ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA 2010 2016"

Transkriptio

1 ASUNTOPOLIITTINEN OHJELMA

2 Sisällysluettelo Työryhmän asettaminen ja sen tavoitteet 3 Kaavoitus Täydennysrakentaminen painopisteenä 4 Yleiskaavat 5 Kaupunkirakenteen täydentäminen ja keskustat 5 Maankäytön yleisohjelmat 7 Turun kaupunkiseudun rakennemalli Väestö Väestön muutos 9 Väestöennuste Väestönlisäyksen rakenne Asuminen Kaarinan kaupungin alueella olevien asuntojen jakauma 12 Vuokratalotoiminta 13 Asuinhuoneistot hallintaperusteen mukaan, % koko Suomi 13 Turun alueen kaupunkien omistamat vuokra-asunnot 13 Kaarinan kaupungin omistamat vuokra-asunnot 14 Kaarinan kaupungin omistamien vuokra-asuntojen käyttöasteet Tilakeskuksen hallinnoimat huoneistot 15 Vanhukset Vanhukset 16 Palvelurakenneindikaattori Kaarinassa 16 Vanhusten asumisen nykytilanne Kaarinassa 17 Vanhuspalveluille osoitetut vuokra-asunnot 17 Tehostettu palveluasuminen 17 Omaishoidon tukipalvelut 18 Palveluasuminen 18 Laitosasuminen 18 Vammaiset Vammaiset 18 Vammaisten asumisen nykytilanne Kaarinassa 18 Tukiasunnot: 18 Palveluasumisyksiköt: 18 Päihdeongelmaiset, asunnottomat ja pitkäaikaisasunnottomat Päihdeongelmaiset 19 Asunnottomat 19 Pitkäaikaisasunnottomat 19 1

3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 20 Kaavoitus 20 Omistusasunnot 20 Vuokra-asunnot 21 Tukiasunnot 21 Vanhukset 22 Vammaisten asumisen tulevaisuuden näkymät: 22 Päihdeongelmaiset 23 Liitteet LIITE 1 25 Kuntien roolit Lahden seudun rakennemallissa 25 LIITE 2 Ehdotus asunnottomien päihdeongelmaisten uudeksi kuntoutus- ja asuttamismalliksi 26 LIITE 3 Lautakuntien lausunnot 27 2

4 Työryhmän asettaminen ja sen tavoitteet Kaupunginhallitus päätti :ssä asettaa asuntopoliittisen työryhmän. Kaupunginhallitus asetti työryhmän tehtäväksi päivittää asuntopoliittinen ohjelma mennessä. Työryhmään nimettiin luottamushenkilöistä Olli Vuorinen (puheenjohtaja), Jarkko Järvinen (varapuheenjohtaja), Anneli Suutari, Ismo Seivästö ja Matti Suominen. Kaupungin virkamiehistä nimettiin kaupunginjohtaja Harri Virta, tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen, Kiinteistö Oy Kaarinan vuokratalot toimitusjohtaja Vesa Keskilä, mielenterveys- ja päihdeyksikön johtaja Antti Mikkonen sekä aikuissosiaalityönjohtaja Timo Pettersson. Puheenjohtaja kutsui työryhmään lisäksi kaupunginarkkitehti Pasi Aromäen. Työryhmä valitsi sihteerikseen Vesa Keskilän. Työryhmä täsmensi tehtäväänsä siten, että vuonna 2006 laaditun asuntopoliittisen työryhmän mietintö päivitetään helmikuun 2010 loppuun mennessä. Asuntopoliittinen ohjelma laaditaan vuoden 2010 aikana. Työryhmä pyysi lausunnot raportista kaavoitus- ja rakennus, perusturva- ja kansalaistoimen-lautakunnalta, joiden näkemykset on pyritty huomioimaan lopullisessa raportissa. Työryhmän tavoitteena oli laatia esitys asuntopoliittiseksi ohjelmaksi. Ohjelmassa otetaan kantaa erikseen omistusasumiseen ja vuokra-asumiseen. Vuokra-asumisen osalta otetaan kantaa erikseen normaaliin vuokra-asumiseen ja tuettuun vuokraasumiseen. Tuetussa asumisessa otetaan kantaa erikseen vanhusten, vammaisten, maahanmuuttajien ja päihdeongelmaisten asumiseen. Omistusasumisen osalta otetaan kantaa asuntotuotannon tiivistämiseen ja sijoitteluun. Ohjelma ottaa kantaa vuokra-asuntojen omistamiseen ja arviossa otetaan huomioon Kaarinan kasvava asunnottomien määrä. Raportti pyrkii antamaan näkemyksiä seudullisen rakennemallin laadintaan. 3

5 Perustietoja Kaarinasta Muodostettu 1869 Asukasluku (Suomen 33 suurin) Kokonaispinta-ala 179,52 km² (Suomen 318 suurin) Väestöntiheys 205,55 as/km² Äidinkieli (2009) suomenkielisiä 93,7% ruotsinkielisiä 3,6% muut kielet 2,6% Kunnallisvero 18,5% Kaavoitus Täydennysrakentaminen painopisteenä Kaavoitustoiminnan painopiste on täydennysrakentamisen sekä keskustojen ja yritysalueiden suunnittelussa. Tavoitteena on, että Kaarinan asukasluku kasvaa 1,5 % vuodessa. Vuonna 2009 kasvu oli 430 henkilöä. Kaarinan asukasluku on nyt Väestön rakenteen sekä asumisväljyyden muuttumisen vuoksi rakennetaan Kaarinassa jo asuvien käyttöön noin sata asuntoa vuodessa. Voimakkaimmin on muuttumassa Uudenmaantien varsi Turun rajalta Voivalaan. Alue aikuistuu. Lasten ja nuorten osuus väestöstä vähenee. Voivalan rannan pientaloalueen rakentaminen on alkanut. Merkittäviä suunnitteilla olevia pientaloalueita ovat Herrasniitty ja Pohjanpelto. Myös Nunnan asemakaavat mahdollistavat uutta omakotirakentamista. Hulkkionkaaren omakotialueen suunnittelu on käynnissä. Keskustassa, Hovirinnassa ja Paraistentien varressa on tulossa rakenteille useita kerrostalokohteita. Näiden yhtenä tavoitteena on vahvistaa keskustan väestöpohjaa ja tukea siten alueen palveluita. Piikkiön kirkonkylän asemakaavojen uudistaminen on käynnissä. Tavoitteena on mahdollistaa lähinnä pientalojen täydennysrakentaminen. Yleiskaavan uudistaminen jatkuu osayleiskaavojen laatimisella. Parhaillaan on tekeillä Lakarin ja Kellarimäen osayleiskaava Verkakaaren, rautatien, moottoritien, Hiiskanmäen ja Teerimäen rajoittamalla alueella. Länsi-Krossin osayleiskaava on tekeillä Lausteen virkistysalueen, Kaarinantien, keskustan asuinalueiden sekä Kurkelantien rajoittamalla alueella. Lemunniemen osayleiskaava on hyväksytty, mutta ei voimassa. Kaarinan läntistä ohikulkutietä ja siihen välittömästi liittyviä alueita koskeva osuus on hyväksytty, mutta ei voimassa. 4

6 Yleiskaavat A. Lemunniemen osayleiskaava, Kaarinan läntinen ohikulkutie Lemunniemen osayleiskaava hyväksyttiin valtuustossa keväällä Osayleiskaava on hyväksytty, mutta ei voimassa. Kurkelantien ja siihen välittömästi liittyvien alueiden osalta kaavatyö on vielä kesken. Kaarinan läntistä ohikulkutietä ja siihen välittömästi liittyviä alueita koskeva Lemunniemen osayleiskaavan osuus on hyväksytty, mutta ei voimassa. B. Lakarin ja Kellarimäen osayleiskaava Lakarin ja Kellarimäen osayleiskaava on luonnosvaiheessa. Hajarakentamismääräykset korvataan Verkakaaren eteläpuolella asemakaavoittamiseen tähtäävällä osayleiskaavalla. Lakarintien pohjoispuolella muutetaan kaatopaikan laajentamiseen varattu alue lähinnä yritystoiminnan alueeksi. Vanhan Nunnantien ja Raadelmaantien varteen on tavoitteena kaavoittaa asuinalueita. Osayleiskaavassa tutkitaan Lakarintien ja Krossinkadun yhdistämistä Raadelmaantiehen. Samalla Krossin ja Raadelman yritysalueet yhdistyvät. C. Länsi-Krossin osayleiskaava Länsi-Krossin osayleiskaavassa on tavoitteena sijoittaa paljon tilaa vievän tavaran kaupalle tarkoitettuja toimitiloja moottoritien varteen sekä hypermarket -tasoinen vähittäiskaupan yksikkö Kaarinanporttiin. Moottoritien eteläpuolella tutkitaan Kurkelantien varren maankäyttöä sekä Krossin yritysalueen liikenneverkkoa ja rakenteen tiivistämistä. Tavoitteena on myös kehittää vanhan Krossin alueen ja Kaarinanportin välistä katuverkkoa. Osayleiskaavatyö on luonnosvaiheessa. Kaupunkirakenteen täydentäminen ja keskustat Kaupunkirakenteen täydentäminen Asuntoalueiden asemakaavoituksen painopisteenä on kaupunkirakenteen täydentäminen Uudenmaantien varren kaupunginosissa. Lähes kaarinalaista asuu Piispanristillä, Nummenniityssä, Keskustassa ja Voivalassa. Tällä alueella on käynnissä voimakas väestön rakennemuutos. Alue aikuistuu. Lasten ja nuorten määrä vähenee. Vanhimpien asukkaiden määrä lisääntyy. Kaupunginosat kaipaavat juuri perheasuntoja. Lasten ja nuorten palvelut pysyvät siten täydessä käytössä ja paine vanhusten palveluihin helpottaa. Rivitaloalueiden asukasrakenne riippuu siitä, millä asuntovalikoimalla alue toteutetaan. Kerrostalot vahvistavat lähinnä nykyistä väestökehitystä. Herrasniitystä tulee asukkaan rivitaloalue Pyhän Katariinan tien, Ahdintien, Lemunniemen metsän ja Lemuntien rajoittamalle pellolle. Alue on yksityisessä omistuksessa. Asemakaavatyö on valmis. Kaava hyväksytään kevään 2011 aikana. 5

7 Panimon yrityskorttelin ja Kairiskulman metsätien väliin suunnitellaan asukkaan kerrostaloryhmää Piispanristille. Ikäjakautuma tulee painottumaan aikuisiin. Alue on pääosin yksityisessä omistuksessa. Kaavoittaminen perustuu maankäyttösopimukseen. Asemakaava on hyväksytty. Pohjanpelto tulee tarjoamaan keskustan läheistä pientaloasumista Pohjolan, Kurkelantien, Pohjanpellonkadun ja Koristontien varren kortteleiden rajoittamalla alueella. Rivitalojen lisäksi alueelle tulee keskustaan kaivattuja perheasuntoja omakotitaloihin. Aloitusosa on yksityisessä omistuksessa. Sen kaavoittaminen perustuu maankäyttösopimukseen. Jatko-osa on osaksi kaupungin ja osaksi yksityisessä omistuksessa. Kaavoittamisessa sovelletaan kehittämiskorvausta, ellei maanomistajan kanssa päästä maankäyttösopimukseen kaavatyön aikana. Aloitusosan kaavatyö on valmis. Jatko-osa on ehdotusvaiheessa. Soukkion itäpuolelle suunnitellaan suurelta osin kaupungin omistamalle maalle Hulkkionkaaren omakotialue. Kaavoittaminen vaatii myös maankäyttösopimuksia yksityisten maanomistajien kanssa. Alueen suunnittelu perustuu Voivalan osayleiskaavaan. Omakotitalojen rakentaminen sopii hyvin Uudenmaantien varren kaupunginosien väestökehitykseen. Tonttien määrä on alustavan arvion mukaan Asukkaita tulee alueelle noin Herrasniitty 2. Piispanristin kerrostalot 3. Pohjanpellon aloitusosa 4. Pohjanpellon jatko-osa 5. Poikluoman päiväkodin ja terveystalon asemakaavan muutos 6. Pohjois-Keskustan asemakaavan lisäosa 7. Mattelmäen rivitaloalueen täydentäminen 8. Hulkkionkaaren pientaloalue (käynnissä) 21. Nunnan asemakaavan 2. vaihe, itäosa 22. Nunnan asemakaavan 3. vaihe, Pyydysmäki 23. Nunnan asemakaavan 4. vaihe, radan varsi Keskustat Tavoitteena on elävä Kaarinan keskusta, jossa on kaupunkilaisille sekä julkisia että kaupallisia tiloja. Keskustan vetovoimaa lisätään rakentamalla asuntoja ja toimitilaa palveluille sekä uudistamalla olemassa olevia rakennuksia ja ympäristöä. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ideasuunnitelman asemakaavoituksen pohjaksi. Asukaspohjaa vahvistetaan myös Paraistentien varren ja Hovirinnan kerrostalohankkeilla. Keväällä 2009 käytiin torin ja Uudenmaantien väliin sijoittuvan liiketalon suunnitteluvarauskilpailu. Kiinteästi toriin liittyvään rakennukseen tulee supermarkettasoinen myymälä sekä pienempää liiketilaa. Taloon rakennetaan myös asuntoja. Rakennuksen yhteydessä tulee olemaan 300 autopaikkaa. Alueen omistaa kaupunki. Kilpailu perustui keskustan ideasuunnitelmaan. Voittaneen Fokka-ehdotuksen pohjalta laaditaan asemakaava. Hanke on nyt neuvotteluvaiheessa. Kaarinan keskustan länsiosan asuinkorttelit muodostuvat neljästä kerrostaloryhmästä. Niissä talot ympäröivät sisäpihaa. Taloihin tulee kolmesta viiteen kerrosta. Paikoitus sijoitetaan kellarikerrokseen. Katutason liiketilaa rakennetaan Puntarikadun ja Lautakunnankadun varteen. Kevyen liikenteen tie kulkee torilta Hovirinnantielle alueen poikki. Suunnittelu perustuu ideasuunnitelmaan. Näihin aikuisten kortteleihin 6

8 tulee noin 400 asukasta. Alue on yksityisessä omistuksessa. Kaavoittaminen perustuu maankäyttösopimukseen. Asemakaava on voimassa. Kaarinan keskustan ideasuunnitelman ainoa uusi talo Pyhän Katariinan tien eteläpuolelle on suunniteltu Kallenraitin kulmaan. Maaston muotojen puolesta vaikealle tontille on laadittu idealuonnos. Tontista järjestetään suunnitteluvarauskilpailu, kun liiketontin asemakaavatyö saadaan käyntiin. Alueen omistaa kaupunki. Voudinaukion hyvin vähän käytetyn paikoitusalueen länsiosaan suunnitellaan asuinkerrostalon rakentamista. Talo sijoittuu Hovirinnantien varteen. Se täydentää Hovirinnan suurten pysäköintikenttien vaivaamaa kaupunkikuvaa. Alueen omistaa kaupunki. Asemakaava on hyväksytty, mutta ei voimassa. Asemakaavojen uudistaminen on käynnistetty Piikkiön keskustassa. Ensimmäisen asemakaavan muutoksen suunnittelualuetta rajoittavat Hadvalantie, Lukkarintie, Lukkarinpolku, Hadvalantie, Hepojoentie, Helsingintie (mt 110) ja hyttitehtaan alue. Suunnittelualue on pääasiassa yksityisessä omistuksessa. Alueelle laadittiin syksyllä alustava ideasuunnitelma. Asemakaavan tarkoituksena on täydentää aluetta pientaloja rakentamalla. Asemakaava on keväällä luonnosvaiheessa. Rakennusjärjestys 9. Keskustan länsiosa 10. Voudinaukio 11. Piikkiön keskusta Koko Kaarinan alueelle laaditaan uusi rakennusjärjestys. Yksi keskeinen kysymys on hajarakentamisen säännöt. Tämä liittyy kiinteästi yleiskaavoittamiseen. Uusi rakennusjärjestys valmistuu tänä vuonna. Se korvaa nyt voimassa olevat Kaarinan kaupungin rakennusjärjestyksen sekä Piikkiön kunnan rakennusjärjestyksen. Maankäytön yleisohjelmat Asumisen maankäytön yleisohjelma uusitaan keväällä. Siinä tutkitaan uusien alueiden käyttöönottoa erityisesti palveluiden kannalta. Ohjelma liittyy kiinteästi yleiskaavoitukseen sekä kaupunkiseudun rakennemallin laatimiseen. Ohjelmassa esitetään lähivuosien asumista koskevan kaavoitusohjelman runko. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan on kaavoituskatsauksessa esitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Maankäytön yleisohjelmaan tulee yksityiskohtainen arvio käyttöön otettavista asuinalueista 1,5 %:n vuotuisen väestön kasvun kannalta. Yritysalueiden maankäytön yleisohjelman laatiminen on aloitettu. Työssä pohditaan eri alueiden kehittämistavoitteita sekä käytettäviä maapoliittisia keinoja. 7

9 Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035 PARAS-hankkeeseen liittyvä Turun kaupunkiseudun rakennemallityö on tekeillä. Rakennemalli laaditaan kaupunkiseudun kuntien ja Varsinais-Suomen liiton yhteisesti tilaamana konsulttityönä. Rakennemallityöhön osallistuu kaupunkiseudun työssäkäyntialueen 14 kuntaa: Aura, Kaarina, Lieto, Länsi-Turunmaa, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko, Sauvo, Tarvasjoki ja Turku. Mukana on myös Varsinais-Suomen liitto. Lisäksi Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus osallistuu rakennemallin valmistelutyöhön. Rakennemallin tärkeimpänä tavoitteena on löytää yhteinen näkemys kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen pitkän tähtäyksen päälinjoista. Työn tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja seudun vetovoimaisuutta. Työssä laaditaan alueellisia kehityskuvia, joissa esitetään asuin- ja työpaikkojen sijoitusperiaatteet ja alueiden ominaispiirteet, palvelurakenne, liikennejärjestelmä, tekniset verkostot sekä virkistysja suojelualueet. Rakennemalli on tarkoitus laatia koko kaupunkiseudun työssäkäyntialueelle. Rakennemalli antaa perusteet yksittäisten kuntien yleiskaavoitukselle. Rakennemalli saattaa johtaa kuntien yhteisen yleiskaavan laatimiseen tai maakuntakaavan tarkistamiseen. Tästä päätetään rakennemallityön valmistuttua. Maankäytön rakennemalli on laadittu äskettäin Lahden ja Tampereen seudulla. Lahden seudun mallissa tarkasteltiin muun muassa kuntien erilaisia rooleja asuntotuotannossa LIITE1). 8

10 Väestön muutos Koko Kaarina Uuden Kaarinan asukasluku on kasvanut asukkaalla vuodesta Samaan aikaan on rakennettu noin asuntoa. Noin kaksi kolmasosa väestön kasvusta on johtunut muuttovoitosta. Päivähoitoikäisten määrä on vanhan Kaarinan alueella suunnilleen yhtä paljon kuin 2000-luvun alussa. Päivähoitoikäisten määrä on kasvanut selvästi Piikkiön alueella. Kaupunginosien väliset erot ovat merkittävät. Koululaisten määrä on kasvanut 2000-luvun alusta lievästi. Tilanne vaihtelee merkittävästi kaupunginosittain. Työikäiset ovat pitäneet pintansa Kaarinassa. Työikäisten aikuisten osuus koko väestöstä on pysynyt vakaana eli noin kahtena kolmasosana voimakkaimman rakennemuutoksen alueillakin, Piispanristillä ja keskustassa. Vanhimmat ikäluokat, yli 65-vuotiaat ovat kasvaneet suhteessa eniten koko kaupungin mitassa. Kasvu on ollut Piispanristin ja keskustan ohella voimakasta myös Littoisissa. VÄESTÖN MUUTOS KOKO KAARINA Ikä 2003 osuus osuus % 2009 osuus % ero 08/09 ero 03/09 muutos% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 Keskusta Väestön rakenne on muuttunut eniten keskustassa. Työikäiset aikuiset ovat säilyttäneet asemansa väestöstä sekä suhteellisesti että määrällisesti. Lasten ja nuorten määrä on vähentynyt koko ajan voimakkaasti. Yli 65-vuotiaita on Kaarinan kaupunginosissa noin 13% väestöstä. Kaarinan keskustassa vanhimpien asukkaiden osuus on noin 20%. Vanhimmat asukkaat keskittyvät erityisesti Kaarinan keskustaan. Vanhimpien asukkaiden määrä on kasvanut erittäin voimakkaasti. Yli 75-vuotiaiden osuus asukkaista on korkein keskustassa. Jotta paine vanhusten palveluihin helpottaa, tulee kaupunginosaan saada lisää perheasuntoja. Lisäksi alueella on huomattava määrä päivähoito- ja koulupaikkoja. Rivi- ja kerrostalorakentaminen vahvistaa alueen nykyistä kehitystä. 9

11 VÄESTÖN MUUTOS KAARINAN KESKUSTA Ikä 2002 osuus osuus % 2009 osuus % ero 08/09 ero 02/09 muutos% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 Kuusisto Kuusisto on kasvanut kaikista alueista kaikkein voimakkaimmin. Saaren asukasluku on yli henkeä. Tarkasteluajan kasvu on ollut 650 henkilöä. Lounais-Empon alueen rakentaminen on oleellisesti vaikuttanut asukasluvun kasvuun. Kuusistossa ovat kasvaneet kaikki ikäryhmät. Voimakkaimmin ovat kasvaneet päivähoitoikäisten ja koululaisten ikäluokat. Yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä on pysynyt vakaana. Saaren asukasmäärän kasvu on selvästi hidastunut vuosina VÄESTÖN MUUTOS KUUSISTO Ikä 2002 osuus osuus % 2009 osuus % ero 08/09 ero 02/09 muutos% , , , , , , , , , , , , , , , , , ,7 97 4, , ,9 Nunna-Harvaluoto VÄESTÖN MUUTOS NUNNA-HARVALUOTO Ikä 2003 osuus osuus % 2009 osuus % ero 08/09 ero 03/09 muutos% , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,1 Asukasluvun kasvu entisen Piikkiön alueella on ollut jonkun verran voimakkaampaa kuin koko Kaarinan alueella vuosina Erityisen voimakkaasti on kasvanut pienten lasten määrä. Myös peruskoululaisten ja työikäisten aikuisten määrän kasvu on ollut tuntuvaa. Yli 65-vuotiaiden määrä on kasvanut huomattavasti vähemmän kuin koko kunnassa. Kaavoitustilanteesta johtuen rakentaminen ja väestön muutos on väliaikaisesti ollut vähäisempää vuosien välillä. 10

12 Väestöennuste Talousarvio 2009 Ikäluokat Yht Kasvu % 1.5 % 1.3 % 1.1 % 1.1 % 1.3 % 1.3 % 1.3 % 1.3 % 1.3 % Ikäjakautuma % % 1) Lähde: Kaarinan kaupungin talousarviokirja Väestöennusteen mukaan väkiluku kasvaa ja vuosittainen väestönlisäys on 1,3%. Ikäluokkien 0-64 suhteellinen osuus vähenee ja yli 65-vuotiaiden määrä lisääntyy. Väestön määrä kasvaa vuoteen 2016 mennessä noin hengellä. Mikäli asuntokunnan keskikoko säilyisi nykyisellä tasolla ja asuntoja ei jäisi tyhjiksi tai purettaisi, tarkoittaisi tämä noin 1300 uuden asunnon rakentamista. Ajanjaksona rakennettiin noin 1900 asuntoa, joista noin puolet rakennettiin asumisväljyyden kasvun vuoksi. Johtopäätöksenä voi arvioida, että tarkastelujakson aikana rakennetaan väestöennusteen mukaisella väestönkasvulla noin 2100 uutta asuntoa, kun otetaan huomioon myös rakentaminen asumisväljyyden vuoksi. Mikäli asuntojen jakauma säilyy nykyisellä tasolla tarkoittaa tämä 1050 uutta omakotiasuntoa, 400 uutta rivitaloasuntoa ja 650 uutta kerrostaloasuntoa. Vuosittain tämä tarkoittaa 150 uutta omakotiasuntoa, 60 uutta rivitaloasuntoa ja 90 uutta kerrostaloasuntoa. 11

13 Väestönlisäyksen rakenne 2009 lkm Nettovaikutus % Luonnollinen väestönlisäys syntyneet 370 kuolleet 201 Yhteensä maassamuutto tulleet 1995 lähteneet maahanmuutto tulleet 65 lähteneet Lähde: tilastokeskus Kaarinan kaupungin alueella olevien asuntojen jakauma VAKINAISESTI ASUTUT ASUNNOT pa omakoti rivi kerros yhteensä asukkaita asunnossa asuntoa % asuntoa % asuntoa % asuntoa Kaarina Lieto Turku Raisio Naantali Paimio Masku Yhtensä Lähde: Tilastokeskus Tiedot Kaarinassa rakennuskanta on pientalovoittoista. 50 % asunnoista ovat omakotitaloja ja noin 30 % kerrostaloja. Kerrostalo asuntojen määrä on Turkuun, Raisioon ja Naantaliin verrattuna selvästi vähäisempi. Kaarinan keskimääräinen asukasluku/asunto on suurempi kuin alueella keskimäärin. Tämä johtuu pitkälti siitä, että kaupungissa on runsaasti suuria perheasuntoja. 12

14 Vuokratalotoiminta Asuinhuoneistot hallintaperusteen mukaan, % koko Suomi Omistusasunto 58,5 61,0 66,8 58,0 58,6 57,7 57,6 57,5 58,3 59,2 59,2 59,2 Vuokra-asunto 27,7 20,9 21,6 1) 30,8 1) 30,6 1) 31,9 1) 32,0 1) 32,0 1) 31,0 1) 30,4 1) 30,2 1) 29,8 Virka- tai työsuhdeasunto 9,7 8,3 3,1 Asumisoikeusasunto ,0 1,0 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 Muu hallintaperuste tai tuntematon 4,1 9,8 8,4 10,1 9,8 9,3 9,3 9,3 9,5 9,2 9,4 9,9 1) Sisältää myös virka- ja työsuhdeasunnot. Lähde: Tilastokeskus, asumistilastot Vuokra-asuminen on etenkin nuorten asuntokuntien asumismuoto. Asuntokunnan vanhimman henkilön iän kasvaessa vähenee vuokralla asuvien asuntokuntien osuus. Asuntokunnista, joiden vanhin henkilö on alle 30-vuotias, vuokralla asui 70 prosenttia, vuotiaiden asuntokunnista lähes kolmannes ja 45 vuotta täyttäneistä vuokralaisasuntokuntia oli enää 22 prosenttia. Talon omisti todennäköisimmin asuntokunta, jonka vanhin henkilö oli vuotias. 43 prosenttia tämän ikäluokan asuntokunnista asui omistamassaan talossa. Sen sijaan, kun asuntokunnan vanhin oli iäkkäämpi, oli oman talon omistaminen jo harvinaisempaa. Iäkkäämpänä asuntoosakkeen omistaminen oli kaikkein yleisin asumismuoto. Turun alueen kaupunkien omistamat vuokra-asunnot Kunta vuokra-asunnot asukasluku Turku Kaarina Raisio Paimio (Kunta-asunnot) Länsi-Turunmaa (Kunta-asunnot) Naantali Asukaslukuun verrattuna eniten vuokra-asuntoja on Turun kaupungissa ja vähiten Länsi-Turunmaan kaupungissa. Vuokra-asuntojen tarpeeseen Turun alueella vaikuttavat mm. oppilaitosten sekä suurien työnantajien määrä. Yliopisto ja eri oppilaitokset sijaitsevat pääosin Turun kaupungissa ja enin osa alueelle tulevista ulkopaikkakuntalaisista opiskelijoista hankkivat vuokra-asunnon oppilaitoksen lähettyviltä. Lisäksi Turussa sijaitsee mm. telakka, jossa työskentelee ulkopaikkakuntalaisia, jotka tarvitsevat vuokra-asuntoa alueelta. Taulukossa ei ole huomioitu muiden vuokra-asuntopalveluja tarjoavien toimijoiden tarjontaa (esim. VVO, YH jne). Tällaisia asuntoja Kaarinassa arvioidaan olevan noin 400 vuokra-asuntoa. 13

15 Kaarinassa on selvästi koko maan ja Turun alueen keskiarvoa vähemmän vuokraasuntoja. Kaarinan kaupunki on sitoutunut ottamaan vastaan vuosittain 6-10 kiintiöpakolaista. Kiintiöpakolaiset asutetaan Kaarinan kaupungin omistamiin vuokra-asuntoihin. Sijoitukset tehdään hajauttaen kiintiöpakolaiset eri yksiköihin. Kaarinan kaupungin omistamat vuokra-asunnot Kaarinan kaupungin omistamat vuokra-asunnot: Yhtiö asuntojen lkm Kiinteistö Oy Kaarinan vuokratalot 500 Kiinteistö Oy Karpanpuisto 42 Kiinteistö Oy Hovirinnanketo 24 Asunto Oy Orakas 66 Piikkiön Vuokra-asunnot Oy 145 yhteensä 777 asuntoa Kaarinan kaupungin omistamissa vuokrataloyhtiöissä on yhteensä 777 huoneistoa. Lisäksi Kaarinan tilakeskus hallinnoi suoraan kaupungin taseessa olevaa Karpanrinteen kiinteistöä, jossa on 20 vuokra-asuntoa, sekä 27 erillistä asuntoa, joista osa on tukiasuntokäytössä. Kaarinan kaupungin omistamien vuokra-asuntojen käyttöasteet 2009 KIINTEISTÖ OY KAARINAN VUOKRATALOT Kokonaiskäyttöaste KIINTEISTÖ OY KARPANPUISTO Kokonaiskäyttöaste KIINTEISTÖ OY HOVIRINNANKETO Kokonaiskäyttöaste ASUNTO OY ORAKAS Kokonaiskäyttöaste (Peruskorjaus laskee käyttöastetta, kaikki huoneistot irtisanottu) PIIKKIÖN VUOKRA-ASUNNOT OY Kokonaiskäyttöaste 86,99 Käyttöasteiden laskennassa on laskettu huoneistojen tyhjänä olopäivät. Eri kokoiset huoneistot on rinnastettu samanarvoisiksi. Huoneistokoko ei oleellisesti vaikuta käyttöasteeseen. Kuitenkin pienten asuntojen käyttöasteet ovat hieman korkeammat kuin 3 h+k tai 4 h+k asunnoissa. Kaupungilla ei ole tarjota suurempaa kuin 4 h+k asuntoja. 14

16 Tilakeskuksen hallinnoimat huoneistot ASUNNOT, OSAKKEET, ASUINKIINTEISTÖT KAARINAN KAUPUNGIN / OSAKKEET VALMIS- OMA/ ASUINKIINTEISTÖT TUMISV. VUOKR. m² OSOITE Rinnehovin ryhmis (myyntiin?) 1971 OMA 114 Rinnehovinkatu 4 C Pehtorink. ryhmis Pikkupehtoori (Kaarinanmuori) VUOKRA 95 Pehtorinkatu 2 F Karpanrinne (20 asuntoa, myyntil.) (Sos.palv. 2 as.) 1964 OMA 798 Rantayrttikatu 2 Kalliolato II/asuinrakennus 2 MYYNTI 1956 OMA 65 Valotie 9, KAARINA Rusko-Orakas (iltapäiväkerho) 1986 VUOKRA 108 Pehtorink. 6 A 61 Hovipaimen (hyv.palvelut ) VUOKRA 36 Isännänkatu 13 E 51 Hoviherra (hyv.palvelut ) 1975 OMA 74 Voudinkatu 1 A 8 ja 11 Rauvolan terveystalon asunto 1958 OMA 50 Poikluomantie 10 Orakas (Maininki Kiinteistöpalvelut Oy) 1974 OMA Pehtorinkatu 4 Hovirinnanpaimen (hyv.palvelut) 1974 OMA 37 Pehtorinkatu 1 C 34 Hoviharju (hyv.palvelut) 1973 OMA 59 Pehtorinkatu 5 A 5 ja 5 A 6 Kairisaho (hyv.palvelut) 1984 OMA 34 Kurjenkatu 6 as 22 Kairisniemi (hyv.palvelut) 1979 OMA 35 Kuikankatu 15 as 2 Kairispaasi (normaali vuokra) 1972 OMA 93 Kurjenkatu 5 as 1 Ruskovahvero (hyv.palvelut) 1974 OMA 36 Hoviherrankatu 5 A 17 Ruutuhapero (normaali vuokraus) 1975 OMA 36 Pyhän Katariinantie 14 A 17 Jahtikallio (hyv.palvelut) 1972 OMA 67 Voudinkatu 6 B 19 Jahtirenki (hyv.palvelut) 1973 OMA 34 Voudinkatu 6 C 2 Kaarinan Tuulanhovi (hyv.palvelut) 1990 OMA 43 Tappikatu 2 B 18, LITTOINEN Kaarinan Paavonpuisto (hyv.palvelut) VUOKRA 81 Paavonkatu 2 A 4 Silvolan asunto 1910 OMA 106 Reimarikatu 2, TURKU Keskurin asunto 1955 OMA 57 Viipurintie 32 Littoisten päiväkodin asunto (Leporanta) 1920 OMA 44 Villakuja 4, LITTOINEN Hiekkaharju PURKU 1948 OMA 91 Rakentajantie 7 Kaarinavaari (hyv.palvelut) VUOKRA 31.5 Pehtorinkatu 2 C 28 Kaarinavaari (hyv.palvelut) VUOKRA 56.5 Pehtorinkatu 2 C 29 Kaarinavaari (hyv.palvelut) VUOKRA 31.5 Pehtorinkatu 2 C 30 Auranlaakson koulu 1953 OMA 59 Vanha Littoistentie 297 Auranlaakson koulu 1953 OMA 59 Vanha Littoistentie 297 Auranlaakson koulu 1953 OMA 59 Vanha Littoistentie 297 Katavapirtti (4 huoneistoa myymättä) 1971 OMA Koroistentie 3, PIIKKIÖ Rungon koulun asunto 1906 OMA 67 Vanha Viipurintie 84, PIIKKIÖ Karpanpuisto (Maininki Kiinteistöpalvelut Oy) 1989 OMA Rantayrttikatu 4 YHTEENSÄ HUONEISTOALA m² 15

17 Vanhukset Yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa Kaarinassa voimakkaasti vuoteen 2025 mennessä. Vuoteen 2016 mennessä yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa 44%, yli 75-vuotiaiden osuus 47% ja yli 85-vuotiaiden osuus 68%. On ennustettu, että vuotiaiden toimintakyky paranee, mutta sitä vanhempien heikkenee. Tulevaisuudessa vanhuksille/ikäihmisille tulee turvata mahdollisuus asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Kotihoidon jatkuvuus tulee varmistaa. Ikäihmisten omat toiveet tulee huomioida ja väestön ikääntyessä palvelukysynnän kasvu ylittää kuntien taloudelliset mahdollisuudet. Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 2008) määrittää tavoitteeksi turvata ikäihmisille esteettömät, turvallisesti ja viihtyisät asumis- ja hoitoympäristöt, jotka mahdollistavat mahdollisimman itsenäisen suoriutumisen. Palvelut, niiden saatavuus ja asuminen kytkeytyvät entistä tiiviimmin toisiinsa. Haasteina ovat esteettömyys, turvallisuus ja yhteisöllisyys. Ikäihmisten palvelujen laatusuosituksessa kiinnitetään huomiota asumis- ja hoitoympäristön esteettömyyteen ja turvallisuuteen, pitkäaikaishoivan osalta tulee turvata oma huone ja wc-tila. Suosituksena on, että ikäihmisistä 91-92% asuu kotona. Palvelurakenneindikaattori Kaarinassa Indikaattori tavoite % Yli 75-v Tilanne % Säännöllinen kotihoito ,75 Omaishoidon tuki 5 6 3,07 Tehostettu palveluasuminen 5 6 8,68 Laitoshoito 3 3,90 Vanhuspalvelujen kehittämisen painopistealueina Kaarinassa on koti- ja omaishoidon kehittäminen. Lisäksi eri palvelutuottajien yhteistyön kehittämiseen tulee kiinnittää huomiota. Kaarinan vanhuspalveluiden mottona tulee olla laivan kääntäminen kohti kotona asumisen monimuotoista tukemista. 16

18 Vanhusten asumisen nykytilanne Kaarinassa Vanhuspalveluille osoitetut vuokra-asunnot Vuokra-asunnot asuntojen lkm. muuta huomioitavaa Veräjäkatu 24 myös muita asukkaita, kiinteistön kunto heikko Nipsikatu 12 Kiinteistön kunto heikko Kaarinanvaari 28 Suokukka 9 asiakasprofiilin tarkentaminen Vanamo 23 tulevaisuuden pohdinta Tupasvilla 5 palveluasuntoja Onnikka 30 vanhuksille tarkoitettuja vuokraasuntoja Tehostettu palveluasuminen Piikkiön Hoivataito Oy paikkojen lkm muuta huomioitavaa Ryhmäkoti Suokukka 9 saneeraus, paikkaluku säilyy Tupasvillan ryhmäkodit Kaarinan Vanhusten paikkojen lkm muuta huomioitavaa palvelukeskuksen säätiö Hovirinta 21 Ryhmäkoti Kortteeri 1 Hovirinnassa Värttinä (Littoinen) 24 Ryhmäkoti Vaarintupa 9 Värttinässä Ryhmäkoti Kehrä 4 Värttinässä Ryhmäkoti Muistola 6 Toiminta lakkaa 08/2011 Kaarinan kaupunki paikkojen lkm muuta huomioitavaa Kaarinakoti 45 muutettu tehostetun palveluasumisen yksiköksi 17

19 Omaishoidon tukipalvelut Kaarinan kaupunki paikkojen lkm muuta huomioitavaa Visiitti 18 lyhytaikainen palveluasuminen Palveluasuminen Palveluasuminen Yksityiset 85 Virekoti 30 ryhmäkoti Turun Emmikoti 11 ryhmäkoti Terveyskeskuksen sairaala keskittyy akuuttihoitoon, joka edellyttää toimivaa palveluketjua ja sijoituksista vastaavaa SAS-ryhmää. Laitosasuminen Laitosasuminen paikkojen lkm muuta huomioitavaa Valmakoti 32 Kohteeseen tulossa saneeraus, jonka jälkeen mahdollisesti muuttumassa tehostetun palveluasumisen yksiköksi Vammaiset Vammaisten asumisen nykytilanne Kaarinassa Tukiasunnot: Tukiasunnot lkm muuta huomioitavaa tukiasunnot 5 välivuokra-asuntoja; vammaispalvelun asiakkaita vain kaksi. Kaikki asunnot eivät sovellu liikuntaesteisille Palveluasumisyksiköt: Yksikkö lkm muuta huomioitavaa Asumispalveluyksikkö Pirta Peimarin palvelukeskus EHP 10 HYVIN: tavoite, selvitys EHP:n käytön vähentämisestä Pompon asuntohanke EHP 18 Saanut ARAN:n myönteisen päätöksen Lisäksi Kårkullan asumispalveluissa asuu yksi ruotsinkielinen asiakas sekä Koivukodissa kaksi asiakasta. 18

20 Päihdeongelmaiset Kaarinassa ei ole erillistä päihdeongelmaisten asumisyksikköä. Päihdeongelmaiset asuvat kaupungin omistamissa vuokra-asunnoissa, tukiasunnoissa tai ovat asunnottomia häädön tai muun seikan vuoksi. Asunnottomat Yksinäiset asunnottomat kyselyajankohtana Ulkona, porrashuoneissa, ns. ensisuojissa yms. 2 Huoltokotityyppisissä asumispalveluyksiköissä, kuntouttavissa yksiköissä, sairaaloissa tai muissa laitoksissa asunnon puutteen vuoksi10 Tilapäisesti sukulaisten ja tuttavien luona asunnon puutteen vuoksi asuvat 31 Yksinäiset asunnottomat, yhteensä 43 naisia10 nuoria (alle 25 v) 10 Maahanmuuttajia 1 Perheet ja pariskunnat, yhteensä 3 henkilöä Ruokakuntien lkm 1 Asunnottomien määrä on ollut kasvussa Kaarinan kaupungissa. Asunnottomat ovat yleensä henkilöitä, jotka eivät kykene asumaan normaaleissa vuokra-asunnoissa. Keitä pitkäaikaisasunnottomat ovat? Pitkäaikaisasunnottomilla tarkoitetaan sitä asunnottomien ryhmää, jonka asunnottomuus on pitkittynyt ja muodostunut pysyväksi tai uhkaa pitkittyä siksi, että tavanomaiset asumisratkaisut eivät tämän ryhmän kohdalla toimi eikä yksilöllisiä tarpeita vastaavia ratkaisuja ole riittävästi tarjolla. Asunnottomuuden pitkittymisen riski kasvaa merkittävästi, jos asunnottomuuteen liittyy yksi tai useampia seuraavista tekijöistä: hallitsematon päihteiden käyttö, huumeiden aktiivikäyttö, mielenterveysongelmat, neurologiset vammat, taipumus väkivaltaisuuteen, rikollisuus, vankilasta vapautuminen, velkaantuminen. Suurimmalla osalla pitkäaikaisasunnottomista on kyse pelkästään esimerkiksi hallitsemattomasta päihteiden käytöstä ja taloudellisesta huono-osaisuudesta tai yksinasumista vaikeuttavista vakavista mielenterveysongelmista. Moniongelmaisten pitkäaikaisasunnottomien ryhmä on lukumääräisesti pieni, mutta heidän osaltaan asumisen onnistuminen edellyttää usein vahvasti resursoitua moni ammatillista tukea. 19

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta

Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Linjauksia mielenterveyskuntoutujien asumisesta ja sen laadusta Raija Hynynen 13.5.2013 Tuula Tiainen 22.5.2013 Rakennetun ympäristön osasto Toteutuuko hyvä, tarpeita vastaava asuminen? -tavallisissa asunnoissa

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 30.9.2013 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2012 Lahdessa oli vuoden 2012 lopussa 53 880 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 558 asuntokunnalla.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Irja Henriksson 2.6.2016 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2015 Lahdessa oli vuoden 2015 lopussa 61 930 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 457 asuntokunnalla. Asuntokuntien keskikoko pienenee jatkuvasti.

Lisätiedot

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014

Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 asuntokuntia Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 25.9.2015 Asuntokunnat ja asuminen vuonna 2014 Lahdessa oli vuoden 2014 lopussa 54 666 asuntokuntaa, joiden määrä kasvoi vuodessa 513 asuntokunnalla.

Lisätiedot

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012.

ISSN 1237-1288. Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067. Selvitys 1/2012. ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Saara Nyyssölä Puh. 040 172 4917 Hannu Ahola (tilastot) Puh. 0400 996 067 Selvitys 1/2012 Asunnottomat 2011 16.2.2012 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015. Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittämishanke 2012 2015 Tuula Tiainen Ympäristöministeriö 2014 Mielenterveyskuntoutujat tarvitsevat arkeensa tukea Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen,

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2016-2019 Päivitys 8.10.2015 Ikääntyvien asumispalvelut Pitkäaikaisen laitoshoidon vähentäminen aloitettiin, kun Senioripihan tehostetun asumispalvelun yksikkö valmistui.

Lisätiedot

Pasi Aromäki DA:35/2017. B. Ala-Lemua koskeva Lemunniemen osayleiskaavan muutos (K3008, rakennemallin

Pasi Aromäki DA:35/2017. B. Ala-Lemua koskeva Lemunniemen osayleiskaavan muutos (K3008, rakennemallin 1 (10) Pasi Aromäki DA:35/2017 KAAVOITUSOHJELMA KEVÄT 2017 1 Yleiskaavat Kaupungin strategian yhtenä strategisena päämääränä on ekologisesti viihtyisä ympäristö. Kaupunkirakennetta koskevat kriittiset

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman tavoitteet ja toteutus Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011 lopussa

Lisätiedot

Pasi Aromäki / PA DA:143/2014

Pasi Aromäki / PA DA:143/2014 1 Pasi Aromäki / PA 17.3.2016 A:143/2014 LMUNNIMN JA PIISPAN- RISTIN OSAYLISKAAVA Lemunniemen tavoitteet Kaupunkiseudun rakennemallin mukaan Lemunniemeen uusi 10.000 15.000 asukkaan kerrostaloalue nykyisen

Lisätiedot

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä. Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki. Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen kehittämisestä Reetta Mietola, Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos reetta.mietola@helsinki.fi Kehitysvammaisten asumista koskeva selvitystyö (2011-2012,

Lisätiedot

Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, A2201

Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, A2201 Kaarinan kaupunki Kultanummen ja Kalttassuon asemakaavojen täydentäminen, osallistumis- ja arviointisuunnitelma KAARINAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖPALVELUT 2016 DA: /2016 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi

Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveyskuntoutujien asumisen kehittäminen Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Mielenterveys ja asuminen - vuonna 2010 työkyvyttömyyseläkkeensaajista mielenterveyden

Lisätiedot

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Iisalmi Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien asumisen tukeminen ja asumisvaihtoehdot Iisalmi 26.11.2015 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden

Lisätiedot

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ

PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ PAIKALLISEN TYÖRYHMÄN KOKEMUKSIA JA UUSIA NÄKÖKULMIA LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ Valtakunnallinen hissiseminaari Lahdessa 08.05.2014 Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö Hissi on kiinteistön

Lisätiedot

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440

Auvaisten asemakaavan laajennus A3440 Kaarinan kaupunki Auvaisten asemakaavan laajennus osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 112/2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta

Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma Säkylän kunta Kehitysvammaisten asumispalveluiden suunnitelma 2016 Säkylän kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Asumispalveluiden laatusuositus... 2 3. Asumispalveluiden nykytilanne Säkylässä... 2 4. Suunnitelmissa/rakenteilla

Lisätiedot

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Tiivistämällä tehokkuutta ja taloutta Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Järvenpää kasvaa ja kehittyy Kunnan tehtävänä on huolehtia alueiden käytön ja rakentamisen ohjaamisesta alueellaan. Maapolitiikan ja

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

TILASTOKATSAUS 21:2016

TILASTOKATSAUS 21:2016 Tilastokatsaus 6:2012 TILASTOKATSAUS 21:2016 1 10.11.2016 VANTAAN ASUNTOKANTA 31.12.2005 31.12.2015 Tilastokeskuksen asuntokantatilaston mukaan lla oli vuoden 2015 lopussa kaikkiaan 104 700 asuntoa. Niistä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

Maankäytön rakenne Seuranta

Maankäytön rakenne Seuranta Maankäytön rakenne 2013- Seuranta 2013-2014 Lohjan kaupunki Ympäristötoimi Kaavoitus TLE 4.5.2016 ESIPUHE Lohjan kaupunginvaltuusto hyväksyi maankäytön rakenne 2013- rakennemallin kokouksessaan 14.5.2014.

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

MYLLYLÄ KORTTELI 0608

MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ORIMATTILAN KAUPUNKI MYLLYLÄ KORTTELI 0608 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.8.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee osaa korttelista 0608.

Lisätiedot

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä?

Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? Ikäihmisten asuminen ja yhteisöllisyys miten yhteisöllisyys voi tukea ikäihmisten toimintakykyisyyttä? TALOYHTIÖN VARAUTUMINEN ASUKKAIDEN IKÄÄNTYMISEEN -seminaari vanhustyön johtaja Oulun kaupunki Oulun

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja asuinalueiden kehittäminen 12.5.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman valmistelu

Lisätiedot

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 %

Kehitysvammaiset. 12,0 Palveluasuminen (ohjattu asuminen) 4,0. 4,0 Tuettu asuminen (tukiasuminen) 3,0 5,0 % 5,0 % 5,0 % KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN LAUSUNTO ARAN AVUSTUSHAKEMUKSEEN Kunta Orivesi 562 Kuntakoodi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) edellyttää kunnan sosiaali- ja terveystoimen lausunnon hankkeesta

Lisätiedot

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari

Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari Kunnan toiminta ikääntyneiden asuinolojen kehittämisessä Ikääntyneiden asumisen kehittämisen väliseminaari 16.12.2015 Anna Haverinen, vanhustyön johtaja, Oulun kaupunki Oulu on Suomen viidenneksi suurin

Lisätiedot

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502

LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ORIMATTILAN KAUPUNKI LINTULA KORTTELIT 1501 JA 1502 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS Asemakaavamuutoksen selostus, joka koskee 29.9.2016 päivättyä asemakaavakarttaa. Asemakaavamuutos koskee kortteleita

Lisätiedot

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ

ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ ASUNNOTTOMUUDEN DYNAMIIKKA HELSINGISSÄ 17.10.2012 Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Liikkuvuus asunnottomuuden ja asuntokannan välillä Tutkimuksen lähtökohtia Kattava kvantitatiivinen rekisteritutkimus

Lisätiedot

LEMUNNIEMEN JA PIISPAN- RISTIN OSAYLEISKAAVA. Piispanristin tavoitteet 1 (5) Kaupunginvaltuusto Pasi Aromäki / PA 4.3.

LEMUNNIEMEN JA PIISPAN- RISTIN OSAYLEISKAAVA. Piispanristin tavoitteet 1 (5) Kaupunginvaltuusto Pasi Aromäki / PA 4.3. Kaupunginvaltuusto 25.4.16 37 1 (5) Pasi Aromäki / PA DA:210/2015 LEMUNNIEMEN JA PIISPAN- RISTIN OSAYLEISKAAVA Piispanristin tavoitteet Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan Lemunniemeä koskevat

Lisätiedot

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula

Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto. Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Kuntalaisfoorumi Järvenpään keskustan kehittäminen ja rantapuisto Kaavoitusjohtaja Sampo Perttula Keskustan kehittäminen ja Rantapuisto 1. Tilaisuuden avaus 2. Järvenpään keskusta kehittäminen, ennen ja

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Hissillä kotiin Valtakunnallinen hissiseminaari, 8.5.2014, Lahti Ohjelmapäällikkö, FT Sari Hosionaho, ympäristöministeriö Ikääntyminen koskettaa yhteiskuntaa

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006

ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 Naantalin kaupunki sivu 1 (6) ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.04.2006 NAANTALI, ITÄTAMMISTON ASEMAKAAVAN LAATIMINEN (AK-259) Aloite Aloitteen kaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.

Lisätiedot

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte

Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 476/10.03.02/2015 143 Uuden senioritalon tarve Raisiossa - Hulvelan pääte Sosiaali- ja terveysjohtaja Juha Sandberg ja hoito- ja hoivapalveluiden tulosyksikön

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013

Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Ikäihmisten palvelurakenteen haasteet ja kehittämiskohteet väestöennusteiden ja nykyisen palvelurakenteen näkökulmasta 31.1.2013 Tuula Kärkkäinen sh yamk Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittäminen ja johtaminen

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI

NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI Nilsiän kaupunki, Tahkovuori 1 (6) NILSIÄN KAUPUNKI, TAHKOVUORI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 288 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaavan muutos koskee Tahkovuoren asemakaava-alueen

Lisätiedot

Arjen Keskiössä

Arjen Keskiössä Arjen Keskiössä 6.3.2014 Yksilöllisen asumisen malli Kotkassa Arjen Keskiössä hankkeen myötä Kotkassa käytetään sanaa kortteliasuminen, siinä asiakas asuu itsenäisesti ja tarvittava tuki hänelle järjestetään

Lisätiedot

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102

Iso-Kauselan asemakaavan muutos A1102 Kaarinan kaupunki Iso-Kauselan asemakaavan muutos osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014

Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia. Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -asukaskyselyn tuloksia Yleiskaava 2029 Kevät 2014 Rakenna Turkua -kysely Avoinna 26.3.-18.5.2014 Liittyi Yleiskaava 2029:n kehityskuvavaiheeseen, suunnattiin asukkaille Kysely keskittyi

Lisätiedot

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013

Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Maankäyttöyksikkö Markanvändningsenheten 15.11.2012 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 KAAVOITUSKATSAUS 2012 2013 Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa ja se sisältää selostuksen Kauniaisten kaupungissa sekä

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015

Kuopion kaupunki 1 (5) Perusturvan palvelualue 2.12.2015 Kuopion kaupunki 1 (5) Strategisia linjauksia asumispalveluiden toiminnallisiin muutoksiin ja kasvavaan asumispalveluiden tarpeisiin 1.1.2017 alkaen / palveluiden järjestäjänä vastaa kunnan tehtäväksi

Lisätiedot

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö:

Jyväskylän seutu. Asuntokatsaus 2012. Seudun kuntien asuntoryhmä 2013. Sisältö: Jyväskylän seutu Asuntokatsaus 2012 Seudun kuntien asuntoryhmä 2013 Sisältö: Asuntoyhteistyö Jyväskylän seudulla Alueen asunto-olot Asuntomarkkinat Asuntorakentaminen Väestönmuutokset ja muuttoliike Asuntomarkkinat

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus

Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 105/10.00.00.00/2012 41 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimus 2016-2019 Päätöshistoria Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017

KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 1 (8) KH 25.3.2013 KARKKILAN KAUPUNGIN KAAVOITUSSUUNNITELMA 2013 2017 TEKNINEN JA YMPÄRISTÖTOIMIALA, MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU 2 (8) STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT / MAANKÄYTÖNSUUNNITTELU Ekologinen, kasvava puutarhakaupunki

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin

Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin KH - Kaupunkisuunnittelujaosto 32 10.03.2014 Rymättylän Katavakodin vieressä sijaitsevien rivitalojen ja Merimaskun vanhustentalojen käyttötarve ja kannanotto niiden mahdolliseen myyntiin 354/10.01.02/2013

Lisätiedot

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen

Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Palveluasumisen tarve ja kehittäminen Iisalmi 20.11.2014 Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma 2013-2017 Ikääntyneiden asumisen

Lisätiedot

Iisalmen ydinkeskusta kasvun mahdollisuudet

Iisalmen ydinkeskusta kasvun mahdollisuudet Iisalmen kaupunki Kaupunkisuunnittelu / vs. asemakaava-arkkitehti Annaelina Isola 2.5.2014 Iisalmen ydinkeskusta kasvun mahdollisuudet 1. Johdanto Ydinkeskustan asemakaavamuutokseen ja sen tavoitteidenasetteluun

Lisätiedot

Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa

Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa Arviointimalli Ikääntyneiden asumisen tarpeen ja toteutuksen kartoitukseen Iisalmessa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Hoito- ja hoivajohtaja Anne Mikkonen 26.11.2015 Uuden toimintavan taustaa Kuntien vanhuspalvelukohteiden

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014.

Selvitys 1/2015. Asunnottomat 2014 29.1.2015. Ulkona, tilap.suoj., asuntoloissa. Kuvio 1. Asunnottomien määrä 1987 2014. 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Lisätiedot: Hannu Ahola (tilastot) Puh. 4 996 67 Mari Stycz Puh. 5 572 6727 Selvitys 1/215

Lisätiedot

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta

Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta Hoito- ja hoivapalvelujen vaihtoehdot ja järjestäminen kuntaorganisaation näkökulmasta 10.2.2011 Markku Tervahauta palvelualuejohtaja Kuopion kaupunki ASIAKASVOLYYMI Potentiaaliset asiakkaat (yritykset,

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 2: Kaupunkikehitysohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki KAUPUNKIKEHITYSOHJELMA 1 Kaupunkikehitysohjelman lähtökohdat Strateginen

Lisätiedot

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja

Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Asuminen 2011 Asunnot ja asuinolot 2010, yleiskatsaus Vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia vuokra-asuntoja Tilastokeskuksen tietojen mukaan vakinaisesti asutuista asunnoista 30 prosenttia oli

Lisätiedot

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015

Valtioneuvoston periaatepäätös. asumisen ohjelmasta 2010-2015 Valtioneuvoston periaatepäätös kehitysvammaisten asumisen ohjelmasta 2010-2015 Raija Hynynen Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Tarvitaanko kehitysvammalaitoksia?

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta:

Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: LOMAKKEEN ARA3b TÄYTTÖOHJE Yleistä Kunnan asuntomarkkinaselvitys (ARA3b) lähetetään ARAan 8.12.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella Suomi.fi -sivuston kautta: www.suomi.fi/suomifi/tyohuone/viranomaisten_asiointi/

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS

1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS 1(7) Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut ISONNIITYNTIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, OAS PROJ.NRO 174 Asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Kaavamuutosalueen rajaus on merkitty oheiseen karttaan ALOITE TAI

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory

Mtp jory , Aikuisten sosiaalipalvelujen jory Peso Jory ESPOON MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEPALVELUJEN JA AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUJEN YMPÄRIVUOROKAUTISTEN LAITOS-JA ASUMISPALVELUIDEN VALVONTARAPORTTI 2015 Mtp jory 23.2.2016, Aikuisten sosiaalipalvelujen jory 23.3.2016

Lisätiedot

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL

Leinelä / K Lassi Tolkki asemakaavasuunnittelija. Mielipiteiden kuuleminen MRL Mielipiteiden kuuleminen MRL 62 12.3.2013 Mielipiteiden kuuleminen maankäyttö- ja rakennuslain 62 :n mukaan Leinelä / K 70116 Asemakaavan muutos nro 002066 Koivukylä 70. kaupunginosa Kaupunkisuunnittelussa

Lisätiedot

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski

Asemakaavan muutos nro sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Asemakaavan muutos nro 002114 sekä tonttijako ja tonttijaon muutos, Havukoski Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Viistoilmakuva vuodelta 2007. Hakija Asemakaavan

Lisätiedot

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013

Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit. Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Vanhojen ihmisten pitkäaikaishoidon trendit Leena Forma tutkijatohtori tutkijakollegium Kollegiumluento 12.11.2013 Case Tampere Tampere myllää perusteellisesti vanhuspalvelunsa (Yle 18.9.2013) Asiakkaalle

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516

Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A3516 Kaarinan kaupunki Kaakkois-Herrasniityn asemakaava A56 osallistumis- ja arviointisuunnitelma DA: 46/06 A56 0..06 Maankäyttö- ja rakennuslain 6 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis-

Lisätiedot

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011

Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Tekninen ja ympäristötoimiala I Irja Henriksson 12.10.2012 Rakennus ja asuntotuotanto vuonna 2011 Lahden seudun rakennusvalvonnan mukaan Lahteen rakennettiin vuoden 2011 aikana uutta kerrosalaa yhteensä

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

KESKEISET PERIAATTEET

KESKEISET PERIAATTEET NUMMI-PUSULA IKKALA KAAVARUNKO Luonnos 9.3.2009 KESKEISET PERIAATTEET 1 Suunnittelualue ja nykyinen maankäyttö Suunnittelualue käsittää Ikkalan kylätaajaman keskeisen ydinalueen. Suunnittelualueella sijaitsee

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala

MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011. KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala MAANKÄYTTÖASIOITA HUITTISISSA 2011 KARMA:n kokous 29.3.2011 Ulla Ojala Suunnittelu- ja maankäyttöpalvelut SMP Maankäyttö Maankäyttöpäällikkö Kiinteistösihteeri Paikkatietopalvelut Paikkatietoinsinööri

Lisätiedot

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ

PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ PERUSSELVITYS ASUMISTARPEISTA KOLARISSA KAIVOSTOIMINNAN KÄYNNISTYESSÄ Väestön kehitys Nykyinen asuntotilanne ja tonttivaranto Potentiaalisten työntekijöiden näkemyksiä Skenaariot johdettuina edellisistä

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet

Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet Oma tupa, oma lupa Ikääntyneiden arjen hallinnan haasteet 24.2.2015 Rovaniemi Lakimies Timo Mutalahti Sininauhaliitto Asuminen ja päihteet Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden

Lisätiedot

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014

Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Erityisasumisen toimeenpano-ohjelma 2015-2018 PÄIVITYS 17.9.2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen Tarve ja perustelut: Pitkäaikaisen laitoshoidon purkaminen, niveltyy Siilaisen peruskorjaukseen, tarve

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman painopisteitä vuosina 2016-2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman 2013-2017 väliseminaari, 16.12.2015, Finlandia talo, Helsinki ohjelmapäällikkö Sari Hosionaho,

Lisätiedot

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet

VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ. Selvitysalueella toimivat yhteistoiminta-alueet VARSINAIS SUOMEN 17 KUNNAN ERITYINEN KUNTAJAKOSELVITYS YHTEENVETO SOTE YHTEISTYÖSTÄ 4.3.2014 KUNTAYHTYMÄT, JOIHIN KAIKKI ALUEEN KUNNAT KUULUVAT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ VARSINAIS-SUOMEN

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa

Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa Vyöhykesuunnittelu hajarakentamisen hallinnassa 13.11.2012 Vyöhykkeisyys ja kyläsuunnittelu yhdistyneen kaupungin suunnittelussa Aluearkkitehti Julia Virtanen Jyväskylän kaupunki Jyväskylä 2009 JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA YLÖJÄRVI ASEMAKAAVAN MUUTOS: 1 (5) YMPLTK. 4.2.2014 Kirkonseudun Ojapuiston asemakaavan muutos (Siltatien ja Lähdevainiontien eteläpuoli) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelualue Suunnittelualue

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti

Espoon kaupunki Pöytäkirja Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti 21.10.2015 Sivu 1 / 1 4727/00.01.03/2014 96 Iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien palvelujen riittävyyttä ja laatua koskeva arviointiraportti Valmistelijat / lisätiedot: Niina Savikko, puh. 043 825 3353 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016

Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 2016 Irja Henriksson 1.3.017 Rakennus- ja asuntotuotanto vuonna 016 Vuonna 016 Lahteen valmistui 35 rakennusta ja 75 asuntoa. Edellisvuoteen verrattuna rakennustuotanto laski yhdeksän prosenttia ja asuntotuotanto

Lisätiedot

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet

Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Kodista palvelukotiin Palveluasumisen monet mahdollisuudet Johanna Sinkkonen Koti- ja erityisasumisen johtaja Järvenpään kaupunki Kolme kokeilua menossa: 1. tyhjillään oleva liikehuoneisto muutetaan asumiskäyttöön

Lisätiedot