AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO"

Transkriptio

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO

2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta Sisällysluettelo Johdanto Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto ja sen muodostuminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat Pakollinen tutkinnon osa Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Valinnaiset tutkinnot osat Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen Televisiotuotannon toteuttaminen Äänituotannon toteuttaminen Valaisutuotannon toteuttaminen Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen Pelituotannon toteuttaminen Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Yrityksessä toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Huippuosaajana toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Tv- ja elokuva-alan urasuunnittelu (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Kansainvälinen verkostoituminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Yhteiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 2 / 29

3 Johdanto Lain ammatillisesta peruskoulutuksesta (787/2014) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelma jakaantuu kahteen osaan: opetussuunnitelman yleinen osa ja tutkintokohtainen osa. Tässä tutkintokohtaisessa opetussuunnitelmassa koulutuksen järjestäjä määrää Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto -koulutuksen ja tutkinnon järjestämisestä. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen määräykseen Audiovisuaalisen viestinnän ammatillisen perustutkinnon perusteista 2014 (28/10/2014). Sataedun Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yleisessä osassa kuvataan Sataedun koulutus-, opetus- ja ohjaustoiminnan yhteiset periaatteet ja menettelytavat. Se ohjaa kaikkea Sataedun opetus ja ohjaus toimintaa: I Sataedu koulutuksen järjestäjänä II Ammatillinen peruskoulutus ja näyttötutkintoon valmistava koulutus III Aikuiskoulutus ja näyttötutkintotoiminta sataedu.fi 1 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto ja sen muodostuminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon muodostuminen määritellään Opetushallituksen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (38/011/2014). Sataedussa järjestetään seuraavia tutkinnon osia : Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen Televisiotuotannon toteuttaminen Äänituotannon toteuttaminen Valaisutuotannon toteuttaminen Animaatio ja tehostetuotannon toteuttaminen Pelituotannon toteuttaminen Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Yrityksessä toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Huippuosaajana toimiminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Tv- ja elokuva-alan urasuunnittelu (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Kv-verkostoituminen (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Audiovisuaalisia viestintätuotteita ja -palveluja suunnittelevat, valmistavat ja tuottavat mm. kustannus-, lehti-, peli- ja ohjelmistotalot, viestintä- ja mainostoimistot, äänistudiot, valokuvaamot, sekä elokuva-, video-, animaatio-, radio-, ja tv-työn tuotantoyhtiöt. Myös teatterit sekä erilaiset kulttuuri- ja tapahtuma-tuotannot työllistävät audiovisuaalisen alan osaajia. Tässä audiovisuaalisilla viestintätuotteilla ja -palveluilla tarkoitetaan mm. valokuvia, elokuvia, video-, radio- ja tv-ohjelmia, pelejä ja ohjelmia, digitaalisia elokuvatallenteita, äänitallenteita, tapahtumateknisiä palveluja sekä verkko- ja mobiilipalveluja. Alan yritysten koot vaihtelevat yhden hengen yrityksistä suuriin kansainvälisiin yhtiöihin. Media-assistentit osallistuvat viestintätuotteiden ja palveluiden suunnitteluun ja toteutukseen pääasiassa ns. suorittavan tason työtehtävissä. Tekniikan hallinta on audiovisuaalisen alan osaamisen lähtökohta: sen kautta rakennetaan luovaa ja esteettistä näkemystä. Myös assistenttitasolla työskentelevän on ymmärrettävä työtehtävien merkitys sisällölliselle kokonaisuudelle. Laajoissa tuotannoissa työryhmän yksilösuoritukset integroituvat toisiinsa, jolloin koko työprosessin tunteminen on olennaista myös työryhmäosaamisen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Yritysosaaminen ja sisäinen yrittäjyys ovat vahvasti läsnä myös audiovisuaalisen viestinnän alalla. Audiovisuaalisen viestinnän ammattilainen toimii asiakaslähtöisesti, markkinoi omaa osaamistaan, osaa aikatauluttaa ja hinnoitella omaa työtään ja ymmärtää oman työnsä merkityksen osana ammatillista kenttää. Ammatti- Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 3 / 29

4 laisuuteen kasvamiseen kuuluu myös verkostoituminen oman alan ammattilaisiin ja tämän kautta oman uran ja reitin löytäminen kovaan kilpailuun tottuneilla erikoistuneilla osaamisalueilla. Animaatio- ja peliteollisuudessa toimiminen edellyttää monipuolista osaamista, ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyövalmiuksia. Ammattialan opinnoissa näitä taitoja kehitetään sekä harjoitusten että käytännön projektitöiden kautta. Opiskelijat saavat monipuolisia valmiuksia peli- ja animaatiotuotantojen projektinhallintaan, suunnitteluun (mm. käsikirjoittaminen, kenttäsuunnittelu ja konseptointi), sisällöntuotantoon (mm. 3Dmallintaminen ja -animaatio) ja integraatioon (koodaaminen ja kehitysympäristöt). Tämän lisäksi koulutus kehittää median lukutaitoa ja seuraa tiiviisti alan kehitystä. Tv- ja elokuva-alan perustutkintokoulutus muodostuu vahvaan tekniseen ja sisällölliseen perusosaamiseen tähtäävien opintojen lisäksi valinnaisista opinnoista, jotka tukevat opiskelijan henkilökohtaisia valintoja ja tämän tulevaa ammatillista uraa. Nämä mahdollistavat erikoistumisen tietyn alueen erityisosaamiseen. Yhteisöllisen oppimisen ja projektityön menetelmät, narratiivin käyttö henkilökohtaisen opetussuunnitelman luomisessa ja työelämälähtöinen oppiminen pyrkivät vastaamaan media-alan pätkätyöläisyyden haasteisiin. Osana koulutusta opiskelija kehittää ammatillisia vuorovaikutustaitojaan tekemällä paljon asiakastöitä ja muuta yhteistyötä työelämän kanssa osana opintoja. Käytössä on myös alumnimalli, jossa opiskelijalle mahdollistetaan oman mentorin saaminen työelämästä, joka tukee opiskelijaa ammatillisen identiteetin muodostamisessa ja auttaa esimerkiksi ammattialalle verkostoitumisessa. Tähän tähtää myös ohjaava opettajuus, jossa yhdessä keskustellen rakennetaan osaamista ja kartoitetaan opiskelijan vahvuuksia koko opintojen ajan. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavat tutkinnot ajoittuvat kolmelle vuodelle ja näyttötutkintona suoritettavat tutkinnot ajoittuvat kahdelle vuodelle: Animaatio ja peliala, perustutkinto Osaamispistettä (osp) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti 1.vuosi 2. vuosi 3.vuosi 2.1 Pakollinen tutkinnon osa Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Valinnaiset tutkinnon osat Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen Pelituotannon toteuttaminen Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Yrityksessä toimiminen Huippuosaajana toimiminen 3 Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Elokuva- ja tv-ala, perustutkinto Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 4 / 29

5 Osaamispistettä (osp) Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, Media-assistentti 1.vuosi 2. vuosi 3.vuosi 2.1 Pakollinen tutkinnon osa Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Valinnaiset tutkinnon osat Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen Televisiotuotannon toteuttaminen Äänituotannon toteuttaminen Valaisutuotannon toteuttaminen Yritystoiminnan suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta Tutkinnon osa ammattikorkeakouluopinnoista Kv-verkostoituminen Tv- ja elokuva-alan urasuunnittelu 3 Yhteiset tutkinnon osat Vapaasti valittavat tutkinnon osat Valinnaisuuden toteuttaminen Perustutkintoon sisältyy valinnaisuutta tutkinnon rakenteessa kuvatulla tavalla. Sataedussa opiskelija voi suunnata osaamistaan opintopolkujen avulla. Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Opiskelijalla on oikeus saada opetussuunnitelman tavoitteita ja vaatimuksia keskeisiltä osilta vastaavat aikaisemmin suoritetut opinnot tai muutoin hankittu osaaminen arvioiduksi ja tunnustetuksi. Osaamista voidaan tunnustaa opiskelijalle tutkinnon pakollisiin, valinnaisiin tai vapaasti valittaviin osiin. Keskeisenä periaatteena on, että tunnustettava osaaminen on opetussuunnitelman ammattitaitovaatimusten ja keskeisen sisällön mukaista. Ryhmänohjaaja vastaa opiskelijan henkilökohtaistamisesta. Opiskelijan eteneminen opinnoissa toteutuu yksilöllisesti ja perustuu hänen osaamiseensa. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen voivat lyhentää tutkinnon suorittamisen aikaa oleellisesti. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) tai henkilökohtaistamista koskeva asiakirja, henkilökohtaistamissuunnitelma, jota päivitetään koko opiskelun ajan. Opiskelijan arviointi Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opiskelijan oppimista arvioidaan tutkinnonosien ammattitaitovaatimusten, tavoitteiden ja arviointikriteereiden pohjalta. Palautteella tuetaan ja ohjataan opiskelijaa mahdollisimman hyviin suorituksiin tuomalla esille opiskelijan vahvuudet. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerista arviointia, vaan suoritusmerkintää S, kun opiskelijalla on mahdollisuudet suoriutua ammattiosaamisen näytöstä tai tutkintosuorituksesta vähintään T1 tasolla Osaamisen arviointiin perustuen opiskelijalle annetaan ammatillisen perustutkinnon tutkintotodistukseen tulevat arvosanat arviointiasteikolla tyydyttävä T1, hyvä H2 ja kiitettävä K3. Arviointi perustuu tutkintojen perusteissa esitettyihin ammattitaitovaatimuksiin, arvioinnin kohteisiin ja kriteereihin. Ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa koulutuksessa ammatillisten tutkinnon osien ammattitaito arvioidaan ammattiosaamisen näytöllä. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 5 / 29

6 Näyttötutkinnoissa tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa, osaamisensa, tutkintotilaisuuksissa. Tutkinnon suorittajan ammattitaidon arviointi toteutetaan tutkintotoimikunnan kanssa solmitun järjestämissopimuksen mukaisesti ja OPH:n Näyttötutkinto-oppaan (2012:11) mukaisesti. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida osoittaa työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Opiskelijan arviointi toteutetaan toimintaohjeen Opiskelijan arviointi mukaisesti. Koulutuksen toteuttamistavat, oppimisympäristöt ja opiskelijan osaamisen arviointi määritellään tutkinnon osakohtaisesti. Tarkempi toteutus ja oppimisen arviointi määritellään toteutus- ja arviointisuunnitelmasssa. 2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon ammatilliset tutkinnon osat 2.1 Pakollinen tutkinnon osa Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän tutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen 45 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa - noudattaa aikatauluja ja työohjeita - työskennellä osana työryhmää - toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti - noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä - noudattaa tekijänoikeuksia - käyttää kunkin ammattialan termistöä - käyttää tietokoneiden käyttöjärjestelmiä ja alan keskeisiä sovelluksia - kirjoittaa asiatyylistä ja ilmaisullista tekstiä eri tarkoituksiin - hyödyntää sommittelua, värioppia ja typografiaa työtehtävissä - dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia - hyödyntää mediakulttuurin lajityyppejä ja tyylisuuntia toteutuksessa - tulkita käsikirjoituksia ja hyödyntää kerronnan teoriaa toteutuksessa - valaista, kuvata, äänittää ja editoida kuvakerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä suunnitelman mukaisesti - tallentaa ja editoida äänikerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä suunnitelman mukaisesti sekä versioida sen eri käyttötarkoituksiin - rakentaa ja käyttää valaisu-, projisointi- ja äänentoistojärjestelmiä tekemänsä suunnitelman mukai- Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Ammattialan tekniikan perusteet - Kuvatekniikat - Valon perusteet - Äänen perusteet - Editointi, materiaalin versiointi haluttuun formaattiin - Keskeisten sovellusten perusteet Ammattialan ilmaisun perusteet - Ilmaisun perusteet - Kerronnalliset rakenteet - Lajityypin,ohjelmaformaatin ja käsikirjoituksen merkitys kohderyhmälle Ammattialan tuotannon perusteet - Produktiotyön kokonaisprosessin hahmottaminen - Tuotannon perusteet - Työryhmäosaamisen perusteet - Eri työtehtävät ja tekijänoikeudet Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 6 / 29

7 sesti - valaista kuvauskohteita, ottaa, käsitellä ja valmistaa valokuvia eri käyttötarkoituksiin tekemänsä suunnitelman mukaisesti - valmistaa graafisia viestintätuotteita kuvankäsittely-, grafiikka-, taitto- ja editorisovelluksilla tekemänsä suunnitelman mukaisesti - käsitellä ja valita tiedostomuodot, väriavaruudet ja resoluutiot eri käyttötarkoituksiin - hyödyntää verkkoteknologioita tiedonsiirrossa sekä verkkopalveluiden rakentamisessa ja ylläpidossa - käyttää eri tilanteisiin ja olosuhteisiin sopivia työvälineitä ja -tapoja - havainnoida ympäristöä ja sen kohteita tilanteen tallentamisen näkökulmasta Oppimisympäristöt ja -menetelmät: - Tekniikan tunnit, intensiiviluennot, ryhmätyöt, verkko-opetus, sosiaalinen media, projektityöt, asiakastyöt, top - Tasotestaaminen, suullinen palautekeskustelu, vertaisarviointi, harjoitustehtävät Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. OSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Esituotanto - Tuotanto - Jälkituotanto Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Audiovisuaalisen tuotannon toteuttamisennäyttö suoritetaan oppilaitosnäyttönä tai oppilaitoksen ja työelämän yhteistyöprojektissa tai työssäoppimispaikalla. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Oman työn suunnittelu - Aineiston tuottaminen - Jälkikäsittely ja jakelu Työn perustana olevan tiedon hallinta - Kerronnallisuus - Sommittelu ja jatkuvuus - Kulttuurilliset viitekehykset Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Ammattietiikka - Aloitekyky ja yrittäjyys Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja näyttää ammattiosaajan näytössä, toimimalla audiovisuaalisen tuotannon työtehtävässä, hallitsevansa tutkinnon perusteissa määrätyt ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa kattavasti osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla. Animaatio- ja pelialan opiskelija/tutkinnon suorittaja: Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 7 / 29

8 Näytössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa työryhmän osana lapsille suunnatun tasoloikkapelin ensimmäisen kentän.pelissä pitää olla animaatiota sisältävä intro, alkuvalikot, ja äänet. Työryhmä jakaa keskenään pelituotannon tehtävät ja aikatauluttaa itsensä. Pelituotantoon liittyvät kenttä- ja konseptisuunnitelmat ovat osa näyttötehtävää ja arvioidaan. Elokuva ja tv-alan opiskelija/tutkinnon suorittaja: Näytössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa osin yksin ja osin työryhmän jäsenenä lyhyen formaattituotteen esim. uutisinsertti, making of -materiaalin, taltioinnin, koosteen tai tietoiskun, jonka tulisi ilmaisullisesti ja teknisten toteuttamistapojensa puolesta soveltua osaksi suunniteltua kokonaisuutta. Opiskelija suunnittelee annetun tehtävän työryhmätarpeen, kalustotarpeet ja aikataulun niin, että se on lopputuloksen ja tilaajan kannalta toivottu. Projektiin liittyvä tuote palautetaan annettuun dead lineen mennessä halutussa muodossa. Näyttöön liittyy esituotanto, tuotanto ja jälkituotantovaihe, jotka kaikki suoritetaan nopeatahtisen uutistuotannon tyylisesti 1-2 vrk sisällä. Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K3 2.2 Valinnaiset tutkinnot osat Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 8 / 29

9 2.2.1 Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen 30 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Video- ja elokuvatekniikka - toimia erilaisissa tuotannoissa omassa roolissaan sekä toteuttaa valmista valaisu-, kuvaus- ja äänisuunnitelmaa - käyttää ja hyödyntää kuvan ja äänen ilmaisullisia keinoja audiovisuaalisessa kerronnassa - valita kuhunkin kuvaustilanteeseen soveltuvan välineistön ja hoitaa tuotannon vaatimat järjestelyt - säätää ja käyttää kameran ja äänitallentimen ominaisuuksia eri olosuhteissa - käyttää valaisimia, suotimia ja värikalvoja sekä käyttää hyväkseen vallitsevaa valoa - käyttää kenttä- ja studioäänitykseen soveltuvia äänentallennuslaitteita - käyttää ammattimaista komentokieltä - toteuttaa jälkituotantovaiheen tehosteääniä studioolosuhteissa - siirtää eri tallenneformaateista materiaalia ääni- ja videoeditointilaitteistoon ja osaa editoida niistä kerronnallisen kokonaisuuden - tehdä peruskorjaukset kuvaan ja ääneen - tallentaa ja arkistoida valmiin tuotoksen, kuvausmateriaalit ja dokumentit jakelukanavan vaatimusten mukaisesti. - Kuvan, äänen, leikkauksen ja valon ammatillinen käyttö ja laitekanta - Kuva-, ääni-, leikkaus- ja valotekniikka Video- ja elokuvailmaisu - Kuvan, äänen, leikkauksen ja miseen-scenen ilmaisulliset ja kerronnalliset mahdollisuudet Oppimisympäristöt: - Tekniikan tunnit, intensiiviluennot, ryhmätyöt, projektityöt, asiakastyöt, top Oppimistehtävät ja oppimisen arviointi - Tasotestaaminen, suullinen palautekeskustelu, ohjaustunnit, vertaisarviointi Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Video- ja elokuvatuotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: - Esituotanto - Tuotanto - Jälkituotanto - Itsearviointi Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä tai työssäoppimispaikalla Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 9 / 29

10 Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Työmenetelmien ja välineiden valinta - Työvälineiden käyttäminen ja tuntemus - Tekniset ja ilmaisulliset ratkaisut Työn perustana olevan tiedon hallinta - Termistö - Laitekehityksen seuraaminen Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja näyttää ammattiosaajan näytössä, toimimalla audiovisuaalisen tuotannon työtehtävässä, hallitsevansa tutkinnon perusteissa määrätyt ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdessä valinnaisten opinnon osan/osien kanssa. Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Näytössä opiskelija työskentelee osana valitsemaansa ammatillista osa-aluetta. Näyttötehtävän laajuus ja ammattiosaamisen näytön kriteeristön toteutuminen arvioidaan samalla kun aihe hyväksytetään. Opiskelija hakee valitsemallaan osa-alueella lisää tietoa. Hyväksynnän antavat aina kaikki ammattialanopettajat yhteisesti. Aihe voi olla esimerkiksi tiettyjen ilmaisullisten tai teknisten valintojen kokeilu kerronnassa, joko projektissa ja/tai analyyttisessä kirjallisessa raportissa. Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K Televisiotuotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 10 / 29

11 Televisiotuotannon toteuttaminen 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa - toimia osana monikameratuotantoa omassa roolissaan studio- ja ulkotuotannoissa - toimia omassa roolissaan liikkuvassa kuvausryhmässä - valita ja perustella oikeat työvälineet erilaisiin tuotantoihin - tehdä havaintoja ja hankkia tietoa ajankohtaisista ilmiöistä - etsiä ja hyödyntää tarvittaessa arkistomateriaalia - käsitellä tallennettua aineistoa editointiohjelmistossa ja toimia eettisesti aineiston käsittelyssä - noudattaa aikatauluja lähetystoiminnassa - lukea ajolistoja monikameratuotannossa - ottaa huomioon jakelukanavien vaatimukset työn eri vaiheissa - versioida kuva- ja äänimateriaalia eri julkaisukanaviin - arkistoida tuottamansa materiaalia - toimia asiakaslähtöisesti ja taloudellisesti erilaisissa tuotannoissa Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Televisiotekniikka - Monikameratekniikan perusteet - Aikataulutukset, tekijänoikeudet ja sopimukset - Monikamerakuvauksen perusteet; ajolistat, komentokieli, kamerapaikat, jatkuvuus - Perusvalaisu tapahtuma- ja studiotaltioinnissa - Äänityksen ja äänimiksauksen perusteet - Editointi ja suoran lähetyksen leikkaaminen Televisiotyö - Studio- ja lokaatiokuvaus - Monikamerakuvauksen perusteet; ajolistat, komentokieli, kamerapaikat, jatkuvuus - Perusvalaisu tapahtuma- ja studiotaltioinnissa - Editointi ja suoran lähetyksen leikkaaminen Televisioilmaisu - Faktakerronnan perusteet Oppimisympäristöt ja -menetelmät: - Tekniikan tunnit, intensiiviluennot, ryhmätyöt,verkko-opetus, sosiaalinen media, projektityöt, asiakastyöt, top - Tasotestaaminen, suullinen palautekeskustelu, vertaisarviointi, harjoitustehtävät Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 11 / 29

12 Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Televisiotuotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Esituotanto - Tuotanto - Jälkituotanto Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Työmenetelmien ja välineiden ja materiaalin hallinta - Oman työskentelyn suunnittelu - Kaluston käyttäminen - Jälkituotannon työkalut Työn perustana olevan tiedon hallinta - Termistön käyttäminen - Kielitaito Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Oppiminen ja ongelmanratkaisu - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Ammattietiikka Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä tai työssäoppimispaikalla Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja näyttää ammattiosaajan näytössä, toimimalla tv- ja elokuvaalan tuotannon työtehtävässä, hallitsevansa tutkinnon perusteissa määrätyt ammattitaitovaatimukset, arvioinnin kohteet ja kriteerit. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon perusteissa määrättyjä ammattitaitovaatimuksia, arvioinnin kohteita ja kriteereitä. Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Ammattiosaamisen näyttö toteutetaan yhdessä Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen opinnon osan kanssa. Näytössä opiskelija työskentelee osana monikamera- tai muuta televisio-tuotantoryhmää, jossa ainakin osan tuotantoryhmästä muodostavat ammattilaiset (työelämän arviointi), esimerkiksi asiaohjelma, festivaali-, konsertti-,urheilu-, tai teatteritaltiointi tai muu vastaava ohjelmaformaatti. Opiskelija osallistuu koko projektin rakentamiseen alun aikataulutuksesta ja briiffauksesta lähtien lopulliseen kaluston palauttamiseen. Hän hoitaa ryhmässä omaa toimenkuvaansa ja hoitaa kaikki sitä koskevan alkutuotannosta jälkituotantoon asti. Projektiin liittyvä tuote ja siihen liittyvä raportointi palautetaan annetussa dead linessa. Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 12 / 29

13 Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K Äänituotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Äänituotannon toteuttaminen 30 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa - kuvailla ääntä fysikaalisena ilmiönä ja ymmärtää akustiikkaan liittyviä ilmiöitä - käyttää äänikerronnan keinoja ilmaisussaan - tehdä havaintoja ja hankkia tietoa ajankohtaisista ilmiöistä - toimia eettisesti käsitellessään aineistoja - jaotella äänitaajuuskaistan keskeiset alueet - valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan äänitystekniikan, laitteiston ja tallennusformaatin - käyttää äänen muokkaamiseen tarkoitettuja laitteita - kytkeä signaalitien eri osa-alueet ja tarvittaessa ratkaista signaalitien ongelmat - koostaa äänityöasemassa julkaisukelpoisen tallenteen - tallentaa, käsitellä ja versioida käytettävää materiaalia tarvittavalla teknisellä laadulla - käyttää ulosajojärjestelmää ja hyödyntää sen antamia mahdollisuuksia lähetystoiminnassa - huomioida äänialan yrittäjyyden eri muodot, mahdollisuudet ja toimintaperiaatteet. Ääni-ilmaisu - Äänikerronnan ymmärtäminen ja käyttö työelämässä Äänitekniikka - Äänitekniikan oikea valinta ja käyttö Yrittäjyys - Äänialan työkäytänteet, ammattilaisuus/yrittäjyys ja verkostoituminen Oppimisympäristöt ja -menetelmät: - Etämentorointi, projektityöt, asiakastyöt, top - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tue- Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 13 / 29

14 taan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja, asiakas, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Äänituotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: - Oman työn suunnittelu - Työtehtävän toteuttaminen - Oman työskentelyn arvioiminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Äänen tallentaminen, akustiikka ja laitevalinnat - Editointi ja tallenteen versiointi - Keskeisten työkalujen hallinta Työn perustana olevan tiedon hallinta - Tiedon hankinta ja käyttö - Ammattitermistö sekä ilmaisun ja tekniikan tuntemus Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä tai työssäoppimispaikalla Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Näytössä opiskelija työskentelee osana valitsemaansa ammatillista osa-aluetta. Näyttöä varten opiskelija hakee valitsemallaan osaalueella lisää tietoa ja näytössä esittelee urasuunnitelmansa ja portfoliolla osaamistaan Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Terveys, turvallisuus ja työkyky - Ammattietiikka Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 14 / 29

15 Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K Valaisutuotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Valaisutuotannon toteuttaminen 30 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Valo-ilmaisu - käyttää värioppia hyväkseen valaisutuotannoissa - lukea ja tehdä valaisukarttoja - laskea valokattauksen tarpeet sähkölle ja ripustuksille - rakentaa ja kytkeä tilanteeseen soveltuvan valojärjestelmän eri käyttöympäristöihin - käyttää valaisujärjestelmien eri osia - hyödyntää työskentelyssään valon ja tilan dramaturgiaa - tehdä tilaisuuden luonteelle sopivan valaisun - rakentaa ja purkaa valolaitteiston kustannustehokkaasti - tehdä valolaitteistolle perushuollot - ottaa huomioon erilaiset turvallisuusnäkökohdat - hakea mahdollisiin ongelmiin ratkaisuja - huomioida ääni- ja valoalan yrittäjyyden eri muodot, mahdollisuudet ja toimintaperiaatteet. - Valokerronnan ymmärtäminen ja käyttö työelämässä Valotekniikka - Valaisutekniikan oikea valinta ja käyttö työelämässä Yrittäjyys - Valo-alan työkäytänteet, ammattilaisuus/yrittäjyys ja verkostoituminen Oppimisympäristöt ja -menetelmät: - Etämentorointi, projektityöt, asiakastyöt, top - Opiskelijan oppimista ohjataan ja tuetaan suullisella ja kirjallisella palautteella: opettaja, ryhmänohjaaja, työssäoppimisen ohjaaja, asiakas, itsearviointi ja vertaisarviointi. Oppimisen eteneminen varmistetaan oppimistehtävillä, jotka opiskelijan tulee suorittaa Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 15 / 29

16 hyväksytysti. Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Valaisutuotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: - Suunnittelu - Työsuorituksen toteuttaminen - Arviointi, kehittäminen Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Työvälineiden valinta - Työmenetelmien ja välineiden käyttö - Työvälineiden huolto Työn perustana olevan tiedon hallinta - Tiedon hankinta ja käyttö - Ammattialan lainsäädäntö - Keskeinen ammattitermistö Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksessa, oppilaitoksen ja työelämän yhteistyönä tai työssäoppimispaikalla. Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Näytössä opiskelija työskentelee osana valitsemaansa ammatillista osa-aluetta. Näyttöä varten opiskelija hakee valitsemallaan osaalueella lisää tietoa ja näytössä esittelee urasuunnitelmansa ja portfoliolla osaamistaan. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta - Vuorovaikutus ja yhteistyö - Terveys, turvallisuus ja työkyky - Ammattietiikka Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työelämän edustaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 16 / 29

17 Arvosanasta päättää Audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen 30 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa - käyttää ammattialan termistöä - mallintaa ja visualisoida objekteja tehtyjen suunnitelmien pohjalta - luoda suunnitelman mukaisia pintakuviointeja objekteille - valaista virtuaalisilla valaisutekniikoilla kolmiulotteisia näkymiä - animoida objekteja eri menetelmiä käyttäen - työstää ja testata kustannustehokkaasti animaatiohahmojen liikkeitä - optimoida työprosessin teknisiä vaiheita - renderoida kuvamateriaalia eri formaatteihin sekä versioida työtiedostoja eri sovelluksiin - tehdä kuvamateriaaliin korjauksia ja tehosteita - upottaa kuvamateriaalia väri- ja tasoavainnuksella sekä kerrostaa kuvamateriaalia eri lähteistä - soveltaa animaation perusperiaatteita erilaisiin käyttötarkoituksiin - hyödyntää puheen, musiikin ja äänitehosteiden mahdollisuuksia toteutuksessa - julkaista animaatioita ja laatia tehosteita eri viestintävälineiden vaatimiin formaatteihin. Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen Animaatioilmaisu - Liikeharjoitukset Animaatiotuotanto - Tuotannonhallinta - Ryhmätyöskentely Tehostetuotanto - Tehostetuotanto Oppimisympäristöt ja -menetelmät: - Luokkaopetus - Verkko-opetus - Sosiaalinen media - Ryhmätyöskentely - Tuntityöskentely - Harjoitustehtävät - Arviointikeskustelut Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 17 / 29

18 Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Animaatio- ja tehostetuotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Suunnittelu - Objektien, näkymien ja tehosteiden luominen - Optimointi ja julkaiseminen - Oman työsuorituksen arviointi Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Mallinnus, valaisu ja teksturointi - Animointi - Koostaminen ja tehosteiden käyttäminen Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Oppilaitos Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Näytössä opiskelija suunnittelee pelihahmon, joka mallinnetaan, teksturoidaan ja varustetaan luilla. Suunnittelun konseptikuvat ovat osa näyttötehtävää ja arvioidaan. Työn perustana olevan tiedon hallinta - Termistö - Kuvakerronta Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta Hahmon raajojen tulee olla liikuteltavissa kontrolliobjektien avulla. Hahmolle animoidaan kävelysykli. Opiskelija voi vapaasti valita käyttämänsä ohjelmat. Opiskelija aikatauluttaa oman työskentelynsä itse. - Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot - Ongelmanratkaisu- ja soveltamistaidot - Oma-aloitteisuus ja asiakaslähtöinen toiminta Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K Pelituotannon toteuttaminen Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 18 / 29

19 Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Pelituotannon toteuttaminen 30 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Pelituotannon toteuttaminen - toimia osana pelituotantoprosessia omalla vastuualueellaan - ottaa työskentelyssään huomioon pelituotantoprosessin muut työvaiheet - kommunikoida ja toimia työryhmän muiden jäsenten kanssa - käyttää keskeistä englanninkielistä ammattisanastoa - eritellä peleihin liittyviä eettisiä kysymyksiä - hahmottaa pelien kehityskaaren, lajityypit ja pelimekaniikat - käyttää laajasti pelituotannossa tarvittavia työkaluja - tuottaa audiovisuaalista materiaalia pelituotannon tarpeisiin - viedä valmiita objekteja käytössä olevaan pelimoottoriin - testata pelien toimivuutta - huomioida pelien eri soveltamismahdollisuudet - seurata pelilaitteiden teknistä kehitystä - koota portfolion työnäytteistään ja markkinoida sillä omaa osaamistaan. Pelisuunnittelu - Kenttäsuunnittelu - Hahmosuunnittelu Pelituotanto - Tuotannonhallinta - Ryhmätyöskentely Oppimisympäristöt ja -menetelmät: - Luokkaopetus - Verkko-opetus - Sosiaalinen media - Ryhmätyöskentely - Työssäoppien - Tuntityöskentely - Harjoitustehtävät - Arviointikeskustelut Koulutuksen tarkempi toteutus kuvataan toteutus- ja arviointisuunnitelmassa. Opiskelijalle laaditaan hänen yksilöllisten lähtökohtiensa ja valintojensa pohjalta henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa laajuus ja ajoitus päätetään koulutuskohtaisesti. Valmistavan koulutuksen toteutus suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tarvittavan ammattitaidon hankkiminen. Näyttötutkintoon valmistavassa koulutuksessa tutkinnon osan suorittaminen toteutetaan audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunnan kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Tutkinnon suorittaminen suunnitellaan tutkinnon suorittajan henkilökohtaistamissuunnitelmassa: tutkinnon osan suorittaminen. AMMATTIOSAAMISEN ARVIOINTI AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ/TUTKINTOTILAISUUS Pelituotannon toteuttaminen Arvioinnin kohteet Työprosessin hallinta - Suunnittelu Ammattiosaamisen näyttö/tutkintotilaisuus Näyttöympäristö: Oppilaitos Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 19 / 29

20 - Tuotanto - Projektinhallinta Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta - Sisällön tuottaminen - Työvälineiden käyttäminen - Materiaalin käsittely Työn perustana olevan tiedon hallinta - Pelien lajityypit ja pelimekaniikat - Pelien kehityskaari Elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallinta Ammattiosaamisen näytön/tutkintotilaisuuden kuvaus: Opiskelija/tutkinnon suorittaja: Näytössä opiskelija suunnittelee ja toteuttaa työryhmän osana animaation tai pelin. Työryhmä jakaa keskenään animaatio- tai pelituotannon tehtävät ja tekee aikataulun. Näytön aikana syntyvät konseptit, kuvakäsikirjoitus ja suunnitteludokumentti ovat osa näyttötehtävää ja arvioidaan. - Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot - Ongelmanratkaisu- ja soveltamistaidot - Oma-aloitteisuus ja asiakaslähtöinen toiminta Ammattiosaamisen näytön/tutkintosuorituksen arviointi Tutkinnon osan arvosanasta päättäminen Ammattiosaamisen näytön arviointiin osallistuvat opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja. Arviointipäätöstä tehdessä otetaan huomioon opiskelijan itsearviointi. Arvosanasta päättävät työpaikkaohjaaja ja opettaja yhdessä. Tutkintosuorituksen arviointiin osallistuvat työpaikkaohjaaja-, työnantaja- ja opettaja-arvioija. Arviointiesitystä tehdessä otetaan huomioon tutkinnon suorittajan itsearviointi. Päätöksen esityksestä tekevät työntekijä, työnantaja ja opettaja-arvioija yhdessä. Arviointiasteikko: TI-K3 Ammatillinen peruskoulutus: Tutkinnon osan arvioinnista päättävät sitä opettaneet opettajat. Pääpaino on ammattiosaamisen näytön arvosanalla ja tarvittaessa muu osaamisen arviointi tukee osaamisen arviointia. Näyttötutkintoon valmistava koulutus: Arvosanasta päättää audiovisuaalisen viestinnän tutkintotoimikunta arviointiesityksen pohjalta. Arviointiasteikko: T1-K Yritystoiminnan suunnittelu Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon perusteissa (OPH määräys 38/011/2014) määritellään tämän tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset sekä arvioinnin kohteet ja kriteerit. OSAAMISEN HANKKIMINEN VALMISTAVA KOULUTUS Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Ammattitaitovaatimukset Toimintakokonaisuus ja sisällöt Oppimisympäristöt ja menetelmät Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Yritystoiminnan suunnittelu - arvioida oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta - selvittää perustettavan yrityksen liiketoimin- - Oman yrittäjyyden rakentaminen - Osaamisen tuotteistaminen - Liiketoimintamahdollisuuksien arviointi Sataedu, Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sivu 20 / 29

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa, 45 ops... 3 2.1.1 Audiovisuaalisen tuotannon toteuttaminen, 45 osp... 3 2.2 Valinnaiset tutkinnon osat, 90 osp... 5 2.2.1

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 26.3.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Kuvallisen ilmaisun

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa.

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Media-assistentti Hyväksytty:9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Ylivieskan ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Forssan ammatti instituutissa

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Forssan ammatti instituutissa AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN NÄYTTÖJEN SUUNNITELMA Forssan ammatti instituutissa 1.9.2010 1. AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET FAI:SSA Forssan ammatti instituutissa viestinnän opetuksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2014

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2014 Määräys 38/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

HIUSALAN PERUSTUTKINTO

HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO HIUSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 07.05.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Hiusalan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 23.4.2015 Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5.5.2015 Tutkinto: Tutkinnon osan nimi ja laajuus: AUDIOVISUALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN TUONTANNON TOTEUTTAMINEN 45 osp pakollinen tutkinnon osa 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen toteuttamisesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 2014

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto 2014 Audiovisuaalisen viestinnän osaamisala, media-assistentti Lausuntopyyntö 35/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PE- RUSTUTKINTO Tuotteen suunnittelun ja valmistuksen osaamisala, artesaani Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen osaamisala, artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus

Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Näyttötutkinto ja tutkintotilaisuuksien arviointi Peruskoulutus Sisältö 1. Suomen koulutusjärjestelmä 2. Ammattitaidon hankkiminen (näyttötutkinto ja ammatillinen peruskoulutus) 3. Arviointi KORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp Tavoitteet: Opiskeli arvioi oman osaamisensa tuotteistamista tai markkinoilla olevaa liiketoimintamahdollisuutta.

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 26.03.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

KEUDA JÄRVENPÄÄ AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti

KEUDA JÄRVENPÄÄ AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti KEUDA JÄRVENPÄÄ AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti SISÄLLYSLUETTELO Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tavoitteet... 3 Audiovisuaalisen

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. ja suunnitelmallinen toteuttaminen Hyväksymismerkinnät 1 (5) Tämän asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat kauneudenhoitoalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO

KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUT- KINTO KIINTEISTÖPALVELUJEN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 30.04.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2014

Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, media-assistentti 2014 Määräys 38/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015 mukaiset muutokset ja oikaisut) (sisältää määräyksen

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lapin ammattiopisto D Visualisointi - josta työssäopp. Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa suunnittelemalla, toteuttamalla ja visualisoimalla

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito 15 osp Tavoitteet: Opiskelija tuottaa verkkopalvelujen sisältöä verkkopalvelusovellukseen. Hän osallistuu

Lisätiedot

perustutkinnon uudistaminen

perustutkinnon uudistaminen P t h t l d tilli Puutarhatalouden ammatillisen perustutkinnon uudistaminen Puutarhatalouden perustutkinto Työskenteleminen puutarha alalla Yrittäminen puutarha alalla Puutarhatuotannon koulutusohjelma/osaamisala

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia

Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto. Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Ammatillinen peruskoulutus vs. näyttötutkinto Tutke-uudistuksen myötä tulevia muutoksia Erja Kotimäki 14.3.2014 Osaava työelämäpedagogi -koulutus Ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijan arviointia

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Tutkinnon muodostuminen

Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon muodostuminen Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Valtioneuvoston asetus ammatillisen perustutkinnon muodostumisesta

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Kuntayhtymäjohtaja-rehtorin hyväksymä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli

Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin opinnollistamisen malli Tekemällä oppii projektin loppuseminaari Oppimisen onni ja opinnollistaminen 12.11.2013 Sirpa Rintala Opinnollistaminen Työpaikkakohtainen Kaksisuuntainen

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO

KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 07.05.2015 Sisällysluettelo Johdanto...

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Multimediatuotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella multimediatuotannon tuotantoprosessin, suunnitella ja toteuttaa multimediatuotteita,

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 02.04.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1.

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Pelituotanto 65

Pelituotanto 65 SISÄLTÖ JOHDANTO 7 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 8 1.1 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tavoitteet 8 1.2 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Hyväksytty: 2 Sisällys... 1 JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI

Lisätiedot

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1

SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkinnon osa: Palvelujen tuottaminen AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan ja henkilökohtaistetaan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan.

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Pelituotanto 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja testata pelin, jossa on useita erilaisia pelitiloja, grafiikkaa,

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisia työtehtäviä työkohteissa. Työtä

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin:

Opiskelija hankkii tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaista osaamista osallistumalla aktiivisesti seuraaviin työtehtäväkokonaisuuksiiin: Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä toimimalla alan yrityksen ohjelmapalveluissa lyhytkestoisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Tutkinnonosan suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä valmistamalla jonkin koneistettavan osan tai osakokonaisuuden CNC-ohjattua työstökonetta

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015. Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Opetusneuvos Ulla Aunola Ammatillinen peruskoulutus Lait ja asetukset, tutkintojen perusteet ja muut määräykset voimaan 1.8.2015

Lisätiedot