Asennus- ja käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja käyttöohje"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/ / FI

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia Turvaohjeiden rakenne Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Tekijänoikeusmerkintä Tuotenimi ja tavaramerkit Turvaohjeita Huomautuksia Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Muut voimassa olevat dokumentit Kuljetus / varastointi Asennus Käyttöönotto/käyttö Tarkastus / huolto Vaihteen rakenne Hammasvaihteen rakenne Lieriövaihteen rakenne Kartiopyörävaihteen rakenne Kierukkavaihteen rakenne SPIROPLAN -vaihteen W10-W30 rakenne SPIROPLAN -vaihteen W37-W47 rakenne Tyyppikilpi/tyyppimerkintä Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut/apuvälineet Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset Vaihteen asennus Umpiakselinen vaihde Momenttituki alennusvaihteiden yhteydessä Alennusvaihteet, varustettuina akselin kiilauralla tai urituksella Kutisteholkilliset alennusvaihteet Alennusvaihteet, joissa kutisteholkki TorqLOC Suojakannen asennus AM-adapterin kytkentä AQ.-adapterin kytkentä Adapteri EWH Ensiöpuolen kansi AD Lisävarusteet Käyttöönotto Öljyn määrän tarkastaminen Näennäisvuoto akselitiivisteissä Kierukka- ja SPIROPLAN W-vaihteiden käyttöönotto Hammas-/lieriö-/kartiopyörävaihteet Takaisinpyörintäesteellä varustetut vaihteet Komponentit, joissa on fluorikautsukkipohjaista elastomeeria Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 3

4 Sisällysluettelo 6 Tarkastus / huolto Vaihteiden tarkastus- ja huoltotöiden valmistelut Tarkastusvälit/huoltovälit Voiteluaineen vaihtovälit Adapterin AL / AM / AQ. / EWH tarkastus-/huoltovälit Ensiönpuoleisen kannen AD tarkastus-/huoltotoimet Vaihteen tarkastus-/huoltotoimet Asennusasennot Asennusasentojen nimikkeet Tehohäviöt Asennusasento MX Yleisasennusasento M Asennusasennot SPIROPLAN -vaihteissa Selitykset Hammasvaihdemoottorit R Hammasvaihdemoottorit RX Lieriövaihdemoottorit F Kartiopyörävaihdemoottorit K Kierukkavaihdemoottorit S SPIROPLAN W -vaihdemoottorit Tekniset tiedot Pitkäaikaisvarastointi Voiteluaineet Toimintahäiriöt Vaihde Adapteri AM / AQ. / AL / EWH Ensiöpuolen kansi AD Huoltopalvelu Hävittäminen Osoiteluettelo Hakemisto Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

5 Yleisiä ohjeita Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia 1 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia Dokumentaatio on tuotteen tärkeä osa ja sisältää sen käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Dokumentaatio on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka suorittavat tuotteeseen kohdistuvia pystytys-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä. Dokumentaation on oltava käytettävissä luettavassa kunnossa. Varmista, että laitteistosta ja sen käytöstä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet dokumentaation kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 1.2 Turvaohjeiden rakenne Merkkisanojen merkitys Seuraavassa taulukossa näkyy merkkisanojen tasot ja niiden tarkoitus, kun niitä käytetään ilmaisemaan turvaohjeita tai esinevahinkovaroituksissa ja muissa ohjeissa. Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä loukkaantuminen HUOMIO! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM Hyödyllinen ohje tai vihje: Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä Osiokohtaisten turvaohjeiden rakenne Osiokohtaiset turvaohjeet eivät vain koske jotain tiettyä toimenpidettä, vaan useita saman aihepiirin toimenpiteitä. Käytetyt kuvasymbolit viittaavat joko yleiseen tai johonkin tiettyyn vaaraan. Tässä näkyy osiokohtaisen turvaohjeen rakenne: MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi Sisällytettyjen turvaohjeiden rakenne Sisällytetyt turvaohjeet on sisällytetty suoraan työ- tai käsittelyohjeeseen ennen vaarallista työ- tai käsittelyvaihetta. Tässä näkyy sisällytetyn turvaohjeen rakenne: MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 5

6 1 Yleisiä ohjeita Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset 1.3 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue dokumentaatio ennen kuin käytät laitetta! 1.4 Vastuun rajoitus Dokumentaation noudattaminen on perusedellytys tyyppisarjojen R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W vaihteiden turvalliselle käytölle ja toiminnalle sekä ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamiselle. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on dokumentaation noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 1.5 Tekijänoikeusmerkintä 2012 SEW-EURODRIVE. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki myös osittainen kopiointi, muokkaaminen, levittäminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä. 1.6 Tuotenimi ja tavaramerkit Tässä painotuotteessa mainitut merkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 6 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

7 Turvaohjeita Huomautuksia 2 2 Turvaohjeita Seuraavia perusturvallisuusohjeita noudattamalla vältetään henkilö- ja omaisuusvahingot. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että näitä periaatteellisia turvaohjeita noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet asianomaiset dokumentit kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet niiden sisällön. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 2.1 Huomautuksia Seuraavat turvaohjeet koskevat ennen kaikkea seuraavien komponenttien käyttöä: tyyppisarjojen R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W vaihteet. Vaihdemoottoreiden käytössä on noudatettava lisäksi käyttöohjeeseen sisältyviä turvaohjeita koskien seuraavaa osaa: Moottorit Ota myös huomioon näiden dokumenttien yksittäisissä luvuissa olevat lisäturvaohjeet. 2.2 Yleistä VAROITUS! Moottoreissa ja vaihdemoottoreissa voi olla toiminnan aikana niiden kotelointiluokan mukaisesti jännitteisiä, eristämättömiä (liittimen/liitäntäkotelon ollessa auki) ja mahdollisesti myös liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Kuolema tai vakava loukkaantuminen Vain koulutetut henkilöt saavat kuljettaa, varastoida, asentaa, liittää, ottaa käyttöön, huoltaa ja kunnostaa laitteita ja niiden osia, ja silloin on ehdottomasti otettava huomioon: Voimassa olevat yksityiskohtaiset käyttöohjeet Moottorin/vaihdemoottorin varoitus- ja ohjekilvet Kaikki muut käyttölaitteeseen kuuluvat suunnitteludokumentit, käyttöönottoohjeet ja kytkentäkaaviot Laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset Kansalliset/alueelliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset Älä koskaan asenna viallisia tuotteita Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. Tarvittavan suojuksen tai kotelon luvattomasta poistosta, ohjeiden vastaisesta käytöstä sekä virheellisestä asennuksesta tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja esinevahinkoja. Katso lisätietoja tästä dokumentaatiosta. Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 7

8 2 Turvaohjeita Kohderyhmä 2.3 Kohderyhmä Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat suorittaa mekaanisia töitä. Ammattitaitoisilla henkilöillä tarkoitetaan näissä dokumenteissa henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen rakenteeseen, mekaaniseen asennukseen, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Mekaniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi mekaanikko tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkinto Tämän käyttöohjeen tuntemus Vain ammattitaitoiset sähköasentajat saavat suorittaa sähköteknisiä töitä. Ammattitaitoisilla sähköasentajilla tarkoitetaan näissä dokumenteissa henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen sähköasennukseen, käyttöönottoon, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Sähkötekniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi sähköalan ammattilainen tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkimus Tämän käyttöohjeen tuntemus Muut kuljetukseen, varastointiin, käyttöön ja jätteiden hävittämiseen liittyvät työt saa suorittaa vain henkilöt, jotka ovat saaneet kyseisen tehtävän vaatimaa opastusta. Kaikkien ammattihenkilöiden on käytettävä töiden aikana tarvittavaa suojavaatetusta. 2.4 Määräysten mukainen käyttö Nämä tyyppisarjojen R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W vaihteet on tarkoitettu teollisuus- ja ammattikäyttöön. Vaihteita saa käyttää vain SEW-EURODRIVEn teknisten dokumenttien sekä tyyppikilpeen merkittyjen tietojen mukaisesti. Ne noudattavat voimassa olevia standardeja ja määräyksiä. Käyttöönotto (ts. määräysten mukaisen käytön aloittaminen) on kielletty koneisiin tapahtuvan asennuksen yhteydessä niin kauan, kunnes on todettu, että kone täyttää paikallisten lakien ja direktiivien mukaiset vaatimukset. Voimassaoloalueella on otettava erityisesti huomioon konedirektiivi 2006/42/EY sekä EMC-direktiivi 2004/108/EY. Tuotteisiin sovelletaan myös EMC-testimääräyksiä EN , EN , EN , EN ja EN Käyttö räjähdysvaarallisella alueella on kielletty, ellei moottoria tai vaihdetta ole erityisesti tarkoitettu siihen. 2.5 Muut voimassa olevat dokumentit Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Lisäksi on noudatettava seuraavia julkaisuja ja dokumentteja: Käyttöohje "Kolmivaihemoottorit DR , 315" vaihdemoottoreissa Mahdollisten lisälaitteiden käyttöohjeet Luetteloa "Vaihteet" tai Luetteloa "Vaihdemoottorit" 8 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

9 Turvaohjeita Kuljetus / varastointi Kuljetus / varastointi Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua. Ilmoita niistä heti kuljetusliikkeelle. Käyttöönotto on tarvittaessa estettävä. Kiristä nostosilmukat. Ne on mitoitettu moottorin/vaihdemoottorin painon mukaan eikä niihin saa kiinnittää ylimääräisiä kuormia. Asennetut nostosilmukat vastaavat standardia DIN 580, jossa määritettyjä kuormia ja määräyksiä on noudatettava. Jos vaihdemoottoriin on asennettu kaksi nostosilmukkaa tai silmukkaruuvia, kuorma on kiinnitettävä molemmista silmukoista. Kiinnitysvälineen vetosuunta ei saa ylittää standardin DIN 580 mukaista 45 :n vinoutta. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia ja riittävästi mitoitettuja kuljetusvälineitä. Säilytä ne myöhempiä kuljetuksia varten. Mikäli moottoria / vaihdemoottoria ei asenneta heti, sitä on säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa. Moottoria / vaihdemoottoria ei saa säilyttää ulkona eikä tuuletinkotelon päällä. Moottoria / vaihdemoottoria voi säilyttää yhdeksän kuukautta ilman että se vaatisi erityistoimenpiteitä ennen käyttöönottoa. 2.7 Asennus Noudata luvussa "Mekaaninen asennus" olevia ohjeita! 2.8 Käyttöönotto/käyttö Tarkasta öljyn määrä ennen käyttöönottoa luvun "Tarkastus/huolto" ( sivu 82) ohjeiden mukaan. Tarkasta oikea pyörimissuunta vaihteen ollessa kytkemättömässä tilassa. Tarkkaile samalla epätavallisia hankaavia ääniä vaihteen pyöriessä. Lukitse kiila ennen koekäyttöä ilman kytkintä tai vastaavaa. Valvonta- ja suojalaitteita ei saa poistaa toiminnasta koekäytönkään ajaksi. Jos havaitset normaalista poikkeavia muutoksia (esim. nousseita lämpötiloja, melua, värähtelyjä), vaihdemoottori on tarvittaessa pysäytettävä. Selvitä syy, ota tarvittaessa yhteys SEW-EURODRIVEen. 2.9 Tarkastus / huolto Noudata luvun "Tarkastus/huolto" ohjeita! Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 9

10 3 Vaihteen rakenne Hammasvaihteen rakenne 3 Vaihteen rakenne HUOM Seuraavat kuvat ovat periaatekuvia. Ne helpottavat varaosaluettelon käyttöä. Vaihteiden kokojen ja mallien välillä voi esiintyä eroja! 3.1 Hammasvaihteen rakenne [181] [42] [41] [8] [7] [19] [43] [3] [9] [2] [12] [45] [11] [515] [516] [517] [47] [17] [6] [101] [100] [102] [59] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [20] [24] [1] [22] [59] [31] [32] [30] [5] [34] [4] [37] [506] [39] [507] [131] [508] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Väliputki [19] [20] [22] [24] [25] [30] [31] [32] [34] [37] [39] [41] Kiila Ilmanvaihtoventtiili Vaihdekotelo Silmukkaruuvi Vierintälaakeri Vierintälaakeri Kiila Väliputki Vierintälaakeri Vierintälaakeri Varmistin Varmistin [42] [43] [45] [47] [59] [88] [100] [101] [102] [131] [181] [506] Vierintälaakeri Kiila Vierintälaakeri Varmistin Sulkutulppa Varmistin Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Sulkukansi Sulkukansi Sovitelevy [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy 10 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

11 Vaihteen rakenne Lieriövaihteen rakenne Lieriövaihteen rakenne [515] [516] [517] [41] [42] [181] [506] [507] [131] [508] [3] [37] [39] [43] [5] [2] [31] [45] [4] [30] [32] [183] [20] [59] [22] [1] [161] [59] [165] [19] [160] [7] [94] [92] [93] [91] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [102] [100] [101] [81] [9] [17] [11] [6] [14] [16] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [11] [14] [16] [17] [19] [20] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Holkkiakseli Akselitiiviste Vierintälaakeri Kuusiokantaruuvi Toisiolaippa Väliputki Kiila Ilmanvaihtoventtiili [22] [25] [30] [31] [32] [37] [39] [41] [42] [43] [45] [59] [81] [88] Vaihdekotelo Vierintälaakeri Vierintälaakeri Kiila Väliputki Vierintälaakeri Varmistin Varmistin Vierintälaakeri Kiila Vierintälaakeri Sulkutulppa Nilos-rengas Varmistin [91] [92] [93] [94] [100] [101] [102] [131] [160] [161] [165] [181] [183] Varmistin Levy Jousilaatta Kuusiokantaruuvi Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Sulkukansi Sulkutulppa Sulkukansi Sulkutulppa Sulkukansi Akselitiiviste [506] [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 11

12 3 Vaihteen rakenne Kartiopyörävaihteen rakenne 3.3 Kartiopyörävaihteen rakenne [100] [102] [3] [536] [43] [537] [538] [533] [534] [535] [45] [2] [114] [20] [22] [59] [101] [42] [119] [113] [59] [25] [84] [19] [523] [522] [521] [88] [116] [89] [59] [1] [8] [7] [59] [6] [59] [83] [17] [11] [12] [9] [131] [31] [5] [37] [506] [507] [137] [508] [4] [30] [135] [132] [161] [133] [542] [543] [544] [39] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [19] [20] [22] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Väliputki Kiila Ilmanvaihtoventtiili Vaihdekotelo [25] Vierintälaakeri [30] Vierintälaakeri [31] Kiila [37] Vierintälaakeri [39] Varmistin [42] Vierintälaakeri [43] Kiila [45] Vierintälaakeri [59] Sulkutulppa [83] Nilos-rengas [84] Nilos-rengas [88] Varmistin [89] Sulkukansi [100] Vaihteen kansi [101] Kuusiokantaruuvi [102] Tiiviste [113] Uramutteri [114] Lukituslevy [116] Kierrelukite [119] Väliputki [131] Sulkukansi [132] Varmistin [133] Tukilevy [135] Nilos-rengas [161] Sulkukansi [506] Sovitelevy [507] Sovitelevy [508] Sovitelevy [521] Sovitelevy [521] Sovitelevy [522] [523] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [542] [543] [544] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy 12 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

13 Vaihteen rakenne Kierukkavaihteen rakenne Kierukkavaihteen rakenne [101] [59] [20] [131] [506] [507] [39] [137] [37] [5] [43] [30] [102] [2] [61] [59] [100] [22] [1] [19] [25] [523] [522] [521] [89] [88] [59] [7] [9] [12] [520] [519] [518] [11] [6] [1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12] [19] Hammaspyörä Pyörä Kierukka Kierukkapyörä Toisioakseli Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Kiila [20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59] [61] Ilmanvaihtoventtiili Vaihdekotelo Vierintälaakeri Vierintälaakeri Vierintälaakeri Varmistin Kiila Sulkutulppa Varmistin [88] [89] [100] [101] [102] [131] [137] [506] [507] Varmistin Sulkukansi Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Sulkukansi Tukilevy Sovitelevy Sovitelevy [518] [519] [520] [521] [522] [523] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 13

14 3 Vaihteen rakenne SPIROPLAN -vaihteen W10-W30 rakenne 3.5 SPIROPLAN -vaihteen W10-W30 rakenne [100] [101] [102] [22] [65] [66] [68] [71] [143] [72] [1] [89] [88] [521] [522] [523] [25] [6] [8] [19] [7] [250] [251] [17] [11] [518] [519] [12] [520] [9] [1] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Hammaspyörä Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Väliputki [19] [22] [25] [65] [66] [71] [72] [143] Kiila Vaihdekotelo Vierintälaakeri Akselitiiviste Vierintälaakeri Tukilevy Varmistin Tukilevy [88] [89] [100] [101] [102] [132] [183] [250] Varmistin Sulkukansi Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Varmistin Akselitiiviste Varmistin [251] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Varmistin Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy 14 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

15 Vaihteen rakenne SPIROPLAN -vaihteen W37-W47 rakenne SPIROPLAN -vaihteen W37-W47 rakenne [521] [522] [523] [88] [89] [6] [25] [22] [19] [7] [8] [518] [519] [11] [520] [12] [9] [59] [44] [133] [506] [37] [5] [59] [31] [5] [1] [33] [32] [30] [137] [2] [61] [26] [36] [1] [2] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [19] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Urakuulalaakeri Varmistin Kiila [22] [24] [25] [26] [30] [31] [32] [33] [36] [37] Vaihdekotelo Nostosilmukka Urakuulalaakeri Kotelo 1. aste Urakuulalaakeri Kiila Väliputki Varmistin Kuusiokantaruuvi Urakuulalaakeri [44] [59] [61] [68] [72] [80] [88] [89] [106] [133] O-rengas Sulkutulppa Varmistin Varmistin Varmistin Kiila Varmistin Sulkukansi Vaarnaruuvi Sovitelevy [137] [150] [183] [506] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Sovitelevy Kuusiomutteri Akselitiiviste Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 15

16 3 Vaihteen rakenne Tyyppikilpi/tyyppimerkintä 3.7 Tyyppikilpi/tyyppimerkintä Tyyppikilpi Seuraavassa kuvassa on esimerkkinä ensiönpuoleisella kannella varustettujen kartiopyörävaihteiden tyyppikilpi: Bruchsal K87 AD4 na r/min 1400/20 Mamax Nm 2700 Memax Nm 41 IM i kg M1A 70, Made in Germany CLP HC 220 Synth. Öl / 3,71l n a [r/min] Toision maksimikäyntinopeus M amax [Nm] Toision maksimivääntömomentti M emax [Nm] Ensiön maksimivääntömomentti i Vaihteen välityssuhde IM Asennusasentotiedot Tyyppimerkintä Kartiopyörävaihde Sovitteella AQ varustetussa kartiopyörävaihteessa on esim. seuraava tyyppimerkintä: K 37 /R AQA 80 /1 Versiot Laipan tunnusluku Sovitteen merkintä: esim. servomoottoreille - AQA: Kiilauralla varustettu sovite - AQH: Kiristysrengasnavalla varustettu sovite Lisälaite: esim. servovaihteille.../ R: Pienennetty kääntövälys Vaihteen koko: esim. 37 Vaihteen tyyppi: esim. K 16 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

17 Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut/apuvälineet 4 4 Mekaaninen asennus 4.1 Tarvittavat työkalut/apuvälineet Ruuviavainsarja Mahd. momenttiavain seuraavia elementtejä varten: Kiristysholkit Moottorin sovite AQH tai EWH Ensiönpuoleinen kansi, jossa ohjausolake Asennustyökalu Mahd. tasauselementit (aluslevyt, välirenkaat) Ensiö- ja toisiopuolen asennusosien kiinnitysmateriaalit Asennustahna (esim. NOCO ) Kierrelukitetta (ohjausolakkeella varustettua ensiöpuolen kantta käytettäessä), esim. Loctite 243 Normiosat eivät sisälly toimitukseen Toleranssit kokoonpanotöissä Akselin pää DIN 748 mukainen läpimittatoleranssi ISO k6 umpiakseleilla, joiden Ø 50 mm ISO m6, kun umpiakselin Ø > 50 mm ISO H7 holkkiakseleiden yhteydessä Keskiöreikä normin DIN 332 mukaan, muoto DR Laippa DIN mukainen keskitysreunan toleranssi ISO j6, kun b mm ISO h6, kun b 1 > 230 mm Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 17

18 4 Mekaaninen asennus Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset 4.2 Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset VARO! Ulos kurkottavien vaihteen osien aiheuttamat iskuvammat. Lievä loukkaantuminen! Varmista, että vaihteen/vaihdemoottorin ympärillä säilytetään riittävä turvaetäisyys. HUOMIO! Vaihteen/vaihdemoottorin vaurioituminen virheellisen asennuksen vuoksi. Mahdolliset esinevahingot! Noudata tässä luvussa annettuja ohjeita. Tarkasta, että: Vaihdemoottorin tyyppikilven tiedot vastaavat sähköverkon arvoja. Koneikko ei ole vaurioitunut kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Varmista, että seuraavat edellytykset ovat voimassa: Vakiovaihteiden yhteydessä: Ympäristön lämpötila on teknisen dokumentaation, tyyppikilven ja luvun "Voiteluaineet" ( sivu 131) voiteluainetaulukon mukainen. Käyttölaitteita ei saa asentaa, jos läheisyydessä esiintyy öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, säteilyä tms. Erikoisrakenteissa: Käyttölaite on toteutettu ympäristössä vallitsevien ehtojen mukaisesti. Noudata tyyppikilven ohjeita. Kierukka-/SPIROPLAN W-vaihteiden yhteydessä: Suuria ulkoisia massahitausmomentteja, jotka voivat kuormittaa vaihdetta regeneratiivisesti, ei saa esiintyä. [Hyötysuhteen ollessa η (regeneratiivinen) = 2 1/η < 0,5 itsepidätteinen] Servomoottoreihin tapahtuvassa asennuksessa: Käyttölaitteen saa asentaa vain, kun asennuksen jälkeen on varmistettu riittävä ilmanvaihto ylikuumenemisen välttämiseksi. Poista korroosiosuoja-aine, lika tai vastaavat huolellisesti toisioakseleista ja laippapinnoista. Käytä normaaleja liuottimia. Liuotinta ei saa päästää akselitiivisteen huulitiivisteisiin vaurioitumisvaara! Suojaa toision puoleiset akselitiivisteet hiovilta aineilta ympäristöolojen ollessa kuluttavia. 18 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

19 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus Vaihteen asennus VARO! Vaihde tai vaihdemoottori voi vaurioitua epäasiallisen asennuksen seurauksena. Mahdolliset esinevahingot! Noudata tässä luvussa annettuja ohjeita. VARO! Raskaita rakenneosia irrotettaessa on olemassa puristumisvaara. Loukkaantumisvaara. Irrota kutisteholkki asianmukaisesti. Noudata seuraavia irrotusohjeita. Vaihteeseen kohdistuvia töitä saa tehdä vain, kun se ei ole toiminnassa. Estä käyttömoottorin käynnistäminen vahingossa. Suojaa vaihde suoralta kylmältä ilmavirralta. Kondensaatio voi johtaa veden kertymiseen öljyyn. Vaihteen tai vaihdemoottorin saa asentaa vain sille määriteltyyn asennusasentoon. Noudata tyyppikilven ohjeita. Rakennekokojen W10 W30 SPIROPLAN -vaihteet ovat asennusasennosta riippumattomia. Alustarakenteen on oltava ominaisuuksiltaan seuraavanlainen: Tasainen Tärinää vaimentava Vääntöjäykkä Suurin sallittu poikkeama tasopinnasta on jalka- ja laippa-asennuksen yhteydessä (viitestandardi DIN ISO 1101): Vaihteen koko 67: enint. 0,4 mm Vaihteen koko : enint. 0,5 mm Vaihteen koko : enint. 0,7 mm Vaihteen koko : enint. 0,8 mm Kotelon jalkojen ja asennuslaipan välille ei saa muodostua jännityksiä. Ota huomioon sallitut säteis- ja aksiaalivoimat! Sallittujen säteis- ja aksiaalivoimien laskemiseksi, ks. vaihde- tai vaihdemoottoriluettelossa oleva luku "Projektointi". Kiinnitä vaihdemoottorit laatuluokan 8.8 mukaisilla ruuveilla. Kiinnitä seuraavat vaihdemoottorit laatuluokan 10.9 mukaisilla ruuveilla: RF37, R37F, kun laippa-ø = 120 mm RF37, RF47, R47F, kun laippa-ø = 140 mm RF57, R57F, kun laippa-ø = 160 mm FF, FAF, KF, KAF, kun laippa-ø = 250 mm sekä RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 19

20 4 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus HUOM Öljynpinnan tarkastusruuveihin ja öljyntyhjennysruuveihin tulee päästä esteettömästi käsiksi! Tarkasta samalla myös, että voiteluaine on täytetty asennusasennon mukaisesti (ks. luku "Voiteluaineiden täyttömäärät" ( sivu 133) tai tyyppikilvessä ilmoitetut tiedot). Vaihteisiin on tehtaalla lisätty vaadittu öljymäärä. Öljymäärän tarkastusruuvista mitattaessa voi esiintyä vähäisiä asennusasentokohtaisia poikkeamia, jotka ovat valmistustoleranssin puitteissa sallittuja. Sovita asennusasentoa muutettaessa voiteluaineen täyttömäärä ja ilmausventtiilin asento muutosta vastaavasti. Noudata siinä tapauksessa luvun "Voitelaineiden täyttömäärät" ( sivu 133) sekä luvun "Asennusasennot" ( sivu 101) ohjeita. Mikäli K-vaihteiden asennusasentoa muutetaan asentoon M5 tai M6 tai näiden sisällä asennosta toiseen, kehotamme kääntymään SEW-asiakaspalvelun puoleen. Mikäli rakennekokoa S47 S97 olevien S-vaihteiden asennusasento muutetaan asentoon M2 ja M3, kehotamme kääntymään SEW-asiakaspalvelun puoleen. Kun vaihteen ja käytettävän koneen välillä on sähkökemiallisen korroosion vaara, käytä niiden välissä 2-3 mm:n paksuisia muovisia välilevyjä. Käytetyn muovin sähköisen resistanssin tulee olla < 10 9 Ω. Sähkökemiallista korroosiota voi esiintyä eri metallien, kuten esimerkiksi valuraudan ja ruostumattoman teräksen välillä. Käytä ruuvien yhteydessä muovisia aluslevyjä! Maadoita myös kotelo käytä moottorin maadoitusruuveja. 20 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

21 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus Kiinnitysruuvien kiristysmomentit Kiristä vaihdemoottorit seuraavilla kiristysmomenteilla: Kiristysmomentti ruuvi / mutteri Ruuvi / mutteri Lujuusluokka 8.8 [Nm] M6 11 M8 25 M10 48 M12 86 M M M M M M M M Kiristä alla mainitut laipparakenteiset vaihdemoottorit seuraavilla korotetuilla kiristysmomenteilla: Kiristysmomentti ruuvi / mutteri Ruuvi / mutteri Laippa Vaihde Lujuusluokka 10.9 [Nm] 120 RF37 M RF37, RF47 M RF57 M ZR RZ37 M ZR RZ47 M ZR RZ57 M ZR RZ67 M ZR RZ77 M ZR RZ87 M FF77, KF77, FAF77, KAF77 M Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 21

