Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014"

Transkriptio

1 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI

2 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame sektori... 6 Maahanmuuttajat... 6 TE-toimistoyhteistyö... 6 Työnhakuklubi... 6 Työnhakumestariksi-koulutus... 6 Yrittäjyys- ja projektivalmennus... 7 VERKOSTO- JA VAIKUTTAMISTYÖ... 8 YRITYS- JA TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ... 9 Perustehtävä... 9 Toiminnan sisältö ja kehittämistyö... 9 Yrityskoordinaattorien ja työhönvalmentajien yhteistyörakenne Työnantajalle tarjottavat palvelut Toiminnan tulokselliset tavoitteet Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja raportointi Yhteistyökumppanit ja verkostotyö YLI 30-VUOTIAAT Perustehtävä Kehittämiskohteet Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjautuminen Henkilöresurssi ja sen käyttö Toiminnan vaikuttavuus ja tulokselliset tavoitteet Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja arviointi Yhteistyökumppanit ja verkostotyö

3 NUORET Perustehtävä Toiminnan sisältö ja kehittämistyö Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjaus Asiakkuuskriteerit Henkilöresurssi ja sen käyttö Toiminnan vaikuttavuus ja tulokset Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja arviointi Yhteistyökumppanit ja verkostotyö MUURAME Toiminnasta yleisesti Työhönvalmennus Muuramessa Sidosryhmäyhteistyö Muuramessa Yrittäjä- ja yritysyhteistyö SEKTORI Perustehtävä Sisältö ja kehittämistyö Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjaus Toiminnan vaikuttavuus ja tulokselliset tavoitteet Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja arviointi Henkilöresurssi ja sen käyttö Yhteistyökumppanit ja verkostotyö MAAHANMUUTTAJAT Perustehtävä Toiminnan sisältö ja kehittämistyö Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjaus Henkilöresurssi ja sen käyttö Toiminnan vaikuttavuus ja tulokselliset tavoitteet Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja arviointi

4 Yhteistyökumppanit ja verkostotyö TE-TOIMISTON YHTEISTYÖ Toiminnalliset yhteistyötapahtumat Tiedotus kuntakokeilusta Uudet ratkaisut ja luovat ideat Tiedotus Henkilökohtainen asioidenhoito TÖIHIN!-KLUBI JA AVOIN TYÖNHAKUTUNTI Uusi suunnitelma: TYÖNHAKUMESTARIKSI-KOULUTUS Toiminnan sisältö ja kehittämistyö Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjautuvuus Henkilöresurssi ja sen käyttö Toiminnan vaikuttavuus ja tulokselliset tavoitteet Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja arviointi Yhteistyökumppanit ja verkostotyö YRITTÄJYYS- JA PROJEKTIVALMENNUS Perustehtävä Toiminnan sisältö ja kehittämistyö Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjaus Henkilöresurssi ja sen käyttö Toiminnan vaikuttavuus ja tulokselliset tavoitteet Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja arviointi Yhteistyökumppanit ja verkostotyö

5 TIIVISTELMÄ Verkosto- ja vaikuttamistyö Töihin!-palvelun edustus on käynyt esittelemässä kuntakokeilua ja Töihin!-palvelun toimintaa mm. puolueiden puheenjohtajille, kansanedustajille ja työministerille ja paikallisesti tapaamisissa Jyväskylän kaupungin johdon ja valtuutettujen kanssa. Palvelukokonaisuuden asiakas- ja työnantajayhteistyö on herättänyt vilkaista keskustelua. Tapaamisissa on todettu, että Töihin!-palvelun kaltainen toimija on tarpeellinen työllisyydenhoidon ja elinkeinoelämän yhdistävänä linkkinä. Paikallisten työllisyyden toimijoiden kanssa yhteistyötä tehdään toimintalohkoittain. Tärkeintä toimivassa paikallisessa yhteistyössä on tarkoituksenmukainen ja tuloksellinen asiakasohjaus. Toimijat ovat osanneet hyödyntää Töihin!-palvelun yritys- ja työnantajayhteistyön osaamista asiakkaiden työelämään poluttamisessa. Yritys- ja työnantajayhteistyö Asiakassuhteet ovat lujittuneet ja yritysyhteistyöhön on rakentumassa pysyväluonteinen toimintamalli. Jokaviikkoisten aamukahvitusten tilalle suunnitellaan teemoittaisia tapaamisia yrittäjien kanssa. Loppusyksystä järjestetään yhteinen työnantajille suunnattu seminaari yrittäjäjärjestöjen kanssa. Yhteistyö järjestöjen kanssa on tiivistynyt. Tietojärjestelmä Yrtin hyödyntäminen kaipaa vielä totuttelua. Asiakashuoltokirjeet on koettu hyväksi käytännöksi. Yli 30-vuotiaat Yrittäminen on otettu aktiivisemmin puheeksi valmennuksessa. Työnhakumestariksiryhmäkoulutukset ovat onnistuneet hyvin ja niiden vaikutus on nähtävissä yksilövalmennuksessa. Räätälöityjä vaihtoehtoja yrityksissä ei ole saatu riittävästi. Erilaiset koulutusvaihtoehdot on otettu puheeksi säännöllisemmin valmennuksessa. Yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa on kehittynyt. Nuoret Tutustumisia yrityksiin on saatu mukavasti, verkostoyhteistyö on kehittynyt ja näkyvyyttä on saatu erittäin paljon. Tavoitteena loppuvuodelle on saada enemmän kohdistettuja paikkoja erityisesti 500 päivää työmarkkinatukea saaneille asiakkaille. Palveluohjausta tekevät tahot ovat oppineet ohjaamaan Töihin!-palveluun kuntakokeilun kriteerit täyttäviä asiakkaita. Kriteereistä johtuen Töihin!-palvelu ei enää työhönvalmentajien kokemuksen mukaan profiloidu matalan kynnyksen palveluna. Työhönvalmennusseteli yrityksissä jäi toteutumatta. Työssäoppimisen vaihtoehtojen kehittämisessä yhteistyö oppisopimuskeskuksen kanssa on huomattavasti parantunut, mutta käytännössä on törmätty mm. oppisopimuskoulutuksen kilpailukyvyttömyyteen palkkatukityöhön verrattaessa. 5

6 Moniammatillisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita on ohjattu suoraan TYPiin aiempaa enemmän. TE-toimisto on edelleen tärkein palveluohjausta tekevä taho. Yhteistyö Nuorten taide-työpajan kanssa ei ole edennyt suunnitellusti. Muurame Kunnan työllisyystiimin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Muuramen hanketyöntekijä on osallistunut myös kunnan työllisyysstrategian suunnitteluun ja maine- ja elinkeinostrategia työryhmään. Keskeiseksi yrittäjiä palvelevaksi kehittämiskohteeksi on noussut julkisten palveluntuottajien tiiviimpi yhteistyö yrittäjiin päin. Tarkoitus on vähentää eri toimijoiden erillistä asiointia yrittäjien luona ja lisätä julkisten palveluntuottajien yhteistä kasvokkain tapahtuvaa kehittämistä yrittäjien kanssa. Yhteistyö Muuramen Yrittäjien kanssa tiivistyy. 3. sektori Yhdistyksiltä ei ole ohjautunut asiakkaita toivottua tahtia. Jyväskylän Katulähetyksen kanssa asiakkaiden ohjautuminen toimii hyvin. Projektitoiminnan esittely työmuotona on hiljalleen tullut osaksi toimintalohkon työhönvalmennusta. Maahanmuuttajat Yhteistyöverkostoissa maahanmuuttajalohkon työtä ja asiantuntemusta arvostetaan. Työn kautta helpotetaan kotoutumista ja ympäröivään yhteiskuntaan integroitumista merkittävästi. Osa asiakkaista toivoo saavansa työhönvalmentajan suorittamaan puolestaan työnhakua ja sitoutuminen palveluun saattaa vähetä, kun omaa sitoutumista työnhaun eteen työskentelyyn vaaditaan. Edelleen on jatkuvasti mietittävä, kuinka maahanmuuttajan kotimaassaan hankkima ammattitaito saadaan Suomessa näkyväksi. Selkokielimateriaalia on otettu tehokkaammin käyttöön. Yrittäjyys on otettu puheeksi asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden pääsy yritysyhteistyön kautta eteenpäin on ollut kuluvana vuotena aikaisempaa vähäisempää. Asiakkaat ovat päässeet hyvin eteenpäin koulutuksiin, yleisin syy pääsemättömyyteen on yhä kielitaitovaatimus. TE-toimiston asiakasohjautuvuus on parantunut, mutta sitä voidaan yhä tehostaa. Oppilaitosten kanssa yhteistyötä pyritään lisäämään syyskauden aikana. TE-toimistoyhteistyö Yhteistyö on sujunut yleisesti ottaen oikein hyvin. Apua saa ripeästikin. Töihin!-palvelu otetaan yleisesti hyvin vastaan ja sen toimintatapa tunnetaan. Tämä auttaa asioimista selkeästi. Työnhakuklubi Toiminta on jäänyt toteutumatta. Selvitetään jatkossa kiinnostusta ryhmävalmennukseen ja toteutetaan sen perusteella tiettyihin teemoihin keskittyviä työpajoja. Työnhakumestariksi-koulutus Toimiva ohjelmarunko on saatu vakiinnutettua. Erityisen pidettyjä ovat olleet osiot, joissa asiakkaat pääsevät tapaamaan yhteistyö-työnantajia: Mitä työnantaja odottaa työnhakijalta?, Yrittäjyys ja Yritysvierailu. 6

7 Asiakkaiden sitoutumisessa on yhä haasteita. Nuoria asiakkaita ohjautuu vähän. Koulutuksesta on näkyvää hyötyä yksilövalmennuksessa. Yrittäjyys- ja projektivalmennus Kaikki työhönvalmentajat ottavat yrittäjyyden hyvin puheeksi asiakkaiden kanssa. Projektivalmennuksen osalta tilanne ei ole yhtä hyvä ja puheeksi ottamista tarvitaan enemmän. Töihin!-palvelun kautta on järjestynyt yrittäjyydestä kiinnostuneille työkokeilupaikkoja, joissa he ovat päässeet opettelemaan yrittäjyyden pelisääntöjä. Ryhmävalmennusta yrittäjyysteeman ympärille ei ole syntynyt, koska tarvetta ei ole ollut. Asiakkaiden itsetuntemuksen ja itsevarmuuden parantumisen kautta myös mahdollisuudet työllistyä palkkatyöhön ovat parantuneet. Yritteliäisyys ja yrittäjämäinen asenne näkyy myös työnantajalle. 7

8 VERKOSTO- JA VAIKUTTAMISTYÖ Tilannekatsaus kesäkuu 2014 Töihin!-palvelun edustus on käynyt esittelemässä kuntakokeilua ja Töihin!-palvelun toimintaa mm. puolueiden puheenjohtajille, kansanedustajille ja työministerille ja paikallisesti tapaamisissa Jyväskylän kaupungin johdon ja valtuutettujen kanssa. Palvelukokonaisuuden asiakas- ja työnantajayhteistyö on herättänyt vilkaista keskustelua. Tapaamisissa on todettu, että Töihin!-palvelun kaltainen toimija on tarpeellinen työllisyydenhoidon ja elinkeinoelämän yhdistävänä linkkinä. Neuvotteluja yhteistyön tiivistämisestä on käyty myös paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa. Järjestöt pitävät palvelun toimintaa tarpeellisena ja ovat valmiita tukemaan sitä. Parhaillaan järjestöjen kanssa on työn alla joulukuussa ensimmäistä kertaa järjestettävä vuosittainen Yrittäjä työllistää -seminaari, jossa mm. palkitaan Töihin!-palvelun ansioituneita yhteistyökumppaneita Vastuullinen työllistäjä -kunniakirjalla. Paikallisten työllisyyden toimijoiden kanssa yhteistyötä tehdään toimintalohkoittain: nuorten lohkossa mm. nuorten kuntakokeiluhankkeen, etsivän nuorisotyön ja oppilaitosten kanssa ja aikuisten lohkossa aikuissosiaalityön, TE-toimiston, Työvoiman palvelukeskuksen ja yrittäjäjärjestöjen kanssa jne. Tärkeintä toimivassa paikallisessa yhteistyössä on tarkoituksenmukainen ja tuloksellinen asiakasohjaus. Toimijat ovat osanneet hyödyntää Töihin!-palvelun yritys- ja työnantajayhteistyön osaamista asiakkaiden työelämään poluttamisessa. Yhteistyötä tehdään sekä asiakastyön pinnalla että yhteisiä tempauksia järjestämällä. Parasta vaikutustyötä ovat tulokset. Töihin!-palvelun kautta solmittiin yhden keväisen viikon aikana peräti 14 työsopimusta. Kertaakaan vielä ei ole ollut viikkoa, jolloin työsopimusta ei olisi syntynyt. Vaikutustyön perussanoma on: HYÖTYKÄÄ MEISTÄ! 8

9 YRITYS- JA TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ Tilannekatsaus kesäkuu 2014 Toimintasuunnitelmaan 2014 tehdyt katsauksen merkinnät tummennettuina Perustehtävä Toiminnan perustehtävänä on luoda edellytykset ja mahdollisuudet toteuttaa kunnan työllisyydenhoitoa yhdessä paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Tavoitteena on, että Töihin!- palvelu on osa kunnan työllisyydenhoitoa työnantajayhteistyön toteuttajana. Tarkoitus on yritysyhteistyön keinoja ja menetelmiä kehittämällä saada elinkeinoelämä mukaan osaksi kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä paikallista työllisyydenhoitoa. Perustehtävä vaatii pitkäjänteisyyttä, joten työ jatkuu positiivissa merkeissä entisellään. Toiminnan sisältö ja kehittämistyö Töihin!-palvelun yritysyhteistyön tavoitteena on luoda vahva ja luotettava asiakassuhde jyväskyläläisten työnantajien ja yrittäjien kanssa. Töihin!-palvelun yritysyhteistyötä kehitetään brändinä. Yhteistyön tuloksellisuuden kannalta on tärkeää se, että palvelullamme on selkeä ja toimiva palvelumalli ja oma brändi. Vahva ja tunnettu brändi on työnantajille osoitus ja lupaus laadusta ja toimivuudesta. Brändi on myös merkki toiminnan vakaudesta. Tällainen toiminta on tuonut tuloksia ja sitä tulemme vahvistamaan ja kehittämään vuoden 2014 aikana. Töihin!-palvelun työnantajayhteistyön toimintamalli on vahvistanut yrittäjien kanssa tehtävää yhteistyötä. Olemme oppineet puhumaan yhteistä kieltä. Olemme saaneet ja pyrimme vastaisuudessakin saamaan hyviä tuloksia. Vuonna 2014 jatketaan työnantaja-asiakkuuden rakentamista ja ylläpitämistä seuraavasti: Asiakkuuden luominen o uudet kontaktit o herättää kiinnostus o tekemättömän työn löytäminen Asiakkuuden ylläpitäminen o tapaamiset teeman ympärillä, aamukahvitus o työnantajille oma esite o yhteistyön vahvistaminen elinkeinoelämän kanssa mukana yrittäjäjärjestöt Kumppanuus o luottamuksellinen suhteen ylläpitäminen työnantajiin o jatkumo yhteistyössä o seminaari syksyllä ja työnantajan palkitseminen vastuullisen työllistäjän kriteerillä Olemme luoneet uusia asiakassuhteita ja saavuttaneet kumppanuuden monen pidempään yritysyhteistyötä tehneen firman kanssa. Toisin sanoen olemme luomassa pysyvämpää toimintamallia ja vahvistamassa toiminnallamme Töihin!-palvelun brändiä. Tästä on hyvä jatkaa. Omaa esitettä työnantajille suunniteltiin, mutta sitä ei ole nähty tarpeelliseksi. 9

10 Aamukahvitukset eivät keränneet kävijöitä, joten niitä ei jatketa. Jatkossa mietitään jokin teema, jonka ympärille mahdolliset yksittäiset aamukahvittelut suunnitellaan. Syksyn yrittäjille suunnattu seminaari toteutuu Seminaariin sisältyy Töihin!- palvelun vastuullisten työnantajien palkitseminen, jonka kriteerit tulee miettiä hyvissä ajoin. Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa on lähtenyt seminaarin myötä hienosti liikkeelle ja sitä aktivoidaan ja ylläpidetään jatkossakin. Yrityskoordinaattorien ja työhönvalmentajien yhteistyörakenne Yrityskoordinaattorien ja työhönvalmentajijen yhteistyötä helpottaa vuonna 2014 alussa käyttöön ottama YRTTI-järjestelmä. Tavoite on, että työhönvalmentajat pystyvät enemmän hyödyntämään yrityskoordinaattorien työtä ja työnantajien kanssa luomia yhteistyösuhteita. YRTTI-järjestelmä on luotu työhönvalmentajien ja yrityskoordinaattorien keskeisen yhteistyön sujuvuuden parantamiseksi. Järjestelmästä on hyötyä myös asiakaslähtöisen valmennustyön toteutuksessa Muuramen ja Jyväskylän tiimien välillä. Töihin!-palvelussa otetaan huomioon sekä työnantajien että työnhakijoiden tavoitteet, toiveet ja realistiset mahdollisuudet. Yhteistyömuodot Avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden yhteen sovittaminen Tavoitteellinen valmennus yrityksissä Tutustumiskäynnit työpaikalla Työssäoppimisen järjestäminen Kohdennetut asiakkaat: tietylle asiakkaalle sovitusti valmis valmennuspaikka Viikoittaiset paikkajakopalaverit YRTIn hyödyntäminen työhönvalmentajan työssä on jäänyt vielä vajavaiseksi. Tällä hetkellä jokainen turvautuu vielä liikaa torstaina pidettävään valmennuspaikkapalaveriin. Syksyllä järjestelmän kokonaisvaltaista käyttöä tulee painottaa entistä enemmän. Tutustumiskäyntipyyntöjä ei ole juurikaan tullut, joten tästä vaihtoehdosta työllistymisen edistämisessä tullaan muistuttamaan syksyllä. Työssäoppimiskuvioissa jatketaan entiseen malliin yhteistyötä mm. oppisopimuskeskuksen kanssa. Kohdentamisia on alkukesästä tullut enemmän. Torstainen paikkapalaveri on kehittynyt ja selkeytynyt YRTIn myötä. Kyseessä on tärkeä palaveri, johon varataan tarvittava aika. Työnantajalle tarjottavat palvelut Työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä edesauttavat selkeät ja toimivat palvelut, joiden toimivuutta ja laatua vahvistetaan vuonna 2014 entisestään. Työllistämispalvelut: Töihin!-palvelun kautta yritys voi saada tarvitsemaansa hyvää työvoimaa. Tunnemme asiakkaamme ja pystymme näin vastaamaan työnantajan tarpeisiin. Asiantuntijapalvelut: Tarjoamme työnantajille erilaisia asiantuntijapalveluita. Palveluja tarjotaan yksilöllisesti, tapauskohtaisesti ja operatiivisesti. 10

11 Tuki byrokratian hoitamisessa: Byrokratia on työnantajille usein monimutkaista ja sen selvittäminen vie heiltä liiaksi aikaa. Yrityskoordinaattorit toimivat yhdessä työhönvalmentajien kanssa niin, että yrittäjäasiakas saa kaiken tarvittavan avun. Asiakkuushuolto: Pitkäaikainen ja hyvä asiakkuussuhde vaatii hyvän palvelun lisäksi asiakkuuden hoitamista. Yhteistyö ei ole itsestäänselvyys, vaan vaatii työtä. Siihen on panostettava ja sen eteen on tehtävä jatkuvasti työtä. Yhteistyön ylläpitämisen keinoja ovat mm. jatkuva yhteyden ja kuulumisten vaihto, työpaikkavierailut, uutiskirjeet sekä syksyllä järjestettävä palkitsemisseminaari. Informoimme työnantajia kaikista työllistämiseen liittyvistä työhallinnon asioista ja muutoksista. Kumppanuuspalvelut: Hyvä kumppanuus työnantajien ja yrittäjien kanssa on Töihin!-palvelulle tärkeää. Tavoitteena on luoda luotettava ja vuorovaikutteinen kumppanuus. Yhteistyössä huomioidaan yksilöllisesti työnantajan ja yrittäjän tarpeet ja mahdollisuudet. Toimimme operatiivisesti, avoimesti ja luottamuksellisesti. Työkaluina ja keinoina ovat mm. työnantajakohtaiset vuosisuunnitelmat, työlounaat, molemminpuolinen markkinointi ja yhteiset tilaisuudet. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus tehdä uudet kuntouttavan työtoiminnan sopimukset yhdistysten kanssa. Työvoimavuokrauksen osalta pidetään mahdollisuudet auki. Osa-aluetta lähdetään kehittämään vasta, jos työnantajilta tulee palvelulle kysyntää. Hankkeen aikana mahdollista vuokaratyötä toteutetaan yhteistyökumppaneiden kautta (esim. henkilöstövuokrausfirma, työosuuskunta). Työllistämis- ja asiantuntijapalvelut toimivat entisellään. Tuki byrokratian hoitamisessa on lisääntynyt ja parantunut. Yrityskoordinaattorit ovat näkyvämmin prosessissa mukana varsinkin, jos valmennusta ei ole ollut, vaan työ alkaa suoraan palkkatyönä. Asiakkuutta hoidetaan jatkossakin siten, että saavutamme kumppanuuden. Jatkossa pohditaan yksittäisiä työlounaita hyvien asiakkaiden kanssa. Hanna Lähteelän siirtyessä kuntouttavan työtoiminnan työnantajakoordinaattoriksi syksyllä mietitään yhteistyökuviot uudelleen. Työvoimanvuokrausta ei jatkossa nosteta esille. Toiminnan tulokselliset tavoitteet Yritysyhteistyön kulmakivenä on vahva ja luotettava asiakassuhde paikallisten työnantajien kanssa. Yhteistyötä auttaa selkeä ja toimiva palvelukokonaisuus, oma brändi. Toimiva brändi on lupaus laadusta ja toimivuudesta. Toimintakauden aikana painopisteemme on jo olemassa olevissa yrityksissä, järjestöissä ja yhdistyksissä, ei niinkään määrien lisäämisessä, vaan yhteistyön lujittamisessa ja laajentamisessa. Jokaisen koordinaattorin (yritys- ja työnantajakoordinaattorit) määrällinen tavoite vuonna 2014 on 100 valmennus- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkaa. Asetetuissa tavoitteissa on pysytty ja ne on myös osittain ylitetty. 11

12 Tiedotus ja viestintä Hyvin hoidettu ja näkyvä viestintä edistää työnantajien ja yhteistyötahojen tiedonsaantia, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ulkoinen viestintä on merkittävä ja tärkeä keino herättää potentiaalisissa asiakkaissa mielenkiintoa, mutta asiakaskohtaaminen on se vaihe, jolloin ulkoisen viestinnän antama lupaus täytetään. Töihin!-palvelun toimintatavan mukaan panostamme asiakaskohtaamiseen kasvoista kasvoihin. Keskitymme asian esittämiseemme, käytökseemme ja pukeutumiseemme siten, että toimimme Töihin!-palvelun edun mukaisesti. Töihin!-palvelun brändin levittäminen lehdissä, radiossa ja TV:ssa vuoden aikana vahvistavat Jyväskylän elinkeinoelämän mukaantuloa työllisyydenhoitoon. Tärkeänä pidämme jalkautumista yrittäjien joukkoon erilaisissa tapahtumissa, iltakouluissa ja aamukahveilla. Panostamme jatkossa yhteistyöyrityksiin ottamalla heihin säännöllisesti yhteyttä tiedottaen ajankohtaisista asioista ja tiedustellen kuulumisia. Asiakashuoltokirjeet olemme kokeneet hyviksi, joten kehitämme niitä edelleen. Asiakashuoltokirjeet ovat olleet hyviä ja laajennamme käytännön koskemaan myös Muuramen yrittäjiä ja työnantajia. Lehtiä, sosiaalista mediaa, radiota ja TV:tä hyödynnetään mainonnassa ja tiedottamisessa. Pohdimme jalkautumista useammin erilaisiin yrittäjien avoimiin tapahtumiin. Toiminnan seuranta ja raportointi Seuranta ja arviointi ovat olennainen osa työtämme. Niiden kautta tulee näkyväksi, mitä on tehty, miten on tehty ja mitkä valituista keinoista toimivat ja mitkä eivät. Työnantajien kanssa käydyt avoimet keskustelut kertovat paljon. Loppusyksystä teemme kyselyn kaikille yhteistyöyrityksille ja yhdistyksille palvelumme kokonaisuudesta ja Töihin!-palvelusta yleensä. Jokainen koordinaattori tilastoi omat kontaktinsa, valmennus- ja kuntouttavan paikat sekä ne aloitteet, jotka eivät ole johtaneet toimenpiteisiin. Uuden yritysyhteistyöohjelma YRTIn kehittäminen ja hyödyntäminen ovat tämän vuoden seurannan ja arvioinnin kannalta tärkeitä. Parhaimman palautteen saamme kohtaamisissa, joihin Töihin!-palvelussa panostetaan. Opiskelijaharjoittelijan tekemä kysely työnantajille ja asiakkaille antoi osviittaa palveluistamme. Tilastoinnin yhtenäistäminen ja oikeanlaisten raporttien saaminen ulos auki olleista paikoista ja niiden täyttymisestä toivottavasti helpottuu, kun YRTIn käyttö monipuolistuu. Syksyllä paneudumme enemmän järjestelmän raportointiin ja sen kehittämiseen, jos tarve vaatii. Yhteistyökumppanit ja verkostotyö Verkostoituminen on ehdotonta, jotta pärjäämme. Verkostot kasvavat sitä mukaa, kun uusia yhteistyösuhteita luodaan ja samalla verkostot linkittyvät toisiinsa. Yhteistyö koetaan houkuttelevaksi, jos kaikilla on halua ja kykyä osallistua verkoston toimintaan, neuvotteluihin ja kehitystyöhön. Verkostojen kautta vahvistamme omaa asemaamme. Koemme tärkeänä luoda hyvät suhteet eri yrittäjäjärjestöihin, virastoihin ja Jyväskylän kaupungin eri yksiköihin. 12

13 Yrityskoordinaattorien osuus Työnhakumestariksi-koulutuksen kehittymiseen on ollut suuri. Koulutuksessa kuullaan enemmän työnantajia ja yrittäjiä. Tämä on myös lujittanut ja kehittänyt yritysyhteistyötä. Yrittäjäjärjestöt ovat aloittaneet yhteistyön lupaavasti. TE-toimiston työnantajalinjalle olemme luomassa parempaa ja joustavampaa yhteistyötä ehdokasasetteluiden kautta. Jos omista asiakkaista ei löydy ehdokkaita, tarkastellaan myös jokaisen toimintalohkon verkostojen mahdollisuuksia. 13

14 YLI 30-VUOTIAAT Toimintasuunnitelman tarkennus 06/2014 Perustehtävä On tiimin mielestä onnistunut hyvin tänä vuonna. Tavoite on ollut saada asiakkaat työllistymään suoraan yrityksiin. Yrittäminen on otettu aktiivisemmin puheeksi valmennuksessa. THM-koulutukset ovat onnistuneet hyvin ja niiden vaikutus on nähtävissä yksilövalmennuksessa. Räätälöityjä vaihtoehtoja yrityksissä ei ole saatu riittävästi. Tähän pitää vielä saada parannusta. Erilaiset koulutusvaihtoehdot on otettu puheeksi säännöllisemmin valmennuksessa Kehittämiskohteet Yrityskoordinaattoreiden ehdotuksen mukaan työhönvalmentajat voisivat ohjata 2 asiakasta / kk koordinaattoreille. Näin käytetään yrityskoordinaattorien luomia työnantajakontakteja hyödyksi monipuolisemmin ja asiakaslähtöisemmin eli tehdään kohdennettuja hakuja. Asia on edennyt, mutta toimintamuotoa voidaan vielä teroittaa. Yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa on kehittynyt. Asiakasryhmä on haastavaa ja moniongelmaista. Tuomas Lallukka jatkaa yhteistoimintaa Minna Viitalan kanssa sosiaaliasemalla. Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjautuminen Asiakkaita on ohjautunut määrällisesti tasaisesti. Ikäjakauma on liukuva. Pääsääntöisesti asiakkaat ovat yli 30-vuotiaita, mutta jonkin verran on myös alle 30-vuotiaita. Asiakasohjautuvuus toteutunut hyvin. Asiakkaina ovat olleet pääsääntöisesti yli 12 kk tai 500 päivää työttömänä olleet, ja pääsääntöisesti yli 30-vuotiaat työnhakijat Työllisyyden kuntakokeilun kriteerit täyttävät asiakkaat. Asiakkaat ovat ohjautuneet TE-toimistosta, Työllisyyden kuntakokeilun Ohjaus- ja kuntoutuspalvelutiimistä, Työvoimanpalvelukeskuksesta, Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimesta ja omatoimisesti palveluun hakeutuen. Myös asiakasyrityksistä on ohjautunut asiakkaita. Henkilöresurssi ja sen käyttö Henkilöresurssi on nykyisin 5 työhönvalmentajaa. Työnjako pitää huomioida, koska tiimin resurssit ovat muuttuneet ja muuttuvat yhä. TE-toimistoyhteistyötä tekevät väliaikaisesti Ella Valve ja Veera Kirjavainen. Eero Lappi on ilmaissut kiinnostuksensa työssäoppimisen vastuualueeseen. Työhönvalmentajien vastuualueita pitää miettiä vielä tarkemmin uudelleen. Toiminnan vaikuttavuus ja tulokselliset tavoitteet asiakkaita 237 työllistymisiä 66 työkokeiluja 59 14

15 koulutukseen 19 haastatteluja 105 (Hanna Lähteelän tilastot puuttuvat) Yrittäjyysvalmennukseen ohjattu 3 Työnhakumestariksi-koulutuksessa 21 Työnhakijoiden foorumissa 10 Ryhmävalmennukset THM-koulutukset ovat toteutuneet hyvin. Töihin!-klubi on vielä kehitteillä. Spontaania yhteisvalmennusta voidaan lisätä. Työnhakijoiden foorumin ensimmäinen kausi meni hyvin ja Suuri työllisyyspaneelikeskustelutilaisuus onnistui. Tiedotus ja viestintä Sähköisten kalenterien käyttö on hyvällä mallilla. Tiedotuksessa suoraan TE-toimistoon eri palvelulinjoille (tiedonkulku TE-toimiston virkailijoille myös asiakkaan onnistumisista) on vielä parantamisen varaan. Toiminnan seuranta ja arviointi Tavoitteena on ollut asiakkuuksien seuranta tilastoinnin kautta. Tilastoinnin sisältöä, mittareita ja yhdenmukaistamista oli tarkoitus pohtia, mutta asia ei ole edennyt. Asiakaspalautekäytännön suunnittelu pitää saada toimivammaksi. Opiskelijaharjoittelijan toteuttama palautekysely onnistui. Oman henkilöstön jaksamisen seurannassa on järjestetty työyhteisön ilmapiirin liittyviä kehitystilaisuuksia. Työhönvalmentajan reflektoivaan työotteeseen liittyen tiimissä jaetaan caseja ja tunnelmia säännöllisesti. Yhteistyökumppanit ja verkostotyö Yhteistyö keskeisten toimijoiden kanssa on tiivistä. Aikuissosiaalityöhön on luotu uutta toimintamuotoa. TE-hallinnon yhteistyö on toiminut tyydyttävästi. Keskeiset yhteistyötoimijat ovat olleet TE-toimisto, OK-tiimi, TYP, 3. sektorin toimijat, aikuissosiaalityö ja Romani-hanke. 15

16 NUORET Tilannekatsaus Toimintasuunnitelmaan 2014 tehdyt katsauksen merkinnät tummennettuina Perustehtävä Perustehtävän osalta ensimmäinen puolivuosijakso on mennyt suunnitelmien mukaisesti. Tutustumisia yrityksiin on saatu mukavasti, verkostoyhteistyö on kehittynyt ja näkyvyyttä on saatu erittäin paljon. Tavoitteena loppuvuodelle on kohdistettujen paikkojen lisääminen erityisesti 500 päivää työmarkkinatukea saaneille asiakkaille. Töihin!-palvelun yksi keskeisimpiä toimintaperiaatteita on rohkeasti yritykseen tutustumaan. Tämä mantra perustuu ajatukseen, että työnantaja on lopullinen arvioija ja työllisyyspalvelun järjestäjän tulee pikemminkin tarjota työnhakijalle mahdollisuus yrittää ja epäonnistua oikeassa työpaikassa kuin arvioida työnhakijaa perin pohjin ennen kuin häntä lähdetään viemään yritykseen. Tämä on vuosien varrella tuottanut monta onnistumista, joissa haastattelun järjestäminen on poikinut työpaikan sellaisillekin työnhakijoille, joiden mahdollisuuksiin itse työhönvalmentajakaan ei voinut täysin uskoa. Jos tätä periaatetta ei olisi olemassa ja kaikkien hakijoiden välittäminen olisi sataprosenttisesti työhönvalmentajan oman arvostelukyvyn takana, Töihin!-palvelu ei olisi tehnyt niin hyvää tulosta kuin on tehnyt. Niinpä myös vuonna 2014 tämä toimintaperiaate tulee olemaan johtotähti nuorten palvelujen kehittämisessä. Alle 30-vuotiaille työnhakija-asiakkaille tarjotaan yritysyhteistyötä ratkaisuksi niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Yksilövalmennusasiakkaille kaikki yritysyhteistyön toimintalinjat ovat käytössä heti kahden yksilövalmennustapaamisen jälkeen: suora rekry, valmennus yrityksessä ja kohdistetut tutustumiskäynnit. Työhönvalmennusta jatketaan yksilövalmennuksen keinoin niin kauan kuin on tarvetta, vaikka välissä olisi työkokeilujaksoja yrityksissä. Ohjauksen ja aktivoinnin menetelmät poimitaan Töihin!-palvelun yhteisestä palvelusapluunasta ja työhönvalmentajien erityisosaamiseen perustuvasta palvelutarjonnasta. Tällöin myös valmennus yrityksessä ja kohdistetut tutustumiskäynnit ovat nähtävä osana ohjaus- ja aktivointivaihetta. Toimiva verkostoyhteistyö palvelee myös perustyötä, sillä yhteistyön kautta saamme lisää työkaluja nuorten työllistämiseen. Ja koska Töihin!-palvelun vuoden 2014 johtavia teemoja on näkyvyyden ja toiminnan tarpeellisuuden kasvattaminen, pidämme myös verkostoyhteistyötä toimintamme punaisena lankana. Toiminnan sisältö ja kehittämistyö Uusiin asiakkuusmalleihin liittyen yksilövalmennusasiakkaita on tullut normaalisti ja heitä palvellaan kuten ennenkin. Ryhmävalmennusasiakkaita on muutamia, vähemmän kuin suunniteltiin. Osittain tämä johtuu siitä, etteivät ryhmävalmennukset ole käynnistyneet ja ainoa tarjottava palvelu työnvälityksen lisäksi on ollut yksilövalmennus. Konsultointi- ja työnvälitysasiakkaita ei ole käytännössä tullut, mikä kertoo siitä, että palveluohjausta tekevät tahot ovat oppineet ohjaamaan asiakkaiksi kuntakokeilun kriteerit täyttäviä henkilöitä. Yritysyhteistyön laajentaminen ja monipuolistaminen ei ole edennyt ja toimintaa jatketaan vanhalla mallilla. Valmennusseteliä odotettiin, mutta se ei toteutunut. 16

17 Työssäoppimisen vaihtoehtojen kehittämiseen liittyen TOPPIS-koulutus ei ole edennyt, eikä siis ole palveluvalikoimassamme. Työkokeiluja ei edelleenkään voi opinnollistaa. Oppisopimusta on käytetty työllistämisen muotona muutaman kerran ja yhteistyö oppisopimuskeskuksen kanssa on huomattavasti parantunut. Nuorten lohko on ollut mukana perustutkintotasoisten oppisopimuskoulutusten järjestämisessä yhteistyössä työnantajan ja opso-keskuksen koulutusneuvojan kanssa sekä osatutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä, mutta nämä ovat kaatuneet omiin ongelmiinsa. Osatutkintotavoitteinen oppisopimuskoulutus on ollut tämän vuoden kokeilu, joka ei saa jatkoa. Tulevaisuudessa määräaikaisia työsuhteita on edelleen mahdollista opinnollistaa oppisopimuksella, mutta siitä ei käytetä nimitystä osatutkintotavoitteinen oppisopimus. Käytännön yhteistyössä työnantajan kanssa on myös törmätty selkeään opinnollistetun työllistämisen kannustinloukkuun: osatutkintotavoitteisen oppisopimuksen koulutuskorvaus olisi esimerkkitapauksessa ollut 50 / kk, palkkatuki 702 / kk ja työnantajan olisi tullut sitoutua palkkaamaan 5 kk ajalle, jotta osatutkinto olisi ollut mahdollista suorittaa. Sen sijaan työnantaja valitsi toisen vaihtoehdon: ei koulutuskorvausta, palkkatuki 1052 / kk ja työllistäminen 4 kk:n määräaikaiseen työsuhteeseen ilman opinnollistamista. Ainakin tässä tapauksessa oppisopimuskoulutus oli kilpailukyvytön tuote työllistämisessä ja palkkatukityö oli kannattavampi. YRI-paja oli vuoden 2013 kokeilu, joka ei saa jatkoa. Työnhakuopasta kehitetään edelleen. Ensimmäinen versio on jo valmis, mutta sitä kehitetään edelleen. Nuorten lohko haluaa kehittää työnhakuoppaan, jolla erotutaan selkeästi muista vastaavista dokumenteista. Vuoden 2014 aikana Mikko Koivumäki on ollut mukana kehittämässä yksilövalmennuksen palvelukarttaa, josta työhönvalmentajien kanssa kehitetään asiakaskäyttöön soveltuva esite. Nuorten lohko haluaisi yhdistää työnhakuoppaan ja palvelukartan siten, että Töihin!-palvelun palvelukartta voisi toimia perustasollaan esitteenä ja syvennettynä työnhakuoppaana. Nuorten lohko on mukana Töihin!-palvelun kehittämistyössä aktiivisesti ja luovasti. Kokeilemme uusia asioita, kuten kehittämishankkeen luonteeseen kuuluu. Vuodelle 2014 on koko tiimille laadittu kehittämisen painopistealueet, joista erityisesti kolmeen pyritään nuorten lohkossa tarttumaan: 1. Asiakasohjautuvuuden kehittäminen otetaan vahvasti työn alle uuden asiakkuusmallin puitteissa. 2. Yritysyhteistyötä pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan markkinoimalla yhä enemmän vaihtoehtoisia työllistymisen väyliä, kuten oppisopimusta ja monialakoulutusta. 3. Työssäoppimisen vaihtoehtojen kehittäminen uutena palvelumuotona erityisesti kouluttamattomille nuorille. Näillä kehittämistavoitteilla pyritään tehostamaan perustyötä eli työhönvalmennusta. Toivomme, että saamme käyttöömme uusia työkaluja, joilla nuorten työnhakijoiden urapolkua voidaan viedä eteenpäin. Tavoite on, että kaikille asiakkaille voidaan tarjota jotakin tarkoituksenmukaista palvelua laajenevasta palvelusapluunastamme. Alle 30-vuotiaiden toimintalohko kehittää alkuvuodesta työnhakuoppaan, joka tulee toimimaan lisätyökaluna valmennuksen ohjaus- ja aktivointivaiheessa. Töihin!-palvelun työnhakuopas jaetaan pääsääntöisesti kaikille asiakkaille. Se on ilmainen pdf-dokumentti, joka lähetetään asiakkaille sähköpostitse. Työnhakuopas käsittelee keskeisimpiä työn hakemiseen liittyviä 17

18 aiheita, kuten työhaastattelua, työnhakuasiakirjoja, työnhaun kanavia jne. Nuorten toimintalohko toteuttaa ensimmäisen version työnhakuoppaasta, mutta kehittämistyötä voidaan jatkaa koko tiimin voimin. Tämä opas tulee olemaan ilmainen ja se voisi olla ladattavissa Töihin!-palvelun nettisivuilta. Sitä voidaan jakaa myös niille henkilöille, jotka ottavat yhteyttä Töihin!-palveluun vinkkejä kysyäkseen, mutta joita ei voida ottaa asiakkaiksi. Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjaus Asiakasohjautuvuus lohkoon on ollut tasaista ja asiakkaita on riittänyt molemmille työhönvalmentajille hyvin ja myös lohkon ulkopuolelle. Yksilövalmennusasiakkaita on ollut eniten, kuten toimintasuunnitelmassa kirjattiin. Ryhmävalmennusasiakkuus ei ole toteutunut suunnitellusti. Ryhmävalmennuksia ei ole Työnhakumestariksi-koulutusta lukuun ottamatta järjestetty. Kevyemmässä valmennuksessa olevia ns. reserviasiakkaita on ollut ja nämä luetaan tässä raportissa kohtaan ryhmävalmennusasiakkaat. Konsultointi- ja työnvälitysasiakkaita ei ole tänä vuonna tullut toisin kuin ennakoitiin. Palveluohjaus kuntakokeiluun on ollut täsmällisempää kuin viime vuonna ja siksi alle 12 kk työttömänä olleita suoraan työmarkkinoille suuntaavia ei ole juuri tullut. Alkuvuonna 2014 ei myöskään ole ollut kuntakokeilun ostamia YRI-paja-tyyppisiä palveluita, joista asiakkaita tähän ryhmään olisi ohjautunut. Alkuvuodesta sovittiin tiimissä, että yrityskoordinaattorit hoitavat konsultointiasiakasryhmän yhdessä työnantajien kanssa, joten emme odota näitä asiakkaita ohjautuvan työhönvalmentajille loppuvuonnakaan. Töihin!-palvelu on edelläkävijä kunnan työllisyyspalveluiden suunnittelussa. Vuonna 2016 kuntien vastuu pitkään työttömänä olleiden työllisyyspalveluiden järjestämisestä lisääntyy. Kunnilla tulee olla valmius palvella entistä suurempia asiakasmääriä. Vuonna 2014 Töihin!- palvelun nuorten toimintalohko lähtee kokeilemaan uusia asiakastyön malleja, jotka mahdollistavat erilaisten palvelukokonaisuuksien räätälöimistä asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Tavoitteena on tutkia, miten asiakasmäärät voidaan pitää verrattain korkeana yhtä työhönvalmentajaa kohti ja samalla tarjota kullekin asiakkaalle tarkoituksenmukaista ja laadukasta palvelua. Asiakkaan palvelutarve määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelutarve ei ole vain työhönvalmentajan arvio, vaan asiakkaan oma arvio tilanteestaan. Töihin!-palvelu on edelleen vapaaehtoisuuteen perustuva palvelukokonaisuus. Palvelutarve voi muuttua ajan myötä, mutta alussa asiakas sijoittuu johonkin kolmesta päälinjasta: yksilövalmennusasiakkaat, etä- ja ryhmävalmennusasiakkaat ja konsultointi- ja työnvälitysasiakkaat. Asiakkuuskriteerit Nuorten toimintalohko on saanut hyvin kuntakokeilun asiakkuuskriteerit täyttäviä asiakkaita, mikä kertoo siitä, että toimintaamme tunnetaan paremmin TE-toimistossa ja muissa palveluohjausta tekevissä tahoissa. Etsivien kanssa tehtävä yhteistyö on vähentynyt oikeastaan samasta syystä. Heillä olisi asiakkaita, jotka kaipaisivat työelämään, mutta jotka eivät täytä kriteerejämme. Siksi asiakasohjauksia etsiviltä meille on tullut vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Töihin!-palvelu ei enää profiloidu matalan kynnyksen palveluna juurikin asiakkuuskriteereistä johtuen. Mainittakoon, että ns. reserviin olemme pystyneet ottamaan muutamia alle 12 kk työttömänä olleita, mutta palveluohjausta tekeville tahoille emme ole tätä 18

19 mahdollisuutta tietenkään markkinoineet. Reserviasiakkuus ei muutenkaan ole erityisen houkutteleva vaihtoehto tälle ryhmälle kun asiakkaalle on tehty selväksi, että hänelle avointa paikkaa tarjotaan vasta, jos pitkäaikaistyöttömistä asiakkaistamme ei sopivaa ehdokasta ole löytynyt. Ohjattujen asiakkaiden työkyvyssä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoteen nähden. Jos työkyvyssä on havaittu haasteita, joihin Töihin!-palvelu ei pysty vaikuttamaan, olemme tehneet ohjauksia kuntakokeilun Ohjaus- ja kuntoutuspalvelutiimiin. Huomionarvoista on sekin, että suoria TYP-ohjauksia olemme tehneet enemmän kuin aiemmin. Osalla asiakkaista on havaittu moniammatillisen tuen tarve, jolloin TYP on ollut oikeampi osoite kuin OK-tiimi. Alle 30-vuotiaiden lohko palvelee kaikkia vuotiaita, mutta erityisesti nuorimpia, vuotiaita. Varsinkin ruuhkahuippuina pyrimme keskittymään nuorimpiin nuoriin ja yli 30- vuotiaiden toimintalohkon kanssa on sovittu, että omien jonotusaikojemme venyessä voidaan erityisesti vuotiaita uusia asiakkaita ohjata heille. Nuorten toimintalohko palvelee vain asiakkaita, jotka ovat jyväskyläläisiä työttömiä työnhakijoita Keski-Suomen TE-toimistossa ja vuotiaita. Pääpaino vuonna 2014 tulee olemaan vuotiaissa asiakkaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätoimiset opiskelijat, työelämässä olevat, eläkeläiset tai yrittäjät eivät kuulu palveluidemme piiriin. Kaikki, joille palveluja tarjotaan, kirjataan Töihin!-palvelun omaan rekisteriin ja TYPPI-tietojärjestelmään. Pääsääntönä voidaan sanoa, että Töihin!-palvelun asiakkaan on oltava niin työkykyinen, että hänen kanssaan voidaan realistisesti suunnitella työllistymistä elinkeinoelämän palvelukseen. Jos realistisempi tavoite on kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta, ei asiakkuus ole Töihin!- palvelun resurssien ja erityisosaamisen kannalta tarkoituksenmukaista ja silloin oikeampi palveluntuottaja on kuntakokeilun Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut. Palveluohjaus tehdään tarvittaessa. Kuntakokeilun asiakkuuskriteerinä on yhtäjaksoinen tai rinnasteinen 12 kk:n työttömyys. Kaikki tämän kriteerin täyttävät asiakkaat ilmoitetaan myös TE-toimistolle, ja näille asiakkaille tarjotaan pääsääntöisesti yksilöllistä työhönvalmennusta. Töihin!-palvelun yritysyhteistyöstä voivat hyötyä myös alle 12 kk työttömänä olleet, ja nämä asiakkaat ovat pääsääntöisesti etävalmennusasiakkaita, joille ei tarjota tiivistä yksilövalmennusta, mutta jotka voivat olla ehdolla yrityspaikkoihin. On siis erotettava, onko asiakas kuntakokeilun ja Töihin!-palvelun asiakas vai ainoastaan Töihin!-palvelun asiakas. Kun ehdokasmäärät yrityksissä oleviin paikkoihin pidetään tarpeeksi runsaina, se edesauttaa yritysasiakkaitten palvelemista ja kehittää siten yritysyhteistyötä. Henkilöresurssi ja sen käyttö Henkilöstöresurssit ovat riittäneet ja asiakasohjautuvuus on onnistunut suunnitellusti. Jonotusaikamme on pysynyt 1 3 viikon rajoissa. Asiakasjakauma on suhteellisen tasainen. Kaksi työhönvalmentajaa: Mikko Koivumäki ja Anne Aittola. Molemmilla on omat asiakkaat, mutta tuurauksista sovitaan tarvittaessa. Asiakasohjautuvuutta ja jakautumista Mikon ja Nannen kesken kehitetään niin, että asiakasjakauma olisi mahdollisimman tasainen ja nuorten lohko pystyisi palvelemaan kaikkia vuotiaita Töihin!-palveluun ohjautuneita asiakkaita sekä suurta osaa vuotiaista. 19

20 Kehitämme ajanvarauskäytäntöä niin, että jonotusaika palveluumme säilyisi pääsääntöisesti 1 3 viikossa. Tämä toteutuisi esimerkiksi niin, että viikosta varataan yksi päivä pelkästään uusien asiakkaiden tapaamiselle. Osa vuotiaista asiakkaista ohjautuu vastedeskin niille Töihin!-palvelun työhönvalmentajille, joiden pääasiallinen asiakaskunta koostuu yli 30- vuotiaista. Toiminnan vaikuttavuus ja tulokset Asiakasmäärät ja tilastot 06/2014: Asiakkaita on ollut ohjauksessa yksilövalmennuksessa 108. Asiakkaita on ollut ohjauksessa etä- ja ryhmävalmennuksessa 7. Työkokeiluja 41 Työsopimuksia (ml. opsot) 29 Opiskelun aloituksia 8 Voidaan todeta, että asiakasmäärissä tullaan saavuttamaan ja ylittämään vuodelle asetetut tavoitteet. Työkokeilujen määrissä ollaan oikeassa tahdissa ja tavoite täyttynee. Työsopimuksissa ollaan hieman alle tavoitetahdin ja voi olla, ettei tavoitetta tulla saavuttamaan. Opiskelun aloittavia asiakkaita tulee todennäköisesti olemaan tavoiteltu määrä. Ryhmämuotoisen valmennuksen kehittämisessä ollaan odottavalla kannalla. Ryhmävalmennuksista vastaavan työryhmän tavoitteet loppuvuodelle määräävät, miten nuorten lohko tulee käyttämään ryhmävalmennuksia palvelutarjonnassaan. Määrälliset tavoitteet vuodelle 2014: Asiakkaita ohjauksessa yksilövalmennuksessa: 120 Asiakkaita ohjauksessa etä- ja ryhmävalmennuksessa: 30 Asiakkaita työkokeilussa: 60 Työsopimuksia: 60 Opiskelun aloituksia: 10 Pyrimme työnvälityksen lisäksi edistämään ryhmämuotoisen valmennuksen vaikuttavuutta. Ainakin Työnhakuklubi, Työnhakumestariksi-koulutus ja YRI-paja ovat palvelutarjonnassamme. Tiedotus ja viestintä NYTKE-seminaari toteutettiin Jyväskylän Ortodoksisen kirkon juhlasalissa. Osallistujina olivat keskeiset nuorten työllisyyttä tukevat palveluntuottajatahot. Seminaari oli menestys ja keräsi hyvää palautetta. Töihin!-palvelu sai näkyvyyttä verkostossa. Media oli paikalla ja seminaarista tehtiin juttu Keski-Suomen paikallisuutisiin. Medianäkyvyyttä tullaan tapauskohtaisesti hyödyntämään vastedeskin. Verkostoitumista ja viestintää tehdään aktiivisesti koko vuoden ajan. Tärkeä verkostoitumistapahtuma tulee olemaan NYTKE-seminaari, joka järjestetään yhteistyössä Töihin!-palvelun, Nuorten Keski-Suomi ry:n, Nuorten taidetyöpajan ja 4H:n kanssa. Tapahtuma kokoaa yhteen nuorten yrittäjyyden, työllisyyden ja kuntoutuksen parissa toimivia tahoja ja pyrkii tekemään palveluverkostoa toimivammaksi, tunnetummaksi ja visuaalisemmaksi. Medianäkyvyyttä harkitaan tapauskohtaisesti, valmiudet ovat olemassa. 20

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011

Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi. Miessakit ry & Miestyön Osaamiskeskus 2011 Mies Asiakkaana Mieslähtöisen työn kehittämisprosessi Miessakit ry:n raportteja 1/2011 Peter Peitsalo Annankatu 16 B 28 00120 Helsinki SISÄLLYS JOHDANTO... 5 MIESLÄHTÖISEN TYÖN KEHITTÄMISPROSESSI... 6

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

KAIKU. Sanna Saastamoinen

KAIKU. Sanna Saastamoinen KAIKU Sanna Saastamoinen 22.9.2016 KAIKU pähkinänkuoressa Työhönvalmennusta 100 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemista Yhdistyksille

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Toimintasuunnitelma 2012 Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 Yleistä Yhdistyksen tehtävänä on lisätä työpajatoiminnan tunnettavuutta Keski- Suomessa ja edistää työpajojen välistä yhteistyötä. Yhdistyksen

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Sartoneva Hanna - OhjausPiste

Sartoneva Hanna - OhjausPiste Sartoneva Hanna - OhjausPiste..2 OhjausPisteen esittely OVI OSAAMISEEN? Vuodesta 8 syvennetty alueellista yhteistyötä aikuisten ohjauksessa ja neuvonnassa Itä-Uudenmaan Opin Ovi, osana kansallista projektiverkostoa

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat. Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto Yhtäläinen tavoite, erilaiset toimintatavat Liisa Sahi Etelä-Suomen aluehallintovirasto 21.8.2014 Nuorisotakuu 2013 -määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen

Ohjaamo Helsinki. Projektipäällikkö Sirkku Reponen Ohjaamo Helsinki Projektipäällikkö Sirkku Reponen Kohtaanto-ongelma? 2 16.3.2016 Miksi Ohjaamo? Työmarkkinoiden muutos digitalisaatio, robotiikka Palvelut edelleen siiloissa / putkissa ei riitä muuttuneessa

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi

Toimialakohtaiset työnantajakäynnit. työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaiset työnantajakäynnit työmarkkinavalmiuksiaan parantavien työnhakijoiden tueksi Toimialakohtaisten työnantajakäyntien opas julkaistu 6/2011 1 Sisältö Toimialakohtaisten työnantajakäyntien

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä

Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Rannikkopajat Nuorten työpajatoimintaa ja Etsivää nuorisotyötä Kotka, Hamina, Pyhtää, Virolahti, Miehikkälä ja 1.5.2007 lähtien Virpi Jonsson työpajajohtaja, Rannikkopajat

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 12.09.2016 Työkyvyn arvioinnin tiimi Työkykykoordinaattori

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 29.9.2016 Työkyvyn arvioinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa

LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa LAAKERI työelämäyhteistyö sujuvaksi Varsinais-Suomessa 1.2.2009-31.12.2011 Toimintalinja 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen Tilannekatsaus

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA

VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA VERKOSTOYHTEISTYÖ, KEHITTÄMIS- JA PALVELUKESKUSTOIMINTA Polkuja työelämään seminaari 20.3.2007 Seija Eskola Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Tapani Hiltunen Keravan ammattiopisto Sisältö Ammatillisen

Lisätiedot

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan

Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan Kaakon ohjaamot Missä mennään ja mihin tavoitellaan 2016-2018 Kaakon ohjaamoiden kuulumiset - Imatra Imatralla hyvät kokemukset: Vakiintuneet kelloajat ja toimijoiden sitoutuneisuus (TE- toimiston nuorten

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 1 Toimintasuunnitelma 2017 Jyväskylän Yrittäjät 2 Toimintasuunnitelma 2017 SISÄLLYS TOIMINTASUUNNITELMA 2017... 3 1. JYVÄSKYLÄN YRITTÄJIEN ARVOPOHJA... 3 1.1 Arvot... 3 1.2 Missio...

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke

Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan hyviä käytäntöjä 17.11.2016 Ote työstä -hanke Työllistämistoiminnan toimintaympäristö (Kapanen & Åkerberg 2016) Työllistämistoiminta Vakka-Suomessa Vakka-Suomessa työkokeiluun osallistuneet

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2017

Toimintasuunnitelma 2017 Toimintasuunnitelma 2017 Arvot ja Teema 2017 Uudistuva Pori Rohkea Pori Rohkea Yrittäjä Kiinnostavat uudet ajatukset ja kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia monipuolistaa yritysten liiketoimintaa, rakentaa

Lisätiedot

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS

RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS RAKENTEELLISEN TYÖTTÖMYYDEN HAASTEET HÄMEESSÄ VISIOT TULEVAAN, YHTEISEN TOIMINNAN VAIKUTTAVUUS Hämeen TE-toimiston seminaari 1.10.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, työ- ja elinkeinoministeriö RAHOITUS

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella

KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella KILTA 2011 2014 Kilpailukykyä ja laatua ammatilliseen koulutukseen huippuosaamisella Laatua kaikille, omat polut huippuosaajille! Miten vastata lahjakkaiden ja motivoituneiden nuorten tarpeisiin? Miten

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa

MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa MYP-hanke TYP-palveluverkostojen kehittämishanke Kainuu, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa Hankkeen virallinen nimi: Monialaisten yhteispalveluverkostojen luominen pitkäaikaistyöttömille Pohjois-Suomeen 1.12.2015-30.11.2017

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

Suomen Changemakerin säännöt

Suomen Changemakerin säännöt Suomen Changemakerin säännöt Hyväksytty jäsenkokouksessa 6.10.2012 1 Tavoitteet ja yleiset toimintaperiaatteet A) Tavoite Suomen Changemaker on nuorten vaikuttamisverkosto, jonka tavoitteena on globaali

Lisätiedot

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA

TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA LEMPÄÄLÄN KUNNAN ELINKEINOSTRATEGIA TAHTOTILA 2020 LUPA PALVELLA Johdanto Lempäälä on vetovoimainen ja tasaisesti kasvava yli 22 000 asukkaan kunta, jolla on erinomainen sijainti Tampereen kaupunkiseudulla.

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

ETSIVÄÄ NUORISOTYÖTÄ RUOVEDELLÄ VERKOSTOYHTEISTYÖN AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN HANKERAPORTTI

ETSIVÄÄ NUORISOTYÖTÄ RUOVEDELLÄ VERKOSTOYHTEISTYÖN AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN HANKERAPORTTI ETSIVÄÄ NUORISOTYÖTÄ RUOVEDELLÄ VERKOSTOYHTEISTYÖN AKTIIVINEN KEHITTÄMINEN HANKERAPORTTI 2015 2016 1. ETSIVÄ NUORISOTYÖ RUOVEDELLÄ 7/2015 6/2016 Ruoveden etsivä nuorisotyö aloitti kesällä 2015 uuden hankerahoitteisen

Lisätiedot

Tavoitteet ja toiminta monilla toiminnan tasoilla konkretisoituvaa 15.3.2013 4

Tavoitteet ja toiminta monilla toiminnan tasoilla konkretisoituvaa 15.3.2013 4 15.3.2013 1 Toimikausi 1.9.2012-31.12.2015 TEM hyväksynyt hankehakemukset (ks. www.pori.fi/kk) Rahoitus Satakunnan ELY myöntänyt työllisyyspoliittisen avustuksen TEMin päätöksen mukaisesti Suomessa 26

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/

TEMPO Polkuja työelämään Pirkko Mäkelä-Pusa/ TEMPO Polkuja työelämään 2015-2018 Pirkko Mäkelä-Pusa/25.8.2016 Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä työuria. Osatyökykyisten

Lisätiedot

Aika klo Paikka Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön tilat, Sauvosaarenkatu 11, Kemi

Aika klo Paikka Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön tilat, Sauvosaarenkatu 11, Kemi Muistio Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön ja Kemin sekä Keminmaan välinen neuvottelu työhönvalmennuspalveluista Aika 28.5.2014 klo 10 11.30 Paikka Meri-Lapin työhönvalmennussäätiön tilat, Sauvosaarenkatu

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen

Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun. Riitta Pylvänen Jyväskylän hakeutuminen valinnanvapauskokeiluun Riitta Pylvänen 13.10.2016 13.10.2016 Hallituksen kärkihankkeet Hallituskauden aikana tavoitteita toteutetaan kaikkiaan 26 kärkihankkeella. Viisi niistä

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi

Yrittäjyyskasvatuskonferenssi Yrittäjyyskasvatuskonferenssi 27.-28.1.2011 Ihmisiä, jotka paahtavat täysillä ja joilla on sisäinen hehku päällä, on paljon. Harmi, että he ovat valtaosin alle 7-vuotiaita. Esa Saarinen Yrittämällä eteenpäin

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Faktoja nuorisotakuusta

Faktoja nuorisotakuusta Julkinen 9.4.2014 klo 9.00 Faktoja nuorisotakuusta Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti valmistui 1.4.2014. Tässä esitetyt asiat perustuvat monilta osin edellä mainittuun raporttiin. Raportin

Lisätiedot

Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Lapin välityömarkkinoiden työkokous

Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Lapin välityömarkkinoiden työkokous Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.-27.9.2013 Välityömarkkinoita koskettavia hankkeita, uudistuksia ja

Lisätiedot

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT

PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PSYKOSOSIAALISET AVOPALVELUT PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA PÄIVÄ- JA TYÖTOIMINTA ON OSA PORIN PERUS- TURVAN PSYKOSOSIAALISIA AVOPALVELUJA. SEN PERUSTEHTÄVÄ ON EDISTÄÄ ASIAKKAAN KOKONAISVALTAISTA

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot