANTURIEN SARJAANKYTKENTÄ Verkkodatalehti FLN-OSSD1100108 Flexi Loop A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Yksityiskohtaiset tekniset tiedot Turvatekniset ominaisuudet Tilaustiedot Tyyppi muita laiteversioita ja varusteita Turvallisuuden

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

SEW-EURODRIVE Driving the world

SEW-EURODRIVE Driving the world Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23582561_0817* Korjaus MOVIMOT MM..D, jossa kolmivaihemoottori DT/DV Painos 08/2017 23582561/FI SEW-EURODRIVE Driving the

Lisätiedot

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt

G Kytkentäohje. 1.1 Yleistä. 1.4 Pellin toimilaite. 1.5 Savunilmaisin/Palotermostaatti. 1.2 Tulot. 1.3 Lähdöt G5996.3 Fi Asennusohjeet Valvonta- ja liikuttelujärjestelmä 1 Kytkentäohje 1.1 Yleistä Ohjausyksikkö sisältää elektronisia komponentteja, jotka voivat vahingoittua, jos niitä käsitellään väärin. Kaikkien

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 VERSIO: 201401 ASIAKIRJA: 841608 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 ROTOTILTIN OHJAUS HALLINTAVIPUEMULOINNILLA SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Toimituksen

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

MBPF-100S MB-600PF MBPF-200S Liekintunnistinyksiköt

MBPF-100S MB-600PF MBPF-200S Liekintunnistinyksiköt MBPF-1001 FIN Marraskuu 9.2006 MBPF-100S MB-600PF MBPF-200S Liekintunnistinyksiköt MÄÄRITELMÄ MBPF-100S, MB-600PF ja MBPF-200S yksiköt mahdollistavat käyttäjälle näkyvän ilmaisun ja sähköisen ulostulon

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

*21271119_0115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Käyttöohje MOVITRAC LTP-B

*21271119_0115* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Käyttöohje MOVITRAC LTP-B Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21271119_0115* Käyttöohje MOVITRAC LTP-B Painos 01/2015 21271119/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisältö Sisältö 1 Yleisiä

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014

EC-Huippuimurit. Vallox. Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet. Mallit. Vallox. 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.2014 Mallit 15P-EC 0P-EC 5P-EC 31P-EC 40P-EC 50P-EC 56P-EC Vallox 1.09.606 F Voimassa alkaen 16.6.014 Asennus-, huolto- ja käyttöohjeet Vallox- huippuimurit on tarkoitettu poistoilmajärjestelmien puhaltimiksi,

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3

KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET. FinnPropOy Puhelin: 040-773 4499 Y-tunnus: 2238817-3 KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE EC-VOIMALASÄÄTIMET KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJE Sivu 2/7 JOHDANTO Hyvä asiakas! Kiitos, että olette valinneet laadukkaan suomalaisen FinnProp pientuulivoimalasäätimen. Tästä käyttö- ja

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX

ASENNUSOHJE. Tehovahti Effekt 103RX ASENNUSOHJE Tehovahti Effekt 103RX YLEISTÄ Toiminta: Tehovahti mittaa yksittäisten vaiheiden virrankulutusta virtamuuntimien avulla ja kytkee tarvittaessa päälle / pois päältä osan kuormasta, ettei säädetty

Lisätiedot

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite

Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Linkkirakenne DDL, I/O-moduulit. Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL Luetteloesite Väyläliitännät Linkkirakenne DDL T/L-moduuli V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 3 V-muotoilu I/O-moduuli aktiivinen ATEX-sertifioitu 4 V-muotoilu

Lisätiedot

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb)

Ilmanlämmitin, sähkö. Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset. Konekoko (aa) 01 09. Toimintovaihtoehto (bb) Yleistä Sähköllä lämmitettävässä ilmanlämmittimessä on putkimaiset lämpöelementit. Ilmanlämmitin, sähkö Konekoko (aa) 01 0 Toimintovaihtoehto (bb) Tehovaihtoehto (c) 1, 2, 3, 4, 5, 6 (0 = tilavaraus tehov.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE engcon DC2

ASENNUSOHJE engcon DC2 ASENNUSOHJE engcon DC2 Versio 201602 Tuotenro 841606 KONEKOHTAINEN CATERPILLAR M313D M322D Alkuperäinen käyttöohje Ohjekirja 1 Johdanto 1.1 Yleistä Tämän asennusohjeen tarkoituksena on antaa tarvittavat

Lisätiedot

EC-KAKSINOPEUSMUUNNIN

EC-KAKSINOPEUSMUUNNIN Malli 99 Dokumentti D Voimassa alkaen..0 Päivitetty..07 OHJE EC-KAKSIOPEUSMUUI Ohje EC-kaksinopeusmuunnin Vallox EC-imureiden ohjaukseen TOIMITA TOIMITA EC-kaksinopeusmuuntimen avulla voidaan -pyörimisnopeuksinen,

Lisätiedot

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03

GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 GSM OHJAIN FF KÄYTTÖOHJE PLC MAX S03 TRIFITEK FINLAND OY 2012 V1.0 1. OHJELMISTO; ASENTAMINEN, KÄYTTÖ 1.1 Ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen, Ajurin asentaminen Laitteen mukana toimitetaan muistitikulla

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Turvajarrumoduuli BST kytkentäkaappiasennukseen

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Käyttöohje. Turvajarrumoduuli BST kytkentäkaappiasennukseen Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Turvajarrumoduuli BST kytkentäkaappiasennukseen Julkaisuajankohta 10/2011 19357346 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

Jatkuva kierrosluvun rajoitus

Jatkuva kierrosluvun rajoitus Taustaa Taustaa Jatkuvan kierrosluvun rajoitustoiminnon aktivointiin on olemassa kolme vaihtoehtoa. Jos ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla (Bodywork Communication Interface): Analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje

SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 27.7.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/7 SET/SA2 Kapasitiivinen anturi Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Radioamatöörikurssi 2013

Radioamatöörikurssi 2013 Radioamatöörikurssi 2013 Polyteknikkojen Radiokerho Sähköturvallisuus 19.11.2013 Teemu, OH2FXN 1 / 14 Perusteet 230 V riittää tappamaan: järki mukaan kun säädetään verkkosähkön kanssa. Ylisuunnittelemalla

Lisätiedot

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET

Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Normit TUOTETTA KOSKEVAT NORMIT JA MÄÄRÄYKSET Suihkukaapit on valmistettu seuraavien direktiivien mukaisesti: Matalajännite 2006/95/EEC Yhdenmukaisuus kyseisen direktiivin kanssa taataan seuraavilla harmonisointinormeilla:

Lisätiedot

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Moottorin kierrosluvun rajoitus estää moottorin kierroslukua ylittämästä esimääritettyä arvoa. Tämän

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin

MD-1 ASENNUSOHJE. 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 11.02.2010 Sähköposti: info@labkotec.fi Internet: www.labkotec.fi 1/5 20 ma virtasilmukka / RS-232 muunnin ASENNUSOHJE Copyright

Lisätiedot

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje

Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473. Asennusohje Ultraäänivirtausmittari Sharky BR473 Sisältö: 2 Tärkeää Huomioita Virtausmittarin asennus 3 Syöttöjännite Pulssilähtö Lämpötilat 4 Asennus 5 Kytkennät 6 Mittapiirrokset 7 Mittataulukko 8 Muita huomioita

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje

Nokeval. FD200-sarja. Käyttöohje Nokeval FD200-sarja Käyttöohje 1 Sisällysluettelo Dokumentin tiedot... 2 FD200A4 ja FD200A6 kenttänäytöt... 3 Käyttöjännitteen kytkeminen... 4 Asettelu... 5 Tekniset tiedot... 6 Dokumentin tiedot Soveltuvuus

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve mitoitus ekninen tuote-esite RFA oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni Virrattomana kiinni (C) ekniset tiedot Sähköiset

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Turvajarrumoduuli BST. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 04/2008 16614135 / FI

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Turvajarrumoduuli BST. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 04/2008 16614135 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Turvajarrumoduuli BST Julkaisuajankohta 04/2008 16614135 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840

Käyttöoppaasi. HUSQVARNA QC325H http://fi.yourpdfguides.com/dref/834840 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2

Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat S 3004 / S 3004 P / S 5004 / S 5004 E (NL) Asennusohje Sivu 2 Ultraheat sähkökäyttöinen lisälämmitin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Asennusohje Käyttötarkoitus... 3 Vaatimustenmukaisuusvakuutus...

Lisätiedot

Suuntaventtiilit Sähköiset ohjaukset, standardin mukaiset Sarja HV30. Luetteloesite

Suuntaventtiilit Sähköiset ohjaukset, standardin mukaiset Sarja HV30. Luetteloesite Suuntaventtiilit Sähköiset ohjaukset, standardin mukaiset Sarja HV30 Luetteloesite 2 Suuntaventtiilit Sähköiset ohjaukset, standardin mukaiset Sarja HV30 5/2-suuntaventtiili, Sarja HV30 Qn = 4300 l/min

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje

SET-100 Rajakytkinyksikkö Käyttö- ja asennusohje Labkotec Oy Myllyhaantie 6 33960 PIRKKALA Vaihde: 029 006 260 Fax: 029 006 1260 7.5.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/9 SET-100 Rajakytkinyksikkö Copyright 2015 Labkotec Oy Varaamme oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFS11B PROFIBUS DP-V1 jossa PROFIsafe. Julkaisuajankohta 09/2007 11478330 / FI

Käsikirja. Kenttäväyläliitäntä DFS11B PROFIBUS DP-V1 jossa PROFIsafe. Julkaisuajankohta 09/2007 11478330 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Kenttäväyläliitäntä DFS11B PROFBUS DP-V1 jossa PROFsafe Julkaisuajankohta 9/27 1147833 / F Käsikirja SEW-EURODRVE

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC V / DC V Nimellisjännitteen taajuus ekninen tuote-esite RFA-S2 oimilaite turvatoiminnolla palloventtiileille imellisvääntömomentti 10 m imellisjännite AC 24...240 V / DC 24...125 V Ohjaus Auki-kiinni kahdella integroidulla apukytkimellä

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PYÖRIVÄN LÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ. MicroMax. Tuotenro F21009201. IBC control Made in Sweden

KÄYTTÖOHJE PYÖRIVÄN LÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ. MicroMax. Tuotenro F21009201. IBC control Made in Sweden KÄYTTÖOHJE PYÖRIVÄN LÄMMÖNVAIHTIMEN OHJAUSYKSIKKÖ MicroMax Tuotenro F21009201 IBC control Made in Sweden SISÄLLYSLUETTELO Asennusohje 2 Asennus 2 Turvaohje 3 Valmistajan ilmoitus 4 Toimintakuvaus 5 Tekniset

Lisätiedot