Painos. Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. 12/2002. Käyttöohje / FI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Painos. Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. 12/2002. Käyttöohje 1055 3037 / FI"

Transkriptio

1 Planeettavaihteet Vaihdetyypit P..RF.., P..KF.. Painos 12/2002 Käyttöohje / FI

2 SEW-EURODRIVE

3 Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää Turvallisuusohjeita Pitkäaikainen varastointi Korroosionesto ja pintasuojaus Vaihteen rakenne Planeettavahteen rakenne Tyyppikilvet Planeettavaihteiden tyyppikilpi Ensiövaihteiden RF../KF.. tyyppikilpi Tyyppikilpi, kun ensiövaihde RF../KF.. vaihdemoottorina Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut / apuvälineet Ennen aloittamista Valmistelut Vaihteen asennus Ulokeakselilla varustetut vaihteet Laippakiinnitys Jalkakiinnitys Momenttitukien asennus holkkiakselivaihteita varten Kiristysholkilla varustetun holkkiakselivaihteen asennus/irrotus AM-adapterin kytkimen asennus AQ-adapterin kytkimen asennus Asennus ensiöpuolen kanteen AD Tarkistus ja huolto Tarkistus- ja huoltovälit Voiteluaineen vaihtovälit Vaihteen tarkistus- ja huoltotyöt Käyttöhäiriöt Vaihteeseen liittyvät ongelmat M1 M6 8 Asennusasennot Yleisiä asennusasentoihin liittyviä ohjeita KF-ensiövaihteen asennusasennot Symbolien selitykset P.. RF.. DT/DV PH.. RF.. DT/DV PF.. RF.. DT/DV PHF.. RF.. DT/DV P.. KF.. DT/DV PH.. KF.. DT/DV PF.. KF.. DT/DV PHF.. KF.. DT/DV Planeettavaihteen paisuntasäiliö / -nousuputki Voiteluaineet Yleisiä voiteluaineisiin liittyviä ohjeita Voiteluainetaulukko Voiteluaineiden täyttömäärät Yhteisellä öljytilalla varustettu planeettavaihdemoottori Muutoshakemisto Yhteystiedot Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 3

4 1 1 Tärkeää tietää Turvallisuusohjeita ja varoituksia Noudata ehdottomasti tässä mainittuja turvallisuusohjeita ja varoituksia! Sähkövirran aiheuttama uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen. Uhkaava vaara. Mahdolliset seuraukset: kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen. Vaarallinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: lievä tai vähäinen loukkaantuminen. Vahingollinen tilanne. Mahdolliset seuraukset: laitteen ja ympäristön vaurioituminen. Käyttöohjeita ja hyödyllistä tietoa. Tämän käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä laitteen häiriöttömälle toiminnalle ja mahdollisten takuuehtojen täyttymiselle. Lue käyttöohje huolellisesti ennen kuin aloitat työskentelyn laitteella! Käyttöohje sisältää tärkeitä huolto-ohjeita. Säilytä käyttöohjetta sen vuoksi laitteen läheisyydessä. Planeettavaihteet toimitetaan ilman voiteluaineita. Ensiövaihteissa RF../KF.. on asennusasennon mukainen voiteluainetäyttö. Vaihteiden öljytilat ovat erillisiä. Poikkeavuudet on merkitty selvästi. Korjaa asennusasennon vaihdon yhteydessä voiteluaineen täyttömäärä ja ilmanvaihtoventtiilin sijainti (katso luvut "Voiteluaineet" ja "Asennusasennot"). Kun vaihteen asennusasento muutetaan pystysuoraksi, öljynpaisuntasäiliö tai -nousuputki on pakollinen. Noudata luvun "Mekaaninen asennus" / "Vaihteen asennus" ohjeita! Hävittäminen (Noudata voimassa olevia määräyksiä): Hävitä kotelon osat, hammaspyörät sekä vaihteen akselit ja laakerit teräsromuna. Sama koskee myös valurautaisia osia, ellei niille ole järjestetty erillistä keräystä. Ota käytetty öljy talteen ja hävitä määräysten mukaisesti. 4 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

5 2 2 Turvallisuusohjeita Huomautuksia Seuraavat turvallisuusohjeet liittyvät ensisijaisesti vaihteiden käyttöön. Vaihdemoottoreita käytettäessä tulee lisäksi noudattaa moottoreiden omien käyttöohjeiden turvallisuusohjeita. Huomio myös tämän käyttöohjeen yksittäisissä luvuissa olevat täydentävät turvallisuusohjeet. Yleistä Vaihdemoottoreissa ja vaihteissa on käytön aikana ja sen jälkeen jännitteellisiä ja liikkuvia osia sekä mahdollisesti kuumia pintoja. Vain valtuutetut ammattitaitoiset henkilöt saavat tehdä kuljetukseen, varastointiin, asennukseen, kokoonpanoon, liitäntään, käyttöönottoon, huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä töitä ja heidän tulee ehdottomasti noudattaa mukana toimitettuja yksityiskohtaisia käyttöohjeita ja kytkentäkaavioita vaihteen/vaihdemoottorin varoitus- ja turvallisuuskilpiä laitoskohtaisia määräyksiä ja vaatimuksia kansallisia/paikallisia turvallisuudesta ja onnettomuudenehkäisystä annettuja määräyksiä Vakavia henkilö- ja esinevahinkoja voi aiheuttaa asiaton käyttö virheellinen asennus tai käyttö pakollisten suojuksien luvaton irrotus Määräystenmukainen käyttö Nämä vaihdemoottorit/vaihteet on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Ne vastaavat voimassa olevia normeja ja määräyksiä. Tekniset tiedot ja sallitut käyttöolosuhteet on ilmoitettu tyyppikilvessä sekä laitteen dokumentaatiossa. Kaikkia tietoja on ehdottomasti noudatettava! Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 5

6 2 Kuljetus / varastointi Tarkista tuote heti toimituksen jälkeen kuljetusvaurioiden varalta. Ilmoita mahdollisista vaurioista välittömästi kuljetusyhtiölle. Laitetta ei tällöin saa ottaa käyttöön. SEW-EURODRIVE:n planeettavaihteet ja planeettavaihdemoottorit ripustetaan nostoa varten seuraavissa kuvissa merkityistä kohdista. Moottorien tai ensiövaihteiden (RF../KF..) nostosilmukoita ei saa käyttää. Kuva 1: Nosto 02065AXX Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia, riittäväksi mitoitettuja nostovälineitä. Poista kuljetusvarmistimet ennen käyttöönottoa. Asennus Käyttö Tarkistus ja huolto Lämmitys Noudata luvun "Mekaaninen asennus" ohjeita! Varmista akselin kiila ilman toisiopuolen osia tehtävää koekäyttöä varten. Älä kuitenkaan ota valvonta- ja suojalaitteita pois toiminnasta koekäytössäkään. Jos ilmenee muutoksia normaalikäyttöön verrattuna (esim. kohonneet lämpötilat, äänet, tärinä), on vaihdemoottori kytkettävä pois päältä epäilyttävissä tilanteissa. Määritä syy ja ota tarvittaessa yhteyttä SEW-EURODRIVE:n asiakaspalveluun. Noudata luvun "Tarkistus ja huolto" ohjeita! Jos planeetta- tai ensiövaihde on asennettu vaakasuoraan ja ympäristön lämpötila ylittää jatkuvasti 45 C:tta, ota yhteyttä SEW-EURODRIVE:n asiakaspalveluun. SEW-EURODRIVE:en on otettava yhteyttä myös silloin, kun planeettavaihde tai ensiövaihdemoottori on asennettu pystysuoraan ja ympäristön lämpötila ylittää jatkuvasti 45 C:tta ja/tai moottorin pyörimisnopeus on suurempi kuin /min. 6 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

7 Pitkäaikainen varastointi Pitkäaikainen varastointi Malli Vaihteet voi tilata myös pitkäaikaisvarastointia varten varustettuina. Näiden vaihteiden voiteluaineeseen sekoitetaan VCI-korroosionestoainetta (volatile corrosion inhibitors) (lukuun ottamatta yhteisellä öljytilalla varustettuja planeettavaihteita ja planeettavaihdemoottoreita). Ilman eri ilmoitusta vaihde varustetaan OS1-pintasuojauksella. Voit tilata OS1:n sijaan myös pintasuojauksen OS2 tai OS3. Planeettavaihteissa on öljytäyttö vain, kun ne tilataan pitkäaikaisvarastointia varten varustettuina, muutoin ne toimitetaan tyhjinä. Ennen kuin tilaat vaihteen pitkäaikaisvarastointia varten varustettuna, ota yhteyttä SEW-EURODRIVE:n asiakaspalveluun. Pintasuojaus OS1 OS2 OS3 sopii, jos ympäristökuormitus vähäinen ympäristökuormitus keskinkertainen ympäristökuormitus korkea Hammas- tai kartiopyöräetuvaihteen öljytäyttö Noudata öljytäyttöön liittyen seuraavia ohjeita: Mineraaliöljy (CLP) ja synteettinen öljy (CLP HC): Vaihteissa on ilmoitetun asennusasennon (M1... M6) mukainen käyttövalmis öljytäyttö. Synteettinen öljy (CLP PG): Vaihteet toimitetaan osittain liian korkealla öljytasolla. Korjaa öljytaso ennen käyttöönottoa vaaditun asennusasennon (M1... M4) mukaiseksi. Vaihteiden öljyn täyttömäärät kerrotaan luvussa "Asennus- ja käyttöohjeita". Vaihteet on pidettävä käyttöönottoon asti tiukasti suljettuina, jotta VCI-korroosionestiaone ei haihdu. Tarkista öljytaso aina ennen kuin otat vaihteen käyttöön! Planeettavaihteen öljytäyttö (vakio) Planeettavaihteet on täytetty kokonaan tyyppikilven tietojen mukaan tyypiltään ja viskositeetiltaan vastaavalla öljyllä. Korjaa öljytaso planeettavaihteen tyyppikilven täyttömäärän mukaiseksi ennen käyttöönottoa. Yhteisellä öljytilalla varustetun planeettavaihdemoottorin öljytäyttö (valinnainen) Planeettavaihdemoottorit on täytetty kokonaan planeettavaihteen tyyppikilven tietojen mukaan tyypiltään ja viskositeetiltaan vastaavalla öljyllä. Korjaa öljytaso planeettavaihteen tyyppikilven täyttömäärän mukaiseksi ennen käyttöönottoa. Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 7

8 2 Pitkäaikainen varastointi Huomioi pitkäaikaisvarastoinnissa seuraavassa taulukossa esitetyt varastointiehdot: Ilmastovyöhyke Pakkaus 1) Varastointipaikka Varastointiaika lauhkea (Eurooppa, USA, Kanada, Kiina ja Venäjä lukuunottamatta trooppisia alueita) trooppinen (Aasia, Afrikka, Keski- ja Etelä-Amerikka, Australia, Uusi- Seelanti lukuunottamatta lauhkeita alueita) Pakattu kontteihin, muovikalvossa, pakkauksessa on käytettävä kuivausainetta ja kosteusilmaisinta. Avoin Pakattu kontteihin, muovikalvossa, pakkauksessa on käytettävä kuivausainetta ja kosteusilmaisinta. Suojattu kemiallisella käsittelyllä hyönteisvahinkoja ja homesienikasvustoa vastaan. Avoin Katettu, suojassa sateelta ja lumelta, tärinätön. Katettu ja suljettu, tasainen lämpötila ja ilmankosteus (5 C < < 60 C, < 50% suhteellinen ilmankosteus). Ei äkillisiä lämpötilanmuutoksia, valvottu suodatinilmanvaihto (liaton ja pölytön). Ei syövyttäviä höyryjä eikä tärinää. Katettu, suojassa sateelta, tärinätön. Katettu ja suljettu, tasainen lämpötila ja ilmankosteus (5 C < < 60 C, < 50% suhteellinen ilmankosteus). Ei äkillisiä lämpötilanmuutoksia, valvottu suodatinilmanvaihto (liaton ja pölytön). Ei syövyttäviä höyryjä eikä tärinää. Suojattava hyönteisvahingoilta. Maks. 3 vuotta, pakkaus ja kosteusilmaisin tarkistettava säännöllisesti (suht. ilmankosteus < 50%). Säännöllisesti tarkistettuna vähintään 2 vuotta. Tarkistuksessa huomioitava siisteys ja mekaaniset vauriot. Tarkista, että korroosionsuoja on vahingoittumaton. Maks. 3 vuotta, pakkaus ja kosteusilmaisin tarkistettava säännöllisesti (suht. ilmankosteus < 50%). Säännöllisesti tarkistettuna vähintään 2 vuotta. Tarkistuksessa huomioitava siisteys ja mekaaniset vauriot. Tarkista, että korroosionsuoja on vahingoittumaton. 1) Erikoispakkauksen pitäisi aina tehdä siihen erikoistunut yritys, joka pakkaa laitteen käyttäen juuri kyseiseen tapaukseen sopivaa pakkausmateriaalia. 8 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

9 Korroosionesto ja pintasuojaus Korroosionesto ja pintasuojaus Pintasuojaus OS Moottorit ja vaihteet voidaan varustaa valinnaisesti vakiopintasuojauksen sijaan pintasuojauksilla OS1, OS2 tai OS3. Pintasuojaus Vakio OS1 OS2 OS3 Kalvon rakenne 1 x pohjamaalaus upottamalla 1 x kaksikomponenttinen pintamaali 1 x pohjamaalaus upottamalla 1 x kaksikomponenttinen peruspinnoite 1 x kaksikomponenttinen pintamaali 1 x pohjamaalaus upottamalla 2 x kaksikomponenttinen peruspinnoite 1 x kaksikomponenttinen pintamaali 1 x pohjamaalaus upottamalla 2 x kaksikomponenttinen peruspinnoite 2 x kaksikomponenttinen pintamaali 1) normien DIN EN ISO mukaan Kalvon paksuus [µm] sopii, jos n. 60 normaalit ympäristöolosuhteet suhteellinen ilmankosteus alle 90% pintalämpötila enintään 120 C korrodoituvuusluokka C1 1) n ympäristökuormitus vähäinen suhteellinen ilmankosteus korkeintaan 95% pintalämpötila enintään 120 C korrodoituvuusluokka C2 1) n ympäristökuormitus keskinkertanen suhteellinen ilmankosteus 100%:iin asti pintalämpötila enintään 120 C korrodoituvuusluokka C3 1) n ympäristökuormitus korkea suhteellinen ilmankosteus 100%:iin asti pintalämpötila enintään 120 C korrodoituvuusluokka C4 1) Toisioakselit ja työstetyt metallipinnat käsitellään Tectyl-merkkisellä korroosionestoaineella varastointiolosuhteiden mukaisesti. Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 9

10 3 Planeettavaihteen rakenne 3 Vaihteen rakenne 3.1 Planeettavaihteen rakenne Seuraavassa kuvassa on esitetty P..RF.., P..KF.. tyyppisen planeettavaihteen rakenne. Vaihdemalli koostuu planeettavaihteesta ja ensiövaihteesta RF../KF... RF.. KF.. P.. Kuva 2: Vaihteen rakenne 51061AXX P.. = Planeettavaihde RF.. = Hammasvaihde (laippakiinnitteinen) KF.. = Kartiopyörävaihde (laippakiinnitteinen) 10 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

11 Planeettavaihteiden tyyppikilpi 4 4 Tyyppikilvet 4.1 Planeettavaihteiden tyyppikilpi Kuva 3: Esimerkki planeettavaihteen tyyppikilvestä 05845AEN Tyyppikilven tiedot No Planeettavaihteen valmistusnumero Type Tyyppimerkintä Ratio Välityssuhde Power Asennetun moottorin teho [kw] HSS speed Ensiöpyörimisnopeus [min-1] Mounting Position Asennusasento Weight Paino [kg] Year Valmistusvuosi Oil Typ Öljytyyppi Amount of oil Öljymäärä [l] Esimerkki tyyppimerkinnästä: P H F 031 KF87 DV 112M4 Moottorin rakennekoko + napaluku Moottorin tyyppisarja Ensiövaihteen rakennekoko Ensiövaihteen tyyppisarja Planeettavaihteen rakennekoko Laippakiinnitteinen planeettavaihde Kiristysholkillinen holkkiakseli Planeettavaihde Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 11

12 4 Ensiövaihteiden RF../KF.. tyyppikilpi 4.2 Ensiövaihteiden RF../KF.. tyyppikilpi Kuva 4: Esimerkki KF-ensiövaihteen tyyppikilvestä 05831ADE Tyyppikilven tiedot Typ Tyyppimerkintä Nr. Ensiövaihteen valmistusnumero Pe Vaihteen teho [kw] Ma Toisiomomentti [Nm] n Ensiö-/toisiopyörimisnopeus [r/min] IM Asennusasento i Välityssuhde Kg Paino [kg] Esimerkki tyyppimerkinnästä: KF 87 AM 112 Adapterin rakennekoko Adapteri IEC/NEMA-moottorien asennukseen Ensiövaihteen rakennekoko Ensiövaihteen tyyppisarja 12 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

13 Tyyppikilpi, kun ensiövaihde RF../KF.. vaihdemoottorina Tyyppikilpi, kun ensiövaihde RF../KF.. vaihdemoottorina Kuva 5: Esimerkki tyyppikilvestä, kun KF-ensiövaihde vaihdemoottorina 05832ADE Tyyppikilven tiedot Typ Tyyppimerkintä Nr. Ensiövaihdemoottorin valmistusnumero i Välityssuhde 1/min Ensiö-/toisiopyörimisnopeus [min-1] Nm Toisiomomentti [Nm] KW Vaihteen ensiöteho [kw] S1 Käyttötapa cos ϕ Moottorin tehokerroin V Liitäntäjännite kolmio-/tähtikytkennässä [V] A Moottorin nimellisvirta kolmio-/tähtikytkennässä [A] Hz Verkkotaajuus [Hz] IM Asennusasento Kg Ensiövaihdmoottorin paino [kg] IP Moottorin kotelointiluokka KI Moottorin eristysluokka Bremse V Jarrun liitäntäjännite [V] Nm Jarrumomentti [Nm] Gleichrichter Jarrun tasasuuntaaja Esimerkki tyyppimerkinnästä: KF 87 DV 112M4 Moottorin rakennekoko + napaluku Moottorin tyyppisarja Ensiövaihteen rakennekoko Ensiövaihteen tyyppisarja Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 13

14 5 Tarvittavat työkalut / apuvälineet 5 Mekaaninen asennus 5.1 Tarvittavat työkalut / apuvälineet ruuviavainsarja momenttiavain (kiristysholkkeille) asennustyökalu tarvittaessa sovitekappaleita (levyjä, välirenkaita) kiinnitysmateriaali ensiö- ja toisiopuolen osille, jalka- ja laippakiinnitykseen Asennustoleranssit Akselipää Halkaisijatoleranssi > 50 mm -> ISO m6 Keskiöreikä normin DIN 332 mukaan, muoto D.. d, d1 > mm -> M24 > mm -> M30 > 180 mm -> - Laippa Ohjausolakkeen toleranssi -> ISO m8 AC-moottorien ja räjähdyssuojattujen AC-moottorien IEC-normin mukainen laippa on merkitty lihavoimalla sen mitat 5.2 Ennen aloittamista Käyttölaitteen saa asentaa vain, jos vaihdemoottorin tyyppikilven tiedot sopivat yhteen sähköverkon tietojen kanssa käyttölaite on vahingoittumaton (ei kuljetus- tai varastointivaurioita) on varmistettu, että seuraavat ehdot täyttyvät: standardivaihteet: ympäristön lämpötila vastaa luvun "Voiteluaineet" voiteluainetaulukkoa, ympäristössä ei ole öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, säteilyä jne. erikoismallit: käyttölaite sopii ympäristöolosuhteisiin 14 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

15 Valmistelut Valmistelut Työakselit ja laippojen pinnat on puhdistettava perusteellisesti korroosionestoaineesta ja liasta (käytä sopivaa liuotinainetta). Liuotinainetta ei saa päästää akselitiivisteiden tiivistehuuliin, muuten tiivistemateriaali saattaa vaurioitua! Vaihteen pitkäaikainen varastointi Öljyn tarkistus Huomaa: Varastointiajan ollessa 1 vuosi laakerien voiteluaineen käyttöikä lyhenee Vaihteissa, jotka on varustettu pitkäaikaisvarastointia varten, on asennusasennon mukainen määrä mineraaliöljyä CLP tai synteettistä öljyä CLP HC, niin että yksikkö on käyttövalmis. Tarkista siitä huolimatta öljytaso ennen käyttöönottoa (katso luku "Tarkistus ja huolto"). synteettistä öljyä CLP PG käytettäessä osittain liian korkea öljytaso. Korjaa öljytaso ennen käyttöönottoa (katso luku "Tarkistus ja huolto"). Täytä planeettavaihteet tyyppikilven mukaisella öljylaadulla ja -määrällä: Määrä asennusasennon mukaan (katso luku "Voiteluaineet") Öljytason tarkistus öljylasista Tarkista ensiövaihteen RF.. tai KF.. asennusasennon mukainen öljytäyttö lukujen "Tarkistus ja huolto" ja "Voiteluaineet" mukaisesti. Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 15

16 5 Vaihteen asennus 5.4 Vaihteen asennus Vaihteen tai vaihdemoottorin saa asentaa ainoastaan ilmoitettuun asennusasentoon tasaiselle 1, värähtelyjä vaimentavalle ja vääntymättömälle alustalle. Älä jännitä rungon jalkoja ja asennuslaippoja toisiaan vasten! Öljyn tarkistus- ja tyhjennysruuveille sekä öljytilan ilmanvaihtoruuveille on päästävä esteettömästi! Jos vaihteen ja laitteen välillä on olemassa sähkökemiallisen korroosion vaara (erilaisten metallien välinen liitos esim. valurauta/jaloteräs), käytä muovisia välipidikkeitä (paksuus 2 3 mm)! Myös ruuvit tulee varustaa muovisilla aluslevyillä! Kotelo on lisäksi maadoitettava - käytä moottorin maadoitusruuvia. Asennus kosteisiin tiloihin tai ulos Kosteissa tiloissa tai ulkona tapahtuvaa käyttöä varten vaihteita on saatavissa korroosiosuojattuina malleina. Mahdolliset maalivauriot (esim. ilmanvaihtoventtiilin ympärillä) on korjattava. Planeettavaihteen ilmanvaihtoventtiili Ensiövaihteiden RF../KF.. ilmanvaihtoventtiili Vakioasennusasennoissa ilmanvaihtoventtiili on asennettu ja aktivoitu jo tehtaalla. Yleensä ensiövaihteiden RF../KF.. ilmanvaihtoventtiili aktivoidaan jo tehtaalla. Jollei näin ole tehty, ilmanvaihtoventtiilin kuljetusvarmistin on poistettava ennen vaihteen käyttöönottoa! 1. Ilmanvaihtoventtiili ja kuljetusvarmistin 2. Poista kuljetusvarmistin 3. Käyttövalmis ilmanvaihtoventtiili 02053BXX 02054BXX 02055BXX 1. Laippakiinnityksen suurin sallittu tasaisuusvirhe (DIN ISO 1101:n mukaan): kun -> laippa mm maksimivirhe 0,2... 0,5 mm 16 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

17 Vaihteen asennus 5 Vaihteen maalaus Jos käyttölaite maalataan tai maalausta korjataan, ilmanvaihtoventtiili ja akselitiiviste on teipattava huolellisesti. Poista teipit maalauksen jälkeen. Kääntömallit Kääntömallit ovat asennusasentoja, jotka poikkeavat normaaleista asennusasennoista (katso luku "Asennusasennot"). Tällaissa tapauksissa planeettavaihteen ilmanvaihtoventtiili toimitetaan irrallisena osana. Tällöin ilmanvaihtoventtiili on vaihdettava ennen käyttöönottoa vastaavaan sulkutulppaan. Sulkutulppa on merkitty vaihdekotelossa tarralla. 0 ± 90 Kuva 6: Esimerkki kääntömallista 51062AXX 0 ± 90 Kuva 7: Esimerkki kääntömallista 51148AXX Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 17

18 5 Ulokeakselilla varustetut vaihteet 5.5 Ulokeakselilla varustetut vaihteet Asennukset ensiö- ja toisiopuolelle Seuraavassa kuvassa on esimerkki työkalusta, jota tarvitaan asennettaessa kytkintä tai napaa vaihteen tai moottorin akselin päähän. Asennustyökalussa ei välttämättä tarvita aksiaalilaakeria. Kuva 8: Esimerkki asennustyökalusta [1] Vaihteen akselinpää [2] Aksiaalilaakeri [3] Kytkinnapa 05820AXX Seuraavassa kuvassa on esitetty hammas- tai ketjupyörän oikea asennustapa B liian suurten säteisvoimien välttämiseksi. [1] [1] Kuva 9: Hammas- ja ketjupyörän oikea asennus [1] Napa A = Väärin B = Oikein 05821AXX 18 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

19 Ulokeakselilla varustetut vaihteet 5 Asenna ensiö- ja toisiopuolen osat vain asennustyökalun avulla (katso edellinen sivu). Käytä apuna akselin päässä olevaa kierteitettyä keskiöreikää. Hihnapyöriä, kytkimiä, hammaspyöriä jne. ei saa missään tapauksessa pakottaa akselille vasaroimalla (laakerit, runko ja akseli vaurioituvat!). Huomioi hihnakäytössä hihnan oikea kireys (valmistajan tietojen mukaan). Asennettujen voimansiirto-osien tulee olla tasapainotettuja, eivätkä ne saa aiheuttaa sallittuja arvoja ylittäviä säteis- tai aksiaalivoimia (katso sallitut arvot luettelosta "Planeettavaihdemoottorit"). Ohje: Voit helpottaa asennusta sivelemällä asennettavaan osaan asennuspastaa tai lämmittämällä sitä lyhyen aikaa ( C:seen). Kytkinten asennus Kytkinten asennuksessa tulee tarkistaa kytkimen valmistajan tietojen mukaan: a) maksimi- ja minimietäisyys b) aksiaalipoikkeama c) kulmapoikkeama a) b) c) Kuva 10: Etäisyys ja poikkeamat kytkimen asennuksessa 03356AXX Ensiö- ja toisiopuolen osat kuten hihnapyörät, kytkimet jne. tulee peittää kosketussuojalla! Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 19

20 5 Laippakiinnitys 5.6 Laippakiinnitys Käytä vain luokan 8.8 ruuveja taulukon mukaisesti ja kiristä annettuun kiristysmomenttiin. Varmista ruuvauspinta lisäksi Loctite 640 -ruuvilukitteella [1]. Kuva 11: Laippakiinnitys 05824AXX Käytä vain luokan 8.8 ruuveja taulukon mukaisesti ja kiristä annettuun kiristysmomenttiin. Vaihdetyyppi P Ruuvi Kierre Määrä Lujuusluokka Kiristysmomentti Mitat [mm] DIN [Nm] ± 20% S H L L1 A B C P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 P /931 M f8 5.7 Jalkakiinnitys Vaihdetyyppi P Ruuvit DIN Kierre Määrä Lujuusluokka Kiristysmomentti [Nm] ± 20% P /931 M P /931 M P /931 M P /931 M P /931 M P /931 M P /931 M P /931 M P /931 M Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

21 Momenttitukien asennus holkkiakselivaihteita varten Momenttitukien asennus holkkiakselivaihteita varten Momenttitukien asennus Momenttitukiin ei saa kohdistua jännityksiä asennuksen aikana! Kaksipuolinen momenttituki L A D5 L O D3 X S D2 D1 D4 J K M H ØD6 S F E T E N C C B V Kuva 12: Kaksipuolinen momenttituki 51055AXX Mitat [mm] Koko A B C D1 D2 D3 D4 D5 D6 E F H Mitat [mm] Määrä Paino Koko J K L M N O S T V X [Kg] Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 21

22 5 Momenttitukien asennus holkkiakselivaihteita varten Yksipuolinen momenttituki Kuva 13: Yksipuolinen momenttituki 51056AXX Mitat [mm] Määrä Paino Koko A B C D1 D2 D5 O S T X [Kg] Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

23 [8] Kiristysholkilla varustetun holkkiakselivaihteen asennus/irrotus Kiristysholkilla varustetun holkkiakselivaihteen asennus/irrotus Asennusohjeet [7] [2] [1] A A [6] [4] [3] [5] Kuva 14: Kiristysholkilla varustettu holkkiakselivaihde 51184AXX [1] Ulkorengas [5] Sisärengas [2] Kiinnitysruuvi [6] rasvaton [3] Akseli [7] rasvaton [4] Napa [8] Kiristysholkin oikea asento 1. Poista navasta [4] ja akselista [3] rasva! 2. Tarkista kiristysholkin [8] oikea asento. Kiristysholkki on oikeassa asennossa, kun se vastaa akselin olakkeeseen. Navan [4] ulkopinta voidaan rasvata kiristysholkin ympäriltä. Älä koskaan kiristä kiinnitysruuveja [2], ennen kuin myös akseli [3] on paikoillaan. 3. Asenna akseli [3] paikoilleen tai työnnä napa [4] akselille. Asennuksen tulisi tapahtua hitaasti, jotta ilma pääsee poistumaan akselin ympäriltä. 4. Kiristä kaikki kiinnitysruuvit [2] tasaisesti, noudata kiristysmomentteja. Kaikkia kiinnitysruuveja tulee kiristää niin kauan, kunnes ulko- ja sisärenkaan etusivupinnat ovat samassa linjassa. Vaihdetyyppi P Ruuvi Nimellismomentti [Nm] Kiristysmomentti [Nm] ± 20% P001 M P011 M P021 M P031 M P041 M P051 M P061 M P071 M P081 M Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 23

24 5 Kiristysholkilla varustetun holkkiakselivaihteen asennus/irrotus Irrotusohjeet Ohjeiden vastainen irrotus aiheuttaa loukkaantumisvaaran! 1. Irrota kiinnitysruuvit [2] tasaisesti vuorotellen. 2. Jollei ulkorengas [1] irtoa sisärenkaasta [5] itsestään, voidaan muutama kinnitysruuvi [2] irrottaa ja ruuvata viereisiin irrotuskierteisiin. Sen jälkeen irrotus on vaivatonta. 3. Irrota akseli tai vedä vaihde [4] irti akselista (mahdollinen akselin napaosan eteen muodostunut ruoste on poistettava sitä ennen). 4. Vedä kiristysholkki navasta. Puhdistus ja voitelu Irrotettuja kiristysholkkeja ei tarvitse purkaa osiksi ja voidella uudelleen ennen uudelleenkiristämistä. Vain jos kiristysholkki on likainen, se on puhdistettava ja voideltava uudelleen. Voitelussa on käytettävä kiinteää voiteluainetta, jonka kitkakerroin on 0,04. Voiteluaine Molykote 321 R (lube coat) Molykote Spray (powder spray) Molykote G Rapid Aemasol MO 19R Mplykombin UMFT 1 Unimoly P5 Myydään Spray Spray Spray tai tahna Spray tai tahna Spray Pulveri 24 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

25 AM-adapterin kytkimen asennus AM-adapterin kytkimen asennus IEC-adapteri AM / NEMA-adapteri AM Kuva 15: Adapterin puhdistus [1] Kytkimen puolisko [2] Lukitusruuvi [3] Kiila [4] Väliputki [5] Moottorin akseli * = vain NEMA-adapteri 05822AXX 1. Puhdista moottorin akseli [5] sekä moottorin ja adapterin laippapinnat. 2. IEC-adapteri: Irrota moottorin akselin [5] kiila [3] ja korvaa se mukana toimitetulla kiilalla. NEMA-adapteri: Irrota moottorin akselin [5] kiila [3], työnnä väliputki [4] moottorin akselille [5] ja aseta mukana toimitettu kiila paikoilleen. 3. Lämmitä kytkimen puolisko [1] n C:seen, työnnä kytkimen puolisko moottorin akselille [5]. IEC-adapteri: Kytkimen puolisko työnnetään moottorin akselin [5] olakkeeseen asti. NEMA-adapteri: Kytkimen puolisko työnnetään väliputkeen [4] asti. 4. Varmista kiila [3] ja kytkimen puolisko [1] lukitusruuvilla [2] moottorin akselille [5]. 5. Asenna moottori adapteriin, tällöin adapteriakselin kytkinsakaroiden tulee lomittua muoviseen nokkarenkaaseen. Ohje: Sovitesyöpymän välttämiseksi suosittelemme, että moottorin akselille levitetään Noco -Fluid -asennuspastaa ennen kytkinpuoliskon asentamista. Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 25

26 5 AM-adapterin kytkimen asennus IEC-adapteri AM250/AM280 Kuva 16: IEC-adapteri: [1] Kytkimen puolisko [2] Moottorin akseli [3] Lukitusruuvi 05823AXX 1. Puhdista moottorin akseli [2] sekä moottorin ja adapterin laippapinnat. 2. Irrota moottorin akselin [2] kiila ja aseta mukana toimitettu kiila paikoilleen (vain rakennekoko AM280). 3. Lämmitä kytkimen puolisko [1] (80 C C) ja työnnä moottorin akselille [2] (A = 139 mm). 4. Varmista kytkimen puolisko lukitusruuvilla [3] ja tarkista sijainti (etäisyys "A"). 5. Asenna moottori adapteriin, tällöin kytkimen puoliskojen [1] sakaroiden tulee lomittua muoviseen nokkarenkaaseen. Ohje: Sovitesyöpymän välttämiseksi suosittelemme, että moottorin akselille levitetään Noco -Fluid -asennuspastaa ennen kytkinpuoliskon asentamista. 26 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

27 AM-adapterin kytkimen asennus 5 Valinnainen takaisinpyörintäeste AM../RS Mitat Takaisinpyörintäeste on täysin integroitu adapteriin. Tämä tarkoittaa, että mitat ovat samoja kuin adapterilla ilman takaisinpyörintäestettä. Lukitusmomentit Tyyppi Takaisinpyörintäesteen suurin lukitusmomentti [Nm] "Nostopyörimisnopeus" (min.pyör.nop.) [1/min] AM80/90, AM143/ AM100/112, AM 182/ AM 132, AM 213/ AM160/180, AM AM 200/225, AM Toisiopyörimissuunta Vaurioiden välttämiseksi käytön pyörimissuunta tulisi tarkistaa ennen käyttöönottoa. Ilmoita SEW:n asiakaspalvelulle, jos pyörimissuunta on väärä. Vaihteessa oleva nuoli ilmaisee sallitun pyörimissuunnan. Ensiöpyörimisnopeus Huomaa, että sallittu ensiöpyörimisnopeus on rajoitettu. Ota yhteyttä SEW-EURODRIVE:n asiakaspalveluun, jos ensiöpyörimisnopeus ylittää tyyppikilven tiedot. Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF.. 27

28 5 AQ-adapterin kytkimen asennus 5.11 AQ-adapterin kytkimen asennus Kuva 17: Kytkimen asennus AQA = kiilauralla / AQH = ilman kiilauraa [1] Kytkimen puolisko [2] Väliputki [3] Moottorin akseli [4] Lukitusruuvi [5] Ruuvi 05819CXX 1. Puhdista moottorin akseli [3] sekä moottorin ja adapterin laippapinnat. 2. Malli AQH: Työnnä väliputki [2] moottorin akselille [3]. 3. Malli AQH: Irrota kytkimen puoliskon [1] ruuvit [5] ja löysää kartioliitosta. 4. Lämmitä kytkimen puolisko [1] (80 C C) ja työnnä moottorin akselille [3]. Malli AQH: Kytkimen puolisko työnnetään väliputkeen [2] asti. Malli AQA: Kytkimen puolisko työnnetään etäisyydelle "A" (katso taulukko). 5. Malli AQH: Kiristä kytkimen puoliskon [1] ruuveja [5] tasaisesti vuorotellen useita kierroksia, kunnes kaikki ruuvit on kiristetty taulukossa ilmoitettuun kiristysmomenttiin T A. Malli AQA: Varmista kytkimen puolisko [1] lukitusruuvilla [4]. 6. Tarkista kytkimen puoliskon [1] asento (etäisyys "A", katso taulukko). Asenna moottori adapteriin, tällöin kytkimen puoliskojen [1] sakaroiden tulee asettua lomittain. Kytkimen puoliskojen liittämiseen tarvittava aksiaalivoima kumoutuu loppuasennuksen jälkeen, eikä siten aiheuta viereisille laakereille aksiaalikuormituksen vaaraa. 28 Käyttöohje Planeettavaihteet P..RF.., P..KF..

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PS.C.. Julkaisuajankohta 12/2007 11621532 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2012 19336942 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje

FI B 1050. Teollisuusvaihteet. Käyttö- ja asennusohje FI B 1050 Teollisuusvaihteet Käyttö- ja asennusohje Pos : 4 /Anl eitung en/getriebe/0. Prol og/0.1 Sic her hei ts- und Anwendungs hinweis e für Getri ebe @ 3\mod_1375086447713_1242.docx @ 84074 @ @ 1 Pos

Lisätiedot

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin

HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa, ja säilytä ohje tulevaa käyttöä varten! Vesi: ota yhteyttä Voithiin Voith Turbo Asennus- ja käyttöohje (Käännös alkuperäisestä asennus- ja käyttöohjeesta) 3626-011200 fi TRI TR sisältää direktiivin 94/9/EY mukaisen kokoonpanon HUOMIO! Lue tämä käyttöohje ennen laitteen

Lisätiedot

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3

Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Vipuvaihteet GF 50.3 GF 250.3 Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo GF 50.3 GF 250.3 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä. Tämä ohje on tuotteen osa. Säilytä ohje tuotteen

Lisätiedot

Flowserve Pump Division

Flowserve Pump Division Flowserve Pump Division Asennus-, käyttö- ja huolto-opas FLOWSERVE -pumput Mallit CPX, CPXN RUNKOASENTEINEN KEMIANPROSESSIPUMPPU Käyttöohje C937KH022-04/03 Käyttöohjeen osanumero ja julkaistamispäivä Maailmanlaajuinen,

Lisätiedot

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV

H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV, B.VV, B.HV, B.KV, B.DV, B.FV koot 1-22 Asennusohje ja käyttöohje FLENDER gear units Hammaspyörävaihde H.SV, H.VV, H.HV, H.KV, H.DV, H.FV B.SV,

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta

Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta ST Ketjunostimet_ Käännös alkuperäisestä käyttöja asennusoppaasta Yleiskatsaus ja tärkeitä ohjeita Olette hankkineet käyttöönne STAHL CraneSystems GmbH:n tuotteen. Tämä tuote on rakennettu voimassa olevien

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Electric Motors Instructions for use and maintenance

Electric Motors Instructions for use and maintenance Electric Motors Instructions for use and maintenance SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto...................... 4 Huomautus koskien sähkömagneettista yhteensopivuutta............... 4 1. Yleiset turvallisuusohjeet........

Lisätiedot

Alkuperäinen käyttöohje

Alkuperäinen käyttöohje Edition: 1.4.2012 BA 233-FI Alkuperäinen käyttöohje V-VC 400 500 700 900 1100 1300 Vacuum pump Tyhjiöpumppu V-Serie V-sarja Drehschieber Kiertosiipi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Johdanto...................................................................

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:...

KÄYTTÖOHJE. Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E. KAESER KOMPRESSOREN GmbH. Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... KÄYTTÖOHJE FN Ruuvikompressori Malli: Mobilair 12 E Laite nro: 1.8998.0 Sarja nro:... Indeksi: 090107 GL---nro.: BA---M12.E---1.8998.0---00 Valmistaja: KAESER KOMPRESSOREN GmbH D---96410 Coburg : Postfach

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI

S-sarja. Lohkoroottoripumput. Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI S-sarja Lohkoroottoripumput Käyttäjän käsikirja M/101/0310/FI EU-Sisällyttämisvakuutus Alfa Laval Yrityksen nimi Birch Road, Eastbourne, East Sussex BN23 6 PQ, England Osoite Puhelin: +44 (01323) 412555

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Power Max 826 O/OE -lumilinko Mallinro: 38597 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38629 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Form No. 3373-714 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Johdanto. Sisältö. Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Power Max 726/826 OE -lumilinko Mallinro: 38816 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Mallinro: 38817 Sarjanro: 314000001 tai suurempi Form No. 3378-830 Rev A Käyttöopas Johdanto Tämä lumilinko on tarkoitettu

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje

Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje Muuntajan läpivientieristimet, tyyppi GOE ja GOE(2) Asennus- ja huolto-ohje 2750 515-1 fi, Rev. 11, 2006-12-15 Tätä asiakirjaa ei saa kopioida ilman kirjallista lupaamme, eikä sen sisältöä saa luovuttaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Black Bruin -hydraulirotaattorit

KÄYTTÖOHJE. Black Bruin -hydraulirotaattorit KÄYTTÖOHJE Kaikki tässä julkaisussa olevat tiedot perustuvat uusimpaan julkaisuhetkellä saatavilla olleeseen tietoon. Sampo-Hydraulics Oy pidättää oikeudet muutoksiin ilman ennakkovaroitusta. Tarkista

Lisätiedot

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

Johdanto. Sisältö. Käyttöopas. tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään. STOP Form No. 3369-565 Rev B Power Max Heavy Duty 926/928/1028 OXE -lumilinko Mallinro: 38820 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38822 Sarjanro: 313000001 tai suurempi Mallinro: 38824 Sarjanro:

Lisätiedot

Masoneilan*-venttiili 21000-sarja Huoltokäsikirja

Masoneilan*-venttiili 21000-sarja Huoltokäsikirja GE Oil & Gas Masoneilan*-venttiili 21000-sarja Huoltokäsikirja Korkealaatuinen, kestävien säätöventtiilien mallisto Lo-dB*- ja antikavitaatio-ominaisuuksilla Sisällysluettelo Sivu TÄRKEÄÄ: TURVALLISUUSTIEDOITUS...

Lisätiedot

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions POSEIDON 5-6-7 107141544 B - NO SV DA FI Norsk... 3 Svenska... 34 Dansk... 65 Suomi... 96 Sisällys Varoituksissa käytetyt symbolit...97 1 Tärkeitä turvallisuusohjeita...97 2 Laitteen

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

GM / SV / ZP / GP. Dokumentti-nro: TDD 17112 / 01.12

GM / SV / ZP / GP. Dokumentti-nro: TDD 17112 / 01.12 GM / SV / ZP / GP Dokumentti-nro: TDD 17112 / 01.12 Oerlikon Barmag Zweigniederlassung der Oerlikon Textile GmbH & Co. KG Leverkuser Strasse 65 42897 Remscheid Germany Phone: +49 21 91 6 7-0 Fax: +49 21

Lisätiedot