Asennus- ja käyttöohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asennus- ja käyttöohje"

Transkriptio

1 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 03/ / FI

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Sisällysluettelo 1 Yleisiä ohjeita Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia Turvaohjeiden rakenne Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Vastuun rajoitus Tekijänoikeusmerkintä Tuotenimi ja tavaramerkit Turvaohjeita Huomautuksia Yleistä Kohderyhmä Määräysten mukainen käyttö Muut voimassa olevat dokumentit Kuljetus / varastointi Asennus Käyttöönotto/käyttö Tarkastus / huolto Vaihteen rakenne Hammasvaihteen rakenne Lieriövaihteen rakenne Kartiopyörävaihteen rakenne Kierukkavaihteen rakenne SPIROPLAN -vaihteen W10-W30 rakenne SPIROPLAN -vaihteen W37-W47 rakenne Tyyppikilpi/tyyppimerkintä Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut/apuvälineet Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset Vaihteen asennus Umpiakselinen vaihde Momenttituki alennusvaihteiden yhteydessä Alennusvaihteet, varustettuina akselin kiilauralla tai urituksella Kutisteholkilliset alennusvaihteet Alennusvaihteet, joissa kutisteholkki TorqLOC Suojakannen asennus AM-adapterin kytkentä AQ.-adapterin kytkentä Adapteri EWH Ensiöpuolen kansi AD Lisävarusteet Käyttöönotto Öljyn määrän tarkastaminen Näennäisvuoto akselitiivisteissä Kierukka- ja SPIROPLAN W-vaihteiden käyttöönotto Hammas-/lieriö-/kartiopyörävaihteet Takaisinpyörintäesteellä varustetut vaihteet Komponentit, joissa on fluorikautsukkipohjaista elastomeeria Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 3

4 Sisällysluettelo 6 Tarkastus / huolto Vaihteiden tarkastus- ja huoltotöiden valmistelut Tarkastusvälit/huoltovälit Voiteluaineen vaihtovälit Adapterin AL / AM / AQ. / EWH tarkastus-/huoltovälit Ensiönpuoleisen kannen AD tarkastus-/huoltotoimet Vaihteen tarkastus-/huoltotoimet Asennusasennot Asennusasentojen nimikkeet Tehohäviöt Asennusasento MX Yleisasennusasento M Asennusasennot SPIROPLAN -vaihteissa Selitykset Hammasvaihdemoottorit R Hammasvaihdemoottorit RX Lieriövaihdemoottorit F Kartiopyörävaihdemoottorit K Kierukkavaihdemoottorit S SPIROPLAN W -vaihdemoottorit Tekniset tiedot Pitkäaikaisvarastointi Voiteluaineet Toimintahäiriöt Vaihde Adapteri AM / AQ. / AL / EWH Ensiöpuolen kansi AD Huoltopalvelu Hävittäminen Osoiteluettelo Hakemisto Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

5 Yleisiä ohjeita Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia 1 1 Yleisiä ohjeita 1.1 Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia Dokumentaatio on tuotteen tärkeä osa ja sisältää sen käyttöön ja huoltoon liittyviä tärkeitä ohjeita. Dokumentaatio on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka suorittavat tuotteeseen kohdistuvia pystytys-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä. Dokumentaation on oltava käytettävissä luettavassa kunnossa. Varmista, että laitteistosta ja sen käytöstä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet dokumentaation kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön. Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 1.2 Turvaohjeiden rakenne Merkkisanojen merkitys Seuraavassa taulukossa näkyy merkkisanojen tasot ja niiden tarkoitus, kun niitä käytetään ilmaisemaan turvaohjeita tai esinevahinkovaroituksissa ja muissa ohjeissa. Merkkisana Merkitys Laiminlyönnin seuraukset VAARA! Välittömästi uhkaava vaara Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VAROITUS! Mahdollinen vaaratilanne Kuolema tai erittäin vakava loukkaantuminen VARO! Mahdollinen vaaratilanne Lievä loukkaantuminen HUOMIO! Mahdolliset aineelliset vahingot Käyttölaitejärjestelmän tai sen ympäristön vahingoittuminen HUOM Hyödyllinen ohje tai vihje: Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä Osiokohtaisten turvaohjeiden rakenne Osiokohtaiset turvaohjeet eivät vain koske jotain tiettyä toimenpidettä, vaan useita saman aihepiirin toimenpiteitä. Käytetyt kuvasymbolit viittaavat joko yleiseen tai johonkin tiettyyn vaaraan. Tässä näkyy osiokohtaisen turvaohjeen rakenne: MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi Sisällytettyjen turvaohjeiden rakenne Sisällytetyt turvaohjeet on sisällytetty suoraan työ- tai käsittelyohjeeseen ennen vaarallista työ- tai käsittelyvaihetta. Tässä näkyy sisällytetyn turvaohjeen rakenne: MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja. Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia. Toimenpiteet vaaran välttämiseksi. Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 5

6 1 Yleisiä ohjeita Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset 1.3 Virhevastuusta aiheutuvat korvausvaatimukset Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue dokumentaatio ennen kuin käytät laitetta! 1.4 Vastuun rajoitus Dokumentaation noudattaminen on perusedellytys tyyppisarjojen R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W vaihteiden turvalliselle käytölle ja toiminnalle sekä ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamiselle. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on dokumentaation noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa sellaisissa tapauksissa. 1.5 Tekijänoikeusmerkintä 2012 SEW-EURODRIVE. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki myös osittainen kopiointi, muokkaaminen, levittäminen tai muu hyödyntäminen on kiellettyä. 1.6 Tuotenimi ja tavaramerkit Tässä painotuotteessa mainitut merkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. 6 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

7 Turvaohjeita Huomautuksia 2 2 Turvaohjeita Seuraavia perusturvallisuusohjeita noudattamalla vältetään henkilö- ja omaisuusvahingot. Käyttäjän on huolehdittava siitä, että näitä periaatteellisia turvaohjeita noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet asianomaiset dokumentit kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet niiden sisällön. Jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen. 2.1 Huomautuksia Seuraavat turvaohjeet koskevat ennen kaikkea seuraavien komponenttien käyttöä: tyyppisarjojen R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W vaihteet. Vaihdemoottoreiden käytössä on noudatettava lisäksi käyttöohjeeseen sisältyviä turvaohjeita koskien seuraavaa osaa: Moottorit Ota myös huomioon näiden dokumenttien yksittäisissä luvuissa olevat lisäturvaohjeet. 2.2 Yleistä VAROITUS! Moottoreissa ja vaihdemoottoreissa voi olla toiminnan aikana niiden kotelointiluokan mukaisesti jännitteisiä, eristämättömiä (liittimen/liitäntäkotelon ollessa auki) ja mahdollisesti myös liikkuvia tai pyöriviä osia sekä kuumia pintoja. Kuolema tai vakava loukkaantuminen Vain koulutetut henkilöt saavat kuljettaa, varastoida, asentaa, liittää, ottaa käyttöön, huoltaa ja kunnostaa laitteita ja niiden osia, ja silloin on ehdottomasti otettava huomioon: Voimassa olevat yksityiskohtaiset käyttöohjeet Moottorin/vaihdemoottorin varoitus- ja ohjekilvet Kaikki muut käyttölaitteeseen kuuluvat suunnitteludokumentit, käyttöönottoohjeet ja kytkentäkaaviot Laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset Kansalliset/alueelliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset Älä koskaan asenna viallisia tuotteita Ilmoita vaurioista viipymättä kuljetusliikkeelle. Tarvittavan suojuksen tai kotelon luvattomasta poistosta, ohjeiden vastaisesta käytöstä sekä virheellisestä asennuksesta tai käytöstä voi aiheutua vakavia henkilö- ja esinevahinkoja. Katso lisätietoja tästä dokumentaatiosta. Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 7

8 2 Turvaohjeita Kohderyhmä 2.3 Kohderyhmä Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat suorittaa mekaanisia töitä. Ammattitaitoisilla henkilöillä tarkoitetaan näissä dokumenteissa henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen rakenteeseen, mekaaniseen asennukseen, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Mekaniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi mekaanikko tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkinto Tämän käyttöohjeen tuntemus Vain ammattitaitoiset sähköasentajat saavat suorittaa sähköteknisiä töitä. Ammattitaitoisilla sähköasentajilla tarkoitetaan näissä dokumenteissa henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen sähköasennukseen, käyttöönottoon, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys: Sähkötekniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi sähköalan ammattilainen tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkimus Tämän käyttöohjeen tuntemus Muut kuljetukseen, varastointiin, käyttöön ja jätteiden hävittämiseen liittyvät työt saa suorittaa vain henkilöt, jotka ovat saaneet kyseisen tehtävän vaatimaa opastusta. Kaikkien ammattihenkilöiden on käytettävä töiden aikana tarvittavaa suojavaatetusta. 2.4 Määräysten mukainen käyttö Nämä tyyppisarjojen R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W vaihteet on tarkoitettu teollisuus- ja ammattikäyttöön. Vaihteita saa käyttää vain SEW-EURODRIVEn teknisten dokumenttien sekä tyyppikilpeen merkittyjen tietojen mukaisesti. Ne noudattavat voimassa olevia standardeja ja määräyksiä. Käyttöönotto (ts. määräysten mukaisen käytön aloittaminen) on kielletty koneisiin tapahtuvan asennuksen yhteydessä niin kauan, kunnes on todettu, että kone täyttää paikallisten lakien ja direktiivien mukaiset vaatimukset. Voimassaoloalueella on otettava erityisesti huomioon konedirektiivi 2006/42/EY sekä EMC-direktiivi 2004/108/EY. Tuotteisiin sovelletaan myös EMC-testimääräyksiä EN , EN , EN , EN ja EN Käyttö räjähdysvaarallisella alueella on kielletty, ellei moottoria tai vaihdetta ole erityisesti tarkoitettu siihen. 2.5 Muut voimassa olevat dokumentit Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Lisäksi on noudatettava seuraavia julkaisuja ja dokumentteja: Käyttöohje "Kolmivaihemoottorit DR , 315" vaihdemoottoreissa Mahdollisten lisälaitteiden käyttöohjeet Luetteloa "Vaihteet" tai Luetteloa "Vaihdemoottorit" 8 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

9 Turvaohjeita Kuljetus / varastointi Kuljetus / varastointi Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua. Ilmoita niistä heti kuljetusliikkeelle. Käyttöönotto on tarvittaessa estettävä. Kiristä nostosilmukat. Ne on mitoitettu moottorin/vaihdemoottorin painon mukaan eikä niihin saa kiinnittää ylimääräisiä kuormia. Asennetut nostosilmukat vastaavat standardia DIN 580, jossa määritettyjä kuormia ja määräyksiä on noudatettava. Jos vaihdemoottoriin on asennettu kaksi nostosilmukkaa tai silmukkaruuvia, kuorma on kiinnitettävä molemmista silmukoista. Kiinnitysvälineen vetosuunta ei saa ylittää standardin DIN 580 mukaista 45 :n vinoutta. Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia ja riittävästi mitoitettuja kuljetusvälineitä. Säilytä ne myöhempiä kuljetuksia varten. Mikäli moottoria / vaihdemoottoria ei asenneta heti, sitä on säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa. Moottoria / vaihdemoottoria ei saa säilyttää ulkona eikä tuuletinkotelon päällä. Moottoria / vaihdemoottoria voi säilyttää yhdeksän kuukautta ilman että se vaatisi erityistoimenpiteitä ennen käyttöönottoa. 2.7 Asennus Noudata luvussa "Mekaaninen asennus" olevia ohjeita! 2.8 Käyttöönotto/käyttö Tarkasta öljyn määrä ennen käyttöönottoa luvun "Tarkastus/huolto" ( sivu 82) ohjeiden mukaan. Tarkasta oikea pyörimissuunta vaihteen ollessa kytkemättömässä tilassa. Tarkkaile samalla epätavallisia hankaavia ääniä vaihteen pyöriessä. Lukitse kiila ennen koekäyttöä ilman kytkintä tai vastaavaa. Valvonta- ja suojalaitteita ei saa poistaa toiminnasta koekäytönkään ajaksi. Jos havaitset normaalista poikkeavia muutoksia (esim. nousseita lämpötiloja, melua, värähtelyjä), vaihdemoottori on tarvittaessa pysäytettävä. Selvitä syy, ota tarvittaessa yhteys SEW-EURODRIVEen. 2.9 Tarkastus / huolto Noudata luvun "Tarkastus/huolto" ohjeita! Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 9

10 3 Vaihteen rakenne Hammasvaihteen rakenne 3 Vaihteen rakenne HUOM Seuraavat kuvat ovat periaatekuvia. Ne helpottavat varaosaluettelon käyttöä. Vaihteiden kokojen ja mallien välillä voi esiintyä eroja! 3.1 Hammasvaihteen rakenne [181] [42] [41] [8] [7] [19] [43] [3] [9] [2] [12] [45] [11] [515] [516] [517] [47] [17] [6] [101] [100] [102] [59] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [20] [24] [1] [22] [59] [31] [32] [30] [5] [34] [4] [37] [506] [39] [507] [131] [508] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Väliputki [19] [20] [22] [24] [25] [30] [31] [32] [34] [37] [39] [41] Kiila Ilmanvaihtoventtiili Vaihdekotelo Silmukkaruuvi Vierintälaakeri Vierintälaakeri Kiila Väliputki Vierintälaakeri Vierintälaakeri Varmistin Varmistin [42] [43] [45] [47] [59] [88] [100] [101] [102] [131] [181] [506] Vierintälaakeri Kiila Vierintälaakeri Varmistin Sulkutulppa Varmistin Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Sulkukansi Sulkukansi Sovitelevy [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy 10 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

11 Vaihteen rakenne Lieriövaihteen rakenne Lieriövaihteen rakenne [515] [516] [517] [41] [42] [181] [506] [507] [131] [508] [3] [37] [39] [43] [5] [2] [31] [45] [4] [30] [32] [183] [20] [59] [22] [1] [161] [59] [165] [19] [160] [7] [94] [92] [93] [91] [25] [88] [521] [522] [523] [59] [102] [100] [101] [81] [9] [17] [11] [6] [14] [16] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [9] [11] [14] [16] [17] [19] [20] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Holkkiakseli Akselitiiviste Vierintälaakeri Kuusiokantaruuvi Toisiolaippa Väliputki Kiila Ilmanvaihtoventtiili [22] [25] [30] [31] [32] [37] [39] [41] [42] [43] [45] [59] [81] [88] Vaihdekotelo Vierintälaakeri Vierintälaakeri Kiila Väliputki Vierintälaakeri Varmistin Varmistin Vierintälaakeri Kiila Vierintälaakeri Sulkutulppa Nilos-rengas Varmistin [91] [92] [93] [94] [100] [101] [102] [131] [160] [161] [165] [181] [183] Varmistin Levy Jousilaatta Kuusiokantaruuvi Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Sulkukansi Sulkutulppa Sulkukansi Sulkutulppa Sulkukansi Akselitiiviste [506] [507] [508] [515] [516] [517] [521] [522] [523] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 11

12 3 Vaihteen rakenne Kartiopyörävaihteen rakenne 3.3 Kartiopyörävaihteen rakenne [100] [102] [3] [536] [43] [537] [538] [533] [534] [535] [45] [2] [114] [20] [22] [59] [101] [42] [119] [113] [59] [25] [84] [19] [523] [522] [521] [88] [116] [89] [59] [1] [8] [7] [59] [6] [59] [83] [17] [11] [12] [9] [131] [31] [5] [37] [506] [507] [137] [508] [4] [30] [135] [132] [161] [133] [542] [543] [544] [39] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] [19] [20] [22] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Väliputki Kiila Ilmanvaihtoventtiili Vaihdekotelo [25] Vierintälaakeri [30] Vierintälaakeri [31] Kiila [37] Vierintälaakeri [39] Varmistin [42] Vierintälaakeri [43] Kiila [45] Vierintälaakeri [59] Sulkutulppa [83] Nilos-rengas [84] Nilos-rengas [88] Varmistin [89] Sulkukansi [100] Vaihteen kansi [101] Kuusiokantaruuvi [102] Tiiviste [113] Uramutteri [114] Lukituslevy [116] Kierrelukite [119] Väliputki [131] Sulkukansi [132] Varmistin [133] Tukilevy [135] Nilos-rengas [161] Sulkukansi [506] Sovitelevy [507] Sovitelevy [508] Sovitelevy [521] Sovitelevy [521] Sovitelevy [522] [523] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [542] [543] [544] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy 12 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

13 Vaihteen rakenne Kierukkavaihteen rakenne Kierukkavaihteen rakenne [101] [59] [20] [131] [506] [507] [39] [137] [37] [5] [43] [30] [102] [2] [61] [59] [100] [22] [1] [19] [25] [523] [522] [521] [89] [88] [59] [7] [9] [12] [520] [519] [518] [11] [6] [1] [2] [5] [6] [7] [9] [11] [12] [19] Hammaspyörä Pyörä Kierukka Kierukkapyörä Toisioakseli Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Kiila [20] [22] [25] [30] [37] [39] [43] [59] [61] Ilmanvaihtoventtiili Vaihdekotelo Vierintälaakeri Vierintälaakeri Vierintälaakeri Varmistin Kiila Sulkutulppa Varmistin [88] [89] [100] [101] [102] [131] [137] [506] [507] Varmistin Sulkukansi Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Sulkukansi Tukilevy Sovitelevy Sovitelevy [518] [519] [520] [521] [522] [523] Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 13

14 3 Vaihteen rakenne SPIROPLAN -vaihteen W10-W30 rakenne 3.5 SPIROPLAN -vaihteen W10-W30 rakenne [100] [101] [102] [22] [65] [66] [68] [71] [143] [72] [1] [89] [88] [521] [522] [523] [25] [6] [8] [19] [7] [250] [251] [17] [11] [518] [519] [12] [520] [9] [1] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [17] Hammaspyörä Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Vierintälaakeri Varmistin Väliputki [19] [22] [25] [65] [66] [71] [72] [143] Kiila Vaihdekotelo Vierintälaakeri Akselitiiviste Vierintälaakeri Tukilevy Varmistin Tukilevy [88] [89] [100] [101] [102] [132] [183] [250] Varmistin Sulkukansi Vaihteen kansi Kuusiokantaruuvi Tiiviste Varmistin Akselitiiviste Varmistin [251] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Varmistin Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy 14 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

15 Vaihteen rakenne SPIROPLAN -vaihteen W37-W47 rakenne SPIROPLAN -vaihteen W37-W47 rakenne [521] [522] [523] [88] [89] [6] [25] [22] [19] [7] [8] [518] [519] [11] [520] [12] [9] [59] [44] [133] [506] [37] [5] [59] [31] [5] [1] [33] [32] [30] [137] [2] [61] [26] [36] [1] [2] [5] [6] [7] [8] [9] [11] [12] [19] Hammaspyörä Pyörä Hammastettu akseli Pyörä Toisioakseli Kiila Akselitiiviste Urakuulalaakeri Varmistin Kiila [22] [24] [25] [26] [30] [31] [32] [33] [36] [37] Vaihdekotelo Nostosilmukka Urakuulalaakeri Kotelo 1. aste Urakuulalaakeri Kiila Väliputki Varmistin Kuusiokantaruuvi Urakuulalaakeri [44] [59] [61] [68] [72] [80] [88] [89] [106] [133] O-rengas Sulkutulppa Varmistin Varmistin Varmistin Kiila Varmistin Sulkukansi Vaarnaruuvi Sovitelevy [137] [150] [183] [506] [518] [519] [520] [521] [522] [523] Sovitelevy Kuusiomutteri Akselitiiviste Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Sovitelevy Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 15

16 3 Vaihteen rakenne Tyyppikilpi/tyyppimerkintä 3.7 Tyyppikilpi/tyyppimerkintä Tyyppikilpi Seuraavassa kuvassa on esimerkkinä ensiönpuoleisella kannella varustettujen kartiopyörävaihteiden tyyppikilpi: Bruchsal K87 AD4 na r/min 1400/20 Mamax Nm 2700 Memax Nm 41 IM i kg M1A 70, Made in Germany CLP HC 220 Synth. Öl / 3,71l n a [r/min] Toision maksimikäyntinopeus M amax [Nm] Toision maksimivääntömomentti M emax [Nm] Ensiön maksimivääntömomentti i Vaihteen välityssuhde IM Asennusasentotiedot Tyyppimerkintä Kartiopyörävaihde Sovitteella AQ varustetussa kartiopyörävaihteessa on esim. seuraava tyyppimerkintä: K 37 /R AQA 80 /1 Versiot Laipan tunnusluku Sovitteen merkintä: esim. servomoottoreille - AQA: Kiilauralla varustettu sovite - AQH: Kiristysrengasnavalla varustettu sovite Lisälaite: esim. servovaihteille.../ R: Pienennetty kääntövälys Vaihteen koko: esim. 37 Vaihteen tyyppi: esim. K 16 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

17 Mekaaninen asennus Tarvittavat työkalut/apuvälineet 4 4 Mekaaninen asennus 4.1 Tarvittavat työkalut/apuvälineet Ruuviavainsarja Mahd. momenttiavain seuraavia elementtejä varten: Kiristysholkit Moottorin sovite AQH tai EWH Ensiönpuoleinen kansi, jossa ohjausolake Asennustyökalu Mahd. tasauselementit (aluslevyt, välirenkaat) Ensiö- ja toisiopuolen asennusosien kiinnitysmateriaalit Asennustahna (esim. NOCO ) Kierrelukitetta (ohjausolakkeella varustettua ensiöpuolen kantta käytettäessä), esim. Loctite 243 Normiosat eivät sisälly toimitukseen Toleranssit kokoonpanotöissä Akselin pää DIN 748 mukainen läpimittatoleranssi ISO k6 umpiakseleilla, joiden Ø 50 mm ISO m6, kun umpiakselin Ø > 50 mm ISO H7 holkkiakseleiden yhteydessä Keskiöreikä normin DIN 332 mukaan, muoto DR Laippa DIN mukainen keskitysreunan toleranssi ISO j6, kun b mm ISO h6, kun b 1 > 230 mm Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 17

18 4 Mekaaninen asennus Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset 4.2 Asennustyöhön ryhtymisen edellytykset VARO! Ulos kurkottavien vaihteen osien aiheuttamat iskuvammat. Lievä loukkaantuminen! Varmista, että vaihteen/vaihdemoottorin ympärillä säilytetään riittävä turvaetäisyys. HUOMIO! Vaihteen/vaihdemoottorin vaurioituminen virheellisen asennuksen vuoksi. Mahdolliset esinevahingot! Noudata tässä luvussa annettuja ohjeita. Tarkasta, että: Vaihdemoottorin tyyppikilven tiedot vastaavat sähköverkon arvoja. Koneikko ei ole vaurioitunut kuljetuksen ja varastoinnin aikana. Varmista, että seuraavat edellytykset ovat voimassa: Vakiovaihteiden yhteydessä: Ympäristön lämpötila on teknisen dokumentaation, tyyppikilven ja luvun "Voiteluaineet" ( sivu 131) voiteluainetaulukon mukainen. Käyttölaitteita ei saa asentaa, jos läheisyydessä esiintyy öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä, säteilyä tms. Erikoisrakenteissa: Käyttölaite on toteutettu ympäristössä vallitsevien ehtojen mukaisesti. Noudata tyyppikilven ohjeita. Kierukka-/SPIROPLAN W-vaihteiden yhteydessä: Suuria ulkoisia massahitausmomentteja, jotka voivat kuormittaa vaihdetta regeneratiivisesti, ei saa esiintyä. [Hyötysuhteen ollessa η (regeneratiivinen) = 2 1/η < 0,5 itsepidätteinen] Servomoottoreihin tapahtuvassa asennuksessa: Käyttölaitteen saa asentaa vain, kun asennuksen jälkeen on varmistettu riittävä ilmanvaihto ylikuumenemisen välttämiseksi. Poista korroosiosuoja-aine, lika tai vastaavat huolellisesti toisioakseleista ja laippapinnoista. Käytä normaaleja liuottimia. Liuotinta ei saa päästää akselitiivisteen huulitiivisteisiin vaurioitumisvaara! Suojaa toision puoleiset akselitiivisteet hiovilta aineilta ympäristöolojen ollessa kuluttavia. 18 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

19 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus Vaihteen asennus VARO! Vaihde tai vaihdemoottori voi vaurioitua epäasiallisen asennuksen seurauksena. Mahdolliset esinevahingot! Noudata tässä luvussa annettuja ohjeita. VARO! Raskaita rakenneosia irrotettaessa on olemassa puristumisvaara. Loukkaantumisvaara. Irrota kutisteholkki asianmukaisesti. Noudata seuraavia irrotusohjeita. Vaihteeseen kohdistuvia töitä saa tehdä vain, kun se ei ole toiminnassa. Estä käyttömoottorin käynnistäminen vahingossa. Suojaa vaihde suoralta kylmältä ilmavirralta. Kondensaatio voi johtaa veden kertymiseen öljyyn. Vaihteen tai vaihdemoottorin saa asentaa vain sille määriteltyyn asennusasentoon. Noudata tyyppikilven ohjeita. Rakennekokojen W10 W30 SPIROPLAN -vaihteet ovat asennusasennosta riippumattomia. Alustarakenteen on oltava ominaisuuksiltaan seuraavanlainen: Tasainen Tärinää vaimentava Vääntöjäykkä Suurin sallittu poikkeama tasopinnasta on jalka- ja laippa-asennuksen yhteydessä (viitestandardi DIN ISO 1101): Vaihteen koko 67: enint. 0,4 mm Vaihteen koko : enint. 0,5 mm Vaihteen koko : enint. 0,7 mm Vaihteen koko : enint. 0,8 mm Kotelon jalkojen ja asennuslaipan välille ei saa muodostua jännityksiä. Ota huomioon sallitut säteis- ja aksiaalivoimat! Sallittujen säteis- ja aksiaalivoimien laskemiseksi, ks. vaihde- tai vaihdemoottoriluettelossa oleva luku "Projektointi". Kiinnitä vaihdemoottorit laatuluokan 8.8 mukaisilla ruuveilla. Kiinnitä seuraavat vaihdemoottorit laatuluokan 10.9 mukaisilla ruuveilla: RF37, R37F, kun laippa-ø = 120 mm RF37, RF47, R47F, kun laippa-ø = 140 mm RF57, R57F, kun laippa-ø = 160 mm FF, FAF, KF, KAF, kun laippa-ø = 250 mm sekä RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 19

20 4 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus HUOM Öljynpinnan tarkastusruuveihin ja öljyntyhjennysruuveihin tulee päästä esteettömästi käsiksi! Tarkasta samalla myös, että voiteluaine on täytetty asennusasennon mukaisesti (ks. luku "Voiteluaineiden täyttömäärät" ( sivu 133) tai tyyppikilvessä ilmoitetut tiedot). Vaihteisiin on tehtaalla lisätty vaadittu öljymäärä. Öljymäärän tarkastusruuvista mitattaessa voi esiintyä vähäisiä asennusasentokohtaisia poikkeamia, jotka ovat valmistustoleranssin puitteissa sallittuja. Sovita asennusasentoa muutettaessa voiteluaineen täyttömäärä ja ilmausventtiilin asento muutosta vastaavasti. Noudata siinä tapauksessa luvun "Voitelaineiden täyttömäärät" ( sivu 133) sekä luvun "Asennusasennot" ( sivu 101) ohjeita. Mikäli K-vaihteiden asennusasentoa muutetaan asentoon M5 tai M6 tai näiden sisällä asennosta toiseen, kehotamme kääntymään SEW-asiakaspalvelun puoleen. Mikäli rakennekokoa S47 S97 olevien S-vaihteiden asennusasento muutetaan asentoon M2 ja M3, kehotamme kääntymään SEW-asiakaspalvelun puoleen. Kun vaihteen ja käytettävän koneen välillä on sähkökemiallisen korroosion vaara, käytä niiden välissä 2-3 mm:n paksuisia muovisia välilevyjä. Käytetyn muovin sähköisen resistanssin tulee olla < 10 9 Ω. Sähkökemiallista korroosiota voi esiintyä eri metallien, kuten esimerkiksi valuraudan ja ruostumattoman teräksen välillä. Käytä ruuvien yhteydessä muovisia aluslevyjä! Maadoita myös kotelo käytä moottorin maadoitusruuveja. 20 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

21 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus Kiinnitysruuvien kiristysmomentit Kiristä vaihdemoottorit seuraavilla kiristysmomenteilla: Kiristysmomentti ruuvi / mutteri Ruuvi / mutteri Lujuusluokka 8.8 [Nm] M6 11 M8 25 M10 48 M12 86 M M M M M M M M Kiristä alla mainitut laipparakenteiset vaihdemoottorit seuraavilla korotetuilla kiristysmomenteilla: Kiristysmomentti ruuvi / mutteri Ruuvi / mutteri Laippa Vaihde Lujuusluokka 10.9 [Nm] 120 RF37 M RF37, RF47 M RF57 M ZR RZ37 M ZR RZ47 M ZR RZ57 M ZR RZ67 M ZR RZ77 M ZR RZ87 M FF77, KF77, FAF77, KAF77 M Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 21

22 4 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus Vaihteen kiinnitys HUOM Mikäli laippamallisia tai jalka-/laippamallisia vaihteita käytetään yhdessä VARIBLOC -variaattorimoottoreiden kanssa, asiakkaan luona tapahtuvaan laipan kiinnitykseen on käytettävä laatuluokan 10.9 ruuveja. Laipan ja asennuspinnan välisen kitkasulkeisuuden parantamiseksi on suositeltavaa käyttää anaerobista alatiivistettä tai anaerobista liimaa. Jalkarakenteinen vaihde B14-laipparakenteinen ja/tai holkkiakselilla varustettu vaihde Seuraavassa taulukossa on esitetty jalkarakenteisten vaihteiden kierrekoot eri vaihdetyyppejä ja rakennekokoja varten: Ruuvi R / R..F RX F / FH..B / FA..B Vaihteen tyyppi K / KH..B / KV..B / KA..B M /20 M8 17/27/37 27/ /37/47 M /47 47/57 M12 47/57/ /67 57/67 67 M16 77/87 77/87 77/ M / M M /167 M36 147/ /157/187 Seuraavassa taulukossa on esitetty B14-laipparakenteisten ja/tai holkkiakselilla varustettujen vaihteiden kierrekoot eri vaihdetyyppejä ja rakennekokoja varten: Vaihteen tyyppi Ruuvi RZ FAZ / FHZ KAZ / SA / WA KHZ / KVZ SAZ / SHZ M6 07/17/ /20/30 1) M8 37/47 27/37/47 37/47 47/57 37 M10 57/67 47 M12 77/87 57/67/77 57/67/77 67/77 M16 87/97 87/97 87/97 M20 107/ /127 M ) W30-mallin CMP-moottoriin tapahtuvassa suorassa asennuksessa tai sovitteen EWH.. avulla tapahtuvassa asennuksessa kierteen kooksi muuttuu M8. S W 22 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

23 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus 4 B5-laipparakenteinen vaihde Seuraavassa taulukossa on esitetty B5-laipparakenteisten vaihteiden kierrekoot eri vaihdetyyppejä ja rakennekokoja ja laipan halkaisijoita varten: Laippa-Ø [mm] Ruuvi RF / R..F / RM FF / FAF / FHF Vaihteen tyyppi KF / KAF / KHF / KVF SF / SAF / SHF WF / WAF 80 M M M6 07/17/ /20/30/ M8 07/17/27/37/ M8 07/17/27/37/47 27/ /47 30/37/ M10 37/47/57/ / M12 57/67/77/87 57/67 57/ M12 67/77/ M16 77/87/97/ M16 97/107/137/147 97/107 97/ M16 107/137/147/ M20 147/ Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W 23

24 4 Mekaaninen asennus Vaihteen asennus Asennus kosteisiin tiloihin tai ulos Kosteissa tiloissa tai ulkona käytettävät moottorit toimitetaan pintasuojauksella varustettuina rakenteina. Mahdollisesti syntyneet maali- tai lakkapinnan vauriot (esim. ilmausventtiilissä tai nostosilmukoissa) tulee korjata. Kun moottorit asennetaan adapteriin AM, AQ ja käynnistys- ja liukukytkimiin AR, AT, laippapinnat on tiivistettävä sopivalla valmisteella, esim. Loctite 574:llä. Ulos asennettava vaihde on suojattava suoralta auringonsäteilyltä. Tarvittavat suojukset, esim. katteet, katot tai vastaavat on asennettava! Vältä ylikuumenemista. Käyttäjäyrityksen on varmistettava, että vieraat esineet (esim. putoavat kappaleet) eivät vaikuta vaihteen toimintaan Vaihteen huohotus Seuraavia vaihteita ei tarvitse ilmata: R07 asennusasennoissa M1, M2, M3, M5 ja M6 R17, R27 ja F27 asennusasennoissa M1, M3, M5 ja M6 SPIROPLAN W10-, W20-, W30-vaihteet SPIROPLAN W37-, W47-vaihteiden asennusasennoissa M1, M2, M3, M5, M6 SEW-EURODRIVE toimittaa kaikki muut vaihteet asennusasentojen mukaisesti asennetulla ja aktivoidulla ilmausventtiilillä varustettuina. Poikkeukset: 1. SEW toimittaa seuraavat vaihteet tarkoitukseen varattuun ilmausreikään asennetulla sulkutulpalla varustettuina: Asennusasennoltaan kääntyvät vaihteet, jos mahdollista Vinoon asentoon asennettavat vaihteet Ilmausventtiili sijaitsee moottorin liitäntärasiassa. Ennen käyttöönottoa korkeimmassa kohdassa sijaitseva sulkutulppa on vaihdettava mukana toimitettuun ilmausventtiiliin. 2. SEW toimittaa ilmausventtiilin erikseen muovipussiin pakattuna erillisvaihteisiin, jotka vaativat ensiöpuolen ilmausta. 3. SEW toimittaa rakenteeltaan umpinaiset vaihteet ilman ilmausventtiiliä. 24 Asennus- ja käyttöohje Vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Räjähdyssuojatut vaihteet Tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 07/2011 17012546

Lisätiedot

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI

Käyttöohje. Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W. Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Räjähdyssuojatut vaihteet, tyyppisarjat R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN W Julkaisuajankohta 02/2009 16773330 / FI Käyttöohje SEW-EURODRIVE

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Asennus- ja käyttöohje Teollisuuskäyttöön tarkoitetut planeettavaihdemoottorit Sarja P002 P082 Vääntömomenttiluokat 24 359 knm Julkaisuajankohta

Lisätiedot

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19

KULMAVAIHTEET. Tyypit W 088, 110, 136,156, 199 ja 260 TILAUSAVAIN 3:19 Tyypit W 088, 110, 16,156, 199 ja 260 Välitykset 1:1, 2:1, :1 ja 4:1 Suurin lähtevä vääntömomentti 2419 Nm. Suurin tuleva pyörimisnopeus 000 min -1 IEC-moottorilaippa valinnaisena. Yleistä Tyyppi W on

Lisätiedot

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla

Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Kierukkavaihteet GS 50.3 GS 250.3 varustettu jalalla ja vivulla Käytettäväksi ainoastaan käyttöohjeen yhteydessä! Tämä pikaopas EI korvaa käyttöohjetta! Pikaopas on tarkoitettu ainoastaan henkilöille,

Lisätiedot

Lineaaritoimilaitteet 2SB5

Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Lineaaritoimilaitteet 2SB5 Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Painos 03.13 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Täydennys käyttöohjeeseen SIPOS 5 Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä.

Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271. Tyyppi 3271. Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä. Pneumaattinen toimilaite Tyyppi 3271 Tyyppi 3271 Tyyppi 3271-5 Tyyppi 3271, varustettu käsisäädöllä Tyyppi 3271-52 Kuva 1 Tyypin 3271 toimilaitteet Asennus- ja käyttöohje EB 8310 FI Painos: lokakuu 2004

Lisätiedot

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 1 AIRJACK NOSTOLAITTEEN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Huhtikuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ 1 PAKKAUS JA VARASTOINTI 2 TEKNISET TIEDOT. 3 ASENNUS.

Lisätiedot

Käyttöohje. Planeettavaihteet Tyyppisarja P..RF.., P..KF.. Julkaisuajankohta 06/2006 GD140000 11359846 / FI

Käyttöohje. Planeettavaihteet Tyyppisarja P..RF.., P..KF.. Julkaisuajankohta 06/2006 GD140000 11359846 / FI Vaihdemoottorit \ Teollisuusvaihteet \ Käyttötekniikan elektroniikka \ Käyttötekniikan automaatio \ Palvelut Planeettavaihteet Tyyppisarja P..RF.., P..KF.. GD140000 Julkaisuajankohta 06/2006 11359846 /

Lisätiedot

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7

Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Pienet sähköiset kääntötoimilaitteet 2SG7 Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Painos 08.15 Oikeudet muutoksiin pidätetään! Sisällys Lisäkäyttöohjeita SIPOS SEVEN Sisällys Sisällys 1 Perustietoa... 3 1.1 Käyttöohjeeseen

Lisätiedot

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA

F75E ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA ALKUPERÄINEN OHJEKIRJA 2 KÄYTTÖ SWEPAC F75E Koneella tiivistetään soraa ja hiekkaa pienissä rakennustöissä, kuten valmistaessa alustaa betonikiville tai puutarhojen kivilaatoille. Koneen kompakti muotoilu

Lisätiedot

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ

TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ TÄRYLEVY / MAANTIIVISTÄJÄ KÄYTTÖOHJEET DAR0480 Sisällysluettelo. Takuu sivu 1 Turvallisuusohjeet sivu 2 Käyttöohjeet sivu 3-4 Hoito ja huolto sivu 5 Säilytys sivu 6 Vianetsintä sivu 7 Osaluettelo/ tekniset

Lisätiedot

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET

ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET PAGE 19 ELECTROTORQUE MOMENTTIVÄÄNTIMET KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA (OSA N:O 34131) EMC direktiivi 89/336/EEC ja korjattu 91/263/EEC & 92/31/EEC Standardit EN55014:1987, IEC 801-2, IEC 801-4, IEC 801-3 Matalajännite

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO

Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO Käyttöohje CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250, CK 315 SUOMI VERSIO SUOMI Tämä käyttöohje käsittää seuraavat tuotteet: CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 ja CK 315 KÄYTTÖ Puhallinta

Lisätiedot

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus

Laakerin korjausyksikön irrotus ja asennus 1/6 Pyörän navan irrotuksessa ja asennuksessa voi olla eroja ajoneuvon valmistajasta riippuen. Laakerin korjausyksikön vaihto on suositeltavaa antaa vain ammattitaitoisen henkilöstön tehtäväksi. On aina

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi)

Asennusja käyttöohje. Agrosec Optivol M11. 408107 (fi) Asennusja käyttöohje Agrosec Optivol M11 408107 (fi) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 25340 Kanunki, Salo Puh. +358 2 774 4700 Fax +358 2 774 4777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Lisätiedot

Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C..

Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohje Vaihteiden tyyppisarjat BS.F.., PS.F.. ja PS.C.. Painos 08/2009 16806530 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT

SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT ASENNUS- JA HUOLTO-OHJEEN KÄÄNNÖS SEPREMIUM ELEMENTTISARJAT LAUHTEIDEN ÖLJYNEROTUSYKSIKÖILLE TOIMINTA 04/13 SEPREMIUM sarjan öljynerotusyksiköllä puhdistetaan paineilmajärjestelmän öljyä sisältäviä lauhteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia

Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia RAKENNUSOHJE Jarruakseli, -vipu ja -holkki, vaihteistokotelo, lukitusruuvi sekä kahdeksan ruuvia 251 Lehden nro 60 mukana sait 13 uutta radio-ohjattavan F2007-autosi osaa. Osat ovat vaihteistokotelo, jarruakseli,

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje

SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 0765050/2 IM-P076-07 ST Issue 2 SM21, SM21Y, SM24, SM24Y ja SM24H bi-metalliset lauhteenpoistimet Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet SM21 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto

Lisätiedot

SCdefault. 900 Asennusohje

SCdefault. 900 Asennusohje SCdefault 900 Asennusohje SITdefault Sport-alusta MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Accessories Part No. Group Date Instruction Part No. Replaces 12

Lisätiedot

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin

DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R. Järjestelmävalaisin DEU EN FRA Käyttöohje TANEO SAR(K)L 12/24/36 (A)R Järjestelmävalaisin Turvallisuus fin EN 1 Turvallisuus Valaisin on suunniteltu viimeisintä tekniikkaa hyväksi käyttäen Valmistettu ja testattu erittäin

Lisätiedot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot

Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot Pikaopas 00825-0116-4601, versio AA Pintatutka, jossa on Rosemount 9901 -kammiot XC-option asennusohjeet Pikaopas Turvallisuusviestit Tässä asiakirjassa esitetyt toimenpiteet ja ohjeet voivat vaatia erityisiä

Lisätiedot

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja

Käyttöohje. Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Käyttöohje Rullasuoja Rullasuoja Kotelolla Lamellisuoja Rullanauha / Suojat Käyttöohje Tiedot tarkistettu: 1.6.2015, versio 1.0 Alkuperäisen version kieli: saksa Oikeus teknisiin muutoksiin ja virheisiin

Lisätiedot

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30

1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 Sisältö Sisältö 1. Turvaohjeet 18 2. Toimintoselostus ja rakenne 20 3. Asennus ja käyttöönotto 21 4. Huolto 29 5. Vianetsintä 30 VAROITUS! Ohjeet oikeaan asennukseen ja tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

Lisätiedot

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle

SAVUPIIPPU. Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle SAVUPIIPPU Asennusohjeet sisällä oleva savupiipulle 1 HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO HÄLLSTRÖMS PLÅT & CO Hällströms Plåt valmistaa suvunpiippuja huviloihin, omakotitaloihin ja lämpökeskuksiin, yrityksille ja kasvihuoneille.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE

KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE KÄYTTÖOHJEET ABT KÄSIKETJUTALJOILLE Kapasiteetti: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ja 20000kg Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen käsiketjutaljan käyttöönottoa. 1. Ripusta talja yläkoukusta ja nosta

Lisätiedot

Vetokoukku, irrotettava

Vetokoukku, irrotettava Installation instructions, accessories Ohje nro 31338957 Versio 1.6 Osa nro 31359616 Vetokoukku, irrotettava Volvo Car Corporation Vetokoukku, irrotettava- 31338957 - V1.6 Sivu 1 / 50 Erikoistyökalut 999

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20

KÄYTTÖOHJE. Haswing W-20 KÄYTTÖOHJE Haswing W-20 Omistajalle Kiitos, että valitsitte Haswing- sähköperämoottorin. Se on luotettava ja saastuttamaton sekä helppo asentaa ja kuljettaa. Tässä käyttöohjeessa on tietoja laitteen asennuksesta,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

Päivitetty / JAJ MAV KITKALIITOSHOLKIT

Päivitetty / JAJ MAV KITKALIITOSHOLKIT Päivitetty 18.9.2013 / JAJ MAV KITKALIITOSHOLKIT MAV KITKALIITOSHOLKIT MAV on vuonna 1989 perustettu italialainen, korkeatasoisten kitkaliitosholkkien valmistaja. He suunnittelevat ja valmistavat kaikki

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

STIGA ST 1200 8219-3204-08

STIGA ST 1200 8219-3204-08 STIGA ST 1200 8219-3204-08 B A D C 1. 2 E F 2. 3. H I 4. G M J 5. 6. 3 K 7. 8. L 9. 10. 11. 12. 4 SUOMALAINEN FI SYMBOLIT TURVAMÄÄRÄYKSET Koneessa on seuraavat symbolit, jotka muistuttavat käytössä vaadittavasta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01

ASENNUSOHJE H-LINE. KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 ASENNUSOHJE H-LINE KTHg ZMA0453FI 2012-12-01 Toimitustiedot Tavaran tarkastus Tarkista, että kollien määrä täsmää kuormakirjan kanssa ja että pakkaus ja tavara ovat ehjät. Merkitse mahdolliset vauriot

Lisätiedot

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT.

Huippuimurit E190. E190K/125/300x300. SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V 135V 160V 180V 230V q V1 E190S/125 SÄHKÖTEKNISET TIEDOT. Huippuimurit E190 E190P/125/ER/700 VTT Testausseloste Nr RTE 10513/99 E190P/125/ER/700 Ø310 Kokonaispaine P tf, Pa 270 Ø225 770 Ilmavirta q v1, dm 3 /s Ø125 SUORITUSARVOT E190P/125/ER/700 80V 100V 120V

Lisätiedot

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733

F 50 KÄYTTÖOHJE. Dok: 101425-SF 0733 KÄYTTÖOHJE KÄYTTÖ SWEPAC F 50 on tarkoitettu soran ja hiekan tiivistykseen pienissä rakennustöissä, kuten puutarhan betoni- tai tiilikiveysten alustoja tehtäessä. Laitteen kompakti toteutus mahdollistaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t

KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE. Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t KÄYTTÖOHJEET HAKLIFT KETJUVIPUTALJOILLE Kapasiteetti: 0.8 t, 1.6 t, 3.2 t, 6.0 t, 9.0 t Huomio: Lue tämä käyttöohje ennen ketjuviputaljan käyttöönottoa. Sisällys 1. Esipuhe 2. Erittely 3. Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5

Roth DVT Öljysäiliö. Living full of energy. Installation DVT 1000 L DVT 1500 L 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Installation DVT 1000 L DVT 1500 L Living full of energy 1/5 Roth DVT Öljysäiliö Johdanto Kuljetus-, asennus- ja käyttöohje koskee kaikkia Roth-öljysäiliöitä. Tässä käsitellyille säiliöille

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2

* _0916* Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut. Korjaus. Synkronilineaarimoottorit SL2 Käyttötekniikka \ Käyttölaiteautomatisointi \ Järjestelmäintegrointi \ Palvelut *23059435_0916* Korjaus Synkronilineaarimoottorit SL2 Painos 09/2016 23059435/FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , ,

Installation instructions, accessories. Vetokoukku, kiinteä. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden , , Installation instructions, accessories Ohje nro 31414772 Versio 1.3 Osa nro 31454698, 31373543, 31435945 Vetokoukku, kiinteä IMG-381926 Volvo Car Corporation Vetokoukku, kiinteä- 31414772 - V1.3 Sivu 1

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä.

- Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. Asennusohje FlowBox Solar 7000 TÄRKEÄÄ - Tämä asennus- ja käyttöopas on luettava ja ymmärrettävä ennen työn aloittamista, ja oppaan ohjeita on noudatettava työssä. - Vain koulutettu ammattilainen saa koota,

Lisätiedot

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN

Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Ureasähkökalvopumppu 230 V 1~AC 24 V DC 12 V DC 82 999 A402 FIN Sisällysluettelo 1. Yleiset tiedot 2 1.1 Asianmukainen käyttö 2 1.2 Rakenne ja toiminnan kuvaus 3 1.3 Käyttöalue 4 1.4 Tekniset tiedot 4

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly PÄÄDYN KOKOAMINEN Kiristysmomentti, ruuviliitos Ruuvi M0 8.8 Maks. kiristysmomentti 7 Nm Ruuviliitoksiin on käytettävä lukitusmuttereita M0 luokka 8 Taptite M6 Maks.

Lisätiedot

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet

SBL-LAMINAARIPALKKI. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet SBL-LAMINAARIPALKKI Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet Lue tarkasti tämä ohjekirja ennen asennusta ja laitteen käyttöönottoa. ei ota mitään juridista vastuuta asennuksessa ja huollossa syntyneistä vahingoista.

Lisätiedot

Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63

Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 Käyttötekniikka \ Käyttöautomaatio \ Kokonaistoimitukset \ Palvelut Käyttöohjeen lisäosa Räjähdyssuojattu kolmivaihemoottori DR63/eDR63 Painos 08/2011 19297335 / FI SEW-EURODRIVE Driving the world Sisällysluettelo

Lisätiedot

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite

Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED02. Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 Luetteloesite Paineensäätöventtiilit E/P-paineensäätöventtiilit Sarja ED0 E/P-paineensäätöventtiili, Sarja ED0 Qn= 10 l/min Paineilmaliitäntä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017

Tarkastus- ja huoltomääräykset. Kytkimien lisävarusteet 2017 Tarkastus- ja huoltomääräykset Kytkimien lisävarusteet 2017 Yleistä Yleistä Osat, joita käytetään auton ja perävaunun yhteen liittämiseen, ovat normaalikäytössäkin alttiina erittäin suurelle rasitukselle.

Lisätiedot

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla

Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjekirja Palax Log rankateline, lisäsyöttörulla Ohjeisiin on tutustuttava aina ennen laitteen käyttöä Sarjanumero Valmistusvuosi PALAX Lahdentie 9 61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358 6 4745100 Fax. +358

Lisätiedot

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN

WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN WEBER.VETONIT TUOTTEET JA TYCROC TWP RAKENNUSLEVYT SEINÄÄN JA LATTIAAN Ennen Tycroc TWP rakennuslevyjen asennusta täytyy varmistaa, että alusta on kuiva, luja, jäykkä ja vakaa sekä puhdas pölystä, öljystä,

Lisätiedot

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011)

G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) A Member of Constructor Group G90 GL ULOKEHYLLY Asennusohje (04-2011) Constructor Finland Oy Puh. (019) 36251 myynti@kasten.fi Kasteninkatu 1, Pl 100 Faksi (019) 3625 333 www.kasten.fi 08150 Lohja Til.nro.

Lisätiedot

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление

LÄPPÄVENTTIILI WAFER tyyppi ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. ление Sarjat 31000, 31001, 31002, 31100, 31101, 31102, 31200, 31201, 31202, 41000, 41001, 41002, 411, 41101, 41102 ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE 1. Yleistä ление Lue tämä ohje läpi huolellisesti ennen venttiilin

Lisätiedot

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja

HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja HT-sarjan Aerofoil-savunpoistopuhaltimet Moottori savussa Asennus- ja huolto-ohjeet Tarkastus- ja huoltopäiväkirja Savunpoistopuhaltimien oikean huollon varmistamiseksi tämä ohje tulee toimittaa käyttäjälle.

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090

Pyörivä lämmönsiirrin EQRB Jaettu roottori, koot eq- 056, 068, 079, 090 Toimitusyksiköt Koot 056, 068, 079 ja 090 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, ks. kuva 2. Mittausyhteet 1830 1835 Fig. 1 Kuva 2 Mitat ja painot Nosto ja kuljetus 3352 Huoltotila D/2 Kunkin

Lisätiedot

Side decor -sarja, Running board

Side decor -sarja, Running board Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399042 1.10 Osa nro 39836514, 39836505, 39836478, 39836469, 39836460, 39836451, 31439050, 39836541, 39836532, 39836523, 39836487, 39836442, 39836686

Lisätiedot

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53

Pyörivä lämmönsiirrin EURA jaettu roottori, koko 50 53 Toimitettavat Koko 50 53 toimitetaan aina kahtena osana ja roottori jaettuna, katso kuvaa 2. Mittausnipat 1835 Kuva 1 Kuva 2 Mitta- ja painotiedot 3348 ø D Huoltotila D/2 Nosto ja kuljetus Kunkin laiteryhmän

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin

SLM - Lineaarinen rakohajotin SLM. Lineaarinen rakohajotin SLM Lineaarinen rakohajotin Tuloilmalaitteen vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku, sopii myös poistoilmalle. Asennettavissa kattoon tai seinään. Voidaan asentaa seinästä seinään jatkuvana nauhana. Säädettävä

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95

KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 KOHP95.doc KÄYTTÖOHJE HYDRAULIPURISTIN HP 95 Maahantuonti: Hollolan Sähköautomatiikka Oy Höylääjänkatu 5 15520 LAHTI Puh. (03) 884 230 Fax (03) 884 2310 hsa@hsaoy.com www.hsaoy.com 2 1. YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA

Lisätiedot

DPC-METALLILAMELLIKYTKIMET Versio / / JAJ

DPC-METALLILAMELLIKYTKIMET Versio / / JAJ DPC-METALLILAMELLIKYTKIMET Versio 01.00 / 9.3.2015 / JAJ MFG Components Oy Pajatie 1, 82600 Tohmajärvi Teollisuustie 8, 82900 Ilomantsi mfgcomponents@mfg.fi www.mfg.fi SISÄLLYSLUETTELO MALLISTO 3 MITTATAULUKKO

Lisätiedot

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Vaihtojarrusarja Twister - tai Workman -työajoneuvo Mallinro: 136-1199 Form No. 3407-726 Rev A Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian

Lisätiedot

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472

LEIVÄNPAAHDIN. Asennus- ja käyttöohjeet. METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 4560470, 4560472 LEIVÄNPAAHDIN METOS Tempo 4ATS-A, 6ATS-A 4560470, 4560472 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 04.04.2012 04.04.2012 Leivänpaahdin METOS Tempo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Turvallisuustarkastus

Turvallisuustarkastus Turvallisuustarkastus 38-123304e 23.03.2009 Turvallisuus- ja toimintatarkastus... Säilytetään kuorma-auton ohjaamossa Varoitus! Älä koskaan työnnä sormia kitaan puristumisvaaran vuoksi. Avoimen kytkimen

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro

Installation instructions, accessories. Kattokiskot. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Ohje nro Versio Osa nro Ohje nro Versio Osa nro 8685942 1.0 Kattokiskot J8401014 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000161 J8401006 Sivu 2 / 10 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje

HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0601050/1 IM-P060-04 ST Issue 1 HV3 sulkuventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Turvallisuusohjeet 2. Yleinen tuoteinformaatio 3. Asennus 4. Käyttöönotto 5. Käyttö 6. Huolto 7. Varaosat IM-P060-04 ST Issue

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS

KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS KÄYTTÖOHJE PH-26, HUIPPUIMURIOHJAUS TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

MODIX Raudoitusjatkokset

MODIX Raudoitusjatkokset MODIX Raudoitusjatkokset Betoniyhdistyksen käyttöseloste nro 23 2/2009 MODIX -raudoitusjatkos Peikko MODIX raudoitusjatkosten etuja: kaikki tangot voidaan jatkaa samassa poikkileikkauksessa mahdollistaa

Lisätiedot

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA

METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA METALLILETKUJEN ASENNUSOHJEITA Asennustapa A Asennustapa B Ø 12-100 Ø 125-300 2 Lasketaan kaavalla FS=2,3 r a=1,356 r Taivutussäde "r", kun asennus kuvan A mukaan Asennus

Lisätiedot

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi

Käyttöohje XKM RS232. fi-fi Käyttöohje XKM RS232 fi-fi Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Perehtymällä käyttöohjeeseen vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 07 700

Lisätiedot

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet

Tekninen tuote-esite. Tekniset tiedot. Turvallisuusohjeet ekninen tuote-esite NRQ4A oimilaite ja 3 tie säätöpalloventtiileille Vääntömomentti: 8 Nm Nimellisjännite AC/DC: 4 V Ohjaus: auki-kiinni oiminta-aika 9 s ekniset tiedot urvallisuusohjeet Sähköiset tiedot

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä.

TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet. TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. TH-FLWBL läpivientianturin asennusohjeet TH-FLWBL on 11, 200kHz anturi joka on suunniteltu Lowrance laitteisiin jotka käyttävät sinistä liitintä. Lue ohjeet huolella ennenkuin asennat anturin. Muista että

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40

KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 KÄYTTÖOPAS DIGIOHM 40 1. JOHDANTO 1.1. Turvallisuus Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ja noudata sen sisältämiä ohjeita. Muuten mittarin käyttö voi olla vaarallista käyttäjälle ja mittari voi vahingoittua.

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega

Asennus- ja käyttöohje. Kuormalavahylly Omega Asennus- ja käyttöohje Kuormalavahylly Omega Asennustyökalut mm kuusiohylsyt 6 mm kuusiohylsyt 7 mm kuusiohylsyt 8 mm kuusiohylsyt 9 mm kuusiohylsyt (pylvässuojat, törmäyssuoja) 6 mm kuusiokärjet (pylvässuojat,

Lisätiedot

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN

KERN KFP_V20 Versio /2015 FIN KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen, Saksa Sähköposti: info@kernsohn.com Tel: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Kotisivu: www.kern-sohn.com Punnituslevyn käyttöohje ( 300 kg) KERN KFP_V20

Lisätiedot

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel.

LUMILINKO TR-270. Käyttö- ja huolto-ohjekirja. J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127. 69950 PERHO www. varilasteel. LUMILINKO TR-270 Käyttö- ja huolto-ohjekirja J. VARILA STEEL OY puh 050 359 7074 / 0500 863 127 Koivukoskentie 2 varilasteel@pp.nic.fi 69950 PERHO www. varilasteel.com 1 Sisällysluettelo 1. Käyttötarkoitus

Lisätiedot

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet

Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL. Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Käämikytkimet, tyyppiä UB moottoriohjaimilla, tyyppiä BUE ja BUL Asennus- ja käyttöönotto-ohjeet Tätä ohjetta ei saa kopioida ilman meidän kirjallista lupaamme eikä sisältöä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle

Lisätiedot

Side decor -sarja, kynnyslista

Side decor -sarja, kynnyslista Installation instructions, accessories Ohje nro Versio 31399038 1.6 Osa nro 39836725, 39836730, 39836755, 39836775, 39836780, 39836785, 31439073, 39836735, 39836740, 39836745, 39836750, 39836765, 39836770

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot