Pientalon liittäminen Concept.10:n. tietoliikenneverkkoon

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pientalon liittäminen Concept.10:n. tietoliikenneverkkoon"

Transkriptio

1 1 (8) V 1.0 Pientalon liittäminen Concept.10:n tietoliikenneverkkoon

2 2 (8) 1 Yleistä Liityntäverkon kaapeli Liityntäverkon kaapelin asentaminen Sisäverkko Liityntäkaapeleiden asennuksiin liittyvä opastus ja neuvonta Rakentajan muistilista... 8

3 3 (8) 1 Yleistä Omaa kotia suunnitellessa katse on tulevaisuudessa. Tietoliikenneyhteyksistä puhuttaessa katse on hyvä nostaa vieläkin kauemmas, sillä kodeissa käytettävät tietotekniset sovellukset ja palvelut monipuolistuvat jatkuvasti ja nopeat tiedonsiirtomenetelmät asettavat yhä suurempia vaatimuksia talojen sisäverkoille. Tietoliikenne ja viestintä ovat olennainen osa arkipäivää. Kotien, yritysten ja koko yhteiskunnan käyttämät ja tarvitsemat palvelut perustuvat paljolti ja yhä enenevässä määrin juuri tietoliikenne- ja viestintäverkkoihin. Nämä verkot palveluineen eivät ole enää mitään ylellisyyksiä, vaan keskeinen osa jokapäiväistä elämää. Koko yhteiskunta on muuttunut ja muuttumassa yhä enemmän tietoyhteiskunnaksi, jonka yhtenä tärkeimmistä perustoista ovat toimivat tietoliikenne- ja viestintäverkot palveluineen. Tietoliikenteen palveluvalikoima (mm. puhe, laajakaista, kaapelitelevisio) ja palvelujen tekninen toteutus (mm. kaapelityypit) riippuu kiinteistön sijaintialueelle rakennetusta yleisestä televerkosta ja sen palveluista. Concept10:n liittymätuotteina omakotitaloille ovat Concept.10 Talokaapeli Concept.10 Kotikuitu Liittymätuotteiden hinnoista ja sisällöstä saa lisätietoja osoitteesta tai Concept.10:n asiakaspalvelusta, puh Kiinteistön sisäverkkoasennuksissa on varauduttava nykypäivän ja tulevaisuuden tiedonsiirtotarpeisiin riippumatta siitä, liitetäänkö kiinteistö Concept.10:n tietoliikenneverkkoon kupari- vai valokaapelilla. Tässä oppaassa neuvotaan, miten omakotitalo liitetään Concept.10:n tietoliikenneverkkoon ja kuinka omakotitalon sisäverkko tulee rakentaa. 2 Liityntäverkon kaapeli Liityntäverkon kaapelilla tarkoitetaan kiinteistöä lähinnä olevasta Concept.10:n laitetilasta, jakokaapista tai muusta jakopisteestä tuotua liityntäverkon kaapelia, jolla liitetään kiinteistön sisäverkko Concept.10:n televerkkoon. Liityntäverkon kaapeli toimitetaan kiinteistössä yhteen liityntäpisteeseen. Liityntäverkon kaapeli voi olla yksi tai useampi kaapeli seuraavista vaihtoehdoista: metallijohtiminen parikaapeli, koaksiaalikaapeli (kaapeli-tv) tai valokaapeli. Kaapelin / kaapeleiden tyyppi riippuu kiinteistön sijaintialueesta ja sinne rakennetusta yleisestä televerkosta. Omakotitaloon asennettava liityntäverkon valokaapeli pitää sisällään yleensä 4 kuitua. Kaikki kuidut eivät tule käyttöön, vaan osa niistä jää varalle viankorjausta tai muuta myöhempää käyttöä varten. Valokaapeli päätetään kiinteistön talojakamossa valokaapelipäätteeseen (kuitupäätteeseen). Omakotitalon kupariverkon liityntäkaapelissa on joko kolme tai viisi johdinparia. Talojakamossa kuparikaapeli päätetään kytkentärimalle. Kaapelitelevisiokaapeli on aina samanlainen kiinteistön koosta riippumatta (koaksiaalikaapeli). Kaapelitelevisioverkon liityntäkaapeli päätetään kiinteistössä sisäverkon kytkentälaitteeseen (haaroitin tai vahvistin).

4 4 (8) Liityntäverkon kaapeli tuodaan pääsääntöisesti kiinteistöön maakaapelina, mutta joissakin tapauksissa kaapeliyhteys voidaan toteuttaa ilmakaapelina (mm. hajaasutusalueilla). Yhdistämisen jälkeen kiinteistöön hankitut palvelut, kuten puhelin-, laajakaista- ja kaapelitelevisiopalvelut, ovat käytettävissä. Palveluiden osalta veloitetaan Concept.10:n voimassa olevien hinnastojen mukaan olevat avaus-/ kytkentämaksut, kuukausimaksut ja muut mahdolliset maksut. 3 Liityntäverkon kaapelin asentaminen Mikkelin kaupungin asemakaava-alueella tietoliikenneverkko rakennetaan muun kunnallisteknisen rakentamisen yhteydessä. Tällöin liityntäverkon kaapeli tuodaan valmiiksi tontin rajalle saakka. Kiinteistön omistaja tai rakentaja vastaa kaapelireitin rakentamisesta ja liityntäverkon kaapelin asentamisesta tontin alueella kokonaisuutena kiinteistön talojakamoon saakka. Muilla alueilla (esimerkiksi haja-asutusalueet) liityntäverkon kaapelin rakentamistapa voi vaihdella. Liityntäverkon kaapeli saatetaan toimittaa kiinteistöön perille saakka yleisen tietoliikenneverkon rakentamisen yhteydessä liittymismaksuun sisältyen tai kaapeli toimitetaan kiinteistön tontin rajalle (pihapiiriin). Kiinteistön omistajan kanssa sovitaan rakentamisreitistä. Näissäkin tapauksissa kiinteistön omistaja vastaa liityntäkaapelinsa rakentamisreitillä kaikista kiinteistönsä alueella maan alla olevista rakenteista (kaapelit, putket, routaeristeet jne.) ja vastaa niiden mahdollisista vaurioitumisista ja kunnostamisista. Kiinteistön omistaja vastaa myös piha-alueella olevien mahdollisten istutusten ja pinnoitteiden (kivetykset, asfaltoinnit jne.) kunnostamiskustannuksista kaivutyön jälkeen. Kaapelia varten kaivetaan noin 70 cm syvyinen kaapelioja kiinteistöltä tontin rajalle tai muuhun Concept.10:n osoittamaan liitäntäpaikkaan (kuva 1). Suosittelemme, että ojaan sijoitetaan läpimitaltaan mm ulkoasennukseen soveltuva ja sisäpinnaltaan sileä asennusputki kaapeleita varten. Kiinteistössä putkitus ulotetaan sisäverkon tekniseen tilaan, laitekaapin läheisyyteen (kuva 2). Putkitus tulee tehdä huolellisesti ja mahdollisimman suoraviivaisena, mutkia välttäen mutkakohdissa putken taivutuskulma tulee olla riittävän loiva, jotta kaapelin asentaminen onnistuu jälkikäteen (taivutussäde > 200 mm). Putkiliitokset tulee tehdä käyttäen tehdasvalmisteisia osia. Kaapelinsuojaputki peitetään hienolla hiekalla, jonka jälkeen kaapelioja voidaan peittää. Asennuksissa on vältettävä kaapeleiden vaurioitumista. Kaapelikiepillä oleviin kaapeleihin ei saa jättää kierrettä. Jos kaapelia on asennuksen jälkeen tarpeen lyhentää ennen sen päättämistä, tulee kiinteistön laitekaapille jättää vähintään 3 m työvara päättämistyötä varten. Kaapelin päättämistyön tekee Concept.10:n valtuuttama asentaja liittymän kytkennän yhteydessä.

5 5 (8) 4 Sisäverkko Kuva 1. Liityntäkaapelin asentamisen periaatekuva tonttialueella Huolellisesti toteutettu putkitus palvelee kaapelin asennusta, parantaa sen suojausta ja helpottaa ylläpitoa tarjoten kiinteistölle luotettavat yhteydet vuosiksi eteenpäin. Mahdolliset kaapelin vaihdot ja kapasiteettimuutokset ovat putkituksen ansiosta jatkossa mahdollisia ilman kiinteistöllä tapahtuvia kaivutöitä. Suosittelemme että rakentaja merkitsee oman tonttinsa osalta putkitusreitin itselle jäävään asemapiirrokseen, mahdollisia myöhempiä pihanrakennustöitä silmälläpitäen. Tekniseen tilaan tulee varata tietoliikenneverkon kaapeleita ja -laitteita varten riittävä seinätila laitekaapille (kotijakamo). Suosittelemme laitekaappia, jonka minimikoko on leveys 400 mm x korkeus 600 mm x syvyys 150 mm (kuva 2). Lisäksi tulee ottaa huomioon kaapeleiden ja putkien vaatima asennustila. Kaappi voidaan toteuttaa joko pinta- tai uppoasennuskotelona tai rakenneaineisena kaappina. Kaappi varustetaan parikaapeloinnin päätteillä, antennihaaroittimella ja maadoituskiskolla. Siinä tulee olla tilaa myös piirustuksille ja ristikytkentäkaapeleille. Antennihaaroittimet asennetaan kotijakamoon, jotta kodin johtotiejärjestelmän hyödyntäminen on mahdollisimman joustavaa. Lisäksi kaapissa tulee olla tilavaraus palvelujen edellyttämille aktiivisille laitteille, kuten esim. optisen verkon päätelaitteelle, DSLsovittimelle tai lähiverkkokytkimelle. Ne vaativat sähkönsyötön, jota varten jakamoon asennetaan kaksiosainen maadoitettu suojakosketinpistorasia. Kyseisten laitteiden tehonkulutus on luokkaa W, joten niiden aiheuttamaa lämpökuormaa varten riittää laitekaapin tuuletusaukot. Uusien tiedonsiirtotarpeiden myötä myös sisäverkon rakenteeseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Jo pohjapiirroksen suunnitteluvaiheessa kannattaa miettiä pistorasioiden sijainnit. Saneeraus- ja uudisrakennuskohteissa rakennetaan kiinteistöön avoimen kaapelointijärjestelmän mukainen sisäverkko (parikaapeliverkko, monipalveluverkko, CAT 6). Liitäntärasioiden sijoittelu ja tiheys vaikuttavat keskeisesti palvelujen saatavuuden helppouteen ja mukavuuteen. Jokaiseen huoneeseen, myös keittiöön ja kodinhoitohuoneeseen kannattaa sijoittaa vähintään yksi kaksiosainen tietoliikennerasia. Tietoliikenne-, sähkö- ja antennipistorasiat sijoitetaan ensisijaisesti vierekkäin. Lisäksi tietoliikennerasioita tai ainakin kojerasioita tulisi asentaa huoneiden nurkkiin (lähinnä ikkunaseinille), ulko-ovien läheisyyteen ja vastaaviin paikkoihin

6 6 (8) 400 mm:n korkeuteen esimerkiksi murtoilmaisujärjestelmän ilmaisimia, kaiuttimia, langattomia tukiasemia ja vastaavia laitteita varten. Suosittelemme lisäksi erillisen antenniverkon rakentamista televisiota varten perinteisellä antennikaapelilla (koaksiaalikaapeli), vaikka televisiokuva näkyy myös laajakaistaverkon välityksellä. Kuva 2. Periaatekuva laitekaapin varustelusta ja kaapelin asennusputken asentamisesta Kotikaapeloinnin johtotiet parikaapeleita ja koaksiaalikaapeleita varten asennetaan tähtimäisesti kotijakamolta liitäntärasioille (kuva 3). Johtotiet toteutetaan putkituksena tai lista-asennuksena. Putkitus päätetään kotijakamoon tai sen välittömässä läheisyydessä olevaan helposti luokse päästävään esim. työkalulla avattavaan seinän osaan. Tähtimäinen putkitus tehdään kaapeloinnin joustavuuden ja monikäyttöisyyden vuoksi. Huoneissa putkitus päätetään aina kaksoiskojerasiaan (liitäntärasiaan). Pääsääntöisesti jokaista kodin liitäntäpistettä varten varataan oma putkitus kotijakamolta. Uudistettaessa nykyistä verkkoa ei tämä aina ole mahdollista. Tällöin saatetaan joutua asentamaan useita kaapeleita samaan putkeen tai käytetään listaasennusta.

7 7 (8) Rakennuttajan tulee varmistaa sisäverkkosuunnittelijansa kanssa, että sisäverkkojen uudet rakennesuositukset ja määräykset (mm. standardi EN 50173, Viestintäviraston määräys 25 E/2008 M) on huomioitu suunnitelmassa Talojakamo ja siihen liittyvät rakenteet omistaa rakennuttaja, samoin kuin talojakamosta lähtevän sisäverkonkin. Puhelinyhtiön tele- ja antennikaapeleiden omistus ja kunnossapitovastuu päättyy talojakamossa olevaan kuituvastaanottimeen. Kuva 3. Periaatekuva omakotitalon tietoliikenneverkon kaapeloinnista

8 8 (8) 5 Liityntäkaapeleiden asennuksiin liittyvä opastus ja neuvonta Concept.10 ICT / Suunnittelu puhelin: ** Kaapeleiden sijaintineuvonta ja näyttöpalvelu puhelin: ** Kaapelinnäytöt veloituksetta kun näyttö on tilattu vähintään 3 työpäivää ennen näyttöajankohtaa. Näytöt suoritetaan maanantaisin ja torstaisin sekä kesäaikaan myös keskiviikkoisin. Asiakkaan niin halutessa, näyttö suoritetaan pikatoimituksena erillisellä pikatoimitusmaksulla. Kiireelliset, esim. vesijohtovauriosta johtuvat näytöt suoritetaan ensi tilassa ilman pikatoimitusmaksua. 6 Rakentajan muistilista Huolehdi että taloosi tulee nykytekniikan mukainen sisäjohtoverkko sekä talojakamo. Sisällytä nämä jo suunnitteluvaiheessa sähkösuunnitelmaan ja urakkaan. Selvitä Concept.10:ltä, kuinka rakennuskohteeseesi liitetään tietoliikenneverkkoon. Tilaa samalla liittymä (Concept.10 Talokaapeli tai Concept.10 Kotikuitu). Valmistele tonttisi osuus tietoliikennekaapelia varten, asentamalla sinne ohjeiden mukainen putkitus. Varmista, että kaapelireitti ja talojakamo ovat valmiit sovittuna asennusajankohtana. Mikäli asennusajankohtaan tulee muutos, ilmoita siitä mahdollisimman pian Concept.10:n asiakaspalveluun: puhelin *, sähköposti Ennen kuin muutat uuteen asuntoosi, muista tilata sinne myös laajakaista- ja muut palvelut. * Maksuton ** Puhelut lankaverkosta 0,0828 /puhelu + 0,032 /min. Puhelut matkaviestiverkosta 0,192 /min (hinnat sis. alv. 23 %). Concept.10 ICT -palvelut tuottaa MPY Palvelut Oy (Y-tunnus , KR-tunnus ).

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN MONIPALVELUVERKOT Asunto-, toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry JulkaisIjat

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN

ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN ASUINKIINTEISTÖN TIETOLIIKENNEVERKON UUDISTAMINEN Suomen Isännöintiliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry Viestintävirasto 2

Lisätiedot

Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje

Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Vuores ICT-ohje Vuoreksen alueen ICT-rakentamisen ja -palveluiden suunnitteluohje Versio 3.1 18.5.2010 - Marko Hännikäinen, Professori Tampereen teknillinen yliopisto, +358 (0)40 849 0770, marko.hannikainen@tut.fi

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 12.7.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 (98) Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen. Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 1 2.5.2013 Määräyksen 65 perustelut ja soveltaminen Kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista MPS 65 MPS 65 2 Sisällys 1 Määräyksen muutoshistoria, tarkoitus, soveltamisala ja määritelmät...

Lisätiedot

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista 1 (17) Määräys kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto on määrännyt 7 päivänä marraskuuta 2014 annetun tietoyhteiskuntakaaren (917/2014)

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS

ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS ASUINKIINTEISTÖJEN TIETOVERKKO-OPAS Suomen Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry KUSTANTAJA Sähköinfo Oy Harakantie 18 02600 Espoo JULKAISIJAT

Lisätiedot

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA

OMAKOTILIITON OPAS HUIPPUNOPEA LAAJAKAISTA PIENTALOALUEILLA OMAKOTILIITON OPAS 2 TERVETULOA OMAKOTILIITON OPPAAN PARIIN Tähän oppaaseen on kerätty asioita, joita taajama-alueen pientaloasukkaan on hyvä tiedostaa harkitessaan tai tehdessään toimenpiteitä laajakaistayhteyksien

Lisätiedot

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008

Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA. Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 1 (10) Määräys KIINTEISTÖN SISÄJOHTOVERKOSTA Annettu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2008 Viestintävirasto on määrännyt 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 129 :n nojalla:

Lisätiedot

PIENTALON ANTENNIOPAS

PIENTALON ANTENNIOPAS PIENTALON ANTENNIOPAS Värillinen Kuva: Martti Kemppi Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry 10/2013 2 SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS ----------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

PIENTALON ANTENNIOPAS

PIENTALON ANTENNIOPAS PIENTALON ANTENNIOPAS Värillinen Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry 6/2011 2 SISÄLTÖ OPPAAN TARKOITUS ----------------------------------------------------------------------------------------3 Antenniasennuksen

Lisätiedot

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija.

Liittymiskaapelin ilmajohto-osuuden rakentaa aina verkonhaltija. SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.1.2009 LÄHTIEN YLEISTÄ Raahen Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan

Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan 2 Sisällys Opas taloyhtiön kiinteän Internet-yhteyden hankintaan Opas Ministeriön esipuhe... 3 Johdanto... 4 Käsitteet ja liittymätyypit... 6 Tekniikkaa

Lisätiedot

Yleiskaapeloinnin toteuttaminen kerrostaloissa. Tapaustutkimus Laajasalon Kiinteistöt Oy:n Reiherintie 7-9 kerrostalot

Yleiskaapeloinnin toteuttaminen kerrostaloissa. Tapaustutkimus Laajasalon Kiinteistöt Oy:n Reiherintie 7-9 kerrostalot Yleiskaapeloinnin toteuttaminen kerrostaloissa. Tapaustutkimus Laajasalon Kiinteistöt Oy:n Reiherintie 7-9 kerrostalot Kalevi Väänänen Opinnäytetyö Tietotekniikan koulutusohjelma 2009 Tiivistelmä 9.11.2009

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Valokuituliittymä. itse urakoiden!

Valokuituliittymä. itse urakoiden! Valokuituliittymä itse urakoiden! Itseurakointi lyhyesti Ota yhteyttä Savon Kuidun myyntiin. Selvitämme yhdessä onko liittymän toteutus mahdollista itseurakoiden. Taajama-alueella tai tiheästi asutuilla

Lisätiedot

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN

KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN 1 KEMIN ENERGIA OY:N SÄHKÖLIITTYMÄN HINNOITTELUPERUSTEET JA RAKENTAMISEEN LIITTYVÄT OHJEET 1.5.2008 LÄHTIEN Yleistä Kemin Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Apuna voit käyttää sähköyhtiön neuvoja ja esitteitä. 2. Ota yhteys Jyväskylän Energiaan

Lisätiedot

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN

RAKENNUKSEN SÄHKÖVERKON JA LIITTYMÄN MITOITTAMINEN Julkaisija: Sähkötieto ry. Kustantaja: Sähköinfo Oy Harakantie 18, PL 55, 02601 Espoo Puhelin (09) 547 610 Copyright: Sähkötieto ry. Kopioiminen sallittu omaan käyttöön. ST RAKENNUKSEN SÄHKÖ- VERKON JA

Lisätiedot

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko?

VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? VERKONKUTOJAN KÄSIKIRJA nro 2 Miten toteuttaa kylän, seutukunnan tai maakunnan kattava valokuituverkko? Tuija Riukulehto Suomen Seutuverkot ry Maaseudun verkkorakenteet hanke 2007 SISÄLLYSLUETTELO: 1

Lisätiedot

YHTEISANTENNIOPAS TÄHTI 2000 JA 800 KETJU 800. Kiinteistöjen antenniverkkojen valmius digi-tv-aikakauteen

YHTEISANTENNIOPAS TÄHTI 2000 JA 800 KETJU 800. Kiinteistöjen antenniverkkojen valmius digi-tv-aikakauteen YHTEISANTENNIOPAS TÄHTI 2000 JA 800 KETJU 800 Kiinteistöjen antenniverkkojen valmius digi-tv-aikakauteen Satelliitti- ja antenniliitto SANT ry Suomen Kiinteistöliitto ry OPPAAN TARKOITUS Tämän oppaan tarkoituksena

Lisätiedot

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet

HAUKKANIEMI. Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet HAUKKANIEMI Omakotialueen suunnittelu- ja rakentamistapaohjeet KUOPION KAUPUNKI Tekninen virasto Kaavoitusosasto 31.8.2007 SUUNNITTELU- JA RAKENTAMISOHJEET SISÄLTÖ OSA 1 PIENTALORAKENTAJIEN SUUNNITTELU-

Lisätiedot

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009

Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Telekaapelit ja maantiet 2009 21.10.2009 Suunnittelu- ja toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 2009 Verkkojulkaisu pdf (www.tiehallinto.fi/julkaisut)

Lisätiedot

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet

Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Sähkönkäyttöpaikkojen liittymismaksujen määräytymisen periaatteet Voimassa 1.5.2011 alkaen 1 Yleistä Keminmaan Energia Oy:n (jäljempänä verkonhaltija) sähkönjakeluverkkoon liittymisessä noudatetaan Energiateollisuus

Lisätiedot

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS

AS OY RISUPADONTIE 4. RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS AS OY RISUPADONTIE 4 RISUPADONTIE 4 00640 Helsinki HANKESUUNNITELMA 24.11.2014 LINJASANEERAUS 00640 Helsinki 2(33) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISET TIEDOT... 4 1.1 Rakennuskohde... 4 1.2 Tilaaja... 4 1.3 Hankesuunnitelman

Lisätiedot

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö

Kainuun maakunta kuntayhtymä. IT-turvahuoneratkaisu. Tarjouspyyntö TARJOUSPYYNTÖ 38 / 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä 12.6.2009 Kainuun maakunta kuntayhtymä IT-turvahuoneratkaisu Tarjouspyyntö Hankintamenettely: Asiakirjat liitteineen Hankintapäällikkö Laila Härkönen

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista -

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet - rakentajan muistilista - 1. Mieti sähköistystarpeesi ja lämmitysjärjestelmäsi Jyväskylän Energian neuvontaa ja esitteitä palvelupisteessämme: Hannikaisenkatu

Lisätiedot

Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa.

Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa. Tuleeko meille valokuitu? Kevään kuluessa osa Joroislaisista joutuu pohtimaan asiaa. Kerisalon kyläläiset ovat hyväkylä hankkeen innoittamana pohtineet kylänkehittämisen mahdollisuuksia ja kehitykseen

Lisätiedot

PUHELINYHTEYDEN RINNAKKAISKÄYTÖN TUOTEKUVAUS:

PUHELINYHTEYDEN RINNAKKAISKÄYTÖN TUOTEKUVAUS: 1/ 5 PUHELINYHTEYDEN RINNAKKAISKÄYTÖN TUOTEKUVAUS: Tekstissä Loviisan Puhelin Oy (LPOK) on televerkkoyritys, palvelun käyttäjä on loppukäyttäjä ja teleyritys loppukäyttäjän valitsema palveluntuottaja.

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT

ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT ASUINKIINTEISTÖJEN LAAJAKAISTAISET VIESTINTÄVERKOT Suomen Kiinteistöliitto ry ja Sähköinfo Oy Julkinen, huhtikuu 2003 Projektiryhmä Nimi: Tapio Raaska Jari Sassi Risto Riihimäki Jouni Paju Tehtävä: projektipäällikkö

Lisätiedot