Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka"

Transkriptio

1 Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät Kaapelointi on tietoliikennepalveljen kivijalka

2 2 Sisällys Yleiskaapeloinnin persajats Yleiskaapeloinnin standardit Yleiskaapeloinnin rakenne ja osat: toimitilakiinteistöissä asinkiinteistöissä datakeskksissa Yleiskaapeloinnin komponentit, soritskyky ja testasrajapinnat Esimerkkejä 2

3 3 Yleiskaapeloinnin persajats Kiinteistössä tietoliikennekaapelointi on rakennkseen klva persjärjestelmä, kten LVI- ja sähkönjakeljärjestelmät. Yleiskaapelointi on kiinteistön infrastrktria ja tietoliikennepalveljen persta, kivijalka. Yleiskaapelointi mahdollistaa kiinteistön tietoliikenneyhteydet jostavasti, edllisesti ja lotettavasti. Yleiskaapelointi tkee srta jokkoa tietoliikennesovellksia. Yleiskaapeloinnin rakenne, soritskyky, komponentit ja sen koko elinkaareen liittyvät menetelmät ja prosessit on hyvin standardoit. 3

4 4 Yleiskaapeloinnin erooppalaiset standardit S EN : Toimistotilat EN : Teollisstilat EN : Kodit S S = snnittel A = asenns Y = ylläpito EN : Yleiset vaatimkset Erilliset komponenttistandardit: EN sarja EN sarja EN sarja EN sarja EN 61753/4/5-sarja EN : Datakeskstilat EN : Rakennsten hajatett järjestelmät S, A, Y EN : Kaapeloinnin spesifiointi ja laadnvarmists S, A S, A EN : Asennskäytännöt rakennsten sisätiloissa EN 50310: Potentiaalintasas ja maadoits EN : Asennskäytännöt lkotiloissa A, Y EN : Parikaapeloinnin testas EN ja -2: Optisen kaapeloinnin testas 4

5 5 EN sarja: kaapelointijärjestelmän ja sen osien ominaisdet EN sarjan standardit ovat järjestelmästandardeja, joissa määritellään mm. seraavia asioita koskevat vaatimkset kaapeloinnille: rakenne ja toiminnalliset osat rajapinnat mitoits soritskyky komponentit (kaapelit ja liittimet) EN : Yleiset ja kaikille kaapeloinneille yhteiset vaatimkset EN : Toimistotilat EN : Teollisstilat EN : Kodit EN : Datakeskstilat EN : Rakennsten hajatett järjestelmät: talotekniikka, atomaatio, trvalliss, WLAN, 5

6 6 EN sarja: kaapeloinnin elinkaaren eri vaiheiden prosessit, toiminnot, menetelmät ja käytännöt snnittelsta ylläpitoon EN sarja koskee kaapeloinnin spesifiointia, snnittela, laadnvarmiststa, asennsta, käyttöä ja ylläpitoa. EN sarja on standardinmkaisden kannalta yhtä tärkeä kin EN sarja. EN : Spesifiointi ja laadnvarmists, käyttö ja ylläpito Kaapeloinnin omistajan (tai tämän edstajan) on laadittava asennsspesifikaatio Urakoitsijan on laadittava laatsnnitelma EN : Asennksen snnittel ja asennskäytännöt rakennsten sisätiloissa EN : Asennksen snnittel ja asennskäytännöt rakennsten lkopolisissa tiloissa Koskee myös yleistä viestintäverkkoa, esim. liityntäverkkoa (FTTx) 6

7 7 EN sekä EN ja -2: asennetn kaapeloinnin testas Asennetn parikaapeloinnin ja optisen kaapeloinnin testakselle on omat standardinsa. EN : Asennetn parikaapeloinnin testas EN : Asennetn optisen kaapeloinnin testas, monimotokidt EN : Asennetn optisen kaapeloinnin testas, yksimotokidt Yllämainitissa standardeissa määritellään testasmenetelmät, mm.: testaslaitteiden ominaisdet testaskokoonpanot Mitä, milloin ja missä määrin testaan, tlee määritellä asennsspesifikaatiossa ja laatsnnitelmassa. Standardissa EN on tätä koskevia tarkempia ohjeita ja vaatimksia. 7

8 8 EN-standardit ovat myös SFS-standardeja Kaikki EN-standardit vahvistetaan aina myös SFS-standardeiksi. Osa yleiskaapeloinnin standardeista on myös somennett: SFS-EN :Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimkset. SFS-EN :Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 2: Toimistotilat. SFS-EN :Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 4: Kodit. SFS-EN : Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 1: Asennksen spesifiointi ja laadnvarmists. SFS-EN : Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 2: Asennksen snnittel ja asennskäytännöt rakennsten sisätiloissa. SFS-EN Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 3: Asennksen snnittel ja asennskäytännöt lkotiloissa. SFS-käsikirja 662 sisältää kaikki keskeiset standardit someksi 8

9 9 EN ISO/IEC ANSI/TIA Soveltamisalojen vastaavdet Soveltamisala EN ISO/IEC ANSI/TIA Yleiset vaatimkset EN ISO/IEC ANSI/TIA 568 Toimisto-/liikekiinteistöt EN ISO/IEC ANSI/TIA 568 Teollisskiinteistöt EN ISO/IEC ANSI/TIA 1005 Kodit EN ISO/IEC ANSI/TIA 570 Datakeskkset EN ISO/IEC ANSI/TIA 942 Snnittel, asenns, hallinto ja ylläpito Potentiaalintasas ja maadoits EN , -2 ja -3 ISO/IEC ANSI/TIA 606, 569 ja 758 EN ISO/IEC ANSI/TIA 607 9

10 10 Standardit koko prosessiin ja elinkaareen EN EN X *) EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN EN /2 EN Kartoits ja snnittel Spesifiointi Asennksen snnittel Asenns Testas ja tarkasts Hallinto, käyttö ja ylläpito Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) määräys 65 SFS 6000: Kaapeloinnin sähkötrvalliss ja palotrvalliss *) X = 2, 3, 4, 5 tai 6 riippen tilasta (2 5) tai tarkoitksesta (6) 10

11 11 Yleiskaapeloinnin rakenneperiaatteet Kaapelointi koost osajärjestelmistä, joita ovat esimerkiksi: Alekaapelointi Noskaapelointi Kerroskaapelointi (toimitilakiinteistössä) Osajärjestelmät liittyvät toisiinsa jakamoissa, joissa totetetaan: Ristikytkennät Laiteliitännät Perskaapelointitopologia knkin jakamon shteen on tähtimäinen. Osajärjestelmiä yhteenliittämällä modostetaan hierarkkinen kaapelointijärjestelmä, joka lott kiinteistössä ja sen tiloissa kaikkiin tarvittaviin tietoliikennepalveliden käyttöpaikkoihin. Käyttäjät liittyvät kaapelointiin tietoliikennerasioissa. 11

12 12 Kaapeloinnin yleisrakenne toimitilakiinteistössä (EN ) Yleiseen viestintäverkkoon CD CD = Alejakamo BD = Talojakamo FD = Kerrosjakamo CP = Keskityskohta (mahdollinen) TO = Tietoliikennerasia Noskaapeli Alekaapeli BD Mahdollinen BD BD lisä- tai varmistsyhteys Alekaapelointi Noskaapelointi FD FD FD FD Kerroskaapeli CP-kaapeli CP Kerroskaapeli Kerroskaapelointi TO TO TO TO TO 12

13 13 Kaapeloinnin rakenne ja osat toimitilakiinteistössä (EN ) Yleiseen viestintäverkkoon Alejakamo CD Talojakamo BD Kerrosjakamo FD Keskityskohta CP Tietoliikennerasia TO Päätelaite Alekaapelointi Noskaapelointi Kerroskaapelointi Työpistekaapelointi EN EN CD = Camps Distribtor = Alejakamo BD = Bilding Distribtor = Talojakamo FD = Floor Distribtor = Kerrosjakamo CP = Consolidation Point = Keskityskohta (mahdollinen); esim. ns. kattorasia TO = Telecommnications Otlet = Tietoliikennerasia 13

14 14 Kaapeloinnin rakenne ja osat kodeissa (EN ) EN mkainen noskaapelointi (kerrostalo) tai yleisen viestintäverkon liityntäkaapeli (omakotitalo) Kotijakamo HD Tietoliikennerasia TO Päätelaite Kotikaapelointi (ICT-sovellkset) Laitekaapelointi EN HD = Home Distribtor = Kotijakamo TO = Telecommnications Otlet = Tietoliikennerasia 14

15 15 Kaapeloinnin rakenne ja osat datakeskksissa (EN ) Ulkoisen verkon liitäntä ENI Pääjakamo MD (Välijakamo ID) Vyöhykejakamo ZD Paikallinen jakelpiste LDP Laite- Liitäntä EO Laite (esim. palvelin) Kiinteistön yleiskaapeloinnin jakamo Liityntäkaapelointi Pääkaapelointi (Välikaapelointi) Vyöhykekaapelointi Laitekaapelointi ENI = External Network Interface = Ulkoisen verkon liitäntä MD = Main Distribtor = Pääjakamo ID = Intermediate Distribtor = Välijakamo (vain srissa datakeskksissa) ZD = Zone Distribtor = Vyöhykejakamo LDP = Local Distribtion Point =Paikallinen jakelpiste EO = Eqipment Otlet = Laiteliitäntä 15

16 16 Liitännät jakamoissa a) Sora laiteliitäntä (interconnect): yleisin käytäntö Somessa Laite Laitekaapeli Esim. kerroskaapelointi b) Ristikytkentä (crossconnect): harvinaisempi Somessa, mtta yleinen esim. USA:ssa Laite Laitekaapeli Ristikytkentäkaapeli Esim. kerroskaapelointi 16

17 17 Kerroskaapeloinnin perskokoonpano 1 Yhtenäinen kerroskaapelointi (ilman keskityskohtaa) Kiinteä kerroskaapeli Laite FD TO Laitekaapeli Työpistekaapeli Päätelaite Yksinkertainen, mtta jäykkä kokoonpano Asennksen jälkeen testataan väli FD-TO (pysyvä siirtotie) FD = Kerrosjakamo TO = Tietoliikennerasia 17

18 18 Kerroskaapeloinnin perskokoonpano 2 Keskityskohta (esim. kattorasia) kerroskaapeloinnissa Kiinteä kerroskaapeli CP Laite FD CP-kaapeli TO Laitekaapeli Työpistekaapeli Päätelaite Mahdollistaa työpisterasioiden jostavan siirron esim. avokonttoreissa Edellyttää kaapeloinnin eri osien tarkempaa mitoitsta Asennksen jälkeen testataan väli FD-CP (CP-siirtotie), ellei CP-kaapelia heti oteta käyttöön Kn CP-kaapeli otetaan käyttöön, on testattava aina myös väli FD-TO (pysyvä siirtotie) FD = Kerrosjakamo TO = Tietoliikennerasia CP= Keskityskohta (kattorasia) 18

19 19 Kaapeloinnin testasrajapinnat Kaapeloinnin testasrajapintojen määrittely on tärkeää: soritskyvyn määrittelyä varten testasta varten Kaapeloinnin soritskyky määritellään testasrajapintojen välisille osksille ja näistä rajapinnoista soritskyky myös testataan. Testasrajapintojen rajaamat osdet ovat seraavat: Kanava (Channel) Pysyvä siirtotie (Permanent link, PL) CP-siirtotie toimistotilojen kaapeloinneissa (CP-link) Parikaapeloinnissa lisäksi myös: Urosliittimeen päätetty siirtotie (Modlar plg terminated link, MPTL) Päästä-päähän-siirtotie (End-to-end link, E2E) Soraliitäntäkaapelointi (Direct Attach Cabling, DAC) 19

20 20 Pysyvä siirtotie ja kanava Parikaapelointi Kanava Pysyvä siirtotie, PL PP PP/TO Pysyvä siirtotie = kiinteä kaapeli + liitokset molemmissa päissä (kytkentäkaapeleista vain liitokset kaapelointiin klvat pysyvään siirtotiehen) Kanava = Pysyvä siirtotie + kytkentäkaapelit molemmissa päissä (laitteidenpoleisissa päissä olevat kytkentäkaapelin liitokset eivät kl kanavaan) Optinen kaapelointi Kanava Pysyvä siirtotie, PL PP PP PP = Päätepaneeli, TO = Tietoliikennerasia 20

21 21 Kaapeloinnin käsitteistöä: toimitilakiinteistön kerroskaapelointi Kerroskaapeli CP CP-kaapeli Tietoliikennelaite (esim. kytkin) FD CP-siirtotie (CP link) TO Laitekaapeli Työpistekaapeli Päätelaite Pysyvä siirtotie (Permanent link, PL) Kanava (Channel) FD = Kerrosjakamo (Floor Distribtor) CP = Keskityskohta (Consolidation Point) TO = Tietoliikennerasia (Telecommnications Otlet) Urakoitsija rakentaa pysyviä siirtoteitä, joita käyttäjä sitten sovellksia käyttöön ottaessaan laajentaa kanaviksi kytkentäkaapeleita (laitekaapeli ja työpistekaapeli) käyttäen. 21

22 22 Yleiskaapeloinnin komponentit Yleiskaapeloinnissa käytetään: Parikaapeleita ja niiden liittämistarvikkeita Optisia kaapeleita ja niiden liittämistarvikkeita Nelipariset parikaapelit ja niiden liittämistarvikkeet on jaett kategorioihin, jotka määräytyvät niiden soritskyvyn mkaisesti Kategoriat 5, 6, 6 A, 7, 7 A sekä 8.1 ja 8.2 Optisten kaapeleiden kidt (mtta ei liittämistarvikkeet) on jaett kategorioihin, jotka määräytyvät kittyypin ja soritskyvyn mkaisesti: Tärkeimmät kitkategoriat ovat OS2 (yksimotokit) sekä OM3, OM4 ja OM5 (monimotokidt) Optisten liittimien tyypit ja soritskyky on määritelty liitinstandardeilla ja mm. käsittein liitosvaimenns ja heijastsvaimenns. Kitkategorioita vastaavia liitinkategorioita ei ole. 22

23 23 Parikaapeloinnin komponentit Parikaapelit ja niiden liittämistarvikkeet on jaett niiden soritskyvyn persteella kategorioihin: Kategoriat ja niiden ylärajataajdet ovat: Kategoria 5: 100 MHz Kategoria 6: 250 MHz Kategoria 6 A : 500 MHz Kategoria 7: 600 MHz Kategoria 7 A : 1000 MHz Kategoria 8.1: 2000 MHz Kategoria 8.2: 2000 MHz Knkin kategorian kaapelille ja liittämistarvikkeille on määritelty standardeissa niitä koskevat omat soritskykyvaatimksensa. 23

24 24 Erooppalaiset parikaapelistandardit Kategoria ja sojastapa 5 sojatt 5 sojaamaton 6 sojatt 6 sojaamaton 6 A sojatt 6 A sojaamaton Kiinteästi asennettava kaapeli EN EN EN EN EN EN Standardi Taipisa kaapeli (kytkentäkaapeli) EN EN EN EN EN EN sojatt EN EN A sojatt EN EN sojatt 8.2 sojatt EN EN EN EN Almiinijohtimiset (CCA) parikaapelit eivät täytä standardien vaatimksia. Niitä tlee varoa ja välttää. 24

25 25 Erooppalaiset parikaapeliliitinstandardit Kategoria ja sojastapa 5 sojatt 5 sojaamaton 6 sojatt 6 sojaamaton 6 A sojatt 6 A sojaamaton Standardi EN EN EN EN EN EN sojatt EN A sojatt EN EN * EN ** 8.1 sojatt EN sojatt EN EN * EN ** * Liitin (ns. Tera) ei ole RJ45-yhteensopiva. ** Liitin (ns. ARJ45) on RJ45-yhteensopiva 25

26 26 Standardin EN mkaiset optiset kidt Yksimotokidt: Kategoria Viitestandardi IEC/EN : si (vanha) merkintä Maksimivaimenns, db/km 1310 nm 1383 nm 1550 nm OS1a B-652.D (B1.3) tai B-657.A1 (B6_a1) 1,0 1,0 1,0 OS2 B-652.D (B1.3) tai B-657.A1 (B6_a1) 0,4 0,4 0,4 Monimotokidt: Kategoria Viitestandardi EN : si (vanha) merkintä Maksimivaimenns, db/km Minimimotokaistanleveys, MHz x km Ylitäytetty syöttö Tehollinen motokaistanleveys 850 nm 1300 nm 850 nm 1300 nm 850 nm OM3 A1-OM3 (A1a.2) 3,5 1, OM4 A1-OM4 (A1a.3) 3,5 1, OM5 A1-OM5 (A1a.4) 3,0 1, Kategorian OM5 monimotokidlle on määritelty lisäksi aallonpitdella 953 nm ylitäytetyn syötön kaistanleveysvaatims 1850 MHz x km ja tehollinen motokaistanleveysvaatims 2470 MHz x km. 26

27 27 Optiset liittimet LC-liitin EN IEC sarja MPO-liitin EN IEC sarja Useamman kidn liitin 12 tai 24 kita 16 tai 32 kita

28 28 Asennetn kaapeloinnin soritskyky Asennetn kaapeloinnin soritskyky riipp: Käytetyistä komponenteista (kaapelit ja liittimet) Kaapeloinnin pitdesta Liitoksien lkmäärästä Asennstyön laadsta Parikaapeloinnin soritskyky on jaett lokkiin Lokat D, E, E A, F, F A sekä I ja II Optisen kaapeloinnin soritskykyä ei ole vastaavalla tavalla lokitelt, vaan se ilmoitetaan tietyin siirtoteknisin parametrein, kten vaimenns, kaistanleveys ja pits. Kaapeloinnin soritskyky määrää sen, mitä tietoliikennesovellksia kaapelointi tkee

29 29 Parikaapeloinnin soritskyky: lokat Parikaapeloinnin soritskyky on määritelty sekä kanaville että pysyville siirtoteille ja ilmoitetaan lokkana. Tärkeimmät lokat ja niiden ylärajataajdet ovat: Lokka D: 100 MHz, on totetettavissa kategorian 5 komponenteilla Lokka E: 250 MHz, on totetettavissa kategorian 6 komponenteilla Lokka E A : 500 MHz, on totetettavissa kategorian 6 A komponenteilla Lokka F: 600 MHz, on totetettavissa kategorian 7 komponenteilla Lokka F A : 1000 MHz, on totetettavissa kategorian 7 A komponenteilla Lokka I: 2000 MHz, on totetettavissa kategorian 8.1 komponenteilla Lokka II: 2000 MHz, on totetettavissa kategorian 8.2 komponenteilla Knkin lokan kanaville ja pysyville siirtoteille on määritelty omat soritskykyvaatimksensa. Lokat koskevat asennetta kaapelointia. Kategoriat koskevat kaapeloinnin rakenneosia sellaisenaan.

30 30 Esimerkki: Lokan E A pysyvän siirtotien ja kanavan totetminen kerroskaapeloinnissa Snnittelija snnittelee pysyvän siirtotien standardin sääntöjen mkaisesti FD Pysyvä siirtotie (CP) TO Urakoitsija varmistaa snnitelman standardinmkaisden Urakoitsija totettaa pysyvän siirtotien: -standardinmkaiset kategorian 6 A kaapelit ja liittimet -standardinmkaiset rajapinnat molemmissa päissä -standardinmkainen siirtotien maksimipits (90 m) -hyvä asennstapa Lokan E A pysyvän siirtotien vaatimkset täyttyvät Kanava FD (CP) TO Lokan E A pysyvän siirtotien vaatimkset täyttyvät Käyttäjä modostaa kanavan kytkentäkaapeleita käyttäen: -standardinmkaiset kategorian 6 A kytkentäkaapelit -standardinmkainen kanavan maksimipits (100 m) FD = kerrosjakamo, CP = keskityskohta (mahdollinen), TO = tietoliikennerasia = kytkentäkaapeli Lokan E A kanavan vaatimkset täyttyvät ja sovellkset toimivat: 10GBASE-T 1000BASE-T 100BASE-T 10BASE-T PoE yms.

31 31 Esimerkki toimitilakiinteistön yleiskaapeloinnista sekä sen komponenteista ja soritskyvystä (EN ) CP-kaapeli Kerroskaapeli Kerroskaapeli FD TO CP TO FD FD TO CP TO Lisä-tai varmistsyhteys FD FD Noskaapeli FD FD FD FD CD BD BD Yleiseen viestintäverkkoon Ale- ja noskaapelointi: Kidt esim x OS2 (+ 12 x OM3) Mahdolliset parikaapelit, cat 6 A Alekaapeli Kerroskaapelointi: Parikaapeloinnin lokka E A 2 x (2 x Cat 6 A ) / työpiste, yms. CD = Alejakamo (M65: Talojakamo) BD = Talojakamo (M65: Alijakamo) FD = Kerrosjakamo CP = Keskityskohta (mahdollinen) TO = Tietoliikennerasia

32 32 Esimerkki asinkiinteistön yleiskaapeloinnista sekä sen komponenteista ja soritskyvystä (rnkokaapelointi EN ja kotikaapelointi EN ) Kotijakamot ja kotikaapeloinnit Kotijakamot ja kotikaapeloinnit Kotikaapelointi Kotijakamo TO TO = tietoliikennerasia TO Ale-/ talojakamo Noskaapelointi Talojakamo Noskaapelointi Liityntäverkon kaapeli(t) Alekaapelointi Alekaapelointi (kaapelointi rakennsten välillä): VMOHBU-TL (2 paria/asnto) tai cat 6/asnto päätettynä molemmissa päissä 4 x OS2/asnto jatkettna kyseisen rakennksen noskitihin (4 xos2/asnto) 6 x OS2 päätettynä molemmissa päissä Noskaapelointi: Lokka E: 1 x cat 6/asnto 4 X OS2/asnto Kotikaapelointi: Lokka E: 2 x cat 6/asinhone SFS-EN sarja Alejakamo Talojakamo toisessa rakennksessa Nimityseroja Liikenne- ja viestintäviraston määräys 65 Talojakamo Alijakamo

33 33 Esimerkki datakeskskaapeloinnista sekä sen komponenteista ja soritskyvystä (EN ) EO EO EO EO Pääkaapelointi EO EO EO EO ZD EO EO EO EO EO EO EO EO Pääkaapelointi ZD EO EO EO EO Vyöhykekaapelointi EO EO EO EO ENI Liityntä- Kaapelointi MD Pääkaapelointi LDP EO EO EO EO LDP EO EO EO EO Pääkaapelointi ID Välikaapelointi ZD ZD EO EO EO EO EO EO EO EO Vyöhykekaapelointi EO EO EO EO EO EO EO EO Liityntäkaapelointi: Kidt OS2 Pääkaapelointi: Kidt OS2, OM3, OM4 tai OM5 Lokka E A, I tai II Vyöhykekaapelointi: Lokka E A, I tai II Kidt OS2, OM3, OM4 tai OM5 ENI = lkoisen verkon rajapinta MD = Pääjakamo ID = Välijakamo ZD = Vyöhykejakamo LDP = Paikallinen jakelpiste EO = Laiteliitäntä

34 34 Datakeskksia koskeva EN sarja EN General concepts EN series Design EN series Operation EN series Resorce management Key performance indicators Technical reports Recommended practices for energy management Recommended practices for environmental sstainability Gidance to the application of EN series

35 35 Parikaapeloinnin tkemat sovellkset Sovells Siirtonopes Parikaapeloinnin lokka Kaapeli- ja liitinkategoria IEEE 02.3:100BASE-T 100 Mbit/s D ( 100 m kanava) 5 IEEE 802.3ab:1000BASE-T 1000 Mbit/s /1 Gbit/s D ( 100 m kanava) 5 (5e) IEEE 802.3bz: 2,5GBASE-T 2,5 Gbit/s D ( 100 m kanava) 1) 5 (5e) IEEE 802.3bz: 5GBASE-T 5 Gbit/s E ( 100 m kanava) 1) 6 IEEE 802.3an: 10GBASE-T 10 Gbit/s E A ( 100 m kanava) 6 A 8.1 IEEE 802.3bq: 25GBASE-T 25 Gbit/s I ja II ( 30 m kanava) 8.1 ja 8.2 2) IEEE 802.3bq: 40GBASE-T 40 Gbit/s I ja II ( 30 m kanava) 8.1 ja 8.2 IEEE 802.3at ja 802.3bt PoE-tehonsyöttö D, E. E A, F, F A, I tai II 5e, 6, 6 A, 7, 7 A, 8.1 tai 8.2 1) Saavtettava kanavapits riipp kaapeloinnin vierasyliklmisominaisksista. 100 m kanava ei ole aina mahdollinen. Standardin IEEE 802.3bz spesifikaatiot on tarkoitett vain olevien lokkien D ja E kaapelointien mahdollista käyttöä varten nopeksiin 2,5 Gbit/s ja 5 Gbit/s. Kaikki det toimitilakiinteistöjen ja datakesksten parikaapeloinnit tlee snnitella ja totettaa vähintään lokan E A kaapelointeina ja vähintään kategorian 6 A komponentein. 2) 30 m kanavapits nopedella 25 Gbit/s totet myös kategorian 7 A komponenteilla, mikäli kanavan soritskyky on riittävä myös taajsaleella MHz. Tarkat vaatimkset on esitetty: ISO/IEC TR

36 36 Monimotokitjen OM3, OM4 ja OM5 tkemat sovellkset Sovells Nopes λ CIL L nm db m IEEE 802.3: 100BASE-FX 100 Mbit/s , IEEE 802.3z: 1000BASE-SX 1 Gbit/s 850 3, IEEE 802.3z: 1000BASE-LX 1 Gbit/s , IEEE 802.3ae: 10GBASE-SR 10 Gbit/s 850 2, IEEE 802.3by: 25GBASE-SR 25 Gbit/s 850 1,80 1) 70 1) 1,90 2) 100 2) IEEE 802.3ba: 40GBASE-SR4 40 Gbit/s 850 (4f) IEEE 802.3cd: 50GBASE-SR 50 Gbit/s 850 IEEE 802.3cd: 100GBASE-SR2 100 Gbit/s 850 (2f) IEEE 802.3ba: 100GBASE-SR Gbit/s 850 (10f) IEEE 802.3bm: 100GBASE-SR4 100 Gbit/s 850 (4f) IEEE 802.3cd: 200GBASE-SR4 200 Gbit/s 850 (4f) IEEE 802.3bs: 400GBASE-SR Gbit/s 850 (16f) λ = aallonpits, 2f = 2 kita/siirtosnta, 4f = 4 kita/siirtosnta, vastaavasti 10f ja 16f CIL = kanavan enimmäisvaimenns, L = kanavan enimmäispits, 1) OM3, 2) OM4, OM5 1,90 1) 100 1) 1,50 2) 150 2) 1,80 1) 70 1) 1,90 2) 100 2) 1,80 1) 70 1) 1,90 2) 100 2) 1,90 1) 100 1) 1,50 2) 150 2) 1,80 1) 70 1) 1,90 2) 100 2) 1,80 1) 70 1) 1,90 2) 100 2) 1,80 1) 70 1) 1,90 2) 100 2)

37 37 Yksimotokidn OS2 tkemat sovellkset Sovells Nopes λ CIL L nm db m IEEE 802.3z: 1000BASE-LX 1 Gbit/s , IEEE 802.3ae: 10GBASE-LR 10 Gbit/s , IEEE 802.3ae: 10GBASE-ER 10 Gbit/s , IEEE 802.3cc: 25GBASE-LR 25 Gbit/s , IEEE 802.3cc: 25GBASE-ER 25 Gbit/s ,3 18, IEEE 802.3ba: 40GBASE-LR4 40 Gbit/s 1310 (4λ CWDM) 6, IEEE 802.3bg: 40GBASE-FR 40 Gbit/s , IEEE 802.3bm: 40GBASE-ER4 40 Gbit/s 1310 (4λ CWDM) 9, IEEE 802.3cd: 50GBASE-FR 50 Gbit/s 1310 nm 4, IEEE 802.3cd: 50GBASE-LR 50 Gbit/s 1310 nm 6, IEEE 802.3cd: 100GBASE-DR 100 Gbit/s 1310 nm 3,0 500 IEEE 802.3ba: 100GBASE-LR4 100 Gbit/s 1310 (4λ DWDM) 8, IEEE 802.3ba: 100GBASE-ER4 100 Gbit/s 1310 (4λ DWDM) 18, IEEE 802.3bs: 200GBASE-DR4 200 Gbit/s 1310 (4f) 3,0 500 IEEE 802.3bs: 200GBASE-FR4 200 Gbit/s 1310 (4λ CWDM) 4, IEEE 802.3bs: 200GBASE-LR4 200 Gbit/s 1310 (4λ DWDM) 6, IEEE 802.3bs: 400GBASE-DR4 400 Gbit/s 1310 (4f) 3,0 500 IEEE 802.3bs: 400GBASE-FR8 400 Gbit/s 1310 (8λ DWDM) 4, IEEE 802.3bs: 400GBASE-LR8 400 Gbit/s 1310 (8λ DWDM) 6, λ = aallonpits, 4f = 4 kita/siirtosnta, CIL = kanavan enimmäisvaimenns L = kanavan enimmäispits

38 38 Yleiskaapelointi on nimensä lnastant Yleiskaapelointi on vakiinnttant asemansa hyvänä, jostavana, pitkäikäisenä ja edllisena kaapelointiperiaatteena kiinteistöissä. Nykyaikainen yleiskaapelointi mahdollistaa hyvin laajan jokon sovellksia laitteiden tasavirtasyötöstä 400 Gbit/s lähiverkkonopeksiin erityyppisissä kiinteistöissä ja tiloissa, mkaan lkien: toimisto- ja liikekiinteistöt teollisskiinteistöt asinkiinteistöt datakeskkset Näin laaja skaalatvs eri sovellksiin ja käyttöympäristöihin ei olisi ollt mahdollista ilman standardointia.

39 39 Somen osallistminen yleiskaapelointijärjestelmien standardointiin Erooppalaisten yleiskaapelointistandardien valmistelsta vastaa CENELECin komitea TC 215 Electrotechnical aspects of telecommnication eqipment. Kansainvälisten yleiskaapelointistandardien valmistelsta vastaa ISO/IEC:n työryhmä JTC 1/ SC 25/ WG 3 Cstomer Premises Cabling Somi osallist SESKOn katta yleiskaapelointijärjestelmien sekä erooppalaiseen että kansainväliseen standardointiin Osallistminen tapaht SESKOn komitean SK 215 Tietotekniikan kaapeloinnit ja infrastrktrit katta. Lisätietoja SESKOsta tai komitean SK 215 sihteeriltä:

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka

Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät. Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Tietotekniikka Yleiskaapelointijärjestelmät Kaapelointi on tietoliikennepalvelujen kivijalka Sisällys Yleiskaapeloinnin perusajatus Yleiskaapeloinnin standardit Yleiskaapeloinnin rakenne ja osat: toimitilakiinteistöissä

Lisätiedot

Lähiverkkojen rakentaminen

Lähiverkkojen rakentaminen Lähiverkkojen rakentaminen TIESÄHKÖ OY Kaapelointiesimerkkejä 1. Toimitilakiinteistö, jossa on useita yrityksiä/organisaatioita Näille sivuille olemme koonneet periaatteita ja esimerkkejä määräyksen 65

Lisätiedot

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin

Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Määräys 25 E/2008 M kiinteistön sisäjohtoverkosta vaikuttaa myös antenniasennuksiin Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry sant@sant.fi www.sant.fi 12.11.2009 Satelliitti-

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen

KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat. Harri Mutanen KIINTEISTÖJEN SISÄVERKOT - hyvät asennustavat Harri Mutanen ORBIS OY Perustettu 1949 Suomalainen perheyritys Maahantuonti ja oma valmistus Työntekijöitä 50 Liikevaihto 7,8 MEUR (2015) Toimipisteet Vantaa,

Lisätiedot

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen

Optinen kiinteistökaapelointi. Eino Jauhiainen Optinen kiinteistökaapelointi Eino Jauhiainen Perustietoa yhtiöstä Nestor Cables Oy valmistaa ja myy sekä optisia että kuparijohtimisia tietoliikenne-, teollisuus- ja erikoiskaapeleita ja valokaapelitarvikkeita

Lisätiedot

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN

LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN KUITUVERKON SUORITUSKYKYARVOJEN MERKITYS JA MITTAUS 8.11.2017 LAATUA ASUINKIINTEISTÖJEN KUITUSISÄVERKKOIHIN VILLE REINIKAINEN Sisältö Suorituskykyarvojen ja liittimien puhtauden merkitys käytännössä Mittauksen,

Lisätiedot

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä

Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Sisäverkkojen saneeraus ja viranomaismääräysten huomioiminen taloyhtiöissä Ravintola Nallikari, Oulu 22.9.2015 / Ari Kurkela Julkinen 1 Esityksen sisältö Vanhat sisäverkkomallit Sisäverkot 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

Nylund Group Energia, ekologisuus, elinkaari. Jyrki Laine tuotepäällikkö

Nylund Group Energia, ekologisuus, elinkaari. Jyrki Laine tuotepäällikkö Nylund Group Energia, ekologisuus, elinkaari Jyrki Laine tuotepäällikkö Tehtävämme Nylund on suomalainen, vakavarainen ja kasvava perheyritys. Myymme tietoverkkojen ja valaistuksen kokonaisratkaisuja sekä

Lisätiedot

Sisäverkkomääräys 65 B/2016 M. Jorma Harle, viestintäverkkoasiantuntija Laatua asuinkiinteistöjen kuitusisäverkkoihin

Sisäverkkomääräys 65 B/2016 M. Jorma Harle, viestintäverkkoasiantuntija Laatua asuinkiinteistöjen kuitusisäverkkoihin Sisäverkkomääräys 65 B/2016 M Jorma Harle, viestintäverkkoasiantuntija Laatua asuinkiinteistöjen kuitusisäverkkoihin 8.11.2017 Sisältö Mikä on sisäverkko? Määräyksen M65 yleisiä periaatteita Sisäverkko

Lisätiedot

Ei pelkkää FTTH:ta - Kuitujen muu hyödyntäminen. Seppo Marttila Teknologiapäällikkö

Ei pelkkää FTTH:ta - Kuitujen muu hyödyntäminen. Seppo Marttila Teknologiapäällikkö Ei pelkkää FTTH:ta - Kuitujen muu hyödyntäminen Seppo Marttila Teknologiapäällikkö Verkkopäivät 25. 26.1.2017 Kuitujen muu hyödyntäminen Optiset kuidut ovat monien etujensa vuoksi paras mahdollinen tiedonsiirtokanava

Lisätiedot

VIDEOJET decoder 7000

VIDEOJET decoder 7000 Video VIDEOJET decoder 7000 VIDEOJET decoder 7000 www.boschsecrity.fi HD 1080p- ja 720p-vastaanotto Monipoliset monitoriasettelt Ohjaa soraan enintään kahta HD-näyttöä VCA-metatietojen näyttö Pienikokoinen,

Lisätiedot

Omakotitalon energiaratkaisu Pieni askel omavaraisuuteen.

Omakotitalon energiaratkaisu Pieni askel omavaraisuuteen. Omakotitalon energiaratkais Pieni askel omavaraisteen. www.arime.fi Phdasta energiaa lonnosta Arinko on meidän kakien elämään vattava ehtymätön energianlähde ja se tottaa välillisesti srimman osan ihmisten

Lisätiedot

Sisäverkon kaapelointi

Sisäverkon kaapelointi Sisäverkon kaapelointi UUDISTETTU SISÄVERKKO- MÄÄRÄYS 65B / 2016M Asuinkiinteistöjen kattava sisäverkko Uudistettu sisäverkkomääräys 65B/2016M määrittelee kattavan ja monipuolisen kaapeloinnin asuinkiinteistöjen

Lisätiedot

MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA

MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA 7.5.2009 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVELTAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 Viestintävirasto MPS 25 1 (10) SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2

Lisätiedot

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

Pikaopas ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Sisältö JOHDANTO...3 Saatavat palvelut...3 Määräykset ohjaavat rakentamista...3 KAAPELOINTI ON PALVELUJEN KIVIJALKA...4 MONIPALVELUVERKON RAKENNE...4 Talojakamo ja

Lisätiedot

Tärkeintä valokuituverkon kytkennöissä on aina puhtaus. Yleisin verkon vikatilanne on likainen liitin.

Tärkeintä valokuituverkon kytkennöissä on aina puhtaus. Yleisin verkon vikatilanne on likainen liitin. KUITU KOTIIN Nykyaikainen tiedonsiirto asuinkiinteistöissä edellyttää ohjeistusten mukaisten sisäverkkojen rakentamista valokuitukaapelien avulla. Viestintäviraston määräys M65 sisältää viimeisimmät ohjeet

Lisätiedot

Sisäverkon kaapelointi

Sisäverkon kaapelointi Sisäverkon kaapelointi UUDISTETTU SISÄVERKKO- MÄÄRÄYS 65C/2018 Asuinkiinteistöjen kattava sisäverkko Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista (65C/2018) määrittelee kattavan ja monipuolisen

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 244, 249 ja

Lisätiedot

Valokaapeleiden ajankohtaiset asiat

Valokaapeleiden ajankohtaiset asiat Valokaapeleiden ajankohtaiset asiat Jari Kleemola Avainasiakkuuspäällikkö Ajankohtaista Paloluokitukset eli CPR Viestintäviraston määräys M65 Kuitujen maailmanmarkkinatilanne Valokaapeleiden valinta ja

Lisätiedot

YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN JA PUHELINSISÄJOHTOVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE

YLEISKAAPELOINTIJÄRJESTELMÄN JA PUHELINSISÄJOHTOVERKON KUNTOTUTKIMUSOHJE Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST YLEISKAAPELOINTI- JÄRJESTELMÄN

Lisätiedot

Sisäverkon kaapelointi

Sisäverkon kaapelointi Sisäverkon kaapelointi Kaapeli sisälle ja ulos Useista rakennuksista koostuvien kiinteistöjen kaapelivalinta on erityisen haasteellista, kun tarvitaan oikeanlaiset kaapelit kolmelle verkolle ja kahteen

Lisätiedot

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä

Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Tietoverkot ja Valaistus Masalantie 375 02430 MASALA

Lisätiedot

LC4-kattokaiutinsarja

LC4-kattokaiutinsarja Viestintäjärjestelmät LC4-kattokaitinsarja LC4-kattokaitinsarja www.boschsecrity.fi Innovatiivinen koko aleen CosCone-ohjain Loistava pheen ja msiikin toisto Aintlaatinen avasklma kaikkien oktaavien taajksille

Lisätiedot

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä

Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen. Antennialan tekniikkapäivä Määräyksen 65/2013 M, sisältö, vaatimukset ja soveltaminen Antennialan tekniikkapäivä 31.10.2013 Esityksen sisältö Uuden määräyksen tarkoitus Soveltamisala ja siirtymäsäännökset uudis- ja korjausrakennushankkeissa

Lisätiedot

Verkkojen rakentaminen. Lähiverkkojen rakentaminen

Verkkojen rakentaminen. Lähiverkkojen rakentaminen Lähiverkkojen rakentaminen 6 Verkkojen rakentaminen TIETOSÄHKÖ OY Ahertajankatu 2, 04440 Järvenpää puh. (09) 292 5020 e-mail: sales@tietosahko.fi www.tietosahko.fi 41 YLEISKAAPELOINTI - RAKENNE 6.1 Tämän

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä?

Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Mikä muuttuu antennien asennuksessa ja verkkojen rakentamisessa käytännössä? Pauli Suikkanen Elisa Oyj 1 Määräys velvoittaa Määräystä sovelletaan vakinaiseen asuinkäyttöön tarkoitetun asuinkiinteistön,

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 17.10.2014 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 1 (110) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Muutokset... 3 2 Muutoshistoria...

Lisätiedot

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu

Tietoverkkotuotteet. Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A. -kaapelointiratkaisu Tietoverkkotuotteet Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu Parikaapelit Suojaamattomat Cat6 U/UTP-parikaapelit nousu- ja kerroskaapelointiin.

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Viestintävirasto 65/2013 M 1 (14) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Viestintävirasto 65/2013 M 1 (14) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä x päivänä kesäkuuta 2013 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä

Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M. Antennialan tekniikkapäivä Sisäverkkomääräys 65 A/2014 M Antennialan tekniikkapäivä 30.10.2014 Esityksen sisältö Määräykseen ehdotetut keskeiset muutokset Määräyksen lausuntokierros ja voimaantulo Mistä saa lisätietoja määräyksestä?

Lisätiedot

Pientalon esimerkkikokoonpano

Pientalon esimerkkikokoonpano Pientalon esimerkkikokoonpano. Työpisterasia xrj, 7 0. Parikaapeli CAT U/UTP 0 70 0. Kotijakamo 00 x 00 x 90 7 00 9 - Laitekaapeli CAT U/UTP 0,m 7 0 - Optinen päätekotelo 7 08 00 - Adapteri LC-APC/quad

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 17.12.2014 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 1 (111) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Keskeiset muutokset...

Lisätiedot

Ristikytkentä- ja laitekaapelit

Ristikytkentä- ja laitekaapelit Ristikytkentä- ja laitekaapelit LexCom 125 Cat 5 suojaamaton ristikytkentäkaapeli Kytkentäkaapeli Cat 5e, suojaamaton (UTP, U-UTP) Suojaamaton kytkentäkaapeli valetuilla liittimillä. Valaminen antaa erittäin

Lisätiedot

Standardisoinnin edut

Standardisoinnin edut Standardisoinnin edut Palvelinkeskusten resurssitehokkuus Juha Vartiainen Suomen standardisoimisliitto SFS ry 27.11.2012 standardisointi en standardization sv standardisering fr normalisation de normung

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Liikenne- ja viestintävirasto 65 D/2019 M 1 (18) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä X päivänä xxxkuuta 2019 Liikenne- ja viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Määräyksen 65 D/2019 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 D/2019 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 D/2019 M 1 31.5.2019 Määräyksen 65 D/2019 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 D/2019 Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Transport- och kommunikationsverket

Lisätiedot

Parikaapeloinnille määrätyn asennushuolellisuuden todentaminen

Parikaapeloinnille määrätyn asennushuolellisuuden todentaminen Tomi Nieminen Parikaapeloinnille määrätyn asennushuolellisuuden todentaminen Opinnäytetyö Kevät 2017 SeAMK Tekniikka Automaatiotekniikan Tutkinto-ohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 25.01.2018 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 1 (119) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Keskeiset muutokset...

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 12.7.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 (98) Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Pylväskaiuttimet. Viestintäjärjestelmät Pylväskaiuttimet. Hyvä puheen selkeys ja taustamusiikin toisto

Pylväskaiuttimet. Viestintäjärjestelmät Pylväskaiuttimet.  Hyvä puheen selkeys ja taustamusiikin toisto Viestintäjärjestelmät Pylväskaittimet Pylväskaittimet www.boschsecrity.fi Hyvä pheen selkeys ja tastamsiikin toisto Käyttöpaikkoihin, joissa äänen sntaaminen on tärkeää Sri herkkyys Mkana vakiovarsteena

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 29.6.2016 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 1 (119) SISÄLLYS A-OSA KESKEISET MUUTOKSET JA MUUTOSHISTORIA... 3 1 Keskeiset muutokset...

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (18) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2016 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25

14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 14.1.2008 MÄÄRÄYKSEN 25 PERUSTELUT JA SOVEL- TAMINEN KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA MPS 25 Viestintävirasto MPS 25 1 (8) 1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 2 1.1 MÄÄRÄYKSEN LAINSÄÄDÄNTÖPERUSTA... 2 1.2 MUUT ASIAAN LIITTYVÄT

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 1 (10) Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

kaapelointijärjestelmä

kaapelointijärjestelmä Luotettava ja kilpailukykyinen kaapelointijärjestelmä Suojaamaton Cat6-kaapelointiratkaisu n Suojattu Cat6 A -kaapelointiratkaisu Oy Nylund-Group Ab, Talotekniikka Masalantie 375 02430 MASALA Vaihde (myynti)

Lisätiedot

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610

Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Julkaisija: Sähkötieto ry Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST ASUINKIINTEISTÖN PUHELIN- SISÄJOHTOVERKON

Lisätiedot

Plena All-In-One -yksikkö

Plena All-In-One -yksikkö Viestintäjärjestelmät Plena All-In-One -yksikkö Plena All-In-One -yksikkö www.boschsecrity.fi Tastamsiikin ja henkilöhan kokonaisratkais Kden vyöhykkeen henkilöhakjärjestelmä Sisäänrakennett AM/FM-viritin,

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä x. päivänä yykuuta 20xx. Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI H. Honkanen KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ Määritelmiä Bittivirhesuhde ( BER ) Ilmaisee virheellisten bittien määrän koko bittimäärän suhteen Kanava Yleiskaapelointijärjestelmän

Lisätiedot

Yleiskaapeloinnin toteuttaminen kerrostaloissa. Tapaustutkimus Laajasalon Kiinteistöt Oy:n Reiherintie 7-9 kerrostalot

Yleiskaapeloinnin toteuttaminen kerrostaloissa. Tapaustutkimus Laajasalon Kiinteistöt Oy:n Reiherintie 7-9 kerrostalot Yleiskaapeloinnin toteuttaminen kerrostaloissa. Tapaustutkimus Laajasalon Kiinteistöt Oy:n Reiherintie 7-9 kerrostalot Kalevi Väänänen Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 9.11.2009

Lisätiedot

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014

Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Asuinkiinteistön sisäverkon uudistus SANT ry:n kevätinfo 16.4.2014 Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Vanhan antenni ja sisäjohtoverkon uudistus määräyksen

Lisätiedot

LBC 3210/00 Line Array -sisä-/ulkokaiutin

LBC 3210/00 Line Array -sisä-/ulkokaiutin Viestintäjärjestelmät LBC 3210/00 Line Array -sisä-/lkokaitin LBC 3210/00 Line Array -sisä-/lkokaitin www.boschsecrity.fi Laajennett kntelale Erinomainen pheen ja msiikin erotettavs Lonnollisen äänen tasainen

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007

Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ. Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 1 (8) Määräys KIINTEISTÖN SISÄISESTÄ YHTEISANTENNIVERKOSTA JA -JÄRJESTELMÄSTÄ Annettu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010

Antti Vähälummukka 2010 Antti Vähälummukka 2010 Koaksiaalikaapeli Paksu ethernet, 10Base5 o Noin 10mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä RG-8 o Maksimipituus 500m Ohut ethernet, 10Base2 o Noin 6 mm paksu kaapeli o Tyyppimerkintä

Lisätiedot

Metalliset LA1-UMx0E-pylväskaiuttimet

Metalliset LA1-UMx0E-pylväskaiuttimet Viestintäjärjestelmät Metalliset LA1-UMxE-pylväskaittimet Metalliset LA1-UMxE-pylväskaittimet www.boschsecrity.fi Hyvä pheen selkeys ja tastamsiikin toisto Käyttöpaikkoihin, joissa äänen sntaaminen on

Lisätiedot

ANTENNIVERKON UUDISTUS VAI KUNNOSTUS?

ANTENNIVERKON UUDISTUS VAI KUNNOSTUS? 27.6.2018 1(6) ANTENNIVERKON UUDISTUS VAI KUNNOSTUS? Monissa 1970-80 -luvuilla valmistuneissa taloyhtiöissä on suunnitteilla putki- tai sähköremontti tai vastaava linjasaneeraus, jonka yhteydessä uusitaan

Lisätiedot

Pientalon liittäminen Concept.10:n. tietoliikenneverkkoon

Pientalon liittäminen Concept.10:n. tietoliikenneverkkoon 1 (8) V 1.0 Pientalon liittäminen Concept.10:n tietoliikenneverkkoon 2 (8) 1 Yleistä... 3 2 Liityntäverkon kaapeli... 3 3 Liityntäverkon kaapelin asentaminen... 4 4 Sisäverkko... 5 5 Liityntäkaapeleiden

Lisätiedot

LAAJAKAISTAVERKOT ASUINKIINTEISTÖISSÄ Kiinteiden verkkojen urakointi

LAAJAKAISTAVERKOT ASUINKIINTEISTÖISSÄ Kiinteiden verkkojen urakointi LAAJAKAISTAVERKOT ASUINKIINTEISTÖISSÄ Kiinteiden verkkojen urakointi LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö Kevät 2006 Pekka Poutanen Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

LBC 3090/01 -kattokaiutin

LBC 3090/01 -kattokaiutin Viestintäjärjestelmät LBC 39/1 -kattokaitin LBC 39/1 -kattokaitin www.boschsecrity.fi Sopii pheen ja msiikin toistamiseen Parannett herkkyys Uppoasenns katon syvennykseen Helppo asentaa Pölysojs LBC 39/1

Lisätiedot

LBC 310x/1x -kotelokaiuttimet

LBC 310x/1x -kotelokaiuttimet Viestintäjärjestelmät LBC 31x/1x -kotelokaittimet LBC 31x/1x -kotelokaittimet www.boschsecrity.fi Korkealaatinen msiikin ja pheen toisto Laajennett taajsale Leveä avasklma Yksinkertainen tehoasets Vari-Tap-kytkimellä

Lisätiedot

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI

TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI TIETOVERKOT ja YLEISKAAPELOINTI H. Honkanen KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ Määritelmiä Bittivirhesuhde ( BER ) Ilmaisee virheellisten bittien määrän koko bittimäärän suhteen Kanava Yleiskaapelointijärjestelmän

Lisätiedot

Pientalon esimerkkikokoonpano

Pientalon esimerkkikokoonpano Kodit Pientalon Esimerkkikokoonpanot kaapelointikokoonpano Pientalon esimerkkikokoonpano a b a. R0UV RJ liitinrasia xrj b. Antennirasia a. DNR0UV Cat multimediarasia TV/R/SAT b. xxxxx Antennirasia. DNELKJ/

Lisätiedot

LBC 3011/x1 -paneelikaiuttimet

LBC 3011/x1 -paneelikaiuttimet Viestintäjärjestelmät LBC 11/x1 -paneelikaittimet LBC 11/x1 -paneelikaittimet www.boschsecrity.fi Korkealaatinen pheen ja msiikin toisto Kaksitiejärjestelmä Yksinkertaiset tehoasetkset Uppoasenns seiniin,

Lisätiedot

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa

SESKO ry LAUSUNTOPYYNTÖ 7/08 LIITE Toimisto (5) HUOM. Komiteoiden ja seurantaryhmien kokoonpanot on esitetty SESKOn komitealuettelossa 2008-07-25 1(5) CENELEC SC 9XB Kulkuneuvojen sähkömekaaniset materiaalit S262-08 Railway applications. Rolling stock. Pantographs. Characteristics and tests. Part 1: Pantographs for main line vehicles

Lisätiedot

LC3-UC06E-kattokaiutin

LC3-UC06E-kattokaiutin Viestintäjärjestelmät LC3-UC6E-kattokaitin LC3-UC6E-kattokaitin www.boschsecrity.fi Sopii pheen ja msiikin toistamiseen Materiaalina kevyt ABS Helppo asentaa Homaamaton motoil EN 54-24 -sertifioit LC3-UC6E

Lisätiedot

VIDEOJET decoder 3000

VIDEOJET decoder 3000 Video VIDEOJET decoder 3000 VIDEOJET decoder 3000 www.boschsecrity.fi HD 1080p30/i60- tai 720p60-vastaanotto samassa näkymässä Neljän kvan näyttö jopa 960H:n SD-videokvalle HDMI- tai komposiittivideolähtö

Lisätiedot

Kiinteistöjen telejärjestelmiä

Kiinteistöjen telejärjestelmiä Kiinteistöjen telejärjestelmiä Tapio Kallasjoki 2014 Seuraava materiaali perustuu pääosin sähköurakoitsijaliiton ST-kortteihin ja sähkötekniset tietojärjestelmät kirjasarjaan sekä antennialan järjestöjen

Lisätiedot

LB3-PCx50, Premium-kotelokaiuttimet

LB3-PCx50, Premium-kotelokaiuttimet Viestintäjärjestelmät LB3-PCx, Premim-kotelokaittimet LB3-PCx, Premim-kotelokaittimet www.boschsecrity.fi Hipplaatinen msiikin ja pheen toisto Sojatt rapatmiselta, sovelt sojattna lkokäyttöön Sopii Boschin

Lisätiedot

Asennustoiminnan kehitysnäkymät

Asennustoiminnan kehitysnäkymät Asennustoiminnan kehitysnäkymät Toiminnanjohtaja Tauno Hovatta Satelliitti ja antenniliitto SANT ry www.sant.fi Sisältö Teleasennussektorit Asennustoiminnan eri osa alueet Uudisrakentaminen Korjausrakentaminen

Lisätiedot

LBC 347x/00,Torvista ja ohjaimista koostuvien kaiutinten valikoima

LBC 347x/00,Torvista ja ohjaimista koostuvien kaiutinten valikoima Viesttäjärjestelmät LBC 347x/,Torvista ja ohjaimista koostvien kaitten valikoima LBC 347x/,Torvista ja ohjaimista koostvien kaitten valikoima www.boschsecrity.fi Tehokkaat ohjaimet Eromaen pheentoisto

Lisätiedot

LBC 34xx/12 -torvikaiuttimet

LBC 34xx/12 -torvikaiuttimet Viestintäjärjestelmät LBC xx/ -torvikaittimet LBC xx/ -torvikaittimet www.boschsecrity.fi Tehokkaat ohjaimet Jopa W (enimmäisteho) Leveä avasklma Erinomainen pheentoisto Yksinkertaiset tehoasetkset Boschin

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto. Tutkintotyö.

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto. Tutkintotyö. TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto Tutkintotyö Olli Järvinen OMAKOTITALON KOTIVERKKO Työn ohjaaja Tampere 2008 Lehtori Ilkka Tervaoja

Lisätiedot

PRS xbxxx-perusvahvistimet

PRS xbxxx-perusvahvistimet Viestintäjärjestelmät PRS xbxxx-persvahvistimet PRS xbxxx-persvahvistimet www.boschsecrity.fi Tehokkaat, D-lokan vahvistinkanavat Hakkrivirtalähde Paikalliset äänitlot Verkko- ja akkvirta Kattava valvonta

Lisätiedot

Latausstandardit. Auto- ja moottoritoimittajat 12.10.2012. Matti Rae Ensto Oy Director, New Technologies

Latausstandardit. Auto- ja moottoritoimittajat 12.10.2012. Matti Rae Ensto Oy Director, New Technologies Latausstandardit Auto- ja moottoritoimittajat 12.10.2012 Matti Rae Ensto Oy Director, New Technologies 12.10.2012 Matti Rae, Director, New Technologies 1 Sisältöä ja määritelmiä Standardit Lataustapa 3

Lisätiedot

LH1-10M10E-torvikaiutin

LH1-10M10E-torvikaiutin Viestintäjärjestelmät LH1-1M1E-torvikaitin LH1-1M1E-torvikaitin www.boschsecrity.fi Tehokas ohjain Erinomainen pheentoisto Valmis lisävarsteena saatavan linja-/ kaitinvalvontalevyn asentamiseen sisäpolelle

Lisätiedot

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ

TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ TIETOKONE JA VERKOT IT PC & NETWORK SUPPORT TAITAJA 2001 LAHTI KAAPELOINTITYÖ Kaapelointi / Torstai iltapäivä (12.00-16.00) 1. Tehtävän kuvaus Torstain tehtävässä on tarkoitus asentaa työpisteeseen standardin

Lisätiedot

LBC 14x0/x0 MK, äänenvoimakkuuden säätimet ja LBC 1430/10 -ohjelmanvalitsin

LBC 14x0/x0 MK, äänenvoimakkuuden säätimet ja LBC 1430/10 -ohjelmanvalitsin Viestintäjärjestelmät LBC 14x0/x0 MK, äänenvoimakkden säätimet ja LBC 1430/10 -ohjelmanvalitsin LBC 14x0/x0 MK, äänenvoimakkden säätimet ja LBC 1430/10 -ohjelmanvalitsin www.boschsecrity.fi 12 W:n, 36

Lisätiedot

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas

Pientalorakentajan. tietoliikenneopas Pientalorakentajan tietoliikenneopas Sisällysluettelo Pientalojen kehittyvät viestintä palvelut.. 3 Sonera Kotikuitu -palvelu... 3 Liityntäverkon talokaapeli... 4 Toimenpiteet ennen kaivutöiden aloittamista...

Lisätiedot

PIENTALORAKENTAJAN TIETOLIIKENNEOPAS. Avaimet huippunopeisiin yhteyksiin

PIENTALORAKENTAJAN TIETOLIIKENNEOPAS. Avaimet huippunopeisiin yhteyksiin PIENTALORAKENTAJAN TIETOLIIKENNEOPAS Avaimet huippunopeisiin yhteyksiin SISÄLLYS Nopeat yhteydet pientaloihin...3 Telia Kotikuitu...3 Liityntäverkon talokaapeli...4 Ennen kaivuutöiden aloittamista...4

Lisätiedot

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman

Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa. Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit tutuksi Standardit osana tekniikan osaajan ammattitaitoa Kokemäkijokilaakson ammattiopisto 17.09.2007 Sinikka Hieta-Wilkman Standardit - mistä kaikki sai alkunsa? Napoleonin taistelu Waterloossa

Lisätiedot

LH1 UC30E-torvikaiutin musiikintoistoon

LH1 UC30E-torvikaiutin musiikintoistoon Viestintäjärjestelmät LH1 UC3E-torvikaitin msiikintoistoon LH1 UC3E-torvikaitin msiikintoistoon www.boschsecrity.fi Loistava pheen ja msiikin toisto Kaksitiejärjestelmä Hyvännäköinen ABS-kotelo Valmis

Lisätiedot

Pientalorakentajan tietoliikenneopas. Varmista kotiin nopeat laajakaistayhteydet ja monipuoliset viihdepalvelut.

Pientalorakentajan tietoliikenneopas. Varmista kotiin nopeat laajakaistayhteydet ja monipuoliset viihdepalvelut. Pientalorakentajan tietoliikenneopas Varmista kotiin nopeat laajakaistayhteydet ja monipuoliset viihdepalvelut. 4450007 2017 Sisällysluettelo Pientalon kehittyvät viestintäpalvelut 3 Pientalon yleiskaapelointi-

Lisätiedot

Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmän kokous SOPENKORVEN KOKOELMAKESKUS

Päijät-Hämeen ja Mäntsälän museoiden työryhmän kokous SOPENKORVEN KOKOELMAKESKUS Päijät-Hämeen ja Mäntsälän mseoiden työryhmän kokos 10.4.2019 SOPENKORVEN KOKOELMAKESKUS Asialista 10.4.2019 1. Kokoelmaohjelmien kokoelmien historiaa, kehitystä ja nykytilaa koskevan osden lyhyt käsittely,

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Yhteyshenkilöt. 3. Sopimuksen tausta ja tavoitteet. Osoite: Kasurilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi

TOIMEKSIANTOSOPIMUS. 1. Sopijapuolet. 2. Yhteyshenkilöt. 3. Sopimuksen tausta ja tavoitteet. Osoite: Kasurilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi TOIMEKSIANTOSOPIMUS 1. Sopijapolet Toimeksiantaja: Siilinjärven knta (Jäljempänä Asiakas ) Osoite: Kasrilantie 1, PL 5, 71801, Siilinjärvi Y-tnns: 0172718-0 Toimeksiannon saaja: Vaktsmeklari Novm Oy (Jäljempänä

Lisätiedot

700-sarjan hybridi-/verkkotallennin HDkuvalle

700-sarjan hybridi-/verkkotallennin HDkuvalle Video 700-sarjan hybridi-/verkkotallennin HD-kvalle 700-sarjan hybridi-/verkkotallennin HDkvalle www.boschsecrity.fi Reaaliaikainen HD- ja SD-kameroiden tallenns 32 kanavaa IP-kameroille ja analogisille

Lisätiedot

MCS 3500, modulaarinen kattokaiutinjärjestelmä

MCS 3500, modulaarinen kattokaiutinjärjestelmä Viestintäjärjestelmät MCS 3, modlaarinen kattokaitinjärjestelmä MCS 3, modlaarinen kattokaitinjärjestelmä www.boschsecrity.fi Innovatiivinen kolmikartioinen kaitin Loistava pheen ja msiikin toisto Motoil

Lisätiedot

Kaiuttimien linjaeristinjärjestelmä

Kaiuttimien linjaeristinjärjestelmä Viestintäjärjestelmät Kaittimien linjaeristinjärjestelmä Kaittimien linjaeristinjärjestelmä www.boschsecrity.fi Kaksinkertaiset kaitinsilmkat yleisäänentoisto- ja äänievakointijärjestelmiin Vähentää merkittävästi

Lisätiedot

TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry TOIMITILAKIINTEISTÖJEN TIETOVERKK VERKKO-OP OPAS SISÄLLYSLUETTELO OPPAAN TARKOITUS... 1 1 JOHDANTO... 1 2 KÄSITTEITÄ JA

Lisätiedot

Tesomajärven koulusta Tesoman kouluksi

Tesomajärven koulusta Tesoman kouluksi Tesomajärven kolsta Tesoman kolksi Tesomajärven kol aloitti toimintansa v.1967 Kola käytiin kahdessa vorossa, parhaimmillaan kola kävi yli 1000 oppilasta Tesomajärven alakoln liitettiin myöhemmin Ikrin

Lisätiedot

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola

Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Talokaapelointi metallilla vai ilman? Jari Kleemola Optisen liityntäverkon maadoitukset Optinen liityntäverkko alkaa teleyrityksen laitetilasta ja päättyy asiakaskiinteistön talojakamoon Valokaapelissa

Lisätiedot

Loppuraportti. Projektin nimi: Haukanmaa Masterplan Projektipäällikkö: Merja Galler

Loppuraportti. Projektin nimi: Haukanmaa Masterplan Projektipäällikkö: Merja Galler Loppraportti Projektin nimi: Hakanmaa Masterplan Projektipäällikkö: Merja Galler Hankkeen nimi: Hakanmaa Masterplan Hankkeen totetsaika: Tokok 2016 - Jolk 2016 Avstksen saajan nimi: Toivakan Knta Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Tämän vuosituhannen keskuspölynimuri on puhtaasti suomalainen!

Tämän vuosituhannen keskuspölynimuri on puhtaasti suomalainen! Tämän vosithannen keskspölynimri on phtaasti somalainen! 5 kesksyksiköille! voden tak Kotimainen avainlipptote Utta teknologiaa Tyylikästä motoila Tehokktta Hiljainen käytössä Kestävä Trvallinen Pzer Moderni,

Lisätiedot

Valokuitutarvikkeet 2013

Valokuitutarvikkeet 2013 Valokuitutarvikkeet 2013 www.optinen.fi Valokuitutarvikkeet 2013 Optinen Oy tarjoaa laadukkaat aktiivi- ja passiivikomponentit valokuituverkkoihin ja palvelee tietoliikennealan ammattilaisia koko maassa.

Lisätiedot

LBB 1990/00, Plenaäänievakuointijärjestelmän

LBB 1990/00, Plenaäänievakuointijärjestelmän Viestintäjärjestelmät LBB 1990/00, Plena-äänievakointijärjestelmän ohjain LBB 1990/00, Plenaäänievakointijärjestelmän ohjain www.boschsecrity.fi Plena-äänievakointijärjestelmä - äänievakointijärjestelmän

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

RAIDELIIKENTEEN INFRAAN SOVELTUVAT TIETOLIIKENTEEN VERKKORATKAISUT

RAIDELIIKENTEEN INFRAAN SOVELTUVAT TIETOLIIKENTEEN VERKKORATKAISUT RAIDELIIKENTEEN INFRAAN SOVELTUVAT TIETOLIIKENTEEN VERKKORATKAISUT Niko Korkki Opinnäytetyö Kesäkuu 2017 Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka ja tietoverkot TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot