Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - Jyväskylän kaupungin organisaatiorakenne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - Jyväskylän kaupungin organisaatiorakenne"

Transkriptio

1 Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - Jyväskylän kaupungin organisaatiorakenne Valtuustoseminaari Muutosjohtaja Risto Kortelainen

2 Valtuuston päätös Palveluorganisaation palvelukokonaisuudet sekä niiden mukaiset kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajien tehtäväalueet 2013 alusta ovat: Palvelukokonaisuus 1. Elinvoima, kilpailukyky ja konsernihallinto Kaupunginjohtajiston tehtäväalueet Kaupunginjohtaja Markku Andersson 2. Elinympäristö ja kaupunkirakenne Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto 3. Elämänlaatu- ja kulttuuri Apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö 4. Kasvu, oppiminen ja perheet Apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö 5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen 6. Terveys ja sosiaalinen turvallisuus Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Utriainen

3 I Luottamushenkilöorganisaatio

4 Luottamushenkilöorganisaatio 2013: Ehdotuksen lähtökohdat (1) 1. Lakisääteisiä toimielimiä ovat valtuusto, kaupunginhallitus, tarkastuslautakunta ja keskusvaalilautakunta. 2. Näiden lakisääteisten toimielinten lisäksi kunta voi itse määritellä muiden monijäsenisten toimielinten rakenteen, tehtävät ja työnjaon. 3. Kaupunginvaltuuston päätöksen /77 mukaan kaupungin palveluorganisaatiossa on kuusi palvelukokonaisuutta alkaen. 4. Ehdotuksen mukaan lautakuntien tehtävät, toimivalta ja voimavarat ovat merkittäviä kaupungin toiminnassa ja taloudessa.

5 Luottamushenkilöorganisaatio 2013: Ehdotuksen lähtökohdat (2) 4. Viiden palvelukokonaisuuden päätöksenteosta ja ohjauksesta jokaisesta vastaa oma lautakunta. Elinvoima, kilpailukyky ja konsernihallinto -palvelukokonaisuus on kaupunginhallituksen ohjauksessa ja päätöksenteossa. 5. Kolmen apulaiskaupunginjohtajan tehtäväalueilla on kussakin kaksi lautakuntaa, joiden esittelijöinä apulaiskaupunginjohtajat pääsääntöisesti toimivat. Näin esittelyvastuu lautakunnista jakaantuu aiempaa tasapainoisemmin apulaiskaupunginjohtajille. Poikkeuksena lupa- ja viranomaislautakuntana toimiva rakennusja ympäristölautakunta, jossa esittely voidaan järjestää muutoin

6 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN ORGANISAATIO EHDOTUS Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Andersson Tarkastuslautakunta Keskusvaalilautakunta Maaseutufoorumi Sisäinen tarkastus Elinvoima, kilpailukyky ja konsernihallinto palvelukokonaisuus -Elinvoiman ja kilpailukyky -Kehittäminen -Hallinto -Voimavarat Apulaiskaupunginjohtaja Koivisto Apulaiskaupunginjohtaja Lepistö Apulaiskaupunginjohtaja Utriainen Kaupunkirakennelautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Elämänlaadun lautakunta Kasvun ja oppimisen lautakunta Toimintakyvyn edistämisen lautakunta Perusturvalautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto Terveydenhuollonjaosto (JYTE) Työllisyysjaosto Yksilöhuoltojaosto Elinympäristö ja kaupunkirakenne (ml. liikelaitoksia) - palvelukokonaisuus Elämänlaatu ja kulttuuri -palvelukokonaisuus Kasvu, oppiminen ja perheet - palvelukokonaisuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus - palvelukokonaisuus Terveys ja sosiaalinen turvallisuus - palvelukokonaisuus Kuntalaiset, asiakkaat ja sidosryhmät

7 Luottamushenkilöorganisaatio: Toimielinrakenne 2011 ja 2013 (1) Toimielimet 2011 ja 2013 Paikkaluku 2011 Paikkaluku 2013 Ero Muut kunnat Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Maaseutulautakunta Tiejaosto (siirto krpltk -jaosto) Aluelautakunta (Korpilahden alue) Maaseutufoorumi Kaupunginjohtajan tehtäväalue yhteensä Kaupunkirakennelautakunta Joukkoliikennejaosto Tiejaosto (siirto) Joukkoliikennelautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Apulaiskaupunginjohtajan tehtäväalue yht Perusturvalautakunta Ympäristöterveysjaosto (siirto) Päivä- ja varhaiskasvatusjaosto Terveydenhuollon jaosto (JYTE, JYSOTE) Työllisyysjaosto Yksilöhuoltojaosto Toimintakyvyn edistämisen lautakunta Apulaiskaupunginjohtajan tehtäväalue yht

8 Luottamushenkilöorganisaatio: Toimielinrakenne 2011 ja 2013 (2) Toimielimet 2011 ja 2013 Paikkaluku 2011 Paikkaluku 2013 Ero Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisolautakunta = Elämänlaadun lautakunta Kulttuurijaosto Liikuntajaosto Nuorisojaosto Sivistyslautakunta Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta Apulaiskaupunginjohtajan tehtäväalue yht Yhteensä Muut kunnat Altek Aluetekniikan Liikelaitos 9 9 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitos Keski-Suomen Pelastuslaitoksen Liikelaitos Kylän Kattaus Liikelaitos 9 9 Talouskeskus Liikelaitos 9 9 Tilapalvelu Liikelaitos 8 8 II Liikelaitokset yhteensä I+II Yhteensä Muiden kuntien jäsenyydet

9 Luottamushenkilöorganisaatio ja paikkaluvut Ennen kuntien yhdistymistä Jyväskylän kaupungin toimielimissä oli 237 luottamushenkilöpaikkaa, joista 51 oli liikelaitosten johtokuntapaikkoja (237-51=186). Jyväskylän maalaiskunnan toimielimissä oli 121 paikkaa ja Korpilahden toimielimissä 82 paikkaa. Nyt toimielinten kokonaispaikkaluku on 357, ilman muiden kuntien jäsenyyksiä 334 ja ilman em. jäsenyyksiä ja liikelaitosjohtokuntien paikkoja 289. Luvut sisältävät seudullisen joukkoliikennelautakunnan paikat. Ehdotuksen mukaan vuoden 2013 toimielinten kokonaispaikkaluku on 260, ilman muiden kuntien jäsenyyksiä 237 ja ilman em. jäsenyyksiä ja liikelaitosjohtokuntien paikkoja 192.

10 Luottamushenkilöorganisaatio 2013: Lautakuntien nimet Valtuustoryhmien kyselyn vastaukset korostavat, että lautakuntien nimet pitää olla selvästi kuntalaisten ymmärrettävissä. Ehdotetun lisäksi seuraavassa vaihtoehtoiset lautakuntanimet: Palvelukokonaisuus Elinympäristö ja kaupunkirakenne Lautakuntanimet, ehdotus Lautakuntanimet, vaihtoehto Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta Elämänlaatu ja kulttuuri Elämänlaadun lautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kasvu, oppiminen ja perheet Toimintakyky ja arjen sujuvuus Kasvun ja oppimisen lautakunta Toimintakyvyn edistämisen lautakunta Lasten ja nuorten lautakunta Vanhus- ja vammaislautakunta (myös huolenpidon ja toimintakyvyn tuen lautakunta) Terveys ja sosiaalinen turvallisuus Perusturvalautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta

11 Luottamushenkilöorganisaatio 2013: Muutokset (1) 1. Valtuuston paikkaluku on kuntalain mukaisesti 67. Nyt ensimmäisen valtuustokauden ajan paikkoja on ollut kuntajakolain mukaisesti Ehdotuksessa kaupunginhallituksen ja palvelukokonaisuuksia ohjaavien lautakuntien paikkalukua on laskettu kahdella. 3. Sääntövalmistelua varten toimielinten paikkaluvut linjataan siten, että niille voidaan asettaa mahdollinen vaihteluväli.

12 Luottamushenkilöorganisaatio 2013: Muutokset (2) 4. Uusi lautakunta on toimintakyvyn edistämisen lautakunta. Maaseutulautakunnan ja aluelautakunnan (Korpilahti) tilalle muodostetaan maaseutufoorumi, johon tulee kylätoimijoiden, maaseudun yrittäjien ja valtuustoryhmien edustajia. Lakisääteinen maaseutuhallinto siirtyy Laukaan kunnalle seudullisesti järjestettäväksi (kaupunginvaltuusto /78.) 5. Vuonna 2011 perustettava seudullinen joukkoliikennelautakunta muutetaan vuoden 2013 alusta kaupunkirakennelautakunnan joukkoliikennejaostoksi. Maaseutulautakunnan tiejaosto siirtyy kaupunkirakennelautakunnan jaostoksi.

13 Luottamushenkilöorganisaatio 2013: Muutokset (3) 6. Perusturvalautakunnan jaostoja ovat JYTE yhteistoimintaalueen terveydenhuollon jaosto (yhteistoiminta-alue muuttuu puitelain mukaan JYSOTE -alueeksi ), työllisyysjaosto ja yksilöhuoltojaosto. Yksilöhuoltojaostoja voi tarvittaessa olla myös muiden palvelukokonaisuuksien lautakuntien alla (toimintakyky ja arjen sujuvuus sekä kasvu ja oppiminen). 7. Tulevaisuus- ja kaupunkilautakunnan ohjauksessa olevat innovaatiopalvelut siirtyvät osaksi kaupunginhallituksen ohjauksessa olevaa Elinvoima, kilpailukyky ja konsernihallinto palvelukokonaisuutta. Tulevaisuus- ja kaupunkisuunnittelulautakunta lakkaa.

14 Luottamushenkilöorganisaatio 2013: Muutokset (4) 8. Perusturvalautakunnan ympäristöterveyshuollon jaoston tehtävät siirtyvät rakennus- ja ympäristölautakunnalle, joka toimii lupa- ja viranomaislautakuntana. Päivähoito ja varhaiskasvatus sijoittuvat sivistyspalveluihin , ja päivähoito- ja varhaiskasvatusjaosto voidaan lakkauttaa uudistuksessa. 9. Elämänlaadun lautakunnalla ei ole jaostoja. Nykyisiä lautakunnan kulttuurijaostoa, liikuntajaostoa ja nuorisojaostoa ei ole uudessa toimielinrakenteessa. 10. Liikelaitoksia on nykyinen määrä ja samoin liikelaitosjohtokuntia elleivät lähinnä kuntien yhteistoimintaan liittyvät järjestelyt tai muuten painavat perusteet edellytä liikelaitosorganisoitumista palvelutuotannossa.

15 II Palveluorganisaatio

16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN PALVELUORGANISAATIO EHDOTUS Kaupunginjohtaja Andersson Apulaiskaupunginjohtaja Koivisto Apulaiskaupunginjohtaja Lepistö Apulaiskaupunginjohtaja Utriainen Elinvoima, kilpailukyky ja konsernihallinto palvelut -Elinvoiman ja kilpailukyky -Kehittäminen -Hallinto -Voimavarat Elinympäristö ja kaupunkirakenne -palvelut (ml. liikelaitoksia) -Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -Liikkuminen ja yleiset alueet -Rakentaminen ja ympäristö Elämänlaatu ja kulttuuri -palvelut -Omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen (kulttuuri- ja liikuntalaitokset) -Osallistava hyvinvoinnin edistäminen (kulttuuri- ja liikuntakasvatus) -Kansalaistoiminnan edistäminen Kasvu, oppiminen ja perheet -palvelut -Varhaiskasvatus ja lasten päivähoito -Perusopetus -Kasvun ja oppimisen tuki ja nuorisopalvelut Toimintakyky ja arjen sujuvuus -palvelut -Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen -Kotona asumista tukevat palvelut -Ympärivuorokautiset palvelut Terveys ja sosiaalinen turvallisuus -palvelut - Terveyspalvelut - Sosiaalisen tuen palvelut Kuntalaiset, asiakkaat ja sidosryhmät

17 Elinvoima, kilpailukyky ja konsernihallinto palvelukokonaisuus Elinvoima ja kilpailukyky Omistajapolitiikka, konserniohjaus ja edunvalvonta Elinkeinopolitiikan strateginen ohjaus Kehittäminen Hallinto Voimavarat Kaupunkistrategia ja strategiatyö Konserni- ja organisaatiorakenne sekä johtamisjärjestelmä Hallinnon ohjaus ja yhteiset palvelut Talouden ohjaus Päätöksenteko- ja luottamushenkilöpalvelut Henkilöstövoimavarojen ohjaus ja henkilöstötyö Kaupunkipolitiikka ja aluekehitys Kehittäminen ja muutoksen ohjaus Asiakirjahallinta Tilaomaisuuden hallinta Viestintä ja markkinointi Tietojohtaminen ja huolto sekä tutkimuksen koordinointi Lakipalvelut ja oikeudellinen edunvalvonta Tietohallinnon ohjaus ja hallinta Kansainvälinen toiminta Kuntalaisten osallisuus ja vaikuttaminen Vaalien järjestäminen Hankintojen ohjaus Riskienhallinta, varautuminen ja valmiussuunnittelu

18 ELINYMPÄRISTÖ JA KAUPUNKIRAKENNE KAUPUNKISUUNNITTELU JA MAANKÄYTTÖ Asiakas/kuntalaistarpeet Strateginen kaupunkisuunnittelu, yleiskaavoitus (asuntopolitiikka) Asemakaavoitus (asemakaavamuutokset ja maankäyttösopimukset) Maaseudun maankäyttö (suunnittelutarveharkinta, poikkeamispäätökset) Maaomaisuuden hallinta (hankinta, hallinnointi, luovutus) Yleissuunnittelu (liikenne, kunnallistekniikka, viheralueet, vesihuolto) Kiinteistöinsinöörin palvelut (kiinteistön muodostus, kantakartta ja maastomittaus) Isot hankkeet LIIKKUMINEN JA YLEISET ALUEET Suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito - Liikennealueet - Viheralueet (sis. metsät, luonnonsuojelualueet) - Satamat ja venepaikat Joukkoliikenne ja henkilökuljetusten suunnittelu Pysäköinninvalvonta Jätehuolto RAKENTAMINEN JA YMPÄRISTÖ Rakentamisen ennakko-ohjaus Rakentamisen luvat ja valvonta Ympäristöluvat ja valvonta Luonnonsuojelu Asuntotoimen viranomaistehtävät (korjaus- energiaav. + asumisoik.num.) Ympäristölaboratorio PALVELUPISTE HANNIKAINEN Tyytyväinen asiakas/kuntalainen Ympäristöterveys Sisäiset tukipalvelut Paikkatietopalvelut (+paikkatietokäsittelijät) Lakiasiat Tietojärjestelmien ylläpito ja kehittäminen Viestintä + osallistuminen Controller (talous, HR)

19 Elämänlaatu ja kulttuuri KUVAUS LUVUISSA: n. 44 M, 428 HTV Luonnos KESKEISET TAVOITTEET -Tavoitteena kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen kulttuurin, liikunnan ja elinikäisen oppimisen avulla -Kulttuurin ja liikunnan vahvistaminen osana jyväskyläläisten arkea, elämäntapaa ja identiteettiä -Ennaltaehkäisevien palvelujen aiempaa selkeämpi asukaslähtöinen jäsentäminen ja vahvistaminen PALVELUT Omaehtoisen hyvinvoinnin edistäminen (Kulttuuri- ja liikuntalaitokset) -Liikuntapaikat -Kirjastot -Museot -Teatteri -Orkesteri Osallistava hyvinvoinnin edistäminen (Kulttuuri- ja liikuntakasvatus) -Liikunnanohjaus -Kansalaisopisto -Kuvataidekoulu -Kulttuuriaitta -Tapahtumat Kansalaistoiminnan edistäminen -Tilojen varaus -Avustukset ESIMERKKEJÄ UUSISTA TOIMINTAMALLEISTA -Liikuntapaikkojen ylläpito yhden toimijan palveluna -Koulujen pihojen toiminnallinen kehittäminen monialaisen yhteistyön avulla -Kulttuurista hyvinvointia yhteistyössä Terveys ja sosiaalinen turvallisuus- sekä Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuksien kanssa (esim. Taideapteekki ja kulttuuriluotsit) -Terveyttä edistävän liikunnan jatkuva kehittämistyö yhdessä Terveys ja sosiaalinen turvallisuus- sekä Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuksien kanssa -Kulttuuri- ja liikuntakasvatuksen toimijoiden tiimiytyminen ja yhteistyön kehittäminen muiden palvelukokonaisuuksien kanssa (esim. opetuspalvelut) -Tilojen varaamisen keskittäminen palvelukokonaisuuteen, myös koulujen ja päiväkotien tiloja kansalaistoimijoille -Avustusasioiden (mm. kriteerit ja käsittely) selkiyttäminen ja kehittäminen

20 Elämänlaatu ja kulttuuri palvelukokonaisuuden alustava rakenne Elämänlaatu ja kulttuuri Omat palvelut Liikuntapaikat kuntalaiset Omaehtoinen hyvinvoinnin edistäminen Ennaltaehkäisevä (Kulttuuri- ja liikuntalaitokset) toimintatapa Osallistava hyvinvoinnin edistäminen (tiimissä myös museopedagogi, kirjastopedagogi, teatterikuraattori, orkesterin yleisötyö sekä liikunnan vertaisohjaajien ja kulttuuriluotsien koordinointi) (Kulttuuri- ja liikuntakasvatus) Kuntalaisten aktivoiminen Kansalaistoiminnan edistäminen Kirjastot Museot Teatteri Orkesteri Liikunnanohjaus Kansalaisopisto Kulttuuriaitta & Kuvataidekoulu Tapahtumat Tilojen varaus Avustukset m u u t p a l v e l u t järjestöt koulutus tutkimus yritykset kuntalaiset

21 vammaisten ja kehitysvammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminta) Moniammatillinen toimintamalli Alueellinen moniammatillinen tiimityö Moniammatillisen yhteistyön uudet avaukset kouluissa mm. nuorten palveluiden kanssa Jyväskylän Sihti-malli Nuoren ongelman hoitaminen tarkoituksenmukaisimmalla ja matalimmalla mahdollisella organisaation tasolla. Nivelvaiheet Esiopetuksesta kouluun (5-8-v.): esiopetuksen ja yksilöllisen, joustavan koulunaloituksen mallit ja toimintatavat Alakoulusta yläkouluun Perusopetuksesta jatkoon: 2. asteen koulutus, nuorten työpajatoiminta ja muut tukitoimet. (Ks. Terveys ja sosiaalinen turvallisuus: nuorten aikuisten toiminnallinen prosessi) Palvelukokonaisuuksien yhteisiä: Perhekeskustoiminta Neuvolan ja varhaisen tuen uusi palvelumalli Asiakaspalveluohjaus

22 Palvelukokonaisuus /pt Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus E r i t y i s e n t u e n p r o s e s s i O p p i l a s h u o l l o n p r o s e s s i Kasvun ja oppimisen tuki ja nuorisopalvelut (työnimi)

23 Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset Pitkäaikaissairaat Erityisryhmät

24 Toimintakyky ja arjen sujuvuus KUVAUS LUVUISSA: Kokoluokka 102 M, 1178 HTV KESKEISET TAVOITTEET -Asiakaslähtöisyys, joustavuus ja kasvavaan sekä erilaistuvaan palvelu tarpeeseen vastaaminen. -Ennaltaehkäisevän työn ja palveluohjauksen vahvistaminen toimintakyvyn edistämiseksi. -Sisäisen ja ulkoisen yhteistyön uudet toimintamallit. PALVELUT -1) Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen: Ennaltaehkäisevät kotikäynnit, palveluohjaus, palvelutarpeen arviointi, omaishoito, SAS- työ, Vanhus- ja vammaissosiaalityö -2) Kotona asumista tukevat palvelut: Tukipalvelut, päiväkeskukset, kotihoito, henkilökohtainen avustaja ja lyhytaikaishoito -3) Ympärivuorokautiset palvelut: palveluasuminen, pitkäaikaishoito (erityisryhmät: muisti- ja pitkäaikaissairaat, psykogeriatria, mtt, päihdetaustaiset), vammaisten tuettu- ja autettuasuminen ESIMERKKEJÄ TOIMINTAMALLEISTA -Hyvinvointikeskuksen perustaminen: matalan kynnyksen palvelupiste, josta saa keskitetysti palveluohjausta ja neuvontaa Tietoisuus palveluista lisääntyy ja asiakkaan pompottelu loppuu -Erilaisten asiakasryhmien profiloiminen tarpeiden mukainen hoito, osaamisen ja tarpeiden kohdentuminen, työn mielekkyyden lisääntyminen -Palvelut tuotetaan kokonaisuutena osaamiseen ja palvelujen laatuun kehitetään uusia malleja -Työhyvinvoinnin kehittäminen esim. lähiesimiestyöskentelyn vahvistaminen ja työnkuvien kirkastaminen palvelun laadun paraneminen, sairauslomien väheneminen ja imagon parantuminen

25 Terveys ja sosiaalinen turvallisuus Budjetti 150 M (josta ostopalvelut 34,2 M ja palvelusetelit 0,9 M ) + Esh 138 M, henkilöstö HTV KESKEISET TAVOITTEET - Asukkaiden terveyden, omatoimisuuden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen - Asiakaslähtöisen hyvän hoidon ja sosiaalisen turvallisuuden varmistaminen kaikissa elämäntilanteissa - Terveys- ja sosiaalipalvelujen syvempi integroituminen keskenään -> vaikuttavuuden ja tuottavuuden kehitys ESIMERKKEJÄ TOIMINTAMALLEISTA

26 OMATOIMISUUTTA LISÄÄVÄT JA KEHITETTÄVÄT PALVELUPROSESSIT TERVEYSPALVELUT SOSIAALISEN TUEN PALVELUT SOSIAALIOHJAUS TERVEYS- PALVELUISSA ARJEN HALLINNAN TUKI terveysneuvonta, kulttuuri, liikunta, järjestöt vertaistuki ja vapaaehtoistyö ETSIVÄN TYÖN PROSESSI

KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013

KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013 KAUPUNGIN STRATEGISESTA KEHITTÄMISESTÄ JA KAUPUNKIORGANISAATIO 2013 Kunnallisvaaliehdokkaiden /laisuus Laajavuori 11.10.2012 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Kaupungin strategisesta kehi/ämisestä 1. Kuntauudistuksen

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Kuntalaisfoorumi Uuden sukupolven organisaatio 4.10.2010 Veijo

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 16.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven organisaatio. Kaupungininsinöörien tapaaminen 10.5.2012 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto

Jyväskylän uuden sukupolven organisaatio. Kaupungininsinöörien tapaaminen 10.5.2012 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Jyväskylän uuden sukupolven organisaatio Kaupungininsinöörien tapaaminen 10.5.2012 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto UUSI JYVÄSKYL SKYLÄ 1.1.2009 ASUKKAITA 132 000 MAAPINTA-ALA ALA 1172 km 2 UURAINEN

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupunkiorganisaation palvelujen järjestämistason perusrakenne ja luottamushenkilöorganisaation toimielinrakenne Organisaatiotoimikunta 30.08.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Lisätiedot

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa

Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys. Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa Poliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistaminen Kaupunginjohtajan esitys Tiedonantotilaisuus kaupunginvaltuustossa 3.10.2016 Luottamushenkilöorganisaation uudistaminen vuonna 2017 Luottamushenkilöorganisaation/toimielinrakenteen

Lisätiedot

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu - tilannekatsaus / lokakuu 2010 Toimikunta 25.10.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelun järjestelyt

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015

Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi. OIVA keskus. Miia Autiomäki 18.2.2015 Neuvonta, palveluohjaus ja palvelutarpeen arviointi OIVA keskus Miia Autiomäki 18.2.2015 20.2.2015 Johdon tukipalvelut vastuualuejohtaja Anssi Niemelä Toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen/ OIVA-keskus

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu

Jyväskylän kaupunki Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu Jyväskylän kaupunki Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu Kaupungin organisaatiorakenne: luottamushenkilö- ja palveluorganisaation linjauksia ja kysymyksiä Valtuustoseminaari

Lisätiedot

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen

Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä klo Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Asukasilta Hausjärven tulevaisuudesta? tilaisuus Ryttylä 11.4.2017 klo 18.00 Kunnanjohtaja Pekka Määttänen Kuntastrategia on kunnan toiminnan punainen lanka, tie kohti haluttua tulevaisuutta Uuden kuntalain

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio - valmisteluun liittyvät järjestelyt ja vastuutukset sekä aikataulut Organisaatiotoimikunta 27.09.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen Uuden

Lisätiedot

- Luottamushenkilö- ja palveluorganisaation linjauksia ja kysymyksiä

- Luottamushenkilö- ja palveluorganisaation linjauksia ja kysymyksiä Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu - Luottamushenkilö- ja palveluorganisaation linjauksia ja kysymyksiä Organisaatiotoimikunta 7.3.2011 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Uuden

Lisätiedot

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen

Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Elinympäristö ja kaupunkirakenne Palvelu- ja organisaatiouudistuksen eteneminen Organisaatiotoimikunnan kokous 23.5.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Timo Koivisto Elinympäristö ja kaupunkirakenne Mitä tehty,

Lisätiedot

Uuden kunnan talousarviorakenne. Työvaliokunta 26.5.2008

Uuden kunnan talousarviorakenne. Työvaliokunta 26.5.2008 Uuden kunnan talousarviorakenne Työvaliokunta 26.5.2008 Määräraharakenne Talousarvion suunnittelussa käytetään tässä ( dia 3 ) esitettyä määräraharakennetta Mahdollisista muutostarpeista tulee tehdä perustellut

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintouudistus

Helsingin kaupungin hallintouudistus Helsingin kaupungin hallintouudistus Kansliapäällikkö Sami Sarvilinna 24.11.2016 Kaupunginkanslia Taustat ja tavoitteet Strategiaohjelma 2013 2016: Uudistetaan kaupungin johtamisjärjestelmä, tavoitteina

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011

Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Jyväskylän uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistus 2013: - luottamushenkilöorganisaatio valtuustoryhmien vastaukset kyselyyn kesäkuussa 2011 Valtuustoseminaari 22.8.2011 Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

Jyväskylän palvelu- ja organisaatiouudistus Elämänlaatu ja kulttuuri Ari Karimäki

Jyväskylän palvelu- ja organisaatiouudistus Elämänlaatu ja kulttuuri Ari Karimäki Jyväskylän palvelu- ja organisaatiouudistus 2013 Elämänlaatu ja kulttuuri 9.2.2011 Ari Karimäki ari.karimaki@jkl.fi Tehtävä Keskeisenä tehtävänä kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen Organisoitumisen

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä - Asiakas keskiössä vanhus- ja vammaispalveluissa tulevaisuuden toimintamallit

Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä - Asiakas keskiössä vanhus- ja vammaispalveluissa tulevaisuuden toimintamallit Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä - Asiakas keskiössä vanhus- ja vammaispalveluissa tulevaisuuden toimintamallit 14.5.2012 Vastuualuejohtaja Sirkka Karhula Jyväskylän iäkkäät 2010-2040 (Tilastokeskus

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen

Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen Hyvinvoinnin edistäminen ja sen johtaminen tulevaisuuden Pohjois-Savossa Elsa Paronen HYTE, TKI, YTA, Ympäristöpoliittinen, Kiinteistö ja arviointi - valmistelua jatkavat 1. vaiheen työryhmät Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot

Organisaatiokuvat

Organisaatiokuvat Organisaatiokuvat 1.1.2018 Tampereen kaupungin organisaatio 1.1.2018 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI Tarkastustoimikunta

Lisätiedot

Kaupungin ydin- ja tukiprosessit. Kaupunginhallitus

Kaupungin ydin- ja tukiprosessit. Kaupunginhallitus Kaupungin ydin- ja tukiprosessit Kaupunginhallitus 28.5.2018 Järvenpään kaupunki Minna Lohtander 21.5.2018 Prosessien työstäminen Järvenpään kaupunki Minna Lohtander 21.5.2018 2 Uuden Järvenpään prosessien

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutus liikkeessä Jyväskylä

Sosiaalinen kuntoutus liikkeessä Jyväskylä #SOKRA Sosiaalinen kuntoutus liikkeessä Jyväskylä Sakari Kainulainen, asiantuntija, dosentti Sosiaalinen kuntoutus Osana julkisia palveluita Ihmisen hyvänä Maakunnan hyvinvoinnin tuotanto Ristiriita yksilön

Lisätiedot

Esityksen sisältö; 1. Sotesoppa ja kunnat 2. Kunnallisen nuorisotyön toimiala 3.Yhdyspinnat ja uudet rakenteet

Esityksen sisältö; 1. Sotesoppa ja kunnat 2. Kunnallisen nuorisotyön toimiala 3.Yhdyspinnat ja uudet rakenteet Kari Sjöholm 30.10.2018 Esityksen sisältö; 1. Sotesoppa ja kunnat 2. Kunnallisen nuorisotyön toimiala 3.Yhdyspinnat ja uudet rakenteet Kari Sjöholm 30.10.2018 3 Kari Sjöholm Etelä-Suomen alueelliset nuorisotyöpäivät

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (2-6) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (2-6) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 11.12.2017 Talousarvion 2018 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Organisaatiokuvat alkaen

Organisaatiokuvat alkaen Organisaatiokuvat 1.6.2017 alkaen Tampereen kaupungin organisaatio 1.6.2017 KAUPUNGINVALTUUSTO KAUPUNGINHALLITUS Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallituksen konsernijaosto PORMESTARI

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015

TAMPEREEN KAUPUNKI. Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Avopalvelut - yhdessä tehden Esittely 2015 Toiminta-ajatus Avopalvelut edistävät, tukevat ja hoitavat tamperelaisten terveyttä, psyykkistä hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta sekä valmiuksia sujuvaan

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio

Uuden sukupolven organisaatio Uuden sukupolven organisaatio Kaupungin palveluorganisaation perusrakenne asiakaslähtöiset ydinprosessit Organisaatiotoimikunta 14.06.2010 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Strategiajohtaja Sakari Möttönen

Lisätiedot

Hyvinvointijohtaminen Lahdessa

Hyvinvointijohtaminen Lahdessa Hyvinvointijohtaminen Lahdessa 2018 Kaupunginhallitus Osallisuuden ja hyvinvoinnin jaosto Hyvinvoinnin johtamisen rakenne Lahden kaupungissa Konsernihallinto - Elinvoima- ja kilpailukykypalvelu t - Osallisuus

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön

Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jyväskylän kaupunki ja 3. sektori - näkökulmia kunta-järjestöyhteistyöhön Jukka Laukkanen Jyväskylän kaupunki/ konsernihallinto/ kilpailukyky ja kaupunkikehitys, Kansalaistoiminnankeskus Matara 22.1.2014

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

Maakunnan johtamisjärjestelmä

Maakunnan johtamisjärjestelmä Maakunnan johtamisjärjestelmä Päijät-Häme 30.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Ennakoiva asenne Uudistuksen tarve on tunnustettu Lainsäädäntö avoin Valmistelut vauhdissa Aikataulu on kireä Vaalit tulossa

Lisätiedot

Monialainen hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnan menestystekijänä

Monialainen hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnan menestystekijänä Monialainen hyvinvoinnin edistäminen tulevaisuuden kunnan menestystekijänä Ville Nieminen, projektipäällikkö, Kuntaliitto @ViVaNieminen 1. Hyvinvoinnin edistäminen indikaattoreista toimenpiteisiin 2. Hyvinvointiennakointi

Lisätiedot

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen

Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus. Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Liikelaitokset ja tytäryhteisöt, omistajaohjaus Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen Tampereen liikelaitokset ja tytäryhteisöjä Tampereen Raitiotie Oy Konsernin avainlukuja 5 liikelaitosta:

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus Vastuualuejohtaja Sirkka Karhulan esitys organisaatiotoimikunnassa 25.10.2010 Jyväskylän vanhuspoliittinen strategia 2009-2030 WWW.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN ORGANISAATIO

LOHJAN KAUPUNGIN ORGANISAATIO LOHJAN KAUPUNGIN ORGANISAATIO Mikään ei kuulu kenellekään. Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa ELINVOIMA Hyvinvointi Lohjan elinvoimaisuuden lisääminen Onnellisen elämän edistäminen

Lisätiedot

Strateginen kumppanuus muutoksessa

Strateginen kumppanuus muutoksessa Strateginen kumppanuus muutoksessa henkilöstöjohtajan uudenlainen rooli - Keva seminaari 29.3.2011 Finlandia -talo - Pertti Malkki Henkilöstöjohtaja Sisältö 1. Muutokset Jyväskylän kaupungin organisaatiossa

Lisätiedot

Uusi Jyväskylä 1.1.2009. Kaupunginjohtaja Markku Andersson

Uusi Jyväskylä 1.1.2009. Kaupunginjohtaja Markku Andersson Uusi Jyväskylä 1.1.2009 Kaupunginjohtaja Markku Andersson Elinvoimainen ja toimintakykyinen Jyväskylä kilpailukykyinen kaupunki, joka tarjoaa kannustavat mahdollisuudet elämiseen, yrittämiseen ja opiskeluun.

Lisätiedot

Väestö Pinta ala as. 12. suurin kaupunki. maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki

Väestö Pinta ala as. 12. suurin kaupunki. maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki Väestö 31.12.2007 58.825 as. 12. suurin kaupunki Pinta ala maa 8017 km2 vesi 415 km2 suurin kaupunki VISIO Lapin pääkaupunki ROVANIEMI kansainvälinen osaamisen ja kulttuurin keskus Strategiset päämäärät

Lisätiedot

MITEN MAAKUNTAUUDISTUS EDISTÄÄ ELINVOIMAA?

MITEN MAAKUNTAUUDISTUS EDISTÄÄ ELINVOIMAA? MITEN MAAKUNTAUUDISTUS EDISTÄÄ ELINVOIMAA? Aija Tuimala Muutosjohtaja Etunimi Sukunimi etunimi.sukunimi@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 1 MAAKUNTAHALLINTO? Suorilla vaaleilla valittu valtuusto 59 hlö Oikeus

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Dynaaminen malli

Kaupunginhallitus Dynaaminen malli Kaupunginhallitus 7.3.2016 Dynaaminen malli Layout: Eero Soinio & Seija Nikkanen Lohjan organisaatiomuutos Uusi organisaatio on elegantti, joustava ja kestävä kuin riidenlieko (Lycopodium annotinum) LOHJAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (6) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 22/ (6) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 22/2016 1 (6) Päätöshistoria Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto 30.05.2016 38 HEL 2016-005361 T 00 01 00 Päätös Kaupunginhallituksen johtamisen jaosto esitti kaupunginhallitukselle,

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen organisaatio

Sivistyspalvelujen organisaatio Sivistyspalvelujen organisaatio 1.1.2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA pj. Katja Isomöttönen vpj. Markku Väätäinen KULTTUURI-, LIIKUNTA- ja NUORISOLAUTAKUNTA pj. Pauliina Holm vpj. Juha Hjelt Kulttuurijaosto Liikuntajaosto

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille

Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Opetus- ja kulttuuripalvelujen näkökulma yhteistyöhön ja yhdyspinnoille Kuntamarkkinat 14.9.2017 Irmeli Myllymäki, projektipäällikkö Opetus- ja kulttuuriyksikkö ONNISTUVA SUOMI TEHDÄÄN LÄHELLÄ Opetus ja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen

Tulosyksikkö Prosessi Tavoite Strategianäkökulma A P T H 211 Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen edistäminen TOIMIELIN SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 211Sivistystoimen hallinto Lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen Osaamisen, harrastamisen ja kulttuurin Terveyden ja elämänhallinnan Strategianäkökulmat:

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli

Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinnan tilaaja-tuottaja - malli Hämeenlinna 2012 tavoitteet (kh 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden ja vaikuttavuuden kasvu 2) Palveluiden organisointi ja tuottaminen asiakaslähtöisesti 3) Kustannustietoisuuden

Lisätiedot

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta?

Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Mitä sote- ja maakuntauudistus tarkoittaa hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta? Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen aluekierros 2017 1 11.9.2017 - 2 11.9.2017 - 3 11.9.2017 - 4 11.9.2017 - 5 11.9.2017

Lisätiedot

Jyväskylän palvelu- ja organisaatiouudistus Elämänlaatu ja kulttuuri Ari Karimäki

Jyväskylän palvelu- ja organisaatiouudistus Elämänlaatu ja kulttuuri Ari Karimäki Jyväskylän palvelu- ja organisaatiouudistus 2013 Elämänlaatu ja kulttuuri 27.1.2011 Ari Karimäki ari.karimaki@jkl.fi Tehtävä Keskeisenä tehtävänä kuntalaisten hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö. Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 sosiaali- ja terveyspiirin valmistelutyö Vammaistyö osana piirin valmistelutyötä 10.9.2008 Organisoitumisen lähtökohdat Organisaation on vastattava n perussopimuksen ja perustamissuunnitelman tavoitteita

Lisätiedot

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016

Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Uudistuksen perusinfo, syksy 2016 Tällainen on Helsingin kaupungin uusi johtamisjärjestelmä Kaupunginkanslia 25.8.2016 Pormestarimalli ja toimialat Kaupunginvaltuusto päätti 16.3. ja 22.6. 2016 kaupungin

Lisätiedot

Hyte tulevien maakuntien organisaatioissa

Hyte tulevien maakuntien organisaatioissa Hyte tulevien maakuntien organisaatioissa Maakuntien hyte-valmistelijoiden vertaisfoorumi Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Kuntaliitto Muuttuvat kuntien hallintomallit Lautakunta hoitaa kunnanhallituksen

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY HYVINVOINNIN TOIMIALAN ESITTELY Sisältö: Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Hyvinvointilautakunta Lautakunnan alaiset jaostot Sote-neuvottelukunta Toimialan organisoituminen Palvelualueiden toiminnot

Lisätiedot

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p

SOTE-palvelut, tilannekatsaus Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p SOTE-palvelut, tilannekatsaus 11.10.2018 Johanna Patanen Projektipäällikkö, sote-koordinaattori p. 040 685 4035 Johanna.patanen@popmaakunta.fi www.popmaakunta.fi www.facebook.com/popmaakunta Twitter:@POPmaakunta

Lisätiedot

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.2.2011 Risto Kortelainen, muutosjohtaja

Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu. Kaupunginvaltuuston seminaari 21.2.2011 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Uuden sukupolven palvelu- ja organisaatiouudistuksen valmistelu Kaupunginvaltuuston seminaari 21.2.2011 Risto Kortelainen, muutosjohtaja Palvelu- ja organisaatiouudistus valtuustossa 11.10.2010 (1) Valtuustokeskustelu

Lisätiedot

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1

LOIMAAN JUTTU Strategian uudistaminen / päivitys Kh oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 LOIMAAN JUTTU 2020 + Strategian uudistaminen / päivitys 2017- Kh 14.8.2017 oheismateriaali Loimaan kaupunki Jari Rantala 1 Strategia-uudistaminen/päivitys 2017- Uusi valtuustokausi 1.6.2017 2020 Sote-uudistus

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula selvityshenkilö Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Valmistelun lähtökohtia: tuetaan toimintakykyä ja

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

Liikunta tulevaisuuden kunnassa?

Liikunta tulevaisuuden kunnassa? Liikunta tulevaisuuden kunnassa? 2017 Sivistys, Terveyden edistäminen, Hyvinvointi, Osaaminen, Elinvoima, TeHyLi? Kari Sjöholm 3.12. 2015 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta

Lisätiedot

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto ja -palvelut 23.3.2015 Esitelty kaupunginhallituksen kokouksessa 16.2.2015 Konsernihallinto ja -palvelut Konsernihallinto ja palvelut muodostuvat toisaalta konserniesikunnan, strategisen ohjauksen tasosta ja toisaalta

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen

Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Ajankohtaiskatsaus sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämiseen, tuottamiseen ja johtamiseen Hankepäällikkö Marja Heikkilä Hanketyöntekijä Päivi Koikkalainen Eläköön elämä ja työ V Laajavuori

Lisätiedot

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä

Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Kuntaliitos 1.1.2013: Oulusta Suomen 5. suurin kaupunki Strateginen johtaminen valtuuston poliittisena tehtävänä Sisäinen tarkastus Johtamisjärjestelmä viranhaltijat, 25.5.2011 YH Kaupunginjohtaja Strategisen

Lisätiedot

Luottamuselinorganisaatio 1.1.2014

Luottamuselinorganisaatio 1.1.2014 Luottamuselinorganisaatio 1.1.2014 Valtuusto Ulkoinen tarkastus Tarkastuslautakunta Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveyspalvelujen jaosto Yksilöasioiden jaosto Kaupunginhallitus Konsernijaosto

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Mikä maakuntauudistus ja miksi?

Mikä maakuntauudistus ja miksi? Mikä maakuntauudistus ja miksi? 1-17.2.2017 Miksi uudistus tehdään ja mitä sillä tavoitellaan? Tehokkaamman hallinnon avulla edistetään ihmisten ja yritysten toimintaa Uudistus tehdään avoimesti, asiakaslähtöisesti

Lisätiedot

LAPE UUDISTUSOHJELMA TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ

LAPE UUDISTUSOHJELMA TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ LAPE UUDISTUSOHJELMA TUOMO LUKKARI, MUUTOSAGENTTI Ω OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ VIITEKEHYS POHJOIS-POHJANMAALLA Lasten ja perheiden palvelujen kokonaisuudistus Varhaiskasvatus ja koulu keskiössä mutta

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 1.3.2017 Muutoksen laatikot Maakunnille siirtyvät tehtävät ja henkilötyövuodet 3 5 10 1 6 1 1 1 28 9700 htv EP Maakunnan päätöksenteko, toiminta ja asukkaiden osallistuminen Liikelaitos

Lisätiedot

Sivistyspalvelujen organisaatio

Sivistyspalvelujen organisaatio Sivistyspalvelujen organisaatio 1.1.2012 SIVISTYSLAUTAKUNTA pj. Katja Isomöttönen vpj. Markku Väätäinen KULTTUURI-, LIIKUNTA- ja NUORISOLAUTAKUNTA pj. Pauliina Holm vpj. Juha Hjelt Kulttuurijaosto Liikuntajaosto

Lisätiedot

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana

Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kulttuuri sivistyskunnan voimavarana Kuntien kulttuuritoimintalaki uudistuu 7.12.2017 Johanna Selkee Erityisasiantuntija Suomen Kuntaliitto Kulttuuripalvelujen visio 2025 Kulttuuripalveluiden merkitys

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Haminan kaupungin uusi toiminnanohjaus

Haminan kaupungin uusi toiminnanohjaus Haminan kaupungin uusi toiminnanohjaus Jatkoa vuonna 2015 toteutetulle organisaatiouudistukselle, jossa tavoitteena oli mm. prosessimainen toimintatapa, tiimityöskentelyn vahvistaminen sekä johtamistasojen

Lisätiedot

Liikenne- ja viheralueet

Liikenne- ja viheralueet Liikenne- ja viheralueet Kaupunkirakennelautakunnan perehdytystilaisuus 24.1.2013 Kaupungininsinööri Markku Kemiläinen 25.1.2013 KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Tukipalvelut JOHDON TUKI Palvelupiste Hannikainen

Lisätiedot

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin

Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Luottamushenkilöorganisaation uudistamisen vaihtoehdot ja katsaus kaupunkien organisaatiouudistuksiin Valtuustoseminaari 23.5.2016 kehitysjohtaja Jarmo Asikainen johtava konsultti Anni Antila, FCG Konsultointi

Lisätiedot

Uusi organisoituminen

Uusi organisoituminen Uusi organisoituminen 8.8.2016 Organisaatiomuutostarkastelun ohjausryhmä Päivitetty 17.8. kunnan johtoryhmän ja 22.8. kunnanhallituksen antaman palautteen pohjalta 1 Toimintaperiaate Osa kunnan keskeisistä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

Maakunnan hallintosääntö

Maakunnan hallintosääntö Maakunnan hallintosääntö Maku verkostotapaaminen 18.1.2018 Johtava lakimies Kirsi Mononen Hallintosäännön valmistelu Hallinto- verkosto» Kokoukset helmi- ja maaliskuussa» Lausuntokierros /nettiin kommentoitavaksi»

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 45/ (8) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 45/2016 1 (8) 6 Toimialojen palvelukokonaisuuksien ason virkojen perustaminen HEL 2016-013391 T 01 01 00 Päätösehdotus päättää perustaa lukien toimialojen palvelukokonaisuuksia

Lisätiedot

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa

Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Liiketoiminnan ohjaus Tampereen kaupungissa Valtuuston koulutus 22. 23.1.2013 Liiketoiminnan kehitysjohtaja Kristiina Michelsson 22.1.2013 Liiketoiminnan ohjaus 2 Tampereen kaupunkikonsernin tytäryhteisöjä

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä

Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Kuntien ja itsehallintoalueiden vastuu ja roolit hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät 2.-3.2016 Hanna Tainio Varatoimitusjohtaja Kuntaliitto Mitä edistetään?

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus

Sosiaali- ja terveyslautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Paraisten kaupungin hyvinvointikertomus Sosiaali- ja terveyslautakunta 30 09.03.2017 Kaupunginhallitus 93 24.04.2017 Kaupunginvaltuusto 35 09.05.2017 75/00.04.00/2017, 200/05.07/2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta 09.03.2017 30 Valmistelija

Lisätiedot

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ

LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ LAPSI PALVELUTUOTANNON KESKIÖSSÄ KOULUN KEHITTÄMINEN LAPSEN KASVUA TUKEVIEN ERILAISTEN PALVELUJEN YHTEISÖNÄ STRATEGINEN AJATTELU JA YHTEINEN NÄKEMYS Kaupunginvaltuusto Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla

Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen. Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla Uuden sukupolven organisaatio ja johtaminen Vaikuttava organisaatio eri tasoisia prosesseja johtamalla USO seminaari Kuntamarkkinat 14.10.2011 Kehitysjohtaja Jarmo Asikainen, Audiapro Oy USO-kuntien toteutunut

Lisätiedot