Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat Asianro 425/00.01/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2014 1 (1) Kaupunginhallitus, suunnitteluasiat 4 27.01.2014. 4 Asianro 425/00.01/2014"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) 4 Asianro 425/00.01/2014 Kuopion kaupungin markkinointi - rakenne ja toimenpiteet Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut Markkinointi pyrkii aina aikaansaamaan myyntiä tai muuta vaikuttavuutta. Kaupungit ja alueet pyrkivät aikaansaamaan kasvua saadakseen verotuloja ja ylläpitääkseen näillä hyvinvointia. Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki on houkutteleva sekä asukkaille, matkailijoille, yrityksille kuin investoreillekin. Hyvä alueimago vaikuttaa myönteisesti alueen elinkeinoelämään ja sen toimintaedellytyksiin sekä opiskelijoiden opiskelupaikkavalintaan. Alueen hyvällä imagolla on vaikutusta myös asukkaiden tyytyväisyyteen sekä kuntien ja kaupunkien työnantajamielikuvaan. Lähtötilanneanalyysi osoitti, että Kuopion alueen vahvuuksia ei kaikilta osin tunnisteta ja kasvun näkökulmasta imagoa tulee pyrkiä tietyiltä osin vahvistamaan. Markkinoinnin taustaa: Palvelualueuudistuksessa 2011 perustettiin markkinointitoiminto osaksi vanhaa viestinnän yksikköä tukemaan kaupungin strategisia tavoitteita; Kuopiokuvan kirkastamista ja kaupungin kasvuohjelmaa. Pohjois-Savon maakuntaliitto lähti rahoittamaan koko Pohjois-Savon yhteistä markkinointihanketta, jonka tehtävänä oli Kuopio-vetoisena kasvattaa koko maakunnan vetovoimaa ja kilpailukykyä. Kriittistä maakunnan näkökulmasta on osaavan työvoiman saatavuus Pohjois-Savon yrityksiin sekä alueen houkuttelevuus opiskelupaikkakuntana nuorille. Kuopio-kärkistä markkinointia lähti alkuvaiheessa rahoittamaan maakuntaliiton ohella alueen oppilaitokset Itä-Suomen yliopisto, Savonia, SAKKY ja YSAO sekä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri ja kunnista Iisalmi, Siilinjärvi, Lapinlahti, Leppävirta ja Varkaus. Kuntarahan osuus koko hankkeesta on 12,5 %, josta Kuopion kaupungin osuus on 50 % (noin euroa/vuosi). Hankkeen edetessä myös yrityskumppaneita on tullut yhteismarkkinointiin mukaan. Jatkohankkeeseen on halukkaita kuntia tulossa lisää: Tuusniemi ja Sisä-Savon kuntayhtymä. Hankerahoitus on ollut hyvä tapa rahoittaa pysyvät markkinoinnin työkalut ja luoda yhteismarkkinoinnin malli. Hankerahoituksen jälkeen toiminnan tulisi kuitenkin pystyä jatkumaan osana toimijoiden normaalia työskentelyä keräämällä yhteismarkkinointiin tarkoitetut rahat kumppaniverkostolta. Koordinaatiopiste toiminnalle tarvitaan myös. Tämän vaiheen suunnittelu on ajankohtaista 2014 vuoden aikana. Ohjelman alussa onnistumisen kannalta kriittistä on ollut yhteismarkkinoinnin toimintamallin ja luottamuksen rakentaminen kuntien ja muiden toimijoiden kesken. Aivan hankkeen alussa tehtiin lähtötilannetutkimus, jolla selvitettiin alueen nykyistä mielikuvaa sekä potentiaalisten asiakkaiden että omien asukkaiden joukossa. Lähtötilannetutkimus osoitti, että markkinointi tulee kohdentaa tunnettuuteen, houkuttelevuuteen ja maineen rakentamiseen.

2 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (2) Lähtötilannetutkimukseen nojaten luotiin maakunnallinen markkinointistrategia, jossa linjattiin ne kärkitoimialat ja kilpailuedut, joiden varaan markkinointi rakennetaan. Strategiavaihe kesti syksystä 2011 kevääseen Sen aikana kuultiin tuhansia toimijoita ja luotiin pysyvä strategia. Strategiavaihe vei suunniteltua enemmän aikaa, sillä kuntakumppaneiden pyynnöstä strategiakierroksia lisättiin, jotta lopputulos otti mahdollisimman hyvin huomioon eri näkökulmat. Tämä viivästytti käytännön toimenpiteiden aloittamista. Hyväksytyssä strategiassa maakuntaa markkinoidaan Kuopio Tahko alueena ja korostetaan korkean osaamisen, matkailun, opiskelun ja hyvän elämän maakuntaa, jonka veturina toimii Kuopio. (nk. Brändikoodi) Ylivoimatekijöiksi määriteltiin vahvat vientiyritykset koko maakunnan alueelta, hyvinvointi, terveys ja turvallisuusosaaminen, elintarviketuotanto, -tutkimus ja jalostus, Energia- ja bioteknologia, Suomen paras kasvuympäristö lapsille, Suomen laaja-alaisin yliopiston ja työpaikkoihin johtavat koulutusketjut sekä Kuopio- Tahko matkailukeskittymä, ainutlaatuinen yhdistelmä. Markkinoinnin tavoitemielikuvaksi määriteltiin; dynaaminen, kansainvälinen ja osaava. Tärkeilyvapaa alue, jossa on tavoittelemisen arvoisia työ- ja opiskelupaikkoja sekä huippuosaajia. Syksyllä 2013 käynnistettiin ensimmäiset toimenpiteet visuaalisen ilmeen ja markkinoinnin konseptin luomisen jälkeen. Markkinointia lähdettiin tekemään ensin maakunnan sisällä ja nyt toimenpiteet ovat laajentuneet ulospäin. Markkinoinnin tavoitteet ja tuloksellisuus Markkinoinnin osalta mitattavuus lyhyellä tähtäimellä on haasteellista, sillä markkinointitoiminnoilla pyritään vaikuttamaan alueeseen linkittyvien mielikuvien parantumiseen ja tätä kautta kasvun mahdollistamiseen. Luonnollisesti mielikuvaan vaikuttavat myös muut tekijät kuin vain markkinointi. Lisäksi mielikuvat muuttuvat pysyvästi pitkällä aikavälillä. Kampanjoiden teho pystytään mittaamaan näkyvyydellä ja kontaktimäärillä. Mielikuvaa muuttaakseen tarvitaan imagollista, positiivista ja jatkuvaa alueviestintää, jossa alueen vahvuudet nostetaan kohderyhmän tietoisuuteen sekä tavoitemielikuvaa tukevia toimenpiteitä, aitoja tekoja. Aluemarkkinoinnin osalta tavoitteet: Yhteismarkkinoinnin toimenpiteitä mitataan toimenpidekohtaisesti, mutta päätavoitteet liittyvät maakunnan vetovoiman kasvattamiseen. Nämä kuitenkin vaativat määrätietoista ja pitkäjänteistä näkymistä. Tavoitteena on, että Kuopion alueen yritysten toimintaedellytykset paranevat mm. osaavan henkilökunnan saatavuuden kautta. Mitä kiinnostavampi alue on, sitä helpompi on yritysten rekrytoida osaajia muualta. Tämä taas on edellytys yritysten pysymiselle alueella. Myös oppilaitosten hakijamääriin vaikuttaa alueen imago opiskelupaikkakuntana. Välilliset tavoitteet maakunnallisessa markkinointiohjelmassa: 1. Pohjois-Savon väestökasvutavoite: uusia asukkaita, uusia työpaikkoja alueelle ja opiskelijoita oppilaitoksiin. 2. Pohjois-Savon elinkeinoelämän kehittyminen: Uusia yrityksiä ja investointeja, Alueen yritysten liikevaihdon kasvu, 3. Opiskelijoiden hakijamäärän kasvu maakunnan ulkopuolelta 4. Matkailijamäärien ja matkailutulon kasvu.

3 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (3) Laadulliset tavoitteet: 1. Kuopion sijoituksen nousu Suomen kiinnostavimpien kaupunkien joukossa sijalle 5 tai Pohjois-Savon vetovoiman kasvattaminen todenmukaista imagoa vahvistamalla, Tahkon ja Kuopion liittäminen toisiinsa mielikuvatasolla. 3. Nuoret/opiskelijat: mielikuvien paraneminen ja suositteluhalukkuuden kasvu. 4. Ulkoiset yritykset: sijoittumishalukkuuden kasvu. 5. Alueen sisäiset asukkaat: suositteluhalukkuuden kasvu Lähtötilannetutkimus uusitaan 2015 keväällä, jolloin nähdään onko toimenpiteillä ollut vaikutusta kyseisiin osa-alueisiin. On hyvä kuitenkin muistaa, että mielikuviin vaikuttaminen on pitkäjänteistä työtä, jota ei vuodessa pystytä tekemään, vaan se vaatii vuosien investoinnin markkinointiin. Alkuvaiheessa markkinoinnin perustyökalut tulee saada kuntoon ja tavoitteellinen markkinointi suunnitella systemaattisesti ja pitkäjänteisesti toteutettavaksi. Kuopion alueen vahvuus liittyy vahvaan osaamispohjaan, alueen monipuolisiin mahdollisuuksiin sekä palveluihin, matkailukeskuksen ja suuren kaupungin yhdistelmään. Markkinoinnissa pyritään nostamaan esille aluetta erilaistavia tekijöitä, jotka voivat toimia kilpailuetuna. Markkinoinnin rakenteet: Markkinointia tehdään tällä hetkellä kolmella eri rakenteella, jotka toimivat kuitenkin yhtenevästi: 1. Kuopion kaupungin oma palveluiden ja infran markkinointi kaupungin asukkaille. Painotus: Hyvinvointipalvelut, kaupunkiympäristö, tapahtumat 2. Matkailumarkkinointi alueen ulkopuolisille potentiaalisille matkailijoille ja tapahtumakävijöille. Matkailumarkkinointi Kuopio-Tahko markkinointi Oy (uusi yhtiö perustettu vuoden 2013 lopussa ja aloitti toimintansa 2014 alusta) 3. Aluemarkkinointi alueen asumisen, opiskelun, osaamisen, yrittämisen ja työpaikkojen markkinointi alueen ulkopuolelle. Aluemarkkinointihanke maakunnallinen markkinointiohjelma, yhteistyössä Pohjois- Savon kuntien, oppilaitosten, kärkiyritysten ja sairaanhoitopiirin kanssa. Joulukuussa 2013 perustettu Kuopio Tahko markkinointi Oy käyttää markkinoinnissaan samoja markkinoinnillisia linjauksia kuin alueellinen kattobrändi. Tämä mahdollistaa synergiaedut markkinointikoneistojen välillä ja jatkuvan vahvan näkymisen suunnitelman. Jokainen markkinointiin satsattu euro tukee kokonaismarkkinointia. Kahden rakenteet toimenpiteet tukevat toisiaan saumattomasti ja sama allekirjoitus tuo synergiaetuja markkinoinnin kokonaisuuteen. Asiaa esitellään kokouksessa.

4 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (4) Liitteet 3 425/2014 Markkinointitoimenpiteet esittely Valmistelija Kirsi Soininen puh etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. merkitsee asian tiedoksi. Päätös Kaupunginhallitus jätti asian pöydälle.

5 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (5)

Kuopion kaupungin markkinointi

Kuopion kaupungin markkinointi Kuopion kaupungin markkinointi Alueelta ulospäin suunnattava. Kohderyhmänä potentiaaliset asiakkaat Aluemarkkin ointi osaaminen Opiskelu Asuminen Rekrytointi Investoinnit yritykset Esityksen sisältö keskittyy

Lisätiedot

Kuopion kaupungin markkinointi rakenteet ja toimenpiteet. 10.3.2014 Kaupunginhallituksen kokous Markkinointijohtaja Kirsi Soininen

Kuopion kaupungin markkinointi rakenteet ja toimenpiteet. 10.3.2014 Kaupunginhallituksen kokous Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Kuopion kaupungin markkinointi rakenteet ja toimenpiteet 10.3.2014 Kaupunginhallituksen kokous Markkinointijohtaja Kirsi Soininen Miksi markkinointia tehdään? Markkinoinnin tehtävänä on aina vaikuttavuus:

Lisätiedot

MAAKUNNALLISEN MARKKINOINTIOHJELMAN JATKO AJALLE 1.7.2014-30.4.2015 / JATKOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN JA KUNTARAHOITUSOSUUS SIILINJÄRVEN OSALTA

MAAKUNNALLISEN MARKKINOINTIOHJELMAN JATKO AJALLE 1.7.2014-30.4.2015 / JATKOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN JA KUNTARAHOITUSOSUUS SIILINJÄRVEN OSALTA Kunnanhallitus 91 07.05.2012 Kunnanhallitus 315 17.12.2013 MAAKUNNALLISEN MARKKINOINTIOHJELMAN JATKO AJALLE 1.7.2014-30.4.2015 / JATKOHANKKEESEEN OSALLISTUMINEN JA KUNTARAHOITUSOSUUS SIILINJÄRVEN OSALTA

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2015 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä-

Lisätiedot

Kokousaika 17.12.2013 kello 14:00-17:45

Kokousaika 17.12.2013 kello 14:00-17:45 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 25/2013 1 Kunnanhallitus Kokousaika 17.12.2013 kello 14:00-17:45 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 307 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN

Lisätiedot

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2014

Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunniitelma vuodelle 2014 Vetovoimaisuuden palvelualue Käyttösuunnitelma vuode lle 2014 Vetovoimaisuuden palvelualue TOIMINTA-AJATUS Vetovoimaisuuden palvelualue muodostuu kolmesta vastuualueesta, jotka ovat markkinointi, viestintä

Lisätiedot

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014

Etelä-Savon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys -hanke 1.2. - 30.9.2014 EteläSavon maakunnallisen markkinoinnin esiselvitys hanke 1.2. 30.9.2014 EteläSavon maakuntaliiton raportti 2014 Julkaisutiedot Julkaisija: EteläSavon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA

POHJOIS-SAVON MATKAILUSTRATEGIA POHJOIS-SAVON 2015 MATKAILUSTRATEGIA A:73 Kuopio 2011 Painosmäärä 100 kpl Taitto Thomasmedia Painopaikka Kopijyvä ISSN 1797-4402 ISBN 978-952-5759-56-3 ISSN pdf 978-952-5759-57-0 Pohjois-Savon liitto PL

Lisätiedot

KUOPION. KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020

KUOPION. KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 KUOPION KUOPION KAUPUNKI Tulliportinkatu 31 70110 Kuopio talousjastrategia@kuopio.fi www.kuopio.fi KAUPUNGIN STRATEGIA 2020 SISÄLLYS 03 Johdanto 04 Toimintaympäristön haasteet 06 Strategian laatiminen,

Lisätiedot

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet

26 Henkilökunta ja hallitus 27 Kauppakamariosastot 30 Valiokunnat 2014 36 Tilintarkastajat 38 Tavarantarkastajat 39 Jäsenet VUOSIKIRJA 2014 SISÄLLYS 2 Vähemmän hallintoa, enemmän avoimuutta Silja Huhtiniemi 4 Koulutus keskiössä Christina Holmström 6 Tärkeintä itsensä kehittäminen Kasvuyritysvaliokunta, Anssi Lehikoinen 8 Monikanavaisuudella

Lisätiedot

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE YHDISTYMISSELVITYS JUANKOSKI-KUOPIO VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Vetovoimaisuuden palvelualue 1. Yleiskuvaus palvelualueesta Vetovoimaisuuden palvelualue sisältää kolme avainprosessia. Ensimmäinen käsittää

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 3 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 17 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 23 2 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta

Kysely ekarjala -portaalin sisältöjen tulevaisuudesta Kysely ekarjala portaalin sisältöjen tulevaisuudesta 1. Edustamasi taho Vastaajien määrä: 35 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Kunta/kaupunki Oppilaitos Yritys Muu, Mikä? Avoimet vastaukset: Muu, Mikä?

Lisätiedot

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntaohjelman ympäristöselostus

Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017. Maakuntaohjelman ympäristöselostus Pohjois-Savon maakuntasuunnitelma 2030 ja Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2014-2017 sekä Maakuntaohjelman ympäristöselostus Yhteenveto saapuneista lausunnoista (38 kpl) ja sekä annetut vastineet Nähtävillä

Lisätiedot

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli)

Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Kokousaika 02.02.2012 kello 10:00 Kokouspaikka Mikkelin yliopistokeskuksen auditorio (Lönnrotinkatu 7, Mikkeli) Asialista: 1 Kokouksen avaus ja saapuvilla

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN

LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN LAHDEN SEUDUN MATKAILUN JA ASUMISEN MARKKINOINNIN MASTERPLAN 1 21. JOHDANTO Periaatteet Lähtökohdat Sanasto yhteismarkkinoinnin organisaatiomalli Liite1: Sidosryhmätutkimuksen satoa Liite2: Masterplan-työryhmä

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014 ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 12.5.2014 Esitys maakuntahallitukselle 19.5.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI...

Lisätiedot

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti

TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti TAPAHTUMAT MATKAKOHTEEN IMAGON RAKENTAJINA -hankkeen loppuraportti 1.9.2013 31.12.2014 Jenni Mikkonen & Ira Lahovuo Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos Itä-Suomen yliopisto Sisällys 1. JOHDANTO... 3

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus

Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus 14.5.2014 Etelä-Karjalan kuntarakenneselvitys Etelä-Karjalan maakunnan elinvoimakatsaus - kooste väestönkehityksen, elinkeinopoliitikan ja osaamisen tilastoista sekä alustavista havainnoista Etelä-Karjalan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajaon muuttaminen Erityisen selvityksen raportti 14.12.2007

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajaon muuttaminen Erityisen selvityksen raportti 14.12.2007 Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajaon muuttaminen Erityisen selvityksen raportti 14.12.2007 2 1. UUSI KUNTA ON MAHDOLLISUUS... 4 2. KUNTIEN YHDISTYMISEN LÄHTÖKOHDAT... 8 2.1. KUNTARAKENNEMUUTOS

Lisätiedot

Lahden kaupunkiseudun innovaatioympäristön

Lahden kaupunkiseudun innovaatioympäristön Lahden kaupunkiseudun innovaatioympäristön kehittämisstrategia Lahden kaupunkiseudun innovaatioympäristön kehittämisstrategia Sisällys Johdanto 3 Verkostoja palveleva innovaatiopolitiikka 4 Innovaatioympäristön

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN 2007 2013 KENTÄLLE JALKAUTTAMINEN

ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN 2007 2013 KENTÄLLE JALKAUTTAMINEN ETELÄ-POHJANMAAN MATKAILUSTRATEGIAN 2007 2013 KENTÄLLE JALKAUTTAMINEN Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Forssa 20.2.2008 Riikka Lahti OPINNÄYTETYÖ Matkailun koulutusohjelma

Lisätiedot

Elinvoimainen metropoli. tulevaisuuden tekijät 2025

Elinvoimainen metropoli. tulevaisuuden tekijät 2025 Elinvoimainen metropoli tulevaisuuden tekijät 2025 1 Elinvoimainen metropoli - tulevaisuuden tekijät 2025 -raportti on koottu joulukuussa 2012 Kannen kuvat: tanssivat tytöt Espoon aseman ylikulkusillalla

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE

LUONNOS 5.2.2014. Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE LUONNOS 5.2.2014 Kuopion kaupungin VIESTINTÄOHJE Markkinointi, viestintä ja asiakaspalvelut 2014 1 KUOPION KAUPUNGIN VIESTINTÄ 1.1 Viestintäohjeen lähtökohdat 1.2 Viestinnän periaatteet 1.3 Perusviestit

Lisätiedot

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE

VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE VETOVOIMAISUUDEN PALVELUALUE Sisällysluettelo 1 MARKKINOINTI, VIESTINTÄ JA ASIAKASPALVELU... 2 2 YRITYS- JA ELINKEINOPALVELUT... 18 3 SIDOSRYHMÄ- JA KAUPUNGIN EDUNVALVONTAPALVELUT... 26 1 Vetovoimaisuuden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

YHTEENVETO JA LYHYET VASTINEET MAAKUNTAOH- JELMAN LUONNOKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN

YHTEENVETO JA LYHYET VASTINEET MAAKUNTAOH- JELMAN LUONNOKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN MKH 26.9.2006/ YHTEENVETO JA LYHYET VASTINEET MAAKUNTAOH- JELMAN LUONNOKSESTA ANNETTUIHIN LAUSUNTOIHIN KUNNAT JA KUNTAYHTYMÄT Hankasalmen kunta Maakuntaohjelmaluonnoksessa on käsitelty erittäin laajasti

Lisätiedot