ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 563/ /2010 Käsittelijä Jaana Niemi Puhelinnumero Projektikoodi S10018 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Välityömarkkinoiden kehittäminen sosiaalisella yrittäjyydellä Tampereen kaupunkiseudulla, SYS-hanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Tampereen kaupunki Projektin vastuuhenkilön nimi Matti Luukinen Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Merja Vänttinen-Ala Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektin taustalla oli Tampereen kaupunkiseudun työpoliittinen toimintaohjelma v , jossa yhtenä painopisteenä oli monimuotoisen yrittäjyyden edistäminen erityisesti työpolitiikan näkökulmasta ja erityistä huomiota kiinnitettiin sosiaalisen yrittäjyyden kehittämiseen. Myös Pirkanmaan TE-keskuksen alueellinen työllisyysstrategia v mainitsi sosiaalisen yrittäjyyden: yrittäjyyden edistämisen yksi toimenpide-ehdotus oli sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen ja markkinointi. Lisäksi aiemman ESRkauden hankkeen, Pirkanmaan Syke -projektin, työ ja kokemukset olivat hyvänä tausta-aineistona projektille. Toisaalta projektin taustalla oli halu löytää vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille lisää tuettuja työmahdollisuuksia lähellä avoimia työmarkkinoita. Työskentely sosiaalisessa yrityksessä on usein lähempänä tavanomaista työntekoa kuin muu tuettu työ. Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää sosiaalisia kriteereitä uuden hankintalain mukaisesti. Myös tämä oli projektin suunnittelun taustalla. EURA JÄRJESTELMÄ 1/11

2 Edellä kuvattujen taustojen perusteella lähtökohtana projektissa oli sosiaalisen yrittäjyyden edelleen kehittäminen siten, että sen työllistämisvaikutukset ja merkitys välityömarkkinoilla kasvaisivat. Pirkanmaalla oli hankkeen alkaessa muuhun maahan nähden paljon sosiaalisia yrityksiä, mutta ne olivat kooltaan pieniä ja niiden vaikutukset työllisyyden hoidossa eivät vielä olleet merkittäviä. Kohderyhmänä projektissa olivat uutta sosiaalista, välityömarkkinoille sijoittuvaa yrittäjyyttä suunnittelevat kaupunkiseudun kunnat, yritykset, yksityishenkilöt ja kolmannen sektorin tuotannollista toimintaa harjoittavat yhdistykset ja työkeskukset. Välillisesti kohderyhmänä olivat vajaakuntoiset ja ja pitkäaikaistyöttömät työnhakijat. Määrällisenä tavoitteena projektissa oli tukea alkuun 4 sosiaalista yritystä ja synnyttää niihin 40 uutta, välityömarkkinoille sijoittuvaa työpaikkaa. Myös uudenlaisia sosiaalisen yrittäjyyden liiketoimintamalleja tavoiteltiin. Toisaalta tavoitteena oli tehdä tunnetuksi ja saada aikaan pelisäännöt sosiaalisten kriteerien käytöstä julkisissa hankinnoissa ja edistää sosiaalisten vaikutusten osoittamista ja mittaamista. Nämä jälkimmäiset tavoitteet edistävät välillisesti sosiaalista yrittäjyyttä vaikuttamalla niiden toimintaympäristöön ja toiminnan tunnettuuteen. Koska Tampereen kaupunkiseudulla oli laajaa kokemusta osuustoiminta- ja sosiaalisen yrittäjyyden kehittämisestä, projektissa oli tavoitteena selvittää mahdollisuutta perustaa Tampereelle valtakunnallinen osuustoiminta- ja sosiaalisen yrittäjyyden osaamiskeskus. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektin asiakkaita olivat sosiaalista yritystoimintaa suunnittelevat yritykset, yhdistykset yms. ja olemassa olevat sosiaaliset yritykset, jotka ovat tehdyn työnjaon mukaisesti olleet lähinnä Tampereen kaupungin toteuttaman Välke-projektin asiakkaita. Projektilla oli yhteensä 12 yritysasiakasta, sosiaalisia ja muita yrityksiä. Yhdistyksiä ja muita yhteisöjä, joiden kanssa tehtiin yhteistyötä sosiaalisen yrittäjyyden osalta olivat esim. Etuovilla ry Kurusta, Yhdessä Selviytymisen Tuki ry Tampereen Hervannasta, Tampereen Kaupunkilähetys ry, Tampereen kaupunki ja Tampereen seurakuntien yhteiskunnallinen työ. SYS-projekti verkostoitui muiden alueiden sosiaalisen yrittäjyyden kehittämishankkeisiin, esim. Teho2-, joka toimi Keski-Suomessa. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin teeman osalta yhteistyötä tehtiin lähinnä yhdistysten ja Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikön kanssa. Sosiaalisen tilinpidon toteuttajiksi projektin tuella tulivat yhdistyksistä Tampereen Invalidien Työtuki Titry ry, Silta-Valmennusyhdistys ry, Tampereen A-kilta ry ja Yhdessä Selviytymisen Tuki ry. Myöhemmin aloitettiin toinen sosiaalisten vaikutusten arviointiprosessi, jota toteuttivat projektin tuella Tampereen Työllistämisyhdistys Etappi ry, Kansalaistalo Mansikkapaikka ry, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, Tampereen A-klinikkasäätiö, Pirkanmaan Sininauha ry ja Sopimusvuori ry. Sosiaalisten vaikutusten II verkostoprosessi eteni projektin viimeisellä kaudella kolmella projektin organisoimalla vertaistapaamisella ja 2/2 lähikonsultointipäivällä, jonka toteutti sopimuksen mukaisesti Syfo Oy. EURA JÄRJESTELMÄ 2/11

3 Työllisyydenhoidon palveluyksikön johtoryhmän jäsenten kanssa työstettiin TYPA:n sosiaalisten vaikutusten arvioinnin aineistonkeruuta kahdenkeskisissä tapaamisissa alkukevään 2012 aikana. Johtoryhmän jäseniä osallistui valmiin arvioinnin tarkastustilaisuuteen toukokuussa ja johtoryhmä kokonaisuudessaan kokoontui tuottamaan johtopäätökset arvioinnin tuloksista kesäkuussa. Sosiaalisten vaikutusten edellä kuvattuihin arviointiprosesseihin saatiin konsultointiapua ja tehtiin paljon yhteistyötä yhteiskunnallisen yrityksen, SYFO Oy:n kanssa. Projektin kehittämisryhmässä oli edustettuna alueen kunnat, työvoimatoimistot, ELY-keskus, osuustoimintakeskus, Titry ja Välke-projekti. Kehittämisryhmä kokoontui projektin toiminta-aikana yhteensä 19 kertaa. Sosiaalisten kriteerien käyttöä Tampereen kaupungin hankinnoissa edistettiin epävirallisessa työryhmässä. Työryhmässä oli edustettuina Tampereen kaupungin suunnittelupäälliköitä tilaajaryhmästä ja Tampereen Logistiikan hankintalakimies. Mukana työssä oli alkuvaiheessa myös Espoon kaupungin strategisen hankintatoiminnan johtaja, koska Espoo on ollut edelläkävijä sosiaalisten kriteerien käytössä. Sosiaalisten kriteerien työryhmä kokoontui projektin viimeisellä kaudella kaksi kertaa ja koko projektin aikana 16 kertaa. Tampereen kaupungin Kestävä yhdyskunta yksikön kanssa tehtiin projektin loppupuolella yhteistyötä sosiaalisten kriteerien edistämisen kotipesän löytämiseksi projektin päätyttyä sekä sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien yhteisessä edistämisessä Tampereen kaupungin hankinnoissa. Valtakunnalliseen sosiaalisten kriteerien käytön edistämiseen osallistuttiin konkreettisella tavalla tekemällä yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoiman Etelä-Suomen palveluinnovaatiot (Espinno) hankkeen kanssa. Muiden Pirkanmaan välityömarkkinahankkeiden kanssa tehtiin yhteistyötä. Tampereen kaupungin toinen välityömarkkinahanke, Välke-projekti, oli tärkeä yhteistyökumppani SYS-hankkeen toteutuksessa, koska siihen sisältyy myös sosiaalisen yritystoiminnan kehittämisen osio. Etelä-Pirkanmaalla toteutuvassa Välikehankkeessa oli SYS:n ja Välkkeen kanssa samoja tavoitteita, vaikka maantieteellinen alue on erilainen. Välike-projektin työvalmentaja oli SYS-projektin aktiivinen osallistuja, koska hänelle kuuluu myös sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen. Myös heidän alueellaan pohdittiin kaupungin omistaman sosiaalisen yrityksen perustamista ja mm. sen osalta tehtiin yhteistyötä. Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa tehtiin yhteistyötä sosiaalisten kriteerien käytön edistämisen osalta tiedottamalla ja kouluttamalla kuntien hankinta-asiantuntijoita kriteerien käyttöön. Sosiaalisen yrityksen perustamisedellytyksiä selvitettiin mm. kurulaisen Etuovilla ry:n kanssa. EURA JÄRJESTELMÄ 3/11

4 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektin tiedottaminen jakaantui yleiseen tiedottamiseen, mukaanlukien toimien ja tulosten raportointi rahoittajille ELY-keskukselle ja Tampereen kaupungin Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen lautakunnalle ja projektin teemojen edistämiseen kohderyhmien parissa. Tiedottamista tehtiin projektissa projektin kehittämisryhmälle ja ohjausryhmälle, kumppaneille kuten ELYkeskus, te-toimisto, Työvoiman palvelukeskus, Tampereen kaupunkiseudun kuntien työllisyysvastaavat, sosiaalisten yritysten yhteyshenkilöverkosto, sosiaaliset yritykset, Pirkanmaan muut välityömarkkinaprojektit ja muut samojen teemojen parissa työskentelevät projektit ja tahot, Tampereen kaupunki ja tilaajien edustajat, muut julkiset hankkijat, oppilaitokset jne. Tiedotuskanavia ja tapoja olivat seminaarit, tiedotustilaisuudet (myös valtakunnalliset), työllisyysfoorumit, sähköiset kanavat kuten Työllisyysportti.fi, sen verkkolehti Sarana, Tampereen kaupungin intranet Loora, kaupungin henkilöstölehti Vilkku ja blogit. Painettua tiedotusta tehtiin mm. sosiaalisten kriteerien käytön valtakunnallisen oppaan ja Työllisyydenhoidon palveluyksikön sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tiivistelmän avulla. Projektin viimeisellä kaudella tiedotettiin ja pidettiin projektia julkisuudessa seuraavasti: SYS-projekti, helsinkiläinen sosiaalinen yritys Posivire Oy ja Kuntaliitto järjestivät yhdessä Sosiaalisten yritysten tapaamisen Kuntatalolla Osallistujina oli 16 sosiaalisen yrittäjyyden/yrityksen edustajaa mm. Seinäjoelta, Jyväskylästä, Mikkelistä ja lisäksi Etelä-Suomen kaupungeista. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja sosiaalisen yrittäjyyden nykytilasta, tuloksista ja tulevaisuuden näkymistä. Kerättiin yrittäjien kokemuksia yritystoiminnan kehittämiskohteista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Kooste päätettiin lähettää työministeri Lauri Ihalaiselle ja myös esim. tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajalle Tarja Filatoville.Ajatuksena oli, että mahdollisesti pyydetään työministeriltä audienssi, jossa haluttaisiin kuulla, mikä tulee olemaan sosiaalisten yritysten asema tulevaisuudessa ja missä asioiden valmistelun kanssa mennään suhteessa yhteiskunnallisen yrittäjyyden teematyöhön ja sosiaalisia yrityksiä koskevan lain muutostarpeiden selvittelyssä. Vastuun koosteen lähettämisestä ja mahdollisen audienssin pyytämisestä otti Posivire Oy:n toimitusjohtaja. Tampereen kaupungin Kaupunkikehitysryhmän johtoryhmässä käsiteltiin Sosiaalisten kriteerien edistämistä Tampereen kaupungin organisaatiossa projektin päätyttyä. Tampereen kaupungin Osaamis- ja elinkeinolautaukunnan tilauksessa olevien ESR-työllisyysprojektien syyskauden 2011 toiminta ja tulokset olivat esittelyssä lautakunnan kokouksessa SYS-projekin päällikkö oli estynyt esittelemästä projektin kautta sairastumisen vuoksi. TE-hallinto järjesti laajennetun esimiespäivän , jolloin esiteltiin Pirkanmaan ESRtyöllisyyshankkeiden hyviä käytäntöjä otsikolla Vaikuttavat palvelukokonaisuudet välityömarkkinoilla. SYS-projektin osalta esiteltiin sosiaalisten yritysten malleja ja projektin tuella perustetut sosiaaliset yritykset, sosiaalisten näkökohtien käyttökokemukset ja vaikutukset sekä kokemukset ja toimet sosiaalisen mittaamisen alueella. EURA JÄRJESTELMÄ 4/11

5 SYS-projektin loppuseminaari järjestettiin Työllisyysfoorumin otsikon alla Foorumissa esiteltiin aamupäivän ajan projektin tuloksia ja kuultiin puheenvuoroja yhteiskuntavastuun kantamisesta. Kestävän kehityksen kriteerit julkisissa hankinnoissa tilaisuus järjestettiin 8.6. yhteistyössä Tampereen kaupungin Kestävä yhdyskunta yksikön kanssa. Projektipäällikkö esitteli sosiaalisten näkökohtien huomioimisen mahdollisuuksia ja kokemuksia osallistujille, jotka edustivat mm. tamperelaisia oppilaitoksia, Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä ja ev.lut.seurakuntayhtymää. Projektipäällikkö kirjoitti Työllisyysportti.fi-sivustolle blogin projektin teemoista SYS-projektiin ja työllisyysasioihin liittyvistä teemoista on informoitu viimeisen toimintakauden aikana yhteensä 171 henkilöä ja koko hankkeen aikana yhteensä 1714 henkilöä. Aktiivisesti SYS-projektin työhön on osallistunut kauden aikana kuusi uutta henkilöä, yhteensä projektin aikana 103 (hankkeen tavoite 60) henkilöä. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin toteutuksen ongelmia ja suosituksia toimeenpanon kehittämiseksi ei ole enää ajankohtaista kuvata loppuraportoinnin ollessa kyseessä. 8. PROJEKTIN TULOKSET SYS-projektissa saavutettiin asetetut tavoitteet hyvin, kun otetaan huomioon, että projektissa työskenteli vain yksi henkilö. Sosiaalisten yritysten osalta tavoitteena oli luoda yhdestä kahteen työllistämisvaikutuksiltaan laajaa sosiaalisen yrittäjyyden toimintamallia siten, että syntyy neljä uutta sosiaalista yritystä, joilla on tavoitteena valmentaa ja kuntouttaa työntekijöitä avoimille työmarkkinoille. Yritysten tavoiteltiin luovan 40 välityömarkkinoiden siirtymävaiheen työpaikkaa. Toimintamalleja ja yrityksiä syntyi projektin tuella kolme (yhdistyksen, kaupungin ja ev.lut.seurakuntayhtymän säätiön perustama; toimintamallikuvat toimitetaan ELY-keskukselle sovitun mukaisesti erikseen) ja työpaikkoja 44. Vuosille ajoittunut talouden taantuma ja sosiaalisten yritysten tulevaisuuden epävarmuustekijät vaikuttivat osaltaan siihen, että projektin puitteissa ei syntynyt enempää sosiaalisia yrityksiä. Lisäksi toteutui tavoitteena ollut monimuotoisen yrittäjyyden osaamiskeskuksen ideoinnin liikkeellelaitto ja siihen osallistuminen. Tulosten vaikutukset kohdistuivat yritystoiminnan osalta niin yhdistyksiin, julkisiin toimijoihin kuin työttömiin henkilöihin. Sosiaalisten näkökohtien edistämisessä julkisissa hankinnoissa tavoitteena oli, että kuntien ja muun EURA JÄRJESTELMÄ 5/11

6 julkishallinnon kanssa syntyisi pelisäännöt, joiden mukaan julkishallinto hankintalain mukaisesti tilaajana huomioisi hankinnoissaan sosiaaliset kriteerit. Tavoite toteutui parhaiten Tampereen kaupungin osalta, jolle projektin tuella ja myötävaikutuksella on tehty linjaus sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta kaupungin kilpailutettavissa hankinnoissa ja tuotettu edelleen hyödynnettävissä olevia kokemuksia ja ohjeita näkökohtien huomioimiseen. Muille kaupunkiseudun kunnille ja julkisille toimijoille järjestettiin koulutusta ja tiedotettiin sosiaalisten näkökohtien käyttömahdollisuuksista. Projektissa selvitettiin myös näiden sosiaalisten näkökohtien käytön vaikuttavuutta kilpailutuksissa. Yhteenvetona työllistämistä koskeneen sosiaalisen kriteerin käytöstä kilpailutuksessa ajalla kesäkuu 2010, huhtikuu 2012, yhteensä 6 kilpailutusta, oli, että 95,5 % (64 tarjoajaa 67:stä) palveluntarjoajista sitoutui täyttämään työllistämistä koskevan sosiaalisen kriteerin. Vastaava prosenttiluku 1. vaikuttavuusselvityksen kohdalla keväällä 2010 (neljä kilpailutusta) oli 60 % (24/41). Sosiaalisen kriteerin käytön vaikuttavuustieto työllistettävien henkilöiden osalta ehdittiin selvittää projektin lopulla vain kahden palveluntuottajan osalta. Ensimmäinen oli tuottanut palvelua kyselyn hetkellä 1 v 3 kk:n ajan ja työllistänyt varsinaiseen palvelutuotantoon yhteensä 8 sosiaalisen kriteerin edellyttämää henkilöä (kyseessä oli uusi toimintayksikkö). Edelleen palveluntuottajalla työskenteli neljä työntekijää, yksi oli palannut työttömäksi työnhakijaksi, yksi muuttanut toisella paikkakunnalle ja kahden jatkotilanne ei ollut tiedossa. Toinen palveluntuottaja oli tuottanut palvelua kyselyn hetkellä 9 kk:n ajan. Se oli työllistänyt sosiaalisen kriteerin edellyttämän vähintään kaksi pitkäaikaistyötöntä, vajaakuntoista tai vaikeasti työllistyvää henkilöä, joista 1 työskenteli edelleen palveluntuottajalle ja toinen oli siirtynyt muualle palkkatyöhön. Käyttämällä työllistämisen sosiaalista kriteeriä ostopalvelujen kilpailutuksessa Tampereen kaupunki vaikutti siihen, että näiden kahden palveluntuottajan ja kahden kilpailutuksen kautta työllistettiin yhteensä 10 pitkäaikaistyötöntä tai vajaakuntoista henkilöä ja heistä puolet oli edelleen työsuhteessa palveluntuottajaan n. vuoden kuluttua työsuhteen alkamisesta. Sosiaalinen kriteeri edellytti lisäksi, että työllistämisen pitää pysyä yllä koko sopimuskauden ajan, vaikka työllistettävät henkilöt vaihtuisivatkin. Jatkossa olisi tärkeää kehittää tätä vaikuttavuuden arviointia, sen raportointia ja vaikuttavuudesta viestimistä edelleen. Projektin aikana todettiin, että sosiaalisten näkökohtien huomioimisen saaminen julkisten hankkijoiden hankintakäytäntöihin vaatii paljon vaikuttamistoimintaa ja tapahtuu hitaasti. Projektin tulokset tältä osin olisivat olleet vielä vaikuttavampia, jos Tampereen kaupungin muidenkin kuin hyvinvointipalvelujen kilpailutukset olisi saatu sosiaalisten näkökohtien kokeilualustaksi ja jos muihin julkisiin hankkijoihin vaikuttamiseen olisi ollut enemmän aikaa. Konkreettisimmat vaikutukset kohdistuivat tältä osin Tampereen kaupungin hankintatoimeen, kilpailutettujen hankintojen sisältöön ja osatyökykyisiin ja pitkäaikaistyöttömiin henkilöihin, joille palveluntuottajat ovat työllistämistä koskevaan sosiaaliseen kriteeriin sitoutuen tuottaneet arvion mukaan 15:stä 30:een työpaikkaa palvelutuotannossaan koko sopimuskauden, eli tavallisimmin muutaman vuoden ajaksi. Tampereen kaupungin säästö tästä 15:stä 30:een pitkäaikaistyöttömän, vajaakuntoisen tai vaikeasti työllistettävän henkilön työllistämisestä hankinnan sivutuotteena voidaan laskea olevan n vuodessa. Säästö syntyy oletuksesta, että kunta maksoi ko. työllistetyistä henkilöiden osalta ennen työllistymistä työmarkkinatuen kuntaosuutta 276 /kk/hlö ja toimeentulotukea 350 /kk/hlö. Lisäksi syntyy verotettavaa tuloa 150 /kk/työllistettävä (käytetty Teho2- ESR-hankkeessa tuotettua laskuria; Jussi Hytönen, mukana Kehittämisyhtiö Witas Oy). EURA JÄRJESTELMÄ 6/11

7 Sosiaalisten vaikutusten mittaamisen edistämisen tavoite on saavutettu tukemalla yhdistyksiä tekemään sosiaalista tilinpitoa ja siitä myöhemmin kehitettyä menetelmää Sofie-arviointia sekä tekemällä itse Sofiearviointi Työllisyydenhoidon palveluyksikön toiminnasta. Lisäksi on tutustuttu ja hankittu käyttöön aiemmin Syta-analyysi yhdelle yhdistysasiakkaalle. Sofie-arvioinnin verkostoprosessin tuloksia kuuden viimeisen toimijan osalta ei päästy analysoimaan projektin toiminta-ajan päätyttyä ennen prosessia. Yhdistykset kokivat hyötyneensä sosiaalisten vaikutusten arvointiprosessista esim. siten, että oma toiminta jäsentyi heille aiempaa paremmin arviointi toi esiin kehittämisen paikkoja toiminnassa. Työllisyydenhoidon palveluyksikön osalta arvioinnilla saavutettiin ne tulokset, joita siltä haettiin: palvelujen hyödyllisyyden osoittaminen, tiedon välitäminen sidosryhmille toiminnan vaikutuksista, oman toiminnan selkeä hahmottaminen ja sen selvittäminen, tuoko arviointi lisähyötyä senhetkisiin raportointeihin nähden.yhteenvetona sosiaalisen tilinpidon ja Sofie-järjestelmän mahdollisuuksista osoittaa sosiaalisia vaikutuksia voisi todeta, että kummallakin menetelmällä on mahdollista kuvata niitä läpinäkyvästi ja systemaattisesti. Merkittävin ero ja etu Sofie-järjestelmässä verrattuna sosiaaliseen tilinpitoon on projektin kokemuksen mukaan siinä, että se pakottaa arvioinnin kohteen asemoitumaan sidosryhmiensä kumppaniksi. Tämä tapahtuu sitä kautta, että arvoinnissa lähdetään liikkeelle toimijan sidosryhmien tavoitteista toimijaa kohtaan ja toimijan teoista, joilla noihin tavoitteisiin pyritään. Sofie-järjestelmässä tarkastelu ulotetaan todellisiin toiminnan vaikutuksiin tekojen ja tulosten sijaan.yhdistysten ja Työllisyydenhoidon palveluyksikön em. menetelmien käytöstä, kokemuksista ja tuloksista on viestitty prosessien etenemisen tahdissa julkisissa tilaisuuksissa ja esim. Työllisyysportissa. Vaikutukset ovat näiden tulosten osalta kohdistuneet palvelutuotantoa toteuttaviin yhdistyksiin ja Tampereen kaupungin tuottajayksikköön, Työllisyydenhoidon palveluyksikköön. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Tampereen Sarka Oy ja Martinus-palvelut Oy ovat ensimmäiset Tampereelle perustetut omistuspohjaltaan in-house tyyppiset, kunnan ja ev.lut.seurakuntayhtymän/säätiön omistamat sosiaaliset yritykset, joilla on mahdollisuus kehittyä merkittäviksi työllistäjiksi Tampereen seudun välityömarkkinoilla. Monimuotoisen yrittäjyyden osaamiskeskus, jonka ideoinnin projekti laittoi alulle, olisi toteutuessaan uudenlainen yritysneuvonnan ym. keskus ainakin Suomen, jollei Euroopan mittakaavassakin. Projekti on tehnyt Suomessa uraauurtavaa työtä sosiaalisten kriteerien käyttömahdollisuuksien tutkimisessa ja käytännön toteutuksissa Tampereen kaupungin tilaajahenkilöiden kanssa. Hankkeessa nostettiin myös tarkasteluun sosiaalisten kriteerien käytön seurannan tärkeys ja kriteerien käytön vaikutusten arviointi, joista ei ollut löydettävissä kokemuksia Suomessa. Kriteerien seurantaa tehdään jo Tampereen kaupungin sopimusseurannan yhteydessä pelkistetyllä tavalla. Vaikutusten arviointia työllistämisen sosiaalisen kriteerin kohdalta toteutettiin otostyyppisesti projektin aikataulun sallimissa rajoissa, ks. kohdasta Projektin tulokset. Projektissa on kokeiltu ja arvioitu kahden sosiaalisten vaikutusten arvioinnin menetelmän, sosiaalisen tilinpidon ja Sofie-palvelun hyödyllisyyttä yhteiskuntavastuun kantamisen osoittamisessa. Näistä menetelmistä jälkimmäinen, Sofie-palvelu, on suomalainen, projektin toiminta-aikana kehitetty innovaatio, jossa yhdistetään sosiaalisen tilinpidon ja SROI (Social Return On Investment) laskelman hyviä puolia. Hankkeen tuella ja merkittävällä työpanoksella on julkaistu Suomen ensimmäinen kuntaorganisaation EURA JÄRJESTELMÄ 7/11

8 sosiaalisten vaikutusten arviointiraportti elokuussa PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin toiminnan kannalta tasa-arvovaikutuksien arviointi ei ole relevanttia. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektissa on mallinnettu ja tuettu perustamaan kolme välityömarkkinoilla toimivaa sosiaalista yritystä, joihin on syntynyt heinäkuun 2012 loppuun mennessä 44 välityömarkkinoiden siirtymävaiheen työpaikkaa. On myös annettu neuvontaa sosiaalisten yritysten perustamisessa, tuettu liiketoimintasuunnitelmien ja muiden yritystoiminnan alkuvaiheen selvitysten teossa ja hankittu yrityksen alkuvaiheeseen ostopalveluna esim. tukea markkinointiin, joiden merkittävien tukitoimien avulla, muuten otollisessa tilanteessa, on voitu auttaa sosiaalisia yrityksiä aloittamaan toimintansa. Projektin piirissä ja tuella kehitetyistä sosiaalisen yritystoiminnan malleista on tiedotettu niin Tampereen kaupunkiseudun laajuudella kuin muuallakin Suomessa eri tilaisuuksissa, esim. Lappeenrannassa ja Oulussa. Tampereen kaupungin hyvinvointi ja Työllisyydenhoidon palveluyksikön ostopalvelujen n. 15 kilpailutuksessa on kokeiltu työllistämisen sosiaalista kriteeriä. Tuloksena on ollut arviolta 15:stä 30:een työpaikkaa pitkäaikaistyöttömille, vajaakuntoisille tai vaikeasti työllistyville henkilöille. Kokeilun yhteydessä on haettu hyviä käytäntöjä sille, miten sosiaalisten näkökohtien käyttö hankinnoissa organisoidaan julkisen toimijan, tässä tapauksessa Tampereen kaupungin, organisaatiossa useita tahoja koskevaksi, toimivaksi käytännöksi kilpailutuksen alkumetreiltä vaikutusten viestimiseen saakka. On myös vaikutettu siihen, että Tampereen kaupungin talous- ja strategiaryhmä on linjannut kestävän kehityksen kriteerien käytön kaupunkiorganisaatiossa ensimmäisen kerran. Näitä hyviä käytäntöjä on levitetty tiedottamalla ja järjestämällä koulutusta sosiaalisten näkökohtien käyttömahdollisuuksista julkisissa hankinnoissa ja Tampereen kaupungin kokemuksista siinä. Tiedottamisen ja koulutuksen kohderyhminä ovat olleet Tampereen kaupunkiorganisaatio laajasti, Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja muiden julkisten hankintojen hankinta-asiantuntijat sekä projektin muut yhteistyötahot. Projektista on oltu mukana tuottamassa Etelä-Suomen palveluinnovaatiot (Espinno) -hankkeen johtamana erittäin tarpeelliseksi koettua kansallista opasta sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ja tuotettu oppaaseen kuvaukset joistakin tamperelaisista hankintaesimerkeistä. Tässä prosessissa tietoa Tampereen kaupungin hyvistä käytännöistä levisi ensin oppaan työstövaiheessa Espinno-hankkeen kumppaneille Etelä-Suomessa ja Oulussa sekä myöhemmin valmiin oppaan kautta koko Suomeen. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin osalta projektin tuella on autettu todentamaan yhteensä 11 arvioinnin kautta sosiaalisen tilinpidon ja Sofie-järjestelmän mahdollisuudet osoittaa toimijan sosiaalisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Näiden menetelmien käyttöä on projektin puitteissa levitetty ensin yhdeltä yhdistystoimijalta kolmelle seuraavalle ja sen jälkeen vielä kuudelle toimijalle. EURA JÄRJESTELMÄ 8/11

9 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektin piirissä ja tuella perustetut sosiaaliset yritykset jatkavat toimintaansa itsenäisesti. Jatkossa sosiaalisten yritysten neuvonnan pitäisi tapahtua muun alkavien yritysten neuvonnan yhteydessä Uusyrityskeskusten yritysneuvojien toimesta, mikä ei ole riittävää. Tulevaisuuden mahdollisuus on, että v alusta Tampereella toimii Monimuotoisen yrittäjyyden osaamiskeskus, jossa saa neuvontaa ja palvelua yritystoiminnan aloittamiseksi ja vauhtiin saamiseksi kaikenlaisten yritysmuotojen osalta ja johon kerääntyy pirkanmaalainen jo nyt laaja kokemus monimuotoisesta yrittäjyydestä. Sosiaalisten näkökohtien huomioimisen osalta asian omistajuus tulevaisuudessa on projektin päättyessä vielä työstämisen vaiheessa. Projektin päättyessä näyttää siltä, että omistajuus sosiaalisten kriteerien käytön ja edistämisen suhteen voisi jakaantua Tampereen kaupunkiorganisaatiossa siten, että Talous- ja strategia ryhmä linjaa kestävän kehityksen kriteerien käytön yleisellä tasolla kaupunkiorganisaatiossa, Tampereen Logistiikka liikelaitos ottaa puheeksi ympäristö- ja sosiaalisten kriteerien käytön kunkin kilpailutusprosessin alussa ja antaa perustietoa käyttömahdollisuuksista, Kestävä yhdyskunta yksikkö raportoi kaikista kestävien hankintojen toteutumisesta, mukaan lukien sosiaaliset kriteerit. Eniten avoin kysymys on, kuka voisi jatkossa vastata sosiaalisten näkökohtien sisällöllisestä edistämisestä ja kehittämisestä. Mahdollisia tahoja voisivat olla pormestarin asettama hankintayhteyshenkilöiden verkosto (käynnistynee syyskuussa 2012), tilaajan suunnitteluryhmän kokoukset ja/tai Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö. Sosiaalisten näkökohtien huomioimisen sisällöllisten mahdollisuuksien ollessa laajat, konsultoitavia asiantuntijoita sisällön osalta voisivat olla esim. työllistämisen osalta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja esteettömyysasioiden osalta kaupungin esteettömyysasiamies. Kaiken kaikkiaan Tampereen kaupungin tulevaisuuden mahdollisuutena on pysyä edelläkävijänä sosiaalisten näkökohtien käyttäjänä ja näin vahvistaa kaupungin jo tunnettua roolia kestävän kehityksen toteuttajana. Pysyvää neuvontaa sosiaalisten näkökohtien käytöstä saa Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä, mistä kuitenkin puuttuu käytännön kokemukset näkökohtien käytöstä yksittäisissä kilpailutuksissa. Tätä puutetta korjaa osaltaan Sosiaaliset näkökohdat julkisissa hankinnoissa -opas, joka löytyy sähköisenä tiedostona espinno.fi sivustolta. Vireillä on myös ollut kesästä 2012 lähtien Syfo Oy:n aloitteesta kansallinen tietopankkihanke, jota Tekes rahoittaisi ja johon osallistumiseen Tampereen kaupunki on ilmaissut alustavan kiinnostuksensa. Sosiaalisten vaikutusten osoittamisen osalta kukin toimija, yhdistys ja Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö vastaa itse siitä, ottaako kokeillun sosiaalisten vaikutusten arvioinnin menetelmän jatkuvaan käyttöön ja miten monipuolisesti sitä hyödyntää omassa toiminnassaan. Yhdistykset voivat levittää kokemustaan ja osaamistaan käyttämästään menetelmästä halutessaan muille yhdistyksille ja pyrkiä osoittamaan sosiaalisia vaikutuksiaan yhdessä esim. palveluntilaajien ja rahoittajien suuntaan. Tulevaisuuden mahdollisuuksia on, että sosiaalisten vaikutusten osoittamisesta tulee osa tilaamisen prosessia siten, että palveluntarjoajat voivat saada etua kilpailutustilanteessa vaikutusten osoittamisen menetelmän käytöstä. Pidemmälle viety mahdollisuus on, että tilaajat voivat alkaa tilata sosiaalisia vaikutuksia, joita palveluntuottajat toiminnastaan raportoivat. Tampereen kaupunki voi myös halutessaan laajentaa menetelmän käyttöä. Toteutuessaan monimuotoisen yrittäjyyden osaamiskeskuksessa voisi olla sosiaalisten vaikutusten mittaamisen tietopankki sosiaalisten vaikutusten osoittamisen ollessa merkittävällä sijalla esim. EURA JÄRJESTELMÄ 9/11

10 sosiaalisten ja yhteiskunnallisten yritysten toiminnassa. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 75 % ,46 74 % Kuntien rahoitus ,00 25 % ,76 26 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Välityömarkkinoiden kehittäminen sosiaalisella yrittäjyydellä Tampereen kaupunkiseudulla, SYSprojektilla, joka toteutui ajalla , oli kolme tavoitealuetta: sosiaalisen yrittäjyyden edistäminen, sosiaalisten näkökohtien edistäminen julkisissa hankinnoissa ja sosiaalisen mittaamisen edistäminen. Sosiaalisten yritysten osalta tavoitteena oli luoda yhdestä kahteen työllistämisvaikutuksiltaan laajaa sosiaalisen yrittäjyyden toimintamallia siten, että syntyy neljä uutta sosiaalista yritystä, joilla on tavoitteena valmentaa ja kuntouttaa työntekijöitä avoimille työmarkkinoille. Yritysten tavoiteltiin luovan 40 välityömarkkinoiden siirtymävaiheen työpaikkaa. Toimintamalleja ja yrityksiä syntyi projektin tuella kolme Kotityöpalvelu Kotoisa Oy (Hervanta), Tampereen Sarka Oy (Tampereen kaupungin omistama) ja Martinuspalvelut Oy (Martinus-säätiön omistama) ja työpaikkoja 37. Vuosille ajoittunut talouden taantuma ja sosiaalisten yritysten tulevaisuuden epävarmuustekijät vaikuttivat osaltaan siihen, että projektin puitteissa ei syntynyt enempää sosiaalisia yrityksiä. Lisäksi toteutui tavoitteena ollut monimuotoisen yrittäjyyden osaamiskeskuksen ideoinnin liikkeellelaitto ja siihen osallistuminen. Sosiaalisten näkökohtien edistämisessä julkisissa hankinnoissa tavoitteena oli, että kuntien ja muun julkishallinnon kanssa syntyisi pelisäännöt, joiden mukaan julkishallinto hankintalain mukaisesti tilaajana huomioisi hankinnoissaan sosiaaliset kriteerit. Tavoite toteutui parhaiten Tampereen kaupungin osalta, jossa projektin tuella ja myötävaikutuksella julkaistiin marraskuussa 2011 uudessa hankintaoppaassa linjaus sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta kaupungin kilpailutettavissa hankinnoissa muiden kestävän kehityksen mukaisten hankintalinjausten osana. Projekti tuotti hankintaoppaaseen Tampereen kaupungissa saatuja kokemuksia ja ohjeita sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen. Muille kaupunkiseudun kunnille ja julkisille toimijoille järjestettiin koulutusta ja tiedotettiin sosiaalisten näkökohtien käyttömahdollisuuksista. Tampereen kaupungin hyvinvointi- ja Työllisyydenhoidon palveluyksikön ostopalvelujen yhteensä n. 15 kilpailutuksessa on kokeiltu työllistämisen sosiaalista kriteeriä. Tuloksena on ollut arviolta 15:stä 30:een työpaikkaa pitkäaikaistyöttömille, vajaakuntoisille tai vaikeasti työllistyville henkilöille koko sopimuskauden, eli tavallisimmin muutaman vuoden ajaksi. Sosiaalisten näkökohtien edistämisen ollessa melko uusia asia Suomessa, tavoitteena oli myös kansallisen, selkeän ohjeistuksen saaminen näkökohtien EURA JÄRJESTELMÄ 10/11

11 käytöstä. Projektista on oltu mukana tuottamassa Etelä-Suomen palveluinnovaatiot (Espinno) -hankkeen johtamana tällaista opasta (oppaan nimi Sosiaaliset näkökohdat julkisissa hankinnoissa - lähtökohtia, kokemuksia ja mahdollisuuksia) ja tuotettu oppaaseen kuvaukset joistakin tamperelaisista hankinnoista, joissa on käytetty sosiaalista kriteeriä. Sosiaalisten vaikutusten mittaamisen edistämisen tavoite on saavutettu tukemalla neljää tamperelaista yhdistystä tekemään sosiaalista tilinpitoa ja kuutta toimijaa (viisi yhdistystä ja yksi säätiö) siitä myöhemmin kehitettyä menetelmää, Sofie-arviointia sekä tekemällä itse Sofie-arviointi kunnallisen toimijan, Työllisyydenhoidon palveluyksikön toiminnasta. Sofie-arvioinnin verkostoprosessin tuloksia kuuden viimeisen toimijan osalta ei päästy analysoimaan projektin toiminta-ajan päätyttyä ennen prosessia. Yhdistykset kokivat hyötyneensä sosiaalisten vaikutusten arvointiprosessista esim. siten, että oma toiminta jäsentyi heille aiempaa paremmin ja arviointi toi esiin kehittämisen paikkoja toiminnassa. Työllisyydenhoidon palveluyksikön osalta arvioinnilla saavutettiin ne tulokset, joita siltä haettiin: palvelujen hyödyllisyyden osoittaminen, tiedon välittäminen sidosryhmille toiminnan vaikutuksista, oman toiminnan selkeä hahmottaminen ja sen selvittäminen, tuoko arviointi lisähyötyä senhetkisiin raportointeihin nähden. Yhteenvetona sosiaalisen tilinpidon ja Sofie-järjestelmän mahdollisuuksista osoittaa sosiaalisia vaikutuksia projektissa todettiin, että kummallakin menetelmällä on mahdollista kuvata niitä läpinäkyvästi ja systemaattisesti. Tulevaisuuden mahdollisuuksia on, että sosiaalisten vaikutusten osoittamisesta tulee osa tilaamisen prosessia siten, että palveluntarjoajat voivat saada etua kilpailutustilanteessavaikutusten osoittamisen menetelmän käytöstä. Pidemmälle viety mahdollisuus on, että tilaajat voivat alkaa tilata sosiaalisia vaikutuksia, joita palveluntuottajat toiminnastaan raportoivat. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, 2. krs/arkistohuone, Tampere. Päiväys ja allekirjoitus Pekka Kivekäs tilaajapäällikkö EURA JÄRJESTELMÄ 11/11

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10552 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Projektikoodi: S12538 Projektin nimi: TeiniMINNO -esiselvitys Tämä näyttö on tarkoitettu ainoastaan seurantalomakkeen sisällön katselua varten. Lomake täytetään ja tulostetaan

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset

Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Yhteiskunnallisen yrityksen merkki ja muut menestymisen edellytykset Jaana Merenmies, Syfo Oy - yhteiskunnallinen yritys Yhteiskunnallinen yrittäjyys Nyt! 13.5.2011 Oulu, Pohto Yhteiskunnallisten yritysten

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 30.06.2011 Diaarinumero EPOELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen

Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Sosiaalisesti kestävän kehityksen mukaisten hankintojen hyödyntäminen Maahanmuuttoasioiden päällikkö Teemu Haapalehto How Fair Is Finland -seminaari 29.11.2011 Työllisyyspolitiikan uudistaminen Espoon

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 02.04.2012 Diaarinumero EPOELY/141/05.02.07/2010 Käsittelijä Terhi Pajumäki Puhelinnumero 040-149 3669 Projektikoodi

Lisätiedot

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki

Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Julkisten hankintojen sosiaalisten kriteerien hyödyntäminen erityisryhmien työllistämisessä, käytännön esimerkki Yksikön päällikkö Marjatta Rummukainen / Honkalampisäätiö / Kaski Joensuu Juhta Oy Taustaa

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa

Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Yhteiskunnallisten Yritysten Superpäivä Oulussa Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki konsernipalvelut 17.10.2012 Julkiset palvelut murroksessa Euroopan maiden taloudelliset vaikeudet juontavat

Lisätiedot

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite

Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa-hankkeen tavoite Kotona Suomessa yhdistää maahanmuuttajien parissa työskentelevät asiantuntijat verkostoksi, joka toteuttaa yhä laadukkaampia ja vaikuttavampia kotouttamispalveluita kaikkialla

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa

Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa Julkiset hankinnat yhteiskunnallisen yritystoiminnan mahdollistajana ja keinoina työllisyydenhoidossa Yhteiskunnallinen yrittäjyys NYT! Dialogifoorumi Oulussa 12.-13.5.2011 Tampereen kaupunki/ työllisyydenhoito

Lisätiedot

Hankinnoilla työllistämisen malli

Hankinnoilla työllistämisen malli Hankinnoilla työllistämisen malli Strateginen tuki ja hankintojen kartoitus Työvoimapalvelut Strateginen suunnittelu ohjaa vastuullisten hankintojen toteuttamista. Esimerkiksi vastuullisia hankintoja

Lisätiedot

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen

varajäsen Matti Peltola Taisto Tuominen, puheenjohtaja varajäsen Pekka Paattinen Veikko Lahtinen varajäsen Hannu Antikainen 1 PÖYTÄKIRJA Kokous: TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN TYÖPOLIITTINEN YHTEISTYÖRYHMÄ Aika: 19.11.09 kello 9 11 Paikka: Tampereen kaupunkiseudun työvoiman palvelukeskus (TYP), kokoushuone Pihlaja, 3. krs. Osallistujat:

Lisätiedot

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015

Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki. Viljami Packalén 6.5.2015 Sosiaalista vastuullisuutta työllistämisellä, case Espoon kaupunki Viljami Packalén 6.5.2015 Strategiset linjaukset Espoo-tarina: Kehitämme Espoota sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävästi

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Yrjönkatu 6 (2. krs), PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 020 63 60150 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi

ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi ETELÄ-SUOMEN EAKR-OHJELMA www.etela-suomeneakr.fi Teemahankkeiden avoin haku 15.9. 31.10.2011 MILLAISIA HANKKEITA? Eteläsuomalaisten osaamiskeskittymien kehittäminen ja verkostoituminen Laajoja hankekokonaisuuksia

Lisätiedot

Hankintojen kilpailutuksella töitä

Hankintojen kilpailutuksella töitä Hankintojen kilpailutuksella töitä 23.10.2014 Työllisyyden kuntakokeilu Espoossa hankintojen kautta tapahtuva työllistäminen on osa valtakunnallista työllisyydenhoidon Kuntakokeiluhanketta. Espoon kuntakokeilu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10245 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely

1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely 1000 uutta työpaikkaa - alueellinen kokeilu lyhyt esittely Yhteenveto 24.11.2017 KICK ON tilaisuus Kimmel Joensuu Alueellisen kokeilun tavoitteet Luodaan 1000 uutta työpaikkaa Vaikutus aluetalouteen +

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Sosiaalinen yritystoiminta Vihdin välityömarkkinoita täydentämään Kotona metsässä -hankesuunnitelma SOSIAALINEN YRITYS Yritys, jonka tavoitteena on kannattavan liiketoiminnan ohella

Lisätiedot

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö

Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta. Päivi Kujala, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Pori 7.11.2007 Ajankohtaista maaseutuverkostosta, MMM, Maaseutuverkostoyksikkö Maaseutuverkosto Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimijat Ahvenanmaan maaseudun kehittämisohjelman toimijat Sivu

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla -projekti Suomalaisen Työn Liiton Yhteiskunnallinen yritys -merkki Diakin Yhteiskunnallinen yrittäjyys Oulun seudulla

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2015 Välityömarkkina- ja yritysyhteistyöseminaari 11.2.2015 Palveluesimies Virpi Niemi Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

ESR ohjelman mahdollisuudet

ESR ohjelman mahdollisuudet ESR ohjelman mahdollisuudet Osastopäällikkö Tuija Johansson Lapin TE keskus Alustus seminaarissa Maaseudun yrittäjyyden edistäminen ohjelmatyön avulla 20.11.2008 Teemat: 1. ESR ohjelman esittely 2. Lapin

Lisätiedot

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus?

Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Lykky Onko sinulla hyvinvointialan yritys tai oletko suunnittelemas sa yrityksen perustamista? Kiinnostaako liiketoiminnan vastuul li suus? Oulun seudun ammattikorkeakoulun (Oamk) Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11410 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000

Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Välkky-projekti Valtakatu 12, PL 266, 28101 PORI Kutsunumero 0295 022 000 etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi www.ely-keskus.fi/satakunta, www.valkky.fi Välkky-projekti

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä

Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Yhteiskunnalliset yritykset alueiden kehittämisessä Satu Rinkinen, Tuija Oikarinen & Helinä Melkas LUT Lahti School of Innovation 11.11.2014 Lahden tiedepäivä Alue- ja innovaatiopolitiikan haasteet - Europe

Lisätiedot

Tausta ja tarve: Tavoitteet:

Tausta ja tarve: Tavoitteet: 1 OlaCity yhteisö Toimintamallin tavoitteena on Orimattilan alueen nuorten yrittäjien (Start Up, opiskelijayritykset) sekä mikro/yksinyrittävien yritystoiminnan tukeminen ja yrittäjyyden edistäminen, sekä

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 EUROOPAN UNIONI Euroopan sosiaalirahasto ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI AJALTA 1.9. 31.12.2008 (kohteena ei henkilöitä) RAKENNERAHASTOKAUSI 2007-2013 1. Taustatiedot 1.1 Projektin nimi Samapalkkaisuus, tasa-arvo

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä

RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä RAY:n avustusmahdollisuudet työllistymisen edistämisessä Muutos 26! Projektien rahoituskanavat ja välityömarkkinat 2014 28.1.2014 Pori 27.1.2014 1 Esityksen rakenne RAY kansalaisjärjestötoiminnan mahdollistajana

Lisätiedot

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 %

TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % rahasto-osuudet hallinnonaloittain TM 51 % OPM 36 % KTM 8 % STM 3 % SM 2 % Eija Haatanen 8.11.2007 1 ESR Tuotekehitys Sosiaaliset innovaatiot ESR kehittämisinstrumenttina, joka tuo lisäarvoa kansalliseen

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto

Ohjelmakauden EAKR ja ESR tilanne. Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto Ohjelmakauden 2007 2013 EAKR ja ESR tilanne Kymenlaakson Liitto Jussi Lehtinen Maakuntavaltuusto 15.12.2014 Kymenlaakson liiton EAKR hanketoiminta ohjelmakaudella 2007 2013 Ohjelmakaudella rahoitusta myönnettiin

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA

KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA KOKEMUKSIA JA TUTKIMUSTIETOA YRITYSYHTEISTYÖN HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ VÄLITYÖMARKKINOILLA Tutkimusjohtaja Mikko Kesä I p. 358 400 203 494 I mikko.kesa@innolink.fi I Omat kokemukset mm. Vaikeasti työllistettävien

Lisätiedot

Työllisyyttä edistävät vastuulliset hankintakriteerit Oulun kaupungin hankinnoissa. Saila Lehto Ohjelmakoordinaattori/Projektipäällikkö

Työllisyyttä edistävät vastuulliset hankintakriteerit Oulun kaupungin hankinnoissa. Saila Lehto Ohjelmakoordinaattori/Projektipäällikkö Työllisyyttä edistävät vastuulliset hankintakriteerit Oulun kaupungin hankinnoissa Saila Lehto Ohjelmakoordinaattori/Projektipäällikkö Vastuullisten hankintakriteerien lainsäädännöllinen tausta Hankintalaki

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje

Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunnan ESR-projektirahoituksen hakuohje Hakuaika päättyy 16.2.2015 I Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 ohjelmakauden ESR-projektirahoitushaku

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10801 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys. Mahis työhön projektin väliseminaari. Projektipäällikkö Ellen Vogt ESPINNO-hanke

Sosiaalinen yritys. Mahis työhön projektin väliseminaari. Projektipäällikkö Ellen Vogt ESPINNO-hanke Työllistymisen i polut työpaja: Sosiaalinen yritys Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Projektipäällikkö Ellen Vogt ESPINNO-hanke Diakonia-ammattikorkeakoulu Etelä-Suomen palveluinnovaatiot

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa

EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa EAKR- ja ESR-toimenpideohjelmien rooli Itämeristrategian toteuttamisessa Itämeren alue kutsuu miten Suomessa vastataan? Helsinki/TEM, 8.9.2010 Ylitarkastaja Harri Ahlgren TEM/Alueiden kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009

LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011. Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 LEHTI kuuden alueen yhteinen hanke 2008-2011 Hyvinvointifoorum Tampere 4.11.2009 TAUSTAA LEHTI-HANKKEESTA (7 osahanketta kuudelta alueelta) EAKR-rahoitteinen, kuuden alueen yhteinen Yhdistävä teema on

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys

ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011. Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys 1 ESPOON KAUPUNGIN JA TE-TOIMISTON TYÖLLISYYDENHOIDON OHJELMAN RAPORTTI 1-12/2011 Espoon alueen työllisyystilanteen kehitys TE-toimiston alueella oli joulukuun 2011 lopussa työttömiä työnhakijoita kaikkiaan

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Kainuun alueellinen työkokousseminaari: 17.11.2014 Kajaani Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vates-säätiön, Välityömarkkinat osana työelämää

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013. Hallitusneuvos Päivi Kerminen TE-PALVELU-UUDISTUKSEN JOHTAMISEN AJANKOHTAISFOORUMI 21.-22.8.2013 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Miten viemme TE-palvelu-uudistuksen maaliin? Tilanne nyt (1) Uudistus on kiinnostanut ja palautetta on tullut

Lisätiedot

Nuorten tulosperustaiset hankinnat

Nuorten tulosperustaiset hankinnat Nuorten tulosperustaiset hankinnat Tausta Syksyn 2017 budjettiriihessä hallitus päätti lisätä tulosperusteisten hankintojen resursointia TE-hallinnossa Hallituksen linjauksen mukaisesti uudet tulosperusteiset

Lisätiedot

Hankintojen avulla työllistäminen Helsingissä

Hankintojen avulla työllistäminen Helsingissä Hankintojen avulla työllistäminen Helsingissä n. 6-8 kk n. 4-6 kk 1. Hankintojen kartoitus ja kilpailutuksen valmistelu 2. Tarjouspyynnön laadinta ja julkaisu 3. Tarjousaika 4. Sopimus ja työllistettävien

Lisätiedot

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous

Liikunta ja osallisuus -hanke. Tukiryhmän kokous Liikunta ja osallisuus -hanke Tukiryhmän kokous 16.12.2016 Kuulumiskierros Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet tukiryhmän kokouksen 7.6. jälkeen Liikunta ja osallisuus -hankkeen keskeisimmät toimenpiteet

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu

Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Työllisyyspoliittinen kuntakokeilu Rikosseuraamusasiakkaat yhteiskunnassa: Työ ja opiskelu -seminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Hallitusohjelma Tavoite ja sisältö pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi

Lisätiedot

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011

HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 HOMELIKE OULU Oulu omaksi 2008 2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Maahanmuuttajien alkuvaiheen ohjauksen ja neuvonnan palveluprosessien kehittäminen verkostorakenteella tavoitteena saumattomuus

Lisätiedot

Kolmas lähde hankkeen työkaluja järjestöille palvelutoiminnan kysymysten käsittelyyn

Kolmas lähde hankkeen työkaluja järjestöille palvelutoiminnan kysymysten käsittelyyn Kolmas lähde hankkeen työkaluja järjestöille palvelutoiminnan kysymysten käsittelyyn Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät, KANTU 2013 Mikkeli 14.-15.2.2013 Arsi Veikkolainen 1 14 kpl ESR-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Said Aden, puh

Espoon kaupunki Pöytäkirja 85. Valtuusto Sivu 1 / 1. Valmistelijat / lisätiedot: Said Aden, puh Valtuusto 09.06.2014 Sivu 1 / 1 3776/14.07.01/2013 Kaupunginhallitus 153 26.5.2014 85 Valtuustoaloite espoolaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi Valmistelijat / lisätiedot: Said Aden, puh. 043

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa

Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Työllisyyden edistäminen sosiaalisena kriteerinä kaupungin hankinnoissa Vantaan kaupunki Elina Patana 7.3.2016 Elinvoimaohjelman 2014-2016 painopisteet 1. Yrityspalveluiltaan ylivoimainen 2. Edelläkävijä

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI

AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI AIKUISSOSIAALITYÖN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ -ASIAKKAIDEN HYVINVOINTIA LISÄÄMÄSSÄ SEKÄ MOLEMPIIN SUUNTIIN TAPAHTUVAN TIEDONKULUN VAHVISTAMISEKSI 1. LÄHTÖKOHDAT Sosiaalityöntekijät kokivat osan asiakastilanteista

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku

Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Savoset Luotsi-palvelut tuotteistamisen polku Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Toimintaa ylläpitävä organisaatio Vaalijalan Kuntayhtymä -Kotipaikka Pieksämäki

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa!

Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa 17.10.2012 OULU Tervetuloa! Ohjelma 9.30-9.40 Tervetuloa koulutukseen Hallintojohtaja Ari Heikkinen, Oulun kaupunki 9.40-10.10 Yhteiskunnallisen yrittäjyyden

Lisätiedot

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa 20.3.2012 Vantaa Riitta-Maija Hämäläinen riitta-maija.hamalainen@thl.fi Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa TÄSTÄ ON PUHE Palvelujen ja tuotannon järjestämisestä

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ J o e n s u u Kyläyhdistysten pitäjäjulistus ja yhteiskunnallinen yrittäminen MATTI VÄISTÖ Osuuskunta Viesimon puheenjohtaja KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ entinen kunta Kunta perustettu

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire

Sosiaalinen yritys. Case: PosiVire Sosiaalinen yritys Case: PosiVire Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen yritys Yhteiskunnallinen yritys hoitaa yhteiskunnallista tehtävää kannattavan liiketoiminnan avulla Ei tarkkaa määritelmää Suomessa tai

Lisätiedot