Naantalin kaupunki, Kultarannan koulun laajennus ja peruskorjaus Luonnonmaantie Naantali

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki, Kultarannan koulun laajennus ja peruskorjaus Luonnonmaantie 138 21100 Naantali"

Transkriptio

1 syyskuu 2000 korvaa RT (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT , LVI , Ratu 417-T, KH X ). Hanke, Kultarannan koulun laajennus ja peruskorjaus Luonnonmaantie Naantali Nro Rakennuskohde tai sen osa, urakan kohde tai sen osa, Kultarannan koulun laajennus ja peruskorjaus: -Kokonaisurakka Tarkastus Kokonaisurakan vastaanottotarkastus Tarkastuksen päivämäärä Tarkastuksen kohde Koko urakka-alueen vastaanottotarkastus Rakennuttaja tai tilaaja Naantalin tilalaitos Käsityöläiskatu Naantali Pääurakoitsija Rakennustoimisto Jussit Oy Prosessikatu Naantali Sivu-urakoitsijat Muut sopimusosapuolet Käyttäjät Kultarannan koulun henkilökunta

2 2 (8) 1 Aika klo Paikka Kultarannan koulu Luonnonmaantie Naantali 3 Läsnä - rakennuttajan/tilaajan edustajat - käyttäjän edustajat - pääurakoitsijan edustajat - sivu-urakoitsijoiden edustajat - muut Kari Simola Pekka Vasara Arja Rantala Minna Virtanen Petri Vaara-aho Paula Markkula Eero Leivo Sauli Elers Janne Raumanen Jukka Klang Joonas Laine Vesa Kurka AD.CE Suunnittelu Oy Insinööritsto Aalto-Setälä Oy Insinööritsto R.J.Virta Oy Karawatski Oy Rakennustoimisto Jussit Oy Ilma-Rauta Oy Art-Sähkö Oy 4 Vastaanottotarkastuksen Läsnäolijat suorittajat 5 Puheenjohtaja Puheenjohtajaksi valittiin Kari Simola. 6 Sihteeri Sihteeriksi valittiin Paula Markkula. 7 Vastaanottotarkastuksen Merkittiin, että tarkastuksesta oli sovittu pidetyssä sopimuksenmukaisuus sisäpuolisten töiden käyttöönottokatselmuksessa, jonka pöytäkirja on lähetetty kaikille asianosaisille. - toimituksen pyytäminen Todettiin, että vastaanottotarkastus oli kutsuttu koolle - toimituksen määräaikaisuus rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE :n edellyttämällä tavalla ja, että vastaanottotarkastus oli sopimuksen mukainen. 8 Vastaanottotarkastuksen Vastaanottotarkastus koski Kultarannan koulun laajennuksen ja laajuus korjauksen kokonaisurakan kaikkien töiden vastaanottoa. Sisäpuolisten töiden käyttöönottokatselmus on suoritettu

3 3 (8) 9 Ennakkoon suoritetut KOHTEESSA PIDETYT VIRANOMAIS-JA MUUT TARKASTUKSET tarkastukset Viranomaisen aloituskokous viranomaistarkastukset ja Pohjakatselmus muut säädösten mukaiset Rakennekatselmus tarkastukset yksilöityinä Vesijohdon painekoe sopimusten mukaiset Salaojatarkastus tarkastukset yksilöityinä Sähkön käyttöönottomittaukset urakkasuoritusten tarkastukset Ilmanvaihdon mittaus ja tarkastus ja niiden yksilöinti - pöytäkirjojen luovuttaminen Turva- ja merkkivalotarkastus Terveystarkastus, suurkeittiöt rakennuttajalle/tilaajalle Sisäpuolen vastaanottotarkastus Käyttöönottotarkastus / osittainen lopputarkastus Suorittamattomat tarkastukset Rakennusvalvonnan lopputarkastus pidetään , kun kohteen pihan viimeistelyt saatu valmiiksi. 11 Urakoitsijan vastattavaksi Urakoitsijoiden vastattavaksi katsottavat virheet ja puutteet: katsottavat virheet Rakennustekniset työt, (LIITE 1) - viittaus liitteisiin - työn suorittajan lausunto LVV-tekniset työt, punakynäversiot suunnittelijalle, tyttöjen WC:n virheistä lavuaarien/lattiarajan tiivistykset - korjausaika - arvonvähennys IV-tekniset, punakynäversiot suunnittelijalle Sähkötekniset työt, punakynäversiot suunnittelijalle, ulkohälytyskello toimintakuntoon Virheet ja puutteet korjataan mennessä.

4 4 (8) 12 Virheet, jotka eivät Työsuoritukset, jotka on yhteisesti sovittu suoritettavaksi aiheuta seuraamuksia myöhemmin. urakoitsijalle sekä syy tähän - viittaus liitteisiin 13 Vastaanottotarkastuksen Kohdassa 11 mainittujen puutteiden korjaukset. jälkeen tehtävät työt 14 Viimeistään takuutarkas- Ei ollut. tuksessa käsiteltävät muistutukset - muistutukset yksilöitynä 15 Rakennuttajalle/Tilaajalle toimitettavat luovutusasiakirjat A. Viralliset - palautettava rakennuslupa - viralliset piirustukset - tarkastusasiakirja - muut asiakirjat B. Sopimukseen perustuvat - takuutodistukset - käyttö- ja huolto-ohjeet - urakoitsijan laatimat piirustukset - tietopankkiin talletettavat tiedot - muut luovutusasiakirjat Viralliset asiakirjat: Sovittiin, että vastaava mestari kokoaa viralliset viranomaisten käsittelemät asiakirjat ja luovuttaa ne tilaajalle, kun koko kohteen rakennusvalvontaviranomaisen lopputarkastus on tehty. Sopimukseen perustuvat: Seuraavat sopimukseen perustuvat asiakirjat luovutetaan, kun koko kohde on valmis. -lopulliset arkkitehtisuunnitelmat -lopulliset rakennesuunnitelmat -lopulliset LVIA-suunnitelmat ja LVIA-luovutuskansiot -lopulliset sähkösuunnitelmat ja sähköluovutuskansiot Lopullisia suunnitelmia 2 sarjaa paperiversiona sekä toimitettuna projektipankkiin. LVIS-kuvista 1 sarja paperiversiona kansioissa IV-konehuoneeseen. Pääurakoitsija toimittaa tilaajalle koko kohteen vastaanottotarkastuksen yhteydessä työmaapäiväkirjat, käyttö- ja huolto-ohjeet sekä huoltokirja-aineiston huoltokirjaosioon tallennettuna.

5 5 (8) 16 Työntulosten hyväksyminen ja vastaanottaminen Sisäpuolisten töiden käyttöönotto pidetty aikaisemmin hyväksytyt ja vastaanotetut työntulokset - tässä tilaisuudessa hyväksyttävät ja vastaanotettavat työntulokset - myöhemmin vastaanotettavat työntulokset Kohteen loppuosan sisäpuolisten töiden sekä kaikkien ulkopuolisten töiden osalta työtulos vastaanotettiin tässä tarkastuksessa liitteissä mainituin puuttein. 17 Työntulosten hylkääminen sekä syy tähän Ei ollut tiedossa. - aikaisemmin hylätyt työntulokset - tässä tilaisuudessa hylättävät työntulokset 18 Takuuajat Takuuaika on kaksi vuotta, ja takuuaika alkaa ja päättyy alkaminen - päättyminen 19 Takuuajan huollot ja tarkastukset Takuuajan huollot ja tarkastukset pidetään yhden vuoden ja kahden vuoden kuluttua koko kohteen vastaanotosta. Huolloista on ilmoitettava myös käyttäjille ja näistä on saatava käyttäjältä myös kirjallinen kuittaus. 20 Hoito- ja käyttökustannusten siirtyminen - lämmitys - sähkö - vesi - hälytykset - avaimien luovutus

6 6 (8) 21 Valmistumisaika - urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika - myönnetyt urakka-ajan pidennykset ja niiden syyt - urakoitsijan suorituksen mahdollinen myöhästyminen Merkittiin, että urakkasopimuksen mukaan ulkopuolisten töiden tulee olla valmis ja luovutettavissa mennessä. Todettiin, että työt ovat valmistuneet urakkasopimuksen mukaan, eikä viivästymistä ole tapahtunut. 22 Maksamattoman urakkahinnan maksukelpoisuus ja mahdolliset pidätykset Maksamattomat maksuerät ovat laskutuskelpoisia, kun puutelistan mukaiset työt on hyväksyttävästi tehty sekä loppudokumentaatio on toimitettu tilaajalle. 23 Jälkitarkastukset - ajankohdat - tarkastettavat virheet - osanottajat 24 Mielipide-eroavuudet Jälkitarkastus pidetään klo Jälkitarkastukseen osallistuvat: -urakoitsijoiden edustaja/jukka Klang -valvoja/kari Simola -käyttäjän edustaja/pekka Vasara -kiinteistönhoitaja/petri Vaara-Aho Ei ollut. - mielipide-eroavuudet yksilöityinä - toimenpiteet mielipideeroavuuksien ratkaisemiseksi 25 Sopijapuolten toisiinsa Urakoitsijoiden vaatimukset: kohdistamat vaatimuksetmaksuerätaulukon mukaiset suoritukset sekä hyväksyttyjen lisätöiden maksusuoritukset, (LIITE 2) Maanrakennustöiden lisätyötarjous (4.510,00, alv 0%) hyväksytty pidetyssä työmaakokouksessa. - urakkasopimukseen tai alistussopimukseen perustuvat vaatimukset - kolmansien osapuolien esittämät vaatimukset sopijapuolille - vaatimukset vähintään perusteiltaan selvitettyinä Rakennuttajan vaatimukset: Puutelistojen mukaisten töiden loppuun saattaminen, loppudokumentaation toimittaminen sekä hyvitystarjousten huomioiminen. 26 Vakuudet Rakennusaikainen vakuus voidaan vaihtaa takuuajan vakuudeksi, kun kohdan 25 mukaiset urakoitsijan velvoitteet on suoritettu. 27 Rakennustyön vakuutuksen päättyminen Kokonaisurakoitsijan ottama rakennustyövakuutus päättyy kohteen kaikkien töiden vastaanoton jälkeen.

7 7 (8) 28 Taloudellinen loppuselvitys Ei erillistä taloudellista loppuselvitystä. 29 Muut asiat Käyttäjille sekä kiinteistönhoitajille pidettävä laitteiden käyttökoulutus Tilojen luovutus käyttäjille Koko kohde luovutetaan tilaajalle tällä päivämäärällä. - käytön opastus 31 Pöytäkirjan tarkistaminen ja allekirjoittaminen Paikka ja aika Allekirjoitukset ja nimenselvennykset Tämä pöytäkirja on tehty kahtena samansisältöisenä kappaleena. Pöytäkirjan tarkastavat ja allekirjoittavat rakennuttajan ja urakoitsijan edustajat. Virallisen pöytäkirjan kappaleet liitteineen jäävät rakennuttajalle ja urakoitsijoille. Muille osapuolille toimitetaan kopio pöytäkirjasta. Naantalissa Jukka Klang Rakennustoimisto Jussit Oy Kari Simola Naantalin tilalaitos psta Paula Markkula AD.CE Suunnittelu Oy

8 8 (8) Liitteitä x kpl

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Liite 3. Urakkaohjelma Rakennuskohde MÄNTYHARJUN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 20.06.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN

URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2. Demaco Oy Claes Stigzelius KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN KASAVUOREN KOULUKESKUKSEN TALOTEKNIIKAN JA TILOJEN AJANMUKAISTAMINEN JA LAAJENTAMINEN URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1.2 Demaco Oy Claes Stigzelius URAKKAOHJELMA 26.6.2015 1(21) URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä.

1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen Kotilan tilalle Mallikylässä. VILLE RAKENTAJA URAKKAOHJELMA Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx URAKKAOHJELMA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA 1.1. Rakennuskohde Rakennuskohde käsittää parsinavettarakennuksen rakentamisen

Lisätiedot

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN

Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden OULAINEN Oulaisten Jauhinkankaan koulun lämmitysjärjestelmän uusiminen ja muuttaminen maalämpöön sekä ilmastointikoneiden uusiminen 2013 OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 3.4.2013 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014

Tarjouspyyntökirje 21.2.2014. Urakkatarjouslomake 21.2.2014. Urakkaohjelma 21.2.2014. Työturvallisuusliite 11.2.2014 Asiakirjaluettelo PYHÄJOEN KUNTA Yppärin koulu Uudisrakennus KVR- URAKKATARJOUSPYYNTÖASIAKIRJAT Päiväys Tarjouspyyntökirje 21.2.2014 Urakkatarjouslomake 21.2.2014 Urakkaohjelma 21.2.2014 Työturvallisuusliite

Lisätiedot

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235

MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 KIRKKONUMMEN KUNTA YHDYSKUNTATEKNIIKKA RAKENNUTTAMISPALVELUT MASALAN PÄIVÄKOTI, UUDISRAKENNUS, i3235 URAKKAOHJELMA 11.05.2012 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA

Lisätiedot

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN

Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN Oulaisten terveyskeskuksen ns. vuodeosastosiiven peruskorjaus OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 31.5.2014 RAKENNUSURAKKA LVI - TYÖT SÄHKÖTYÖT RAKENNUSAUTOMAATIO SPRINKLAUS Oulaisten terveyskeskuksen peruskorjaus,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Tunnistetiedot Rakennuskohde KINNULAN PÄIVÄKOTI URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys 30.4.2014 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RAKENNUSURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10)

URAKKAOHJELMA Savukosken vanhainkoti Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 11.02.2011 Perusparannus JA 11.02.2011 Sivu 2 (10) 1 TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA...4 1.1 Rakennuskohde...4 1.2 Rakennuttaja...4 1.3 käyttäjä...4 1.4 Suunnittelijat...4 2 URAKKAMUOTO...5 2.1 Urakkasuhteet...5

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012

Urakkaohjelma. Työ: E25344. Tampere 12.3.2012 MYRSKYLÄN KUNTA Virastotien perusparannus ja torin laajennus Työ: E25344 Tampere 12.3.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 001 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22

URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 1 / 24 URAKKAOHJELMA Heikkiläntie 22 Kotipaikka: Nurmijärvi Y-Tunnus 0761288-6 www.nva.fi KVR-URAKKAOHJELMA 20.05.2013 2 / 24 SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Lisätiedot

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015

Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 URAKKAOHJELMA 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 1(10) Laihian katuvalojen valaisimien vaihtourakka 2015 9.3.2015 Laihian kunta LAIHIAN KATUVALOJEN VALAISIMIEN VAIHTOURAKKA 2015 2(10) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO

URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Urakkaohjelma 24.02,2015 1(18) URAKKAOHJELMA SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Näsintie 27 06100 PORVOO ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Raumanmerenkatu 11 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 2.7.2015 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija dipl.ins.

Lisätiedot

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA

Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA Hattulan seurakunnan virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 URAKKAOHJELMA 3.7.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tietoja rakennushankkeesta...1 1.1 Rakennuskohde ja -paikka...1 1.2 Rakennuttaja...1 1.3

Lisätiedot

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi

PL 21 07171 Pornainen Puh. 0400-415081 E-mail: jukka.pietila@pornainen.fi PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISET TILAT Vesikaton uusimistyöurakka URAKKAOHJELMA 26.5.2014 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT 0.1 Rakennuttaja Kohteen rakennuttaja on Pornaisten kunta Yhdyshenkilö tekninen

Lisätiedot

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN

Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN Oulaisten uuden uimahallin rakentaminen OULAINEN U R A K K A O H J E L M A 9.3.2015 PÄÄ- ELI RAKENNUSURAKKA PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA VEDENKÄSITTELYURAKKA VESILIUKUMÄKIURAKKA

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN Liite 3 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä KAATOPAIKKAKAASUN KERÄYSJÄRJESTELMÄN JA JÄ- TEPENKAN KASTELUJÄRJESTELMÄN KVR-Urakkaohjelma 19.4.2010 URAKKAOHJELMA 1 (22) SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA (YSE 1998)

URAKKAOHJELMA (YSE 1998) 1 Tunnistetiedot Rakennuskohde: Sinetän kappeli vesikatto-15 Merkki: Sinetän kappeli vesikatto-15 URAKKAOHJELMA (YSE 1998) Päiväys: 27.3.2015 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA/VESIKATTOURAKKA

Lisätiedot

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN

JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN, KORJAUSRAKENTAMINEN 5.9.2012 Sivu 1/24 Projektinumero: 00035 Tilaaja: Orimattilan kaupunki, tilapalvelu Pl 46 16301 Orimattila Hanke: Yhteiskoulun teknisen työn tilojen peruskorjaus ja laajennus JAETTU URAKKA ALISTAMISEHDOIN,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA Tekninen keskus.. Kuninkaanlähteenkatu 12 38700 KANKAANPÄÄ puhelin (02) 577 2610, faksi (02) 577 2600, sähköposti etunimi.sukunimi@kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN PÄIVÄKOTI PETÄJÄISEN LAAJENNUS KVR-URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT

Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT URAKKAOHJELMA Savon Koulutuskuntayhtymä Muuruveden vihannesvaraston ja puutarhan työkalu- ja tarvikevaraston PURKUTYÖT Hietapohjantie 926 73460 Muuruvesi YSE 1998, noudatetaan tässä asiakirjassa mainituin

Lisätiedot

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden

Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry on vahvistanut nämä rakennusurakan. jotka on valmisteltu yhteistyössä Rakennusteollisuuden RT 16-10660 LVI 03-10277 Ratu 417-T KH 20-00241 ohjetiedosto maaliskuu 1998 1 (19) RAKENNUSURAKAN YLEISET SOPIMUSEHDOT Allmänna avtalsvillkor för byggnadsentreprenader General conditions for building contracts

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUS 2015

JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUKORJAUS 2015 URAKKAOHJELMA 1 + 19 SIVUA 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO DI Mika Laitala Urakkaohjelma 10.02.2015

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI

Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Äänekosken kaupunki, Ääneseudun Energia Oy JAAKOPINTIEN KADUN JA KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, ÄÄNEKOSKI Urakkaohjelma 12.2.2013 2 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 4 Rakennuttaja Äänekosken kaupungin

Lisätiedot

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT

PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT FCG Finnish Consulting Group Oy PIRTTISAAREN LASTAUSRAMPPI JA TIHTAALIT URAKKAOHJELMA 0146-P18548 27.6.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy URAKKAOHJELMA Helsinki 27.6.2012 Pirttisaaren lastausramppi ja

Lisätiedot

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO

PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO 1 POLVIJÄRVEN KUNTA PITKÄSENLAHDENTIEN VESIHUOLTO URAKKAOHJELMA 26.1.2015 832 SAVO-KARJALAN VESI- JA YMPÄRISTÖSUUNNITTELU OY Versokuja 4 D 70150 KUOPIO puh. (017) 369 4481, 369 4484 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A

Kokemäen kaupunki. Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A Kokemäen kaupunki Sonnilantien valaistussaneeraus 2015 U R A K K A O H J E L M A 1 Soinnilantien valaistussaneeraus URAKKAOHJELMA SÄHKÖURAKKA 1. TIETOJA RAKENNUSHANKKEESTA Tämän urakkaohjelman perustana

Lisätiedot