Puolustusvoimien logistiikan uudistaminen Puolustusvoimien hankepäivä Sotataloupäällikkö Kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustusvoimien logistiikan uudistaminen Puolustusvoimien hankepäivä 25.9.2012. Sotataloupäällikkö Kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg"

Transkriptio

1 Puolustusvoimien logistiikan uudistaminen Puolustusvoimien hankepäivä Sotataloupäällikkö Kenraaliluutnantti Jarmo Lindberg 25. syyskuuta Sisältö Logistiikkajärjestelmä Miksi muutos Mitä tavoitellaan Mitä muutetaan Mitkä asiat ovat painotuksen kohteena Miten toteutetaan 25. syyskuuta

2 Puolustusvoimien logistiikka Logistiikkajärjestelmä: - rakenne - toiminnot - tietotaito Puolustusvoimien / elinkeinoelämän ja yhteiskunnan komponentti Logistiikan suorituskyky Suomen sotilaallinen puolustaminen Muiden viranomaisten tukeminen Kansainvälinen sotilaallinen kriisinhallinta Vaatimukset Varmistetaan logistiikan suorituskyky kaikissa turvallisuustilanteissa ja olosuhteissa 25. syyskuuta Logistiikkajärjestelmä Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä STRATEGISET KUMPPANIT Yksityiset yritykset MAAVOIMIEN HUOLTO- JÄRJESTELMÄ MERIVOIMIEN HUOLTO- JÄRJESTELMÄ ILMAVOIMIEN HUOLTO- JÄRJESTELMÄ Viranomaiset Sopimukset TÄYDENNYKSET KUNNOSSAPITO KULJETUKSET LÄÄKINTÄHUOLTO HUOLTOPALVELUT JOUKKOTUOTANTO 25. syyskuuta

3 Logistiikan uudistuksen syyt ja tavoite Uudistuksen tarpeen aiheuttavat: Rakennemuutos Puolustusmateriaalin vanheneminen ja kallistuminen Muu kustannusten nousu Raha ei riitä nykyisen kokoisiin puolustusvoimiin Valtiontalouden merkittävät haasteet puolustuksen rahoituksessa Tavoitteena on: 1. Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen 2. Pysyvät kustannussäästöt Kiinteistömenot Henkilöstökulut Materiaalihankinnat 3. Puolustusmateriaali-investointien tason ylläpitäminen kolmanneksen tasolla puolustusvoimien budjetista Vaatimukset Nykyinen puolustusmateriaali ja järjestelmät on kyettävä ylläpitämään Kaikkien puolustushaarojen kykyjen kehittämistä on kyettävä tukemaan Yleinen asevelvollisuus Sotilaallinen liittoutumattomuus 25. syyskuuta Uudistuksella saavutettavat pysyvät säästöt Toimenpide ja vaikutus vuositasolla M Joukko-osastoja, laitoksia ja tukikohtia lakkautetaan ja yhdistetään Logistiikka uudistetaan. Toiminnot järjestetään puolustusvoimalaajuiseksi kokonaisuudeksi ja päällekkäisyydet poistetaan Tukipalvelut järjestetään uudelleen Johtamisrakenne madalletaan Rakenteellisten toimenpiteiden vaikutus yhteensä Lisäksi puolustusvoimien materiaali-investointien tasoa lasketaan suunnitellusta vuositasolla noin M. Suorituskyvyn kehittäminen jää alhaiselle tasolle. Toimenpiteiden kokonaisvaikutuksella hallitaan rahoitustason lasku ja menopaine, yhteensä noin 270 M vuonna syyskuuta

4 Logistiikan uudistuksen toteutusperiaate Strategialinja Tehtävä Tulos LOGISTIIKAN KOKO JA TOIMINTA TASAPAINOON RAHOITUKSEN KANSSA SUPISTETTAVA LOGISTIIKAN KOKOA VÄHENNETTÄVÄ TOIMIJOITA LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄN ELINKELPOISUUS JA TEHTÄVIEN TOTEUTUS TULEVAISUUDESSA KUSTANNUSTEHOKKUUS, SAMA AIKAAN VÄHEMMÄLLÄ (tehtävät eivät muutu) KEHITTYVÄ VERKOTTUMINEN VÄHENNETTÄVÄ ORGANISAATIOTASOJA JÄRJESTETTÄVÄ TOIMINTOJA UUDELLEEN KOHDENNETTAVA JA KOULUTETTAVA UUDELLEEN HENKILÖSTÖÄ JÄRJESTETTÄVÄ PALVELUJEN TUOTANTOA UUDELLEEN HYÖDYNNETTÄVÄ LAAJASTI MUUN YHTEISKUNNAN OSAAMISTA VAHVISTETTAVA VAPAAEHTOISTA MAANPUOLUSTUSTA VAHVISTETTAVA KANSAINVÄLISTÄ YHTEISTYÖTÄ EI PÄÄLLEKKÄISTÄ TYÖTÄ ERI ORGANISAATIOTASOILLA, TASAISEMPI TYÖNJAKO UUDISTETUT JA JOUSTAVAT TOIMINTAMALLIT, TUOTTAVUUDEN LISÄYS VAIKUTTAVIEN JOUKKOJEN TOIMINTAEDELLYTYKSET, LOGISTIIKAN JOUKKOJEN HUIPPUOSAAMINEN KAIKKI OSAPUOLET HYÖTYVÄT YHTEYS YRITYKSIIN, HUOLTOVARMUUS KANSAINVÄLISEN YHTEISTYÖN EDUT ML. KUSTANNUSTEHOKKUUS TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN SUHTEUTETTU, SUORITUSKYKYINEN LOGISTIIKKA 25. syyskuuta jatkosuunnittelun perusta PUOLUSTUSVOIMAIN KOMENTAJA PÄÄESIKUNTA Puolustusvoimien Tiedustelulaitos MAAVOIMAT MERIVOIMAT ILMAVOIMAT Puolustusvoimien Tiedustelukeskus Viestikoelaitos Sotilasläänin Esikunta Johtamisrakenteen uudistaminen Maanpuolustuskorkeakoulu Puolustusvoimien Johtamisjärjestelmäkeskus Joukko-osastot Joukko-osastot Joukko-osastot Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus Puolustusvoimien Tutkimuslaitos Puolustusvoimien Teknillinen Tutkimuslaitos Joukko-osasto Tutkimuslaitos Joukko-osasto Puolustusvoimien Logistiikkalaitos Sotilaslääketieteen Keskus Puolustusvoimien Palvelukeskus Aluetoimistot Aluetoimisto Materiaalilaitos Huoltorykmentti Materiaalilaitos Materiaalilaitos Lakkautetaan, tiloista ja alueista luovutaan Organisoidaan uudelleen osaksi puolustusvoimien laajuista kokonaisuutta/vast. 25. syyskuuta

5 Uudistuksen painopisteet Kaikkien puolustusvoimien logististen toimijoiden saattaminen yhden johtoportaan alle Toimintamallien yksinkertaistaminen Toimivallan ja ratkaisuoikeuksien delegointi Parhaiden käytäntöjen adoptointi koko logistiikkaan Organisaatiomuutos Puolustushankintayksiköiden yhdistäminen Henkilöstömäärän supistaminen 25. syyskuuta Puolustusvoimauudistuksen aikataulu Poliittinen ohjaus HELMIKUU 2012 Puolustusministerin hallinnolliset päätökset Logistiikkaa koskien KESÄKUU 2012 Säädösvalmistelu Kevät 2011 Syksy 2011 Kevät 2012 Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Kevät 2014 Syksy 2014 Kevät 2015 SUUNNITTELU ESISELVITYKSET JATKO- SUUNNITTELU- VAIHE TOIMEENPANOVAIHE LOGISTIIKKALAITOKSEN RUNKO - LOGL perustamisen toteutuksesta vastaava organisaatio - Tulevan toiminnan suunnittelu siirretään runko-organisaatiolle RAKENNEUUDISTUS II VAIHE - Uusi johtamis- ja hallintorakenne - Organisoidaan logistiikka ja tukitoiminnot uudelleen - Perustetaan PVLOGL HENKILÖSTÖN TUKEMINEN MUUTOKSESSA 25. syyskuuta

6 PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKA 2015 Kykenee tehtäviinsä Lähellä asiakkaita ja kumppaneita Käyttää taloudellisesti valtion varoja On jatkossakin hyvä työpaikka 25. syyskuuta Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä 2015 Logistiikkapäällikkö Prikaatikenraali Timo Rotonen 25. syyskuuta

7 Sisältö Nykytila Muutoksen perusteet ja periaatteet Keskeiset muutokset Tavoitetila Logistiikkajärjestelmän ohjaus syyskuuta Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä johtosuhteet ja tukeutuminen 25. syyskuuta

8 Miksi muutetaan? Tavoitteena on: kehittää valmiuden ja poikkeusolojen toimintakyvyn varmistava kustannustehokas puolustusvoimien yhteinen logistiikkajärjestelmä. (Logistiikkalaitoksen perustamisella tavoitellaan noin 25 milj. euron vuosittaisia kustannussäästöjä) mahdollistaa puolustusvoimien ydintoiminnan toteuttamisen jatkuminen Muutoksen perustana ovat logistiikkajärjestelmän päällekkäisyyksien poistaminen, toiminnan tehostamien ja logistiikan kokonaishenkilöstömäärän vähentäminen (vuosina vähennetään lähes 600 henkeä) 25. syyskuuta Miksi muutetaan? Toimintaympäristön muutoksia, jotka vaikuttavat uudistamiseen: Varusmiesmäärän supistuminen Sotavarusteiden ja palvelujen kallistuminen Kunnossapidon kehittäminen (Millog 2 /OTK) Käytettävyyspohjainen kunnossapidon suunnittelu Vaatetushuollon kehittäminen Tilahallinnon uudelleen organisointi Poistuvat/uudet sotavarusteet 25. syyskuuta

9 Mikä muuttuu? Puolustusvoimalliset huollon tehtävät keskitetään yhteiseen logistiikkajärjestelmään Puolustushaaroille jää oman taistelujärjestelmän huolto ja puolustushaarojen suorituskyvyn rakentaminen Operatiivinen huollon suunnittelu Kenttähuollon kehittäminen Huollon joukkotuotanto Taistelujärjestelmien suorituskyvyn kehittäminen 25. syyskuuta Keskeisiä muutoksia Kolmen materiaalilaitoksen sekä muiden puolustushankintayksiköiden tehtävät ja vastuut yhdistyvät Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen (PVLOGL) PE:n alaisen PV:n Johtamisjärjestelmäkeskuksen Hankeyksikkö siirretään PVLOGL:een PE:n alainen Sotilaslääketieteen keskus liitetään PVLOGL:een Maavoimiin kuulunut Huoltokoulu liitetään PVLOGL:een Puolustushaaraesikunnan huollon tehtäviä keskitetään PVLOGL:een 25. syyskuuta

10 Puolustusvoimien logistiikkajärjestelmä johtosuhteet ja tukeutuminen 25. syyskuuta Toiminnan ja resurssien ohjaus Toiminta ja sen resursointi suunnitellaan kolmikannassa PV Tehtävät Resurssit Suorituskykyvastuulliset (PE, PH) Toiminta ja tukitarpeet Kehittämis- ja hankesuunnitelmat Logistiikkalaitos Tukisuunnittelu ja resurssitarpeet Projekti- ja investointisuunnitelmat Tehtävätaktiikan periaate Vastuu, valta ja itsenäisyys tehtävän toteuttamisessa tavoitteen saavuttamiseksi Poikkeaminen sovitusta edellyttää uudelleensopimista 25. syyskuuta

11 Materiaalipoliittinen ohjaus Valmistellaan PLM:n johtamassa Materiaalipoliittisessa johtoryhmässä Ohjauskirjeinä puolustusvoimille Pääesikunnan logistiikkaosasto valmistelee ohjauksen edellyttämät toiminnan ohjeistukset, jotka sotatalouspäällikkö käskee suorituskykyvastuullisille ja Logistiikkalaitokselle 25. syyskuuta LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄ 2015 Kykenee tehtäviinsä kaikissa oloissa Verkottunut logistiikan toimijoihin Takaa huoltovarmuuden Palvelulähtöinen 25. syyskuuta

12 Puolustusvoimien Logistiikkalaitos 2015 Logistiikkalaitoksen Yleissuunnittelun johtaja Everstiluutnantti Juha Härkin 25. syyskuuta Sisältö Logistiikkalaitos Tehtävä Organisaatio Toiminta 25. syyskuuta

13 Toimintatapa 2015 Logistiikkalaitoksesta muodostetaan yksi puolustusvoimien kuudesta tulosyksiköstä Tulosyksiköllä on vastuu ja valtuus toteuttaa saamansa tehtävät parhaaksi katsomallaan tavalla Logistiikkalaitos on palvelulaitos, joka toimii vain asiakkaan toimeksiannoista Vuositoimeksiannot Kertaluonteiset toimeksiannot 25. syyskuuta Puolustusvoimien logistiikkalaitos Laitoksen johtaja Apulaisjohtaja Esikunta Logistiikkakoulu Järjestelmäkeskus 1. Logistiikkarykmentti 2. Logistiikkarykmentti 3. Logistiikkarykmentti Räjähdekeskus Sotilaslääketieteen keskus 25. syyskuuta

14 Tehtävä Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen tehtävänä on toteuttaa logistiikan järjestelyt ja tuottaa logistiikan palvelut valtakunnallisesti. Puolustusvoimien logistiikkalaitos liittää puolustusvoimat sopimuksilla osaksi kansallista ja kansainvälistä logistiikkajärjestelmää ja vastaa yhteiskunnan logistisiin järjestelmiin kytkeytymisestä sekä logistiikan sopimushallinnasta. Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen tehtävä on kaikissa valmiustiloissa ja kaikissa toimintaympäristöissä luoda edellytykset suorituskykyjen käytölle ja operaatioiden toimeenpanolle sekä ylläpitää ja palauttaa joukkojen, henkilöstön ja järjestelmien toimintakyky sekä materiaalin käyttökelpoisuus. Puolustusvoimien Logistiikkalaitos mahdollistaa puolustushaarojen operaatiot ja toiminnan. Puolustusvoimien Logistiikkalaitos vastaa materiaalihankintojen ja muun hankintatoiminnan kokonaisuudesta puolustusvoimissa. Puolustusvoimien Logistiikkalaitos hankkii ja ylläpitää puolustusvoimien sotavarustuksen sekä omistaa puolustusvoimien sotavarustuksen lisäksi erikseen määritettävän muun materiaalin. Logistiikkalaitos vastaa keskitetysti materiaalisen suorituskyvyn ylläpidosta ja elinjaksohallinnasta. Laitos toimii Pääesikunnan ja puolustushaaraesikuntien teknisenä asiantuntijana. 25. syyskuuta Puolustusvoimien logistiikkalaitos Laitoksen johtaja Apulaisjohtaja Esikunta Logistiikkakoulu Järjestelmäkeskus 1. Logistiikkarykmentti 2. Logistiikkarykmentti 3. Logistiikkarykmentti Räjähdekeskus Sotilaslääketieteen keskus 25. syyskuuta

15 Logistiikkalaitoksen sijoittuminen RÄJK 3.LOGRE JÄRK(-) JOHTO, E JÄRJK (-) 1.LOGRE 2.LOGRE JÄRJK (-) SOTLK LOGK JÄRJK(-) Hallintoyksiköt ja LOGK 25. syyskuuta LOGISTIIKKALAITOS 2015 Kykenee tehtäviinsä Lähellä asiakkaita ja kumppaneita Käyttää taloudellisesti valtion varoja On haluttu palvelus- ja työpaikka 25. syyskuuta

16 Projektitoiminta Logistiikkalaitoksessa Logistiikkalaitoksen yleissuunnittelun varajohtaja Insinöörimajuri Timo Minkkinen 25. syyskuuta Sisältö Järjestelmäkeskus Tehtävät Esikunnan tekninen tuki Projektitoiminta Järjestelmähankinnat 25. syyskuuta

17 Järjestelmäkeskus Merkittävä muutos uudistuksessa on yhden materiaaliin ja järjestelmiin keskittyvän toimijan luominen Puolustusmateriaalin omistajuus keskitetään Järjestelmäkeskuksen osastoille Järjestelmäkeskuksen Johtaja Tampere Apulaisjohtaja Tampere Suunnittelusektori Tampere MAAJÄRJOS Tampere MERIJÄRJOS Turku ILMAJÄRJOS Tampere, Tikkakoski TVJJÄRJOS Tampere, Riihimäki PROJOS Tampere 25. syyskuuta Järjestelmien elinjaksovastuu Omistajuuteen liittyy elinjaksovastuu materiaalista Tekninen asiantuntemus Järjestelmähankinnat Materiaalin tekninen hyväksyntä Elinjaksosuunnittelu Ylläpidon suunnittelu Kaluston kierrätys ja huollatus Materiaalitilannekuva Toimintatavassa tulee korostumaan tehtävätaktiikan periaate Vastuu päämäärän saavuttamisesta yhdistetään vapaus ja valtuus toteuttaa toiminta parhaaksi katsotulla tavalla organisaation ohjeistamien ja toimeksiantamien reunaehtojen puitteissa 25. syyskuuta

18 Järjestelmäkeskuksen sijoittuminen ILMAJÄRJOS MAAJÄRJOS PROJOS TVJJÄRJOS ILMAJÄRJOS TVJJÄRJOS MERIJÄRJOS 25. syyskuuta Kaupallinen ja tekninen tuki PVLOGL:n esikuntaan on sijoitettu puolustusvoimallisia tarpeita palvelevaa osaamista Kaupallisjuridinen toiminta Kaupallinen valmistelu Sopimushallinta Juridiikka Tekninen tuki Tuotetieto Viranomaistoiminnot Laadunvarmistus Systeemisuunnittelu 25. syyskuuta

19 Projektiosasto ja toiminta Järjestelmäkeskukseen kuuluu myös projektiosasto Osaston pysyvän henkilöstön määrä on pieni Muut ovat projektien ajaksi osastoon komennettuja projektipäälliköitä. Osasto vastaa suurimpien hankkeiden tai elinjaksovastuutehtävien edellyttämien hankintaprojektien sekä niiden seurannaisvaikutuksien hallintaprojektien suunnittelusta ja toteuttamisesta Tehtävänä Projektiprosessin hallinta Projektipäällikköpoolin hallinta Osaamisen hallinta Salkunhallinta Tilannekuva Projekteja toteutetaan myös muiden toimesta 25. syyskuuta Projektitehtävien hallinta Merkittävät hankinnat Puolustusmateriaali Puitejärjestelyt ja sopimukset Kumppanuussopimukset Tehtävät kolmesta lähteestä Suorituskykyvastuusta Hankkeet Järjestelmävastuusta Elinjaksosuunnitelma Teknisen eliniän hallinta Vanhentuminen Toiminnan kehittämisestä Osasto ratkaisee toteuttajan MAAJÄRJOS PROJOS JÄRJOS Tampere MERIJÄRJOS Turku Järjestelmäkesk uksen Johtaja Tampere Suunnittelusektori aja Apulaisjoht Tampere Tampere ILMAJÄRJOS Tampere, Tikkakoski TVJJÄRJOS Tampere, Riihimäki PROJOS Tampere 25. syyskuuta

20 Puolustusmateriaalihankintojen ohjaus Pääesikunta YLIN JOHTO Tilannekuva ja raportointi PUOLUSTUSMATERIAALITIIMI TARKASTAA Esitykset Ohjaus ja palaute Ohjaus ja palaute Esitykset Ohjaus ja palaute Puolustusministeriö PUKAJORY Kaupallinen Johtoryhmä RFI, RFQ ja hankintapäätös MAJO Materiaalipoliittinen Johtoryhmä PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOS KEHITTÄMIS- OHJELMAT JÄRJESTELMÄ- KESKUS Maavoimat Ilmavoimat Merivoimat PE:n alaiset 25. syyskuuta Järjestelmähankinta Hankkeen toimeksiannosta Työn tarve suunniteltu jo aiemmin, Resurssivaraus tulosneuvoteluissa Käynnistyy toimeksiannolla Tehtävä ja resurssit Projektoidaan PVLOGL/JÄRJK/PROJOS suunnittelee ja toimeenpanee Projektiryhmässä edustus asiakkaalta Asiakas toteuttaa vertailun projektin tuella Automaattinen asiakkaan hyväksyntä Ratkaisuoikeus lyhyen ketjun päässä PVLOGL esittelee suoraan ratkaisuoikeuden haltijaorganisaatiolle Kaikki PV:n ratkaisuoikeudet delegoidaan PVLOGL:een Ohjaus tulosneuvotteluiden tapaan Suorituskykyvastuullinen Hanke Projekti kolmikannassa 25. syyskuuta

21 JÄRJESTELMÄKESKUS PVLOGL:SSA Kykenee tehtäviinsä Yhteistyössä hankkeiden kanssa Kustannustehokasta käytetävyyttä On haluttu palveluspaikka 25. syyskuuta

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN RATKAISUMALLI

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN RATKAISUMALLI PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN RATKAISUMALLI Tiedotustilaisuus Valtioneuvoston linnassa 8.2.2012 Puolustusvoimain komentaja 1 2 Syksy 2010 Kevät 2011 Syksy 2011 Tammikuu 2012 Kevät 2012 Kesä-syksy 2012 LIIAN

Lisätiedot

IT/ Logistiikkac. iikkajärje - Kuljetuks. Pi lier stiikkajärje nä i /t - joht jhteet ja tukeutuminen. tel

IT/ Logistiikkac. iikkajärje - Kuljetuks. Pi lier stiikkajärje nä i /t - joht jhteet ja tukeutuminen. tel PA Logistiikkac IT/ isto Lo iikkajärje - Kuljetuks tel Pi lier stiikkajärje nä i /t - joht jhteet ja tukeutuminen Ohjaa Pääesikunta sotetali^^ääistmu Logistiikkaosasto Y Materiaaliosasto Sotilaslääketieteen

Lisätiedot

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmä muutoksessa johtamisjärjestelmä muutoksessa PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISJÄRJESTELMÄPÄÄLLIKKÖ PRIKAATIKENRAALI ILKKA KORKIAMÄKI Mihin maailmaan olemme menossa JULK-ICT TORI-palvelukeskus SA - johtaminen PV (PVJJK) TORI

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN RATKAISUMALLI

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN RATKAISUMALLI PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN RATKAISUMALLI Esittely puolustusvoimien henkilöstölle 08.02.2012 7. helmikuuta 2012 1 Puolustusvoimauudistuksen ratkaisumalli Esityksen rakenne: Lähtökohdat o Puolustusvoimauudistuksen

Lisätiedot

Puolustusvoimat kohti 2020-lukua. Katse eteenpäin Suomen puolustuksen näkymät MTS-seminaari 18.9.2012

Puolustusvoimat kohti 2020-lukua. Katse eteenpäin Suomen puolustuksen näkymät MTS-seminaari 18.9.2012 Puolustusvoimat kohti 2020-lukua Katse eteenpäin Suomen puolustuksen näkymät MTS-seminaari 18.9.2012 Puolustusvoimien nykytilanne Suunnittelupäällikkö 1 Puolustusratkaisun suuntalinjat 2010-luvulla Kansallinen

Lisätiedot

Suorituskykyjen kehittäminen 2015+

Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ PE Suorituskykyjen kehittäminen 2015+ Puolustusvoimien hankepäivä 25.9.2012 1 Suorituskykyperusteisuus Suomen sotilaallisen puolustamisen toteuttaminen edellyttää turvallisuus-ympäristön sotilaalliseen

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen II vaihe,

Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, Puolustusvoimauudistuksen II vaihe, toimeenpano ja henkilöstövaikutukset Puolustusvoimain komentaja kenraali Ari Puheloinen Tiedotustilaisuus, Helsinki 6.6.2014 Puolustusvoimauudistuksen syyt ja tavoite

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa

Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet ja lopputulos - henkilöstöalan näkökulma MTS:n seminaari 8.9.2014 Kenraaliluutnantti Sakari Honkamaa Puolustusvoimien henkilöstöjohtamisen päämääränä on turvata puolustusvoimille

Lisätiedot

Puolustusvoimien hankintojen ohjaus, organisointi ja hankintavaltuudet

Puolustusvoimien hankintojen ohjaus, organisointi ja hankintavaltuudet Puolustusvoimien hankintojen ohjaus, organisointi ja hankintavaltuudet Valtion hankintapäivä, 9.2.2016 Puolustusvoimat / Jarno Riipinen Nimi Työ Osasto 10.2.2016 1 Esityksen sisältö Puolustusvoimien hankinnoista

Lisätiedot

Valtioneuvoston Selonteko 2008

Valtioneuvoston Selonteko 2008 Valtioneuvoston Selonteko 2008 VNS 2008 Sotilaallisen toimintaympäristön yleisiä trendejä EU:n ja Naton laajentuminen sekä järjestöjen välinen yhteistyö lisännyt turvallisuutta Sotilaallisen voiman käyttö

Lisätiedot

4.7.2013 PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄN UUDELLEENJÄRJESTÄMINEN

4.7.2013 PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄN UUDELLEENJÄRJESTÄMINEN 1 (11) PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKAJÄRJESTELMÄN UUDELLEENJÄRJESTÄMINEN 1 PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS JA SEN TAVOITTEET Tasavallan presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe

Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Puolustusvoimauudistus henkilöstösuunnittelun ensimmäinen vaihe Pääesikunnan päällikkö, vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö, kenraalimajuri Sakari Honkamaa EK Puolustusvoimauudistuksen aikataulu

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus johtamisjärjestelmäalan näkökulmasta

Puolustusvoimauudistus johtamisjärjestelmäalan näkökulmasta 8 TEKSTI: MIKKO HEISKANEN KUVAT : PUOLUSTUSVOIMAT JA MIKKO HEISKANEN Eversti Mikko Heiskanen palvelee pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston apulaisosastopäällikkönä. Puolustusvoimauudistus johtamisjärjestelmäalan

Lisätiedot

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 Huoltoupseeriyhdistys ry:n syyskokouksen 2014 pöytäkirjan 10.11.2014 LIITE 2 LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. TOIMINTA-AJATUS Yhdistyksen tarkoituksena on tukea maanpuolustusta

Lisätiedot

Missä toimimme? Mitä teemme?

Missä toimimme? Mitä teemme? Missä toimimme? Mitä teemme? Maavoimien Materiaalilaitos on valtakunnallinen toimija, jonka kanssa asioidaan esikuntien kautta: Pohjois-Suomen Huoltorykmentin Esikunta Maavoimien Materiaalilaitos on Maavoimien

Lisätiedot

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö

Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkö Kontra-amiraali Timo Junttila Puolustusvoimauudistuksen tavoitteet Tavoitteena : 1. Suomen sotilaallisesta puolustuskyvystä huolehtiminen 2. Pysyvät kustannussäästöt Kiinteistömenot Henkilöstökulut Materiaalihankinnat

Lisätiedot

Pääesikunta Määräys 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI HK906 3.12.2014 PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET

Pääesikunta Määräys 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI HK906 3.12.2014 PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET Pääesikunta Määräys 1 (6) 3.12.2014 PVHSM HPALV 003 - PELOGOS- PUOLUSTUSVOIMIEN VIRKAPUKUJEN KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET Normikokoelman lyhenne PVHSMK-PE Peruste Voimassaoloaika Laatija Lisätietoja antaa Kumoaa Säilytys

Lisätiedot

Eräitä kehityssuuntia

Eräitä kehityssuuntia Eräitä kehityssuuntia Tietohallintokustannukset Sotaharjoitusvuorokaudet Kiinteistökustannukset Lentotunnit Henkilötyövuoden hinta Alusvuorokaudet Kv-toiminnan kustannukset Koulutetut reserviläiset / KH

Lisätiedot

Maavoimien materiaalilaitos

Maavoimien materiaalilaitos Maavoimien materiaalilaitos Missä toimimme? Maavoimien materiaalilaitos on valtakunnallinen toimija. Pohjois-Suomen huoltorykmentin esikunta OULU Räjähdekeskus ÄHTÄRI Maavoimien materiaalilaitoksen esikunta

Lisätiedot

TEKSTI: ILKKA KORKIAMÄKI KUVAT: PÄÄESIKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOSASTO Puolustusvoimien

TEKSTI: ILKKA KORKIAMÄKI KUVAT: PÄÄESIKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOSASTO Puolustusvoimien Viestimies 1/2007 11 Eversti Ilkka Korkiamäki on Pääesikunnan johtamisjärjestelmäosaston apulaisosastopäällikkö. TEKSTI: ILKKA KORKIAMÄKI KUVAT: PÄÄESIKUNNAN JOHTAMISJÄRJESTELMÄOSASTO Puolustusvoimien

Lisätiedot

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa

Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Teollisen valmiuden kehittäminen kunnossapidon kumppanuudessa Asiakkuusjohtaja Heikki Härtsiä Millog Oy 17.3.2015 17.3.2015 1 Strateginen kumppanuus Puolustushallinnon kumppanuusstrategia (Puolustusministeriön

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

Eversti Pasi Pasivirta Tykistön tarkastaja Maavoimien esikunta. Puolustusvoimien panssarihaupitsihankinta

Eversti Pasi Pasivirta Tykistön tarkastaja Maavoimien esikunta. Puolustusvoimien panssarihaupitsihankinta Puolustusvoimien panssarihaupitsihankinta Panssarihaupitsihankinta Hankitaan Etelä-Koreasta valtioiden välisenä kauppana: 48 käytettyä K9-panssarihaupitsia Varaosia Koulutus Kansallinen ylläpito Erikoistyökaluja

Lisätiedot

Lentosotakoulu. Lakkautettavien varuskunta-alueiden kehittämisen koordinaattoritapaaminen MAJ Pasi Pekkanen 10.10.2013

Lentosotakoulu. Lakkautettavien varuskunta-alueiden kehittämisen koordinaattoritapaaminen MAJ Pasi Pekkanen 10.10.2013 Lentosotakoulu Lakkautettavien varuskunta-alueiden kehittämisen koordinaattoritapaaminen MAJ Pasi Pekkanen 10.10.2013 Lentosotakoulun tehtävät Taito ja tahto 1. Sotilaallinen puolustus Lentokoulutus Ilmavoimien

Lisätiedot

4.7.2013 PUOLUSTUSVOIMIEN ALUETOIMISTOJEN UUDELLEENJÄRJESTELYT JA SIJOITTAMINEN

4.7.2013 PUOLUSTUSVOIMIEN ALUETOIMISTOJEN UUDELLEENJÄRJESTELYT JA SIJOITTAMINEN 1 (6) PUOLUSTUSVOIMIEN ALUETOIMISTOJEN UUDELLEENJÄRJESTELYT JA SIJOITTAMINEN 1 ALUETOIMISTOJEN UUDELLEENJÄRJESTELYT 1.1 Nykytila Aluetoimisto on sotilasläänin esikunnan alainen aluehallintoviranomainen.

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen vaikutukset henkilöstöön

Puolustusvoimauudistuksen vaikutukset henkilöstöön Puolustusvoimauudistuksen vaikutukset henkilöstöön Apulaisosastopäällikkö Eversti Timo Mustaniemi 10.04.2013 Esimerkkejä uutisoinnista Puolustusvoimat irtisanoo 1200 (kevät 2012) Puolustusvoimat irtisanoo

Lisätiedot

4.7.2013 PUOLUSTUSVOIMIEN TUTKIMUSTOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYT

4.7.2013 PUOLUSTUSVOIMIEN TUTKIMUSTOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYT 1 (7) PUOLUSTUSVOIMIEN TUTKIMUSTOIMINNAN UUDELLEENJÄRJESTELYT 1 PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUS JA SEN TAVOITEEET Tasavallan presidentti ja hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta linjasivat

Lisätiedot

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto

Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulu Suomen ryhdikkäin yliopisto Maanpuolustuskorkeakoulun asema PLM Valtioneuvosto OKM Puolustusvoimain komentaja PE Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat MPKK Yliopistot MPKK:n tehtävät

Lisätiedot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot

Maavoimien muutos ja paikallisjoukot j~~îçáã~í= Maavoimien muutos ja paikallisjoukot Maavoimien komentaja kenraaliluutnantti Raimo Jyväsjärvi Maavoimien SA-joukkojen määrän muutos 450000 400000 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000

Lisätiedot

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys

VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN. Väestön elinmahdollisuudet. Yhteiskunnan turvallisuus. Valtion itsenäisyys Valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 VISIO YHTEISKUNNAN ELINTÄRKEIDEN TOIMINTOJEN TURVAAMINEN Väestön elinmahdollisuudet Yhteiskunnan turvallisuus Valtion itsenäisyys Talouden ja infrastruktuurin

Lisätiedot

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013

RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA. Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA Tiedotustilaisuus 23.1.2013 RAJAVARTIOLAITOKSEN TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA 2013 2017 Säästöpäätös 28,0 milj. ~19 milj. palkoista ~ 9 milj. muista tnta.menoista

Lisätiedot

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010

YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 YHTEISKUNNNAN TURVALLISUUSSTRATEGIA 2010 Pääsihteeri Aapo Cederberg 1 PERUSTANA KOKONAISMAANPUOLUSTUS Kokonaismaanpuolustuksella tarkoitetaan kaikkia niitä sotilaallisia ja siviilialojen toimia, joilla

Lisätiedot

NÄKYMIÄ PUOLUSTUSHALLINNON KEHITTÄMISEEN

NÄKYMIÄ PUOLUSTUSHALLINNON KEHITTÄMISEEN NÄKYMIÄ PUOLUSTUSHALLINNON KEHITTÄMISEEN ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Toimintakenttä 2. Perusrakenteiden kehittäminen 3. Tukitoimintojen kehittäminen 1. TOIMINTAKENTTÄ vastaa osana valtioneuvostoa - puolustuspolitiikkaan

Lisätiedot

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta

Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta Puolustusvoimien kansainvälinen toiminta - missio ja kyky - Kansainvälisen toiminnan perusmotiivit - missio - Ennaltaehkäistä ja rajoittaa kriisejä sekä estää niiden vaikutusten ulottuminen Suomeen. Parantaa

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt -

Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt - Puolustusvoimauudistus - Henkilöstösuunnittelun toinen vaihe päättynyt - Pääesikunnan päällikkö vara-amiraali Juha Rannikko Henkilöstöpäällikkö kenraalimajuri Sakari Honkamaa PLMI HALLINNOLLISET PÄÄTÖKSET

Lisätiedot

- Operatiivisista lähtökohdista uuteen ja monimuotoisempaan johtamiskonseptiin

- Operatiivisista lähtökohdista uuteen ja monimuotoisempaan johtamiskonseptiin Viestimies 3/2007 11 Eversti Tapio Forselius on viestitarkastaja. TEKSTI:TAPIO FORSELIUS KUVAT: MAAVOIMIEN ESIKUNNAN RUNKO Maavoimien 2008 johtamisjärjestelmä muutoksessa - Operatiivisista lähtökohdista

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISRAKENTEEN JA LOGISTIIKKASTRATEGIAN YHTEYDET

PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISRAKENTEEN JA LOGISTIIKKASTRATEGIAN YHTEYDET MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU PUOLUSTUSVOIMIEN JOHTAMISRAKENTEEN JA LOGISTIIKKASTRATEGIAN YHTEYDET Tutkielma Kapteeni Vesa Huopana Esiupseerikurssi 63 Maasotalinja Huhtikuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU Kurssi

Lisätiedot

Katsaus pohjoismaiseen sotilaalliseen puolustusyhteistyöhön

Katsaus pohjoismaiseen sotilaalliseen puolustusyhteistyöhön Katsaus pohjoismaiseen sotilaalliseen puolustusyhteistyöhön Puolustusvoimien operaatiopäällikkö, NORDEFCON sotilaskomitean puheenjohtaja, kenraaliluutnantti Mika Peltonen, Pääesikunta 26. maaliskuuta 2013

Lisätiedot

Puolustusvoimat. Puolustusjärjestelmä. Sotilaallisen maanpuolustuksen perusteet

Puolustusvoimat. Puolustusjärjestelmä. Sotilaallisen maanpuolustuksen perusteet Puolustusvoimat Sotilaallisen maanpuolustuksen perusteet Toimintaympäristö EU:n jäsen NATO:n jäsen Molempien jäsen SOTILAALLISEN MAANPUOLUSTUKSEN PERUSTEET 1 Miksi Puolustusvoimat? Sodat ja kriisit Euroopassa

Lisätiedot

Pääesikunta Muistio 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI

Pääesikunta Muistio 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI Pääesikunta Muistio 1 (6) Logistiikkaosasto HELSINKI Pääesikunta Logistiikkaosasto PE LOGOS PL 919 00131 HELSINKI PUOLUSTUSVOIMIEN INFRASTRUKTUURIN KEHITTÄMINEN 1 Asia Puolustusvaliokunta on pyytänyt Puolustusvoimia

Lisätiedot

Puolustusvaliokunta, PLM:n kuuleminen Puolustusselonteko ja sotilaallinen huoltovarmuus

Puolustusvaliokunta, PLM:n kuuleminen Puolustusselonteko ja sotilaallinen huoltovarmuus Puolustusvaliokunta, PLM:n kuuleminen 4.4.2017 Puolustusselonteko ja sotilaallinen huoltovarmuus Sotilaallinen huoltovarmuus puolustusselonteossa Puolustusselonteossa esitetty sotilaallisen huoltovarmuuden

Lisätiedot

Kumppanuus puolustusvoimissa. Eduskunnan puolustusvaliokunta

Kumppanuus puolustusvoimissa. Eduskunnan puolustusvaliokunta Kumppanuus puolustusvoimissa Eduskunnan puolustusvaliokunta 5.11.2015 Kumppanoitumisen taustaa ja lähtökohta Puolustushallinnossa oli pitkään vallitsevana omavaraisuusajattelu. Tähän liittyi olennaisena

Lisätiedot

Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015

Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015 Pääesikunta Lausunto 1 (2) Operatiivinen osasto HELSINKI AL14569 5.10.2015 24/10.03/2015 Salon kaupunki Kaupunkisuunnittelu PL 77 24101 Salo Finland SALON MÄRYNUMMEN TUULIVOIMAPUISTON LAAJENNUKSEN HYVÄKSYTTÄVYYDESTÄ

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ ESITTELY 1 (2) Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana 152/18/HO FI.PLM.5762 LIITE 1 Seppo Kipinoinen 9.11.2004 1008/4610/2004

PUOLUSTUSMINISTERIÖ ESITTELY 1 (2) Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana 152/18/HO FI.PLM.5762 LIITE 1 Seppo Kipinoinen 9.11.2004 1008/4610/2004 PUOLUSTUSMINISTERIÖ ESITTELY 1 (2) Hallintopoliittinen osasto MINISTERILLE Hallitusneuvos, lainsäädäntöjohtajana 152/18/HO FI.PLM.5762 LIITE 1 Seppo Kipinoinen 9.11.2004 1008/4610/2004 Asia Puolustusvoimien

Lisätiedot

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM

Pääesikunta Ohje 1 (5) Logistiikkaosasto HELSINKI AM Pääesikunta Ohje 1 (5) 28.12.2016 1. PELOGOS:n päätös AM15434/6.9.2016 2. PELOGOS:n päätös AM18359/7.10.2016 3. PELOGOS:n päätös AK5290/14.3.2014 4. JÄRJK:n ohje BM18006/7.12.2016 OMIEN MAASTOPUKUJEN M05

Lisätiedot

Puolustusvoimien teknologiatoiminta

Puolustusvoimien teknologiatoiminta Pääesikunta Puolustusvoimien teknologiatoiminta AFCEA Helsinki Chapter Tulevaisuuden Taistelija 0 4.11. MPKK STRATL Esityksen sisältö Puolustusvoimien teknologiatoiminta Tavoitteet ja menetelmät Nykyvolyymi

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEEN LIITTYVÄT SÄÄDÖSMUUTOKSET FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR I ANSLUTNING TILL REFORMEN AV FÖRSVARSMAKTEN

PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEEN LIITTYVÄT SÄÄDÖSMUUTOKSET FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR I ANSLUTNING TILL REFORMEN AV FÖRSVARSMAKTEN PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEEN LIITTYVÄT SÄÄDÖSMUUTOKSET Työryhmän mietintö FÖRFATTNINGSÄNDRINGAR I ANSLUTNING TILL REFORMEN AV FÖRSVARSMAKTEN Arbetsgruppbetänkande TYÖRYHMÄN MIETINTÖ ARBETSGRUPPBETÄNKANDE

Lisätiedot

Pyydettynä lausuntona Aliupseeriliitto ry toteaa seuraavaa.

Pyydettynä lausuntona Aliupseeriliitto ry toteaa seuraavaa. Puolustusministeriö Resurssipoliittinen osasto Henkilöstöyksikkö PLM:n resurssipoliittisen osaston lausuntopyyntö 5.6.2012 ALIUPSEERILIITTO RY:N LAUSUNTO PUOLUSTUSVOIMAUUDISTUKSEN HALLINNOLLISISTA PÄÄTÖKSISTÄ

Lisätiedot

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko

Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2009 Valtioneuvoston selonteko STETEn seminaari 20.2.2009 Erityisasiantuntija Karoliina Honkanen Puolustuspoliittinen osasto Esityksen sisältö Toimintaympäristö

Lisätiedot

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu

Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta. Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu Yhdessä kohti onnistunutta toteutusta Ylijohtaja Mika Tammilehto Oulu 27.9.2017 TARVELÄHTÖISTÄ KOULUTUSTA Työpaikalla järjestettävä koulutus Oppisopimuskoulutus Koulutussopimukseen perustuva koulutus

Lisätiedot

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA

Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA Pääluokka 27 PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 01. Puolustuspolitiikka ja hallinto 23. Julkisen hallinnon verkkoturvallisuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään 177 887 000 euroa.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi puolustusvoimista annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi puolustusvoimista

Lisätiedot

Meidän maakunta Jukka Lindberg Muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus

Meidän maakunta Jukka Lindberg Muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus Meidän maakunta 27.10.2017 Jukka Lindberg Muutosjohtaja Kanta-Hämeen sote- ja maakuntauudistus Kanta-Hämeen maakunta; kunnat ja seudut Hämeenlinnan seutu n. 95 000 as. Forssan seutu n. 35 000 as. Riihimäen

Lisätiedot

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola

Tukipalveluiden kehittämisohjelma. Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Tukipalveluiden kehittämisohjelma Terveys- ja talouspäivät 27.9.2013 Tekninen johtaja Pekka Erola Lähtötilanne Tukipalveluita kolmessa organisaation osassa 2 27.9.2013 Vaiheet Tukipalveluiden esiselvitys

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN VARIKKO- JA VARASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN

PUOLUSTUSVOIMIEN VARIKKO- JA VARASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMIEN VARIKKO- JA VARASTOTOIMINTOJEN KEHITTÄMINEN Selvitysmiehet Erityisasiantuntija Hannu Vuorinen Vanhempi hallitussihteeri Tarja Jaakkola FI.PLM.7006, 1008/4610/2004 1(42)

Lisätiedot

Huolto. Teemana. Forget logistics, you lose. Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2009. LTG Frederick Franks, USA

Huolto. Teemana. Forget logistics, you lose. Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2009. LTG Frederick Franks, USA Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 1/2009 Teemana Huolto Forget logistics, you lose. LTG Frederick Franks, USA 7th Corps Commander, Operation Desert Storm Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti

Lisätiedot

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi

YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi YJA ohjaus- ja tuotteenhallintaprosessi Muodostaminen ja toteutus Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies. VM Mitä tuotteenhallinta käsittää? - Yhteiset toimintatavat ja prosessit, joilla tuotteen ylläpito

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019 Muistio 1 (5) Puolustusvaliokunta 22.10.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 ja Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2016 2019 1 Puolustusvoimien

Lisätiedot

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ

TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ TOIMIVAN LAADUNHALLINTAA JA LAADUN JATKUVAA PARANTAMISTA TUKEVAN JÄRJESTELMÄN KRITEERISTÖ Paasitorni 17.12.2013 Opetusneuvos Anu Räisänen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUTYÖRYHMÄ 2012 (1) 1 Koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Strategia prosessista käytäntöön!

Strategia prosessista käytäntöön! Strategia prosessista käytäntöön! Kuntayhtymän johtaja, sairaanhoitopiirin johtaja, TtM Maire Ahopelto, Kainuun sote Hyve-johtamisen kartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Kainuun osahankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Pääesikunnan lausunto kumppanuustoiminnan kehittämisestä

Pääesikunnan lausunto kumppanuustoiminnan kehittämisestä PÄÄESIKUNTA Logistiikkaosasto LAUSUNTO Helsinki 15.12.2016 1(6) Pääesikunnan lausunto kumppanuustoiminnan kehittämisestä 1. Yleistä Eduskunnan puolustusvaliokunta on pyytänyt Puolustusministeriöltä lausuntoa

Lisätiedot

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi

Hätäkeskusuudistus. Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos. www.112.fi Hätäkeskusuudistus Marko Nieminen Hätäkeskuspalvelujen johtaja Hätäkeskuslaitos www. Sisäasiainministeriön 15.5.2009 päätöksen mukaisesti hätäkeskustoimintaa kehitetään vuoteen 2015 mennessä seuraavin

Lisätiedot

KEURUUN PIONEERIRYKMENTIN KEHITTÄMINEN

KEURUUN PIONEERIRYKMENTIN KEHITTÄMINEN KEURUUN PIONEERIRYKMENTIN KEHITTÄMINEN 1. Puolustusvoimien suoraan ja välillisesti tarjoamat työpaikat ovat elintärkeitä Keuruun seudulle. Keski-Suomi ja Keuruun seutu ovat useilla työllisyysmittareilla

Lisätiedot

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä

Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi. Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainua Kainuun uusi sairaala -allianssi Rakentajafoorumi, 3.11.2015 Terho Pekkala, Kainuun sote -kuntayhtymä Kainuun uusi sairaala -hanke Nykyinen sairaala on valmistunut 1969. Kiinteistön ongelmat: heikko

Lisätiedot

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020

MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 MPKK:n tutkimustoiminnasta ja strategia 2020 Esittely 24.11.2015 SPEK Mitä turvallisuustutkimuksessa tapahtuu? Prof Juha Mäkinen Tutkimustoiminnan tunnuslukuja Professoreja 12 1x Arvonimellä (tutk.johtaja)

Lisätiedot

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus

Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus Kuva Turvallisempi vai turvattomampi tulevaisuus "Jos ajattelette nykyistä maailmantilaa kokonaisuutena, niin uskotteko Suomen ja suomalaisten elävän seuraavien viiden vuoden aikana turvallisemmassa vai

Lisätiedot

3LOGR Ilmavoimien Varikko Lentotekniikkakeskus JÄLJITETTÄVYYDEN MERKITYS SOTILASILMAILUSSA

3LOGR Ilmavoimien Varikko Lentotekniikkakeskus JÄLJITETTÄVYYDEN MERKITYS SOTILASILMAILUSSA 3LOGR Ilmavoimien Varikko Lentotekniikkakeskus JÄLJITETTÄVYYDEN MERKITYS SOTILASILMAILUSSA JÄLJITETTÄVYYS SOTILASILMAILUSSA Jäljitettävyyttä käsitellään kalibrointien lisäksi muillakin osa-alueilla, esim.

Lisätiedot

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo

Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen. Vesa-Pekka Tervo Suunnitellut alueellisen varautumisen rakenteet - katsaus valmistelutilanteeseen Vesa-Pekka Tervo Valmius- ja varautumistehtävien organisoinnin valmisteluryhmä Tehtävät:» laatia ehdotukset yhteiskunnan

Lisätiedot

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.

Varautumisen uudet rakenteet. Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3. Varautumisen uudet rakenteet Vesa-Pekka Tervo pelastustoimen kehittämispäällikkö KUMA 2017, Tietoisku: Varautumisen uudet toimintatavat A 3.22 Alueellinen varautumisen yhteensovittaminen Malli on rajattu

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely

Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Turvallisuus. Käytettävyys. Yhteistyö. Hallinnon turvallisuusverkkohanke Hankkeen esittely Valtiovarainministeriö TUVE-hanke 03/2012 TUVE - esityksen sisältö 1. Mitä hallinnon turvallisuusverkolla tarkoitetaan

Lisätiedot

Valtiovarainvaliokunnalle

Valtiovarainvaliokunnalle PUOLUSTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 7/2005 vp Hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2006 Valtiovarainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta lähettäessään hallituksen

Lisätiedot

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi PelJk Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen väliarviointi 2016 PelJk 18.8.2016 Palvelutasopäätös 2014-2018 Pelastustoimen palvelutasopäätös on pelastuslain 28 :n mukainen päätös alueen palvelutasosta ja suunnitelma

Lisätiedot

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS

Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Puolustushallinnon VIESTINTÄSTRATEGIA PUOLUSTUSMINISTERIÖ PUOLUSTUSVOIMAT PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITOS Sisällysluettelo 1 Viestinnän strateginen rooli 2 Puolustushallinnon visio, arvot ja perustoiminnot

Lisätiedot

Yhteiset kärkihankkeet 2013-2014

Yhteiset kärkihankkeet 2013-2014 KÄRKIHANKE: STRATEGIA Selvät asiat: 1. Kärkihankkeita (siis myös tätä) ohjaa PATINE 2. Käytännössä työtä ohjaa työvaliokunta (PATINE mandaatilla ja ohjauksessa) 3. Hankkeen tavoite: uudistetun KPTS:n toimeenpano

Lisätiedot

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön edustajat, hyvät naiset ja herrat.

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön edustajat, hyvät naiset ja herrat. 1 (12) Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön 25-vuotisjuhla 20.10.2015 Kunnioitetut sotiemme veteraanit, Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön edustajat, hyvät naiset ja herrat. Kiitän kutsusta Keski-Suomen Maanpuolustussäätiön

Lisätiedot

Logistiikan hiljainen vallankumous

Logistiikan hiljainen vallankumous Meripuolustuksen ammatti- ja jäsenlehti nro 2/2015 Teemana Pieni, mutta pippurinen Jehu-luokka astuu palvelukseen s. 58 Logistiikan hiljainen vallankumous Merirosvouden kehittyminen Intian valtamerellä

Lisätiedot

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa

Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa Osaamisen johtamisen toimintamalli TE-toimistoissa (käyttöönotto osana hyvinvointiohjelmaa) TE-johdon ajakohtaisfoorumi 20.8.2014 Matti Hermunen Sisältö Mitä tapahtuu toimistoissa syksyllä 2014 => Miksi

Lisätiedot

Käyttövarmuuden peruspilarit

Käyttövarmuuden peruspilarit Käyttövarmuuden peruspilarit Esitys 6.4.2017 Rikasta Pohjoista 2017 foorumissa Kunnossapitoyhdistys Promaint ry Jaakko Tennilä Promaintin käyttövarmuustoimikunnan näkemys omasta vastuualueestaan Tavoitteena

Lisätiedot

Taskutietoa. Maanpuolustuksesta

Taskutietoa. Maanpuolustuksesta Taskutietoa Maanpuolustuksesta Taskutietoa Maanpuolustuksesta Pääesikunnan viestintäosasto 2008 Pääesikunnan viestintäosasto Käyntiosoite Fabianinkatu 2 Posti PL 919, 00131 Helsinki Puhelin (09) 1812

Lisätiedot

5.1 Suomen. Sotilaallinen maanpuolustus. Perustana yleinen asevelvollisuus ja riittävä materiaali. Alueellinen puolustus

5.1 Suomen. Sotilaallinen maanpuolustus. Perustana yleinen asevelvollisuus ja riittävä materiaali. Alueellinen puolustus 5.1 Suomen puolustusratkaisu Sotilaallinen maanpuolustus Sotilaallisella maanpuolustuksella tarkoitetaan valtion itsenäisyyden, alueellisen koskemattomuuden ja kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaamista

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka

Tietoturvapolitiikka Valtiokonttori Ohje 1 (6) Tietoturvapolitiikka Valtion IT -palvelukeskus Valtiokonttori Ohje 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tietoturvallisuuden kattavuus ja rajaus Valtion IT-palvelukeskuksessa...

Lisätiedot

PUOLUSTUSVOIMIEN MATERIAALIN VUOKRAUS, LAINAUS, MYYNTI JA LAHJOITTAMINEN

PUOLUSTUSVOIMIEN MATERIAALIN VUOKRAUS, LAINAUS, MYYNTI JA LAHJOITTAMINEN PVHSM MATHAL 010 - PELOGOS PUOLUSTUSVOIMIEN MATERIAALIN VUOKRAUS, LAINAUS, MYYNTI JA LAHJOITTAMINEN Sisällysluettelo: 1 ASIAKIRJAN TARKOITUS 2 VUOKRAUS 2.1 Yleistä 2.2 Materiaalin vuokralle antamisen perusteet

Lisätiedot

Teollinen yhteistyö Suomessa

Teollinen yhteistyö Suomessa Teollinen yhteistyö Suomessa 20.3.2 Kaupallinen neuvos Työ- ja elinkeinoministeriö Teollinen yhteistyö? Vastakaupat? Offset? Industrial Participation, IP Teollisen yhteistyön tavoitteena on sotilaallisen

Lisätiedot

KUNNOSSAPIDON JA RUOKAHUOLLON STRATEGISET KUMPPANUUDET

KUNNOSSAPIDON JA RUOKAHUOLLON STRATEGISET KUMPPANUUDET KUNNOSSAPIDON JA RUOKAHUOLLON STRATEGISET KUMPPANUUDET Esittely Puolustusvaliokunnalle 5.11.2015 4.11.2015 1 Maa- ja merivoimien materiaalin kunnossapidon strateginen kumppanuus Millog Oy:n kanssa Millog-kumppanuus

Lisätiedot

Varautumisseminaarin arvoisat osanottajat, hyvät naiset ja herrat,

Varautumisseminaarin arvoisat osanottajat, hyvät naiset ja herrat, PUOLUSTUSMINISTERI JYRI HÄKÄMIES 1 (7) FÖRSVARSMINISTER JYRI HÄKÄMIES Pelastusalan varautumisseminaari/ritarihuone Puhe 2.12.2009 Varautumisseminaarin arvoisat osanottajat, hyvät naiset ja herrat, Talouskriisi

Lisätiedot

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA

VARAUTUMISSEMINAARI VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA VARAUTUMISSEMINAARI 4.12.2008 VARAUTUMINEN ALUEHALLINNON UUDISTUKSESSA Pelastusylijohtaja Pentti Partanen VARAUTUMINEN Tarkoitetaan kaikkia niitä hallinnon ja elinkeinoelämän, tai jopa yksittäisen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x

PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio x.x JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Liite 4 Palvelukuvaus -pohja Versio: 1.0 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi PALVELUKUVAUS järjestelmän nimi versio

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 3 2011

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 3 2011 HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 3 2011 Huolto valmistautuu yhdistyksensä ja huollon koulutuksen 85-vuotisjuhlaan! Puolustusvoimien ja -haarojen huolto vastaa ajan haasteisiin! Huoltotapahtuma

Lisätiedot

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto

HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto HANKINTASTRATEGIA Kaupunginhallitus 23.1.2017 Kaupunginvaltuusto 30.1.2017 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 STRATEGISET ARVOT... 3 Avoimuus... 3 Kestävä kasvu... 3 Kuntalaislähtöisyys... 3 Uudistumisvalmius... 3

Lisätiedot

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos

10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa. Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos 10 vuotta varautumista ja väestönsuojelua alueellisessa pelastustoimessa Seppo Lokka Etelä-Savon pelastuslaitos Kuntien valmiussuunnittelun ja toiminnan tukeminen Etelä-Savon valmius ja turvallisuustyöryhmä

Lisätiedot

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS

LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS LAHDEN TUTKIMUS- JA OPETUSVERKOSTO HELSINGIN YLIOPISTON LAHDEN TOIMINTOJEN KOKONAISUUS HELSINGIN YLIOPISTON TOIMINTA LAHDESSA Monipuolista toimintaa jo lähes 40 vuotta. Toiminta kootaan synergiseksi kokonaisuudeksi

Lisätiedot

Puolustusvoimien TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4

Puolustusvoimien TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4 Pöytäkirja 1 (5) Puolustusvoimien TORI-siirtoprojekti ohjausryhmä 4 Aika 11.9.2015 klo 9-11 Paikka Valtori, Siltasaarenkatu 18-20 A, 9 krs. nh. Merikotka Valtori virtuaalihuone 3: Puheenjohtajan soitto-osoite:

Lisätiedot

Puolustusministeriölle

Puolustusministeriölle PUOLUSTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO 5/2005 vp Ministeriön selvitys valtioneuvoston turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon toimeenpanosta Puolustusministeriölle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta edellytti

Lisätiedot

Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat

Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat Asevelvollisuusjärjestelmän säilyttäminen nykyisellään Puolustusvoimauudistuksen lähtökohdat Asevelvollisuusjärjestelmä Valikoivuuden lisääminen varusmieskoulutuksessa Vapaaehtoiseen varusmiespalvelukseen

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Opas logistiikkaan, logistiikka oppaaksi! H Maavoimien huolto muutoksessa

HUOLTOUPSEERI. Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti. H Opas logistiikkaan, logistiikka oppaaksi! H Maavoimien huolto muutoksessa HUOLTOUPSEERI Huoltoupseeriyhdistys r.y:n jäsenlehti 3 2014 H Opas logistiikkaan, logistiikka oppaaksi! H Maavoimien huolto muutoksessa TÄYTTÄ OLUTTA. Sotilashallinnollisen aikakauslehden perinteiden jatkaja

Lisätiedot

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio

SW/HNo Allekirjoitetun asiakirjan sähköinen versio Toimintasääntö 9.3.2015 1(11) PELASTUSLAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Johtaminen 1.1 Pelastuslaitoksen johto ja toimivallan delegointi 1.2 Osastopäälliköiden tehtävät Pelastuskomentajan, osastopäälliköiden

Lisätiedot

Puolustusvoimien toimialariippumattomien icttehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti

Puolustusvoimien toimialariippumattomien icttehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 1 (7) Puolustusvoimien toimialariippumattomien icttehtävien toimintosiirtoprojektin loppuraportti Raportti 2 (7) MUUTOSHISTORIA Versio Päiväys Laatija Muutoksen kuvaus 1.0 30.12.2014 Marjut Siintola

Lisätiedot

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut

KATe-hanke. (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hanke (KokonaisArkkitehtuurin Teknologiataso) Ammattikorkeakoulujen yhteiset IT-palvelut KATe-hankkeen taustaa Tällä hetkellä pääsääntöisesti kukin ammattikorkeakoulu suunnittelee, hankkii, toteuttaa

Lisätiedot