Suorituskykyjen kehittäminen 2015+

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suorituskykyjen kehittäminen 2015+"

Transkriptio

1 PE Suorituskykyjen kehittäminen Puolustusvoimien hankepäivä

2 Suorituskykyperusteisuus Suomen sotilaallisen puolustamisen toteuttaminen edellyttää turvallisuus-ympäristön sotilaalliseen kapasiteettiin suhteutettuja sotilaallisia suorituskykyjä. Näillä suorituskyvyillä on vastattava myös kahden muun tehtävän vaatimuksiin. Puolustusvoimien kehittämisessä korostuu suorituskykyperusteinen suunnittelu. Suorituskyky tarkoittaa kykyä saavuttaa haluttu vaikuttavuus tehtävien täyttämiseksi huomioiden uhka, toimintaympäristö ja muut olosuhteet. Suorituskyky muodostuu, kun tarvittava henkilöstö, materiaali, käyttö-ja toimintaperiaatteet, informaatio ja organisaatio muodostavat toimintakykyisen kokonaisuuden joukon tai järjestelmän. Uudistetussa suorituskykylähtöisessä suunnitteluprosessissa on pyritty suorituskyvyn tarve ja sen ratkaisu erottamaan suunnittelun alkuvaiheessa toisistaan. Tarvittavaa suorituskykyä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti ja pyritään löytämään uusia kustannustehokkaita ratkaisuja sen tuottamiseksi. 2

3 Puolustusjärjestelmän looginen kehittäminen Tehtävät Kyvykkyysalueet Puolustusjärjestelmä Osajärjestelmät Kehittämisohjelma Kehittämissuunnitelma Puolustusjärjestelmän Toiminta-ajatus PV:n tehtävien toteuttaminen Joukkojen tuottaminen Toimintaympäristötietoisuus Voimankäyttö Logistiikka Johtaminen Verkostotoiminta Suoja Toiminnanohjaus ja tuki JOUKKOTUOTANTO- TIEDUSTELU- JA VALVONTA- TAISTELU- LOGISTIIKKA- JOHTAMIS Johtamis-ja verkkorakenne TOIMINNANOHJAUS- PVJOTU PVTVM PVTST PVLOG PVJO PVTOTU KEHITTÄMISSUUNNITELMAT PEKESU KESU KESU KESU Mikä vaikutus halutaan saada aikaan ajassa, tilassa ja olosuhteissa tehtävien toteuttamiseksi? Mitä kyvykkyyksiä halutun vaikutuksen aikaansaaminen edellyttää? Miten PJ:n osajärjestelmät toteuttavat vaaditut kyvykkyydet? Miten PJ:n osajärjestelmiä kehitetään vaadittujen kyvykkyyksien saamiseksi? Miten vaaditut kyvykkyydet rakennetaan? 3

4 Tehtävät haluttu vaikutus Tehtävät Puolustusjärjestelmän Toiminta-ajatus PV:n tehtävien toteuttaminen Mikä vaikutus halutaan saada aikaan ajassa, tilassa ja olosuhteissa tehtävien toteuttamiseksi? Perustana annetut suunnitteluperusteet, tehtävät ja ohjaus Laaditaan puolustusjärjestelmän toimintaajatus, mitä vaikuttavuutta halutaan annettujen tehtävien toteuttamiseksi Määritetään miten annetut tehtävät toteutetaan Puolustusvoimain komentaja yhdessä puolustushaarakomentajien ja Pääesikunnan johdon kanssa määrittävät perusteet puolustusjärjestelmän kehittämiselle, jotta puolustusvoimille ja puolustushaaroille annetut tehtävät täytetään. Puolustusvoimain komentaja hyväksyy suunnitteluvaiheen lopputuotteen 4

5 PV:n kyvykkyysalueet Kyvykkyysalueet Joukkojen tuottaminen Toimintaympäristötietoisuus Voimankäyttö Logistiikka Johtaminen Verkostotoiminta Suoja Toiminnanohjaus ja tuki Puolustusjärjestelmän kahdeksan kyvykkyysalueen kautta määritetään mitä kyvykkyyttä halutun vaikutuksen aikaan saaminen edellyttää. Määrittelystä vastaa ja puolustushaarat osallistuvat määrittelytyöhön. Mitä kyvykkyyksiä halutun vaikutuksen aikaansaaminen edellyttää? Puolustusvoimain komentaja hyväksyy suunnitteluvaiheen lopputuotteen 5

