FinNuclear yhteistoimintakäsikirja. Yhteistoimintaprosessi ydinenergiatoimialan yritysten yhteistyön kehittämisessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FinNuclear yhteistoimintakäsikirja. Yhteistoimintaprosessi ydinenergiatoimialan yritysten yhteistyön kehittämisessä"

Transkriptio

1 FinNuclear yhteistoimintakäsikirja Yhteistoimintaprosessi ydinenergiatoimialan yritysten yhteistyön kehittämisessä Hanke: Toimintastrategian sekä alihankintaosaamisen resurssipankin kehittäminen ydinenergia-alan PK-sektorin toimittajille

2 Ydinenergia Suomessa? Ydinenergia on suurin yksittäinen energianlähde Suomen sähköntuotannossa. Suomen ydinenergialainsäädännön kantavana periaatteena on, että ydinenergian käytön tulee olla yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Talousvaliokunnan mietintö koskien hakemuksia rakentaa uusia ydinvoimalaitoksia (TaVM 13/2010 vp) Eduskunta edellyttää, että hallitus luo osaltaan edellytyksiä suomalaisen työvoiman, osaamisen ja yrityskentän mahdollisimman laajaksi hyödyntämiseksi ydinvoimahankkeissa Yrityskentän ydinenergia-alan osaaminen on merkittävä osa ydinenergian toimintaedellytyksiä. Sen turvaaminen ja hyödyntäminen kaupallisesti kotimaisissa ja ulkomaisissa hankkeissa kulkevat käsi kädessä.

3 Ydinenergialaitoksen elinkaari tarjoaa monia mahdollisuuksia alan teollisuudelle Rakentaminen Käyttö ja huolto, polttoaineketju, jätehuolto Luvitus T&K, selvitykset Maailmanlaajuisesti on rakenteilla 64 laitosta Suunnitteilla uusia ja käyvien laitosten modernisoinnit Modernisoinnit, eliniän pidennykset Purkaminen Gen II, III, III+ Gen IV Fusion Plants in use T ime

4 Kiinnostus koko elinkaareen Käyttö ja huolto/modernisointi: OL1, OL2, LO1, LO2 pian OL3 75% laitosten elinkaaren ajasta kytkeytyy käyttöön ja huoltoon, 60+ vuotta Rakentaminen: OL3, ONKALO, kapselointilaitos, kuljetusjärjestelmät Selvitykset, suunnittelu, t&k: OL4, Fennovoima 1, LO3, Tutkimusohjelmat, DTP2 Purkaminen 25% elinkaaresta rakentaminen ja purku

5 FinNuclear-toiminta Painopiste nyt monille toimittajille FinNuclear ry on ydinenergia-alalla toimivien teollisuusorganisaatioiden perustama kansallisesti toimiva yhdistys. Yhdistyksen operatiivisen toiminnan toteuttamisesta vastaa Prizztech Oy:n FinNuclear-yksikkö.

6 Miksi? Mitä? Ketkä? Milloin? Yhteistoiminnan kehittäminen FinNuclear kehitystoiminnan osana Alihankintaketjun hallinnan haasteellisuus erityisesti suurissa projekteissa Voimayhtiöt, laitostoimittajat, myös viranomaiset Kansallisen yhteistyön merkitystä korostettu Toimituskokonaisuudet Suomalaispotentiaalisten kokonaisuuksien selvitystyöt (FinNuclear ry/tekes) Yritysten osaamisen ja strategian mukaan FinNuclear Directory ja alihankintaosaajien tietopankki Alan osaamista ja/tai kokemusta omaavia toimijoita Pitkäjänteisesti sitoutuneita Nyt Uusien laitoshankkeiden tarjouskilpailut meneillään (OL4, HA1) Aikaisempi liikkeellelähtö tärkeää myös huoltotoiminnassa Esim. asennus- ja käyttöönottovaiheessa kertyy ensiarvoista osaamista (OL3) Miten? FinNuclear tarjoaa tukea Yhteistoimintakäsikirja Yritysryhmäprojektien valmisteluun ja koordinointiin Tarvittaessa julkisen rahoituksen hakeminen Ydinenergia-alan sopimusjuridiikka (FinNuclear ry/turun yliopisto/tekes) Toimittajien esikvalifiointi (FinNuclear ry/tekes) FinNuclear verkostotapahtumat

7 Yhteistoimintakäsikirjan rakenne 1.Yleistä 2.Yhteistoiminnan tavoitteet Miksi manuaali? Miten sitä voidaan hyödyntää? Missä yhteistyön pihvi? Mitä mahdollisuuksia yhteistoiminta tuo yrityksille? Rakenne 3.Yhteistoimintaprosessi 4.Työkalut Miten yhteistoimintaa kehitetään? Mitä yhteistoimintamallia käytetään? Suunnittelutyökaluja Tukimateriaalia yhteistoiminnan suunnitteluun 5.Tukevaa materiaalia Muuta yhteistoimintaan liittyvää taustamateriaalia Laatinut Tulosto Oy Prizztech Oy:n toimeksiannosta

8 1. Yleistä Yhteistoimintaprosessi pyrkii osaltaan edistämään ydinenergia-alan yritysten yhteistyötä ja lisäämään alan yhteistyöosaamista. Käsikirjan avulla voidaan suunnitella yhteistoimintaa ja rakentaa sitä yhteisten pelisääntöjen mukaan. Käsikirjan sisältää työkaluja ja esimerkkidokumentteja, joilla yhteistoiminnasta voidaan sopia käytännössä yritysten kesken. Käsikirja soveltuu eri tasoiseen käyttöön osaamisen kehittämisestä käytännön toteutukseen.

9 2. Yhteistoiminnan tavoitteet 1.Yleistä 2.Yhteistoiminnan tavoitteet Miksi manuaali? Miten sitä voidaan hyödyntää? Missä yhteistyön pihvi? Mitä mahdollisuuksia yhteistoiminta tuo yrityksille? Rakenne 3.Yhteistoimintaprosessi 4.Työkalut Miten yhteistoimintaa kehitetään? Mitä yhteistoimintamallia käytetään? Suunnittelutyökaluja Tukimateriaalia yhteistoiminnan suunnitteluun 5.Tukevaa materiaalia Muuta yhteistoimintaan liittyvää taustamateriaalia

10 Yhteistoiminnan tavoitteet ja motiivit Lisätä yritysten valmiuksia suurempiin toimituksiin ja kokonaisuuksiin Kasvaa järjestelmätason toimittajaksi. Nousta toimitusketjun portailla ja tasoilla. Mahdollistaa toimiminen ydinvoimalaitosten elinkaaren eri vaiheissa. Suunnittelu rakentaminen käyttö huolto purku. Laajentaa yritysten tekemisen mahdollisuuksia yhdistämällä eri toimialojen tekijöitä. Muodostaa alihankintaketjuja. Yhdistää resursseja ja osaamista. Saada aikaan jatkuvaa yhteistoimintaa uusien mahdollisuuksien ja lisäarvon synnyttämiseksi ja löytämiseksi.

11 Toimitusketjussa korkeammalle tasolle (esim.) Taso 1 Turbiinisaareke Taso 2 Järjestelmä 1 Järjestelmä 2 Järjestelmä 3 Taso 3 Osajärjestelmä 1a Osajärjestelmä 1b Taso 4 Komponentti 1b1 Komponentti 1b2 Palvelu 1b3 Taso 5 Osatoimitus 1b31 Osatoimitus 1b32 Osatoimitus 1b33 Yksittäisiä osaajia

12 Toimituskokonaisuudet, esimerkki Rakennukset, infran rakentaminen Putkistokokonaisuudet Teräsrakennekokonaisuudet Säiliöt ja paineastiat Sähkö- ja automaatiojärjestelmät Moduulitoimitukset Asennus- ja toimitusvalvontakokonaisuus Logistiikka, varastointi, nostot; työmaapalvelut + käyttöaikainen jatkumo kiinteistöissä Suunnittelukokonaisuuksia eri toimialoja yhdistellen Huollot

13 Yhteistoiminnan edellytykset ja menestystekijät Edellyttää aina avoimuutta ja ennakkoluulottomuutta. On vuorovaikutteista ja molemminpuolista, luottamuksellista ja vaatii yhteisen tavoitteen jakamisen. Edellyttää win-win ajattelua. tavoitellaan voittoa eri osapuolille pitkällä aikajänteellä. Siihen kasvetaan ja sitä opitaan vain tekemisen kautta. Edellyttää tarvetta yhteistyön jatkamiselle, koska sitä suurempi on osapuolien halu panostaa suhteeseen. Vaatii yhteistä päätöksentekoa sekä saavutetun hyödyn jakamista panostettujen resurssien suhteessa. Osapuolten välillä on oltava selkeä vastuunjako. Yhteistoiminta ei tarkoita kertaluonteista tuotteiden ja palvelujen ostoa eikä kilpailutukseen perustuvaa alihankintaa.

14 3. Yhteistoimintaprosessi 1.Yleistä 2.Yhteistoiminnan tavoitteet Miksi manuaali? Miten sitä voidaan hyödyntää? Missä yhteistyön pihvi? Mitä mahdollisuuksia yhteistoiminta tuo yrityksille? Rakenne 3.Yhteistoimintaprosessi 4.Työkalut Miten yhteistoimintaa kehitetään? Mitä yhteistoimintamallia käytetään? Suunnittelutyökaluja Tukimateriaalia yhteistoiminnan suunnitteluun 5.Tukevaa materiaalia Muuta yhteistoimintaan liittyvää taustamateriaalia

15 Yhteistoimintaprosessi mitä? Yhteistoimintaprosessi kuvaa periaatteellisen tavan suunnitella ja rakentaa yhteistoimintaa ydinenergialaitoksen elinkaaren eri vaiheissa. Sen pääasiallisena tarkoituksena on rakentaa yhteistoimintaa palvelujen ja tuotteiden tarjous- ja toimitusvaiheissa, mutta sitä voidaan hyödyntää myös muun tyyppisessä yhteistyössä. Yhteistoimintaprosessi jakaantuu kolmeen eri vaiheeseen: yhteistoiminnan valmisteluun ja rakentamiseen, yhteistoimintaan tarjousvaiheessa sekä hyväksytyn tarjouksen jälkeiseen tuotteiden ja palvelujen toimitusvaiheeseen. Sen tarkoituksena ei ole sitoa ja rajoittaa yhteistoiminnan kehittämistä vaan luoda yhteistä ymmärrystä ja edellytykset yhdellä tavalla sen edistämiseen ja kehittämiseen. Prosessissa esitellään joukko työkaluja, suunnittelun apuvälineitä joita voidaan hyödyntää. Niiden lisäksi voidaan käyttää mitä tahansa hyväksi koettuja toimintatapoja ja välineitä asian edistämiseksi.

16 Yhteistoimintaprosessi Valmistelu Tarjous Toimitus Yhteistoiminnan valmistelu ja aloittaminen Yhteistoiminnan tavoitteiden asettaminen. Yritysryhmän kokoaminen. Yhteistoiminnan suunnittelu ja rakentaminen. Yhteistoiminta tarjouksen tekemisessä Tarjouksen tekeminen sovitulla yhteistoimintamallilla. Toimitusvaiheen yhteistoimintamallin tarkistaminen. Toimitusvaiheen yhteistoimintamallin rakentaminen. Yhteistoiminta palvelun/tuotteen toimituksessa Yhteistoiminta sovitulla yhteistoimintamallilla. Yhteistoiminnan johtaminen ja kehittäminen

17 Yhteistoimintaprosessi - Valmistelu Valmistelu Tarjous Toimitus Yhteistoiminnan valmistelu ja aloittaminen Yhteistoiminnan tavoitteiden asettaminen. Yritysryhmän kokoaminen. Yhteistoiminnan suunnittelu ja rakentaminen. Yhteistoiminta tarjouksen tekemisessä Tarjouksen tekeminen sovitulla yhteistoimintamallilla. Toimitusvaiheen yhteistoimintamallin tarkistaminen. Toimitusvaiheen yhteistoimintamallin rakentaminen. Yhteistoiminta palvelun/tuotteen toimituksessa Yhteistoiminta sovitulla yhteistoimintamallilla. Yhteistoiminnan johtaminen ja kehittäminen

18 Yhteistoimintaprosessi - Valmistelu Yhteistoiminnan tavoitteiden asettaminen Mikä on motiivini ja tavoitteeni tehdä yhteistyötä? Mitä sillä saavutan? Yritysryhmän kokoaminen Minkälaisia yhteistyökumppaneita minun pitäisi etsiä? Miten etsin ja arvioin sopivia kumppaneita? Millä perusteella valitsen kumppanit? Miten etenemme, jos päätämme aloittaa yhdessä yhteistoiminnan suunnittelun? Yhteistoiminnan suunnittelu ja rakentaminen Mikä on yhteinen tavoitteemme? Minkälaisella yhteistoimintamallilla haluamme toimia? Löydämmekö yhteisymmärryksen? Mitä pitää kehittää, jotta yhteistoiminta on mahdollista? Miten rakennamme halutun yhteistyömallin?

19 Yhteistoimintaprosessi - Valmistelu Omine tavoitteiden asettaminen Potentiaalisten yhteistyökumppaneiden kontaktointi ja yritysryhmän kokoaminen Yhteistoiminnan suunnittelun aloittaminen valitulla yritysryhmällä Päätös yhteistoiminnan aloittamisesta ja toimintamallista Yhteistyöneuvot-telut ja yhteistoimintamallin suunnittelu Päätös yhteistoiminnan suunnittelun jatkamisesta ja suunnitteluprojektin perustaminen Yhteistoimintasopimuksen ja toimenpidesuunnitelman tekeminen

20 Yhteistoiminnan tavoitteiden asettaminen Mikä on motiivini ja tavoitteeni tehdä yhteistyötä? Tarvitsenko lisää resursseja ja täydentävää osaamista tarjouksen tekemiseen? Tavoittelenko kokonaan uutta asiakaskuntaa? Onko minulla yhteistyön kautta mahdollisuuksia päästä mukaan isompiin kokonaisuuksiin? Tavoittelenko asemaa järjestelmätoimittajana? Pystyisinkö nousemaan toimitusketjun portailla? Mahdollistaisiko yhteistyö tekemisen myös muissa ydinvoimalan elinkaaren vaiheessa? Suunnittelu rakentaminen käyttö huolto purku? Voisimmeko yhdistää eri toimialojen osaamistamme? Mikä on alihankintaketjuni nyt? Miten se voisi kehittyä? Voiko yhteistoiminta auttaa uusien mahdollisuuksien löytämisessä? Mitkä ovat markkinoiden vaatimukset?

21 Yhteistoiminnan tavoitteiden asettaminen Työkaluja: Yhteistoiminnan tavoitteet (Suunnittelupohja) Kehittämistarvekartoitus (Progress E3) Liiketoimintasuunnitelma (Suunnittelupohjat) Oman strategian kirkastaminen (Progress E1)

22 Yritysryhmän kokoaminen Minkälaisia yhteistyökumppaneita minun pitäisi etsiä? Mikä on yrityksen kyky ottaa vastuuta ja noudattaa sopimuksia? Entä sovittuja toimintatapoja? Onko yrityksellä valmiudet tavoiteltuun laatuun? Onko osaaminen ja resurssit kohdallaan? Mikä on yrityksen taloudellinen tilanne? Miten etsin ja arvioin sopivia kumppaneita? Onko minulla jo vanhoja kontakteja? Löytyykö apua toimialajärjestöistä? Löytyykö FinNuclearin kautta sopivia ehdokkaita? Vertailenko eri mahdollisuuksia vai otanko suoraan yhteyttä ja kerron ajatuksistani? Minkälaisia kriteerejä asetan muille yrityksille? Millä perusteella valitsen potentiaaliset kumppanit?

23 Yritysryhmän kokoaminen Työkaluja Yhteistyökumppanikriteerit (Suunnittelupohja) Yhteistoimintayritysten valintanäkökulmat (Suunnittelupohja) Toimialarekisteri (FinNuclear)

24 Yhteistoiminnan suunnittelu ja rakentaminen Miten etenemme, jos löydän sopivia yrityksiä ja päätämme aloittaa yhteistoiminnan suunnittelun? Yritysryhmän kokoaminen Yhteistyöneuvottelujen aloittaminen Yhteistoiminnan hyötyjen pohtiminen Yhteistoiminnan tulevaisuuden pohtiminen Yhteisen liikeidean määrittely»» Päätös jatkaa yhteistoiminnan suunnittelua Suunnitteluprojektin perustaminen Projektisuunnitelman tekeminen Yhteisen tavoitteen määrittely Yhteisen toimintamallin suunnittelu ja valinta Yhteistyöneuvottelut ja päätökset yhteistyöhön lähtemisestä Päätös yhteistyöstä ja toimintamallista Yhteistyösopimus Yhteistoimintamallin rakentaminen Toimenpidesuunnitelma

25 Yhteistoimintamallin suunnittelu Mikä on meille sopiva yhteistoimintamalli? Millä kriteereillä valitsemme sopivan yhteistoimintamallin? Jos kyseessä on yksittäisluonteinen tilanne tehdä yhteistyötä, niin riittääkö että perustetaan jatketaan tekemistä projektina ja tehdään tarjous ja mahdollinen toteutus myös projektina? Entä jos monimutkaisuus ja hankkeen laajuus kasvaa, niin perustetaanko Verkosto - veturimalli? Allianssi toiminta/projektiperusteinen, pääomasidonnainen? Yhteisyritys- konsortio, uusi yhtiö tai sulautuminen?

26 Yhteistoimintamallin valinta Yhdessä asetetut tavoitteet Kriteerien määrittely toimintamallille Toimintamallin valinta Siirtyminen tarjousvaiheeseen Toimintamallin rakentaminen

27 Yhteistoimintamallin suunnittelu Kriteerien määrittely Mikä on kokonaispotentiaali jota tavoitellaan? Iso pieni? Investoinnin koko ja kannattavuus? Markkinoille pääsyn nopeus Toiminnan johtaminen ja valvonta Mallin riskit ja hyödyt Voidaanko jatkaa projektina? Tarvitaanko raskaampi tapa hallita ja johtaa yhteistoimintaa? Verkosto Veturimalli Allianssi Yhteisyritys Toimintamallin rakentaminen

28 Toimintamallin valintakriteerit Valinnan lähtökohtana ovat yhteistoiminnan päämäärät ja tavoitteet. Alkuvaiheen toimintamalli on usein projektiryhmä tai verkosto. Toiminnan kehittyessä siirrytään vaativimpien ja monipuolisiin toimintamalleihin. Toimintamallin valinta tehdään vertaamalla eri malleja valituilla kriteereillä: Mikä on kokonaispotentiaali jota tavoitellaan? Iso pieni? Investoinnin koko ja kannattavuus? Yhteistoiminnan riskit ja hyödyt? Markkinoille pääsyn nopeus? Toiminnan johtaminen ja valvonta? Muu ohjaava tekijä?

29 Projektit yhteistoimintamallina Kokonaisuus, joka tehdään ennalta määritellyn kertaluonteisen tuloksen aikaansaamiseksi. Vaatii aina onnistuakseen ohjausta ja valvontaa. Projektille nimetään päävastuullinen sopijaosapuoli, jonka edustaja hoitaa projektipäällikön tehtävät. Projektit voivat vaihdella sisällöltään ja kooltaan huomattavasti, mikä vaikuttaa projektin organisointiin. Projektipäällikkö Projektiryhmä Ohjausryhmä Edellyttää aina projektisuunnitelman (laaja suppea). Osana projektisuunnitelmaa myös riskien hallinta. Ideointi Esiselvitykset Tavoitteiden asettaminen Suunnittelu Toteutus Päättäminen

30 Projektit yhteistoimintamallina Projekti on kestoltaan rajallinen, ainutkertainen toiminto, jonka tarkoituksena on resursseja ohjailemalla saavuttaa tietty päämäärä. Se on tilapäinen tapa organisoida tekeminen Motiivit Rakenne Resurssit Strategia Resurssien yhdistämien tilapäisesti. Kustannusten ja riskien jakaminen, harvinaisemman asiantuntemuksen ja laitteiston yhdistäminen. Yritysten muodostama projektiorganisaatio. Organisaatioina aina yksilöllisiä ja koko vaihtelee. Omistaja, ohjausryhmä, projektipäällikkö, projektiryhmä. Yhteistyöhankkeissa nimetään päävastuullinen sopijaosapuoli, jonka edustaja hoitaa projektipäällikön tehtävät. Projektit voivat vaihdella sisällöltään ja kooltaan huomattavasti, mikä vaikuttaa projektin organisointiin. Rajattu tehtävä, joka suoritetaan kertaluonteisesti. Selkeä tavoite, aikataulu ja määrätyt resurssit Selkeä tulostavoite. Vallan ja vastuun jakaminen tilanteen mukaan. Sopii hyvin pienille yrityksille (mikro). Projekteihin liittyy usein jotain monimutkaista, esimerkiksi vaikeasti ennakoitavia riskejä tai erityistä luovuutta ja erikoisosaamista vaativia tehtäviä. Voidaan hyödyntää toimintamallina kaikissa yhteistoimintamalleissa.

31 Verkostot yhteistoimintamallina Verkostoituminen on yritysten ja yrityspalveluorganisaatioiden välistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta tavoitteena yhteisötyöetujen ja kilpailukyvyn parantaminen. Motiivit Rakenne Resurssit Strategia Resurssien yhdistämien markkinoinnissa ja kokonaisuuksien toimittamisessa. Kustannusten, riskien ja osaamisen jakaminen. Resurssien yhdistäminen. Yritysten ja/tai tukiorganisaation muodostama löyhä liittouma. Organisaatioina aina itsenäisiä Ei yleensä omistusjärjestelyitä Ohjausryhmä, projektipäällikkö, projektiryhmä. Yhteistyöhankkeissa nimetään päävastuullinen sopijaosapuoli, jonka edustaja hoitaa projektipäällikön tehtävät. Projektit voivat vaihdella sisällöltään ja kooltaan huomattavasti, mikä vaikuttaa projektin organisointiin. Yhteistyö on pitkäaikaista, monensuuntaista ja syvällistä Jokainen jäsen vastaa oman osansa toimivuudesta Selkeä tavoite, aikataulu ja määrätyt resurssit Selkeä tulostavoite. Vallan ja vastuun jakaminen tilanteen mukaan. Sopii hyvin kaiken kokoisille yrityksille tukiorganisaatiolle. Verkostolle on tavallista kilpailun ja yhteistyön samanaikaisuus ja tiedon saannin vastavuoroisuus. Voidaan hyödyntää toimintamallina kaikissa yhteistoimintamalleissa.

32 Veturimalli yhteistoimintamallina Määritelty verkosto, jolla on yhteinen kärki- l. veturiyritys. Motiivit Rakenne Resurssit Strategia Muutokset toimintaympäristössä pakottavat yrityksiä nopeasti fokusoimaan toimintaansa uudelleen. Uusi osaaminen ja toimintamalli varmistetaan solmimalla yhteistyösopimuksia. Toiminnasta koituvat säästöt, ja yhteiset resurssit. Verkosto-organisaatio Organisaatio tarvitsee koordinoijan projekteilleen. Koordinoija johtaa projektia, yhteistyötä, valitsee projektiin osallistujat sekä ylläpitää verkoston tasapainoa Muodostetaan tuotannollisia ketjuja. Kärkiyrityksellä mittavat resurssit. Muut täydentävät omalla ydinosaamisellaan. Veturiyritys dominoiva ja vastaa asiakasrajapinnasta. Verkostoitumisen intensiteetti kasvaa lähestyttäessä. kärkiyrityksen strategista verkostoa. Siirtovaihe kohti strategista allianssia. Perustuu luottamukselle.

33 Allianssi yhteistoimintamallina Strateginen allianssi on toimintaa, jossa yhteistyöyritykset tai -liiketoimintayksiköt työskentelevät yhdessä saavuttaakseen strategisesti tärkeitä päämääriä, jotka ovat molemminpuolisesti suotuisia. Motiivit Keino oppia ja sisäistää uusia taitoja. Kasvustrategiat Uusille markkinoille pääsy Uuden teknologian hankkiminen Taloudellisen riskin pienentäminen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen kustannusten jakaminen. Rakenne Useimmiten kahden välistä yhteistyötä. Yritysten välinen vapaaehtoinen sopimus, joka sisältää tuotteiden, teknologioiden tai palveluiden vaihtamista, jakamista ja yhteistä kehittämistä. Juridisesti itsenäiset yritykset. keskittyy enemmän tehtäviin kuin yhteistyösuhteeseen. Resurssit Jaetaan tehtäviä. Jaetaan ohjausta ja johtamista. Jatkuva panostaminen strategisella alueella. Strategia Työskennellään yhdessä strategisesti tärkeitä päämääriä kohti. Molemmat voittavat. Kriittisen massan saavuttaminen muuttamalla potentiaaliset kilpailijat liittolaisiksi. Yhdessä erikoistuminen, jossa aikaisemmat erilliset resurssit, kyvyt ja tiedot yhdistetään synnyttämään uutta arvoa. Monille pienille yrityksille selviytymiskeino. Tyypillisesti lyhytaikainen. Lyhytaikaisuus tekee luottamuksen ja sitoutumisen kehittämisestä vaikeaa. Tämän vuoksi allianssit turvautuvat enemmän asetettuihin tavoitteisiin ja yhteisiin päämääriin. Yhteistyökumppaneiden yhteensopivuus tärkeää. Herkkä epäonnistumaan.

34 Yhteisyritys yhteistoimintamallina Konsortio l. työyhtymä on kahden tai useamman yrityksen muodostama tilapäinen yhteenliittymä jonkin asian tekemiseksi. Motiivit Rakenne Resurssit Strategia Ajaa yritysten yhteistä etua Ajatus taloudellisen ja sisällöllisen hyödyn yhteisvaikutuksesta yhteisten päämäärien saavuttamiseksi. Kustannusten ja riskien jakaminen, harvinaisemman asiantuntemuksen ja laitteiston yhdistäminen, Riskienhallinta, toimintaedellytysten edistäminen ja synergiaedut. Yritysten muodostama projektiorganisaatio tai oma osakeyhtiö Organisaatioina aina yksilöllisiä ja koko vaihtelee Verkostomaisempia ja osa institutionaalisempia Ei-muodollisessa vastuu konsortion toiminnasta vaihtuu jäsen-instituutioiden kesken Perustuu jäseninstituutioiden välisiin sopimuksiin Resursseja sekä jaetaan että yhdistetään Organisaatio, jolla on vakituinen henkilöstö Taloudellisesti autonominen (oma budjetti, varainhankinta, varat ja velat) Muodollisessa konsortiossa on erillinen henkilöstö ja organisaatiorakenne Erikoistuneet konsortio keskittyy yhteen tiettyyn alaan tai tavoitteeseen, Monialaisissa konsortioissa yhteistyö organisoidaan useisiin rinnakkaisiin aloihin tai tavoitteisiin. Konsortio on löyhä yhteistyömuoto, sillä osanotto on vapaaehtoista ja sopimuksenvaraista Toisaalta konsortio on raskas toimintamuoto, sillä se edellyttää erillistä organisaatiota, päätöksentekoa ja hallintoa. Konsortio on toimintamallina varsin herkkä epäonnistumisille.

35 Yhteistoiminnan suunnittelu ja rakentaminen Työkalut Yhteistoiminnan hyötyanalyysi (Suunnittelupohja) Yhteistoiminnan tulevaisuus (Suunnittelupohja) Yhteinen liikeidea (Suunnittelupohja) Projektisuunnitelma (Suunnittelupohja) Yhteistoimintamallit (esimerkit) Yhteistyösopimusmallit Valintakriteerit

36 Yhteistoimintaprosessi - Tarjous Valmistelu Tarjous Toimitus Yhteistoiminnan valmistelu ja aloittaminen Yhteistoiminnan tavoitteiden asettaminen. Yritysryhmän kokoaminen. Yhteistoiminnan suunnittelu ja rakentaminen. Yhteistoiminta tarjouksen tekemisessä Tarjouksen tekeminen sovitulla yhteistoimintamallilla. Toimitusvaiheen yhteistoimintamallin tarkistaminen. Toimitusvaiheen yhteistoimintamallin rakentaminen. Yhteistoiminta palvelun/tuotteen toimituksessa Yhteistoiminta sovitulla yhteistoimintamallilla. Yhteistoiminnan johtaminen ja kehittäminen

37 Yhteistoimintaprosessi Tarjous Tarjouksen tekeminen sovitulla yhteistoimintamallilla Miten toimimme tarjousvaiheessa? Toimitusvaiheen yhteistoimintamallin suunnittelu Onko yhteistoimintamallimme sopiva myös toteutusprojektissa? Pitääkö yhteistoimintamallia muuttaa? Tarjouksen jättäminen Siirrytään odottamaan tarjouksen käsittelyä ja valmistaudutaan toimitusvaiheeseen.

38 Yhteistoimintaprosessi - Tarjous Tarjouspyynnön vastaanotto Tarjouspyynnön esikäsittely Tarjouksen laatiminen Tarjouksen jättäminen Yhteistoimintamallin rakentaminen Yhteistoimintamallin tarkistaminen

39 Yhteistoiminta tarjousvaiheessa Miten teemme yhdessä tarjouksen? Kuka vastaanotto tarjouspyynnön? Kuka johtaa tarjouksen tekemistä? Ketkä kaikki osallistuvat? Kuka kuuluu valmisteluryhmään? Kuka jättää tarjouksen? Miten tulemme toimimaan jos tarjouksemme hyväksytään? Yhteistoimintamallin tulee määritellä myös miten toimimme yhdessä tarjousvaiheessa. Kun tarjous on jätetty yhteistoimintamallissa pitää olla sovittuna miten toimimme (osana tarjousta) jos/kun tarjous hyväksytään. Työkalut: Tarjousprosessi

40 Yhteistoimintaprosessi - Toimitus Valmistelu Tarjous Toimitus Yhteistoiminnan valmistelu ja aloittaminen Yhteistoiminnan tavoitteiden asettaminen. Yritysryhmän kokoaminen. Yhteistoiminnan suunnittelu ja rakentaminen. Yhteistoiminta tarjouksen tekemisessä Tarjouksen tekeminen sovitulla yhteistoimintamallilla. Toimitusvaiheen yhteistoimintamallin tarkistaminen. Toimitusvaiheen yhteistoimintamallin rakentaminen. Yhteistoiminta palvelun/tuotteen toimituksessa Yhteistoiminta sovitulla yhteistoimintamallilla. Yhteistoiminnan johtaminen ja kehittäminen

41 Yhteistoimintaprosessi - Toimitus Sopimuksen tekeminen Tarjouksen hyväksyminen ja toimitussopimuksen tekeminen sovitulla yhteistoimintamuodolla. Toimitusprojektin hallinta Miten olemme sitoutuneet toimimaan toimitusprojektissa. Miten toimitusprojektia johdamme?

42 Yhteistoimintaprosessi - Toimitus Tarjouksen hyväksyminen (tilaaja) Sopimusneuvottelut Sopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen Toimitusprojektin hallinta ja johtaminen Toimitusprojektin käynnistys

43 Yhteistoiminta toimitusvaiheessa Miten hoidamme toimitusprojektin? Kuka johtaa? Ketkä kaikki osallistuvat? Miten toimimme käytännössä? Yhteistoimintamallin tulee määritellä myös miten toimimme yhdessä toimitusvaiheessa. Kun tarjous on jätetty yhteistoimintamallissa pitää olla sovittuna miten toimimme (osana tarjousta) kun tarjous hyväksytään. Työkalut: Toimitusprojektisuunnitelma

44 Yhteistoimintaprosessi - Kehittäminen Valmistelu Tarjous Toimitus Yhteistoiminnan valmistelu ja aloittaminen Yhteistoiminnan tavoitteiden asettaminen. Yritysryhmän kokoaminen. Yhteistoiminnan suunnittelu ja rakentaminen. Yhteistoiminta tarjouksen tekemisessä Tarjouksen tekeminen sovitulla yhteistoimintamallilla. Toimitusvaiheen yhteistoimintamallin tarkistaminen. Toimitusvaiheen yhteistoimintamallin rakentaminen. Yhteistoiminta palvelun/tuotteen toimituksessa Yhteistoiminta sovitulla yhteistoimintamallilla. Yhteistoiminnan johtaminen ja kehittäminen

45 Yhteistoimintaprosessi Johtaminen ja kehittäminen Nykytilan arviointi Johtopäätösten tekeminen ja toimenpiteiden suorittaminen Muutosten tunnistaminen ja niiden vaikutusten arviointi Riskien arvioiminen Tulevaisuuden hahmottaminen

46 Nykytilan arviointi Miten yhteistoimintamme sujuu? Onko mallimme toimiva, entä motivaatio? Saavutammeko haluttuja tuloksia? Talous Markkinat Asiakkaat Mitkä ovat vahvuutemme, entä heikkoutemme? Mitä uhkia näemme, entä mahdollisuuksia? Työkalut SWOT-analyysi (suunnittelupohja) Yhteistoiminnan itsearviointi (suunnittelupohja)

47 Johtaminen ja kehittäminen Tulevaisuuden hahmottaminen Mitä muuta voisimme tehdä yhdessä? Miten voimme täydentää yritysryhmää? Mitä seuraavaksi? Riskien arvioiminen Mitä riskejä on yhteistoiminnassamme? Miten riskejä voimme vähentää? Johtopäätösten tekeminen ja toimenpiteet Yritysryhmän täydentäminen Purkaminen Muut toimenpiteet Pyritään säännölliseen yhteistoiminnan arviointiin, tavoitteiden ja resurssien tarkistamiseen ja reagointiin yhteistyövalmiuksien kehittämiseksi.

48 Yhteistoiminnan purkaminen Mitkä ovat syyt purkamisen taustalla Määräaikaisuus Yritysryhmän jäsenen poistuminen Sisäiset ristiriidat Tulosten kerääminen Taloudelliset tulokset Olemassa olevat resurssit Immateriaalioikeudet Aikaansaatu yhteistoimintakonsepti Yhteistyösuhteet Hyödyn ja resurssien jako Oikeudenmukaisuuden periaate Panokset vs. hyödyt Jatkotoimenpiteiden sopiminen Uudet yhteistyömahdollisuudet

49 4. Työkalut 1.Yleistä 2.Yhteistoiminnan tavoitteet Miksi manuaali? Miten sitä voidaan hyödyntää? Missä yhteistyön pihvi? Mitä mahdollisuuksia yhteistoiminta tuo yrityksille? Rakenne 3.Yhteistoimintaprosessi 4.Työkalut Miten yhteistoimintaa kehitetään? Mitä yhteistoimintamallia käytetään? Suunnittelutyökaluja Tukimateriaalia yhteistoiminnan suunnitteluun 5.Tukevaa materiaalia Muuta yhteistoimintaan liittyvää taustamateriaalia

50 Yhteistoiminnan tavoitteet Yhteistoiminnan tarve: Taloudellinen kasvu Osaaminen lisääminen? Miten yhteistoiminta tukee yrityksen kasvua: Tarjoaman monipuolistuminen Keskittäminen? Yhteistyöalue: Hankinnat Rahoitus Markkinointi Kansainvälistyminen Tuotekehitys Tuotanto Osaaminen?

51 Yhteistyökumppanikriteerit Osaaminen? Nykytila Tahtotila Muutostarve Yhteistyötapa? Yrityksen toiminnan ja tuotteiden laatu? Yrityksen maine? Yrityksen resurssit? Henkilö Raha Kalusto Toimialan määräykset ja vaatimukset (viranomaismääräykset) Yrityksen olemassa olevat suhteet ja verkosto? Yrityksen asiakkaat ja referenssit? Yhteistyökumppanien vertailu

52 Toimialavaatimukset Noudatettavia standardeja ja ohjeita (sekä tekniset että laatu) mm. IAEA GS-R-3 STUK YVL-ohjeet, päätökset Ydinenergia-alan standardit ASME, KTA, RCC-M Teollisuusstandardit soveltuvin osin ISO 9001:2008, ISO 14001, ISO Projektikohtaiset ohjeet Luvanhaltijan on varmistettava, että hankkeessa noudatettavat tekniset standardit, YVL-ohjeet ja viranomaispäätökset ovat kaikkien hankkeeseen osallistuvien tiedossa ja että niitä noudatetaan johdonmukaisella tavalla. (STUK suositus #25, OL3 EDG-tutkintaraportti, )

53 Safety class Säännöstöt ja standardit, esimerkki Mechanical components I&C Electrical Construction Quality SC 1 ASME/NB / RCC-M / KTA SC 2 ASME/NC / RCC-M / KTA SC 3 Nonsafety ASME/ND EN EN EN EN (PED + machine dir) ISO 9000 / 9001 / 9004 / IEC, IEEE nuclear specific IEC NUREG-0711 IEC, IEEE nuclear specific SFS 6000/1/2 IEC, IEEE nuclear specific SFS 6000/1/2 Eurocode 2&3 + additional Eurocode 2&3 / RakMK (Finnish) IEC SFS 6000/1/2 Eurocode 2&3 / RakMK (Finnish) Lisäksi paikallinen lainsäädäntö, Suomessa erityisesti YVL-ohjeet Myös ympäristöön ja työturvallisuuteen liittyvät ISO14001, OHSAS18001 Sopimuksessa esitetty noudatettavat säännöstöt ja standardit ASME-NQA-1- P1&2 (QA) IAEA GS-R-3 (QM) The Management System for Facilities and Activities ISO 9000 / 9001 / 9004 / 10005

54 Yhteistoimintayritysten valintanäkökulmat 1. Kenelle olisi hyötyä meidän osaamisestamme tai kenen osaamisesta meille olisi hyötyä? 2. Kenen heikkouksia voisimme paikata omilla vahvuuksillamme tai kenen vahvuuksilla voisimme paikata omia heikkouksiamme? 3. Kenen uhat voisimme kääntää mahdollisuuksiksi tai kenen avulla voisimme kääntää omat uhkamme mahdollisuuksiksi? 4. Kenen kilpailuetua voisimme kohentaa tai kenen avulla voisimme kohentaa omaa kilpailuetuamme? 5. Kenen kustannuksia voisimme alentaa tai kenen avulla voisimme alentaa omia kustannuksiamme? 6. Kenen suorituskykyä voisimme parantaa tai kenen avulla voisimme parantaa omaa kilpailukykyä? 7. Miten löydämme yhteistyökumppanin, jonka ei kannata erota liittoutumasta oman kilpailuetunsa vuoksi?

55 Yhteistoiminnan hyödyt Yhdessä saavutettavia etuja: Yhteistoiminnan Vahvuudet Heikkoudet Mahdollisuudet Uhat Johtopäätökset Lähdemmekö jatkamaan? Päätös yhteistoiminnan suunnitteluun ja rakentamiseen ryhtymisestä

56 Yhteistoiminnan tulevaisuus Mitä olemme saaneet aikaiseksi 3-5 vuoden kuluttua? Missä olemme 3-5 vuoden kuluttua? Talous Asiakkaat Tuotteet ja palvelut Yhteistoiminnan laajuus Toimintatavat ja prosessit??? Miten yhteistoiminnan hyödyt jakaantuvat?

57 Yhteinen liikeidea Asiakkaat? Asiakkaiden tarpeet? Miten luomme asiakkaalle lisäarvoa? Mitkä ovat tuotteemme? Mitkä ovat resurssimme? Mikä on osaamisemme? Miten erotumme kilpailijoistamme? Miten toimimme? Yhteistoiminnan periaatteet Tuotanto Jakelu Myynti ja markkinointi Yhteistoiminnan riskit?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Karoliina Niiranen PROJEKTISALKUN JOHTAMISEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 14.5.2014 Tekijä(t) Karoliina Niiranen

Lisätiedot

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Yhteistyöllä Isomman Kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.)

Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.) Miten tulla YDINVOIMA-ALAN ALIHANKKIJAKSI? Jekaterina Saikkonen (toim.) Miten tulla ydinvoima-alan alihankkijaksi? Jekaterina Saikkonen (toim.) Prizztech Oy Julkaisija: Päätoimittaja: Taitto: Kansikuva:

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja

Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat. Jukka Yliherva. Sitran raportteja Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Jukka Yliherva Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset hankinnat Sitran raportteja 64 Tuottavuus, innovaatiokyky ja innovatiiviset

Lisätiedot

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations

Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint of Project-based Organisations 25.5.2009 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tuotekehityksen haasteet projektiliiketoiminnassa Issues of Product Development from the Viewpoint

Lisätiedot

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A.

Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja A. 8:2014 Kumppanuuskäsikirja näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen Heini Maijanen ja Pirkko Haikara Euroopan maaseudun kehittämisen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS. Vesa Kojola VENETOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT JA YHTEISEN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS. Vesa Kojola VENETOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT JA YHTEISEN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET 2 VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA JOHTAMISEN LAITOS Vesa Kojola VENETOIMIALAN MUUTOSTEKIJÄT JA YHTEISEN KEHITTÄMISEN MAHDOLLISUUDET Johtaminen ja organisaatiot Pro gradu -tutkielma VAASA

Lisätiedot

Digitaalinen verkostotalous

Digitaalinen verkostotalous Digitaalinen verkostotalous Tietotekniikan mahdollisuudet liiketoiminnan kehittämisessä Juha Luomala, Juha Heikkinen, Karri Virkajärvi, Jukka Heikkilä, Anne Karjalainen, Anri Kivimäki, Timo Käkölä, Outi

Lisätiedot

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit

ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353. Kasvukompassi. 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit ESPOO 2006 VTT TIEDOTTEITA 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja kehittämisen mallit VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2353 Kasvukompassi 50+ -yritysten menestyksellisen kasvun ja

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005

Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö. Jari Järnstedt 2005 Kokonaisvaltainen liiketoimintaympäristö Jari Järnstedt 2005 Julkaisija: Prizztech Oy Valokuvat: Marko Mikkola Taitto: Anne Autioniemi ISBN 952-91-8118-3 2. painos Kehitys Oy Pori 2007 Esipuhe Nykyisessä

Lisätiedot

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta

Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Strategisen huippuosaamisen keskittymät CLEEN, FIMECC, Metsäklusteri ja TIVIT yritysnäkökulmasta Tämän teoksen osittainenkin kopiointi ja saattaminen yleisön saataviin on tekijänoikeuslain (404/61, siihen

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Matti Hakanen. Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen. Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Matti Hakanen Pk-yritysverkoston organisointi ja johtaminen Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Matti Hakanen Modulcon Oy Pk-yritysverkoston

Lisätiedot

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009

Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 Käsikirja mobiilin yritysratkaisun suunnitteluun 10.6.2009 1 Sisältö 1 Kenelle tämä käsikirja on tarkoitettu... 2 2 MEF-prosessi... 4 2.1 Fokusoitu vai avoin ongelmakenttä... 4 2.2 Yksi tai useampi yritys...

Lisätiedot

Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari. Kahden yrityksen välisen yhteistyösuhteen analysointi Case: Yritys A ja Yritys B

Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari. Kahden yrityksen välisen yhteistyösuhteen analysointi Case: Yritys A ja Yritys B Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen ja organisaatiot 17.04.2007 Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari Kahden yrityksen välisen yhteistyösuhteen analysointi Case: Yritys A ja Yritys B 0277340

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet

Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Asiantuntijapalvelujen johtamisen haasteet Opas suunnittelu- ja konsultointiyritysten liiketoiminta-osaamisen kehittämiseen Tutkimusraportti Research Report 168 Marko Torkkeli Pekka Salmi Ville Ojanen

Lisätiedot

Supply Chain Management - SCM

Supply Chain Management - SCM University of Vaasa, Department of Computer Science, Supply Chain Management - SCM Toimitusketjun hallinta on käsitteenä logistiikkaa laajempi ja kattaa tuotteiden sekä niihin liittyvän tiedon ja rahan

Lisätiedot

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan

Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin suunnitteluun ja hallintaan TOMI raportti 3 Matti Möttönen & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Kehittämisen viitekehys toiminnanohjausjärjestelmäprojektin

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista

VTT WORKING PAPERS 137. Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne. Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista VTT WORKING PAPERS 137 Eija Kupi, Jaana Keränen ja Marinka Lanne Riskienhallinta osana pk-yritysten strategista johtamista ISBN 978-951-38-7476-6 (URL: http://www.vtt.fi/publications/index.jsp) ISSN 1459-7683

Lisätiedot

Paavo Viirkorpi. Kumppanuusjohtamisen. rakenteita ja käytäntöjä

Paavo Viirkorpi. Kumppanuusjohtamisen. rakenteita ja käytäntöjä Paavo Viirkorpi Kumppanuusjohtamisen rakenteita ja käytäntöjä Paavo Viirkorpi Kumppanuusjohtamisen rakenteita ja käytäntöjä Kumppanuusjohtamisen tarkastelua hyödyntäen Harava-projektin työverstaan tuloksia

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot