LEAN Esko Korhonen. Tehdään oikeat työt helpommaksi tehdä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEAN. 29.10.2014 Esko Korhonen. Tehdään oikeat työt helpommaksi tehdä"

Transkriptio

1 LEAN Esko Korhonen Tehdään oikeat työt helpommaksi tehdä

2 Lean Jatkuvaa parantamista koko henkilöstön voimin

3 LEAN TOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lean on johtamistapa, jossa identifioidaan vähiten hukkaa aiheuttava tapa, jolla voidaan tuottaa laadukkaampaa ja turvallisempaa hoitoa, ilman tarpeettomia viivästymisiä, pienemmillä kustannuksilla. Lean-projekteissa tarkastellaan tietoon perustuen, objektiivisin silmin ja yhdessä työntekijöiden kanssa nykyistä toimintatapaa ja etsitään yhdessä parempaa tapaa toimia, jolla kehitetään hoidon laatua, saatavuutta, potilasturvallisuutta, sekä henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhyvinvoinita. Yksi tärkeimmistä tarkastelukohdista on läpimenoaika. Kun tavoitellaan lyhyempää läpimenoaikaa, toiminnassa oleva "hukka" tulee esille. Jatkuvan parantamisen ilmapiiri.

4 LEAN-TALO Potilas/asiakas ensin Oikea-aikainen toiminta kapasiteetin suunnittelu tahtiaika imuohjaus Just-in time Oikeaaikainen toiminta Henkilöstö ja osaaminen Yhtenevä näkemys Moniosaaminen Pyri täydellisyyteen Jatkuva parantaminen Jidoka Virheiden estäminen Turvallisuus Periaate poikkeamat esille pysähdy korjaa virhe korjaa juurisyy Kehittyvä työyhteisö päivittäinen johtaminen kehitystyönjohtaminen visuaalinen ohjaus eskalointi Yhtenevät toimintatavat Tasoitettu toiminta Rakenna perusta kuntoon

5 LEAN-ASKELEET ) Asiakkaan tarpeiden tunnistaminen 2) Ymmärrä kysyntä 3) Nykyisen toiminnan ymmärtäminen 4) Tasapainotus ja jaksotus Tahtiaika 5) Synkronoi kaikki toiminnot tahtiaikaan 6) Johtaminen Yhtenevät työtavat 7) Suunnittele jokainen potilas Sisäinen ja ulkoinen asiakas Määrittele arvo jota tuotat Ulkoinen Sisäinen Tee kysyntä näkyväksi Arvoketjun kuvaus Suunnittele toiminta tahtiaikaan Kapasiteetin suunnittelu - tunne työajat ja käytössä olevat resurssit Hoitoketjun toiminnot Tukitoiminnot Johda prosesseja Tavoitteet ja mittarit esille Päivittäinen johtaminen à jatkuva parantaminen Kehitystyön johtaminen Ovelta ovelle ajattelu Visualisoi tilanne Henkilöstö ja tiimityö Yhteiset tavoitteet Arvostus Moniosaaminen Yhteinen ymmärrys Yhteiset toimintatavat Hoshin Kanri

6 Lean periaatteet 7 hukkaa Odotus Varasto Potilas odottaa seuraavaa tutkimus- tai hoitotapahtumaa Henkilökunta odottaa seuraavaa tehtävää Henkilökunta odottaa epätäydellisen palvelupyynnön vuoksi Kalliin laitteiston alhainen käyttöaste Turhat varastointikustannukset (ylisuuri varasto tarpeeseen nähden, siirtokustannukset, vanheneminen, tilat) Käsittelyjono, esim. ylläpidossa Virheellinen palvelu Puuttuva tai virheellinen tieto (raportointivirhe) Käytetään aikaa väärään tekemiseen, virheiden selvittelyyn ja korjaamiseen Toimitusajan pettäminen Yliprosessointi Kuljetukset Ylituotanto Liike Tehdään potilaalle arvoa tuottamatonta työtä (esim. tarpeeton tietojen kirjaaminen, tupla raportointi, ylimääräinen tutkimus) Liian aikainen palvelupyynnön toteutus Potilaiden, materiaalien näytteiden yms. tarpeeton siirtäminen paikasta toiseen (lisä tarkastus, hyväksyminen,...) Siirretään puolivalmisteita paikasta toiseen Tulostus ja kopiointi Tehdään enemmän kuin mitä potilas tarvitsee tai liian aikaisin tarpeeseen nähden Tarkastukset Tarpeeton toiminnallisuus Täytetyöt Työntekijöiden tarpeeton liikkuminen (etsitään tietoa, tarvikkeita, työkaluja,...) Vaikeat työasento, kurotus, kääntyminen, noutaminen,... Potilaiden juoksuttaminen luukulta toiselle

7 Hoshin Kanri Strateginen kehittäminen Tavoitteiden siirto seuraavalla tasolle tavoitteet sovitetaan seuraavalle tasolle sopivaksi, kopittelu muutama tärkeä, 4 6 Strategia Ylin johto s Missio Päämäärät Keskijohto Tavoitteet Strategia PäämäärätTavoitteet Tulokset Tiimit Tehtävät Tavoitteet Poikkeamiin perustuva kehitystyö Strateginen kehitystyö 80% 20%

8 1. Arvovirran kuvaus

9 2. Standardityö

10 3. Rakenna toimintaa kuvaavat mittarit Kysyntä Toteuma

11 4. Päivittäinen johtaminen ja jatkuva kehitys 1. Rakenna mittarit muutoksen seuraamiseksi 2. Johda mitattujen tosiasioiden perusteella... älä tee päätöksiä arvioiden perusteella 3. Jatkuvan parantamisen malli. Rakenna oppiva organisaatio... tee jokaisesta henkilöstä ongelmanratkaisija 4. Yhtenevät toimintatavat / itsekuri 5. Ylläpidä prosessia asiakaslähtöisesti, läpimenoaika & prosessin tunnusluvut Mittaa & Jatkuva parantaminen (Kaizen) & Vakiinnuta Toiminnan taso K V K V K = Kaizen V =Vakiinnuta Yhteinen ymmärrys tavoitteista, nykytilasta ja suoriutumisesta kaikilla tasoilla. K K V K K V Aika

12 TULOKSIA HUS

13 KFI Meilahti PET-tutkimusten kehitys Työryhmä q Kim Bergström, kemisti q Antti Loimaala, osastonylilääkäri q Outi Sipilä, ylifyysikko q Inkeri Sippo-Tujunen, fyysikko q Raisa Hietala-Nortia, laboratoriohoitaja q Lauri Karhumäki, osastonylilääkäri q Henna Lähdeniemi, röntgenhoitaja q Heidi Anttila, projektisuunnittelija q Esko Korhonen, projektipäällikkö

14 Nykytilan kuvaus

15 Päivän kulku 02 & # Kuvaus Huom! Varausaika Ilmoittautuminne Haastattelu Injektorin kytkentä Potilas kuvaushuoneeseen + asettelu Suunittelu kuva Kuvaus Kuvaus valmis Huone vapaa Potilas kotiin 1 Vartalo Anestesialääkäri pistämään 8:00 7:50 7:55 8:38 10:19 10:22 10:25 10:42 10:44 2 Vartalo 8:40 8:22 8:40 8:58 9:48 9:52 9:54 10:10 10:13 10:18 3 Vartalo 9:20 8:50 9:19 9:50 10:45 10:47 10:49 11:08 11:10 4 Vartalo 10:00 9:40 9:47 10:17 11:17 11:20 11:22 11:44 11:45 5 Vartalo 10:40 10:16 10:40 10:55 11:52 11:56 11:58 12:20 12:21 12:28 6 Vartalo 11:20 11:35 12:00 12:52 12:55 12:57 13:17 13:19 7 Vartalo 12:00 11:42 13:39 13:42 13:44 13:46 14:03 14:05 8 Vartalo 12:30 12:45 13:10 14:08 14:11 14:13 14:35 14:40 Kalibrointitodistus

16 PET, tutkimusten saatavuuden kehittyminen Helmikuu ,6/pv Vapaita aikoja 2 vko kuluttua. Syyskuu % 8,4 /pv 5,6/pv Tarjontaa +50% Vapaita aikoja heti

17 Esimerkki radiologiasta, UÄ-prosessin kehitys Toiminto Ongelma Tehty toimenpide Tulos Sonograferin tekemät Hyväksyttyjen tutkimusten Ylilääkäri tarkistaa tutkimukset määrä listan Laajempi yhdessä ymmärretty tutkimusvalikoima Ennen Kaizenia Kaizenen jälkeen 1 7

18 Esimerkki radiologiasta, UÄ-huone Ennen HUONE: UÄ

19 Tutkimushuoneessa tehdyt muutokset Jälkeen Tilalle tuotiin huoneeseen paremmin sopiva työpöytä. Järjesteltiin kaapit uudelleen ja tavaroille merkittiin niiden paikat. Kaappien oviin kiinnitettiin valokuvat kaappien sisällöstä ja tarvikkeiden oikeista paikoista.

20 Varaston muutos Toiminto Ongelma Tehty toimenpide Tulos 00- varasto Varaston seuranta, tilaus, hyllytys ja purkujätteen käsittely RTG:n henkilökunnan tehtävänä. - tilaus 1 h/vko - purku 2 h/vko - varastonylläpito 1 h/vko HUS-Logistiikan täyttöpalvelu suunnittelu - kertakustannuksena noin 2000,- - hyllytoimittaja tutustunut tiloihin - Logistiikan veloitus 300,- /kk - viivakoodi laput tehty o Tilantarve n. -30% o Varastonarvo - kalliit -50% - suuret ±0% o Siistimpi varasto o Koodin vaihtuminen Logistiikan hallinnassa Ennen Kaizenia Kaizenin jälkeen 2 0

21 Varasto Toiminto Ongelma Tehty toimenpide Tulos 00- varasto Sähkökaapin edusta varastotilana. Paloturvallisuus. Nimikkeille määritelty uudet sijainnit ja alue merkitty. Alue vapaa ja merkitty. Ennen Kaizenia Kaizenin jälkeen 2 1

22 TT-käytävä Toiminto Ongelma Tehty toimenpide Tulos TTkäytävä Käytävällä ylimääräistä tavaraa. Fyysikoiden arkisto siirrettiin käytävälle Vaatteet merkityille paikoille Varastopaikkojen merkkaus Käytävä siistimpi, tavaroille nimetyt paikat. Tosi hyvä Materiaalitiimi sai siivoustilauksen. Ennen Kaizenia Kaizenin jälkeen 2 2

23 Opittua, materiaalitiimi Rajatut ja merkityt varastopaikat = visuaalinen ohjaus o ohjaavat oikeaan toimintaan o tilat pysyvät siistimpinä ja viihtyisimpinä siistinä pysyminen edellyttää yhteisiä sääntöjä ja kaikkien sitoutumista

24 Lean jatkuva kehittäminen (Kaizen) qkehitetään joka päivä qjokainen kehittää qkehitetään kaikkialla qpienistä kehitysaskelista suuriin strategisiin muutoksiin

25 KIITOS

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi

Työkalut ja teknologiat. Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä. Prosessi Ihmiset Lean tuotantojärjestelmä Työkalut ja teknologiat Prosessi Yhteisraportti 2009 Projektituotantojärjestelmän strategiset kehittämiskohteet kiinteistö- ja rakennusalalla Lauri Merikallio Harri Haapasalo

Lisätiedot

Leanin lähteellä Toyotan lean-kulttuuri ja asiakas ensin - ajattelu. Turku 19.9.2014 Jukka Korkiala

Leanin lähteellä Toyotan lean-kulttuuri ja asiakas ensin - ajattelu. Turku 19.9.2014 Jukka Korkiala Leanin lähteellä Toyotan lean-kulttuuri ja asiakas ensin - ajattelu Turku 19.9.2014 Jukka Korkiala Maailmanlaajuiset Toyota Way - arvot ovat Toyota-toiminnan kivijalkana Tavoitteena on saumaton yhteistyö

Lisätiedot

LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa

LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa 1 Sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA -tutkielma Tampereen yliopisto Tampereen teknillinen yliopisto LEAN-MENETELMÄ SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLLOSSA - kokemuksia ja haasteita HUS:ssa Markku Mäkijärvi Sosiaali-

Lisätiedot

Lean. Moniko kuullut? Moniko soveltanut? 2014 Lean5 Europe Oy

Lean. Moniko kuullut? Moniko soveltanut? 2014 Lean5 Europe Oy Lean Moniko kuullut? Moniko soveltanut? Käytännön esimerkki Lean historiaa -> Lean historiaa -> Lean on kehittynyt käytännön toiminnan kautta ja nykyisin käytössä sadoissa tuhansissa organisaatiossa eri

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle

Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle Toyotan tuotantojärjestelmä ja sen merkitys liiketoiminnalle www.toyota-forklifts.fi Toyota Way Toyotan tuotantojärjestelmä (Toyota Production System, TPS) on Toyota Wayn ilmentymä. Toyotan työntekijät

Lisätiedot

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN

Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu Sarja B Oppimateriaalia, osa 11 Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN KEHITTÄMISEEN Tero Käki (toim.) TAIDOLLA TUOTTAVUUTEEN TYÖKALUJA TUOTTAVUUDEN

Lisätiedot

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA

PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA Matti Toivonen & Tiina Ramstedt-Sen & Ari-Veikko Anttiroiko PROSESSIEN KEHITTÄMINEN KUNTIEN TEKNISELLÄ SEKTORILLA KUPERA-hankkeen raportti Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Tampere 2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen

Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Tilaus- ja toimitusketjun kehittäminen ja mallintaminen Anni Aho Diplomityö Prosessitekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma Prosessitekniikan

Lisätiedot

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari

Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne Kaarnasaari Sosiaalitaito Oy Lapsuuden hyvinvoinnin kehittämisyksikkö hanke Länsi- ja Keski-Uudellamaalla LAPSUUDEN ARVOKAS ARKI - ARVO Arviointiteema arviointikulttuurin luominen 20.1. 22.1.2009 Pirjo Berg ja Anne

Lisätiedot

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi

Kehittämisprojekti. Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Kehittämisprojekti Johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi Sisällysluettelo Kehittämisprojekti on johdon ja henkilöstön yhteistyön foorumi............ 3 Miksi suomalaista työelämää on kehitettävä?......................

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Lean ajattelu Filosofia, kulttuuri, arvo, ajattelutapa jne. Parannuskeino,

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA

ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA ESISELVITYS DIGITAALISEEN KUVA-ARKISTO- JÄRJESTELMÄÄN SIIRTYMISESTÄ KUOPION KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN RÖNTGENOSASTOLLA - Toiminnan nykytila ja tavoitetila Riitta Mononen TIE5K Kehittämistehtävä

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI

ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI ISO 9001:2008 LAATUKÄSIKIRJAN LAATIMISMALLI Bulevardi 28 00120 Helsinki Puhelin 020 7934 200 etunimi.sukunimi@fkl.fi http://www.fkl.fi SISÄLLYS 1 MITÄ ON LAATU?... 4 2 ISO 9000 VAATIMUKSET... 7 2.1 Vaatimukset

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN

PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN i ARTTU KALLI PK-YRITYKSEN MYYNTIPROSESSIN JOHTAMISEN KEHITTÄMINEN Diplomityö Prof. Hannu Kärkkäinen on hyväksytty tarkastajaksi teknis-taloudellisen tiedekunnan kokouksessa 9.12.2009 i TIIVISTELMÄ TAMPEREEN

Lisätiedot

Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana ja johtamisfilosofiana

Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana ja johtamisfilosofiana Suomen Laatuyhdistys ry:n Osaamisen kehittämisen laatujaoksen teemailtapäivä 24.11.2010 klo 15-18 Toyota Tsusho Nordic Oy:ssä Vantaan Kaivokselassa. Pekka O. Einistö Lean sujuvoittaminen ajattelutapana

Lisätiedot

Lean toimintamalli + lyhyt esittely Green Lean -ajatteluun. Jouko Raita03-2013 jouko.raita@raitaint.biz

Lean toimintamalli + lyhyt esittely Green Lean -ajatteluun. Jouko Raita03-2013 jouko.raita@raitaint.biz Lean toimintamalli + lyhyt esittely Green Lean -ajatteluun Jouko Raita03-2013 jouko.raita@raitaint.biz Voinko hyödyntää Leaniä? Missä on tuotantoa... siellä on prosessi Missä on prosessi... siellä on hukkaa

Lisätiedot

YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä

YHDESSÄ RAKENTAEN. APS - Sisulla ja Sydämellä YHDESSÄ RAKENTAEN APS - Sisulla ja Sydämellä APS (AGCO Production System) APS on AGCOn toiminnanohjausjärjestelmä APS on koko konsernin kattava kehityssuunnitelma APS parantaa liiketoiminnan kannattavuutta

Lisätiedot

TYÖTUTKA. TTS TYÖTUTKA Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa. työntutkimuksen hyödyntäminen työssä oppimisessa

TYÖTUTKA. TTS TYÖTUTKA Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa. työntutkimuksen hyödyntäminen työssä oppimisessa TTS TYÖTUTKA Työntutkimuksen hyödyntäminen työssäoppimisessa TYÖTUTKA työntutkimuksen hyödyntäminen työssä oppimisessa KEHITTÄMISMENETELMÄT JA TEHTÄVÄT 2010 2014 2 ESISANAT MUKAVA hankkeessa, joka keskittyi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

LeanMES: Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä Nykytila, haasteet ja tarpeet

LeanMES: Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä Nykytila, haasteet ja tarpeet LeanMES: Tuotannonsuunnittelu ja -ohjaus suomalaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä Nykytila, haasteet ja tarpeet Eeva Järvenpää, Minna Lanz, TTY Julkaisupäivä: 11.8.2014 Dokumentin tiedot Dokumentin

Lisätiedot

Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen

Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Free and Focus co-energy. Strategisesti johdettu prosessien kehittäminen Kai Laamanen 23.05.2013 Laatupäivät 2013 www.innotiimi.com 1 Ainoa pysyvä kilpailuetu on organisaation kyky parantaa ja oppia nopeammin

Lisätiedot

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö

PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ. Diplomityö PAULI HUHTALA RAKENNUSMATERIAALITEOLLISUUSYRITYKSEN LAATUJÄRJESTELMÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Paul H. Andersson Tarkastaja ja aihe hyväksytty: 14.8.2013 ii TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä

Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE. Sisä-Savon seutuyhtymä Tuotannon optimointi - OPAS PIENILLE ELINTARVIKEYRITYKSILLE Sisä-Savon seutuyhtymä Urpo Hirvonen - Vuokko Niemitalo - Timo Eerikäinen 1. painos, Lokakuu 2010 TUOTANNON OPTIMOINTI Sisältö 1. Alkusanat...

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun

VUOSIKERTOMUS 2012. Strategia. Asiakaspalvelua. Vastuullisuus. Halutuin valuratkaisujen toimittaja. Läpi koko toimitusketjun VUOSIKERTOMUS 2012 Strategia Halutuin valuratkaisujen toimittaja Asiakaspalvelua Läpi koko toimitusketjun Vastuullisuus Pohjana vahvat arvot ja kestävä kehitys s. 8 s. 10 s. 12 i Toimintatapamme ja prosessimme

Lisätiedot