Osaamisen ennakointi osana työelämän kehittämistä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Osaamisen ennakointi osana työelämän kehittämistä"

Transkriptio

1 Osaamisen ennakointi osana työelämän kehittämistä - herättelyä ja orientaatiota työskentelyyn Tuula Kivinen, FT JULKINEN KESKUSTELU TULEVAISUUDEN PALVELUISTA Muutospuhe Muutos on välttämätöntä Ollaan muutoksen edessä Muutos on Uudistumista Kehittämistä, kehittymistä OPPIMISTA Tuula Kivinen

2 JULKINEN KESKUSTELU TULEVAISUUDEN PALVELUISTA Kohdistuuko muutos rakenteisiin, asioihin vai ihmisiin? Onko muutos pinnallista (rakenteet) vai syvällistä (syvärakenteet toimintatavat, kulttuuri, osaaminen )? Onko henkilöstö kuluerä vai resurssi? Osaaminen resurssina Nähdäänkö osaamisen kehittäminen investointina tulevaisuuteen? Henkilöstöpuhe (julkinen keskustelu, raportit, henkilöstöstrategiat ) keskittyy henkilöstömääriin ja henkilöstörakenteisiin (ammattiryhmät) Tuula Kivinen Organisaation osaaminen yksilöiden osaamisten summa! Teoreettinen siirtymä näkyvissä, mutta miten käytännössä? Tuula Kivinen

3 Evolution of knowledge and competence management in recent research and practice (Kivinen 2011) Yksilö Ryhmä Organisaatio/systeemi Nykytilanne Lähitulevaisuus Tulevaisuus Informaatio Hiljainen näkyvä tieto Kulttuurinen tieto ja yhteinen ymmärrys, merkitykset (konteksti) Tiedon hankkiminen ja tallentaminen Yksittäisten henkilöiden osaamisen näkyväksi tekeminen teknologiaa hyödyntäen Tiedon siirto ja jakaminen, kommunikaatio, kollektiiviset käytännöt, sosiaalinen oppiminen Tarvittavan osaamisen ja nykyosaamisen kuilun tunnistaminen kehityskeskusteluissa ja koulutusohjelmien laatiminen Uuden tiedon ja osaamisen muodostaminen Organisaation strategiset tavoitteet => prosesseissa tarvittava keskeinen osaaminen => osaamisvaatimukset yksilöille => monipuoliset oppimis- ja osaamisen kehittämisen menetelmät Osaamisen hankkiminen Osaamisen käyttö Osaamisen synnyttäminen Uusi käsitys asiantuntijuudesta uusi käsitys asiantuntijuudesta edellyttää sellaisten toimintatapojen, rakenteiden ja mekanismien luomista, jotka edistävät siirtymistä puhtaasta yksilöasiantuntijuudesta lähemmäksi yhteisöasiantuntijuutta Vanha käsitys asiantuntijuudesta Rakentuu ammattikuntakohtaisesti Ammattikunnalla yksinoikeus työtehtäviin ja ongelmien määrittelyyn Asiantuntijuuden rajaaminen suhteessa ulkopuolisiin ja oman tilan puolustaminen, hierarkkiset rajat toisiin asiantuntijoihin Uusi käsitys asiantuntijuudesta Rajat ammattikuntien välillä madaltuvat ja niitä ylitetään Samaa asiaa voivat määritellä useat eri asiantuntijat Asiantuntijuuksien yhteistyö ja muiden hyväksyminen samalle toiminta-alueelle, asiantuntijat neuvottelevat vertikaalisesti keskenään Asiakas asiantuntijan toiminnan kohteena (Kivinen 2008; mukaeltu Peltomäki ym. 2002) Asiakas subjektina ja asiantuntijana omassa asiassaan 3

4 Työn ja toimintaympäristön muutokset Ei riitä, että työntekijä keskittyy vain kapeasti hoitamaan oman työnsä, vaan lisäksi on tunnettava nykyisen käytännön perusteet, ymmärrettävä eri asioiden väliset yhteydet ja suhteet, hahmotettava kokonaisuuksia, ennakoitava tulevaa ja analysoitava, arvioitava ja verrattava erilaisia toimintatapoja. (Virkkunen 2002) yksin nyt erilliset suoritukset yhdessä tulevaisuus perusratkaisut ja monet toimintatavat Tuula Kivinen Osaamisen kehittämisen tabut Rekrytoimme vain parhaita osaajia Ajatus ns. valmiista työntekijästä => potentiaaliset kehittyjät Perehdytyksen/perehtymisen heikko toteutuminen käytännössä Yksisuuntaista vai kaksisuuntaista osaamisen kehittämisen käytäntö myös jo työyhteisössä oleville Raskaat, runsaasti resursseja vaativat ja osaamisen arviointia korostavat rekrytointiprosessit Tarjoamme pysyvän työpaikan Samassa työpaikassa tai jopa tehtävässä yli 20 vuotta! Sukupolvien ajattelun erot psykologinen sopimus Liikkuvuus yksilön ja organisaation osaamisen kehittämisen keinona Homogeenisyys => diversiteetti (esim. monikuttuurisuus) osaamisen rikastuttajana Tuula Kivinen

5 Osaamisen kehittämisen tabut Osaamisen kehittäminen on jokaisen oma asia Tutkimustulos terveydenhuollon organisaatioista! Strategisen ajattelun ja toiminnan puute tutkimusnäyttö vahva Osaamisperusteisten dokumenttien tulo hidasta Rekrytoinnissa hakuilmoituksessa organisaatio ilmaisee osaamisvaatimukset hakija esittää oman osaamisensa osaamisperustaisen CV:n avulla Perehdytyksessä Kehityskeskustelussa osaamisperustainen CV, osaamisen arviointi, osaamisen kehittämisen suunnittelu, urakehitys Työsuhteen päättyessä osaamisperustainen työtodistus Osaamisen johtamisen ymmärtäminen ja toteuttaminen Tuula Kivinen Osaamisen kehittämisen tabut Meillä ei ole aikaa kehityskeskusteluihin Aikaa on siihen, mikä arvotetaan tärkeäksi Kehityskeskustelun sisällön painottaminen osaamiseen, toteutustapojen ja työvälineiden kehittäminen Keskeinen osaamisen kehittämisen ja oppimisen (=koulutuspäivä) keino Organisaatio ei voi toteuttaa osaamisen johtamista, mikäli kehityskeskustelujen tuottamaa tietoa ei ole käytettävissä Työuran jatkaminen eläkkeelle pääsy Dikotominen, mustavalkea ajattelu edelleen Osaamisen kehittämisestä ja työurasta ei keskustella ja suunnitella eläkeiän lähestyessä Haaroittuvat uudet urapolut työelämän rikastajina ja uudistumisen avaimena Tuula Kivinen

6 Osaamisen kehittämisen tabut Koulutuspäivät Vankkumaton usko formaaliin koulutukseen ja luento-opetukseen työelämän organisaatioiden osaamisen kehittämisessä Koulutetaan yksilöitä miten muuttuu organisaation osaamiseksi? Yksilötasoiset ja organisaatiotasoiset osaamiskeskustelut jääneet liian kauaksi toisistaan Monipuolisemmat oppimisen/osaamisen kehittämisen menetelmät käyttöön Arjessa/Työssä/työyhteisössä/organisaatiossa oppimisen hyödyntämisessä paljon mahdollisuuksia Parityöskentely, tiimityöskentely, asiakaspalautteen käsittely, vertaisarviointi, työn rikastaminen, intressipiirit, mentorointi, työkierto, verkostot, sparrausryhmät, harjoitteluympäristöt... kriittis-analyyttiset ryhmäkeskustelut (hallinnollisten kokousten tilalle) oppimistilanteiksi Edellyttää myös koulutusorganisaatioiden edustajilta ja kouluttajilta/kehittäjiltä uudistumista ja uudenlaisia toimintamalleja Tuula Kivinen Keski-Suomen tulevaisuus vuonna 2040 Resurssit niukkuus -- runsaus Työvoima, Henkilöstö, Osaaminen (yksilö organisaatio, maakunta) Taloudelliset resurssit Kansainvälisyys niukkuus -- runsaus Ei pelkästään työvoima, vaan esim. verkostoituminen, tiedon kulku ja hyödyntäminen, toimintakulttuurit => Työn imu, työhyvinvointi, TYÖELÄMÄN LAATU Tuula Kivinen

7 Ajatuksia ja keskustelua herättävää päivää Yhdessä Oppien! Tuula Kivinen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen

Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Osaamista kehittämään! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen OSAAMISTA KEHITTÄMÄÄN! periaatteita ja menetelmiä osaamisen ylläpitoon ja lisäämiseen Oppaan sisällön on tuottanut

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA

OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA OSAAMISEN JOHTAMINEN ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA Risto Säntti 2.12.2010 KESKEISIÄ RATKAISTAVIA KYSYMYKSIÄ Mitä on osaamisen johtamisen kokonaisuus? Mitä on osaamisen johtaminen asiantuntijaorganisaatiossa?

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita

Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Vankkaa osaamista ja ketterää oppimista Työelämän osaamiseen ja oppimiseen liittyviä haasteita Leenamaija Otala CICERO Learning Network, 2011 Tiivistelmä CICERO Learning Network ja Henry ry. (Henkilöstönjohdonryhmä

Lisätiedot

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt

Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! Henkilöstöjohtamisen hyvät käytännöt Osaamista ennakoimaan! KT Kuntatyönantajat HELSINKI 2014 Julkaisun ovat toimittaneet Sirpa Sivonen ja Laura Pouru Suomen Kuntaliitto 1.painos

Lisätiedot

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI

Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Terhi Mustakangas OSAAMISEN JOHTAMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA - CASE MERIKOSKI Pro gradu -tutkielma Palvelujohtamisen ja logistiikan maisteriohjelma Kevät 2007 Lapin yliopisto, kauppatieteiden ja matkailun

Lisätiedot

HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT

HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT HUMAN RESOURCES AND KNOWLEDGE MANAGEMENT 8.10.2011 Päivi Huotari Paivi.huotari@hamk.fi KVALIFIKAATIO, KOMPETENSSI JA AMMATTITAITO Teoriatieto Työn kompetenssikvalifikaatio TYÖ- ELÄMÄ kvalifikaatiovaatimus

Lisätiedot

COPPER ENTÄS NYT? Osaamisen johtaminen organisaation muutostilanteessa - haasteina lähtevät ja jäävät

COPPER ENTÄS NYT? Osaamisen johtaminen organisaation muutostilanteessa - haasteina lähtevät ja jäävät ENTÄS NYT? Osaamisen johtaminen organisaation muutostilanteessa - haasteina lähtevät ja jäävät COPPER 1 March 24, 2006 Entäs nyt? Osaamisen johtaminen muutostilanteessa - haasteet Jukka S. Lahti MOTTO

Lisätiedot

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy.

Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Osaamiskartoitus osana henkilöstön kehittämistä. Case St1 Oy. Organisaatiot ja johtaminen Maisterin tutkinnon tutkielma Maria Berglund 2008 Markkinoinnin ja johtamisen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

Lisätiedot

Strateginen johtaminen Eksotessa

Strateginen johtaminen Eksotessa Strateginen johtaminen Eksotessa Asiakirjassa on linkkejä Eksoten intranetiin Eksonetiin, jota voivat käyttää vain henkilöt, joilla on käyttäjätunnukset. 4/2015 2 (13) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGIAN JOHTAMINEN

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA

HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA HRM:N TEHOSTAMINEN HR-JÄRJESTELMÄN AVULLA Ilkka Haukijärvi Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietojärjestelmäosaaminen, YAMK Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen

Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti. Aalto PRO Seija Hämäläinen Kartoitus toimitustyön osaamisen kehittämisestä media-alan murroksessa raportti Aalto PRO Seija Hämäläinen 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Kartoituksen kehys... 4 1.2. Toimitustyö asiantuntijuutena...

Lisätiedot

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma

Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Sanna Juntunen PEREHDYTTÄMISESTÄ INNOVOINTIIN - ULKOPUOLISUUDEN HYÖDYNTÄMINEN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KEHITTÄMISESSÄ Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2014 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet

Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Anna Kilpelä Elintarvikealan tulevaisuuden osaamistarpeet Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 363 Helsinki 2013 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Työelämä ja oppiminen

Työelämä ja oppiminen 1 Anneli Sarajärvi ja Marianne Roivas (toim.) Työelämä ja oppiminen Näkökulmia terveys- ja hoitoalan koulutukseen ja kehittämiseen Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisusarja Anneli Sarajärvi ja Marianne

Lisätiedot

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja

Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Kunnallisen henkilöjohtamisen käsikirja Strategian toimeenpano mahdollistuu johdon ja henkilöstön välisellä kaksisuuntaisella viestinnällä ISBN 952-213-030-3 Suomen Kuntaliitto 2002 Esipuhe Johtamisella

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45

Koulutussuunnitelma. Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 Koulutussuunnitelma Johtoryhmä 27.1.2015 9 Yhteistyötoimikunta 10.2.2015 9 Yhtymähallitus 30.3.2015 45 1 Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013) edellyttää, että

Lisätiedot

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt

ELSA. Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt ELSA Eläkkeelle siirtyminen asiantuntijatyössä: kokemuksen ja osaamisen säilyttämisen käytännöt Tanja Kuronen-Mattila, Katri Korhonen, Eerikki Mäki, Eila Järvenpää Aalto-yliopisto, Tuotantotalouden laitos

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Osaava Vantaa. Osaamisen johtamisen opas VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Osaava Vantaa Osaamisen johtamisen opas H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Henkilöstöjohtamisen visio Vantaalla on osaava ja muutosta ennakoiva henkilöstö sekä oppivat ja vuorovaikutteiset

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.

HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6. HYVÄÄ TYÖTÄ! Satakunnan sairaanhoitopiirin työhyvinvointiohjelma vuosille 2011-2013 Hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa 13.6.2011/109 Työhyvinvointia hyvästä työstä Työpaikan toiminnan perustana

Lisätiedot

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa

Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Osaamisen ennakointi kuntapalveluissa Päijät-Hämeen pilotti Osaamisen ennakointi hyvinvointipalveluissa Päijät-Hämeen koulutuskonserni Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Kaarinan kaupunki Paimion

Lisätiedot

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ

Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Susanna Löf OSAAMISKARTTA OPPIMISEN OHJAAMISEN TYÖVÄLINEENÄ Kasvatustieteen pro gradu tutkielma Syyslukukausi 2010 Opettajankoulutuslaitos Jyväskylän yliopisto TIIVISTELMÄ Susanna Löf Osaamiskartta oppimisen

Lisätiedot

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus

Sari Kuutti. Ikäihmisten osaamisen kartoitus Sari Kuutti Ikäihmisten osaamisen kartoitus Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN

Lisätiedot

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY

HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY HR BAROMETRI 2013 HENKILÖSTÖJOHDON RYHMÄ HENRY RY YHTEENVETORAPORTTI 16.4.2013 FOUNTAIN PARK Hanna Hihnala Tuomo Lähdeniemi YHTEISTYÖKUMPPANIT Keskinäinen työeläkeyhtiö Varma Vaasan yliopiston johtamisen

Lisätiedot

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa

TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa TAVOITTEENA OPPIVA ORGANISAATIO: Tutkimus aikuiskoulutusorganisaatiossa Pro gradu tutkielma Heli Heiskanen Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Hoitotyöntekijöiden työnjako ja työn sisältö Helsingin terveyskeskuksen sairaaloiden vuodeosastoilla

Hoitotyöntekijöiden työnjako ja työn sisältö Helsingin terveyskeskuksen sairaaloiden vuodeosastoilla Hoitotyöntekijöiden työnjako ja työn sisältö Helsingin terveyskeskuksen sairaaloiden vuodeosastoilla Merkel Tuija Pro gradu -tutkielma Terveyshallintotiede Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen

Lisätiedot