itsearviointimalli TPR itsearviontipaja Nuorisotyön auditointi ja itsearviointimalli VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "itsearviointimalli TPR itsearviontipaja 17.11.2010 Nuorisotyön auditointi ja itsearviointimalli VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD"

Transkriptio

1 Nuorisotyön TPR itsearviontipaja

2 Perusidea Mahdollisuus tehdä itsearviointi ohjatusti ohjaus = mallin logiikan esittely / mieleen palauttaminen paikalla vetäjä, joka auttaa kriteerien / tasokuvausten tulkinnassa Mahdollisuus vaihtaa kokemuksia a) oman ryhmän ohjaamisesta b) itsearvioinnista Kriteeristön markkinointi hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa auditointimahdollisuuden markkinointi 2

3 Pajan kulku Tutustuminen Eväitä arviointiin Yksilövaihe Pari/ryhmätyöskentely Parit / ryhmät muodostettu ennakolta Mikäli nuorten ryhmällä 2( 3) ohjaajaa, muodostavat he oman itsearviointiryhmän Pajoihin osallistuvien ohjaajien ryhmät hyvin erilaisia: varhaisnuorten harrasteryhmä, tapahtumatuotantotiimi, kohdennettu tyttötyö jne. samantyyppisten ryhmien ohjaajat saatetaan dialogiin toistensa kanssa Yhteinen jakaminen Koonti, palaute ja päätös 3

4 Diat 5 17 ovat esimerkki TPR itsearviointipajan materiaaleista 4

5 klo klo klo klo klo klo klo Klo Ohjelma Avaus, ohjelma, tavoitteet, esittäytymiset Nuorisotyön n ideasta ja periaatteista Ohjeita itsearviointiin Itsearvioinnin tekeminen, yksilövaihe Jaloittelua ja tankkaamista Itsearviointi jatkuu, parityöskentely Kokemusten jakamista ja keskustelua Palautetta päivästä Päätös ja kiitos Tervetuloa! 5

6 Tullaan tutuiksi kuka olet ja mistä tulet: kaupunki, toimipaikka kerro lyhyesti ryhmästä, jonka toimintaa tänään arvioidaan ryhmän koko kuinka usein tapaatte ja miten kauan ryhmän on tarkoitus toimia ohjaajat: kuinka monta, ohjaajien taustaorganisaatiot ryhmän tavoite ja keskeiset menetelmät onko nuorisotyön sinulle ennestään tuttu? Mistä yhteydestä? 6

7 Auditointi ja Nuorisotyön arviointiin kehitetty työkalu, jota käytetään auditoinneissa itsearvioinneissa Pääpaino nuorisotyön laadullinen arviointi tarkastelun kohteena nuorisotyön käytännön laatu ja kasvatuksellisuus pureutuu nuorisotyön perusprosesseihin pääkäyttäjäryhmä: nuorisotyöntekijät 7

8 Auditointi ja Kriteeristöt seuraaville toimintamuodolle 1.Avoimet nuorten illat 2. Leiritoiminta 3.Tavoitteelliset pienryhmät (4. Nuorten vaikuttamistoiminta) (5. Verkkoperustainen nuorisotyö) Vertaisauditointijärjestelmä Auditoijien koulutusjärjestelmä Itsearviointiprosessit avoimet nuorten illat leirit tavoitteelliset pienryhmät 8

9 Auditointi ja Arviointi itsessään ei riitä arviointitieto toimii kehittämistyön perustana ja tukena kriteeristöön perustuvan arvioinnin avulla voidaan asettaa konkreettisia tavoitteita Lisäksi: Kriteeristö toimii paitsi arvioinnin välineenä myös nuorisotyön perusprosessien sisältöjen kuvauksena Kriteeristöä voi käyttää apuna myös toiminnan suunnittelussa uusien työntekijöiden perehdytyksessä 9

10 Tavoitteelliset pienryhmät määritelmä Tehty palvelemaan itsearviointeja aja auditointeja ryhmissä, jotka täyttävät seuraavat kriteerit Ryhmän koko ja kesto on ennalta sovittu Ryhmään osallistumisen kriteerit on ennalta sovittu Ryhmää ohjaa koulutettu nuorisotyöntekijä Ryhmän toiminnasta nuorisotoimella on (pää)vastuu, vrt. moniammatilliset ryhmät Kasvatukselliset tavoitteet on ennalta sovittu 10

11 TPR kriteeristöstä 40 kriteeriä, jotka jakautuvat kolmeen näkökulmaan Ohjaajan / ohjaajien toiminta Ryhmäläisten toiminta Resurssit ja kriteerit kuvattu neljällä tasolla erinomainen 4, hyvä 3, tyydyttävä 2, heikko / puutteellinen 1 Yhteisön n toiminta Ryhmäläisten toiminta Resurssit ohjaajien toiminta tavoitteellisuus toiminnan suunnittelu ja sisältö, dokumentointi ja arviointi menetelmät toimintamallit yhteistyö, verkostot vuorovaikutus osallisuus ideointiin, suunnitteluun, toimintaan, arviointiin nuorten välinen vuorovaikutus henkilöstö, tila ja toimintaresurssit viestintä 11

12 Tavoitteelliset pienryhmät näkökulmat ja kriteerit Yhteisön toiminta Nuorten toiminta Resurssit Nuorisotyön auditointi 1. ryhmän ja perustaminen 28. ryhmän jäsenten välinen 2. ryhmän rakenne vuorovaikutus 3. ryhmäprosessin elinkaari 29. ryhmän jäsenten 4. toiminnan tavoitteellisuus osallistuminen ideointiin ja suunnitteluun 5. Tapaamiskerran sisältö ja suunnitelmallisuus 30. ryhmän jäsenten osallistuminen taloudesta ja 6. monimuotoisuus toiminnan sisällössä toiminnasta päättämiseen 7. tiedon hyödyntäminen toiminnan 31. ryhmän jäsenten suunnittelussa osallistuminen toiminnan 8. toiminnan dokumentointi toteutukseen 9. toiminnan arviointi 32. ryhmän jäsenten 10. tuloksellisuus, vaikuttavuus osallistuminen arviointiin 11. ohjaajien vastuujaot 33. ryhmän jäsenten 12. ohjaajien osaaminen, oppiminen, osallistuminen koulutus, ohjaajien tietopohja dokumentointiin 13. ohjaajien välinen vuorovaikutus 14. ohjaajien aktiivisuus 15. tunne nuoresi 16. ohjaajien ja nuorten välinen vuorovaikutus 17. ryhmän jäsenten oppiminen 18. yhteistyö kotien kanssa 19. yhteistyö: muut nuorisotyötä tekevät tahot, kaupalliset / yksityiset palvelut 20. ryhmän jäsenten kasvua tukevat verkostot 21. nuorisotyölliset menetelmät 22. konkreettinen tuotos 23. ympäristökasvatus keke 24. mediakasvatus 25. päihdetoimintamalli 26. säännöt 27. turvallisuus 34. ohjaajaresurssit 35. toimintaympäristö 36. toimintavälineet, materiaalit 37. siisteys ja hygienia 38. Markkinointi 39. sisäinen tiedotus 40. budjetti, rahoitus 12

13 Kriteeristön periaatteista Tasokuvauksilla pyritty konkreettisesti ja esimerkinomaisesti kuvaamaan ko. tason luonnetta ja siihen liittyvää tekemisen tasoa kriteeristön on tarkoitus toimia arvioinnin pohjana haasteellista voi olla tulkinnan tekeminen oman ryhmän tasosta, mikäli tasokuvaukset eivät hyvin kohtaa oman ryhmän toimintaa kanssa soveltaminen sallittua kumulatiivisuus alemmalla tasolla mainitut positiiviset asiat sisältyvät ylempiin tasoihin erinomainen taso edellyttää yhteisöllisyyttä yksittäinen työntekijä ei omilla teoillaan voi saavuttaa tasoa 4 vaan siihen tarvitaan kaikkien ryhmän ohjaajien yhteinen panos ryhmässä 1 ohjaaja; näkökulmana osassa kriteereistä voi olla se, onko mahdollista hyödyntää oman työyhteisön tai yleensä kollegojen osaamista. Mikäli tämä ei ole mahdollista, on arvioinnin kohteena yhden ohjaajan teot. 13

14 Kinkkiset kriteerit Kriteeri 6: herkkyys huomioida monimuotoisuus Kriteeri 19: Yhteistyötahot, miten voi toteutua harrastetoiminnassa? Kriteeri 22: Konkreettinen tuotos tuotos on myös ryhmän tekemä dokumentointi omasta toiminnasta: päiväkirja, kuvakollaasi, video, kehystetty valokuva ryhmän jäsenistä, valokuva albumi jne. Kriteeri 25: päihdetoimintamalli varhaisnuorten toiminta, harrasteryhmät onko olennaista? tilannatietoisuus Kriteeri 26: turvallisuus tarkoittaa nimenomaan pienryhmätoiminnan turvallisuutta, ryhmä saattaa kokoontua eri paikoissa. Nuorisotalon turvallisuusasiat tulee arvioiduksi avoimet nuorten illat itsearvioinnin yhteydessä Mitä ryhmä merkitsee nuorille missä kriteerissä / kriteereissä tulee esille tämä on yksi olennainen ryhmätoiminnan tavoite ja se on leivottu sisään useampaan kriteeriin : sitoutumisen on ajateltu kuvaavan ryhmän merkitystä nuorille (kriteeri 10: tuloksellisuus, vaikuttavuus) ryhmän jäsenet mukana asettamassa tavoitteita (kriteeri 4) myös asiakaspalautteiden tms. kautta saadaan tietoa ryhmän merkityksestä yksittäiselle ryhmän jäsenelle Vuorovaikutuksen (28) laatu kertonee myös ryhmän merkityksestä kinkkisyys näyttäytyy enemmän auditoinneissa kuin itsearvioinneissa, sillä ohjaajat tuntevat oman ryhmänsä toiminnan, siihen liittyvät suunnitteluprosessit ja verkostotyön laajuuden + sisällön 14

15 Ohjeet itsearviointiin Parityöskentely a) jos parina oman ryhmän kollega tehkää yhteinen arviointi yksilöarviointien pohjalta keskustelua ja neuvottelua niistä kriteereistä, joissa yksilövaiheen arvioinnit eroavat toisistaan b) jos parina on kriittinen ystävä esitelkää oma yksilöarviointi kollegalle ja käyttäkää häntä apuna niiden kriteerien arvioinnissa, joissa oli vaikea valita tasoa 15

16 Kriittisen ystävän rooli 1. Auta kollegaasi ratkaisemaan hänelle pulmia tuottaneiden kriteerien taso Tee kysymyksiä kriteerin tasokuvauksia apuna käyttäen Haasta tarvittaessa kollegaasi perustelemaan itsearviointia 2. Poimi keskusteluun sellaiset kriteerit, jotka sinun mielestäsi ovat erityisen tärkeitä tai kiinnostavia Hyödynnä esittelyssä kuulemaasi tietoa kollegan ryhmästä ja käytä omaa nuorisotyöllistä osaamistasi näiden kriteerien poimimisessa ja / tai Kysy kollegalta, mitkä asiat ovat ryhmän toiminnassa haastavia ja tutkailkaa näihin liittyviä kriteereitä yhdessä Keskustelun tavoitteena on saada palautetta, oppia ja oivaltaa! 16

17 Muutama ajatus päivän päätteeksi Arviointi itsessään ei riitä tai ole hyödyllistä arviointitieto toimii kehittämistyön perustana ja tukena viime kädessä on kyse siitä, miten nuoret hyötyvät arvioinnista, miten sen avulla voidaan tehdä työtä paremmin hyödynnä kriteeristöä ja itsearviointia mekaaninen arviointi on ajan hukkaa Toiminnan kehittyminen ei useinkaan ole lineaarista edes suunnitelmallisissa ryhmissä 17

Nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimalli

Nuorisotyön auditointi- ja itsearviointimalli KOULUTUKSEN TAVOITTEET Koulutuksen tavoitteet 1. Perehtyä in 2. Saada valmiudet auditointien tekemiseen 3. Oppia itsearviointiprosessin tekeminen Mikä, miksi, miten? Mikä on nuorisotyön? Erityisesti nuorisotyöhön

Lisätiedot

Käsikirja nuorisotyön prosessien auditointiin ja itsearviointiin. Merja Hovi Tero Luukkonen Pekka Mäkelä Viula Pakka Harri Taponen Marika Westman

Käsikirja nuorisotyön prosessien auditointiin ja itsearviointiin. Merja Hovi Tero Luukkonen Pekka Mäkelä Viula Pakka Harri Taponen Marika Westman Nuorisotyön arviointi Käsikirja nuorisotyön prosessien auditointiin ja itsearviointiin Merja Hovi Tero Luukkonen Pekka Mäkelä Viula Pakka Harri Taponen Marika Westman 1 Nuorisotyön arviointi Käsikirja

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta

Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Nuorten tieto- ja neuvontatyön arvioinnin ja kehittämisen työvälineet - auditointi ja osaamiskartta Arviointityövälineiden kehittämisen taustaa Kolme nuorten tieto- ja neuvontatyön aluekoordinointialuetta

Lisätiedot

Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa. Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014

Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa. Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014 1 Nuorisotyötä koulussa koulunuorisotyön työmuodot, menetelmät ja mahdollisuudet Lahdessa Moilanen & Varpenius Kesäkuu 2014 2 Nuorisopalveluiden ja perusopetuksen yhteistyö perustuu yhdessä laadittuun

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti

KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI. Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 1 KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUJEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT OHJEET KÄYTÄNNÖN KUVAAMISEKSI Kehitysvammaliitto / Hyvät käytännöt -projekti 2 Tuotetaan käytännöstä tietoa yhdessä Käytännön kuvaamisen tarkoituksena on

Lisätiedot

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla

Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla Kuvaus pelinkehitystoiminnasta Helsingin nuorisoasiainkeskuksen Pelitalolla projektisuunnittelija Anna-Laura Marjeta Helsingin nuorisoasiainkeskus/pelitalo 1 Sisällys 1. Taustaa... 3 2. Työmuodon tavoitteet...

Lisätiedot

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA

SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA SINETTISEURATOIMINTA LUPAUS LAADUSTA urheilevan lapsen ja nuoren parhaaksi SISÄLTÖ SINETTISEURA LUPAUS LAADUSTA... 2 SINETTISEURAN LAATUKRITEERIT YHTEISÖLLISYYS JA YKSILÖLLISYYS... 4 1. Lapsen ja nuoren

Lisätiedot

Nuorten oman toiminnan kehittämisen malli toisen asteen ammatillisten oppilaitosten asuntoloihin

Nuorten oman toiminnan kehittämisen malli toisen asteen ammatillisten oppilaitosten asuntoloihin Nuorten oman toiminnan kehittämisen malli toisen asteen ammatillisten oppilaitosten asuntoloihin Taustaa Tämä malli on kehitytty Amikset asuntoloiden kehittäjinä hankkeessa 2008-2010. Hanketta koordinoi

Lisätiedot

EVÄITÄ NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMISTYÖHÖN: KANUUNAN AUDITOINTIVERKOSTON HAASTATTELUJEN YHTEENVETO

EVÄITÄ NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMISTYÖHÖN: KANUUNAN AUDITOINTIVERKOSTON HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 1 EVÄITÄ NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMISTYÖHÖN: KANUUNAN AUDITOINTIVERKOSTON HAASTATTELUJEN YHTEENVETO Taija Nöjd, Laatua nuorisotyöhön hanke Elokuu 2014 Auditointiverkoston haastattelujen

Lisätiedot

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille

kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille kirsti mäensivu ulla rasimus opas nuorten ohjaus- ja palveluverkostoille Opit käyttöön-hanke Sisällys Kenelle opas on kirjoitettu, Mihin opasta tarvitaan?... 4 1. Laki ja kunta luovat kivijalan nuorten

Lisätiedot

LATAAMO -OSALLISENA YHTEISÖSSÄ

LATAAMO -OSALLISENA YHTEISÖSSÄ LATAAMO -OSALLISENA YHTEISÖSSÄ SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON OSALLISUUS? 2. DIALOGISUUS JA DIALOGINEN YHTEISTOIMINTA 2.1. DIALOGIN KÄYTÄNNÖN TAIDOT 3. NÄKÖKULMIA OSALLISUUTEEN 3.1. DIALOGINEN TYÖYHTEISÖ

Lisätiedot

Alueellisen nuorisotyön laatukriteeristö LUONNOS 24.2.2015

Alueellisen nuorisotyön laatukriteeristö LUONNOS 24.2.2015 1 Alueellisen nuorisotyön laatukriteeristö LUONNOS 24.2.2015 31 kriteeriä Osallisuus, alueellisuus ja oppiminen kriteeristön läpäiseviä teemoja Tässä vaiheessa kriteerien ryhmittelyjä ei ole tehty 1. Aluetieto,

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Krista Pahkin, Anna-Leena Kurki, Eerikki Mäki ja Sara Lindström

Krista Pahkin, Anna-Leena Kurki, Eerikki Mäki ja Sara Lindström Krista Pahkin, Anna-Leena Kurki, Eerikki Mäki ja Sara Lindström Opas johtamiskäytäntöjen arvioimiseksi ja kehittämiseksi turvallisuuskriittisessä organisaatiossa 1 KOHTI YHTENÄISIÄ HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Opas ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearviointiin

Opas ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearviointiin Opas ammatillisen koulutuksen laadunhallintajärjestelmien itsearviointiin 2015 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 2.1 Ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan kehittäminen... 4 2.2

Lisätiedot

Hyvällä mallilla -foorumi. Opas arviointikeskustelun ohjaajalle

Hyvällä mallilla -foorumi. Opas arviointikeskustelun ohjaajalle Hyvällä mallilla -foorumi Opas arviointikeskustelun ohjaajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ

ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ ITSEARVIOINTI TOIMINNAN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ SISÄLLYSLUETTELO 1 Itsearviointi kehittämisen välineenä... 3 2 Aloita laatimalla arviointisuunnitelma...4 3 Keskeisiä käsitteitä ja ohjeita itsearviointiin

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin silta

Mielen hyvinvoinnin silta Mielen hyvinvoinnin silta Opas keskusteluryhmän ohjaajalle Minna Laine Suvi Fried Sirkkaliisa Heimonen Salla Kälkäinen 1 2 Minna Laine, Suvi Fried, Sirkkaliisa Heimonen, Salla Kälkäinen Mielen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Osaava kerhonohjaaja

Osaava kerhonohjaaja KERHO Osaava kerhonohjaaja Teksti: Anna Granlund, Virpi Skippari Kannen kuva: Jenni Heinonen Kuvitus: Hanna Vainio Taitto: Tiina Rinne Paino: Lönnberg Suomen 4H-liitto 2015, www.4h.fi Lähteet: Jauhiainen

Lisätiedot

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN

SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Anu Räisänen Aila Korpi SUOMEN LAATUPALKINTOMALLIN SOVELLUS AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN Opas itsearviointiin ja ulkoiseen auditointiin OPETUSHALLITUS Arviointi 2/2002 Opetushallitus ja tekijät ISBN 952-13-1408-7

Lisätiedot

Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia. Tomi Kiilakoski Tampere 3.11.2011

Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia. Tomi Kiilakoski Tampere 3.11.2011 Auditointi ja itsearviointi: kuulumisia, tilannekatsausta ja arvioinnin arviointia Tampere 3..20 Ennakkotehtävä ) Montako taloa kunnassa on ja monessako näissä on tehty itsearviointi? 2) Montako taloa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaaja oppimisen edistäjänä

Työpaikkaohjaaja oppimisen edistäjänä Työpaikkaohjaaja oppimisen edistäjänä opiskelijan ohjaaminen ja arviointi työpaikalla Tarja Mykrä Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt.

Lisätiedot

SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA

SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA SINETTISEURAN LAATUKÄSIKIRJA SISÄLLYS Lukijalle NUORI SUOMI SINETTISEUROJEN LAATUKRITEERIT Eettiset ja kasvatukselliset periaatteet 1. Seura pitää huolta jokaisesta mukana olevasta lapsesta ja nuoresta...

Lisätiedot

Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan

Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan Kristiina Hellstén, Maarit Outinen, Tupu Holma Kehittävä vertaiskäynti työväline laadunhallintaan Aiheita 31/2004 ISBN 951-33-1607-6 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun

Lisätiedot

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA

JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA JÄLKI JÄRJESTÖKOULUTUKSEN LAATUKÄSIKIRJA Opintokeskus Kansalaisfoorumi Kristillinen Opintokeskus TJS Opintokeskus Vihreä Sivistys ja Opintokeskus ViSiO Helsinki 2004 SISÄLLYSLUETTELO 1 NÄIN PÄÄSET JÄLJILLE...

Lisätiedot

RAY:n arviointikoulutus

RAY:n arviointikoulutus RAY:n arviointikoulutus Tuomas Koskela & Henna Harju Arviointi- ja koulutusyksikkö 1 Sisältö 1. Taustaa 1.1. RAY: Arvioinnin tilaa kartoittava selvitys 2011 2. Miksi arviointia tarvitaan? 2.1. Yleistä

Lisätiedot

Käsikirja työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoon

Käsikirja työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoon Käsikirja työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoon WBL-TOI MANUAL Manual for planning of work-based learning transfer of innovations Suunnittelu Suunnittelu Palaute- ja muutosmenettelyt

Lisätiedot

TYÖRYHMIEN RAPORTIT Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 2.-3.10.2014, Tampere

TYÖRYHMIEN RAPORTIT Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 2.-3.10.2014, Tampere TYÖRYHMIEN RAPORTIT Nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämispäivät 2.-3.10.2014, Tampere HYVÄN OHJAUKSEN ELEMENTIT JA OHJAUSVUOROVAIKUTUKSEN KEINOT KT, aikuiskasvatuksen dosentti, työnohjaaja Sanna Vehviläinen

Lisätiedot