Asennus- ja käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja käyttöohje"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/ / FI

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia Turvaohjeiden rakenne Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Tekijänoikeusmerkintä Tuotenimi ja tavaramerkit Turvaohjeita Huomautuksia Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Muut voimassa olevat dokumentit Kuljetus / varastointi Asennus Käyttöönotto/käyttö Tarkastus / huolto Vaihteen rakenne Hammasvaihteen rakenne Lieriövaihteen rakenne Kartiopyörävaihteen rakenne Kierukkavaihteen rakenne SPIROPLAN -vaihteen W10-W30 rakenne SPIROPLAN -vaihteen W37-W47 rakenne Tyyppikilpi/tyyppimerkintä Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut/apuvälineet Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset Vaihteen asennus Umpiakselinen vaihde Momenttituki alennusvaihteiden yhteydessä Alennusvaihteet, varustettuina akselin kiilauralla tai urituksella Kutisteholkilliset alennusvaihteet Alennusvaihteet, joissa kutisteholkki TorqLOC Suojakannen asennus AM-adapterin kytkentä AQ.-adapterin kytkentä Adapteri EWH Ensiöpuolen kansi AD Lisävarusteet Käyttöönotto Öljyn määrän tarkastaminen Näennäisvuoto akselitiivisteissä Kierukka- ja SPIROPLAN W-vaihteiden käyttöönotto Hammas-/lieriö-/kartiopyörävaihteet Takaisinpyörintäesteellä varustetut vaihteet Komponentit, joissa on fluorikautsukkipohjaista elastomeeria Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 3

4 Sisällysluettelo 6 Tarkastus / huolto Vaihteiden tarkastus- ja huoltotöiden valmistelut Tarkastusvälit/huoltovälit Voiteluaineen vaihtovälit Adapterin AL / AM / AQ. / EWH tarkastus-/huoltovälit Ensiönpuoleisen kannen AD tarkastus-/huoltotoimet Vaihteen tarkastus-/huoltotoimet Asennusasennot Asennusasentojen nimikkeet Tehohäviöt Asennusasento MX Yleisasennusasento M Asennusasennot SPIROPLAN -vaihteissa Selitykset Hammasvaihdemoottorit R Hammasvaihdemoottorit RX Lieriövaihdemoottorit F Kartiopyörävaihdemoottorit K Kierukkavaihdemoottorit S SPIROPLAN W -vaihdemoottorit Tekniset tiedot Pitkäaikaisvarastointi Voiteluaineet Toimintahäiriöt Vaihde Adapteri AM / AQ. / AL / EWH Ensiöpuolen kansi AD Huoltopalvelu Hävittäminen Osoiteluettelo Hakemisto Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

5 Yleisiä ohjeita Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia 1 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia Dokumentaatio on tuotteen tärkeä osa ja sisältää sen käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Dokumentaatio on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka suorittavat tuotteeseen kohdistuvia pystytys-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä. Dokumentaation on oltava käytettävissä luettavassa kunnossa. Varmista, että laitteistosta ja sen käytöstä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet dokumentaation kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 1.2 Turvaohjeiden rakenne Merkkisanojen merkitys Seuraavassa taulukossa näkyy merkkisanojen tasot ja niiden tarkoitus, kun niitä käytetään ilmaisemaan turvaohjeita tai esinevahinkovaroituksissa ja muissa ohjeissa. Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä loukkaantuminen HUOMIO! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM Hyödyllinen ohje tai vihje: Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä Osiokohtaisten turvaohjeiden rakenne Osiokohtaiset turvaohjeet eivät vain koske jotain tiettyä toimenpidettä, vaan useita saman aihepiirin toimenpiteitä. Käytetyt kuvasymbolit viittaavat joko yleiseen tai johonkin tiettyyn vaaraan. Tässä näkyy osiokohtaisen turvaohjeen rakenne: MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi Sisällytettyjen turvaohjeiden rakenne Sisällytetyt turvaohjeet on sisällytetty suoraan työ- tai käsittelyohjeeseen ennen vaarallista työ- tai käsittelyvaihetta. Tässä näkyy sisällytetyn turvaohjeen rakenne: MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 5

6 1 Yleisiä ohjeita Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset 1.3 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue dokumentaatio ennen kuin käytät laitetta! 1.4 Vastuun rajoitus Dokumentaation noudattaminen on perusedellytys tyyppisarjojen R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W vaihteiden turvalliselle käytölle ja toiminnalle sekä ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamiselle. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on dokumentaation noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 1.5 Tekijänoikeusmerkintä 2012 SEW-EURODRIVE. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki myös osittainen kopiointi, muokkaaminen, levittäminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä. 1.6 Tuotenimi ja tavaramerkit Tässä painotuotteessa mainitut merkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 6 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

7 Turvaohjeita Huomautuksia 2 2 Turvaohjeita Seuraavia perusturvallisuusohjeita noudattamalla vältetään henkilö- ja omaisuusvahingot. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että näitä periaatteellisia turvaohjeita noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet asianomaiset dokumentit kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet niiden sisällön. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 2.1 Huomautuksia Seuraavat turvaohjeet koskevat ennen kaikkea seuraavien komponenttien käyttöä: tyyppisarjojen R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W vaihteet. Vaihdemoottoreiden käytössä on noudatettava lisäksi käyttöohjeeseen sisältyviä turvaohjeita koskien seuraavaa osaa: Moottorit Ota myös huomioon näiden dokumenttien yksittäisissä luvuissa olevat lisäturvaohjeet. 2.2 Yleistä VAROITUS! Moottoreissa ja vaihdemoottoreissa voi olla toiminnan aikana niiden kotelointiluokan mukaisesti jännitteisiä, eristämättömiä (liittimen/liitäntäkotelon ollessa auki) ja mahdollisesti myös liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Kuolema tai vakava loukkaantuminen Vain koulutetut henkilöt saavat kuljettaa, varastoida, asentaa, liittää, ottaa käyttöön, huoltaa ja kunnostaa laitteita ja niiden osia, ja silloin on ehdottomasti otettava huomioon: Voimassa olevat yksityiskohtaiset käyttöohjeet Moottorin/vaihdemoottorin varoitus- ja ohjekilvet Kaikki muut käyttölaitteeseen kuuluvat suunnitteludokumentit, käyttöönottoohjeet ja kytkentäkaaviot Laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset Kansalliset/alueelliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset Älä koskaan asenna viallisia tuotteita Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. Tarvittavan suojuksen tai kotelon luvattomasta poistosta, ohjeiden vastaisesta käytöstä sekä virheellisestä asennuksesta tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja esinevahinkoja. Katso lisätietoja tästä dokumentaatiosta. Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 7

8 2 Turvaohjeita Kohderyhmä 2.3 Kohderyhmä Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat suorittaa mekaanisia töitä. Ammattitaitoisilla henkilöillä tarkoitetaan näissä dokumenteissa henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen rakenteeseen, mekaaniseen asennukseen, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Mekaniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi mekaanikko tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkinto Tämän käyttöohjeen tuntemus Vain ammattitaitoiset sähköasentajat saavat suorittaa sähköteknisiä töitä. Ammattitaitoisilla sähköasentajilla tarkoitetaan näissä dokumenteissa henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen sähköasennukseen, käyttöönottoon, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Sähkötekniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi sähköalan ammattilainen tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkimus Tämän käyttöohjeen tuntemus Muut kuljetukseen, varastointiin, käyttöön ja jätteiden hävittämiseen liittyvät työt saa suorittaa vain henkilöt, jotka ovat saaneet kyseisen tehtävän vaatimaa opastusta. Kaikkien ammattihenkilöiden on käytettävä töiden aikana tarvittavaa suojavaatetusta. 2.4 Määräysten mukainen käyttö Nämä tyyppisarjojen R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W vaihteet on tarkoitettu teollisuus- ja ammattikäyttöön. Vaihteita saa käyttää vain SEW-EURODRIVEn teknisten dokumenttien sekä tyyppikilpeen merkittyjen tietojen mukaisesti. Ne noudattavat voimassa olevia standardeja ja määräyksiä. Käyttöönotto (ts. määräysten mukaisen käytön aloittaminen) on kielletty koneisiin tapahtuvan asennuksen yhteydessä niin kauan, kunnes on todettu, että kone täyttää paikallisten lakien ja direktiivien mukaiset vaatimukset. Voimassaoloalueella on otettava erityisesti huomioon konedirektiivi 2006/42/EY sekä EMC-direktiivi 2004/108/EY. Tuotteisiin sovelletaan myös EMC-testimääräyksiä EN , EN , EN , EN ja EN Käyttö räjähdysvaarallisella alueella on kielletty, ellei moottoria tai vaihdetta ole erityisesti tarkoitettu siihen. 2.5 Muut voimassa olevat dokumentit Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Lisäksi on noudatettava seuraavia julkaisuja ja dokumentteja: Käyttöohje "Kolmivaihemoottorit DR , 315" vaihdemoottoreissa Mahdollisten lisälaitteiden käyttöohjeet Luetteloa "Vaihteet" tai Luetteloa "Vaihdemoottorit" 8 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

9 Turvaohjeita Kuljetus / varastointi Kuljetus / varastointi Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua. Ilmoita niistä heti kuljetusliikkeelle. Käyttöönotto on tarvittaessa estettävä. Kiristä nostosilmukat. Ne on mitoitettu moottorin/vaihdemoottorin painon mukaan eikä niihin saa kiinnittää ylimääräisiä kuormia. Asennetut nostosilmukat vastaavat standardia DIN 580, jossa määritettyjä kuormia ja määräyksiä on noudatettava. Jos vaihdemoottoriin on asennettu kaksi nostosilmukkaa tai silmukkaruuvia, kuorma on kiinnitettävä molemmista silmukoista. Kiinnitysvälineen vetosuunta ei saa ylittää standardin DIN 580 mukaista 45 :n vinoutta. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia ja riittävästi mitoitettuja kuljetusvälineitä. Säilytä ne myöhempiä kuljetuksia varten. Mikäli moottoria / vaihdemoottoria ei asenneta heti, sitä on säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa. Moottoria / vaihdemoottoria ei saa säilyttää ulkona eikä tuuletinkotelon päällä. Moottoria / vaihdemoottoria voi säilyttää yhdeksän kuukautta ilman että se vaatisi erityistoimenpiteitä ennen käyttöönottoa. 2.7 Asennus Noudata luvussa "Mekaaninen asennus" olevia ohjeita! 2.8 Käyttöönotto/käyttö Tarkasta öljyn määrä ennen käyttöönottoa luvun "Tarkastus/huolto" ( sivu 82) ohjeiden mukaan. Tarkasta oikea pyörimissuunta vaihteen ollessa kytkemättömässä tilassa. Tarkkaile samalla epätavallisia hankaavia ääniä vaihteen pyöriessä. Lukitse kiila ennen koekäyttöä ilman kytkintä tai vastaavaa. Valvonta- ja suojalaitteita ei saa poistaa toiminnasta koekäytönkään ajaksi. Jos havaitset normaalista poikkeavia muutoksia (esim. nousseita lämpötiloja, melua, värähtelyjä), vaihdemoottori on tarvittaessa pysäytettävä. Selvitä syy, ota tarvittaessa yhteys SEW-EURODRIVEen. 2.9 Tarkastus / huolto Noudata luvun "Tarkastus/huolto" ohjeita! Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 9

10 3 Vaihteen rakenne Hammasvaihteen rakenne 3 Vaihteen rakenne HUOM Seuraavat kuvat ovat periaatekuvia. Ne helpottavat varaosaluettelon käyttöä. Vaihteiden kokojen ja mallien välillä voi esiintyä eroja! 3.1 Hammasvaihteen rakenne [181] [42] [41] [8] [7] [19] [43] [3] [9] [2] [12] [45] [11] [515] [516] [517] [47] [17] [6] [101] [100] [102] [59] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [20] [24] [1] [22] [59] [31] [32] [30] [5] [34] [4] [37] [506] [39] [507] [131] [508] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Väliputki [19] [20] [22] [24] [25] [30] [31] [32] [34] [37] [39] [41] Kiila Ilmanvaihtoventtiili Vaihdekotelo Silmukkaruuvi Vierintälaakeri Vierintälaakeri Kiila Väliputki Vierintälaakeri Vierintälaakeri Varmistin Varmistin [42] [43] [45] [47] [59] [88] [100] [101] [102] [131] [181] [506] Vierintälaakeri Kiila Vierintälaakeri Varmistin Sulkutulppa Varmistin Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Sulkukansi Sulkukansi Sovitelevy [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy 10 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

11 Vaihteen rakenne Lieriövaihteen rakenne Lieriövaihteen rakenne [515] [516] [517] [41] [42] [181] [506] [507] [131] [508] [3] [37] [39] [43] [5] [2] [31] [45] [4] [30] [32] [183] [20] [59] [22] [1] [161] [59] [165] [19] [160] [7] [94] [92] [93] [91] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [102] [100] [101] [81] [9] [17] [11] [6] [14] [16] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [11] [14] [16] [17] [19] [20] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Holkkiakseli Akselitiiviste Vierintälaakeri Kuusiokantaruuvi Toisiolaippa Väliputki Kiila Ilmanvaihtoventtiili [22] [25] [30] [31] [32] [37] [39] [41] [42] [43] [45] [59] [81] [88] Vaihdekotelo Vierintälaakeri Vierintälaakeri Kiila Väliputki Vierintälaakeri Varmistin Varmistin Vierintälaakeri Kiila Vierintälaakeri Sulkutulppa Nilos-rengas Varmistin [91] [92] [93] [94] [100] [101] [102] [131] [160] [161] [165] [181] [183] Varmistin Levy Jousilaatta Kuusiokantaruuvi Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Sulkukansi Sulkutulppa Sulkukansi Sulkutulppa Sulkukansi Akselitiiviste [506] [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 11

12 3 Vaihteen rakenne Kartiopyörävaihteen rakenne 3.3 Kartiopyörävaihteen rakenne [100] [102] [3] [536] [43] [537] [538] [533] [534] [535] [45] [2] [114] [20] [22] [59] [101] [42] [119] [113] [59] [25] [84] [19] [523] [522] [521] [88] [116] [89] [59] [1] [8] [7] [59] [6] [59] [83] [17] [11] [12] [9] [131] [31] [5] [37] [506] [507] [137] [508] [4] [30] [135] [132] [161] [133] [542] [543] [544] [39] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [19] [20] [22] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Väliputki Kiila Ilmanvaihtoventtiili Vaihdekotelo [25] Vierintälaakeri [30] Vierintälaakeri [31] Kiila [37] Vierintälaakeri [39] Varmistin [42] Vierintälaakeri [43] Kiila [45] Vierintälaakeri [59] Sulkutulppa [83] Nilos-rengas [84] Nilos-rengas [88] Varmistin [89] Sulkukansi [100] Vaihteen kansi [101] Kuusiokantaruuvi [102] Tiiviste [113] Uramutteri [114] Lukituslevy [116] Kierrelukite [119] Väliputki [131] Sulkukansi [132] Varmistin [133] Tukilevy [135] Nilos-rengas [161] Sulkukansi [506] Sovitelevy [507] Sovitelevy [508] Sovitelevy [521] Sovitelevy [521] Sovitelevy [522] [523] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [542] [543] [544] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy 12 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

13 Vaihteen rakenne Kierukkavaihteen rakenne Kierukkavaihteen rakenne [101] [59] [20] [131] [506] [507] [39] [137] [37] [5] [43] [30] [102] [2] [61] [59] [100] [22] [1] [19] [25] [523] [522] [521] [89] [88] [59] [7] [9] [12] [520] [519] [518] [11] [6] [1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12] [19] Hammaspyörä Pyörä Kierukka Kierukkapyörä Toisioakseli Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Kiila [20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59] [61] Ilmanvaihtoventtiili Vaihdekotelo Vierintälaakeri Vierintälaakeri Vierintälaakeri Varmistin Kiila Sulkutulppa Varmistin [88] [89] [100] [101] [102] [131] [137] [506] [507] Varmistin Sulkukansi Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Sulkukansi Tukilevy Sovitelevy Sovitelevy [518] [519] [520] [521] [522] [523] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 13

14 3 Vaihteen rakenne SPIROPLAN -vaihteen W10-W30 rakenne 3.5 SPIROPLAN -vaihteen W10-W30 rakenne [100] [101] [102] [22] [65] [66] [68] [71] [143] [72] [1] [89] [88] [521] [522] [523] [25] [6] [8] [19] [7] [250] [251] [17] [11] [518] [519] [12] [520] [9] [1] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Hammaspyörä Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Väliputki [19] [22] [25] [65] [66] [71] [72] [143] Kiila Vaihdekotelo Vierintälaakeri Akselitiiviste Vierintälaakeri Tukilevy Varmistin Tukilevy [88] [89] [100] [101] [102] [132] [183] [250] Varmistin Sulkukansi Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Varmistin Akselitiiviste Varmistin [251] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Varmistin Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy 14 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

15 Vaihteen rakenne SPIROPLAN -vaihteen W37-W47 rakenne SPIROPLAN -vaihteen W37-W47 rakenne [521] [522] [523] [88] [89] [6] [25] [22] [19] [7] [8] [518] [519] [11] [520] [12] [9] [59] [44] [133] [506] [37] [5] [59] [31] [5] [1] [33] [32] [30] [137] [2] [61] [26] [36] [1] [2] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [19] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Urakuulalaakeri Varmistin Kiila [22] [24] [25] [26] [30] [31] [32] [33] [36] [37] Vaihdekotelo Nostosilmukka Urakuulalaakeri Kotelo 1. aste Urakuulalaakeri Kiila Väliputki Varmistin Kuusiokantaruuvi Urakuulalaakeri [44] [59] [61] [68] [72] [80] [88] [89] [106] [133] O-rengas Sulkutulppa Varmistin Varmistin Varmistin Kiila Varmistin Sulkukansi Vaarnaruuvi Sovitelevy [137] [150] [183] [506] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Sovitelevy Kuusiomutteri Akselitiiviste Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 15

16 3 Vaihteen rakenne Tyyppikilpi/tyyppimerkintä 3.7 Tyyppikilpi/tyyppimerkintä Tyyppikilpi Seuraavassa kuvassa on esimerkkinä ensiönpuoleisella kannella varustettujen kartiopyörävaihteiden tyyppikilpi: Bruchsal K87 AD4 na r/min 1400/20 Mamax Nm 2700 Memax Nm 41 IM i kg M1A 70, Made in Germany CLP HC 220 Synth. Öl / 3,71l n a [r/min] Toision maksimikäyntinopeus M amax [Nm] Toision maksimivääntömomentti M emax [Nm] Ensiön maksimivääntömomentti i Vaihteen välityssuhde IM Asennusasentotiedot Tyyppimerkintä Kartiopyörävaihde Sovitteella AQ varustetussa kartiopyörävaihteessa on esim. seuraava tyyppimerkintä: K 37 /R AQA 80 /1 Versiot Laipan tunnusluku Sovitteen merkintä: esim. servomoottoreille - AQA: Kiilauralla varustettu sovite - AQH: Kiristysrengasnavalla varustettu sovite Lisälaite: esim. servovaihteille.../ R: Pienennetty kääntövälys Vaihteen koko: esim. 37 Vaihteen tyyppi: esim. K 16 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

17 Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut/apuvälineet 4 4 Mekaaninen asennus 4.1 Tarvittavat työkalut/apuvälineet Ruuviavainsarja Mahd. momenttiavain seuraavia elementtejä varten: Kiristysholkit Moottorin sovite AQH tai EWH Ensiönpuoleinen kansi, jossa ohjausolake Asennustyökalu Mahd. tasauselementit (aluslevyt, välirenkaat) Ensiö- ja toisiopuolen asennusosien kiinnitysmateriaalit Asennustahna (esim. NOCO ) Kierrelukitetta (ohjausolakkeella varustettua ensiöpuolen kantta käytettäessä), esim. Loctite 243 Normiosat eivät sisälly toimitukseen Toleranssit kokoonpanotöissä Akselin pää DIN 748 mukainen läpimittatoleranssi ISO k6 umpiakseleilla, joiden Ø 50 mm ISO m6, kun umpiakselin Ø > 50 mm ISO H7 holkkiakseleiden yhteydessä Keskiöreikä normin DIN 332 mukaan, muoto DR Laippa DIN mukainen keskitysreunan toleranssi ISO j6, kun b mm ISO h6, kun b 1 > 230 mm Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 17

18 4 Mekaaninen asennus Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset 4.2 Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset VARO! Ulos kurkottavien vaihteen osien aiheuttamat iskuvammat. Lievä loukkaantuminen! Varmista, että vaihteen/vaihdemoottorin ympärillä säilytetään riittävä turvaetäisyys. HUOMIO! Vaihteen/vaihdemoottorin vaurioituminen virheellisen asennuksen vuoksi. Mahdolliset esinevahingot! Noudata tässä luvussa annettuja ohjeita. Tarkasta, että: Vaihdemoottorin tyyppikilven tiedot vastaavat sähköverkon arvoja. Koneikko ei ole vaurioitunut kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Varmista, että seuraavat edellytykset ovat voimassa: Vakiovaihteiden yhteydessä: Ympäristön lämpötila on teknisen dokumentaation, tyyppikilven ja luvun "Voiteluaineet" ( sivu 131) voiteluainetaulukon mukainen. Käyttölaitteita ei saa asentaa, jos läheisyydessä esiintyy öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, säteilyä tms. Erikoisrakenteissa: Käyttölaite on toteutettu ympäristössä vallitsevien ehtojen mukaisesti. Noudata tyyppikilven ohjeita. Kierukka-/SPIROPLAN W-vaihteiden yhteydessä: Suuria ulkoisia massahitausmomentteja, jotka voivat kuormittaa vaihdetta regeneratiivisesti, ei saa esiintyä. [Hyötysuhteen ollessa η (regeneratiivinen) = 2 1/η < 0,5 itsepidätteinen] Servomoottoreihin tapahtuvassa asennuksessa: Käyttölaitteen saa asentaa vain, kun asennuksen jälkeen on varmistettu riittävä ilmanvaihto ylikuumenemisen välttämiseksi. Poista korroosiosuoja-aine, lika tai vastaavat huolellisesti toisioakseleista ja laippapinnoista. Käytä normaaleja liuottimia. Liuotinta ei saa päästää akselitiivisteen huulitiivisteisiin vaurioitumisvaara! Suojaa toision puoleiset akselitiivisteet hiovilta aineilta ympäristöolojen ollessa kuluttavia. 18 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

19 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus Vaihteen asennus VARO! Vaihde tai vaihdemoottori voi vaurioitua epäasiallisen asennuksen seurauksena. Mahdolliset esinevahingot! Noudata tässä luvussa annettuja ohjeita. VARO! Raskaita rakenneosia irrotettaessa on olemassa puristumisvaara. Loukkaantumisvaara. Irrota kutisteholkki asianmukaisesti. Noudata seuraavia irrotusohjeita. Vaihteeseen kohdistuvia töitä saa tehdä vain, kun se ei ole toiminnassa. Estä käyttömoottorin käynnistäminen vahingossa. Suojaa vaihde suoralta kylmältä ilmavirralta. Kondensaatio voi johtaa veden kertymiseen öljyyn. Vaihteen tai vaihdemoottorin saa asentaa vain sille määriteltyyn asennusasentoon. Noudata tyyppikilven ohjeita. Rakennekokojen W10 W30 SPIROPLAN -vaihteet ovat asennusasennosta riippumattomia. Alustarakenteen on oltava ominaisuuksiltaan seuraavanlainen: Tasainen Tärinää vaimentava Vääntöjäykkä Suurin sallittu poikkeama tasopinnasta on jalka- ja laippa-asennuksen yhteydessä (viitestandardi DIN ISO 1101): Vaihteen koko 67: enint. 0,4 mm Vaihteen koko : enint. 0,5 mm Vaihteen koko : enint. 0,7 mm Vaihteen koko : enint. 0,8 mm Kotelon jalkojen ja asennuslaipan välille ei saa muodostua jännityksiä. Ota huomioon sallitut säteis- ja aksiaalivoimat! Sallittujen säteis- ja aksiaalivoimien laskemiseksi, ks. vaihde- tai vaihdemoottoriluettelossa oleva luku "Projektointi". Kiinnitä vaihdemoottorit laatuluokan 8.8 mukaisilla ruuveilla. Kiinnitä seuraavat vaihdemoottorit laatuluokan 10.9 mukaisilla ruuveilla: RF37, R37F, kun laippa-ø = 120 mm RF37, RF47, R47F, kun laippa-ø = 140 mm RF57, R57F, kun laippa-ø = 160 mm FF, FAF, KF, KAF, kun laippa-ø = 250 mm sekä RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 19

20 4 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus HUOM Öljynpinnan tarkastusruuveihin ja öljyntyhjennysruuveihin tulee päästä esteettömästi käsiksi! Tarkasta samalla myös, että voiteluaine on täytetty asennusasennon mukaisesti (ks. luku "Voiteluaineiden täyttömäärät" ( sivu 133) tai tyyppikilvessä ilmoitetut tiedot). Vaihteisiin on tehtaalla lisätty vaadittu öljymäärä. Öljymäärän tarkastusruuvista mitattaessa voi esiintyä vähäisiä asennusasentokohtaisia poikkeamia, jotka ovat valmistustoleranssin puitteissa sallittuja. Sovita asennusasentoa muutettaessa voiteluaineen täyttömäärä ja ilmausventtiilin asento muutosta vastaavasti. Noudata siinä tapauksessa luvun "Voitelaineiden täyttömäärät" ( sivu 133) sekä luvun "Asennusasennot" ( sivu 101) ohjeita. Mikäli K-vaihteiden asennusasentoa muutetaan asentoon M5 tai M6 tai näiden sisällä asennosta toiseen, kehotamme kääntymään SEW-asiakaspalvelun puoleen. Mikäli rakennekokoa S47 S97 olevien S-vaihteiden asennusasento muutetaan asentoon M2 ja M3, kehotamme kääntymään SEW-asiakaspalvelun puoleen. Kun vaihteen ja käytettävän koneen välillä on sähkökemiallisen korroosion vaara, käytä niiden välissä 2-3 mm:n paksuisia muovisia välilevyjä. Käytetyn muovin sähköisen resistanssin tulee olla < 10 9 Ω. Sähkökemiallista korroosiota voi esiintyä eri metallien, kuten esimerkiksi valuraudan ja ruostumattoman teräksen välillä. Käytä ruuvien yhteydessä muovisia aluslevyjä! Maadoita myös kotelo käytä moottorin maadoitusruuveja. 20 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

21 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus Kiinnitysruuvien kiristysmomentit Kiristä vaihdemoottorit seuraavilla kiristysmomenteilla: Kiristysmomentti ruuvi / mutteri Ruuvi / mutteri Lujuusluokka 8.8 [Nm] M6 11 M8 25 M10 48 M12 86 M M M M M M M M Kiristä alla mainitut laipparakenteiset vaihdemoottorit seuraavilla korotetuilla kiristysmomenteilla: Kiristysmomentti ruuvi / mutteri Ruuvi / mutteri Laippa Vaihde Lujuusluokka 10.9 [Nm] 120 RF37 M RF37, RF47 M RF57 M ZR RZ37 M ZR RZ47 M ZR RZ57 M ZR RZ67 M ZR RZ77 M ZR RZ87 M FF77, KF77, FAF77, KAF77 M Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 21

22 4 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus Vaihteen kiinnitys HUOM Mikäli laippamallisia tai jalka-/laippamallisia vaihteita käytetään yhdessä VARIBLOC -variaattorimoottoreiden kanssa, asiakkaan luona tapahtuvaan laipan kiinnitykseen on käytettävä laatuluokan 10.9 ruuveja. Laipan ja asennuspinnan välisen kitkasulkeisuuden parantamiseksi on suositeltavaa käyttää anaerobista alatiivistettä tai anaerobista liimaa. Jalkarakenteinen vaihde B14-laipparakenteinen ja/tai holkkiakselilla varustettu vaihde Seuraavassa taulukossa on esitetty jalkarakenteisten vaihteiden kierrekoot eri vaihdetyyppejä ja rakennekokoja varten: Ruuvi R / R..F RX F / FH..B / FA..B Vaihteen tyyppi K / KH..B / KV..B / KA..B M /20 M8 17/27/37 27/ /37/47 M /47 47/57 M12 47/57/ /67 57/67 67 M16 77/87 77/87 77/ M / M M /167 M36 147/ /157/187 Seuraavassa taulukossa on esitetty B14-laipparakenteisten ja/tai holkkiakselilla varustettujen vaihteiden kierrekoot eri vaihdetyyppejä ja rakennekokoja varten: Vaihteen tyyppi Ruuvi RZ FAZ / FHZ KAZ / SA / WA KHZ / KVZ SAZ / SHZ M6 07/17/ /20/30 1) M8 37/47 27/37/47 37/47 47/57 37 M10 57/67 47 M12 77/87 57/67/77 57/67/77 67/77 M16 87/97 87/97 87/97 M20 107/ /127 M ) W30-mallin CMP-moottoriin tapahtuvassa suorassa asennuksessa tai sovitteen EWH.. avulla tapahtuvassa asennuksessa kierteen kooksi muuttuu M8. S W 22 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

23 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus 4 B5-laipparakenteinen vaihde Seuraavassa taulukossa on esitetty B5-laipparakenteisten vaihteiden kierrekoot eri vaihdetyyppejä ja rakennekokoja ja laipan halkaisijoita varten: Laippa-Ø [mm] Ruuvi RF / R..F / RM FF / FAF / FHF Vaihteen tyyppi KF / KAF / KHF / KVF SF / SAF / SHF WF / WAF 80 M M M6 07/17/ /20/30/ M8 07/17/27/37/ M8 07/17/27/37/47 27/ /47 30/37/ M10 37/47/57/ / M12 57/67/77/87 57/67 57/ M12 67/77/ M16 77/87/97/ M16 97/107/137/147 97/107 97/ M16 107/137/147/ M20 147/ Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 23

24 4 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus Asennus kosteisiin tiloihin tai ulos Kosteissa tiloissa tai ulkona käytettävät moottorit toimitetaan pintasuojauksella varustettuina rakenteina. Mahdollisesti syntyneet maali- tai lakkapinnan vauriot (esim. ilmausventtiilissä tai nostosilmukoissa) tulee korjata. Kun moottorit asennetaan adapteriin AM, AQ ja käynnistys- ja liukukytkimiin AR, AT, laippapinnat on tiivistettävä sopivalla valmisteella, esim. Loctite 574:llä. Ulos asennettava vaihde on suojattava suoralta auringonsäteilyltä. Tarvittavat suojukset, esim. katteet, katot tai vastaavat on asennettava! Vältä ylikuumenemista. Käyttäjäyrityksen on varmistettava, että vieraat esineet (esim. putoavat kappaleet) eivät vaikuta vaihteen toimintaan Vaihteen huohotus Seuraavia vaihteita ei tarvitse ilmata: R07 asennusasennoissa M1, M2, M3, M5 ja M6 R17, R27 ja F27 asennusasennoissa M1, M3, M5 ja M6 SPIROPLAN W10-, W20-, W30-vaihteet SPIROPLAN W37-, W47-vaihteiden asennusasennoissa M1, M2, M3, M5, M6 SEW-EURODRIVE toimittaa kaikki muut vaihteet asennusasentojen mukaisesti asennetulla ja aktivoidulla ilmausventtiilillä varustettuina. Poikkeukset: 1. SEW toimittaa seuraavat vaihteet tarkoitukseen varattuun ilmausreikään asennetulla sulkutulpalla varustettuina: Asennusasennoltaan kääntyvät vaihteet, jos mahdollista Vinoon asentoon asennettavat vaihteet Ilmausventtiili sijaitsee moottorin liitäntärasiassa. Ennen käyttöönottoa korkeimmassa kohdassa sijaitseva sulkutulppa on vaihdettava mukana toimitettuun ilmausventtiiliin. 2. SEW toimittaa ilmausventtiilin erikseen muovipussiin pakattuna erillisvaihteisiin, jotka vaativat ensiöpuolen ilmausta. 3. SEW toimittaa rakenteeltaan umpinaiset vaihteet ilman ilmausventtiiliä. 24 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315

Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Kolmivaihemoottorit DR.71-225, 315 Julkaisuajankohta 12/2009 16880935 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007

Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut. Servo-planeettavaihteet PS.C.. Käyttöohje. Julkaisuajankohta 12/2007 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Servo-planeettavaihteet PS.C.. Julkaisuajankohta 12/2007 11621532 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje

Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Induktiomoottoreiden ja generaattoreiden käyttöohje Turvallisuusohjeet AMA, AMB, AMG, AMH, AMI, AMK, AMZ, HXR, M3BM, NMI, NXR 1. Yleisiä tietoja Kaikkia turvallisuusohjeita, jotka koskevat erityisesti

Lisätiedot

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services Intelligent Drivesystems, Worldwide Services FI B1091 Huolto- ja käyttöohje Kolmivaihemoottorit, normaali malli Räjähdyssuojatut moottorit, suojausrakenne e Pölyräjähdyssuojatut moottorit (vyöhykkeet 21

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä)

Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Sähkötoimilaitteet SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (ilman ohjausyksikköä) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Lue ensin ohje! Noudata

Lisätiedot

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta)

Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Sähkötoimilaitteet SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 AUMA NORM (ilman ohjausta) Käyttöohje Asennus, käyttö, käyttöönotto Sisällysluettelo SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Lue ensin ohje! Noudata turvallisuusmääräyksiä.

Lisätiedot

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34

2 2011-10-01. Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford. Puh.:+49 (0) 5221 5904-0 Fax: +49 (0) 5221 5904-34 Sisällysluettelo 2011-10-12 Käyttöohje Sähkömoottori ATEX Dok-ID: 7439 Lue käyttöohje aina ennen töiden aloittamista! Herforder Elektromotoren-Werke GmbH & Co. KG Goebenstr. 106 D-32051 Herford Puh.:+49

Lisätiedot

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje

ROTEX 40210 FI 1/22 19. KTR-N Lehti: Painos: ROTEX Käyttö-/asennusohje /22 Vääntöjoustavat sakarakytkimet, rakenteet nro 00 akselikytkin, nro 08 DKM, kartiokiristysholkillinen rakenne sekä näiden yhdistelmät direktiivin 94/9/EY (ATEX 95) vaatimusten mukaisesti valmisporatuille

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5

KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 KÄYTTÖOHJE OVIKONEISTO TVR(FC) 5 FI OVITOR OY SIENITIE 24 FIN 00760 HELSINKI FINLAND 1. SISÄLTÖ 1. Sisältö...2 2. Symbolien selitykset...2 3. Yleistä...2 3.1. Turvallinen käyttö...3 3.2. Arvokilpi...3

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Malli AF (6 ~36 ) MXR-laakerit 2001 Goulds Pumps, Inc. Goulds Pumps Pumpun turvallisuusohjeet Turvavarusteet: Eristetyt työkäsineet kun käsitellään kuumia laakereita

Lisätiedot

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division

ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEET MEN. Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN. Pump Division Standardi vesipumppu NOT 04 96 356 V05 AN Pump Division 2-48 Hyvä asiakas Olet valinnut FLOWSERVE pumpun, kiitämme luottamuksestasi. Tässä ohjekirjassa annetaan ohjeita pumppuyksikön oikeaoppisesta asennuksesta,

Lisätiedot

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation

Gebrauchsanleitung. Instruction manual. Manuel d utilisation GE 420, GE 450 DE Gebrauchsanleitung LT Naudojimo instrukcija EN Instruction manual RO Instrucţiuni de utilizare FR Manuel d utilisation EL Οδηγίες χρήσης NL IT ES PT NO Gebruiksaanwijzing Istruzioni per

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit

Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Asennus- ja käyttöohje (Käännetty alkuperäinen) Tärymoottorit Tilanne 06.15 Seuraavien mukaisesti: DIN-EN-ISO 12100-1/2 DIN-EN 60204-1 1 Copyright by Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu.

Lisätiedot

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI

Käsikirja. MOVIDRIVE MDX61B Tahdistuskortti DRS11B. Julkaisuajankohta 10/2007 11671939 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut MOVIDRIVE MDXB Tahdistuskortti DRSB Julkaisuajankohta 0/2007 73 / FI Käsikirja SEW-EURODRIVE Driving the world

Lisätiedot

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje. Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen oikosulku Kolmivaiheasynkronimoottorit joissa on pienjännitteen liukurengasroottori käännöstä KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05

Käyttö- ja huolto-ohje. HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 5.52.420.21.15.0 Painos 16.06.2009 Käyttö- ja huolto-ohje _ HADEF Sähköketjutalja malli 62/05 Tämän asiakirjan edelleen luovuttaminen ja monistaminen sekä sen sisällön hyväksikäyttö ja tiedoksi antaminen

Lisätiedot

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original)

Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) Ohjekirja FI Teollisuus- / Prosessipuhaltimet (käännös) Operating Instructions EN Industrial Process Fans (Translation of the Original) BA-IPF 14.5 11/2011 DE-2/23 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä tietoja

Lisätiedot

C-sarja Lieriökierukkavaihteet. D-sarja Rinnakkaisilla pääakseleilla. kaksoisvaihteet. Suurnopeusvaihteet. Rinnakkaisakseleilla.

C-sarja Lieriökierukkavaihteet. D-sarja Rinnakkaisilla pääakseleilla. kaksoisvaihteet. Suurnopeusvaihteet. Rinnakkaisakseleilla. TUOTEALUEET 0205 Textron Power Transmission tarjoaa toimivan voimansiirtoratkaisun kaikkiin elintarvike-, energia-, kaivosja metalliteollisuuden sekä auto-, ilmailu- ja merenkulkualan mekaanisen voimansiirron

Lisätiedot

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT

VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT VARAOSAT SUOSITELTAVAT VARAOSAT...................... 109 VAIHDETTAVUUS............................ 110 LIITE I Voitelun muuttaminen.............. 117 LIITE II Goulds ANSI B15.1 -kytkinsuojusten asennusohjeet.................

Lisätiedot

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS

GS 180E - GS 200E KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS GS 180E - GS 200E FIN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OPAS 1 2 3 4 5 6 7 3 8 9 10 11 12 14 13 15 16 18 4 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 5 ALKUPERÄISEN OHJEEN KÄÄNNÖS JOHDANTO Koneen asianmukaisen käytön varmistamiseksi

Lisätiedot

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi

08/2012. Pronto 3-6 DC. Käyttöohje. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Art.: 80441803 fi 08/2012 Pronto 3-6 DC Art.: 80441803 fi Käyttöohje Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustemukaisuusvakuutus konedirektiivin 2006/42/EY mukaisesti Me, HORSCH

Lisätiedot

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje

BoWex. KTR-N Lehti: Painos: 40110 FI 1/20 12. BoWex Käyttö-/asennusohje 1/20 Kaarihammaskytkimet, rakenteet Aksiaalisesti asennettava junior-kytkin, junior M-kytkin M ja M...C I sekä näiden yhdistelmät Rakenne aksiaalisesti asennettava junior-kytkin (2-osainen) direktiivin

Lisätiedot

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010

Alcoa-vanteiden huolto-opas. Eurooppa, tammikuu 2010 Alcoa-vanteiden huolto-opas Eurooppa, tammikuu 2010 1 Alcoa-vanteiden huolto-opas - Eurooppa Tammikuu 2010 Korvaa kaikki aikaisemmat ohjeet (Tekniset tiedot, Venttiiliasennustaulukko, Tasapainotusohje,

Lisätiedot

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi

Leica RM2235. Rotaatiomikrotomi Leica RM2235 Rotaatiomikrotomi Käyttöohje Leica RM2235 V1.3 suomi - 12/2008 Säilytä aina laitteen läheisyydessä. Lue huolellisesti ennen käyttöönottoa. HUOM Tässä käyttöohjeessa mainitut tiedot, luvut,

Lisätiedot

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET

KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET KAKSOISVIISTE JIIRISAHA laserilla sahanterän halkaisija 225 mm (Fox-malli F36-258DB) KÄYTTÖOHJEET Kaksoisviisteinen liukuva jiirisaha (F36-258 DB malli) SISÄLTÖ Turvallisuusohjeet 3 Yleiset turvallisuusohjeet

Lisätiedot

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01

DX462 CM/HM. Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing. Bruksanvisning. Käyttöohje. Printed: 12.08.2013 Doc-Nr: PUB / 5126483 / 000 / 01 DX462 CM/HM Operating instructions Mode d emploi Gebruiksaanwijzing Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Bruksanvisning en fr nl da no sv ar 1 H R X 9-8 7 7 08 64 7.1 7.4 X-HM 8.3 X-CM X-HM 7.2 8.4

Lisätiedot

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje!

Käyttöohje. Tiger AS LT MT XL. Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014. Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! Käyttöohje Tiger AS LT MT XL Art.: 80581803 fi Painos : 09/2014 Lue käyttöohje huolellisesti ennen käyttöönottoa! Säilytä käyttöohje! EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus vaihdettavat laitteet (konedirektiivi

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje R 214TC. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Käyttöohje R 214TC Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish MERKKIEN SELITYKSET Tunnukset Näitä tunnuksia käytetään ajoleikkurissa ja käyttöohjeessa.

Lisätiedot

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114

Croozer Kid for 1 Croozer Kid for 2. 3-in-1 KÄYTTÖOHJE. Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry SUOMI. www.croozer.eu. Tuotenro: 124 001 114 Croozer Kid for Croozer Kid for 3-in- Kävelykärry Pyöräilykärry Lenkkeilykärry KÄYTTÖOHJE SUOMI Tuotenro: 4 00 4 www.croozer.eu JULKAISUTIEDOT Julkaisija: Zwei plus zwei GmbH Oskar-Jäger-Str. 5 5085 Köln

Lisätiedot