KEUDA JÄRVENPÄÄ AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEUDA JÄRVENPÄÄ AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti"

Transkriptio

1 KEUDA JÄRVENPÄÄ AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti

2 SISÄLLYSLUETTELO Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tavoitteet... 3 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon (120 ov) muod ostuminen... 4 Ammatilliset tutkinnon osat, 90 ov... 4 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov... 5 Vapaasti valittavat tutkinnon osat, 10 ov... 6 Opintojen eteneminen ja järjestäminen Kaikille pakolli set tutkinnon osat, 30 ov Audiov isuaalinen tuotanto, 30 ov Digitaalinen media 3ov Graafisen tuotannon perusteet 4ov Valokuvatuotannon ja kuvankäsittelyn perusteet 4ov Verkkopalveluiden tuotannon perusteet 6ov Video- ja elokuvatuotannon perusteet 6ov Äänituotannon perusteet 2ov Sisältötuotanto 5ov Ammattitaidon osoittamistavat Arviointi Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 60 ov Video- ja elokuvatuotanto, 20 ov Video- ja elokuvatuotantoprosessit, 13 ov Videotuotantoprojekti, 7 ov Ammattitaidon osoittamistavat Arviointi Graafinen tuotanto, 20 ov Graafiset tuotantoprosessit, 14 ov Mainos- ja markkinointiviestintä 6 ov Ammattitaidon osoittamistavat Arviointi Verkkopalveluiden tuotanto, 20 ov Verkkopalveluiden tuotantoprosessit, 14 ov Verkkopalveluiden tuotantoprojekti, 6 ov Ammattitaidon osoittamistavat Arviointi (44)

3 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tavoitteet AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittaneella on monipuoliset valmiudet toimia audiovisuaalise l- la alalla, joka sisältää useita erityyppisiä työnkuvia. Audiovisuaalisen alan tehtävissä hänen on osattava to i- mia sekä itsenäisesti että osana tuotantoryhmää ja hahmotettava oma työnsä osana laajempaa tehtäväkokonaisuutta. Hänen on tunnettava tyypillinen audiovisuaalisen alan työprosessi sisältäen esituotantoon, tuotantoon ja jälkituotantoon liittyvät työvaiheet ja osattava toimia assistenttitason työtehtävissä ammatillisen suuntautumisensa mukaisesti. Audiovisuaalisen viestinnän ala edellyttää opiskelijalta ja tutkinnon suorittajalta sitoutumista, itseohjautuvuutta, oma-aloitteisuutta ja orientoituneisuutta alalle. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suoritettuaan hän on moniosaaja, joka laajan viestintäalan tuntemuksensa ja teknisen osaamisensa ansiosta kykenee työelämässä hankkimaan myös joidenkin toimialojen edellyttämää erikoisosaamista. Häneltä edellytetään teknisen tietotaidon ohella esteettistä ja kulttuurista perusnäkemystä. Teknisen, esteettisen ja sisällöllisen osaamisen merkitystä ei usein voida työtehtävissä eriyttää toisistaan. Audiovisuaalisen alan moniosaajan tulee myös olla mediakriittinen ja ymmärtää alan eettisiä erityiskysymyksiä. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon suorittanut käyttäytyy asiallisesti, noudattaa työaikoja, kunnioittaa tekijänoikeuksia, on sosiaalisesti aktiivinen ja suhtautuu työhönsä ahkeruudella. Hänellä on rohkeutta kommunikoida niin omalla äidinkielellään kuin englanniksikin. Hän osaa asennoitua positiivisesti myös poikkeaviin työaikoihin. Hän osaa arvioida oman työnsä teknistä ja esteettistä laatua ja työskentelee kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Tuotannon taloudellisten arvojen ja asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen sekä erilaisten toimintakulttuurien ymmärtäminen on oleellinen osa tutkinnon suorittaneen osaamista. Perustutkinnon suorittanut hallitsee myös asiakaslähtöisten tuotantojen toimintaperiaatteet ja työelämän edellyttämät viestintätaidot. Tietotekniikka ja työvälineiden ohjelmistopohjaisuus ovat olennainen osa audiovisuaalisen viestinnän työtä. Toisaalta työ voi olla myös fyysisesti vaativaa esimerkiksi tapahtumatuotannon toimenkuvissa. Tutkinnon suorittanut hallitsee teknisesti tällä hetkellä alalla käytössä olevat työkalut, kykenee seuraamaan alan muutoksia ja on valmis päivittämään osaamistaan alan kehityksen mukaan. Ryhmätyöskentely ja sähköiset työympäristöt yhdessä edellyttävät taitoa dokumentoida ymmärrettävästi työvaiheita ja niiden tuloksia. Perustutkinnon tavoitteissa korostuu alan yhteinen audiovisuaalinen tuotanto, joka laajana tutkinnon osana varmistaa alan yhteisen osaamisen ja tekniset perusvalmiudet hankkia tarvittavaa ammattitaitoa monilta eri viestinnän toimialoilta. Audiovisuaalisen viestinnän laajuuden ja monipuolisuuden takia on vaikea nimetä kattavasti kaikkia alan työnimikkeitä, mutta tyypillisiä työelämässä käytettyjä alan assistenttitason ammattinimikkeitä ovat kamera-assistentti, ääniassistentti, valoassistentti, fotoassistentti ja AD-assistentti. Laaja valinnaisten opintojen osuus mahdollistaa erilaisten suuntautumisvaihtoehtojen toteuttamisen seutukunnan työelämätarpeiden mukaisesti. Kansainvälisten audiovisuaalisten tuotantojen lisääntyessä kielitaidolliset vaatimukset ovat entistä haasteellisempia. Varsinkin englannin merkitys ammattikielenä kasvaa, kun monikansallisissa ja -kulttuurisissa työryhmissä ja tuotannoissa täytyy kyetä kommunikoimaan ymmärrettävästi ja ammattitermistöä käyttäen. Myös tietoverkkojen vahva asema osana työtehtäviä ja ammattikuvaa lisää kielitaidollisia tarpeita. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). 3 (44)

4 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon (120 ov) muodostuminen AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON (120 OV) MUODOSTUMINEN Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa (yli 120 ov), silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintovalmiuksien vahvistamiseksi lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 90 OV Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. 100 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto, kaikille pakolliset tutkinnon osat 111 Audiovisuaalinen tuotanto 30ov Digitaalinen media 3ov Graafisen tuotannon perusteet 4ov Valokuvatuotannon ja kuvankäsittelyn perusteet 4ov Verkkopalveluiden tuotannon perusteet 6ov Video- ja elokuvatuotannon perusteet 6ov Äänituotannon perusteet 2ov Sisältötuotanto 5ov 300 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, ov 301 Video- ja elokuvatuotanto, 20 ov Video- ja elokuvatuotantoprosessit, 13 ov Videotuotantoprojekti, 7 ov 309 Graafinen tuotanto, 20 ov Graafiset tuotantoprosessit, 14 ov Mainos- ja markkinointiviestintä, 6 ov 310 Verkkopalveluiden tuotanto, 20 ov Verkkopalveluiden tuotantoprosessit, 14 ov Verkkopalveluiden suunnittelu, 6 ov Opiskelija voi myös valita tutkinnon osia muista tutkinnon perusteen mukaisista kaikille valinnaisista tutkinnon osista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti mm. työssäoppimisjakson aikana. Opiskelija voi lisäksi valita tutkinnon osia muista ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) tutkinnon perusteen määrittämällä tavalla. 400 Muut valinnaiset tutkinnon osat, 0-10 ov 401 Yrittäjyys, 10 ov 402 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, 2 ov 403 Lukio-opinnot 4 (44)

5 Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon (120 ov) muodostuminen Yrittäjyys 10 ov ja Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov suoritetaan Keudan opetussuunnitelman yhteisen osan mukaisesti. Muihin valinnaisiin tutkinnon osiin voi opiskelija valita HOPS:n mukaisesti myös syventäviä ja laajentavia tutkinnon osia (työelämän alueellisten ja paikallisten tarpeiden mukaisia tutkinnon osia, osia muista ammatillisista tutkinnoista sekä työssä hankittua osaamista). Tällöin tutkinnon osat on nimettävä ja niihin on laadittava ammattitaitovaatimukset, tavoitteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisiin tutkinnon osiin ammattitaidon osoittamistavat (ammattiosaamisen näyttö). Tämän lisäksi voi opiskelija valita HOPS:n mukaisesti ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) tai lukio-opintoja enintään 10 ov. 700 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat yli 120 ov) 701 Yritystoiminta 10 ov Yritystoiminta 10 ov suoritetaan Keudan opetussuunnitelman yhteisen osan mukaisesti. Opiskelija voi lisäksi valita HOPS:n mukaisesti tutkinnon osia ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) ja ammatillista osaamista yksilöllisesti syventäviä paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT, 20 OV Ammattitaitoa täydentävät pakolliset tutkinnon osat on kuvattu Keudan yhteisessä opetussuunnitelmassa. Opiskelija valitsee Keudan opetussuunnitelman yhteisen osan mukaisia valinnaisia tutkinnon osia tai Keudan toimipisteissä tarjolla olevia valinnaisia tutkinnon osia / opintoja. Ammattitaitoa täydentäviin tutkinnonosiin opiskelija voi valita myös lukio-opintoja, joiden korvaavuudet on määritelty tutkinnon perusteen luvussa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, 20 ov Pakolliset tutkinnon osat, 16 ov 011 Äidinkieli, suomi 4 ov Viestijän perustaidot 1 ov Viestijän vuorovaikutustaidot 1 ov Viestijänä yhteiskunnassa 1 ov Viestijänä työelämässä 1 ov 020 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 ov Ruotsi 1 ov 031 Vieras kieli, A-englanti 2 ov Englannin perusteet 1 ov Syventävä englanti 1 ov 061 Matematiikka 3 ov Peruslaskutaidot hallintaan 1 ov Soveltavaa matematiikkaa 1 ov Johdatus tilastoihin ja kuvaajiin 1 ov 062 Fysiikka ja kemia 2 ov Fysiikkaa ammattialan kannalta 1 ov Keskeistä kemiaa ammattinäkökulmasta 1 ov 071 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov 091 Liikunta 1 ov Liikuntaa yhdessä 1 ov 082 Terveystieto 1 ov Nuoret ja terveys 1 ov 092 Taide ja kulttuuri 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov 5 (33)

6 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov 063 Tieto- ja viestintätekniikka 0 4ov 064 Ympäristötieto 0 4ov 072 Etiikka 0 4ov 073 Kulttuurien tuntemus 0 4ov 074 Psykologia 0 4ov 075 Yritystoiminta 0 4ov VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT, 10 OV Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia tutkinnon osia, joiden tavoitteet ja arviointi tulee myös sisällyttää opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS). Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua. 600 Vapaasti valittavat tutkinnonosat 10 ov OPINTOJEN ETENEMINEN JA JÄRJESTÄMINEN Wärtsilänkatu, Järvenpää Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma, media-assistentti, 120 ov Tutkinnon osa 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi Kaikille pakolliset tutkinnon osat 30 ov 111 Audiovisuaalinen tuotanto 30 ov 24ov 6ov Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 60 ov 301 Video- ja elokuvatuotanto 20 ov 11ov 9ov 309 Graafinen tuotanto 20 ov 10ov 10ov 310 Verkkopalveluiden tuotanto 20 ov 20ov Ammattitaitoa täydentävät ja vapaasti valittavat tutkinnon osat 30 ov 000 Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 16ov 3ov 1ov 600 Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov 10ov Lukio-opinnot 10 ov ja yo-tutkinto* *Lukio-opintojen ajankohtaan vaikuttavat yhteistyölukion kurssitarjonta ja aikataulu. 6 (33)

7 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov 100 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT, 30 OV 111 AUDIOVISUAALINEN TUOTANTO, 30 OV Tutkinnon osan jakautuminen opintojaksoihin Digitaalinen media, 3ov Graafisen tuotannon perusteet, 4ov Valokuvatuotannon ja kuvankäsittelyn perusteet, 4ov Verkkopalveluiden tuotannon perusteet, 6ov Video- ja elokuvatuotannon perusteet, 6ov Äänituotannon perusteet, 2ov Sisältötuotanto, 5ov Edeltävyysopinnot Ei edeltävyysopintovaatimuksia Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa noudattaa aikatauluja ja työohjeita työskennellä osana työryhmää toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä noudattaa tekijänoikeuksia käyttää kunkin ammattialan termistöä käyttää tietokoneiden käyttöjärjestelmiä ja alan keskeisiä sovelluksia kirjoittaa asiatyylistä ja ilmaisullista tekstiä eri tarkoituksiin hyödyntää sommittelua, värioppia ja typografiaa työtehtävissä dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia hyödyntää mediakulttuurin lajityyppejä ja tyylisuuntia toteutuksessa tulkita käsikirjoituksia ja hyödyntää kerronnan teoriaa toteutuksessa valaista, kuvata, äänittää ja editoida kuvakerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä suunnitelman mukaisesti tallentaa ja editoida äänikerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä suunnitelman mukaisesti sekä versioida sen eri käyttötarkoituksiin rakentaa ja käyttää valaisu-, projisointi- ja äänentoistojärjestelmiä tekemänsä suunnitelman mukaisesti valaista kuvauskohteita, ottaa, käsitellä ja valmistaa valokuvia eri käyttötarkoituksiin tekemänsä suunnitelman mukaisesti valmistaa graafisia viestintätuotteita kuvankäsittely-, grafiikka-, taitto- ja editorisovelluksilla tekemänsä suunnitelman mukaisesti käsitellä ja valita tiedostomuodot, väriavaruudet ja resoluutiot eri käyttötarkoituksiin hyödyntää verkkoteknologioita tiedonsiirrossa sekä verkkopalveluiden rakentamisessa ja ylläpidossa käyttää eri tilanteisiin ja olosuhteisiin sopivia työvälineitä ja -tapoja havainnoida ympäristöä ja sen kohteita tilanteen tallentamisen näkökulmasta. 7 (33)

8 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov DIGITAALINEN MEDIA 3OV Tavoitteet ja sisältö Tavoitteet Opiskelija osaa noudattaa aikatauluja ja työohjeita noudattaa tekijänoikeuksia ja käyttää alan yleistä termistöä dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia käyttää tietokoneiden käyttöjärjestelmiä ja alan keskeisiä sovelluksia käyttää eri tilanteisiin ja olosuhteisiin sopivia työvälineitä ja tapoja hyödyntää mediakulttuurin lajityyppejä ja tyylisuuntia toteutuksessa toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Keskeinen sisältö aikataulutus ja vastuunotto sen toteutumisesta tekijänoikeuslainsäädäntö AV-alan yleinen termistö keskeisten työvälineiden valinta tilanne huomioiden tuotannon toteuttaminen tarkoituksenmukaisin tavoin ja välinein työn ja sen vaiheiden dokumentointi jatkokäyttöä sekä arkistointia varten toteutuskelpoisten ideoiden kehittely ja työsuunnitelman tekeminen tietoturva käyttöjärjestelmät järjestelmänhallinta varmuuskopiointi keskeiset toimisto-ohjelmat: tekstinkäsittely taulukkolaskenta esitysgrafiikka oikeiden tiedostomuotojen valinta eri käyttötarkoituksiin erilaisten ilmaisullisten keinojen käyttö työskentelyssä visuaalisten elementtien luova ja harkittu sommittelu medialukutaito palautteen vastaanottaminen oman työskentelyn kehittäminen vastuullisuus ja oma-aloitteisuus itsearviointi asiakaslähtöisyys Toteuttamistapa Oppimisympäristö: Oppilaitos, verkkoympäristö Oppimisen menetelmät: Lähiopetus, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely, työryhmätyöskentely, projektioppiminen, verkkoopetus, opintokäynnit, palautekeskustelut Oppimateriaali: Ammattikirjallisuus, opettajan materiaali, internet-lähteet, oppaat ja manuaalit, av-materiaali, opiskelijoiden tuottama materiaali Opintojakson arviointi Opintojakso arvioidaan työskentelyn ja projektitöiden perusteella. Arviointia voidaan täydentää haastattelulla tai kokeella. Arviointiasteikko T1-K3 8 (33)

9 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov GRAAFISEN TUOTANNON PERUSTEET 4OV Tavoitteet ja sisältö Tavoitteet Opiskelija osaa noudattaa aikatauluja ja ohjeita sekä toimia tuotantoryhmän jäsenenä valita tarkoituksenmukaisimmat vaihtoehdot toteutukselle noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa käyttää graafisen alan termistöä dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia valmistaa graafisia viestintätuotteita kuvankäsittely-, grafiikka-, taitto- ja editorisovelluksilla tekemänsä suunnitelman mukaisesti käsitellä ja valita tiedostomuodot, väriavaruudet ja resoluutiot eri käyttötarkoituksiin hyödyntää sommittelua ja mediakulttuurin lajityyppejä ja tyylisuuntia toteutuksessa havainnoida ympäristöä ja sen kohteita tilanteen tallentamisen näkökulmasta käyttää kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja ja noudattaa ammatin eettisiä sääntöjä toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Keskeinen sisältö aikataulutus ja vastuunotto sen toteutumisesta keskeisten työvälineiden valinta paikka ja tilanne huomioiden työryhmässä toimiminen keskeistä valokuvauksen ja kuvankäsittelyn termistöä käyttäen toteutuskelpoisten ideoiden kehittely ja työsuunnitelman tekeminen työn ja sen vaiheiden dokumentointi jatkokäyttöä sekä arkistointia varten värioppi sommittelu kuvailmaisu typografia vektorigrafiikka tiedostojen versiointi ja optimointi julkaisukanavan mukaisesti palautteen vastaanottaminen oman työskentelyn kehittäminen vastuullisuus ja oma-aloitteisuus itsearviointi asiakaslähtöisyys kestävä kehitys Toteuttamistapa Oppimisympäristö: Oppilaitos, verkkoympäristö Oppimisen menetelmät: Lähiopetus, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely, työryhmätyöskentely, projektioppiminen, verkkoopetus, opintokäynnit, palautekeskustelut Oppimateriaali: Ammattikirjallisuus, opettajan materiaali, internet-lähteet, oppaat ja manuaalit, av-materiaali, opiskelijoiden tuottama materiaali Opintojakson arviointi Opintojakso arvioidaan työskentelyn ja projektitöiden perusteella. Arviointia voidaan täydentää haastattelulla tai kokeella. Arviointiasteikko T1-K3 9 (33)

10 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov VALOKUVATUOTANNON JA KUVANKÄSITTELYN PERUSTEET 4OV Tavoitteet ja sisältö Tavoitteet Opiskelija osaa noudattaa aikatauluja ja ohjeita sekä toimia tuotantoryhmän jäsenenä valita tarkoituksenmukaisimmat vaihtoehdot toteutukselle noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa käyttää valokuvatuotannon termistöä dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia valaista kuvauskohteita, ottaa, käsitellä ja valmistaa valokuvia eri käyttötarkoituksiin tekemänsä suunnitelman mukaisesti alan keskeisiä sovelluksia käyttäen käyttää eri tilanteisiin ja olosuhteisiin sopivia työvälineitä ja -tapoja olosuhteet huomioiden käsitellä ja valita tiedostomuodot, väriavaruudet ja resoluutiot eri käyttötarkoituksiin hyödyntää sommittelua ja mediakulttuurin lajityyppejä ja tyylisuuntia toteutuksessa havainnoida ympäristöä ja sen kohteita tilanteen tallentamisen näkökulmasta käyttää kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja ja noudattaa ammatin eettisiä sääntöjä toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Keskeinen sisältö aikataulutus ja vastuunotto sen toteutumisesta keskeisten työvälineiden valinta paikka ja tilanne huomioiden valokuvatuotannon toteuttaminen tarkoituksenmukaisin tavoin ja välinein työryhmässä toimiminen keskeistä valokuvauksen ja kuvankäsittelyn termistöä käyttäen toteutuskelpoisten ideoiden kehittely ja työsuunnitelman tekeminen työn ja sen vaiheiden dokumentointi jatkokäyttöä sekä arkistointia varten kuvaaminen automaatti- ja manuaaliasetuksin kameran käsittely ja huolto kuvatiedostojen hallinta kuvan perussäätäminen ja -käsittely keskeisin sovelluksin tiedostojen versiointi ja optimointi julkaisukanavan mukaisesti erilaisten ilmaisullisten keinojen käyttö tuotannossa ja jälkituotannossa sommittelu ja kuvailmaisu eri tyylejä harkitusti soveltaen palautteen vastaanottaminen oman työskentelyn kehittäminen vastuullisuus ja oma-aloitteisuus itsearviointi asiakaslähtöisyys kestävä kehitys Toteuttamistapa Oppimisympäristö: Oppilaitos, verkkoympäristö Oppimisen menetelmät: Lähiopetus, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely, työryhmätyöskentely, projektioppiminen, verkkoopetus, opintokäynnit, palautekeskustelut Oppimateriaali: Ammattikirjallisuus, opettajan materiaali, internet-lähteet, oppaat ja manuaalit, av-materiaali, opiskelijoiden tuottama materiaali Opintojakson arviointi Opintojakso arvioidaan työskentelyn ja projektitöiden perusteella. Arviointia voidaan täydentää haastattelulla tai kokeella. Arviointiasteikko T1-K3 10 (33)

11 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov VERKKOPALVELUIDEN TUOTANNON PERUSTEET 6OV Tavoitteet ja sisältö Tavoitteet Opiskelija osaa noudattaa aikatauluja ja ohjeita sekä toimia tuotantoryhmän jäsenenä valita tarkoituksenmukaisimmat vaihtoehdot toteutukselle noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa käyttää verkkotuotannon termistöä dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia hyödyntää verkkoteknologioita tiedonsiirrossa sekä verkkopalveluiden rakentamisessa ja ylläpidossa valmistaa graafisia viestintätuotteita verkkoeditorisovelluksilla tekemänsä suunnitelman mukaisesti käsitellä ja valita tiedostomuodot, väriavaruudet ja resoluutiot eri käyttötarkoituksiin hyödyntää sommittelua, värioppia ja typografiaa työtehtävissä käyttää kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja ja noudattaa ammatin eettisiä sääntöjä toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Keskeinen sisältö aikataulutus ja vastuunotto sen toteutumisesta keskeisten työvälineiden valinta paikka ja tilanne huomioiden työryhmässä toimiminen keskeistä verkkotuotannon termistöä käyttäen toteutuskelpoisten ideoiden kehittely ja työsuunnitelman tekeminen työn ja sen vaiheiden dokumentointi jatkokäyttöä sekä arkistointia varten verkkotuotannon toteuttaminen tarkoituksenmukaisin tavoin ja välinein HTML CSS sivustonhallinta tiedostojen versiointi ja optimointi julkaisukanavan mukaisesti julkaisu ja testaus erilaisten ilmaisullisten keinojen käyttö tuotannossa ja jälkituotannossa sommittelu ja kuvailmaisu eri tyylejä harkitusti soveltaen palautteen vastaanottaminen oman työskentelyn kehittäminen vastuullisuus ja oma-aloitteisuus itsearviointi asiakaslähtöisyys kestävä kehitys Toteuttamistapa Oppimisympäristö: Oppilaitos, verkkoympäristö Oppimisen menetelmät: Lähiopetus, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely, työryhmätyöskentely, projektioppiminen, verkkoopetus, opintokäynnit, palautekeskustelut Oppimateriaali: Ammattikirjallisuus, opettajan materiaali, internet-lähteet, oppaat ja manuaalit, av-materiaali, opiskelijoiden tuottama materiaali Opintojakson arviointi Opintojakso arvioidaan työskentelyn ja projektitöiden perusteella. Arviointia voidaan täydentää haastattelulla tai kokeella. Arviointiasteikko T1-K3 11 (33)

12 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov VIDEO- JA ELOKUVATUOTANNON PERUSTEET 6OV Tavoitteet ja sisältö Tavoitteet Opiskelija osaa noudattaa aikatauluja ja ohjeita sekä toimia tuotantoryhmän jäsenenä valita tarkoituksenmukaisimmat vaihtoehdot toteutukselle noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa käyttää videotuotannon keskeistä termistöä dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä valaista, kuvata, äänittää ja editoida kuvakerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä suunnitelman mukaisesti rakentaa ja käyttää valaisu- ja projisointijärjestelmiä tekemänsä suunnitelman mukaisesti tulkita käsikirjoituksia ja hyödyntää kerronnan teoriaa toteutuksessa käsitellä ja valita tiedostomuodot, väriavaruudet ja resoluutiot eri käyttötarkoituksiin käyttää kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja ja noudattaa ammatin eettisiä sääntöjä toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Keskeinen sisältö aikataulutus ja vastuunotto sen toteutumisesta keskeisten työvälineiden valinta paikka ja tilanne huomioiden työryhmässä toimiminen keskeistä videotuotannon termistöä käyttäen toteutuskelpoisten ideoiden kehittely ja työsuunnitelman tekeminen työn ja sen vaiheiden dokumentointi jatkokäyttöä sekä arkistointia varten videotuotannon toteuttaminen tarkoituksenmukaisin tavoin ja välinein kameratekniikka valaisutekniikka liikkuvan kuvan ääni: puomitus ja langaton järjestelmä kuvan ja äänen perussäätäminen ja -käsittely keskeisin sovelluksin tiedostoformaatit ja optimointi julkaisuformaatin mukaisesti erilaisten ilmaisullisten keinojen käyttö tuotannossa ja jälkituotannossa kuvakerronta ja -ilmaisu eri tyylejä soveltaen palautteen vastaanottaminen oman työskentelyn kehittäminen vastuullisuus ja oma-aloitteisuus itsearviointi asiakaslähtöisyys kestävä kehitys Toteuttamistapa Oppimisympäristö: Oppilaitos, verkkoympäristö Oppimisen menetelmät: Lähiopetus, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely, työryhmätyöskentely, projektioppiminen, verkkoopetus, opintokäynnit, palautekeskustelut Oppimateriaali: Ammattikirjallisuus, opettajan materiaali, internet-lähteet, oppaat ja manuaalit, av-materiaali, opiskelijoiden tuottama materiaali Opintojakson arviointi Opintojakso arvioidaan työskentelyn ja projektitöiden perusteella. Arviointia voidaan täydentää haastattelulla tai kokeella. Arviointiasteikko T1-K3 12 (33)

13 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov ÄÄNITUOTANNON PERUSTEET 2OV Tavoitteet ja sisältö Tavoitteet Opiskelija osaa noudattaa aikatauluja ja ohjeita sekä toimia tuotantoryhmän jäsenenä valita tarkoituksenmukaisimmat vaihtoehdot toteutukselle noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa käyttää alan termistöä dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia noudattaa sähkö- ja työturvallisuusmääräyksiä tallentaa ja editoida äänikerronnallisen kokonaisuuden tekemänsä suunnitelman mukaisesti sekä versioida sen eri käyttötarkoituksiin käyttää eri tilanteisiin ja olosuhteisiin sopivia työvälineitä ja -tapoja olosuhteet huomioiden rakentaa äänentoistojärjestelmän ja käyttää sitä tekemänsä suunnitelman mukaisesti hyödyntää mediakulttuurin eri lajityyppejä ja tyylisuuntia toteutuksessa havainnoida ympäristöä ja sen kohteita tilanteen tallentamisen näkökulmasta käyttää kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja ja noudattaa ammatin eettisiä sääntöjä toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Keskeinen sisältö aikataulutus ja vastuunotto sen toteutumisesta keskeisten työvälineiden valinta paikka ja tilanne huomioiden työryhmässä toimiminen keskeistä äänituotannon termistöä käyttäen toteutuskelpoisten ideoiden kehittely ja työsuunnitelman tekeminen työn ja sen vaiheiden dokumentointi jatkokäyttöä sekä arkistointia varten äänikäsikirjoitus puheen ja tehosteiden äänitys äänistudiotyöskentely digitaalinen ääni ja audioformaatit äänen tallennus- ja toistojärjestelmän rakenne äänimateriaalin editointi keskeisin audiosovelluksin tiedostojen arkistointi, julkaisu ja optimointi julkaisuformaatin mukaisesti akustiikan perusteet äänikerronta ja suunnittelu palautteen vastaanottaminen oman työskentelyn kehittäminen vastuullisuus ja oma-aloitteisuus itsearviointi asiakaslähtöisyys kestävä kehitys Toteuttamistapa Oppimisympäristö: Oppilaitos, verkkoympäristö Oppimisen menetelmät: Lähiopetus, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely, työryhmätyöskentely, projektioppiminen, verkkoopetus, opintokäynnit, palautekeskustelut Oppimateriaali: Ammattikirjallisuus, opettajan materiaali, internet-lähteet, oppaat ja manuaalit, av-materiaali, opiskelijoiden tuottama materiaali Opintojakson arviointi Opintojakso arvioidaan työskentelyn ja projektitöiden perusteella. Arviointia voidaan täydentää haastattelulla tai kokeella. Arviointiasteikko T1-K3 13 (33)

14 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov SISÄLTÖTUOTANTO 5OV Tavoitteet ja sisältö Tavoitteet Opiskelija osaa noudattaa aikatauluja ja ohjeita sekä toimia tuotantoryhmän jäsenenä valita tarkoituksenmukaisimmat vaihtoehdot toteutukselle noudattaa tekijänoikeuksia ja osaa käyttää alan termistöä dokumentoida työn vaiheita ja tuloksia tulkita käsikirjoituksia ja hyödyntää kerronnan teoriaa toteutuksessa kirjoittaa asiatyylistä ja ilmaisullista tekstiä eri tarkoituksiin havainnoida ympäristöä ja sen kohteita tilanteen tallentamisen näkökulmasta hyödyntää mediakulttuurin lajityyppejä ja tyylisuuntia toteutuksessa käyttää kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja ja noudattaa ammatin eettisiä sääntöjä toimia asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti Keskeinen sisältö aikataulutus ja vastuunotto sen toteutumisesta esituotannon toteuttaminen tarkoituksenmukaisesti työryhmässä toimiminen keskeistä termistöä käyttäen työn ja sen vaiheiden dokumentointi jatkokäyttöä sekä arkistointia varten toteutuskelpoisten ideoiden kehittely ja työsuunnitelman tekeminen käsikirjoittaminen dramaturgia kuvakerronta asiatekstin kirjoittaminen journalismi lajityypit ja tyylisuunnat audiovisuaalisen kulttuurin historia ja keskeiset ilmiöt palautteen vastaanottaminen oman työskentelyn kehittäminen vastuullisuus ja oma-aloitteisuus itsearviointi asiakaslähtöisyys kestävä kehitys Toteuttamistapa Oppimisympäristö: Oppilaitos, verkkoympäristö Oppimisen menetelmät: Lähiopetus, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely, työryhmätyöskentely, projektioppiminen, verkkoopetus, opintokäynnit, palautekeskustelut Oppimateriaali: Ammattikirjallisuus, opettajan materiaali, internet-lähteet, oppaat ja manuaalit, av-materiaali, opiskelijoiden tuottama materiaali Opintojakson arviointi Opintojakso arvioidaan työskentelyn ja projektitöiden perusteella. Arviointia voidaan täydentää haastattelulla tai kokeella. Arviointiasteikko T1-K3 14 (33)

15 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov 8. AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisessa työtehtävässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 9. ARVIOINTI Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessien hallinta Esituotanto Tuotanto aikatauluttaa ohjatusti työnsä ja pyrkii toimimaan sen mukaisesti avustaa laitteistojen käyttövalmiuteen kytkemisessä käyttäytyy ja pukeutuu työtilanteissa tarkoituksenmukaisesti ymmärtää alan keskeistä termistöä aikatauluttaa työnsä ja toimii sen mukaisesti tunnistaa käytettävät työvälineet ja osaa kytkeä ne käyttövalmiuteen käyttäytyy ja pukeutuu työtilanteen luonteen mukaisesti käyttää alan vakiintunutta termistöä aikatauluttaa työnsä, ottaa vastuun sen toteutumisesta ja neuvottelee poikkeamista valitsee keskeiset työvälineet ja kytkee ne käyttövalmiuteen omatoimisesti ennakoi työtilanteen luonteen sekä käyttäytyy ja pukeutuu sen mukaisesti kommunikoi sujuvasti työryhmässä käyttäen alan termistöä käyttää tietotekniikkaa ja alan sovelluksia käyttää sujuvasti erilaisia käyttöjärjestelmiä ja alan sovelluksia käyttää sujuvasti erilaisia käyttöjärjestelmiä ja ristiin-käyttää alan sovelluksia Jälkituotanto 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Oman työn suunnittelu osaa työskennellä sisäja ulkotiloissa dokumentoi ja arkistoi töitään määrätyllä tavalla ottaa vastaan palautetta työnsä esteettisestä ja teknisestä lopputuloksesta. käyttää tarkoituksenmukaisia työvälineitä eri olosuhteissa dokumentoi töitään ja työvaiheitaan ymmärrettävästi arvioi oman työnsä esteettistä ja teknistä lopputulosta. toimii ohjatusti annetun suunnitelman mukaan tunnistaa käsikirjoituksesta keskeisiä elementtejä tuo esille ideoitaan ymmärrettävässä muodossa osaa lukea käsikirjoitusta ja poimia sieltä suunnitteluun liittyviä elementtejä huomioi paikan ja tilanteen erityispiirteet ja käyttää sen mukaisia työvälineitä dokumentoi töitään ja työvaiheitaan jatkokäyttöä sekä arkistointia varten arvioi itsenäisesti ja kuvaavasti työnsä esteettistä ja teknistä lopputulosta. kehittelee toteutuskelpoisia ideoita ja kirjoittaa niistä työsuunnitelman osaa lukea luovasti käsikirjoitusta ja ideoida toteutusta 15 (33)

16 Kaikille pakolliset tutkinnon osat, 30 ov Audiovisuaalinen tuotanto, 30 ov Aineiston tuottaminen Jälkikäsittely ja jakelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Kerronnallisuus Sommittelu ja jatkuvuus Kulttuurilliset viitekehykset 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka kirjoittaa ymmärrettävää tekstiä tunnistaa eri työvälinetyyppejä ja käyttää niitä ohjatusti tallentaa tiedostoja eri formaatteihin koostaa audiovisuaalisia kokonaisuuksia käsittelee ja tallentaa tiedostoja asiallisesti kirjoittaa julkaisukanavaan soveltuvaa tekstiä käyttää sujuvasti erilaisia laitetyyppejä osaa valita tarkoituksenmukaiset tiedostomuodot koostaa kerronnallisia kokonaisuuksia käsittelee tiedostoja eri julkaisukanaviin kirjoittaa julkaisukanavalle ominaista tekstiä valitsee ja käyttää tarkoituksenmukaisia työvälineitä tallentaa ja versioi tiedostoja eri sovelluksiin ja formaatteihin koostaa esitys- ja julkaisukelpoisia kokonaisuuksia jatkokäsittelee ja optimoi tiedostoja julkaisukanavan mukaisesti huoltaa laitteita ohjeiden mukaisesti. huoltaa laitteita tarvittaessa. huoltaa laitteita omaaloitteisesti. tiedostaa kerronnan rakenteen käyttää ohjatusti ilmaisullisia keinoja kerronnan tukemiseen pyrkii ohjatusti tekniseen ja ilmaisua tukevaan jatkuvuuteen sommittelee audiovisuaalisia elementtejä koostaa tiettyihin lajityyppeihin tunnistettavissa olevia tuotoksia. tunnistaa ja käyttää kerronnan teoriaa toteutuksessa käyttää ilmaisullisia keinoja kerronnan tukemiseen huomioi teknisen ja ilmaisua tukevan jatkuvuuden sommittelee audiovisuaalisia elementtejä perustellusti tekee eri lajityypeille uskollisia tuotoksia. soveltaa onnistuneesti kerronnan teoriaa toteutuksessa käyttää luovasti erilaisia ilmaisullisia keinoja tuotannossa ja jälkituotannossa ennakoi teknisen ja ilmaisua tukevan jatkuvuuden kaikissa työvaiheissaan sommittelee audiovisuaalisia elementtejä luovasti ja harkitusti osaa soveltaa hallitusti eri lajityyppejä ja tyylisuuntia toteutuksessa. ottaa vastaan palautetta sekä toimii erilaisten ihmisten kanssa tekee vastuullaan olevat tehtävät, mutta tarvitsee ajoittain ohjausta ottaa vastaan palautetta, muuttaa toimintaansa sen perusteella ja toimii sujuvasti erilaisten ihmisten kanssa työyhteisössä tekee vastuullaan olevat tehtävät huolellisesti sekä kysyy tarvittaessa neuvoa ottaa vastaan palautetta ja muuttaa toimintaansa sen perusteella sekä osaa tehdä asiallisesti parannusehdotuksia toimii vastuullisesti, yhteistyökykyisesti ja oma-aloitteisesti työyhteisössä sekä kysyy tarvittaessa neuvoa Aloitekyky ja yrittäjyys toimii oma-aloitteisesti ja työtään arvostavasti. toimii oma-aloitteisesti, tunnollisesti, työtään arvostavasti ja kantaa vastuun omasta työstään. toimii oma-aloitteisesti, tunnollisesti, innovatiivisesti, työtään arvostavasti ja kantaa vastuun omasta työstään. 16 (33)

17 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 60 ov Video- ja elokuvatuotanto, 20 ov 300 KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT, 60 OV 301 VIDEO- JA ELOKUVATUOTANTO, 20 OV Tutkinnon osan jakautuminen opintojaksoihin Video- ja elokuvatuotantoprosessit, 13 ov Videotuotantoprojekti, 7 ov Edeltävyysopinnot Audiovisuaalinen tuotanto 30 ov tai vastaava, muulla tavoin osoitettu osaaminen. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa toimia erilaisissa tuotannoissa omassa roolissaan sekä toteuttaa valmista valaisu-, kuvaus- ja äänisuunnitelmaa käyttää ja hyödyntää kuvan ja äänen ilmaisullisia keinoja audiovisuaalisessa kerronnassa valita kuhunkin kuvaustilanteeseen soveltuvan välineistön ja hoitaa tuotannon vaatimat järjestelyt säätää ja käyttää kameran ja äänitallentimen ominaisuuksia eri olosuhteissa käyttää valaisimia, suotimia ja värikalvoja sekä käyttää hyväkseen vallitsevaa valoa käyttää kenttä- ja studioäänitykseen soveltuvia äänentallennuslaitteita käyttää ammattimaista komentokieltä toteuttaa jälkituotantovaiheen tehosteääniä studio-olosuhteissa siirtää eri tallenneformaateista materiaalia ääni- ja videoeditointilaitteistoon ja osaa editoida niistä kerronnallisen kokonaisuuden tehdä peruskorjaukset kuvaan ja ääneen tallentaa ja arkistoida valmiin tuotoksen, kuvausmateriaalit ja dokumentit jakelukanavan vaatimusten mukaisesti. 17 (33)

18 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 60 ov Video- ja elokuvatuotanto, 20 ov VIDEO- JA ELOKUVATUOTANTOPROSESSIT, 13 OV Opintojaksoon sisältyy työssäoppimista 8 ov. Tavoitteet Opiskelija osaa toteuttaa valmista kuva- ja äänisuunnitelmaa hoitaa tuotannon vaatimat järjestelyt koostaa tilauksen mukaisen tallenteen arvioida työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin säätää ja käyttää kameran ja äänitallentimen ominaisuuksia eri olosuhteissa käyttää kenttä- ja studioäänitykseen soveltuvia äänentallennuslaitteita toteuttaa jälkituotantovaiheen tehosteääniä studioolosuhteissa käyttää valaisimia, suotimia ja värikalvoja sekä käyttää hyväkseen vallitsevaa valoa siirtää eri tallenneformaateista materiaalia ääni- ja videoeditointilaitteistoon ja osaa editoida niistä kerronnallisen kokonaisuuden tehdä peruskorjaukset kuvaan ja ääneen saattaa työnsä valmiiksi käyttää ja hyödyntää kuvan ja äänen ilmaisullisia keinoja audiovisuaalisessa kerronnassa käyttää alalle yleistä perustermistöä noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille Keskeinen sisältö kuva- ja ääni-ilmaisu työturvallisuus tuotantosuunnitelman toteuttaminen kameratekniikka valaisutekniikka äänentallennustekniikka editointi tiedostoformaatit videoeditointilaitteistot kuvan ja äänen peruskorjaukset termistö palautteen vastaanottaminen oman työskentelyn kehittäminen vastuullisuus ja oma-aloitteisuus itsearviointi asiakaslähtöisyys kestävä kehitys Toteuttamistapa Oppimisympäristö: Oppilaitos, verkkoympäristö, yritykset Oppimisen menetelmät: Lähiopetus, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely, työryhmätyöskentely, projektioppiminen, verkkoopetus, opintokäynnit, palautekeskustelut Oppimateriaali: Ammattikirjallisuus, opettajan materiaali, internet-lähteet, oppaat ja manuaalit, av-materiaali, opiskelijoiden tuottama materiaali, yrityksen tarjoama materiaali Opintojakson arviointi Opintojakso arvioidaan työskentelyn ja projektitöiden perusteella. Arviointia voidaan täydentää haastattelulla tai kokeella. Arviointiasteikko T1-K3 18 (33)

19 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 60 ov Video- ja elokuvatuotanto, 20 ov VIDEOTUOTANTOPROJEKTI, 7 OV Tavoitteet Opiskelija osaa noudattaa sovittuja työaikoja toimia erilaisissa tuotannoissa omassa roolissaan sekä toteuttaa valmista valaisu-, kuvaus- ja äänisuunnitelmaa valita kuhunkin kuvaustilanteeseen soveltuvan välineistön ja hoitaa tuotannon vaatimat järjestelyt toimia osana tuotantoryhmää valaisuun, äänittämiseen, kuvaamiseen ja leikkaamiseen liittyvissä tehtävissä käyttää erilaisia apuvälineitä tuotannossa suojata kaluston sekä varmistaa oman ja sivullisten turvallisuuden käyttää tekniikkaan ja ilmaisuun liittyviä perusratkaisuja tuotannon aikana tallentaa ja arkistoida valmiin tuotoksen, kuvausmateriaalit ja dokumentit jakelukanavan vaatimusten mukaisesti. käyttää ammattimaista komentokieltä seurata laitekehitystä ratkaista työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tehdä valintoja Keskeinen sisältö tuotantoryhmässä toimiminen kuva- ja ääni-ilmaisu oma rooli tuotantoryhmässä tuotantosuunnitelman toteuttaminen kuvaus, valaisu, äänitys, leikkaus välineistön hallinta tallennus ja arkistointi uudet laitteet termistö palautteen vastaanottaminen oman työskentelyn kehittäminen vastuullisuus ja oma-aloitteisuus itsearviointi asiakaslähtöisyys yrittäjyys kestävä kehitys Toteuttamistapa Oppimisympäristö: Oppilaitos, verkkoympäristö, (yritykset) Oppimisen menetelmät: Lähiopetus, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely, työryhmätyöskentely, projektioppiminen, verkkoopetus, opintokäynnit, palautekeskustelut Oppimateriaali: Ammattikirjallisuus, opettajan materiaali, internet-lähteet, oppaat ja manuaalit, av-materiaali, opiskelijoiden tuottama materiaali, yrityksen tarjoama materiaali Opintojakson arviointi Opintojakso arvioidaan työskentelyn ja projektitöiden perusteella. Arviointia voidaan täydentää haastattelulla tai kokeella. Arviointiasteikko T1-K3 19 (33)

20 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 60 ov Video- ja elokuvatuotanto, 20 ov 12. AMMATTITAIDON OSOITTAMISTAVAT osoittaa ammattitaitonsa toimimalla ammattialan ammattitaitovaatimusten mukaisessa työtehtävässä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä osoitetaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan paitsi Laitekehityksen seuraaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden menetelmien avulla. 13. ARVIOINTI Taulukkoon on koottu arvioinnin kohteet sekä arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. 1. Työprosessien hallinta Esituotanto Tuotanto Jälkituotanto Itsearviointi 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalien hallinta Työmenetelmien ja - välineiden valinta Työvälineiden käyttäminen ja tuntemus. toteuttaa ohjatusti valmis- toteuttaa valmista kuva- ja toteuttaa valmista kuva- ja ta kuva- ja äänisuunni- äänisuunnitelmaa äänisuunnitelmaa sekä tarvittelmaa taessa soveltaa sitä perustellusti hoitaa ohjatusti tuotannon vaatimat järjestelyt toimii ohjatusti oman roolin mukaisessa työtehtävässä osana tuotantoryhmää ja noudattaa sovittuja työaikoja koostaa ohjatusti tilauksen mukaisen tallenteen arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin. hoitaa tuotannon vaatimat järjestelyt toimii annettujen ohjeiden mukaan oman roolin mukaisessa työtehtävässä osana tuotantoryhmää sekä noudattaa aikatauluja, työaikoja ja sopimuksia koostaa tilauksen mukaisen tallenteen arvioi työskentelyään ja tuotetta suhteessa tavoitteisiin sekä muuttaa toimintaansa ohjeiden mukaisesti. valitsee ja varaa ohjatusti laitteet tuotannon toteuttamiseen toimii ohjatusti osana tuotantoryhmää valaisuun, äänittämiseen, kuvaamiseen ja leikkaamiseen liittyvissä tehtä- valitsee ja varaa tarvittavat laitteet ja apuvälineet tuotannon toteuttamiseen toimii osana työryhmää valaisuun, äänittämiseen, kuvaamiseen ja leikkaamiseen liittyvissä tehtävissä hyödyntää kuva- ja äänisuunnitelmassaan monipuolisesti kerronnallisia elementtejä hoitaa oma-aloitteisesti tuotannon vaatimat järjestelyt toimii osana työryhmää suunnitelmallisesti ja kustannustehokkaasti asetettujen tavoitteiden mukaisesti sekä noudattaa työaikoja ja aikatauluja sekä neuvottelee niiden poikkeamista koostaa tilauksen mukaisen tallenteen ja muokkaa sitä tarvittaessa arvioi ja kehittää omaa toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. tuntee keskeisimmät avvälineet ja varaa tarkoituksenmukaiset laitteet kuhunkin tuotannon osa-alueeseen toimii aktiivisesti osana työryhmää tuotannon eri tehtävissä 20 (33)

21 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 60 ov Video- ja elokuvatuotanto, 20 ov vissä Tekniset ja ilmaisulliset ratkaisut käyttää ohjatusti erilaisia apuvälineitä tuotannossa suojaa ohjatusti kaluston sekä varmistaa oman ja sivullisten turvallisuuden käyttää ohjatusti tekniikkaan ja ilmaisuun liittyviä perusratkaisuja tuotannon aikana työskentelee ohjatusti ja saa työnsä valmiiksi. käyttää erilaisia apuvälineitä tuotannossa suojaa kaluston sekä varmistaa oman ja sivullisten turvallisuuden käyttää tekniikkaan ja ilmaisuun liittyviä toimivia ratkaisuja tuotannon aikana työskentelee itsenäisesti ja tekee viimeistellyn lopputuloksen. käyttää tarvittavia apuvälineitä ja laitteita tuotannossa suojaa kaluston sekä omaaloitteisesti varmistaa oman ja sivullisten turvallisuuden soveltaa tekniikkaan ja ilmaisuun liittyviä ratkaisuja monipuolisesti ja luovasti tuotannon aikana työskentelee itsenäisesti, pyytää palautetta ja kehittää lopputulostaan sen mukaisesti. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Termistö Laitekehityksen seuraaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Oppiminen ja ongelmanratkaisu Terveys, turvallisuus ja toimintakyky käyttää alalle yleistä perustermistöä seuraa laitekehitystä. käyttää alalle yleistä perustermistöä ja vakiintuneita työskentelytapoja seuraa laitekehitystä ja tunnistaa uusimpia työvälineitä. käyttää ammattimaista alalle yleistä termistöä ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee ohjatusti valintoja noudattaa ohjatusti työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee valintoja ja ohjeiden mukaisia päätöksiä noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita aiheuttamatta vaaraa itselleen tai muille. käyttää ja soveltaa vakiintuneita työskentelytapoja luovasti tilanteen mukaan seuraa laitekehitystä ja tuntee uusimpien työvälineiden ominaisuudet. ratkaisee työtehtävissä syntyneitä ongelmatilanteita sekä tekee itsenäisesti valintoja ja päätöksiä noudattaa työstä annettuja työturvallisuusohjeita ja ottaa huomioon työyhteisön jäsenten ja työympäristön turvallisuuden. 21 (33)

22 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 60 ov Graafinen tuotanto, 20 ov 309 GRAAFINEN TUOTANTO, 20 OV Tutkinnon osan jakaantuminen opintojaksoihin Graafiset tuotantoprosessit, 14 ov Mainos- ja markkinointiviestintä, 6 ov Edeltävyysopinnot Audiovisuaalinen tuotanto 30 ov tai vastaava, muulla tavoin osoitettu osaaminen. Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osaa suunnitella ja toteuttaa graafiselle viestintätuotteelle visuaalisen ulkoasun suunnitella ja toteuttaa graafiselle käyttöliittymälle rakenteen ja visuaalisen ulkoasun käyttää typografiaa viestinnällisenä ja visuaalisena elementtinä eri julkaisuissa hankkia raakamateriaalia ja tehdä luonnoksia annetun ohjeistuksen pohjalta huomioida asiakkaan tarpeet ja toiveet sekä kysyä täsmentäviä kysymyksiä kertoa visuaalisen suunnittelun teknisistä reunaehdoista ottaa huomioon seuraavan työvaiheen edellyttämät reunaehdot, työmenetelmät ja erityisvaatimukset suhteuttaa käytössä olevat resurssit toteutukseen ja työskennellä työryhmässä kirjoittaa ilmaisullista tekstiä erilaisiin julkaisuihin koostaa pienimuotoisia visuaalisia esityksiä siirtää ja tallentaa valmistamansa aineiston tieto- ja editointijärjestelmiin pyytää ja ottaa vastaan palautetta asiakkaalta toimia eettisesti oikein käsitellessään ja julkaistessaan aineistoja. 22 (33)

23 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat, 60 ov Graafinen tuotanto, 20 ov GRAAFISET TUOTANTOPROSESSIT, 14 OV Opintojaksoon sisältyy työssäoppimista 8 ov. Tavoitteet Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa graafisen alan työtehtäviä kuvankäsittely-, grafiikka-, taitto- ja editorisovelluksilla ottaa huomioon painotekniset ja sähköisen julkaisemisen vaatimukset sekä huomioida jälkikäsittelyn reunaehdot käyttää kuvallisia ja typografisia ilmaisukeinoja käyttötarkoituksen mukaan sekä käyttää fontteihin liittyviä termejä muodostaa viestistä kuvallisen kokonaisuuden ja tuottaa tekstiä eri viestintävälineisiin hankkia, luoda ja käyttää raakamateriaalia työssään digitalisoida, versioida ja optimoida sekä siirtää ja tallentaa valmistamansa aineiston tieto- ja editointijärjestelmiin toimia tuotantoryhmässä sekä osaa ottaa vastaan palautetta ja kehittää työskentelyään työskennellä turvallisesti ja ergonomisesti sekä toimia eettisesti oikein käsitellessään ja julkaistessaan aineistoja Keskeinen sisältö Tuotantoryhmässä toimiminen Tuotantosuunnitelman noudattaminen Palautteen merkitys tuotantoprosessissa Työturvallisuus ja ergonomia Luonnokset työprosessissa Kuvankäsittely-, grafiikka-, taitto- ja editorisovellukset Väriavaruus ja väriprofiilit Fontit, typografia, kirjasinleikkaukset Kuvailmaisu, sommittelu Viestistä visuaaliseksi kokonaisuudeksi Teksti eri viestintävälineissä Graafiset käyttöliittymät Sähköiset viestintätuotteet Painotuotteet Visuaaliset esitykset Raakamateriaalin hankkiminen ja käsittely (vektorija bittikarttagrafiikka, valokuva) Tiedostomuodot arkistointia, jatkokäsittelyä ja julkaisemista varten Digitalisointi, versiointi, optimointi Ammattietiikka palautteen vastaanottaminen oman työskentelyn kehittäminen vastuullisuus ja oma-aloitteisuus itsearviointi asiakaslähtöisyys kestävä kehitys Toteuttamistapa Oppimisympäristö: Oppilaitos, verkkoympäristö, yritykset Oppimisen menetelmät: Lähiopetus, ohjatut harjoitukset, itsenäinen työskentely, työryhmätyöskentely, projektioppiminen, verkkoopetus, opintokäynnit, palautekeskustelut Oppimateriaali: Ammattikirjallisuus, opettajan materiaali, internet-lähteet, oppaat ja manuaalit, av-materiaali, opiskelijoiden tuottama materiaali, yrityksen tarjoama materiaali Opintojakson arviointi Opintojakso arvioidaan työskentelyn ja projektitöiden perusteella. Arviointia voidaan täydentää haastattelulla tai kokeella. Arviointiasteikko T1-K3 23 (33)

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti

Opetussuunnitelma. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti Opetussuunnitelma Audiovisuaalisen viestinnän Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma media-assistentti Hyväksytty 1.0/20.10.2010 Luovin johtoryhmä Opetussuunnitelma 3.0/30.5.2014 2 (113) Sisällysluettelo

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Rehtorin hyväksymä audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa, joka sisältää

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO Laboratorioalan koulutusohjelma LABORANTTI Salpauksen johtokunnan hyväksymä 16.12.2009 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Oph:n määräys Dnro 22/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma, ICT asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 4.10.2010 Salpauksen johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2010 Käytön tuen koulutusohjelma/osaamisala, datanomi Hyväksytty 31.8.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI

Kulttuuriala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Kuva- ja mediataiteen koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI Johtokunnan hyväksymä 28.9.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 2.5.2011

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto 2009

Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan perustutkinto 2009 Laboratorioalan koulutusohjelma / osaamisala, laborantti Hyväksytty 13.8.2009 Voimassa 1.8.2009 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö 1.1.2007,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN KIINTEIS- TÖPALVELUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 1 KIINTEISTÖPALVELUALAN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Lahden konservatorio

Lahden konservatorio Lahden konservatorio MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN 2010 OSA 2 TUTKINTOKOHTAINEN OSA 15.12.2011 2 YLEISTÄ Ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma

Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma Matkailu-, ravitsemis- ja talousalan OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUJEN PERUSTUTKINTO Kotityöpalvelujen koulutusohjelma KODINHUOLTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa 1.8.2012

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Matkailupalvelujen koulutusohjelma/osaamisala, Matkailupalvelujen tuottaja Matkailupalvelujen

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA. Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto Audiovisuaalisen viestinnän koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (2) AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010. KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA Näyttö- ja arviointisuunnitelma ammattiosaamisen toimikunnalle OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot