Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014"

Transkriptio

1 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI

2 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame sektori... 6 Maahanmuuttajat... 6 TE-toimistoyhteistyö... 6 Työnhakuklubi... 6 Työnhakumestariksi-koulutus... 6 Yrittäjyys- ja projektivalmennus... 7 VERKOSTO- JA VAIKUTTAMISTYÖ... 8 YRITYS- JA TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ... 9 Perustehtävä... 9 Toiminnan sisältö ja kehittämistyö... 9 Yrityskoordinaattorien ja työhönvalmentajien yhteistyörakenne Työnantajalle tarjottavat palvelut Toiminnan tulokselliset tavoitteet Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja raportointi Yhteistyökumppanit ja verkostotyö YLI 30-VUOTIAAT Perustehtävä Kehittämiskohteet Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjautuminen Henkilöresurssi ja sen käyttö Toiminnan vaikuttavuus ja tulokselliset tavoitteet Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja arviointi Yhteistyökumppanit ja verkostotyö

3 NUORET Perustehtävä Toiminnan sisältö ja kehittämistyö Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjaus Asiakkuuskriteerit Henkilöresurssi ja sen käyttö Toiminnan vaikuttavuus ja tulokset Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja arviointi Yhteistyökumppanit ja verkostotyö MUURAME Toiminnasta yleisesti Työhönvalmennus Muuramessa Sidosryhmäyhteistyö Muuramessa Yrittäjä- ja yritysyhteistyö SEKTORI Perustehtävä Sisältö ja kehittämistyö Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjaus Toiminnan vaikuttavuus ja tulokselliset tavoitteet Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja arviointi Henkilöresurssi ja sen käyttö Yhteistyökumppanit ja verkostotyö MAAHANMUUTTAJAT Perustehtävä Toiminnan sisältö ja kehittämistyö Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjaus Henkilöresurssi ja sen käyttö Toiminnan vaikuttavuus ja tulokselliset tavoitteet Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja arviointi

4 Yhteistyökumppanit ja verkostotyö TE-TOIMISTON YHTEISTYÖ Toiminnalliset yhteistyötapahtumat Tiedotus kuntakokeilusta Uudet ratkaisut ja luovat ideat Tiedotus Henkilökohtainen asioidenhoito TÖIHIN!-KLUBI JA AVOIN TYÖNHAKUTUNTI Uusi suunnitelma: TYÖNHAKUMESTARIKSI-KOULUTUS Toiminnan sisältö ja kehittämistyö Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjautuvuus Henkilöresurssi ja sen käyttö Toiminnan vaikuttavuus ja tulokselliset tavoitteet Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja arviointi Yhteistyökumppanit ja verkostotyö YRITTÄJYYS- JA PROJEKTIVALMENNUS Perustehtävä Toiminnan sisältö ja kehittämistyö Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjaus Henkilöresurssi ja sen käyttö Toiminnan vaikuttavuus ja tulokselliset tavoitteet Tiedotus ja viestintä Toiminnan seuranta ja arviointi Yhteistyökumppanit ja verkostotyö

5 TIIVISTELMÄ Verkosto- ja vaikuttamistyö Töihin!-palvelun edustus on käynyt esittelemässä kuntakokeilua ja Töihin!-palvelun toimintaa mm. puolueiden puheenjohtajille, kansanedustajille ja työministerille ja paikallisesti tapaamisissa Jyväskylän kaupungin johdon ja valtuutettujen kanssa. Palvelukokonaisuuden asiakas- ja työnantajayhteistyö on herättänyt vilkaista keskustelua. Tapaamisissa on todettu, että Töihin!-palvelun kaltainen toimija on tarpeellinen työllisyydenhoidon ja elinkeinoelämän yhdistävänä linkkinä. Paikallisten työllisyyden toimijoiden kanssa yhteistyötä tehdään toimintalohkoittain. Tärkeintä toimivassa paikallisessa yhteistyössä on tarkoituksenmukainen ja tuloksellinen asiakasohjaus. Toimijat ovat osanneet hyödyntää Töihin!-palvelun yritys- ja työnantajayhteistyön osaamista asiakkaiden työelämään poluttamisessa. Yritys- ja työnantajayhteistyö Asiakassuhteet ovat lujittuneet ja yritysyhteistyöhön on rakentumassa pysyväluonteinen toimintamalli. Jokaviikkoisten aamukahvitusten tilalle suunnitellaan teemoittaisia tapaamisia yrittäjien kanssa. Loppusyksystä järjestetään yhteinen työnantajille suunnattu seminaari yrittäjäjärjestöjen kanssa. Yhteistyö järjestöjen kanssa on tiivistynyt. Tietojärjestelmä Yrtin hyödyntäminen kaipaa vielä totuttelua. Asiakashuoltokirjeet on koettu hyväksi käytännöksi. Yli 30-vuotiaat Yrittäminen on otettu aktiivisemmin puheeksi valmennuksessa. Työnhakumestariksiryhmäkoulutukset ovat onnistuneet hyvin ja niiden vaikutus on nähtävissä yksilövalmennuksessa. Räätälöityjä vaihtoehtoja yrityksissä ei ole saatu riittävästi. Erilaiset koulutusvaihtoehdot on otettu puheeksi säännöllisemmin valmennuksessa. Yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa on kehittynyt. Nuoret Tutustumisia yrityksiin on saatu mukavasti, verkostoyhteistyö on kehittynyt ja näkyvyyttä on saatu erittäin paljon. Tavoitteena loppuvuodelle on saada enemmän kohdistettuja paikkoja erityisesti 500 päivää työmarkkinatukea saaneille asiakkaille. Palveluohjausta tekevät tahot ovat oppineet ohjaamaan Töihin!-palveluun kuntakokeilun kriteerit täyttäviä asiakkaita. Kriteereistä johtuen Töihin!-palvelu ei enää työhönvalmentajien kokemuksen mukaan profiloidu matalan kynnyksen palveluna. Työhönvalmennusseteli yrityksissä jäi toteutumatta. Työssäoppimisen vaihtoehtojen kehittämisessä yhteistyö oppisopimuskeskuksen kanssa on huomattavasti parantunut, mutta käytännössä on törmätty mm. oppisopimuskoulutuksen kilpailukyvyttömyyteen palkkatukityöhön verrattaessa. 5

6 Moniammatillisen tuen tarpeessa olevia asiakkaita on ohjattu suoraan TYPiin aiempaa enemmän. TE-toimisto on edelleen tärkein palveluohjausta tekevä taho. Yhteistyö Nuorten taide-työpajan kanssa ei ole edennyt suunnitellusti. Muurame Kunnan työllisyystiimin kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Muuramen hanketyöntekijä on osallistunut myös kunnan työllisyysstrategian suunnitteluun ja maine- ja elinkeinostrategia työryhmään. Keskeiseksi yrittäjiä palvelevaksi kehittämiskohteeksi on noussut julkisten palveluntuottajien tiiviimpi yhteistyö yrittäjiin päin. Tarkoitus on vähentää eri toimijoiden erillistä asiointia yrittäjien luona ja lisätä julkisten palveluntuottajien yhteistä kasvokkain tapahtuvaa kehittämistä yrittäjien kanssa. Yhteistyö Muuramen Yrittäjien kanssa tiivistyy. 3. sektori Yhdistyksiltä ei ole ohjautunut asiakkaita toivottua tahtia. Jyväskylän Katulähetyksen kanssa asiakkaiden ohjautuminen toimii hyvin. Projektitoiminnan esittely työmuotona on hiljalleen tullut osaksi toimintalohkon työhönvalmennusta. Maahanmuuttajat Yhteistyöverkostoissa maahanmuuttajalohkon työtä ja asiantuntemusta arvostetaan. Työn kautta helpotetaan kotoutumista ja ympäröivään yhteiskuntaan integroitumista merkittävästi. Osa asiakkaista toivoo saavansa työhönvalmentajan suorittamaan puolestaan työnhakua ja sitoutuminen palveluun saattaa vähetä, kun omaa sitoutumista työnhaun eteen työskentelyyn vaaditaan. Edelleen on jatkuvasti mietittävä, kuinka maahanmuuttajan kotimaassaan hankkima ammattitaito saadaan Suomessa näkyväksi. Selkokielimateriaalia on otettu tehokkaammin käyttöön. Yrittäjyys on otettu puheeksi asiakkaiden kanssa. Asiakkaiden pääsy yritysyhteistyön kautta eteenpäin on ollut kuluvana vuotena aikaisempaa vähäisempää. Asiakkaat ovat päässeet hyvin eteenpäin koulutuksiin, yleisin syy pääsemättömyyteen on yhä kielitaitovaatimus. TE-toimiston asiakasohjautuvuus on parantunut, mutta sitä voidaan yhä tehostaa. Oppilaitosten kanssa yhteistyötä pyritään lisäämään syyskauden aikana. TE-toimistoyhteistyö Yhteistyö on sujunut yleisesti ottaen oikein hyvin. Apua saa ripeästikin. Töihin!-palvelu otetaan yleisesti hyvin vastaan ja sen toimintatapa tunnetaan. Tämä auttaa asioimista selkeästi. Työnhakuklubi Toiminta on jäänyt toteutumatta. Selvitetään jatkossa kiinnostusta ryhmävalmennukseen ja toteutetaan sen perusteella tiettyihin teemoihin keskittyviä työpajoja. Työnhakumestariksi-koulutus Toimiva ohjelmarunko on saatu vakiinnutettua. Erityisen pidettyjä ovat olleet osiot, joissa asiakkaat pääsevät tapaamaan yhteistyö-työnantajia: Mitä työnantaja odottaa työnhakijalta?, Yrittäjyys ja Yritysvierailu. 6

7 Asiakkaiden sitoutumisessa on yhä haasteita. Nuoria asiakkaita ohjautuu vähän. Koulutuksesta on näkyvää hyötyä yksilövalmennuksessa. Yrittäjyys- ja projektivalmennus Kaikki työhönvalmentajat ottavat yrittäjyyden hyvin puheeksi asiakkaiden kanssa. Projektivalmennuksen osalta tilanne ei ole yhtä hyvä ja puheeksi ottamista tarvitaan enemmän. Töihin!-palvelun kautta on järjestynyt yrittäjyydestä kiinnostuneille työkokeilupaikkoja, joissa he ovat päässeet opettelemaan yrittäjyyden pelisääntöjä. Ryhmävalmennusta yrittäjyysteeman ympärille ei ole syntynyt, koska tarvetta ei ole ollut. Asiakkaiden itsetuntemuksen ja itsevarmuuden parantumisen kautta myös mahdollisuudet työllistyä palkkatyöhön ovat parantuneet. Yritteliäisyys ja yrittäjämäinen asenne näkyy myös työnantajalle. 7

8 VERKOSTO- JA VAIKUTTAMISTYÖ Tilannekatsaus kesäkuu 2014 Töihin!-palvelun edustus on käynyt esittelemässä kuntakokeilua ja Töihin!-palvelun toimintaa mm. puolueiden puheenjohtajille, kansanedustajille ja työministerille ja paikallisesti tapaamisissa Jyväskylän kaupungin johdon ja valtuutettujen kanssa. Palvelukokonaisuuden asiakas- ja työnantajayhteistyö on herättänyt vilkaista keskustelua. Tapaamisissa on todettu, että Töihin!-palvelun kaltainen toimija on tarpeellinen työllisyydenhoidon ja elinkeinoelämän yhdistävänä linkkinä. Neuvotteluja yhteistyön tiivistämisestä on käyty myös paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa. Järjestöt pitävät palvelun toimintaa tarpeellisena ja ovat valmiita tukemaan sitä. Parhaillaan järjestöjen kanssa on työn alla joulukuussa ensimmäistä kertaa järjestettävä vuosittainen Yrittäjä työllistää -seminaari, jossa mm. palkitaan Töihin!-palvelun ansioituneita yhteistyökumppaneita Vastuullinen työllistäjä -kunniakirjalla. Paikallisten työllisyyden toimijoiden kanssa yhteistyötä tehdään toimintalohkoittain: nuorten lohkossa mm. nuorten kuntakokeiluhankkeen, etsivän nuorisotyön ja oppilaitosten kanssa ja aikuisten lohkossa aikuissosiaalityön, TE-toimiston, Työvoiman palvelukeskuksen ja yrittäjäjärjestöjen kanssa jne. Tärkeintä toimivassa paikallisessa yhteistyössä on tarkoituksenmukainen ja tuloksellinen asiakasohjaus. Toimijat ovat osanneet hyödyntää Töihin!-palvelun yritys- ja työnantajayhteistyön osaamista asiakkaiden työelämään poluttamisessa. Yhteistyötä tehdään sekä asiakastyön pinnalla että yhteisiä tempauksia järjestämällä. Parasta vaikutustyötä ovat tulokset. Töihin!-palvelun kautta solmittiin yhden keväisen viikon aikana peräti 14 työsopimusta. Kertaakaan vielä ei ole ollut viikkoa, jolloin työsopimusta ei olisi syntynyt. Vaikutustyön perussanoma on: HYÖTYKÄÄ MEISTÄ! 8

9 YRITYS- JA TYÖNANTAJAYHTEISTYÖ Tilannekatsaus kesäkuu 2014 Toimintasuunnitelmaan 2014 tehdyt katsauksen merkinnät tummennettuina Perustehtävä Toiminnan perustehtävänä on luoda edellytykset ja mahdollisuudet toteuttaa kunnan työllisyydenhoitoa yhdessä paikallisen elinkeinoelämän kanssa. Tavoitteena on, että Töihin!- palvelu on osa kunnan työllisyydenhoitoa työnantajayhteistyön toteuttajana. Tarkoitus on yritysyhteistyön keinoja ja menetelmiä kehittämällä saada elinkeinoelämä mukaan osaksi kokonaisvaltaista ja asiakaslähtöistä paikallista työllisyydenhoitoa. Perustehtävä vaatii pitkäjänteisyyttä, joten työ jatkuu positiivissa merkeissä entisellään. Toiminnan sisältö ja kehittämistyö Töihin!-palvelun yritysyhteistyön tavoitteena on luoda vahva ja luotettava asiakassuhde jyväskyläläisten työnantajien ja yrittäjien kanssa. Töihin!-palvelun yritysyhteistyötä kehitetään brändinä. Yhteistyön tuloksellisuuden kannalta on tärkeää se, että palvelullamme on selkeä ja toimiva palvelumalli ja oma brändi. Vahva ja tunnettu brändi on työnantajille osoitus ja lupaus laadusta ja toimivuudesta. Brändi on myös merkki toiminnan vakaudesta. Tällainen toiminta on tuonut tuloksia ja sitä tulemme vahvistamaan ja kehittämään vuoden 2014 aikana. Töihin!-palvelun työnantajayhteistyön toimintamalli on vahvistanut yrittäjien kanssa tehtävää yhteistyötä. Olemme oppineet puhumaan yhteistä kieltä. Olemme saaneet ja pyrimme vastaisuudessakin saamaan hyviä tuloksia. Vuonna 2014 jatketaan työnantaja-asiakkuuden rakentamista ja ylläpitämistä seuraavasti: Asiakkuuden luominen o uudet kontaktit o herättää kiinnostus o tekemättömän työn löytäminen Asiakkuuden ylläpitäminen o tapaamiset teeman ympärillä, aamukahvitus o työnantajille oma esite o yhteistyön vahvistaminen elinkeinoelämän kanssa mukana yrittäjäjärjestöt Kumppanuus o luottamuksellinen suhteen ylläpitäminen työnantajiin o jatkumo yhteistyössä o seminaari syksyllä ja työnantajan palkitseminen vastuullisen työllistäjän kriteerillä Olemme luoneet uusia asiakassuhteita ja saavuttaneet kumppanuuden monen pidempään yritysyhteistyötä tehneen firman kanssa. Toisin sanoen olemme luomassa pysyvämpää toimintamallia ja vahvistamassa toiminnallamme Töihin!-palvelun brändiä. Tästä on hyvä jatkaa. Omaa esitettä työnantajille suunniteltiin, mutta sitä ei ole nähty tarpeelliseksi. 9

10 Aamukahvitukset eivät keränneet kävijöitä, joten niitä ei jatketa. Jatkossa mietitään jokin teema, jonka ympärille mahdolliset yksittäiset aamukahvittelut suunnitellaan. Syksyn yrittäjille suunnattu seminaari toteutuu Seminaariin sisältyy Töihin!- palvelun vastuullisten työnantajien palkitseminen, jonka kriteerit tulee miettiä hyvissä ajoin. Yhteistyö yrittäjäjärjestöjen kanssa on lähtenyt seminaarin myötä hienosti liikkeelle ja sitä aktivoidaan ja ylläpidetään jatkossakin. Yrityskoordinaattorien ja työhönvalmentajien yhteistyörakenne Yrityskoordinaattorien ja työhönvalmentajijen yhteistyötä helpottaa vuonna 2014 alussa käyttöön ottama YRTTI-järjestelmä. Tavoite on, että työhönvalmentajat pystyvät enemmän hyödyntämään yrityskoordinaattorien työtä ja työnantajien kanssa luomia yhteistyösuhteita. YRTTI-järjestelmä on luotu työhönvalmentajien ja yrityskoordinaattorien keskeisen yhteistyön sujuvuuden parantamiseksi. Järjestelmästä on hyötyä myös asiakaslähtöisen valmennustyön toteutuksessa Muuramen ja Jyväskylän tiimien välillä. Töihin!-palvelussa otetaan huomioon sekä työnantajien että työnhakijoiden tavoitteet, toiveet ja realistiset mahdollisuudet. Yhteistyömuodot Avointen työpaikkojen ja työnhakijoiden yhteen sovittaminen Tavoitteellinen valmennus yrityksissä Tutustumiskäynnit työpaikalla Työssäoppimisen järjestäminen Kohdennetut asiakkaat: tietylle asiakkaalle sovitusti valmis valmennuspaikka Viikoittaiset paikkajakopalaverit YRTIn hyödyntäminen työhönvalmentajan työssä on jäänyt vielä vajavaiseksi. Tällä hetkellä jokainen turvautuu vielä liikaa torstaina pidettävään valmennuspaikkapalaveriin. Syksyllä järjestelmän kokonaisvaltaista käyttöä tulee painottaa entistä enemmän. Tutustumiskäyntipyyntöjä ei ole juurikaan tullut, joten tästä vaihtoehdosta työllistymisen edistämisessä tullaan muistuttamaan syksyllä. Työssäoppimiskuvioissa jatketaan entiseen malliin yhteistyötä mm. oppisopimuskeskuksen kanssa. Kohdentamisia on alkukesästä tullut enemmän. Torstainen paikkapalaveri on kehittynyt ja selkeytynyt YRTIn myötä. Kyseessä on tärkeä palaveri, johon varataan tarvittava aika. Työnantajalle tarjottavat palvelut Työnantajien kanssa tehtävää yhteistyötä edesauttavat selkeät ja toimivat palvelut, joiden toimivuutta ja laatua vahvistetaan vuonna 2014 entisestään. Työllistämispalvelut: Töihin!-palvelun kautta yritys voi saada tarvitsemaansa hyvää työvoimaa. Tunnemme asiakkaamme ja pystymme näin vastaamaan työnantajan tarpeisiin. Asiantuntijapalvelut: Tarjoamme työnantajille erilaisia asiantuntijapalveluita. Palveluja tarjotaan yksilöllisesti, tapauskohtaisesti ja operatiivisesti. 10

11 Tuki byrokratian hoitamisessa: Byrokratia on työnantajille usein monimutkaista ja sen selvittäminen vie heiltä liiaksi aikaa. Yrityskoordinaattorit toimivat yhdessä työhönvalmentajien kanssa niin, että yrittäjäasiakas saa kaiken tarvittavan avun. Asiakkuushuolto: Pitkäaikainen ja hyvä asiakkuussuhde vaatii hyvän palvelun lisäksi asiakkuuden hoitamista. Yhteistyö ei ole itsestäänselvyys, vaan vaatii työtä. Siihen on panostettava ja sen eteen on tehtävä jatkuvasti työtä. Yhteistyön ylläpitämisen keinoja ovat mm. jatkuva yhteyden ja kuulumisten vaihto, työpaikkavierailut, uutiskirjeet sekä syksyllä järjestettävä palkitsemisseminaari. Informoimme työnantajia kaikista työllistämiseen liittyvistä työhallinnon asioista ja muutoksista. Kumppanuuspalvelut: Hyvä kumppanuus työnantajien ja yrittäjien kanssa on Töihin!-palvelulle tärkeää. Tavoitteena on luoda luotettava ja vuorovaikutteinen kumppanuus. Yhteistyössä huomioidaan yksilöllisesti työnantajan ja yrittäjän tarpeet ja mahdollisuudet. Toimimme operatiivisesti, avoimesti ja luottamuksellisesti. Työkaluina ja keinoina ovat mm. työnantajakohtaiset vuosisuunnitelmat, työlounaat, molemminpuolinen markkinointi ja yhteiset tilaisuudet. Vuoden 2014 aikana on tarkoitus tehdä uudet kuntouttavan työtoiminnan sopimukset yhdistysten kanssa. Työvoimavuokrauksen osalta pidetään mahdollisuudet auki. Osa-aluetta lähdetään kehittämään vasta, jos työnantajilta tulee palvelulle kysyntää. Hankkeen aikana mahdollista vuokaratyötä toteutetaan yhteistyökumppaneiden kautta (esim. henkilöstövuokrausfirma, työosuuskunta). Työllistämis- ja asiantuntijapalvelut toimivat entisellään. Tuki byrokratian hoitamisessa on lisääntynyt ja parantunut. Yrityskoordinaattorit ovat näkyvämmin prosessissa mukana varsinkin, jos valmennusta ei ole ollut, vaan työ alkaa suoraan palkkatyönä. Asiakkuutta hoidetaan jatkossakin siten, että saavutamme kumppanuuden. Jatkossa pohditaan yksittäisiä työlounaita hyvien asiakkaiden kanssa. Hanna Lähteelän siirtyessä kuntouttavan työtoiminnan työnantajakoordinaattoriksi syksyllä mietitään yhteistyökuviot uudelleen. Työvoimanvuokrausta ei jatkossa nosteta esille. Toiminnan tulokselliset tavoitteet Yritysyhteistyön kulmakivenä on vahva ja luotettava asiakassuhde paikallisten työnantajien kanssa. Yhteistyötä auttaa selkeä ja toimiva palvelukokonaisuus, oma brändi. Toimiva brändi on lupaus laadusta ja toimivuudesta. Toimintakauden aikana painopisteemme on jo olemassa olevissa yrityksissä, järjestöissä ja yhdistyksissä, ei niinkään määrien lisäämisessä, vaan yhteistyön lujittamisessa ja laajentamisessa. Jokaisen koordinaattorin (yritys- ja työnantajakoordinaattorit) määrällinen tavoite vuonna 2014 on 100 valmennus- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkaa. Asetetuissa tavoitteissa on pysytty ja ne on myös osittain ylitetty. 11

12 Tiedotus ja viestintä Hyvin hoidettu ja näkyvä viestintä edistää työnantajien ja yhteistyötahojen tiedonsaantia, osallistumista ja vaikuttamismahdollisuuksia. Ulkoinen viestintä on merkittävä ja tärkeä keino herättää potentiaalisissa asiakkaissa mielenkiintoa, mutta asiakaskohtaaminen on se vaihe, jolloin ulkoisen viestinnän antama lupaus täytetään. Töihin!-palvelun toimintatavan mukaan panostamme asiakaskohtaamiseen kasvoista kasvoihin. Keskitymme asian esittämiseemme, käytökseemme ja pukeutumiseemme siten, että toimimme Töihin!-palvelun edun mukaisesti. Töihin!-palvelun brändin levittäminen lehdissä, radiossa ja TV:ssa vuoden aikana vahvistavat Jyväskylän elinkeinoelämän mukaantuloa työllisyydenhoitoon. Tärkeänä pidämme jalkautumista yrittäjien joukkoon erilaisissa tapahtumissa, iltakouluissa ja aamukahveilla. Panostamme jatkossa yhteistyöyrityksiin ottamalla heihin säännöllisesti yhteyttä tiedottaen ajankohtaisista asioista ja tiedustellen kuulumisia. Asiakashuoltokirjeet olemme kokeneet hyviksi, joten kehitämme niitä edelleen. Asiakashuoltokirjeet ovat olleet hyviä ja laajennamme käytännön koskemaan myös Muuramen yrittäjiä ja työnantajia. Lehtiä, sosiaalista mediaa, radiota ja TV:tä hyödynnetään mainonnassa ja tiedottamisessa. Pohdimme jalkautumista useammin erilaisiin yrittäjien avoimiin tapahtumiin. Toiminnan seuranta ja raportointi Seuranta ja arviointi ovat olennainen osa työtämme. Niiden kautta tulee näkyväksi, mitä on tehty, miten on tehty ja mitkä valituista keinoista toimivat ja mitkä eivät. Työnantajien kanssa käydyt avoimet keskustelut kertovat paljon. Loppusyksystä teemme kyselyn kaikille yhteistyöyrityksille ja yhdistyksille palvelumme kokonaisuudesta ja Töihin!-palvelusta yleensä. Jokainen koordinaattori tilastoi omat kontaktinsa, valmennus- ja kuntouttavan paikat sekä ne aloitteet, jotka eivät ole johtaneet toimenpiteisiin. Uuden yritysyhteistyöohjelma YRTIn kehittäminen ja hyödyntäminen ovat tämän vuoden seurannan ja arvioinnin kannalta tärkeitä. Parhaimman palautteen saamme kohtaamisissa, joihin Töihin!-palvelussa panostetaan. Opiskelijaharjoittelijan tekemä kysely työnantajille ja asiakkaille antoi osviittaa palveluistamme. Tilastoinnin yhtenäistäminen ja oikeanlaisten raporttien saaminen ulos auki olleista paikoista ja niiden täyttymisestä toivottavasti helpottuu, kun YRTIn käyttö monipuolistuu. Syksyllä paneudumme enemmän järjestelmän raportointiin ja sen kehittämiseen, jos tarve vaatii. Yhteistyökumppanit ja verkostotyö Verkostoituminen on ehdotonta, jotta pärjäämme. Verkostot kasvavat sitä mukaa, kun uusia yhteistyösuhteita luodaan ja samalla verkostot linkittyvät toisiinsa. Yhteistyö koetaan houkuttelevaksi, jos kaikilla on halua ja kykyä osallistua verkoston toimintaan, neuvotteluihin ja kehitystyöhön. Verkostojen kautta vahvistamme omaa asemaamme. Koemme tärkeänä luoda hyvät suhteet eri yrittäjäjärjestöihin, virastoihin ja Jyväskylän kaupungin eri yksiköihin. 12

13 Yrityskoordinaattorien osuus Työnhakumestariksi-koulutuksen kehittymiseen on ollut suuri. Koulutuksessa kuullaan enemmän työnantajia ja yrittäjiä. Tämä on myös lujittanut ja kehittänyt yritysyhteistyötä. Yrittäjäjärjestöt ovat aloittaneet yhteistyön lupaavasti. TE-toimiston työnantajalinjalle olemme luomassa parempaa ja joustavampaa yhteistyötä ehdokasasetteluiden kautta. Jos omista asiakkaista ei löydy ehdokkaita, tarkastellaan myös jokaisen toimintalohkon verkostojen mahdollisuuksia. 13

14 YLI 30-VUOTIAAT Toimintasuunnitelman tarkennus 06/2014 Perustehtävä On tiimin mielestä onnistunut hyvin tänä vuonna. Tavoite on ollut saada asiakkaat työllistymään suoraan yrityksiin. Yrittäminen on otettu aktiivisemmin puheeksi valmennuksessa. THM-koulutukset ovat onnistuneet hyvin ja niiden vaikutus on nähtävissä yksilövalmennuksessa. Räätälöityjä vaihtoehtoja yrityksissä ei ole saatu riittävästi. Tähän pitää vielä saada parannusta. Erilaiset koulutusvaihtoehdot on otettu puheeksi säännöllisemmin valmennuksessa Kehittämiskohteet Yrityskoordinaattoreiden ehdotuksen mukaan työhönvalmentajat voisivat ohjata 2 asiakasta / kk koordinaattoreille. Näin käytetään yrityskoordinaattorien luomia työnantajakontakteja hyödyksi monipuolisemmin ja asiakaslähtöisemmin eli tehdään kohdennettuja hakuja. Asia on edennyt, mutta toimintamuotoa voidaan vielä teroittaa. Yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa on kehittynyt. Asiakasryhmä on haastavaa ja moniongelmaista. Tuomas Lallukka jatkaa yhteistoimintaa Minna Viitalan kanssa sosiaaliasemalla. Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjautuminen Asiakkaita on ohjautunut määrällisesti tasaisesti. Ikäjakauma on liukuva. Pääsääntöisesti asiakkaat ovat yli 30-vuotiaita, mutta jonkin verran on myös alle 30-vuotiaita. Asiakasohjautuvuus toteutunut hyvin. Asiakkaina ovat olleet pääsääntöisesti yli 12 kk tai 500 päivää työttömänä olleet, ja pääsääntöisesti yli 30-vuotiaat työnhakijat Työllisyyden kuntakokeilun kriteerit täyttävät asiakkaat. Asiakkaat ovat ohjautuneet TE-toimistosta, Työllisyyden kuntakokeilun Ohjaus- ja kuntoutuspalvelutiimistä, Työvoimanpalvelukeskuksesta, Jyväskylän kaupungin sosiaalitoimesta ja omatoimisesti palveluun hakeutuen. Myös asiakasyrityksistä on ohjautunut asiakkaita. Henkilöresurssi ja sen käyttö Henkilöresurssi on nykyisin 5 työhönvalmentajaa. Työnjako pitää huomioida, koska tiimin resurssit ovat muuttuneet ja muuttuvat yhä. TE-toimistoyhteistyötä tekevät väliaikaisesti Ella Valve ja Veera Kirjavainen. Eero Lappi on ilmaissut kiinnostuksensa työssäoppimisen vastuualueeseen. Työhönvalmentajien vastuualueita pitää miettiä vielä tarkemmin uudelleen. Toiminnan vaikuttavuus ja tulokselliset tavoitteet asiakkaita 237 työllistymisiä 66 työkokeiluja 59 14

15 koulutukseen 19 haastatteluja 105 (Hanna Lähteelän tilastot puuttuvat) Yrittäjyysvalmennukseen ohjattu 3 Työnhakumestariksi-koulutuksessa 21 Työnhakijoiden foorumissa 10 Ryhmävalmennukset THM-koulutukset ovat toteutuneet hyvin. Töihin!-klubi on vielä kehitteillä. Spontaania yhteisvalmennusta voidaan lisätä. Työnhakijoiden foorumin ensimmäinen kausi meni hyvin ja Suuri työllisyyspaneelikeskustelutilaisuus onnistui. Tiedotus ja viestintä Sähköisten kalenterien käyttö on hyvällä mallilla. Tiedotuksessa suoraan TE-toimistoon eri palvelulinjoille (tiedonkulku TE-toimiston virkailijoille myös asiakkaan onnistumisista) on vielä parantamisen varaan. Toiminnan seuranta ja arviointi Tavoitteena on ollut asiakkuuksien seuranta tilastoinnin kautta. Tilastoinnin sisältöä, mittareita ja yhdenmukaistamista oli tarkoitus pohtia, mutta asia ei ole edennyt. Asiakaspalautekäytännön suunnittelu pitää saada toimivammaksi. Opiskelijaharjoittelijan toteuttama palautekysely onnistui. Oman henkilöstön jaksamisen seurannassa on järjestetty työyhteisön ilmapiirin liittyviä kehitystilaisuuksia. Työhönvalmentajan reflektoivaan työotteeseen liittyen tiimissä jaetaan caseja ja tunnelmia säännöllisesti. Yhteistyökumppanit ja verkostotyö Yhteistyö keskeisten toimijoiden kanssa on tiivistä. Aikuissosiaalityöhön on luotu uutta toimintamuotoa. TE-hallinnon yhteistyö on toiminut tyydyttävästi. Keskeiset yhteistyötoimijat ovat olleet TE-toimisto, OK-tiimi, TYP, 3. sektorin toimijat, aikuissosiaalityö ja Romani-hanke. 15

16 NUORET Tilannekatsaus Toimintasuunnitelmaan 2014 tehdyt katsauksen merkinnät tummennettuina Perustehtävä Perustehtävän osalta ensimmäinen puolivuosijakso on mennyt suunnitelmien mukaisesti. Tutustumisia yrityksiin on saatu mukavasti, verkostoyhteistyö on kehittynyt ja näkyvyyttä on saatu erittäin paljon. Tavoitteena loppuvuodelle on kohdistettujen paikkojen lisääminen erityisesti 500 päivää työmarkkinatukea saaneille asiakkaille. Töihin!-palvelun yksi keskeisimpiä toimintaperiaatteita on rohkeasti yritykseen tutustumaan. Tämä mantra perustuu ajatukseen, että työnantaja on lopullinen arvioija ja työllisyyspalvelun järjestäjän tulee pikemminkin tarjota työnhakijalle mahdollisuus yrittää ja epäonnistua oikeassa työpaikassa kuin arvioida työnhakijaa perin pohjin ennen kuin häntä lähdetään viemään yritykseen. Tämä on vuosien varrella tuottanut monta onnistumista, joissa haastattelun järjestäminen on poikinut työpaikan sellaisillekin työnhakijoille, joiden mahdollisuuksiin itse työhönvalmentajakaan ei voinut täysin uskoa. Jos tätä periaatetta ei olisi olemassa ja kaikkien hakijoiden välittäminen olisi sataprosenttisesti työhönvalmentajan oman arvostelukyvyn takana, Töihin!-palvelu ei olisi tehnyt niin hyvää tulosta kuin on tehnyt. Niinpä myös vuonna 2014 tämä toimintaperiaate tulee olemaan johtotähti nuorten palvelujen kehittämisessä. Alle 30-vuotiaille työnhakija-asiakkaille tarjotaan yritysyhteistyötä ratkaisuksi niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Yksilövalmennusasiakkaille kaikki yritysyhteistyön toimintalinjat ovat käytössä heti kahden yksilövalmennustapaamisen jälkeen: suora rekry, valmennus yrityksessä ja kohdistetut tutustumiskäynnit. Työhönvalmennusta jatketaan yksilövalmennuksen keinoin niin kauan kuin on tarvetta, vaikka välissä olisi työkokeilujaksoja yrityksissä. Ohjauksen ja aktivoinnin menetelmät poimitaan Töihin!-palvelun yhteisestä palvelusapluunasta ja työhönvalmentajien erityisosaamiseen perustuvasta palvelutarjonnasta. Tällöin myös valmennus yrityksessä ja kohdistetut tutustumiskäynnit ovat nähtävä osana ohjaus- ja aktivointivaihetta. Toimiva verkostoyhteistyö palvelee myös perustyötä, sillä yhteistyön kautta saamme lisää työkaluja nuorten työllistämiseen. Ja koska Töihin!-palvelun vuoden 2014 johtavia teemoja on näkyvyyden ja toiminnan tarpeellisuuden kasvattaminen, pidämme myös verkostoyhteistyötä toimintamme punaisena lankana. Toiminnan sisältö ja kehittämistyö Uusiin asiakkuusmalleihin liittyen yksilövalmennusasiakkaita on tullut normaalisti ja heitä palvellaan kuten ennenkin. Ryhmävalmennusasiakkaita on muutamia, vähemmän kuin suunniteltiin. Osittain tämä johtuu siitä, etteivät ryhmävalmennukset ole käynnistyneet ja ainoa tarjottava palvelu työnvälityksen lisäksi on ollut yksilövalmennus. Konsultointi- ja työnvälitysasiakkaita ei ole käytännössä tullut, mikä kertoo siitä, että palveluohjausta tekevät tahot ovat oppineet ohjaamaan asiakkaiksi kuntakokeilun kriteerit täyttäviä henkilöitä. Yritysyhteistyön laajentaminen ja monipuolistaminen ei ole edennyt ja toimintaa jatketaan vanhalla mallilla. Valmennusseteliä odotettiin, mutta se ei toteutunut. 16

17 Työssäoppimisen vaihtoehtojen kehittämiseen liittyen TOPPIS-koulutus ei ole edennyt, eikä siis ole palveluvalikoimassamme. Työkokeiluja ei edelleenkään voi opinnollistaa. Oppisopimusta on käytetty työllistämisen muotona muutaman kerran ja yhteistyö oppisopimuskeskuksen kanssa on huomattavasti parantunut. Nuorten lohko on ollut mukana perustutkintotasoisten oppisopimuskoulutusten järjestämisessä yhteistyössä työnantajan ja opso-keskuksen koulutusneuvojan kanssa sekä osatutkintotavoitteisen oppisopimuskoulutuksen järjestämisessä, mutta nämä ovat kaatuneet omiin ongelmiinsa. Osatutkintotavoitteinen oppisopimuskoulutus on ollut tämän vuoden kokeilu, joka ei saa jatkoa. Tulevaisuudessa määräaikaisia työsuhteita on edelleen mahdollista opinnollistaa oppisopimuksella, mutta siitä ei käytetä nimitystä osatutkintotavoitteinen oppisopimus. Käytännön yhteistyössä työnantajan kanssa on myös törmätty selkeään opinnollistetun työllistämisen kannustinloukkuun: osatutkintotavoitteisen oppisopimuksen koulutuskorvaus olisi esimerkkitapauksessa ollut 50 / kk, palkkatuki 702 / kk ja työnantajan olisi tullut sitoutua palkkaamaan 5 kk ajalle, jotta osatutkinto olisi ollut mahdollista suorittaa. Sen sijaan työnantaja valitsi toisen vaihtoehdon: ei koulutuskorvausta, palkkatuki 1052 / kk ja työllistäminen 4 kk:n määräaikaiseen työsuhteeseen ilman opinnollistamista. Ainakin tässä tapauksessa oppisopimuskoulutus oli kilpailukyvytön tuote työllistämisessä ja palkkatukityö oli kannattavampi. YRI-paja oli vuoden 2013 kokeilu, joka ei saa jatkoa. Työnhakuopasta kehitetään edelleen. Ensimmäinen versio on jo valmis, mutta sitä kehitetään edelleen. Nuorten lohko haluaa kehittää työnhakuoppaan, jolla erotutaan selkeästi muista vastaavista dokumenteista. Vuoden 2014 aikana Mikko Koivumäki on ollut mukana kehittämässä yksilövalmennuksen palvelukarttaa, josta työhönvalmentajien kanssa kehitetään asiakaskäyttöön soveltuva esite. Nuorten lohko haluaisi yhdistää työnhakuoppaan ja palvelukartan siten, että Töihin!-palvelun palvelukartta voisi toimia perustasollaan esitteenä ja syvennettynä työnhakuoppaana. Nuorten lohko on mukana Töihin!-palvelun kehittämistyössä aktiivisesti ja luovasti. Kokeilemme uusia asioita, kuten kehittämishankkeen luonteeseen kuuluu. Vuodelle 2014 on koko tiimille laadittu kehittämisen painopistealueet, joista erityisesti kolmeen pyritään nuorten lohkossa tarttumaan: 1. Asiakasohjautuvuuden kehittäminen otetaan vahvasti työn alle uuden asiakkuusmallin puitteissa. 2. Yritysyhteistyötä pyritään laajentamaan ja monipuolistamaan markkinoimalla yhä enemmän vaihtoehtoisia työllistymisen väyliä, kuten oppisopimusta ja monialakoulutusta. 3. Työssäoppimisen vaihtoehtojen kehittäminen uutena palvelumuotona erityisesti kouluttamattomille nuorille. Näillä kehittämistavoitteilla pyritään tehostamaan perustyötä eli työhönvalmennusta. Toivomme, että saamme käyttöömme uusia työkaluja, joilla nuorten työnhakijoiden urapolkua voidaan viedä eteenpäin. Tavoite on, että kaikille asiakkaille voidaan tarjota jotakin tarkoituksenmukaista palvelua laajenevasta palvelusapluunastamme. Alle 30-vuotiaiden toimintalohko kehittää alkuvuodesta työnhakuoppaan, joka tulee toimimaan lisätyökaluna valmennuksen ohjaus- ja aktivointivaiheessa. Töihin!-palvelun työnhakuopas jaetaan pääsääntöisesti kaikille asiakkaille. Se on ilmainen pdf-dokumentti, joka lähetetään asiakkaille sähköpostitse. Työnhakuopas käsittelee keskeisimpiä työn hakemiseen liittyviä 17

18 aiheita, kuten työhaastattelua, työnhakuasiakirjoja, työnhaun kanavia jne. Nuorten toimintalohko toteuttaa ensimmäisen version työnhakuoppaasta, mutta kehittämistyötä voidaan jatkaa koko tiimin voimin. Tämä opas tulee olemaan ilmainen ja se voisi olla ladattavissa Töihin!-palvelun nettisivuilta. Sitä voidaan jakaa myös niille henkilöille, jotka ottavat yhteyttä Töihin!-palveluun vinkkejä kysyäkseen, mutta joita ei voida ottaa asiakkaiksi. Asiakasryhmä ja asiakkaiden ohjaus Asiakasohjautuvuus lohkoon on ollut tasaista ja asiakkaita on riittänyt molemmille työhönvalmentajille hyvin ja myös lohkon ulkopuolelle. Yksilövalmennusasiakkaita on ollut eniten, kuten toimintasuunnitelmassa kirjattiin. Ryhmävalmennusasiakkuus ei ole toteutunut suunnitellusti. Ryhmävalmennuksia ei ole Työnhakumestariksi-koulutusta lukuun ottamatta järjestetty. Kevyemmässä valmennuksessa olevia ns. reserviasiakkaita on ollut ja nämä luetaan tässä raportissa kohtaan ryhmävalmennusasiakkaat. Konsultointi- ja työnvälitysasiakkaita ei ole tänä vuonna tullut toisin kuin ennakoitiin. Palveluohjaus kuntakokeiluun on ollut täsmällisempää kuin viime vuonna ja siksi alle 12 kk työttömänä olleita suoraan työmarkkinoille suuntaavia ei ole juuri tullut. Alkuvuonna 2014 ei myöskään ole ollut kuntakokeilun ostamia YRI-paja-tyyppisiä palveluita, joista asiakkaita tähän ryhmään olisi ohjautunut. Alkuvuodesta sovittiin tiimissä, että yrityskoordinaattorit hoitavat konsultointiasiakasryhmän yhdessä työnantajien kanssa, joten emme odota näitä asiakkaita ohjautuvan työhönvalmentajille loppuvuonnakaan. Töihin!-palvelu on edelläkävijä kunnan työllisyyspalveluiden suunnittelussa. Vuonna 2016 kuntien vastuu pitkään työttömänä olleiden työllisyyspalveluiden järjestämisestä lisääntyy. Kunnilla tulee olla valmius palvella entistä suurempia asiakasmääriä. Vuonna 2014 Töihin!- palvelun nuorten toimintalohko lähtee kokeilemaan uusia asiakastyön malleja, jotka mahdollistavat erilaisten palvelukokonaisuuksien räätälöimistä asiakkaan palvelutarpeen mukaan. Tavoitteena on tutkia, miten asiakasmäärät voidaan pitää verrattain korkeana yhtä työhönvalmentajaa kohti ja samalla tarjota kullekin asiakkaalle tarkoituksenmukaista ja laadukasta palvelua. Asiakkaan palvelutarve määritellään yhteistyössä asiakkaan kanssa. Palvelutarve ei ole vain työhönvalmentajan arvio, vaan asiakkaan oma arvio tilanteestaan. Töihin!-palvelu on edelleen vapaaehtoisuuteen perustuva palvelukokonaisuus. Palvelutarve voi muuttua ajan myötä, mutta alussa asiakas sijoittuu johonkin kolmesta päälinjasta: yksilövalmennusasiakkaat, etä- ja ryhmävalmennusasiakkaat ja konsultointi- ja työnvälitysasiakkaat. Asiakkuuskriteerit Nuorten toimintalohko on saanut hyvin kuntakokeilun asiakkuuskriteerit täyttäviä asiakkaita, mikä kertoo siitä, että toimintaamme tunnetaan paremmin TE-toimistossa ja muissa palveluohjausta tekevissä tahoissa. Etsivien kanssa tehtävä yhteistyö on vähentynyt oikeastaan samasta syystä. Heillä olisi asiakkaita, jotka kaipaisivat työelämään, mutta jotka eivät täytä kriteerejämme. Siksi asiakasohjauksia etsiviltä meille on tullut vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Töihin!-palvelu ei enää profiloidu matalan kynnyksen palveluna juurikin asiakkuuskriteereistä johtuen. Mainittakoon, että ns. reserviin olemme pystyneet ottamaan muutamia alle 12 kk työttömänä olleita, mutta palveluohjausta tekeville tahoille emme ole tätä 18

19 mahdollisuutta tietenkään markkinoineet. Reserviasiakkuus ei muutenkaan ole erityisen houkutteleva vaihtoehto tälle ryhmälle kun asiakkaalle on tehty selväksi, että hänelle avointa paikkaa tarjotaan vasta, jos pitkäaikaistyöttömistä asiakkaistamme ei sopivaa ehdokasta ole löytynyt. Ohjattujen asiakkaiden työkyvyssä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viime vuoteen nähden. Jos työkyvyssä on havaittu haasteita, joihin Töihin!-palvelu ei pysty vaikuttamaan, olemme tehneet ohjauksia kuntakokeilun Ohjaus- ja kuntoutuspalvelutiimiin. Huomionarvoista on sekin, että suoria TYP-ohjauksia olemme tehneet enemmän kuin aiemmin. Osalla asiakkaista on havaittu moniammatillisen tuen tarve, jolloin TYP on ollut oikeampi osoite kuin OK-tiimi. Alle 30-vuotiaiden lohko palvelee kaikkia vuotiaita, mutta erityisesti nuorimpia, vuotiaita. Varsinkin ruuhkahuippuina pyrimme keskittymään nuorimpiin nuoriin ja yli 30- vuotiaiden toimintalohkon kanssa on sovittu, että omien jonotusaikojemme venyessä voidaan erityisesti vuotiaita uusia asiakkaita ohjata heille. Nuorten toimintalohko palvelee vain asiakkaita, jotka ovat jyväskyläläisiä työttömiä työnhakijoita Keski-Suomen TE-toimistossa ja vuotiaita. Pääpaino vuonna 2014 tulee olemaan vuotiaissa asiakkaissa. Tämä tarkoittaa sitä, että päätoimiset opiskelijat, työelämässä olevat, eläkeläiset tai yrittäjät eivät kuulu palveluidemme piiriin. Kaikki, joille palveluja tarjotaan, kirjataan Töihin!-palvelun omaan rekisteriin ja TYPPI-tietojärjestelmään. Pääsääntönä voidaan sanoa, että Töihin!-palvelun asiakkaan on oltava niin työkykyinen, että hänen kanssaan voidaan realistisesti suunnitella työllistymistä elinkeinoelämän palvelukseen. Jos realistisempi tavoite on kuntoutus ja kuntouttava työtoiminta, ei asiakkuus ole Töihin!- palvelun resurssien ja erityisosaamisen kannalta tarkoituksenmukaista ja silloin oikeampi palveluntuottaja on kuntakokeilun Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut. Palveluohjaus tehdään tarvittaessa. Kuntakokeilun asiakkuuskriteerinä on yhtäjaksoinen tai rinnasteinen 12 kk:n työttömyys. Kaikki tämän kriteerin täyttävät asiakkaat ilmoitetaan myös TE-toimistolle, ja näille asiakkaille tarjotaan pääsääntöisesti yksilöllistä työhönvalmennusta. Töihin!-palvelun yritysyhteistyöstä voivat hyötyä myös alle 12 kk työttömänä olleet, ja nämä asiakkaat ovat pääsääntöisesti etävalmennusasiakkaita, joille ei tarjota tiivistä yksilövalmennusta, mutta jotka voivat olla ehdolla yrityspaikkoihin. On siis erotettava, onko asiakas kuntakokeilun ja Töihin!-palvelun asiakas vai ainoastaan Töihin!-palvelun asiakas. Kun ehdokasmäärät yrityksissä oleviin paikkoihin pidetään tarpeeksi runsaina, se edesauttaa yritysasiakkaitten palvelemista ja kehittää siten yritysyhteistyötä. Henkilöresurssi ja sen käyttö Henkilöstöresurssit ovat riittäneet ja asiakasohjautuvuus on onnistunut suunnitellusti. Jonotusaikamme on pysynyt 1 3 viikon rajoissa. Asiakasjakauma on suhteellisen tasainen. Kaksi työhönvalmentajaa: Mikko Koivumäki ja Anne Aittola. Molemmilla on omat asiakkaat, mutta tuurauksista sovitaan tarvittaessa. Asiakasohjautuvuutta ja jakautumista Mikon ja Nannen kesken kehitetään niin, että asiakasjakauma olisi mahdollisimman tasainen ja nuorten lohko pystyisi palvelemaan kaikkia vuotiaita Töihin!-palveluun ohjautuneita asiakkaita sekä suurta osaa vuotiaista. 19

20 Kehitämme ajanvarauskäytäntöä niin, että jonotusaika palveluumme säilyisi pääsääntöisesti 1 3 viikossa. Tämä toteutuisi esimerkiksi niin, että viikosta varataan yksi päivä pelkästään uusien asiakkaiden tapaamiselle. Osa vuotiaista asiakkaista ohjautuu vastedeskin niille Töihin!-palvelun työhönvalmentajille, joiden pääasiallinen asiakaskunta koostuu yli 30- vuotiaista. Toiminnan vaikuttavuus ja tulokset Asiakasmäärät ja tilastot 06/2014: Asiakkaita on ollut ohjauksessa yksilövalmennuksessa 108. Asiakkaita on ollut ohjauksessa etä- ja ryhmävalmennuksessa 7. Työkokeiluja 41 Työsopimuksia (ml. opsot) 29 Opiskelun aloituksia 8 Voidaan todeta, että asiakasmäärissä tullaan saavuttamaan ja ylittämään vuodelle asetetut tavoitteet. Työkokeilujen määrissä ollaan oikeassa tahdissa ja tavoite täyttynee. Työsopimuksissa ollaan hieman alle tavoitetahdin ja voi olla, ettei tavoitetta tulla saavuttamaan. Opiskelun aloittavia asiakkaita tulee todennäköisesti olemaan tavoiteltu määrä. Ryhmämuotoisen valmennuksen kehittämisessä ollaan odottavalla kannalla. Ryhmävalmennuksista vastaavan työryhmän tavoitteet loppuvuodelle määräävät, miten nuorten lohko tulee käyttämään ryhmävalmennuksia palvelutarjonnassaan. Määrälliset tavoitteet vuodelle 2014: Asiakkaita ohjauksessa yksilövalmennuksessa: 120 Asiakkaita ohjauksessa etä- ja ryhmävalmennuksessa: 30 Asiakkaita työkokeilussa: 60 Työsopimuksia: 60 Opiskelun aloituksia: 10 Pyrimme työnvälityksen lisäksi edistämään ryhmämuotoisen valmennuksen vaikuttavuutta. Ainakin Työnhakuklubi, Työnhakumestariksi-koulutus ja YRI-paja ovat palvelutarjonnassamme. Tiedotus ja viestintä NYTKE-seminaari toteutettiin Jyväskylän Ortodoksisen kirkon juhlasalissa. Osallistujina olivat keskeiset nuorten työllisyyttä tukevat palveluntuottajatahot. Seminaari oli menestys ja keräsi hyvää palautetta. Töihin!-palvelu sai näkyvyyttä verkostossa. Media oli paikalla ja seminaarista tehtiin juttu Keski-Suomen paikallisuutisiin. Medianäkyvyyttä tullaan tapauskohtaisesti hyödyntämään vastedeskin. Verkostoitumista ja viestintää tehdään aktiivisesti koko vuoden ajan. Tärkeä verkostoitumistapahtuma tulee olemaan NYTKE-seminaari, joka järjestetään yhteistyössä Töihin!-palvelun, Nuorten Keski-Suomi ry:n, Nuorten taidetyöpajan ja 4H:n kanssa. Tapahtuma kokoaa yhteen nuorten yrittäjyyden, työllisyyden ja kuntoutuksen parissa toimivia tahoja ja pyrkii tekemään palveluverkostoa toimivammaksi, tunnetummaksi ja visuaalisemmaksi. Medianäkyvyyttä harkitaan tapauskohtaisesti, valmiudet ovat olemassa. 20

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014

Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 Töihin!-palvelu VÄLIRAPORTTI 2014 30.6.2014 1 Sisällys TIIVISTELMÄ... 5 Verkosto- ja vaikuttamistyö... 5 Yritys- ja työnantajayhteistyö... 5 Yli 30-vuotiaat... 5 Nuoret... 5 Muurame... 6 3. sektori...

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

Verkosto- ja vaikuttamistyö

Verkosto- ja vaikuttamistyö Verkosto- ja vaikuttamistyö Työllisyyden kuntakokeilu Toimintasuunnitelman puolivuotisraportti 1-6/2014 Valtakunnallinen vaikuttamistyö Töihin!-palvelun edustus on käynyt esittelemässä kuntakokeilua ja

Lisätiedot

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin!-palvelu Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin! palvelu on toimija työnantajan, asiakkaan ja työhallinnon välillä Perustehtävä Toiminnan tarkoituksena on yrityksissä,

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010

Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä. Anu Laasanen 29.9.2010 Töihin!-palvelu Valmennus yrityksessä Anu Laasanen 29.9.2010 Toiminta-ajatus 2011 Töihin!-palvelun tarkoituksena on yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä asiakaslähtöisen työhönvalmennuksen toteuttaminen.

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden

Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden Työraide Vantaan pitkäaikaistyöttömyyden kuntakokeiluhanke Kuntaliiton lehdistötilaisuus 4.11. Anne Matilainen, projektipäällikkö, Vantaan kaupunki Työraide työllisyyden kuntakokeiluhanke Kesto 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut -prosessikuvauksia 18.2.2015 Anna-Leena Pusa Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton käynnistämä hanke Toteutetaan

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt

Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Ammatillisen verkoston kehittämisen hyvät käytännöt Tuettu Oppisopimus Itä-Uudenmaan oppisopimuskeskus SISÄLLYS 1 AMMATILLISEN VERKOSTON KEHITTÄMISEN PROSESSI 1 2 HYVÄT KÄYTÄNNÖT 2 2.1 Yritysten kanssa

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs.

Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille. Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Vantaan kaupunki työllistämisen tukena yrityksille Anu Tirkkonen työllisyyspalveluiden johtaja vs. Kauppakamarin Hankintainfo Vantaa 6.3.2015 Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

Mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 2012?

Mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 2012? Mistä lähdettiin liikkeelle vuonna 2012? Mari Toivonen 24.9.2015 Vapriikki Odotuksia työllisyydenhoidon palveluille kunnissa (Matti Luukinen) Te hallinto; Kunnat ottavat päävastuun palveluiden järjestämisestä

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

Yleistä kuntouttamiseen liittyen

Yleistä kuntouttamiseen liittyen Työhön kuntoutumisen tukitoimet TE-hallinnossa 3.11.2015 1 Yleistä kuntouttamiseen liittyen Julkisen työ ja yrityspalvelulakiin liittyviä palveluita. Ovat toissijaisia palveluita eli aina ensin selvitettävä

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Aikuissosiaalityön päivät 25.1.2017 Lahti Palvelupäällikkö Tuula Kähäri ja sosiaaliohjaaja Henna Nousiainen (Eksote)

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

29.02.2015 Työllisyyden kuntakokeilun viimeinen toimintavuosi käynnistyi

29.02.2015 Työllisyyden kuntakokeilun viimeinen toimintavuosi käynnistyi Työllisyyden kuntakokeilu TIEDOTE SIDOSRYHMILLE 29.02.2015 Työllisyyden kuntakokeilun viimeinen toimintavuosi käynnistyi Kunnissa kiinnostus työllisyydestä, työttömyydestä ja työllisyydenhoidon keinoista

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry

Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen. Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry Välityömarkkinoiden kehittämisverkoston työn käynnistäminen Sampo Järvelä Kumppanuusyhdistys Artteli ry 1. Verkoston perustaminen Perustavakokous 02.02.2017 Verkostossa mukana nyt 17 järjestöä ja TYP ja

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Ketään ei jätetä - nuorille integroidut palvelut TE-palveluiden avulla tukea nuorten työllistymiselle ma 9.3.2015

Ketään ei jätetä - nuorille integroidut palvelut TE-palveluiden avulla tukea nuorten työllistymiselle ma 9.3.2015 Ketään ei jätetä - nuorille integroidut palvelut TE-palveluiden avulla tukea nuorten työllistymiselle ma 9.3.2015 1 5.3.2015 Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto, Helsingin keskusta Vuonna 2013 uudistuneet

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014

Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Kanava työvoimaa avoimille työmarkkinoille 2014 Toiminta-aika 1.4.2011-31.12.2014 4 palveluohjaajaa + projektipäällikkö Rahoitus ESR 85% ja kuntaosuus 15% mukana olevien kuntien mukaan asukasmäärien suhteessa:

Lisätiedot

Salon kaupungin työllisyysohjelma.

Salon kaupungin työllisyysohjelma. Salon kaupungin työllisyysohjelma Sisällysluettelo Yleistä työllisyysohjelmasta Salon työllisyystilanne ja sopeutusohjelma Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen Nuorisotakuu Poikkihallinnollinen työllisyydenhoito

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä.

Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Työ- ja elinkeinohallinnon uudet toimet syrjäytymisen ehkäisyssä ja työurien pidentämisessä. Ammatillisen kuntoutuksen päivät Verve, Oulu 18.9. 2014 Patrik Tötterman, FT, ylitarkastaja Työurien pidentäminen

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta

Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta Markkinavuoropuhelu / infotilaisuus: Kuntouttavan työtoiminnan hankinta 18.11.2016 klo 12-14, Satakunnankatu 18 A 1 Hankinnan tausta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja Hyvinvointipalvelut yhteistyössä

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

1. toimintavuosi. 01-04.2013 Yhteistyö TE-toimiston ja muiden organisaatioiden kanssa

1. toimintavuosi. 01-04.2013 Yhteistyö TE-toimiston ja muiden organisaatioiden kanssa TYÖLLISYYDENHOIDON KUNTAKOKEILU Liite 6 1. Toimintavuosi 01-11.2013 Työllistäminen Kajaanin työhönvalmentajalle on ohjautunut asiakkaita TE-toimiston, Typ:n, sekä sosiaalitoimiston kautta. Kaikki asiakkaat

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015. Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kommenttipuheenvuoro: TYÖLLISTÄMISVASTUU KUNNILLE 2015 Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät 9.1.2014 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Kunta työttömien aktivoijana Esityksen sisältö Pitkään

Lisätiedot

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012

Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Kumppaniksi ry:n toimintasuunnitelma vuodelle 2012 Toiminta- ajatus Kajaanin kaupunki sekä Ristijärven ja Sotkamon kunnat järjestävät Kumppaniksi ry:n toimesta työhön ja koulutukseen tähtäävää valmennusta

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Sanallista palautetta virkailijoilta; kun kaikki ei menekään ihan nappiin Kivijärveläinen asiakas asioi henkilökohtaisesti

Lisätiedot

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.

Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke. Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10. Kajaanin ja Kuhmon Kuntakokeilu-hanke Henkilöstösihteeri Paula Tokkonen Kainuun työllisyysfoorumi Solidarcity konferenssi 9.10.2012 Yleistä kuntakokeilusta Kokeilun tavoitteena on lisätä pitkään työttömänä

Lisätiedot

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö

Työelämäkokeilu. Porissa Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilu Porissa 1.8.17-31.12.18 Jenni Ketonen, TYP-päällikkö Työelämäkokeilun kohderyhmä Projektin kohderyhmä eri kuin työelämäkokeilun kohderyhmä. Työelämäkokeilua järjestetään kuntouttavan työtoiminnan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Suuntana avoimet työmarkkinat

Suuntana avoimet työmarkkinat Suuntana avoimet työmarkkinat Ostopalvelupilotin esittely Laura Weckman Valmennuskeskus Public Mikä ostopalvelupilotti on? Kuka voi tulla mukaan? Mitä palvelu käytännössä sisältää? Miten välityömarkkinatoimijat

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

KAIKU. Sanna Saastamoinen

KAIKU. Sanna Saastamoinen KAIKU Sanna Saastamoinen 22.9.2016 KAIKU pähkinänkuoressa Työhönvalmennusta 100 kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle Turvapaikanhakijoiden ja oleskeluluvan saaneiden työllistymisen tukemista Yhdistyksille

Lisätiedot

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa

Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Toimijoiden rooli TYP -toiminnassa Kuntien rooli on muuttunut ja muuttumassa Toiminnassa on suuria kuntakohtaisia eroja paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden mukaan Kunnat tarvitsevat vastuulliseen työllisyydenhoitoon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT

KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT KESKI-SUOMEN TE-TOIMISTON TYÖNANTAJA- JA YRITYSPALVELUT 1 Tarkoitus Kysynnän ja tarjonnan kohtaaminen > työnantajat saavat tarpeisiinsa pohjautuvaa osaavaa työvoimaa ja henkilöasiakkaat saavat osaamiseensa

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä

Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Novagon rekrytointipalvelu Go 4 Work! Työllistämistehtävä osana yrityskehitysyhtiön tuloksellista tekemistä Rekrytointipalvelut Novagolla 1.8.2012-30.4.2015 Omistajakuntien aloitteesta Novagolla käynnistettiin

Lisätiedot

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten parempi integrointi nuorisotakuuseen 7.11.2013 Tuija Oivo Ylijohtaja TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Nuorten työttömyys on kasvanut 2012 Syyskuun lopussa 29 721

Lisätiedot

Yhteistyöllä osaamista

Yhteistyöllä osaamista Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Yhteistyöllä osaamista Opas työpaikalla tapahtuvan oppimisen suunnitteluun Työpaikalla tapahtuva oppiminen* on osa työyhteisöjen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2015

Toimintasuunnitelma 2015 Toimintasuunnitelma 2015 Lähtökohdat hankkeen viimeiselle vuodelle Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelulain (TYP) voimaantulo 1.1.2015 (vuoden siirtymäaika) Työmarkkinatuen rahoitusvastuun

Lisätiedot

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius

Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu. Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Rukkaset naulasta Avoimille! - työhönvalmennuspalvelu Työllisyysfoorumi 5.6.2015 Pia Vallenius Mikä on ollut palvelussa keskeistä? Auttaa asiakasta auttamaan itseään Mottona: Me teemme työllistymisesi

Lisätiedot

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.

ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3. ASIAA ASIAKASKUUNTELUISTA PÄIVI KALLIOKOSKI TYÖPAIKKAKOULUTTAJAT VALMENTAEN VAHVOIKSI- HANKE OPSO RY:N SEMINAARI 26.3.2015 HELSINKI VINKKEJÄ ASIAKASKUUNTELUN JÄRJESTÄMISEEN MIKÄ ON ASIAKASKUUNTELU TYÖPAIKKAKOULUTTAJA-

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen

Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta. 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Kokemuksia Tampereen kuntakokeilusta 5.6.2015 Työllisyysfoorumi hotelli Rosendahl Palvelupäällikkö Mari Toivonen Päämäärää kohti kulkiessaan ihminen joutuu usein muuttamaan suuntaa. Paulo Coelho Tavoite

Lisätiedot

KAIKU. Joensuun kaupunki, Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sanna Saastamoinen

KAIKU. Joensuun kaupunki, Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sanna Saastamoinen KAIKU Joensuun kaupunki, Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.3.2016 Sanna Saastamoinen Kenelle? 1. Joensuulaisille, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantumiseen tukea tarvitsevat sosiaalisen osallisuuden

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013

KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI- Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita ESR-hanke Forssan seudun osahanke 2011 2013 KOPPI KOPPI - Kohti - Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita -hanke Yhteistyössä: Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Varsinais-Suomen kummiyritysrengas

Varsinais-Suomen kummiyritysrengas Varsinais-Suomen kummiyritysrengas Tästä on kyse 1 Varsinais-Suomen Kummiyritysrengas Jokaisessa maakunnan kunnassa on selkeä ja tunnettu toimintatapa, jota kautta varmistetaan nuoren, alle 30-vuotiaiden

Lisätiedot

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi

MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi MITÄ OHJAAMOT OVAT YHTEISKUNNALLISESTI - TULKINTOJA Erilaisia yrityksiä määrittää ja vaikuttaa 1. nuorten palvelujen integraatio yksi ovi, yksi luukku, monialainen tieto ja tuki 2. nuorten työmahdollisuuksien

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKOKOUS 16.11.2015 KUOPION KAUPUNGIN TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT: KUOPIO-PILOTTI

KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKOKOUS 16.11.2015 KUOPION KAUPUNGIN TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT: KUOPIO-PILOTTI KUOPION KAUPUNGINHALLITUKSEN SUUNNITTELUKOKOUS 16.11.2015 KUOPION KAUPUNGIN TYÖLLISTYMISEN TUEN PALVELUT: KUOPIO-PILOTTI Laura Itkonen Projektipäällikkö TAUSTAA Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kuopio-pilotti

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA

NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA NUORTEN AIKUISTEN OSAAMISOHJELMA OPH ja OKM työseminaari 13.6.2013 Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Nuorten aikuisten osaamisohjelma Jyväskylän koulutuskuntayhtymään saatu v. 2013 1,2 m lisärahoitus 83 t

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate

Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate. Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Juna kulkee pienin askelin Heli Kaarniemi, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Osaamisen kehittäminen Sanna Saastamoinen, TYPKE-hanke, UEF, Aducate Ilman työnantajia ei ole työpaikkoja Sanna Soppela, TYPKE-hanke,

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen

Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Opsodiili, nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen Pertti Karhunen, Esedu Hannu Fyhr, SAMIedu Juva 8.5.2015 Vedet virtaamaan - Etelä-Savon oppimisen, ohjauksen - Ja nuorisotakuun

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa

Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Verkostot ja niiden merkitys nuorisotakuussa Toimivat monialaiset verkostot 6.2.2015 Hotelli Santa Claus Tiina Keränen, yksikön päällikkö 9.2.2015 Verkostoyhteistyö on mahdollisuus Yhteistyö vaatii avoimuutta,

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot