Lahden alkukartoitustilaisuus Pääasiallisia haasteita Lahdessa ja kehittämisideoita:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lahden alkukartoitustilaisuus 12.11.2009 Pääasiallisia haasteita Lahdessa ja kehittämisideoita:"

Transkriptio

1 Lahden alkukartoitustilaisuus Lahden alkukoulutuksessa oli paikalla noin 30 henkeä. Paikalla olevat keskustelivat teemasta vilkkaasti ja innokkaasti. Muihin hankkeessa mukana oleviin Kanuuna kuntiin verrattuna Lahti on parin edellisen vuoden aikana kehittänyt nuorisopalveluiden toimintaa huomattavasti nimenomaan monikulttuurisesta näkökulmasta. Nuorisopalvelut ovat luoneet strategisen työkalun vuonna 2009 monikulttuurisen nuorisotyön seuraamiseksi, Katsaus Lahden monikulttuuriseen nuorisotyöhön. Lisäksi nuorisopalveluilla on monikulttuurisen nuorisotyön koordinaattori vuodesta 2008 alkaen. Lahden haasteet Kanuunan hankkeen tiimoilta näyttäisi liittyvän ennen kaikkea siihen, millä tavalla pysytään vauhdissa mukana ja viedään myös pitkäjänteisesti monikulttuurisuutta käytäntöön. Katsaus toimii tällä hetkellä nimenomaan eri nuorisopalveluiden toimintojen kuvaamisena, mutta kovin syvälle luotaavaa analyysiä toimintojen yhdenvertaisuudesta tai niiden kehittämisestä katsaus ei sisällä. Katsauksen kehittämisen näkökulmasta olisi myös hyvä jatkossa pohtia sitä, millä tavalla kansainvälisyyden ja monikulttuurisuuden kehittäminen liittyvät toisiinsa ja missä mielessä ei. Kansainvälisyys kun monesti näyttäytyy positiivisena Suomen ulkopuolelle asettuvana brändinä kun taas monikulttuurisuuden huomioiminen pakkopullana. Alkukoulutustilaisuudessa kävi ilmi, että tavoitteena on palata katsaukseen vuoden 2009 lopussa ja vuoden 2010 alussa ja pohtia, miten se voitaisiin jalkauttaa jokaisen yksikön näkökulmasta paremmin ja miten monikulttuurista kehittämistyötä seurataan koko organisaation tasolla. Muita ennen koulutustilaisuutta esille nousseita haasteita olivat muun muassa se, ettei Lahden nuorisopalveluiden kävijöitä ole tilastoitu eikä alueellisia kartoituksia ole tehty systemaattisesti. Monikulttuurisuuden edistäminen on Lahdessa myös sikäli uusi asia, että koko organisaation ja henkilöstön sitouttaminen teemaan tuntuu vielä olevan varsin haasteellista. Pääasiallisia haasteita Lahdessa ja kehittämisideoita: Tilastointi. Lahdessa olisi syytä kartoittaa yleisesti nuorisopalveluiden kohderyhmää ennen kaikkea kulttuuritaustan mukaan (ketkä jo tavoitetaan, keitä ei). Tilaisuudessa nousi esille, että esimerkiksi thai nuorten suhteellisen suuri määrä Lahdessa oli monelle yllätys, lisäksi pohdittiin millä tavalla kaksikulttuuriset nuoret näkyvät tilastoissa. Tilastointia olisi lisäksi hyvä tehdä alueellisten kartoitusten pohjalta, minkälaista väestöä eri alueilla asuu ja minkälaisia mahdollisia muita toimijoita alueilla on. Lisäksi olisi pohdittava sitä, voitaisiinko nuorisopalveluiden käyttäjiä tilastoida kulttuuritaustan mukaan esim. tietyllä etukäteen sovitulla aikavälillä. Rasistisesti suuntautuneista ja asenteellista nuorista keskusteltiin alkukoulutuksessa varsin vähän, vaikka tämä nousi ennen tilaisuutta esille. Olisi hyvä pohtia, voidaanko näiden nuorten kanssa tehdä esim. kohdennettua/eriytettyä nuorisotyötä ja millä tavalla organisaatiossa suhtaudutaan ylipäätään nuorten rasistisiin asenteisiin. Vaikka Lahden nuorisotyöntekijät tuntuvat alkutilaisuuden pohjalta ottavan Kanuunan kehittämishankkeen teeman innolla vastaan verrattuna moneen muuhun hankkeessa mukana olevaan kuntaan, olisi hyvä pohtia, missä kysymyksissä kaivataan enemmän koulutusta ja tukea ja miten saadaan kaikki työntekijät sitoutumaan monikulttuurisuuden edistämiseen. Lahden kehittämisteemasta Työyhteisön monikulttuurisen tietotaidon lisääminen keskusteltiin tilaisuudessa vilkkaasti. Esille nousi muun muassa seuraavia ajatuksia: o Monikulttuurisuutta olisi hyvä pohtia myös siitä näkökulmasta, että monen työntekijän perhetaustat saattavat olla monikulttuurisia ilman että kollegat tietävät siitä.

2 o Organisaatiossa olisi pohdittava kattavasti muun muassa sitä, onko rekrytointi tällä hetkellä avoin ja yhdenvertainen ja houkutteleeko se ylipäätään myös eri kulttuuritaustaisia hakijoita. Entä millä tavalla työnhaussa voitaisiin harjoittaa positiivista diskriminaatiota, jos se katsotaan tarpeelliseksi ja miten sitä perustellaan ulospäin (vrt. Helsinki, Nuorten ääni toimituksen maahanmuuttajatoimittajan rekrytointi) ja millä tavalla tällöin toimenkuvaa ja työtehtäviä voitaisiin muokata niin, että ne ovat joustavia. o Harjoittelijoiden (oppilaitokset, amk jne.) oppisopimusopiskelijoiden ja vertaisohjaajien hyödyntäminen erityisesti silloin kun halutaan rekrytoida maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä. o Nuorisotyöntekijät voisi käydä kertomassa kohdennetusti omasta työstään lukioikäisille ja vanhemmille maahanmuuttajanuorille (myös ysiluokkalaisille). Nuorisotyöntekijän ammatti varteenotettava vaihtoehto! o Etsivän nuorisotyöntekijän työpariksi esim. venäläistaustainen nuorisotyöntekijä. o EVS:n hyödyntäminen Lahden teeman kehittämisessä. o Monikulttuuristen nuorten systemaattinen rekrytointi nuorisopalveluiden vapaaehtoistoimintaan (esim. International youngsters club). Jatko. Sovittiin, että Lahdessa pohditaan Tutuxi tiimin aloitteessa, mikä konkreettinen työkalu sidotaan Lahden kehittämisteemaan ja Veronika palaa asiaan marraskuun lopussa tai joulukuun alussa.

3

4 Lahden nuorisopalveluiden tilanne monikulttuurisesta näkökulmasta Plussaa kattava monikulttuurisuuskatsaus. Miten hyvin jalkautettu, miten hyvin tunnetaan työyhteisössä, miten työntekijät sitoutetaan katsaukseen? Asennekasvatus menetelmät Kärpäsen koulun kanssa ovat saaneet hyvän vastaanoton. Asennekasvatus menetelmien markkinointia tehostettaan ensi vuonna. Multi Culti, toiminnut vuodesta 1995, nuorisopalveluiden alaisuudessa. Lahden haasteita Paljon on tehty ja lyhyessä ajassa. Moniammatilliset verkostot toimivat Lahdessa hyvin. Ovatko kaikki työyhteisön jäsenet yhtä sitoutuneita monikulttuurisuuden edistämiseen (johto ja kenttäväki?)? Voitaisiinko monikulttuurisuuden huomioiminen liittää esim. kehityskeskusteluihin? Monikulttuurisuutta saatetaan pitää trendijuttuna, ei koeta että osataan vielä tarpeeksi. Kävijöitä ei tilastoida. Miten seurataan sitä, miten hyvin nuorisopalvelut palvelevat eri kulttuuritaustoista tulevia nuoria?

5 Lahden haasteita Haavoittuvassa asemassa olevat nuoret (esim. kurditaustaiset nuoret, kohdennetun työn tarve). Monikulttuurisuuteen vieroksuvasti suhtautuvat nuoret, rasistisesti asennoituvat. Kaikkien työntekijöiden sitouttaminen yhdenvertaisuuden ja monikulttuurisuuden edistämiseen. Myös täysin yksikulttuurisella talolla voi tehdä monikulttuurista työtä. Teemat 5. Työyhteisön monikulttuurisen tietotaidon lisääminen Monikulttuuriset kysymykset koskevat koko nuorisotoimea työyhteisönä. Työyhteisön kannalta haasteena on sitoutuminen monikulttuurisen huomioivaan työotteeseen yhdessä: strateginen työ ja suunnittelu tukevat sitä, antavat sille oikeutusta ja sitovat koko henkilöstöä. Monikulttuurisuuden huomioiminen nuorisotoimien strategioissa tai omana strategianaan vaatii sen jalkauttamisen pohdintaa (Honkasalo, Souto & Suurpää 2007, 67).

6 Keskustelua Mikä tekee työyhteisöstä monikulttuurisen? Miten nuorisopalveluihin voitaisiin rekrytoida ja houkutella enemmän vähemmistötaustaisia työntekijöitä? Miten taataan se, että heidän asemansa työyhteisössä on yhdenvertainen muiden työntekijöiden kanssa? Pohtikaa konkreettisia työkaluja teemaan liittyen. Miten käytännössä tietotaitoa voitaisiin lisätä? Ehdotuksia Asenne ja rasisminvastaista koulutusta henkilöstölle (Modkoulutus, TAI Monikulttuurinen työnohjaus, Kaiken sen kirjaaminen, mitä teemaan liittyen jo tehdään. Kysely muille toimijoille, mitä tekevät, millä alueilla, mitä toimintamuotoja, mitä toivomuksia nuorisopalveluiden suuntaan. Kävijätilastot? Nuorten toivomusten kartoittaminen. Monikulttuurisuuskatsauksen hyödyntäminen jokapäiväisessä työssä.

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009

Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkukartoitustilaisuus 28.10.2009 Vaasan alkutilaisuudessa oli paikalla yhteensä 23 henkeä, pääosin nuoriso osaston omia työntekijöitä. Koko osaston kokoon nähden osaanotto oli erittäin kiitettävää

Lisätiedot

Kouvolan alkukartoitustilaisuus 25.11.2009 Alkutilaisuudessa esille nousseita yleisiä teemoja. kartoitettaisiin perusteellisesti, mitä tällä

Kouvolan alkukartoitustilaisuus 25.11.2009 Alkutilaisuudessa esille nousseita yleisiä teemoja. kartoitettaisiin perusteellisesti, mitä tällä Kouvolan alkukartoitustilaisuus 25.11.2009 Kouvolan tilaisuudessa oli paikalla 34 kunnan nuorisotyöntekijää, mikä oli hieno saavutus. Paikalla olijat osallistuivat innokkaasti keskusteluun ja toivat esille

Lisätiedot

Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen?

Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Mikä tekee nuorisotyöstä monikulttuurisen? Kokemuksia, käytäntöjä ja haasteita 10 suurimmassa kunnassa Veronika Honkasalo Anne-Mari Souto Leena Suurpää nuorisotutkimusverkosto Verkkojulkaisusarja Mikä

Lisätiedot

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA

TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA SISÄLLYSLUETTELO: TAUSTAA: MONIKULTTUURISEN JA KANSAINVÄLISEN NUORISOTYÖN HANKE TERMINOLOGIA TAMPEREEN MONIKULTTUURINEN TILANNE: TILASTOJA JA FAKTOJA MONIKULTTUURINEN NUORISOTYÖ TAMPEREELLA MITÄ NUORET

Lisätiedot

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä.

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä. TieVie-kouluttajakoulutus 2003-2004 Organisatorinen muutos verkkojakson koonti 7.1.2003 1. Johdanto Organisatorinen muutos verkkojakson tavoitteena oli antaa osallistujille perustiedot strategiatyöstä.

Lisätiedot

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti

Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010. Raportti 0 Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansalliset kehittämispäivät 4.-6.10.2010 Raportti 0 1 SISÄLLYS 1. Alkusanat... 1 2. Seminaarin avaus: Sosiaaliset verkot ja hankepyydykset... 2 3. Opetus- ja kulttuuriministeriön

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa

Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kestävät julkiset hankinnat osana resurssiviisasta yhteiskuntaa Kuntien hankintojen kehittäminen SISÄLTÖ 1 Selvityksen tausta ja toteutus 2 Haasteet 3 Tarpeet 3.1 Vertaistuki 3.2 Viestintä 3.3 Alueellinen

Lisätiedot

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona!

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona! HANKEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto! Enemmän duona kuin soolona on kehittämishanke, jota koordinoi Porvoon kaupungin nuorisopalvelut. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää,

Lisätiedot

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO

KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO ARVIOINTIRAPORTTI KONSULTOIVIEN ERITYISLASTENTARHANOPETTAJIEN VUOSIKELLO Kirsi Alila Ediva Oy 10.8.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 2 ARVIOINNIN SUORITTAMINEN 6 3 ARVIOINNIN TULOKSET 9 3.1 Konsultoivien

Lisätiedot

SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ. Eija Nyrhilä Anna Savolainen

SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ. Eija Nyrhilä Anna Savolainen SOSIAALINEN MEDIA JA VERTAISOHJAUS NUORISOTYÖSSÄ Eija Nyrhilä Anna Savolainen Kehittämistehtävä Joulukuu 2010 SY152-2000 tutkimuslähtöinen kehittämisja innovaatiotoiminta Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi

Lisätiedot

Nuorten oikeus tietoon

Nuorten oikeus tietoon 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Kyllönen Nuorten oikeus tietoon Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta sekä

Lisätiedot

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun

Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Vanhemmuutta vahvistavaa varhaista tukea koulupolun alkuun Väestöliiton Monikulttuurisen osaamiskeskuksen vertaisryhmätoimintamallin arviointi Taru Kivelä, VTM 27.3.2013 Arviointi on Helsingin kaupungin

Lisätiedot

HELSINGIN NUORISOASIAINKESKUKSEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017

HELSINGIN NUORISOASIAINKESKUKSEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 HELSINGIN NUORISOASIAINKESKUKSEN YHDENVERTAISUUS- JA TASA-ARVOSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2017 1 Kaupunki painottaa kaikessa toiminnassaan rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaista kohtelua sekä

Lisätiedot

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka

Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Hyvä ja tasa-arvoinen työpaikka Raportti työkonferenssimenetelmän hyödyntämisestä tasa-arvosuunnittelussa Marraskuu 2003 Tasa-arvosta lisäarvoa -projekti Työelämän tutkimuskeskus Tampereen yliopisto www.uta.fi/laitokset/tyoelama/tasalisa/

Lisätiedot

SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU HANKE 2011 2013

SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU HANKE 2011 2013 SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU HANKE 2011 2013 SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU HANKE 2011 2013 Sisällysluettelo Savuton pääkaupunkiseutu hankkeen tavoitteet 2011-2013...4 Savuton pääkaupunkiseutu hankkeen painopistealue

Lisätiedot

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S

S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Graafinen suunnittelu & taitto: Mediapaja 2012 A k s e l i 2 0 1 1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S Sisällysluettelo Mikä? Miksi?...

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma

Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma Hämeenlinnan kaupungin monikulttuurisuusohjelma SISÄLTÖ JOHDANTO 3 1. TYÖ JA TOIMEENTULO 7 1.1. Maahanmuuttajien työllisyys ja sen esteet 7 1.2. Työvoiman saatavuus ja harmaa talous 10 1.3. Hämeenlinnan

Lisätiedot

Pelituki-hanke Toimintakertomus 2013

Pelituki-hanke Toimintakertomus 2013 Pelituki-hanke Toimintakertomus 2013 28.3.2014 Antti-Jussi Heikkinen Pia Paananen Sisällys 1 Kehittämiskeskus Tyynelän Pelituki-osahanke... 1 2 Tiedontuotanto... 1 3 Nuorten parissa tehtävä työ... 2 3.1

Lisätiedot

Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena -hanke LOPPUARVIOINTI Versio 1.0 Riikka Tiitta

Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena -hanke LOPPUARVIOINTI Versio 1.0 Riikka Tiitta Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena -hanke LOPPUARVIOINTI Versio 1.0 Riikka Tiitta - 2-1. JOHDANTO Tämä raportti on yksi osa Kumppanuus ja ryhmätoiminta vanhemmuuden tukena hankkeen arviointia.

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

EVÄITÄ NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMISTYÖHÖN: KANUUNAN AUDITOINTIVERKOSTON HAASTATTELUJEN YHTEENVETO

EVÄITÄ NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMISTYÖHÖN: KANUUNAN AUDITOINTIVERKOSTON HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 1 EVÄITÄ NUORISOTYÖN AUDITOINTI- JA ITSEARVIOINTIMALLIN KEHITTÄMISTYÖHÖN: KANUUNAN AUDITOINTIVERKOSTON HAASTATTELUJEN YHTEENVETO Taija Nöjd, Laatua nuorisotyöhön hanke Elokuu 2014 Auditointiverkoston haastattelujen

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti

Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti Muutosvoimaa vanhustyön osaamiseen hankkeen raportti vuodet 2008-2011 Hannele Niiniö ja Anne Toikko (toim.) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 5 2 HANKKEEN YLEISESITTELY 6 ESPOON OSAHANKE 3 Espoon projektit hankkeen

Lisätiedot

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla

Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Pilvi Purmonen & Riitta Makkonen (toim.) Muutosjohtaminen, osaamisen johtaminen ja esimiestyö yhteys- ja palvelukeskusalalla Osaamisen kehittäminen sähköisessä liiketoiminnassa -hanke 1 Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä

Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Markus Salonen, Sointu Kallio, Leena Normia-Ahlsten OPETUSVIRASTON JULKAISUJA B2:2012 Hyvinvointia moniammatillisella yhteistyöllä Helsingin kaupungin opetusviraston

Lisätiedot

Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti

Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti Yhessä eteenpäin! -järjestöpäivän 29.3.2014 koonti Aika: lauantai 29.3.2014 klo 9-12 Paikka: Saimaan ammattikorkeakoulu (luokka A2042), Skinnarilankatu 36, Lappeenranta 1. Missä mennään järjestöyhteistyön

Lisätiedot

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja

Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 19 Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin käsikirja Helena Pesonen & Anu Vihonen Maahanmuuttajayrittäjien mentoroinnin

Lisätiedot