ESR ohjelman mahdollisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESR ohjelman mahdollisuudet"

Transkriptio

1 ESR ohjelman mahdollisuudet Osastopäällikkö Tuija Johansson Lapin TE keskus Alustus seminaarissa Maaseudun yrittäjyyden edistäminen ohjelmatyön avulla Teemat: 1. ESR ohjelman esittely 2. Lapin yrittäjyyden edistämisen hankekokonaisuuden esittely 3. Muita yrittäjyyden edistämisen keinoja

2 Euroopan sosiaalirahasto (ESR) 2009 Manner Suomen ESR ohjelma / Pohjois Suomen suuralueosio TL 1 TL 2 TL 3 TL 4 Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis ja palvelujärjestelmien kehittäminen Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR toiminnassa Vastuuhenkilö Lapin TE keskuksessa: ESR koordinaattori Liisa Irri

3 Painotuksia vuodelle 2009 (MYAK ) 2010) TL 1 Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Painotuksia: Pk yritysten johdon ja henkilöstön liiketoimintaosaamisen kehittäminen Seudullisten yrityspalveluiden toimintamallin kehittäminen Pienten yritysten ja julkishallinnon (erityisesti kuntasektorin) pilottiluonteiset työhyvinvointihankkeet Hyvinvointialojen yrittäjyys ja tuotekehitys Matkailustrategian toteuttamista edistävät hankkeet Kohderyhmät: työssä olevat yksityisellä ja julkisella sektorilla, yrittäjät, yrittäjiksi aikovat, starttirahan saaneet työttömät, yrittäjyyttä edistävä opetushenkilöstö Määrärahat n. 2,2 milj. / v (ESR + valtio)

4 Painotuksia vuodelle 2009 (MYAK ) 2010) TL 2 Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy Painotuksia: Välityömarkkinoiden kehittämistä tukevat hankkeet Maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä tukevat hankkeet Erityisiä teemoja: Työpoolimallin kehittäminen tukea koulutukseen ja työmarkkinoille siirtymiseen Välityömarkkina asiakkaan kohtaaminen oppilaitoksessa Ammatillisesta kuntoutumisesta kohti avoimia työmarkkinoita Kolmannen sektorin työllisyysmallin kehittäminen koulutusta ja työhönvalmennusta Maahanmuuttajien kotoutumisen alkuvaiheen ohjaus Määrärahat 3,2 milj. / v (ESR + valtio)

5 Painotuksia vuodelle 2009 (MYAK ) 2010) TL 2 Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäisy Kohderyhmät: Pitkäaikaistyöttömät, erityisesti ikääntyneet, joilla on matala koulutustaso Vajaakuntoiset, joilla on fyysisiä tai psyykkisiä terveydellisiä esteitä työllistyä Maahanmuuttajat, joilla on vaikeuksia integroitua työmarkkinoille Vaikeasti työllistyvät työnhakijat Yhteistyökumppanit ja organisaatiot syrjäytymisen ehkäisyssä Täydentävyys kansallisiin toimiin: Rahoitus kohdennetaan palvelujen hankintaan sekä seudullisten ja paikallisten palvelumarkkinoiden ja palvelutarjonnan kehittämiseen

6 Painotuksia vuodelle 2009 (MYAK ) 2010) TL 3 Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis ja palvelujärjestelmien kehittäminen Painotuksia: Kohderyhmät: Määrärahat Työvoimapalveluhenkilöstön osaamisen edistäminen ja palveluiden tuotteistaminen Innovaatioympäristöjen, verkostojen, prosessien ja palvelujärjestelmien vahvistaminen palveluja kehittävä julkinen sektori, kolmannen sektorin toimijat, koulutus ja tutkimus ja kehittämisorganisaatiot, työssä olevat henkilöt / v (ESR + valtio)

7 Painotuksia vuodelle 2009 (MYAK ) 2010) TL 4 Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR toiminnassa Painotuksia: Kohderyhmät: Työperäisen maahanmuuton edistäminen Kansainvälinen yhteistyö hyvien käytäntöjen levittämiseksi Työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät yhteistyökumppanuudet Pohjois Suomessa sekä kohdemaissa Työperäiset maahanmuuttajat ja heidän perheensä Lähtömaiden elinkeinonharjoittajat Hyvien käytäntöjen levittämiseen liittyvät viranomaisten alueelliset ja temaattiset verkostot Koulutus ja tutkimuslaitokset Määrärahat: euroa v (ESR+ valtio)

8 Lapin yrittäjyyden edistämisen hankekokonaisuus Hanke toteutetaan ESR rahoitteisena Lapin TE keskus toteuttaa hankkeen koko ohjelmakauden mittaisena, vuosina Hanke koostuu neljästä kokonaisuudesta Hankkeella tuetaan alkavia yrittäjiä ja edistetään yritysten liiketoimintaosaamista. Hanke koordinoi seudullisten yrityspalveluverkostojen toimintaa

9 Yritysten liiketoimintaosaamisen ja seudullisten yrityspalveluverkostojen kehittäminen Lapissa Seudulliset yrityspalvelut, vastuuhenkilö Lapin TE keskuksessa: Pia Laitinen Tuotteistetut asiantuntijapalvelut, vastuuhenkilö Lapin TEkeskuksessa Jari Uusinarkaus Pk yritysten pitkäkestoiset kasvuohjelmat, Vastuuhenkilö Lapin TE keskuksessa Pertti Korhonen Kansainvälistymisohjelmat, vastuuhenkilö Lapin TEkeskuksessa Tytteli Karvonen Juntura

10 Seudullisten yrityspalveluiden verkosto Yrityspalveluiden verkosto toimii kaikissa Lapin seutukunnissa Palveluita tuotetaan yhteisellä sopimuksella Verkostossa toimivat sekä seudulliset/paikalliset toimijat että alueelliset yrityspalveluiden tuottajat kytkentä valtakunnalliseen Yritys Suomi palvelujärjestelmään

11 Kohderyhmä 1. Julkisrahoitteisesti yritysneuvontaa antavat ja yrityspalveluita tuottavat tahot; erityisesti työvoimatoimistot, kuntien elinkeinotoimet/ kunnalliset kehittämisyhtiöt, toimintaryhmät ja ProAgria Lappi 2. Yritystoimintaa suunnittelevat, yrityksen perustajat ja 0 3 vuotta toimineet yrittäjät Tavoite seudullisten yrityspalveluiden saatavuuden turvaaminen ja laadun kehittäminen seudullisesti luotujen yrityspalveluyhteistyömallien tukeminen, ylläpito ja edelleen kehittäminen yritysneuvojien osaamisen lisääminen, ylläpitäminen ja kehittäminen alkavien yrittäjien ja 0 3 vuotta toimineiden yrittäjien liiketoimintaosaamisen kehittäminen

12 TOIMENPITEET A. Yritystoimintaa suunnitteleville ja yritystoiminnan jo käynnistäneille yrittäjille tietoiskutyyppisiä koulutuksia/tilaisuuksia yrityksien ja seutujen esittämien tarpeiden mukaan Yrityksen perustamisen teemapäivät pitkäkestoinen nuoren yrityksen valmennusohjelma tai muita yleisliikkeenjohdon koulutusohjelmia B. Yritysneuvontaa antaville tahoille liiketoimintaosaamista lisäävät, kehittävät ja ylläpitävät valmennusohjelmat, koulutuspäivät ja asiantuntijaluennot yrityspalveluosaamista (neuvonta, sparraus, prosessimainen työote) kehittävä koulutus C. Yritysneuvontaverkostoille seuduittain seutukokoukset seutukuntakohtaiset erikoistumisopinnot yritysneuvojien tarpeen mukaan seudulliset arviointi ja kehittämiskeskustelut muut seutukunnittain tarvittavat yhteistyön kehittymistä edistävät tukipalvelut (esim. asiantuntijapalvelut prosesseihin ja yhteisiin yrityspalvelustrategioihin liittyen) D. Lisäksi yrityspalvelusetelin pilottikokeilu ja mahdolliset jatkotoimet saamelaisalueen yritysneuvojan työtehtävät saamelaisalueelle ostopalveluna sekä yrittäjyyspotentiaalin entistä parempaan tunnistamiseen liittyvä koulutuskokonaisuus TE keskuksen ja TE toimistojen palvelujen yhteensovittamisen tukitoimet

13 Muita yrittäjyyden edistämisen keinoja Työvoimatoimistojen palvelut alkavalle yrittäjälle: starttiraha Työvoimatoimistojen rekrytointipalvelut yrittäjille: työnvälitys ja räätälöidyt ratkaisut työvoiman hankinnassa TE keskuksen yritysosaston palvelut yrittäjille: Avustus yksinyrittäjälle ensimmäisen työntekijän palkkamenoihin: alentaa kynnystä palkata ensimmäinen työntekijä vakituiseen työsuhteeseen Yrityksen kehittämisavustus: voidaan myöntää yrityksen pitkän aikavälin kilpailukykyä parantavaan kehittämishankkeeseen, jolla on merkittävä vaikutus yrityksen kasvuun, teknologiaan, kansainvälistymiseen, tuottavuuteen tai liiketoimintaosaamiseen.

14 Muita yrittäjyyden edistämisen keinoja TE keskuksen yritysosaston palvelut yrittäjille: jatkoa Kuljetustuki: vähentää yrityksen syrjäisestä sijainnista ja pitkistä matkoista aiheutuvia lisäkuljetuskustannuksia. Kuljetustukea maksetaan pk yritysten valmistamien tuotteiden kuljetuksille. Kyläkauppatuki :pyritään turvaamaan haja asutusalueiden kyläkauppojen toiminnan jatkuvuus. Avustusta voidaan myöntää sellaiseen kyläkaupan investointiin, jonka voidaan arvioida parantavan tai monipuolistavan kyläkaupan palveluja. Energiatuki: voidaan myöntää energiansäästöselvityksiin sekä energian säästöä, energian käytön tehostamista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä edistäviin investointeihin.

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen (ESR) Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR-ohjelma

Manner-Suomen ESR-ohjelma Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ohjelmasta tuetaan työllisyyttä ja osaamista edistäviä hankkeita. Rahoituksella tuetaan heikoimmassa asemassa olevia ryhmiä ja edistetään tasa-arvoisuutta. ESR-ohjelman

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012

ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2012 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 18.10.2011 Tarkistettu 17.1.2012 myr sihteeristölle delegoidulla päätöksellä Etelä-Savon maakunnan vuoden

Lisätiedot

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011

Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Liite 1 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA VUODELLE 2011 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 19.10.2010, Tarkistettu 9.12.2010, 29.3.2011 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2011 yhteistyöasiakirjan allekirjoittaminen

Lisätiedot

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009)

TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) TIETOA JA OHJEITA EAKR-TOIMINNASTA SUOMESSA JA HANKETOIMINNASTA (lähde: www.rakennerahasto.fi., 21.10.2009) Rakennerahastotoiminta Suomessa Suomen kehittäminen on suomalaisten yhteinen asia. On kaikkien

Lisätiedot

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012

SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SATAKUNNANMAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2011-2012 SISÄLLYS 1. MAAKUNNAN YHTEISTYÖASIAKIRJAN TARKOITUS...2 1.1. Maakunnan yhteistyöasiakirja...2 1.2. Maakunnan yhteistyöasiakirjan sisältö ja laatimisaikataulu...2

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007 2013 15.11.2010 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TOIMINTALINJA 1: TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN TYÖVOIMAN JA YRITYSTEN KEHITTÄMINEN SEKÄ YRITTÄJYYDEN LISÄÄMINEN... 9 1.1

Lisätiedot

T&E palvelut. Asiakas etusijalla. Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen. työpaikkoja. vauhtia kehittämiseen 1/09. Pk-sektorilta toivotaan lisää

T&E palvelut. Asiakas etusijalla. Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen. työpaikkoja. vauhtia kehittämiseen 1/09. Pk-sektorilta toivotaan lisää Hämeen työ- ja elinkeinokeskuksen asiakaslehti T&E palvelut 1/09 Pk-sektorilta toivotaan lisää työpaikkoja Asiakas etusijalla Rahoituksella vauhtia kehittämiseen 1 Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUODELLE 2014 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 28.3.2014 Etelä-Savon maakunnan vuoden 2014 rahoitussuunnitelman allekirjoittaminen

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Etelä-Savon maakunnan yhteistyöryhmä 29.9.2014 Etelä-Savon maakunnan vuosien 2015 ja 2016 rahoitussuunnitelman

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1

Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Etelä-Savon maakuntaliitto KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 09.12.2010 kello 10:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto Asialista: 94 Kokouksen avaus ja saapuvilla olevien

Lisätiedot

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli

Maakunnan yhteistyöryhmän kokous. Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli KOKOUSTIEDOT Maakunnan yhteistyöryhmän kokous Aika kello 10:00 13:00 Paikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Hallituskatu 3 A, Mikkeli Läsnä puheenjohtaja jäsenet kuntaosapuoli Matilainen, Reino Auvinen, Toni

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelma 2007 2013 Manner-Suomen ESR-toimenpideohjelma 2007 2013 Pohjois-Savon maakunnan yhteistyöasiakirja 2010 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

Katsaus. Maire Mäki FT, Yksikön päällikkö (Osaaminen, työllisyys ja yrittäjyys), maahanmuuttopäällikkö (oto)

Katsaus. Maire Mäki FT, Yksikön päällikkö (Osaaminen, työllisyys ja yrittäjyys), maahanmuuttopäällikkö (oto) Katsaus Maire Mäki FT, Yksikön päällikkö (Osaaminen, työllisyys ja yrittäjyys), maahanmuuttopäällikkö (oto) 6.9.2011 1 Pohjois-Pohjanmaasta Pohjois-Pohjanmaan väkiluku kasvaa ja ikärakenne on nuori. Väestökasvu

Lisätiedot

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA

1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA 1 1. VERKOSTOSTA VOIMAA -PROJEKTIN TAUSTA Itä-Hämeen seudun kehittämisstrategian 2020 Osaamisen ja työvoiman saannin turvaaminen - päämäärässä todetaan mm. seuraavaa: Tulevaisuudessa alueidenkin menestymisen

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Lyhyt johdatus hanketoimintaan

Lyhyt johdatus hanketoimintaan Hanketietoisku Vaasassa 24.3.2010 Lyhyt johdatus hanketoimintaan www.rakennerahastot.fi Yksi tukee yrityksiä kasvamaan ja työllistämään, toinen työllistää maahanmuuttajia, kolmas parantaa tulevaisuuden

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN

HEINOLAN SEUTU NOUSUUN HEINOLAN SEUTU NOUSUUN Yhteistyö Heinola Hartola Sysmä Rakennemuutos Nousukunto HEINOLAN SEUTUKUNNAN (Heinola, Hartola ja Sysmä) RAKENNEMUUTOSSUUNNITELMA 2009 2010 1(30) Heinolan seutukunnan rakennemuutostyöryhmä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ Sisä-Savon seutuyhtymä SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄ ELINKEINO- JA KEHITTÄMISPALVELUT Sisä-Savon seutuyhtymä Sisältö 1. Johdanto... 3 1.1. Seudun strategia...3

Lisätiedot

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet

Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Etelä-Savon teemahaku 8.12.2014 16.2.2015: ESR-teemojen painopisteet Ohjaamo nuorille (TL 3) Nuorisotakuun monihallinnollinen, -ammatillinen ja -alainen tukiverkosto, jotta nuori pääsee työhön, opintoihin

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT Merkitse päivämäärät muistiin! Manner-Suomen ESR-ohjelma 2007-2013 VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT Raportti 30.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO...3 TOIMINTALINJA 1:...5 TYÖORGANISAATIOIDEN, TYÖSSÄOLEVAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26

SISÄLLYSLUETTELO. Tulossuunnitelma 2008 4.11.2007/ 1-26 Tulossuunnitelma 2008 4.11./ 1-26 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...1 1. TE-keskuksen toiminta-ajatus, visio ja arvot...2 2. Tavoitteiden toteutuminen vuonna...3 2.1 Yrittäjyyden ja yritystoiminnan edistäminen...3

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013. EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite TYÖMINISTERIÖ Uusittu versio 4 29.8.2007 Liite 1 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA- ASIAKIRJAESITYS 2007 2013 EU:n alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite CCI No 2007FI052PO001 Hyväksytty valtioneuvoston

Lisätiedot

Erityistavoite 1a: Uusien yritysten määrä on lisääntynyt ja kasvavien kansainvälistyvien yritysten osuus kasvanut

Erityistavoite 1a: Uusien yritysten määrä on lisääntynyt ja kasvavien kansainvälistyvien yritysten osuus kasvanut Etelä- ja Länsi-Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014-2020 toimintalinjat, investointiprioriteetit, erityistavoitteet ja tuettava toiminta LUONNOS 23.1.2013 TOIMINTALINJA 1: PK-YRITYSTEN KILPAILUKYVYN PARANTAMINEN

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2013 2014 Maakuntahallituksen hyväksymä 22.10.2012 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Pohjanmaan nykytila ja kehitysnäkymät vuosina 2013 2014... 4

Lisätiedot

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37

Sisällysluettelo: LIITE 1: Tuotosindikaattorit ja Itä- ja Pohjois-Suomen tavoitetasot... 37 28.5.2014 Sisällysluettelo: 1. Itä- ja Pohjois-Suomen suunnitelma-alue... 3 2. Itä- ja Pohjois-Suomi Eurooppa 2020-strategian toteuttajana... 5 3. Toimintalinjat... 9 3.1 (TL 1) Pk-yritystoiminnan kilpailukyky

Lisätiedot