AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO

2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta Sisällysluettelo Johdanto Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto ja sen muodostuminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat Pakollinen tutkinnon osa Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Valinnaiset tutkinnot osat Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen Televisiotuotannon toteuttaminen Äänituotannon toteuttaminen Valaisutuotannon toteuttaminen Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen Pelituotannon toteuttaminen Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Yrityksessä toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Huippuosaajana toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Tv- ja elokuva-alan urasuunnittelu (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Kansainvälinen verkostoituminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 2 / 29

3 Johdanto Lain ammatillisesta peruskoulutuksesta (787/2014) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma jakaantuu kahteen osaan: opetussuunnitelman yleinen osa ja tutkintokohtainen osa. Tässä tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa koulutuksen järjestäjä määrää Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto -koulutuksen ja tutkinnon järjestämisestä. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määräykseen Audiovisuaalisen viestinnän ammatillisen perustutkinnon perusteista 2014 (28/10/2014). Sataedun Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yleisessä osassa kuvataan Sataedun koulutus-, opetus- ja ohjaustoiminnan yhteiset periaatteet ja menettelytavat. Se ohjaa kaikkea Sataedun opetus ja ohjaus toimintaa: I Sataedu koulutuksen järjestäjänä II Ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoon valmistava koulutus III Aikuiskoulutus ja näyttötutkintotoiminta sataedu.fi 1 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto ja sen muodostuminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon muodostuminen määritellään Opetushallituksen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (38/011/2014). Sataedussa järjestetään seuraavia tutkinnon osia : Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen Televisiotuotannon toteuttaminen Äänituotannon toteuttaminen Valaisutuotannon toteuttaminen Animaatio ja tehostetuotannon toteuttaminen Pelituotannon toteuttaminen Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Yrityksessä toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Huippuosaajana toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Tv- ja elokuva-alan urasuunnittelu (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Kv-verkostoituminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Audiovisuaalisia viestintätuotteita ja -palveluja suunnittelevat, valmistavat ja tuottavat mm. kustannus-, lehti-, peli- ja ohjelmistotalot, viestintä- ja mainostoimistot, äänistudiot, valokuvaamot, sekä elokuva-, video-, animaatio-, radio-, ja tv-työn tuotantoyhtiöt. Myös teatterit sekä erilaiset kulttuuri- ja tapahtuma-tuotannot työllistävät audiovisuaalisen alan osaajia. Tässä audiovisuaalisilla viestintätuotteilla ja -palveluilla tarkoitetaan mm. valokuvia, elokuvia, video-, radio- ja tv-ohjelmia, pelejä ja ohjelmia, digitaalisia elokuvatallenteita, äänitallenteita, tapahtumateknisiä palveluja sekä verkko- ja mobiilipalveluja. Alan yritysten koot vaihtelevat yhden hengen yrityksistä suuriin kansainvälisiin yhtiöihin. Media-assistentit osallistuvat viestintätuotteiden ja palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen pääasiassa ns. suorittavan tason työtehtävissä. Tekniikan hallinta on audiovisuaalisen alan osaamisen lähtökohta: sen kautta rakennetaan luovaa ja esteettistä näkemystä. Myös assistenttitasolla työskentelevän on ymmärrettävä työtehtävien merkitys sisällölliselle kokonaisuudelle. Laajoissa tuotannoissa työryhmän yksilösuoritukset integroituvat toisiinsa, jolloin koko työprosessin tunteminen on olennaista myös työryhmäosaamisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Yritysosaaminen ja sisäinen yrittäjyys ovat vahvasti läsnä myös audiovisuaalisen viestinnän alalla. Audiovisuaalisen viestinnän ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti, markkinoi omaa osaamistaan, osaa aikatauluttaa ja hinnoitella omaa työtään ja ymmärtää oman työnsä merkityksen osana ammatillista kenttää. Ammatti- Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 3 / 29

4 laisuuteen kasvamiseen kuuluu myös verkostoituminen oman alan ammattilaisiin ja tämän kautta oman uran ja reitin löytäminen kovaan kilpailuun tottuneilla erikoistuneilla osaamisalueilla. Animaatio- ja peliteollisuudessa toimiminen edellyttää monipuolista osaamista, ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyövalmiuksia. Ammattialan opinnoissa näitä taitoja kehitetään sekä harjoitusten että käytännön projektitöiden kautta. Opiskelijat saavat monipuolisia valmiuksia peli- ja animaatiotuotantojen projektinhallintaan, suunnitteluun (mm. käsikirjoittaminen, kenttäsuunnittelu ja konseptointi), sisällöntuotantoon (mm. 3Dmallintaminen ja -animaatio) ja integraatioon (koodaaminen ja kehitysympäristöt). Tämän lisäksi koulutus kehittää median lukutaitoa ja seuraa tiiviisti alan kehitystä. Tv- ja elokuva-alan perustutkintokoulutus muodostuu vahvaan tekniseen ja sisällölliseen perusosaamiseen tähtäävien opintojen lisäksi valinnaisista opinnoista, jotka tukevat opiskelijan henkilökohtaisia valintoja ja tämän tulevaa ammatillista uraa. Nämä mahdollistavat erikoistumisen tietyn alueen erityisosaamiseen. Yhteisöllisen oppimisen ja projektityön menetelmät, narratiivin käyttö henkilökohtaisen opetussuunnitelman luomisessa ja työelämälähtöinen oppiminen pyrkivät vastaamaan media-alan pätkätyöläisyyden haasteisiin. Osana koulutusta opiskelija kehittää ammatillisia vuorovaikutustaitojaan tekemällä paljon asiakastöitä ja muuta yhteistyötä työelämän kanssa osana opintoja. Käytössä on myös alumnimalli, jossa opiskelijalle mahdollistetaan oman mentorin saaminen työelämästä, joka tukee opiskelijaa ammatillisen identiteetin muodostamisessa ja auttaa esimerkiksi ammattialalle verkostoitumisessa. Tähän tähtää myös ohjaava opettajuus, jossa yhdessä keskustellen rakennetaan osaamista ja kartoitetaan opiskelijan vahvuuksia koko opintojen ajan. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavat tutkinnot ajoittuvat kolmelle vuodelle ja näyttötutkintona suoritettavat tutkinnot ajoittuvat kahdelle vuodelle: Animaatio ja peliala, perustutkinto Osaamispistettä (osp) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti 1.vuosi 2. vuosi 3.vuosi 2.1 Pakollinen tutkinnon osa Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Valinnaiset tutkinnon osat Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen Pelituotannon toteuttaminen Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen 3 Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Elokuva- ja tv-ala, perustutkinto Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 4 / 29

5 Osaamispistettä (osp) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti 1.vuosi 2. vuosi 3.vuosi 2.1 Pakollinen tutkinnon osa Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Valinnaiset tutkinnon osat Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen Televisiotuotannon toteuttaminen Äänituotannon toteuttaminen Valaisutuotannon toteuttaminen Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Kv-verkostoituminen Tv- ja elokuva-alan urasuunnittelu 3 Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Valinnaisuuden toteuttaminen Perustutkintoon sisältyy valinnaisuutta tutkinnon rakenteessa kuvatulla tavalla. Sataedussa opiskelija voi suunnata osaamistaan opintopolkujen avulla. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamista voidaan tunnustaa opiskelijalle tutkinnon pakollisiin, valinnaisiin tai vapaasti valittaviin osiin. Keskeisenä periaatteena on, että tunnustettava osaaminen on opetussuunnitelman ammattitaitovaatimusten ja keskeisen sisällön mukaista. Ryhmänohjaaja vastaa opiskelijan henkilökohtaistamisesta. Opiskelijan eteneminen opinnoissa toteutuu yksilöllisesti ja perustuu hänen osaamiseensa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voivat lyhentää tutkinnon suorittamisen aikaa oleellisesti. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tai henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, henkilökohtaistamissuunnitelma, jota päivitetään koko opiskelun ajan. Opiskelijan arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opiskelijan oppimista arvioidaan tutkinnonosien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden pohjalta. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerista arviointia, vaan suoritusmerkintää S, kun opiskelijalla on mahdollisuudet suoriutua ammattiosaamisen näytöstä tai tutkintosuorituksesta vähintään T1 tasolla Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistukseen tulevat arvosanat arviointiasteikolla tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. Arviointi perustuu tutkintojen perusteissa esitettyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa koulutuksessa ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 5 / 29

6 Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa, osaamisensa, tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnon suorittajan ammattitaidon arviointi toteutetaan tutkintotoimikunnan kanssa solmitun järjestämissopimuksen mukaisesti ja OPH:n Näyttötutkinto-oppaan (2012:11) mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida osoittaa työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Opiskelijan arviointi toteutetaan toimintaohjeen Opiskelijan arviointi mukaisesti. Koulutuksen toteuttamistavat, oppimisympäristöt ja opiskelijan osaamisen arviointi määritellään tutkinnon osakohtaisesti. Tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi määritellään toteutus- ja arviointisuunnitelmasssa. 2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat 2.1 Pakollinen tutkinnon osa Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän tutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa - noudattaa aikatauluja ja työohjeita - työskennellä osana työryhmää - toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti - noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä - noudattaa tekijänoikeuksia - käyttää kunkin ammattialan termistöä - käyttää tietokoneiden käyttöjärjestelmiä ja alan keskeisiä sovelluksia - kirjoittaa asiatyylistä ja ilmaisullista tekstiä eri tarkoituksiin - hyödyntää sommittelua, värioppia ja typografiaa työtehtävissä - dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia - hyödyntää mediakulttuurin lajityyppejä ja tyylisuuntia toteutuksessa - tulkita käsikirjoituksia ja hyödyntää kerronnan teoriaa toteutuksessa - valaista, kuvata, äänittää ja editoida kuvakerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä suunnitelman mukaisesti - tallentaa ja editoida äänikerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä suunnitelman mukaisesti sekä versioida sen eri käyttötarkoituksiin - rakentaa ja käyttää valaisu-, projisointi- ja äänentoistojärjestelmiä tekemänsä suunnitelman mukai- Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Ammattialan tekniikan perusteet - Kuvatekniikat - Valon perusteet - Äänen perusteet - Editointi, materiaalin versiointi haluttuun formaattiin - Keskeisten sovellusten perusteet Ammattialan ilmaisun perusteet - Ilmaisun perusteet - Kerronnalliset rakenteet - Lajityypin,ohjelmaformaatin ja käsikirjoituksen merkitys kohderyhmälle Ammattialan tuotannon perusteet - Produktiotyön kokonaisprosessin hahmottaminen - Tuotannon perusteet - Työryhmäosaamisen perusteet - Eri työtehtävät ja tekijänoikeudet Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 6 / 29

7 sesti - valaista kuvauskohteita, ottaa, käsitellä ja valmistaa valokuvia eri käyttötarkoituksiin tekemänsä suunnitelman mukaisesti - valmistaa graafisia viestintätuotteita kuvankäsittely-, grafiikka-, taitto- ja editorisovelluksilla tekemänsä suunnitelman mukaisesti - käsitellä ja valita tiedostomuodot, väriavaruudet ja resoluutiot eri käyttötarkoituksiin - hyödyntää verkkoteknologioita tiedonsiirrossa sekä verkkopalveluiden rakentamisessa ja ylläpidossa - käyttää eri tilanteisiin ja olosuhteisiin sopivia työvälineitä ja -tapoja - havainnoida ympäristöä ja sen kohteita tilanteen tallentamisen näkökulmasta Oppimisympäristöt ja -menetelmät: - Tekniikan tunnit, intensiiviluennot, ryhmätyöt, verkko-opetus, sosiaalinen media, projektityöt, asiakastyöt, top - Tasotestaaminen, suullinen palautekeskustelu, vertaisarviointi, harjoitustehtävät Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Esituotanto - Tuotanto - Jälkituotanto Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Audiovisuaalisen tuotannon toteuttamisennäyttö suoritetaan oppilaitosnäyttönä tai oppilaitoksen ja työelämän yhteistyöprojektissa tai työssäoppimispaikalla. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Oman työn suunnittelu - Aineiston tuottaminen - Jälkikäsittely ja jakelu Työn perustana olevan tiedon hallinta - Kerronnallisuus - Sommittelu ja jatkuvuus - Kulttuurilliset viitekehykset Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Ammattietiikka - Aloitekyky ja yrittäjyys Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja näyttää ammattiosaajan näytössä, toimimalla audiovisuaalisen tuotannon työtehtävässä, hallitsevansa tutkinnon perusteissa määrätyt ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Animaatio- ja pelialan opiskelija/tutkinnon suorittaja: Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 7 / 29

8 Näytössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa työryhmän osana lapsille suunnatun tasoloikkapelin ensimmäisen kentän.pelissä pitää olla animaatiota sisältävä intro, alkuvalikot, ja äänet. Työryhmä jakaa keskenään pelituotannon tehtävät ja aikatauluttaa itsensä. Pelituotantoon liittyvät kenttä- ja konseptisuunnitelmat ovat osa näyttötehtävää ja arvioidaan. Elokuva ja tv-alan opiskelija/tutkinnon suorittaja: Näytössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa osin yksin ja osin työryhmän jäsenenä lyhyen formaattituotteen esim. uutisinsertti, making of -materiaalin, taltioinnin, koosteen tai tietoiskun, jonka tulisi ilmaisullisesti ja teknisten toteuttamistapojensa puolesta soveltua osaksi suunniteltua kokonaisuutta. Opiskelija suunnittelee annetun tehtävän työryhmätarpeen, kalustotarpeet ja aikataulun niin, että se on lopputuloksen ja tilaajan kannalta toivottu. Projektiin liittyvä tuote palautetaan annettuun dead lineen mennessä halutussa muodossa. Näyttöön liittyy esituotanto, tuotanto ja jälkituotantovaihe, jotka kaikki suoritetaan nopeatahtisen uutistuotannon tyylisesti 1-2 vrk sisällä. Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K3 2.2 Valinnaiset tutkinnot osat Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 8 / 29

9 2.2.1 Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen 30 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Video- ja elokuvatekniikka - toimia erilaisissa tuotannoissa omassa roolissaan sekä toteuttaa valmista valaisu-, kuvaus- ja äänisuunnitelmaa - käyttää ja hyödyntää kuvan ja äänen ilmaisullisia keinoja audiovisuaalisessa kerronnassa - valita kuhunkin kuvaustilanteeseen soveltuvan välineistön ja hoitaa tuotannon vaatimat järjestelyt - säätää ja käyttää kameran ja äänitallentimen ominaisuuksia eri olosuhteissa - käyttää valaisimia, suotimia ja värikalvoja sekä käyttää hyväkseen vallitsevaa valoa - käyttää kenttä- ja studioäänitykseen soveltuvia äänentallennuslaitteita - käyttää ammattimaista komentokieltä - toteuttaa jälkituotantovaiheen tehosteääniä studioolosuhteissa - siirtää eri tallenneformaateista materiaalia ääni- ja videoeditointilaitteistoon ja osaa editoida niistä kerronnallisen kokonaisuuden - tehdä peruskorjaukset kuvaan ja ääneen - tallentaa ja arkistoida valmiin tuotoksen, kuvausmateriaalit ja dokumentit jakelukanavan vaatimusten mukaisesti. - Kuvan, äänen, leikkauksen ja valon ammatillinen käyttö ja laitekanta - Kuva-, ääni-, leikkaus- ja valotekniikka Video- ja elokuvailmaisu - Kuvan, äänen, leikkauksen ja miseen-scenen ilmaisulliset ja kerronnalliset mahdollisuudet Oppimisympäristöt: - Tekniikan tunnit, intensiiviluennot, ryhmätyöt, projektityöt, asiakastyöt, top Oppimistehtävät ja oppimisen arviointi - Tasotestaaminen, suullinen palautekeskustelu, ohjaustunnit, vertaisarviointi Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: - Esituotanto - Tuotanto - Jälkituotanto - Itsearviointi Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä tai työssäoppimispaikalla Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 9 / 29

10 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Työmenetelmien ja välineiden valinta - Työvälineiden käyttäminen ja tuntemus - Tekniset ja ilmaisulliset ratkaisut Työn perustana olevan tiedon hallinta - Termistö - Laitekehityksen seuraaminen Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja näyttää ammattiosaajan näytössä, toimimalla audiovisuaalisen tuotannon työtehtävässä, hallitsevansa tutkinnon perusteissa määrätyt ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdessä valinnaisten opinnon osan/osien kanssa. Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Näytössä opiskelija työskentelee osana valitsemaansa ammatillista osa-aluetta. Näyttötehtävän laajuus ja ammattiosaamisen näytön kriteeristön toteutuminen arvioidaan samalla kun aihe hyväksytetään. Opiskelija hakee valitsemallaan osa-alueella lisää tietoa. Hyväksynnän antavat aina kaikki ammattialanopettajat yhteisesti. Aihe voi olla esimerkiksi tiettyjen ilmaisullisten tai teknisten valintojen kokeilu kerronnassa, joko projektissa ja/tai analyyttisessä kirjallisessa raportissa. Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K Televisiotuotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 10 / 29

11 Televisiotuotannon toteuttaminen 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa - toimia osana monikameratuotantoa omassa roolissaan studio- ja ulkotuotannoissa - toimia omassa roolissaan liikkuvassa kuvausryhmässä - valita ja perustella oikeat työvälineet erilaisiin tuotantoihin - tehdä havaintoja ja hankkia tietoa ajankohtaisista ilmiöistä - etsiä ja hyödyntää tarvittaessa arkistomateriaalia - käsitellä tallennettua aineistoa editointiohjelmistossa ja toimia eettisesti aineiston käsittelyssä - noudattaa aikatauluja lähetystoiminnassa - lukea ajolistoja monikameratuotannossa - ottaa huomioon jakelukanavien vaatimukset työn eri vaiheissa - versioida kuva- ja äänimateriaalia eri julkaisukanaviin - arkistoida tuottamansa materiaalia - toimia asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti erilaisissa tuotannoissa Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Televisiotekniikka - Monikameratekniikan perusteet - Aikataulutukset, tekijänoikeudet ja sopimukset - Monikamerakuvauksen perusteet; ajolistat, komentokieli, kamerapaikat, jatkuvuus - Perusvalaisu tapahtuma- ja studiotaltioinnissa - Äänityksen ja äänimiksauksen perusteet - Editointi ja suoran lähetyksen leikkaaminen Televisiotyö - Studio- ja lokaatiokuvaus - Monikamerakuvauksen perusteet; ajolistat, komentokieli, kamerapaikat, jatkuvuus - Perusvalaisu tapahtuma- ja studiotaltioinnissa - Editointi ja suoran lähetyksen leikkaaminen Televisioilmaisu - Faktakerronnan perusteet Oppimisympäristöt ja -menetelmät: - Tekniikan tunnit, intensiiviluennot, ryhmätyöt,verkko-opetus, sosiaalinen media, projektityöt, asiakastyöt, top - Tasotestaaminen, suullinen palautekeskustelu, vertaisarviointi, harjoitustehtävät Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 11 / 29

12 Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Televisiotuotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Esituotanto - Tuotanto - Jälkituotanto Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Työmenetelmien ja välineiden ja materiaalin hallinta - Oman työskentelyn suunnittelu - Kaluston käyttäminen - Jälkituotannon työkalut Työn perustana olevan tiedon hallinta - Termistön käyttäminen - Kielitaito Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Ammattietiikka Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä tai työssäoppimispaikalla Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja näyttää ammattiosaajan näytössä, toimimalla tv- ja elokuvaalan tuotannon työtehtävässä, hallitsevansa tutkinnon perusteissa määrätyt ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdessä Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen opinnon osan kanssa. Näytössä opiskelija työskentelee osana monikamera- tai muuta televisio-tuotantoryhmää, jossa ainakin osan tuotantoryhmästä muodostavat ammattilaiset (työelämän arviointi), esimerkiksi asiaohjelma, festivaali-, konsertti-,urheilu-, tai teatteritaltiointi tai muu vastaava ohjelmaformaatti. Opiskelija osallistuu koko projektin rakentamiseen alun aikataulutuksesta ja briiffauksesta lähtien lopulliseen kaluston palauttamiseen. Hän hoitaa ryhmässä omaa toimenkuvaansa ja hoitaa kaikki sitä koskevan alkutuotannosta jälkituotantoon asti. Projektiin liittyvä tuote ja siihen liittyvä raportointi palautetaan annetussa dead linessa. Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 12 / 29

13 Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K Äänituotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Äänituotannon toteuttaminen 30 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa - kuvailla ääntä fysikaalisena ilmiönä ja ymmärtää akustiikkaan liittyviä ilmiöitä - käyttää äänikerronnan keinoja ilmaisussaan - tehdä havaintoja ja hankkia tietoa ajankohtaisista ilmiöistä - toimia eettisesti käsitellessään aineistoja - jaotella äänitaajuuskaistan keskeiset alueet - valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan äänitystekniikan, laitteiston ja tallennusformaatin - käyttää äänen muokkaamiseen tarkoitettuja laitteita - kytkeä signaalitien eri osa-alueet ja tarvittaessa ratkaista signaalitien ongelmat - koostaa äänityöasemassa julkaisukelpoisen tallenteen - tallentaa, käsitellä ja versioida käytettävää materiaalia tarvittavalla teknisellä laadulla - käyttää ulosajojärjestelmää ja hyödyntää sen antamia mahdollisuuksia lähetystoiminnassa - huomioida äänialan yrittäjyyden eri muodot, mahdollisuudet ja toimintaperiaatteet. Ääni-ilmaisu - Äänikerronnan ymmärtäminen ja käyttö työelämässä Äänitekniikka - Äänitekniikan oikea valinta ja käyttö Yrittäjyys - Äänialan työkäytänteet, ammattilaisuus/yrittäjyys ja verkostoituminen Oppimisympäristöt ja -menetelmät: - Etämentorointi, projektityöt, asiakastyöt, top - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tue- Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 13 / 29

14 taan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja, asiakas, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Äänituotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: - Oman työn suunnittelu - Työtehtävän toteuttaminen - Oman työskentelyn arvioiminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Äänen tallentaminen, akustiikka ja laitevalinnat - Editointi ja tallenteen versiointi - Keskeisten työkalujen hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta - Tiedon hankinta ja käyttö - Ammattitermistö sekä ilmaisun ja tekniikan tuntemus Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä tai työssäoppimispaikalla Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Näytössä opiskelija työskentelee osana valitsemaansa ammatillista osa-aluetta. Näyttöä varten opiskelija hakee valitsemallaan osaalueella lisää tietoa ja näytössä esittelee urasuunnitelmansa ja portfoliolla osaamistaan Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Terveys, turvallisuus ja työkyky - Ammattietiikka Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 14 / 29

15 Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K Valaisutuotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Valaisutuotannon toteuttaminen 30 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Valo-ilmaisu - käyttää värioppia hyväkseen valaisutuotannoissa - lukea ja tehdä valaisukarttoja - laskea valokattauksen tarpeet sähkölle ja ripustuksille - rakentaa ja kytkeä tilanteeseen soveltuvan valojärjestelmän eri käyttöympäristöihin - käyttää valaisujärjestelmien eri osia - hyödyntää työskentelyssään valon ja tilan dramaturgiaa - tehdä tilaisuuden luonteelle sopivan valaisun - rakentaa ja purkaa valolaitteiston kustannustehokkaasti - tehdä valolaitteistolle perushuollot - ottaa huomioon erilaiset turvallisuusnäkökohdat - hakea mahdollisiin ongelmiin ratkaisuja - huomioida ääni- ja valoalan yrittäjyyden eri muodot, mahdollisuudet ja toimintaperiaatteet. - Valokerronnan ymmärtäminen ja käyttö työelämässä Valotekniikka - Valaisutekniikan oikea valinta ja käyttö työelämässä Yrittäjyys - Valo-alan työkäytänteet, ammattilaisuus/yrittäjyys ja verkostoituminen Oppimisympäristöt ja -menetelmät: - Etämentorointi, projektityöt, asiakastyöt, top - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja, asiakas, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 15 / 29

16 hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Valaisutuotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: - Suunnittelu - Työsuorituksen toteuttaminen - Arviointi, kehittäminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Työvälineiden valinta - Työmenetelmien ja välineiden käyttö - Työvälineiden huolto Työn perustana olevan tiedon hallinta - Tiedon hankinta ja käyttö - Ammattialan lainsäädäntö - Keskeinen ammattitermistö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä tai työssäoppimispaikalla. Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Näytössä opiskelija työskentelee osana valitsemaansa ammatillista osa-aluetta. Näyttöä varten opiskelija hakee valitsemallaan osaalueella lisää tietoa ja näytössä esittelee urasuunnitelmansa ja portfoliolla osaamistaan. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Terveys, turvallisuus ja työkyky - Ammattietiikka Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 16 / 29

17 Arvosanasta päättää Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen 30 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa - käyttää ammattialan termistöä - mallintaa ja visualisoida objekteja tehtyjen suunnitelmien pohjalta - luoda suunnitelman mukaisia pintakuviointeja objekteille - valaista virtuaalisilla valaisutekniikoilla kolmiulotteisia näkymiä - animoida objekteja eri menetelmiä käyttäen - työstää ja testata kustannustehokkaasti animaatiohahmojen liikkeitä - optimoida työprosessin teknisiä vaiheita - renderoida kuvamateriaalia eri formaatteihin sekä versioida työtiedostoja eri sovelluksiin - tehdä kuvamateriaaliin korjauksia ja tehosteita - upottaa kuvamateriaalia väri- ja tasoavainnuksella sekä kerrostaa kuvamateriaalia eri lähteistä - soveltaa animaation perusperiaatteita erilaisiin käyttötarkoituksiin - hyödyntää puheen, musiikin ja äänitehosteiden mahdollisuuksia toteutuksessa - julkaista animaatioita ja laatia tehosteita eri viestintävälineiden vaatimiin formaatteihin. Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen Animaatioilmaisu - Liikeharjoitukset Animaatiotuotanto - Tuotannonhallinta - Ryhmätyöskentely Tehostetuotanto - Tehostetuotanto Oppimisympäristöt ja -menetelmät: - Luokkaopetus - Verkko-opetus - Sosiaalinen media - Ryhmätyöskentely - Tuntityöskentely - Harjoitustehtävät - Arviointikeskustelut Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 17 / 29

18 Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Suunnittelu - Objektien, näkymien ja tehosteiden luominen - Optimointi ja julkaiseminen - Oman työsuorituksen arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Mallinnus, valaisu ja teksturointi - Animointi - Koostaminen ja tehosteiden käyttäminen Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Oppilaitos Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Näytössä opiskelija suunnittelee pelihahmon, joka mallinnetaan, teksturoidaan ja varustetaan luilla. Suunnittelun konseptikuvat ovat osa näyttötehtävää ja arvioidaan. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Termistö - Kuvakerronta Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta Hahmon raajojen tulee olla liikuteltavissa kontrolliobjektien avulla. Hahmolle animoidaan kävelysykli. Opiskelija voi vapaasti valita käyttämänsä ohjelmat. Opiskelija aikatauluttaa oman työskentelynsä itse. - Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot - Ongelmanratkaisu- ja soveltamistaidot - Oma-aloitteisuus ja asiakaslähtöinen toiminta Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K Pelituotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 18 / 29

19 Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Pelituotannon toteuttaminen 30 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Pelituotannon toteuttaminen - toimia osana pelituotantoprosessia omalla vastuualueellaan - ottaa työskentelyssään huomioon pelituotantoprosessin muut työvaiheet - kommunikoida ja toimia työryhmän muiden jäsenten kanssa - käyttää keskeistä englanninkielistä ammattisanastoa - eritellä peleihin liittyviä eettisiä kysymyksiä - hahmottaa pelien kehityskaaren, lajityypit ja pelimekaniikat - käyttää laajasti pelituotannossa tarvittavia työkaluja - tuottaa audiovisuaalista materiaalia pelituotannon tarpeisiin - viedä valmiita objekteja käytössä olevaan pelimoottoriin - testata pelien toimivuutta - huomioida pelien eri soveltamismahdollisuudet - seurata pelilaitteiden teknistä kehitystä - koota portfolion työnäytteistään ja markkinoida sillä omaa osaamistaan. Pelisuunnittelu - Kenttäsuunnittelu - Hahmosuunnittelu Pelituotanto - Tuotannonhallinta - Ryhmätyöskentely Oppimisympäristöt ja -menetelmät: - Luokkaopetus - Verkko-opetus - Sosiaalinen media - Ryhmätyöskentely - Työssäoppien - Tuntityöskentely - Harjoitustehtävät - Arviointikeskustelut Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Pelituotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Suunnittelu Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Oppilaitos Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 19 / 29

20 - Tuotanto - Projektinhallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Sisällön tuottaminen - Työvälineiden käyttäminen - Materiaalin käsittely Työn perustana olevan tiedon hallinta - Pelien lajityypit ja pelimekaniikat - Pelien kehityskaari Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Näytössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa työryhmän osana animaation tai pelin. Työryhmä jakaa keskenään animaatio- tai pelituotannon tehtävät ja tekee aikataulun. Näytön aikana syntyvät konseptit, kuvakäsikirjoitus ja suunnitteludokumentti ovat osa näyttötehtävää ja arvioidaan. - Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot - Ongelmanratkaisu- ja soveltamistaidot - Oma-aloitteisuus ja asiakaslähtöinen toiminta Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K Yritystoiminnan suunnittelu Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Yritystoiminnan suunnittelu - arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta - selvittää perustettavan yrityksen liiketoimin- - Oman yrittäjyyden rakentaminen - Osaamisen tuotteistaminen - Liiketoimintamahdollisuuksien arviointi Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 20 / 29

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija Kokin osaamisala, kokki HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Rehtorin hyväksymä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 16.4.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Autoalan

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (2) AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

Audiovisuaalinen viestintä

Audiovisuaalinen viestintä Forssan ammatti-instituutti Audiovisuaalinen viestintä Näyttö- ja arviointisuunnitelma Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöillä tarkoitetaan koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia,

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010

VAASAN AMMATTIOPISTO. Yrittäjyys-väylä 2010 Pvm 18.5.2010 Laatija Hillevi Kivelä Rakenteen tarkistus Pvm 18.5.2010 Osastonjohtaja Katarina Ivars Muodollinen tarkistus Pvm 18.5.2010 Kehittämispäällikkö Hillevi Kivelä Suunnitelman hyväksyntä Pvm 18.5.2010

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 osp TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen osaamisala DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2015 alkaen. Käsittelyt: Salpauksen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet

Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet Opetussuunnitelman yhteisen osan liite 2. painos Opiskelijan arvioinnin ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisperiaatteet SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 4 1 ARVIOINNIN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET 5 2 ARVIOINNISTA

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2015 Käytön tuen osaamisala, datanomi Ohjelmistotuotannon osaamisala, datanomi Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO...

Lisätiedot

Matkailualan perustutkinto

Matkailualan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Matkailualan perustutkinto 2015 Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen myynnin ja tietopalvelujen osaamisala, matkailuvirkailija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

rakennusalan perustutkinto 2009

rakennusalan perustutkinto 2009 rakennusalan perustutkinto 2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO 6.3.2009 TALONRAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TALONRAKENTAJA MAARAKENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, MAARAKENTAJA MAARAKENNUSKONEENKULJETUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot