Tulevaisuuden yhdyskuntarakenne ja elinvoima

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuuden yhdyskuntarakenne ja elinvoima"

Transkriptio

1 Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola Tulevaisuuden yhdyskuntarakenne ja elinvoima Nykytila-analyysi Saara Vauramo Johtoryhmä

2 Kehityskuva 1. Väestökehitys ja taloustilanne haastava 2. Mistä voi syntyä uutta yritystoimintaa? 3. Salpausselän kasvualue Hyvinvoiva asukas ei tarvitse paljon palveluita 5. Epävarmuustekijöistä huolimatta tarpeellinen uudistus

3 Uusi kunta on vuonna 2040 tiivistynyt ehyeksi nauhakaupungiksi, jota ympäröi elinvoimaisten kyläkeskusten verkosto. Nauhakaupunkirakenteen eheytyminen ja tiivistyminen lisäisi arjen sujuvuutta koko uuden kunnan alueella mm. liikenneympäristön kehittymismahdollisuuksien kasvaessa. Uuden kunnan tulee samaan aikaan osata vahvistaa kaupunkialueiden kaupunkimaisuutta ja maaseudun elinvoimaisuutta. Haja-asutusalueiden lisääntyvä vapaa-ajan asuminen ja matkailutoiminta voivat kasvattaa maaseutumaisten alueiden elinvoimaa tulevaisuudessa. Esim. lähiruoan tuotanto ja siihen tukeutuvat palvelut sekä elintarviketeollisuus voivat muodostaa näkyvän osan uuden kunnan profiilia.

4

5 Nykytila: yhdyskuntarakenne ja elinvoima Asukkaita Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola Yhteensä

6 Salpausselän kuntajakoselvitysalueen kuntien panokset kaavoitukseen ja maankäyttöön, rakentamisen volyymit kunnissa sekä kaavoitus- ja raakamaavarannon määrät Hollola Hämeen -koski Iitti Kärkölä Lahti Nastola Kaavoitukseen ja maapolitiikkaan käytetyt resurssit, tuhatta euroa/v Luovutettujen omakotitonttien määrä, kpl/ vuosi Luovutettu kerros- ja rivitalorakennusoikeuden määrä, km-2 / vuosi , Rakentaminen asemakaavaalueella, % alle alle Työpaikka-alueiden kaavoitusvaranto, vuosina Asumisen kaavoitusvaranto, vuosina Raakamaavaranto, vuosina

7 Yhdyskuntarakenne

8 Liikkumisen vyöhykkeet

9 Joukkoliikenne Joukkoliikenteen nykytarjonta (ennen ) Päijät-Hämeessä. Bussivuorot on esitetty luokittain väreillä, junavuorojen määrä numeroina. Kuva: (Uudenmaan ELY joukkoliikenteen palvelutasomäärittely, 2011)

10

11 Mitä on kunnan elinvoima? Jauhiainen, S. ja Huovari, J. 2013: Kuntarakenne ja alueiden elinvoima, KAKS SIJAINNIN OSALTA ALUE ON ALISUORIUTUJA YHDYSKUNTA JA ASUINYMPÄRISTÖ VETOVOIMATEKIJÖITÄ, MUTTA KEHITTÄMISTÄ EDELLEEN RIITTÄÄ > KAUPUNGISTUMINEN DEMOKRATIA JA JOHTAMINEN MAINETTAAN PAREMPI? PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN MUUTTUU HAASTAVAMMAKSI KAIKEN AIKAA KUNTIEN TALOUS- JA HENKILÖSTÖRESURSSIT TIUKKENEVAT YRITYSKULTTUURI ON VANHASTAAN VAHVA, MUTTA ISOT VETURIT HARVASSA VALTION PANOKSET VÄHÄISET

12 Elinvoima ja nykyiset strategiat sekä sopimukset Kuntien strategioissa: kuntakeskusten kehittäminen, kasvun varaaminen maankäytön suunnittelussa, kuntamarkkinointi, edunvalvonta, asukkaiden omavastuun kasvattaminen Lahden kaupunkiseudun ja valtion kasvusopimus: Elinkeinostrategian kärjet, MAL+PE, huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy INKA-ohjelma: Tampereen kaupungin vetämä Älykäs kaupunki ja Uudistuva teollisuus kokonaisuudet, terävöittänevät elinkeinostrategian kärkiä Lahden seudun elinkeino- ja kilpailukykystrategia: Kärkivalinnat (ympäristö, muotoilu, innovaatiot)

13 Kuntien panokset elinvoimaan

14 Kuntien panokset elinvoimaan Sisäisen kehittämisen resurssit, eur/v ja eur/työntekijä = Johtamisen ja prosessien kehittäminen, henkilöstön koulutukset, kaupungin omat kehityshankkeet Hollola Hämeenkoski Iitti Kärkölä Lahti Nastola ei kehittämishan kkeita, koulutuskulut pienet (40 hlö) 5 milj., vaihtelee milj. 3000, vaihtelee Kunnan panos oman toiminnan kehittämiseen suhteessa tarpeisiin on tällä hetkellä tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä Elinkeinoelämän kehittämisen resurssit, eur/v ja eur/asukas = Ladec Oy:n rahoitusosuus, Etpähä ry:n kuntarahoitusosuus, Pohjois-Kymen Kasvu ry:n kuntarahoitusosuus 1-2 milj ,285 milj milj. 0.3 milj Elinkeinoelämän kehittämisen palvelutaso on tarpeisiin nähden tällä hetkellä hyvä tyydyttävä tyydyttävä hyvä välttävä tyydyttävä Kunnan investoinnit elinkeinoelämän toimintaedellytysten kehittämiseen, eur /v 1-2 milj. 0,350 milj milj.? yritys-tontit ja -kiinteistöt Keskimääräinen panos alueen korkeakoulujen toteuttamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoittamiseen, euroa/ v milj milj. -

15 Kuntien panokset elinvoimaan Kunnan panos kuntamarkkinointiin, eur/v = Lahti Region Oy rahoitusosuus, kuntamarkkinointikampanjat ja - tapahtumat, kuntaa markkinoivat esitteet, matkailumarkkinointi sekä näyttävät rekrytointiilmoitukset Kuvaus kunnan edunvalvonnan organisoimisesta vuonna 2014 Hollola milj. 11 Hämeenkoski JORY, yhteistyö maakunta-liiton ja muiden kuntien kanssa Iitti Kärkölä Lahti Nastola 0.1 mi lj. 14 JORY, keskeiset luottamushen kilöt, edunvalvonnan yhteistyöryhmä 0.05 milj. 10 Yhteistyö Lahti Regionin kanssa, hlötyö-vuosia 0,2 0.7 milj. 7 Johtavat virkamiehet, yhteistyö maakuntaliit on kanssa, LADEC JORY Lahti Region Kunnan edunvalvonnan nykytaso on tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä tyydyttävä huono tyydyttävä 1

16 Seutukuntien kilpailukyky 2012 Lahden seutukunnan sijoitus vertailussa: 1. Innovatiivisuus 20 yritysten t&k-menojen suhde liikevaihtoon 2. Työllisyysaste 30 työlliset/18-64-vuotiaat 3. Yritysdynamiikka 24 (aloittaneet ja lopettaneet yritykset)/yrityskanta 4. Tuottavuus 29 liikevaihto/henkilötyövuosi (yksityinen sektori) 5. Koulutus 21 korkea-asteen (alempi ja ylempi sekä tutkija) tutkinnon suorittaneiden osuus 15 v. täyttäneestä väestöstä 6. Teollisuusvaltaisuus 31 teollisuuden liikevaihdon osuus alueen yritysten liikevaihdosta

17 Tulevaisuustyöryhmän väliraportti: kehitystarpeet ja linjaukset Pekka Komu Johtoryhmä, Nastola,

18 Tulevaisuustyöryhmän linjaukset ( ) Työryhmä käsitteli väliraportin kokouksessaan Yleiskeskustelussa eniten esillä sivun neljä maininta hiilineutraaliustavoitteesta sekä sivun viisi uuden kunnan vahvuuksien perusteluissa ja sivun 11 kuntien välisestä kilpailusta. Linjaukset väliraportin luvuissa 4.1. ja 4.2. (kehitystarpeet) sekä (linjaukset).

19 4.1. yhdyskuntarakenteen kehitystarpeet 1. Valtatie 12: Eteläinen kehätie ja Lahti-Kouvola välin parantaminen 2. Kuntakeskustaajamien kehittäminen 3. Autoilupainotteisen ympäristön kehittäminen lapsi- ja vanhusystävällisemmäksi 4. Kaupunkiseudun maankäytön tarkastelu kokonaisuutena muutettiin: osaoptimointi-maininta, koeäänestys 6-6 kohdan poistamiseksi 5. Haja-asutusalueen yhdyskuntarakenteellinen elinvoimaisuus lisättiin: sana yhdyskuntarakenteellinen

20 4.2 Elinvoimapolitiikan kehitystarpeet 1. Helsinki-Lahti-Pietari kehityskäytävän vahvistaminen lisättiin maininta: kehittämällä luonto- ja urheilumatkailu yhdeksi elinkeinotoiminnan kärjeksi. 2. Yritysten kilpailukyvyn kehittäminen ja uusien kasvualojen löytäminen lisättiin maininta: ottamalla yritysystävällisyys uuden kunnan toiminnan läpileikkaavaksi periaatteeksi ja käytiin keskustelu mikroyrittäjyydestä. 3. Korkeatasoisen tutkimus- ja kehitystoiminnan varmistaminen 4. Edunvalvonnan tehostaminen ja alueen tunnettuuden kasvattaminen 5. Asukaslähtöisyyden ja osallisuuden lisääminen Lisättiin kokonaan seuraava pykälä: 6) Maaseudun perustuotantoon tukeutuvien elinkeinojen kehittäminen Nostetaan maaseudun elinkeinotoiminnan kehittäminen (maanviljely, puutuotanto, energia, matkailu) ja niitä hyödyntävien teollisuuden ja palvelualojen toimintamahdollisuudet uuden kunnan elinkeinotoiminnan tärkeäksi alueeksi. - Laaditaan erityinen maaseudun ja haja-asutusalueen elinvoimaohjelma.

21 6. Linjauksia Kaikki kohdat täydennetään loppuraporttiin ja hyväksyttiin sellaisenaan 6.1. Linjaukset yhdistymissopimukseen tai selvitykseen - Laaditaan erityinen maaseudun ja haja-asutusalueen elinvoimaohjelma. - Laaditaan uuteen kuntaan välittömästi yhteinen maapolitiikka, joka säätelee maanhankintaa ja kaavoitusta Linjaukset yhdistymishallituksen tehtäviksi - Hyödynnetään kuntien yhdistymisvaiheessa mahdollisesti vapautuvat hallinnolliset resurssit vahvan edunvalvontaorganisaation rakentamiseen. - Käynnistetään yleiskaavaprosessi uuden kunnan alueelle Linjaukset uuden kunnan tehtäviin - Kanavoidaan asumista erityisesti joukkoliikennevyöhykkeelle junarataan sekä keskeisiin joukkoliikennereitteihin tukeutuvaksi. - Luodaan sisäisen raideliikenteen kehittämisen tavoitteet.

Tulevaisuustyöryhmän loppuraportti

Tulevaisuustyöryhmän loppuraportti Hollola, Hämeenkoski, Iitti, Kärkölä, Lahti ja Nastola Tulevaisuustyöryhmän loppuraportti Hallitusten yhteiskokous 11.6.2014 Pekka Komu, tulevaisuustyöryhmän pj. Tulevaisuustyöryhmän toimeksianto koostuu

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Sivu 1

Sisällysluettelo. Sivu 1 6.8.2014 Sivu 1 Sisällysluettelo Kuntajakoselvittäjien selvitys ja ehdotus... 2 1.1. Yleistä... 2 1.2. Selvitystyön organisointi... 3 2.1. Alueen perustiedot... 4 2.2. Alueen merkitys kansantaloudessa...

Lisätiedot

Tulevaisuustyöryhmän linjaukset ja suunnitelmat. Kaupunginhallitusten yhteiskokous, Iitti 13.2.2013

Tulevaisuustyöryhmän linjaukset ja suunnitelmat. Kaupunginhallitusten yhteiskokous, Iitti 13.2.2013 Tulevaisuustyöryhmän linjaukset ja suunnitelmat Kaupunginhallitusten yhteiskokous, Iitti 13.2.2013 Tulevaisuustyöryhmän toimeksianto Tulevaisuustyöryhmän tehtävänä on tuottaa: selvitys maankäytön,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2015 Maakuntahallitus 15.9.2014 Maakunnan yhteistyöryhmä 30.9.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO a215 * 2014 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA

Lisätiedot

ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAKSI 2016-2017. maakuntahallitus 16.10.2014

ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAKSI 2016-2017. maakuntahallitus 16.10.2014 ESITYS PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAKSI 2016-2017 maakuntahallitus 16.10.2014 maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2016-2017

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN YHDISTYMISSELVITYS RAPORTTI 9.12.2014 FCG KONSULTOINTI OY Anssi Hietaharju, Aija Tuimala, Kimmo Haapasalo Sisällysluettelo 1. SELVITYSHANKKEEN TAUSTA, TAVOITE JA TOTEUTUS... 1 1.1

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS

PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS PORIN KAUPUNKISEUDUN KUNTAJAKOSELVITYS Raporttiversio 2.9.2014 FCG Konsultointi Oy Jarmo Asikainen, Jarkko Majava, Anni Antila, Anna Laiho ja Matti Riekki Sisällys Johdanto... 4 1 Selvityksen tausta ja

Lisätiedot

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30. Muutettiin esityslistan asiakohtien 4. ja 5. käsittelyjärjestystä.

1. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.30. Muutettiin esityslistan asiakohtien 4. ja 5. käsittelyjärjestystä. Muistio Salpausselän kuntajakoselvityksen johtoryhmän kokous Aika: Tiistai 27.5.2014 kello 17.30-19.55 Paikka: Hämeenkoski, Seurala, Asikkalantie 1 Läsnä: Hollola: Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS. Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari

ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS. Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari 26.8.2014 ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari Kuntarakennevaihtoehtojen kuvaus ja vertailu Kuntajakoselvittäjät

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja 2013 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola Helsinki 2013 Uudenmaan liitto // Nylands förbund // Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN JA EURAN KUNNAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMAN KAUPUNGIN JA EURAN KUNNAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMAN KAUPUNGIN JA EURAN KUNNAN KUNTARAKENNESELVITYS Yhdistymisselvitys 14.11.2014 FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Selvitys... 5 2.1 Selvitystyön

Lisätiedot

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015

uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 uusimaa-ohjelman TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2014 2015 Uudenmaan liiton julkaisuja B49-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja B49-2013 ISBN 978-952-448-386-5, ISSN 2341-8893 (pdf) Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola

Lisätiedot

Lahden kaupungin strategia. Copyright 2013

Lahden kaupungin strategia. Copyright 2013 2025 Lahden kaupungin strategia Copyright 2013 2 A Strategia johtamisvälineenä 4 B Strategiatyö 2013 8 C Strategian rakenne 14 D 16 E Tuloskortit 20 F Strategian arviointi ja päivittäminen 26 3 A Strategia

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014-2015. Maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 23.9.2013

PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014-2015. Maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 23.9.2013 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA 2014-2015 Maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 23.9.2013 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A206 * 2013 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 5 2. MAAKUNNAN KEHITYSNÄKYMÄT

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntakaava Selostus

Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan liitto Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liiton julkaisuja A 17-2007 Uudenmaan maakuntakaava Selostus Uudenmaan liitto 2007 Uudenmaan maakuntakaava

Lisätiedot

LIITE 2 MYR 15.9.2014

LIITE 2 MYR 15.9.2014 13 LIITE 2 MYR 15.9.2014 2 Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015 2016 Kuopio 2014 3 Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma sisältää Pohjois- Savon mahdollisuuksiin, tarpeisiin ja

Lisätiedot

Sisällys. 4 Elinvoimaisuus ja kilpailukyky

Sisällys. 4 Elinvoimaisuus ja kilpailukyky Sisällys 4 Elinvoimaisuus ja kilpailukyky... 1 4.1 Ulkoinen elinvoima... 3 4.1.1 Porin seudun kilpailukyky... 3 4.1.2 Elinvoimapolitiikka ja elinkeinopalvelut... 4 4.2 Sisäinen elinvoima... 6 4.2.1 Aluevastaava

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Elinvoiman 8 tekijää LIITEMATERIAALI

Elinvoiman 8 tekijää LIITEMATERIAALI Elinvoiman 8 tekijää LIITEMATERIAALI 2 SISÄLLYS 1. Oulun seudun selvitysalue... 3 2. Oulun seudun kehityskuva ja paikka aluejärjestelmässä... 6 3. Oulun seudun kuntien palvelut...23 3.1 Oulun seudun palveluverkko...23

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017

PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 PÄIJÄT-HÄME 2017 PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAOHJELMA VUOSILLE 2014 2017 1. luonnos maakuntahallitus 14.4.2014 2. maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuustoon 16.6.2014 versionimi: Päijät-Hämeen maakuntaohjelma

Lisätiedot

Strateginen maakuntaohjelma 2014+

Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Häme-ohjelma Strateginen maakuntaohjelma 2014+ Julkaisija: Hämeen liitto Niittykatu 5, 13100 Hämeenlinna puhelin (03) 647 401 www.hameenliitto.fi Yhteydet henkilökuntaan:

Lisätiedot

Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015. Lyhentämätön versio

Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015. Lyhentämätön versio Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lyhentämätön versio Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015 Lahden alueen elinkeinopolitiikan tavoitteena on vahvistaa alueen

Lisätiedot

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013

uusimaa-ohjelma Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 Uudenmaan liiton julkaisuja A27-2013 uusimaa-ohjelma visio ja strategia 2040 Strategiset valinnat 2014 2017 Uudenmaan liiton julkaisuja A27 2013 ISBN 978-952-448-375-9 ISSN 1236-679X Ulkoasu: Anni Levonen

Lisätiedot

Strateginen suunnittelu ja kehittäminen. Työryhmän väliraportti 7.2.2014, Merikarvia

Strateginen suunnittelu ja kehittäminen. Työryhmän väliraportti 7.2.2014, Merikarvia Strateginen suunnittelu ja kehittäminen Työryhmän väliraportti 7.2.2014, Merikarvia Työryhmän toimeksianto Työryhmän toimeksiantona on ollut tarkastella selvityksen 1. vaiheessa strategisen suunnittelun

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017

Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Satakuntaliitto Satakunnan maakuntaohjelma 2014-2017 Kannustavaa yhteisöllisyyttä - Puhdasta elinvoimaa - Ihmislähtöisiä ratkaisuja LUONNOS 25.11.2013 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 2. Maakuntaohjelman

Lisätiedot

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS

KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS KOKKOLAN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYS Halsuan kunta Kaustisen kunta Kokkolan kaupunki Kruunupyyn kunta Lestijärven kunta Perhon kunta Toholammin kunta Vetelin kunta 17.12.2014 Jarmo Asikainen Anni Antila

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014

PÄIJÄT-HÄME 2017. Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄME 2017 Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2014-2017 Maakuntahallitus 19.5.2014 Maakuntavaltuusto 16.6.2014 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A213 * 2014 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ...3 KANSAINVÄLISTYVÄ PÄIJÄT-HÄME...4

Lisätiedot

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta

Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Forssan seudun kuntarakenneselvityksen loppuraportti Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta Esko Tonteri / luvut 1 5, 7 ja 9 10 Eero Laesterä ja Tuomas Hanhela, Perlacon Oy

Lisätiedot

Elinvoiman 8 tekijää

Elinvoiman 8 tekijää Elinvoiman 8 tekijää OULUN SEUDUN KUNTARAKENNESELVITYKSEN VÄLIKATSAUS 2 SISÄLLYS 1. Johdanto kahdeksan kuntaa uutta tulevaisuutta ja kasvua rakentamassa...3 2. Pohjoista kasvua ja elinvoimaa Oulun seudun

Lisätiedot