ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI"

Transkriptio

1 ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero 563/ /2010 Käsittelijä Jaana Niemi Puhelinnumero Projektikoodi S10018 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi Välityömarkkinoiden kehittäminen sosiaalisella yrittäjyydellä Tampereen kaupunkiseudulla, SYS-hanke Ohjelma Manner-Suomen ESR-ohjelma Ohjelman osio Länsi-Suomen suuralueosio Toimintalinja 2 : Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen Projektityyppi Projekti, jossa on henkilöitä mukana Vastuuviranomainen Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Aloituspäivämäärä Päättymispäivämäärä PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT Toteuttajan nimi Tampereen kaupunki Projektin vastuuhenkilön nimi Matti Luukinen Sähköpostiosoite Puhelinnumero LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT Täyttäjän nimi Merja Vänttinen-Ala Sähköpostiosoite Puhelinnumero PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ Projektin taustalla oli Tampereen kaupunkiseudun työpoliittinen toimintaohjelma v , jossa yhtenä painopisteenä oli monimuotoisen yrittäjyyden edistäminen erityisesti työpolitiikan näkökulmasta ja erityistä huomiota kiinnitettiin sosiaalisen yrittäjyyden kehittämiseen. Myös Pirkanmaan TE-keskuksen alueellinen työllisyysstrategia v mainitsi sosiaalisen yrittäjyyden: yrittäjyyden edistämisen yksi toimenpide-ehdotus oli sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen ja markkinointi. Lisäksi aiemman ESRkauden hankkeen, Pirkanmaan Syke -projektin, työ ja kokemukset olivat hyvänä tausta-aineistona projektille. Toisaalta projektin taustalla oli halu löytää vajaakuntoisille ja pitkäaikaistyöttömille lisää tuettuja työmahdollisuuksia lähellä avoimia työmarkkinoita. Työskentely sosiaalisessa yrityksessä on usein lähempänä tavanomaista työntekoa kuin muu tuettu työ. Julkisissa hankinnoissa voidaan käyttää sosiaalisia kriteereitä uuden hankintalain mukaisesti. Myös tämä oli projektin suunnittelun taustalla. EURA JÄRJESTELMÄ 1/11

2 Edellä kuvattujen taustojen perusteella lähtökohtana projektissa oli sosiaalisen yrittäjyyden edelleen kehittäminen siten, että sen työllistämisvaikutukset ja merkitys välityömarkkinoilla kasvaisivat. Pirkanmaalla oli hankkeen alkaessa muuhun maahan nähden paljon sosiaalisia yrityksiä, mutta ne olivat kooltaan pieniä ja niiden vaikutukset työllisyyden hoidossa eivät vielä olleet merkittäviä. Kohderyhmänä projektissa olivat uutta sosiaalista, välityömarkkinoille sijoittuvaa yrittäjyyttä suunnittelevat kaupunkiseudun kunnat, yritykset, yksityishenkilöt ja kolmannen sektorin tuotannollista toimintaa harjoittavat yhdistykset ja työkeskukset. Välillisesti kohderyhmänä olivat vajaakuntoiset ja ja pitkäaikaistyöttömät työnhakijat. Määrällisenä tavoitteena projektissa oli tukea alkuun 4 sosiaalista yritystä ja synnyttää niihin 40 uutta, välityömarkkinoille sijoittuvaa työpaikkaa. Myös uudenlaisia sosiaalisen yrittäjyyden liiketoimintamalleja tavoiteltiin. Toisaalta tavoitteena oli tehdä tunnetuksi ja saada aikaan pelisäännöt sosiaalisten kriteerien käytöstä julkisissa hankinnoissa ja edistää sosiaalisten vaikutusten osoittamista ja mittaamista. Nämä jälkimmäiset tavoitteet edistävät välillisesti sosiaalista yrittäjyyttä vaikuttamalla niiden toimintaympäristöön ja toiminnan tunnettuuteen. Koska Tampereen kaupunkiseudulla oli laajaa kokemusta osuustoiminta- ja sosiaalisen yrittäjyyden kehittämisestä, projektissa oli tavoitteena selvittää mahdollisuutta perustaa Tampereelle valtakunnallinen osuustoiminta- ja sosiaalisen yrittäjyyden osaamiskeskus. 5. PROJEKTIN TOTEUTUS JA YHTEISTYÖ Projektin asiakkaita olivat sosiaalista yritystoimintaa suunnittelevat yritykset, yhdistykset yms. ja olemassa olevat sosiaaliset yritykset, jotka ovat tehdyn työnjaon mukaisesti olleet lähinnä Tampereen kaupungin toteuttaman Välke-projektin asiakkaita. Projektilla oli yhteensä 12 yritysasiakasta, sosiaalisia ja muita yrityksiä. Yhdistyksiä ja muita yhteisöjä, joiden kanssa tehtiin yhteistyötä sosiaalisen yrittäjyyden osalta olivat esim. Etuovilla ry Kurusta, Yhdessä Selviytymisen Tuki ry Tampereen Hervannasta, Tampereen Kaupunkilähetys ry, Tampereen kaupunki ja Tampereen seurakuntien yhteiskunnallinen työ. SYS-projekti verkostoitui muiden alueiden sosiaalisen yrittäjyyden kehittämishankkeisiin, esim. Teho2-, joka toimi Keski-Suomessa. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin teeman osalta yhteistyötä tehtiin lähinnä yhdistysten ja Tampereen kaupungin Työllisyydenhoidon palveluyksikön kanssa. Sosiaalisen tilinpidon toteuttajiksi projektin tuella tulivat yhdistyksistä Tampereen Invalidien Työtuki Titry ry, Silta-Valmennusyhdistys ry, Tampereen A-kilta ry ja Yhdessä Selviytymisen Tuki ry. Myöhemmin aloitettiin toinen sosiaalisten vaikutusten arviointiprosessi, jota toteuttivat projektin tuella Tampereen Työllistämisyhdistys Etappi ry, Kansalaistalo Mansikkapaikka ry, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry, Tampereen A-klinikkasäätiö, Pirkanmaan Sininauha ry ja Sopimusvuori ry. Sosiaalisten vaikutusten II verkostoprosessi eteni projektin viimeisellä kaudella kolmella projektin organisoimalla vertaistapaamisella ja 2/2 lähikonsultointipäivällä, jonka toteutti sopimuksen mukaisesti Syfo Oy. EURA JÄRJESTELMÄ 2/11

3 Työllisyydenhoidon palveluyksikön johtoryhmän jäsenten kanssa työstettiin TYPA:n sosiaalisten vaikutusten arvioinnin aineistonkeruuta kahdenkeskisissä tapaamisissa alkukevään 2012 aikana. Johtoryhmän jäseniä osallistui valmiin arvioinnin tarkastustilaisuuteen toukokuussa ja johtoryhmä kokonaisuudessaan kokoontui tuottamaan johtopäätökset arvioinnin tuloksista kesäkuussa. Sosiaalisten vaikutusten edellä kuvattuihin arviointiprosesseihin saatiin konsultointiapua ja tehtiin paljon yhteistyötä yhteiskunnallisen yrityksen, SYFO Oy:n kanssa. Projektin kehittämisryhmässä oli edustettuna alueen kunnat, työvoimatoimistot, ELY-keskus, osuustoimintakeskus, Titry ja Välke-projekti. Kehittämisryhmä kokoontui projektin toiminta-aikana yhteensä 19 kertaa. Sosiaalisten kriteerien käyttöä Tampereen kaupungin hankinnoissa edistettiin epävirallisessa työryhmässä. Työryhmässä oli edustettuina Tampereen kaupungin suunnittelupäälliköitä tilaajaryhmästä ja Tampereen Logistiikan hankintalakimies. Mukana työssä oli alkuvaiheessa myös Espoon kaupungin strategisen hankintatoiminnan johtaja, koska Espoo on ollut edelläkävijä sosiaalisten kriteerien käytössä. Sosiaalisten kriteerien työryhmä kokoontui projektin viimeisellä kaudella kaksi kertaa ja koko projektin aikana 16 kertaa. Tampereen kaupungin Kestävä yhdyskunta yksikön kanssa tehtiin projektin loppupuolella yhteistyötä sosiaalisten kriteerien edistämisen kotipesän löytämiseksi projektin päätyttyä sekä sosiaalisten ja ympäristönäkökohtien yhteisessä edistämisessä Tampereen kaupungin hankinnoissa. Valtakunnalliseen sosiaalisten kriteerien käytön edistämiseen osallistuttiin konkreettisella tavalla tekemällä yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen hallinnoiman Etelä-Suomen palveluinnovaatiot (Espinno) hankkeen kanssa. Muiden Pirkanmaan välityömarkkinahankkeiden kanssa tehtiin yhteistyötä. Tampereen kaupungin toinen välityömarkkinahanke, Välke-projekti, oli tärkeä yhteistyökumppani SYS-hankkeen toteutuksessa, koska siihen sisältyy myös sosiaalisen yritystoiminnan kehittämisen osio. Etelä-Pirkanmaalla toteutuvassa Välikehankkeessa oli SYS:n ja Välkkeen kanssa samoja tavoitteita, vaikka maantieteellinen alue on erilainen. Välike-projektin työvalmentaja oli SYS-projektin aktiivinen osallistuja, koska hänelle kuuluu myös sosiaalisen yritystoiminnan kehittäminen. Myös heidän alueellaan pohdittiin kaupungin omistaman sosiaalisen yrityksen perustamista ja mm. sen osalta tehtiin yhteistyötä. Tampereen kaupunkiseudun kuntien kanssa tehtiin yhteistyötä sosiaalisten kriteerien käytön edistämisen osalta tiedottamalla ja kouluttamalla kuntien hankinta-asiantuntijoita kriteerien käyttöön. Sosiaalisen yrityksen perustamisedellytyksiä selvitettiin mm. kurulaisen Etuovilla ry:n kanssa. EURA JÄRJESTELMÄ 3/11

4 6. JULKISUUS JA TIEDOTTAMINEN Projektin tiedottaminen jakaantui yleiseen tiedottamiseen, mukaanlukien toimien ja tulosten raportointi rahoittajille ELY-keskukselle ja Tampereen kaupungin Osaamisen ja elinkeinojen kehittämisen lautakunnalle ja projektin teemojen edistämiseen kohderyhmien parissa. Tiedottamista tehtiin projektissa projektin kehittämisryhmälle ja ohjausryhmälle, kumppaneille kuten ELYkeskus, te-toimisto, Työvoiman palvelukeskus, Tampereen kaupunkiseudun kuntien työllisyysvastaavat, sosiaalisten yritysten yhteyshenkilöverkosto, sosiaaliset yritykset, Pirkanmaan muut välityömarkkinaprojektit ja muut samojen teemojen parissa työskentelevät projektit ja tahot, Tampereen kaupunki ja tilaajien edustajat, muut julkiset hankkijat, oppilaitokset jne. Tiedotuskanavia ja tapoja olivat seminaarit, tiedotustilaisuudet (myös valtakunnalliset), työllisyysfoorumit, sähköiset kanavat kuten Työllisyysportti.fi, sen verkkolehti Sarana, Tampereen kaupungin intranet Loora, kaupungin henkilöstölehti Vilkku ja blogit. Painettua tiedotusta tehtiin mm. sosiaalisten kriteerien käytön valtakunnallisen oppaan ja Työllisyydenhoidon palveluyksikön sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tiivistelmän avulla. Projektin viimeisellä kaudella tiedotettiin ja pidettiin projektia julkisuudessa seuraavasti: SYS-projekti, helsinkiläinen sosiaalinen yritys Posivire Oy ja Kuntaliitto järjestivät yhdessä Sosiaalisten yritysten tapaamisen Kuntatalolla Osallistujina oli 16 sosiaalisen yrittäjyyden/yrityksen edustajaa mm. Seinäjoelta, Jyväskylästä, Mikkelistä ja lisäksi Etelä-Suomen kaupungeista. Tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja sosiaalisen yrittäjyyden nykytilasta, tuloksista ja tulevaisuuden näkymistä. Kerättiin yrittäjien kokemuksia yritystoiminnan kehittämiskohteista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Kooste päätettiin lähettää työministeri Lauri Ihalaiselle ja myös esim. tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajalle Tarja Filatoville.Ajatuksena oli, että mahdollisesti pyydetään työministeriltä audienssi, jossa haluttaisiin kuulla, mikä tulee olemaan sosiaalisten yritysten asema tulevaisuudessa ja missä asioiden valmistelun kanssa mennään suhteessa yhteiskunnallisen yrittäjyyden teematyöhön ja sosiaalisia yrityksiä koskevan lain muutostarpeiden selvittelyssä. Vastuun koosteen lähettämisestä ja mahdollisen audienssin pyytämisestä otti Posivire Oy:n toimitusjohtaja. Tampereen kaupungin Kaupunkikehitysryhmän johtoryhmässä käsiteltiin Sosiaalisten kriteerien edistämistä Tampereen kaupungin organisaatiossa projektin päätyttyä. Tampereen kaupungin Osaamis- ja elinkeinolautaukunnan tilauksessa olevien ESR-työllisyysprojektien syyskauden 2011 toiminta ja tulokset olivat esittelyssä lautakunnan kokouksessa SYS-projekin päällikkö oli estynyt esittelemästä projektin kautta sairastumisen vuoksi. TE-hallinto järjesti laajennetun esimiespäivän , jolloin esiteltiin Pirkanmaan ESRtyöllisyyshankkeiden hyviä käytäntöjä otsikolla Vaikuttavat palvelukokonaisuudet välityömarkkinoilla. SYS-projektin osalta esiteltiin sosiaalisten yritysten malleja ja projektin tuella perustetut sosiaaliset yritykset, sosiaalisten näkökohtien käyttökokemukset ja vaikutukset sekä kokemukset ja toimet sosiaalisen mittaamisen alueella. EURA JÄRJESTELMÄ 4/11

5 SYS-projektin loppuseminaari järjestettiin Työllisyysfoorumin otsikon alla Foorumissa esiteltiin aamupäivän ajan projektin tuloksia ja kuultiin puheenvuoroja yhteiskuntavastuun kantamisesta. Kestävän kehityksen kriteerit julkisissa hankinnoissa tilaisuus järjestettiin 8.6. yhteistyössä Tampereen kaupungin Kestävä yhdyskunta yksikön kanssa. Projektipäällikkö esitteli sosiaalisten näkökohtien huomioimisen mahdollisuuksia ja kokemuksia osallistujille, jotka edustivat mm. tamperelaisia oppilaitoksia, Pirkanmaan sairaanhoitopiiriä ja ev.lut.seurakuntayhtymää. Projektipäällikkö kirjoitti Työllisyysportti.fi-sivustolle blogin projektin teemoista SYS-projektiin ja työllisyysasioihin liittyvistä teemoista on informoitu viimeisen toimintakauden aikana yhteensä 171 henkilöä ja koko hankkeen aikana yhteensä 1714 henkilöä. Aktiivisesti SYS-projektin työhön on osallistunut kauden aikana kuusi uutta henkilöä, yhteensä projektin aikana 103 (hankkeen tavoite 60) henkilöä. 6.1 Projektin mahdollinen internet-osoite 7. ONGELMAT JA SUOSITUKSET Projektin toteutuksen ongelmia ja suosituksia toimeenpanon kehittämiseksi ei ole enää ajankohtaista kuvata loppuraportoinnin ollessa kyseessä. 8. PROJEKTIN TULOKSET SYS-projektissa saavutettiin asetetut tavoitteet hyvin, kun otetaan huomioon, että projektissa työskenteli vain yksi henkilö. Sosiaalisten yritysten osalta tavoitteena oli luoda yhdestä kahteen työllistämisvaikutuksiltaan laajaa sosiaalisen yrittäjyyden toimintamallia siten, että syntyy neljä uutta sosiaalista yritystä, joilla on tavoitteena valmentaa ja kuntouttaa työntekijöitä avoimille työmarkkinoille. Yritysten tavoiteltiin luovan 40 välityömarkkinoiden siirtymävaiheen työpaikkaa. Toimintamalleja ja yrityksiä syntyi projektin tuella kolme (yhdistyksen, kaupungin ja ev.lut.seurakuntayhtymän säätiön perustama; toimintamallikuvat toimitetaan ELY-keskukselle sovitun mukaisesti erikseen) ja työpaikkoja 44. Vuosille ajoittunut talouden taantuma ja sosiaalisten yritysten tulevaisuuden epävarmuustekijät vaikuttivat osaltaan siihen, että projektin puitteissa ei syntynyt enempää sosiaalisia yrityksiä. Lisäksi toteutui tavoitteena ollut monimuotoisen yrittäjyyden osaamiskeskuksen ideoinnin liikkeellelaitto ja siihen osallistuminen. Tulosten vaikutukset kohdistuivat yritystoiminnan osalta niin yhdistyksiin, julkisiin toimijoihin kuin työttömiin henkilöihin. Sosiaalisten näkökohtien edistämisessä julkisissa hankinnoissa tavoitteena oli, että kuntien ja muun EURA JÄRJESTELMÄ 5/11

6 julkishallinnon kanssa syntyisi pelisäännöt, joiden mukaan julkishallinto hankintalain mukaisesti tilaajana huomioisi hankinnoissaan sosiaaliset kriteerit. Tavoite toteutui parhaiten Tampereen kaupungin osalta, jolle projektin tuella ja myötävaikutuksella on tehty linjaus sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta kaupungin kilpailutettavissa hankinnoissa ja tuotettu edelleen hyödynnettävissä olevia kokemuksia ja ohjeita näkökohtien huomioimiseen. Muille kaupunkiseudun kunnille ja julkisille toimijoille järjestettiin koulutusta ja tiedotettiin sosiaalisten näkökohtien käyttömahdollisuuksista. Projektissa selvitettiin myös näiden sosiaalisten näkökohtien käytön vaikuttavuutta kilpailutuksissa. Yhteenvetona työllistämistä koskeneen sosiaalisen kriteerin käytöstä kilpailutuksessa ajalla kesäkuu 2010, huhtikuu 2012, yhteensä 6 kilpailutusta, oli, että 95,5 % (64 tarjoajaa 67:stä) palveluntarjoajista sitoutui täyttämään työllistämistä koskevan sosiaalisen kriteerin. Vastaava prosenttiluku 1. vaikuttavuusselvityksen kohdalla keväällä 2010 (neljä kilpailutusta) oli 60 % (24/41). Sosiaalisen kriteerin käytön vaikuttavuustieto työllistettävien henkilöiden osalta ehdittiin selvittää projektin lopulla vain kahden palveluntuottajan osalta. Ensimmäinen oli tuottanut palvelua kyselyn hetkellä 1 v 3 kk:n ajan ja työllistänyt varsinaiseen palvelutuotantoon yhteensä 8 sosiaalisen kriteerin edellyttämää henkilöä (kyseessä oli uusi toimintayksikkö). Edelleen palveluntuottajalla työskenteli neljä työntekijää, yksi oli palannut työttömäksi työnhakijaksi, yksi muuttanut toisella paikkakunnalle ja kahden jatkotilanne ei ollut tiedossa. Toinen palveluntuottaja oli tuottanut palvelua kyselyn hetkellä 9 kk:n ajan. Se oli työllistänyt sosiaalisen kriteerin edellyttämän vähintään kaksi pitkäaikaistyötöntä, vajaakuntoista tai vaikeasti työllistyvää henkilöä, joista 1 työskenteli edelleen palveluntuottajalle ja toinen oli siirtynyt muualle palkkatyöhön. Käyttämällä työllistämisen sosiaalista kriteeriä ostopalvelujen kilpailutuksessa Tampereen kaupunki vaikutti siihen, että näiden kahden palveluntuottajan ja kahden kilpailutuksen kautta työllistettiin yhteensä 10 pitkäaikaistyötöntä tai vajaakuntoista henkilöä ja heistä puolet oli edelleen työsuhteessa palveluntuottajaan n. vuoden kuluttua työsuhteen alkamisesta. Sosiaalinen kriteeri edellytti lisäksi, että työllistämisen pitää pysyä yllä koko sopimuskauden ajan, vaikka työllistettävät henkilöt vaihtuisivatkin. Jatkossa olisi tärkeää kehittää tätä vaikuttavuuden arviointia, sen raportointia ja vaikuttavuudesta viestimistä edelleen. Projektin aikana todettiin, että sosiaalisten näkökohtien huomioimisen saaminen julkisten hankkijoiden hankintakäytäntöihin vaatii paljon vaikuttamistoimintaa ja tapahtuu hitaasti. Projektin tulokset tältä osin olisivat olleet vielä vaikuttavampia, jos Tampereen kaupungin muidenkin kuin hyvinvointipalvelujen kilpailutukset olisi saatu sosiaalisten näkökohtien kokeilualustaksi ja jos muihin julkisiin hankkijoihin vaikuttamiseen olisi ollut enemmän aikaa. Konkreettisimmat vaikutukset kohdistuivat tältä osin Tampereen kaupungin hankintatoimeen, kilpailutettujen hankintojen sisältöön ja osatyökykyisiin ja pitkäaikaistyöttömiin henkilöihin, joille palveluntuottajat ovat työllistämistä koskevaan sosiaaliseen kriteeriin sitoutuen tuottaneet arvion mukaan 15:stä 30:een työpaikkaa palvelutuotannossaan koko sopimuskauden, eli tavallisimmin muutaman vuoden ajaksi. Tampereen kaupungin säästö tästä 15:stä 30:een pitkäaikaistyöttömän, vajaakuntoisen tai vaikeasti työllistettävän henkilön työllistämisestä hankinnan sivutuotteena voidaan laskea olevan n vuodessa. Säästö syntyy oletuksesta, että kunta maksoi ko. työllistetyistä henkilöiden osalta ennen työllistymistä työmarkkinatuen kuntaosuutta 276 /kk/hlö ja toimeentulotukea 350 /kk/hlö. Lisäksi syntyy verotettavaa tuloa 150 /kk/työllistettävä (käytetty Teho2- ESR-hankkeessa tuotettua laskuria; Jussi Hytönen, mukana Kehittämisyhtiö Witas Oy). EURA JÄRJESTELMÄ 6/11

7 Sosiaalisten vaikutusten mittaamisen edistämisen tavoite on saavutettu tukemalla yhdistyksiä tekemään sosiaalista tilinpitoa ja siitä myöhemmin kehitettyä menetelmää Sofie-arviointia sekä tekemällä itse Sofiearviointi Työllisyydenhoidon palveluyksikön toiminnasta. Lisäksi on tutustuttu ja hankittu käyttöön aiemmin Syta-analyysi yhdelle yhdistysasiakkaalle. Sofie-arvioinnin verkostoprosessin tuloksia kuuden viimeisen toimijan osalta ei päästy analysoimaan projektin toiminta-ajan päätyttyä ennen prosessia. Yhdistykset kokivat hyötyneensä sosiaalisten vaikutusten arvointiprosessista esim. siten, että oma toiminta jäsentyi heille aiempaa paremmin arviointi toi esiin kehittämisen paikkoja toiminnassa. Työllisyydenhoidon palveluyksikön osalta arvioinnilla saavutettiin ne tulokset, joita siltä haettiin: palvelujen hyödyllisyyden osoittaminen, tiedon välitäminen sidosryhmille toiminnan vaikutuksista, oman toiminnan selkeä hahmottaminen ja sen selvittäminen, tuoko arviointi lisähyötyä senhetkisiin raportointeihin nähden.yhteenvetona sosiaalisen tilinpidon ja Sofie-järjestelmän mahdollisuuksista osoittaa sosiaalisia vaikutuksia voisi todeta, että kummallakin menetelmällä on mahdollista kuvata niitä läpinäkyvästi ja systemaattisesti. Merkittävin ero ja etu Sofie-järjestelmässä verrattuna sosiaaliseen tilinpitoon on projektin kokemuksen mukaan siinä, että se pakottaa arvioinnin kohteen asemoitumaan sidosryhmiensä kumppaniksi. Tämä tapahtuu sitä kautta, että arvoinnissa lähdetään liikkeelle toimijan sidosryhmien tavoitteista toimijaa kohtaan ja toimijan teoista, joilla noihin tavoitteisiin pyritään. Sofie-järjestelmässä tarkastelu ulotetaan todellisiin toiminnan vaikutuksiin tekojen ja tulosten sijaan.yhdistysten ja Työllisyydenhoidon palveluyksikön em. menetelmien käytöstä, kokemuksista ja tuloksista on viestitty prosessien etenemisen tahdissa julkisissa tilaisuuksissa ja esim. Työllisyysportissa. Vaikutukset ovat näiden tulosten osalta kohdistuneet palvelutuotantoa toteuttaviin yhdistyksiin ja Tampereen kaupungin tuottajayksikköön, Työllisyydenhoidon palveluyksikköön. 9. PROJEKTIN INNOVATIIVISUUS Tampereen Sarka Oy ja Martinus-palvelut Oy ovat ensimmäiset Tampereelle perustetut omistuspohjaltaan in-house tyyppiset, kunnan ja ev.lut.seurakuntayhtymän/säätiön omistamat sosiaaliset yritykset, joilla on mahdollisuus kehittyä merkittäviksi työllistäjiksi Tampereen seudun välityömarkkinoilla. Monimuotoisen yrittäjyyden osaamiskeskus, jonka ideoinnin projekti laittoi alulle, olisi toteutuessaan uudenlainen yritysneuvonnan ym. keskus ainakin Suomen, jollei Euroopan mittakaavassakin. Projekti on tehnyt Suomessa uraauurtavaa työtä sosiaalisten kriteerien käyttömahdollisuuksien tutkimisessa ja käytännön toteutuksissa Tampereen kaupungin tilaajahenkilöiden kanssa. Hankkeessa nostettiin myös tarkasteluun sosiaalisten kriteerien käytön seurannan tärkeys ja kriteerien käytön vaikutusten arviointi, joista ei ollut löydettävissä kokemuksia Suomessa. Kriteerien seurantaa tehdään jo Tampereen kaupungin sopimusseurannan yhteydessä pelkistetyllä tavalla. Vaikutusten arviointia työllistämisen sosiaalisen kriteerin kohdalta toteutettiin otostyyppisesti projektin aikataulun sallimissa rajoissa, ks. kohdasta Projektin tulokset. Projektissa on kokeiltu ja arvioitu kahden sosiaalisten vaikutusten arvioinnin menetelmän, sosiaalisen tilinpidon ja Sofie-palvelun hyödyllisyyttä yhteiskuntavastuun kantamisen osoittamisessa. Näistä menetelmistä jälkimmäinen, Sofie-palvelu, on suomalainen, projektin toiminta-aikana kehitetty innovaatio, jossa yhdistetään sosiaalisen tilinpidon ja SROI (Social Return On Investment) laskelman hyviä puolia. Hankkeen tuella ja merkittävällä työpanoksella on julkaistu Suomen ensimmäinen kuntaorganisaation EURA JÄRJESTELMÄ 7/11

8 sosiaalisten vaikutusten arviointiraportti elokuussa PROJEKTIN TASA-ARVOVAIKUTUKSET Projektin toiminnan kannalta tasa-arvovaikutuksien arviointi ei ole relevanttia. 11. HYVÄT KÄYTÄNNÖT Projektissa on mallinnettu ja tuettu perustamaan kolme välityömarkkinoilla toimivaa sosiaalista yritystä, joihin on syntynyt heinäkuun 2012 loppuun mennessä 44 välityömarkkinoiden siirtymävaiheen työpaikkaa. On myös annettu neuvontaa sosiaalisten yritysten perustamisessa, tuettu liiketoimintasuunnitelmien ja muiden yritystoiminnan alkuvaiheen selvitysten teossa ja hankittu yrityksen alkuvaiheeseen ostopalveluna esim. tukea markkinointiin, joiden merkittävien tukitoimien avulla, muuten otollisessa tilanteessa, on voitu auttaa sosiaalisia yrityksiä aloittamaan toimintansa. Projektin piirissä ja tuella kehitetyistä sosiaalisen yritystoiminnan malleista on tiedotettu niin Tampereen kaupunkiseudun laajuudella kuin muuallakin Suomessa eri tilaisuuksissa, esim. Lappeenrannassa ja Oulussa. Tampereen kaupungin hyvinvointi ja Työllisyydenhoidon palveluyksikön ostopalvelujen n. 15 kilpailutuksessa on kokeiltu työllistämisen sosiaalista kriteeriä. Tuloksena on ollut arviolta 15:stä 30:een työpaikkaa pitkäaikaistyöttömille, vajaakuntoisille tai vaikeasti työllistyville henkilöille. Kokeilun yhteydessä on haettu hyviä käytäntöjä sille, miten sosiaalisten näkökohtien käyttö hankinnoissa organisoidaan julkisen toimijan, tässä tapauksessa Tampereen kaupungin, organisaatiossa useita tahoja koskevaksi, toimivaksi käytännöksi kilpailutuksen alkumetreiltä vaikutusten viestimiseen saakka. On myös vaikutettu siihen, että Tampereen kaupungin talous- ja strategiaryhmä on linjannut kestävän kehityksen kriteerien käytön kaupunkiorganisaatiossa ensimmäisen kerran. Näitä hyviä käytäntöjä on levitetty tiedottamalla ja järjestämällä koulutusta sosiaalisten näkökohtien käyttömahdollisuuksista julkisissa hankinnoissa ja Tampereen kaupungin kokemuksista siinä. Tiedottamisen ja koulutuksen kohderyhminä ovat olleet Tampereen kaupunkiorganisaatio laajasti, Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja muiden julkisten hankintojen hankinta-asiantuntijat sekä projektin muut yhteistyötahot. Projektista on oltu mukana tuottamassa Etelä-Suomen palveluinnovaatiot (Espinno) -hankkeen johtamana erittäin tarpeelliseksi koettua kansallista opasta sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta julkisissa hankinnoissa ja tuotettu oppaaseen kuvaukset joistakin tamperelaisista hankintaesimerkeistä. Tässä prosessissa tietoa Tampereen kaupungin hyvistä käytännöistä levisi ensin oppaan työstövaiheessa Espinno-hankkeen kumppaneille Etelä-Suomessa ja Oulussa sekä myöhemmin valmiin oppaan kautta koko Suomeen. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin osalta projektin tuella on autettu todentamaan yhteensä 11 arvioinnin kautta sosiaalisen tilinpidon ja Sofie-järjestelmän mahdollisuudet osoittaa toimijan sosiaalisia vaikutuksia yhteiskunnassa. Näiden menetelmien käyttöä on projektin puitteissa levitetty ensin yhdeltä yhdistystoimijalta kolmelle seuraavalle ja sen jälkeen vielä kuudelle toimijalle. EURA JÄRJESTELMÄ 8/11

9 12. TOIMINNAN JATKUVUUS Projektin piirissä ja tuella perustetut sosiaaliset yritykset jatkavat toimintaansa itsenäisesti. Jatkossa sosiaalisten yritysten neuvonnan pitäisi tapahtua muun alkavien yritysten neuvonnan yhteydessä Uusyrityskeskusten yritysneuvojien toimesta, mikä ei ole riittävää. Tulevaisuuden mahdollisuus on, että v alusta Tampereella toimii Monimuotoisen yrittäjyyden osaamiskeskus, jossa saa neuvontaa ja palvelua yritystoiminnan aloittamiseksi ja vauhtiin saamiseksi kaikenlaisten yritysmuotojen osalta ja johon kerääntyy pirkanmaalainen jo nyt laaja kokemus monimuotoisesta yrittäjyydestä. Sosiaalisten näkökohtien huomioimisen osalta asian omistajuus tulevaisuudessa on projektin päättyessä vielä työstämisen vaiheessa. Projektin päättyessä näyttää siltä, että omistajuus sosiaalisten kriteerien käytön ja edistämisen suhteen voisi jakaantua Tampereen kaupunkiorganisaatiossa siten, että Talous- ja strategia ryhmä linjaa kestävän kehityksen kriteerien käytön yleisellä tasolla kaupunkiorganisaatiossa, Tampereen Logistiikka liikelaitos ottaa puheeksi ympäristö- ja sosiaalisten kriteerien käytön kunkin kilpailutusprosessin alussa ja antaa perustietoa käyttömahdollisuuksista, Kestävä yhdyskunta yksikkö raportoi kaikista kestävien hankintojen toteutumisesta, mukaan lukien sosiaaliset kriteerit. Eniten avoin kysymys on, kuka voisi jatkossa vastata sosiaalisten näkökohtien sisällöllisestä edistämisestä ja kehittämisestä. Mahdollisia tahoja voisivat olla pormestarin asettama hankintayhteyshenkilöiden verkosto (käynnistynee syyskuussa 2012), tilaajan suunnitteluryhmän kokoukset ja/tai Kehittämis- ja suunnitteluyksikkö. Sosiaalisten näkökohtien huomioimisen sisällöllisten mahdollisuuksien ollessa laajat, konsultoitavia asiantuntijoita sisällön osalta voisivat olla esim. työllistämisen osalta Työllisyydenhoidon palveluyksikkö ja esteettömyysasioiden osalta kaupungin esteettömyysasiamies. Kaiken kaikkiaan Tampereen kaupungin tulevaisuuden mahdollisuutena on pysyä edelläkävijänä sosiaalisten näkökohtien käyttäjänä ja näin vahvistaa kaupungin jo tunnettua roolia kestävän kehityksen toteuttajana. Pysyvää neuvontaa sosiaalisten näkökohtien käytöstä saa Kuntaliiton Julkisten hankintojen neuvontayksiköstä, mistä kuitenkin puuttuu käytännön kokemukset näkökohtien käytöstä yksittäisissä kilpailutuksissa. Tätä puutetta korjaa osaltaan Sosiaaliset näkökohdat julkisissa hankinnoissa -opas, joka löytyy sähköisenä tiedostona espinno.fi sivustolta. Vireillä on myös ollut kesästä 2012 lähtien Syfo Oy:n aloitteesta kansallinen tietopankkihanke, jota Tekes rahoittaisi ja johon osallistumiseen Tampereen kaupunki on ilmaissut alustavan kiinnostuksensa. Sosiaalisten vaikutusten osoittamisen osalta kukin toimija, yhdistys ja Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö vastaa itse siitä, ottaako kokeillun sosiaalisten vaikutusten arvioinnin menetelmän jatkuvaan käyttöön ja miten monipuolisesti sitä hyödyntää omassa toiminnassaan. Yhdistykset voivat levittää kokemustaan ja osaamistaan käyttämästään menetelmästä halutessaan muille yhdistyksille ja pyrkiä osoittamaan sosiaalisia vaikutuksiaan yhdessä esim. palveluntilaajien ja rahoittajien suuntaan. Tulevaisuuden mahdollisuuksia on, että sosiaalisten vaikutusten osoittamisesta tulee osa tilaamisen prosessia siten, että palveluntarjoajat voivat saada etua kilpailutustilanteessa vaikutusten osoittamisen menetelmän käytöstä. Pidemmälle viety mahdollisuus on, että tilaajat voivat alkaa tilata sosiaalisia vaikutuksia, joita palveluntuottajat toiminnastaan raportoivat. Tampereen kaupunki voi myös halutessaan laajentaa menetelmän käyttöä. Toteutuessaan monimuotoisen yrittäjyyden osaamiskeskuksessa voisi olla sosiaalisten vaikutusten mittaamisen tietopankki sosiaalisten vaikutusten osoittamisen ollessa merkittävällä sijalla esim. EURA JÄRJESTELMÄ 9/11

10 sosiaalisten ja yhteiskunnallisten yritysten toiminnassa. 13. PROJEKTIN RAHOITUS Projektin rahoitus suunnitelman * mukaan: Projektin toteutunut rahoitus: ESR- ja valtion rahoitus ,00 75 % ,46 74 % Kuntien rahoitus ,00 25 % ,76 26 % Muu julkinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Yksityinen rahoitus 0 0 % 0 0 % Tulot 0 0 % 0 0 % Rahoitus yhteensä , % , % * Suunnitelma = viimeisin hyväksytty projektisuunnitelma 14. YHTEENVETO PROJEKTIN TOTEUTUKSESTA JA TULOKSISTA Välityömarkkinoiden kehittäminen sosiaalisella yrittäjyydellä Tampereen kaupunkiseudulla, SYSprojektilla, joka toteutui ajalla , oli kolme tavoitealuetta: sosiaalisen yrittäjyyden edistäminen, sosiaalisten näkökohtien edistäminen julkisissa hankinnoissa ja sosiaalisen mittaamisen edistäminen. Sosiaalisten yritysten osalta tavoitteena oli luoda yhdestä kahteen työllistämisvaikutuksiltaan laajaa sosiaalisen yrittäjyyden toimintamallia siten, että syntyy neljä uutta sosiaalista yritystä, joilla on tavoitteena valmentaa ja kuntouttaa työntekijöitä avoimille työmarkkinoille. Yritysten tavoiteltiin luovan 40 välityömarkkinoiden siirtymävaiheen työpaikkaa. Toimintamalleja ja yrityksiä syntyi projektin tuella kolme Kotityöpalvelu Kotoisa Oy (Hervanta), Tampereen Sarka Oy (Tampereen kaupungin omistama) ja Martinuspalvelut Oy (Martinus-säätiön omistama) ja työpaikkoja 37. Vuosille ajoittunut talouden taantuma ja sosiaalisten yritysten tulevaisuuden epävarmuustekijät vaikuttivat osaltaan siihen, että projektin puitteissa ei syntynyt enempää sosiaalisia yrityksiä. Lisäksi toteutui tavoitteena ollut monimuotoisen yrittäjyyden osaamiskeskuksen ideoinnin liikkeellelaitto ja siihen osallistuminen. Sosiaalisten näkökohtien edistämisessä julkisissa hankinnoissa tavoitteena oli, että kuntien ja muun julkishallinnon kanssa syntyisi pelisäännöt, joiden mukaan julkishallinto hankintalain mukaisesti tilaajana huomioisi hankinnoissaan sosiaaliset kriteerit. Tavoite toteutui parhaiten Tampereen kaupungin osalta, jossa projektin tuella ja myötävaikutuksella julkaistiin marraskuussa 2011 uudessa hankintaoppaassa linjaus sosiaalisten näkökohtien huomioimisesta kaupungin kilpailutettavissa hankinnoissa muiden kestävän kehityksen mukaisten hankintalinjausten osana. Projekti tuotti hankintaoppaaseen Tampereen kaupungissa saatuja kokemuksia ja ohjeita sosiaalisten näkökohtien huomioimiseen. Muille kaupunkiseudun kunnille ja julkisille toimijoille järjestettiin koulutusta ja tiedotettiin sosiaalisten näkökohtien käyttömahdollisuuksista. Tampereen kaupungin hyvinvointi- ja Työllisyydenhoidon palveluyksikön ostopalvelujen yhteensä n. 15 kilpailutuksessa on kokeiltu työllistämisen sosiaalista kriteeriä. Tuloksena on ollut arviolta 15:stä 30:een työpaikkaa pitkäaikaistyöttömille, vajaakuntoisille tai vaikeasti työllistyville henkilöille koko sopimuskauden, eli tavallisimmin muutaman vuoden ajaksi. Sosiaalisten näkökohtien edistämisen ollessa melko uusia asia Suomessa, tavoitteena oli myös kansallisen, selkeän ohjeistuksen saaminen näkökohtien EURA JÄRJESTELMÄ 10/11

11 käytöstä. Projektista on oltu mukana tuottamassa Etelä-Suomen palveluinnovaatiot (Espinno) -hankkeen johtamana tällaista opasta (oppaan nimi Sosiaaliset näkökohdat julkisissa hankinnoissa - lähtökohtia, kokemuksia ja mahdollisuuksia) ja tuotettu oppaaseen kuvaukset joistakin tamperelaisista hankinnoista, joissa on käytetty sosiaalista kriteeriä. Sosiaalisten vaikutusten mittaamisen edistämisen tavoite on saavutettu tukemalla neljää tamperelaista yhdistystä tekemään sosiaalista tilinpitoa ja kuutta toimijaa (viisi yhdistystä ja yksi säätiö) siitä myöhemmin kehitettyä menetelmää, Sofie-arviointia sekä tekemällä itse Sofie-arviointi kunnallisen toimijan, Työllisyydenhoidon palveluyksikön toiminnasta. Sofie-arvioinnin verkostoprosessin tuloksia kuuden viimeisen toimijan osalta ei päästy analysoimaan projektin toiminta-ajan päätyttyä ennen prosessia. Yhdistykset kokivat hyötyneensä sosiaalisten vaikutusten arvointiprosessista esim. siten, että oma toiminta jäsentyi heille aiempaa paremmin ja arviointi toi esiin kehittämisen paikkoja toiminnassa. Työllisyydenhoidon palveluyksikön osalta arvioinnilla saavutettiin ne tulokset, joita siltä haettiin: palvelujen hyödyllisyyden osoittaminen, tiedon välittäminen sidosryhmille toiminnan vaikutuksista, oman toiminnan selkeä hahmottaminen ja sen selvittäminen, tuoko arviointi lisähyötyä senhetkisiin raportointeihin nähden. Yhteenvetona sosiaalisen tilinpidon ja Sofie-järjestelmän mahdollisuuksista osoittaa sosiaalisia vaikutuksia projektissa todettiin, että kummallakin menetelmällä on mahdollista kuvata niitä läpinäkyvästi ja systemaattisesti. Tulevaisuuden mahdollisuuksia on, että sosiaalisten vaikutusten osoittamisesta tulee osa tilaamisen prosessia siten, että palveluntarjoajat voivat saada etua kilpailutustilanteessavaikutusten osoittamisen menetelmän käytöstä. Pidemmälle viety mahdollisuus on, että tilaajat voivat alkaa tilata sosiaalisia vaikutuksia, joita palveluntuottajat toiminnastaan raportoivat. 15. AINEISTON SÄILYTYS Missä säilytetään projektin toteutukseen liittyviä asiakirjoja, kuten kirjanpitoaineistoa, toiminnan tarkastuksen kannalta tarpeellisia asiakirjoja, tietoja toiminnasta ja osallistujista sekä ohjausryhmän pöytäkirjoja. Säilytyspaikan osoite tai yhteystiedot. Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö, Hammareninkatu 8 B, 2. krs/arkistohuone, Tampere. Päiväys ja allekirjoitus Pekka Kivekäs tilaajapäällikkö EURA JÄRJESTELMÄ 11/11

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2010 Diaarinumero EPOELY/336/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Tuija Nikkari Puhelinnumero 040-551 9844 Projektikoodi

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/1270/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11979 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 16.06.2011 Diaarinumero SATELY/209/05.02.07/2010 Käsittelijä Maija Saari Puhelinnumero 044 712 4048 Projektikoodi

Lisätiedot

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI

VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Tuija Nikkari 2012 VÄLI- JA LOPPURAPORTOINTI Raportointikoulutus 23.8.12 Raportoinnin tarkoitus Raportoinnin tehtävänä on tuottaa tietoa projektin etenemisestä ja tuloksista rahoittajalle, yhteistyökumppaneille

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 29.01.2014 Diaarinumero POPELY/164/2014 Käsittelijä Verna Mustonen Puhelinnumero 0295 023 573 Projektikoodi S12432

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11424 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 20.09.2012 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 03.02.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 31.08.2011 Diaarinumero UUDELY/1363/04.00.05.00/2010 Käsittelijä Sanna Laiho Puhelinnumero 050 314 0060 Projektikoodi

Lisätiedot

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi?

Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Millainen voisi olla yhteiskunnallisen yrityksen brändi? Ajatusakvaario Onko tilaa, onko tilausta? Työmarkkinoille integroivan yhteiskunnallisen yrittäjyyden mahdollisuudet hoivapalveluissa Dialogifoorumi

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/

Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 9/ Helsingin kaupunginhallitus Pöytäkirja 1 (6) 15 Osallistuminen EU:n Suomen rakennerahasto-ohjelmasta toteutettavan hankkeen "Hankinnoista duunia" toteuttamiseen HEL 2015-002023 T 02 05 02 Päätös Päätöksen

Lisätiedot

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1

Kuntaliitto ja TEROKA -yhteistyösuunnitelma vuosille 2008 2010 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 8.2.2008: Elisa Hyvönen (KTL, Teroka) Sirkka Rousu (Kuntaliitto) 1 Kuntaliiton ja TEROKA-hankkeen yhteistyösuunnitelma viestinnästä kuntiin Yhteistyön toimintaperiaatteet Tarkoitus - Sosioekonomisia terveyseroja

Lisätiedot

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta

Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti. Projektipäällikkö Antti Honkarinta Vastuulliset hankinnat työllisyyttä ja kestävää kehitystä edistämässä -projekti Projektipäällikkö Antti Honkarinta 31.10.2013 Projektin toteuttajaorganisaatio on Oulun kaupunki. Projekti sijoittuu konsernipalvelujen

Lisätiedot

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU

KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU KESTÄVÄ SEINÄJOEN SEUTU - SEINÄJOEN SEUDUN ILMASTOSTRATEGIA - hankkeen toimenpiteiden toteuttaminen (kunnat, yritykset, kuluttajat) Mika Yli-Petäys projektipäällikkö, Lapuan kaupunki Toimitusjohtaja, Thermopolis

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 6. VIRTA OULUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Virta Oulu alahankkeessa noudatetaan Oulun kaupungin viestintäohjetta: http://www.ouka.fi/viestinta/pdf/viestintaohje.pdf Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY

Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Tilannekatsaus Kasvupalveluista ELO-verkostolle lokakuu 2016 Tea Raatikainen / Lähde: J. Tonttila/ TEM, Pasi Patrikainen KESELY Kasvupalvelu TE-palvelut ja yrityspalvelut kootaan julkiseksi kasvupalveluksi.

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN SEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007 2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero POPELY/604/04.00.05.00/2011 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn

Lisätiedot

Kuntaesimerkkinä Oulu

Kuntaesimerkkinä Oulu Kuntaesimerkkinä Oulu 20.3.2012 Yritysyhteistyön koordinaattori, Tekijäpuu palvelu / Tuvilta Työelämään hanke / Konsernipalvelut Satu Kaattari-Manninen Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa Vaikka

Lisätiedot

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta

Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen avaimet luonnosta Forssan seudun Green Care klusterihankkeen 2016 2017 aloitusseminaari 16.2.2016 Yliopettaja Päivi Homan-Helenius HAMK ja tutkija Anja Yli-Viikari

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Kolmas lähde hankkeen työkaluja järjestöille palvelutoiminnan kysymysten käsittelyyn

Kolmas lähde hankkeen työkaluja järjestöille palvelutoiminnan kysymysten käsittelyyn Kolmas lähde hankkeen työkaluja järjestöille palvelutoiminnan kysymysten käsittelyyn Kansalaisyhteiskunnan tutkimus- ja kehittämispäivät, KANTU 2013 Mikkeli 14.-15.2.2013 Arsi Veikkolainen 1 14 kpl ESR-

Lisätiedot

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt

Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt LIITE 8. VIRTA RAAHEN SEUDUN VIESTINTÄSUUNNITELMA Taulukko 1. Sisäinen viestintä. Kohderyhmä Rooli Viestinnän tavoite Viestinnän väline/vastuuhenkilöt Koordinaatiohankkeen ja alahankkeiden työntekijät

Lisätiedot

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto

Parempaa huomista ihmisille. Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Parempaa huomista ihmisille Yhdistykset ja Euroopan sosiaalirahasto Porvoo 20.4.2016 Hämeen ELY-keskus Merja Rossi Yhdistykset hyvinvointia luomassa EU -ohjelman ja Euroopan sosiaalirahaston ESR tavoitteena

Lisätiedot

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus

Hankkeen toiminta. ESR-koordinaattori Sanna Laiho. Uudenmaan ELY-keskus Hankkeen toiminta ESR-koordinaattori Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 28.5.2013 Ohjausryhmä tai erillinen asiantuntijaryhmä (1) Lump Sum hankkeen neuvotteluvaiheessa harkitaan tapauskohtaisesti, tullaanko

Lisätiedot

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla

Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Kainuun alueellinen työkokousseminaari: 17.11.2014 Kajaani Teema: työ- ja toimintakyvyn arviointi välityömarkkinoilla Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vates-säätiön, Välityömarkkinat osana työelämää

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan?

Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Mitä vesienhoidon välittäjäorganisaatiolta vaaditaan? Lappajärvi 19.11. 2014 Laura Liuska / VYYHTI-hanke Välittäjäorganisaatio: mikä ja miksi? Vesienhoidossa vapaaehtoisen paikallisen kunnostustoiminnan

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke

Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke Maahanmuuttajista elinvoimaa Koillismaalle - hanke 1.8.2016-28.2.2019 10.10.2016 Perustietoa hankkeesta Päärahoittajat: Euroopan sosiaalirahasto, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ

KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ J o e n s u u Kyläyhdistysten pitäjäjulistus ja yhteiskunnallinen yrittäminen MATTI VÄISTÖ Osuuskunta Viesimon puheenjohtaja KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄ entinen kunta Kunta perustettu

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus

Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vuorovaikutus Korkeakoulujen KOTA -seminaari 20.8.2013 Erikoissuunnittelija, KT Hannele Seppälä, Korkeakoulujen arviointineuvosto Korkeakoulujen yhteiskunnallisen ja alueellisen

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja

Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo. 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Sosiaalinen näkökulma julkisissa hankinnoissa case Espoo 21.10.2010 Timo Martelius Strategisen hankintatoiminnan johtaja Espoon kaupungin strategia + ohjeet Hankintaohje on sosiaalisten kriteerien osalta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 10.02.2015 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa 20.3.2012 Vantaa Riitta-Maija Hämäläinen riitta-maija.hamalainen@thl.fi Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa osallisuuden edistäjinä Etelä-Suomessa TÄSTÄ ON PUHE Palvelujen ja tuotannon järjestämisestä

Lisätiedot

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet

Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori hyvinvointipalvelujen tuottajana: haasteet ja uudet mahdollisuudet Kolmas sektori: palveluita vai muita? Ylijohtaja Raimo Ikonen 12.4.2010 Julkisten ja yksityisten palveluntuottajien osuudet

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ

TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ TPY:N ALUEELLINEN TOIMINTA JA SIIHEN LIITTYVÄ YHTEISTYÖ Alueelliset työpajapäivät Tampereella 10.6. Anna Kapanen, jäsenpalvelupäällikkö Valtakunnallinen työpajayhdistys Yleistä TPY:ssä - 228 jäsentä (kesäkuu

Lisätiedot

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyt

Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyt Sosiaalinen ja yhteiskunnallinen yrittäjyys nyt Sosiaalisen ja yhteiskunnallisen yrittäjyyden tila ja tulevaisuus -dialogifoorumi Keskiviikko 19.10.2011, Turku Projektipäällikkö Ville Grönberg, Yhteinen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO

Työllisyyspoliittinen avustus TYPO TriPla-hanke TriPla-hanke LounaPlussa ry:n ja Hämeen Kylät ry:n toteuttama välityömarkkinahanke, jossa työllistetään palkkatuella pitkään työttömänä olleita henkilöitä yhdistyksiin ja yrityksiin Toimialueena

Lisätiedot

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009

LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 LISÄYS ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAAN VUODELLE 2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 3.3.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 24.2.2009 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015

Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Sote-uudistus, itsehallintoalueet ja aluejaon perusteet Hallituksen linjaus 7.11.2015 Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen Hallituksen tiedotustilaisuus

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA

MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupunginhallitus 18.1.2016 Liite 1 10 MIKKELIN KAUPUNGIN KESKEISET TYÖTTÖMYYSPROSENTIT 15 KUUKAUDEN AIKAJANALLA Kaupungin työttömyysprosentit kuvataan tässä esityksessä suhteessa koko maahan ja Etelä-Savoon.

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e

Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli. L A S T A - h a n k e Kaltoinkohdellun lapsen tutkinnan- ja auttamisen toimintamalli L A S T A - h a n k e 2014 16 LASTA- hankkeen organisaatiokaavio 2013 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) Sisäasiainministeriö (SM)/Poliisihallitus

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017-2020 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus osahankkeen

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2015 1. LEADER TOIMINNAN TAVOITTEET OHJELMAKAUDELLA 2014 2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa esitetään suuntaviivat maatalouden ja maaseudun kehittämiselle

Lisätiedot

EKA Opin Ovi -projekti

EKA Opin Ovi -projekti EKA Opin Ovi -projekti 1.12.2009 31.12.2011 Projektipäällikkö Minna Miikki Etelä-Karjalan aikuisopisto AKTIVA Puh. 040 741 2273 minna.miikki@ek-aktiva.fi Taustaa EKA Opin Ovi -projektille Valtakunnallinen

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI).

Ensimmäinen teemaryhmätapaaminen järjestetään torstaina klo MTC Oy:n tiloissa (osoite: Pohjoisranta 11 F, PORI). Välkky on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama ja Satakunnan ELY-keskuksen hallinnoima projekti. Välkky kehittää ja koordinoi kokonaisvaltaisesti satakuntalaisia välityömarkkinoita. Välkyn tavoitteena

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Lapin välityömarkkinoiden työkokous

Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Lapin välityömarkkinoiden työkokous Välityömarkkinat osana toimivia työmarkkinoita ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.-27.9.2013 Välityömarkkinoita koskettavia hankkeita, uudistuksia ja

Lisätiedot

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon

Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon Yhteisötalous ja yhteiskuntavastuullinen yrittäjyys keinoja työllisyydenhoitoon 1 Esiselvitys: Oulun kaupungin yhteisötoiminnan palvelukonseptin kehittäminen ja sosiaalinen yrittäjyys - PALKE -hanke 1.6.2009-31.12.2009

Lisätiedot

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13

Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Vaikutusajattelu, Jaana Merenmies 13.8.13 Mitä teemme Vapaaehtoislähtöinen Pro-toiminta Asiakaslähtöiset palvelut Vaikuttaa Organi- saatio Vaikutusjohtaminen Organi- saatio = Yhteiskunnallinen ongelma

Lisätiedot

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA

SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA 31.8.2012 SISÄÄN - JA ULOS OPIN OVESTA Hankkeen hallittu päättäminen Rahoituskoordinaattori Merja Rossi Kaakkois-Suomen ELY-keskus HANKKEEN PÄÄTTÄMINEN Päättäminen on osa hankkeen suunnitelmaa ja toteuttamista

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen

Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen. Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Työllisyyspoliittinen hanke: Rauman Seudun Työttömät ry Ilse Vauhkonen ja Teijo Rantanen Toimintaa, työtä ja ohjausta hankkeen Rauman Seudun Työttömät ry Palvelut työttömille: Kirpputori Lounaskahvila

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015

Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Etelä-Savon välityömarkkinat ja työllisyyden hoidon haasteet 2015 Verkostoja hyödyntäen järjestöjen kautta aitoon työllistymiseen 15.10.2014 1 17.10.2014 Etelä-Savon TE-toimisto/ Rakennepoliittinen ohjelman

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turun ammattikorkeakoulu, TYT:n Innovointiraha 2012 LOPPURAPORTTI Projektin nimi Monialaiset tutkimuspajat pvm 20.12.2012 1 (7) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Monialaiset tutkimuspajat Tekniikka, ympäristö ja

Lisätiedot

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen

ESR Pohjois-Karjalassa. Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari Raisa Lappeteläinen ESR Pohjois-Karjalassa Työllisyyttä ja hyvinvointia seminaari 2.12.2010 Raisa Lappeteläinen Euroopan Sosiaalirahasto EU:n rakennerahasto rahoittaa inhimillisten voimavarojen kehittämistä ESR:n tehtävänä

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Ajankohtaista. Työelämän sanasto

Ajankohtaista. Työelämän sanasto Ajankohtaista Työelämän sanasto www.tyoelamasanasto.fi (Työelämän verkko opisto, SAK) Yli 600 termiä selityksineen Nyt mukana myös osatyökykyisyyteen liittyvää sanastoa 2 1 Job Shadow Day 27.4. Lisää osatyökykyisten

Lisätiedot

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke

PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA. Joensuun KAKE -hanke PIKKU KAKEN ALOITUSKOKOUS TAPAHTUMA Joensuun KAKE -hanke Aloituspalaverin tarkoitus Aloituspalaverissa käydään läpi hankesuunnitelma ja rahoituspäätös sekä rahoittajan sekä Joensuun kaupungin ohjeistus

Lisätiedot

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina

Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina Maaseudun arjen palveluverkosto Enemmän vähemmällä verkostot hyvinvointipalvelujen toteuttajina 2016-2018 Mirja Kettunen Verkostokoordinaattori Lapin liitto Arjen turvan lähtökohta Palvelut Toimeentulo

Lisätiedot

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014

KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista. Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 KKV:n selvitys palveluasumisen markkinoista toimenpide ehdotukset id TEM:lle Ulla Maija Laiho HYVÄ neuvottelukunta 15.10.2014 Hoivapalvelualan yritysten liiketoimintaosaamisen i i i khi kehittäminen i

Lisätiedot

Julkiset innovatiiviset hankinnat

Julkiset innovatiiviset hankinnat Julkiset innovatiiviset hankinnat Miten julkishallinto kykenee hankkimaan esimerkiksi innovatiivisia cleantech-ratkaisuja? Antti Tuukkanen hankinta-asiantuntija KL-Kuntahankinnat Oy Innovatiivisuus, agenda

Lisätiedot

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.

Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9. Suomalaisen Työn Liitto: Vastuullisuus, innovatiivisuus ja kotimaisuus julkisissa hankinnoissa kyselyn tuloksia 20.9.2016 Jokke Eljala Sisällysluettelo Tiivistelmä päälöydöksistä 3-11 Toiveet kuntapuolelta

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi

LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP Vaahtera- osaprojektin väliarviointi LOP-kehittämistyön organisaatio 2014 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTITYÖN JOHTORYHMÄ Tekee kehittämistyötä koskevat toimiala- ja sektori rajat ylittävät sopimukset

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014

WWW-osoite Virallinen sähköpostiosoite Emoyhtiön konsernin nimi Yksikön nimi. Diaari /0/2014 Hakemuksen tiedot Onko kyseessä Tutkimusorganisaatio Rahoitus yliopistoille, ammattikorkeakouluille ja muille tutkimusorganisaatioille Strategiseen tutkimusavaukseen Organisaation tiedot Perustiedot Y-tunnus

Lisätiedot

6Aika-strategian ohjausryhmä

6Aika-strategian ohjausryhmä 6Aika-strategian ohjausryhmä Sähköpostikokous 17.1.2017 klo 13-17 Muistio 1. ESR-haun hakusisällöt ja 6Aika-kriteerien asettaminen Tausta päätöksenteon pohjaksi ja päätösesitys: 6Aika-johtoryhmän kokouksessa

Lisätiedot

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi

Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa info 23.11.2011, Mikkeli Arja Väänänen Hyvinvointikoordinaattori, ma. Mikkelin kaupunki Esityksen

Lisätiedot

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( )

PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat ( ) Lomakkeen tila: Palautettu PROJEKTIN SEURANTARAPORTTI ESR tavoite 3-ohjelmat (2000-2006) 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT 1.1 n nimi PEDAGOGIK OCH LÄRENDE PÅ INTERNET 1.2 koodi S81818 1.4 Toimenpidekokonaisuus

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi

Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Helsingin, Turun ja Lahden hulevesiohjelmien vertaisarviointi Ilmastonkestävä kaupunki työkaluja suunnitteluun (ILKKA) http://www.ilmastotyokalut.fi/ ILKKA -hankkeessa edistetään ilmastonkestävää kaupunkisuunnittelua.

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4

Miniseminaari Lauri, Mikonkatu 4 Miniseminaari 14.1.2010 Lauri, Mikonkatu 4 Heikki Aurasmaa Alivaltiosihteeri Suomen EAKR- ja ESR-rahoitus kolmena ohjelmakautena (ei sisällä Interreg- eikä alueellisen yhteistyön ohjelmia; 1995-99 ja 2000-2006

Lisätiedot

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu

Miten tukea haetaan? Hämeen ELY-keskus Valtteri Karhu Miten tukea haetaan? Valtteri Karhu Rahoitusta haetaan Eura2014 -järjestelmässä Rakennerahastojen viestintä, kuten hakuilmoitukset julkaistaan verkossa osoitteessa www.rakennerahastot.fi Sivustolla sivut

Lisätiedot

LEPPÄVIRTA. vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta

LEPPÄVIRTA. vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta LEPPÄVIRTA vetovoimainen, kehittyvä, yrityksistä ja hyvistä palveluista tunnettu kunta MITÄ JÄI MIHIN MENNÄÄN Työllisyyden kuntakokeilun päätösseminaari 22.10.2015 Kunnanjohtaja Matti Raatikainen Alue,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot