Painos. Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. 12/2002. Käyttöohje / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painos. Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. 12/2002. Käyttöohje 1055 3037 / FI"

Transkriptio

1 Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. Painos 12/2002 Käyttöohje / FI

2 SEW-EURODRIVE

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää Turvallisuusohjeita Pitkäaikainen varastointi Korroosionesto ja pintasuojaus Vaihteen rakenne Planeettavahteen rakenne Tyyppikilvet Planeettavaihteiden tyyppikilpi Ensiövaihteiden RF../KF.. tyyppikilpi Tyyppikilpi, kun ensiövaihde RF../KF.. vaihdemoottorina Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut / apuvälineet Ennen aloittamista Valmistelut Vaihteen asennus Ulokeakselilla varustetut vaihteet Laippakiinnitys Jalkakiinnitys Momenttitukien asennus holkkiakselivaihteita varten Kiristysholkilla varustetun holkkiakselivaihteen asennus/irrotus AM-adapterin kytkimen asennus AQ-adapterin kytkimen asennus Asennus ensiöpuolen kanteen AD Tarkistus ja huolto Tarkistus- ja huoltovälit Voiteluaineen vaihtovälit Vaihteen tarkistus- ja huoltotyöt Käyttöhäiriöt Vaihteeseen liittyvät ongelmat M1 M6 8 Asennusasennot Yleisiä asennusasentoihin liittyviä ohjeita KF-ensiövaihteen asennusasennot Symbolien selitykset P.. RF.. DT/DV PH.. RF.. DT/DV PF.. RF.. DT/DV PHF.. RF.. DT/DV P.. KF.. DT/DV PH.. KF.. DT/DV PF.. KF.. DT/DV PHF.. KF.. DT/DV Planeettavaihteen paisuntasäiliö / -nousuputki Voiteluaineet Yleisiä voiteluaineisiin liittyviä ohjeita Voiteluainetaulukko Voiteluaineiden täyttömäärät Yhteisellä öljytilalla varustettu planeettavaihdemoottori Muutoshakemisto Yhteystiedot Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 3

4 1 1 Tärkeää tietää Turvallisuusohjeita ja varoituksia Noudata ehdottomasti tässä mainittuja turvallisuusohjeita ja varoituksia! Sähkövirran aiheuttama uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen. Uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen. Vaarallinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: lievä tai vähäinen loukkaantuminen. Vahingollinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: laitteen ja ympäristön vaurioituminen. Käyttöohjeita ja hyödyllistä tietoa. Tämän käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä laitteen häiriöttömälle toiminnalle ja mahdollisten takuuehtojen täyttymiselle. Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin aloitat työskentelyn laitteella! Käyttöohje sisältää tärkeitä huolto-ohjeita. Säilytä käyttöohjetta sen vuoksi laitteen läheisyydessä. Planeettavaihteet toimitetaan ilman voiteluaineita. Ensiövaihteissa RF../KF.. on asennusasennon mukainen voiteluainetäyttö. Vaihteiden öljytilat ovat erillisiä. Poikkeavuudet on merkitty selvästi. Korjaa asennusasennon vaihdon yhteydessä voiteluaineen täyttömäärä ja ilmanvaihtoventtiilin sijainti (katso luvut "Voiteluaineet" ja "Asennusasennot"). Kun vaihteen asennusasento muutetaan pystysuoraksi, öljynpaisuntasäiliö tai -nousuputki on pakollinen. Noudata luvun "Mekaaninen asennus" / "Vaihteen asennus" ohjeita! Hävittäminen (Noudata voimassa olevia määräyksiä): Hävitä kotelon osat, hammaspyörät sekä vaihteen akselit ja laakerit teräsromuna. Sama koskee myös valurautaisia osia, ellei niille ole järjestetty erillistä keräystä. Ota käytetty öljy talteen ja hävitä määräysten mukaisesti. 4 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

5 2 2 Turvallisuusohjeita Huomautuksia Seuraavat turvallisuusohjeet liittyvät ensisijaisesti vaihteiden käyttöön. Vaihdemoottoreita käytettäessä tulee lisäksi noudattaa moottoreiden omien käyttöohjeiden turvallisuusohjeita. Huomio myös tämän käyttöohjeen yksittäisissä luvuissa olevat täydentävät turvallisuusohjeet. Yleistä Vaihdemoottoreissa ja vaihteissa on käytön aikana ja sen jälkeen jännitteellisiä ja liikkuvia osia sekä mahdollisesti kuumia pintoja. Vain valtuutetut ammattitaitoiset henkilöt saavat tehdä kuljetukseen, varastointiin, asennukseen, kokoonpanoon, liitäntään, käyttöönottoon, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä töitä ja heidän tulee ehdottomasti noudattaa mukana toimitettuja yksityiskohtaisia käyttöohjeita ja kytkentäkaavioita vaihteen/vaihdemoottorin varoitus- ja turvallisuuskilpiä laitoskohtaisia määräyksiä ja vaatimuksia kansallisia/paikallisia turvallisuudesta ja onnettomuudenehkäisystä annettuja määräyksiä Vakavia henkilö- ja esinevahinkoja voi aiheuttaa asiaton käyttö virheellinen asennus tai käyttö pakollisten suojuksien luvaton irrotus Määräystenmukainen käyttö Nämä vaihdemoottorit/vaihteet on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Ne vastaavat voimassa olevia normeja ja määräyksiä. Tekniset tiedot ja sallitut käyttöolosuhteet on ilmoitettu tyyppikilvessä sekä laitteen dokumentaatiossa. Kaikkia tietoja on ehdottomasti noudatettava! Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 5

6 2 Kuljetus / varastointi Tarkista tuote heti toimituksen jälkeen kuljetusvaurioiden varalta. Ilmoita mahdollisista vaurioista välittömästi kuljetusyhtiölle. Laitetta ei tällöin saa ottaa käyttöön. SEW-EURODRIVE:n planeettavaihteet ja planeettavaihdemoottorit ripustetaan nostoa varten seuraavissa kuvissa merkityistä kohdista. Moottorien tai ensiövaihteiden (RF../KF..) nostosilmukoita ei saa käyttää. Kuva 1: Nosto 02065AXX Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia, riittäväksi mitoitettuja nostovälineitä. Poista kuljetusvarmistimet ennen käyttöönottoa. Asennus Käyttö Tarkistus ja huolto Lämmitys Noudata luvun "Mekaaninen asennus" ohjeita! Varmista akselin kiila ilman toisiopuolen osia tehtävää koekäyttöä varten. Älä kuitenkaan ota valvonta- ja suojalaitteita pois toiminnasta koekäytössäkään. Jos ilmenee muutoksia normaalikäyttöön verrattuna (esim. kohonneet lämpötilat, äänet, tärinä), on vaihdemoottori kytkettävä pois päältä epäilyttävissä tilanteissa. Määritä syy ja ota tarvittaessa yhteyttä SEW-EURODRIVE:n asiakaspalveluun. Noudata luvun "Tarkistus ja huolto" ohjeita! Jos planeetta- tai ensiövaihde on asennettu vaakasuoraan ja ympäristön lämpötila ylittää jatkuvasti 45 C:tta, ota yhteyttä SEW-EURODRIVE:n asiakaspalveluun. SEW-EURODRIVE:en on otettava yhteyttä myös silloin, kun planeettavaihde tai ensiövaihdemoottori on asennettu pystysuoraan ja ympäristön lämpötila ylittää jatkuvasti 45 C:tta ja/tai moottorin pyörimisnopeus on suurempi kuin /min. 6 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

7 Pitkäaikainen varastointi Pitkäaikainen varastointi Malli Vaihteet voi tilata myös pitkäaikaisvarastointia varten varustettuina. Näiden vaihteiden voiteluaineeseen sekoitetaan VCI-korroosionestoainetta (volatile corrosion inhibitors) (lukuun ottamatta yhteisellä öljytilalla varustettuja planeettavaihteita ja planeettavaihdemoottoreita). Ilman eri ilmoitusta vaihde varustetaan OS1-pintasuojauksella. Voit tilata OS1:n sijaan myös pintasuojauksen OS2 tai OS3. Planeettavaihteissa on öljytäyttö vain, kun ne tilataan pitkäaikaisvarastointia varten varustettuina, muutoin ne toimitetaan tyhjinä. Ennen kuin tilaat vaihteen pitkäaikaisvarastointia varten varustettuna, ota yhteyttä SEW-EURODRIVE:n asiakaspalveluun. Pintasuojaus OS1 OS2 OS3 sopii, jos ympäristökuormitus vähäinen ympäristökuormitus keskinkertainen ympäristökuormitus korkea Hammas- tai kartiopyöräetuvaihteen öljytäyttö Noudata öljytäyttöön liittyen seuraavia ohjeita: Mineraaliöljy (CLP) ja synteettinen öljy (CLP HC): Vaihteissa on ilmoitetun asennusasennon (M1... M6) mukainen käyttövalmis öljytäyttö. Synteettinen öljy (CLP PG): Vaihteet toimitetaan osittain liian korkealla öljytasolla. Korjaa öljytaso ennen käyttöönottoa vaaditun asennusasennon (M1... M4) mukaiseksi. Vaihteiden öljyn täyttömäärät kerrotaan luvussa "Asennus- ja käyttöohjeita". Vaihteet on pidettävä käyttöönottoon asti tiukasti suljettuina, jotta VCI-korroosionestiaone ei haihdu. Tarkista öljytaso aina ennen kuin otat vaihteen käyttöön! Planeettavaihteen öljytäyttö (vakio) Planeettavaihteet on täytetty kokonaan tyyppikilven tietojen mukaan tyypiltään ja viskositeetiltaan vastaavalla öljyllä. Korjaa öljytaso planeettavaihteen tyyppikilven täyttömäärän mukaiseksi ennen käyttöönottoa. Yhteisellä öljytilalla varustetun planeettavaihdemoottorin öljytäyttö (valinnainen) Planeettavaihdemoottorit on täytetty kokonaan planeettavaihteen tyyppikilven tietojen mukaan tyypiltään ja viskositeetiltaan vastaavalla öljyllä. Korjaa öljytaso planeettavaihteen tyyppikilven täyttömäärän mukaiseksi ennen käyttöönottoa. Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 7

8 2 Pitkäaikainen varastointi Huomioi pitkäaikaisvarastoinnissa seuraavassa taulukossa esitetyt varastointiehdot: Ilmastovyöhyke Pakkaus 1) Varastointipaikka Varastointiaika lauhkea (Eurooppa, USA, Kanada, Kiina ja Venäjä lukuunottamatta trooppisia alueita) trooppinen (Aasia, Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Australia, Uusi- Seelanti lukuunottamatta lauhkeita alueita) Pakattu kontteihin, muovikalvossa, pakkauksessa on käytettävä kuivausainetta ja kosteusilmaisinta. Avoin Pakattu kontteihin, muovikalvossa, pakkauksessa on käytettävä kuivausainetta ja kosteusilmaisinta. Suojattu kemiallisella käsittelyllä hyönteisvahinkoja ja homesienikasvustoa vastaan. Avoin Katettu, suojassa sateelta ja lumelta, tärinätön. Katettu ja suljettu, tasainen lämpötila ja ilmankosteus (5 C < < 60 C, < 50% suhteellinen ilmankosteus). Ei äkillisiä lämpötilanmuutoksia, valvottu suodatinilmanvaihto (liaton ja pölytön). Ei syövyttäviä höyryjä eikä tärinää. Katettu, suojassa sateelta, tärinätön. Katettu ja suljettu, tasainen lämpötila ja ilmankosteus (5 C < < 60 C, < 50% suhteellinen ilmankosteus). Ei äkillisiä lämpötilanmuutoksia, valvottu suodatinilmanvaihto (liaton ja pölytön). Ei syövyttäviä höyryjä eikä tärinää. Suojattava hyönteisvahingoilta. Maks. 3 vuotta, pakkaus ja kosteusilmaisin tarkistettava säännöllisesti (suht. ilmankosteus < 50%). Säännöllisesti tarkistettuna vähintään 2 vuotta. Tarkistuksessa huomioitava siisteys ja mekaaniset vauriot. Tarkista, että korroosionsuoja on vahingoittumaton. Maks. 3 vuotta, pakkaus ja kosteusilmaisin tarkistettava säännöllisesti (suht. ilmankosteus < 50%). Säännöllisesti tarkistettuna vähintään 2 vuotta. Tarkistuksessa huomioitava siisteys ja mekaaniset vauriot. Tarkista, että korroosionsuoja on vahingoittumaton. 1) Erikoispakkauksen pitäisi aina tehdä siihen erikoistunut yritys, joka pakkaa laitteen käyttäen juuri kyseiseen tapaukseen sopivaa pakkausmateriaalia. 8 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

9 Korroosionesto ja pintasuojaus Korroosionesto ja pintasuojaus Pintasuojaus OS Moottorit ja vaihteet voidaan varustaa valinnaisesti vakiopintasuojauksen sijaan pintasuojauksilla OS1, OS2 tai OS3. Pintasuojaus Vakio OS1 OS2 OS3 Kalvon rakenne 1 x pohjamaalaus upottamalla 1 x kaksikomponenttinen pintamaali 1 x pohjamaalaus upottamalla 1 x kaksikomponenttinen peruspinnoite 1 x kaksikomponenttinen pintamaali 1 x pohjamaalaus upottamalla 2 x kaksikomponenttinen peruspinnoite 1 x kaksikomponenttinen pintamaali 1 x pohjamaalaus upottamalla 2 x kaksikomponenttinen peruspinnoite 2 x kaksikomponenttinen pintamaali 1) normien DIN EN ISO mukaan Kalvon paksuus [µm] sopii, jos n. 60 normaalit ympäristöolosuhteet suhteellinen ilmankosteus alle 90% pintalämpötila enintään 120 C korrodoituvuusluokka C1 1) n ympäristökuormitus vähäinen suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 95% pintalämpötila enintään 120 C korrodoituvuusluokka C2 1) n ympäristökuormitus keskinkertanen suhteellinen ilmankosteus 100%:iin asti pintalämpötila enintään 120 C korrodoituvuusluokka C3 1) n ympäristökuormitus korkea suhteellinen ilmankosteus 100%:iin asti pintalämpötila enintään 120 C korrodoituvuusluokka C4 1) Toisioakselit ja työstetyt metallipinnat käsitellään Tectyl-merkkisellä korroosionestoaineella varastointiolosuhteiden mukaisesti. Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 9

10 3 Planeettavaihteen rakenne 3 Vaihteen rakenne 3.1 Planeettavaihteen rakenne Seuraavassa kuvassa on esitetty P..RF.., P..KF.. tyyppisen planeettavaihteen rakenne. Vaihdemalli koostuu planeettavaihteesta ja ensiövaihteesta RF../KF... RF.. KF.. P.. Kuva 2: Vaihteen rakenne 51061AXX P.. = Planeettavaihde RF.. = Hammasvaihde (laippakiinnitteinen) KF.. = Kartiopyörävaihde (laippakiinnitteinen) 10 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

11 Planeettavaihteiden tyyppikilpi 4 4 Tyyppikilvet 4.1 Planeettavaihteiden tyyppikilpi Kuva 3: Esimerkki planeettavaihteen tyyppikilvestä 05845AEN Tyyppikilven tiedot No Planeettavaihteen valmistusnumero Type Tyyppimerkintä Ratio Välityssuhde Power Asennetun moottorin teho [kw] HSS speed Ensiöpyörimisnopeus [min-1] Mounting Position Asennusasento Weight Paino [kg] Year Valmistusvuosi Oil Typ Öljytyyppi Amount of oil Öljymäärä [l] Esimerkki tyyppimerkinnästä: P H F 031 KF87 DV 112M4 Moottorin rakennekoko + napaluku Moottorin tyyppisarja Ensiövaihteen rakennekoko Ensiövaihteen tyyppisarja Planeettavaihteen rakennekoko Laippakiinnitteinen planeettavaihde Kiristysholkillinen holkkiakseli Planeettavaihde Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 11

12 4 Ensiövaihteiden RF../KF.. tyyppikilpi 4.2 Ensiövaihteiden RF../KF.. tyyppikilpi Kuva 4: Esimerkki KF-ensiövaihteen tyyppikilvestä 05831ADE Tyyppikilven tiedot Typ Tyyppimerkintä Nr. Ensiövaihteen valmistusnumero Pe Vaihteen teho [kw] Ma Toisiomomentti [Nm] n Ensiö-/toisiopyörimisnopeus [r/min] IM Asennusasento i Välityssuhde Kg Paino [kg] Esimerkki tyyppimerkinnästä: KF 87 AM 112 Adapterin rakennekoko Adapteri IEC/NEMA-moottorien asennukseen Ensiövaihteen rakennekoko Ensiövaihteen tyyppisarja 12 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

13 Tyyppikilpi, kun ensiövaihde RF../KF.. vaihdemoottorina Tyyppikilpi, kun ensiövaihde RF../KF.. vaihdemoottorina Kuva 5: Esimerkki tyyppikilvestä, kun KF-ensiövaihde vaihdemoottorina 05832ADE Tyyppikilven tiedot Typ Tyyppimerkintä Nr. Ensiövaihdemoottorin valmistusnumero i Välityssuhde 1/min Ensiö-/toisiopyörimisnopeus [min-1] Nm Toisiomomentti [Nm] KW Vaihteen ensiöteho [kw] S1 Käyttötapa cos ϕ Moottorin tehokerroin V Liitäntäjännite kolmio-/tähtikytkennässä [V] A Moottorin nimellisvirta kolmio-/tähtikytkennässä [A] Hz Verkkotaajuus [Hz] IM Asennusasento Kg Ensiövaihdmoottorin paino [kg] IP Moottorin kotelointiluokka KI Moottorin eristysluokka Bremse V Jarrun liitäntäjännite [V] Nm Jarrumomentti [Nm] Gleichrichter Jarrun tasasuuntaaja Esimerkki tyyppimerkinnästä: KF 87 DV 112M4 Moottorin rakennekoko + napaluku Moottorin tyyppisarja Ensiövaihteen rakennekoko Ensiövaihteen tyyppisarja Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 13

14 5 Tarvittavat työkalut / apuvälineet 5 Mekaaninen asennus 5.1 Tarvittavat työkalut / apuvälineet ruuviavainsarja momenttiavain (kiristysholkkeille) asennustyökalu tarvittaessa sovitekappaleita (levyjä, välirenkaita) kiinnitysmateriaali ensiö- ja toisiopuolen osille, jalka- ja laippakiinnitykseen Asennustoleranssit Akselipää Halkaisijatoleranssi > 50 mm -> ISO m6 Keskiöreikä normin DIN 332 mukaan, muoto D.. d, d1 > mm -> M24 > mm -> M30 > 180 mm -> - Laippa Ohjausolakkeen toleranssi -> ISO m8 AC-moottorien ja räjähdyssuojattujen AC-moottorien IEC-normin mukainen laippa on merkitty lihavoimalla sen mitat 5.2 Ennen aloittamista Käyttölaitteen saa asentaa vain, jos vaihdemoottorin tyyppikilven tiedot sopivat yhteen sähköverkon tietojen kanssa käyttölaite on vahingoittumaton (ei kuljetus- tai varastointivaurioita) on varmistettu, että seuraavat ehdot täyttyvät: standardivaihteet: ympäristön lämpötila vastaa luvun "Voiteluaineet" voiteluainetaulukkoa, ympäristössä ei ole öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, säteilyä jne. erikoismallit: käyttölaite sopii ympäristöolosuhteisiin 14 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

15 Valmistelut Valmistelut Työakselit ja laippojen pinnat on puhdistettava perusteellisesti korroosionestoaineesta ja liasta (käytä sopivaa liuotinainetta). Liuotinainetta ei saa päästää akselitiivisteiden tiivistehuuliin, muuten tiivistemateriaali saattaa vaurioitua! Vaihteen pitkäaikainen varastointi Öljyn tarkistus Huomaa: Varastointiajan ollessa 1 vuosi laakerien voiteluaineen käyttöikä lyhenee Vaihteissa, jotka on varustettu pitkäaikaisvarastointia varten, on asennusasennon mukainen määrä mineraaliöljyä CLP tai synteettistä öljyä CLP HC, niin että yksikkö on käyttövalmis. Tarkista siitä huolimatta öljytaso ennen käyttöönottoa (katso luku "Tarkistus ja huolto"). synteettistä öljyä CLP PG käytettäessä osittain liian korkea öljytaso. Korjaa öljytaso ennen käyttöönottoa (katso luku "Tarkistus ja huolto"). Täytä planeettavaihteet tyyppikilven mukaisella öljylaadulla ja -määrällä: Määrä asennusasennon mukaan (katso luku "Voiteluaineet") Öljytason tarkistus öljylasista Tarkista ensiövaihteen RF.. tai KF.. asennusasennon mukainen öljytäyttö lukujen "Tarkistus ja huolto" ja "Voiteluaineet" mukaisesti. Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 15

16 5 Vaihteen asennus 5.4 Vaihteen asennus Vaihteen tai vaihdemoottorin saa asentaa ainoastaan ilmoitettuun asennusasentoon tasaiselle 1, värähtelyjä vaimentavalle ja vääntymättömälle alustalle. Älä jännitä rungon jalkoja ja asennuslaippoja toisiaan vasten! Öljyn tarkistus- ja tyhjennysruuveille sekä öljytilan ilmanvaihtoruuveille on päästävä esteettömästi! Jos vaihteen ja laitteen välillä on olemassa sähkökemiallisen korroosion vaara (erilaisten metallien välinen liitos esim. valurauta/jaloteräs), käytä muovisia välipidikkeitä (paksuus 2 3 mm)! Myös ruuvit tulee varustaa muovisilla aluslevyillä! Kotelo on lisäksi maadoitettava - käytä moottorin maadoitusruuvia. Asennus kosteisiin tiloihin tai ulos Kosteissa tiloissa tai ulkona tapahtuvaa käyttöä varten vaihteita on saatavissa korroosiosuojattuina malleina. Mahdolliset maalivauriot (esim. ilmanvaihtoventtiilin ympärillä) on korjattava. Planeettavaihteen ilmanvaihtoventtiili Ensiövaihteiden RF../KF.. ilmanvaihtoventtiili Vakioasennusasennoissa ilmanvaihtoventtiili on asennettu ja aktivoitu jo tehtaalla. Yleensä ensiövaihteiden RF../KF.. ilmanvaihtoventtiili aktivoidaan jo tehtaalla. Jollei näin ole tehty, ilmanvaihtoventtiilin kuljetusvarmistin on poistettava ennen vaihteen käyttöönottoa! 1. Ilmanvaihtoventtiili ja kuljetusvarmistin 2. Poista kuljetusvarmistin 3. Käyttövalmis ilmanvaihtoventtiili 02053BXX 02054BXX 02055BXX 1. Laippakiinnityksen suurin sallittu tasaisuusvirhe (DIN ISO 1101:n mukaan): kun -> laippa mm maksimivirhe 0,2... 0,5 mm 16 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

17 Vaihteen asennus 5 Vaihteen maalaus Jos käyttölaite maalataan tai maalausta korjataan, ilmanvaihtoventtiili ja akselitiiviste on teipattava huolellisesti. Poista teipit maalauksen jälkeen. Kääntömallit Kääntömallit ovat asennusasentoja, jotka poikkeavat normaaleista asennusasennoista (katso luku "Asennusasennot"). Tällaissa tapauksissa planeettavaihteen ilmanvaihtoventtiili toimitetaan irrallisena osana. Tällöin ilmanvaihtoventtiili on vaihdettava ennen käyttöönottoa vastaavaan sulkutulppaan. Sulkutulppa on merkitty vaihdekotelossa tarralla. 0 ± 90 Kuva 6: Esimerkki kääntömallista 51062AXX 0 ± 90 Kuva 7: Esimerkki kääntömallista 51148AXX Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 17

18 5 Ulokeakselilla varustetut vaihteet 5.5 Ulokeakselilla varustetut vaihteet Asennukset ensiö- ja toisiopuolelle Seuraavassa kuvassa on esimerkki työkalusta, jota tarvitaan asennettaessa kytkintä tai napaa vaihteen tai moottorin akselin päähän. Asennustyökalussa ei välttämättä tarvita aksiaalilaakeria. Kuva 8: Esimerkki asennustyökalusta [1] Vaihteen akselinpää [2] Aksiaalilaakeri [3] Kytkinnapa 05820AXX Seuraavassa kuvassa on esitetty hammas- tai ketjupyörän oikea asennustapa B liian suurten säteisvoimien välttämiseksi. [1] [1] Kuva 9: Hammas- ja ketjupyörän oikea asennus [1] Napa A = Väärin B = Oikein 05821AXX 18 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

19 Ulokeakselilla varustetut vaihteet 5 Asenna ensiö- ja toisiopuolen osat vain asennustyökalun avulla (katso edellinen sivu). Käytä apuna akselin päässä olevaa kierteitettyä keskiöreikää. Hihnapyöriä, kytkimiä, hammaspyöriä jne. ei saa missään tapauksessa pakottaa akselille vasaroimalla (laakerit, runko ja akseli vaurioituvat!). Huomioi hihnakäytössä hihnan oikea kireys (valmistajan tietojen mukaan). Asennettujen voimansiirto-osien tulee olla tasapainotettuja, eivätkä ne saa aiheuttaa sallittuja arvoja ylittäviä säteis- tai aksiaalivoimia (katso sallitut arvot luettelosta "Planeettavaihdemoottorit"). Ohje: Voit helpottaa asennusta sivelemällä asennettavaan osaan asennuspastaa tai lämmittämällä sitä lyhyen aikaa ( C:seen). Kytkinten asennus Kytkinten asennuksessa tulee tarkistaa kytkimen valmistajan tietojen mukaan: a) maksimi- ja minimietäisyys b) aksiaalipoikkeama c) kulmapoikkeama a) b) c) Kuva 10: Etäisyys ja poikkeamat kytkimen asennuksessa 03356AXX Ensiö- ja toisiopuolen osat kuten hihnapyörät, kytkimet jne. tulee peittää kosketussuojalla! Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 19

20 5 Laippakiinnitys 5.6 Laippakiinnitys Käytä vain luokan 8.8 ruuveja taulukon mukaisesti ja kiristä annettuun kiristysmomenttiin. Varmista ruuvauspinta lisäksi Loctite 640 -ruuvilukitteella [1]. Kuva 11: Laippakiinnitys 05824AXX Käytä vain luokan 8.8 ruuveja taulukon mukaisesti ja kiristä annettuun kiristysmomenttiin. Vaihdetyyppi P Ruuvi Kierre Määrä Lujuusluokka Kiristysmomentti Mitat [mm] DIN [Nm] ± 20% S H L L1 A B C P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 5.7 Jalkakiinnitys Vaihdetyyppi P Ruuvit DIN Kierre Määrä Lujuusluokka Kiristysmomentti [Nm] ± 20% P /931 M P /931 M P /931 M P /931 M P /931 M P /931 M P /931 M P /931 M P /931 M Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

21 Momenttitukien asennus holkkiakselivaihteita varten Momenttitukien asennus holkkiakselivaihteita varten Momenttitukien asennus Momenttitukiin ei saa kohdistua jännityksiä asennuksen aikana! Kaksipuolinen momenttituki L A D5 L O D3 X S D2 D1 D4 J K M H ØD6 S F E T E N C C B V Kuva 12: Kaksipuolinen momenttituki 51055AXX Mitat [mm] Koko A B C D1 D2 D3 D4 D5 D6 E F H Mitat [mm] Määrä Paino Koko J K L M N O S T V X [Kg] Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 21

22 5 Momenttitukien asennus holkkiakselivaihteita varten Yksipuolinen momenttituki Kuva 13: Yksipuolinen momenttituki 51056AXX Mitat [mm] Määrä Paino Koko A B C D1 D2 D5 O S T X [Kg] Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

23 [8] Kiristysholkilla varustetun holkkiakselivaihteen asennus/irrotus Kiristysholkilla varustetun holkkiakselivaihteen asennus/irrotus Asennusohjeet [7] [2] [1] A A [6] [4] [3] [5] Kuva 14: Kiristysholkilla varustettu holkkiakselivaihde 51184AXX [1] Ulkorengas [5] Sisärengas [2] Kiinnitysruuvi [6] rasvaton [3] Akseli [7] rasvaton [4] Napa [8] Kiristysholkin oikea asento 1. Poista navasta [4] ja akselista [3] rasva! 2. Tarkista kiristysholkin [8] oikea asento. Kiristysholkki on oikeassa asennossa, kun se vastaa akselin olakkeeseen. Navan [4] ulkopinta voidaan rasvata kiristysholkin ympäriltä. Älä koskaan kiristä kiinnitysruuveja [2], ennen kuin myös akseli [3] on paikoillaan. 3. Asenna akseli [3] paikoilleen tai työnnä napa [4] akselille. Asennuksen tulisi tapahtua hitaasti, jotta ilma pääsee poistumaan akselin ympäriltä. 4. Kiristä kaikki kiinnitysruuvit [2] tasaisesti, noudata kiristysmomentteja. Kaikkia kiinnitysruuveja tulee kiristää niin kauan, kunnes ulko- ja sisärenkaan etusivupinnat ovat samassa linjassa. Vaihdetyyppi P Ruuvi Nimellismomentti [Nm] Kiristysmomentti [Nm] ± 20% P001 M P011 M P021 M P031 M P041 M P051 M P061 M P071 M P081 M Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 23

24 5 Kiristysholkilla varustetun holkkiakselivaihteen asennus/irrotus Irrotusohjeet Ohjeiden vastainen irrotus aiheuttaa loukkaantumisvaaran! 1. Irrota kiinnitysruuvit [2] tasaisesti vuorotellen. 2. Jollei ulkorengas [1] irtoa sisärenkaasta [5] itsestään, voidaan muutama kinnitysruuvi [2] irrottaa ja ruuvata viereisiin irrotuskierteisiin. Sen jälkeen irrotus on vaivatonta. 3. Irrota akseli tai vedä vaihde [4] irti akselista (mahdollinen akselin napaosan eteen muodostunut ruoste on poistettava sitä ennen). 4. Vedä kiristysholkki navasta. Puhdistus ja voitelu Irrotettuja kiristysholkkeja ei tarvitse purkaa osiksi ja voidella uudelleen ennen uudelleenkiristämistä. Vain jos kiristysholkki on likainen, se on puhdistettava ja voideltava uudelleen. Voitelussa on käytettävä kiinteää voiteluainetta, jonka kitkakerroin on 0,04. Voiteluaine Molykote 321 R (lube coat) Molykote Spray (powder spray) Molykote G Rapid Aemasol MO 19R Mplykombin UMFT 1 Unimoly P5 Myydään Spray Spray Spray tai tahna Spray tai tahna Spray Pulveri 24 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

25 AM-adapterin kytkimen asennus AM-adapterin kytkimen asennus IEC-adapteri AM / NEMA-adapteri AM Kuva 15: Adapterin puhdistus [1] Kytkimen puolisko [2] Lukitusruuvi [3] Kiila [4] Väliputki [5] Moottorin akseli * = vain NEMA-adapteri 05822AXX 1. Puhdista moottorin akseli [5] sekä moottorin ja adapterin laippapinnat. 2. IEC-adapteri: Irrota moottorin akselin [5] kiila [3] ja korvaa se mukana toimitetulla kiilalla. NEMA-adapteri: Irrota moottorin akselin [5] kiila [3], työnnä väliputki [4] moottorin akselille [5] ja aseta mukana toimitettu kiila paikoilleen. 3. Lämmitä kytkimen puolisko [1] n C:seen, työnnä kytkimen puolisko moottorin akselille [5]. IEC-adapteri: Kytkimen puolisko työnnetään moottorin akselin [5] olakkeeseen asti. NEMA-adapteri: Kytkimen puolisko työnnetään väliputkeen [4] asti. 4. Varmista kiila [3] ja kytkimen puolisko [1] lukitusruuvilla [2] moottorin akselille [5]. 5. Asenna moottori adapteriin, tällöin adapteriakselin kytkinsakaroiden tulee lomittua muoviseen nokkarenkaaseen. Ohje: Sovitesyöpymän välttämiseksi suosittelemme, että moottorin akselille levitetään Noco -Fluid -asennuspastaa ennen kytkinpuoliskon asentamista. Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 25

26 5 AM-adapterin kytkimen asennus IEC-adapteri AM250/AM280 Kuva 16: IEC-adapteri: [1] Kytkimen puolisko [2] Moottorin akseli [3] Lukitusruuvi 05823AXX 1. Puhdista moottorin akseli [2] sekä moottorin ja adapterin laippapinnat. 2. Irrota moottorin akselin [2] kiila ja aseta mukana toimitettu kiila paikoilleen (vain rakennekoko AM280). 3. Lämmitä kytkimen puolisko [1] (80 C C) ja työnnä moottorin akselille [2] (A = 139 mm). 4. Varmista kytkimen puolisko lukitusruuvilla [3] ja tarkista sijainti (etäisyys "A"). 5. Asenna moottori adapteriin, tällöin kytkimen puoliskojen [1] sakaroiden tulee lomittua muoviseen nokkarenkaaseen. Ohje: Sovitesyöpymän välttämiseksi suosittelemme, että moottorin akselille levitetään Noco -Fluid -asennuspastaa ennen kytkinpuoliskon asentamista. 26 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

27 AM-adapterin kytkimen asennus 5 Valinnainen takaisinpyörintäeste AM../RS Mitat Takaisinpyörintäeste on täysin integroitu adapteriin. Tämä tarkoittaa, että mitat ovat samoja kuin adapterilla ilman takaisinpyörintäestettä. Lukitusmomentit Tyyppi Takaisinpyörintäesteen suurin lukitusmomentti [Nm] "Nostopyörimisnopeus" (min.pyör.nop.) [1/min] AM80/90, AM143/ AM100/112, AM 182/ AM 132, AM 213/ AM160/180, AM AM 200/225, AM Toisiopyörimissuunta Vaurioiden välttämiseksi käytön pyörimissuunta tulisi tarkistaa ennen käyttöönottoa. Ilmoita SEW:n asiakaspalvelulle, jos pyörimissuunta on väärä. Vaihteessa oleva nuoli ilmaisee sallitun pyörimissuunnan. Ensiöpyörimisnopeus Huomaa, että sallittu ensiöpyörimisnopeus on rajoitettu. Ota yhteyttä SEW-EURODRIVE:n asiakaspalveluun, jos ensiöpyörimisnopeus ylittää tyyppikilven tiedot. Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 27

28 5 AQ-adapterin kytkimen asennus 5.11 AQ-adapterin kytkimen asennus Kuva 17: Kytkimen asennus AQA = kiilauralla / AQH = ilman kiilauraa [1] Kytkimen puolisko [2] Väliputki [3] Moottorin akseli [4] Lukitusruuvi [5] Ruuvi 05819CXX 1. Puhdista moottorin akseli [3] sekä moottorin ja adapterin laippapinnat. 2. Malli AQH: Työnnä väliputki [2] moottorin akselille [3]. 3. Malli AQH: Irrota kytkimen puoliskon [1] ruuvit [5] ja löysää kartioliitosta. 4. Lämmitä kytkimen puolisko [1] (80 C C) ja työnnä moottorin akselille [3]. Malli AQH: Kytkimen puolisko työnnetään väliputkeen [2] asti. Malli AQA: Kytkimen puolisko työnnetään etäisyydelle "A" (katso taulukko). 5. Malli AQH: Kiristä kytkimen puoliskon [1] ruuveja [5] tasaisesti vuorotellen useita kierroksia, kunnes kaikki ruuvit on kiristetty taulukossa ilmoitettuun kiristysmomenttiin T A. Malli AQA: Varmista kytkimen puolisko [1] lukitusruuvilla [4]. 6. Tarkista kytkimen puoliskon [1] asento (etäisyys "A", katso taulukko). Asenna moottori adapteriin, tällöin kytkimen puoliskojen [1] sakaroiden tulee asettua lomittain. Kytkimen puoliskojen liittämiseen tarvittava aksiaalivoima kumoutuu loppuasennuksen jälkeen, eikä siten aiheuta viereisille laakereille aksiaalikuormituksen vaaraa. 28 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

Pienivälyksiset planeettavaihteet

Pienivälyksiset planeettavaihteet Pienivälyksiset planeettavaihteet Painos 10/2002 Käyttöohje 10544534 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Mekaaninen asennus... 6 3.1 Ennen aloittamista...

Lisätiedot

Painos. VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet 08/2000. Käyttöohje 0922114 X / FI

Painos. VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet 08/2000. Käyttöohje 0922114 X / FI VARIMOT -variaattori ja lisävarusteet Painos 08/2000 Käyttöohje 0922114 X / FI SEW-EURODRIVE 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuus... 5 3 VARIMOTin rakenne... 6 3.1 VARIMOT -variaattorin rakenne... 6 3.2

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Painos. MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) 07/2000. Käyttöohje 10504532 / FI

Painos. MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) 07/2000. Käyttöohje 10504532 / FI MOVI-SWITCH, laiteluokka 3D (Pölyräjähdyssuojaus) Painos 07/2000 Käyttöohje 10504532 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 MOVI-SWITCHin turvallisuusohjeita... 4 2 MOVI-SWITCHin rakenne... 5 2.1 Tyyppimerkinnät

Lisätiedot

Käyttöohje. Planeettavaihteet Tyyppisarja P..RF.., P..KF.. Julkaisuajankohta 06/2006 GD140000 11359846 / FI

Käyttöohje. Planeettavaihteet Tyyppisarja P..RF.., P..KF.. Julkaisuajankohta 06/2006 GD140000 11359846 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Planeettavaihteet Tyyppisarja P..RF.., P..KF.. GD140000 Julkaisuajankohta 06/2006 11359846 /

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Teollisuuskäyttöön tarkoitetut planeettavaihdemoottorit Sarja P002 P082 Vääntömomenttiluokat 24 359 knm Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V

Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Sähköketjutalja DELTA 1000 kg / 230V Käyttöohje (Model: DU902) Maahantuoja Suomessa : Carl Stahl Oy Jonkankatu 2, 20360 Turku Puh: 02 2750060 e mail: myynti@carlstahl.fi 1. Teknisiä tietoja Mini sähköketjutalja

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Painos. Aseptiset käyttölaitteet 11/2003. Käyttöohje 11226048 / FI

Painos. Aseptiset käyttölaitteet 11/2003. Käyttöohje 11226048 / FI Aseptiset käyttölaitteet Painos 11/2003 Käyttöohje 11226048 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Moottorin rakenne... 7 3.1 Aseptisen moottorin perusrakenne...

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Toimitus. Kuljetus Suomi:

Toimitus. Kuljetus Suomi: Toimitus Kuljetus Suomi: Toimitusmaksu alle 150,00 tilauksille on 9,95. Me tarjoamme ilmaisen toimituksen, jos tilauksen summa ylittää 150,00 (paitsi toimitus ulkomaille ja erityistapaukset ylimitoitettu

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com

2010/2011. Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät. www.dustcontrol.com 2010/2011 Tuoteluettelo Siirreltävät laitteet ja Kiinteät imujärjestelmät www.dustcontrol.com 13 Imusuojat Innehållsförteckning 12 Poista pöly heti kun sitä syntyy Imusuoja on yksi toimivan kohdepoistojärjestelmän

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden vientiraportti

Teknologiateollisuuden vientiraportti Teknologiateollisuuden vientiraportti Viimeinen havainto 4/2016 30.6.2016 Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta Teknologiateollisuuden tavaravienti Suomesta päätoimialoittain *) Pl. henkilöautojen

Lisätiedot

Karttahuoneen karttavalikoima 2009

Karttahuoneen karttavalikoima 2009 www kartat marras 2009.xls Page 1 Karttahuoneen karttavalikoima 2009 16.11.2009 * tuote on kirja Hallwag Distoguide tiekartat 978-3-8283-0033-0 Alankomaat 1:200 000 978-3-8283-0005-7 Australia 1:4 milj.

Lisätiedot

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI

YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B. Kuva 1 Tyyppi 44-6B. Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI YLIVIRTAUSVENTTIILI Tyyppi 44-6B Kuva 1 Tyyppi 44-6B Asennusja käyttöohje EB 2626-2 FI Painos huhtikuu 2003 SISÄLLYS SISÄLLYS Sivu 1 Rakenne ja toiminta.......................... 4 2 Asennus................................

Lisätiedot

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114

AquaPro IP 54. Laser 635 nm. auto man man DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 FI 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 Laser 635 nm IP 54 auto man man AquaPro DE 02 GB 09 NL 16 DK 23 FR 30 ES 37 IT 44 PL 51 58 PT 65 SE 72 NO 79 TR 86 RU 93 UA 100 CZ 107 EE 114 LV 121 LT 128 RO 135 BG 142 GR 149 58 Lue käyttöohje kokonaan.

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Käyttöohje. Operating Instructions BOCKWOLDT GETRIEBEMOTORENWERK. Hammasvaihteet Tappivaihteet Kierukkavaihteet Kartiovaihteet.

Käyttöohje. Operating Instructions BOCKWOLDT GETRIEBEMOTORENWERK. Hammasvaihteet Tappivaihteet Kierukkavaihteet Kartiovaihteet. Suomi (FIN) Käyttöohje Hammasvaihteet Tappivaihteet Kierukkavaihteet Kartiovaihteet Bockwoldt GmbH & Co. KG Sehmsdorfer Str. 43 53 D 23843 Bad Oldesloe Puhelin : + 49 4531 8906 0 Faksi : + 49 4531 8906

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Tasavallan presidentin asetus

Tasavallan presidentin asetus Tasavallan presidentin asetus Suomen ulkomaanedustustojen sijaintipaikoista ja konsulipalveluiden järjestämisestä ulkoasiainhallinnossa Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään ulkoasiainhallintolain

Lisätiedot

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma?

Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? Suomi kyllä, mutta entäs muu maailma? 18.5.2016 Sijoitusten jakaminen eri kohteisiin Korot? Osakkeet? Tämä on tärkein päätös! Tilanne nyt Perustilanne Perustilanne Tilanne nyt KOROT neutraalipaino OSAKKEET

Lisätiedot

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017

Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 2017 Talouskasvu jakaantuu epäyhtenäisesti myös vuonna 217 Bkt:n kehitys 217 / 216, % Pohjois-Amerikka: +2,2 % USA +2,2 % Kanada +2, % Etelä- ja Väli-Amerikka: +2,1 % Brasilia +1,2 % Meksiko +2,2 % Argentiina

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 07/2011 17012546

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA

LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA LIITE I LUETTELO LÄÄKEVALMISTEIDEN NIMISTÄ, LÄÄKEMUODOISTA, VAHVUUKSISTA, ANTOREITEISTÄ JA MYYNTILUVAN HALTIJASTA JÄSENMAISSA Jäsenvaltio Myyntiluvan haltija Kauppanimi Vahvuus Lääkemuoto Antoreitti Itävalta

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM

Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Modulaatio-ohjauksen toimimoottori AME 85QM Kuvaus AME 85QM -toimimoottoria käytetään AB-QM DN 200- ja DN 250 -automaattiisissa virtauksenrajoitin ja säätöventtiileissä. Ominaisuudet: asennon ilmaisu automaattinen

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

004216 FIN 01/05 AM Kokoamis- ja käyttöohjeet kaasugrillille 004216 Tutustu huolella tähän käyttöoppaaseen ennenkuin kokoat ja otat käyttöön tämän laadukkaan LANDMANN-grillisi Käyttöohjeita seuraamalla

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25

Elektra V ... 13 ... 7... 9 GB... 11 NO ... 21 ... 15 ... 17 DE... 19 PL ... 23 ... 27 ... 25 SE... 7... 9 GB... 11 NO FR... 13 RU... 15... 17 DE... 19 PL FI... 21 NL... 23 ES... 25 IT... 27 ELV3333, ELV3344, ELV5333, ELV6344 375 300 340 min 300 mm c-c 277 24 9 16 min 300 mm min 500 mm Fig. 1 10

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Asennusohje. 7340069 v.2

Asennusohje. 7340069 v.2 FI Asennusohje 7340069 v.2 FI IMP PUMS vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat seuraavien EU-direktiivien vaatimusten mukaisia: FI Vianmääritys Vika Syy Korjaus Pumppu ei Virransyöttövika Tarkasta

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas

DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061. Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit DBEK061 fi Asennusopas DiBos 8, SCSI Upgrade Kit Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Turvallisuusohjeita 4 3 Upgrade Kit DBEK061 4 4 DiBos-videotallentimen

Lisätiedot

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1233450/2 IM-P123-04 ST Issue 2 AV30 Ilmanpoistin höyryjärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Yleistä 2. Turvallisuustiedote 3. Asennus 4. Ilmanpoistimen hitsaus 5. Huolto 6. Hävittäminen 7. Saatavat

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto

Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto Case: Vahterus Oy Agentti- / Jälleenmyyjäverkosto FokusPiste-hanke - kansainvälistymisseminaari Laitila 22.08.2013 Jarmo Hannula Markkinointipäällikkö Vahterus Oy MITÄ ON MARKKINOINTI? Tunnetuin lainaus

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

KOKOAMIS- JA KÄYTTÖOHJEET Malli: 004211 Pidätämme itsellämme oikeuden teknisiin muutoksiin. 1. Alahylly 1 2. Pyöränpuoleinen jalka 2 3. Jalka 2 4. Pyörä 2 5. Pyöränakseli 1 6. Sivutuki, vasen 1 7. Sivutuki,

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE

Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Vaakahaarukkavaunun HAVA2000V KÄYTTÖOHJE Maahantuoja Haklift ABT Oy Asessorinkatu 3-7 20780 Kaarina Kiitos, että valitsit ABT Yellowline vaakahaarukkavaunun. Lue tämä käyttöopas ennen käyttöä. ABT Yellowline

Lisätiedot

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje

AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1492050/1 IM-P149-13 ST Issue 1 AE10S suurikapasiteettinen ilmanpoistin nestejärjestelmiin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta

Lisätiedot

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100

ei jakoventtiileinä. Laipallista venttiiliä M3P...FY on saatavana kahta eri kokoa: laipallinen venttiili DN100 Magneettitoimimoottorilla varustetut moduloivat säätöventtiilit PN kylmä- ja lämminvesilaitoksia varten; varustettu asennon säädöllä ja asennon takaisinkytkennällä MP80FY MP00FY Magneettisella toimimoottorilla

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW

JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW JÄSPI KATTILAVASTUS 6KW LISÄVARUSTEVASTUKSEN ASENNUSOHJE KAUKORA OY Kaukora Oy 2015 Jäspi kattilavastus 6kW Asentajan ohje 2 Sisällysluettelo 1 Tärkeää 4 Turvallisuustiedot 4 Sähköasennukset 4 2 Takuuehdot

Lisätiedot

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1.

CAT. C min 300 mm. [mm] [mm] C C C [mm] Minimum distance in a permanent assembly. Fig. 1. AT 3 kw FI AT A min 300 mm B 0 A B 3 355 55 76 5 355 55 76 9 405 35 335 min 300 mm min,8 m Minimum distance in a permanent assembly Fig. AT Technical data Type E-nr (SE) EL-nr (O) Output [kw] 3 87 03 49

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

DPC-METALLILAMELLIKYTKIMET Versio / / JAJ

DPC-METALLILAMELLIKYTKIMET Versio / / JAJ DPC-METALLILAMELLIKYTKIMET Versio 01.00 / 9.3.2015 / JAJ MFG Components Oy Pajatie 1, 82600 Tohmajärvi Teollisuustie 8, 82900 Ilomantsi mfgcomponents@mfg.fi www.mfg.fi SISÄLLYSLUETTELO MALLISTO 3 MITTATAULUKKO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1

Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta TULLI Tilastointi 1 Kuvioita Suomen ulkomaankaupasta 215 29.2.216 TULLI Tilastointi 1 TUONTI, VIENTI JA KAUPPATASE 199-215 Mrd e 7 6 5 4 3 2 1-1 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Kauppatase Tuonti

Lisätiedot

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1326050/3 IM-P132-11 ST Issue 3 A3S paljetiivistetty sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje

Rotonivo. Sarja RN 3000 RN 4000 RN Käyttöohje Rotonivo Sarja RN 3000 RN 4000 RN 6000 Käyttöohje 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Puh..: +49 (0)831 57123-0 Internet: www.uwt.de D-87488 Betzigau Faksilla: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de Tämä käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

LADYBIRD 41EL 71503803/0

LADYBIRD 41EL 71503803/0 LADYBIRD 41EL 71503803/0 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 3 3 CG rsb STIGA-71503803/0 22-12-2003 9:25 Pagina 4 4 CG rsb STIGA-71503803/0

Lisätiedot

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114*

Korjaus MOVITRAC LTP-B * _1114* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21353514_1114* Korjaus SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP

LÄMMINILMAPUHALLIN HKP ASENNUS- JA HUOLTO-OHJE LÄMMINILMAPUHALLIN HKP A. ASENNUSOHJE...1 Yleistä...1 Toimitus ja varastointi...1 Laitteiden sijoitus...1 Mittakuva...1 Lämmönsiirto-osa...1 HKP asennuskannake...2 Puhaltimet ja

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT AF21/AG21 Sähkömoottorit KÄYTTÖOHJE JA VARAOSALUETTO AF21/AG21 - IS - 10530-3 - FI TURVALLISUUSOHJEET - KONEET : sähkö-, paineilma-, bensiini- tai dieselkäyttöiset. - SYMBOLIT

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat Doblò paketti- / farmari ajoneuvot (263) 1,6 D Multijet ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä

Lisätiedot

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1

MDP in Information Security and CryptogIran 1 1 1 (6) B MDP in Futures Studies Australia 1 1 Iran 2 1 3 Itävalta 1 1 Latvia 1 1 Puola 1 1 Suomi 2 6 8 4 20 Tsekki 1 1 Valko-Venäjä 1 1 Venäjä 1 1 2 Viro 1 1 Z_tieto puuttuu 6 3 4 17 30 MDP in Futures Studies

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS

Sisältö. 1. Suomi P. 3. Copyright by ENERGETICS Light Bench 6.1 FI Sisältö 1. Suomi P. 3 FI Nämä käyttöohjeet ovat ainoastaan asiakasta varten. ENERGETICS ei takaa kielenkäännöksestä tai tuotteen teknisistä muunnoksista johtuvia virheitä. Copyright

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa!

Kaasusuodatin. Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Käyttöohje Asennusohje Säilytä autossa! Kaasusuodatin Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... 2 Käyttöohje Käyttötarkoitus... 3 Kyllästysasteen näyttö... 3 Suodatinpanoksen vaihto... 3 Jätehuolto...

Lisätiedot

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI

Aurinkolämmitin XP2. Käyttöopas FI Aurinkolämmitin XP2 Käyttöopas FI ID-KOODI: M-1631.2013 ID-KOODI: M-1633.2013 Swim & Fun Scandinavia info@swim-fun.com www.swim-fun.com Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Turvallisuusohjeet 2 2. Laitteen toimintatapa

Lisätiedot

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan.

Hoito ja puhdistus. 1. Vedä kondenssivesisäiliö ulos. 2. Vedä suodatin pois lukituksestaan. Ympäristöystävällinen hävittäminen Hoito ja puhdistus Hoito ja puhdistus Huoltopalvelu Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämän laitteen merkintä perustuu käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita

Lisätiedot

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+

PFISTERER ASENNUSOHJE TENSOREX C+ ASENNUSOHJE TENSOREX C+ TENSOREX C+ on uusi raitio- ja rautatielinjojen lankojen automaattinen jousikiristyslaite. TENSOREX-tuotteet ovat saatavana vain Pfistereriltä. TYYPIN A kiinnityskannatin O- ja

Lisätiedot