6 PV:n kyvykkyysalueiden tiivistetty kuvaus Kyvykkyysalueet Joukkojen tuottaminen Toimintaympäristötietoisuus Voimankäyttö Logistiikka Johtaminen Verkostotoiminta Suoja Toiminnanohjaus ja tuki Mitä kyvykkyyksiä halutun vaikutuksen aikaansaaminen edellyttää? Joukkojen tuottaminen on kykyä rekrytoida, kouluttaa, harjoituttaa ja sijoittaa joukkojen sekä johtoportaiden henkilöstö joukkorakenteen mukaisiin tehtäviin, antaa varustamisen perusteet, mitata niiden suorituskyky ja ylläpitää joukkorakenne. Toimintaympäristötietoisuus on kykyä kerätä eri lähteistä toimintaympäristön tietoa, järjestää, analysoida ja ymmärtää tämän tiedon merkitys sekä tuotteistaa ja jakaa kerätty ja analysoitu informaatio päätöksentekoa varten. Voimankäyttö on kykyä yhdistää liike ja vaikuttaminen tehtävän edellyttämien vaikutusten luomiseksi kaikissa toiminta- ja vaikutusympäristöissä. Logistiikka on kykyä luoda ja ylläpitää joukkojen ja henkilöstön toimintakykyä sekä hankkia, tuottaa, varastoida, jakaa, modernisoida sekä pitää kunnossa ja poistaa käytöstä materiaalia. Johtaminen on kykyä käyttää toimivaltaa sekä ohjausta henkilöstöön, joukkoihin ja suorituskykyihin tehtävän ja tavoitteen toteuttamiseksi. Verkostotoiminta on kykyä toteuttaa ihmisten ja tekniikan verkostoituminen. Sen on mahdollistettava tiedon ja tietoyhteyksien tarjoamisen kautta kyvykkyysalueiden integroitu toiminta. Suoja on omien järjestelmien, joukkojen, materiaalin ja informaation kykyä neutralisoida tai minimoida vastustajan toimien vaikutus kaikissa toimintaympäristöissä. Toiminnanohjaus ja tuki on kykyä varmistaa suorituskyvyn rakentamisessa ja ylläpidossa tarvittavan kokonaisohjauksen ja tuen puolustusjärjestelmän ylläpitämiseksi ja rakentamiseksi. 6

7 Puolustusjärjestelmän rakenne osajärjestelmineen PUOLUSTUS osajärjestelmät TOIMINNANOHJAUS- JOUKKOTUOTANTO- JOHTAMIS Johtamis-ja verkkorakenne TIEDUSTELU- JA VALVONTA- TAISTELU- LOGISTIIKKA- Miten PJ:n osajärjestelmät toteuttavat vaaditut kyvykkyydet? Puolustusjärjestelmän osajärjestelmissä kuvataan miten vaaditut kyvykkyydet halutun vaikutuksen saamiseksi toteutetaan. Osajärjestelmä ottaa huomioon kokonaisuuden ylhäältä strategiselta tasalta aina yksittäiseen taistelijaan saakka. Osajärjestelmän kuvaus on peruste analysoida sen kehittämistarpeet. Kuvauksista vastaa Pääesikunnan vastuulliset osastot ja puolustushaarat. Puolustusvoimain komentaja hyväksyy suunnitteluvaiheen lopputuotteen 7

8 Puolustusjärjestelmän osajärjestelmien tiivistetty kuvaus PUOLUSTUS osajärjestelmät TOIMINNANOHJAUS- JOUKKOTUOTANTO- JOHTAMIS Johtamis-ja verkkorakenne TIEDUSTELU- JA VALVONTA- TAISTELU- LOGISTIIKKA- Miten PJ:n osajärjestelmät toteuttavat vaaditut kyvykkyydet? Joukkotuotantojärjestelmän tehtävänä on luoda edellytykset joukkojen perustamiselle rakentamalla ja ylläpitämällä joukkorakenteen mukaiset joukot. Tiedustelu- ja valvontajärjestelmän tehtävänä on tuottaa kaikissa valmiustiloissa toimintaympäristön kokonaisvaltainen tiedustelu-analyysi ja valvontatilannekuva, joilla muodostetaan toimintaympäristötietoisuus. Taistelujärjestelmällä tarkoitetaan puolustusjärjestelmän voimankäytön suorituskykyjen muodostamaa kokonaisuutta. Voimankäyttö jakautuu liikkeeseen ja vaikuttamiseen. Logistiikkajärjestelmä on yhtenäinen tuotanto-, tukeutumis- ja palveluverkosto, joka toimii ja verkottuu sekä kansallisessa että kansainvälisessä ympäristössä. Johtamisjärjestelmällä tarkoitetaan suorituskykyjen toimivallan käytön ja ohjauksen johtamisen kokonaisuutta. Toiminnanohjausjärjestelmä on osa puolustusvoimien kolmitasoista hallintorakennetta. 8

9 Kehittämisohjelma KEHO PVJOTU PVTVM PVTST PVLOG PVJO PVTOTU Miten PJ:n osajärjestelmiä kehitetään vaadittujen kyvykkyyksien saamiseksi? Puolustusjärjestelmän kehittäminen toteutetaan osajärjestelmien kehittämisohjelmilla. Kehittämisohjelmissa kuvataan miten osajärjestelmiä ja niiden suorituskykyjä kehitetään halutun vaikutuksen ja vaadittujen kyvykkyyksien saamiseksi. Kehittämisohjelmat jakaantuvat osajärjestelmittäin seuraavasti: Puolustusvoimien joukkotuotantojärjestelmän kehittämisohjelma (PVJOTU) Puolustusvoimien tiedustelu- ja valvontajärjestelmän sekä maalittamistuen kehittämisohjelma (PVTVM) Puolustusvoimien taistelujärjestelmän kehittämisohjelma (PVTST) Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmän kehittämisohjelma (PVLOG) Puolustusvoimien johtamisjärjestelmän kehittämisohjelma (PVJO) Puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisohjelma (PVTOTU) Jokainen kehittämisohjelma koostuu yhteisestä kehittämisosasta ja puolustushaarojen (maa, meri, ilma) kehittämisosista. Laatimisesta vastaavat pääesikunnan vastuulliset osastot ja puolustushaarat. Puolustusvoimain komentaja hyväksyy suunnitteluvaiheen lopputuotteen 9

10 Kehittämissuunnitelmat KEHITTÄMISSUUNNITELMAT KESU PEKESU KESU KESU KESU Miten vaaditut kyvykkyydet rakennetaan? Puolustusvoimien kehittämissuunnitelmissa laaditaan yksityiskohtainen suunnitelma suorituskyvyn rakentamiseksi ja annetaan perusteet vastuulla oleville hankkeille hankesuunnitelmien laatimiseksi. Kehittämissuunnitelmat huomioivat koko järjestelmäkokonaisuuden henkilöstön, materiaalin, käyttö- ja toimintaperiaatteiden, informaation sekä organisaation osalta. Puolustusvoimien kehittämissuunnitelmat jakaantuvat Pääesikunnan, maavoimien, merivoimien ja ilmavoimien kehittämissuunnitelmiin. Pääesikunnan kehittämissuunnitelman laativat vastuulliset pääesikunnan osastot ja sen kokoamisesta vastaa Pääesikunnan kanslia. Puolustushaarojen kehittämissuunnitelmista vastaavat puolustushaaraesikunnat. Pääesikunnan KESU:n hyväksyy PEPÄÄLL ja puolustushaarojen KESU:t puolustushaarakomentaja 10

11 Linjaorganisaation vastuut 1/2 Puolustusvoimain komentaja yhdessä puolustushaarakomentajien ja Pääesikunnan johdon kanssa määrittävät perusteet puolustusjärjestelmän kehittämiselle, jotta puolustusvoimille ja puolustushaaroille annetut tehtävät täytetään. johtaa puolustusvoimien suorituskyvyn kehittämistä määrittäen puolustusjärjestelmälle ja sen osajärjestelmille tehtävät, toiminta-ajatukset ja suorituskykyvaatimukset sekä vastaa sen toimeenpanon suunnittelusta ja tarvittavien resurssien määrittämisestä ja jaosta. Suunnittelun eri vaiheiden lopputuotteet käsitellään puolustusvoimien ylimmässä johdossa ja ne esitellään Puolustusvoimain komentajalle hyväksyttäväksi. 11

12 Linjaorganisaation vastuut 2/2 Puolustushaaraesikunta osallistuu puolustusjärjestelmän tavoitetilan määrittämiseen, osallistuu puolustusjärjestelmän kyvykkyyksien laadintaan osallistuu puolustusjärjestelmän osajärjestelmien ja niiden kehittämisohjelmien laadintaan ja vastaa niissä oman kehittämisosan laadinnasta vastaa puolustushaaran kehittämissuunnitelman laatimisesta osallistuu pääesikunnan strategiseen suunnitteluun laatimalla käyttöperiaatteisiin, toimintatapoihin ja joukkorakenteeseen sekä toimi-alojen ohjeistukseen liittyviä osakokonaisuuksia Logistiikkalaitos osallistuu puolustusjärjestelmän tavoitetilan määrittämiseen, osallistuu puolustusjärjestelmän osajärjestelmien ja niiden kehittämisohjelmien laadintaan osallistuu puolustushaaran kehittämissuunnitelman laatimiseen 12