22 4 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus Vaihteen kiinnitys HUOM Mikäli laippamallisia tai jalka-/laippamallisia vaihteita käytetään yhdessä VARIBLOC -variaattorimoottoreiden kanssa, asiakkaan luona tapahtuvaan laipan kiinnitykseen on käytettävä laatuluokan 10.9 ruuveja. Laipan ja asennuspinnan välisen kitkasulkeisuuden parantamiseksi on suositeltavaa käyttää anaerobista alatiivistettä tai anaerobista liimaa. Jalkarakenteinen vaihde B14-laipparakenteinen ja/tai holkkiakselilla varustettu vaihde Seuraavassa taulukossa on esitetty jalkarakenteisten vaihteiden kierrekoot eri vaihdetyyppejä ja rakennekokoja varten: Ruuvi R / R..F RX F / FH..B / FA..B Vaihteen tyyppi K / KH..B / KV..B / KA..B M /20 M8 17/27/37 27/ /37/47 M /47 47/57 M12 47/57/ /67 57/67 67 M16 77/87 77/87 77/ M / M M /167 M36 147/ /157/187 Seuraavassa taulukossa on esitetty B14-laipparakenteisten ja/tai holkkiakselilla varustettujen vaihteiden kierrekoot eri vaihdetyyppejä ja rakennekokoja varten: Vaihteen tyyppi Ruuvi RZ FAZ / FHZ KAZ / SA / WA KHZ / KVZ SAZ / SHZ M6 07/17/ /20/30 1) M8 37/47 27/37/47 37/47 47/57 37 M10 57/67 47 M12 77/87 57/67/77 57/67/77 67/77 M16 87/97 87/97 87/97 M20 107/ /127 M ) W30-mallin CMP-moottoriin tapahtuvassa suorassa asennuksessa tai sovitteen EWH.. avulla tapahtuvassa asennuksessa kierteen kooksi muuttuu M8. S W 22 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

23 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus 4 B5-laipparakenteinen vaihde Seuraavassa taulukossa on esitetty B5-laipparakenteisten vaihteiden kierrekoot eri vaihdetyyppejä ja rakennekokoja ja laipan halkaisijoita varten: Laippa-Ø [mm] Ruuvi RF / R..F / RM FF / FAF / FHF Vaihteen tyyppi KF / KAF / KHF / KVF SF / SAF / SHF WF / WAF 80 M M M6 07/17/ /20/30/ M8 07/17/27/37/ M8 07/17/27/37/47 27/ /47 30/37/ M10 37/47/57/ / M12 57/67/77/87 57/67 57/ M12 67/77/ M16 77/87/97/ M16 97/107/137/147 97/107 97/ M16 107/137/147/ M20 147/ Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 23

24 4 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus Asennus kosteisiin tiloihin tai ulos Kosteissa tiloissa tai ulkona käytettävät moottorit toimitetaan pintasuojauksella varustettuina rakenteina. Mahdollisesti syntyneet maali- tai lakkapinnan vauriot (esim. ilmausventtiilissä tai nostosilmukoissa) tulee korjata. Kun moottorit asennetaan adapteriin AM, AQ ja käynnistys- ja liukukytkimiin AR, AT, laippapinnat on tiivistettävä sopivalla valmisteella, esim. Loctite 574:llä. Ulos asennettava vaihde on suojattava suoralta auringonsäteilyltä. Tarvittavat suojukset, esim. katteet, katot tai vastaavat on asennettava! Vältä ylikuumenemista. Käyttäjäyrityksen on varmistettava, että vieraat esineet (esim. putoavat kappaleet) eivät vaikuta vaihteen toimintaan Vaihteen huohotus Seuraavia vaihteita ei tarvitse ilmata: R07 asennusasennoissa M1, M2, M3, M5 ja M6 R17, R27 ja F27 asennusasennoissa M1, M3, M5 ja M6 SPIROPLAN W10-, W20-, W30-vaihteet SPIROPLAN W37-, W47-vaihteiden asennusasennoissa M1, M2, M3, M5, M6 SEW-EURODRIVE toimittaa kaikki muut vaihteet asennusasentojen mukaisesti asennetulla ja aktivoidulla ilmausventtiilillä varustettuina. Poikkeukset: 1. SEW toimittaa seuraavat vaihteet tarkoitukseen varattuun ilmausreikään asennetulla sulkutulpalla varustettuina: Asennusasennoltaan kääntyvät vaihteet, jos mahdollista Vinoon asentoon asennettavat vaihteet Ilmausventtiili sijaitsee moottorin liitäntärasiassa. Ennen käyttöönottoa korkeimmassa kohdassa sijaitseva sulkutulppa on vaihdettava mukana toimitettuun ilmausventtiiliin. 2. SEW toimittaa ilmausventtiilin erikseen muovipussiin pakattuna erillisvaihteisiin, jotka vaativat ensiöpuolen ilmausta. 3. SEW toimittaa rakenteeltaan umpinaiset vaihteet ilman ilmausventtiiliä. 24 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/2013 20070268 / FI SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 07/2011 17012546

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Käyttöohje. Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Painos 05/2004 A6.B01 11226935 / FI

Käyttöohje. Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Painos 05/2004 A6.B01 11226935 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W A6.B01 Painos 05/2004 11226935 /

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Teollisuuskäyttöön tarkoitetut planeettavaihdemoottorit Sarja P002 P082 Vääntömomenttiluokat 24 359 knm Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Räjähdyssuojatut vaihteet Vaihdetyypit R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W 11/2002. Käyttöohje 1055 5331 / FI

Räjähdyssuojatut vaihteet Vaihdetyypit R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W 11/2002. Käyttöohje 1055 5331 / FI Räjähdyssuojatut vaihteet Vaihdetyypit R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W 04/2000 Painos 11/2002 Käyttöohje 1055 5331 / FI SEW-EURODRIVE Sisällysluettelo 1 Tärkeää tietää... 5 2 Turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 09/2012 20050666

Lisätiedot

Vaihteet Vaihdetyypit R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Painos 04/2000. Käyttöohje 10552839 / FI

Vaihteet Vaihdetyypit R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W. Painos 04/2000. Käyttöohje 10552839 / FI Vaihteet Vaihdetyypit R..7, F..7, K..7, S..7, Spiroplan W Painos 04/2000 07/2002 Käyttöohje 10552839 / FI SEW-EURODRIVE Sisällys 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 3 Vaihteen rakenne... 7

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Räjähdyssuojatut teollisuusvaihteet Planeettavaihdemoottorit Sarja P002 P082 Julkaisuajankohta 11/2010 17045339

Lisätiedot

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214*

Korjaus. Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8 knm knm * _1214* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21334315_1214* Korjaus Teollisuusvaihteet Sarjan X.. hammaspyörä- ja kartiohammaspyörävaihteet Vääntömomenttiluokat 6.8

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C..

Asennus- ja käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Julkaisuajankohta 09/2012 20051077 / FI SEW-EURODRIVE Driving

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344

OFIX. Lukitusholkit. Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177. Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 OFIX Lukitusholkit Pyymosantie 4, 01720 VANTAA puh. 09-2532 3100 fax 09-2532 3177 e-mail: konaflex@konaflex.fi Hermiankatu 6 G, 33720 TAMPERE puh. 09-2532 3190 fax 03-318 0344 Internet: www.konaflex.fi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *21932891_0515* Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Painos 05/2015 21932891/FI

Lisätiedot

Käyttöohje. Planeettavaihteet Tyyppisarja P..RF.., P..KF.. Julkaisuajankohta 06/2006 GD140000 11359846 / FI

Käyttöohje. Planeettavaihteet Tyyppisarja P..RF.., P..KF.. Julkaisuajankohta 06/2006 GD140000 11359846 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Planeettavaihteet Tyyppisarja P..RF.., P..KF.. GD140000 Julkaisuajankohta 06/2006 11359846 /

Lisätiedot

Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C..

Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Painos 08/2009 16806530 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907

Vetokoneiston päivityssarja GreensPro viheriöjyrä, mallit 44905, tai 44907 Form No. Vetokoneiston päivityssarja GreensPro 00 -viheriöjyrä, mallit 44905, 44906 tai 44907 Mallinro: 7-5899 Mallinro: 7-5907 8-69 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje

Pumpunkannatin Käyttö-/asennusohje 1/ on sähkömoottorin ja hydraulipumpun välinen liitäntäelementti. Pumpunkannattimia valmistetaan alumiinista, harmaasta valuraudasta, muovista ja teräksestä. Sisällysluettelo 1 Ohjeet 2 1.1 Yleisohjeita

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit

Sisällysluettelo. Suureet ja yksiköt & Käytetyt symbolit Sisällysluettelo sivu Käyttökerroin... 2 Kierukkavaihteen valinnassa ja asennuksessa huomioitava... 2 Kierukkavaihdemoottorit ja Kierukkavaihteet... 3 Vaihtoehtoiset rakenteet... 4 Välityssuhde- ja moottorisovitevaihtoehdot...

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh.

KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6. SKS-mekaniikka Oy. Martinkyläntie 50, PL 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. KIINNITYSHOKIT KORJATTU PAINOS maaliskuu 1998 KETJU- JA HIHNAKÄYTÖT 6 SKS-mekaniikka Oy artinkyläntie 50, P 122, 01721 Vantaa, http://www.sks.fi, faksi 852 6824, puh. *852 661 Etelä-Suomi artinkyläntie

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI

Korjausliite. Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV. Julkaisuajankohta 07/2004 LA410000 11446331 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikkan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR/DV/DT, asynkroniset servomoottorit CT/CV LA410000 Julkaisuajankohta

Lisätiedot

Tyyppi Kategoria Referenssi

Tyyppi Kategoria Referenssi (Sivu of 6) Tyypit V, VS ja VS Koot 0-460 Alkuperäinen asennusohje on englannin kielinen ATE (Atmosphere Explosibles) määrittää säännökset laitteiden tai komponenttien käytöstä räjähdysvaarallisissa tiloissa.

Lisätiedot

Kiilahihnakäytön asentaminen

Kiilahihnakäytön asentaminen Kiilahihnakäytön asentaminen Liite puhaltimen käyttö- ja huolto-ohjeeseen Sisältö Kiilahihnakäyttö... 1 1.1.1 Linjaus... 3 1.1.2 Kiristys... 3 1.1.3 Hihnojen varastointi... 5 1.1.4 Purkaminen... 5 1.1.5

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Fiat 500 1,2 l, moottorikoodi 169 A4.000 ContiTech kertoo, miten vältät virheet hihnanvaihdon yhteydessä Hammashihnan

Lisätiedot

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 FI SUOMI 1 YLEISTÄ Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS. Ohjeita on

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Nord-Lockin X-sarjan aluslevyt

KÄYTTÖOHJE Nord-Lockin X-sarjan aluslevyt KÄYTTÖOHJE Nord-Lockin X-sarjan aluslevyt RUUVILIITOKSET 3 ASENNUSOHJEET 4 TEKNISET TIEDOT 5 KIRISTYSMOMENTIT 5 AINUTLAATUNEN JÄRJESTELMÄ, JOKA ESTÄÄ RUUVILIITOSTEN AVAUTUMISEN JA LÖYSTYMISEN Nord-Lockin

Lisätiedot

FI B 1000. Vaihde. Käyttö- ja asennusohje

FI B 1000. Vaihde. Käyttö- ja asennusohje FI B 1000 Vaihde Käyttö- ja asennusohje Vaihde Käyttö- ja asennusohje Yleisiä turvallisuus- ja käyttöohjeita 1. Yleistä Toiminnassa olevassa laitteessa saattaa riippuen olla jännitteisiä, paljaita ja joskus

Lisätiedot

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10

STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 STIGA VILLA 85 M 8211-3013-10 A 1. 5. B 2. 6. 3. 7. 4. 8. 2 9. 10. Z X 11. V W Y Denna produkt, eller delar därav, omfattas av följande mönsterskydd: This product, or part of it, is covered by the following

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli

Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli RAKENNUSOHJE Moottorin takakansi, tiiviste, ruuvi ja käynnistinakseli 295 Lehden nro 69 mukana sait seitsemän uutta osaa, jotka kuuluvat mittakaavan 1:7 F2007 autosi GX-21-moottorin mekaaniseen kokonaisuuteen.

Lisätiedot

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje

MASADOOR. autotallinovet. Asennusohje MASADOOR autotallinovet Asennusohje Tämä asennusohje on tehty ammattitaitoisen asentajan käyttöön. Ohjeessa on piirroksia, joissa on komponentteja, joita ei aina oveen asenneta. Ennen asennuksen aloittamista

Lisätiedot

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet

DL-LÄMPÖLAMPPU. Asennus- ja käyttöohjeet DL-LÄMPÖLAMPPU Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Rakenne ja mallit... 4 4. Asennus... 4 4.1 Lampun sijoitus...4 4.2 Asennustapoja...5 4.3 Lampun kokoaminen...6

Lisätiedot

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08

Nestekaasuputkistot LPG. Asennusohje. LPG-liitin teräsvahvistenauhojen 8.04.01 kiinnityksellä 04.08 SISÄLTÖ 1.0 Johdanto 1.1 Yleisohjeita 1.2 Putkityypit 1.3 Liittimet 2.0 Putken pään valmistelu 2.1 Putken pään oikaisu 2.2 PE-vaipan poistaminen 2.3 Terässidosnauhan lyhentäminen 2.4 Kiristyslaipan asettaminen

Lisätiedot

CSEasyn toimintaperiaate

CSEasyn toimintaperiaate CSEasyn toimintaperiaate Pultti (6x) Rajoitinkappale Tavallinen vanne CSEasy-rengas CSEasy-sovitin Puristuslevy Sisäsovitin koostuu kolmesta esiasennetusta lohkosta ja yhdestä esiasennetusta kumisesta

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc

PM-6.0 Koottuna. PM-6.0 Pikaopas. mcd020fi_pm60_v1.doc 1 Tässä dokumentissa esitetty seuraavia osakokoonpanoja tilausnumeroineen yleisistä kulutusosista ja huolto-ohjeita laitteen kunnossapitoon: SIVU 1. SIVU 2. SIVU 3. SIVU 4. SIVU 5. SIVU 6. SIVU 7. SIVU

Lisätiedot

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna

Käyttöohje Kytkin - Henkilöautot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Keskitystuurna Tuotenumero 4200 080 560 Sisällys 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja säätäminen...

Lisätiedot

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje

SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 0256350/1 IM-P025-02 ST Issue 1 SM45 bi-metallinen lauhteenpoistin Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut servo-kartiopyörävaihteet BSF.. Painos 11/2005 GB112100 11385146 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut servo-kartiopyörävaihteet BSF.. Painos 11/2005 GB112100 11385146 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut EX Räjähdyssuojatut servo-kartiopyörävaihteet BSF.. GB112100 Painos 11/2005 11385146 / FI Käyttöohje

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 0-40 / 0-80 BAR 0-600 / 0-1200 PSI Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 1 10-2015 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje VARIBLOC -variaattorit ja lisävarusteet

Asennus- ja käyttöohje VARIBLOC -variaattorit ja lisävarusteet Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje VARIBLOC -variaattorit ja lisävarusteet Julkaisuajankohta 09/2012 20044267 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

3590050/2 IM-P359-01 CH Issue 2 DN15 - DN100 QL43D, QL43M, QL73D ja QL73M kolmitieventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuustiedote 2. Toiminta 3. Asennus ja käyttöönotto 4. Huolto 5. Varaosat

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Akselikytkimet & Kiinnitysholkit

Akselikytkimet & Kiinnitysholkit Akselikytkimet & Kiinnitysholkit Akselikytkimen valinnassa on hyvä ottaa huomioon seuraavat asiat: Akselikytkimet Onko radiaalista virhettä? Kuinka suurta momenttia siirretään? Kuinka suurta kierrosnopeutta

Lisätiedot

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36

GESTRA. GESTRA Steam Systems NRG Käyttöohje Pintaelektrodi NRG 16-36 GESTRA GESTRA Steam Systems NRG 16-36 Käyttöohje 818470-00 Pintaelektrodi NRG 16-36 ; NRG 16-36 Mitat Mitat: mm Kattilan seinämä DN 100, DN 0, DN 50 0 1500 100 NW 90 10 0-5 Esim. Supistuskappale K 88,9

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. BPW-tukijalka ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BPW-tukijalka Sisällysluettelo Sivu Yleiset turvallisuusohjeet...3 Käyttötarkoitus...4 Asennusohje...5 Käyttöohje...6 Voitelu- ja huolto-ohje...8 Tekniset tiedot...10 BPW-tyyppikilpi...11

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi)

Asennusja käyttöohje. Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835. 408110 (fi) Asennusja käyttöohje Pultattava kaatoallas 4950x2325 & 4950x2835 408110 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 Painos 08/2011 19297335 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. BeQuem 30-poltin ketjuvetoiseksi

ASENNUSOHJE. BeQuem 30-poltin ketjuvetoiseksi ASENNUSOHJE BeQuem 30-poltin ketjuvetoiseksi YLEISTÄ Lue asennusohje huolellisesti läpi ennen työn aloittamista ja seuraa sitä tarkasti vaihe vaiheelta työn etenemisen aikana Varmista, että olet saanut

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Puutavarahylly

Asennus- ja käyttöohje. Puutavarahylly Asennus- ja käyttöohje Puutavarahylly Asennustyökalut 13 mm hylsy 16 mm hylsy 17 mm hylsy 18 mm hylsy 10 mm betonipora, mutterin- tai ruuvinväännin Vesivaaka, linjalaser tai vaaituskone Poravasara tai

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen

ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen ContiTech: Asiantuntijavinkkejä hammashihnojen vaihtamiseen Yksityiskohtaiset ohjeet, Ford Galaxy (WRG) 2000 2006, 1,9 l 85 kw, moottorikoodi AUY, mallivuodesta 2003 alkaen Hammashihnasarjat CT1028K3,

Lisätiedot

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04

STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 STIGA VILLA 102M 8211-3028-04 O (x4) M (x4) N (x4) P (x4) J (x2) S (x4) U (x2) T (x2) X (x2) V (x2) Y (x2) Q (x4) 1. O M N P Q J T U R S 2. S C B C D 3. 7. 4. 8. F G 5. 9. 6. 10. 11. 15. 12. 16. 13. 17.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125

KÄYTTÖOHJEET. Köysivintturi Tyypip 220.0, , , , , ,125 KÄYTTÖOHJEET Köysivintturi Tyypip 0.0,3 0.0,5 0.0,75 0. 0. 0.3 4.0,5 40.0,08 40.0,5 Sisällysluettelo. Tärkeitä turvallisuusohjeita 6. Köyden kiinnittäminen. Tekniset tiedot 7. Käyttö 3. Yleistä 8. Huolto

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla

Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Santex Huone 81 kiinteällä Santex-katolla ja näkyvällä vesikourulla Lue koko asennusohje, ennen kuin aloitat asennuksen. Tämä on näkyvällä vesikourulla varustetun Santex-huoneen 81 ohjeellinen asennusohje.

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1

Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 Asennus- ja huolto-ohjeen käännös 10/15 1 TURVALLINEN JA OIKEA KÄYTTÖ Laitteen turvallinen ja luotettava käyttö edellyttää näiden ohjeiden tarkkaa noudattamista. Ohjeiden noudattamatta jättäminen tai laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut servo-planeteettavaihteet PSF.. Julkaisuajankohta 11/2005 GB111100 11384735 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut servo-planeteettavaihteet PSF.. Julkaisuajankohta 11/2005 GB111100 11384735 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut EX Räjähdyssuojatut servo-planeteettavaihteet PSF.. GB111100 Julkaisuajankohta 11/2005 11384735

Lisätiedot

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje

RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1180650/1 IM-P118-03 ST Issue 1 RP31 ja RP32 mäntäventtiilit Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Toiminta 6. Huolto 7. Varaosat IM-P118-03

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET C-SARJAN PUHALTIMILLE 1 Keskipakoispuhallin C-sarja Näiden ohjeiden tulee aina olla puhallinta käyttävän henkilöstön saatavilla. Ennen asennusta ja kytkemistä tulee seuraavat ohjeet

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.

Turvallisuus. Asennuksessa tarvittavat työkalut. Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä. Kuomun asennusohje Turvallisuus Kuomun asentamisessa tarvitaan kaksi (2) henkilöä.! kuomun nostaminen, siirtäminen ja kääntäminen kevennysjousien asentaminen tuulihaan asentaminen varmistettava peräkärryn

Lisätiedot

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET

Allround-silta. ARS-asennusohje LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET Allround-silta LAYHER -TELINEJÄRJESTELMÄ ARS-asennusohje RAKENNAMME TURVALLISET TYÖOLOSUHTEET 1 1. JOHDANTO Asennuksessa on käytettävä ainoastaan Layherin alkuperäisosia. Ennen asennusta tarkasta huolella

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE

SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE SAVUKAASUPUHALTIMIEN ASENNUS JA HUOLTO-OHJE LAITTEEN KÄYTÖSTÄ JA HUOLLOSTA VASTAAVALLE MIRACO OY 37800 TOIJALA puh. 03-5423205 fax. 03-5424243 YLEISTÄ 1. Puhallin tulee tarkistaa kuljetuksen aikana syntyneiden

Lisätiedot

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop

GESTRA Steam Systems VK 14, VK 16. Suomi. Käyttöohje 818583-02. Virtauksenosoittimet Vaposkop GESTRA Steam Systems VK 14 VK 16 FI Suomi Käyttöohje 818583-02 Virtauksenosoittimet Vaposkop VK 14, VK 16 Sisältö Tärkeitä ohjeita Sivu Määräystenmukainen käyttö...4 Turvaohjeet...4 Vaara...4 Huomio...4

Lisätiedot

Tyyppisarjan MC.. teollisuusvaihteet 07/2003. Käyttöohje 1056 0130 / FI

Tyyppisarjan MC.. teollisuusvaihteet 07/2003. Käyttöohje 1056 0130 / FI Tyyppisarjan MC.. teollisuusvaihteet 04/2000 Painos 07/2003 Käyttöohje 1056 0130 / FI SEWEURODRIVE Sisällys 1 Tärkeää tietää... 4 2 Turvallisuusohjeita... 5 2.1 Teollisuusvaihteiden kuljetus... 6 2.2 Korroosionesto

Lisätiedot

Päivitetty / JAJ MAV KITKALIITOSHOLKIT

Päivitetty / JAJ MAV KITKALIITOSHOLKIT Päivitetty 18.9.2013 / JAJ MAV KITKALIITOSHOLKIT MAV KITKALIITOSHOLKIT MAV on vuonna 1989 perustettu italialainen, korkeatasoisten kitkaliitosholkkien valmistaja. He suunnittelevat ja valmistavat kaikki

Lisätiedot

Lumination LED-valaisimet

Lumination LED-valaisimet GE Lighting Solutions Asennusohje Lumination LED-valaisimet LED-riippuvalaisin (EP14-sarja) Ominaisuudet Pitkä käyttöikä (50 000 tuntia) 5 vuoden takuu IP30 Kuivien tilojen luokitus ENNEN KUIN ALOITAT

Lisätiedot

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite

Kytkin - Hyötyajoneuvot Sivuttaisheiton tarkastuslaite Tuotenumero 184200 080580 Sisällys Käyttöohje 1. Esipuhe... 1 2. Toimituksen sisältö... 2 3.... 2 3.1 Sivuttaisheiton tarkastuslaitteen asennus... 3 3.2 Kytkinlevyn asennus... 4 3.3 Mittarin asennus ja

Lisätiedot

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje

Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN. Asennus- ja käyttöohje Laajennusmoduuli EM 111 Typ E20/F20/Jxx FIN Asennus- ja käyttöohje 1. Symbolien selitykset 2. Sisällysluettelo Ohje 1. Symbolien selitykset.........2 2. Sisällysluettelo..............2 3. Yleisiä turvallisuusohjeita.....3

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

Asennusohje aurinkopaneeliteline

Asennusohje aurinkopaneeliteline Asennusohje aurinkopaneeliteline Sisällysluettelo 1. Kehikon kokoonpano ja kiinnitys kattoon...3 2. Aurinkopaneelien asennus...4 3. Aurinkopaneelien sähköinen kytkentä...7 3.1 Kytkentä pienjänniteverkkoon...7

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti

Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Valmis 8 m alumiinitelinepaketti Ota peräkärry hinaukseen! www.ramirent.fi www.ramirent.fi Peräkärryn sisältö Telinepaketti koostuu Instant Span 300 7,9 m korkeasta alumiinitelineestä, joka on valmiiksi

Lisätiedot

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin

82 437 949 A402 FIN. Kahdenkäden rasvapuristin 82 437 949 A402 FIN Kahdenkäden rasvapuristin FIN Käyttöohje Kahdenkäden rasvapuristin Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 3 1.1 Asianmukainen käyttö 3 1.2 Rakenne ja toimintakuvaus 3 1.3 Käyttöalue 3 1.4

Lisätiedot

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI

Käyttöohje. Kytkentävahvistin N00..A N05..A 701692/01 06/03 SUOMI Käyttöohje SUOMI Kytkentävahvistin N00..A N0..A 7069/0 06/03 Ohjeet turvallista käyttöä varten räjähdysvaarallisilla alueilla Käyttö Luonnostaan vaarattomia virtapiirejä sisältäviä laitteita on tarkoitus

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Kääntötoimilaitteet 2SC5

Kääntötoimilaitteet 2SC5 Kääntötoimilaitteet 2SC5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio.

Työkalukotelo B KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO. Malli ; sopii seuraaviin korkeisiin maaliruiskuihin: A-versio. KÄYTTÖOHJEET -- OSALUETTELO KÄYTTÖOHJEET Tämä käyttöohjekirja sisältää tärkeitä varoituksia ja tietoja. LUE JA SÄILYTÄ Ensivalinta kun laatu ratkaisee.z 308--817B A-versio Työkalukotelo Malli 240--148;

Lisätiedot

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL

ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL ABT VAIJERIVINTTURI NOSTOON VAVIN300EL, VAVIN500EL, VAVIN1000EL JA VAVIN3500EL 1. Käyttö Vinssi on tehty käytettäväksi varastoissa, rakennuksilla jne. Vinssejä on sekä 230V että 400V käyttöjännitteelle,

Lisätiedot

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120

Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asennusohje SILVER C RX/CX, koot 100/120 Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 Sisällys 1. Asennus...3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Haalaus... 3 1.3 Mukana toimitetut

Lisätiedot

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä

Ruuviliitokset. Yleistä tietoa ruuviliitoksista. Kitkaliitoksen ja muotoliitoksen yhdistelmä Yleistä tietoa ruuviliitoksista Yleistä tietoa ruuviliitoksista Ruuviliitokset voidaan tehdä kitkaliitoksina, muotoliitoksina tai näiden kahden yhdistelmänä. Kitkaliitos vaatii noin 10 kertaa enemmän ruuveja

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. BeQuem 50-poltin ketjuvetoiseksi

ASENNUSOHJE. BeQuem 50-poltin ketjuvetoiseksi ASENNUSOHJE BeQuem 50-poltin ketjuvetoiseksi 2 OSAT JA TYÖKALUT YLEISTÄ Lue asennusohje huolellisesti läpi ennen työn aloittamista ja seuraa sitä tarkasti vaihe vaiheelta työn etenemisen aikana Varmista,

Lisätiedot

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet JLI Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus, Verholevyjen

Lisätiedot

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS!

Akkujen ylläpito. Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Yleistä akkujen ylläpidosta Yleistä akkujen ylläpidosta VAROITUS! Akut sisältävät syövyttävää happoa. Tämän vuoksi on oltava varovainen sekä käytettävä asianmukaisia suojavarusteita työskenneltäessä akkujen

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot