MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja 1 SIVISTYSTOIMI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja 1 SIVISTYSTOIMI"

Transkriptio

1 1 MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja 1 SIVISTYSTOIMI TARJOUSPYYNTÖ MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN VANHALAN KOULUN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA Pyydämme tarjoustanne takseilla ja linja-autoilla ajettavista koululaiskuljetuksista alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus ostoliikenteen harjoittamiseen ja joilla on kohteeseen sopivaa kalustoa. Ostoliikenteellä tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla harjoitettavaa henkilöliikennettä, joka on säännöllistä, jonka hoitaminen perustuu Mikkelin kaupungin kanssa tehtyyn palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen. 1. Ostaja Mikkelin kaupunki, Sivistystoimi Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Yhteyshenkilöt: Seija Manninen puh Helinä Hyytiäinen puh Marja-Leena Nuutilainen puh Kilpailukohteet ja sopimuskausi Tarjouskilpailu koskee seuraavan kohteen koululaiskuljetusten hoitamista joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla sopimuskaudelle lukuvuodelle Liikenne alkaa Kohde määritellään tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteessä nro 1. Mikkelin kaupungin sivistystoimi pidättää itsellään oikeuden tehdä mahdollisia reittimuutoksia ja yhdistellä eri kohteiden kuljetuksia keskenään oppilastilanteen ja lukujärjestysten niin edellyttäessä ennen sopimusta ja myös sen jälkeen. Kuljetuskohteen ajettavat reitit tarkistetaan lukuvuoden käynnistyessä, kun on käytettävissä lopulliset tiedot oppilaiden sijoittumisesta kouluihin ja lukujärjestyksistä. Lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kohteen kuljetuksessa. Samalla kohteesta maksettava korvaus muuttuu muuttuneiden kilometrien mukaisesti tarjotulla

2 2 kilometrihinnalla. Kohteen osalta reittien suunnittelu ja aikataulutus tehdään yhteistyössä liikennöitsijän kanssa. Liikenne aloitetaan ja sopimuskausi alkaa Kuljetukset ajetaan lukuvuonna vahvistettuina koulupäivinä sisältäen myös lauantaina ajon. Sopimus päättyy KOHTEET: Kohde 1: Vanhalan koulun koululaiskuljetukset Kohteen reittisuunnittelun pohjana on ollut lukuvuodelle alustavasti suunniteltu lukujärjestys ja nyt tiedossa olevat 1 6 luokan peruskouluoppilaiden lukumäärät syksyllä Kohteen reititys tulee mahdollisesti muuttumaan syksyllä 2014 lukujärjestysten ja oppilasmäärien varmistuttua. 3. Kilpailuttaminen Tarjouskilpailussa noudatettavat ehdot on määritelty tämän tarjouspyynnön tarjouskilpailuasiakirjassa nro 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET Valinta suoritetaan niiden tarjousten perusteella, jotka vastaavat tarjouspyyntöä ja täyttävät siinä asetetut ehdot. Kilpailun perusteella hintamallissa valitaan se tarjous, joka on ostajalle hinnaltaan edullisin. Kaupunki pidättää kilpailutuksen yhteydessä oikeuden hylätä kohteen tarjoukset kokonaan, jos tarjousten hintataso on liian korkea tai jos olosuhteet ovat oleellisesti muuttuneet niin, ettei suunniteltua liikennettä ole tarkoituksenmukaista toteuttaa tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Tilaaja voi siirtyä suorahankintaan, jos edellä esitetyt hylkäysperusteet täyttyvät. Liikenneluvan voimassaoloajan umpeutuminen kesken sopimuskauden tai kesken liikenneluvan hakukierroksen ei estä liikennöitsijää ottamasta osaa tarjouskilpailuun. Liikennöitsijä vastaa kuitenkin vahingoista, joita ostajalle mahdollisesti aiheutuu, jos ostoliikennesopimus purkautuu kesken sopimuskauden sen vuoksi, että liikennelupaa ei saada tai uudisteta. Tarjoaja voi tarvittaessa esittää myös alihankkijan käyttämistä. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, on tarjouksessa ilmoitettava, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Tarjoaja vastaa alihankintansa toimista ostajalle kuin omistaan. Alihankintana ajetun liikenteen tulee täyttää liikenteen ostosopimuksessa määritellyt edellytykset. Lukujärjestyksistä johtuvat päivittäiset muutokset palveluntuottaja ottaa huomioon kohteen kuljetuksessa. Liikenteen muutoksista johtuvien liikennöintikorvausten muutosten laskentaperusteeksi ilmoitetaan lisäkilometrihinta, kun ajokilometrit ylittävät työpäivän 260 km. Liikennöitsijä on myös työnantajana velvollinen huolehtimaan rikostaustan selvittämismenettelystä (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/ ). Tilaajalla on tarvittaessa oikeus saada nähtäväkseen kaikkien kuljettajien lakiin liittyvät rikostaustaselvitykset.

3 3 4. Tarjouksen sisältö Kohteen 1 Vanhalan koulun koulupäiväauton työaika on arkisin ma - pe koulupäivinä (ei lauantai -koulupäivinä). Koulupäiväauton työaika on klo Autolle kertyy päivässä ajoa 260 km. Auton päiväohjelma tehdään yhdessä liikennöitsijän kanssa siten, että ajoa on kuljettajan lakisääteisten taukojen puitteissa koulupäivän ajan. Koulupäiväautojen päivittäinen reititys muodostuu sivistystoimen kuljetuksista. Liikennöitsijä aikatauluttaa koulukuljetusreitit yhteistyössä tilaajan kanssa. Vanhalan koulun koulukuljetusten lisäksi autoa voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää myös muissa sivistystoimen kuljetuksissa, esim. koulujen tilausajoissa ja välituntikuljetuksissa. Koulupäiväauto-kuljetuksissa ei makseta reittikohtaista avustamislisää; ajopäivähinta sisältää avustamiset. Kohdetiedoissa on arvioitu reittikohtaiset ajokilometrimäärät sekä maksimikuorma. Reitin kilometrimäärä on mitattu koululta koululle, Vanhalan koulu (Taitola), os. Raviradantie 18. Reititys suunnitellaan siten, että kuljetusta ei järjestetä kotiosoitteeseen. 1 2 luokan oppilaalla voi jäädä kävelymatkaa kuljetusreitiltä kotiin 2 kilometriä ja 3 9 luokan oppilaalla 3 kilometriä. Kokonaiskilometrimäärässä ei ole huomioitu kilometrejä matkalta Koivulehdontie 28 Kakrialantien tienhaara. Aikaisemmin ko. matka on järjestetty saattokorvauksella huoltajien toimesta. Tässä kohteessa hyväksytään vain yhden auton tarjous. Kohteessa tarjoajan edellytetään suorittavan päivittäisten kuljetusoppilaiden reititystä. Päivittäinen kohteen kuljetusten reitityksen teko ja yhdistelytoiminta kuuluu tarjoajalle. Koulut ilmoittavat oppilaiden kuljetusmuutoksista tarjoajalle. Tarjoajalla tulee olla valmiudet hoitaa kuljetusten tilaustoimintaa puhelinliikenteenä koko ajopäivän ajan. Tilaaja toimii yhteistyössä tarjoajan kanssa reittien suunnittelussa ja yhdistelyssä. Tilaaja valvoo kuljetusten taloudellisuutta. Koulupäiväauton kohteen valinnassa otetaan huomioon päivittäinen kokonaishinta sekä lisäkilometrin yksikköhinta. Päivittäisen kokonaishinnan arvioinnissa alin tarjous saa 90 pistettä ja muiden tarjousten pistemäärä lasketaan seuraavasta kaavasta: Päivittäisen kokonaishinnan pistemäärä = (alimman tarjouksen tarjoushinta/ tarjoajan tarjoushinta) x 90 Koulupäiväauton lisäkilometrin arvioinnissa alin tarjous saa 10 pistettä ja muiden tarjousten pistemäärä lasketaan seuraavasta kaavasta: Lisäkilometrin pistemäärä = (alimman tarjouksen tarjoushinta/ tarjoajan tarjoushinta) x 10 Tarjoushinta muodostuu kohteessa edellä esitetyllä tavalla joukkoliikenne- tai taksiluvan nojalla tarjotussa liikenteessä. Tarjouksen hintatiedot on ilmoitettava oheisella tarjouslomakkeella (Tarjouskilpailuasiakirja nro 4). Tarjouksessa tulee huomioida, että kohde kilpailutetaan ns. bruttohintatarjous-periaatteella, jossa tarjoaja antaa päivähinnan koko sopimuskauden ajaksi. Tarjoushintojen tulee sisältää arvonlisävero, joka on henkilökuljetuksissa 10 %.

4 4 Arvonlisäveron osuus tulee erotella. Tarjous tulee olla voimassa asti. 5. Kalustovaatimukset Tarjouksen tulee sisältää Tarjouksen liitteen 2 (Kalustoluettelo) mukaiset tiedot. Tarjouspyynnön liitteessä 2 määritellään ostoliikennekohteen kalustoa koskevat vähimmäisvaatimukset. Ostoliikennekohteen ajoneuvojen tulee tieliikenteen moottoriajoneuvojen energiatehokkuuden ja ympäristövaikutusten osalta olla seuraavien vähimmäisvaatimusten mukaisia: Henkilöauto/tilataksi (5-8 henkilöä, M1 luokka) Kaluston on päästöjen osalta täytettävä vähintään Euro 4-luokan vaatimukset. Todentaminen: Päästöluokka (Euro-luokka) näkyy yleensä rekisteröintitodistuksessa (I-osan [tekninen osa] "Erikoisehdot ja huomautukset" -kohta). Jos päästöluokkatieto puuttuu ko. kohdasta, tieto pitää täydentää rekisteröintitodistukseen katsastustoimipaikalla. Linja-autot (yli 1 +8 henkilöä, M2-luokka) Kaluston on täytettävä vähintään Euro 2-luokan päästötasot (Euro II jos kalusto on henkilökuljetukseen muunneltu N1 tai N2-luokan ajoneuvo). Todentaminen: Päästöluokka (Euro-luokka) näkyy yleensä rekisteröintitodistuksessa (I-osan [tekninen osa] "Erikoisehdot ja huomautukset" -kohta). Jos päästöluokkatieto puuttuu ko. kohdasta, tieto pitää täydentää rekisteröintitodistukseen katsastustoimipaikalla. Linja-autot (M3-luokka) Kaluston on täytettävä vähintään EURO II -luokan päästötasot Todentaminen: Päästöluokka (Euro-luokka) näkyy yleensä rekisteröintitodistuksessa (I-osan [tekninen osa] "Erikoisehdot ja huomautukset" -kohta). Jos päästöluokkatieto puuttuu ko. kohdasta, tieto pitää täydentää rekisteröintitodistukseen katsastustoimipaikalla. Jos ajoneuvoon on tehty tai tehdään teknisiä lisäyksiä, joiden ansiosta vaadittu EURO -taso saavutetaan, toimenpiteet on dokumentoitava ja kirjattava tarjoukseen. Parannustoimenpiteistä on toimitettava tavarantoimittajan dokumentti jälkiasennuslaitteen eli retrofit -järjestelmän vaikutuksesta sekä rekisteröintitodistukseen erikoisehtojen asianomainen merkintä. Turvallisuusominaisuudet Enimmäkseen lapsia tai koululaisia kuljettavien vuorojen autoihin suositellaan kalustoa, jossa on ajantasaisen lainsäädännön mukaiset turvavyöt. Alkolukko on pakollinen kaikissa ajoneuvoissa. Uusien laitteiden asennuksessa on noudatettava alkolukon käytöstä koulu- ja päivähoitokuljetuksissa annetun lain (1110/2010) 2 :n sekä siihen liittyvän liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen 405/2011 määräyksiä.

5 5 6. Tarjouskilpailuasiakirjat Tarjousasiakirjat ovat saatavissa alkaen Mikkelin kaupungin hankintatoimen nettisivuilta; osoite: Tarjouskilpailuasiakirjoja ovat: 1. TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUKSET liitteineen 2. TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 3. OSTOLIIKENTEEN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 4. TARJOUSLOMAKE liitteineen Asiakirjat ovat saatavissa suomenkielisinä. 7. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen Kilpailutuksesta on tehty ennakkoilmoitus sekä hankintailmoitus Tarjousten jättö päättyy Liikennöinti alkaa Tarjousten jättäminen Tarjoukset liitteineen on toimitettava suljetussa kirjekuoressa klo mennessä ostajan osoitteeseen: Mikkelin kaupunki Yhteispalvelupiste Maaherrankatu Mikkeli Tarjoukset on toimitettava suljetussa kirjekuoressa. Kirjekuoreen merkintä KOULULAISKULJETUKSET, EI SAA AVATA. Määräajan jälkeen saapuneita tarjouksia ei oteta huomioon. Tarjouskilpailun ratkaisemisen jälkeen tehdään ostajan ja tarjoajan välinen ostoliikennesopimus lukuvuodeksi Tarjoajien tulee huomioida, että tarjouksissa esitetyt tiedot ovat päätöksenteon jälkeen osa julkisia asiakirjoja. MIKKELIN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA Mikkelissä 10. päivänä maaliskuuta 2014 Seija Manninen Kasvatus- ja opetusjohtaja

6 6 TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET 1. Kilpailutuskohteet (tarjouspyynnön liite 1) 2. Kalustovaatimukset (tarjouspyynnön liite 2) 3. Tarjous (liitteet 1 ja 2) (tarjouskilpailuasiakirja 4)

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tekninen toimiala Logistiikkapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET 2014 PUNKAHARJUN KOULULAISKULJETUKSET Sisällys 1. Ostaja... 2 2. Kohteet... 2 3. Tarjouskilpailusta ilmoittaminen ja tarjouspyyntötilaus... 3 4. Palvelun tarjoajalle asetetut vähimmäisvaatimukset... 4

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN KOULU- JA HAMMASHUOLLON KULJE- TUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN KOULU- JA HAMMASHUOLLON KULJE- TUKSISTA 1 Paimion kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Koulutuslautakunta PL 50 17.09.2014 21531 Paimio TARJOUSPYYNTÖ PAIMION KAUPUNGIN KOULU- JA HAMMASHUOLLON KULJE- TUKSISTA Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö ajalle 7.1. 31.5.2014 Särkisalmi Savikumpu- Rautalahti alueelle.

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö ajalle 7.1. 31.5.2014 Särkisalmi Savikumpu- Rautalahti alueelle. Parikkalan kunta Sivistyslautakunta 1 Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö ajalle 7.1. 31.5.2014 Särkisalmi Savikumpu- Rautalahti alueelle. Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset

Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset KOULULAISKULJETUKSET Ostoliikenteen tarjouspyyntö koululaiskuljetukset Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti. Tarjouspyyntöön

Lisätiedot

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016

Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 1 UUDENKAUPUNGIN Tarjouspyyntö 1(6) KAUPUNKI Sivistyspalvelukeskus 18.3.2014 Oppilaskuljetukset lukuvuosille 2014-2015 ja 2015-2016 Pyydämme Teitä tarjoamaan koulujen oppilaskuljetuksia ja hammashuollon

Lisätiedot

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Lestijärven kunnan tilausliikenteenä hoidettavat koulukuljetukset lukuvuosille 2015-2016.

Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Lestijärven kunnan tilausliikenteenä hoidettavat koulukuljetukset lukuvuosille 2015-2016. Lestijärven kunta Liite 2 Tarjouspyyntö Lestijärven kunnan tilausliikenteenä hoidettavista koulukuljetuksista Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Lestijärven

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUOSILLE 2015-2016 ja 2016-2017 SEKÄ OPTIONA (1+1) LUKUVUOSILLE 2017-2018 JA 2018-2019

TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUOSILLE 2015-2016 ja 2016-2017 SEKÄ OPTIONA (1+1) LUKUVUOSILLE 2017-2018 JA 2018-2019 TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSISTA LUKUVUOSILLE -2016 ja 2016-2017 SEKÄ OPTIONA (1+1) LUKUVUOSILLE 2017-2018 JA 2018-2019 Someron kaupunki/sivistystoimi (jäljempänä ostaja) pyytää tarjouksia jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Tammelan kunta Palveluliikenne

Tammelan kunta Palveluliikenne 1 (3) Tammelan kunta Palveluliikenne PALVELULIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn palveluliikenteen hoitamisesta oheisten asiakirjojen mukaisesti. Edellytämme, että tarjoaja

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1

TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1.6.2015 TARJOUSKILPAILUEHDOT Tarjousasiakirja nro 2 TARJOUSKILPAILUEHDOT...1 1. LIIKENNELUVAN VOIMASSAOLO JA AUTOMÄÄRÄ...2 2. TIEDOT LIIKENNÖITSIJÄSTÄ...2 3. YHTEENLIITTYMÄ...2 4. ALIHANKKIJAN KÄYTTÄMINEN...3

Lisätiedot

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN PALVELULIIKENTEEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN PALVELULIIKENTEEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ JÄRVI-POHJANMAAN PERUSTURVAN PALVELULIIKENTEEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunta pyytää tarjoustanne

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(11) Asiatunnus/Dnro 02.04.2015 OUKA/2815/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(11) Asiatunnus/Dnro 02.04.2015 OUKA/2815/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(11) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(11) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3

Lisätiedot

VETELIN KUNNAN JA PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KULJETUKSIA KOSKEVAT TARJOUSKILPAILUASIAKIRJAT

VETELIN KUNNAN JA PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KULJETUKSIA KOSKEVAT TARJOUSKILPAILUASIAKIRJAT VETELIN KUNNAN JA PERUSPALVELULIIKELAITOS JYTAN KULJETUKSIA KOSKEVAT TARJOUSKILPAILUASIAKIRJAT VETELIN KUNTA T A R J O U S P Y Y N T Ö TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn Vetelin

Lisätiedot

Ähtärin kaupunki OSTOLIIKENTEEN 1 (4) Sivistys- ja Perusturvatoimi TARJOUSPYYNTO 63700 Ahtäri

Ähtärin kaupunki OSTOLIIKENTEEN 1 (4) Sivistys- ja Perusturvatoimi TARJOUSPYYNTO 63700 Ahtäri Ähtärin kaupunki OSTOLIIKENTEEN 1 (4) Sivistys- ja Perusturvatoimi TARJOUSPYYNTO 63700 Ahtäri ÄHTÄRIN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN, OPPITUNTIKULJETUSTEN, PERUSTURVATOIMEN ASIOINTILIIKENTEEN SEKÄ ASIAKASKULJETUKSET

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ JÄRVENPÄÄN PAIKALLIS- JA PALVELULIIKENTEEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08.

OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) Asiatunnus/Dnro 14.4.2014 OUKA/1506/02.08. TARJOUSPYYNTÖ nro 1(9) OULUN KAUPUNGIN KOULUKULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ nro 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde... 3 4.

Lisätiedot

Koulukuljetukset Urjalassa

Koulukuljetukset Urjalassa Tarjouskilpailun ehdot Koulukuljetukset Urjalassa 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Kaluston ja palvelun laatuvaatimukset

Lisätiedot

Siuntion kunta Sjundeå kommun

Siuntion kunta Sjundeå kommun Siuntion kunta Sjundeå kommun SIVLTK 136/2012 1 (11) TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KOULUKULJETUKSEN KOHTEEN 5 HOITAMISESTA Siuntion kunta pyytää tarjousta jäljempänä eritellyn koulukuljetuksen kohteen

Lisätiedot

Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014

Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014 Sivu 1/5 Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014 KOULUKULJETUKSET OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSET Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta

Lisätiedot

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin

3.11.2014 31.12.2015, ainoastaan perjantaisin 1 NOUSIAISTEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Asiointiliikenne välillä Valpperi Nummi Valpperi Pyydämme kirjallista tarjoustanne asiointiliikenteestä välillä Valpperi Nummi Valpperi. Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöasiakirjojen

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja nro 4. SIVISTYSTOIMI MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN VANHALAN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2014-2015

MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja nro 4. SIVISTYSTOIMI MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN VANHALAN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2014-2015 MIKKELIN KAUPUNKI Tarjouskilpailuasiakirja nro 4. SIVISTYSTOIMI MIKKELIN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN VANHALAN KOULULAISKULJETUKSET LUKUVUONNA 2014-2015 Ostoliikenteen tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Kohteesta

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin: Fax: Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön puh. ja sähköpostiosoite:

Nimi: Osoite: Puhelin: Fax: Pankkiyhteys: Liikenteestä vastaava yhteyshenkilö: Yhteyshenkilön puh. ja sähköpostiosoite: TARJOUSASIAKIRJA (Valpperin asiointiliikenne, liite nro 1) Tarjous tehdään tällä asiakirjalla sekä tämän asiakirjan liitteillä 2 ja 3. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa tarjouspyynnössä määritellyt muut

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 Askolan kunta pyytää sitovaa tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN KUNNAN KULJETUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN KUNNAN KULJETUSPALVELUISTA 1 TARJOUSPYYNTÖ LAUKAAN KUNNAN KULJETUSPALVELUISTA Laukaan kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.4.2013 julkaistun hankintailmoituksen korjausilmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

9.4.2015 TARJOUSPYYNTÖ JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUSTEN HOITAMISESTA ITÄ- JANAKKALASSA

9.4.2015 TARJOUSPYYNTÖ JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUSTEN HOITAMISESTA ITÄ- JANAKKALASSA 1 (5) 9.4.2015 TARJOUSPYYNTÖ JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUSTEN HOITAMISESTA ITÄ- JANAKKALASSA 1. Kilpailukohde Janakkalan kunta pyytää tarjousta jäljempänä eritellyn kuljetuskokonaisuuden hoitamisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KULJETUSKOKONAISUUKSIEN HOITAMISESTA

TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KULJETUSKOKONAISUUKSIEN HOITAMISESTA TARJOUSPYYNTÖ SIUNTION KUNNAN KULJETUSKOKONAISUUKSIEN HOITAMISESTA 1. Hankinnan kohde Siuntion kunta pyytää tarjousta jäljempänä eriteltyjen kuljetuskokonaisuuksien hoitamisesta ajalla 1.8.2015 31.7.2018

Lisätiedot

Päivämäärä 1. Hankinnan kohteet Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista seuraavilla kohteilla:

Päivämäärä 1. Hankinnan kohteet Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista seuraavilla kohteilla: Päivämäärä 1 PÄLKÄNEEN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Pälkäneen kunta pyytää tarjouksia koululaiskuljetusten hoitamisesta kohteet 1-8 joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla koulupäivinä lukuvuosina 2014-2015,

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PL 12 Kirkkotie 4 61600 JALASJÄRVI 21.03.2011 LIIKENNEPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

JALASJÄRVEN KUNTA PL 12 Kirkkotie 4 61600 JALASJÄRVI 21.03.2011 LIIKENNEPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 61600 JALASJÄRVI 21.03.2011 LIIKENNEPALVELUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 1 61600 JALASJÄRVI 21.03.2011 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1A SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY...

Lisätiedot