13 Puolustusjärjestelmän looginen kehittäminen Tehtävät Kyvykkyysalueet Puolustusjärjestelmä Osajärjestelmät Kehittämisohjelma Kehittämissuunnitelma Puolustusjärjestelmän Toiminta-ajatus PV:n tehtävien toteuttaminen Joukkojen tuottaminen Toimintaympäristötietoisuus Voimankäyttö Logistiikka Johtaminen Verkostotoiminta Suoja Toiminnanohjaus ja tuki JOUKKOTUOTANTO- TIEDUSTELU- JA VALVONTA- TAISTELU- LOGISTIIKKA- JOHTAMIS Johtamis-ja verkkorakenne TOIMINNANOHJAUS- PVJOTU PVTVM PVTST PVLOG PVJO PVTOTU KEHITTÄMISSUUNNITELMAT PEKESU KESU KESU KESU Mikä vaikutus halutaan saada aikaan ajassa, tilassa ja olosuhteissa tehtävien toteuttamiseksi? Mitä kyvykkyyksiä halutun vaikutuksen aikaansaaminen edellyttää? Miten PJ:n osajärjestelmät toteuttavat vaaditut kyvykkyydet? Miten PJ:n osajärjestelmiä kehitetään vaadittujen kyvykkyyksien saamiseksi? Miten vaaditut kyvykkyydet rakennetaan? 13

14 Kiitos mielenkiinnostanne! Kysymyksiä? 14

Merivoimien. kehittäminen hankemaailma. Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2014. Teemana

Merivoimien. kehittäminen hankemaailma. Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2014. Teemana Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 3/2014 Rannikkojoukkojen kehittämisseminaari tuotti uutta ajattelua s. 46 Teemana Merivoimien kehittäminen hankemaailma 7. Ohjuslaivue 45-vuotta s. 60 Kansallinen

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Puolustushallinnon tutkimustoiminta

Puolustushallinnon tutkimustoiminta Osastrategia Puolustushallinnon tutkimustoiminta Puolustushallinnon tutkimustoiminta osastrategia Sisällysluettelo Johdanto... 1 Tutkimustoiminnan periaatteet... 2 Tutkimustoiminnan kehittäminen... 3 Hallinnonalan

Lisätiedot

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN Diplomityö Kapteeni Henrikki Haapamäki Yleisesikuntaupseerikurssi 55 Maasotalinja Heinäkuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

MARRASKUU 11 2012. Tiedustelu ja vaikuttaminen maavoimien uudistetussa taistelutavassa

MARRASKUU 11 2012. Tiedustelu ja vaikuttaminen maavoimien uudistetussa taistelutavassa Sotilasaikakauslehti MARRASKUU 11 2012 Tiedustelu ja vaikuttaminen maavoimien uudistetussa taistelutavassa SISÄLTÖ N:o 915 Julkaisija Upseeriliitto ry www.upseeriliitto.fi 87. vuosikerta ISSN 0038-1675

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

Maavoimien johtamisen kehittäminen järjestelmillä ja palveluilla

Maavoimien johtamisen kehittäminen järjestelmillä ja palveluilla 8 Everstiluutnantti Heikki Lagus toimii apulaisosastopäällikkönämaavoimien Esikunnan johtamisjärjestelmäosastolla. Everstiluutnantti Mika Seppä toimii sektorijohtajana Maavoimien Esikunnan johtamisjärjestelmäosastolla.

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakäsikirja. Versio 1.6 (1.10.2012)

Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakäsikirja. Versio 1.6 (1.10.2012) Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakäsikirja (1.10.2012) Version numero Maanpuolustuskorkeakoulun toimintakäsikirja Muutokset Tekijät Hyväksynyt/ hyväksytty 1.1 Alkuperäinen sisällysluettelo Johanna Lautala,

Lisätiedot

Suomen kyberturvallisuusstrategia

Suomen kyberturvallisuusstrategia Suomen kyberturvallisuusstrategia Valtioneuvoston periaatepäätös 24.1.2013 1 Sisällys 1. Johdanto...1 2. Kyberturvallisuuden visio...3 3. Kyberturvallisuuden johtaminen ja kansallinen koordinaatio...4

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Huoltoupseerit Sveitsissä

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Huoltoupseerit Sveitsissä HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 4 2013 H Yhdistys sai uuden puheenjohtajan, syyskokous 2013 H Huoltoupseerit Sveitsissä TÄYTTÄ OLUTTA. Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

Puolustushallinnon tilahallinnan kokonaistarkastelu

Puolustushallinnon tilahallinnan kokonaistarkastelu Puolustushallinnon tilahallinnan kokonaistarkastelu (TILKO-hanke) Työryhmäraportti Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Paino: Erweko Oy, 2014 ISBN:978-951-25-2540-9 (nid.) ISBN:978-951-25-2541-6

Lisätiedot

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2007-2011 www.defmin.fi Puolustusministeriön hallinnonalan toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille - www.defmin.fi 15.12.2005 PUOLUSTUSMINISTERIÖ LÄHETE 1 (4) Puolustuspoliittinen osasto FI.PLM.10556 Helsinki 15.12.2005 169//2005

Lisätiedot

ICT -varautumisen vaatimukset

ICT -varautumisen vaatimukset ICT -varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI ICT-varautumisen vaatimukset Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2012 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta

Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta Julkaisuja 1 2015 Suomen Sotilassosiologinen Seura r.y. Maavoimien taistelu 2015 sosiologisesta näkökulmasta Suomen Sotilassosiologinen Seura 20 vuotta Risto Sinkko (toim.) Hannu Hyppönen Olli Envall Rainer

Lisätiedot

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia

Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia 5 Hyvä maine ansaitaan Poliisin viestintästrategia Hyvä maine ansaitaan Hyvä maine syntyy siitä, että

Lisätiedot

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO

KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO 1 (12) KUNTALAIN SISÄISTÄ VALVONTAA JA RISKIENHALLINTAA KOSKEVIEN SÄÄNNÖSTEN TOIMEENPANO Kuntaliitto Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO. Tutkinnon perusteet. Opetushallitus 2011 1 JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO Tutkinnon perusteet Opetushallitus 2011 2 LUONNOS 03.12.201 SISÄLTÖ 1. LUKU NÄYTTÖTUTKINNOT... 3 1.1 Näyttötutkintojen järjestäminen... 3 1.2 Näyttötutkinnon suorittaminen...

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET

VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET LUONNOS versio 0.9 VAHTI 1/2012 ICT-VARAUTUMISEN VAATIMUKSET Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1 (17) 1 Johdanto...3 1.1 Lukuohje...3 1.2 Perusteet...3 1.3 Turvallisuusympäristö ICT-varautumisen

Lisätiedot

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA

METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA METROPOLIAN MEININKI LAADUKASTA TULOSTA YHTEISTEN TOIMINTATAPOJEN AVULLA SISÄLTÖ JOHDANTO...3 LAADUKKAAN JA KILPAILUKYKYISEN TOIMINNAN ELEMENTIT METROPOLIASSA...4 Toimintakulttuuri...5 Tukeva ja kannustava

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

4.7.2013 PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄN UUDELLEENJÄRJESTÄMINEN

4.7.2013 PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄN UUDELLEENJÄRJESTÄMINEN 1 (11) PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄN UUDELLEENJÄRJESTÄMINEN 1 PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS JA SEN TAVOITTEET Tasavallan presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Lisätiedot

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Sisällysluettelo 1 Viestinnän strateginen rooli 2 Puolustushallinnon visio, arvot ja perustoiminnot

Lisätiedot

MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI 4/2003

MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI 4/2003 MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI 4/2003 U 4 irannikon PUOLUSTAJA MERIPUOLUSTUKSEN TIEDOTUS- JA JÄSENLEHTI Päätoimittaja Tilaushinnat vuodelle 2 0 0 4 Kai Masalin puh 09-351 040 f ax 09-351 04400

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN

PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 1 PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKA-APU PELASTUSTOIMELLE JA OSALLISTUMINEN PELASTUSTOIMINTAAN 10. Turvallisuusjohdon koulutusohjelma Teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli Tutkielma 2009 Risto Salopuro 2 1.

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011

JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO 2011 Määräys 15/011/2011 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Määräykset ja ohjeet 2011:29 Näyttötutkinnon perusteet JOHTAMISEN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

Lisätiedot

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström

Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön. Jussi Korhonen & Markku Ström Kunnan valmiussuunnitelman yleisen osan malli ja ohje sen käyttöön Jussi Korhonen & Markku Ström Pelastusopiston julkaisu D-sarja: Muut 2/2012 ISBN 978-952-5905-23-6 ISBN 978-952-5905-24-3 (PDF) ISSN 1795-9187

Lisätiedot